Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De historische verandering van de gemiddelde levensverwachting

De historische verandering van de gemiddelde levensverwachting - 50715
Samenvatting van het artikel

De historische ontwikkeling van de levensverwachting in een groot aantal landen geeft een interessant beeld van zowel de geschiedenis als de jaren 2020 en 2021.

Lees volledig artikel: De historische verandering van de gemiddelde levensverwachting

Leestijd: 2 minuten

De historische verandering van de gemiddelde levensverwachting

In The Economist werd vorige week aandacht geschonken aan een recent verschenen artikel in Nature van een aantal demografen uit verschillende landen over de verandering in de levensverwachting in een groot aantal landen. Hiermee is te zien hoe die veranderd is sinds het begin van de vorige eeuw.

Ik vond het een interessante grafiek en daarom laat ik die hieronder zien.

In deze grafiek staan de resultaten per land. Via een kleurtje wordt per jaar aangegeven in welke mate de levensverwachting is gestegen of gedaald t.o.v. het vorige jaar. Levensverwachting betekent de gemiddelde leeftijd die men berekend heeft die een baby, die in dat jaar wordt geboren, zal gaan bereiken. Dat cijfer is een resultante van de sterftecijfers per leeftijd van dat jaar.

Leeftijd

Het is belangrijk te beseffen dat die verschuiving van de levensverwachting sterk samenhangt met de leeftijd van degenen die “extra” overlijden. Als dat vooral ouderen zijn dan heeft het minder gevolgen op de levensverwachting dan als het vooral jongeren zijn. Daarom zien we de sterkste dalingen in de twee Wereldoorlogen en na de Spaanse Griep, die ook veel jongeren in 1918 en 1919 trof. Voor de landen in de bovenste groep zijn de cijfers van voor de Tweede Wereldoorlog niet bekend.

De verandering van de gemiddelde levensverwachting - 50707

Voor de laatste tien jaar is een apart overzicht gemaakt met daarbij de griepepidemie van 2015 uitgelicht en de jaren 2020 en 2021. In deze grafiek zijn alleen de dalingen te zien en niet de stijgingen (die in de grijze jaren plaatsvond).

De verandering van de gemiddelde levensverwachting - 50547

Volgens het CBS

De cijfers in Nederland tussen 1950 en 2021 waren als volgt volgens het CBS.

De verandering van de gemiddelde levensverwachting - 50709

Tussen 1950 en 2019 steeg de gemiddelde levensverwachting in Nederland per jaar met 55 dagen. In 2020 daalde het met ruim 8 maanden (244 dagen). In 2021 daalde het met 11 dagen.

De levensverwachting van vrouwen was in 2019 3 jaar langer dan voor mannen. De daling in 2020 bij mannen was ongeveer 10 maanden en bij vrouwen 6 maanden. De kleine daling in 2021 kwam op conto van de vrouwen (met bijna 1 maand daling, terwijl de mannen enkele dagen stegen).

Terwijl de winter van 2018 wordt aangemerkt als een zwaardere griepgolf dan de winter van 2015 steeg in 2018 de levensverwachting nog wel met bijna 20 dagen, maar daalde deze in 2015 met ruim 50 dagen.  Dat zal dan vooral samengehangen hebben met de leeftijdsverdeling van de extra overlijdensgevallen in 2015 t.o.v. 2018.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: De historische verandering van de gemiddelde levensverwachting

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.