Lucia de Berk en Jan Marijnissen

Woensdag was zowel een heugelijke als een trieste dag. Lucia de Berk werd nu offcieel vrijgesproken en ik heb daar een dubbel gevoel over. Vanzelfsprekend is het geweldig voor haar en het was goed om haar in de media te zien haar verhaal te vertellen. Een grote aanklacht tegen ons hele justitiele systeem plus de zogenaamde deskundigheid van de experts. Tegelijkertijd de triestheid over het feit dat dit in Nederland is gebeurd, maar vooral over het besef dat het in veel meer gevallen dan bij Lucia de Berk het is gebeurd en nog steeds gebeurt. Want behalve de excuses die uitgesproken werden, lijkt het er niet op dat de betrokkenen echt de consequenties bereid zijn te trekken van de gebeurtenissen. Men beseft niet hoe slecht de gesteldheid van ons hele justitiele systeem is. Van politie tot OM, van NFI tot de rechters, inclusief de Hoge Raad.

Gisteravond bij Pauw en Witteman sprak Jan Marijnissen een aantal behartigenswaardige woorden over de zaak Lucia de Berk en het niet trekken van consequenties. En hij plaatste het terecht in een veel breder kader van de problemen van onze samenleving. (Kijk http://player.omroep.nl/?aflID=10852861 vanaf 34:00 of eigenlijk het hele interview vanaf  29:00).

En hoe goed hij het ook verwoordde, tegelijkertijd had ik ook bij hem hetzelfde gevoel als bij de uitspraak van een van de rechters uit Arnhem. Dat ons rechtssysteem goed werkt omdat de gerechterlijke dwaling rondom Lucia nu toch hersteld is. Wij noemen dit een gotspe (Goed voorbeeld van gotspe is: een man staat voor de rechter omdat hij zijn ouders heeft vermoord en vraagt om clementie omdat hij wees is). Die rechter ging namelijk gemakshalve voorbij aan het feit dat de enige reden dat Lucia vrij is gekomen is de hardnekkige strijd van een aantal burgers. En dat er veel tegenstand was al die tijd door degenen die medeverantwoordelijk waren voor de veroordeling van Lucia.

Wat helemaal schijnheilig is was het commentaar van Harm Brouwer. Ik vond het stuitend. Zowel hij als Minister Hirsch Ballin vergaten namelijk gemakshalve een heel belangrijk aspect. Dat toen de zaak weer heropend was in Arnhem het OM niet deemoedig optrad en vanaf het begin het Lucia de Berk zo makkelijk mogelijk maakte, maar vanaf de regiezitting de lijn volgde dat ze nog eens goed alles wilde onderzoeken, alsof men toch nog steeds vond dat zij de dader was (met weer een interessante bijrol voor de Eikelenbooms met hun criminalistische, onwetenschappelijke aanpak). Ook bij de eis die men stelde (vrijspraak) was het niet een ruimhargie erkenning van hun blunders, maar werd het nog steeds gebracht in de vorm waardoor het toch open bleef of Lucia het al dan niet gedaan had.

Niet alleen konden we aan de reacties van Metta de Noo en Ton Derksen zien hoe boos en emotioneel ze er toen onder waren, maar wat denken jullie dan wat Lucia ook die laatste twee jaar heeft meegemaakt. Juist door dit optreden van het OM heeft zij ook in die periode nog in grote onzekerheid verkeerd. De enige instantie die vervolgens de juiste beslissing nam, was het Hof in Arnhem die in haar vonnis geen enkele twijfel over liet. Maar het OM had al heel eerder in die laatste fase de juiste lijn kunnen volgen (in plaats van de krokodillentranen na het vonnis in Arnhem).

En diezelfde dubbelheid zit eigenlijk ook in de richting van Jan Marijnissen, althans de volksvertegenwoordigers in het algemeen. Zij zijn uiteindelijk de personen die wij gekozen hebben en die dus vanuit die positie niet alleen verantwoordelijk zijn wie er de leiding heeft over het Ministerie van Justitie, maar zij hebben ook een controlerende taak op de wijze waarop dat Ministerie functioneert. Het OM en de rechterlijke macht valt onder het Ministerie en de Minister is dus door de Kamer daarop aan te spreken. En op dat punt laat de volksvertegenwoordiging veel steken vallen. Ook zij lijken niet te willen beseffen hoe mis het is en lieten zich bij het debat over het rapport van de Commissie Posthumus over de Schiedammer Parkmoord in september 2005 in slaap sussen dat het slechts een incident betrof.

Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland alleen al op dit moment meer dan 50 langgestraften onschuldig vastzitten. En dat de hele benadering in Nederland van verdachten en gevangenen het helemaal niet zo is dat er sprake is van “equality of arms” en wel sprake is van een grote willekeur. Wij zijn zo goed in het de les leren van andere landen als zij (Nederlandse) gevangenen slecht behandelen, maar weigeren onder ogen te zien wat er in Nederland op dit punt mis is. Luister nog maar eens goed naar de verhalen van Lucia de Berk zowel over de periode totdat ze veroordeeld werd als wat er in de gevangenis gebeurde. Niet alleen schaam je je rot over wat er gebeurd is, maar ook valt op het gebrek aan profesionaliteit van vrijwel alle betrokkenen van de kant van Justitie. (En dat was al opgevallen als je het rapport van de Commissie Posthumus las, waar dat ook uit iedere pagina opstijgt van alle betrokkenen). Het is wel zo dat het Ministerie van Justitie en dat de volksvertegenwoordigers hebben toegelaten dat een Officier van Justitie die toen een heel kwalijke rol speelde (volgens Van Koppen gelogen tegen de rechter) inmiddels rechter is in Dordrecht. Het OM in Nederland is volledig ontspoord en zij worden onvoldoende gecorrigeerd door rechters en helemaal niet door de politiek. 

En dat heeft niet alleen tot gevolg dat er vele gerechterlijke dwalingen plaats vinden, maar zeker ook dat er veel te veel schuldigen niet hun gerechtigde straf krijgen. Jusit een instantie als het OM (en politie), die vanuit de wetgever een grote macht heeft gekregen moet twee dingen zeker goed doen: zich volledig aan de wet houden en bij het zoeken naar een verdachte er ook alles aan doen om te kijken of de verdachte die men heeft misschienniet de dader is. En dan kom je het verst dat als er fouten worden gemaakt je daar onafhankelijk en transparant onderzoek naar doet en daar dan de consequenties uit trekt. En daar schort het zeer aan.

Als je klachten hebt over fouten gemaakt door de politie of het OM dan moet je bij het OM je klacht indienen……  En als de Rijksrecherche onderzoek doet, dan doet die het onder leiding van iemand van het OM. Er zijn diverse bewijzen dat zowel de Rijksrecherche als het OM vervolgens er veel aan doen om hun collega’s te ontzien en de vuile was niet alleen binnenboord houden, maar zelfs niet benoemen. Waar kan je dan als burger heen?

En daar, beste Jan, zijn de volksvertegenwoordigers medeschuldig aan. Misschien niet jij persoonlijk of de SP, maar het collectief dat “volksvertegenwoordiging” heet.

Niet alleen moeten nu snel onze volksvertegenwoordigers ervoor zorgen dat we een onafhankelijke herzieningsraad krijgen, waardoor in ieder geval politie, OM, NFI en rechters bij hun werk weten dat ze de kans lopen dat er uiteindelijk ONAFHANKELIJK onderzoek komt dat blunders en onwettelijk gedrag OPENBAAR zal maken.  Maar ook zullen de volksvertehewoordigers veel meer dan nu op basis van harde aanwijzingen van blunders binnen die justitiele keten de betrokkenen ter verantwoording roepen. 

Een parlementaire enquete over de misstanden binnen onze justitiele keten lijkt helemaal een onhaalbare zaak, want de beerput die dan opengetrokken wordt durft niemand in Den Haag aan. Maar het zou al heel goed zijn als er een onafhankelijk loket zou zijn waar de problemen kunnen worden aangemeld en serieus worden bekeken in hoeverre die meldingen verholpen kunnen worden en in welke mate het een aantasting zijn van de nette rechtsstaat die we zouden willen zijn. Alleen al bij mijn eigen ervaringen bij de strafzaak die ik meegemaakt heb kan ik al minstens 10 punten geven waarbij de rechten en belangen van verdachten door de Justitiele keten (fors) wordt geschonden en er geen enkele manier is voor die verdachte om daar iets aan te doen. (Een simpele, maar toch belangrijke die bij mij op dit moment speelt: Ik diende binnen twee weken na mijn veroordeling in cassatie te gaan. Heb dat dus in oktober 2009 gedaan. De zaak begint pas te lopen bij de Hoge Raad, en ik kan pas mijn cassatieschriftuur indienen, als de Hoge Raad het dossier van de zaak van het Hof uit Amsterdam ontvangt. Daarna kan het nog minstens een jaar duren voordat de Hoge Raad de zaak behandelt. Het is nu 6 maanden geleden dat ik in cassatie ben gegaan, maar het Hof uit Amsterdam heeft het dossier nog niet naar Den Haag gestuurd. 6 maanden dus, terwijl mijn dossier heel overzichtelijk is en er een uitgebreid arrest lag. Nu zit ik niet in de gevangenis om te wachten op de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie, maar het zijn minstens 5 maanden teveel en je kan er als burger neits aan doen. En beste Jan, jij kon en kan dat wel. Aan de bel trekken bij dit en de vele andere misstanden bij Justitie.)

Ben jij ook verontwaardigd over hetgeen Lucia (en anderen) overkomt, besef dan dat over enkele maanden een regeeraccoord wordt gemaakt. En dat is het moment waarop besloten kan worden dat er een onafhankelijke herzieningsraad komt. Als je NU je volksvertegenwoordigers of je partij benadert heb je misschien een kans dat dit inderdaad gaat gebeuren en zal de komende jaren er echt een ommekeer komen bij het functioneren van onze rechtsstaat. Zo kan je een steentje bijdragen om te zorgen dat onze rechtsstaat die naam ook echt kan dragen.

P.S. De Volkskrant heeft een goed stuk geschreven over het belang van een onafhankelijke herzieningsraad. http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5604/Nipte_vrijspraak?utm_source=nieuwsklikker&utm_medium=application&utm_content=Nipte%20vrijspraak&utm_campaign=nieuwsklikker

20 antwoorden
 1. Tommie
  Tommie zegt:

  Ik mis de rol van het journaille.
  Naast slapende rechters, snurkende parlementariërs hebben we ook nog sluimerende journalisten, die alleen even wakker worden wanneer er een hype in de lucht hangt.

  Onderzoeksjournalistiek is al decennia lang ter ziele.

  Van de geschatte 50 langgestrafte onschuldigen – Wagenaar schat veel hoger – zijn er tot nu toe 3 (DRIE) ‘officieel’ erkend.

  Het gros van het onderzoekswerk wordt tegenwoordig verricht door pro deo werkende particulieren, die ook nog eens met man en macht op alle fronten door justitie worden tegengewerkt, tot intimidatie, vervolging en zware beboeting aan toe.

  Kan het nog gekker?

  Weet het Tweede-Kamer-Doornroosje niet dat die 100 jaar al lang voorbij zijn?
  Grote Goden nog an toe, waar blijven die kussende journalisten………?

  Wakker worden, slaapjanussen!!!

  Beantwoorden
 2. Marcel1
  Marcel1 zegt:

  Ruimhartige schadevergoeding. Willem Oltmans kreeg €3.8 miljoen netto, en moest daarvan nog 9 ton aan advocatenkosten betalen.

  Lucia zal zeker het dubbele moeten ontvangen, anders is van ruimhartigheid geen sprake.

  Vergeet niet, zij heeft niet alleen al die jaren vastgezeten, ze heeft ook nog eens gezeten met de realiteit dat ze wellicht NOOIT meer zou vrijkomen… dat lijkt me driedubbel zo erg!

  Beantwoorden
 3. hkdh
  hkdh zegt:

  @Maurice
  Je verwoordt heel goed ook het gevoel dat ik had bij Femke Halsema, die bij Jeroen Pauw nota bene recht tegenover Lucia zat.
  “En mevrouw Halsema, wat heeft Uw fractie de afgelopen 6,5 jaar zoal gedaan om dit soort zaken te voorkomen ?” zou toch een mooie voorzet zijn geweest voor Jeroen, maar nee, ze mocht zelf uitkiezen welke mooie volzinnen ze mocht produceren, ze had immers een welsprekendheidsprijs gewonnen. Ook voor Halsema is het tegengaan van fouten van dit kaliber geen noodzaak, alleen een herzieningsraad dat zou wel mooi zijn, om ze te herstellen.
  Doof en blind moet men kennelijk zijn om in dit land volksvertegenwoordiger te mogen worden of televisiepresentator.
  Slechts het non-verbale plaatje van het gezicht van Stijn Franken verried wat er mis was in deze bizarre setting van een mooipraatster uit het parlement en 6,5 jaar als heks zijn weggezet en opgesloten voor het leven. De lamme arm moet haar in gedachten de oorvijg hebben toegediend.
  Over beeldvorming gesproken.

  Beantwoorden
 4. Morton
  Morton zegt:

  Natuurlijk is het schandalig dat iemand zo lang onschuldig vast kan zitten. Dat kan Maurice moeilijk aan Marijnissen wijten.

  De SP pleit (met Groenlinks) al jaren voor een onafhankelijke Revisieraad, juist om dit soort zaken te onderzoeken. Maurice bij het symposium dat de SP hierover organiseerde: http://www.sp.nl/jandewit/nieuwsberichten/5398/080308-sp_symposium_revisieraad_moet_er_komen_video.html

  De zaak Lucia toont aan dat er nu te weinig mogelijkheden zijn om een zaak kritisch te bekijken. Een onafhankelijke Revisieraad kan daar verandering in brengen.

  Beantwoorden
 5. Berend Schotanus
  Berend Schotanus zegt:

  Een leefbare samenleving begint bij de erkenning dat wij in een fundamenteel onvolmaakte wereld leven. Een wereld waarin nu eenmaal luie en zelfzuchtige mensen leven, een wereld waarin waarnemings- en beoordelingsfouten gemaakt worden. Een wereld, kortom, waarin fouten gemaakt worden.
  Pas bij erkenning van onze onvolmaaktheid ontstaat ruimte om de consequenties van die fouten te verzachten en van die fouten te leren.

  Ja, ik ben blij dat Lucia de Berk vrij is, eerherstel heeft gekregen en dat een dwaling van ons gerechtelijke systeem hersteld is. Lof en waardering voor de burgers die daar in hun vrije tijd voor gevochten hebben.

  En ik ben het met je eens dat de trend de andere kant op gaat, dat verdachten en veroordeelden juist steeds minder rechten krijgen, dat het steeds moeilijker wordt eenmaal gemaakte fouten te herstellen. Terwijl de onzorgvuldigheid van het gerechtelijke systeem (onder druk van de publieke opinie) alleen maar toeneemt.

  Maar ik vrees dat het alleen maar contraproductief is om van onze overheid een oneindig lage faalkans te vragen. De publieke druk maakt de overheidsdienaren bang en dat gaat ten koste van hun beoordelingsvermogen. Ze zullen nog meer op safe willen spelen. En op safe spelen betekent: liever tien onschuldigen veroordeeld dan één TBS’er die op proefverlof een moord pleegt.

  Beantwoorden
 6. Fleur
  Fleur zegt:

  De voorzitter v.d Raad voor de rechtspraak…….

  Welke consequenties zijn er voor de rechters en raadsheren die Lucia de Berk hebben veroordeeld?

  “Rechtspraak is niet onfeilbaar. De betrokken rechters hebben
  professioneel en integer gehandeld. Van sancties kan dan ook geen sprake zijn. In juridische zin heeft het systeem uiteindelijk gewerkt en is de fout gecorrigeerd.”

  http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/Actualiteiten/Voorzitter+Raad+voor+de+rechtspraak+reageert+op+vrijspraak+Lucia+de+Berk.htm

  Beantwoorden
 7. demo
  demo zegt:

  De teaser van het Volkskrant artikel: “De behoudzucht in dit wetsvoorstel is mede ingegeven door de angst dat de Hoge Raad zal worden overspoeld door revisieverzoeken als te veel afbreuk wordt gedaan aan de onherroepelijkheid van een vonnis…”

  Angst is ook hier een slechte raadgever. De wetenschap, dat je -als je even niet oplet- meteen een geslaagd herzieningsverzoek aan je broek krijgt zal alleen maar kwaliteitsverhogend uitwerken.

  Geen ‘slapende rechters meer’.

  Beantwoorden
 8. hanss
  hanss zegt:

  Maurice, ik heb precies ook dat dubbele gevoel over Lucia’s vrijspraak, want enerzijds leef ik ontzettend mee met Lucia en ben ik zo blij voor haar en voor de mensen die haar na staan en die zich voor haar ingezet hebben waardoor mede door hun inzet Lucia nu echt officieel onschuldig is verklaard, maar anderzijds zie ik het somber in wat het functioneren van onze rechtsstaat betreft, en ik ben het met jouw analyse eens dat vooral de politiek hiervoor verantwoordelijk is, want hoe durft men zich vertegenwoordiger van het volk te noemen als men niet in de gaten heeft dat ‘het volk’ bedreigd wordt door een ‘ambtenaren-dictatuur’ op Justitie en door rechters die soms lijken op ‘de engerds van de inquisitie’, want Lucia vertelde over de diepe haat die ze voelde van de rechters die haar veroordeelden toen die rechters er -volkomen onterecht- er vanuit gingen dat ze tegenover een vrouwelijk monster zaten die eigenlijk de doodstraf had verdiend.

  Als deze rechters daadwerkelijk pistolen hadden gehad en de vrijheid hadden gehad om te mogen schieten dan hadden ze wellicht Lucia ter plekke geëxecuteerd!

  Deze zaak laat maar weer eens zien dat rechtspreken mensenwerk is, en dat mensen koeien van fouten kunnen maken met verstrekkende gevolgen, want ik denk nu ook aan Louis Hagemann die op dit moment in Nederland een LEVENSLANGE gevangenisstraf uitzit voor moorden die hij NIET heeft begaan!

  Lucia is vrij, maar Louis en anderen zijn dat nog niet, en ook Ernest Louwes vecht nog steeds achter de schermen voor eerherstel en rehabilitatie, want hij moet, nadat hij zijn ‘straf’ heeft uitgezeten, de rest van zijn leven het stigma van moordenaar meedragen, tenzij er rechters bestaan die wel helder kunnen nadenken in dit land.

  Dat zulke rechters er wel zijn, bewijst de vrijspraak van Lucia de Berk, en dat geeft hoop, want het kan dus wel, maar wat het O.M. presteerde in aanloop tot Lucia’s vrijspraak verdient enkel minachting, want pas op het laatst draaide men -wegens de publiciteit- om en was men (met name Harm Brouwer) ineens volledig overtuigd van Lucia’s onschuld, en hij betoonde ineens zijn ‘ontzetting’ over het gebeuren, en ik zie deze hele vrijspraak dan ook als een “imago-oppoets-aktie” van het O.M. waarna niets structureels veranderderen zal, TENZIJ de politici werkelijk ontwaken zullen.

  Wij met z’n allen hebben inderdaad de plicht om die politici te verkiezen die aan de bijna totalitaire macht van het O.M. een einde kunnen maken.

  Hans S.

  Beantwoorden
 9. dirk2
  dirk2 zegt:

  Nu Louwes nog gerehabiliteerd als ‘t ff kan!
  En die 50 (?) anderen die ONSCHULDIG VAST zitten.
  Heb er een zwaar hoofd in maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit!
  TOCH?

  Beantwoorden
 10. irene e
  irene e zegt:

  Ik kan iedereen het boek van Metta de Noo aanraden. Het heet; Er werd mij verteld, over Lucia de B.
  Ondertitel: de klok, de klepel en de klokkenluider
  Uitgeverij:aspekt

  Ik was voor het lezen van dit boek al een voorstander van instelling van een onafhankelijke revisieraad in Nederland. Zie ook http://www.depers.nl/columns/ en de site over Louis Hagemann.
  Na het lezen van het boek van Metta de Noo ben ik er nog meer een voorstander van geworden. Je kunt namelijk niet verwachten dat in elke zaak van een onschuldig vastzittend persoon een particulier dit ontdekt en er ook nog eens mee aan de slag kan gaan…
  Metta de Noo heeft een flink offer gebracht voor het succes van haar actie om Lucia de Berk vrij te krijgen. Ze is contact met een deel van haar familie verloren.
  In dit boek legt ze heel goed uit hoe moeilijk het voor haar was om te gaan voor eerlijkheid en dat dit ten koste van een deel van haar familie ging. Ze legt het heel respectvol naar die mensen , uit. Geen gescheld en getier, nee veel begrip over hoe dingen kunnen lopen in een leven.
  Ze is hier aan begonnen en van het één kwam het ander en uiteindelijk kon ze niet anders dan doorgaan. Samen met een ander deel van haar familie is ze de strijd gaan doorzetten. Maar wat een moeilijke beslissing moet dit zijn geweest. Stel je voor wat er gebeurd zou zijn wanneer ze het eerste advies van deskundigen had opgevolg: ‘zulke dingen gebeuren, er zitten mensen onschuldig vast en hoe meer mensen daar mee te maken hebben hoe kleiner de kans is dat het ooit opgelost wordt dus leg je er maar bij neer…’
  Dan zat Lucia de Berk nu nog vast.
  Niet alle mensen zijn van het kaliber Metta de Noo. Niet alle mensen hebben de kracht en intelligentie om voor hun onschuldige medemens op te komen.
  Kortom, een onafhankelijke revisieraad is gewoon nódig.

  Beantwoorden
 11. rollsroyce
  rollsroyce zegt:

  Helemaal mee eens.

  De volksvertegenwoordiging laat hier enorme steken vallen al jaren.
  Het OM is er niet voor de burgers ( lees slachtoffers).

  Kijk ook eens naar diverse oplichtingszaken. Oplichters hebben het hier uitstekend. Worden niet of nauwelijks aangepakt.
  En we blijven het maar gedogen.

  Mensen (gedupeerden) raken hun vertrouwen volledig kwijt in de overheid zodra ze een keer zijn opgelicht en bij het OM zie hoe dergelijke oplichters vrijuit gaan.

  Mocht het zelf ook helaas een keer meemaken. Zaak was rond en bewezen maar oplichter had slechte jeugd gehad en vorderingen waren te onduidelijk (mijn dochter van 7 begreep de vordering overigens wel maar goed) waardoor een gehele groep gedupeerde kon fluiten naar hun geld.

  De oplichter kreeg 2 jaar voorwaardelijk (dus niets). Hier is hij nog tegen in hoger beroep gegaan. Naar deze zitting ben ik overigens niet gegaan want dat is zonde van de tijd. En levert alleen frustratie op.

  Men mag geen eigen rechter spelen. In beginsel mee eens. Maar dan moet men de bewezen gedupeerde wel in beschermig nemen.

  Hier wil ik mee aangeven dat er in de breedte veel verkeerd gaat in dit rechtsysteem.

  Ik begrijp dat rechters/advocaten/echte criminelen het hier niet mee eens zijn maar goed zij dienen een heel ander belang

  Beantwoorden
 12. gvsteen
  gvsteen zegt:

  Ik wil hier in herinnering roepen dat de heer Teeven, die lid is van de Tweede Kamer namens de Vereniging voor VRIJHEID en Democratie (VVD), zijn misnoegen heeft geuit toen mevrouw De Berk in 2008 voorlopig in vrijheid werd gesteld. Op dat moment was het al lang volkomen duidelijk dat de veroordeling van mevrouw De Berk gebaseerd was op een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling.

  De heer Teeven was tegen haar voorlopige vrijlating omdat dat – zo zei hij letterlijk – het vertrouwen in het Nederlandse juridische systeem zou ondermijnen.

  Dezelfde heer Teeven staat ondanks zijn wantstaltige optreden nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen van 9 juni 2010. In het verleden heeft hij overigens ook namens de LPF in de Tweede Kamer gezeten.

  Guido van Steen

  Beantwoorden
 13. jetty
  jetty zegt:

  Wel heel jammer dat Lucia de Berk Metta de Noo nu vergeten lijkt. En een aanfluiting dat in de film over Lucia de Berk een justitiemedewerkster wordt opgevoerd als klokkenluidster.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *