Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De veel sterkere werking van natuurlijke immuniteit

De veel sterkere werking van natuurlijke immuniteit - 22901
Samenvatting van het artikel

Het grootschalige Israëlische onderzoek laat overduidelijk zien dat het doormaken van een infectie met Covid19 veel meer bescherming biedt dan het gevaccineerd worden. Vandaag de beschrijving van de onderzoeksresultaten. Morgen de (grote) gevolgen, die deze bevindingen zouden moeten hebben voor het (vaccinatie-)beleid.

Lees volledig artikel: De veel sterkere werking van natuurlijke immuniteit

Leestijd: 3 minuten

Als je goed naar de cijfers keek van verschillende onderzoeken in de afgelopen maanden (of naar de medische literatuur van voor 2020), dan kon je het al weten. Ook bij Covid-19 geeft het doormaken van een infectie een veel betere bescherming dan de vaccinatie tegen Covid-19. Nog tot voor kort, werd dat van verschillende kanten bestreden, maar een grootschalig kwantitatief onderzoek uit Israël van enkele dagen geleden, wijst het uit.

In hun onderzoek werden ruim 16.000 gevaccineerde personen gekoppeld aan 16.000 personen die de infectie hadden doorgemaakt en zich daarna niet meer hadden laten vaccineren. Het betrof alleen personen die
hetzij gevaccineerd waren in januari/februari van dit jaar,
hetzij een positieve PCR-test in die periode hadden gehad.

De samenstelling van de groep was dusdanig dat het op de belangrijkste kenmerken vrijwel identiek was. (Door de grote databestanden in Israël is die aanpak daar goed uitvoerbaar met voldoende aantallen personen).

Positieve PCR-test

Uiteindelijk kregen 257 in de onderzoeksperiode tussen 1 juni en 14 augustus (weer) een positieve PCR-test. Dat zijn dus 0,8% van alle personen uit dit onderzoek; 238 uit de gevaccineerde groep en 19 uit de niet-gevaccineerde groep hadden een positieve PCR-test. Dat houdt in dat de bescherming van de doorgemaakte infectie 13 keer zo groot is dan via vaccinatie.

Als je alleen de 199 personen nam met symptomen uit deze groep, dan was die waarde zelfs 21 keer zo groot. (Wat lijkt aan te geven dat geïnfecteerden als ze toch besmet raken, minder symptomen hebben/minder ziek worden).

Dit moet je als volgt interpreteren:
“Stel dat een groep gevaccineerden een kans heeft van 26% om toch geïnfecteerd te raken, dan is dat van een groep reeds geïnfecteerden 2%.”

Opzet onderzoek

Door de opzet van dit onderzoek om alleen personen te nemen die in januari/februari 2021 hetzij gevaccineerd waren of geïnfecteerd waren is de vergelijkbaarheid geoptimaliseerd.

  • De afnemende bescherming in de tijd bij zowel vaccinatie
  • en het doormaken van de infectie
  • en het effect van een nieuwe variant als Delta is dus goed in dit onderzoek meegenomen.

Het onderzoek heeft zich ook gericht op mensen die geïnfecteerd waren en daarna nog één vaccinatie hadden gekregen tussen drie maanden na hun infectie en eind mei 2021. Dat betrof ongeveer 14.000 personen. Het aantal personen dat vervolgens in juni tot en met half augustus positief getest werd, was 57. En daarvan waren er 39 symptomatisch.

Binnen die laatste kleine groep waren er 23 niet gevaccineerd en 16 wel. De verschillen zijn te klein om als significant te worden beschouwd. (Waarbij ook nog bedacht moet worden dat die vaccinatie met name in april of mei moet hebben plaatsgevonden, dus relatief kort voor de onderzoeksperiode van juni tot half augustus).

Conclusies

De conclusies zijn o.a. dat natuurlijke infectie een beduidend betere en ook (veel) langere bescherming biedt dan vaccinatie. En men neemt ook aan dat het een bredere bescherming biedt tegen mogelijke nieuwe varianten dan de vaccinatie.

In dit onderzoek is niet ingegaan op welke mate de vaccinatie een hogere bescherming biedt dan geen vaccinatie. Uit andere grootschalige onderzoeken in Israël blijkt dat die er zeker in hoge mate is. (Los van de mogelijke korte of lange termijn negatieve effecten). Maar die bescherming neemt in de tijd duidelijk af.

Dit nieuwe onderzoek uit Israël ondergraaft de basis van het beleid m.b.t. Covid-19 tot dusverre in veel landen. Het zou grote gevolgen moeten hebben voor het (vaccinatie-)beleid, zeker waar het de niet kwetsbaren betreft.

Morgen zal ik dieper ingaan op de grote gevolgen van deze bevindingen voor het beleid t.a.v. de Covid-19 crisis in het algemeen en het vaccinatie beleid in het bijzonder.

Help deze site door af en toe een kleine, financiële bijdrage. Onze dank is groot!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.