Amish op het Binnenhof

In de VS leven de Amish. Dat is een protestantse sekte die nog leeft zoals hun voorouders 200 jaar geleden leefden. Soms bekruipt mij het gevoel dat het Binnenhof ook een soort reservaat is, en de politici daar opereren zoals de Amish; leven in het verleden. Zij reageren alsof het nog 1848 is, direct na het instellen van de parlementaire democratie. Onlangs kwam ik weer een echt Amish-voorbeeld tegen.

Het betrof een interview van Vice Premier Rouvoet bij nu.nl.    Daarin waarschuwde hij tegen “meningendemocratie”.   Dit staat o.a. in het artikel waarin hij spreekt over opiniepeilingen:  “We moeten de uitkomsten wegen, maar er ons niet door laten leiden. Dan heb je geen regering meer nodig en kan het land bestuurd worden door Maurice de Hond of mensen van de politieke barometer.”

De vicepremier bestrijdt de heersende opvatting dat de kloof tussen burger en politiek groter is geworden.  “We moeten uitkijken dat de afstand juist niet zo klein is geworden dat regering en parlement direct reageren op de veronderstelde mening van de bevolking. Ik zag van de week een peiling waaruit bleek dat zoveel procent van de Nederlanders van mening is dat de opwarming van de aarde een hype is. Voor we het weten nemen we ook aan dat dat waar is en ondernemen we hierop actie als parlement en regering.”

Nu ga ik maar even voorbij aan de eigenaardigheid van de regels in het reservaat van de Amish dat iemand die 4% (!) van de bevolking achter zich heeft vice-premier kan worden.  Maar Rouvoet denkt, zoals velen in het reservaat Binnenhof denken, dat het mandaat dat men bij een verkiezing van de kiezers krijgt, in feite onbeperkt is en duurt tot de volgende verkiezingen. Wat hij met dat mandaat doet, dat hij gekregen heeft van de kiezers, dat bepaalt hij volledig zelf. Of hij zich aan zijn verkiezingsprogramma houdt en/of aan de toezeggingen voor de verkiezingen aan zijn kiezers is louter een afweging van hemzelf.

O ja. En als je hem daarop aanspreekt dan zegt hij dat hij door de LEDEN van zijn partij tussentijds wordt ondersteund en bij de jaarlijkse vergaderingen niet wordt weggestemd. (Of hij refereert naar zijn -maar dat geldt dan alleen voor zijn het type van Rouvoet- speciale relatie met een hogere macht. Volgens mij ongeveer dezelfde macht waar de Amish hun levensstijl op baseren).

Voor de “Amish” op het Binnehof zijn opiniepeilingen alleen maar lastig. Zeker als men tot een regeringspartij behoort. Want die kunnen de fictie doorbreken dat wat de politici doen ondersteunt wordt door een (duidelijke) meerderheid. En dat is niet exclusief iets dat voor Rouvoet geldt, maar voor een politicus van welke partij ook op het moment dat hij in de regering zit. Eigenlijk willen de “Amish” in hun reservaat helemaal niets horen van de wereld erbuiten. Alleen een korte tijd voor verkiezingen want die kunnen invloed hebben op wat wijzigingen in de leiding van het reservaat. Maar zodra die verkiezingen zijn geweest sluit men de hekken van dat reservaat het liefst weer potdicht tot vlak voor de volgende verkiezingen.  

(Sorry, nu moet ik dit even zelf corrigeren. Ik merk namelijk nogal vaak dat als er een controversieel onderwerp is en uit een opiniepeiling blijkt dat er wel een meerderheid is van Nederlanders die achter het standpunt van de regering staat, dan aarzelt men het niet om dat resultaat wel te gebruiken. Zoals minister Eurlings onlangs deed bij het spoeddebat over zijn voorstellen over kilometerheffing. Maar ik ben ervan overtuigd dat als er geen meerderheid was geweest dat hij niet alleen dat resultaat niet zou hebben gebruikt, maar had genegeerd of zelfs a la Rouvoet iets had gezegd waarbij hij had afgegeven op die opiniepeiling).

Ik heb al eerder beschreven dat uit www.stemmingtracker.nl blijkt dat bij 27 belangrijke stemmingen van de Tweede Kamer in 2009 in meer dan de helft van de gevallen de meerderheid van de Tweede Kamer een andere meerderheid was dan de meerderheid van de Nederlanders aangaf.  Maar we weten toch hoe het binnen het reservaat bij veel stemmingen gaat. Regeringspartijen zijn voor en oppositiepartijen tegen (met soms wat uitzonderingen) of andersom. Het oordeel wordt vaak niet gebaseerd op de merites van een voorstel, maar slechts op wie het voorgesteld heeft en hoe de machtspolitieke hazen vervolgens lopen. En bij de stemmingen spelen de opinies van de kiezers geen enkele rol. (Zoals bij de Amish moderne technologie van na 1850 zoals auto’s e.d., niet gebruikt worden).

Als je in dat reservaat leeft, zoals Rouvoet, dan roep je dus dat je bestrijdt dat de kloof tussen politiek en burger groter is geworden. En ook nog dat die afstand juist te klein aan het worden is. (En dan gebruik je nog een belachelijk voorbeeld ook. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de Nederlanders denkt dat menselijke activiteiten niets te maken hebben met de opwarming van de aarde.  Lees hierrboven nog eens terug hoe onnavolgbaar Rouvoet dat resultaat van een onderzoek gebruikt om te laten zien hoe gevaarlijk de meningendemocratie wel kan zijn.)  Het lijkt een beetje op dat interview van die andere Amish (Ter Horst), die opriep tot een opstand van de elite in VN. (Een soort oproep van de Amish in het reservaat aan mogelijke gelijkgestemden buiten het reservaat die daar met hun eigen zendingswerk moesten gaan beginnen).

