Government 2.0

Dankzij Joe Trippi  (de auteur van ” The revolution will not be televised” n.a.v. de campagne van Howard Dean in 2004) werd via Twitter mijn aandacht getrokken naar een Australisch Rapport over Government 2.0. Als je dat leest dan besef je pas hoe archaisch het Nederlandse politieke systeem nog is en  de overheid functioneert. 

In het rapport staat een werkdefinitie van Government 2.0. Dit is de vertaling: “Government 2.0 gaat niet specifiek om sociale netwerken of een benadering van welk onderwerp dan ook via technologie. Het vertegenwoordigt een fundamentele verandering in de implementatie van het openbaar bestuur – naar een open manier van samenleven en samenwerken, waar (zoveel als mogelijk is) een open manier van raadpleging is, alle informatie open is, kennis wordt uitgewisseld, wederzijdse erkenning van expertise plaatsvindt en een wederzijds respect is van gedeelde normen en waarden en men weet hoe men omgaat met het feit dat men het onderling niet eens is. Technologie en sociale instrumenten zijn een belangrijk onderdeel van deze verandering, maar in essentie alleen een facilitator van het proces.”

Hier tref je een samenvatting van het Australische rapport door Joe Trippi. En hier wat meer over het onderwerp.

In het conceptrapport van de Australische Commissie staat in hoofdstuk 4.2 uitgelegd wat Government 2.0 is. Hieronder dat hoofdstuk waarin uitgelegd wordt hoe anno 2009 het woord “SAMEN” in de politiek kan worden ingevuld:

“At its simplest level the term ‘Government 2.0’ is the result of applying Web 2.0 collaborative tools and practices to the processes of government. As they have outside of government, these tools and practices can increase productivity and efficiency. Yet this report is guided by the conviction that it can be much more than this. As Australia’s self-organised Government 2.0 Google Group puts it:

Government 2.0 is not specifically about social networking or technology . . . . It represents a fundamental shift in the implementation of government – toward an open, collaborative, cooperative arrangement where there is (wherever possible) open consultation, open data, shared knowledge, mutual acknowledgment of expertise, mutual respect for shared values and an understanding of how to agree to disagree. Technology and social tools are an important part of this change but are essentially [just] an enabler in this process.

Given that government should be inherently collective and collaborative, the potential of a Web 2.0 enabled approach to government – what we call Government 2.0 – is potentially transformative. It offers the opportunity to make representative democracy more responsive, and more participatory. The incorporation of Web 2.0 technology into government engagement offers a unique opportunity to achieve more open, transparent, accountable and responsive government.

A Government 2.0 culture is open to the opportunities presented by technology, and is willing to listen, to engage with its citizens – indeed to invite them to directly collaborate in their own governance. It is a government that is in many ways more exposed: to criticism and unsought comment, but also to new ideas and informed feedback. These cultural challenges are at the heart of Government 2.0 and more profound than the technical and other challenges of adopting new technologies.

Government 2.0 will also subtly change the relationship between citizens and government. It will open up opportunities for citizens to engage more directly and collaboratively with public servants. But this will occur only where government agencies and public servants encourage their involvement – not just by inviting it, for we have no shortage of such invitations today – but by responding in ways that demonstrate their appreciation of public contributions. And of course alternatives should continue to be provided for those not wishing or able to engage online.

Further, increasing citizen participation pre-supposes access to information. Here Government 2.0 takes the next step in the evolution of open government by strengthening freedom of information rights and building upon those rights of access, rights to freely re-use, republish, repurpose and otherwise add value to government information. In short, to use the words of the Freedom of Information Bill currently before Parliament Government 2.0 takes as a premise that “information held by the Government is to be managed for public purposes, and is a national resource”.

A Government 2.0 culture represents a shift to an assumption that government information is open by default, in the absence of good reasons to the contrary. Not only would this represent cost savings in the administration of access requests, but, as argued elsewhere in this report, it makes information available for a range of new uses including uses that provide important social and community benefits.

Policy changes mandated by governments, and legal changes by Parliament, are necessary to make this transition. However many of these are either in place or in contemplation. While these changes are necessary they are not sufficient for Government 2.0 to take hold. For the transition cannot be forced. It must come to infuse the culture of public agencies and their operatives. It must become ‘the way we do things here’. This will be a difficult transition to negotiate.

The promise of Government 2.0 is a rich one, however, and this is not the kind of challenge that Australians are likely to resile from. If Australia fails to fully grasp the potential of Government 2.0 we will lose the opportunity to increase the effectiveness of policy making and forsake the opportunity to draw citizens into closer collaboration with their government. Our nation’s innovative capacity will also suffer and the country will falter in its ambition to achieve a world class public service.”

In Nederland zijn er een aantal ambtenaren bezig met dit ook in Nederland van de grond te krijgen, zoals deze. Maar het lijkt meer op wat sneeuwklokjes die in december al naar boven komen, maar de winter moet nog komen. Als burger merk je er nog niets van.

Er is een hele grote cultuuromslag nodig aan de top van de piramides van de overheid, maar die weg is nog zeer lang. (Weer geillustreerd als je vandaag de korpschef van Rotterdam hoorde schutteren als het ging over het onderwerp welke conclusies hij zelf trok uit het rapport van de COT over het falen van de politieorganisatie rondom de incidenten in Hoek van Holland).

39 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  Australië moet ook nog aan deze omslag beginnen. De voorstellen zijn goed en, zoetjesaan, worden er wat veranderingen zichtbaar, vooral mbt het online zetten van allerlei relevante documenten en agenda’s van gemeenten en organisaties.
  Hoe archaïsch de cultuur bij politici nog is laat de A’damse PvdA verkiezingen binnen eigen geledingen zien: “druk kwam van het afdelingsbestuur, dat tot twee keer toe een lijsttrekkersdebat blokkeerde” – hoe halen ze het in hun hoofd… ook al is hun hoofdkleur rood.

  De uitverkiezing van Rutte als beste en Rita als slechtste politicus van het jaar door parlementariërs toont m.i. aan hoe ‘anders’ de mening en het denken van politici t.o.v. van de Ned. bevolking is.
  Kan het natuurlijk mis hebben. Maurice?

 2. Tommie
  Tommie zegt:

  Het Nederlandse politieke systeem mag dan archaisch zijn, de verdorven geesten van sommige medische bobo’s zijn erger, hun onderbuikgevoelens baarden het geloof aan kwaadaardige heksen:
  “Lucia probeert haar leven weer op te vatten, maar de voortdurende onzekerheid knaagt. Haar gevangenisstraf was erg. Maar het is nog erger dat haar het vertrouwen in mensen is afgenomen. Als je zo maar van de een op de andere dag door iedereen verdacht kan worden van seriemoorden op kindertjes, oude mensen, van hekserij, van brandstichting etc. Als familieleden, vrienden, collega’s, Jan en Alleman op eens geloven dat jij iets vreselijks hebt gedaan waar je je zelf nooit of te nimmer toe in staat acht, waar je niet eens aan wilt denken, dan is dat heel moeilijk te bevatten.”

  http://www.luciadeb.nl/index.html

 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  GOVERNMENT 2.0

  In de inleiding stelt Maurice dat er een fundamentele verandering nodig is in de implementatie van het openbaar bestuur.
  Er dient een open en wederzijdse uitwisseling van kennis en expertise van de grond te komen tussen de samenleving en de professionele bestuurders.
  Op 27 juli van dit jaar schreef ik het bericht “Dood in de Pot “waarin werd aangegeven hoe vakkundig burgerinitiatieven de nek worden omgedraaid door de vaste kamercommissie Verzoekschriften en Burgerinitiatief.
  Hoe aangenaam was ik dan ook verrast bij het lezen van het artikel “Burger initieert, ambtenaar volgt “van Ineke Westbroek in het ambtenarenblad “Binnenlands Bestuur “van week 50.
  Hier en daar dringt op gemeentelijk niveau het besef door dat de overheid het initiatief dient over te laten aan de burger om in open wisselwerking tot maatschappelijk gedragen beleid te komen.

  U kunt het artikel vinden op http://www.binnenlandsbestuur.nl
  en vervolgens in het hokje zoeken in te typen:
  “Burger initieert, ambtenaar volgt”.

 4. Fleur
  Fleur zegt:

  Bij Pauw&Witteman hoorde ik dat advocaat Enait vanwege zijn geloof mag blijven zitten bij binnenkomst van de rechters.
  Scheiding van Kerk en Staat zijn blijkbaar vervallen binnen de rechterlijke macht!!
  Wat een gotspe!

 5. Velde
  Velde zegt:

  @Fleur,

  Dat is wat hij zegt. Echter, het is op grond van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel dat iemand – los van iedere religie/geslacht etc. niet meer hoeft op te staan voor een rechter. Dus hij ook niet :)
  Gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat men – los van iedere religie etc. niet meer een hoofddeksel zou moeten afnemen of opzetten.

 6. Ria
  Ria zegt:

  @ Fleur,
  De beslissing van de rechter is gewoon geëvenaard aan de huidige situatie van de Nederlandse samenleving, nl een multiculturele en multi-religieuze samenleving en daar heeft dit land zelf voor gekozen. Daar mee kiest men ook voor de gevolgen, er komen andere tradities en culturen binnen tussen de gebruikelijke vaste normen en waarden. De rechter heeft getoetst op basis van wederzijds respect , een woord wat in dit land nogal eens alleen op zichzelf wordt betrokken, terwijl het bedoeld is voor het afleggen van je eigen vastgeroeste normen en waarden en de ander zijn normen en waarden te onderzoeken, te begrijpen en indien waardig- deze te respecteren. Dat heeft de rechter begrepen van het hof van discipline, nu Jeroen Pauw en Geert Wilders nog.

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_veguestbook_pi1%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5Btt_news%5D=14151&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=9f98ddea11

  http://www.ad.nl/ad/nl/1000/Nieuws/article/detail/450201/2009/12/11/Hof-vernietigt-berisping-zittende-advocaat.dhtml

 7. Velde
  Velde zegt:

  @Fleur,

  Een advocaat zeker, met pluim als ie wil. Een rechter weet ik niet, hij heeft misschien een overeenkomst getekend dat hij gebonden is aan een bepaalde kledingdracht. In Engeland was het tot vorig jaar juist het opzetten van een pruik :)
  Times, they are changing…

 8. Fleur
  Fleur zegt:

  @Velde,

  Ik dacht dat de toga- zonder hoofddeksel- bedoeld is als symbool van neutraliteit.
  Enait wenst zijn gehaakte hoed -zal ik maar zeggen- op te houden.
  Dát m.n is een openbare uiting van zijn geloof waardoor voor mij de scheiding van Kerk en Staat binnen ons rechtssysteem onduidelijk is geworden.
  Wat mij betreft is om die reden het dragen van een toga dan ook overbodig geworden.

 9. Velde
  Velde zegt:

  @Fleur
  Precies, althans, wat advocaten betreft. Advocaten zijn partij(dig) in een zaak en rechters staan zg. erboven. Advocaten zouden idd hun toga overboord kunnen zetten. OvJ zou dit eigenlijk ook moeten kunnen (of een b.v. blauwe om de staatspartij te vertegenwoordigen). Maar rechters, dat is in principe andere koek.
  In die zin mag Enait doen wat hij wil, hij vertegenwoordigt noch de staat, noch staat hij erboven – Goddank :)

 10. mieke2
  mieke2 zegt:

  Maar dit is minstens zo hoopvol. Want zomaar opeens op een zaterdagmiddag in de donkere dagen voor Kerst, in het Dagblad Trouw. Open en bloot!

  Lesje staatsgreep voor beginners en gevorderden

  Regel 1
  “Probeer de infrastructuur in handen te krijgen”

  Weten jullie het nog? 6 Mei 2002 ‘s middags midden op het Mediapark? Het zenuwcentrum van ‘s lands informatie infrastructuur? Het eerste doel van iedere revolutie pakweg de laatste 80 jaar: de radio- en TV zenders?

  Nou, in zo’n land leven we dus. Nog steeds, ondanks een paar extra manshoge hekken en een enkele camera hier of daar. Tel daar de kracht van het internet bij op, en iedere revolutie hier te lande heeft automatisch de wind al een heel eind mee.

 11. Velde
  Velde zegt:

  Van de gedetineerden die in 2006 werden vrijgelaten, kwamen er 54 procent binnen twee jaar opnieuw met de politie in aanraking. Bij gevangenen in 2004 was dat nog 59 procent.
  Als GOV 2.0 had bestaan zou Hirsh Ballin niet “doorbraak” gekraait hebben bij deze melding maar een klein stapje (5%) in de goede richting. Amper iets om over naar huis te schrijven.
  Onduidelijk is of “weer in aanraking met de politie” ook (wederom) detentie wordt verondersteld. Daarnaast, hoeveel ex-gedetineerden maakten niet deel uit van herhalingsgroep en dus voor de ‘derde’ en meer keer in aanraking kwamen met de politie?

 12. Velde
  Velde zegt:

  In deze steeds langer donkerder wordende dagen:
  “The Dundee City council this year decided that the traditional Xmas lights switching on should be renamed “Winter Lights” for fear of giving offence to minorities.”

  Out Kerstlichtjes/Kerstboom – In Winterlichtjes/Winterboom :)

 13. mieke2
  mieke2 zegt:

  Velde (17:01) ik vind dat net zo achterlijk als dat het kruis op de mijter van Sint Nicolaas opeens op veel plaatsen moest verdwijnen. In Nederland… :-(

  Want een angsthazen die ónze cultuur bibberend maar overboord gooien.
  De fundamentalistische Islamitische mondiale gemeenschap (en daar gaat het toch om, nietwaar?) lacht zich rot. En gelijk hebben ze.

  Velde (13:53) Die Hirsch Ballin, wie was dat ook alweer?
  Oh ja, dat mannetje dat samenspant om de Nationale Ombudsman een kopje kleiner te maken (Trouw e.a.)

  De ombudsman zei in eigen omgeving gewaarschuwd te worden dat het kabinet hem op deze manier probeert ”in het hok te krijgen”. Zelf sprak hij zich daar niet over uit. (ANP)

  Zo’n minister van non-Justitie kan dus wel weg en laat ie z’n vrindjes vooral ook gauw meenemen. Liefst nog vóór de Kerst, dat ruimt mooi op en dan branden de kerstlichtjes ook gelijk een stuk helderder.

 14. Velde
  Velde zegt:

  @Fleur
  Ik begrijp dat het Hof van Discipline wel religie als basis v/d uitzondering heeft genoemd ipv gelijkheidsbeginsel voor het niet hoeven te staan en hoofddeksel afnemen. Albayrak kondigt wettelijke maatregel aan als Orde van Advocaten dit niet regelt. ‘Mozus’ wat een gedoe…

 15. Tommie
  Tommie zegt:

  @ Velde, 15 december 2009 om 09:30

  ‘Mozus’ wat een gedoe…

  Dat krijg je met zo’n religieuze drammer als Enait, die uiteindelijk uit is op de opheffing van de scheiding van kerk en staat. Als hij in dat niet opstaan voor de vertegenwoordigers van het Nederlandse recht blijvend zijn zin krijgt, volgt zijn volgende stap. Proef bijvoorbeeld maar eens van de betekenis van de minaret in islamitische ogen:

  Minareler süngü, kubbeler miğfer
  Camiler kışlamız, mü’minler asker
  Bu iláhi ordu dinimi bekler
  Allahu Ekber, Allahu Ekber.

  Gedicht, toegeschreven aan Ziga Gökalp, in een redevoering aangehaald door de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan, destijds burgemeester van Istanbul, op 6-12-1997. Erdoğan liet aan dit gedicht de volgende strategische woorden voorafgaan: “De demokratie is slechts een trein waarop wij stappen, totdat wij aan ons doel zijn”.
  Het leverde hem een gevangenisstraf op van 10 maanden op grond van een artikel in het toenmalige Turkse wetboek van strafrecht (opruiing tot vijandigheid en haat op grond van klasse, ras, religie, sekte of regionale verschillen) en een levenslang verbod om politiek te bedrijven. Dat laatste is een wassen neus gebleken.

  Nederlandse vertaling:
  Minaretten zijn onze bajonetten*), koepels onze helmen
  moskeeën onze kazernes, de gelovigen**) onze soldaten
  Ik verwacht van deze goddelijke religie een leger
  Allahu Akbar, Allahu Akbar.

  De Engelse vertaling op wikipedia luidt:
  The mosques are our barracks, the domes our helmets,
  the minarets our bayonets and the faithful our soldiers.
  en de Duitse:
  Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette,
  die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.

  Bij zijn bezoek aan Duitsland in februari 2008 betitelde Erdogan de assimilatie van Turkse immigranten als een “misdaad tegen de menselijkheid”.

  *) Ook vertaald als zwaarden of speren.
  **) Het woord “burgers” bestaat niet in islamitische landen.


  Zit me toch niet lekker, dat het Hof van Discipline religie als basis voor uitzonderingen ziet.
  Het Amsterdamse GVB, en in zijn kielzog de rechter, maakt het nog bonter. Het verbiedt een koptische trambestuurder het dragen van een bescheiden kruisje op zijn uniform, terwijl het in het dragen van de eveneens religieus geïnspireerde hoofddoek voor het geüniformeerde vrouwelijke personeel geen enkel bezwaar ziet.

 16. mieke2
  mieke2 zegt:

  Misschien strooit de PVV iets te gul met steekpenningen?

  Nou ja, zo’n vraag is niet abnormaal natuurlijk met een politiek eenmans-cabaret dat niets van z’n boekhouding wil laten zien, laat staan controleren.

 17. Velde
  Velde zegt:

  @Tommie

  Ik begrijp het voorbeeld, maar meesten moslims zullen dit gelukkig ook niet zo zien.
  Het “Mozus” of “Jemed” gedoe is eigenlijk aan ons zelf te danken. Laat hem drammen, er drammen er wel meer. Wat mij betreft had hij/iedereen mogen blijven zitten op grond van het gelijkheidsbeginsel, maar religieus motief? Dat is altijd vragen om moeilijkheden – van beide kanten bij een minderheid. En Ned. doet redelijk spastisch als het om minderheden gaat.

  Ben het eens met je oordeel over kronkels GVB, maar ik denk dat er vnl. pragmatisch gedacht is: ketting met kruis kan uitnodigen tot wurgneigingen of kan vast blijven haken en daarom kledingvoorschrift van stal gehaald: geen juwelen op uniform. Anderzijds, gezien tekort hoofddoekloze werknemers, deze dan maar accepteren. Kledingvoorschrift: bedrijfskleur met logo :)
  Je zou ook kunnen zeggen dat het GVB principeloos ‘onze’ handelsgeest volgt.

  Enfin, in Europa heeft men tot laat vandaag eindeloos vergaderd over crucifixen, religie en grondwet… wat dat betreft is er bij lange na nog geen scheiding tussen staat en religie. Het blijft mensenwerk.

 18. Tommie
  Tommie zegt:

  @ Velde, 16 december 2009 om 02:36

  ketting met kruis kan uitnodigen tot wurgneigingen of kan vast blijven haken
  Zoiets kan ook met hoofddoekjes, vooral dat wurgen.

  De argumentatie van het Amsterdamse GVB heette in mijn middelbare schooltijd “een gaaf voorbeeld van ergens een punt aan lullen”.

 19. Fleur
  Fleur zegt:

  Klink had het druk met zijn vriend Oosterhuis om de bevolking een angstpsychose te bezorgen omtrent de mexicaanse griep.
  Het gevaar van de Q-koorts epidemie werd daarbij volkomen genegeerd.
  Via de Zembla uitzending werd echter dit wanbeleid van Klink openbaar gemaakt.
  En ja, na deze tv bekendmaking werd hij gedwongen tot serieus overleg met Verburg.
  De gevolgen van dit trage struisvogel beleid zijn desastreus voor mens en dier.
  Wat een niet te verteren klojo`s zijn Klink en Verburg!!

  Appie Oosterhuis is inmiddels internationeel door het ijs gezakt en staat nu te boek als mega fraudeur.
  Krijgt voor zijn gesjoemel een miljoen van onze corrupte overheid die hiermee met onze belastingcenten strooit, mede dankzij vriendje Klink!

  http://www.wanttoknow.nl/overige/mega-corruptie-schandaal-in-de-who/

 20. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Fleur
  Bij nader inzien heb ik er voor jou ook eentje, zij het een wat oudere link (nl. juni van dit jaar)

  Nieuwsgrazer – over het beruchte MKZ-monster uit Kootwijkerbroek, dat de aanleiding werd voor het vermoorden van niet-te-tellen aantallen gezonde zoogdieren hier in ons land. Landbouwhuisdieren en hobbydieren en zeldzame kudde’s. Her en der gepaard gaand aan een m.i. regelrecht Gestapo-optreden van de AID (alg. inspectiedienst ministerie LNV).

  De Nieuwsgrazer-forums waren de eerste jaren van dit decennium enorm populair onder agrariërs en kritische burgers. Op het subforum Dierziektenbestrijdingsbeleid heeft een paar jaar lang een goudmijn aan informatie gestaan toen hier o.m. varkenspest, vogelpest en MKZ keer op keer bleven woedden. Helaas worden de forums tegenwoordig nog maar amper gebruikt.

  Jij kwam hier met een link over de verdenking van een mega corruptieschandaal binnen de WHO. De Q-koorts epidemie in Nederland is gelukkig tot dusver aan de aandacht van de WHO ontsnapt. Maar nog een paar nachten slecht slapen, en hier zijn weer tienduizenden dieren aan de beurt : geiten en schapen ditmaal. Inclusief volkomen gezonde dieren en inclusief rammen en bokken die helemaal geen baarmoeder en placenta hebben of kunnen hebben, maar tóch zullen worden afgemaakt.

  In Kootwijkerbroek bestaat m.i. nog steeds het “MKZ Museum”. Ik ben er een paar maal geweest. Je moet een sterke maag hebben en jezelf goed in de hand kunnen houden om het daar aanwezige fotomateriaal, video’s en getuigenverslagen aan te kunnen.

  Naar aanleiding van de ongelooflijke taferelen in 2001 rond de MKZ epidemie in Groot Brittannië (de Journaalbeelden staan nog op m’n netvlies), schreef geoloog Prof. Dr. Salomon Kroonenberg een pakkende column voor Intermediair, waar het echter niet online staat.

  HET TIJDVAK OBSCEEN

  De link leidt naar de website Animal Freedom (daar ook een Engelse vertaling) die al zo’n 10 jaar bestaat; de Groningse oprichter van de site stond mede aan de wieg van de Partij voor de Dieren in oktober 2002.
  Die politieke partij, voor de dieren, heeft sinds eind vorige week een petitie online staan tégen de voorgenomen massale doding van gezonde geiten en schapen.

  Petitie: Teken tegen ruiming gezonde dieren

  Daar op dit moment 37.329 ondertekenaars.
  Op basis van de ervaringen in Nederland de afgelopen tien jaar met het laten uitbreken en doorwoeden van besmettelijke dierziekten, schat ik echter dat het er minstens 13.037.329 zouden moeten zijn voordat er in Den Haag ook maar één kabinetsoor wil gaan luisteren nu het besluit tot massa-doding immers is genomen…

  Ik wil dat ze aftreden, Klink en Verburg.

 21. mieke2
  mieke2 zegt:

  “The revolution will not be televised”.
  Maurice wat is het in jouw opinie, het land van onze zuiderburen met zo’n bericht als hieronder? Een Government 1.0, 2.0 of 3.0 heel misschien?

  Koning Albert biedt asielzoekers onderdak
  Volkskrant, 17-12 17:59 u.

  Een man naar m’n hart.

  Al hebben mensen zelf geen paleis maar wel wat ruimte over en een matras of de kampeerluchtbedden: als deze winter zo door blijft gaan is het een kleine moeite om ook onderdak aan te bieden voor mensen – jong en oud – die nu nog onder de blote hemel moeten slapen.
  Wat slechts ontbreekt is m.i. een snelle infrastructuur om zulk aanbod efficiënt te kanaliseren en communiceren.

 22. Fleur
  Fleur zegt:

  @mieke2,

  Top!
  Voor degene die zich nog niet heeft gemeld, wij eisen onderstaand voor ons, onze kinderen en toekomstige generatie.
  Maurice, heb jij je al aangemeld….?

  100 procent Schoon Nederland 2050
  06-03-2009

  Zelfs met de huidige technische mogelijkheden en inzichten kunnen we Nederland op de langere termijn al volledig schoon maken. Het kan dus alleen nog maar beter worden, want er wordt nog zoveel uitgevonden in de komende 40 jaar!

  Als u dit ook wilt, ziet ons land er in 2050 zo uit:

  In de winter verwarmen we onze huizen en kantoren met opgeslagen zomerwarmte uit de grond.
  We bedekken alle gunstig gelegen daken met zonnepanelen.
  Onze auto’s rijden elektrisch en vormen een soort collectief leaseplan,
  Vrachtwagens rijden op waterstof geproduceerd met zonnewarmte.
  Alle autobatterijen vormen een belangrijke energieopslag.
  Vliegtuigen gebruiken algenkerosine.
  We fietsen veel in de steden en we laten ons desgewenst elektrisch ondersteunen.
  Ons openbaar vervoer is vraaggericht en volledig transparant door gebruik van ICT.
  We maken gebruik van nieuwe vormen van duurzame energieproductie zoals: vliegers voor windenergie, golfenergie, osmose (zout – zoet ) centrale.
  Onze huizen hebben een hoog efficiënte warmtepomp.
  Kolen- en kerncentrales zijn er niet meer.
  We maken gebruik van een klein aantal WKK gasturbinecentrales die desgewenst inspringen bij onvoorziene tekorten in elektrische energie.
  Olie gebruiken we alleen nog als basis voor productie van plastics en andere kunststoffen.
  Na gebruik recyclen we alle producten van de maakindustrie (‘Cradle to Cradle’)
  We hebben veel minder allergieën (vooral bij jonge kinderen) omdat we alle gifstoffen uit de producten hebben verbannen.

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Maurice de Hond, kay van de linde. kay van de linde heeft gezegd: RT @mauricedehond: Dankzij @JoeTrippi boeiend Australisch Rapport over Government 2.0 . http://bit.ly/7AigJr […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie