Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Geweldig Australisch artikel over de actuele info rond het lablek

Geweldig Australisch artikel over lableak - 64040
Samenvatting van het artikel

Een uitvoerig en goed onderbouwd artikel dit weekend van een prominente en prijswinnende Australische onderzoeksjournalist over wat er achter de schermen gebeurd is bij het onder de pet houden van de serieuze mogelijkheid dat het virus uit het lab in Wuhan is ontsnapt.

Lees volledig artikel: Geweldig Australisch artikel over de actuele info rond het lablek

Leestijd: 9 minuten

Geweldig Australisch artikel over de actuele info rond het lableak

Een echte onderzoeksjournalist

Dit weekend stond in de weekenduitgave van The Australian, één van de grootste kranten daar, een imposant artikel over wat zich in februari 2020 heeft afgespeeld rond het verdonkeremanen van de mogelijkheid dat het virus uit het lab in Wuhan was ontsnapt. Een onderwerp dat, ondanks de vele nieuwe informatie van de afgelopen weken, (nog?) niet in de Nederlandse media is behandeld.

Voordat ik dieper inga op het artikel, eerst de antecedenten van de journalist die het artikel heeft geschreven. Mede om te voorkomen dat, zoals we in Nederland vaker zien dat als de inhoud niet bevalt, de journalist of het medium worden afgedaan als onbetrouwbaar.

Geweldig Australisch artikel over lableak - 64039

Het is dus een prijswinnende Australische (onderzoeks-)journalist.

Uit de inhoud van het artikel blijkt dat ze zich al lang verdiept in de oorsprong van het virus en zowel in het verleden als in de afgelopen weken met verschillende belangrijke bronnen heeft gesproken.

De inhoud van het artikel

Het artikel is meer dan 5000 woorden lang. Omdat er al veel in staat wat we hier al eerder hebben beschreven zal ik het niet integraal vertaald plaatsen.  Hier kunt u het hele artikel (in het Engels) lezen.  Via een eenvoudige handeling kunt u daar een vertaling van maken (ik zelf kan het doen in Chrome via de rechtermuisknop en dan de instructie kiezen “vertalen naar het Nederlands”).

Wel zal ik een aantal belangrijke delen van het artikel hieronder plaatsen. Met dank aan het onderzoekswerk van Sharri Markson.

Aandacht afleiden

“E-mails op 1 februari 2020 tussen Fauci – toen directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) bij de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) – en wetenschappers tonen hun eerste reacties op onderzoek naar het virus. De correspondentie, waarvan een deel tot deze maand geheim was, verraadt het alarm dat het nieuwe coronavirus tekenen vertoonde dat het genetisch gemanipuleerd had kunnen worden in een laboratorium in Wuhan als resultaat van zeer beladen onderzoek dat bekend staat als “gain-of-function” en dat virussen veel besmettelijker kan maken en gevaarlijk voor mensen.

In plaats van hun vermoedens aan de wereld bekend te maken, ontwikkelden Fauci en zijn NIH-collega’s een verhaal om de aandacht af te leiden van controversieel onderzoek dat door de VS werd gefinancierd, en de wereld ervan te overtuigen dat dit waarschijnlijker een geboren moordenaar was dan één door wetenschappers gecreëerd.

Robert Kadlec, die tijdens de pandemie adjunct-secretaris was van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid – en voorheen de baas van Anthony Fauci – heeft een interview gegeven aan The Weekend Australian Magazine. Hij zegt: “Hun aanvankelijke mening werd waarschijnlijk overschaduwd door hun persoonlijke professionele gelijkheid of de overtuiging dat wat er gaande was in de VS – verklaringen van politieke leiders – problematisch zou kunnen zijn voor de wereldrelaties voor China [en] ook voor hun professionele belangen in de wetenschap. ”

Vingerafdrukken

Nieuwe correspondentie die de afgelopen weken door het Amerikaanse Congres is gedagvaard en onthuld, wijst echter op het moment waarop deze groep de aandacht van de wereld begon af te leiden van het Wuhan-lab. Het waren geen maanden of zelfs weken, maar binnen dagen en uren nadat ze zich realiseerden dat het virus “vingerafdrukken” kan bevatten dat het in verband bracht met het Wuhan Institute of Virology.

De wetenschappers worden beschuldigd van een campagne van uitvluchten die Washington op zijn kop heeft gezet. De gevolgen van hun acties zijn catastrofaal geweest – ons begrip van een virus dat de wereld ging veranderen, is in het geheim gehuld. Cruciaal was dat het de jacht op patiënt nul – het eerste bekende geval – vanaf het begin belemmerde.

Ziekteuitbraken in november 2019

In mijn onderzoek naar de oorsprong van Covid-19, dat nu drie jaar duurt, heb ik gerapporteerd over geheime inlichtingen en opgegraven documenten over het Wuhan Institute of Virology die de Wereldgezondheidsorganisatie niet had ontdekt. De vruchten van dit onderzoek zijn aangehaald in verschillende congresrapporten.

Een van deze onthullingen was dat een wetenschapper van het Wuhan Institute of Virology, die ik identificeerde als Ben Hu, vlak voor het uitbreken van de pandemie onderzoeksprojecten op het gebied van ‘gain-of-function’ had uitgevoerd, samen met zijn baas Shi Zhengli , de zogenaamde ‘vleermuisvrouw’. die het gezicht werd van experimenten met het coronavirus in China.

Als resultaat van hun werk ontving Ben Hu subsidies om twee nieuwe SARS-gerelateerde coronavirussen te bestuderen, en veelbetekenend, om te onderzoeken of deze virussen mensen kunnen infecteren – werk dat begon in januari 2019. Vorige maand werd Ben Hu door onafhankelijke media genoemd als de meest waarschijnlijke patiënt nul, de eerste bekende persoon die besmet is met Covid-19.

Eerste slachtoffers

In November 2019, maanden voordat de wereld had gehoord van Covid-19 en het vooruitzicht van een pandemie die tot thuisbevelen zou leiden net zo ver weg was als de komst van buitenaardse wezens, werd een stukje inlichtingen verzameld van een buitenlandse regering doorgegeven aan Amerikaanse agentschappen. De inlichtingendienst vertelde hoe verschillende onderzoekers in een laboratorium in de grootste stad in centraal China ziek waren met een virus en sommigen in het ziekenhuis waren opgenomen. Sommige symptomen waren indicatief voor Covid-19, waaronder verlies van smaak en geur, terwijl andere consistent waren met seizoensgriep en virussen.

Ben Hu en zijn collega’s Yu Ping en Yan Zhu werden in juni 2023 in mediaberichten geïdentificeerd als de drie arbeiders die ziek werden. Ze waren allemaal afkomstig uit het laboratorium van Shi Zhengli aan het Wuhan Institute of Virology. Inlichtingen hebben gesuggereerd dat ze in de eerste en tweede week van november in het ziekenhuis zijn opgenomen – ruim voordat een cluster van gevallen in december werd teruggevoerd op de vismarkt in Wuhan. Er kunnen gevallen zijn waarvan we nog niets weten, maar Ben Hu en zijn twee collega’s waren inderdaad de eerste slachtoffers van het nieuwe coronavirus dat bekend was bij inlichtingendiensten. In een verklaring aan het Amerikaanse tijdschrift Science ontkent Ben Hu ooit ziek te zijn geweest.

Database offline

Zou het werk van Ben Hu kunnen hebben geleid tot de creatie van SARS-CoV-2? Kortom, ja – hij voerde “gain of function”-experimenten uit om coronavirussen beter overdraagbaar te maken op mensen, creëerde chimere virussen en bedacht een nieuwe omgekeerde genetica-techniek.

De twee virussen uit zijn experiment vlak voor de pandemie zijn nooit gepubliceerd. Dit zijn niet de enige virussen van het Wuhan Instituut die geheim blijven. De database van het Wuhan Institute of Virology, die meer dan 22.000 virussen bevat, werd in september 2019 offline gehaald en Chinese functionarissen hebben sindsdien geweigerd deze beschikbaar te stellen aan onderzoekers van de wereldgezondheid.

Vaccinatieonderzoek

Zoals we onthulden in een wereldwijde exclusieve publicatie op de voorpagina van The Weekend Australian, was op 24 februari 2020 een patentaanvraag voor een Covid-19-vaccin ingediend door het Institute of Military Medicine, Academy of Military Sciences of the People’s Liberation Army. De applicatie vermeldde Zhou Yusen als hoofduitvinder en kwam slechts één maand nadat China toegaf dat Covid-19 van mens op mens kon worden overgedragen. Volgens vooraanstaande vaccinologen die door Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zijn geraadpleegd, zou het patent waarschijnlijk zijn voortgekomen uit de werkzaamheden aan een vaccin die in november zijn begonnen.

Misschien heeft niemand meer de papieren van Zhou Yusen geanalyseerd dan Bob Kadlec, een van de hoogste gezondheidsfunctionarissen in de Amerikaanse regering ten tijde van de pandemie. “We denken dat vaccinonderzoek heeft geleid tot de pandemie – dat vaccinonderzoek de naaste oorzaak was”, vertelt hij aan dit tijdschrift.

Kadlec merkt op dat het type coronavirusvaccinonderzoek waar Zhou Yusen bij betrokken was, “zeer hoog risico” was, omdat het ging om het infecteren van levende dieren, het toedienen van sommige van hen met het vaccin en het gebruiken van andere als controle, en ze vervolgens in leven te houden gedurende een periode van dagen of zelfs weken voordat ze uiteindelijk worden geëuthanaseerd.

Luchtventilatiesysteem

Het risico op besmetting bij het Wuhan Institute of Virology was bijzonder acuut omdat het laboratorium problemen ondervond met zijn luchtventilatiesystemen.

Kadlec geeft deze indringende beoordeling van het scenario dat tot het eerste cluster leidde: “Ze werkten waarschijnlijk aan een vaccin, het lijkt erop dat ze een bio-insluitingsfout hadden, mogelijk een autoclaaf, en dat is de periode waarin Ben Hu en zijn collega’s vielen. ziek, waarschijnlijk met Covid. Het komt allemaal samen in het tijdsbestek van 11-17 november, toen de WHO SAGO [de wetenschappelijke adviesgroep voor de oorsprong van nieuwe ziekteverwekkers van de Wereldgezondheidsorganisatie] zegt dat er een uitbraak van griep was. Dat zou een soort evenement impliceren.”

Fauci

We keren nu terug naar begin 2020, toen januari plaats maakte voor februari en de wereld slaapwandelend richting lockdowns ging, aangespoord door de angst, het mysterie en de geheimhouding rond de oorsprong van het coronavirus. Binnen enkele weken zou Tony Fauci de ‘dokter van Amerika’ worden, waarbij hij geruststellend advies zou geven over het dragen van een masker en het wassen van de handen.

Maar op 31 januari 2020, toen hij de zorgen van virologen hoorde dat SARS-CoV-2 genetisch gemanipuleerd leek, en zich er volledig van bewust was dat zijn instelling, de NIAID, riskant onderzoek in Wuhan had gefinancierd, leek Fauci in paniek te raken.

Deze e-mail van Fauci aan zijn plaatsvervanger Hugh Auchincloss kwam niet lang na middernacht aan het licht na een onderzoek naar de Freedom of Information Act van BuzzFeed in 2021: “Het is essentieel dat we dit uur spreken. Houd je mobiele telefoon aan. Ik heb om 07.45 uur een telefonische vergadering met [minister van Volksgezondheid Alex] Azar. Waarschijnlijk is het rond 08.45 uur afgelopen. Lees dit document en de e-mail die ik u nu zal doorsturen. Je hebt vandaag taken die gedaan moeten worden.” De bijgevoegde paper beschrijft de winst van functieonderzoek in 2015, waarbij een dodelijk nieuw virus werd gemaakt door Shi Zhengli met Ralph Baric van de Universiteit van Carolina. Het werd inderdaad gefinancierd door de NIH.

Fauci had Jeremy Farrar in de middag van 31 januari een e-mail gestuurd om te zeggen:

“Jeremy, ik heb net met Kristian Andersen gebeld en hij vertelde me zijn bezorgdheid over de Furine [sic] site-mutatie in het spike-eiwit van de momenteel circulerende 2019 -nCoV … Ik vertelde hem dat hij en Eddie Holmes zo snel mogelijk een groep evolutiebiologen bij elkaar moesten krijgen om de gegevens zorgvuldig te onderzoeken om te bepalen of zijn zorgen werden gevalideerd. Hij moet dit heel snel doen en als iedereen het eens is met zijn bezorgdheid, moeten ze dit melden aan de bevoegde autoriteiten. Ik kan me voorstellen dat dit in de VS de FBI zou zijn en in het VK de MI5.”

De groep evolutiebiologen nam de suggestie van Fauci over en belde de volgende dag al waar ze besloten een paper te schrijven met de titel “De proximale oorsprong van SARS-CoV-2”. Fauci en Francis Collins, directeur van het National Institute Health, waren aan het bellen.

Kadlec vertelt ons: “Ik denk dat Tony Fauci zijn instelling en zijn eigen reputatie probeerde te beschermen tegen de mogelijkheid dat zijn bureau onderzoekers van het Wuhan Institute of Virology financierde die, buiten de reikwijdte van de subsidies die ze van de NIH ontvingen, misschien in samenwerking met onderzoekers van het Volksbevrijdingsleger aan defensieve vaccins tegen het coronavirus. Ik denk dat het duidelijk is uit zijn later vrijgegeven e-mails, dat hij meer besef had van wat zijn instituut op dat moment had gefinancierd. Dit vormde een reputatierisico voor hem en zijn instituut en hij koos zeker de kant van de internationale wetenschappers die geloofden dat valse of ongefundeerde beschuldigingen een huiveringwekkend effect konden hebben op de wetenschappelijke samenwerking tussen de westerse wereld en China.

Ongegronde veronderstellingen

Samen met tientallen uren aan opgenomen interviews, heeft de set aan correspondentie het duidelijkste beeld tot nu toe opgeleverd van hoe sommige wetenschappers, die bang waren dat dit een laboratoriumlek was, uiteindelijk volhielden dat een mogelijke laboratoriumoorsprong een complottheorie was.

Op 2 februari schreef de vooraanstaande Britse evolutiebioloog Andrew Rambaut op een groepskanaal op het berichtenplatform Slack: “Gezien de shitshow die zou gebeuren als iemand de Chinezen serieus zou beschuldigen van zelfs maar onbedoelde vrijlating, denk ik dat we moeten zeggen dat gezien daar is geen bewijs van een specifiek gemanipuleerd virus, we kunnen onmogelijk onderscheid maken tussen natuurlijke evolutie en ontsnapping, dus we zijn tevreden met het toeschrijven aan natuurlijke processen.

Andersen antwoordde, volgens de Slack-berichten in het rapport van de House Select Committee van juli 2023: “Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat dat een zeer redelijke conclusie is. Hoewel ik er een hekel aan heb als politiek in de wetenschap wordt geïnjecteerd, maar het is onmogelijk om het niet te doen, zeker gezien de omstandigheden.”

Niet op natuurlijke wijze

Ondanks de verblindende kracht van het Proximal Origins-rapport, waren enkele van de meest vooraanstaande wetenschappers binnen de inlichtingengemeenschap het heftig oneens met de Proximal Origins-analyse. Het argument dat in Proximal Origins naar voren wordt gebracht, wordt ontmanteld in een paper van de op het Pentagon gebaseerde Defense Intelligence Agency (DIA), die buitenlandse legers volgt, gedateerd 26 mei 2020 maar die pas onlangs is opgedoken, getiteld “Critical analysis of Andersen et al. De proximale oorsprong van SARS-CoV-2”.

Auteurscommandant Jean-Paul Chretien, die het Pandemic Warning Team leidde bij het DIA’s Center for Medical Intelligence, en dr. Greg Cutlip, een senior DIA-onderzoekswetenschapper, verklaarden dat de Proximal Origins-paper “niet bewijst dat het virus op natuurlijke wijze is ontstaan. In feite zijn de kenmerken van SARS-CoV-2 die zijn opgemerkt door Andersen et al. komen overeen met een ander scenario: dat SARS-CoV-2 is ontwikkeld in een laboratorium, met methoden die vooraanstaande onderzoekers van het coronavirus gewoonlijk gebruiken om te onderzoeken hoe de virussen cellen infecteren en ziekten veroorzaken, het potentieel beoordelen van dierlijke coronavirussen om op mensen over te springen en zich te ontwikkelen medicijnen en vaccins.”

Hun paper concludeert dat de argumenten van de auteurs van Proximal Origin “niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke analyse, maar op ongegronde veronderstellingen”.

Overwicht aan bewijs

Er is een overwicht aan bewijs dat het Wuhan Institute of Virology verbindt met de uitbraak: de aard van zijn onderzoek, zijn gehospitaliseerde wetenschappers ruim voor de natte marktcluster, zijn uitgaven aan beveiligings- en veiligheidsapparatuur en – zoals beschreven in mijn boek – de tijdelijke sluiting van het Wuhan-laboratorium, samen met het zwijgen opleggen en verdwijnen van klokkenluiders.

Het oplossen van het mysterie van hoe de pandemie begon, is geen ondenkbare of onbereikbare ambitie. Het is voor wereldleiders geen ondoordringbaar probleem om hun schouders over op te halen, terwijl maximale inperkingslaboratoria over de hele wereld – alleen al in Australië zijn er drie – doorgaan met baanbrekend onderzoek, waarvan sommige met het potentieel om een ​​nieuwe pandemie te veroorzaken.

Hoewel er aanwijzingen zijn in de genomische sequentie van het SARS-CoV-2-virus zelf, die zijn geanalyseerd door mensen als Jean-Paul Chretien, weten we nog niet waarom Zhou Yusen aan zijn vroegtijdige einde kwam en de duizenden nog moeten ontdekken van niet-gepubliceerde virussen in de ontbrekende database van het Wuhan Institute of Virology.

Dichter bij de waarheid

Er zijn verschillende aanwijzingen dat hoge functionarissen van de Chinese Communistische Partij precies weten hoe Covid-19 is ontstaan ​​​​en het meest besmettelijke virus in een eeuw is geworden, grote wereldeconomieën heeft stilgelegd en miljoenen mensen heeft gedood.

Nu de door wetenschappers in stand gehouden verkeerde informatie aan het licht komt en de inspanningen van de inlichtingendienst voortduren, komt de rest van de wereld ook steeds dichter bij de waarheid.”

U heeft zojuist gelezen: Geweldig Australisch artikel over de actuele info rond het lableak.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.