Zou het zo gebeurd zijn?

Diverse mensen hebben mij een verslag gedaan van het proces op 27 november jl. in Zutphen waar de 7 hondenbegeleiders terecht stonden wegens de fraude die 9 jaar lang met de geurproeven is gepleegd. En als je het totaalplaatje kent dan snap je het gewoon niet. Zou het misschien zo gebeurd zijn?

Scene 1: Eind oktober 2006, bij het OM.

OM1: “Houston we’ve got a problem. Bij een proces in Leeuwarden zijn de hondenbegeleiders door de mand gevallen. Een van de nieuwelingen heeft onder ede verklaard dat ze al jarenlang de test niet blind uitvoeren en hun proces verbaal vals opgemaakt.”
OM2: “Wat verschrikkelijk. Die eigenwijze rechters in Leeuwarden ook. We hebben jarenlang kunnen verhinderen dat advocaten de hondenbegeleider als getuigen hebben kunnen oproepen. En steeds stemden de rechters ermee in. Maar die drie in Leeuwarden moesten en zouden………”
OM1: “Die ene getuige was heel ervaren en had niet door zullen slaan. Maar die andere was jong, werkte er pas kort, en heeft gewoon eerlijk alles gezegd…..”
OM2: “Is er nog wat te redden?”
OM1: “Nee, want gisteren sprak ik bij de Rotary nog de president van het hof in Leeuwarden en die blijkt echt geschokt te zijn.”
OM2: “Dan moet de rijksrecherche aan de slag. En laten we snel contact opnemen met die hondenbegeleiders voor Damage Control”.

Scene 2: Enkele maanden later bij het landelijk parket

LP1: “De resultaten van het onderzoek naar de hondenbegeleiders zijn binnen. Al vanaf het moment dat de nieuwe voorschriften zijn gemaakt in 1997 hebben ze bij de groep Noord- en Oost-Nederland niet volgens de regels gewerkt.”
LP2: “Hoe weten ze dat zo zeker. Hadden ze het niet kunnen beperken tot de laatste paar jaar?”
LP1: “Een van de zeven hondenbegeleiders zat in de commissie die de voorschriften heeft opgesteld voor het blind uitvoeren van de test. En hij zegt dat vanaf het begin al onzin gevonden te hebben en daarom al direct zich niet aan die voorschriften gehouden te hebben. En de hondenbegeleiders die er later bij gekomen zijn zeggen dat ze door hem zijn geinstrueerd om de test niet blind uit te voeren”.
LP2: “Shit, dat betekent dat er meer dan 2000 geurproeven nu ongeldig moeten verklaard. Dan krijgt de Hoge Raad het wel erg druk met herzieningsverzoeken”.
LP1: “Ja, dat zouden er best 100 of zo kunnen worden. Hoe zit het eigenlijk met de andere districten?”
LP2: “Dat lijkt wat beter gegaan te zijn, maar daar durf ik mijn hand ook niet voor in het vuur te steken. Gelukkig loopt daar geen klokkenluider rond. En als we nu net doen of we die zeven hondenbegeleiders hard aanpakken dan zullen de rechters die hondenbegeleiders in de andere districten niet onder ede gaan verhoren. Want zij snappen ook wel dat het ondoenlijk is als bij de Hoge Raad nog eens een paar honderd zaken bijkomen”.
LP1: “Zorg wel dat die hondenbegeleiders onze mensen niet mee slepen. Selecteer de juiste OvJ voor deze zaak”.
LP2: “OK, ik weet wel wie daarvoor geknipt is in Zutphen: OvJ.A”

Scene 3: Enkele maanden later in Zutphen, op kantoor van OvJ.A”

OvJ.A: “U begrijpt toch wel mevrouw de advocaat, dat we deze zaak moeten voorbrengen.”
Adv.A: “Jazeker, maar beseft u dan wel dat het muistje een groot staartje zal hebben voor het OM zelf. U weet toch…”
OvJ.A: “Jaja, dat besef ik. U en de hondenbegeleiders laten niet na dit tegen ons te zeggen. Dat we boter op ons hoofd hebben, omdat zij dat hebben gedaan wat het OM graag wilde. En ze zijn het blijven doen, omdat diverse OvJ’s op de hoogte waren en het prima vonden.”.
Adv.A.: “Toen begin 2003 in de Deventer Moordzaak bleek dat Louwes dat mes nooit vastgepakt kon hebben heeft het OM er zelf alles aan gedaan om te zorgen dat niet uitkwam wat er verkeerd was gegaan. De video van de test is toen ook verdwenen. Wat denkt u wat de gevolgen zullen zijn als de hondenbegeleiders bij de rechter echt vertellen wat ze weten?”
OvJ.A: “Daar moet ik ook niet aan denken. Maar ik kan toch niet overgaan tot seponering.”
Adv.A: “Als het iemand van het OM is die iets vergelijkbaars heeft gedaan, denk aan Schiedam, dan vervolgen jullie toch ook niet.”
OvJ.A: “Maar dat hebben we goed onder de pet kunnen houden en dit niet, met dank aan die hondenbegeleider die bij de rechter gewoon de waarheid is gaan spreken. Had hij niet gewoon kunnen zeggen dat hij het niet meer wist of vage antwoorden kunnen geven. Zo is het toch in andere zaken gegaan.”
Adv.A.: “Ok, dan wel een rechtszaak, maar daar zitten wel een aantal voorwaarden bij. Het OM eist geen gevangenisstraf en geen verschil tussen de zeven hondenbegeleiders.”
OvJ.A: “Maar er is toch echt wel een verschil tussen die hondenbegeleider die er vanaf het begin bij zat en zelfs in de werkgroep heeft gezeten over de opzet van de test en een hondenbegeleider die er veel korter zat en door die oude begeleider geinstrueerd.”
Adv.A: “Verzin er maar wat op.”
OvJ.A: “Die nieuwe hondenbegeleider is in feite de klokkenluider geweest, dus dat spreekt inderdaad wat in zijn nadeel. Ik check wel even bij mijn superieuren.”

Scene 4: Een maand later in Zutphen, weer op kantoor van OvJ.A”

Adv.A.: “En waar zijn jullie op uitgekomen”.
OvJ.A.: “Ik heb het opgenomen met mijn superieuren. Het probleem is dat de maximumstraf niet alleen 9 jaar is, maar dat die straf voor ambtenaren met de factor een derde verhoogd wordt.”
Adv.A.: “Dat weet ik ook, maar dat hoeft toch niet gezegd te worden.”
OvJ. A.: “Dat ga ik ook niet doen. Niemand die het opvalt. We vragen 240 uur taakstraf voor alle even plus ontslag, want dat laatste is toch het minste wat je dan dient te doen.”
Adv.A.: ” Met die taakstraf kan ik accoord gaan, maar met ontslag niet. Dan is er helemaal geen reden voor ze om verder hun mond te houden over de betrokkenheid van het OM en hun superieuren. Daar moet een betere oplossing voor gevonden worden.”
OvJ. A.: ” Ok, dan eis ik slechts dat ze 2 jaar geen opsporingsactiviteiten meer mogen uitvoeren. Is dat wel OK.”
Adv.A.: ” Dat lijkt me een goede oplossing. We weten dat hun collega’s ze helemaal niet als overtreders zien, maar juist als helden, dus in die 2 jaar zullen ze het ook fijn bij de politie blijven hebben. Maar hoe weet je dat de rechter hiermee accoord gaat?”.
OvJ. A.: “Dat weet je nooit 100% zeker, maar mijn baas kent de betrokken rechters goed en zal hen daarover tijdens de receptie ter gelegenheid van het afscheid van collega V. wel aanschieten.”
Adv.A.: “Wat spreken we nog meer af?”
OvJ.A.: “Dat we allebei niet in beroep gaan als de uitspraak in de buurt ligt van het geeiste, want wij willen niet dat de zaak nog een keer bij rechters komen en ik kan ook niet garanderen dat het OM dan nog in staat is zulke lage eisen te stellen als nu, want het zou kunnnen zijn dat er bij voorbeeld vanuit de politiek verontwaardigd gereageerd zal worden.”
Adv.A.: “Denkt u dat echt?
OvJ.A.: “Nee natuurlijk, want als je ziet wat ze nog meer slikken zullen ze hierover ook wel hun mond houden.”

Wordt vervolgd.

34 antwoorden
 1. Maurice
  Maurice zegt:

  Het requisitoir tegen mij heeft wel op de website van het OM gestaan, maar over de rechtszaak op 27 november tegen de hondenbegeleiders staat er niets op de site……
  Is natuurlijk ook minder belangrijk.

 2. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Onderstaande brief is naar de rechter, de minister en de kamer gestuurd.

  Open brief

  Aan de Edelachtbare Heer L. de Bie,
  Voorzitter van de Strafkamer
  arrondissementsrechtbank Zutphen,
  Martinetsingel 2
  7201 DT Zutphen.

  Edelachtbare Heer,

  Naar ik hoop accepteert U deze open brief naar aanleiding van de zitting tegen de 7 politiehonden-geleiders afgelopen dinsdag 27 november onder Uw leiding.
  De motivatie is dat het een open zitting betreft, mede verbonden met de Deventer moordzaak welke veel publieke belangstelling heeft gegenereerd.

  De strafeis van de Officier mr. A. van Holland was 240 uur taakstraf.
  Waar Maurice de Hond 240 uur werkstraf tegen zich hoorde eisen wegens vermeende smaad jegens een medeburger, verhoogd met 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf, verbaasde mij de lichtere strafmaat tegen meinedige politie-functionarissen bijzonder omdat door hun wangedrag mensen mogelijk ten onrechte in de gevangenis zijn beland.
  In één geval is dat zelfs aantoonbaar, ter zake van de oorspronkelijke veroordeling in de Deventer Moordzaak.

  Ernest Louwes werd eind 1999 door africhter J.H. -de H. en diens helper P.G.J.M.- M. via een geurproef aan een mes gelinkt dat Louwes, naar later bleek, nooit had vastgehouden.
  Bovendien zouden er, met een week tussenpoos, twee geurproeven zijn gehouden:
  één met het mes door de KLPD te Nunspeet en één met een paraplu door politie Regio-Twenthe in Apeldoorn.
  Louwes heeft naar zijn zeggen slechts één set van 2 buisjes vastgehouden. Dat zou opnieuw fraude zijn, omdat met één set slechts één geurproef mag worden gehouden.
  Het Hof te Den Bosch sprak in 2003/2004 van 4 buisjes en de ex-Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, de heer Vast, van 6 buisjes. Een ware buisjesvermenigvuldiging dus.

  Tijdens zijn requisitoir stelde de Officier, de Heer van Holland, dat de maximumstraf voor het vermeende vergrijp door de geurproef-specialisten 9 jaren gevangenisstraf is.
  Dit is juist volgens artikel 207 Sr.
  Maar artikel 44 Sr stelt dat dit maximum eenderde hoger ligt voor meineed gepleegd door ambtenaren, in casu 12 jaren.

  Hier is dus sprake van gedeeltelijke waarheid en komt de lichte strafeis, mijns inziens, in een nog vreemder daglicht te staan.
  Derhalve zijn er bij mij twee vragen gerezen:
  1) Dienen de verdachten koste wat kost in politiedienst te blijven?
  2) Zo ja, kan dit wijzen op betrokkenheid van hun superieuren?

  Naar ik als ernstig bezorgde burger oprecht hoop, zal behandeling door Uw rechtscollege tot duidelijkheid leiden.
  Om eerder genoemde redenen ben ik zo vrij mijn brief in de publiciteit te brengen.

 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Dit artikel stuur ik naar een aantal media.

  Off-topic, maar wèl zeer actueel en controversieel.

  MALLOOT en KNETTERGEK

  Aan Doekle Terpstra.

  Uit de pers heb ik begrepen dat u zich als oud-vakbondsman en huidige HBO-bestuurder in de strijd heeft geworpen tegen ?Verwildering?.
  Daarvan kan men wel spreken, als Geert Wilders de minister van integratie ?knettergek?noemt en hij op zijn beurt door Alexander Pechtold als ?malloot ?wordt weggezet.

  U is dus voornemens een ?tegenbeweging ?op te richten, samen met een aantal prominenten.
  Afgezien van het feit dat grote maatschappelijke veranderingen vaak van onder op komen, zou ik U willen aanraden op zondagavond de tv-serie ?In Europa ? op Nederland 2 te volgen.
  Geert Mak geeft daarin een indringend beeld van de twintigste eeuw, de eeuw van beweging en tegenbeweging, culminerend in beide wereldoorlogen en de Vietnam-oorlog.
  Het grootste oorlogskerkhof ter wereld, bij het Belgische Ieper, met zijn eindeloze straten van grafzerken, maakt duidelijk waar bewegingen en tegenbewegingen toe kunnen leiden.

  Laten wij liever de weg van de logica bewandelen.
  Ellen Vogelaar dient als these: met zachte hand de integratie bevorderen,
  Geert Wilders als antithese: met harde hand de uitwassen van de immigratie bestrijden.
  Als minister en staatssecretaris kunnen zij samen naar de synthese werken: harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
  Wilders is een signaal: hij vertolkt de angsten en onlustgevoelens van een groot aantal burgers en dat dient niet verontachtzaamd te worden.

  Terugkerend naar het opschrift van dit bericht.
  Nederland heeft, bij monde van de heren Balkenende, Verhagen, van Middelkoop en Koenders, besloten de missie in Uruzgan met 2 jaar te verlengen.
  Drie van hen delen uw geestelijke achtergrond, die van het woord.
  Daarvan maakte u maandagavond in de uitzending van Pauw en Witteman overvloedig gebruik..Maar woorden vertolken soms bizarre gedachten. Woorden overtuigen niet altijd, ze slaan vaak dood, zoals Jan Siebelink zo helder beschrijft in ?Knielen op een Bed Violen?.

  Dergelijke woorden sprak onlangs minister van Middelkoop: ?Weggaan uit Uruzgan zou kapitaalvernietiging zijn ?.
  Wij hebben immers al 2 miljard uitgegeven en gaan dat nogmaals doen om in 2010 tot de conclusie te komen dat we 4 miljard hebben vernietigd.
  Dat is niet het ergste.
  De Zembla-uitzending ?Terug uit Kamp Holland ?van zondag 2 december betrof de lotgevallen van 3 jonge Uruzgan-veteranen.
  Saldo: een gaat terug, een is een wrak en een is dood.

  Wij gaan door met de strijd van een geregeld leger tegen guerrilla?s, zoals de Fransen in het voormalige Indo-China, de Amerikanen in Vietnam, Somalië en Irak en de Russen in hetzelfde Afghanistan.
  Omdat de resultaten van die interventies bekend zijn verwijs ik u voor de conclusie van dit schrijven naar het opschrift.

 4. stef
  stef zegt:

  @ andre dit is de tenlastelegging van de 7 hondenbegeleiders.
  Letterlijk overgenomen van het requisitoir van de Officier van Justitie;

  Primair worden de verdachten verweten, in geval van waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert en daaraan rechtsvervolging verbind, opzettelijk, schriftelijk en persoonlijk een valse verklaring hebben afgelegd.
  Zij hebben dat gedaan door processen verbaal op te maken in zake geur-identificatieproeven waarin steeds stond vermeld in strijd met de waarheid dat die proeven waren uitgevoerd volgens voorschriften van suplement b van keuringsreglement politiespeurhonden.december 1997.
  Die processen verbaal zijn steeds gebruikt ten nadele van de verdachten.

  Mocht het voorgaande niet tot een veroordeling tot het afleggen van meineed lijden dan heb ik steeds subsidair het plegen van valsheid in geschriften .

 5. andre
  andre zegt:

  Dank je wel Stef.

  Hierop is nog wel wat te zeggen. De OvJ bevestigt dus dat:
  1. Het betreft een schriftelijke verklaring onder ede.
  2. Er wordt rechtsvervolging aan verbonden (iemand gaat de bak in door jouw schuld).
  3. Het is opzettelijk gebeurd en bij herhaling.
  4. Als de rechter meineed niet accepteert vorder ik vervolging wegens valsheid in geschrifte (staat 6 jaar op).

  Eis: 240 uur taakstraf !!

  En dan volgt het opgestoken vingertje aan alle collega’s van deze brave borsten:

  "Deze tenlaste legging moet nog door het hof bewezen verklaard geacht worden.
  Ik denk dat dit duidelijkheid verschaft aan velen die de zaak afstandelijk volgen".

 6. andre
  andre zegt:

  Vergelijk bovenstaande eens met de gevangenisstraf (2 jaar ?) en ontslag voor die dienders die laatst de aangifte van een verdachte vals hadden ingevuld vanwege klappen die zij als eerste hadden uitgedeeld.

  Op valse aangifte of klacht staat 2 jaar…

 7. lolke
  lolke zegt:

  hjvonk je kunt brieven schrijven tot je een ons weegt ik kan u nu wel zeggen wat het antwoord is

  1 er word niet op gereageerd
  2 wij kunnen niets voor u doen
  3 jammer dat het zo gelopen is u moet zich er maar bij neerleggen
  dat is mijn ervaring
  toch heb ik respect voor je inzet

 8. irene e
  irene e zegt:

  @HJ Vonk en Lolke, toch heeft HJ Vonk al wel waarderende reacties uit de politiek gekregen (zie 14.15uur). Zo ver heb ik het nog niet geschopt. Ik krijg meestal géén reactie en alleen in een ver verleden van Boris Dittrich, that’s all.
  Bovendien weet je nooit wie je toch aan het denken zet. Niets doen en nooit schrijven heeft zeker geen resultaat.

 9. lolke
  lolke zegt:

  Irene
  ik krijg in 99 procent nooit een reactie
  de reactie: wij kunnen niets voor u doen dat schrijft de Hoge Raad , Raad van state, Vrom , en de president van het gerechtshof Leeuwarden en de nationale ombubsman
  dhr Nijpels schrijft u moet zich er gewoon bij neerleggen

 10. Antonius
  Antonius zegt:

  @Lolke
  Het zou zo niet moeten zijn, maar het wordt gevaarlijk voor de politici de heer Vonk te negeren, er staat een heel leger achter hem en hij schrijft over alle onterechte impasses en dwalingen.

 11. lolke
  lolke zegt:

  Antonius
  de media schrijft: uw verhaal is niet
  intersant
  een ander schrijft:we hebben al eens over u geschreven
  T.V Friesland antwoord wij branden ons niet aan uw zaak want dan komt de waarheid boven.

 12. irene e
  irene e zegt:

  @ Lolke. Inderdaad is het mijn ervaring dat bijna overal waar ik heen schrijf, ik geen antwoord krijg. Overigens, de Ombudsman van de NOS kwam met een flauw antwoord, dat zullen we maar niet meetellen.
  Hirsch Balin geeft niet eens een bevestiging van ontvangst. De commissie die een paar maanden geleden in het leven werd geroepen, onder aanvoering van onze grote tennisser Richard K, geeft ook geen ontvangstbevestiging, laat staan antwoord.
  Dit valt voor mij onder de noemer: wie zwijgt stemt toe. Blijkbaar zijn al deze personen het helemaal met me eens.
  Verder: niet geschreven is altijd mis. Er hoeft maar één iemand te zijn die er eens flink de schouders onder zet en we zetten weer stappen voorwaarts. Niets doen kan ik niet en ik laat de moed niet zakken. HJ Vonk is een voorbeeld wat betreft het schrijven van prachtige ter zake doende brieven. Ik ben altijd blij dat hij er adressen bij zet, zodat anderen geïnspireerd door hem, ook pen en papier of mail kunnen pakken en een duit in het zakje doen.
  Iedereen kan zelf bepalen of hij/zij ook wil schrijven. Ik vind het alleen jammer als er hier bij voorbaat deprimerend wordt gedaan over geschreven brieven. We kunnen ook met z’n allen gaan zitten janken omdat het zo zielig is dat brieven zelden beantwoord worden maar heeft dat zin? Ik bekijk het positief en ga ervan uit dat die brieven onderhuids toch hun werking wel hebben. Erhoeft er maar één…

 13. helder
  helder zegt:

  lolke,

  De ombudsman is er- (in de praktijk) voor de Overheids Instanties om de misstappen die zij begaan: het plegen van onrecht aan de burgers, te verzachten, glad te strijken, niet voor de burger.
  Het is een clubje.
  In de weekeinds ontmoeten zij elkaar bij chique clubs, ‘*** sterren restaurants’, recepties……..etc.
  Het is een machtig (in de bovenwereld is fraude gelegaliseerd) geldverslindend volkje.

  De ombudsman doet alsof hij er is om jou de burger te helpen (dat siert Nederland) – (dat is ook zijn plicht) maar het is andersom.

 14. Maurice
  Maurice zegt:

  Na het weer een tijdje aangezien te hebben ga ik nu rucksichtlos de volgende bijdragen verwijderen:

  1. Als er niet op de inhoud van een post wordt gereageerd maar op de persoon.

  2. Als de andere persoon daar weer op reageert.

  3. Als dezelfde persoon twee posts achter elkaar plaatst, zelf als het een correctie op de vorige betreft. Dan moet hij/zij het maar beter nakijken en anders blijft het gewoon fout staan. Is het echt heel slecht/dom dan stuur je maar een email aan mij met het verzoek een wijziging door te brengen. Alleen als het essentieel is voor de post zal ik dat doen en anders blijft het gewoon staan.
  In het geval van toch twee posts zal ik ze allebei weghalen.

  4. Als in een bijdrage teksten van vorige bijdragen worden meegenomen. Dat kan ook makkelijk anders opgelost worden door zowel de naam te zetten van degenen waar je op reageert met daarachter het tijdstip. (zoals @maurice 12.43). Vervolgens kan uit de eigen tekst blijken waarop je reageert.

  5. Uigebreide herhalingen van eerder geplaatste posts die weinig tot niets met het topic te maken hebben.

  6. Uitgebreide verhalen over de eigen geloofs- of andere religieuze of spirituele overtuigingen.
  Niet omdat iemand ze niet mag hebben, maar omdat we enerzijds dat nu wel genoeg hebben gehoord en anderzijds niet relevant zijn voor de onderwerpen die aan de orde komen.
  In dit kader heb ik een redelijk aantal posts van de afgelopen 48 uur weggehaald.

 15. Antonius
  Antonius zegt:

  correctie: Eerder onder verkeerde topic geplaatst. Valt niet onder punt 1 tot 6 van je laatste posting.

  Maurice:

  Je talent als schrijver van dialogen is opvallend. Deze "persoonlijke" Multatulistische benadering heeft een hoog therapeutisch gehalte!! Voor de patient omdat hij zich gelijk thuisvoelt en voor de behandelaar omdat hij zich niet in moeilijke volzinnen hoeft uit te putten.

  En het laat zo duidelijk zien wat er mis is in justiteland.

  04 dec ’07 19:45

  NB. Dit bericht is serieus bedoeld.

 16. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Maurice,
  OM2: "Wat verschrikkelijk. Die eigenwijze rechters in Leeuwarden ook. We hebben jarenlang kunnen verhinderen dat advocaten de hondenbegeleider als getuigen hebben kunnen oproepen. En steeds stemden de rechters ermee in.
  Is dit werkelijk altijd zo gegaan? Een hondenbegeleider in dienst van de politie en getraind door een politieschool, kun je toch oproepen als zijnde getuige? Dus, in feite is dit altijd een papieren kwestie geweest?

 17. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Maurice,

  Nog eventjes, Plasman vertelde waar Maurits en ik bij waren dat ‘n advocaat altijd toestemming moet hebben om een getuigen te mogen horen en dat het OM, die toestemming in feite al heeft. Dan staat, bij wijze van spreken, de getuige al in de gang te wachten. Als je mijn posting van 00.32 uur nu met deze samenvoegd, dan is dit toch echt heel erg krom! Op die manier sta je altijd met minimaal 0-1 achter, nog voordat je de rechtzaak betreed? De uitleg van Wicher toendertijd was al zeer verhelderend, toch vind ik deze info best interessant. Mits ik goed zit qua denkwijze.

 18. Antonius
  Antonius zegt:

  Ina Post schreef:

  Na de uitspraak

  In het begin ondervond ik weinig steun in de Bijlmer en moest de uitspraak alleen zien te verwerken. in het huis van bewaring mocht ik maar een uur bezoek hebben en tien minuten bellen per week. de telefoon werd afgeluisterd en met het bezoekuurtje zat ik samen in een ruimte met bewaking en andere gedetineerden die gelijktijdig bezoek hadden. Ik was niet in staat daar een diepgaand gesprek te beginnen.
  Mijn bezoek had het ook moeilijk met de hele situatie en ik probeerde het voor hen niet moeilijker te maken dan het al was. Voelde me schuldig terwijl ik er niets aan kon doen. voelde me stom, omdat ik niet hard genoeg was geweest voor mezelf en was bezweken onder de verhoor methodes. schaamde me omdat ik in de bajes zat en om hetgeen waarvan ik beschuldigd werd. tegelijk dacht ik, als ik wel tegen alles bestand was geweest, wat voor onmenselijk wezen was ik dan wel niet geweest………………..

  Wat kun je als leek, zittend in een gevangenis beginnen? het is niet eenvoudig om daar bronnen te vinden die je kunnen helpen. bij elk contact begon ik met duidelijk te maken dat ik daar onschuldig zat…………….
  Ik stond alleen tegenover allen, zo voelde het………………..

  Het was een lijdensweg om een telefoontje te mogen plegen. Het was avond en was hierdoor afhankelijk van het bewakend personeel. In het gebouw was geen gang die je door mocht of oversteken zonder bewaking of camera of toestemming dus ook niet zomaar bellen.

 19. Admiraal
  Admiraal zegt:

  Politie Groningen rommelde in onderzoeken’

  Gepubliceerd op 04 december 2007, 22:00
  groningen –

  En Henk S. die terechtstond voor de moord op de Groninger prostituee Shirley Hereijgers, is een jaar geleden ten onrechte vrijgesproken als gevolg van slecht recherchewerk.

  Deze forse aantijgingen staan in het binnenkort te verschijnen boek van Harrie Timmerman die jarenlang als psycholoog bij de Groninger politie werkte. Hij was betrokken bij tal van moordonderzoeken. In 2005 moest Timmerman zijn werk bij de politie beëindigen. Dit, zegt Timmerman, omdat hij in de media ernstige misstanden in de Schiedammer parkmoord aan de kaak stelde.

  In het boek Tegendraads, het relaas van een ex-politie psycholoog, uit Timmerman vooral kritiek op de leiding binnen het politieapparaat en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Voor de politieleiding is het, aldus Timmerman, belangrijker dat de vuile was binnen blijft, dan dat aan waarheidsvinding wordt gedaan.

  Nadrukkelijk stelt Timmerman in zijn relaas dat zijn werk binnen het cold case team door de meeste van zijn collega?s altijd zeer werd gewaardeerd. De nabestaanden zijn de dupe, schrijft Timmerman, doordat moordzaken onnodig lang op de plank bleven liggen of er nog liggen.

 20. irene e
  irene e zegt:

  @ allen. Ik was erg blij gisteren in het journaal te horen over het nieuwe fonds wat in oprichting is. Een speciaal fonds voor klokkenluiders, zodat zij niet meer in financiële problemen hoeven te komen. Er werd zelfs bij gezegd (ik gebruik even eigen woorden) dat ze zelfs willen stimuleren dat mensen als klokkenluider optreden.
  Toch iets positiefs dus, hoera. Nu maar hopen dat bepaalde mensen zich aangesproken voelen om het touw flink beet te pakken en die klok door heel Nederland te laten horen beieren.

 21. Antonius
  Antonius zegt:

  @wb
  Dank voor je oplettendheid en de link.

  De interviewer Francisco was er bezorgd over dat de leden van het webforum ( AIVD-N ) niet genoeg zichtbaar waren. Een groepsfoto maken op het museumplein? Of liever Repelsteeltjes blijven?

 22. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Van KWAAD tot ERGER

  Open brief

  Naar aanleiding van fraude met geuridentificatie-proeven.
  Aan Mevrouw A.Haverslag,
  Communicatieadviseur
  Rechtbank Zutphen.

  G?. 6 december 2007
  Geachte Mevrouw Haverslag,

  Onlangs schreef ik een brief, gedateerd 2 december 2007, aan de Zutphense rechter.
  Het betrof de zitting op 27 november jongstleden, waar 7 hondengeleiders terecht stonden wegens fraude met geuridentificatie-proeven.
  De uitspraak in deze zaak is 11 december aanstaande.

  Mijn brief aan de rechter vermeldde twee aanzienlijke bezwaren tegen het optreden van het Openbaar Ministerie:

  1) Achterwege laten in de tenlastelegging van de frauduleuze geurproef met een mes, waardoor E. Louwes in 2000 door het Hof te Arnhem ten onrechte tot 12 jaar gevangenis werd veroordeeld.
  Bij deze proef waren volgens het boek ?De Deventer Moordzaak? van Stan de Jong de politie-functionarissen J.H.- de H. en P.G.J.M..-M. betrokken, waarvan de laatste eveneens in Zutphen terecht stond.
  2) Onvolledige informatie van de rechter door het OM ten aanzien van de maximale
  strafeis, 9 jaren, volgens art. 207 Sr.
  Maar volgens art. 44 Sr. wordt dit maximum voor meinedige ambtenaren maximaal met 1/3 deel verhoogd tot 12 jaren, hetgeen de aanklager bij het formuleren van de eis niet vermeldde.

  De afdeling communicatie van de Zutphense rechtbank, welke mijn brief blijkbaar in ontvangst had genomen in plaats van de rechter aan wie hij was gericht, reageerde als volgt:
  ?Volgens art. 12 RO is het openbaar onderzoek ter zitting gesloten.?
  Nu was ik geen procesdeelnemer, noch verbonden aan een van de instituties die dat wel waren. Ik ben een gewone burger en het bevreemdt mij dan ook dat ik in die hoedanigheid niet gewoon een brief aan een rechter kan schrijven. Is het de functie van een communicatie-afdeling om juist de communicatie met de burger te verhinderen?

  Men kan als burger de rechter dus blijkbaar vóór de uitspraak geen informatie meer voorleggen. Dit tart elk rechtsgevoel want daardoor wordt het O.M. een goede gelegenheid geboden de rechter informatie te onthouden, c.q. hem te misleiden.
  Een opmerkzame toehoorder zou dit niet onder de aandacht van de rechter mogen brengen?

  Opvallend in deze zaak is de buitengewoon milde strafeis voor ambtenaren die, naar het wel leek, werkzaam zijn in een criminele organisatie. Een eis van 240 uur taakstraf voor jarenlang meinedig en valselijk opmaken van processen-verbaal in groepsverband.
  Het vermoeden rijst dat deze politiemensen niet ontslagen mogen worden, misschien om daardoor tevens hun superieuren te sparen.
  De mildheid van de eis spreekt temeer daar in een spraakmakende smaadzaak dezelfde straf werd gevorderd.

  Als men hierbij optelt dat het O.M. de dominante beheerder is van het strafdossier en de verdediging afhankelijk is van de bereidwilligheid van het O.M. om daaruit informatie af te staan en getuigen tijdens de zitting toe te laten, kan de volgende vraag worden gesteld:

  ?IS NEDERLAND EEN RECHTSSTAAT?

  Deze brief wordt mede gezonden naar:

  De Minister van Justitie,
  De Voorzitter van de Tweede Kamer,
  De Vaste Kamercommissie voor Justitie,
  De Hoge Raad,
  De Raad voor de Rechtspraak,
  De Deken van de Landelijke Orde van Advocaten,
  Enkele prominente strafpleiters en
  De media.

  Hoogachtend,
  H.J. Vonk sr

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie