Wij, het volk

Onder deze titel heb ik een kort essay geschreven op verzoek van het SCP ter gelegenheid van het uitkomen van het eerste jaarraport van het Continu Onderzoek Burgerperspectief.  Gisteren was er een congres hierover in Den Haag en is het boek uitgekomen. Onderin tref je het essay aan.

Ik was aanwezig bij het congres op een steenworp van het Binnenhof. Paul Dekker van het SCP gaf een goede inleiding over het rapport en het onderzoek. Het rapport over der derde kwartaal van dit jaar kwam ook uit. Directeur Paul Schnabel was de dagvoorzitter en hoewel ik regelmatig moeite heb met zijn insteek (zie mijn essay), vind ik het altijd een charmante en erudiete man, waar ik graag naar luister.

Ik had het gevoel dat een belangrijk deel van de aanwezigen  niet graag de boodschap hoort, die de burgers in steeds duidelijker mate via dit onderzoek communiceren. Een grote onvrede over de politiek.  Met name heeft men vaak als reactie dat het dan vooral aan die burgers zelf ligt. In ieder geval heb je niet de indruk dat de politici de risico’s die zij en het systeem lopen goed onderkennen of men is niet in staat de aanpak echt te wijzigen (beide even erg).

Er waren een aantal aanwezigen in de zaal die door hun vragen/opmerkingen lieten zien dat men zich wel ernstig zorgen maakte over de ontstane situatie en toekomst en de schuld niet primair bij de burgers zelf legden. Met name Tom van Dijk, die ook een essay had geschreven in het boek, vond ik erg goed. Ook hij baseerde zich op zijn onderzoeken en kwam tot vergelijkbare conclusies.

Dit is de link naar de publicatie zelf.

En dit is mijn essay:  Essay MdH in SCP publicatie “Crisis in aantocht”.

29 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  @Maurice

  Een relevante analyse – al heb ik het essay van Tom van Dijk niet gelezen, men moet daarvoor eerst zijn boek kopen-

  Ik begrijp uit het voorbeeld van de werknemers die de controle over de produktieknop kregen dat je zou verwachten dat kiezers minder ontevreden zouden zijn met de overheid als ze er meer invloed op hun beslissingen zouden kunnen uitoefenen.
  Op zich kan ik me daarin vinden, al vraag ik me dan wel af waarom de meerderheid der kiezers steeds weer vooral dezelfde partijen/beslissers kiezen. De ontevredenheid zou nu echter zo groot zijn, dat de als zichzelf profilerende ‘daadkrachtige’ politici (met als aantrekkelijk bonus politieke incorrectheid) op een groot aantal zetels kan rekenen. Natuurlijk niet voldoende voor een echte verandering in het politieke systeem, b.v. een daadkrachtiger twee-partijenstelsel (iets wat die daadkrachtige persoonlijkheden overigens nou ook weer niet propageren) of naar andere vormen van b.v. directe feedback mogelijkheden. Kennelijk wil de meerderheid daar niet aan.

  M.i. belangrijke oorzaak: er bestaat geen ‘afreken’ cultuur, men verdrinkt liever in een saamhorige verantwoordelijkheidsgevoel, oftwel, het ligt aan iedereen/niemand. Geen afrekening bij de overheid, maar ik geloof ook niet daarbuiten: de ‘vrije marktwerking’ die links en rechts is geïntroduceerd waarbij de overheid juist terugtrad heeft vrijwel alleen voor nog meer ellende (en zakkenvullerij) gezorgd. En ik kan je verzekeren: ook bij particuliere projecten gaat er behoorlijk wat mis, alleen gaat ‘ons’ niet aan want privé en het is minder in “ons” zicht om “ons” daar druk om te maken. Iets wat ik overigens alleen kortzichtig vindt omdat de weerslag ervan (b.v. faillissementen/ontslagen/slecht uitgevoerd werk e.d.) ons wel degelijk aangaan, maar dit terzijde.

  Een groot deel van de “schuld” van het wantrouwen/ontevredenheid van de burger met de regering/overheid NIET bij de burger leggen lijkt mij niet geheel correct. Zolang de meerderheid der burgers zelf een ingrijpende verandering niet wil, verdienen zij de regering/besturing die ze zelf kiezen. Dat begrijpt iedereen zou je denken.
  Pas als het massaal privé zodanig slecht zou gaan en dat men de schuld daarvan bij een ander gaat plaatsen (over ‘eigen verantwoordelijkheid’ gesproken…) en wel bij de overheid, is er m.i. kans dat de overheid als systeem zal veranderen.

  Tot slot: geen wonder dat het CSP zit te pronken met de minst grote onvoldoende in Europa. Vrijwel alleen in Nederland vind je zoveel verleidelijke kapperminnende politici en om desalniettemin nog als ‘beste’ uit de bus te komen… vraag me af wat dit zegt over ‘ons’.
  Wellicht is daaraan aandacht besteden pas echt de moeite waard.

  Beantwoorden
 2. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Een paar opmerkingen:

  1. Je kunt bij het stemmen in Nederland je alleen maar conformeren aan het bestaande politieke systeem. Want dat systeem kan alleen maar wijzigen als 2/3e van de kamerleden er 2 keer voor zijn (grondwetsherziening). We hebben nu 2 keer meegemaakt in de laatste 15 jaar dat een aantal eenvoudige veranderingen werden afgestemd.

  De reactie van kiezers in Nederland is dan “niet stemmen” of partijen kiezen die niet in de regering zitten, zoals dat steeds meer gebeurt. Maar die zitten ook binnen het systeem en hebben een grondige wijziging van het systeem niet hoog op hun agenda staan. Zeker niet als ze op het pluche kunnen zitten, zoals D66 al een aantal keren heeft bewezen.

  2. Inderdaad gaan projecten in de privesector ook vaak niet goed. Maar de omvang overschrijdingen zoals bij de overheid (betuwelijn, noord-zuid lijn, c2000, rijksmuseum, stadhuizen, etc. etc.) zijn er niet of dodelijk voor dat bedrijf. Niet als het de overheid betreft. Die komt vrolijk weer met een volgend groot project en vaak nog met dezelfde mensen. Men vindt er altijd wel weer geld voor. Van burgers die niet, zoals ze wel kunnen in het bedrijfsleven, met hun voeten kunnen stemmen.

  3. De steeds grotere mismatch tussen politiek en bevolking, gekoppeld aan een groot democratisch deficiet zal uiteindelijk leiden tot een vorm van ontploffing. Hoe die zich aandient en wanneer is niet te bepalen. Maar uiteindelijk wel onvermijdelijk.

  4. De vergelijking met het buitenland is methodisch gezien nogal gevaarlijk. De cultuur is verschillend en de taal is verschillend. Dus als je denkt dat je in een vragenlijst in 27 verschillende landen hetzelfde zit te meten dan hou je jezelf voor de gek. Je kan wel vragen “bent u voor of tegen de invoering van deze wet”. Maar als je bij voorbeeld vraagt “hoe tevreden bent u over uw regering?” en je hebt een aantal antwoordcategorieen, dan is het niet zo dat vraag en antwoordcategorieen vertaalt in een andere taal exact hetzelfde betekent voor iemand in dat land. Nog los van het feit dat in de ene cultuur men anders reageert op de vraag die samenhangt met tevredenheid dan de andere. Per land kan je wel de ontwikkeling in de tijd weergeven, maar tussen de landen vergelijken, dat is echt minder duidelijk.

  Beantwoorden
 3. Tommie
  Tommie zegt:

  Naast INCOMPETENTIE (van bestuurders, medici en magistraten) en ONMACHT (van het kiezersvolk) speelt ONRECHT een rol als achtergrond van die ONVREDE. Een vaak verre en wazige achtergrond, jawel, maar echt verdwijnen doet hij niet. De toegenomen informeringscapaciteit zorgt ervoor dat velen dat onrecht niet echt zullen vergeten. In hun achterhoofden spoken bij tijd en wijle gedumpte klokkenluiders en door medische en gerechtelijke dwalingen zwaar geschonden levens.
  DAARAAN WENT MEN NIET OF NOOIT.

  Beantwoorden
 4. Velde
  Velde zegt:

  @Maurice,

  Wat de dodelijkheid van een particulier bedrijf betreft geldt hetzelfde systeem als de overheid: hoe vaak zie je niet dezelfde bestuurders weer vrolijk doorstarten, elders aanschuiven of opnieuw beginnen? Tuurlijk, de schaal is vaak minder groot, maar al met al zijn de bedrijven net zo bezig als de ‘overheid’. (Daarnaast, als men ontevreden is over een bedrijf zou men hun producten niet meer moeten afnemen, en toch doet men dat vaak omdat het makkelijker is).
  Ook het voorbeeld dat de overheid terugtrad en de beslissingen direct overliet aan particulieren heeft het ‘product’ er niet beter op gemaakt. Sterker, het (vaak kortzichtige) asociale bedrijfsbeleid en de graaicultuur is er zodanig gaan heersen dat overheidsinstanties dit hebben overgenomen. Zie voorbeelden in zorg, onderwijs, energie en transport.
  Dat het voorstel van Van Geel (CDA) om de politie buiten de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) te houden alleen al in hem opkomt is tekenend voor het democratische gehalte van politici en hun gevoel voor verantwoordelijkheid naar de burgers toe (eigen kiezers incluis).

  Zoals je zegt: je hebt een 2/3 meerderheid nodig om het systeem op de schop te nemen en, het belangrijkste: ook veranderingsgezinde politici laten het afweten wanneer ze eenmaal bij het bestuur horen.
  Bij een afrekencultuur stem zou je dus niet meer op deze mensen stemmen. Als de helft van de kiezers dit zou doen zou je al heel wat veranderingen in gang kunnen brengen.
  Daarom zou men politici op deze aspecten dienen te beoordelen. Maar ook de partij van Wilders staat niet voor systeemverandering en is vnl. gericht om de positie van bepaalde groepen, vnl. oorspronkelijk allochtonen en criminelen te veranderen, maar wel binnen hetzelfde systeem.
  Hoe zou het systeem dan kunnen ontploffen?

  Wat dat betreft vind ik het jammer dat de media zo weinig aandacht schenkt aan dit soort fundamentele zaken. In die zin komen de partijen met vrijwel alles weg en verandert er niet veel: media en kiezers laten hen met rust. De vraag waarom men niet afrekent blijft onbeantwoord.

  Beantwoorden
 5. mieke2
  mieke2 zegt:

  Can’t help myself. “Wij, het volk”

  Het is júist ook hier dat ik in de afgelopen tijd een paar maal over heb getracht om medestanders & hun ideeën, voors- en tegens, support en kritiek, te vinden om iets op touw te zetten waardoor wij (zij) het in Den Haag BETER zouden gaan doen of laten doen. Maar tot nu toe volledig tevergeefs. Terwijl de teller blijft stijgen voor blonde Geert die – denk ik – Goebbels tot z’n grote PR-voorbeeld heeft verheven, om te proberen een volk te laten herhalen wat 70 jaar geleden al bij alle buren en bij ons uiteindelijk tot totale rampspoed en dood en verderf leidde.

  Terwijl het zo simpel is. Als je als uitgangspunt neemt onze biologische behoeften (in de letterlijke betekenis van die woorden). Omdat de wereld de afgelopen halve eeuw wel een ratrace geworden kan zijn, maar ieder mensenkind op de eerste plaats nog gewoon koestering, bevestiging, liefde, voedsel, water, onderdak, slaap, vrede en sociale harmonie nodig heeft om te kunnen gedijen.

  Dus allereerst @ Velde: Hoe zou het systeem kunnen ontploffen?
  Door allereerst een clubje idealisten (niet-geitenwollensokkendragers maar echt wel realisten) bijeen te krijgen, dat een verkiezingsprogramma schrijft dat klinkt als een klok!

  Gemakkelijke woorden, ik weet het. Maar naast m’n levenservaring blijf ik op dit vlak geïnspireerd worden door de betere spirituele literatuur, waarin er keer op keer op gewezen wordt dat mensen de waarheid herkennen waar ze die tegenkomen. Aan die waarheid hangt vast wat ons in biologisch en mentaal opzicht bindt om gezond en gelukkig (en vervolgens entrepreneurs) EN VRIJ te kunnen zijn.

  Peil.nl zond vanmiddag een enquête rond. Wat de achterliggende motieven voor sommige vragen waren, weet ik niet. Maar als Herman Wijffels me een uurtje of liever anderhalf uur zou willen aanhoren en met me mee zou willen denken, dán en juist met zo’n man ontstond er zicht op een betere toekomst voor jong en oud, mens en dier!

  Hoog tijd misschien om dit eens onder de aandacht te brengen:

  Liedloff: The Continuum Concept

  Er is geen boek waar ik sinds de jaren ’80 zoveel exemplaren van heb uitgeleend, om ze vervolgens nooit meer terug te krijgen en daar heel blij om te zijn. De eerste uitgave in het Nederlands verscheen bij Bruna onder de titel “Natuur en Beschaving”. Waar halen idioten, niet-nadenkers in de politiek, het onderwijs, het bedrijfsleven en de media het überhaupt vandaan om te denken dat mensen, een volk, wel verder kunnen terwijl ze finaal van hun biologische roots en behoeften worden afgesneden? Sinds wanneer telt evolutie in de (Nederlandse) politiek niet meer mee? En hoe dom is dat?

  Beantwoorden
 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  Blonde Greet of Blonde Geert, het is allemaal een kwestie van de objectieve geschiedenis wel of niet willen kennen. Dus in het kader van “Wij, het volk” en hoe pijnlijk hier ook, wil ik toch even memoreren aan wat Tuschinski kortgeleden en éénmalig weer voor het nationale voetlicht haalde.

  Stan de Jong weblog over Süss de Jood

  Het Parool Niod vertoont nazifilm in Amsterdam

  Mijn hoogbejaarde moeder, die allesbehalve te verdenken valt van Nazi-sympathieën, heeft het boek tot op de dag van vandaag in haar boekenkast staan. Ik las het uiteindelijk pas een paar jaar geleden, en kon er nachtenlang niet van slapen.

  Is het niet adembenemend beangstigend dat anno 2009 onderhand de meeste mensen die je om je heen kunt aanwijzen, niet verder komen dan blonde Geert? En ook dat sommige zogenaamd intellectuele fans van een journalist als Stan de Jong één eetbaar gerecht maken en verheerlijken van Fitna en Süss de Jood?

  Als het Ministerie van Onderwijs in Zoetermeer eindelijk eens een brevet van onvermogen mocht krijgen omtrent z’n inspanningen en resultaten de afgelopen 30, 40 jaar … En wij de belastinggelden die vergeefs in die club al die jaren zijn gestoken, eens cent voor cent mochten terugkrijgen… Wij, het volk.

  Rücksichtslos. Knap ingeburgerd in de Nederlandse taal toen er tot een jaar of wat geleden standaard ook nog Duits op scholen onderwezen werd. Maar nu? Onderdeel van de karakterbeschrijving van psychopaten.

  Iemand hier behoefte aan de volledige tekst van de Protocollen van de Wijzen van Sion, hoe vals opgezet ook?

  Beantwoorden
 7. Admiraal
  Admiraal zegt:

  Je laat bij herhaling blijken een kwalificeer –bare (=in getallen uit te drukken) kijk op de samenleving te hebben. Je telt alles bij elkaar en destilleert daar conclusies uit. Je zou wat verder komen in je analyses en conclusies wanneer je in je kijk op de samenleving een wat meer historisch gezichtsveld betrok. Je schrijft bij herhaling over het naar jouw oordeel lage democratische gehalte van de samenleving en verwijst bij herhaling naar het optreden van Fortuin, Verdonk en Wilders als de personen die dit haarscherp zien en mede aan de kaak stellen.
  Allereerst brengt een democratischer gehalte van de samenleving nog geen humaner gemeenschap. Democratischer betekent niet per definitie humaner.
  Ik kan in het optreden van Fortuin, Verdonk en Wilders geen streven ontdekken naar een meer democratischer gehalte van de samenleving en al helemaal niet in een streven naar een humaner gemeenschap.
  Fortuyn was een charlatan. Hij trachtte in de eigen behoeften te voorzien door gebruik te maken van zijn charme. Tussen de studentenactivisten nam Fortuin van het begin af een eigen positie in. Keurig in het driedelig pak, met gevoel voor decorum en theatrale effecten hield hij afstand van de actievoerders. Maar bij bezettingen was hij de onderhandelaar. Fortuin was in eerste instantie ook niet echt geïnteresseerd in wetenschap: “Het gaat me om de eer en niet om de wetenschap“ zo was zijn parool.
  Kant omschreef humanisme als “Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit”: de overwinning van de mens op zijn onmondigheid waaraan hij zelf schuldig is. Hiervoor is echter meer nodig dan alleen maar wijzen naar volksvertegenwoordigers en ambtenaren.

  Beantwoorden
 8. Webmaster
  Webmaster zegt:

  @admiraal Je geeft absoluut niet weer wat mijn stellingname is. Blijkbaar heb ik het dus niet goed uitgelegd.

  Als je mijn Essay leest dan zit in het hart van het verhaal de drukknop voor de mensen aan de lopende band. Zodra je zelf het gevoel hebt dat je invloed hebt op je lot en dat anderen je daarin vertrouwen dan zal je degeen die je dat vertrouwen schenkt zelf eerder vertrouwen en ook meer tevreden zijn met de situatie waarin je zit. Je had en hebt er immers invloed op.

  Ons democratisch deficiet is zo groot dat het absoluut niet op zo’n situatie lijkt. Politici willen ons doen geloven dat we invloed hebben, maar er is vermoedelijk geen democratisch systeem in de wereld waar burgers zo op afstand worden gehouden als in Nederland. Buiten de samenstelling van de Kamer hebben we geen enkele invloed op de samenstelling van de regering, de keuze van de premier, de burgemeester, de keuze van de wethouders. Tevens hebben we geen (bindend) referendum. Noch hebben burgers (zoals in menig land wel het geval is) als burgers enige invloed op de rechtspraak. Noch via jury’s, noch via lekenrechters.

  Gecombineert met een bevolking die steeds hoger opgeleid is en steeds meer informatiebronnen tot zijn beschiking heeft, leidt dat tot een steeds grotere kloof.
  De opkomst van Fortuyn, Verdonk, Wilders, maar ook van de SP, en het steeds verder wegzakken van de traditonele grote partijen (CDA, PvdA en VVD) hangt daarmee samen.

  Maar geen van de betrokkenen (dus noch Fortuyn, noch Verdonk, noch Wilders, noch de SP) hebben een andere insteek ten aanzien van de relatie met de burgers dan de oudere partijen. En als ze in de regering komen (zoals de LPF in 2002 en wellicht een van de andere genoemde partijen in de toekomst) maken ze direct deel van het klassieke systeem en hebben zij ook geen enkel programma om het fundamentele probleem dat ik genoemd heb te overwinnen.
  Met als gevolg dat de steeds ontevredener wordende burger weer andere keuzes maakt, waardoor de stabiliteit steeds minder wordt.

  Een sterk vernieuwd en modern politiek systeem kan de binding tussen burger en politieke aanzienlijk doen versterken met als gevolg datgene waarvoor je pleit.

  Beantwoorden
 9. mieke2
  mieke2 zegt:

  M.i. heeft Maurice hier gelijk, en doet Admiraal het te gemakkelijk voorkomen alsof peilen alleen maar een kwestie is van afstandelijk schuiven met cijfertjes, zoals met stenen op een dambord.

  De “drukknop” om het tempo van de lopende band mee te beïnvloeden, is als personeelsinstrument allesbehalve nieuw en dat maakt de situatie van vandaag de dag nog treuriger. Het psychologisch principe van de drukknop vond z’n oorsprong al vele eeuwen geleden onder “goed leiderschap”. En concreet zul je er uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken over terugvinden ik schat zo vanaf de jaren ’40 (afgelopen eeuw) en in eerste instantie vooral in de VS en Canada. Toen Freud’s voetstuk al aan het eroderen was. Die “drukknop”, de erkenning om in staat te worden geacht beslissingen voor je eigen situatie te nemen die het geheel ten goede komen, is een bijna Bijbels principe. Het onderstreept de vrije keuze die de mens gegeven werd. Het hedendaagse Human Resources Management is m.i. in hoge mate ook op dat principe gestoeld: “héél de mens, en de interactie met z’n omgeving”.
  Voor goede HRM-inzichten en besluiten worden in de profit zowel als non-profit sector kapitalen betaald, sinds HRM als nieuwe denkrichting op het gebied van personeelsmanagement in de jaren ’80 vanuit de VS werd omarmd. Maar politiek Den Haag blijkt het nog niet te kennen.

  Dat Admiraal hier i.h.k.v. het functioneren van democratie Kant naar voren schuift, vind ik dan ook volledig onterecht. Natuurlijk moet je je van de geschiedenis bewust zijn; zie mijn eerdere opmerkingen hier over de fundamentele noodzaak om onze evolutie en biologie als soort, te blijven erkennen bij besluiten omtrent hoe mensen hun levens kunnen inrichten. Maar Kant leefde bepaald in een andere tijd dan wij, een tijd waarin mondigheid resp. onmondigheid, scholing en snelheid en middelen van communicatie & informatie vandaag de dag nauwelijks nog reëel te vergelijken is.

  Terug naar het heden. Wat is er op tegen om in principe 7 dagen per week zichtbaar te maken wat politici en bestuurders doen, zeggen en schrijven? Wat is er op tegen om dagelijks inwoners, of groepen inwoners, de mogelijkheid te geven van inspraak & motivatie bij de voortgang van behandeling van allerlei politieke onderwerpen? Dit land is toch immers van hen, en van niemand anders?
  Wat is er op tegen om een “getrapt” kiesrecht in te voeren, zodat ook de mening van de jongste generaties die het later allemaal voor ons bij elkaar moeten gaan verdienen, meer gerespecteerd gaat worden? Of als kiesrecht voor minderjarigen een stap te ver is, een plicht tot consultatie? Mórgen is het land namelijk van hen!
  Wat is er op tegen om te stellen dat gekozen volksvertegenwoordigers voortaan niet meer in hoge mate afkomstig mogen zijn uit ambtenarenland, en daar een quotum voor af te spreken? Wat is er op tegen om rigide fractiediscipline doodeenvoudig te gaan verbieden? Opdat de komedie, de pikorde en roedel-etiquette die wij nu al decennia meemaken en waardoor de omschrijving “zonder last of ruggespraak” een holle letter is geworden, wordt afgeschaft? Is een politicus m/v alleen maar wat waard als die zich telkens conformeert aan haantjes- en heksjesgedrag in de top van die paar politieke partijen? Nee, integendeel!

  Enfin, waar ik Admiraal wel gelijk in geef is diens constatering dat Prof. Fortuyn noch Verdonk noch Wilders streven (streefden) naar een humaner gemeenschap. Dat lijkt inderdaad verre van hen te zijn. Met “eigen volk eerst” kom je er niet. Dat is dierlijk, en kan het “dorp Aarde” tegenwoordig alleen nog maar in brand zetten.
  Ik vind het ontzettend triest dat zeker ook de ontkerkelijking de afgelopen 40 jaar steeds meer schreeuwers is gaan opleveren, die allereerst aan zichzelf lijken te denken. En dat in combinatie daarmee het niveau van het onderwijs weer zo dramatisch gezakt is. Zó ver gezakt dat je onderhand met een lantaarntje moet zoeken naar mensen die de “Golden Rule” nog kennen maar ook begrijpen. Die zich het inzicht hebben eigengemaakt dat het “doe aan anderen zoals u zou wensen dat anderen aan u doen“, in feite vrij simpele wiskunde is. Wiskunde die – vertaald naar de praktijk van het leven op Aarde – als vanouds de potentie heeft, het handvat geeft, om het leven gelukkiger en waardevoller te maken.

  Wat blijft veel mensen (dieren trouwens ook) over? Gevoelens van niet-gekend worden, machteloosheid, woede, wanhoop, onzekerheid, frustratie, terugtrekken danwel er op los slaan, eigenrichting, egoïsme, verharding, existentiële teleurstelling. Met een sterk verhoogde kans om ziektes aan te trekken die er vervolgens wel een einde aan komen maken voor je. Het negatieve karma dat we zodoende collectief aan het creëren zijn, gaat het voorstellingsvermogen ver te boven.

  Maar “Wij, het volk” kunnen beter en hebben ook beter verdiend. Dus wat we naast visie nu nodig hebben, zijn bezems. Duizenden bezems…

  Beantwoorden
 10. mieke2
  mieke2 zegt:

  Trouwens, heeft iemand Ad Melkert de afgelopen dagen de Britten al eens eerlijk horen waarschuwen?

  NRC, vrijdag 23-10
  “Zwakheden extreemrechts blootgelegd op BBC”, met link naar The Guardian.

  Ik niet namelijk. So much voor (gewezen, Haagse) top-politici en bestuurders, aan wie op grond van de democratie een heel volk eventueel met huid en haar wordt overgeleverd. Dan krijgen ze op een dag een kans, maar nee hoor. Nog steeds niets geleerd.

  Melkert, huidig UN special envoy voor Irak.
  Oh ironie…

  Beantwoorden
 11. dirk2
  dirk2 zegt:

  @mieke2,

  Jaja…neenee…(je bent wel erg veel “aan het woord” de laatste tijd, maar dit terzijde) maar dan Job Cohen als MP!

  Volgens de laatste peiling van Maurice.

  Zou dat nu de laatste troefkaart zijn van de PvdA om nog te redden wat er te redden valt?
  De volledige teloorgang die 100% zeker voor de deur staat?
  Ben benieuwd en misschien wil hij dat zelf wel helemaal niet.
  Is hem dat dan gevraagd?
  Job, blijf lekker zitten waar je zit!
  Tip van OmeDirk

  Beantwoorden
 12. Gerard
  Gerard zegt:

  De top van de PvdA, de arbeiderspartij, heeft haar achterban overtuigd van langer doorwerken. Een pyrrusoverwinning, want vóór dat aan de orde is (2020) zijn er minstens drie nieuwe kabinetten gepasseerd.

  Die komen mogelijk op het idee om de AOW te financieren door het wegsturen van internationals, die ons zo’n 15 miljard kosten.
  Zie Zembla van afgelopen zondag.

  Extra voordeel: Bij commerciële allochtonen valt kennelijk zoveel te halen, dat de vraag van Wilders – wat kost een (menselijke) allochtoon? – er niet meer toe doet.

  Verder kunnen we afscheid nemen van alle ministers van financiën en vertegenwoordigers van ‘wij het volk’, die in ons belastingparadijs hebben liggen slapen.

  Beantwoorden
 13. mieke2
  mieke2 zegt:

  Dirk2 dat moet je in perspectief zien (“veel aan het woord”). Met 24 uren in ieder etmaal en de omstandigheid dat ik hier niemand tegenhoud om ook een reactie te posten. Maar heb jij misschien een verklaring voor het feit dat m.i. niet één krant of nieuwsrubriek gerefereerd heeft aan Wijffels in z’n verslag van de laatste Peil enquête? Niet één!

  Job Cohen als MP? Ook goed, d.w.z. altijd beter dan wat er nu de toon zet, mits hij afstand kan nemen van die eeuwig kibbelende partij van hem.

  Beantwoorden
 14. dirk2
  dirk2 zegt:

  @mieke2

  Ik heb wel een vermoeden, jawel…maar kan dat natuurlijk niet echt hard maken.
  Helaas!
  Was het leven maar zo simpel.
  Iets met aansturen van hogerhand en zo…
  De media bepalen dat allang zelf niet (meer?) wat ze publiceren maar worden ingefluisterd door ???
  Vrijheid van meningsuiting?
  Forget it!

  Beantwoorden
 15. Admiraal
  Admiraal zegt:

  Ik ben blij met je reactie. Ik heb je inderdaad niet altijd goed begrepen
  Je schrijft verder “maar er is vermoedelijk geen democratisch systeem in de wereld waar burgers zo op afstand worden gehouden als in Nederland.”
  Ik stel dat de toegankelijkheid van de diverse bestuurslagen in de afgelopen decennia groter geworden is dan het ooit was. De posten in de diverse bestuurslagen werden altijd bezet door vertegenwoordigers uit de hogere sociale lagen zoals: artsen, notarissen, kerkelijke vertegenwoordigers. Het was voor vertegenwoordigers uit de lagere sociale lagen gewoonweg niet mogelijk om een plek te bemachtigen. Die periode is gelukkig voorbij.
  Na de Tweede Wereldoorlog kregen we de periode dat afgestudeerden van universiteiten aanspraak maakten op posten in de diverse bestuurslagen op grond van hun afgestudeerd zijn, zoals de vertegenwoordigers van Nieuw Links binnen de Partij van de Arbeid.
  Nu verkeren we toch naar mijn oordeel in een periode dat de posten in de diverse bestuurslagen bezet worden door vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking ook uit de lagere sociale lagen.
  Betekent het dat ons democratisch bestel nu op orde is. Geenszins.
  Ik ben het met je eens dat we geen enkele invloed hebben op de samenstelling van de regering, op de keuze van de premier, op de keuze van de burgemeester, op de keuze van de wethouders, en dat er geen (bindend) referendum is, en op de rechtspraak.
  Maar dit is geen gevolg van een complot of een defect aan “het systeem”.
  Het leeft domweg niet onder grote groepen van burgers, ondanks het toegenomen opleidingsniveau en ondanks de mogelijkheid om door middel van het internet met één druk op picarta.nl toegang te hebben tot de catalogus van elke bibliotheek in Nederland. Welk een potentieel aan mogelijkheden hebben de massamedia om het volk kennis bij te brengen en hun inzicht te verdiepen. Ze worden echter ingezet om kijkers te vermaken. Blijkens de kijkcijfers wil men niet anders dan vermaakt worden. Een deel van de bevolking heeft geen interesse (meer) in het verleden, en dus niet in de toekomst. Men is gericht op (het voortdurend veranderende) hier en nu.
  Toch ben ik hoopvol gestemd. De mens laat zich niet blijvend onderdrukken en/of uitbuiten. De situatie in Zuid Afrika heeft dat weer eens bevestigd.
  Daar heeft de zwarte medemens uiteindelijk toch zijn medezeggenschap opgeëist en gekregen. Maar, toegegeven, het heeft lang geduurd.
  Ik hoop en verwacht dat ook bij ons de behoefte aan medezeggenschap zal toenemen en zal uitmonden in een situatie waarin veel van hetgeen jij als wenselijk en noodzakelijk ziet zal zijn gerealiseerd. Op veel terreinen van het maatschappelijk leven zie ik dat mensen meer openheid eisen en meer invloed willen hebben op het bestuur van hun wijk, plaats, of provincie.
  Enige weken geleden echter ebde ook mijn optimisme weg toen onze volksvertegenwoordigers slechts enige voorzichtige kritiek gaven over de wijze van geld besteden door die personen die menen vanwege erfrecht aanspraak te hebben op de plaats van hoofd van de regering, en het niet aandurfden deze aanspraak zelve ter discussie te stellen.

  Beantwoorden
 16. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Admiraal.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat degenen die uit lagere sociale lagen opklimmen naar de top zich laten inkapselen, om niet uit die bevoorrechte positie maatschappelijk weer omlaag te kukelen?
  De zogenaamde desinteresse van het grote publiek zou wel eens het gevolg kunnen zijn van de arrogante afwijzing door hen die de lakens uitdelen.
  Een duidelijk voorbeeld daarvan lijkt mij de wijze waarop de kamer omspringt met het per 1 mei 2006 ingestelde “Burgerinitiatief”.
  Eerst werd het vereiste aantal handtekeningen verhoogd van 15.000 tot 40.000.
  Vervolgens werd de leeftijdgrens van de indieners verhoogd van 16 naar 18 jaar, indieners die uitsluitend van Nederlandse nationaliteit mogen zijn.
  Vervolgens werd de periode waarin de kamer niet over het onderwerp mocht hebben geoordeeld verlengd van één naar twee jaar.
  Men had 30 burgerinitiatieven per jaar verwacht.
  Door moedeloosheid van de burger werden het er in drie jaar maar vier, waarvan er slechts één de kameragenda haalde.

  Beantwoorden
 17. Velde
  Velde zegt:

  @hjvonk
  Zo’n burgerinitiatief is slechts een doekje voor het bloeden. Invloed geeft het niet. De kamer kan de genoemde argumenten even vrolijk naast zich neerleggen of negeren. Wat zou moeten kunnen is een referendum, maar zelfs als die door henzelf georganiseerd wordt negeert men de uitslag als die niet bevalt… en toch zul je zien dat ze op zo’n houding niet afgerekend worden en er mee wegkomen.

  Het politiek activisme is ook vrijwel uitgestorven. Vrijwel niemand zet zich in, hoe makkelijk het hen ook wordt gemaakt (b.v. gewoon een mailtje sturen) en het blijft vaak bij klagen.
  Ik maak het vaak genoeg mee op gemeentelijk niveau: men klaagt en is het dan eens met een voorgestelde verandering of aanpak, maar dan is men te beroerd om deze mening zelfs maar te laten horen, zelfs niet door anderen. Hoe ‘lui’ kun je zijn?
  Doet me denken aan de donorkwestie: te lui om een formulier in te vullen. Men komt weg met deze houding omdat niemand aansprakelijk wordt gesteld voor het overlijden door het schaamtevolle gebrek aan organen en iemand die toch schaamteloos ‘nee’ heeft gezegd toch geen orgaan wordt geweigerd.

  Verantwoordelijk hiervoor: onze regering. Het is des te gortig dat deze regering de opinie van de meerderheid dat voor een systeem van “ja tenzij” is weigert in te voeren. Wat mij betreft kunnen deze lieden op de lijst ‘verboden organen te ontvangen’ zetten, dan pas zullen ze anders wikken en oordelen.

  Beantwoorden
 18. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Velde en even terzijde
  De combinatie van de woorden organen en schaamteloos zie ik vooralsnog alleen maar als ik denk aan bijvoorbeeld China, India en landen in Latijns Amerika. Voorbeelden van landen waar je leven geen fluit meer waard is als je arm bent, of gevangene, of kind sinds de medische wetenschap er steeds beter in slaagt om menselijke organen te transplanteren.

  “Schaamteloos” komt nog altijd niet in het woordenboek van mijn gezin voor als het om het niet-invullen van een donorcodicil gaat. Niet alles in het leven is te koop. Schaamteloos vind ik wèl dat de mensenkinderen steeds meer tot nummers en slaven, vee, consumenten-tot-de-dood-erop-volgt gedegradeerd worden van geboorte af aan.
  Diezelfde mensen kunnen integere motieven hebben om niet ook nog eens hun binnenwerk (organen) bij voorbaat al aan de Staat beschikbaar te stellen terwijl die Staat alsmaar aan hun hersens (denken, overtuigingen) blijft peuteren en manipuleren.

  Wat de leugen van het Burgerinitiatief betreft, mee eens. M’n eerste eigen ervaring was met de Vuurwerkpetitie begin dit jaar. Ondanks dat die binnen zeer korte tijd aan alle eisen voldeed al snel door Den Haag definitief naar de prullenbak verwezen.

  Er is een antwoord op: gewoon met z’n allen zorgen voor een paar splinternieuwe politieke partijen die kunnen meedoen aan de TK-verkiezingen. En die zó goed zijn qua (consistentie van) programma en vredelievende visie dat de Nederlandse kiezers het huidige voor 99% onbetrouwbare zooitje draaikonten finaal uit het parlement kunnen wegstemmen. Eindelijk.

  Beantwoorden
 19. mieke2
  mieke2 zegt:

  Wil dat Zesde Zintuig zich niet een tijdje in Den Haag gaan vestigen?

  Zucht…

  De landsadvocaat lekker samen met al z’n vriendjes.
  Sluit me van harte aan bij de lezersreacties.
  En als je Docters aanbiedt om een boekje open te doen over de praktijk, dan geeft ook die een hartgrondig “niet thuis”.

  Nou ja, misschien wordt het van de winter wel weer een keertje springtij in combinatie met een extra zeer zware noordwester op de kust…

  Beantwoorden
 20. mieke2
  mieke2 zegt:

  Springtij op de Waddenkust, bij een orkaan uit het Noorden, mag ook.

  “We zijn wettelijk niet verplicht om de antecedenten van een docent na te trekken en de docent was niet verplicht die te noemen”.

  De Hanzehogeschool in aktie. Nog nooit van een “VOG” voor leraren gehoord. Dit land wordt zo rot als een mispel gemaakt. Door lui met glimmende titels voor hun namen veel méér nog dan door wij, het klootjesvolk.

  Beantwoorden
 21. Velde
  Velde zegt:

  @mieke2
  Mij stoort het vooral dat een grote mensenleven reddende verbetering relatief simpel te bereiken is waar de meerderheid van de burgers het mee eens is. Het niet invoeren van dit systeem is dodelijker dan onze verkeerslachtoffers. Iedere dag sterven er meerdere mensen in Nederland door gebrek aan organen. Het zou zo maar om je kind kunnen gaan. Organen geef je trouwens niet aan de staat, maar aan een op sterven na dood medemens.

  I.v.m. pol. partijen: destijds wilde Peter R de Vries een partij stichten, de “Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang”. Hij zag er vanaf toen bleek dat hij te weinig stemmen zou krijgen om enige invloed te kunnen hebben, sterker, slechts 1/3 van de stemmers van “wij, ons volk” vond hem überhaupt een aanwinst in het politieke spectrum. Misschien omdat hij bij zijn punt ‘bestrijding van de criminaliteit’ te weinig nationaliteiten betrok? Of omdat hij zo nadrukkelijk spreekt?

  Beantwoorden
 22. Tommie
  Tommie zegt:

  @ Wieteke, 30 oktober 2009 om 08:51

  Zojuist de video met het pleidooi van de heer R. Hoerchner gezien en beluisterd. Zijn onderbouwde, schrikwekkende conclusie is helaas niet nieuw: Justitie is een criminele organisatie met een hypocriete schurk aan de top.

  Beantwoorden
 23. Bou
  Bou zegt:

  Beste Wieteke,

  Dank voor de verwijzing naar mijn weblog.

  De zaak Hörchner is zoveel belangrijker dan men nu denkt.
  De vraag is of het OM gegevens mag vervalsen om iemand strafrechtelijk te vervolgen.
  Het antwoord luidt uiteraard: NEE.
  Maar in de zaak Hörchner was dit wel degelijk het geval.
  Tot op heden heeft men tot aan de top van justitie ontkend.
  Dat maakt me wel een beetje BANG.

  Lees meer: http://www.boublog.nl/2009/10/28/horchner-en-pijnenborg-tegen-de-staat/
  Er volgt meer…

  Maurice, dit lijkt maar zo’n kleine geit, maar het is echt een olifant in onze porseleinkast…

  Beantwoorden
 24. mieke2
  mieke2 zegt:

  “Crisis in aantocht”…. Het waren toch niet de Moslims die in ’38-’45 in Duitsland en in Nederland de Joden kwamen marginaliseren, deporteren en ausradieren?

  Véél dank aan Herman van Veen. Zijn waarschuwing is al langer de mijne, en die van zovelen meer. Het eerste wat een Hollander in gedachten hoort te komen bij het observeren van achtergrond en opmars van de PVV, is de NSB.
  En bij de herhaalde uitlatingen van ene Geert Wilders dat hij alle Moslims Europa uit wil laten zetten, is wel de laatste stem die het voor hem op mag nemen die van Bram Moszkowicz.

  Beantwoorden
 25. mieke2
  mieke2 zegt:

  Luister naar omwonenden in Hilversum, waar gisteravond iemand door een misdrijf om het leven kwam.

  omroep noord-holland

  Dat is nog eens wat anders dan een discutabel griep-beleid.

  Hilversum en ‘t Gooi zijn al jaren berucht om hun gebrek aan voldoende opvang voor daklozen en zwervers. Maar dat zijn net zo hard medemensen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *