Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins

Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins - 60840
Samenvatting van het artikel

Prof. Norman Fenton heeft een schokkend artikel geschreven met welk gemak men in Engeland de data manipuleerde om maar de indruk te wekken dat het overgrote deel van de overlijdensgevallen en ziekenhuisopnames ongevaccineerden betrof. Het heeft treffende overeenkomsten met wat er in Nederland gebeurde.

Lees volledig artikel: Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins

Leestijd: 4 minuten

Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins

Prof. Norman Fenton

Wat me de afgelopen drie jaar het meest opviel (en ergerde) was hoe slecht de data-analyses waren, die werden uitgevoerd. De kwaliteit van de data was slecht. En via de gemaakte keuzes bij de data-categorisering werden de resultaten (bewust of onbewust) gestuurd.

Toen de Engelse emeritus prof. Norman Fenton, een wiskundige, in 2021 in de Engelse data dook, ontdekte hij iets dergelijks ook. Hij was één van de eersten die zich vooral richtte op “all-cause mortality” (alle overledenen, ongeacht de oorzaak) en ontdekte daarbij ook veel discrepanties in de cijfers. Hij heeft er veel over gepubliceerd, maar merkte ook dat hij in de Engelse media vooral werd genegeerd.

Hij schrijft met grote regelmaat hele interessante artikelen, die o.a. hier te vinden zijn. 

Zijn meest recente artikel is zowel een perfect voorbeeld van zijn kwaliteiten als van de kern van zijn boodschap. Het betreft een onderwerp dat ook in Nederland speelt, maar waarvan de details verborgen blijven, omdat er minder toegang is tot de oorspronkelijke data.

Daarom hieronder een samenvatting van zijn artikel over hoe er illusies zijn gecreëerd om de effectiviteit van het vaccin (sterk) te overdrijven.

Aanpassing van het verhaal

In de loop van 2021 was het in het VK al duidelijk dat de Covid-vaccinatie de infectie en overdracht niet stopten. En er kwamen ook al genoeg verontrustende veiligheidssignalen. Dus ook al was de coronatoegangspas toen vereist om aan het dagelijks leven deel te nemen, de aarzeling om zich te laten vaccineren nam toe.

Gezien deze toenemende weerstand tegen het vaccinatie-programma werd de officiële boodschap veranderd van “vaccins voorkomen dat je Covid krijgt” in “vaccins voorkomen dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen en sterft aan Covid”.

Om dit nieuwe verhaal te bevorderen begon de regering “informatie” naar buiten te brengen ter ondersteuning van de bewering dat bijna alle ziekenhuisopnames met Covid ongevaccineerd waren. Hier is een NHS-tekst (National Health Service), die in november 2021 naar iedereen werd gestuurd die bij een huisarts in het VK stond ingeschreven:

Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins - 60827

Hier staat dus dat 8 van de 10 ziekehuispatiënten niet “volledig gevaccineerd” was.

Misleidend

Op het moment dat de tekst werd verzonden, werd “volledig gevaccineerd” in het VK gedefinieerd als: “ten minste 14 dagen sinds de 3e prik” of “tussen ten minste 14 dagen en minder dan 6 maanden na de 2e prik”. Het officiële cijfer van 8 van de 10 “niet volledig gevaccineerden” was dus misschien wel juist, maar volledig misleidend omdat bijna ALLE personen die toen waren gevaccineerd (d.w.z. ten minste één prik hadden gehad) “niet volledig gevaccineerd” waren.

Dit creëert een valse semantische gelijkwaardigheid tussen “ongevaccineerd” en “niet volledig gevaccineerd”.

Veel media, waaronder de BBC, hebben de bewering van 80% niet-gevaccineerden gebruikt zonder zelfs maar het criterium “volledig gevaccineerd” te noemen.

Soortgelijke beweringen werden gedaan over Covid sterfgevallen onder de ongevaccineerden, zoals deze in de Independent:

Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins - 60828

In The Guardian stond dat meer dan 99% van de overlijdensgevallen in juni 2021 in de VS ongevaccineerd waren volgens Fauci.

Met betrekking tot IC-patiënten werden beweringen dat een groot deel van de patiënten met Covid ongevaccineerd was, in de reguliere media vaak aangehaald – en nooit bestreden.

De BBC-documentaire “Unvaccinated” was misschien wel het ergste voorbeeld hiervan. Ook daar werden cijfers genoemd die, toen om onderbouwing daarvan werd gevraagd, door de BBC niet gegeven konden worden.

Troebele dataverzameling

Maar de zwendel was gebaseerd op iets dat nog belachelijker was dan het classificeren van “niet volledig ingeënt” als “niet ingeënt”.

Als gevolg van Freedom of Information Requests gestuurd naar enkele groepen ziekenhuizen weten we nu dat sommige ziekenhuizen het nationale systeem gebruikten om de vaccinatiestatus van patiënten te classificeren, terwijl andere hun eigen systeem gebruikten. Dit betekende dat in veel gevallen, zelfs als een patiënt in het nationale systeem was gevaccineerd, hij als niet-gevaccineerd werd geregistreerd.

Sommige ziekenhuizen gebruikten een combinatie van beide systemen (nationaal waar een sterfgeval werd geregistreerd en een intern systeem waar een besmettingsgeval werd geregistreerd). Aangezien het nationale vaccinatieregister pas in juni 2021 operationeel was, zouden alle sterfgevallen in het ziekenhuis tussen januari en juni 2021 een onbekende vaccinatiestatus hebben gehad. Het probleem is dat sommige ziekenhuizen “onbekend” classificeerden als “niet gevaccineerd”!

Er werd dus opzettelijk een troebele administratie gevoerd om de gegevens te manipuleren.

Vaccinatieregister

In het artikel wordt dan dieper ingegaan op een data-set van een groep ziekenhuizen, die men gekregen had via een soort Engels WOB-verzoek. Daar blijkt dan o.a. uit dat ieder Covid-sterfgeval voor 21 juni 2021 werd geregistreerd als “ongevaccineerd”,  louter omdat het nationale vaccinatieregister voor die datum nog niet functioneerde. Ook is uit het verloop van de cijfers voor Prof. Fenton duidelijk dat ondertussen meerdere keren de definitie van “ongevaccineerd” is aangepast. Daardoor was te zien dat, na een aantal weken waar het aandeel ongevaccineerden geleidelijk fors daalde, het abrupt weer enorm steeg.

Door vervolgens op een “handige” manier met de data om te gaan kan je de illusie creëren die je wenst. Stel dat je begin november 2021 de steftegevallen zou nemen, zoals ze in het systeem stonden vanaf 1 januari, dan kon je zeggen dat 78% van de sterftegevallen ongevaccineerd was. Maar als je alleen de laatste drie weken nam van december 2021 dan was 12% van de gevallen ongevaccineerd.

Het belang

Het is van groot belang om dit aan te kaarten, omdat dit soort belachelijke cijfers, ondanks het feit dat ze volkomen onzin zijn, zo consequent werden herhaald dat de boodschap “vaccins voorkomen dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen en sterft aan Covid (zelfs als ze de infectie en de overdracht niet stoppen)” bijna algemeen werd aanvaard. Zelfs de sterkste critici van de reactie van de regering op Covid herhaalden consequent deze mantra.

De cijfers werden ook gebruikt als basis voor de valse studies die beweerden dat miljoenen levens werden gered door het vaccin.

We zien dus opnieuw dat statistische gegevens werden gebruikt om een illusie te creëren van doeltreffendheid van het vaccin bij ziekenhuisopname en sterfte met de eenvoudigste middelen: opzettelijk ondoorzichtige administratie, die ervoor zorgt dat de gevaccineerden als niet-gevaccineerden worden gecategoriseerd wanneer zij sterven of in het ziekenhuis worden opgenomen.

Tot zover het artikel van Prof. Fenton. Ook in andere landen zagen we deze patronen. Ook af te leiden uit de onwaarschijnlijke cijfers, die ook in die landen werden gepresenteerd. En de trucs waren hetzelfde: hoe meer je overledenen, IC- of ziekenhuispatiënten als “ongevaccineerd” kon classificeren, hoe beter de bescherming van het vaccin er uitkwam. Het was een massale vorm van data-verkrachting, die op veel plekken kritiekloos werd overgenomen.

U heeft zojuist gelezen: Statistische illusies over de werkzaamheid van vaccins.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019