Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen!

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31262
Samenvatting van het artikel

De mysterieuze terugkeer van de griep, natuurlijke versus door vaccins veroorzaakte immuniteit, het onvermogen van vaccins om het virus onder controle te houden, en andere buitengewone lessen over het einde van de pandemie (een uitgebreid onderzoek door de Canadese Auteur Julius Ruechel)

Lees volledig artikel: Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen!

Leestijd: 18 minuten

De Canadese auteur en onderzoeker Julius Ruechel heeft een indrukwekkend en fascinerend onderzoeksverslag geschreven over het verloop van Covid-19, influenza en andere virussen van de ademhalingsorganen en de invloed ervan op de maatregelen door overheden. Daarin komt veel samen van wat ook op deze site in de afgelopen 21 maanden is aangeven. 

Ik raad u aan zijn uitgebreide rapport, onderbouwd met statistieken en referenties, op zijn site te lezen. Maar het is wel meer dan 10.000 woorden lang. 

Hieronder treft u delen van dat onderzoek aan met links naar zijn artikel.

Verkoudheden en griepjes zijn de afgelopen twee jaar op mysterieuze wijze verdwenen om onlangs in veel landen terug te keren, vaak met een wraakactie. Hoewel er zelden over wordt gesproken en het vaak wordt afgedaan als een curiositeit, is het mysterie van de verdwijnende griep eigenlijk één van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar.

Het ontrafelen van dit mysterie biedt diepgaande inzichten in het toekomstige traject van de SARS-CoV-2 pandemie, onthult de mislukking van de vaccins om de pandemie onder controle te houden, en zet de laatste nagel aan de doodskist van nutteloze volksgezondheidsmaatregelen zoals maskers en sociale distantie. Bereid u voor op meer dan een paar verrassingen als u me volgt op een nieuwe diepe duik in de Covid – chaos.

was getekend: Julius Ruechel. Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31480

 

1. Het mysterie van de verdwenen griep

Veel volksgezondheid-functionarissen en journalisten schreven het verdwijnen van de griep toe aan maskers, lockdowns en sociale afstandelijkheid. Critici wezen erop dat de griep ook verdween in plaatsen als Zweden, die geen lockdowns, maskerverplichtingen of sociale afstandsregels hadden.

De griepgevallen verdwenen in Canada maanden voordat het eerste masker verplicht werd gesteld. Het is duidelijk dat we elders moeten zoeken om het mysterie van de verdwijnende griep te verklaren.

Aan de andere kant van het debat zijn er mensen die hebben gesuggereerd dat verkoudheids- en griepinfecties door gebrekkige PCR-tests gewoon werden omgedoopt tot Covid. In veel landen zijn de griepproeven echter niet gestopt, maar het aantal positieve griepproeven is desondanks drastisch gedaald. Sommige landen voerden zelfs meer grieptests uit dan gewoonlijk en vonden nog steeds niets.

Japan

Ook in Japan, waar het aantal Covid-besmettingen tijdens de eerste golven van de pandemie extreem laag was, stortten de cijfers voor verkoudheid en griep in. Zij hadden lage griep- en lage Covid-cijfer. Dus het was geen kwestie van een slordige boekhouding waarbij gevallen van de ene naar de andere balans werden overgeheveld. De griep hield wereldwijd op te circuleren (een verrassende uitzondering is Kenia).

De afgelopen maanden heeft zich een ander fenomeen voorgedaan. Talloze mensen over de hele wereld klagen nu over zware verkoudheden, die NIET door Covid worden veroorzaakt. Het RSV-virus is ook teruggekeerd. En de griep is terug in vele landen.

En deze virussen zijn sterk teruggekeerd, in sommige gevallen ver boven het niveau van voor 2020. Dankzij het immuniteitsschild die bij de bevolking is opgebouwd door een gebrek aan regelmatige blootstelling aan deze andere virussen van de luchtwegen. Zo worden veel ziekenhuizen overspoeld door RSV-infecties op ongekende niveaus, vaak ondanks het feit dat in dezelfde gemeenschappen nog steeds grote aantallen positieve Covid-tests worden geregistreerd.

En, nogal gênant voor de pro-masker, pro-sociale distantie voorstanders, deze virussen zijn terug. Ondanks dat de meeste landen nog steeds universele masker mandaten en sociale distantie regels hebben.

1.2 Virale interferentie: Waarom verdween de griep in de begindagen van Covid?

Om de betekenis van de terugkeer van de griep te begrijpen en wat dit betekent voor Covid, moeten we eerst het mysterie oplossen waarom de griep in de eerste plaats verdween.

Er is een bekend maar slecht begrepen concept in de virologie dat virale interferentie wordt genoemd. De essentie van dit concept is dat een infectie met een bepaald virus een infectie met een ander virus tijdelijk kan voorkomen of gedeeltelijk kan onderdrukken. En het gebeurt de hele tijd.

De meest spectaculaire voorbeelden doen zich voor tijdens een pandemie. Dan wanneer een nieuw virus (of een nieuwe variant), dat relatief onbekend is voor ons immuunsysteem, alle gebruikelijke endemische luchtwegvirussen verdringt die normaal verkoudheden en griepjes veroorzaken. Net zoals dat gebeurde met de griep tijdens de Covid.

Varianten

Maar dat is niet de enige plaats waar virale interferentie optreedt. Het gebeurt ook tussen varianten van hetzelfde virus. Zoals we hebben gezien met Covid-varianten, waarbij nieuwe, besmettelijker varianten oudere varianten verdringen, waardoor ze elk op hun beurt verdwijnen, schijnbaar van de ene op de andere dag. Een infectie met de ene blokkeert een infectie met de andere.

De halsbrekende snelheid waarmee de Omikron variant momenteel de Delta variant verdringt in veel landen is volkomen normaal gedrag. Het is wat je zou verwachten. Het gebeurde precies hetzelfde toen Delta arriveerde, toen Alpha arriveerde, enzovoort.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31263

Virale interferentie

Virale interferentie gebeurt ook in mindere mate tijdens een normaal jaar. Zoals alle andere 200+ respiratoire virussen concurreren om ons te infecteren. Interferentie tussen hen is de reden waarom er over het algemeen slechts een paar zijn die ons teisteren op een bepaald moment. Het is ook de reden waarom er meestal maar één dominante griepstam is elke winter, en niet 3 of 4.

Virale interferentie verklaart ook gedeeltelijk waarom verschillende luchtwegvirussen verschillende seizoenen hebben, in plaats van ons allemaal tegelijk te teisteren. Door rhinovirussen veroorzaakte verkoudheden komen bijvoorbeeld veel minder vaak voor tijdens het griepseizoen.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31406

Virus van de dag

Hoewel milieu-omstandigheden zeker een rol spelen bij het ontstaan van seizoensgebonden virussen, zorgt virale interferentie ervoor dat er gewoonlijk slechts één of twee dominante respiratoire virussen tegelijk zijn. Als een groot deel van de bevolking eenmaal is blootgesteld aan het dominante “virus van de dag”, verliest dat virus zijn vermogen om andere virussen te verdringen. Hierdoor kan een ander virus de beurt overnemen als het volgende “virus van de dag”, een soort jaarlijkse draaimolen van afwisselende cycli van virale interferentie.

De volgende grafiek laat zien hoe de seizoensgebondenheid van verschillende luchtweginfecties in Engeland en Wales over het jaar is verdeeld. Het is alsof elk virus een iets ander tijdstip op de kalender krijgt, met enige overlapping, maar met duidelijk afwisselende piekseizoenen. Alsof verzadiging met het ene virus de deur openzet voor het volgende.

Jaarlijkse griepprik

Merk op hoe de griepvirussen allemaal een identiek seizoen bestrijken. Tijdens het griepseizoen onderdrukt het griepvirus andere luchtwegvirussen. Maar de verschillende griepstammen (influenza A, B, C en D) concurreren ook met elkaar. En de winnaar verdringt elk seizoen de andere griepstammen. Dit is de reden waarom we elk jaar meestal maar één dominante griepstam krijgen.

De jaarlijkse griepprik is daarom een beredeneerde gok over welke griepstam de andere waarschijnlijk elk jaar zal verdringen. Het is ook de vraag hoeveel ernstige ziekten en sterfgevallen de griepprik eigenlijk voorkomt als een ander virus gewoon in de plaats komt als een dominante stam door vaccinatie wordt geblokkeerd.

Alle endemische luchtwegvirussen die verkoudheids- en griepachtige symptomen veroorzaken, vormen immers een risico voor dezelfde kwetsbare bevolkingsgroep: ouderen en zwakken. Blokkeer één respiratoir virus en een ander neemt zijn plaats in.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31408

1.3 Nieuw virus, zelfde rol: De vriend van de oude mensen

Toen het SARS-CoV-2-virus in 2020 influenza verdrong als het belangrijkste wintergriepvirus (samen met RSV en in mindere mate rhinovirussen), begon Covid de ouderen en zwakken te oogsten, net zoals influenza dat elke winter vóór 2020 deed. Dit is geen luchthartige opmerking. Degenen die het risico lopen op ernstige gevolgen van Covid zijn precies dezelfde mensen die normaliter het risico lopen op ernstige gevolgen van infecties met griep, rhinovirussen, coronavirussen, para-influenza , enzovoort. Hoewel sommige dodelijker zijn dan andere, bedreigen ze in wezen allemaal om de beurt dezelfde kwetsbare bevolkingsgroep.

Elke infectie van de luchtwegen (virale of bacteriële) die in de longen terechtkomt, wordt longontsteking genoemd. Longontsteking werd vroeger “de vriend van de oude mensen” genoemd. Dit omdat het vaak een vrij snel en pijnloos einde maakte aan een leven dat al van slechte kwaliteit was en anders steeds verder achteruit zou zijn gegaan. De oude mensenvriend zorgt elk jaar voor de winterpieken van sterfgevallen. Hierbij worden diegenen getroffen die al op de drempel van de dood staan door ouderdom of ernstige onderliggende gezondheidsaandoeningen.

Eb en vloed

De onderstaande grafiek toont deze eb en vloed van de wekelijkse sterfte aan alle oorzaken in Canada. (Sterfgevallen door Covid zijn in paars weergegeven). De afgelopen twee jaar onderscheiden zich niet van voorgaande jaren, ondanks het verdwijnen van de griep. De twee winterpieken van Covid liggen duidelijk in dezelfde orde van grootte als eerdere slechte griepseizoenen. En zeer vergelijkbaar met de wintergriepseizoenen 2018/2019 of de wintergriepseizoenen 2015/2016. Covid heeft de griep verdrongen en speelt nu de rol van “vriend van de oude mensen”.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31276

Canada

De ruwe Covid-cijfers (30.113 sterfgevallen in Canada) lijken dit tegen te spreken. In een normaal jaar sterven in Canada tussen de 6.000 en 8.000 mensen aan griep of longontsteking, dus zouden we slechts ongeveer 14.000 Covid-doden moeten hebben gezien tijdens de pandemie als het een echte 1:1 vervanging was. Maar de hogere Covid-getallen zijn grotendeels een gevolg van PCR-testen.

Covid geneest geen kanker of hartziekten. Daarom zijn de dalingen van hartziekten, kanker en andere doodsoorzaken in de grafiek tijdens de pandemie waarschijnlijk boekhoudkundige fouten. Fouten veroorzaakt door verkeerde toewijzing omdat elk sterfgeval met een positieve PCR-test werd geteld als een Covid-dode. Zelfs als het iemand in een palliatieve zorgafdeling was die aan kanker stierf.

In 2018 zou niemand een PCR-test hebben uitgevoerd om te zoeken naar influenza, rhinovirus of coronavirus bij een langdurige zorgpatiënt die sterft aan kanker, hartaandoeningen, dementie of Alzheimer. Zelfs als respiratoire virussen deze patiënten in hun laatste levensdagen als “vriend van oude mensen” infecteerden.

Overtelling van Covid als doodsoorzaak

Maar in 2020 en 2021 is dat precies wat er gebeurt met de Covid PCR-tests. Wat dus leidt tot een massale overtelling van Covid als doodsoorzaak. Sommige Covid-sterfgevallen werden echt veroorzaakt door Covid. Net zoals griep en andere luchtwegvirussen elk jaar de directe oorzaak zijn van sommige sterfgevallen. Maar de Covid-sterfgevallen werden dramatisch overgewaardeerd door deze misleidende boekhoudpraktijken.

Wat in deze periode echter uniek maakte, was dat, omdat het SARS-CoV-2-virus relatief onbekend was bij ons immuunsysteem in vergelijking met de gewone respiratoire virussen die ons normaal tijdens het verkoudheids- en griepseizoen teisteren, SARS-CoV-2 zijn tijdelijke monopolie als “vriend van de oude mensen” bijna twee jaar lang kon behouden. En andere seizoensgebonden respiratoire virussen die normaal gesproken die rol spelen, verdrong.

En voor het geval u denkt dat Canada een uitzondering is? De volgende grafiek toont de wekelijkse all-cause mortaliteit in Europa sinds 2017. Covid verschijnt als twee slechte wintergriepjaren, niet als de apocalyps.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31277

En wanneer de griep terugkeert, zal deze het weer overnemen als de vriend van de oude mensen tijdens zijn plaats in de jaarlijkse draaimolen van afwisselende virale interferentiecycli. Verschillende virussen, zelfde kwetsbare bevolking. De pieken en dalen op de bovenstaande grafieken zullen blijven bestaan. Zelfs wanneer de sterfgevallen uit de Covid-kolom worden overgebracht naar de kolommen waar ze thuishoren.

1.4 Virale interferentie door kruisreactieve immuniteit – slechts een klein stukje van de puzzel

Eén van de factoren die virale interferentie tussen verwante virussen kunnen veroorzaken is wanneer kruisreactieve immuniteit van één virus overslaat op een andere nauw verwante viruslijn. Kruisreactieve immuniteit verklaart waarom de dominante influenza-variant elke winter andere influenza-varianten kan verdringen of waarom nieuwe Covid-varianten in staat zijn oudere Covid-varianten te verdringen.

Toen veel mensen besmet raakten met het SARS-CoV-2 virus, veroorzaakte dit een golf van nieuwe antilichamen. Deze zorgde waarschijnlijk ook voor kruisreactieve immuniteit om bescherming te bieden tegen de andere vier coronavirussen die normaal elk jaar 15-30% van alle verkoudheden en griepjes veroorzaken. Indien deze andere vier menselijke coronavirussen de enige virussen waren die tijdens de pandemie waren verdwenen, zou de kruisreactieve immuniteit met de eer kunnen strijken. Maar kruisreactieve immuniteit kan de verdwijning van griep, rhinovirussen en RSV niet verklaren. Waarom zijn die ook verdwenen?

1.5 Virale interferentie door het aanwakkeren van het immuunsysteem

Opmerkelijk is dat virale interferentie niet beperkt blijft tot een enkele virusfamilie. Zelfs voordat Covid opdook, was al bekend dat er ook virale interferentie is tussen totaal verschillende virussen, zoals tussen rhinovirussen (verkoudheid) en influenza. Deze virale interferentie tussen niet-verwante virussen heeft alles te maken met de verschillende lagen van ons immuunsysteem. Die werken namelijk op zeer verschillende manieren.

De kruisreactieve immuniteit die in de vorige paragraaf werd besproken, is een product van het adaptieve immuunsysteem. Dit is afhankelijk van eerdere blootstelling om het immuunsysteem te leren hoe het toekomstige infecties veroorzaakt door een specifiek virus moet herkennen en bestrijden. Kruisreactieve antilichamen zijn een aangeleerde (getrainde) immuunrespons. Maar deze gespecialiseerde antilichamen kunnen geen totaal verschillende virusfamilies herkennen en neutraliseren.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31278

Mucosale imuunsysteem

Maar dit is waar het andere deel van het immuunsysteem om de hoek komt kijken: het aangeboren (niet-specifieke) mucosale immuunsysteem. Het mucosale immuunsysteem is het grootste onderdeel van ons immuunsysteem. Het heeft zowel een adaptieve als een aangeboren component. Het is deze aangeboren component van niet-specifieke antilichamen die de sleutel tot de puzzel levert.

In plaats van te vertrouwen op een gespecialiseerde aangeleerde reactie, produceert het aangeboren mucosale immuunsysteem niet-specifieke antilichamen die elke indringer die door de deur komt aanvallen en neutraliseren. Dat is wat het effectief maakt als een snelle reactie eerste responder.

Het aangeboren slijmvliesimmuunsysteem is niet zo krachtig/gespecialiseerd als het adaptieve immuunsysteem. Maar het is de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen elke kiem die in je neusgaten probeert te kruipen. Het veel trager reagerende adaptieve immuunsysteem is ontworpen om in actie te komen als het aangeboren niet-gespecialiseerde mucosale systeem steeds meer wordt overweldigd. En hier wordt het interessant…

Niet statisch

Een infectie met een respiratoir virus zal een enorme tijdelijke boost van het aangeboren (niet-specifieke) slijmvlies immuunsysteem teweegbrengen. Ons aangeboren immuunsysteem is niet statisch. Tijdens het bestrijden van een virus wordt ons aangeboren slijmvlies immuunsysteem tijdelijk gestimuleerd (opgevoerd). Dit gebeurt om onze bovenste luchtwegen te overspoelen met veel van deze niet-specifieke gegeneraliseerde “first responder” antilichamen. Zodat, voor een korte tijd na infectie, er zo’n overvloed is van deze niet-specifieke neutraliserende antilichamen dat het slijmvlies immuunsysteem in staat is om tijdelijk infecties door vele andere virussen af te weren.

Hierdoor wordt hun transmissiecyclus in de populatie onderbroken. Met andere woorden, de vloed van niet-specifieke antilichamen die in de slijmvliezen van neus, mond, neusholte en keel vrijkomen om één infectie te bestrijden, maakt het immuunsysteem zo sterk dat er kort daarna zo’n overvloed van deze antilichamen klaarstaat om elk nieuw virus aan te pakken dat de bovenste luchtwegen binnendringt, dat deze volgende indringers onmiddellijk worden uitgeschakeld voordat zij de kans krijgen zich te vermenigvuldigen.

Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen! - 31279

Cytokinen

Iets anders dat tijdens een infectie gebeurt, is dat geïnfecteerde cellen signaaleiwitten, interferonen (ook cytokinen genoemd), vrijgeven die boodschappen sturen naar de omringende cellen om hun aangeboren antivirale afweer op te voeren.

Zo zetten rhinovirussen (verkoudheid) ons aangeboren immuunsysteem aan tot het vrijgeven van interferonen, die ervoor zorgen dat een daaropvolgende griepinfectie uitdooft. Tijdens de Mexicaanse-grieppandemie van 2009 werd gedacht dat de komst van het rhinovirus de pandemie heeft ingekort – de gewone verkoudheid heeft de deze grieppandemie ingekort (verdrongen).

In welke mate interferonen een rol spelen bij het veroorzaken van virale verplaatsing tijdens Covid is onzeker. In tegenstelling tot wat ik in de vorige paragraaf beschreef, wordt bijvoorbeeld een type interferon, IFN-I genaamd, door het SARS-CoV-2 virus onderdrukt of vertraagd (het tegenovergestelde van wat zou moeten gebeuren). Dit is de reden is waarom sommige mensen ernstige Covid krijgen.

Met andere woorden, het virus vecht actief terug tegen dit deel van het aangeboren immuunsysteem. Er zijn echter veel andere soorten interferon. En zelfs een vertraagde interferonrespons zou nog steeds helpen om een post-Covid blootstelling aan influenza, rhinovirus, RSV, enz. te blokkeren.

Cel mechanisme

En er zijn zelfs aanwijzingen dat een cel die geïnfecteerd is met een virus, de infectie van die cel door een ander virus blokkeert. (Een beetje zoals een wc-hokje dat al bezet is). In dit geval is het niet eens het immuunsysteem dat andere virussen blokkeert. Maar omdat een virus probeert een reeds bezette cel binnen te dringen, niet in staat is om binnen te komen. Dit is één mechanisme voor de manier waarop een virus de transmissiecyclus van een ander virus rechtstreeks kan onderbreken. Hierdoor worden gelijktijdige infecties met twee afzonderlijke virussen voorkomen.

Hoewel het verschijnsel welbekend is, zijn de exacte mechanismen van virale interferentie slecht begrepen. Dit is het vage randje van de wetenschap waar meer vragen dan antwoorden zijn. Maar wanneer al deze mechanismen worden gecombineerd met een relatief onbekend virus (dat een bijzonder sterke aangeboren immuunrespons teweegbrengt omdat het nog relatief onbekend is voor het adaptieve immuunsysteem) en wanneer een zeer groot aantal mensen in korte tijd wordt besmet (d.w.z. tijdens een pandemie), dan heb je het perfecte recept om de transmissiecyclus van alle andere respiratoire virussen te onderbreken, waardoor ze voor een tijdje worden verdreven.

Het enige probleem is dit: om de transmissiecyclus van zo veel andere virussen te onderbreken en ze tijdelijk zo lang te verdringen, zijn wel erg veel infecties nodig, nietwaar? Toch waren de door PCR bevestigde “gevallen” nooit meer dan een minuscuul deel van de totale bevolking van een land. Was Covid voldoende wijdverspreid om al die andere virussen te kunnen verdringen?

 1.6 Onderschatting van het aantal mensen dat werd blootgesteld aan SARS-CoV-2

Gedurende de hele pandemie hebben onze volksgezondheid-functionarissen  en media de ogen van iedereen laten richten op PCR “gevallen, gevallen, gevallen”. Deze fixatie op “gevallen” heeft veel angst veroorzaakt. Maar heeft iedereen afgeleid van de resultaten van de antilichaamtesten, die steeds hebben aangetoond dat het virus veel wijder verspreid was (en dus ook veel minder gevaarlijk) dan de PCR-tests ons wilden doen geloven. Meer dan genoeg om de transmissiecycli van andere respiratoire virussen te onderbreken door virale interferentie.

In oktober 2020 (toen de pandemie nog maar 7 maanden aan de gang was) schatte de WHO dat er al meer dan 750 miljoen SARS-CoV-2-besmettingen waren (10% van de wereldbevolking). Maar op dat moment waren er wereldwijd slechts 36 miljoen gevallen ontdekt met PCR-tests (0,46% van de wereldbevolking).

Met andere woorden, zelfs als we de massale fout-positieve percentages van PCR-tests bij het testen van asymptomatische mensen buiten beschouwing laten, vertegenwoordigden de PCR-“gevallen” slechts ongeveer 5% van de mensen die antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus ontwikkelden (zowel antilichaamtests als bevolkingsonderzoeken in bloeddonorklinieken hebben consequent bevestigd dat het aantal werkelijke besmettingen het aantal door PCR-tests geregistreerde “gevallen” ver overschrijdt).

En elk van die “infecties” (blootstelling is misschien een passender term) heeft het aangeboren immuunsysteem tijdelijk doen opleven, heeft de afgifte van interferonen op gang gebracht en heeft andere respiratoire virussen ervan weerhouden cellen te infecteren.

Snelheid verspreiding

Terzijde: om te begrijpen hoe snel het SARS-CoV-2 virus zich door een populatie kan verspreiden zonder lockdowns, bedenk dat 80% van de witstaartherten in Iowa in één enkele winter in 2020/21 besmet raakten met het SARS-CoV-2 virus. Ondanks het feit dat de bossen van Iowa niet vol zitten met hoestende, niesende of dode herten. SARS-CoV-2 is overal.

Mijn punt is dat PCR-tests worden gebruikt om schoolkinderen te kwellen, gezonde mensen op te sluiten en burgerlijke vrijheden te schenden. Maar ze leiden ook af van het enorme aantal mensen dat al besmet of blootgesteld is geweest. Zij hebben al antilichamen ontwikkeld zonder ooit symptomen te hebben gehad. De blootstelling aan het SARS-CoV-2 virus was veel wijder verspreid dan veel mensen beseffen. Meer dan genoeg om het immuunsysteem op te krikken en de transmissiecyclus van veel andere veel voorkomende respiratoire virussen tijdelijk te doorbreken.

1.7 Samenvatting

Voordat ik verder ga met het volgende deel van dit essay, wil ik kort de belangrijkste conclusies over de virusinterferentie samenvatten. Dit zijn de belangrijkste punten die het gemakkelijker zullen maken om het toekomstige traject van de pandemie in verschillende landen te ontwarren:

 • Het SARS-CoV-2-virus was veel wijder verspreid dan het aantal “gevallen” doet vermoeden. Meer dan genoeg om het aangeboren slijmvliesimmuunsysteem van grote delen van de bevolking te stimuleren. Hierdoor werden infecties met andere respiratoire virussen tijdelijk geblokkeerd en hun transmissiecycli onderbroken.
 • En omdat het SARS-CoV-2-virus een relatief onbekend virus was voor onze immuunsystemen, heeft het een zeer sterke immuunrespons in onze aangeboren slijmvliesimmuunsystemen teweeggebracht. In combinatie met een zeer groot aantal infecties heeft dit SARS-CoV-2 in staat gesteld zijn rol als dominant virus zeer lang vast te houden. Dit omdat het de normale jaarlijkse draaimolen van afwisselende virale interferentiecycli in andere seizoensgebonden respiratoire virussen gedurende bijna twee volledige jaren heeft onderbroken.
 • Maar – en dit punt is zeer belangrijk nu we beginnen te graven in de lessen die worden geboden door landen waar de griep terugkeert – zodra ons immuunsysteem enige blootstelling aan een nieuw virus heeft gehad, zal ons adaptieve immuunsysteem meer van het zware werk doen tijdens volgende herinfecties. Wat betekent dat ons aangeboren niet-specifieke immuunsysteem tijdens toekomstige herinfecties niet zo sterk zal worden gestimuleerd als tijdens de eerste blootstelling.
  Wanneer dit omslagpunt zich voordoet, wordt SARS-CoV-2 het zoveelste virus dat moet concurreren om een plaatsje in de jaarlijkse draaimolen voor virusverplaatsingen. Tenzij het helemaal uitsterft (onwaarschijnlijk), wordt het op dat moment een endemisch virus. Dat samen met zijn vier andere coronavirusgenoten elk seizoen verkoudheden en griepjes veroorzaakt. Gewoon een vriend van een oude man. De terugkeer van de griep markeert dus een kantelpunt in de evoluerende Covid-pandemie. Het is een teken van terugkeer naar de normale gang van zaken.

2. Belangrijke lessen over de terugkeer van de griep
(en een waarschuwing voor de landen waar de griep nog steeds verdwenen is)

MdH: In dit uitgebreide hoofdstuk behandelt Jullus Ruechel een achttal landen. Hieronder treft u in het kort de conclusies per land aan en een link naar dat gedeelte in zijn verhaal, inclusief een groot aantal grafieken.

2.1. Acht landen apart

Het is gevaarlijk om één enkele verklaring te geven voor complexe fenomenen die zich in verschillende delen van de wereld voordoen. Daarom worden diverse landen apart behandeld. Door op het betreffende land te klikken komt u in dat hoofdstuk terecht van het oorspronkelijke artikel.

 • Nieuw Zeeland: De uitzondering op de regel
 • India: Het eerste land dat brede natuurlijke immuniteit verkreeg
 • Brazilië: De griep bereikt precies volgens schema. Covid wordt endemisch
 • Zuid-Afrika: Milde Omikron kan griep weer terugdringen
 • Zweden: De wijsheid om niet in lockdown te gaan heeft zichzelf bewezen. Zelfs Delta had geen gevolgen
 • Duitsland Bewijst dat lage natuurlijke immuniteit (zelf met hoge vaccinatiegraad) recept is voor meer doden
 • Canada: A test case voor Omikron op een bevolking met lage natuurlijke immuniteit. Is Omikron ook mild voor een bevolking zonder antibodies?
 • Kenia: Een pandemie zo mild dat de griep nooit verdween – Nog een blamage voor een centrale aanpak.

De lessen van Kenia

Waarom had Kenia een lager sterftecijfer ondanks zo’n hoog infectiecijfer? Met 54 miljoen inwoners is de bevolking van Kenia 1,4x zo groot als die van Canada. Kenia’s bevolking is jonger, wat ongetwijfeld een rol heeft gespeeld bij zowel het terugdringen van het aantal sterfgevallen als het verminderen van de ernst van de infecties.

Maar aan de andere kant heeft 4,9% van de Keniaanse bevolking HIV (immuungecompromitteerd), een van de pre-existente risicovolle aandoeningen die leidt tot ernstige uitkomsten bij Covid-patiënten. Dat komt neer op meer dan 2,6 miljoen Kenianen die met HIV leven, vergeleken met slechts 62.050 Canadezen die met HIV leven. Kenia zou op de een of andere manier kapot moeten zijn van Covid, maar dat is niet zo.

Ook zwaarlijvigheid is een belangrijke risicofactor voor ernstige gevolgen van Covid. In de dicht opeengepakte stedelijke gebieden van Kenia lijdt meer dan 60% van de inwoners aan zwaarlijvigheid. Terwijl dit percentage op het platteland 19,5% bedraagt. In Canada daarentegen heeft ongeveer 26,6% obesitas (minder in de steden en meer op het platteland). En toch komt de grotere kwetsbaarheid van Kenia als gevolg van de hoge obesitascijfers niet tot uiting in de cijfers.

Aan de andere kant zal niemand in equatoriaal Kenia waarschijnlijk een vitamine D-tekort hebben. Zeer weinig mensen wonen in verzorgingstehuizen. Sociaal isolement komt zelden voor – oudere burgers hebben doorgaans veel contact met de gemeenschap.

Frankrijk

En, zoals professor Didier Raoult, directeur van de Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses et Tropicales Emergentes aan de Universiteit van Marseille in Frankrijk, opmerkte, is één van de verschillen tussen hoge-inkomenslanden (die allemaal een hoog dodental hebben) en lage-inkomenslanden (die een veel lager dodental hebben), dat de openbare gezondheidsinstellingen in hoge-inkomenslanden verplichte richtlijnen hebben uitgevaardigd, die alle artsen verplichten gestandaardiseerde behandelingsprotocollen te volgen (centraal geplande geneeskunde).

Hierdoor worden artsen in feite worden beroofd van hun mogelijkheid om discretionaire beslissingen te nemen bij de behandeling van hun patiënten. In de meeste arme landen daarentegen werd de arts-patiënt relatie gerespecteerd en konden artsen naar eigen goeddunken behandelingen (en preventieve zorg) geven.

Zoals Prof. Raoult zei: “Het zijn de artsen die voor de zieken moeten zorgen. Dat kan niet met een computer worden geregeld, en ook niet met mensen die modellen maken of wiskunde. Het is zorg, oké?”, en hij voegde eraan toe dat “… elke patiënt een persoonlijk verhaal heeft. Je moet de patiënt zien. Er zijn er die gestrest zijn. Er zijn er die zich zorgen maken. Deze dingen versterken de ernst van de ziekte, dus moeten ze worden aangepakt. Je moet met patiënten praten, je moet ze onderzoeken, je moet kijken of ze bepaalde risico’s met zich meebrengen. Met andere woorden, je moet geneeskunde blijven beoefenen…”

Mildere variant?

Wat ook de precieze mix van redenen is voor de buitengewoon milde ervaring van Kenia met Covid, levensstijl, omgeving, demografie, behandelingsstrategieën en de arts-patiënt relatie spelen allemaal een rol bij het bepalen of een variant meer of minder sterfgevallen veroorzaakt.

Als precies dezelfde variant in Kenia beduidend milder kan zijn dan in Canada, en wel zodanig dat geen enkele variant de griep zelfs maar kon verdringen (ondanks de zeer snelle verspreiding in Kenia), dan is dit een duidelijk bewijs dat het centrale planningsexperiment dat in Westerse landen wordt uitgevoerd om deze pandemie onder controle te krijgen, een faliekante mislukking is.

Waarom zou een land blijven aandringen op massavaccinatie als vaccins de pandemie duidelijk niet onder controle kunnen houden? En daarbij een risicoprofiel hebben met veel onbekende risico’s op lange termijn? Zelfs als landen als Kenia, Zweden, Brazilië, India en Zuid-Afrika allemaal een wijdverspreide natuurlijke immuniteit hebben bereikt? En al lang voordat hun burgers werden gevaccineerd, klaar waren met de pandemie? Waarom zouden landen als Kenia nog steeds doorgaan met hun vaccinatieprogramma’s nadat zij reeds een hoge natuurlijke immuniteit hebben bereikt en nooit een noemenswaardige sterfte aan het virus hebben gekend?

Malariadoden

Voor een extra perspectief: Kenia heeft meer dan 3,5 miljoen klinische malariagevallen per jaar (met andere woorden, bijna 7 miljoen klinische malariagevallen in de periode van de Covid-pandemie), terwijl Kenia sinds het begin van de pandemie slechts 274.645 door de PRC bevestigde Covid-gevallen heeft gehad. Malaria is de meest voorkomende reden voor opname in plaatselijke ziekenhuizen in Kenia, met meer dan 10 700 sterfgevallen als gevolg van malaria per jaar. Dit betekent dat Kenia sinds het begin van de Covid-pandemie ongeveer 21 400 malariadoden heeft gekend (vooral onder jonge kinderen), wat vier keer meer is dan de 5 356 met Covid in verband gebrachte sterfgevallen in dezelfde periode (de meeste Covid-doden vielen onder zeer oude mensen met ernstige reeds bestaande gezondheidsproblemen).

In een artikel in het British Medical Journal wordt ook gewezen op dit verschil in Afrika ten zuiden van de Sahara, waarbij wordt opgemerkt dat er ongeveer 400.000+ malariadoden per jaar zijn in Afrika ten zuiden van de Sahara (voornamelijk bij kinderen), terwijl er in het eerste jaar van de pandemie iets minder dan 30.000 Covid-doden waren in Afrika ten zuiden van de Sahara, waarvan tweederde in slechts één land (Zuid-Afrika)). In hetzelfde artikel wordt erop gewezen dat “hulporganisaties vrezen dat kinderen ten zuiden van de Sahara, de mensen die de minste kans hebben om door covid-19 te worden gedood, er op lange termijn het meest door zullen worden getroffen” als gevolg van de indirecte schade van de pandemie, en dat “meer dan 50 miljoen kinderen gratis maaltijden zijn kwijtgeraakt als gevolg van de sluiting van scholen”, terwijl “ten minste 250 miljoen kinderen van school zijn verdreven, en er bijna geen online leren is”.

Nooit lockdowns

Toch hebben de volksgezondheidsautoriteiten nooit lockdowns, verplichte muskietennetten, nachtelijke uitgaansverboden of verplichte shirts met lange mouwen en lange broeken opgelegd om malaria-infecties en -sterfte te stoppen. Er worden wel aanbevelingen gedaan. Maar niemand wordt geslagen of door een politieagent gearresteerd omdat hij niet met een muskietennet slaapt of geen muggenspray gebruikt.

En malariapatiënten worden niet onder dwang buiten het bereik van muggen in quarantaine geplaatst om andere mensen te beschermen. We zouden dat allemaal erkennen als een duidelijke schending van de mensenrechten.

Gezond verstand overboord

Toch is al dat gezond verstand voor Covid overboord gegooid nu volksgezondheidsautoriteiten lockdowns, vaccinatiedwang, schendingen van burgerlijke vrijheden en massale economische vernietiging rechtvaardigen die talloze mensen in Kenia en over de hele wereld doen wegzinken in faillissement, werkloosheid, extreme armoede en hongersnood.

Op 7 oktober 2020 verklaarde de Wereldbank dat maar liefst 150 miljoen mensen tot extreme armoede kunnen worden gedwongen door het beleid inzake pandemiebeheer. Alleen al in 2020 zijn meer dan 97 miljoen mensen tot extreme armoede vervallen als gevolg van het overheidsbeleid inzake de pandemie.

Alleen al in Kenia zijn in het eerste jaar van de pandemie meer dan 2 miljoen mensen tot extreme armoede vervallen. Velen van hen moeten nu met slechts één of twee maaltijden per dag rondkomen. Voor alle duidelijkheid: dit is niet te wijten aan het virus, maar aan het ingrijpen van de overheid in de vrije keuzes van haar burgers. Het is gewetenloos. De wereld is het perspectief volledig kwijt.

2.2 De les

De les die we hieruit kunnen trekken is dat lockdowns en vaccins geen enkel verschil maakten voor de resultaten van Covid. Ook al vertraagden ze het verwerven van natuurlijke immuniteit en veroorzaakten ze eindeloos veel onnodige ellende.

Ondertussen werden de verschillen in levensstijl die het individuele risico op ernstige gevolgen voor de kwetsbaren drastisch hadden kunnen verminderen, volledig genegeerd ten gunste van een obsessie met vaccins, PCR-tests en verstikkende sociale controles.

Opnieuw is centrale planning ontmaskerd als een valse god. Het is tijd om niet langer in angst te leven; een einde te maken aan deze autoritaire controle over ons leven; een einde te maken aan de universele uitrol van vaccins; lockdowns naar de vuilnisbak van de geschiedenis te verwijzen; de individuele vrijheid te herstellen, de interactie met de gemeenschap nieuw leven in te blazen; te zorgen voor veel lichaamsbeweging, lekker eten en zonneschijn; en een normaal leven te leiden.

Zweden

In het slechtste geval gedijen we zoals Zweden. In het beste geval zullen we een voorbeeld stellen dat zich zal verspreiden naar andere landen om te helpen de ellende, honger en geestelijke gezondheidsproblemen te keren die de regering in de loop van dit centrale planningsexperiment aan zo veel mensen heeft opgedrongen. Het waarderen van het leven begint met het respecteren van de individuele autonomie van ieder afzonderlijk mens.

Tot zover het artikel van Julius Ruechel. Als u het interessant vond, raden we u echt aan het grote onderdeel over die aparte landen ook te lezen. Het begint hier. 

U heeft zojuist gelezen: Denk maar niet dat we het virus kunnen sturen!

Steun onze site in het vinden en publiceren van dit soort leerzame en bijzondere artikelen. Klik hier voor (af en toe) een kleine donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.