Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

“De wereld is gek geworden”, de kosten van de Covid-lockdowns

“De wereld is gek geworden”; de kosten van de Covid-lockdowns - 63671
Samenvatting van het artikel

Er is een heel interessant boek uitgekomen met een analyse van de lockdowns door drie respectabele auteurs. Het is gepubliceerd door het gerenommeerde "Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise". Hier een interview met één van de auteurs.

Lees volledig artikel: “De wereld is gek geworden”, de kosten van de Covid-lockdowns

Leestijd: 7 minuten

“De wereld is gek geworden”, de kosten van de Covid-lockdowns

De samenvatting van het boek treft u hier aan.  

Dit is een verslag van een interview door Kevin Stocklin met één van de auteurs, prof. Steve Hanke, hij doceert toegepaste economie aan de Johns Hopkins University. Het is dermate interessant, dat ik het hieronder vertaald plaats.

Wereldwijde beleidsfout van gigantische proporties

De dagen van COVID lockdowns liggen misschien voorlopig achter ons, maar een multinationaal academisch team heeft een meta-analyse uitgevoerd over de pandemische acties van de overheid en vastgesteld dat ze “een wereldwijde beleidsmislukking van gigantische proporties” zijn, vaak gedreven door door de staat en in de media gesponsorde angstcampagnes.

Hun bevindingen zijn gepubliceerd in een boek met de titel “Did Lockdowns Work? The Verdict on Covid Restrictions”, zijn gebaseerd op een wereldwijde meta-analyse die bijna 20.000 studies onderzocht om de voordelen en nadelen van gezondheidsdictaten te bepalen, waaronder lockdowns, sluiting van scholen en maskermandaten.

Volgens econoom Steve Hanke, een van de coauteurs, was één van de dingen die landen in een staat van paniek en draconisch beleid dreef het vertrouwen op sterftecijfersmodellen van bronnen zoals het Imperial College of London (ICL) die “fantasiegetallen” genereerden die aantoonden dat miljoenen sterfgevallen konden worden voorkomen door het instellen van verlammende lockdowns in de hele samenleving.

Hetzelfde patroon

Vóór de uitbraak van COVID “hadden de meeste landen wel een plan om pandemieën aan te pakken”, vertelde Hanke, “maar nadat de ‘cijfers’ van het Imperial College of London waren gepubliceerd, werden die plannen in paniek het raam uitgegooid. In elk geval werd hetzelfde patroon gevolgd: gebrekkige modellering, onheilspellende voorspellingen die de plank missloegen en geen lessen die werden geleerd,” zei hij. “Dezelfde fouten werden keer op keer herhaald en nooit ter discussie gesteld.”

Hanke is professor economie en mededirecteur van het Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise. De andere coauteurs van het onderzoek zijn Jonas Herby, speciaal adviseur bij het Center for Political Studies in Kopenhagen, en Lars Jonung, professor economie aan de Lund University in Zweden.

Hoewel de meta-analyse duizenden onderzoeken onderzocht, bleek dat slechts 22 daarvan bruikbare gegevens bevatten voor het onderzoek. Het rapport richtte zich op sterftecijfers en lockdownbeleid in 2020.
“Deze studie is de eerste allesomvattende evaluatie van het onderzoek naar de effectiviteit van verplichte beperkingen op sterfte,” verklaarde Jonung. “Het toont aan dat lockdowns een mislukte belofte waren. Ze hadden verwaarloosbare gezondheidseffecten maar desastreuze economische, sociale en politieke kosten voor de samenleving.”

Volgens Hanke voorspelden de ICL-modellen dat lockdowns tussen de 1,7 miljoen en 2,2 miljoen sterfgevallen in de Verenigde Staten zouden voorkomen. De meta-analyse geeft echter aan dat lockdowns tussen de 4.345 en 15.586 sterfgevallen in de Verenigde Staten hebben voorkomen. Dit past in een patroon van overdreven voorspellingen van de ICL, waar gezondheidsfunctionarissen niets van wisten of over het hoofd zagen, zei hij.

Een lange geschiedenis van fantasiegetallen

“Er is een lange geschiedenis van fantasiegetallen die worden gegenereerd door de epidemiologische modellen die worden gebruikt door het Imperial College of London,” zei Hanke. “De vreselijke staat van dienst begon met de Britse mond-en-klauwzeer epidemie in 2001, waarbij de modellen van het Imperial College voorspelden dat de dagelijkse incidentie van 420 gevallen een piek zou bereiken. Maar op dat moment had het aantal incidenten al een piek bereikt van iets meer dan 50 en was het dalende.”

In 2002 voorspelde het ICL dat tot 150.000 mensen in het VK zouden sterven aan de gekkekoeienziekte; in 2019 meldde de BBC dat het aantal sterfgevallen in het VK aan de gekkekoeienziekte 177 bedroeg.

In 2005 voorspelde Neil Ferguson, die het ICL leidde, tot 200 miljoen doden door de H5N1 vogelgriep, die op dat moment 65 mensen in Azië had gedood; volgens de WHO stierven tussen 2003 en 2023 wereldwijd 458 mensen aan H5N1.

Huilende wolf

De gewoonte van het ICL om “huilende wolf” te zijn weerhield de BBC er niet van om, toen COVID-19 eenmaal toesloeg, te vertrouwen op haar gegevens om haar 468 miljoen luisteraars, in 42 talen wereldwijd, wekelijks te waarschuwen.
“Misschien zijn de modellen van het Imperial College ideale angstgenererende machines voor politici en regeringen die hunkeren naar meer macht,” zei Hanke. “H.L. Mencken legde lang geleden de vinger op dit fenomeen toen hij schreef dat ‘het hele doel van de praktische politiek is om de bevolking gealarmeerd (en dus schreeuwend om in veiligheid te worden gebracht) te houden door een eindeloze reeks hobgoblins.'”

Hoewel er een aantal Amerikaanse staten waren die nooit lockdown orders uitvaardigden, waaronder Wyoming, Utah, South Dakota, North Dakota, Nebraska, Iowa en Arkansas, was Zweden de zeldzame nationale uitzondering die ervan afzag om mensen te dwingen tot lockdowns. Amerikaanse gouverneurs die weigerden hun staten af te sluiten werden hard bekritiseerd in de media, die voorspelden dat dit massale sterfgevallen zou veroorzaken.

Een ‘nationaal huisverbod’

In april 2020, onder de regering Trump, bekritiseerde Dr. Jerome Adams, generaal chirurg van de VS, de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die de afsluiting van zijn staat had opgeheven, door in de “Today” show van NBC te zeggen dat de federale richtlijnen moeten worden gezien als “een nationaal bevel om thuis te blijven”.

Dr. Anthony Fauci zei destijds tegen CNN dat, met betrekking tot het opheffen van sluitingen, “het spanningsveld tussen federaal opgelegd versus het recht van staten om te doen wat ze willen is iets waar ik niet op in wil gaan. Maar als je kijkt naar wat er aan de hand is in dit land, begrijp ik gewoon niet waarom we dat niet doen.”

Links georiënteerde staten als Californië en New York hielden hun draconische regels langer aan dan de meeste andere staten. New York City zette zelfs een systeem van vaccinatiepaspoorten op die niet-gevaccineerden de toegang tot openbare gelegenheden als restaurants, bars, theaters en musea ontzegden. Terwijl het federale systeem van Amerika, dat de bevoegdheid over de gezondheidszorg bij de staten legde, de Amerikaanse overheid ervan weerhield om het hele land af te sluiten, vaardigde president Joe Biden na zijn ambtsaanvaarding vaccin- en maskermandaten uit die uiteindelijk door het Hooggerechtshof onwettig werden verklaard.

Bescherming in grondwet

In Zweden is de bescherming tegen dit soort gezondheidsmandaten echter opgenomen in de grondwet, de zogenaamde Regeringsform. Dit document luidt:

“Iedereen wordt in zijn relaties met de openbare instellingen beschermd tegen beroving van zijn persoonlijke vrijheid. Alle Zweedse burgers wordt ook in andere opzichten de vrijheid van verkeer binnen het koninkrijk en de vrijheid om het koninkrijk te verlaten gegarandeerd”. Deze wet staat alleen uitzonderingen toe voor veroordeelden en dienstplichtige militairen; bovendien staat de Zweedse wet niet toe dat de regering in vredestijd de noodtoestand afkondigt.
“Ook belangrijk in de Zweedse Covid-zaak was de belangrijkste ambtenaar op het gebied van volksgezondheid, Dr. Anders Tegnell,” zei Hanke. “Zijn opvattingen over volksgezondheid waren de tegenpool van die van de Covid Czar in de VS, Dr. Anthony Fauci.”

In een interview in september 2020 beschreef Tegnell lockdowns als “het gebruik van een hamer om een vlieg te doden” en zei hij over de haast onder vrijwel elk ander land om ze op te leggen: “Het was alsof de wereld gek was geworden.”
Zweden legde ook geen maskerplicht op, terwijl aan het andere uiterste Australië burgers arresteerde die zonder masker naar buiten gingen of zich buiten verzamelden en Oostenrijk het weigeren van het COVID-vaccin strafbaar stelde. De New York Times noemde Zweden destijds een “pariastaat” en “het waarschuwend wereldverhaal”.

Sommige van de verschillen tussen de gemodelleerde en werkelijke resultaten zijn te wijten aan wat Hanke het “hete kachel effect” noemt.

“Als iemand wordt gewaarschuwd dat een kachel heet is, houdt hij vrijwillig zijn handen van de kachel,” zei hij, verwijzend naar bewijs dat mensen, als ze geloofwaardig worden gewaarschuwd, geneigd zijn voorzorgsmaatregelen te nemen zonder te worden gedwongen.

Een beweging om autoriteit te centraliseren

En toch, in plaats van burgers hun eigen gezondheidsbeslissingen te laten nemen, waren de meeste regeringen verenigd in het dwingen van bevolkingen om gedrag te volgen dat tot dan toe niet was aanbevolen tijdens pandemieën. Dit jaar zijn 194 landen samengekomen om te onderhandelen over een wereldwijd pandemieakkoord en wijzigingen in de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) die de reactie op een pandemie centraliseren binnen de WHO.

Er staat weinig in het pandemieakkoord of de IGR-wijzigingen over burgerlijke vrijheden en de persoonlijke bescherming tegen staatsmisbruik in het Zweedse Regeringsformulier, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, reizen en vereniging, en niets over het recht om experimentele medicijnen te weigeren. In plaats daarvan richten de onderhandelingen zich op het concentreren van macht en beleid in de handen van een eindig aantal gezondheidsfunctionarissen in Genève.

Dit omvat centralisatie van medische toeleveringsketens, beleid om te reageren op pandemieën en een gecoördineerde onderdrukking van “verkeerde informatie”. Terwijl de landen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten, deze weg bewandelen, vragen sommigen zich af of het wel verstandig is om de controle te centraliseren, terwijl de staten en landen die het minst schadelijk op COVID reageerden eerder uitzondering dan regel waren.

Pretentie van kennis

“Centrale planning is gebaseerd op wat Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek de ‘pretentie van kennis’ noemde”, aldus Hanke. “De resultaten eindigen meestal in een rivier van tranen. Het is meestal verstandiger om verder te gaan via gedecentraliseerde experimenten dan met een globaal plan.”

Daarnaast is overheidsbeleid vaak eendimensionaal; het dwingt meestal één doel af, zoals proberen de verspreiding van een virus te stoppen, terwijl neveneffecten en bijkomende schade worden genegeerd. De reactie op COVID is daar een schoolvoorbeeld van.
“De staat van dienst van volksgezondheidsfunctionarissen is behoorlijk slecht,” zei Hanke. “Het Covid-beleid vertegenwoordigt een van de grootste beleidsblunders van de moderne tijd.”

Het goede, het slechte en het lelijke

Het boek erkent een aantal voordelen van COVID lockdowns.
“Lockdowns, zoals gerapporteerd in studies gebaseerd op strengheidsindices in het voorjaar van 2020, verminderden het sterftecijfer met 3,2% in vergelijking met minder streng lockdown beleid zoals aangenomen in Zweden,” stellen de auteurs. “Dit betekent dat lockdowns 1.700 sterfgevallen in Engeland en Wales, 6.000 sterfgevallen in heel Europa en 4.000 sterfgevallen in de Verenigde Staten hebben voorkomen.”

Ter vergelijking, schrijven de auteurs, een typisch griepseizoen leidt tot 18.500-24.800 sterfgevallen in Engeland en Wales, 72.000 griepdoden in heel Europa en 38.000 sterfgevallen in de Verenigde Staten.

Ondertussen waren de negatieve effecten van lockdowns onder andere: schade aan de geestelijke gezondheid, verlies van banen, faillissementen van bedrijven, een toename van criminaliteit, verlies van vrijheid en andere inbreuken op burgerlijke vrijheden, inflatie, een toename van de staatsschuld en schade aan het onderwijs en welzijn van kinderen.

Een psychologisch rapport uit 2022 over “The Impact of School Closure on Children’s Well-being During the COVID-19 Pandemic” ontdekte dat “kinderen die blootgesteld worden aan COVID-19 gerelateerde maatregelen, zoals verplichte sluiting van scholen, meer kans hebben op symptomen van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS), stress, slapeloosheid, emotionele verstoring, prikkelbaarheid, slaap- en eetluststoornissen, negatieve eetgewoonten en beperkingen in sociale interacties”.

Lockdowns afwijzen

Het Congressional Budget Office berekende dat het reële BBP in het tweede kwartaal van 2020 met 11,3 procent was gedaald en in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds met 5,2 procent was gedaald ten opzichte van de prognoses van CBO van vóór de pandemie in januari 2020.

De auteurs van “Did Lockdowns Work?” raden aan om bij toekomstige pandemieën “lockdowns zonder meer af te wijzen”.

Op de vraag of hij verwachtte dat leiders over de hele wereld studies zoals de zijne zouden overwegen en zouden leren van de COVID-ervaring, antwoordde Hanke: “Als de geschiedenis van het volksgezondheidsbeleid als leidraad dient, is mijn antwoord ‘nee’.”

U heeft zojuist gelezen: “De wereld is gek geworden”, de kosten van de Covid-lockdowns.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029