Het onbegrip van hoe de wereld er anno 2010 uitziet is groot op ons reservaat in het hartje van De Haag. En de enige manier waarop de Amish reageert op de bedreigingen van die buitenwereld is de eigen interne regels nog meer aan te scherpen en toe te passen.  En aan hun kinderen verschrikkelijke verhalen te vertellen over die boze buitenwereld.

En zo moeilijk is het niet om als modern politicus op het Binnehof te opereren anno 2010 en op een goede manier om te gaan met peilingen die inderdaad vrijwel permanent weergeven wat er onder de bevolking leeft (en wat Rouvoet c.s. ook verder zouden willen, dat is iets wat zal blijven bestaan).  Hier volgen wat adviezen voor de bewoners van ons Reservaat:

– Je zit daar met een mandaat van de kiezer, wees daar 4 jaar lang bewust van.

– Bij belangrijke beslissingen is het goed om je ervan te vergewissen of jouw opvatting nog hetzelfde is als een duidelijke meerderheid van je mandaatgevers. Is dat niet het geval dan zijn er twee mogelijkheden. Probeer jouw mandaatgevers in meerderheid te overtuigen dat jouw opvatting de goede is (lijkt me een belangrijke kwaliteit van een politicus). Mochten ze het toch niet in meerderheid eens met je zijn vraag je dan eens af of zij misschien wel eens het bij het juiste eind hebben en jij niet en pas je opvatting aan.  Als je dat open, transparant en met respect met je mandaatgevers communiceert zal je je verbazen hoe vaak ze bereid zijn om jouw opvatting te volgen, maar ook dat ze als ze dat niet doen, ze toch wel eens gelijk kunnen hebben. Herinner je bij voorbeeld dat in Amsterdam in 1997 bij een referendum een meerderheid (65%) TEGEN de aanleg van de N-Z lijn was. Maar dat vervolgens de Amsterdamse Amish op basis van het feit dat de opkomst te laag was toch hun plannen hebben doorgezet, waarbij inmiddels is gebleken dat men sindsdien, en ook al ervoor, ongeveer alles fout heeft gedaan wat men fout heeft kunnen doen. 

–  Wees voorafgaande aan de verkiezingen eerlijk en transparant. Zeg alleen wat je inderdaad denkt daarna te kunnen realiseren en spreek ook je voorkeuren uit. En hou je na de verkiezingen aan wat je hebt toegezegd of -als er toch belangrijke redenen zijn om ervan af te wijken- doe dat pas na het toepassen van het vorig advies.

–  Wees bereid bij belangrijke beslissingen waar blijkbaar een behoorlijk deel van de Nederlanders niet mee eens is dat aan een correctief referendum te onderwerpen. Alleen al het bieden van die mogelijkheid (bij voorbeeld als 1 miljoen Nederlanders dat ook expliciet wensen) zou er voor kunnen zorgen dat het vertrouwen in het politieke systeem bij de kiezer wordt versterkt. Men is namelijk bereid zich als het ware kwetsbaar op te stellen en de eigen beslissing te laten onderwerpen aan het oordeel van de mandaatverstrekkers. Vertrouwen is namelijk geen eenrichtingen weg. Je kan geen vertrouwen krijgen van de kiezer als je als politicus geen vertrouwen geeft aan de kiezer.

–  En realiseer je ten slotte ook dat de kiezer niet gek is, goed geinformeerd, bereid zich te laten overtuigen als hij serieus genomen wordt, en veel minder irrationeel handelt dan de politicus vaak roept om zich daardoor aan die mening zoals geuit bij peilingen te kunnen onttrekken.

 

Er is echter een belangrijk verschil tussen het reservaat van de Amish en ons reservaat op het Binnenhof. De Amish gaan alleen over het leven binnen hun reservaat. Buiten het reservaat heeft niemand last van ze. Maar beslissingen van de Amish op het Binnenhof  beinvloeden de wereld erbuiten. (Gelukkig niet in de mate waarin zij dat zelf denken).  En dan loop je het risico dat die buitenwereld de Amish binnen dat reservaat wegjaagt. Hetzij door gebruik te maken van de regels die in 1848 daarvoor zijn ingesteld of -als dat niet lukt of niet het gewenste resultaat heeft en er weer andere Amish gaan zitten- de regels van 1848 met geweld af te schaffen.

48 antwoorden
 1. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Rouvoet is bang dat regering en parlement direct reageren op de veronderstelde mening van het volk als de onderlinge afstand zo klein is geworden.
  Dat lijkt mij voor de echte democraat juist de ideale situatie.
  Overigens, over hypes gesproken: was het niet zijn regering die “den totalen Krieg”uitvaardigde tegen een latijnsamerikaans griepgolfje?

 2. Wils
  Wils zegt:

  Stel dat je via reclame, radio- en tv-programma’s verschillende nummers hebt gehoord van een bepaalde CD en die spreken je bijzonder aan. Je besluit die CD aan te schaffen. Op de tracklist staan die prachtige nummers allemaal vermeld en de paar mindere nummers neem je op de koop toe. Je bent tevreden met de aankoop.
  Een dag daarna wordt de CD beluisterd en dan blijken de nummers waarvoor je nu juist die CD had gekozen, te ontbreken. Je bent hevig teleurgesteld, voelt je bekocht en gaat meteen verhaal halen. Dan krijg je te horen dat de CD over 4 jaar kan worden ingeruild voor een andere. Na vier jaar ruil je de CD in en de geschiedenis herhaalt zich.
  Zou de gemiddelde Nederlander dit pikken? Natuurlijk niet! De winkel zou bestormd worden door woedende klanten.

  Als men echter (na het horen van vele verkiezingsspotjes) op een politieke partij stemt wegens aansprekende programmapunten en men ziet nadien diezelfde punten verkwanseld worden, dan moppert de kiezer wat. Maar actie ondernemen? Verhaal halen? Nou nee, de meesten van ons doen dat niet. Men gaat gewoon niet meer stemmen!

 3. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Beste Tommie,

  Ik ben recentelijk benaderd met een vraag waarvan ik denk dat ik die het beste aan jou kan stellen. Ik weet helaas niet jouw mailadres en of ik je mag mailen?

  Als je geen bezwaar hebt is het dan mogelijk dat je hier je mailadres voor mijn wilt plaatsen? Of aan Maurice mijn mailadres opvraagt?

  Alvast mijn dank.

 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  Als een zeer ervaren politieke opiniepeiler zo’n goed stuk kan schrijven als dit, over de “Amish op het Binnenhof”, hoe komt het dan dat we nog steeds niet met een paar miljoen Nederlanders de straat op zijn gegaan?

  Op z’n minst met alle moeders en vaders en grootouders, want daar investeer je al die liefde, zorg en tijd toch niet voor in je (klein)kinderen? Om ze te moeten zien opgroeien en gehersenspoeld worden als nuttige instrumenten in de consumptiemaatschappij die aan z’n eigen “succes” (sic!) ten onder gaat, en de hele planeet met zich meesleept?

  ~

  Ik stuitte net op Newsweek, het artikel van Christopher Dickey van de dag voor Kerst. Voor mijzelf was de vraag eenvoudig te beantwoorden wat de Nazarener n.m.m. nu aan het doen zou zijn rond de duizenden jaren oude, gewelddadige vijandschappen op zijn geboortegrond. En als wij er eens echt werk van maakten, dan zouden we allemaal een “Jesus in Gaza” kunnen worden. Dus wat let ons dan werkelijk om niet gauw eens door het Binnenhof, dat véél dichterbij ligt, krachtig de bezems te gaan halen?

  What Would Jesus Do in Gaza?

  Newsweek, printlink. Het originele artikel van twee pagina’s staat hier.

 5. mieke2
  mieke2 zegt:

  Maar stukken érgerlijker dan de “Amish” zich onder deze omstandigheden zouden gedragen, is de totale publieke afwezigheid van de Nederlandse regering sinds vrijdagavond 25 december toen er bijna een Airbus bij Detroit verloren ging met tegen de 300 mensen aan boord!

  Ik meen het: we staan voor L*L in alle windstreken nu alle ogen al meer dan twee etmalen zijn gericht op Detroit, Washington en dan allereerst Amsterdam/Schiphol!

  Wouter Bos die bij afwezigheid van dominee B. wel even belt met Schuringa? En dat is alles? Onvergeeflijk! Waar blijven de persconferenties? Waar blijft de premier in het Journaal en in de actualiteitenrubrieken?

  Maurice ik zweer het je want ik heb in het verleden al veel over ze geleerd: Amish zouden hun gemeenschap maar ook wat daarbuiten leeft in dit soort crises niet in de steek laten. Dat doet het Binnenhof dus wel!

  Van Ter Horst hoefde je niets te verwachten; die hangt ergens lam aan de tap met zo’n extra lang weekeinde. Maar Balkenende? Rouvoet? Bos? Hirsch Ballin? Ivo Opstelten had vanochtend groot gelijk met z’n kritiek in Buitenhof, en dat heeft de Tweede Kamer ook. Van huis slepen die gasten, aan hun haren desnoods en aan het werk!!!

 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Gerard (“Het is kennelijk ook nog Amish op Huis ten Bosch:”)

  Nee, dat ben ik niet met je eens. En met die mediaprof ben ik het ook niet eens. Ik pretendeer heel goed te begrijpen wat ze bedoelde, Beatrix, en waar ze voor waarschuwt.

  Maar ik wil haar best een plezier doen en achter deze PC vandaan komen om – met velen – een mars op Den Haag te komen lopen!
  Moet het eerst wel ietsjes warmer worden dan de weersvoorspellingen voor de komende dagen aankondigen, maar wie weet hoe blij de koningin misschien nog wel zou zijn als een flinke delegatie van het volk even opruiming komt houden niet in de paleizen maar op het Binnenhof en omgeving!

  Want zij “leeft” beslist niet in de jaren ’50 maar voor zo’n media studiebol is een koningin altijd gemakkelijk en goedkoop scoren. Ze mag immers niks terugzeggen.

  Ik wel.

 7. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Mieke 2.

  “Zij mag immers niks terugzeggen”.
  Deze opvatting over koninklijke vrijheid is merkwaardig.
  Stel: Nummer 1 geeft u een klap.
  U wilt als reaktie die persoon een lel verkopen.
  Nummer 2 zegt: “Niet doen. nummer 1 mag niet terugslaan.”
  Bovendien vind ik het niet de taak van de majesteit om te moraliseren.
  Daarvoor zijn bedehuis en/of verenigingsgebouw.
  Daarnaast lijkt mij haar boodschap eenzijdig: het internet heeft naast negatieve ook zeer veel positieve aspekten. Je moet deze echter willen zien.
  Tenslotte deed de visie van de koningin mij denken aan het beeld van een defecte pendule welke op een tijdstip vijftig jaar geleden is stil blijven staan.

 8. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ hjvonk,
  Uw persoonlijke mening omtrent wat de koningin wel of niet zou mogen doen, zeggen of denken, doet helaas niet terzake. Haar functioneren is zo goed als voor 100% bij wet geregeld en geordend, en ik vind dat al heel lang iets onmenselijks.

  Het feit dat zij voorts zich niet mag verdedigen tegen welk soort van kritiek dan ook, draagt zwaar bij aan dat beeld van een onmenselijke component in onze wetgeving rond wat de waarde zou kúnnen zijn van een constitutionele monarchie.

 9. Gerard
  Gerard zegt:

  Tja, Mieke2, van mij mag de Koningin ook zeggen wat ze vindt. En zich ook verdedigen. Graag zelfs. Maar in ons democratische bestel impliceert dat het einde van haar onschendbaarheid. Zodat ze ook afgezet kan worden als ze het te bont maakt (en niet in plaats van haar de minister-president). ‘t Is maar waar je voor kiest. Of zie jij een beter, menselijker, democratischer alternatief?

 10. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Mieke 2.

  U lijkt mij niet de aangewezen persoon om uit te maken of iemands persoonlijke mening er toe doet.
  Het optellen van alle persoonlijke meningen (overigens een pleonasme) is nu precies het kenmerk van de demokratie.
  De Nederlandse monarchie is niet op deze demokratie gebaseerd, maar destijds, na terugkeer van de bedoelde stadhouder uit Engeland, door de destijds heersende adel ingesteld.

 11. mieke2
  mieke2 zegt:

  Docent geweest hè? It still shows….
  Hindert niet, ik kom gewoon nog even terug op m’n eerdere constatering dat we voor L*L staan tot in alle windstreken nu het Nederlandse kabinet verstoppertje blijft spelen. En een knappe (ex-)docent die een overtuigende analyse can formuleren waarom de koningin niet blij zou zijn met een volksmars op het Binnenhof! Lees zelf:

  Zware kritiek op knullige controle

  De Telegraaf op ma. 28 december, honderden lezersreacties waaronder ook heel interessante.

  Group4 (Securicor, Group Falck, enz.) is een multinational die wereldwijd heel wat essentiële security en beveiliging letterlijk in handen heeft. Maar het leuke is, als je bijvoorbeeld naar z’n Amsterdamse website surft trakteren ze je allereerst op informatie over hoe hun aandelen het doen aan de London en de Copenhagen Stock Exchange!

 12. mieke2
  mieke2 zegt:

  Maar in ons democratische bestel impliceert dat het einde van haar onschendbaarheid. Zodat ze ook afgezet kan worden als ze het te bont maakt (en niet in plaats van haar de minister-president).

  @ Gerard
  Ik zou niet weten waarom. Niet zolang vrijheid van meningsuiting en vrijheid van opinie een grondrecht blijft.
  De dagen van bijv. Ludwig der Bayer zijn allang voorbij. Die had ècht een klap van de molen gekregen, met als gevolg een lege schatkist, grote armoede onder het volk maar wel een hele zwik sprookjespaleizen (waar de Duitse Staat tot op de dag van vandaag een leuk inkomen overigens aan heeft, door het toerisme).

  Zulk gedrag kun je onze huidige vorstin allemaal niet voor de voeten werpen, dus ik zou niet weten wat er op tegen is om die ministeriële verantwoordelijkheid vandaag nog af te schaffen.

  Sterker: de huidige premier verzint méér sprookjes en debiteert méér onwaarheden dan Beatrix m.i. ooit heeft gedaan. En zou Wilders de volgende premier worden, …. Nou ja, vul zelf maar in.

 13. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Misschien recalcitrant en elitair van mij, maar vind dat er ook veel waars in zit wat Rouvoet zegt. Ik heb toch altijd nog liever een indirecte representatiedemocratie dan een rechtstreeksere vorm.

  Helaas is het namelijk zo dat veel leden van de bevolking erg dom en onwetend zijn en ook niet bereid zijn iets bij te leren. Hadden die mensen rechtstreekser dan nu invloed op het beleid, dan zou dat snel tot rampen kunnen leiden.

  Hier een voorbeeld van wat ik bedoel, zowel artikel als reacties (niet die van mij natuurlijk! (;-)):
  http://kluun.nl/artikel.php?i=1250

 14. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Ik kom altijd in opstand als mensen zeggen dat “VEEL LEDEN VAN DE BEVOLKING ERG DOM EN ONTWETEND ZIJN EN OOK NIET BEREID ZIJN IETS BIJ TE LEREN”.

  Het is mijn eigen ervaring dat dit absoluut niet het geval is.

  Het is ook een soort uitspraak van iemand die zichzelf daarmee boven al die anderen plaatst die erg dom en onwetend zijn.

  Hoewel het aandeel der bevolking dat geen middelbare school heeft afgemaakt steeds meer afneemt, stel ik vast dat er ook veel mensen zijn met weinig opleiding die absoluut niet dom en ontwetend zijn. En het zijn net zo goed mensen die ook als ze met respect worden benaderd bereid zijn hun mening in te leveren voor die van een ander.

  Om eerlijk te zeggen vind ik die uitspraak van Ruud Harmsen erg dom en onwetend.

 15. mieke2
  mieke2 zegt:

  Applaus voor Maurice, en echt: dat meen ik, en hij kan er een zoen bij krijgen!
  We zitten toch aan het eind van het jaar met z’n inherente “feestelijkheden” en Nieuwjaarsrecepties in het vooruitzicht, dus zo’n zoen, dat durf ik hier nu wel.

  Ruud Harmsen: hoe haalde je het in je hoofd!

  Ik heb begin jaren ’90 – naïef maar vol goede wil en goede moed – een serieuze poging gedaan om een flink aantal splinterpartijtjes (allemaal geregistreerd bij de Kiesraad) te verenigen ruim voor de TK verkiezingen van 3 mei 1994. Waarom? Om de heersende en m.i. te hersenloze macht te breken natuurlijk. Of althans al die brave beroepspolitici iets te geven waar ze nog jaren over zouden moeten nadenken.
  Ik kan niet eens beginnen met jullie uit te leggen hoeveel concreet verstand, intelligentie en uitgesproken kennis op onderwerpen, er onder de vele voorzitters, secretarissen en activisten van dat scala aan partijtjes toen al bestond.
  Dus laat staan dat met de toename van de informatie maatschappij inmiddels, de uitbreiding van TV-zenders inclusief de werkelijk informatieve, en natuurlijk het internet de gemiddelde Nederlander ook zonder het minste diploma verdomd goed weet wat er gebeurt!

  Maar goed, het heeft weinig praktisch nut om de heer Harmsen hier aan te vallen of de heer Vonk. Wat we nodig hebben is leiderschap. Want er is er geen één in Den Haag die dat momenteel kan verschaffen.
  En zolangt dat de situatie is, laat ik me een koningin niet afpakken of in de hoek zetten en beledigen. Want zij is bij uitstek degene die uiteindelijk de weg kan wijzen naar adequaat leiderschap…

  Alle polls ten spijt, dat zal Wilders niet zijn. De man heeft het simpelweg niet in zich.

 16. mieke2
  mieke2 zegt:

  Voorbeeld voor de ongelovigen :

  Koningin op bezoek bij geitenhouder
  G&E/ANP 29-12-2009 16:36 h.

  Je denkt dat ze niks beters te doen had?
  Ooit gehoord/gelezen over Q-koorts in Nederland?

  Heeft iemand dat de dominee recentelijk zien doen? Of Bos? Rouvoet? Hirsch Ballin? Ter Horst? Verburg? en som ze verder maar op die Nederland in de tang hebben met hun eigen kluppies?

  Wat CDA-lieveling Verburg betreft: ja. Vandaag. Maar ze moest wel: want samen met de koningin.

  En dat bedoel ik.

  Er zou een grote aversie moeten bestaan, een verwerping, een “bewijs het eerst maar eens” jegens iedereen die zogenaamde feiten debiteert over het koningshuis zonder een universitaire degree te hebben over wat er allemaal gebeurd is tijdens de Franse Revolutie. Want pas al je dát beseft, word je in Nederland wel wakker!

  @ v/d Biezemaat & friends
  Geld en tijdelijke roem is niet alles! We hebben het hier over veel fundamenteler importanties voor een volk, een samenleving van mensen, een multi-culturele samenleving : het Koninkrijk der Nederlanden. En jouw soort criticasters zijn bepaald niet in de wieg gelegd om dát te begrijpen…

 17. jetty
  jetty zegt:

  Webmaster,

  Of veel mensen dom en onwetend zijn, weet ik niet. Ik weet wel dat politici over het algemeen intelligenter zijn en “wetender” dan de gemiddelde Nederlander, en daar ben ik blij om.
  Bijvoorbeeld: het aantal Nederlanders dat voor de doodstraf is, komt gevaarlijk dicht bij de 50 procent. Wat ben ik blij dat “Den Haag” daar doof voor is, zelfs Rita Verdonk en Geert Wilders.

  Ik vind ons democratisch bestel zo gek nog niet.
  Als mensen meer invloed willen op wat er in Den Haag wordt besloten, dan moeten ze daar maar iets voor over hebben. Lid worden van een politieke partij bijvoorbeeld en naar de congressen gaan waar het partijprogramma wordt vastgesteld.

 18. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ jetty

  Ben het in grote lijnen beslist me je eens.

  Maar een regering die zich blijft verstoppen omdat het toevallig Kerstmis was en ze t/m a.s. zondag nog steeds zo’n excuus hebben, die hoort de regeringsgebouwen uitgetrapt te worden, gegeven de omstandigheden. En hoezeer ik je ook begrijp zeker wat het afwijzen van de doodstraf betreft.

  Dit is geen democratie, Nederland.
  Dit is een schande.

 19. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Webmaster, 29 december 2009 om 17:01
  ===
  Ik kom altijd in opstand als mensen zeggen dat “VEEL LEDEN VAN DE BEVOLKING ERG DOM EN ONTWETEND ZIJN EN OOK NIET BEREID ZIJN IETS BIJ TE LEREN”.
  /===
  Ik vind het zelf ook heel lullig van mezelf om zulke dingen te moeten zeggen. Maar feiten en waarnemingen dwingen me ertoe. Ik zou ook veel liever egalitair en niet elitair zijn. Maar het kan niet.

  ===
  Het is mijn eigen ervaring dat dit absoluut niet het geval is.
  /===
  Ik zie de bewijzen bijna dagelijks, vooral op internet. Ook op de radio, onder journalisten. Die zijn minder dom, maar wel onwetend, en ook nog vaak lui en gemakzuchtig. Vrijwel net zo erg.

  ===
  Het is ook een soort uitspraak van iemand die zichzelf daarmee boven al die anderen plaatst die erg dom en onwetend zijn.
  /===
  Ja, dat doe ik. Niet omdat ik het zo leuk vind, want ik heb het mijn hele leven lang al graag anders gewild. Maar het kan niet, want de feiten zijn zoals ze zijn.

  ===
  Hoewel het aandeel der bevolking dat geen middelbare school heeft afgemaakt steeds meer afneemt, stel ik vast dat er ook veel mensen zijn met weinig opleiding die absoluut niet dom en ontwetend zijn.
  /===
  Nogmaals, ik zie dagelijks de bewijzen. Vooral op internet, vooral in commentaren op blogs. Niemand weet iets, niemand begrijpt iets, niemand zoekt iets na, niemand wil naar nuances kijken. Maar wel overal een mening over en allemaal elkaar nablaten. Dat is helaas de praktijk.

  ===
  En het zijn net zo goed mensen die ook als ze met respect worden benaderd bereid zijn hun mening in te leveren voor die van een ander.
  /===
  Respect ja, maar als iemand onzin vertelt, zeg ik dat het onzin is. En als ik iets niet weet of niet zeker weet, zeg ik het ook. Beide wordt zelden gewaardeerd. Heel begrijpelijk ook, zou ik zelf ook niet leuk vinden.

  ===
  Om eerlijk te zeggen vind ik die uitspraak van Ruud Harmsen erg dom en onwetend.
  /===
  Ieder zijn mening. Maar toch heb ik gelijk. Directe democratie is levensgevaarlijk.

 20. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @Mieke 2.

  Het is misschien verstandig de woorden van Ruud Harmsen wat te nuanceren.
  Het is geen domheid als men in het debat ratio en emotie door elkaar laat lopen, maar het maakt de gedachtenwisseling wel verward en onzuiver.
  Zo vindt u het uiteindelijk weinig praktisch om de heer Harmsen of de heer Vonk aan te vallen. Doe dat dan ook niet, door bijvoorbeeld mijn voormalig beroep er bij te halen. Dat heeft niets te maken met argumenteren.
  U vindt leiderschap nodig en volgens u is er in Den Haag niet één die dat momenteel kan verschaffen.
  Mij ontbreekt daarvoor het benodigde beoordelingsvermogen. Met het begrip leiderschap dienen we trouwens omzichtig om te gaan, zo leert ons de geschiedenis. In mijn optiek kan men het gevaar van een nieuwe goeroe beperken door een bestuursraad in te voeren, samengesteld uit maatschappelijk en wetenschappelijk erkende deskundigen. Deze raad zou de plaats kunnen innemen van kabinetsleden, aan partijen gebonden, zoals wij die nu kennen.
  Een van de leden kan als coördinator fungeren.
  Door de bevolking gekozen parlementsleden blijven hun controlerende funktie uitoefenen.
  U laat zich een koningin niet afpakken, in de hoek zetten of beledigen.
  U claimt de vorstin als het ware. Zelf zie ik deze dame als de centrale figuur binnen een genootschap, zoals geestelijke leiders dat ook zijn.
  Ik zie niet in waarom andere burgers deze situatie moeten blijven accepteren, zolang er nooit middels een volksraadpleging is uitgemaakt of de meerderheid van de bevolking met de monarchie wil verder gaan. Mijn bezwaar tegen de legitieme basis van het instituut, een grondwet opgesteld in een tijd toen er nog geen algemeen kiesrecht bestond, heb ik al vermeld.
  U distilleert uit de belangstelling van de koningin voor getroffenen of helden een warm meegevoel. Anderzijds zou er ook sprake van kunnen zijn dat een dergelijk optreden een benodigd charme-offensief is , om public relations te bevorderen.

 21. jetty
  jetty zegt:

  Een interessant idee, hjvonk, een bestuursraad invoeren, samengesteld uit maatschappelijk en wetenschappelijk erkende deskundigen.

  Wie draagt de leden voor, wie stelt die bestuursraad samen en wie benoemt de leden? Hoe stel je je dit voor?

  Ik neem aan dat de Tweede Kamer zijn goedkeuring aan de benoeming moet geven?

 22. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @Jetty.

  Wat de tussenlaag in ons bestuur betreft, zou ik de 12 provincies vervangen door bijv. 8 regio’s, gebieden die gezien een aantal kenmerken een afgebakende eenheid vormen.
  De regionale raden, gekozen zoals thans de provinciale staten, vormen per regio een sollicitatiecommissie die, volgens vastgestelde normen, uit de kandidaten de beste selecteert.
  Dit geldt voor o.a. economie, financiën, onderwijs, defensie, sociale zaken/werkgelegenheid, binnen- en buitenlandse zaken, verkeer en ontwikkelingssamenwerking.
  De kiesraad, uit de regionale raden samengesteld, introduceert voor elk departement dus 8 kandidaten bij de kiezers, die uiteindelijk bepalen wie de bestuursraad gaan bemensen.
  Om vast beleid te kunnen opzetten en uitvoeren, moet deze bestuursraad de tijd krijgen, bijv. 5 jaar.
  Daarna zou elk lid, na raadpleging van de kiezers, nog maximaal mandaat voor één nieuwe periode kunnen krijgen.
  Aldus wordt het uitschuifmodel, gemeente- , provindie- ,landsbestuur,
  uitsluitend partijbepaald, doorbroken.

 23. mieke2
  mieke2 zegt:

  In het kader van “Amish op het Binnenhof”, maar tegelijkertijd iets wat de echte Amish nooit in hun hoofd zouden halen :

  Bond vraagt rechter om verbod op ruimen geiten
  (Volkskrant 30-12 22:53 h)

  Een geitenhouder uit Hoogersmilde (Drenthe) spant zelf een rechtszaak aan tegen het ministerie. Zijn geiten zijn verdeeld over twee locaties. Landbouw wil beide locaties ruimen, terwijl slechts één locatie besmet is. Volgens het ministerie behoren de locaties administratief tot één bedrijf. De zaak dient vandaag. De uitspraak wordt volgende week verwacht.

  Over twee opstallen die WIJD bij elkaar vandaan staan.
  Maar wat kan dat ambtenaren schelen, nietwaar? Die hebben van z’n leven nog nooit ook maar één levend zoogdier hoeven zien!

  Rotzakken, lammelingen, fascisten. Moet die boer weer een hele hoop voor van huis halen qua juridische bijstand, een gang naar de rechter enzovoorts. Maar heeft Gerda Verburg, die zelf een boerendochter heet te zijn tenzij ook zij zwaar met haar CV geknoeid heeft, dit zooitje ambtenaren intussen teruggeroepen? Néé.

  @ Harmsen en Vonk
  Lopen jullie ook mee naar Den Haag? Of blijft het bij de heren bij pedant doch o zo beleefd gekissebis vanuit een comfortabel verwarmd kantoor of woonkamer, breeduit gezeten achter jullie computers?

 24. mieke2
  mieke2 zegt:

  En verder wat actueel Den Haag betreft en z’n plotseling veelgeprezen bodyscans op Schiphol (Is dat de enige luchthaven van waaruit je naar het buitenland kunt? Nee.)

  De Telegraaf
  Al-Qaeda traint met bodyscans

  Times Online (UK)
  US ‘stopped Dutch installation of full body scanners’

  En dat is toch iets heel anders dan we hier tot dusver te horen hebben gekregen.

  Tot slot Reuters Alert Net
  Somali arrested with chemicals at airport in November

  Is gebeurd op 13 november. Ze wisten niet eens precies wat ze in handen hadden, de Afrikanen, maar ze hielden hem wel tegen!

  Waarin een land dat eigenlijk geen land genoemd mag worden, GRóóT kan zijn in vergelijking met een domme supermacht als de VS en dit beetje klei dat zich onder leiding van een dominee al veel te lang de “Fine Fleur acht van het post-VOC tijdperk!

 25. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Mieke 2

  U heeft geen flauw idee hoe vaak ik al van achter mijn computer vandaan ben gekomen.
  Eind januari ga ik, deo et regina volente, naar Arnhem voor een zaak tegen dokters die goede sier maken met proefpersonen.
  Wellicht ook in uw belang.

 26. hanss
  hanss zegt:

  Sinds 1 december jongstleden leven we eigenlijk al in “de Verenigde Staten van Europa” vanwege de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon. http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

  Sindsdien is het eens te meer een ‘achterhoedegevecht’ wat er in onze parlementaire democratie gevoerd wordt en zijn we als Nederlanders definitief onze soevereiniteit kwijt aan de EU.

  Ik kijk dus nog meer dan vroeger naar een ‘soap’ als ik ‘onze’ regering en ‘ons’ parlement aan het werk zie, want de echte grote beslissingen worden elders genomen sinds Nederland een deelstaat geworden is van de EU.

  De Amish-gemeenschap beschouw ik juist als vooruitstrevend t.o.v. dit logge, onoverzichtelijke ‘monster’ van 27 lidstaten, omdat het kleinschalig en overzichtelijk is met een directe betrokkenheid van ieder volwassen lid van die gemeenschap.

  Waar dit verder op zal uitlopen zien we in 2010, waarin ik verwacht dat die Unie steeds meer van zich zal laten spreken, en dat we in toenemende mate getuige zullen zijn van een soort ‘gemeenteraadsvergadering’ als er in de Tweede kamer een debat plaatsvindt tussen regering en parlement.

  Desondanks: een goed 2010 aan Maurice en zijn gezin en familie en aan iedereen!

  Hans S

 27. Wieteke
  Wieteke zegt:

  mieke2 schreef: @ Harmsen en Vonk
  Lopen jullie ook mee naar Den Haag? Of blijft het bij de heren bij pedant doch o zo beleefd gekissebis vanuit een comfortabel verwarmd kantoor of woonkamer, breeduit gezeten achter jullie computers?
  ———————————-

  Beste Mieke,

  Nu is beleefd kissebissen beslist geen halsmisdaad, ook niet als je het ‘beleefde’ deel weglaat. Met het woordje ‘pedant’ in verhouding met meneer Vonk kan ik mij geen enkele voorstelling maken. Ik vind hem een uiterst vriendelijke man. Jou gekozen beeldspraak ‘breeduit achter zijn computer’ is wel een dijk van een misser! In alle opzichten een miskleun van jewelste. Meneer Vonk is uiterst bescheiden. Om over de, door jou, andere gekozen woorden; comfortabel verwarmd kantoor of woonkamer, nog maar te zwijgen.

  Bye The Way….meneer Vonk is al in Den Haag geweest. En waar was Mieke?

  Meneer Harmsen schreef: Helaas is het namelijk zo dat veel leden van de bevolking erg dom en onwetend zijn en ook niet bereid zijn iets bij te leren.
  ———————-

  Zal deze stelling vanuit de gedachte dat ik hier al eens eerder als zijnde asociaal ben uitgescholden, even onderstrepen met een zeer flauwe edoch leuke grap.

  Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die vaker jarig zijn, langer leven.

  En mijn daarop volgende mening zal ik vanuit het kader ‘dom en onwetend’ voor mij houden.

  Voor iedereen, een gezond en geweldig 2010!

 28. Velde
  Velde zegt:

  S-Amish judgment in USA

  De rechter in de VS heeft in de Blackwater zaak de verdachten “moeten” laten vrijgaan wegens ‘vormfouten’.

  The New York Times:
  “The issue was that the guards, as government contractors, were obligated to give an immediate report of what they had done, but the Constitution prevents the government from requiring a defendant to testify against himself, so those statements could not be used in a prosecution.”

  – Bekentenissen/verslagen van daders mogen niet gebruikt worden…

  “The rules limiting the use of the statements, the judge noted, are not intended to protect defendants from conviction, but to guarantee the integrity of the judicial system.”

  Dus ze mogen toch tegen ‘zichzelf’ verklaren/bekennen maar ‘het systeem’ moet worden beschermd. Helemaal duidelijk…
  En in plaats van dat ze de vertegenwoordigers van het systeem (de OvJ) straffen…

 29. hjvonk
  hjvonk zegt:

  BLIK TERUG.

  In de jongste uitgave van het weekblad PANORAMA blikt een veelbesproken paar terug.
  Sfeer en opmaak van het artikel voerden mij naar mijn jonge jaren, ongeveer 60 jaar geleden.
  Na een zaterdagavondje stappen, hetgeen toendertijd tussen 12 uur en 1 uur eindigde, kwam ik thuis in de ouderlijke woonkamer, geparfumeerd door een gezellige mix van sigarenrook en de geur van oude jenever.
  Mijn lievelingsoom was dan weer bezig een fantastisch verhaal te vertellen.
  Als mijn moeder naar de bron informeerde, was het stereotiepe antwoord: “Het stond in PANORAMA,” waarop mijn moeder steevast riposteerde:”Ik had het kunnen weten, het leugenblaadje!”

  Soms lijkt het wel of de tijd is stil blijven staan.

  @ Wieteke.

  Je posting van 1 januari 20.11 u. doet mij blozen.
  Ook jou een goed, gezond, maar vooral strijdbaar 2010 gewenst.

 30. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @ Meneer Vonk,

  ‘breeduit achter zijn computer’ …..u gezien hebbende, was mijn glimlach breder dan het achenebbisj computertje die u kennelijk is toebedeelt! Gelukkig overtreft u dat weer met uw vakkundige woorddaden. En zo scrabbelen we, met of zonder pikketanissie, 2010 in.

 31. Martine Vonk
  Martine Vonk zegt:

  Maurice, misschien is het een idee om je wat beter te informeren over de Amish, voordat je zo’n karikatuur van hen schept. Het sterke punt van de Amish is dat ze wel degelijk moderniseren, ook in hun technologie, en daarbij niet van de ene hype naar de andere hollen. Zij blijven dicht bij wat zij zien als belangrijke waarden en weten zich daarbij grenzen te stellen. Ik werk dit uit in een proefschrift over duurzaamheid, dat naar verwachting dit jaar af komt. Zie http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/martine/IndeMarge%203-2004%208-14%20.pdf , vanaf pag 12 over techonologie.

 32. jetty
  jetty zegt:

  @ Martine Vonk

  Boeiend, dat Amishvolkje. Maar als ik het onderstaande citaat dan lees, krijg ik de koude rillingen.

  “De Meidung speelt nog
  altijd een belangrijke rol bij de Amish. Wie
  is gedoopt en toegetreden tot de Amishgemeenschap
  en later zijn keus herroept,
  wacht excommunicatie en Meidung. Sociale
  interactie en financiële transacties
  met de geëxcommuniceerde worden vermeden.
  Meidung wordt gezien als een daad
  van liefde, om de persoon tot inkeer te laten
  komen. Ook werkt het preventief, omdat
  Amish zich wel twee maal bedenken
  voor ze de gemeenschap verlaten.”

  Vreemd idee van liefde (dat ongetwijfeld veel pijn oplevert), zoals we dat ook kunnen waarnemen bij de Jehova-getuigen.

 33. Velde
  Velde zegt:

  Uit de Volkskrant: Balkenende schrijft dat Natura 2000 in Nederland op zo veel verzet stuit dat het draagvlak voor natuurbeleid afbrokkelt (…)
  Het CDA juicht de brief van Balkenende toe. Die partij stelt zich al langer teweer tegen Natura 2000. Volgens het CDA hebben de beschermingsmaatregelen veel te ingrijpende gevolgen voor agrarische bedrijfsvoering. Tijdens het laatste partijcongres nam de partij een resolutie aan waarin wordt aangedrongen op fundamentele herbezinning op het Europese natuurbeleid.”

  Zouden de Nederlanders de bescherming van de meest waardevolle natuurgebieden niet meer zo erg zien zitten zoals B. in zijn geheime brief laat weten? En dat is ‘onze’ premier… erg ‘elitair’ om met Maurice te spreken :)

  @Martine Vonk
  Het deel van de Amish die wel de moderne uitvindingen gebruiken (dus ook b.v. electriciteit en auto’s) wordt door de “Old Order Amish” niet meer als Amish gezien.
  Daarnaast, de kinderen krijgen onderwijs door de Amish zelf tot ongeveer hun 14e. Kennisvergaring op het niveau van middelbaar (!)- en hogeronderwijs, daar wordt niet aan gedaan (kan ook moeilijk als leraren zelf niet verder zijn gekomen). Nu mogen jongeren rond de twintig dan wel ‘rondspringa’: in de ‘gewone wereld’ leven voor een tijdje voordat ze een keuze tot Amish maken, maar als je zo ‘onwerelds’ bent, is dit nauwelijks nog een keuze te noemen.
  Tot slot: het gemiddelde Amish-gezin heeft 5 tot 10 kinderen, wat, in combinatie met de zeer eenvoudige middelen waarmee ze leven geen eenvoudige opgave is, vooral voor de vrouwen. Zo’n 5 tot 10 jaar vnl. zwanger zijn en tevens 10 tot 20 jaar in de luiers zitten. En maar met de hand wassen strijken koken oogsten bidden en kleren maken. Een normaal mens zou zich genaaid voelen.
  Wel positief: het houdt je meestal van de straat nietwaar…

 34. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ik heb zelf helemaal niks met de partij Trots op Nederland, maar ik wil toch even wijzen op dit opmerkelijke standpunt:
  http://www.trotsopnederland.com/index.php?pageID=39&itemID=15082 :
  === ik citeer ==
  Openbaar Ministerie

  Er gaat veel mis bij het Openbaar Ministerie(OM); dat instituut begint zich te ontwikkelen tot ‘een Staat binnen een Staat’. Er zijn geen goede en onafhankelijke controlemechanismen om het OM bij te sturen omdat het OM vaak zelf de eigen fouten mag onderzoeken, met als ongewenst resultaat dat zaken afgedekt worden. TROTSOPNEDERLAND zal daar een eind aan maken. Onderzoeken naar het onjuist functioneren binnen de justitieketen worden door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd en grove nalatigheid wordt bestraft. Nederlanders moeten volledig kunnen vertrouwen op een integer en rechtvaardig justitieapparaat.
  /=== Einde citaat ===

  Het klinkt bijna alsof ik mezelf hoor schrijven. Bij mijn vele vruchteloze contacten met Tweede Kamerfracties (hoewel ik het inmiddels totaal heb opgegeven) heb ik indertijd ook Rita Verdonk benaderd. Ze beloofde enkele keren erop terug te komen, wat ze vervolgens nooit gedaan heeft. Maar nu ga ik denken dat ze mijn mailtjes toch wel degelijk bewaard heeft en zich erdoor heeft laten inspireren bij het formuleren van dit standpunt. Graag gedaan dan.

  Sommige politici luisteren dus wel?
  Wat me dan weer verbaast is dat mevrouw Verdonk nooit gebruik maakt van de Kamerzetel die ze nu al heeft om misstanden aan de orde te stellen.

 35. Velde
  Velde zegt:

  Tot slot:
  Een andersoortig Amish op het Binnenhof: Israël in de EUROPESE Unie…
  Berlusconi vindt dat een goed idee.
  Kan me voorstellen: je zou het niet eens met hem zijn…

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] vorm. Ik zou Maurice de Hond willen vragen dat maar eens rap te gaan ondernemen. Immers hij laat op zijn site weten dat hij niet blij is met de gang van zaken op het Binnenhof, één van de tuinen van onze […]

 2. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Maurice de Hond, Carl Lunenborg. Carl Lunenborg heeft gezegd: RT @mauricedehond: Geen kerstgedachte: Binnenhof lijkt wel een beetje een Amish-reservaat: http://bit.ly/639qfI […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie