Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het coronavaccin als levenselixer

Het coronavaccin als levenselixer - 71278
Samenvatting van het artikel

Uit een recent rapport van het RIVM kan de conclusie getrokken worden dat het Coronavaccin een levenselixer is. Het beschermt tegen alle vormen van overlijden. Maar of dat werkelijk waar is? En waarom lijkt het dan zo

Lees volledig artikel: Het coronavaccin als levenselixer

Leestijd: 5 minuten

Het coronavaccin als levenselixer

Minister Dijkgraaf

Volkomen terecht heeft minister Dijkgraaf al meerdere keren geuit dat het Coronavaccin het beter gedaan heeft dan we durfden te dromen. Hij zei het o.a. hier en hier.

En dat blijkt ook zonneklaar uit het recente RIVM rapport en de uitspraken daarover van het hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten Susan van den Hof. Zij sprak daar o.a. over bij het recente congres van ZonMW over oversterfte, en bij het radioprogramma “Dit is de Dag”.

Want dit blijkt volgens dat rapport o.a. het resultaat te zijn van het Coronavaccin:

Degenen die het Coronavaccin hebben gekregen hadden tot wel een 3  keer zo kleine kans om te overlijden dan degenen die dat vaccin niet hebben gekregen. En deze veel kleinere kans betrof het totaal van alle mogelijke doodsoorzaken!

Het Coronavaccin lijkt dus een soort levenselixer te zijn. Logisch dat Minister Dijkgraaf en vele anderen daarover de loftrompet steken.

En als u hen en mij niet gelooft, ik zal u het uitleggen op basis van de cijfers uit dat CBS-rapport.

50-69 jarigen

Om het makkelijk te kunnen uitleggen beperk ik me vanuit het rapport tot de groep van 4.7 miljoen 50-69 jarigen. Maar wat hier beschreven wordt, geldt ook voor de andere leeftijdsgroepen uit dat rapport.

Door me slechts te richten op één leeftijdsgroep (50-69 jaar) probeer ik mijn bevindingen op een eenvoudige manier over te brengen. (Maar voor alle leeftijdsklassen kan ik vergelijkbare conclusies trekken). Het betreft tabel 9.2 op  bladzijde 57 van dat RIVM-rapport. 

Op simpele manier uitgelegd wordt de mate van bescherming van het Coronavaccin op de volgende wijze vastgesteld:

“Er wordt berekend welk deel van de ongevaccineerden is overleden en welk deel van de gevaccineerden. Door die twee getallen tegen elkaar af te zetten krijg je de mate van bescherming”.

(Dit proces wordt via een complexe statistische methode gecorrigeerd op een aantal specifieke aspecten van de desbetreffende groepen. Dat heeft Cox Regression. Hier wordt die methode goed uitgelegd)

Voor de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar was de bescherming van het vaccin tegen alle vormen van sterfte volgens het RIVM rapport in 2021 63%.

Deze 63% kan ook anders geformuleerd worden:

Iemand van 50 tot 69 jaar die tegen Corona was gevaccineerd had een ruim 2,5 keer kleinere kans om in 2021 aan andere doodsoorzaken dan Corona te overlijden. 

Logisch toch dat Minister Dijkgraaf en anderen zo enthousiast zijn over dat Coronavaccin. Het beschermt blijkbaar tegen veel meer vormen van sterfte dan Corona alleen!

Echt ik neem u niet in de maling! Dr. Susan van den Hof en vele andere wetenschappers van het RIVM hebben dat immers in dat uitgebreide rapport van december 2023 gezet en dat rapport is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wat is er echt aan de hand?

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het Coronavaccin er echt voor zorgt dat gevaccineerden een veel kleinere kans hebben om te overlijden aan andere ziekten dan Covid-19. Er moet dus iets vreemds aan de hand zijn. Want als je onverklaarbare resultaten uit een onderzoek krijgt is er alle reden  om te veronderstellen dat er onderweg wat verkeerd is gegaan. En zolang je dat probleem niet hebt opgelost dan publiceer je nog niet. Laat staan dat je je op die resultaten beroept.

Nu ging dat rapport niet over de geweldige eigenschappen van het Coronavaccin dat blijkbaar beschermt tegen het sterven, ongeacht de reden. Maar over de eigenschappen van het vaccin om te beschermen tegen overlijden door Corona. En die bescherming tegen het overlijden aan andere oorzaken is een sterke aanwijzing van -grote- problemen in je onderzoek.

As je het onderzoek goed bestudeert en andere studies daarbij uit de wereld gebruikt dan snap je in wat voor spiegelpaleis je bent terechtgekomen. Wat je denkt te zien is niet wat er echt het geval is.

Ik zal het geheim van het spiegelpaleis eerst verklappen en dan het cijfermatig toelichten. Dit is het geheim:

Bij het toedienen van het Coronavaccin zijn ernstig zieke/terminale mensen niet of veel minder gevaccineerd dan anderen in dezelfde leeftijdsgroep.

Omdat een groot deel van die ernstig zieke/terminale patiënten kort na het niet krijgen van het vaccin overleden, maken zij een groot deel uit van degenen die ongevaccineerd stierven!

