Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Over nertsen, rhinovirus en aerosolen

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9234
Samenvatting van het artikel

Dit artikel bespreekt drie onderwerpen waarop ik de afgelopen dagen attent ben gemaakt: de nertsen die mensen hebben besmet, dat begin februari al in Chinese kranten stond dat aerosolen belangrijk waren en men moest ventileren, en de grote impact van de normale verkoudheid op onze testresultaten.

Lees volledig artikel: Over nertsen, rhinovirus en aerosolen

Leestijd: 6 minuten

Over nertsen, rhinovirus en aerosolen

Drie korte onderwerpen, waar ik de afgelopen dagen op attent ben gemaakt. Maar zeker met een aantal fascinerende elementen.

  • De nertsen, die mensen hebben besmet
  • Dat in de Chinese kranten al begin februari stond dat aerosolen belangrijk waren en men moest ventileren
  • De grote impact van de normale verkoudheid op onze testresultaten (nu en in de toekomst).

De besmetting van en door nertsen

Afgelopen week verscheen er een zeer interessante studie over de uitbraak op de nertsfokkerijen in Nederland. Die was uitgevoerd door een team onder leiding van Prof. Marion Koopmans. Het beschrijft hoe het virus (in diverse mutaties) heen en weer springt tussen nertsen en mensen. En ook tussen verschillende nertsfarmen, waar andere dieren (zoals wilde katten) een rol bij kunnen spelen. (Ik heb ook een keer een veronderstelling gehoord, dat het gebeurde door ratten, die zich ook in die nertsfokkerijen ophouden).

In de studie wordt zeer aannemelijk gemaakt, dat er ook een overdracht van het virus is geweest van de nertsen naar mensen, die zich op de nertsfarm ophielden. Een belangrijke bevinding, Waar ik tevergeefs naar gezocht heb was de mogelijke verklaring voor die overdracht. Hoe kon dat nu gebeurd zijn? Lijkt me ook een relevante vraag voor al degenen die niet met nertsen in aanraking komen. Volgens WHO/RIVM en Prof. Koopmans  kan dat dus alleen gebeurd zijn via grote druppels (direct of indirect).

Dus of via voorwerpen die de mensen hadden aangeraakt of via de grote druppels die blijkbaar deze de nertsen uit hebben gestoot en in de neus of mond van de mens zijn terechtgekomen. (Zou dat dan gebeurd zijn tijdens het hoesten of  niezen? Van sprekende nertsen heb ik nog niet gehoord). Of misschien is het virus toch airborne geraakt in zo’n nertsfokkerij, waar vele nertsen besmet waren en werden ze ingeademd door mensen die zich in de stallen bevonden?

Fretten

Dat doet met denken aan dit artikel van april jl.  in het AD over het onderzoek dat in Rotterdam werd gedaan naar de overdracht van het virus door fretten. Ook daar is Prof. Koopmans bij betrokken. Fretten zijn familie van nertsen. In dat onderzoek was aangetoond dat fretten zich over 10 cm afstand elkaar door de lucht kunnen besmetten. Het artikel eindigt met deze zin: “via vervolgstudies zullen we daarom nader gaan onderzoeken of overdracht via de lucht ook over grotere afstand, en dus alleen via aerosolen, mogelijk is.”

We zijn nu 4,5 maand verder. We hebben nooit meer wat van dat nieuwe onderzoek gehoord. Wat de uitkomst ook zou zijn, het lijkt me nogal belangrijk onderzoek. Onomstotelijk aantonen via dierproeven dat overdracht via aerosolen plaats kan vinden is me toch wel een dingetje, niet waar……

Zeker nu Prof. Koopmans ook de leidster was van dit onderzoek naar de overdracht tussen nertsen en mensen en vice versa lijkt mij dat een logische combi.

Maar ja als je behoort tot de groep van aerosolen-ontkenners, dan staat een dergelijk onderzoek niet hoog op je prioriteitenlijst. En dan laat je gewoon in het midden hoe nertsen mensen hebben kunnen besmetten.

Shanghai en de Aerosolen (8 februari 2020)

Over aerosolen gesproken: In China Today van 8 februari staat een uitleg van een gezondheidsofficial van Shanghai over de verspreidingsvormen van Covid-19.  En daar wordt nadrukkelijk zowel gewezen op de verspreiding via aerosolen en het belang van ventilatie.

Dit staat in dat artikel van (nogmaals:) meer dan 7 maanden geleden.

Maar ja, in Nederland zijn we inmiddels heel enthousiast (lees Maarten Keulemans in De Volkskrant) over het detectivewerk op de nertsfarmen door dezelfde mensen, die nog steeds het grote belang van aerosolen ontkennen, en geen prioriteit geven aan onderzoek over aerosolen. 7 maanden verloren laten gaan om de goede maatregelen te treffen om met name onze kwetsbaren in zorginstellingen te beschermen.

Waarom is er zoveel vraag naar een test?

Er was iets ten aanzien van het testen de afgelopen 8 weken gebeurd, wat ik niet zo goed begreep. Half juli kwam het RIVM naar buiten met een onderzoek waaruit bleek dat een groot deel van de mensen met klachten zich niet lieten testen. Het aantal mensen, dat zich in de weken erna lieten testen was minder dan de capaciteit van de teststraten. In de media werd daar negatief op gereageerd. Mensen werden opgeroepen om, als ze klachten hadden, die maar enigszins op Covid-19 leken, zich te laten testen. “Kom toch snel, we staan voor je klaar!”

In de weken 29 tot en met 33 werden er gemiddeld steeds ongeveer 100.000 mensen getest. En vanaf week 34 spoot het ineens omhoog en horen we in de media, dat er een fors tekort aan testcapaciteit is. RIVM had geschat dat er 180.000 testen per week nodig zouden zijn, maar dat lijkt nu te weinig te zijn t.o.v. de vraag. Mensen moeten al soms 72 uur wachten voordat ze getest kunnen worden.

Nu roept het RIVM mensen op, als ze geen klachten hebben, zich alsjeblieft niet te laten testen, want er is amper plaats meer.

Zouden de mensen door de steeds hogere aantallen, die er per dag  worden gemeld, nu vaker zich willen laten testen, ook als ze niets hebben? Of is er iets anders aan de hand?

Het antwoord was eenvoudiger dan ik dacht. En blijkbaar niet een antwoord waar de planners van het RIVM t.a.v. de testcapaciteit rekening mee hadden gehouden. Een antwoord trouwens met interessante repercussies.

Verkouden

De afgelopen weken werd ik namelijk van vele kanten benaderd door ouders van schoolgaande kinderen. En hen was opgevallen hoeveel van de kinderen verkouden waren geworden vrij snel nadat ze naar school waren gegaan. Ook in mijn omgeving kwam ik dit verschijnsel tegen. Ik wist niet of dit een normaal patroon is of dat het dit jaar anders is dan in voorgaande jaren. “Normale” verkoudheid wordt vooral veroorzaak door het rhinovirus. Dat is ook een infectie van de (bovenste) ademhalingsorganen.

In de testen van de huisartsen van de Nivel wordt dit ook dit jaar al een tijd vastgesteld. (Ik ga nu even niet in op de discussie die daarover is ontstaan, omdat sinds eind april bij die huisartsen eigenlijk nog alleen Rhinovirus wordt vastgesteld en niet meer Covid-19). Maar ik kende niet het “normale” patroon van het Rhinovirus over het jaar. Kon het helaas niet terugvinden bij Nivel of her RIVM (wel die van influenza door de jaren heen).

Deze cijfers van Zweden laten zien hoe het Rhinovirus zich daar over de weken heen manifesteert, inclusief het lijntje van dit jaar.

Na de zomervakanties neemt het Rhinovirus in Zweden sterk toe. Dat lijkt ook in een aantal andere landen het geval te zijn.

En dat zou voor Nederland nu ook de verklaring kunnen zijn voor de sterke toename van de vraag naar testen. De “normale” verkoudheid heerst, wellicht mede door de opening van de scholen, veel meer dan in hartje zomer. En als je erg verkouden bent zal, zeker als je hoort dat er steeds meer mensen positief worden getest, de aandrang om zelf getest te willen worden, duidelijk toenemen.

Rondjes draaien

En zo zijn we verworden tot een hond, die erg zijn best doet zijn eigen staart te pakken te krijgen en dan alsmaar rondjes draait. Minister De Jonge heeft 80.000 testen per dag al als doel gesteld. Dat we de afgelopen week 3 keer zoveel testen hebben gedaan dan begin juni moet natuurlijk gevolgen hebben gehad voor het aantal positieve testen. We hadden drie weken geleden ongeveer 4 keer zoveel positieve testen als in week 24. Terwijl het aantal ziekenhuisopnames en sterftegevallen nu maar iets hoger is dan twee weken na week 24.

Helemaal opvallend vind ik de term signaalwaarde. Die is 7 positieve testen per 100.000 inwoners. Dat is toch verder een compleet loos getal als je het aantal testen dat je uitvoert niet in dat getal meeneemt. Met 180.000 uitgevoerde testen haal je dit getal 2 keer zo snel dan met 90.000 testen per week. En als we inderdaad naar de 420.000 testen per week gaan, die Minister de Jonge wil, dan wordt die grens van 7 per 100.000 nog veel sneller gehaald. Dus even een waarschuwing vooraf. Mochten we inderdaad naar 420.000 testen per week gaan en het percenage positieven blijft hetzelfde als nu dan vindt men rond de 3000 positieve gevallen per dag.

Misschien is het toch verstandiger voortaan nog alleen het aantal ziekenhuisopnames te vermelden en het aantal mensen dat op een IC ligt.

Interferentie

Een kleine toegift t.a.v. het Rhinovirus uit deze recente studie.  Het gaat over de interferentie tussen het Rhinovirus en het Influenzavirus. Dit staat er o.a. in:

Er staat dus dat deze uitkomst de gedachte ondersteunt dat de Mexicaanse griep uitbraak, die in janauri 2010 vrijwel over was, werd afgebroken door de uitbraak van het Rhinovirus.

Dit preludeert op andere bevindingen, waaruit het lijkt alsof een uitbraak van een bepaald virus dat aandoeningen in de luchtwegen veroorzaakt, een andere uitbraak verhindert of doet stoppen. Zo is er ook nog geen griepgolf vastgesteld terwijl Covid-19 heerst(e). Hoewel het nog geen zekerheid is, maak ik eruit op, dat we dit najaar/winter niet Covid-19 en een nieuwe griepuitbraak naast elkaar zullen krijgen. Maar ook dat de sterke toename van het Rhinovirus nu en in de komende tijd, wellicht een verlagende of vertragende werking heeft op de verspreiding van Covid-19.

U heeft zojuist gelezen: Over nertsen, rhinovirus en aerosolen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963