Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De dode mus van Rutte en De Jonge

De dode mus van Rutte en De Jonge - 22559
Samenvatting van het artikel

Via de persconferentie maakten Rutte en De Jonge ons blij met een dode mus. Want de ontwikkelingen in andere landen (zoals Israël) laten zien dat het beleid volledig is gericht op wishful thinking. Op deze manier zullen noch op 20 september, noch op 1 november de maatregelen vrijwel volledig verdwijnen.

Lees volledig artikel: De dode mus van Rutte en De Jonge

Leestijd: 6 minuten

Als ooit het gezegde “Blij maken met een dode mus” van toepassing was, dan was het wel gisteren tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge.

Keer op keer valt op hoe in Nederland op geen enkele wijze de ontwikkelingen in het buitenland meegenomen worden bij het bestaande beleid en het aangegeven toekomstig beleid. Dat is zeer zeker het geval bij het OMT en bij de regering. Belangwekkende wetenschappelijke bevindingen, het effect van maatregelen in andere landen, en de ontwikkeling van de cijfers daar; het lijkt erop dat ze voor Nederland irrelevant zijn. Ook hoor je er weinig van terug in de media of bij de vragen aan het slot van de persconferentie.

Ja, na 18 maanden in de crisis, is er een bordje “Lucht” en het woord “ventilatie” niet meer taboe bij de persconferentie. Maar een soort aanpak, zoals bijvoorbeeld in België, zien we niet.  Maar dat bedoel ik niet met die “dode mus”.

Wishful thinking

Het gaat erom dat Rutte en De Jonge vertelden dat ze ernaar streven dat op 20 september de 1,5 meter afgeschaft kan worden en op 1 november alle nog resterende maatregelen. Maar dat laat al zien dat ze enerzijds blijkbaar niet beseffen dat als er geen fundamentele andere beslissingen worden genomen, die ‘beloftes’ een sterke vorm van “wishful thinking” zijn. Zonder die fundamentele andere beslissingen zullen noch op 20 september, noch op 1 november die voornemens van afschalen worden uitgevoerd.

Ik zal eerst ingaan op relevante aanwijzingen uit het buitenland, en morgen ingaan op die fundamentele andere beslissingen, die men zou moeten nemen.

Deel 1: De aanwijzingen uit het buitenland

Toen in Engeland  voor 19 juli “Freedom Day” werd aangekondigd, gaf men daarbij aan dat de cijfers op dat moment niet bepalend zouden zijn voor het al dan niet doorgaan. Rond 19 juli waren er in het VK, als je het terugrekent naar de Nederlandse cijfers, meer dan 10.000 positief getesten per dag. En het aantal ziekenhuisopnames per dag kwam op ongeveer 200 uit. Toch werd “Freedom Day” doorgezet.

Gewoon een gewetensvraag: Stel dat op 20 september de cijfers in Nederland hetzelfde zijn als vandaag: rond 2000 positief getesten en 60 ziekenhuisopnames per dag wegens/door/met Covid-19, denkt u dat het OMT zal adviseren o.a. de 1,5 meter los te laten? Of dat de regering die beslissing zal nemen??

Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is: “Nee”. Zelfs als de cijfers de helft ervan zijn, waag ik te betwijfelen of het wel zal gaan gebeuren. Op 17 september zal dan aangekondigd worden dat de beslissing opgeschoven wordt naar ergens eind oktober.

Bij een antwoord op een vraag zei De Jonge iets cruciaals om te begrijpen wat de hoop en het beleid van de regering is. En hoe groot daarmee de kans is op een zware tegenvaller. Er werd gevraagd of het niet raadzaam was mensen die twee keer gevaccineerd waren ook te laten testen voor toegang. Er is immers bekend dat gevaccineerden ook besmet kunnen raken en anderen kunnen besmetten.

Animo voor vaccinatie neemt af

Het antwoord van De Jonge was, dat als men dat zou doen, het animo om zich te laten vaccineren bij de nog resterende groep zou gaan afnemen. (Ongeveer na 29 minuten van de persconferentie). En Rutte zei iets anders wat in dat kader ook relevant is: “Als alles losgelaten wordt, dan zal het virus zich razendsnel onder de 1,8 miljoen ongevaccineerden verspreiden. Hierdoor zal de zorg zwaar onder druk komen te staan. “Een zeer eenzijdige interpretatie van een stukje tekst uit het laatste OMT-advies: “Als iedereen die niet immuun is de komende tijd daadwerkelijk besmet wordt, dan kan dat leiden dat tot 2200-3400 IC-opnames”.

Alleen dit al maakt duidelijk dat al het beleid en alle hoop op het afschaffen van de maatregelen gekoppeld is aan het streven naar een nog (veel) hogere vaccinatiegraad dan die er al is. En als je gewoon goed naar de ontwikkelingen in andere landen kijkt, dan weet je dat je met die hoop van een koude kermis thuis kunt komen.

Ik volg de ontwikkelingen o.a. in Israël op de voet. Ik heb er veel artikelen over geschreven.  En ja: de vaccinaties hebben januari tot april in Israël een belangrijke bijdrage geleverd aan het afnemen van het aantal positief getesten, de ziekenhuisopnames en de aantallen ernstig zieken met Covid-19. Voor de goede orde: ik heb mezelf als 73-jarige in april/mei met Pfizer laten vaccineren.

Na daling weer stijging

En Israël kent een heel hoge vaccinatiegraad (bevolking boven de 20 van 85%) en heeft een schat aan data, waaruit goed is op te maken, hoe de ontwikkelingen gaan. En dat kan daarmee cijfermatig richtinggevend zijn voor wat een vrijwel maximale vaccinatiegraad aan cijfermatige ontwikkelingen kan opleveren. Sinds begin juli zijn de cijfers in Israël, die naar vrijwel nul waren gedaald rond half april, weer fors aan het stijgen.

Alle cijfers die ik nu geef zijn omgerekend naar de Nederlandse bevolking. Er waren gisteren rond de 13.000 positief getesten (wel met 280.000 uitgevoerde testen). Het aantal ernstig zieken in ziekenhuizen stijgt snel en ligt nu op 900. Op het hoogtepunt in januari was dat 2400. Maar het lag in juni onder de 100.

Enerzijds komt dit door de Delta-variant, die in Israël ook snel dominant is geworden. Anderzijds komt dit doordat de vaccins geen volledige bescherming geven tegen besmetting, en het besmetten van anderen, en tegen het ernstig ziek worden. Waarbij het effect van het vaccin in de tijd afneemt.

Ik geef nu een aantal tabellen en grafieken om de situatie van dit moment in Israël weer te geven. Zoals met veel cijfers, zijn ook deze multi-interpretabel. Hoewel een oppervlakkige analyse zou zeggen dat het vaccin amper werkt, is dat een onjuiste conclusie. Maar wat de cijfers zeker laten zien is dat ook gevaccineerden besmet kunnen raken en ernstig ziek kunnen worden. En besef dat in Israël van de 450 ernstig zieken ruim de helft mensen zijn die twee keer zijn gevaccineerd.

Weinig verschil

Eerst de positief getesten. De laatste twee kolommen (procent van de gevallen positief getest, die volledig gevaccineerd zijn en het percentage van die bevolking die gevaccineerd zijn) lopen vrijwel gelijk op. Er is dus weinig verschil. Ook vier weken geleden, toen de absolute cijfers nog een vijfde van deze waren, zag de tabel er ongeveer hetzelfde uit.

De dode mus van Rutte en De Jonge - 22560

Nogmaals: ook deze tabel is multi-interpretabel. Op basis van andere bronnen uit Israël kan gesteld worden dat vaccinatie meer bescherming biedt tegen besmetting dan niet gevaccineerd zijn, maar dat effect neemt af. En het is onmiskenbaar dat onder de vele positief getesten veel personen zitten die zijn gevaccineerd (in deze tabel 84,4%).

Hoe zit het dan met het  verloop van de ernstig zieken? Ook daarover is cijfermatige informatie. Dit is het verloop van het aantal ernstig zieken met Covid-19 in de Israëlische ziekenhuizen.

De dode mus van Rutte en De Jonge - 22565

Dubbel gevaccineerden

Van allen die begin augustus in Israëlische ziekenhuizen zijn opgenomen was ruim 60% dubbel gevaccineerd en rond de 30% ongevaccineerd. Omdat het percentage gevaccineerden bij de groep boven de 60 boven de 90% ligt, betekent de grafiek zeker dat dubbel gevaccineerden een kleinere kans hebben om ernstig ziek te worden of in een ziekenhuis te belanden. Maar die kleinere kans betekent nog steeds dat een meerderheid van degenen die in het ziekenhuis in Israël zijn beland of ernstig ziek zijn geworden, dubbel gevaccineerd waren.

Juist omdat Israël qua vaccinatie duidelijk op ons voor lag, laten deze cijfers zien dat het beeld dat Rutte en De Jonge blijkbaar hebben wishful thinking is. En zelfs erger dan dat. De Jonge zei letterlijk: “een groep van 1,8 miljoen mensen is niet gevaccineerd en heeft geen corona gehad. De kans dat zij na de versoepelingen alsnog doodziek worden is levensgroot”. Nog los van het feit dat een deel van hen al immuniteit heeft opgebouwd, zal het niet zo zijn dat zij na de versoepelingen zeker besmet zullen raken en vervolgens doodziek.
Maar wat Israël laat zien is dat zelfs als 100% van alle inwoners dubbel gevaccineerd zullen zijn, er nog steeds inwoners besmet kunnen raken, anderen kunnen besmetten en in het ziekenhuis kunnen belanden.

Conclusie

Dus om alle hoop te vestigen in de komende vijf weken op een verdere duidelijke verhoging van het aantal gevaccineerden is een beleid dat niet tot “besmettingscijfers” en “ziekenhuisopnames” zal leiden. Hierdoor zal het OMT adviseren om de maatregelen volledig te laten vervallen.

En dan kom je voor een belangrijke vraag te staan (zoals die ook in IJsland voorligt): “Zijn we op deze manier echt op weg naar de uitgang of moeten we fundamenteel andere beslissingen nemen?”.

Over die fundamenteel andere beslissingen schreef ik dit artikel.

Een nieuwe grote studie uit Oxford, die op 18 augustus uitkwam, bevestigt de inhoud van het bovenstaande: De effectiviteit van de vaccinatie neemt in de tijd af en mensen die gevaccineerd zijn kunnen ook nog besmet worden en anderen besmetten. 

Een aantal maanden geleden, dachten we dat deze site in het najaar niet meer nodig zou zijn. Dat was in ons geval wishful thinking helaas. We hebben nog werk te doen en hopen dat u ons daarbij helpt om deze site haar werk te laten doen. Daarvoor vragen wij van u een kleine, financiële bijdrage via deze link.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665