Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hoe het lablek symbool staat voor de hele Coronacrisis

Hoe het lablek symbool staat voor de hele Coronacrisis - 64400
Samenvatting van het artikel

De reden waarom en de wijze waarop de experts de lab lek-optie onder de pet hielden is representatief hoe experts zijn opgetreden tijdens de Coronacrisis. Daarbij werd hen geen strobreed in de weg gelegd door de media.

Lees volledig artikel: Hoe het lablek symbool staat voor de hele Coronacrisis

Leestijd: 7 minuten

Hoe het lablek symbool staat voor de hele Coronacrisis

Lees ook het artikel: Hoe Marion Koopmans het lab lek in Wuhan onder de pet heeft willen houden. 

De centrale vraag

Sinds de start van de coronacrisis viel ik van de ene verbazing in de andere. Ik was gewend om, als ik belangrijke informatie wilde krijgen, naar de bronnen te gaan. Studies lezen, data analyseren, de argumenten tot me nemen van deskundigen met andere opvattingen. Dankzij internet is dat de laatste 25 jaar veel makkelijker geworden, zeker dankzij Google Search. Daarnaast helpt het volgen van interessante “gidsen” me sneller en makkelijker naar die informatie.

Bij de meeste onderwerpen vóór 2020 merkte ik op dat ik tegenargumenten en tegengeluiden meestal ook tegenkwam in de media. Maar dat werd vanaf de start van de coronacrisis duidelijk anders. Er was maar één verhaal, dat van de WHO/RIVM en OMT, en amper enige ruimte voor tegengeluid. Ingrijpende maatregelen werden aangekondigd zonder of met zwakke onderbouwingen.

Terwijl, als ik naar de studies ging en data-analyse uitvoerde, dat dominante verhaal veel minder hard en sterk was dan werd voorgespiegeld. Maar in de media las je daar amper wat van terug. En autoriteiten werden nooit kritisch door de media ondervraagd, hooguit waarom een maatregel niet eerder genomen was en of het niet nog strenger kon. Daarbij werden andere geluiden, zoals die van mij, niet alleen genegeerd, maar met regelmaat werd de afzender gediskwalificeerd. Ik heb dat meerdere malen mogen ervaren.

Als het toch echt waar was, dan…

Hoe gemakkelijk werd dan niet alleen door de deskundigen, maar ook de media, de kwalificatie, “complottheorie” en “wappie” gebruikt. En als dan later bleek dat het toch echt waar was, werd er niet meer op teruggekomen. (Denk maar aan de zekerheid die er de eerste helft bij de deskundigen was dat als je gevaccineerd zou zijn, je niet meer besmet zou kunnen raken. Mijn Tegenwind-collega Sam Brokken is in maart 2021 in België op de Universiteit zijn baan kwijt geraakt, omdat hij dit in een Tv-programma had gezegd.)

Maar de centrale vraag is natuurlijk: waarom gebeurde dat sinds begin 2020? En met name ook, waarom verloren media hun kritisch vermogen?

En ik behoor niet tot de categorie, die er een groot gezamenlijk complot achter zoekt, waar op een centrale plek een beleidslijn is uitgestippeld en vervolgens voert iedereen de gegeven opdrachten uit.

Lab lek het ultieme voorbeeld

In de afgelopen tijd heb ik me veel bezig gehouden met alles wat rondom het lab lek aan informatie beschikbaar is gekomen. Dat heb ik met name gedaan omdat dit onderwerp, van alle onderwerpen uit de Coronaperiode, het beste voorbeeld is om te laten zien wat zich heeft afgespeeld. En wel om twee belangrijke redenen:

  1. Over allerlei andere onderwerpen kan veel meer een rookgordijn opgeworpen worden voor buitenstaanders, zodat er veel meer schakeringen van grijs lijken te zijn dan wit-zwart.
  2. Omdat veel van de communicatie tussen de experts uit de periode januari – mei 2020 openbaar is gekomen (deels toevallig door een technische fout bij het maken van een pdf voor de Senaatscommissie) zijn de standpunten van betrokkenen vanaf het begin bekend.

Omdat de Chinezen geen medewerking verlenen aan een onderzoek met de mogelijke uitkomst dat er iets mis is gegaan in het lab in Wuhan, zullen we waarschijnlijk nooit 100% zeker weten, dat het virus gemaakt en ontsnapt is uit het lab daar.

Toevallig op 10 km

Maar iedere onafhankelijke onderzoeker zal bij een uitbraak van een nieuw Coronavirus in de stad waar een lab is waar jarenlang experimenten met Coronavirus zijn uitgevoerd, ervan uitgaan dat het virus in het lab is gemaakt en op de één of andere manier ontsnapt.  Hoe toevallig is het dat in zo’n groot land als China de uitbraak precies plaatsgevonden heeft op 10 km van het lab in China, waar dit experimentele Coronavirusonderzoek heeft plaatsgevonden? Slechts als je met absolute zekerheid een andere oorzaak kan aanwijzen, dan kan je een lab lek afwijzen.

Het is echter zeker niet zo geweest, dat half februari 2020 de onderzoekers die absolute zekerheid hadden over een andere oorzaak. En als Marion Koopmans in 2021 in Zembla aangeeft dat ze ook begin 2020 het helemaal niet zo belangrijk vond dat het lab in Wuhan stond waar het virus werd aangetroffen, dan doet ze dat om te maskeren dat die mogelijkheid juist wel voorlag. Want geen serieuze wetenschapper kan deze woorden uit zijn/haar mond krijgen en het ook menen.

Kortom: de kans is heel groot dat het virus uit het lab afkomstig is. En de mailwisseling van de experts in de eerste helft van 2020 laten zien dat ze dat ook zo zagen.

Maar wat was de reden?

Maar de centrale vraag is dan wat de reden was, dat ze naar buiten toe deden alsof het onzin was om te denken dat het virus in het lab was gemaakt en ontsnapt!

En bij het beantwoorden van die vraag komen we ook tot een verklaring voor hetgeen we de laatste drie jaar rondom Corona hebben zien gebeuren.

Ik ken veel medici en weet uit ervaring (zeker met de medische geschiedenis binnen mijn naaste familie) met welke betrokkenheid en enorme inzet zij zich inspannen voor hun patiënten. Ik kan alleen maar diep respect voor hen hebben en alle anderen die actief zijn in de zorg. Bij mijn 75e verjaardag waren mijn eregasten de huisarts die in 1980 mijn vrouw in de laatste maanden van haar leven begeleidde en de fysio, die mijn zoon Marc vrijwel dagelijks hielp nadat hij een dwarslaesie had opgelopen.

En ik ken ook mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van medicijnen, naast de vele wetenschappers die ik tijdens mijn werk op de universiteit en daarna heb ontmoet. Ze zijn intensief bezig met het oplossen van problemen, waarvan zij denken dat het goed is voor de individuele mens of de mensheid in het algemeen.

(Dat daarbij ook persoonlijke doelen een rol spelen is natuurlijk ook zo, maar die hebben doorgaans een minder groot belang).

En daardoor gebeurt er iets, wat bij de lab lek – discussie evident is:

Degenen die actief zijn met het virusonderzoek in het lab (en niet alleen in Wuhan) doen dat vooral omdat zij denken dat ze daarmee een mogelijk toekomstig gevaar voor mensen kunnen afwenden. De experimenten met het Coronavirus (gain of function) waren vooral bedoeld om het Coronavirus ziekmakender te maken voor de mens. Om dan vervolgens te kijken wat je daar dan tegen kon doen. Want als ooit in de natuur dat zou gebeuren of een vijandige natie zou dat gebruiken als biowapen dan is het maar goed dat je voorbereid bent. Althans, dat is hun redenering vaak.

Nu kan je er allerlei zaken meer over denken of aan toevoegen, maar dat is nu minder relevant. Als je alleen van het bovenstaande uitgaat, is het al voldoende.

En dat is precies wat je ziet gebeuren bij de discussie tussen de 5 auteurs en anderen zoals Marion Koopmans en Ron Fouchier. Zij beseften dat er een grote kans was dat het virus uit het lab was ontsnapt. Niet voor niets schreef de eerstgenoemde auteur Andersen van het artikel op 2 februari: “een lab lek is zo verdomd waarschijnlijk omdat ze dit soort werk daar al deden en de moleculaire data is volledig in lijn met dit scenario”.

“Grote discussies”

Maar zij realiseerden zich ook onmiddellijk wat dit betekende voor het soort onderzoek dat daar uitgevoerd werd en wat zij zelf ook deden of waar zij zijdelings bij betrokken waren: “Er zouden grote discussies komen over de gevaren die gemoeid waren met dit soort onderzoek”. Besef dat er ook in 2011, na de melding van Fouchier dat hij een besmettelijker variant van het vogelgriepvirus had gemaakt, dergelijke discussies ontstonden. En toen er in 2015 een studie verscheen uit Wuhan, waarbij men erin geslaagd was een voor mensen besmettelijker variant van het Coronavirus te maken, ontstond die discussie ook. Een artikel in Nature wees op de grote gevaren van een dergelijk experiment: namelijk een ontsnapping van dat gemaakte virus.

Lees terug wat Fouchier op 8-2-2020 mailt: “We moeten geen aandacht schenken aan een lab lek. Want anders krijgen we nieuwe discussies over de veiligheid in labs en onnodige obstructies om in de toekomst virus te kweken in labs voor onderzoek naar mogelijke nieuwe uitbraken”.

Dit zegt het precies en zo is het vervolgens ook gegaan. Alle betrokken hebben vanaf half februari naar buiten gedaan alsof je een halve idioot was als je dacht dat het lab lek een reële optie was. Niet voor niets is dat precies wat Marion Koopmans al op 21-2-2020 bij een presentatie bij de KNAW over Covid-19 doet!

Eigenen zich het recht toe

Ongetwijfeld zullen mensen als Marion Koopmans, Fouchier en die anderen voor zichzelf dit optreden goed praten, omdat het “een hoger doel dient”. En zijn er heel veel mensen, die zo een groot vertrouwen hebben in de autoriteit van deze specialisten dat ze kritiekloos hun opstelling overnemen en het ten opzichte van anderen verdedigen. U zou mijn tijdlijn op X/Twitter eens moeten lezen nadat ik het artikel had geplaatst over wat er in februari 2020 is gebeurd rondom het onder de pet houden van het lab lek.

Nog los van het feit dat ze mensen voor de gek houden, is er een allesoverheersend punt, waardoor je kunt stellen dat deze experts een cruciale grens over zijn gegaan. Bij herhaling waren er deskundigen, die waarschuwden tegen experimenten waar virussen in laboratoria gevaarlijker voor de mens werden gemaakt. Lees maar dit artikel in Nature in 2015 met een reactie op het artikel waarin beschreven werd hoe in het lab in Wuhan er een Sars-virus was gemaakt dat besmettelijker werd voor de mens.

Een zeer vooruitziende waarschuwing als het echt waar is dat het virus eind 2019 uit het lab is ontsnapt.

Maar door de wijze waarop de experts vervolgens die mogelijkheid van een ontsnapping onder de pet houden zorgen zij er ook voor (en Fouchier stelt dat expliciet) dat er geen algemene afweging ontstaat over de keuze om dit soort risicovol onderzoek al dan niet te doen. En eigenen mensen als Koopmans, Fouchier en al die anderen zich het recht toe om die besluiten zelf ongehinderd te nemen. Plus dat ze degenen met andere opvattingen/bewijzen met een soort dedain afwijzen. Helaas gevolgd door veel mensen, die zich niet diepgaand in de materie willen of kunnen verdiepen.

En dit soort optreden van de deskundigen rondom het lab lek, was representatief voor het optreden van de experts in de gehele Coronacrisis. Denkend dat ze daarmee goed deden voor de mensen en de mensheid, elke discussie over de  – vaak slechte – onderbouwing  de kop indrukkend. En degenen, die goed onderbouwd tegenargumenten hadden, af serveren. Ondersteund door media, die ieder kritisch vermogen sinds begin 2020 verloren leken te zijn.

U heeft zojuist gelezen: Hoe het lablek symbool staat voor de hele Coronacrisis.

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Electorale formatie obstipatie: de cijfers - 86688
Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al” - 86583