Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De fabels van de gezondheidsautoriteiten

De fabels van de gezondheidsautoriteiten - 59266
Samenvatting van het artikel

Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad en een uitgebreid gesprek met een arts gaven mij een goed beeld van de medische fabeltjes, die verspreid worden rond Covid-19 door degenen die zich niet in goede studies en data willen of kunnen verdiepen. Het draagt bij tot een grote vertrouwensbreuk, die maar moeilijk te herstellen zal zijn.

Lees volledig artikel: De fabels van de gezondheidsautoriteiten

Leestijd: 4 minuten

De fabels van de gezondheidsautoriteiten

Advies van de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft ruim één jaar nadat de Omikron-mutatie van Corona de overhand heeft gekregen haar advies ingetrokken om kinderen tussen 6 en 11 tegen Covid te vaccineren. Boven de 11 jaar geldt dat advies nog steeds.  Als de officiële cijfers kloppen heeft 3% van de 6-11 jarigen een basisserie vaccinatie Covid-19 gekregen. Van de 12-18 jarigen zou dat 56% zijn.  2% heeft een herhaalprik genomen.

Dit advies van de Gezondheidsraad betekent dus dat men blijkbaar bij de bespreking niet van mening was dat voor de groep tussen 12 en 18 of tussen 18 en 30 jaar het advies ingetrokken zou dienen te worden. Daarbij achten die gezondheidsautoriteiten blijkbaar de winst van die vaccinatie groter dan de mogelijke nadelige gevolgen.

Deze informatie bereikte me precies op het moment dat ik een heel bijzonder gesprek had. Een goede kennis van mij woont al tientallen jaren in het buitenland en is daar als arts werkzaam. Een slimme man en een prima en betrokken arts die veel doet voor zijn patiënten. Hij was op bezoek in Nederland en we spraken af. Hij wist weinig van wat er in Nederland nog was gebeurd rondom Corona of mijn rol in de afgelopen drie jaar.

Ik liet hem vooral praten en stelde hem vragen over Covid-19, de wijze van verspreiding, de behandeling, de vaccinatie en de oversterfte.

Vier categorieën

In de afgelopen drie jaar heb ik vanuit de medische sector vier categorieën meegemaakt:

  1. De “promotors” van het dominante verhaal. Die met veel aplomb dat verhaal brachten en elke informatie die er kwam gebruikten ten behoeve van dat dominante verhaal.
  2. De “meelopers”, die in dat verhaal meegingen, zonder zich er zelf echt in te verdiepen.
  3. De “achter de schermen-twijfelaars”, die achter de schermen bereid waren om hun twijfels te uiten, maar naar buiten toe hun mond hielden.
  4. De “onafhankelijken”, die zelf hun onderzoek deden en op basis daarvan hun mening vormden en die ook naar buiten durfden te brengen.

Ik schat in dat het overgrote deel van die mensen werkzaam in de medische zorg tot de categorie 2 of 3 behoren. Mijn gesprekspartner behoorde duidelijk tot categorie 2. Dat bood me een bijzondere kans. Juist door onze goede persoonlijke relatie uit het verre verleden en zijn onbekendheid met mijn optreden in de afgelopen drie jaar, kon ik – zonder dat ik een discussie aanging – horen wat iemand van die categorie blijkbaar dacht. En hoezeer allerlei fabels van het dominante verhaal en/of reeds door studies gelogenstrafte informatie nog anno begin 2023 in het gedachtegoed van iemand uit categorie 2 zit.

Het maakte me droevig en bood tegelijkertijd een verklaring voor de tenenkrommende wijze waarop onze Gezondheidsraad zich tot nu toe opstelt. Om zelfs nu nog – impliciet – de vaccinatie van 12 jarigen te adviseren.

De fabeltjeskrant

Ik zal niet met een hele opsomming komen van alles wat me opviel in ons gesprek, maar een aantal van de opvattingen delen die bij hem hebben postgevat en die we ook zo vaak horen en lezen in Nederland. Met daaronder mijn tegenwerpingen, (die ik echter niet tijdens het gesprek heb geuit om zoveel mogelijk onderwerpen van hem te horen).

“Omikron is niet minder ziekmakend het is te danken aan de vaccinaties dat mensen minder ziek worden”

 Direct nadat in Zuid-Afrika de Omikron-variant opdook eind november 2021 rapporteerden de doktoren daar dat het een beduidend minder ziekmakende variant was. Op 7 december 2021 schreven wij er hier al uitgebreid over. Besef dat de arts die al eind november 2021 had gemeld dat Omikron een stuk milder was later aangaf dat er vanuit Europa druk op haar was uitgeoefend om niet te zeggen dat het virus mild was. 

  “De oversterfte is vrijwel volledig te wijten aan Covid-19”

Ook deze uitspraak is vaak te horen. Dat het compleet haaks staat op de andere uitspraak dat de vaccinatie heel goed beschermt tegen ernstige ziekte en overlijden, wordt dan compleet genegeerd.

 “De toename van Myocarditis is te wijten aan Covid-19 niet aan de vaccinatie”

Er zijn verschillende studies die overtuigend laten zien dat de echte stijging van Myocarditis niet in maart 2020 begon, maar 10 maanden later.

“Ivermectine is voor paarden en het is onzin dat het iets zou doen tegen Covid-19”

Hier worden alle studies bijgehouden die over het onderwerp Ivermectine en Covid-19 zijn verschenen. Maar waarom zou je daar kennis van willen nemen als het dominante verhaal is dat behalve vaccinaties niets anders je tegen Covid-19 kan beschermen?

“Ook als je Covid-19 hebt gehad kan je je beter nog laten boosteren om je tegen ernstige ziekte en overlijden door Covid-19 te beschermen”

Ook dit is een stelling die met de meest recente – goede – studies, ernstig betwijfeld kan worden. Nog los van de nadelen van regelmatig boosteren op je gezondheidssituatie en de werking van het immuunsysteem.

“mRNA vaccins zijn net zo veilig als traditionele vaccins”

Effecten op lange termijn zijn nog niet onderzocht en de cijfers van de effecten op korte termijn laten zien dat de problemen rondom de nieuwe vaccins groter zijn dan die met de traditionele vaccins. Gezien alle belangen die er liggen en de strijd rondom de data zal het nog lang duren voordat er een goed beeld gegeven kan worden, als dat ooit nog gaat gebeuren.

Vertrouwensbreuk

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het gaat me er nu niet om die aparte punten allemaal en diepgaand te behandelen. Voor een deel is dat al gedaan op deze site en voor een ander deel zal dat nog eens gaan gebeuren. Maar het laat vooral zien, evenals het recente advies van de Gezondheidsraad, welke fabeltjes er werden en worden verspreid. En hoezeer daardoor het vertrouwen in de wetenschap in het algemeen en in de medische wetenschap in het bijzonder onder velen in de samenleving is aangetast. Een schade die zich ook uitstrekt naar andere sectoren in de samenleving en waarvan het heel lang zal duren om daar echt van te herstellen.

U heeft zojuist gelezen: De fabels van de gezondheidsautoriteiten.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205