Bij de berekeningen levert dat het effect op dat de sterftekans van de hele groep ongevaccineerden beduidend groter is dan van de hele groep gevaccineerden. Dat levert die gemelde waarde van een bijna 3 keer zo grote kans op, die hierboven vermeld staat.

Hieronder zal ik dit verder onderbouwen. Maar ik kan alvast nog iets verklappen. Ditzelfde effect is ook het geval bij de Coronasterfte. Ook hierdoor wordt de sterfte aan Corona onder de ongevaccineerden – fors – overtrokken. En levert het de veel genoemde bescherming van het vaccin 80% of hoger op. (En dat is een sterftekans van ongevaccineerden, die 5 keer zo groot is als van gevaccineerden.) Het wordt “Healthy Vaccinee Effect” genoemd. In deze presentatie wordt beschreven hoe deze term voor het eerst werd gebruikt in 2009.

Via eenvoudige rekenvoorbeelden is goed te demonstreren hoe dit getalsmatig werkt.

50-69 jarigen in 2021

Van de ruim 4.7 miljoen 50-79 jarigen zijn er in 2021 ruim 28.000 overleden aan andere oorzaken dan Covid-19. (Zo’n 13.000 aan kanker en 5.000 aan hartaandoeningen).

Als je naar de doodsoorzaken kijkt dan kan je schatten dat bij circa 15.000 van deze overlijdensgevallen er sprake was van een steeds slechtere gezondheidssituatie, waarbij het in de maand of maanden voorafgaand aan hun sterven het al duidelijk was, dat het einde van het leven dichtbij was.

Een groot deel van degenen, bij wie het einde op kort termijn zeker was, is niet gevaccineerd tegen Covid-19, terwijl hun leeftijdsgroep al wel aan de beurt was voor vaccinatie. Dus als deze mensen kort erop overlijden dan zijn het ongevaccineerde overlijdensgevallen!

En bij een sterfte van 2500 overlijdens per maand tellen die sterftegevallen dus sterk door in de berekening van de effectiviteit van het vaccin. En krijgen we dus die bescherming van 63% (ruim 2,5 keer kleinere kans om te sterven).

Een recent groot Tsjechisch onderzoek onder de gegevens van 2.2 miljoen mensen heeft dit effect van de “gezonde gevaccineerden” overtuigend bewezen.

Uit deze grafiek is het goed op te maken. Het betreft de totale sterfte in die leeftijdsklassen. Let op: Door de standaardisatie zouden de blauwe staven per leeftijdsklasse even hoog moeten zijn. Maar goed is te zien dat die staven bij de ongevaccineerden een stuk hoger zijn dan bij de gevaccineerden. Gevaccineerd in de eerste vier weken na doses 1 is de gestandaardiseerde sterfte maar ongeveer een kwart van die van de ongevaccineerden!

Het coronavaccin als levenselixer - 71280

De middelste blauwe staaf bij 60-69 en 70-79 jaar is veel lager dan de donkerblauwe staaf ervoor. En dat laat precies het effect zien van het niet vaccineren van degenen waarvan duidelijk is dat zij op korte termijn zullen overlijden. Die zijn door het besluit om ze niet te vaccineren terecht gekomen in die hoge staaf in plaats van die lage!

Daarom dus lijkt het erop dat het Coronavaccin beschermt tegen elke vorm van overlijden!

Ook bij Covid-19 overlijdens

Maar net zoals het niet vaccineren van de ernstig zieken de “vreemde” uitkomst heeft opgeleverd dat het Covid-19-vaccin tegen elke vorm van overlijden beschermt, heeft dit ook een fors effect op de resultaten van de “bescherming” van het Covid-19 vaccin tegen sterfte door Covid-19. (Nog los van andere redenen, die samenhangen met de keuzes die gemaakt worden rondom data en definities).

Kortom, de beschermingscijfers van het Coronavirus, die door het RIVM/Susan van der Hof worden opgevoerd van het Covid-19 vaccin tegen Covid-19 zijn net zo artificieel als die van de bescherming tegen andere sterfteoorzaken.

En dat hadden het RIVM en Susan van den Hof nadrukkelijk mee moeten nemen bij het berekenen en publiceren van hun cijfers. En dan zou Minister Dijkgraaf veel terughoudender kunnen zijn geweest in zijn uitspraken. Want zo zou wetenschap horen te zijn.

Quizvraag tot slot

Het onderzoek van het RIVM is ook gebruikt om vast te stellen of er al dan geen extra sterfte aan andere oorzaken was in de eerste 8 weken na de vaccinatie. Om daarmee te bepalen of het vaccineren tot extra sterfte leidde.

Die vraag is ontkennend beantwoord door het RIVM. Want de sterfte in die 8 weken na de vaccinatie was LAGER dan die van de ongevaccineerden.

Wat is er mis gegaan bij deze conclusie als het referentiepunt was het aantal overleden ongevaccineerden in deze periode?

(Aanwijzing:  lees dit artikel nog een keer goed).

Met een rhetorische vraag tot slot:  Zou het RIVM echt niet het antwoord op deze quizvraag weten?

U heeft zojuist gelezen: Het coronavaccin als levenselixer

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube   

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558