Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De aanhoudende manipulaties van het RIVM

De aanhoudende manipulaties van het RIVM - 20835
Samenvatting van het artikel

Keer op keer laat het RIVM zien dat ze hun weekrapportage gebruiken om de bevolking te manipuleren in het door het RIVM gewenst gedrag. Dat is nu ook weer het geval door te verwijzen naar vorig jaar toen er te vroeg versoepeld zou zijn. Maar als je naar de cijfers kijkt en goed nadenkt, weet je wel beter.

Lees volledig artikel: De aanhoudende manipulaties van het RIVM

Leestijd: 6 minuten

Ondanks sterk dalende cijfers

Als je de ontwikkelingen van de Corona-cijfers in Nederland volgt,
1 – dat analyseert,
2 – en dat afzet tegen wat het RIVM wekelijks als toelichting meldt,
3 – en Van Dissel aan de Tweede Kamer vertelt, dan besef je pas goed hoezeer men met manipulatie van de bevolking bezig is.

Vanaf maart vorig jaar heeft men ervaren hoe goed het werkt om de bevolking zo bang mogelijk te maken en te houden. Men kreeg weinig kritische tegengas vanuit de media.

  • Dat de cijfers vaak een puinhoop waren,
  • dat internationale ontwikkelingen genegeerd werden,
  • evenals belangwekkende wetenschappelijke bevindingen, zorgden er niet voor dat de centrale rol van het OMT werd aangetast.

Drie trieste bordjes

Het actuele symbool hiervoor vind ik de drie trieste bordjes met de “cruciale maatregelen”. Hier staan Rutte en De Jonge achter bij hun persconferentie, met als eerste “handen wassen”. Plus dat men, terwijl alle cijfers in elkaar aan het storten zijn, verbiedt dat men in de buitenlucht op grote schermen naar de wedstrijden van het EK mag kijken.

Het zal bij de evaluatie, die ooit zal gaan komen, op de (uitgebreide) lijst gaan komen, van gênante beslissingen, die tijdens de Coronacrisis zijn genomen. Een lijst waar in ieder geval bij de Top 3 de beslissing zal staan, waarbij de regering drie laatste dagen voor de Kerstvakantie de scholen dicht gooiden als een vorm van enkelband voor de ouders.  

En mocht Youp van het Hek aan het eind van het jaar verhinderd te zijn om een oudejaarsconferentie te geven en we willen dan toch veel lachen? Dan wil ik graag een compilatie maken van de toelichtingen van Van Dissel aan de Tweede Kamer over de coronacrisis, het model van het RIVM, en de voorspellingen.

Met als dijenkletser de voorspelling van Van Dissel van eind maart 2021, dat als we te vroeg gingen versoepelen we half juni naar een IC-bezetting zouden kunnen gaan van bijna 3000.

Groeigetal

Maar alle gekheid op een stokje. Op twee belangrijke punten zorgde het RIVM ervoor dat we (veel) te langzaam versoepelen. En met name onze schoolgaande jeugd nu en in het najaar te weinig bescherming bieden.

Laten we eerst even het verloop van de cijfers zien. De ontwikkeling van het groeigetal van de gemelde positieve testen bij de GGD en de ziekenhuisopnames bij Stichting NICE laten het verloop goed zien.

De aanhoudende manipulaties van het RIVM - 20825

Bij deze grafiek zijn de cijfers van de ziekenhuisopnames vier dagen verschoven. Dit omdat gemiddeld een ziekenhuisopname 11 dagen na een besmetting komt en een positieve test 7 dagen. Goed is te zien hoe inderdaad rond 18 april het kantelpunt lag. Vanaf 24 april kwam het groeigetal in het negatieve gedeelte, met een korte oprisping na Koningsdag.  Daarna was de daling gemiddeld 20% op weekbasis en inmiddels is de daling meer dan 30%. De ziekenhuisopnames vertonen een vergelijkbaar patroon met zelfs een nog wat sterkere dalingcurve.

Vorig jaar te vroeg versoepeld???

Realiseert u zich daarbij dat op 28 april de eerste, veel bekritiseerde, versoepelingen plaats vonden, en op 19 mei de tweede serie (begin mei een week uitgesteld). Zoals Texas ons al had kunnen leren die versoepelingen hebben – in tegenspraak tot de framing door mensen als De Jonge “versoepelingen worden verslonzingen” – niet gezorgd voor verslechteringen van de cijfers.

En als je goed luistert naar mensen uit het kabinet en de toelichtingen van OMT-leden en het RIVM zullen we  ook tijdens de zomer nog last houden van de mondkapjesplicht en het 1,5 meter houden. Met als enige preventieve maatregelen voor het najaar: vaccineren van de schoolgaande jeugd.

Keer op keer hoor je bij het handhaven van maatregelen of het doorvoeren van nieuwe maatregelen mantra’s. Maar die zijn aantoonbaar niet juist. Wat grootschaliger activiteiten in de buitenlucht worden afgewezen of beëindigd met als argument dat ook in de buitenlucht nogal wat besmettingen hebben plaatsgevonden. (Laatst was dat ook weer n.a.v. Koningsdag, terwijl uit de onderzoeken bleek, dat de besmettingen voor het overgrote deel in binnenruimtes had plaatsgevonden). 

Het meest kwalijke mantra van dit moment is “we hebben vorige jaar te snel versoepeld”.  Dat zou de tweede golf in de hand hebben gewerkt. En wordt als les gebruikt om nu – terwijl de situatie op veel punten een betere is dan toen – niet te snel te gaan versoepelen.

Zomer 2020

Daarom even een goed beeld geven van de ontwikkelingen vorig jaar zomer, waarbij we “te snel hebben versoepeld”.

De aanhoudende manipulaties van het RIVM - 20827

Vanaf begin juni lag het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag onder de 10. Op 1 juli was het zelfs onder de 5.

Een paar belangrijke conclusies naar aanleiding van deze grafiek

  • De testcapaciteit was 12 maanden geleden een stuk lager dan nu. Dat heeft o.a. tot gevolg dat er minder mensen waren met een positieve test. En dus dat de cijfers van nu uit de ziekenhuizen hoger zullen zijn doordat er beduidend meer getest wordt. (Dit zijn niet de cijfers van patiënten die DOOR Covid-19 in de ziekenhuizen zijn terecht gekomen, maar patiënten MET Covid-19.
  • We maken nu een min of meer vergelijkbare daling door als vorig jaar in de eerste weken van mei. Dat hangt samen met de latere intrede van het lente-/zomerweer dit jaar.
  • Vanaf half juli zie je een geleidelijk en langzame stijging. Die hing toen aantoonbaar samen met besmettingen die – met name jongeren – tijdens vakantie hadden opgelopen.
  • Het plateautje van de eerste helft van augustus was evident het gevolg van het Offerfeest eind juli.
  • Het meest interessante van deze grafiek is de tweede helft van augustus. Zonder dat toen de maatregelen werden verzwaard was er weer een daling. Het beste bewijs dat er geen echte relatie was met de versoepelingen.
  • De stijging van het najaar is – en dat is in diverse andere landen ook waargenomen – had als aanjager de opening van de scholen na de vakantie. Zonder dat op die scholen adequate maatregelen genomen waren om verspreiding van het virus daar te voorkomen. (En met adequaat bedoel ik het creëren van veilige ruimtes door een beleid van ventilatie, bevochtiging en het filteren van de lucht.)

Immuniteit

Besef dat deze zomer de mate van immuniteit onder onze bevolking veel groter is dan vorige zomer. Enerzijds doordat steeds meer mensen besmet zijn geweest en anderzijds doordat velen zijn gevaccineerd.  Weliswaar zijn de huidige varianten besmettelijker dan die van vorig jaar. Maar het risico van een sterke stijging van de ziekenhuisopnames in deze zomer zijn zeer klein.

Het geeft ook een grote boost aan de volksgezondheid en het welbevinden (en de economie) als de belemmeringen volledig worden opgeheven deze zomer. In plaats van krampachtig vasthouden aan een aantal (vooral symbolische) maatregelen. Met daarbij wel maatregelen, die wel belangrijk zijn, en zeker algemeen moeten worden ingevoerd in het najaar.

Het massaal veilig maken van binnenruimtes door enerzijds massale bewustwording van het grote belang ervan en anderzijds door voorschriften a la die België vandaag invoert. Zichtbare CO2-meters voor bezoekers aan binnenruimtes en een aanpak als die waardes te hoog worden.

Gevaar op scholen

Want los van het mogelijke gevaar van nieuwe besmettelijker varianten, denk ik dat het echte gevaar in het najaar vooral zal liggen op scholen. Als daar geen goed beleid wordt gevoerd t.a.v. veilige ruimtes (waarbij de leerlingen niet de adem inademen die anderen uitademen) zullen uitbraken op scholen op twee manieren impact hebben op de samenleving.

Degenen die in contact komen met besmette leerlingen, zullen toch nog risico lopen besmet te worden (ook als ze gevaccineerd zijn). Weliswaar in mndere aantallen dan in het afgelopen najaar, maar dan toch…. Maar de tweede manier zal erger zijn. De stijging van de cijfers in het najaar vanuit de scholen zal weer gebruikt worden om de angst aan te wakkeren en maatregelen te nemen (of te verlengen), die de hele samenleving betreft.

Risiconiveau’s

Hoezeer er onzorgvuldig met cijfers wordt omgegaan was weer te horen uit de toelichting van Aura Timen. Er zouden nu 60.000 mensen besmettelijk zijn, die anderen kunnen besmetten. Nu heb ik al lang kritiek over deze berekening, maar laten we die even terzijde leggen. Dat cijfer van 60.000 komt uit het RIVM rapport en betreft de schatting per 31 mei.

Vanuit het RIVM is op te maken dat het aantal positieve testen in één week met 30% is gedaald. Dan is het niet moeilijk om te berekenen dat die 60.000 van 31 mei inmiddels ook ongeveer 30% lager zal liggen, dus rond de 42.000. Maar ja, waarom zou Aura Timen op een bewijsbare positieve ontwikkeling anticiperen?  Dat geldt trouwens evenzeer voor de kwaliificaties van de risiconiveaus in Nederland.

Dit is de kaart per 8 juni.

De aanhoudende manipulaties van het RIVM - 20829

Ook deze cijfers geven een te somber beeld van de situatie per veiligheidsregio. Juist omdat de cijfers zo snel dalen loopt men achter de feiten aan. Plus dat de grenzen nogal arbitrair zijn. De cijfers van Amsterdam verschillen amper met die van Groningen en Drenthe,  Alleen is het aantal ziekenhuisopnames in Amsterdam per 1 miljoen inwoners in de afgelopen week in totaal 2 (zegge: TWEE) hoger dan in Drenthe of Groningen. Maar ja, omdat er in Nederland geen separaat beleid wordt gevoerd per veiligheidsregio, maakt deze kaart ook niets uit.

En ja zodra vanuit de scholen (met name in het najaar) cijfers weer gaan oplopen, door de onwil van Van Dissel om toe te geven dat een gericht beleid voor veilige ruimtes in de scholen van groot belang is, dan zitten we weer gevangen (of blijven gevangen) door het RIVM/OMT en bestuurders, die weinig bereid zijn om goed zelf na te denken.

U heeft zojuist gelezen: De aanhoudende manipulaties van het RIVM.

Help ons de cijfers ook op de voet te blijven volgen. Steun ons af en toe met een (kleine) donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205