Waarom ik boos ben

Bij Op1 gisteravond bleek Ab Osterhaus tot dezelfde conclusies gekomen, als die ik begin april al trok en in dit blog beschreef. De titel was “Eureka, dit zijn de verspreidingsversnellers: de aerosols”.

Op basis van onderzoeken die ik bestudeerd had en het geweldige krantenartikel in de L.A. Times over het superspreading event bij het koor in de buurt van Seattle, kwam ik op 2 april o.a. tot de conclusie dat: Bij hogere specifieke luchtvochtigheid (en goede ventilatie in ruimten) treedt het effect van de besmetting via aerosols (vrijwel) niet op”.

Besef dat prof. Blocken, die ook in de uitzending was, maandag ook al heel expliciet had gezegd dat aerosols verantwoordelijk zijn voor de vele besmettingen in zorginstellingen.

Begin april was het al duidelijk (o.a. in Spanje en Italie) dat er in bejaarden- en verpleeghuizen grote uitbraken hadden plaatsgevonden.  Er waren veel van die instellingen waar vrijwel iedereen was besmet en waarvan een niet gering deel ook was overleden.

Op 2 april besefte ik dat het grote gevaar niet het gebrek aan mondkapjes was, maar het gebrek aan ventilatie en lage luchtvochtigheid. En dat daardoor dus vele ouderen onnodig besmet zouden worden en zouden overlijden.

Ik heb geprobeerd die informatie gepubliceerd te krijgen in kranten. De reactie die ik kreeg, was dat ze die informatie hadden voorgelegd aan virologen, maar dat er geen bewijs was voor mijn conclusies. Ik probeerde om met die informatie bij Op1 aan te schuiven en het duurde ruim 2 weken voordat ik mocht komen. Maar omdat mijn bevindingen niet gedeeld werden door de usual suspects van het OMT, werd ik nadien in onder meer tv-kritieken weggezet als een amateur-viroloog (één van de 17 miljoen) die terug moest naar zijn Ikea-bureautje.

Achter de schermen heb ik mails gestuurd naar behoorlijk wat politici om ze te waarschuwen voor de ramp die zich aan het voltrekken was. Maar zelfs als zij mijn zorgen deelden, was het mantra dat volgens het RIVM (en de andere virologen, die dagelijks op tv verschenen) aerosols geen rol speelden. Als je maar minimaal 1,5 meter afstand hield, dan was je veilig.

Ik was -en ben- niet boos omdat ik nergens gehoor vond. En ook niet omdat Op1 gisteravond niet erkende -laat staan daarop doorvroeg- dat wat er nu gezegd werd, al 7 weken geleden door mij uit geografische patronen en internationaal wetenschappelijk onderzoek was geconcludeerd.

Nee, mijn boosheid betreft de onnodige slachtoffers en de dito schade aan onze economie en samenleving die het slaafs volgen van WHO en RIVM en de mediablokkade voor iedere vorm van wetenschappelijk onderzoek op basis van de nieuwste inzichten, inmiddels heeft veroorzaakt.

Onnodig verdriet en schade, veroorzaakt door de inmiddels grijs gedraaide grammofoonplaat (ja, zo oud is het onderzoek waarop onze gerenommeerde virologen zich baseren) met alle grote hits: “de 1,5 meter- samenleving”, “mondkapjes bieden schijnbescherming” , “ook via muntjes kun je het virus oplopen”, “er is geen wetenschappelijke basis voor aerosolverspreiding”  en “pas op voor de tweede golf”, waarmee de mensen thuis dagelijks de stuipen op het lijf wordt gejaagd. En niet één interviewer die daar enige tegenwicht aan gaf.

Dat is mijn boosheid. Die onnodige angst, verdriet en schade, die als men wel de nieuwste bevindingen mee in beschouwing had genomen, niet hadden hoeven te onstaan.

Een korte recapitulatie van wat er op basis van de nieuwste wetenschappelijke literatuur en van influenza en SARS uit 2003, plus een beetje logisch nadenken, valt onder de categorie “onnodig, en heel schadelijk voor economie, maatschappij en volksgezondheid”:

Buiten is het compleet onnodig. Binnen biedt het geen bescherming, maar zijn andere maatregelen veiliger en veel minder schadelijk voor economie en samenleving.

Onderwijl gingen en gaan er mensen onnodig dood en krijgen economie en samenleving onnodige klappen. Plus dat ook veel mensen (en ik krijg hierover dagelijks vele mails) al meer dan twee maanden lang in een vorm van hysterie leven door de -veelal ongebaseerde- angstverhalen over risico’s die je zou lopen).

Ik voorzie dat we, zelfs als de overheid snel een totaal ander beleid gaat voeren (wat ik betwijfel) de komende jaren door een heel zware periode zullen gaan. Economisch wereldwijd, maar ook met veel sociale onrust en spanningen binnen de samenleving en tussen landen. Het zou me niets verbazen als het de periode van de dertiger jaren van de vorige eeuw naar de kroon zal steken.

Wat ik wil voorkomen is dat als er ooit een parlementaire enquête komt, er wordt vastgesteld dat de schade voor ons land “met de kennis van nu” veel lager had kunnen zijn geweest. Spoiler alert: die kennis bestaat al een tijdje. Ze wordt alleen niet door het RIVM en het OMT gecommuniceerd en door de regering omarmd.

Besef dat onderzoek uitwijst dat 80% van alle COVID-19 besmettingen via aerosols tijdens superspreading events plaatsvinden. En dat buiten Den Haag inmiddels erkend wordt dat die vorm van besmetting veel meer plaatsvindt dan via contact binnen 1,5 meter. Vraag het bijvoorbeeld de belangrijkste adviseur van Angela Merkel, topviroloog Christian Drosten. In dat land wordt momenteel overwogen om de 1,5 meter-regel per 1 juli af te schaffen.

Hooguit 20% van alle besmettingen verloopt volgens de laatste inzichten niet via aerosols, en ik ben ervan overtuigd dat dit percentage dichter bij 0% ligt dan bij 20%. Want ook thuis spelen aerosols een duidelijke rol.

Wat blijft er dan nog over van de haast hysterische wijze waarop we (zelfs ook buiten, gekker kan het niet) de 1,5 meter-afstand hebben ingevoerd en handhaven? Nog een keer herhaald: onnodig, onveilig en onhaalbaar, met gigantische extra schade voor economie en samenleving.

Benieuwd of het nu ook weer 7 weken duurt voordat die conclusies gemeengoed worden.

En ondertussen loopt de schade dagelijks verder op: voor ondernemers en werknemers, voor burgers en samenleving  En zeker ook voor de volksgezondheid.  En nog steeds wordt dat door veel burgers geaccepteerd, omdat ze nog de naweeën ervaren van de veelal onterechte bangmakerij die we dagelijks over ons heen kregen gestort. Burgers, die nog amper beseffen welke ramp echt op ze afkomt, t.a.v. werk en inkomen, t.a.v. de stabiliteit van de samenleving en het volledig uit balans geraken van de relaties tussen landen in Europa en in de wereld.

Daarom ben ik boos, want het was en het is niet nodig.

220 antwoorden
 1. jean-pierre damen
  jean-pierre damen zegt:

  Hoi Maurice, ik (woonachtig in Duitsland) heb ook als een malloot de bevindingen van Drosten door zitten mailen, ook aan jou, en ook uit boosheid en frustratie. Maar zoals je al stelt het gaat niet om jou of welk individu dan ook. Het gaat om het voorbestaan van de economie en het voorkomen van een rampscenario.

  Maar anders dan jij ben ik veel positiever gesteld. De airborne-verklaring van infecties dringt langzaam door tot de mainstream. Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat de Nederlandse overheid overstag gaat als Merkel/Drosten dat doen.

  Natuurlijk moeten politiek en RIVM zich er nog uit weten te spinnen dat er catastrofale miscalculaties zijn gemaakt, maar dat is hun zorg.

  Je kunt het ook anders bekijken Maurice: onder meer door jouw tomeloze inzet is het airborne-karakter van het virus op de kaart komen te staan. Je werk zit er bijna op.

  Ja, onmetelijk triest dat ‘we’ deze informatie niet eerder onderkend hebben. Aan de andere kant: de paniek was groot. Iedereen deed zijn best, ook het RIVM. Nu moet nuchterheid en rationaliteit weer prevaleren. Een klap van een paar maanden kunnen we hebben, maar dan moet het roer wel zsm om.

  Ik hoop op Drosten en Merkel!

  Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Dat heet voortschrijdend inzicht en jij, jullie de maatschappij oordeelt dat dit een neergang zou zijn voor het RIVM (als het al zo is), het RIVM is een wetenschappelijk bureau en dit proces is niet vreemd, nog steeds zijn er (inter)nationale virologen voor bewijs van aerosols maar ook tegen.

   Beantwoorden
   • Odile
    Odile zegt:

    Het RIVM is geen wetenschappelijk bureau. Ze zijn uitvoerders van wat hen wordt opgedragen en gates sponsort OOK hen. Dus niet heel betrouwbaar.

    Beantwoorden
  • Frank
   Frank zegt:

   Ik sluit me aan bij het optimisme van jean-pierre damen. In mijn reactie (die op de een of andere manier niet door de moderatie is gekomen) onder het artikel van gisteren, schrijf ik dat het RIVM weliswaar haar officiële aanbevelingen nog niet heeft aangepast, maar ondertussen het belang van aerosolen wel onderkent en daar ook niet geheimzinnig over doet. Hieronder nogmaals mijn reactie van gisteren.

   Ik heb de indruk dat er bij het RIVM wel degelijk een kentering gaande is m.b.t. aerosolen en of 1,5 m afstand in afgesloten ruimten wel voldoende is.

   Zie bijvoorbeeld dit artikel van gisteren [https://nos.nl/artikel/2335061-sportscholen-hopen-op-goed-nieuws-na-corona-leegloop.html]:
   >De minister [van Rijn] vroeg ook naar luchtverversingssystemen in de sportscholen in verband met mogelijke besmettingen via aerosolen.

   En dit artikel van vorige week woensdag [https://nos.nl/artikel/2334572-staat-risico-van-hijgende-en-zwetende-sporters-in-zaaltje-niet-onderschatten.html]:
   >Niet de 1,5 meter is doorslaggevend. “Bij het binnen sporten speelt bij uitstek het risico van de mogelijke verspreiding van het virus via aerosolen omdat de druppelwolken die bij het sporten door hijgen ontstaan zich minder goed kunnen verspreiden. Ook speelt hier de onzekerheid van de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van het virus”, aldus de landsadvocaat.

   In de vleesverwerkende industrie lijkt het mij aannemelijk dat er een wisselwerking is tussen de gunstige omstandigheden voor verspreiding van het virus in de snijzaal enerzijds, en de huisvesting en transport van het personeel anderzijds. Een besmet persoon kan in de snijzaal collega’s besmetten via aerosolen. Volgens kunnen de besmette collega’s weer anderen (die misschien niet in de snijzaal werken maar wel in het slachthuis) in het busje en de slaapzalen besmetten (wederom via aerosolen).

   Ik weet niet of het al ergens gedeeld is, maar professor Detlef Lohse van de Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus. Hij concludeert dat de druppeltjes meters ver vervoerd kunnen worden en minutenlang in de lucht kunnen blijven hangen. Zie [https://www.utwente.nl/nieuws/2020/4/597101/turbulentie-en-ademvocht-voeren-virussen-meters-ver]

   Beantwoorden
  • Martin Smit
   Martin Smit zegt:

   Hoi Maurice,

   Ik heb ontzettend veel respect voor de wijze waarop u getracht hebt een heel andere waarheid aan het licht te brengen. Schandalig dat u nauwelijks serieus genomen bent!

   Vriendelijke groet, Martin

   Beantwoorden
  • Jacques De la Haye
   Jacques De la Haye zegt:

   Jean Pierre,

   hoewel ik in Amsterdam woon heb ik ook het Duitse nieuws veelal gevolgd en dan met name Lautenbach hoog zitten als een zeer nuchtere politicus, maar ook omdat ik net een investering aanga in het oosten van D. En ja, iedereen deed zijn best ook, of met name, Maurice de Hond. Maar hoe dan ook, het niet willen luisteren van veelal jonge mensen hier in NL vind ik stuitendst van alles.

   Beantwoorden
  • Keijzer
   Keijzer zegt:

   Eergisteravond zie ik zowel op BBC als op CNN animatiefilmpjes over aerosolen. Zelfs de pastores van de kerk refereren ernaar. Het wordt rap meanstream. De aanhouder wint als die een logisch verhaal heeft en met aannemelijke onderbouwing, want er zijn teveel belanghebbenden, om niet onnodig op kosten gejaagd te worden, los nog van alle stress.

   Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   De positieve houding van Jean-Pierre is verstandig, maar de frustratie van Maurice is ook begrijpelijk. Dat mensen het gewoon vertikken om naar een plausibele redenering te luisteren, die over mensenlevens gaat, is heel, heel frustrerend. Tot begin april misschien verdedigbaar vanwege de crisissituatie, maar waarom we tot eind mei moeten wachten tot de turn around? Je vraagt je af wie dit zo lang heeft tegengehouden. Ik ben er nog niet zo zeker van dat het RIVM hierin de hoofdverantwoordelijke is.
   Ondertussen stapelen de bewijzen zich op, zie ook hier weer (van eigen bodem, misschien helpt dat onder de Haagse kaasstolp) https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30245-9/fulltext
   En ook op andere wijze sijpelt de kennis door. Zo is het mij opgevallen dat het KNMI in de waarnemingen sinds kort de relatieve luchtvochtigheid publiceert https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarnemingen Toeval? Vast niet.

   Tijd dus om het beleid aan te passen, de maatschappij veel verder vrij te geven (zonder de schijnveiligheid van 1,5 m) en het ventilatie issue eindelijk serieus op te pakken.

   De grote vraag blijft wat we na de zomer gaan doen, want bij het begin van het stookseizoen zal het verspreidingsrisico weer flink toenemen. Daar moeten we ons NU op voorbereiden. Suppressie (complete uitroeiing) van het SC2-virus is allang geen optie meer. Een lichtpunt is dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat groepsimmuniteit al veel eerder dan bij 60% bereikt kan worden, een domper is daarentegen dat we volgens internationale serologische onderzoekingen nog ver af zijn van zelfs een lagere drempel van, zeg, 25%. En de komende maanden gaan we nauwelijks verder komen, gezien de te verwachten gunstige weerscondities.
   Als we in het najaar niet weer verrast willen worden, zullen we serieus moeten nadenken over voluntary controlled human infection studies, waarmee vaccinontwikkeling kan worden bespoedigd. Gezien de manier waarop de discussie over de airborne infection theorie verloopt, zullen we in Nederland wel niet tot de voorhoede gaan behoren. Jammer eigenlijk, van oudsher zijn we altijd een pragmatisch land geweest, met een voorkeur voor oplossingen die werken EN acceptabel zijn. Toch? Laten we hopen dat we niet op onze handen blijven zitten en de moed hebben deze moeilijke maar noodzakelijke discussie met elkaar te voeren. De zomerstop is sneller over dan we denken. Of laten we andere landen het moeilijke werk opknappen?

   Beantwoorden
  • Sander Poot
   Sander Poot zegt:

   Lieve mensen,

   Ik ben het eigenlijk met ieder eens. Ik ben blij met het grotendeel otimisme wat ik hier lees.

   Er is veel gebeurd in een korte tijd, de wereld staat op zn kop. Overheden hebben snel moeten schakelen en beslissingen moeten nemen wat voor vele nieuw is. Ze hebben in ieder geval hun verantwoordelijkheid genomen, dat valt te prijzen. Helaas niet altijd met de juiste maatregelen.

   Ik ben niet of ik ben nooit angstig geweest. Mensen die speculeren over weet ik veel wat voor scenario’s hebben echter mij het meeste angst aangejaagd. Gelukkig heel even maar, want met gezond en nuchter verstand valt het allemaal wel mee.

   Ik woon in het Zuiden van Spanje, minder hard getroffen gelukkig. Het wordt nu heel warm en we leven eigenlijk allemaal buiten. Iets wat hier heel fijn is. We dragen hier allemaal mondkapjes, iets heel gangbaar hier zonder al teveel gezeik van burgers.

   Ik zie deze tijd als het verkeer. Veel regels voor de veiligheid. Met de auto rijden geeft mij geen angst, maar ik ben wel voorzichtig. En het dragen van een mondkapje zie ik als het dragen van een gordel.

   Ik ben er van overtuigd dat we er met zn allen snel uitkomen. En ja, die 1,5 meter houden we natuurlijk nooit lang vol (en zeker als het niet eens effect heeft op meer veiligheid) we zijn sociale dieren.

   Een dikke knuffel allemaal.

   Beantwoorden
   • Keijzer
    Keijzer zegt:

    Uw vergelijking met een mondkapje en autogordel kun je nog verbreden.

    We zitten nu collectief in een situatie wat individuele mensen hebben als zij een ongeluk hebben gehad met hun auto, met hun fiets, overvallen zijn, of van een paard gevallen. Dan hoor je dat het beste is, als je niet te gewond bent daarvoor , meteen weer instappen of opstappen en ook in geval van een overval, geen angststoornis te ontwikkelen.

    De voortdurende blootstelling aan mogelijke aardbevingen in Groningen, heeft psychisch eveneens een hoge tol geeist onder Groningers en met die angst leven betreffende mensen nog steeds en in nog niet verstevigde woningen. Grote schande van Nederlands overheid. Die diepe zakken hebben ze daar niet mogen ervaren. Andersom heeft Nederland wel wat in de diepte van de aarde daar zit, heel erg lang, heel veel kunnen profiteren.

    We begeven ons in het verkeer over het algemeen, zonder elke keer de gedachte bij instappen, of op te stappen, kom ik wel veilig weer thuis. Een dergelijke dynamiek zou zich idealiter ook moeten ontwikkelen bij deze virus voorlopig. Het is de eerste niet en ook niet de laatste. Daarbij de goede gewoonte van hygiene aanhouden en mondkapjes waar nodig ook toepassen, voor jezelf en anderen en wat opletten waar je bent en wat dus de context is. Dat zou moeten internaliseren op een gegeven moment, zoals je gaat tanden poetsen, of automatisch omkijkt als je links, of rechts afslaat, of heen en weer kijkt voor je een zebrapad oversteekt.

    Dus dagelijkse gevaren waar je in opgroeit wordt tot op zekere hoogte een gewenning, je leert er mee omgaan, behalve dreigende instorting van de plek/huis waar je het veiligst zou moeten zijn vanzelfsprekend. Nu moeten we wennen aan een mogelijke besmetting en dat met de Italiaanse beelden nog sterk op het netvlies en wat we zien bij de frontberichten in Nederland, of in eigen familie, of anderszins in een eigen kring meemaken.

    De expertise van experts op dit vlak is dus nu ook van belang geworden en daar moet overheid dus ook niet mee dralen!

    Beantwoorden
    • Ronald
     Ronald zegt:

     Ik stap niet elke dag het verkeer in en me dan af ga vragen “kom ik wel veilig thuis? ”

     Ik stap iedere dag het verkeer in met “Ik ga opletten want dan kom ik aan het eind van de dag weer veilig thuis!”

     Niet een negatieve denkwijze, maar een positieve instelling!

     Beantwoorden
  • Ronald Jesse
   Ronald Jesse zegt:

   Het is niet alleen bij virologen, maar bij heel de medische wereld dat ze “veel”te lang blijven hangen in oude methoden en medicatie.

   Voorbeeld voor medicatie bij een hernia: Ze baseren zich op oud onderzoek dat nooit hertoetst is en gooien nieuwe onderzoeken aan de kant omdat daar één of twee hele kleine aantekeningen zijn dat het bijvoorbeeld voor 45% van de patienten werkt en het oude middel in oud onderzoek staat op 90%+.

   In de praktijk blijkt echter dat het oude middel niets eens bij 10% werkt en meer bijwerkingen heeft dan goede werkingen, maar we zijn conservatief.

   Enkele artsen durven het wel aan en weten dat het ene nieuwe middel bij 45% werkt en het andere bij 45%, dus met een test van een paar weken weet je of middel A werkt, zo niet dan twee weken middel B en zo niet dan zit je helaas bij de laatste 10% waar geen van twee werkt. Maar je hebt wel 90% succes ipv 10% maar met oude rapporten die lovend zijn.

   Beantwoorden
  • Johan de Wit
   Johan de Wit zegt:

   Goed dat we kritisch kijken naar wat er allemaal gebeurd.

   Maar wat ik eigenlijk mis in de discussie is of „Virussen“ eigenlijk wel bestaan? Dit klinkt natuurlijk erg vreemd, maar is dat niet het begin van alles?

   In Duitsland krijgt dr Stefan Lanka steeds meer gehoor met zijn visie.

   Hier enkele belangrijke documenten van hem. Dit is wel in het Duits en Engels.

   https://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte

   Ben benieuwd naar jullie reactie

   Beantwoorden
 2. Eric spanjaard
  Eric spanjaard zegt:

  Geachte heer de Hond, ik kan me uw reactie levendig voorstellen. Ook ik viel van mijn stoel tijdens de uitzending van op 1 over de 180 graden draai van ab Osterhaus. Uiteraard werd daarover weer niet doorgedraaid. Wel werd een filmpje vertoond waaruit het dedain bleek van dhr van dissel van RIVM over deze theorie. Blijkbaar is nu toch eindelijk het kwartje gevallen bij de zgn deskundigen, die de pandemie ook al zo onderschat hebben in het begin. Komisch wel dat ab osterhaus zei dat we ons gezonde verstand moesten gebruiken en kijken waar alle massa besmettingen vandaag kwamen. Daar werd u over gekapitteld toen u dat zei. Dat is helemaal aan u en uw voortdurende aandacht vragen te danken. Daarvoor grote complimenten. Beter laat dan nooit! Dus uw boosheid is terecht maar ik ben toch heel blij dat we nu echt gaan nadenken over de juiste maatregelen. Je zag de verbazing en verrassing van burgemeester Brühls. Die vergeet zoals velen om gewoon na te denken.

  Beantwoorden
  • joost schouten
   joost schouten zegt:

   inderdaad, wat vergeten wordt en nooit is aangekaart zijn de enorme fouten die het RIVM aan het bgein maakte door onderschatting. Daardoor hebben velen dit niet serieus genomen toen het wel zin had. Daarbuiten natuurlijk de enorme flater met betrekking tot de verzorging. Echter, het RIVM en OMT blijven totaal incompetent bezig met hun totaal verkeerde conclusies en daardoor focus op verkeerde maatregelen. Het gevaar daarin bestaat dat er zo geconcludeerd wordt dat deze maatregelen helpen. Dit terwijl het een hele kleine subset is die er werkelijk toe doen.

   Beantwoorden
   • Ronald Jesse
    Ronald Jesse zegt:

    Er zijn ook hele goede stappen gezet, o.a. door scholen gewoon open te houden, maar een paar politieke oproerkraaiers schreeuwden moord en brand en besmette daarmee de publieke opinie zodanig dat de regering genoodzaakt was de lock-down veel verder door te zetten.

    En nu zijn ze TE voorzichtig aan het worden, maar geef ze daarin eens ongelijk.

    Beantwoorden
 3. michaelo
  michaelo zegt:

  Nadat ik vanochtend AbOp1 zag moest ik meteen aan U en dit blog denken. Ik volg dit blog nu al een kleine maand. Wat er gisteren bij Op1 verteld werd verbaasde mij dus totaal niet. Ik snap dat U boos bent maar geef aub niet op. Als zelfs AbOp1 begint in te zien dat er fouten worden gemaakt bij het RIVM dan kan de rest van Nederland niet ver achter liggen. Ik hoop dat deze idioterie snel stopt en dat U de credits krijgt die U verdient. Keep up the good fight!

  Beantwoorden
 4. Frans
  Frans zegt:

  Jouw boosheid en mijn boosheid goed verwoord Maurice!
  1.5m kan binnen wellicht bijdragen tegen verpreiding van COVID-19, maar er moet nog worden vastgesteld of dit significant is. Het is duidelijk absoluut onvoldoende om je tegen het virus te beschermen en geeft daardoor een zeer gevaarlijke schijnveiligheid. Goede stap van Duitsland om afschaffing van de 1.5m regel te overwegen: concentreer je eerst op de Fat Rabbit: verspreiding via aerosols.

  Beantwoorden
 5. Remko
  Remko zegt:

  Ik snap niet waarom ze in talkshows virologen raadplegen.behalve als het over vaccines enzo gaat heb je epidemiologen nodig.

  Beantwoorden
  • Ronald Jesse
   Ronald Jesse zegt:

   Dat heeft Maurice de Hondt ook al in het interview aangegeven. Alle mensen uit de medische wereld hangen nog in oud onderzoek terwijl we met Covid-19 eigenlijk met een compleet schone lei zijn begonnen waarbij heel goed zichtbaar is hoe iets nieuws zich verspreidt. Waarschijnlijk kan de oude theorie dan ook wel compleet overboord.

   Dus ook de epidemiologe hebben last van “beroepsblindheid”

   Beantwoorden
 6. remko weingarten
  remko weingarten zegt:

  Dat anderhalve meter binnen niet werkt lijkt me ook bewezen. Veel kerk koren en andere hebben op grotere afstand besmet. Buiten besmettingen geloof ik ook niet zo in of het moet afgeschermd zijn. Binnen een voetbal stadion zonder wind. Ik denk dat politieke molens gewoon weer langzaam draaien
  Die anderhalve meter buiten gaat er wel af.

  Beantwoorden
  • Wim
   Wim zegt:

   Het is verre van zeker dat de besmettingen daadwerkelijk in een voetbalstadium hebben plaatsgevonden. Veel voetbalfans hebben de gewoonte voor en na de wedstrijd naar de kroeg te gaan. En de fans van de uit spelende ploeg komen vaak in overvolle bussen.

   Beantwoorden
 7. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Ik zeg altijd: elke professor weet ontzaglijk veel over een heel klein beetje. Daarom zou een bescheidenere houding hen niet misstaan. U weet dat ik de kracht van uw aanpak – het vinden van correlaties – zeer elegant en krachtig vind, zeker in een tijd van stroomversnelling waar je snel en gericht besluiten moet nemen. Zo’n werkwijze zijn Osterhaus et. al. niet gewend en zegt meer over hun dan over u. Ik zag het gister ook tenenkrommend en dit maakt ook mij boos.

  Beantwoorden
 8. Kees
  Kees zegt:

  “Buiten is het compleet onnodig. Binnen biedt het geen bescherming, maar zijn andere maatregelen veiliger en veel minder schadelijk voor economie en samenleving.”

  Stop aub met dit soort loopgraf stellingnames.

  Beantwoorden
 9. Guus
  Guus zegt:

  Jean-Pierre, Maurice,

  Ik sluit me helemaal aan bij de reactie van Jean-Paul! Hoewel ik Maurice’ blogs al vanaf begin april volg en hij mij ook voortdurend het idee gaf op het goede spoor te zitten, zal in eerste instantie voorzichtigheid geboden zijn geweest bij Rutte en consorte.
  Beter zou zijn geweest als RIVM om het Aerosol-spoor op zijn minst te erkennen, en aansluitend in te zetten op contactonderzoek daar waar sprake is van brandhaarden.

  Wees vooral trots op wat je, met beperkte middelen, hebt weten te bereiken! Het is nu wel te hopen dat men snel tot andere inzichten gaat komen. Hopelijk hebben we in oktober/november nog meer kennis zodat we ons kunnen voorbereiden op het najaar. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
  (Die Ab Osterhaus is natuurlijk een grote grap. Ongelooflijk dat Op1 die maar blijft uitnodigen.)

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   In jullie rekening nemen jullie niet meer de gigantische schade voor economie, maatschappij en volksgezondheid.
   Ik sprak een cardioloog en die zegt dat er zoveel mensen nu veel later dan gewenst naar de cardioloog/ziekenhuis komen zodat dit ook vschade oplevert.
   Dus men had bij het inschatten van de risico’s van de besmetting ook de risico’s voor de economie, maatschappij en volksgezondheid moeten meenemen.

   En een kind had kunnen weten dat ventilatie en buitenlucht prima werkt.
   En er was al snel duidelijk dat buiten amper tot besmettingen leidt.
   Zo had natuurlijk ook ontmoetingen van mensen in zorgnstellingen en hun bezoekers kunnen plaatsvinden.

   Zoveel colleteral damage. Zoveel onnodig colleteral damage

   Beantwoorden
   • Jeannette
    Jeannette zegt:

    Maurice je bent een pionier en een pionier krijgt meestal niet de waardering die hij of zij verdien t. Mijn waardering krijg je wel. Bedankt voor het blijven verkondigen van wat je o tdekt. Ik wens je moed en kracht om hiermee door te gaan.

    Beantwoorden
   • Keijzer
    Keijzer zegt:

    Vanmiddag sprak ik een onderwijzeres met pensioen. We hadden het over de logica van ventileren in scholen. De ramen van in elk geval de oude schoolgebouwen, waren daarop helemaal ingesteld.

    Ze zei dat in de opleiding al gemeld werd, dat voordat de kinderen het lokaal inkwamen, de boel even moest doortochten en zoveel als mogelijk tijdens lessen ramen open. 40 kinderen, of nog wat meer, in een klas was niet ongewoon in haar tijd.

    Beantwoorden
   • Elisa
    Elisa zegt:

    Niets dan applaus voor je inzet Maurice, slechts 1 opmerking; blijf weg van meedoen aan de in NL barbaarse verbastering van het Sanskrit woord ‘mantra’. Het woord staat nu eenmaal niet voor ‘n soort van herhaalde gangbare denkwijze. Houdt moed met bepleiten, je hebt velen achter je staan.

    Beantwoorden
 10. Marcel
  Marcel zegt:

  Een interview met Osterhaus op 23 april:

  De actuele stand van zaken is dat er niet wordt gevoetbald, de festivals niet doorgaan en de Olympische Spelen zijn uitgesteld. Wat vindt u daarvan?
  ‘Zeer terecht. Het virus komt voor in het speeksel en kan daardoor via kleine druppeltjes, maar ook via aerosolen verspreid worden. Dit speelt vooral ook bij geforceerde ademhaling, zoals bij schreeuwen in grote mensenmassa’s. Maar ook als je bijvoorbeeld gezamenlijk gaat zingen in een gesloten ruimte. Je moet daar verschrikkelijk voorzichtig mee zijn. Ik denk dan ook dat kerkdiensten, feesten, festivals en grote sportevenementen in stadions extra verspreidingsrisico’s met zich meebrengen.

  Ik ken de chronologie niet precies, maar dat Osterhaus gisteren gedraaid is, dat lijkt mij gewoon niet waar. Op 23 april verkondigde hij dit al in meerdere interviews.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Kijk de uitzending van OP1 et Ab Osterhaus va 19 juli nog eens. Elke evidence van Maurice werd omgezet in een mist door het gewicht van de aerosols te ontkrachten. En begin april stelt hij dat de 1.5m maatregel op basis van ballistische droplets werkt omdat de besmettingen zijn teruggelopen. Met de wind meewaaien: Ab OP1 aerosol.

   Beantwoorden
   • Johan
    Johan zegt:

    De discussie die gaat is dat Maurice insteekt met het feit dat zo ongeveer alles met aeroslen te maken heeft en de 1,5 meter niet werkt. Het wordt steeds waarschijnlijker dat meerdere maatregelen nodig zijn. Risico van overdracht via grote druppels los je niet op met ventilatie, daar is afstand effectief. Maurice lijkt zich voor bij te lopen om zijn gelijk te krijgen. Hij zet de andere maatregelen als zinloos weg (met de huidige gunstige cijfers die mede worden bereikt door deze maatregelen). Dat is gek, daar is geen bewijs voor. Dus geen of maar en/en. De RIVM maatregelen en ventilatievoorschriften (van oa. Maurice) zijn interventies die elkaar aanvullen en niet enkel op zichzelf kunnen staan.

    Beantwoorden
 11. Walter
  Walter zegt:

  Prima blog weer. Heb ook de Op1 uitzending met verbazing bekeken. Ik begrijp dat er een dezer dagen volgens van Dissel een artikel met wetenschappelijke referenties op de RIVM website wordt geplaatst waaruit moet blijken dat besmetting via Aerosolen niet/nauwelijks plaatsvind ….. ik ben benieuwd.

  Ga door Maurice je begint steeds meer gehoor te krijgen ook al is dat met tegenzin bij sommigen. We willen juiste maatregelen die wel helpen ….. en geen onzinnige maatregelen die niet helpen.

  Beantwoorden
 12. Jan Jansen
  Jan Jansen zegt:

  Hoor en wederhoor

  ——–

  Bewering

  “De luchtvochtigheid heeft een grote invloed op de snelheid van de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2.”

  Oordeel (22 april 2020)

  Onbewezen

  https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/onbewezen-luchtvochtigheid-sleutelfactor-verspreiding-coronavirus/

  ——–

  Bewering

  De Hond: “Waar veel mensen in een afgesloten ruimte zingen of praten, kan één besmet persoon verantwoordelijk zijn voor de besmetting van velen door de uitstoot van besmette microdruppels.”

  Oordeel (24 april 2020)

  Waarschijnlijk waar

  https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/kans-op-besmetting-met-coronavirus-groter-in-gesloten-ruimtes/

  ——–

  Bewering

  “Facebook verwijderde de video van Smartexit.nu die de anderhalvemetermaatregel bekritiseert”

  Oordeel (24 mei 2020)

  Onwaar

  https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/facebook-verwijderde-niet-de-video-van-smartexitnu-die-de-15-metermaatregel-bekritiseert/

  ——–

  Beantwoorden
 13. Arie van Papeveld
  Arie van Papeveld zegt:

  Beste Maurice,
  Ik ben het helemaal met jouw analyse eens. Het is toch van de zotte dat jouw verhaal vrijwel wordt genegeerd!
  Ik kan het me nog enigszins voorstellen dat de regering in het begin van de crisis maatregelen neemt waarvan er sommige achteraf onnodig blijken. Maar met de huidige inzichten (die jij zo helder presenteert) kan de overheid er niet meer omheen om het beleid drastisch te wijzigen. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit niet gebeuren. Het heeft veel weg van een gerechtelijke dwaling waarvan de politie regelmatig wordt beticht.
  Ik ben ondernemer en maak me zorgen over de crisis die, zoals jij ook al aangeeft, naar verwachting van jaren 30 proporties zal gaan worden.

  Zou het niet mogelijk zijn om de overheid juridisch aansprakelijk te stellen voor de schade die extra optreedt indien men met de kennis van nu de opgelegde maatregelen niet drastisch aanpassen?
  De kamer kan ook een eigen dienst aanklagen zoals de Belastingdienst. Dus wellicht dat het ook tot de mogelijkheden behoort om de overheid op dit punt verantwoordelijk te houden.

  Beantwoorden
 14. Lodewijk
  Lodewijk zegt:

  Maurice,
  Ik kan me herinneren dat je samen met Ab Oosterhuis te gast was bij OP1, en toen wilde hij niks weten van jouw bevindingen. Nu is hij het er mee eens.
  Met mondkapjes is het hetzelfde. Van Dissel zei 2 maanden geleden dat mondkapjes ‘totaal geen zin hebben’, nu hebben ze ‘een beetje zin’ en ik weet zeker dat ze over een maand ‘heel zinvol’ zijn. Van Dissel maakte nog de belachelijke opmerking dat ‘in China men al heel lang mondkapjes gebruikt, en ook daar zijn veel mensen besmet geraakt, dus het heeft geen zin’. Waarschijnlijk is hij nooit in China geweest. Ik heb er 10 jaar gewoond en weet uit ervaring dat ongeveer 1-2% van de mensen in China een mondkapje droeg (ivm vervuiling). Na de corona uitbraak draagt bijna iedereen een mondkapje. Resultaat? Bijna geen besmettingen meer…
  Hopelijk durft de politiek eindelijk te luisteren naar andere geluiden in plaats van alleen maar naar die rechtlijnige nerds van het OMT.

  Beantwoorden
  • Diana
   Diana zegt:

   Hoi Lodewijk een kennis van mij woont op het moment in China
   En ziet daar veel mensen die overlijden aan Corona
   Alles wordt daar mooier gemaakt dan dat het in werkelijkheid is
   Mondkapjes behalve de medische helpen niet
   Ook niet in China

   Beantwoorden
   • Lodewijk
    Lodewijk zegt:

    Hi,
    Natuurlijk zijn de cijfers van de Chinese overheid onbetrouwbaar. Het totaal aantal doden en besmettingen moet je waarschijnlijk met 10 vermenigvuldigen. Maar het leven gaat daar redelijk gewoon door.
    Overigens, ‘medische’ mondkapjes bestaan niet, waar die onzin vandaan komt begrijp ik niet. Als je bedoelt dat zelfgemaakte mondkapjes niet helpen dan ben ik het met je eens.

    Beantwoorden
 15. Arthur Verboon
  Arthur Verboon zegt:

  Maurice je bent een van de helden van deze crisis maar ik moet me echt iets van het hart. Zolang je niet snapt en ziet dan de VN agenda 2030 sustainable development agenda de katalysator is achter deze crisis snap je ook waarom jouw inzichten zo weinig wederhoor krijgen. Hier de link naar het world Economic Forum overzicht over covid-19 Maurice je bent een van de helden van deze crisis maar ik moet me echt iets van het hart. Zolang je niet snapt het ziet dan de VN agenda 2030 sustainable development agenda de katalysator is achter deze crisis snap je ook waarom jouw inzichten zo weinig wederhoor krijgen. Hier de link naar het world Economic Forum overzicht over covid-19 Maurice je bent een van de helden van deze crisis maar ik moet me echt iets van het hart. Zolang je niet snapt het ziet dan de VN agenda 2030 sustainable development agenda de katalysator is achter deze crisis snap je ook waarom jouw inzichten zo weinig wederhoor krijgen. Hier de link naar het world Economic Forum overzicht over covid-19 https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications

  Beantwoorden
 16. Henk
  Henk zegt:

  Schrikbarend idd, hoe lang pers & politiek vrijwel geheel toondoof blijven voor de vele verschillende kanten van dit debat. Nooit gedacht dat zich in ‘intelligent’ NL een dictatuur van de angst zou kunnen vestigen. Achteraf gelijk krijgen was zelden kostbaarder, Maurice.

  Beantwoorden
 17. Alma
  Alma zegt:

  Hallo Maurice, ik heb diep respect voor je en altijd in je stelling gelooft. Ik heb jouw bevindingen omtrent ventilatie en luchtvochtigheid dan ook met iedereen die het wilde horen gedeeld, ook mede door de gedachte dat hoe meer mensen hier van af wisten hoe beter het was. Deel ook je frustratie als ik weer eens zag dat je bij de media niet serieus genomen werd. Maar uiteindelijk zal zowel het RIVM als onze overheid niet meer om je heen kunnen en moeten toegeven. Nogmaals diep respect voor het feit dat je ondanks de wijze waarop je behandeld bent door bent gegaan met vechten waar je voor staat.

  Beantwoorden
 18. Peter
  Peter zegt:

  He Maurice,
  Niet boos worden! Laat de media naar je toekomen en leg zo zuiver mogelijk uit en aan zo veel mogelijk publiek wat je aan kennis hebt opgedaan. Ik ben bang dat je anders niet goed begrepen zal worden en als die boze knorrige man die alles beter weet zal worden gezien, en niemand die dan naar je luisterd. Leg met passie uit wat in iedergeval ook meegenomen moet worden, dat hoort bij het kantelen. Het is echt gaaf welke Nederlands bewijs jij hebt gevonden voor de aerosolen en superspread events, dat zou gaaf zijn als je daar een wetenschappelijk artikel van kan maken.

  Ik, als universitair biomedisch opgeleide, volg jou, internationaal wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse media op de voet en denk dat het Op1 optreden van gister een kantelpunt is in Nederland. Laten we dit nu zo goed mogelijk benutten en nu niet met modder gaan gooien. Ik denk dat er in Nederland te weinig discussie is geweest en slaafs gevolgd wat het OMT zei. Er is nauwelijks gezocht naar tegengeluid en dat zal een les zijn voor een volgende keer. Niet door de regering en ook niet door de Nederlandse media. Ik wil wel deelnemen aan een soort Bellingcat voor pandemien voor de volgende keer. Misschien kunnen we dat zo een volgende keer aanpakken.

  Ik moet je zeggen dat ik erg opgelucht ben dat het geluid is aangekomen en ben benieuwd hoe snel we van die 1,5 meter af zijn en we de echte root cause aan gaan pakken! Ik kan niet wachten met het lezen van het nieuws de aankomende dagen.

  Beantwoorden
 19. Lorenzo Goossens
  Lorenzo Goossens zegt:

  Dag Maurice,

  Ik begrijp je frustratie en boosheid over de aerosol kwestie. Ik deel deze sinds een aantal weken, sinds ik jou volg hier op je blog en via Youtube. Wat me ook frustreert en ook al heel lang duidelijk is, is dat de ziekte niet zo ernstig is, zeker niet voor iemand die gezond en/of jong is. Beide kwesties werden in de Belgische media – ik ben Belg – gewoonweg niet toegelicht, de aanpak van de regering en de virologen in charge werd en wordt zelfs niet bekritiseerd. Ik zie dat Nederland een gelijkaardig probleem heeft. En België en Nederland zullen wel geen geïsoleerde gevallen zijn…

  Ventilatie met enkele aanvullende maatregelen zouden zowel de zwakkeren/ouderen en de gezonde mensen maximaal kunnen beschermen.

  Nu geleidelijk aan erkend wordt dat aerosols een grote rol spelen in de besmetting met COVID-19, denk ik dat het tijd wordt om het geweer van schouder te verwisselen en proberen door te drukken dat ze de belangrijkste – of vrijwel enige – bron van besmetting zijn. Pas dan zal de 1,5m maatschappij verlaten worden. Dat Duitsland eraan denkt de 1,5m te verlaten, is een zeer goed gegeven. Als ze het daadwerklijke doen, dan zal de rest van Europa volgen.

  Besef wel dat je nooit van diegenen die aan de macht zijn, enige erkenning zult krijgen voor je bijdrage. Maar erkenning zul je wel krijgen van diegenen die jou volgen en diegenen die kritisch staan tegenover het gedrag van de “kudde”. Dat zijn dan ook de mensen die de wereld maken, boetseren, veranderen ten goede: de leiders. Pas als de kudde zelf beseft dat de Grot van Plato echt is, pas dan zullen ze stoppen met de schaduwen te geloven en zullen ze beginnen het licht te zien. En pas dan zullen drama’s van de laatste twee maanden (toenemende censuur, media die massahysterie promoot, incompetente politici, starre wetenschappers,…) voor komen kunnen worden.

  Mvg,

  Lorenzo

  Beantwoorden
 20. Bert Beekhof
  Bert Beekhof zegt:

  En nu nog patienten in de beginfase van de besmetting behadelen met hydrochlorquine en zink aanvulling volgens recept huisarts Rob Elens

  Beantwoorden
  • Sonja
   Sonja zegt:

   Wil niet cynisch zijn en vind het zo bizar dat Rob Elens niet door mocht gaan, maar het feit dat Min Hugo de Jonge deze huisarts een kwakzalver noemt, geeft mij weinig hoop. Terwijl
   dit in andere landen wel wordt gegeven en zij ook minder slachtoffers hebben. Nee wij moeten volgens de inspectie alles volgens de regels doen en vooral geen zieke mensen helpen, ik begrijp het niet…

   Beantwoorden
 21. Marie
  Marie zegt:

  Ik deel je boosheid, en je grote zorgen. Ik vind de manier waarop je gisteren in M werd gepositioneerd (trol, die twitter misbruikt om fake-news a la Trump te verspreiden) stuitend. Alsof je een eigenbelang hebt met al je werk anders dan wat je hierboven beschrijft. Misselijkmakend. Ik hoop dat je je gesterkt voelt door velen en blijft volharden ondanks de arrogantie en ivoren torens in Bilthoven, Hilversum en Den Haag. Ik had nooit gedacht dat de publieke omroep en overheid zo in haar taak zou falen, beste bedoelingen ten spijt. En dat er op zo’n grote schaal censuur zou plaats vinden (youtube, facebook). Zeer zorgwekkend.

  Beantwoorden
 22. Cees
  Cees zegt:

  Goed zo, ik bewonder je doorzettingsvermogen om tegen de stroom in te blijven zwemmen en ploeteren. Blijf ons alsjeblieft van goede informatie voorzien. Niet om een tegengeluid richting overheid te geven, maar om eerlijke en juiste informatie te verstrekken. Jammer dat als dit niet in het plaatje van OMT en kornuiten past, je monddood wordt gemaakt of als fop-viroloog wordt weggezet. Schande!

  Beantwoorden
 23. Dr.R.J.de Boer
  Dr.R.J.de Boer zegt:

  RIVM loopt konstant achter de feiten aan en Rutte c.s DUS ook.Charlatans en bijklussers als Ab Osterhaus reizen zich te pletter om paniek te blijven zaaien want dat betekent extra inkomen en aandacht.De monomane inzet op IC capaciteit heeft heel veel ouderen het leven gekost en zal nog heel veel slachtoffers eisen vanwege verdringing van andere zieke patienten(hart,kanker,nieren etc etc).Aan de basis ligt de kaalslag in de zorg,bijv sluiting van SEH,ziekenhuizen etc door jarenlang falend markt-beleid van mn de VVD

  Beantwoorden
 24. Jelte
  Jelte zegt:

  toch wel erg verbaasd over de uitingen van osterhaus bij OP1. Hij lijkt zowaar de aerosolen theorie te verdedigen! Ben het met Jean-Piere eens, het tij lijkt te keren hoor!

  Beantwoorden
 25. Nick Govaart
  Nick Govaart zegt:

  Geachte Maurice.

  Als docent ga ik dinsdag weer werken en klassen lesgeven.
  Nergens staat in de richtlijnen van school iets over ventilatie. Schandalig!
  Ik ga óf buiten lesgeven of lesgeven met alle ramen open.
  Door u zijn mijn ogen nog verder opengegaan. Blijf onderzoek doen. Want uiteindelijk zal de waarheid naar boven komen!

  Beantwoorden
  • arjen
   arjen zegt:

   Ik herinner mij een oud leerboek waarin uitgebreid de ventilatie van het klaslokaal werd beschreven. Hoe je het best kon ventileren, met verschillende windrichtingen. Hoe de luchtstromen gingen.
   Vermoedelijk was dat ‘ouderwets’ voor de moderne opleidingen en ziet men nu in vaccins de beste oplossing.

   Beantwoorden
 26. Duval
  Duval zegt:

  Ja lieve Maurice, ik snap je helemaal en zie het ook overal. Als je geen ‘geleerde’ bent dan doe je niet mee en jij bent dan wél een geleerde, maar in het verkeerde vakgebied, maar ze snappen niet dat je helemaal geen viroloog hoeft te zijn om dit te zien en te snappen. Integendeel, je hebt gewoon gelijk als je zegt dat een viroloog geen data analist is en er eigenlijk een data analist voor nodig is om snel, zonder laboratorium onderzoeken te zien hoe het virus werkt. Maurice, ze zijn te dom, je doet er niks tegen. Zo lief dat je zo hard werkt voor ons allemaal en er zijn heel wat mensen jou toch dankbaar, want je gaf ons toch hoop. Ook al wilden ze niet naar je luisteren.

  Beantwoorden
 27. Mevr Laarman
  Mevr Laarman zegt:

  Het is een uitleg die iedereen begrijpt, daar hoef je niet voor geleerd te zijn.
  Goed geschreven en ik hoop dat er meer mensen zijn die nu eens de moeite nemen om het artikel van Maurice de Hond gaan lezen en het tot hun door laten dringen.
  Ik weet niet of ik hier ook nog een foto kan plaatsen? Dat laat zien wat dit allemaal te weeg heeft gebracht…..mijn verjaardag vieren en zie……….leeg….alle stoelen leeg.
  Dat is het resultaat ……dat knakt een mens…..

  Beantwoorden
 28. zerobuoyancy
  zerobuoyancy zegt:

  superspreads: ook Science Magazine heeft het erover, afgelopen week (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/why-do-some-covid-19-patients-infect-many-others-whereas-most-don-t-spread-virus-all), maar al vijf jaar geleden tijdens MERS (https://www.sciencemag.org/news/2015/06/did-poor-ventilation-lead-mers-superspread-korea), en om het nog leuker te maken ook in Nature al in 2005 tijdens SARS(https://www.nature.com/articles/nature04153). Uit die laatste: “Our findings indicate that superspreading is a normal feature of disease spread” & “individual-specific control measures outperform population-wide measures”. Deze regering is, ondanks al veel beschikbare kennis, net als alle regeringen wereldwijd, deze crisis “ingerommeld”, verwachtend dat de draaiboeken voor griep en SARS & MERS wel zouden voldoen. Doe er een veel te vroegen en voorbarige Case Fatality Rate bij (WHO, 3.4%), terwijl statistici echt wel weten dat het afleiden van de CFR zo vroeg in een epidemie heel onzeker is. En sterk overdreven voorspellingen bij van niet of niet goed geverifieerde modellen (Imperial College London). En je heb een “perfect storm”.

  Beantwoorden
 29. Willem Warbout
  Willem Warbout zegt:

  Als oud Natuur Geneeskundig Therapeut weet ik dat velen zoals Maurice de Hond het gelijk helemaal aan hun kant hebben. Helaas zijn er idioten in Den Haag die het totaal niet (willen) weten. gevolg: “Als het volk angst heeft, heeft het kabinet de macht”. Hopelijk worden verstandige en nuchtere mensen nu wakker om dit niet langer meer te pikken. Het is misdaad om een land naar de afgrond te richten i.p.v. de belangen te behartigen van hun kiezers.

  Beantwoorden
 30. bianca
  bianca zegt:

  Hallo Maurice,
  Ik viel bijna van mijn stokje toen ik Ab ineens dit vertelde, als of dit altijd al wat hij verkondigde was.
  Lijkt net alsof hij nu in 1 keer toch tot de conclusie komt dat je gelijk hebt, maar je dit niet wilt geven, maar doet alsof.
  En de mensen van op1 doen alsof ze dit voor het eerst horen.
  Waarom wordt er geen onderzoek gedaan en niet geluisterd.
  Het RIVM blijft nog steeds zeggen dat het niet wetenschappelijk is vastgesteld.
  Maar ben al blij dat Ab nu ook zegt dat hij het met de duitse viroloog Drosten eens is.
  Al is dit niet in het straatje van het RIVM.

  Je doet goed werk Maurice, ga zo door, ik blijf je volgen, want dit is allemaal verklaarbaar hoe jij het uitlegt.

  Beantwoorden
 31. Harm
  Harm zegt:

  Beste Maurice,

  Voor wat het waard is:
  Met jouw blogs en duidelijke uiteenzettingen heb je veel mensen de ogen doen openen en een positievere blik op dit virus gegeven.
  Jij bent boos op de incompetente of wellicht zelfs kwaadwillende bestuurders die dit land kent, ik ook. Maar berust je in de gedachte dat je veel mensen enigszins hebt bevrijd van het beklemmende juk van de overheid en mensen handvaten hebt gegeven om zélf goede afwegingen te maken.

  Je doet wat je kan en dat doe je goed, met het hart op de goede plaats. Blijf dit doen want je helpt je medemens ontzettend.

  Groet, Harm

  Beantwoorden
 32. Erwin van Tilborg
  Erwin van Tilborg zegt:

  Beste Maurice,

  Ook ik volg jouw publicaties vanaf het begin. Erg mooi om te zien hoe je aan de slag bent gegaan. Nee je bent geen viroloog (zoals je zelf ook vaak aangeeft), maar wel iemand met een groot analytisch vermogen. Dat zou toch niemand kunnen ontkennen.

  Volgens mij vooral door open te staan voor alle mogelijk informatie en door het onderzoeken van creatieve koppelingen. Zo heb je wat mij betreft een mega belangrijk onderdeel van dit virus weten te ontdekken. Namelijk het virus is: Airborn! (in menig film een paniekmoment)

  Met de kennis van nu zou je denken dat het RIVM dit al had moeten weten!!. Dat toegeven is echter nooit mogelijk volgens mij. Daarmee zouden ze dan erkennen ook schuldig te zijn aan vele doden in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.

  Zonder een escape route voor het RIVM gaat het lang duren voordat ze jouw inzichten erkennen. Gelukkig weet ik dat heel veel mensen jouw blogs, tweets lezen en volgen.

  Dus ga gewoon door! Heel veel succes! En dank!!!

  Beantwoorden
 33. Prof. G. Weckmann
  Prof. G. Weckmann zegt:

  Het is een teken aan de hedendaagse wand, dat iemand, die met steekhoudende en doordachte argumenten aan de discussie wil deelnemen, monddood gemaakt moet worden. Een discussie waarin maar één mening mogelijk is, is geen discussie.

  Belastbaar wetenschappelijk onderzoek wordt door de overheden – niet alleen in Nederland – pas zeer laat overgenomen.
  Gelukkig, dat er mensen bestaan die durven na te denken, zonder zich angstvallig aan te passen!

  Beantwoorden
  • Bob
   Bob zegt:

   Dat is van alle tijden. De wetenschappelijke moraal is per definitie nogal conservatief. Heel veel briljante wetenschappelijke doorbraken werden eerst verketterd door de collega wetenschappers voordat ze werden geaccepteerd. Heel vaak ook kwam de doorbraak uit een belendend vakgebied. Het is ook best lastig als je hele kaartenhuis van waarheden waar je altijd in geloofd hebt (en misschien hard voor gewerkt hebt) in elkaar dondert……

   Beantwoorden
 34. Robert
  Robert zegt:

  Even een korte reactie; dat gesprek Op1 was echt beschamend. Het punt wat je maakte was glashelder (en ook vrij eenvoudig). En dat er dan er ZO dom op gereageerd wordt. “Ja Maurice, de mensen thuis denken nu waarschijnlijk, ‘leuk al die grafieken, maar wat hebben we er precies aan?'”. – Echt van een ongelofelijk laag niveau. TOTDAT iemand zei “het is de taak van de journalisten om [tot waarheidsvinding te komen]”, ja toen zaten ze ineens als 2 stokstaartjes te kijken. Over Corona en de hele gang van zaken; ik zal je mijn conspiracy-ideeën besparen, maar het moge duidelijk zijn dat er iets onoplosbaar geforceerd is, waarbij ongetwijfeld de enige oplossing die gepresenteerd wordt, een overdracht van soevereiniteit zal zijn.

  Beantwoorden
 35. Christian Dackus
  Christian Dackus zegt:

  En tot zover is het allemaal te begrijpen. Maar waarom zouden ze ons bang (willen) maken? Niemand die mij daar inzicht in geeft.

  Beantwoorden
  • Klaas den Breejen
   Klaas den Breejen zegt:

   Angst is een verdienmodel voor (sociale) media, voor grote delen van de gezondheidszorg, voor multinationals in de gezondheidszorg, voor velen in de politiek, voor mensen die van regeltjes houden, …

   Beantwoorden
 36. izerina v.d. linden
  izerina v.d. linden zegt:

  Helaas moeten we het nu doen,met mensen, die zelf de laatste informatie vinden(deze site b.v.). Maar zo triest,ik hoorde vanochtend de kinderen zingen in het schooltje hierachter. Appte een nichtje met jouw adviezen. Gelukkig haar schooldirectie verbied zingen en laat iedereen zoveel mogelijk ventileren. Dat zou toch een centraal advies moeten zijn?

  Beantwoorden
 37. r hadders
  r hadders zegt:

  alles logisch en vanzelfsprekend met name het goed ventileren van afgelsoten ruimtes! daarom blijf ik mij verbazen over het beleid van het gvb dat de eerste 2 maanden na de uitbraak de ramen potdicht zaten en nu alle conducteurs terug zijn op de tram terug zijn het volkomen willekeurig is of de raampjes open of dicht zijn! de vraag aan de conducteurs waarom alle ramen dicht zijn werd verschillend beantwoord namelijk ik citeer de aircondition staat zachtjes aan!, ook , doe dat raam dicht, het tocht en ook nog, een andere dat is verplicht meneer!. een andere conductrice wisr niets van een een verplichting! ben benieuwd als de mondkapjestijd aanbreekt in de tram ik vrees het ergste.

  Beantwoorden
 38. Joeri
  Joeri zegt:

  Wat ik me vooral af vraag Maurice, is waarom -volgens jou- geen van de experts in jouw theorie zouden geloven? In andere woorden, waarom zou jij gelijk hebben? Met alle respect, maar je bent gewoon iemand die meningen peilt en daar conclusies uit trekt. En met die bekendheid heb jij jezelf een podium verschaft waar veel mensen zich nu achter scharen, ipv dat zij zich achter de experts zouden moeten scharen.
  Je bent ongetwijfeld een intelligente persoon, met de goede bedoelingen, maar zonder expertise in virussen en epidemieën ben je nu simpelweg de gekke oom op een verjaardag die eens iets anders ergens heeft gelezen.

  Daarnaast is het makkelijk praten achteraf. Ook al blijkt nu dat aerosols de grote verspreiders zijn, dan nog is 1.5m afstand en het minimaliseren van samenkomsten essentieel om verspreiding te voorkomen. En dus heeft de overheid prima gehandeld.

  Beantwoorden
 39. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  Beste Maurice de Hond, je boosheid, je teleurstelling, hoe begrijpelijk!! En nóg heeft het RIVM geen rapport gepubliceerd over aerosolen. Voor het RIVM is CORVID19 besmetting alleen mogelijk als het 100% waterdicht bewezen is. Voor nuchtere mensen als De Hond en kennelijk ook Obsterhaus, Drosten e.v.a. ook als er onomstotelijke aanwijzingen zijn van de besmetting door de aerosolen. En wat heeft de economie een verschrikkelijke schade geleden onder de verkeerde maatregelen.
  De wetenschap over de besmetting door aerosolen heeft een keerzijde! In de komende herfst / winter kan de besmetting weer oplopen en daarom: nu maatregelen zien te vinden die ons dan helpen de economie weer verder op koers te brengen! Regeren is vooruitzien!

  Beantwoorden
 40. Frans Brouwer
  Frans Brouwer zegt:

  Al sinds ik in maart de open brief van Professor Bahkdi ( Duitsland) heb gelezen en het intervieuw
  daaropvolgend, ben ik zeer argwanend geworden richting onze overheid en haar adviseurs.

  Het ergste is echter de onwaarschijnlijk kritiekloze houding van de Nederlandse pers en TV.
  Voldoende data is voorhanden en toont al aan dat we op de verkeerde weg
  waren en zijn. Deze ongrondwettelijk, inhumane en vele extra levens kostende waanzin
  moet nu stoppen.

  Ga door met je goede bijdrage

  Beantwoorden
 41. Karel
  Karel zegt:

  Ik laat deze beslissingen graag over aan mensen die daar voor gestudeerd hebben en dat er één professor wat anders roept zegt helemaal niets.
  Er is nog lang niet genoeg betrouwbare data om conclusies te trekken.

  Maurice gaat voor een operatie waarschijnlijk ook advies vragen aan een tuinman.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De conclusie die je wel kan trekken is dat de regering recentelijk is gedraaid richting de al meer dan 2 maanden oude stelling van Maurice door zich nu druk te maken om de ventilatie in o.a. sportscholen. Dit betekent druk maken om aerosols die volgens het RIVM geen rol spelen, de 1.5 m regel is gebaseerd op ballistische grote druppels.

   Beantwoorden
 42. Ab Wissingh
  Ab Wissingh zegt:

  Goedemiddag Maurice Na weken van onnodige angst gezaaid door de onwetende regering en de virologen maar vooral door van Dissel van het Rivm , zijn we door jouw bevindingen al weken geleden gerustgesteld en zagen direct de logica daarvan in. De 1,5 meter samenleving werkt niet en is zeker buiten helemaal niet nodig. Dus veel onnodige maatregelen , boetes en ergernis voor niets. Jongeren werden door het rivm
  via boa s als misdadigers uit elkaar gejaagd En nu men dit inziet zie je geen persconferenties meer en briefings met verkeerde info. Wij zijn al 71 gewoon gezond en gaan ook gewoon naar t buitenland op vakantie. In Duitsland zitten we gewoon op terrasjes ( vlakbij Venlo ) en is t goed geregeld. Als je er loopt een mondkapje op en zit je er dan is t niet nodig. Buiten op straat uiteraard niet nodig En keurig vult
  elke gast even een formulier met NAW in zodat men altijd opgebeld kan worden igv besmetting. Maar aangezien iedereen een mondkapje op heeft is er weinig gevaar op t
  Terras buiten. Binnen met veel mensen met de ramen dicht komen wij niet. Bedankt voor als enige de echte info geven en niet de mensen in paniek brengen en opsluiten Rutten s motto blijf binnen had moeten zijn : ga zoveel mogelijk naar buiten. Ook de media hebben constant precies de verkeerde adviezen gegeven en iedereen veroordeeld die naar buiten ging !!!!!

  Beantwoorden
 43. derk
  derk zegt:

  Beste Maurice,

  Je had en hebt alle reden om boos te zijn.

  Dat terwijl je je met zoveel anderen afvraagt, waarom de lockdown niet onmiddellijk wordt opgeheven. Want, jouw tekst, “ondertussen loopt de schade dagelijks verder op: Voor ondernemers en werknemers, voor burgers en samenleving En zeker ook voor de volksgezondheid. En nog steeds wordt dat door veel burgers geaccepteerd, omdat ze nog de naweeën ervaren van de veelal onterechte bangmakerij die we dagelijks over ons heen kregen gestort. Burgers, die nog amper beseffen welke ramp echt op ze afkomt. t.a.v. werk en inkomen, t.a.v. de stabiliteit van de samenleving en het volledig uit balans geraken van de relaties tussen landen in Europa en in de wereld”.

  Wel de vraag stellen, is ‘m beantwoorden.

  Doe ik dat.

  Reken maar dat de Landsadvocaat op dit moment overuren maakt. Want du moment dat Rutte/de Jonge/van Dissel en co. erkennen ernaast te hebben gezeten, breekt, ik heb het eerder hier gesteld, voor hen de hel los.
  Ze zijn nalatig geweest ( niet tijdige opgetreden, zaak op z’n beloop gelaten, dat terwijl alle seinen al op rood sprongen), vervolgens de verkeerde afslag genomen, om daarop stug door te gaan, ondanks alle –inmiddels wel bewezen en gevalideerde- wetenschappelijke/maatschappelijke/medische tegenspraak.

  Om van alle verdere blunders maar niet te spreken, het nog steeds voortdurende mondkapjes drama, de sof met de Corona-app, de hoop / overtuiging op de ontwikkeling van een ‘eens en voor altijd’ werkzaam vaccin, Rutte’s “Je handen kapot wassen, het veel te laat en overbodige optuigen van C-noodhospitalen in Rotterdam en Maastricht (geen enkel bed benut) enz. enz. enz.

  Het hele overheidsoptreden hangt aan elkaar van nogmaals nalatigheid, onrechtmatigheid, tekortschieten, dis-/buitenproportionaliteit in de –ongrondwettelijk opgelegde- maatregelen . En elke doorgewinterde jurist kan dat lijstje naar believen aanvullen!

  Bottom-line: in het geding is STAATSAANSPRAKELIJKHEID voor alle onnodig veroorzaakte economische/ financiële schade en ja, ‘dood door schuld’ (al die welbewust aan hun lot overgelaten verpleeg-/verzorgingshuispatiënten), door de bijna maniakale inzet om IC-bedcapaciteit te creëren (en waarvan ¾ van de patiënten, die daar levend vanaf zijn gekomen, waarschijnlijk binnen een jaar alsnog zal overlijden vanwege restverschijnselen c.q. post-traumatische IC-stress).

  Nog even afgezien of daar een zaak van ernstig verwijtbaar strafrechtelijk handelen van kan worden gemaakt (zou zo maar kunnen), de staat hangt in voorgaand beschreven kader een verzameling van
  hallucinant grote schadeclaims / eisen tot smartengeld vergoedingen, die massaal door de BV Nederland zal worden ingediend.

  Neen, dan liever nog met z’n allen het putje van de 1.5 meter samenleving in …… .

  MONEY RULES, weet je …. .

  Eerlijk, in mijn ergste dromen wordt bij de eerstvolgende lintjesregen Jaap van Dissel benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau wegens bewezen diensten aan de natie en Mark Rutte aangemerkt als de nieuwe “Vader des Vaderlands”, die vooropging in ‘de oorlog’ tegen Corona.

  We mogen toch hopen dat het zover niet komt.

  Wel, dan is er toch ook goed nieuws. Het maatschappelijk verzet komt inmiddels goed op gang. Daar is je ‘eigen’SmartExit’ petitie, is er de Facebook groep ‘Nee tegen de 1,5 meter’ met ja, 90.000 leden, die a.s. zaterdag iets van een flashmob-demonstratie in Den Haag willen houden, en is er een kort geding, met als aanjager Jeroen Pols, in de maak tegen de staat om de lockdown onmiddellijk van tafel te krijgen (zie JortCall#35).

  Om nog maar niet te spreken van allerlei lokaal en regionaal verzet, klein en groot, in de vorm van plak- en posteracties, petities enz. enz.

  Alles is nog niet verloren! Waarbij de opmerking past dat het wel zo mooi zou zijn wanneer al deze acties iets van gemeenschappelijkheid zouden kunnen krijgen. Heet het: eendracht maakt macht!

  Derk

  Beantwoorden
 44. ernst langeveld
  ernst langeveld zegt:

  Weet dat er vele tienduizenden mensen je gevolgd hebben en met dezelfde verbazing en boosheid gekeken hebben naar deze klucht , want zo kan je het ondertussen wel noemen. Met de overheid, het RIVM en de NOS en RTL en alle virologen en bijna alle parlementsleden in de hoofdrol. En subrollen voor vele burgemeesters, vip’ s en presentatoren etc. Deze tienduizenden sympathisanten dragen jou op handen dragen je filosofie uit. Sterk jezelf ook Maurice, met het feit dat dit een krachtspel is op hoog nivo wat eigenlijk niet te winnen is. De strijd is nog niet klaar dus er is hoop dat het inzicht toch versneld komt bij de diverse beslissende partijen. Het feit dat de duitsers nu de koers aanvoeren is goed nieuws. Ga door met je goede werk en bedankt voor alles!

  Beantwoorden
 45. Tjabbe
  Tjabbe zegt:

  Ik heb helaas een abonnement op de Telegraaf. Elke dar irriteer ik me aan de eenzijdige berichtgeving in deze en andere media. Geen journalist die even een kritische vraag stelt. Dag in dag uit krijg je de opgewarmde kliek van de overheid voorgeschoteld gegarneerd met een bericht uit de VS inclusief sneer naar Trump als dat kan. Zodra er slecht nieuws te melden is over HCQ lees je dat direct. (Trump medicijn werkt niet. Land x stopt met gebruik HCQ etc). Maar omgekeerd gek genoeg nooit. Onderzoeken naar HCQ profylaxe in India groot succes : niets. Sterk gereduceerde sterftekans bij hcq+zink vs alleen hcq: niets. Mensen 3 dagen eerder naar huis bij gebruik remdesivir ja dat mag weer wel in de krant. Laat maar zitten die media.

  Beantwoorden
 46. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Maurice, Je hebt geen woord te veel gezegd. Kan alleen maar stil worden van jou inzet.
  Hopelijk komt dit land eens tot inzicht dat politici meer behoren te verdienen, weg met die bizarre B-norm. Wij hadden nu immers nauwelijks echt algemeen deskundige mensen in de Tweede Kamer en regering, allemaal veel te jong en alvast bezig met een andere carrière voor hierna, dit gezien de velen tussentijdse opstappers.
  Een ding is ze wel gelukt, ze hebben allemaal minimaal de man 1 miljard euro gekost aan de belasting betalers. Naast al het andere onnodige leed en veel verkeerde vrijheidsbeperkingen.

  Beantwoorden
 47. Paul Hissink
  Paul Hissink zegt:

  hi Maurice, ik heb jouw bevindingen vanaf het allereerste begin verdedigd en gedeeld. Omdat jouw analyse sterk onderbouwd was en het verdiende om door het OMT serieus genomen te worden. Ik kan me jouw boosheid goed voorstellen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen (dus ook de virologen, het RIVM, leden van het OMT en politici) de openheid van geest behoudt om voortdurend van mening te veranderen, al naar gelang het voortschrijdende wetenschappelijke inzicht. Het klimaat dat je daarvoor nodig hebt is het ontbreken van een afrekencultuur. We moeten elkaar niet de maat nemen omdat we het eerder mis hadden. RIVM is een log ambtenaren apparaat. Hopelijk gaat die tanker nu alsnog van koers veranderen. Aan jou heeft het niet gelegen.

  Beantwoorden
 48. harm meijerink
  harm meijerink zegt:

  Beste Maurice,

  Je hebt goed werk verricht, ik ben trots op je !

  Als ik Willem-Alexander was dan zou ik je volgend jaar een lintje geven

  Met vriendelijke groet en hoogachtend,

  Harm

  Beantwoorden
 49. Henk Veltmaat
  Henk Veltmaat zegt:

  Ik mis in alle verhalen een belangrijk aspect. Je schrijft dat er verteld wordt:’Mondbescherming is onnodig en biedt schijnveiligheid’. Dan zeg je :’Nee: op besloten plekken binnen met veel vreemde mensen moet je juist mondbescherming dragen om te zorgen dat jouw mogelijke uitstoot van aerosols sterk wordt gereduceerd.’ Hiermee ben ik het volkomen eens, maar de schijnveiligheid zit er in dat veel mensen denken dat een mondkapje hun beschermt, maar dat geldt alleen als het mondkapje zeer zorgvuldig gebruikt wordt, en dat is meestal niet het geval. Als je een mondkapje steeds op- en afzet, de buitenkant aanraakt met je vingers en dan weer aan je gezicht komt helpt zo’n kapje inderdaad niet.
  Verder valt me op dat de ziekte die veroorzaakt nog steeds zo wordt onderschat door vooral veel jongere mensen, die veelal denken dat alleen ouderen en zieken hieraan doodgaan. Dit is ook zo zoals de cijfers uitwijzen maar daarbij onderschatten ze naar min idee de gevolgen die deze ziekte voor jongeren kan hebben. Je kan langdurig ernstig ziek zijn en nog veel langer ernstige gevolgen hiervan ondervinden. Daarom zeg ik dan ook dat het in het algemeen geen kwaad kan om waar mogelijk afstand te houden en besloten ruimten met weinig toevoer van verse lucht te vermijden en waar dit niet mogelijk is een mondkapje zorgvuldig te gebruiken.

  Beantwoorden
 50. Alex Schievink
  Alex Schievink zegt:

  Hi Maurice,

  De trage reactie was te verwachten, maar ik ben prettig verrast dat het toch wel redelijk snel is omgeslagen richting verdachte ‘aerosol’. Het belangrijkste is dat het nu erkend wordt en meegenomen gaat worden in de toekomstige beslissingen.

  Het wetenschappelijke proces is niet altijd zo snel als we het zouden willen, maar levert uiteindelijk toch altijd de beste antwoorden op. Sommigen zien dat beste antwoord sneller dan anderen. Jij, Maurice zag het sneller, en overtuigde velen (inclusief mij) meteen. Maar ik maakte me wel zorgen over je manier van presenteren in de richting van de media. Soms een beetje te hijgerig en pushy. Mischien een idee om eerst een insider te overtuigen en die het dan met autoriteit te laten presenteren bij bijvoorbeeld op1.

  Gelijk hebben is 1 ding. Gelijk krijgen en het ook gegund worden is een ander. Aan het eerste ontbrak je niks in ieder geval.

  Blijf doorzetten want je bent op heel veel goede informatie gestuit, en veel mensen lezen het ook, en het heeft zin wat je doet, ook al is het soms frustrerend om later via anderen te horen dat je toch gelijk had. Maar ach, dat hoort een beetje bij het Cassandra syndroom zullen we maar zeggen.

  Beantwoorden
 51. Bea
  Bea zegt:

  Hallo Maurice. Welke maatregelen denk jij dat er binnenshuis belangrijk zijn bijv. in een restaurant. Of kun je daar beter wegblijven voorlopig.

  Beantwoorden
 52. Gerrit van Doorn
  Gerrit van Doorn zegt:

  Goedendag,

  Tussenstand Maurice – RIVM: 10 – 1. En nu nog de excuses van Angela de Jong (die heeft er geen benul van hoe data-analyse de medische wetenschap al vooruit geholpen heeft).

  Overigens, een aerosol is geen broertje van parasol.
  Para sol = tegen zon
  Aero sol = air solvere (solvere is oplossen), opgelost in lucht

  Het meervoud aerolsolS mag maar aerosolEN lijkt mij beter, blijf je weg bij die parasols…

  En als ik toch bezig ben: airborne betekent niet geboren in de lucht maar door de lucht gedragen. To bear, bore, born(e). Draag, droeg, gedragen.

  Het coronavirus in 2019 heet: SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2).

  De ziekte die het kan veroorzaken heet COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

  Je kunt besmet worden (virusdeeltjes op/in je krijgen door contact) maar hoe krachtig is het nog? Besmet worden is wat anders dan ziek worden.

  Het is allemaal maar taal maar ik begon het hele fenomeen aerosolen door een beter taalbegrip ook iets beter te begrijpen.

  Vriendelijke groet!

  Beantwoorden
 53. Willem Koppenhol
  Willem Koppenhol zegt:

  Camilla Stoltenberg, directeur van het Noorse RIVM, het Folkehelseinstituttet (FHI), wordt vandaag geciteerd in de (Britse) Spectator. Het FHI heeft namelijk net een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat tegen de tijd dat er in Noorwegen werd gekozen voor een lock-down het virus al bezig was op z’n retour te zijn. De directe link (in het Noors) is https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/notat-om-risiko-og-respons-2020-05-05.pdf. Zie grafiek in PDF op blz. 9, waaruit blijkt dat de reproductieratio al flink gedaald was tegen de tijd dat de Noren (op 12 maart) overgingen tot hun versie van de lock-down.

  Dit is een stuk uit een artikel van Spectator redacteur Fraser Nelson van vandaag (27 mei) getiteld “Norway health chief: lockdown was not needed to tame Covid” (https://www.spectator.co.uk/article/norway-health-chief-lockdown-was-not-needed-to-tame-covid) over dit rapport:

  “This raises an awkward question: was lockdown necessary? What did it achieve that could not have been achieved by voluntary social distancing? Camilla Stoltenberg, director of Norway’s public health agency, has given an interview where she is candid about the implications of this discovery. ‘Our assessment now, and I find that there is a broad consensus in relation to the reopening, was that one could probably achieve the same effect – and avoid part of the unfortunate repercussions – by not closing. But, instead, staying open with precautions to stop the spread.’ This is important to admit, she says, because if the infection levels rise again – or a second wave hits in the winter – you need to be brutally honest about whether lockdown proved effective.
  Norway’s statistics agency was also the first in the world to calculate the permanent damage inflicted by school closures: every week of classroom education denied to students, it found, stymies life chances and permanently lowers earnings potential. So a country should only enforce this draconian measure if it is sure that the academic foundation for lockdown was sound. And in Stoltenberg’s opinion, ‘the academic foundation was not good enough’ for lockdown this time.”

  Dus wéér een klap voor het excuus “we volgen de wetenschap”. Wiens wetenschap…? Voor jou als statisticus: zoek voor de lol eens op wat programmeurs zeggen over de kwaliteit van de code van het model van Ferguson van Imperial College London dat voor zo vreselijk veel paniek zorgde. Hun conclusie is samen te vatten als “het is niets anders dan één grote random number generator”. Ferguson heeft gewoon een lekker hoog getal gepakt, zoals hij altijd al deed. Deze keer had het alleen wel iets meer gevolgen dan de voorgaande keren!

  En inderdaad Maurice: dat men (kabinet, coalitie, RIVM, veel media) zich er in de toekomst uit gaat wurmen met een beroep op “de kennis van nu” is wel zeker. Maar laten we ze daar dan vooral NIET mee weg laten komen! De menselijke schade van de lock-down is vreselijk. Kijk eens wat er in Bangladesh aan de gang is: al die kledingfabrieken die dicht zijn want de winkelstraten in veel westerse landen moesten zo nodig dicht, dat betekent dus vele families die zeer binnenkort zeer hongerig zullen zijn. Dan hebben we het echt niet over enkele doden meer of minder, maar over héél veel doden! Dus wees vooral boos: dit had NOOIT mogen gebeuren, maar het is weldegelijk gebeurd. Hoe dat kon, dat lijkt mij de echt belangrijke vraag zo meteen.

  Beantwoorden
 54. Ineke Walravens
  Ineke Walravens zegt:

  Marc,

  Keep up the good work! Ga door, net zo lang totdat je gehoord wordt. Nederland heeft je echt nodig.

  Thanks, so far!
  Ineke

  Beantwoorden
 55. Steve Fust
  Steve Fust zegt:

  Goed nieuws Maurice, Duitsland wil per 1 July die belachelijke 1,5 meter afschaffen. Dan zal kleine broertje Nederland ook wel mee moeten doen met deze maatregel, willen ze niet het hoongelach over zich heen krijgen. Kan meteen Angela de Jong zichzelf even in de spiegel bekijken. Bij het AD moeten ze die maar op de brandstapel zetten, wat een opinieheks.
  Gefeliciteerd Maurice, de erkenning komt er aan.

  Beantwoorden
 56. Pieter Spaans
  Pieter Spaans zegt:

  Ik prober al 2 manden om uw visie aangaande besmetting door te geven hier in Denemarken.
  Ik hoop dat de politici in Nederland en Denemarken(en natuurlijk de rest van de wereld) eindelijk wakker worden en de facts gaan accepteren.
  Respect voor uw werk!
  Pieter Spaans
  Denemarken

  Beantwoorden
 57. jillis
  jillis zegt:

  Ab Oosterhuis is geniaal!
  Voor wie niet weet wie dit ook alweer is…een mooi filmpje van hem.

  https://www.youtube.com/watch?v=BXLIxMhUioQ

  Daar aan toegevoegd dat hij aandelen bij farmaceuten had omtrent het Mexicaanse griepvaccin. Het vaccin enorm is geflopt. Duizenden mensen zijn ziek tot ernstig ziek geworden van de prik en er zijn ook mensen aan overleden. Het vaccin dit jaar werkte dus niet.
  Bedankt Ab!!

  Beantwoorden
 58. Cees Heegstra
  Cees Heegstra zegt:

  Beste Maurice, wind je niet op!! Het is goed je te realiseren, dat ontzettend veel mensen door jouw vroege bevindingen de zware isolatie-weken veel beter hebben kunnen doorstaan !!!! Rutte gaat het licht zien !!!

  Beantwoorden
 59. Pucq vdOuweelen
  Pucq vdOuweelen zegt:

  Goed stuk Maurich… bedankt….vraag me toch nog steeds af, waarom de middellandse zee landen in dit kader zoveel besmettingen konden ontstaan, immers men leeft er veel buiten… zo-ook de vrouwendemonstratie, de wedstrijd Barca/Madrid, de uitvoer met Pasen van de Madrilenen naar de Costa’s… alles buiten….dat begrijp ik nog steeds niet….gr. Pucq.

  Beantwoorden
  • Hans van Dalen
   Hans van Dalen zegt:

   In februari/maart zit men in Madrid niet buiten. Het is er dan vaak kouder dan in Nederland. Dit geld voor grote delen van Spanje en Noord-Italie.

   Beantwoorden
  • Steve Fust
   Steve Fust zegt:

   Bij middellandse zee landen moet je dan ook de gebieden nemen dia aan de middellandse zee liggen. Dus niet Madrid bijvoorbeeld dat ligt midden in Spanje en heeft dus niet veel met de middellandse zee te maken. Het gebied van Valencia, 5 miljoen mensen, heeft dan ook niet veel besmettingen (11.000), en 1330 doden. Veel minder dan Nederland (ook in verhouding met het aantal inwoners). De meeste besmettingen namen mensen uit Madrid mee die naar Valencia gingen. Dus de theorie van Maurice kan goed kloppen. Je kan dan ook gerust naar Valencia op vakantie.

   Beantwoorden
 60. Mathijs Vrieze
  Mathijs Vrieze zegt:

  Beste Maurice, ik wil je bedanken voor de mooie inzichten die je deelt. Ik heb je blogs stuk voor stuk gelezen en voel veel herkenning in je verhalen. Blij met je open communicatie, zonder (ver)oordelen. Dat is heel welkom in deze tijd waarin mensen vaak angstig en hysterisch denken, reageren en handelen. Dank je wel. Ga zo door

  Beantwoorden
 61. Mark
  Mark zegt:

  Ben benieuwd of rijksoverheid/RIVM vóór 1 juni wel of geen aanpassingen/aanvullingen doen mbt ventilatie in hun aanbevelingen tav de te nemen maatregelen. Beide keren zullen ze er toch echt veel te laat mee zijn. Dat hebben ze dan aan zichzelf te danken/te verwijten. Wat ze ook beslissen, ze hebben al veel te veel steken laten vallen. Dit is wel een ‘slager die z’n eigen vlees keurt’ en dus zou ik er niet verbaasd van opkijken dat ze dit nu heel snel rechtdraaien (het wél verkondigen van de aerosolen theorie). En dit vervolgens juridisch zo te spelen dat ze het op alle mogelijke manieren afgedekt hebben (met vele documenten wapperen om aan te geven dat ze het niet eerder met 100% stelligheid konden verkondigen). Alleen hebben krijgen ze nu meer en meer de publieke opinie tegen, naarmate de waarheid ook meer en meer naar boven komt. Ze hebben er gewoon volledig naast gezeten (dit was tot begin/mid April overigens volledig te begrijpen natuurlijk), vervolgens geen mogelijkheden voor zichzelf gezien om dit op een adequate manier goed te maken en de verbetenheid van Maurice de Hond onderschat.

  Beantwoorden
 62. Hans
  Hans zegt:

  Beste Maurice,
  Geweldig werk! Maar…”Wat ik wil voorkomen is dat als er ooit een parlementaire enquête komt, wordt vastgesteld, dat de schade voor ons land “met de kennis van nu” veel lager had kunnen zijn geweest.” Daarvoor zijn we te laat, veel te laat.

  Beantwoorden
 63. Wouter Verboo.
  Wouter Verboo. zegt:

  Hoi Maurice,

  Ook ik vind het ongelofelijk dat ze nu pas zien dat jij weken geleden deze conclusie getrokken had.
  Zou jij nog wel iets willen schrijven over de besmettingen in Brazilië want ik had niet verwacht dat daar zoveel besmettingen zouden optreden aangezien de luchtvochtigheid ongunstig is voor Covid19?

  Beantwoorden
 64. Hans van Dalen
  Hans van Dalen zegt:

  Terechte boosheid Maurice, jammer alleen dat je er weinig mee opschiet. Ik heb ook met stijgende verbazing zitten kijken naar Osterhaus die ineens een draai van 180 graden heeft gemaakt en nu de aerosolen ook ineens belangrijk vindt.
  Overigens had hij het alleen over ventilatie en niet over de regulering van specifieke luchtvochtigheid, dus helemaal snappen doet hij het nog niet maar dat komt mogelijk over enkele weken.
  De grote vraag blijft nu: wanneer maakt het RIVM de draai? Ik denk dat het belangrijk is om voorlopig ook de 1,5 m maatregelen op hoofdlijnen te blijven steunen (ook al is dat onzin) en daarnaast de aerosolen-besmetting stevig te agenderen; dit geeft het RIVM de kans om gemakkelijker te draaien zonder al te veel gezichtsverlies. Pas na de draai kunnen we gaan werken aan het opruimen van de 1,5 m maatregelen.

  Beantwoorden
 65. Anton Theunissen
  Anton Theunissen zegt:

  Ik hoopte dat jij meer airplay zou krijgen dan mijn collega-bierviltjesrekenaars. We hadden allemaal begin/medio April wel door hoe het zat, mede dankzij jou (al was die focus op luchtvochtigheidsgebieden niet echt een jumpstart. Dat was nog net te vroeg denk ik.). Van het begin af aan was duidelijk dat er van het beleid niet veel klopte, dat het geen onderbouwing had, dat het contra-effectief was en dat de zorg-/IC-benadering zwaar onderpresteerde en negatief effect had op de algemene volksgezondheid.

  Het RIVM heeft nog steeds niet in de gaten wat ze gedaan hebben. Dat blijkt wel uit het feit dat Jaap van Dissel nog niet met zijn gezin de grens over is gevlucht. Ik maak geen grapje. Genocide is een groot woord maar doodslag lijkt me juridisch wel hard te maken. Hij gaat de geschiedenis in als de man die de grootste ravage ooit heeft veroorzaakt. De woede is groot, niet alleen bij jou. Er zijn mensen een strafzaak aan het voorbereiden.

  Ook de media zijn schandelijk door de mand gevallen. Presentatoren bleken leeghoofdiger dan ik ooit had durven vrezen. NRC verhaspelde opzettelijk jouw teksten om ze vervolgens te kunnen bekritiseren. (Ik was daar zo verontwaardigd over dat ik ook daar een blog aan heb gewijd.) Een stevig kritisch video-interview met Kees de Kort, die zijn ongezouten mening geeft over het coronabeleid, is deze week door YouTube verwijderd. Het vrije debat is duidelijk iets voor boomers geworden.

  We zijn nog lang niet klaar, er komen nog de nodige griepseizoenen voordat we iets van immuniteit hebben (zie mijn laatste blog), dus fasten your seatbelts.

  Alvast enorm veel dank en respect voor je inzet, top gedaan.

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Mooie reactie Anton. Deze boomer vindt dat je een mooie website hebt.
   En ook ik heb me mateloos geërgerd aan de gevestigde journalistiek, die zich ontpopt als staatsmedia.
   Als de beleidsmakers open en transparant zouden communiceren, zouden, als de maatregelen daar eerlijk op aansluiten, toch geaccepteerd worden? Nu lijkt het erop of er een geheime agenda is.

   Beantwoorden
 66. Ito
  Ito zegt:

  Wel done Maurice. Ik zag het gisterenavond gebeuren. Het eerste KNAW lid dat openlijk jouw bevindingen deelt. Congratulations!

  Beantwoorden
 67. Peter
  Peter zegt:

  Ik weet al jaren dat via aerosolen ziekten worden overgebracht. Dat weet het RIVM ook als je goed zoekt, maar bij covid-19 weet men dat formeel niet omdat het een nieuw virus is. Laat staan dat ze als ze een percentage aan kunnen hangen. Bijna twee weken geleden heb ik in een groot artikel geschreven dat steeds meer virologen zich realiseren dat aerosolen een grotere rol spelen in verspreiding van het virus dan men aanvankelijk dacht. En dat er daarom ook in de horeca nog veel aangepast moet worden de komende tijd . Met de kop: Horecaprotocol schiet tekort, heb ik het aangeboden aan AD. Zij zouden het publiceren. Heb daarna een aantal keren gemaild wanneer het geplaatst werd. Helaas geen commentaar. Het staat daarom nu onder andere op de website Ravage onder diezelfde kop.

  Beantwoorden
 68. Atta van Westreenen
  Atta van Westreenen zegt:

  Geachte Maurice,

  Voorheen heb je nooit indruk op me kunnen maken. De indruk van gevalletje excelsheetpolls en dito voorspellingen deed me geloven dat je vrij weinig in je mars had. De afgelopen tijd is mijn beeld volledig veranderd. Op basis van kennis, kunde, tomeloze inzet en bizar doorzettingsvermogen heb jij als een van de (zo niet dé) eerste in Nederland echt een verschil gemaakt. De politiek hobbelt uiteraard achterop met het duo Talentloos
  en Mediageil voorop met Van Dissel als dirigent, maar dat is niet aan jou te wijten.

  Hulde en vooral dank.

  Atta

  Beantwoorden
  • Karin
   Karin zegt:

   Maurice doet dit niet voor zichzelf, hij heeft hier geen direct belang bij. Dat hij zijn frustratie even kwijt wil begrijp ik wel, zeker als je ziet hoe hij af en toe behandeld is. Volgens mij is dankbaarheid voor zijn inzet en doorzettingsvermogen meer op zijn plaats. Mijn dank heb je Maurice!

   Beantwoorden
 69. TAJ Schalkoort
  TAJ Schalkoort zegt:

  Er is een verschil in opvattingen tussen het RIVM enerzijds en denkers en doeners zoals Maurice de Hond anderzijds. Maar dat is het niet alleen. Ze hebben ook verschillende doelen en de manier waarop we uit Covid-19 ellende moeten zien te komen. Als over een tijdje we bijna allemaal de pandemie hebben overleefd maar in een economie zijn beland waarin niet meer te leven valt, wat hebben we dan bereikt?

  Maurice de Hond strijdt met open vizier en is volkomen helder over zijn doel. De regering en het RIVM, zijn dat niet. Er is nog een verschil. De regering trekt met z’n beleid aan de touwtjes, De Hond heeft die mogelijkheden niet.

  In het begin werd gesproken over groepsimmuniteit die op een gecontroleerde manier zou moeten worden bereikt waarbij de meest kwetsbaren werden beschermd en de zorg en met name de IC’s het aan zouden kunnen. Praten over op een gecontroleerde manier mensen ziek laten worden werd onethisch gevonden. Dus daar praten we niet meer over. Wat niet wil zeggen dat het geen doel meer is. Voldoende immuniteit onder de bevolking wordt bereikt als genoeg mensen door het virus zijn geïnfecteerd en antistoffen hebben ontwikkeld. Daar vallen slachtoffers bij, slachtoffers die De Hond wil voorkomen. Immuniteit wordt ook bereikt door mensen te vaccineren. Maar zo’n vaccin hebben we niet. Er zullen nog veel mensen ziek worden voordat we erover kunnen beschikken.

  De regering heeft in overleg met het RIVM een aantal maatregelen bedacht. De 1,5 meter is er een van en om verkeerde reden het meest bekritiseerd. Andere maatregelen zijn meer dringende adviezen. De meest rigoureuze maatregel was het beperken van bijeenkomsten van grote aantallen mensen. Niet ondenkbaar is dat juist deze maatregel ertoe heeft geleid dat het aantal nieuwe besmettingen en IC opnamen is teruggelopen. Wat dat betreft is het beleid van de regering succesvol. Helaas met desastreuze gevolgen voor de economie.

  Het is niet ethisch om erover te praten, maar de sterk afgenomen bezetting van de ziekenhuizen en IC’s biedt inmiddels ruimte om weer wat meer mensen gecontroleerd ziek te laten worden. Dat wil De Hond en velen met hem niet, maar dat ziek laten worden is wel nodig om de immuniteit onder de bevolking te laten toenemen.

  In het belang van de economie wordt de meest drastische maatregel versoepeld. Wat inhoudt dat er weer meer contact tussen mensen wordt toegestaan met daardoor meer bedrijvigheid, scholen die open kunnen etc. Het regeringsbeleid wordt gestuurd en bijgestuurd op basis van wat de zorg en de IC’s aankunnen. Daarover is de regering duidelijk. Leidt de versoepeling tot te veel nieuwe besmettingen en opnames dan worden versoepelingen of een deel ervan teruggedraaid. Zo simpel is het.

  Bij dit beleid is het helemaal niet nodig om allerlei voorzieningen te treffen die het aantal nieuwe besmettingen reduceren, zoals via aerosolen. Mogelijk gaat het RIVM om die reden de discussie over aërosolen uit de weg. Het RIVM, beter gezegd de regering, zou daarover eens duidelijk moeten zijn! Dat geldt ook voor de politieke partijen!

  Beantwoorden
 70. David Heytze
  David Heytze zegt:

  Maurice,

  Dank voir je onvermoeibare inzet om wetenschap (ipv naief schaapachtig gedrag) onder de aandacht te brengen va

  Beantwoorden
 71. Rick
  Rick zegt:

  Prima stuk en er lijkt inderdaad een taboe te heersen op logisch nadenken. Ik weet ook uit betrouwbare bron dat het al weken mis is in de slachterijen en dat mensenlevens daar niet lijken te tellen. Helaas betekenen deze conclusies mijns inziens ook dat een belangrijke pijler onder een democratie, de media, niet tot nauwelijks lijkt te functioneren. Want waar zijn de kritische krantenstukken? De gedegen analyses? De grote media kanalen lijken slaafs de communicatielijn van de regering te volgen en met name de nos is verworden tot staatsomroep. De inmenging tussen regering en onafhankelijke
  media ligt nu open en bloot op tafel en men verhult het niet eens meer. Dat het volk dit slaafs slikt blijkt uit de peilingen en de stand van de vvd. Feit is dat het RIVM faalt, de regering faalt door de RIVM lijn te volgen en alles en iedereen in ons land als angstige massa vrijwel zonder protest in deze val meegaat. De uiteindelijke analyses zullen kritisch zijn maar inderdaad een hoog gehalte hebben in de trant van, we moesten met halve informatie werken. We leven al een tijd lang in een bananenrepubliek maar niemand wil het geloven.

  Beantwoorden
 72. Jan
  Jan zegt:

  Als jij Maurice, al niet gehoord wordt, hoe moet het dan met de ruim 85.000 aanhangers van de FB groep “Nee tegen 1,5 meter”. En gaat Nederland dit onthouden bij de verkiezingen maart 2021. Triest maar ik denk het niet, #Ruttedraaibijofvertrek

  Beantwoorden
 73. derk
  derk zegt:

  Wat is dat toch, al die moeilijke moderatie-mededelingen, als ik wil meedoen in de discussie? Sinds vroeg vanmiddag geen enkele teken dat ik doorkom met mijn bijdrage?

  Beste Maurice,

  Je had en hebt alle reden om boos te zijn.

  Dat terwijl je je met zoveel anderen afvraagt, waarom de lockdown niet onmiddellijk wordt opgeheven. Want, jouw tekst, “ondertussen loopt de schade dagelijks verder op: Voor ondernemers en werknemers, voor burgers en samenleving En zeker ook voor de volksgezondheid. En nog steeds wordt dat door veel burgers geaccepteerd, omdat ze nog de naweeën ervaren van de veelal onterechte bangmakerij die we dagelijks over ons heen kregen gestort. Burgers, die nog amper beseffen welke ramp echt op ze afkomt. t.a.v. werk en inkomen, t.a.v. de stabiliteit van de samenleving en het volledig uit balans geraken van de relaties tussen landen in Europa en in de wereld”.

  Wel de vraag stellen, is ‘m beantwoorden.

  Doe ik dat.

  Reken maar dat de Landsadvocaat op dit moment overuren maakt. Want du moment dat Rutte/de Jonge/van Dissel en co. erkennen ernaast te hebben gezeten, breekt, ik heb het eerder hier gesteld, voor hen de hel los.
  Ze zijn nalatig geweest ( niet tijdige opgetreden, zaak op z’n beloop gelaten, dat terwijl alle seinen al op rood sprongen), vervolgens de verkeerde afslag genomen, om daarop stug door te gaan, ondanks alle –inmiddels wel bewezen en gevalideerde- wetenschappelijke/maatschappelijke/medische tegenspraak.

  Om van alle verdere blunders maar niet te spreken, het nog steeds voortdurende mondkapjes drama, de sof met de Corona-app, de hoop / overtuiging op de ontwikkeling van een ‘eens en voor altijd’ werkzaam vaccin, Rutte’s “Je handen kapot wassen, het veel te laat en overbodige optuigen van C-noodhospitalen in Rotterdam en Maastricht (geen enkel bed benut) enz. enz. enz.

  Het hele overheidsoptreden hangt aan elkaar van nogmaals nalatigheid, onrechtmatigheid, tekortschieten, dis-/buitenproportionaliteit in de –ongrondwettelijk opgelegde- maatregelen . En elke doorgewinterde jurist kan dat lijstje naar believen aanvullen!

  Bottom-line: in het geding is STAATSAANSPRAKELIJKHEID voor alle onnodig veroorzaakte economische/ financiële schade en ja, ‘dood door schuld’ (al die welbewust aan hun lot overgelaten verpleeg-/verzorgingshuispatiënten), door de bijna maniakale inzet om IC-bedcapaciteit te creëren (en waarvan ¾ van de patiënten, die daar levend vanaf zijn gekomen, waarschijnlijk binnen een jaar alsnog zal overlijden vanwege restverschijnselen c.q. post-traumatische IC-stress).

  Nog even afgezien of daar een zaak van ernstig verwijtbaar strafrechtelijk handelen van kan worden gemaakt (zou zo maar kunnen), de staat hangt in voorgaand beschreven kader een verzameling van
  hallucinant grote schadeclaims / eisen tot smartengeld vergoedingen, die massaal door de BV Nederland zal worden ingediend.

  Neen, dan liever nog met z’n allen het putje van de 1.5 meter samenleving in …… .

  MONEY RULES, weet je …. .

  Eerlijk, in mijn ergste dromen wordt bij de eerstvolgende lintjesregen Jaap van Dissel benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau wegens bewezen diensten aan de natie en Mark Rutte aangemerkt als de nieuwe “Vader des Vaderlands”, die vooropging in ‘de oorlog’ tegen Corona.

  We mogen toch hopen dat het zover niet komt.

  Wel, dan is er toch ook goed nieuws. Het maatschappelijk verzet komt inmiddels goed op gang. Daar is je ‘eigen’SmartExit’ petitie, is er de Facebook groep ‘Nee tegen de 1,5 meter’ met ja, 90.000 leden, die a.s. zaterdag iets van een flashmob-demonstratie in Den Haag willen houden, en is er een kort geding, met als aanjager Jeroen Pols, in de maak tegen de staat om de lockdown onmiddellijk van tafel te krijgen (zie JortCall#35).

  Om nog maar niet te spreken van allerlei lokaal en regionaal verzet, klein en groot, in de vorm van plak- en posteracties, petities enz. enz.

  Alles is nog niet verloren! Waarbij de opmerking past dat het wel zo mooi zou zijn wanneer al deze acties iets van gemeenschappelijkheid zouden kunnen krijgen. Heet het: eendracht maakt macht!

  Derk

  Beantwoorden
  • Ton Hettema
   Ton Hettema zegt:

   Ik ben t met je eens dat dit verhaal halen verhaal, dus jouw uitleg een groot deel is van de kwestie, maar speculeer zelf dat er nog n heel internationaal lobby verhaal achter zit, plus een niet-zo-verborgen agenda waar het ‘weldenkende’ deel van de maatschappij niet aan wil, namelijk kort gezegd de OWG pressiegroepen (UN, CFR, WB, EMF, BG, WHO, NATO etc.)

   Beantwoorden
 74. Gert Vis van Heemst
  Gert Vis van Heemst zegt:

  Proficiat dat je missie nu eindelijk toch begint te slagen. Ook ik ben woedend, om dat er zoveel van afhangt, zoals je dat allemaal omschreef. En toch heb je dit met de snelheid van het licht voor elkaar gekregen.
  Steeds meer wetenschappers en artsen beamen je bevindingen. Je zou willen dat morgen de grote omslag plaatsvindt, maar veranderd beleid, door voortschrijdend inzicht wordt kennelijk als afgang gezien. Er is moed voor nodig om te erkennen dat een eerder ingeslagen weg moet worden verlaten. Nu vanuit allerlei hoeken de dwaasheid van een 1,5 meter maatschappij (die aanvankelijk heel logisch was) wordt belicht groeit de kans op een spoediger terugkeer naar “normaal”, met daarbij, luchtvochtigheid omhoog en ventileren, ventileren, ventileren.

  Blijf alsjeblieft doorgaan, maar dat doe je wel. Wat mij betreft heb je een standbeeld verdiend.

  Beantwoorden
 75. Ebo
  Ebo zegt:

  Tijd om een compilatie van de uitspraken van Ab te maken. Kunnen we misschien nog lachen om hem, maar goed beschouwd is het om je dood te ergeren natuurlijk. Goed dat nu eindelijk de laatste bevindingen voor het voetlicht komen. Begin van het einde van de Van Dissels c.s. Ook Rutte gaat straks een zware Pijp roken. Die zetels zullen smelten onder de zon.
  Maurice, ga goed verder zo. Uiteindelijk gaan we de goede kant op. De aanhouder wint.

  Beantwoorden
 76. Henk
  Henk zegt:

  Beste Maurice, ik bedoel het heel goed met je, je hebt heel erg gelijk, maar hou op met zo enorm boos zijn (het maakt je ongeliefde), hou op met die waterval ven woorden, accepteer dat steeds meer mensen je gelijk geven, wees daar dankbaar voor !!!!!!!!

  Beantwoorden
  • Marc
   Marc zegt:

   Helemaal eens, zowel met het met heel veel dingen gelijk hebben als met dankbaar mogen zijn dat de meningen beginnen te draaien. Daarvoor geldt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

   Beantwoorden
  • Miryam
   Miryam zegt:

   Beste Henk,
   Denk dat je het woord BOOS verkeerd leest?
   Er is heel wat menselijk onrecht aangedaan door niet te luisteren naar de bevindingen van Maurice (die hij op feiten gebaseerd heeft).
   Daar ben ook ik BOOS over..
   Waarom geven ze (regering, WHO, RIVM ed.) hun fouten niet gewoon toe??
   Net kleine kinderen zijn het, en dan nu met een EUREKA aan te komen.
   Bah, ik dank iedere dag weer dat ik wakker wordt op BALI, en besloten heb om het het virus hier uit te zitten. Misschien zonder de goede gezondheidszorg, maar altijd nog beter voor je Mental Health dan in Nederland. (neemt niet weg dat ik graag terug kom om mijn vrienden en familie te zien natuurlijk).

   Beantwoorden
 77. Robert de Miranda
  Robert de Miranda zegt:

  Hi Maurice,
  Gegeven de tegenwerking die je ondervindt, begin ik me af te vragen of je niet iets aan het blootleggen bent, wat door anderen liever onder het tapijt gehouden wordt:

  -Uit een van de onderzoeken waar je naar verwijst blijkt dat reeds in 1934!!! het bestaan van aerosols aangetoond is en dat ze waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van virussen.
  -Uit jouw onderzoek is gebleken dat griepvirussen zich waarschijnlijk op dezelfde wijze verspreiden als het corona virus, namelijk via aerosols.
  -Jaarlijks worden er wereldwijd vele miljoenen mensen gevaccineerd tegen de griep en het behoeft geen betoog dat pharmaceutische bedrijven hier astronomische bedragen aan verdienen.
  -Het officiële standpunt van WHO/RIVM is dat aerosols niet of nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van virussen en dus maakt de bestrijding van aerosols geen deel uit van de maatregelen ter voorkoming van de jaarlijkse griepepidemieën.

  Indien er als gevolg van jouw publicaties wel op grote schaal aerosol bestrijding op gang zou komen, dan zou het griepvaccinatie verdienmodel weleens in gevaar kunnen komen, want met een aerosol offensief wordt niet alleen corona bestreden maar ook griep, en daar zit niet iedereen op te wachten!!!.

  Beantwoorden
 78. Mariette
  Mariette zegt:

  Maurice, heel herkenbaar wat je beschrijft waar je boosheid over gaat. Dank voor het verwoorden ervan. En nu doorpakken beste mensen.
  Dokters van Nederland: ga in je eigen autoriteit staan vanuit je vakkennis, je ervaring, je ‘gut feeling’ en betrokkenheid bij je patienten. Blijf dichtbij hen en lever jezelf en hen niet uit aan een protocol en richtlijn die steeds meer op een tunnelvisie gebaseerd blijkt. Doe je eigen onderzoek.
  Journalisten van Nederland: spreek jullie hoofdredacteuren aan dat er al te lang naar de mond van de broodheer is gepraat en de nieuwsgaring veel te eenzijdig en gekleurd is. Doe jullie onderzoek zoals jullie het geleerd (zouden moeten) hebben met een open mind. Ben niet elkaars concurrent maar zoek elkaar op en wissel informatie uit, zodat dat doortimmerde artikel vol waarheidsvinding er komt.
  Advocaten van Nederland: voeg je know how samen en werk uit hoe we onze burgerrechten weer terugclaimen.
  En ik, als burger spreek me overal waar ik kom uit hoe ik deze situatie ervaar en geef mensen informatie welke ik vergaard heb (niet dankzij de overheid of de journalistiek of het rivm) Ik voel me zeer respectloos en onheus bejegend door de overheid. Alsof ik niet zou weten hoe ik met gewoon gezond verstand en inzicht en correcte en geupdate informatie goed voor mezelf en mijn medemens kan zorgen, ook bij een epidemie. Dat heb ik al vele winters gedaan.

  Beantwoorden
 79. Morry Krispijn
  Morry Krispijn zegt:

  Ik heb vol verbazing naar de uitzending gekeken. Ik hoorde Ab Osterhaus jou letterlijk citeren nadat hij een paar weken geleden diezelfde woorden van jou in twijfel trok. Gisteren haalde hij zelfs drie keer zingen, gesloten ruimtes en ventilatie aan. Ik dacht dat hij jou nog wel even zou noemen als bron maar nee. En nog mooier; de presentatoren gaven hem alle eer alsof hij het had bedacht.

  Beantwoorden
 80. Arie
  Arie zegt:

  Maurice,
  Bedankt voor je onderzoeken , analyses en conclusies
  Sinds ik jouw blog volg slaap ik weer een stuk beter
  Hopelijk krijg je ooit de waardering voor je werk
  Mijn waardering heb je in ieder geval

  Beantwoorden
 81. John
  John zegt:

  Dat in maart opeens in paniek naar het voorzorgprincipe is gegrepen kan ik me nog voorstellen.
  Wel een beetje raar, want al weken was er volgens de WHO niets aan de hand.
  De door Maurice en vele anderen sinds begin april en vaak al eerder beschreven nieuwe inzichten en de
  alom geconstateerde eenzijdige informatievoorziening, en eenzijdige berichtgeving
  door de reguliere media is voer voor samenzweringsgeïnteresseerden.
  En als de nu volop waar te nemen censuur voortgaat zullen die laatsten
  al snel samenzweringsgeïnterneerden zijn. Alleen al vanwege de interesse, want die ene
  documetaire waar je naar zocht is gecensureerd. Minpuntje op de socialekredietpas kan natuurlijk ook.

  De griezeligste mantra nu is wel die van het vaccin, we zijn pas weer veilig als er een vaccin is.
  Verplicht ? Afgedwongen door toegang tot het OV, zoals het mondkapje per 1 juni, ofzo ?
  Ik heb geen smartphone, dus die straks misschien wel verplichte app kan ik ook
  niet installeren, kom ik dan de bibliotheek nog in, of een museum ?

  En zijn hele grote fouten gemaakt door politici en reguliere media.
  Zoiets kan gebeuren maar voortschrijdend inzicht werd afgedaan als onzin en
  dat is nog veel fouter en een zeer ernstige zaak.
  Ik weet nog wel een paar voorbeelden waar dit is te constateren, rondom hele belangrijke beslissingen.
  Laat maar, daar gaat het nu niet over.
  Lang verhaal kort: ik wil het referendum terug.

  Er zijn nu zoveel voorbeelden van misfunctioneren van ‘het establishment’ en deze
  coronakolder is nu wel het duidelijkste voorbeeld voor de meeste mensen.
  Sommige dingen zijn te belangrijk om alleen aan politici over te laten en er moet weer
  een manier komen voor de bevolking om in te grijpen. Een pandemie is niet echt
  een geschikt onderwerp maar wel zoiets als een verplichte vaccinatie.
  Ik wil dat het referendum weer wordt ingevoerd.

  Beantwoorden
 82. paul frijters
  paul frijters zegt:

  Maurice,

  De vraag waarom inzichten niet sneller doordrongen komt neer op de organisatie van hoe “experts” bij elkaar geharkt zijn voor dit probleem. Je zou een team willen hebben met een aantal heel brede denkers, wat specialisten, en jonge slimme honden die snel een hoop uitzoeken. Een basisprobleem is dat brede denkers niet boven komen drijven op een plek als het RIVM, als directeuren van onderzoeksgroepen, or als vakspecialisten. Brede denkers zijn gewoon niet territoriaal genoeg om in dat soort posities geinteresseerd te zijn of er in aanmerking voor te komen. En zonder die brede denkers krijg je baasjes die geen benul hebben van hoe ze over de algemene maatschappelijke gevolgen van de maatregelen tegen dit virus moeten nadenken en zich dus aan hun leest houden, slechts langzaam en “voorzichtig” informatie tot zich nemend, wat je nou juist niet wilt als een probleem complex en nieuw is en er dus veel winst is met snel denken en reageren. Met enorme gevolgen voor de maatschappij (een groter punt dan die aerosols is natuurlijk dat we helemaal geen lock down hadden moeten hebben: de economisch en sociale ontwrichting is vele malen groter dan de baten. Dat zei jij ook in je interview). Rutte had dit moeten zien want het organiseren van het juiste team is nou precies de taak van een premier, maar dat deed ie niet en dat is eigenlijk de belangrijkste les. Het RIVM en vakspecialisten hadden nooit die koppositie moeten hebben. Dat hadden niet-medische brede denkers moeten zijn. Zoals jij.
  Het is een bekend probleem in oorlogen dat je begint met de verkeerde generaals – diegenen die in vredestijd naar boven drijven – maar dat je eindigt met de goeien als de oorlog lang genoeg duurt.

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Mooie toevoeging Paul. Ik vind ook dat het kabinet met Rutte voorop, verantwoordelijk is voor zijn OMT. Als hij de schade wil beperken en zich wil profileren als een echt staatsman, neemt hij vandaag nog actie.

   Beantwoorden
 83. Mark
  Mark zegt:

  Juist ja, deze waarheid heeft harde woorden nodig. Dit alles kan en zal niet met de mantel der liefde bedekt mogen worden. Het is de plicht van alle beleidsmakers om pro-actief te zijn, met denkwerk, dan wel handelen. Dat hebben ze schromelijk na gelaten.

  Beantwoorden
 84. Cor Peters
  Cor Peters zegt:

  Met verbazing heb ik de website gelezen. Dit verklaart veel. Waarom wist ik dit niet eerder? Nu snap ik waarom Boekel binnen twee weken na Peelpop de statistieken van Nederland wat betreft corona aanvoerde. Er hebben daar toen 1200 mensen in een bedompte ruimte bij elkaar gezeten. Aan de andere kant van de Midden Peelweg (een sociale barrière in die omgeving) was toen nog niks aan de hand. Maar wat lees ik op http://www.nu.nl? Rol aerosolen onbewezen. Dit blijkt uit serieus wetenschappelijk onderzoek van Sander Herfst, een viroloog. Wat onderzoeken die virologen eigenlijk? Ik snap het niet meer

  Beantwoorden
 85. john
  john zegt:

  Dank heer De Hond voor de strijdlust, de volhardendheid en het onderzoek . De tijd zal leren wie er gelijk hadden.
  Heb jaren op de Filipijnen gewoond . Sinds een jaar niet meer en was in den beginne verbaasd over het zeer geringe aantal slachtoffers aldaar . Zelfs rekening houdend met onzuivere tellingen en metingen , het land kennende , was het nog bijna verwaarloosbaar .En dat terwijl ik weet hoe men daar opelkaar klit en dicipline een onbekend woord is .
  Na uw analyses werd het helder . De continue en altijd aanwezige zeer hoge luchtvochtigheid
  en de buitenlucht die in ieder huis en overal vrij spel heeft . Daarnaast ( maar dat is mijn eigen puntje :)) heeft men daar niet een kwetsbare kunstmatig in leven gehouden bejaarden populatie. De bejaarden zijn niet afgezonderd , leven onder de mensen en houden zo hun immuunsysteem in tact . Voorts : zwaarlijvigheid ontbreekt grotendeels .

  Beantwoorden
 86. Daniël Mantione
  Daniël Mantione zegt:

  Even over het onderliggend probleem: Op sociale media doen regelmatig spookverhalen en samenzweringstheoriën te ronde. De traditionele media vinden dat zij het publiek moeten beschermen tegen dit soort waninformatie. Het ontbreekt in de journalistiek aan wetenschappelijke kennis. Om een wetenschappelijk artikel te lezen of je geen expert in dat vakgebied te zijn, ik kan als informaticus de wetenschappelijke artikelen over dit virus prima volgen en jij als sociaal demograaf hebt er ook geen moeite mee. Wel is een beetje kennis over hoe wetenschap in het algemeen vereist, iets wat ontbreekt bij de media.

  Bij gebrek aan vermogen om verhalen van een buitenstaander als Maurice de Hond zelf te toetsen, roepen ze er experts bij. Dat zijn de precies de experts die media behoren te controleren en volgen. Die expert zitten er naast, maar blijven in hun eigen waarheid geloven en zo ontstaat een vicieuze cirkel waarin geen ruimte is voor onafhankelijk denkende mensen.

  Als er iets te leren valt van deze crisis, dan is de verhouding tussen media, huisexperts en onafhankelijke experts iets wat onder het vergrootglas gelegd mag worden. Dat zit beslist niet goed.

  Beantwoorden
 87. Jo
  Jo zegt:

  Het kan niet anders dan dat “t gelijk aan jouw kant staat, Maurice. Meten is weten. Dat weet jij als geen ander. Alleen gelijken daarin zijn bereid te luisteren.
  Geen geroeptoeter omdat je zo nodig in de belangstelling wilt staan, maar omdat je Nederlander bent. En hart hebt voor ons land, voor t welzijn van je medelanders. En economie heeft daar alles mee te maken.
  Bedankt voor je inzet. De media mag dan selectief zijn, een steeds groter wordende bewustwording is at hand. Want je blogs, posts wordt massaal gedeeld door de medelanders zelf.
  Je wordt gehoord door de man van de straat. En daar draait het om.

  Beantwoorden
 88. Ewoud
  Ewoud zegt:

  Er is helaas altijd iemand die een goed verhaal heeft maar niet het moment, het platform, of de macht heeft om dat massaal om te zetten in actie, of dat gelijk te krijgen. Ik hoop maar dat je je boosheid om kan blijven zetten in mooie dingen, waar je kracht en geluk uit haalt. Zodat je dit nog een poosje kan blijven doen. Je informatie had wellicht meer impact kunnen hebben, wellicht door minder leed, verdriet en verliezen. Op een andere manier heeft dit misschien juist meer impact. Op de lange duur of vanuit een onverwachte hoek.

  De onmacht maakt boos denk ik. Ik voelde dat toen je het onderwijs met gesloten software, en zonder toetsenbord probeerde vooruit te brengen. Terwijl het wiel al lang uitgevonden was door N. Negroponte op het MIT. Hoe je koos voor Apple, heb ik nooit begrepen, en zal dat waarschijnlijk nooit doen, daar komt in ieder geval zeker geen parlementaire enquete over.

  Beantwoorden
 89. Suat Azer
  Suat Azer zegt:

  Juist hierom ben ik maar ook velen met mij mede boos!

  Persoonlijk vind ik mede Maurice De hond ook een held! Lees hier onder…..

  Ze hebben een hoop shit onderen een Perzisch tapijt geveegd . Je ziet het niet maar de stank word met de dag erger! Juist daar worden we letterlijk dood ziek van!!!
  Het Alleen recht en het censureren wat de gesubsidieerde Npo bobo’s en mainstream media aan het doen zijn
  Direct kritiek en het direct labelen zonder het samen de kennissen te bundelen voldoet absoluut niet aan volledige inclusieve aanpak.
  Wie nu strot aan zijn vingers heeft ziet bijna iedereen.
  De vraag is alleen nu wie durft het straks te benoemen????

  Beantwoorden
 90. Jens
  Jens zegt:

  Je onderzoek, blogs en media optreden hebben gelukkig wel effect. Als een veenbrand. Ik zie het uitleg filmpje #smartexit en je duidelijk uitleg in Cafe Weltsmertz bijv. rond gaan in appgroupen. Het idee laait op andere plekken op. Mooi zo!

  Enneuh…je beweert nu eenmaal dat de wereld rond is…’ Meer en meer platdenkers gaan ook open staan voor deze ‘hypothese en bewijs’ en een aantal zal dit – Eureka – als eigen originele gedachte brengen…tja, niet fraai, wel de realiteit.

  Keep up the good work en blijf de veenbrand aanjagen en voeden! Nog even en platdenkers gaan open staan voor andere ideeën dan de ingebakken eigen overtuigingen!

  Dankjewel Maurice!

  #smartexit #aerosolen #ruimdenkers

  Beantwoorden
 91. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Maurice. In Noorwegen denkt men achteraf dat de lockdown weinig effect heeft gehad, omdat het virus al half maart daar op zijn retour was. Dit geldt voor Nederland en ook voor de meeste andere EU-landen. In Nederland werd namelijk de toestroom ic-patiënten al begin april minder en rond 12 april had men het hoogste aantal bezette ic-bedden bereikt. De incubatietijd is een à twee weken. Voordat je wordt opgenomen duurt ook een à twee weken en voordat je op intensive care komt te liggen drie tot zeven dagen. Alles bij elkaar zit je dan teruggerekend vóór half maart.
  Als je van de laatste jaren de influenzastaatjes bekijkt, zie je steeds een snelle daling van de gewone griep aan het einde. Die lijn bij covid-19 daalt slechts iets sneller aan het eind. Dat kleine verschil is wellicht min of meer het effect van de maatregelen. Heel minimaal dus. Noorwegen enz. waren te laat, Peru was misschien te vroeg, of het is een aanwijzing dat veel voorzorgsmaatregelen weinig of geen effect hebben.

  Beantwoorden
 92. Antonio Vaccaro
  Antonio Vaccaro zegt:

  Als vader van een kind met een aandoening die haar kwetsbaar maakt voor een virale infectie vind ik het prima dat ze even elk risiko hebben uitgesloten. Als die Kelders, Zwagermans etc die over dorhout hebben gesproken hebben ook over mijn dochter gesproken. Hun Hetze heeft haar leven in gevaar gebracht.

  Jou boosheid (die overigens niet bijdraagt aan jouw geloofwaardigheid als nuchter wetenschapper of empathisch quasi-medicus) is daarom mijn blijheid. Je toonzetting is die van een rotsvast van zich zelf overtuigd actievoerder niet die van een wetenschapper, die alle gegeven zorgvuldig weegt.

  Jammer om deze verspilling van je energie.

  Beantwoorden
 93. Ronald
  Ronald zegt:

  Geen woorden. Niets meer dan respect Maurice. Ik ben het volkomen met jou eens. Ik hoop vooral dat je doorgaat met je goed onderbouwde stellingen en onderzoeken. Hier kan Nederland iets mee. Ikzelf heb jaren in containment projecten gewerkt (onderdruk) en weet er ook e.a. van. Je hebt volledig gelijk. Onkunde wellicht of machtsmisbruik?

  Beantwoorden
 94. Remko Scheffer
  Remko Scheffer zegt:

  Beste Maurice,

  Als geïnteresseerd volger van het nieuws in het algemeen en van jouw bevindingen in het bijzonder zou ik, jouw denktrant volgend het volgende willen poneren: we zouden weleens sneller en makkelijker van het virus af kunnen komen dan we in de loop van maart hadden kunnen hopen; door geen superspread events toe te staan zullen er binnen enkele maanden of mogelijk zelfs weken nagenoeg geen nieuwe besmettingen meer zijn. De R0 zakt zonder deze events immers zonder veel moeite onder de 1 en hiermee dooft de zaak uit.
  Het verdwijnen is daarmee dus niet ‘miraculeus’ (een verwijzing naar Trump’s uitspraak in februari), maar gewoon gestoeld op een goed begrip van hoe de overdracht van gastheer op gastheer plaatsvindt (aerosolen) en als we het beleid daarop toespitsen (dus niet rücksichtlos anderhalve meter afstand aanhouden, maar veel intelligentere maatregelen dan dat, die opvallend genoeg soms ook meer dan anderhalve meter afstand zullen betekenen maar vaak ook minder) is het mooie dat we dit kunnen bereiken terwijl we toch in veel gevallen naar ons werk kunnen, en allerlei buitenactiviteiten kunnen blijven doen die goed zijn voor onszelf en de economie.
  Want het lijkt er steeds meer op dat we enkel moeten oppassen voor activiteiten binnen waar (veel) mensen komen, zeker wanneer er luid wordt gesproken en/of wanneer er weinig tot geen ventilatie is en/of de luchtvochtigheid laag is.

  Wellicht is dit alles wat kort door de bocht en het klinkt allemaal ook haast te mooi om waar te zijn. En juist daarom de volgende, wat provocerende vraag aan jou: denk je dat met de juiste mix van maatregelen we als wereld naar een exit toe kunnen waarbij we het virus volledig uitroeien? Onmogelijk lijkt het niet, inmiddels zijn er al enkele landen op de wereld waar het virus helemaal weg lijkt te zijn (bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland). Als het virus helemaal weg is hoeven we ook niet te wachten op een vaccin. Anders dan bij de griep waarbij het virus altijd wel weet te overleven in de periode dat er weinig verspreiding mogelijk is doordat er op geen enkele manier beleid wordt gevoerd om dat tegen te gaan (en er dus superspread-events te over zijn) zijn we nu wel volop bereid als samenleving inspanning te verrichten (en ook wel gedwongen door het feit dat we een ‘clean sheet’ zijn en het virus ons overrompeld als we niks doen). Laten we het dan goed doen en snel en effectief dit virus uitroeien door tot en met de laatst besmette persoon door te gaan (en dat hoeft geen jaren te duren).

  Laten we ondertussen niet vergeten dat het virus zelf nog altijd wel gevaarlijk kan zijn, er zijn immers ook jonge, gezonde mensen aan overleden en het zou ook goed zijn wanneer er meer duidelijkheid komt over de relatie tussen de hoeveelheid virus die iemand binnenkrijgt en de zwaarte van het ziektebeeld. Maar dat is dan wel voer voor virologen en als deze relatie positief wordt bevestigd is ook dat een extra aansporing om superspread-events te voorkomen.

  Wat mij persoonlijk daarnaast ook nog sterk interesseert is de door jou als geograaf al eerder genoemde relatie tussen klimaat en verspreiding. Is het virus in de zomer minder ‘heersend’ omdat het virus zelf niet tegen de zomerse omstandigheden is opgewassen (virologen kunnen hierbij met inzichten helpen) of is het virus simpelweg niet in staat zich te verspreiden om er van nature haast geen superspread-events zijn in de zomer (bij ruimtelijke verspreidingspatronen zijn geografen bijzonder nuttig) of is het een combinatie van beide?

  En dan nog een laatste vraag die me bezig houdt, er is veel kritiek op het lock down-beleid en iets wat ik eigenlijk nooit ergens terug zie (ook de tegenstanders van de lock down hoor je hier niet over) terwijl het denk ik juist zeer interessant en belangrijk is: hoe zou de wereld eruit zien als we helemaal geen maatregelen zouden nemen? Hoeveel zieken zouden er zijn, hoeveel sterfgevallen? Ermee rekening houdend dat wanneer het virus ongehinderd door de wereld raast de populatie ook aan grote hoeveelheden virus wordt blootgesteld (en wellicht daardoor dus zieker wordt) ben ik persoonlijk wel bang dat dit geen alternatief is voor het voeren van een vorm van lock down-beleid, al is op de invulling van de huidige lock down momenteel zeker veel aan te merken.

  Beantwoorden
 95. Andre
  Andre zegt:

  Maurice, dank voor je geweldig werk en al je pogingen om de trage machine op gang te brengen. Want traag is en zeker niet flexibel dus eigenlijk ongevoelig voor adviezen van buitenaf.
  Die traagheid komt eigenlijk in alle instituten van NL tot uiting.
  Je bent boos en dat is begrijpelijk. Ik ben ook boos en zal proberen uit te leggen waarom.
  Ik woon een gedeelte van mijn tijd in Azie (China, Vietnam) ik heb het van heel dicht bij zien gebeuren, Wuhan was mijn plaats op het ogenblik van de uitbraak.
  Het duurde +/- 48 uur voordat het federale gouvernement actie nam.
  Toen even later bleek dat dit veel ernstiger dan een griep was werden de maatregels rigoureus aangepast. Zonder pardon werd Wuhan afgegrendeld. Ik ontsnapte met een van de laatste treinen en een laatste vlucht naar Vietnam.
  Toen bleek dat het virus reeds buiten Wuhan opspeelde werden de maatregels zeer streng en zeer groot. En effectief.
  Het voordeel, als je dit zo wilt noemen, van een totalitair systeem is dat instructies welke zijn uitgevaardigd ook onder aanzien worden uitgevoerd.
  In Vietnam was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Zij hadden dan het ‘voordeel’ dat ze bij de buren konden afkijken. Dat werd gedaan en het resultaat is boeiend: zero doden!
  De instructies waren o.a.
  – Het onmiddellijk dragen van maskertjes als je naar buiten gaat.
  – Handen wassen: in alle publieke plaatsen werd hand sanitizer aangeboden. Liften, winkels (vóór de sluiting) hotel lobby, enz
  – Straten, huizen, liften, publieke plaatsen, enz werden iedere dag ontsmet.
  – PPE in ziekenhuizen, spa, massage parlours, hotels, enz, werden verplicht
  – Toen dit onvoldoende effect had, werd alles gesloten. En de bevolking werd verteld zoveel mogelijk binnen te blijven.

  Ik heb deze maatregels uitgespeld en naar RIVM, Rutte, De Jonge, Bruins gemaild. Er werd niet op gereageerd helaas.IRVM ging zelfs zover om de bevolking te vertellen dat de kans dat het naar Nederland kwam heel klein was.
  Het was erg frustrerend om dit te zien gebeuren terwijl de waarschuwing al vanaf 28 januari werden gemaild. Alle maatregels konden zo worden gekopieerd maar er werd niets gedaan dan gedebatteerd over wel of niet mondkapjes kopen in China waar ze pas nb aan verkocht waren.

  Ik werd boos toen ik de cijfers van het aantal besmettingen bestudeerde! Dat kon beter maar helaas er werd niet eens gereageerd.
  Kort daarop begon het mondkapjes festival. Mondkapjes werden naar China verkocht en nieuwe werden via louche deals opnieuw ingekocht,
  Dan werden verzorgers in tehuizen verteld dat zij geen mondkapjes mochten gebruiken. Dit heeft vele onnodige zieken en doden tot gevolg gehad.
  Nu leeft er weer een onbegrijpelijke instructie, nl een masker met een keurmerk levert je een boete op!
  Door al deze domme, onwillige en gevaarlijke beslissingen zijn er veel mensen ziek geworden en gestorven.
  In mijn visie is dit arrogantie en onwil om alle eventuele voorzorgen te nemen.en daar word ik boos over.

  Beantwoorden
 96. Rik
  Rik zegt:

  Beste Maurice,
  Lees je blog regelmatig en ben het bijna altijd met je eens. Dat weerhoud mij niet om ook kritisch te zijn.
  Begrijp de situatie in Zweden niet en vind jouw bijdrage “De Zweedse aanpak werkt” niet erg sterk; zowel de getoonde grafiek als het groeicijfer van het eerste kwartaal zijn niet overtuigend, zoals verschillende reageerders al schreven.
  Inmiddels zijn de nieuwe dagelijkse cijfers over nieuwe doden en besmettingen best alarmerend, zelf vaak hoger als in Spanje en Italie, zeker per miljoen inwoners. Kan dat moeilijk rijmen met jouw (en mijn eigen) zienswijze…

  Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Maurice haalt lukraak alles erbij wat zijn aerosolen-kruistocht zou steunen. Daarbij is hij veel te voorbarig in de conclusie dat alleen aerosolen de besmetting veroorzaken, met de gevaarlijke boodschap, dat hand-hygiëne en afstand houden niet meer nodig is.

   Met aerosolen had het beleid van het RIVM er overigens niet veel anders uitgezien. Meer nadruk op ventileren wellicht maar dat zal met bestaande ventilatiesystemen maar een zeer beperkt effect hebben.

   Beantwoorden
 97. Ietje B
  Ietje B zegt:

  Beste Maurice
  Dank je wel voor al je inzet doorzettingsvermogen vermogen en geduld om steeds maar weer met veel geduld uit te moeten leggen wat we inmiddels al weten maar wat maar niet wil doordringen tot de mensen die onze maatschappij moeten ondersteunen. Door jouw geduld inzet en doorzettingsvermogen is het wel op de kaart gekomen en word er over gepraat en zet het ook burgers aan het denken
  Ga door en heb vertrouwen dat jij die rimpel bent in dat stilstaande water

  Beantwoorden
 98. L
  L zegt:

  In de betr aflevering van Op1 op 26 mei jl : Rond de 18e minuut benoemt Oosterhuis hetzelfde onderzoek over het Chinesse restaurant als wat jij als onderzoek aandroeg, jeetje wat erg.

  Beantwoorden
 99. Peter
  Peter zegt:

  Je hebt helemaal gelijk om boos te zijn Maurice, want je hebt al die tijd al gelijk gehad. Klaar is het helaas nog niet.
  Hoeveel onderzoeken hebben de beleidsmakers nog nodig om er achter te komen dat 1+1, 2 is. (of eigen 3-1-1=1)
  Er zijn 3 belangrijk geachte mogelijke manieren van Covid-19 overdracht: oppervlakken, grote druppels via contact binnen ca. 1.5 meter en aerosolen.
  Als beleidsmaker is het gebruikelijk te acteren op zaken met hoog risico omdat die het meeste effect hebben (les 1 uit de cursus besturen)
  Nu uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de overdracht van aerosolen een grote rol spelen moet het beleid direct aangepast worden.
  Van de 3 manieren van overdracht zijn vooral aerosolen in grote mate afhankelijk van klimatologische omstandigheden, waarbij de slachthuizen en aantoonbare afhankelijkheid van de weersomstandigheden zeer belangrijke indicatoren zijn.
  Gegeven dat oppervlakte overdracht en grote druppels nauwelijks afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden, is het rekensommetje toch compleet?
  Als bij voor aerosolen ongunstige klimatologische omstandigheden er nauwelijks besmettingen optreden, dan kan het risico op overdracht via oppervlakken en grote druppels via contact binnen 1.5 meter toch niet zo groot zijn dat dat het waard is om zeer kostbare maatregelen tegen te nemen?
  Bij het OMT hebben ze blijkbaar een som als 90×6÷3²÷(9+(3×7)) nodig om op 2 uit te komen en te realizeren dat we er een klimaatprobleem bij hebben om ons op te richten.
  Daar zijn er wel 3 van: CO2, stikstof en aerosolen. Aan de eerste 2 hebben we de afgelopen maanden al heel veel aan gedaan.
  NU moeten we ons gaan richten op het voorkomen van de Covid-19 verspreiding via aerosolen en nu moeten de desastreuze 1.5 meter maatschappij vaarwel zeggen. Niet wachten op tante Angela, niet wachten op 1 juli, maar vanavond nog een persconferentie beleggen Mark en vertellen dat je een nieuw OMT hebt aangesteld dat zich gaat richten op het klimaat in verpleeghuizen en kerken, slachthuizen en horeca, OV en vliegtuigen, theaters en concertzalen en aanbevelingen gaat doen voor de komende winter.
  En Maurice de Hond zit natuurlijk in dat OMT om data te verzamelen en te vertellen waar en wanneer we risico’s lopen en wat de effecten van de maatregelen zijn. Maurice weet niets van virussen, maar zal zich daar niet mee bemoeien.
  Dus nu stoppen met overdreven handen wassen en de 1.5 meter maatschappij en nu beginnen met de aanpak van ons 3e klimaatprobleem.
  Alle buitenactiviteiten kunnen weer opgestart. Ik zie nog een zomer voor me vol met allerlei festivals. (in het OV er naartoe ramen open en mondkapjes).
  Verder wens ik alle politici en journalisten veel wijsheid.
  Fijne zomer.

  Beantwoorden
 100. Ad Hamaker
  Ad Hamaker zegt:

  Geachte heer de Hond,

  Met grote belangstelling heb ik uw publicatie gelezen. Het verbaast mij niets hoe men in Den Haag bezig is vooral de economie te verzieken. Ze gaan blindelings op de zgn. “deskundigen” af zoals het rivm. Vanaf het begin heeft deze instantie o.l.v. de heer van Dissel (van wie het bericht rond gaat dat hij op de zwarte lijst van huisartsen zou staan?) diverse verkeerde conclusies getrokken. En in Den Haag is men ziende blind en horende doof en hobbelt men rustig daar achteraan. Het is natuurlijk niet gemakkelijk dit corona-probleem, maar men zou eens verder moeten kijken dan hun neus lang is. Bijvoorbeeld in landen waar wel vrij veel besmettingen zijn, maar er weinig mensen sterven. Hoe gaan zij om met het virus en met hun inwoners? Late ze dus eerst die tunnelvisie opgeven en dan snel evalueren en de juiste maatregelen nemen. Maar helaas niet, dat zal wel teveel gevraagd zijn van Rutte c.s.

  Beantwoorden
  • Ben Mooiman
   Ben Mooiman zegt:

   Geachte heer De Hond,
   Met belangstelling volg ik uw commentaar. Wat ik niet begrijp is dat u uw inzichten niet verwerkt in een artikel/notitie, waarin achtergrond, uw hypothesen en data en methoden worden opgenomen. Tevens kunt u in een paragraaf aandacht besteden aan kritiek en discussie. Helaas maakt u er een debat via de media van. Een wetenschappelijke analyse is geen onderwerp om via bedenkelijke kanalen te bespreken. U maakt zich op die manier verdacht van het (onbedoeld?) uitvoeren van een politieke agenda. Of u maakt zich tot een werktuig van politieke stromingen die uit zijn op chaos en tweespalt.

   Beantwoorden
 101. Roy
  Roy zegt:

  Beste Maurice,

  Vers van de pers. Net gezien op NOS.NL:

  https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/goede-ventilatie-cruciaal-voor-coronabestrijding.html?origin=C7qo0vSuQiCeMfPYaosIew&cb

  Hierbij een deel van de tekst die het belang van goede ventilatie aangeeft: Toen het experiment werd herhaald in een goed geventileerde ruimte, verbeterden de resultaten dramatisch. Na het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem verdween de helft van de druppeltjes in tweeëneenhalve minuut uit de lucht. En in een kamer waarin ook een raam en een deur geopend waren, was het aantal druppeltjes zelfs al na dertig seconden gehalveerd – tien keer zo snel als in de kamer zonder ventilatie.

  Met vriendelijke groeten,

  Roy

  Beantwoorden
 102. Natalie
  Natalie zegt:

  Dank Maurice de Hond voor al jouw inspanningen om juiste informatie voor een breder publiek toegankelijk te maken. Graag een vraag/ verzoek i.v.m. de scholen en universiteiten. Deze heb ik niet gevonden op smartexit. Klopt het dat ongeacht wel of geen goed ventilatiesysteem, de scholen alleen volledig open zouden kunnen met een mondkapje? Dit omdat hier teveel mensen in 1 ruimte komen, mocht al het online onderwijs stopgezet worden?

  Beantwoorden
 103. Dave
  Dave zegt:

  Zouden ze een draai maken omdat er een artikel aankomt van het CDC over een onderzoek naar wat er gebeurd is in een Chinees restaurant en een airconditioner? De airconditioner heeft de halve verdieping va het restaurant besmet, de andere helft niet omdat daar een andere airconditioner op stond. Ook heeft het restaurant -geen ramen-. En, was er geen medewerker besmet!

  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article

  Zit een fijne schets bij; https://wwwnc.cdc.gov/eid/images/20-0764-F1.jpg

  Let dus wel, ventilatie en goede ventilatie zijn twee verschillende zaken. Wees trouwens niet lang boos, beter te laat gedraaid dan helemaal niet gedraaid. Nu heel graag zo spoedig mogelijk testen met groepen mensen die graag meedoen in een test in een voetbalstadion bijvoorbeeld wat je weken geleden al opperde!

  Beantwoorden
 104. Joeri
  Joeri zegt:

  Echt hilarisch en tragisch tegelijk, om te zien hoeveel kansloze mensen zich scharen achter Maurice de Hond. Mensen die oprecht geloven dat ‘zij in Den Haag’ de economie daadwerkelijk willen slopen.
  Hoe heerlijk moet het zijn voor de kortzichtige mens om in Maurice dé BN’er te hebben gevonden die hun taal spreekt. Lekker RIVM en Rutte bashen. Ach, heerlijk!
  Wetenschappers en virologen? Ach, wat weten die er nou van…?! Maurice! Onze peilingheld! Die snapt natuurlijk helemaal hoe het zit….!

  Maurice, je zit in een vicieuze cirkel. Nu is het Corona, straks komt 5G erbij. Chemtrails, Bill Gates, aliëns…

  Je bent compleet de weg kwijt en/of je lijdt aan grootheidswaanzin, aangewakkerd door een leger van eenzame, angstige idioten.

  Beantwoorden
 105. Emma
  Emma zegt:

  Maurice, uit de grond van mijn hart, dank je wel wat je naar buiten brengt, en wat je onderzocht hebt.
  Voor mij is het ook nog steeds een vraag waarom er mensen zo ernstig ziek worden, terwijl anderen niet eens klachten hebben.
  Is het iets wat jij zou willen onderzoeken? Er zijn er velen die denken aan veel straling door zendmasten, luchtverontreiniging. Iemand die onderzoek deed naar round-up van Monsanto zag ook dat er een duidelijke relatie was tussen gebieden waar bio-fuels gebruikt worden (bij de productie hiervan wordt round-up gebruikt) en ernstig ziekere mensen.
  Dank, dank dank.

  Beantwoorden
 106. Erik
  Erik zegt:

  Beste Maurice,
  Mijn favoriete sprookje aller tijden is de nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen uit 1837. Jij bent moedig omdat je tegen de stroom in al maanden zeer onderbouwd laat zien dat de werkelijkheid anders in elkaar zit dan de mainstream bepalers aangeven. Blijf dat vooral doen!

  Beantwoorden
 107. Ype
  Ype zegt:

  “Bij hogere specifieke luchtvochtigheid (en goede ventilatie in ruimten) treedt het effect van de besmetting via aerosols (vrijwel) niet op”.

  Bedoel je hier niet ““Bij lagere specifieke luchtvochtigheid” ?

  Beantwoorden
 108. Michael
  Michael zegt:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1246554980/planbureaus-niet-vasthouden-aan-1-5-meter-afstand

  De overheidslakeien hollen zich met de dag ijveriger de beentjes onder het lijf vandaan om de samenleving langzaam mentaal voor te bereiden op de nieuwe realiteit, Maurice. Het idee van aerosols als belangrijk(st)e bron van verspreiding en het loslaten van de totaal zinloze 1.5-metersamenleving wordt nu aan alle kanten langzaam ingemasseerd bij de bevolking. Je gaat volledig gelijk krijgen!

  Bedankt voor al je inspanningen.

  Mvg,
  Michael

  Beantwoorden
 109. Patrick
  Patrick zegt:

  De overheid wil absoluut niets van aerosolen weten, wat dat zou wel eens funest kunnen zijn voor de energie transitie.
  Warmtepompen werken namelijk alleen met een minimale ventilatie, ze zijn namelijk niet zo krachtig als een reguliere CV-installatie.
  Dus we kunnen nog heel wat van dit soort pandemieën gaan verwachten.

  Beantwoorden
 110. Elly Linger
  Elly Linger zegt:

  Beste Maurice, nu begint je boodschap eindelijk echt te landen! Probeer nu verder zoveel mogelijk strategisch te communiceren, als het maar enigszins mogelijk is. In veranderingsprocessen werkt een meegaande beweging beter om weerstanden weg te nemen en te voorkomen. Waardeer de ommezwaai bij Ab Osterhaus zoveel mogelijk! Op den duur zal vanzelf boven tafel komen dat de ‘nieuwe’ inzichten al maanden via jouw data-analyses beschikbaar waren. Nu is het zaak door te pakken. Daarbij heb ik een vraag: zou er een mogelijkheid zijn het uv-licht in binnenruimtes binnen te brengen via lampen o.i.d.?

  Beantwoorden
 111. Mark Wigmans
  Mark Wigmans zegt:

  Zijn ze al vele tientallen jaren opzoek naar hoe griep zich verspreidt, dan kost het wel even moeite om in te zien dat het antwoord nu in hun schoot wordt geworpen.
  Maar los van hoe covid-19 zich verspreidt en wel/geen 1.5m, had die lock-down uberhaubt zin? Ook daar is het antwoord NEE. zie https://www.spectator.co.uk/article/norway-health-chief-lockdown-was-not-needed-to-tame-covid , https://youtu.be/DHOoqdkj4Zs en https://www.youtube.com/watch?v=DKh6kJ-RSMI. Resultaat is meer een economie die een slag krijgt toegediend en verloren levensjaren t.g.v. uitstel reguliere zorg (https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet)
  Probleem lijkt mij is meer dat het crisismanagement hiervoor slecht hiervoor is ingericht, en een OMT met maar 1 specialisme. Wel een erg duur onderzoek om zo te achterhalen hoe griep zich verspreidt.

  Beantwoorden
 112. Willem Frederik Erné
  Willem Frederik Erné zegt:

  Ha Maurice, dank! Eindelijk breekt iemand door de gelijkgeschakelde pers heen. Professor Homburg zei twee weken geleden tijdens een grote demo in Stuttgart dat het enige goede dat hij in de hele coronahysterie ziet het feit is dat hij nu begrijpt wat er voor en na ’33 gebeurd is: angst kweken en dan toeslaan.
  Ik ben het helemaal eens met je punten maar op een ervan zou ik de opvatting van Lord Sumption willen toevoegen (zie mijn vertaling van zijn interview op YT.
  ‘Mondbescherming is onnodig en biedt schijnveiligheid. Nee: op besloten plekken binnen met veel vreemde mensen moet je juist mondbescherming dragen om te zorgen dat jouw mogelijke uitstoot van aerosols sterk wordt gereduceerd.’
  Wie bang is besmet te raken, gaat niet naar een café of theater. We zijn volwassen mensen en laten ons niet door de staat vertellen wat we moeten dragen en waar we mogen komen. Het leven is alleen waard geleefd te worden als je interactie hebt met mensen, ook fysiek. Bovendien hebben we contact met bacteriën en virussen nodig om ons immuunsysteem op peil te houden.
  Gaarne nog meer aandacht voor de farmamaffia. Zie het filmpje met dr. Peter Gøtzsche daarover.
  Dank. Ga door!
  Willem

  Beantwoorden
 113. Anthonio
  Anthonio zegt:

  Beste maurice

  Het grootste probleem is ook dat alle nieuwbouw huizen over geisoleerd zijn.En door die meganische ventilatie wordt zelfs de normale griep verspreid. Want raam open gooien en ventileren is er bijna niet bij. En helaas over de monkapjes ben ik het niet eens te lang je mondkapje op verminderd je inmuumsysteem waardoor je juist weer vatbaarder wordt voor een virus. Het feit ligt gewoon dat door al die subsidie op je huis te over isoleren is. Want er mag geen tocht gaatje zijn en je huis krijgt bewijs van spreken energie label d. Dat is het hele probleem en daardoor al die aerosol problemen. Niet meer niet minder.

  Beantwoorden
 114. Erik
  Erik zegt:

  Vandaag, één dag nadat ik het Weltschmerz interview met Maurice de Hond heb gezien, lees ik niet alleen dat YouTube de video heeft verbannen, maar ook dat verschillende bronnen zijn mening ondersteunen:

  https://nos.nl/artikel/2335364-onderzoekers-overweeg-meer-ventilatie-vanwege-corona.html

  https://www.nd.nl/nieuws/varia/974405/planbureaus-blijf-niet-vasthouden-aan-1-5-meter-afstand

  https://www.folia.nl/wetenschap/138309/uva-natuurkundigen-goede-ventilatie-in-ov-is-cruciaal-tegen-corona

  Heeft YouTube al haar excuses aangeboden?

  Beantwoorden
 115. Jo
  Jo zegt:

  Bedankt voor wat je doet.
  Wiskunde, data, analyse, grafieken, geografie, statistiek. Zo weinigen hebben er verstand van. Mede daardoor, worden er zoveel fouten gemaakt.

  Blijf doen wat je doet, hoor, Maurice: chapeau, chapeau, chapeau.

  Groeten,
  Jo

  Beantwoorden
 116. Eduard Verhaagen
  Eduard Verhaagen zegt:

  Hallo Maurice,
  Nederland doneert €192 miljoen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19.
  Bij de betrouwbaarheid van dat vaccin kan men de nodige vragen stellen. Maar mijn vraag aan jou is of je onderzoek zou willen doen naar de gunstige resultaten wereldwijd naar de werking van Hydroxychloroquine in combinatie met oa zink in de 1e lijn. De recente publicatie in The Lancet van ‘a multinational registry analysis’ op 22 mei jl. zou dit nl. tegenspreken. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
  Maar dat is een misleidende conclusie. Het gaat nl. Om 671 ziekenhuizen in 6 continenten. Citaat ‘In summary, this multinational, observational, real-world study of patients with COVID-19 requiring hospitalisation’ en dat is het stadium van de 1e lijn zorg voorbij. En zoals uit de min. 8 besmette personen die na behandeling door dr. Elens zijn genezen lijkt in die fase de behandeling effectief. Zo zijn er nog wel enkele kantekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Wat een verantwoordelijkheid om hier geen relatief goedkoop onderzoek naar te starten. Dat is de aanleiding voor mijn vraag aan jou. Hr.gr. Eduard Verhaagen

  Beantwoorden
 117. Gerrie
  Gerrie zegt:

  Hoi Maurice ik heb al verschillende dingen van jou gedeeld op fb en ben het volledig met je eens, ik voelde dat er iets niet klopte en jij zette er een punt op! ze zijn net aapjes daar in Den Haag, lopen mensen achterna die er zelf ook niets van begrijpen ook al hebben ze ervoor geleerd, en dat geld wat ze nu van de mensen buiten innen is om het geld aan te vullen wat ze dus kwijt zijn aan de maatschappij in stand te houden, was niet nodig geweest, plus dat je mensen hebt die elkaar maar verlinken, ik vind dat een kwalijke zaak. wat je al die tijd schreef is super correct en klopt helemaal ga zo door voor ons mensen die wel na denken!

  Beantwoorden
 118. André van Delft
  André van Delft zegt:

  Dank je voor je geweldige inzet Maurice!
  Volgens mij is het zelfs erger dan je denkt.

  De Limburgse huisarts Rob Elens had vanaf februari 25 corona patiënten, van wie er 12 stierven. Hij bestudeerde informatie over het middel hydroxychloroquine (HCQ) en ontwikkelde een protocol. Zijn volgende 10 patiënten knapten allemaal in een paar dagen op. De Inspectie van Volksgezondheid kreeg er hoogte van, en verbood Elens om nog langer zijn patiënten HCQ voor te schrijven. Dat zag ik begin april, en ik ging bij mezelf denken dat hier sprake is van massamoord, ook door andere ongezonde maatregelen en uitspraken van de regering, zoals “blijf binnen”. In besloten kringen sprak ik mijn beschuldiging uit. Later hoorde ik dat Elen’s volgende patiënt was gestorven. Op 25 mei sprak Elens met Thierry Baudet over zijn ervaring met de Inspectie; zie de YouTube “Een geneesmiddel tegen Corona? Hydroxychloroquine? – FVD Journaal #22 LIVE” vanaf 18:40.

  Ik weet niet in hoeverre deze massamoord dan toe te rekenen is aan onze politici en ambtenaren; het lijkt er op dat zij informeel ondergeschikt zijn aan een hogere globale macht. Hoe verklaar je anders dat al die schadelijke maatregelen in zoveel landen tegelijk plaatsvinden, zonder wetenschappelijke onderbouwing. Ook Kees van der Pijl en Karel van Wolferen spreken van moord, in hun gesprek op Café Weltschmerz van 27 mei; te zien op YouTube. Ze benoemen de opvallende gelijktijdigheid van verregaande maatregelen in verschillende landen, waar iets achter moet steken.

  Zelfs Donald Trump laat weten dat hier sprake is van moord, via zijn medewerker Q. Vanavond (28 mei) toonde Q een groot spandoek aan een viaduct, met daarop de tekst: “Cuomo killed my mom”. Daaronder linkte Q naar een artikel dat begon aanval op het beleid van New York’s gouverneur Cuomo, en hij schreef:

  “At what point should this be reclassified as murder? At what point is ignorance [common sense] no longer valid [excuse]? Evil surrounds us. Q”

  (Sommige mensen hebben niet of nauwelijks van Q gehoord, of menen dat Q niet namens Trump spreekt; eenvoudig onderzoek aan de hand van onder andere Trump’s tweets en retweets kan hen verder helpen).

  Volgens mij is het nóg erger. Ik verwijs daarvoor naar een reeks tweets die ik gisteren begon, beginnend met de tekst “Did I predict COVID-19 a year before it got unleashed?”. Spoiler: ik denk het wel. In de 9de tweet verwijs ik naar een ander tweet over een aankondiging door de WHO van het “New Normal” in oktober 2019. De WHO suggereert volgens mij daarin dat dit Nieuwe Normaal een daad van het nazisme is. Trump vraagt retorisch via Q: “Was ‘Nazism’ ever truly destroyed?”. Nee dus, en we worden continu bedrogen, al eeuwenlang. Vandaag vulde ik de draad aan met nog 7 nieuwe tweets.

  Beantwoorden
 119. Mari
  Mari zegt:

  Zonet heb ik de uitzending Op1 van 26 mei bekeken; Ab Osterhuis omarmt de aerosolen!
  Pfff… wat een opluchting; de boodschap begint (eindelijk) door te dringen, super!
  Tuurlijk is het zonde van al die tijd die het heeft nodig gehad, en alle onnodige schade, maar gelukkig, we gaan nu de goede kant op. Mooi werk Maurice!

  Nu de boodschap van huisarts Rob Elens nog… (over de effectieve “vroegbehandeling” van Covid19 die door RIVM is verboden).
  Hebben jullie allen de petitie al getekend?
  Nog 5.000 handtekeningen te gaan.

  Beantwoorden
 120. Charlotte P
  Charlotte P zegt:

  We hebben veel baat bij een moedige Advocaat van de Duivel. Wiens doel het NIET is om het eens te zijn met de rest van de groep, maar om de best mogelijke tegenargumenten te zoeken. Zo kan een goed beredeneerde, feitelijke en doordachte discussie plaatsvinden, die de manco’s van de gangbare argumentatie blootlegt. Daar winnen we alleen maar bij. Dank dus voor je loyale oppositie. Je deelt wél de doelen van het RIVM, maar je bent het niet eens met de middelen en m.i. draag je daarvoor uitstekend beredeneerde argumenten en tegengestelde standpunten aan die de besluitvorming alleen maar kunnen verbeteren.

Dank voor je inzet. En dank voor je doordrammen. (Bijna) iedereen die ik spreek zit op jouw lijn!

  Ik waardeer je zeer. 


  Beantwoorden
 121. Karin Königs
  Karin Königs zegt:

  Misschien komt het omdat ik op Curaçao woon en onze epidemioloog Izzy Gerstenbluth (die overigens ook deel uit maakt van het OMT van het RIVM) een vroege aanhanger was van Tomas Peyo, maar de aerosol druppels waren mij al in maart of de loop van april bekend net als de super spreader in Zuid Korea en de bijeenkomsten van veel mensen in kleine ruimten in Singapore, die daar voor een tweede, zwaardere golf zorgden. Ook het feit dat het besmettingsgevaar buiten veel kleiner was dan binnen. Ik had geen flauw idee dat dit in Nederland geen gemeengoed was. Ook hier hebben we strenge maatregelen, vooral ingegeven door het feit dat we hier minder dan 50 beademingsapparaten hebben en geen uitwijkmogelijkheden, maar geen gezeur over muntgeld of mondkapjes op straat. Qua economische gevolgen op middellange en lange termijn is het wellicht raadzaam dat je diverse onderzoeken naar maatregelen rondom de Spaanse griep eens verifieert. Ik heb de bronnen niet in detail uitgeplozen maar de conclusie van Tomas Peyo was: ‘hoe strenger en sneller je in eerste instantie maatregelen neemt, hoe minder doden (ook collaterale) en hoe minder negatieve gevolgen voor de economie’. Hij baseerde dit op een vergelijking tussen maatregelen van diverse Amerikaanse steden in 1919-1920.

  Beantwoorden
 122. Richard Jansen
  Richard Jansen zegt:

  Gecondoleerd met het verlies van je zoon. Wat een vreselijk nieuws.

  Dank voor je werk aangaande het ophelderen van de feiten rond de Corona zwendel. Het is een diepe schande dat de regering er niets mee doet.

  Beantwoorden
 123. Corine
  Corine zegt:

  Beste Maurice,de Hond in verpleeghuizen kunnen ramen op kamers zelden open. Kan daar landelijk niet meer aandacht aan worden besteed? Verpleeghuizen moeten daar toch verandering in brengen. Zoveel onnodige sterfte. U bent daar terecht boos over.
  Ik bewonder uw inzet en bevindingen enorm.

  Beantwoorden
 124. imke vermeulen
  imke vermeulen zegt:

  Beste allemaal. als ik pijn aan mijn kies heb ga ik naar de tandarts (pijn-behandeling is gewoon een causaal verband daar zijn artsen prima in) als ik wil weten hoe de verspreiding van Corona/diabetes werkt wil ik graag eerst de correlatie weten. Dat is aan de statistici als Maurice. Ze zouden samen moeten werken de causalen en de statistici. Helaas denken artsen vaak dat ze alles van het moeilijke vak statistiek begrijpen. DAt is niet zo , als ik dr. van Dissel zie knoeien met grafieken, sorry hoor. Maar inderdaad, maak je niet te boos, overtuig anderen (ook de medici/virologen/etc) en laat zij het woord verspreiden.

  Beantwoorden
 125. Thijs
  Thijs zegt:

  die prutsers bij het rivm zijn gewoon zogenaamde wetenschappers die door hun naam te plaatsen op de artikelen van anderen, naar boven zijn komen drijven als bestuurders van een overheidsinstelling. Met wetenschap hebben ze niks meer te maken. Waarschijnlijk wel de echte (jonge) wetenschappers onder hun. Maar naar hen wordt niet naar geluisterd. Hierarchie. Waar ze wel naar luisteren is naar hun eigen mening, die ze niet meer kunnen bijstellen, omdat het bestuurders en politici zijn en dus per definitie geen wetenschapper meer zijn.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *