Drijfzand

DrijfzandVorige week kwam via De Volkskrant met het nieuws dat in het kader van het lopende herzieningsverzoek in de Deventer Moordzaak de landelijke politie op basis van nieuwe onderzoek tot resultaten was gekomen, waardoor ernstig twijfel is ontstaan over de veroordeling van Ernest Louwes in de Deventer Moordzaak.

 

O.a. zou de weduwe later vermoord te zijn dan tot dusverre werd aangenomen, zou het slachtoffer ruim na de moord nog een keer verplaatst te zijn en is een getuige deskundige teruggekomen op zijn verklaring inzake het telefoongesprek, dat volgens het vonnis niet vanaf de A28 plaatsgevonden zou kunnen hebben, zoals Louwes altijd wel beweerd heeft.

Bij zaken die later gerechtelijke dwalingen bleken te zijn is er altijd hetzelfde patroon:

–  Toen de zaak destijds in eerste instantie liep had je op basis van datgene wat je in kranten kon lezen over die zaak, het gevoel dat de veroordeelde ook zeker de dader was. Neem Kees B., de twee van Putten, Lucia de B.

–  Nadat het duidelijk was dat het een gerechtelijke dwaling was geweest, zoals bij de Schiedammer Parkmoord, waarbij de echte dader Wik H. opeens bekende, werd duidelijk hoe slecht het justitieel onderzoek was geweest. Er was steeds naar het daderschap van de veroordeelde toe geredeneerd en alternatieve scenario’s waren genegeerd of volledig onterecht afgewezen. Lees daarover het rapport van de Commissie Posthumus.

Zo ook met de Deventer Moordzaak. De oppervlakkige beschouwer van deze moordzaak moet wel denken dat Ernest Louwes de dader is. Maar als je echt diepgaand het dossier bestudeert dan is er sprake van een schakering aan soorten fouten, die allemaal één aspect gemeenschappelijk hebben: Louwes moet en zal de dader zijn en elk ander scenario wordt  niet serieus onderzocht.

Het onderzoek dat nu via De Volkskrant bekend is geworden, is naar mijn weten sinds eind 2003, het eerste onderzoek vanuit justitiele instanties,  dat blijkbaar niet uitgevoerd is met het primaire doel om aan te tonen dat Louwes de moordenaar is. En direct komen er al bevindingen naar buiten die haaks staan op het mogelijke daderschap van Ernest Louwes.

Velen staren zicht blind op mensen als Peter R. de Vries, Peter van Koppen en Bas Haan, die blijven beweren dat Louwes de moordenaar is, omdat ze dat al zo lang hebben beweerd en het hun prestige te na komt, als blijkt dat Louwes toch niet de moordenaar is. Ook voor hen heb ik de vele bevindingen die lijken te pleiten tegen Louwes op een rijtje gezet en aangegeven hoezeer dat gebaseerd is op slecht onderzoek en gebrek aan logica,. En dat laat goed zien hoe de hele veroordeling van Ernest Louwes op Drijfzand is gebaseerd.

Download “Drijfzand”

Op www.geenonschuldigenvast.nl  treft u een groot aantal rapporten aan, dat door een groep van vrijwilligers door de jaren heen is gemaakt. Dat was de stand van zaken tot 5 jaar geleden. Als er in opdracht van de Hoge Raad nu eindelijk wel diepgaand en onbevooroordeeld onderzoek wordt gedaan, zal overduidelijk blijken, dat het ook bij de zaak tegen Ernest Louwes onbegrijpelijk is dat hij veroordeeld is als moordenaar van de weduwe Wittenberg.

En hier heb ik erover gesproken bij Knevel & Van den Brink.

 

P.S. Met name vind ik het zo jammer dat iemand als Peter R. de Vries, die zulke grote verdiensten heeft, inzake het vrij krijgen van onschuldig veroordeelden, zoals de Twee van Putten en Kees B., blijkbaar zo vast zit in zijn eerste uitzending over deze zaak uit 2001, hij niet bereid is met een open mind naar alle componenten van deze zaak te kijken. Juist hij zou zo goed moeten beseffen op basis van zijn ervaringen in die zaken, hoezeer datgene wat politie, OM en NFI je zouden willen doen geloven, gebaseerd is op slecht en gekleurd onderzoek.

Ik heb al eerder aangegeven, maar geen van de betrokkenen wil daar op ingaan, dat ik bereid ben tot een uitgebreid openbaar debat met Peter R. de Vries, en/of Peter van Koppen en/of Bas Haan inzake deze zaak. Maar tot nu toe is geen van hen bereid geweest dat te doen.

21 antwoorden
 1. pim
  pim zegt:

  Ik ben altijd bijven geloven dat er ooit een omslag zal komen in het beoordelen van het dossier Louwes door de rechterlijke macht en de recherche. Een nieuwe generatie rechercheurs zal met andere ogen kijken naar alle informatie, niet gekleurd door het barbertje moet hangen syndroom. Ik mag hopen dat men met níeuwe energie op zoek gaat naar de werkelijke dader en dat men gebruikt maakt van alle tot dusver verzamelde info. Ik heb veel onderzoek gedaan naar het handgeschreven briefje dat i. De tuin van de vermoorde weduwe Wittenberg gedaan is. In mijn optiek is dit briefje de sleutel naar de dader van de moord, en ik hoop dat de recherche nog eens met de nieuwe digitale techniek om schrift te onderzoeken aan de slag gaat, naast de deskundigen die al naar het materiaal gekeken hebben. De unversiteit van Groningen heeft veel kennis opgedaan met het digitaal onderzoek van handschriften en hun software is wellicht een goed hupmiddel.

  Beantwoorden
 2. PeterV
  PeterV zegt:

  Ik heb dat stuk op die pdf file Drijfzand gelezen. Voor een groot deel is het gesneden koek, en staan er dingen in die indertijd ook al op dit weblog schreef.

  Er valt me echter wel één ding op. Wat betreft het tijdstip waarop de moord op weduwe Wittenberg plaatsvondt, lijkt het alsof je toch enigszins van mening bent veranderd. Ik herinner me nog de discussies die indertijd op dit weblog gevoerd werden. Je was er toen heilig van overtuigd dat de moord op donderdagavond plaatsvond. Van de vrijdaghypothese van een zekere Demo wilde je toen niets weten, dat deed je af als onzin. Nu lijkt het erop dat je weliswaar nog steeds gelooft dat de weduwe op donderdag vermoord werd, maar dat je er niet meer zo rotsvast van overtuigd bent, en dat je de vrijdaghypothese van Demo nu als een serieuze mogelijkheid openlaat.

  Ik vraag me af waar het vandaan komt dat je toch een beetje bent opgeschoven. Het enige verschil met de situatie indertijd, is dat een aantal deskundigen er nu naar gekeken hebben en dat justitie de vrijdaghypothese ook serieus neemt. Dat zou dus betekenen dat je de vrijdaghypothese nu serieus neemt omdat justitie het serieus neemt, en dat is eigenlijk best wel bizar omdat uit al je bemoeienissen met de Deventer Moordzaak de teneur sprak dat je niet zo veel vertrouwen had in justitie.

  Beantwoorden
 3. H.Nijhof
  H.Nijhof zegt:

  Maurice:
  Ik begrijp het Ps onder uw stuk niet goed. U hebt al vaker aangegeven een debat te willen met o.a. P.R. de Vries.
  U zou toch als geen ander moeten weten dat dit een volkomen kansloze onderneming wordt.
  Met de Vries is het sowieso zinloos, die ontwikkelt zich steeds meer tot een soort crimiclown : Nog zie ik hem bij die uitzending in 2001 jongleren met een groot broodmes in handdoeken gewikkeld, om te laten zien hoe je precies 7 cm diepe steekgaten maakt. Zonder uit te leggen waarom de moordenaar dat zou willen. (Bang dat het onderliggende tapijt beschadigd?) Het jongste wapenfeit van PR is de jacht op kindslaven in een bananenboomgaard ZONDER BANANEN. Dat is humor om te lachen.
  Voor alle drie geldt: reputatie, Zelfs al zou de ware moordenaar naar voren komen en haarfijn vertellen wat hij of zij gedaan heeft dan nog zullen ze volhouden dat zij het wel goed gezien hebben.

  Beantwoorden
 4. Fleur
  Fleur zegt:

  Gerechtigheid inzake de onschuld van Louwes komt nu in zicht! Met dank aan Maurice die zich in deze zaak heeft vastgebeten. Zonder hem was deze moord in de doofpot beland!
  Maurice heeft door zijn onderzoek in de Deventer moordzaak veel tegenstand gehad.
  Ook voor hem komt er dan nu eindelijk gerechtigheid naderbij als waarheidszoeker/vinder.
  Allen die hem voorheen als dwaas poneerden zijn nu oorverdovend stil…!
  Lafbekken zijn het i.p.v kerels die nimmer hun kortzichtigheid cq tunnelvisie richting Maurice hardop zullen toegeven.
  Enfin, het belangrijkst voor nu is dat de waarheid omtrent de moord alsnog zal zegenvieren.

  Beantwoorden
 5. PeterV
  PeterV zegt:

  @Fleur

  Jammer dat je de verkeerde persoon prijst voor deze mogelijke doorbraak in de Deventer Moordzaak. Dat er nu weer beweging in de zaak zit, komt doordat justitie de vrijdaghypothese van Demo serieus neemt. Maurice heeft de vrijdaghypothese indertijd altijd als onzin afgedaan. Ik herinner me nog dat Demo indertijd zelfs een ban kreeg op het weblog van Maurice.

  Ik zal niet ontkennen dat Maurice wel enige verdienste heeft, maar dat is eigenlijk alleen dat hij de zaak in de media warm gehouden heeft. Voor de rest heeft Maurice door de ongegronde beschuldigingen aan het adres van de zogenaamde klusjesman, de zaak eerder kwaad dan goed gedaan.

  Beantwoorden
 6. Ria
  Ria zegt:

  @PeterV,

  Je kunt wel wéér je dwarsliggers inzetten om Maurice een hak te zetten, zoals je in het verleden zo vaak deed. Maurice heeft de zaak van Ernest Louwes in het licht gezet, die totaal was verduisterd, heeft een notariële akte van een belangrijke getuige en wat die hypothese van Demo betreft, dat is inderdaad een hypothese, dat is het énige wat je juist hebt. De belangrijke getuigen zijn nog steeds genegeerd tot nog toe. En Maurice zijn beschuldigingen zijn 100% zeker niet ongegrond en op waarheid geënt. Maar dat weten velen al, maar sommigen komt dat niet goed uit.

  Beantwoorden
 7. PeterV
  PeterV zegt:

  @Ria

  Ik ga de hele inhoudelijke discussie over de Deventer Moordzaak niet overdoen, die is indertijd al uitgebreid gevoerd. Ik vind de beschuldigingen aan het adres van de zogenaamde klusjesman nog steeds een enorme faux pas van Maurice, en hij is daar naar mijn mening ook geheel terecht voor veroordeeld. Hij mag blij zijn dat het bij een voorwaardelijke straf gebleven is.

  Het zou Maurice sieren als hij nog eens kritisch zou kijken naar de feiten waar hij de beschuldiging van de zogenaamde klusjesman op baseert, om vervolgens tot de conclusie te komen dat die beschuldiging eigenlijk gewoon nergens op gebaseerd is. Maar in plaats daarvan blijft hij de beschuldiging herhalen. Dat doet hij uiteraard niet letterlijk, want dan krijgt hij problemen, maar als een journalist hem vraag of hij er nog steeds van overtuigd is dat de zogenaamde klusjesman het gedaan heeft, is iedere keer het antwoord dat hij dat van de rechter niet mag zeggen. En dan weet iedereen wat hij bedoelt.

  Maurice verwijt een aantal personen, zoals Peter R. de Vries, Bas Haan een Peter van Koppen dat ze vastzitten in hun overtuiging dat Ernest Louwes het gedaan heeft en niet meer bereid zijn om kritisch en objectief en zonder vooringenomen mening naar de feiten te kijken. Dat is wellicht een terecht verwijt, maar het is wel een beetje de pot verwijt de ketel. Ik heb Maurice er nooit op kunnen betrappen dat hij nog eens kritisch en objectief kijkt naar de feiten waar hij de beschuldiging aan het adres van de zogenaamde klusjesman op baseert. Dat is dan kennelijk zijn prestige te na.

  Beantwoorden
 8. Ria
  Ria zegt:

  Er zijn eerst geursporen op een mes gesmeerd, wat niet het moordwapen was. En dat hielp natuurlijk niet. Toen werd er een bloedvlek, die in 1999 nog niet op een blouse was gevisualiseerd, later gesmeerd en dat hielp wel tot een veroordeling. Die ‘smeerder’ moet opgespoord worden en dat is mijn mening.

  Beantwoorden
 9. Marlies K.
  Marlies K. zegt:

  Hoera!!!! De Deventer Moordzaak wordt heropend door de Hoge Raad. Geweldig nieuws, vers van de pers. En nu maar hopen dat de nova leiden tot gerechtigheid, al komt die heel wat jaren te laat voor Ernest Louwes. We blijven hopen!!

  Beantwoorden
 10. Wieteke
  Wieteke zegt:

  PeterV, het zou Bas Haan sieren als hij nog eens kritisch naar de feiten kijkt waarop zijn boek is gebaseerd. Je weet wel, dat objectieve boek.

  Voor de rest hoop ik dat na zoveel jaar ellende meneer Louwes eindelijk wordt vrijgesproken.

  Beantwoorden
 11. Marlies K.
  Marlies K. zegt:

  Correctie: de zaak is niet heropend. Het verzoek van de verdediging tot nader onderzoek (om te bezien of er nieuwe feiten zijn) is toegewezen. De weg is lang naar een formele heropening.
  Aldus mr. Knoops himself die mij hieron corrigeerde. Waarvoor nogmaals dank! Ook de Telegraaf zal zijn kop aanpassen in het digitale bericht, werd mij zojuist beloofd.

  Beantwoorden
 12. Macchu
  Macchu zegt:

  Ik heb altijd geloofd in zijn onschuld na de reactie op zijn veroordeling. Nu nog de herziening in drie andere zeer omstreden zaken, de zaak Hagemann veroodeelt op basis van 1 onbetrouwbare getuige waarover 3 anderen hebben verklaard dat ze loog. De zaak Baybasin met de valse taps en de zaak Hamers waarin zelfs iemand anders de moord heeft bekend. Het ergste, ze kregen alle 3 levenslang. En dat noemen we dan een rechtsstaat. Ik zou zeggen Maurice ga aan de slag.

  Beantwoorden
 13. RobT
  RobT zegt:

  Ik heb destijds ook veel gelezen over de Deventer Moordzaak, af en toe mee gediscussieerd en was destijds al overtuigd van het feit dat Ernest Louwes onmogelijk de dader kon zijn. Een aantal jaren geleden bracht wetenschapsfilosoof Ton Derksen het boek “Leugens over Louwes” uit. Ik ben ook nog in die tijd naar een lezing van hem geweest waarbij hij nog in heldere bewoordingen en op wetenschappelijke gefundeerde gronden duidelijk maakte waarom het onmogelijk was dat Louwes de moord überhaupt zou kunnen hebben gepleegd. Het boek is een echte aanrader voor wie geïnteresseerd is in de gerechtelijke dwaling in de Deventer Moordzaak.

  Beantwoorden
 14. Fleur
  Fleur zegt:

  “Aben vraagt onder meer een reactie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op deskundigenrapporten, waarin wordt beweerd dat het aangetroffen celmateriaal van Louwes ook door ‘vreedzaam contact’ op de blouse van het slachtoffer kan zijn gekomen ”

  “Verder heeft de advocaat-generaal vastgesteld dat het gerechtshof bij zijn veroordeling over het gsm-verkeer tussen Louwes en Wittenberg van een aantal verkeerde aannames uitging. Hij laat onderzoeken of uit de juiste aannames een andere conclusie op de schuldvraag zou kunnen volgen ”

  Komt bij dat een belangrijke getuigendeskundige van het gsm-telefoongesprek zijn verklaring heeft ingetrokken…!

  De waarheid dat Louwes niét de moordenaar is zal uiteindelijk zegenvieren!!!

  http://www.nu.nl/binnenland/3821693/advocaat-generaal-doet-nader-onderzoek-deventer-moordzaak.html

  Beantwoorden
 15. RobT
  RobT zegt:

  RobT
  8 juli 2014 om 07:29
  Uw reactie wacht op goedkeuring.
  Ik heb destijds ook veel gelezen over de Deventer Moordzaak, af en toe mee gediscussieerd en was destijds al overtuigd van het feit dat Ernest Louwes onmogelijk de dader kon zijn. Een aantal jaren geleden bracht wetenschapsfilosoof Ton Derksen het boek “Leugens over Louwes” uit. Ik ben ook nog in die tijd naar een lezing van hem geweest waarbij hij nog in heldere bewoordingen en op wetenschappelijke gefundeerde gronden duidelijk maakte waarom het onmogelijk was dat Louwes de moord überhaupt zou kunnen hebben gepleegd. Het boek is een echte aanrader voor wie geïnteresseerd is in de gerechtelijke dwaling in de Deventer Moordzaak.

  Beantwoorden
 16. robertus
  robertus zegt:

  Ria: wat het mes betreft is na jaren duidelijk geworden dat de speurhond Spike niet conform geldende regels voor geurproeven werkte. Louwes zei toen reeds dat hij was “geflikt.

  Wat door de politie als bewijs is gepresenteerd is ondeugdelijk en zou nooit tot het dossier mogen zijn toegelaten. Bewijs is “gecontrueerd”zoals het mes, later de opeens de blouse met een bloedspoor die er eerder niet was etc.

  Van equality of arms is in de zaak Louwes niets gebleken. Ton Derksen heeft aangetoond dat het OM tot 7 keer liegt. Louwes wordt er door het OM van beticht en maakt dit heel groot, zonder maar op 1 punt het bewijs voor de leugen te bewijzen.

  Verder valt in de zaken van o.a. Lucia de B en Ina post op, dat kennelijk een herziening kans van slagen heeft als de dader zijn straf heeft uitgezeten. Belangen van het Om en politie staan waarheidsvinding eerder kennelijk niet toe.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *