240 uur taakstraf

De eis gisteren tegen de 7 frauderende speurhondengeleiders was symptomatisch voor de crisis van onze rechtsstaat. Overall was het lager dan wat drie weken geleden tegen mij geeist werd (naast de 240 uur taakstraf werd bij mij ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf geeist). In veel landen worden ernstige overtredingen van politieambtenaren tegen hun voorschriften zwaar bestraft, maar in Nederland houdt het OM de hand boven het hoofd van politieambtenaren en leden van het OM.

Laten we even op een rijtje zetten wat de hondenbegeleiders hebben gedaan en het effect van hun werk:

1. Uit wetenschappelijk onderzoek was gebleken dat testen met geurhonden minder betrouwbaar zijn als ze worden uitgevoerd, terwijl de begeleider weet welke buisje van de verdachte is. Dat MINDER BETROUWBAAR betekent dat de honden de verdachte er MEER ONTERECHT uitkiezen dan als de begeleider niet weet welk buisje van de verdachte is.
Vanaf 1997 staat dat expliciet in de voorschriften dat de hondenbegeleider niet mag weten welk buisje van de verdachte is. Toch heeft men bij ALLE geurproeven van de desbetreffende dienst (Oost- en Noord Nederland) sinds 1997 deze voorschrift doorbroken.

2. Om de proeven zo willekeurig mogelijk te houden en te voorkomen dat de honden bepaalde patronen herkennen dient voorafgaande aan iedere proef een loting gehouden te worden welke van de 36 mogelijke opstellingen gebruikt dient te worden. (2 x 7 buisjes, waarbij het buisje van de verdachte niet beide keren op dezelfde positie mag komen te liggen). Ook deze voorschrift heeft men niet gevolgd. Er zijn aanwijzingen dat men vooral die opstelling koos, waarbij de kans groter was dat de hond het geurbuisje van de verdachte uitkoos.

3. Niet alleen dat de hondenbegeleiders de proef niet conform de voorschriften opvoerden in het Proces Verbaal werd gezet dat het wel conform de opdracht was. Dat dus de loting WEL had plaatsgevonden en dat de hondenbegeleider NIET wist welk buisje van de verdachte was.

Dit heeft gedurende 9 jaar plaatsgevonden. In die periode heeft men 2600 geurproeven gedaan (gemiddeld ruim 1 per werkdag).

De gevolgen van hun optreden was:

A. Bij een onbekend aantal gevallen is er door de hond onterecht een positieve geurherkenning geweest. In ieder geval weten we het zeker van 2. Ernest Louwes is gekoppeld aan een mes dat hij niet in handen gehad kan hebben. Maar ook heeft Louwes in de gevangenis iemand ontmoet die door dezelfde hond gekoppeld was aan een revolver, waarmee een moordaanslag was gepleegd. Toen het slachtoffer maanden later uit coma kwam vertelde hij dat die man de dader niet was geweest. In ieder geval zou zonder de geurproef Louwes in 2000 niet veroordeeld zijn, vrijwel zeker zou hij toen niet eens voor de rechter zijn gebracht.

B. Bij meer dan 50 veroordelingen heeft -in de visie van de advocaat- de geurproef een dusdanige belangrijke rol gespeeld dat er inmiddels een herziening gevraagd is bij de Hoge Raad. Die dient te oordelen of zonder de geurproef de verdachte wel veroordeeld zou zijn. Dit houdt zeker niet in dat bij alle gevallen een onschuldige vast is komen te zitten, maar het zou me zeker niet verbazen als het meer dan een klein deel hiervan zou betreffen.

Resumerend: Deze politieambtenaren zijn dus in hun werk afgeweken van hun instructies en hebben daarbij de kans dat iemand onschuldig vast komt te zitten duidelijk vergroot. En zij hebben 9 jaar lang valse processen verbaal opgemaakt, waarbij zij dit afwijkend optreden bewust hebben verborgen gehouden.

Politieambtenaren en leden van het Openbaar Ministerie zijn pijlers waarop onze rechtsstaat steunt. Eerlijkheid is daarbij een cruciale eigenschap. Maar ook een aanpak waarbij men zowel onderzoek naar schuld als onschuld van een verdachte doet. Rechters bouwen op verklaringen van politie. Ze gaan uit van de eerlijkheid van zowel politie als openbaar ministerie.
Als een burger dit soort handelingen verricht is dat al een fors misdrijf. Maar het heeft geen gevolgen voor onze rechtsstaat.
Maar als een politieambtenaar dit doet zijn de consequenties veel groter.
Het tast de basis van ons rechtssysteem aan.

In een goed functionerende rechtsstaat zouden politieambtenaren dit dergelijke misdrijven hebben gepleegd niet alleen direct ontslagen zijn, maar ook een aanzienlijke gevangenisstraf krijgen. Om daarmee uit te drukken hoe belangrijk het is de rechtsstaat overeind te houden en als voorbeeldwerking voor anderen in de justitiele keten.
Dat het Openbaar Ministerie slechts 240 uur taakstraf eist zonder ontslag (men mag slechts een tijd geen opsporingsactiviteiten verrichten), is symptomatisch voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie met onze rechttstaat omgaat. Slecht en onprofessioneel onderzoek wordt geaccepteerd. Zware conclusies worden daarop getrokken. En mogelijke problemen worden zo nodig via valse verklaringen of leugenachtig gedrag bij de rechter verhuld.
En als dat de aanpak is die door de top van het Openbaar Ministerie wordt geaccepteerd (zie daarvoor het persbericht over het Orienterend Vooronderzoek bij de Deventer Moordzaak) dan kan je als Openbaar Ministerie natuurlijk niet zware eisen gaan stellen in een rechtszaak tegen ambtenaren die qua gedrag niet al teveel afwijken van het gedrag van een aantal van je eigen collega’: “ons soort mensen”.
Maar als er een burger is die met zijn optreden vooral de misstanden van het Openbaar Ministerie aan de kaak wil stellen, die dus wel komt aan “ons soort mensen”, dan dient hij zwaarder aangepakt te worden dan politieambtenaren die niet alleen valse processen verbaal hebben opgemaakt, maar ook het werk zo zijn gaan uitvoeren dat een aantal onschuldigen (langdurig) in de gevangenis terecht zijn gekomen.

Symptomatisch en ontluisterend gedrag.

98 antwoorden
 1. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Blijft bij mij de vraag, die volgens mij niet aan de orde is gekomen. Waarom deed men dat? Was het soms in opdracht van anderen? Er is alleen gesteld dat dit gedaan is vanwege tijdsdruk. Alsof het sneller gaat als je de buisjes in een andere volgorde legt. Het OM verklaarde op de TV, dat ze moesten kiezen uit twee kwaden. Wat was de tweede kwade dan?

  Ook gehoord hoe belangrijk het OM vindt dat er geen valse PV’s worden opgesteld. Deze woordvoerder had zeker onze klacht bij de minister gisteren nog niet gelezen.

 2. irene e
  irene e zegt:

  @ Ronald B. Ik ben het met beide postings van jou heel erg eens.
  Er wordt hier gemeten met twee maten…
  Er worden smoesjes gebruikt en geslikt…
  Er is een doos van Pandora die open gaat…

  (Niet te geloven. Wat ooit begon met de overtuiging dat Louwes onschuldig in gevangenis zit, is inmiddels uitgegroeid tot iets veel groters. Handen worden boven hoofden gehouden, het OM mag over zichzelf oordelen en heeft geen eigen ‘tuchtcollege’, smoesjes als werkdruk worden geslikt, Louwes is allang niet meer de enige onschuldige die vast zit, enzovoorts. De doos van Pandora gaat open en de smerigheid die eruit komt kent geen grenzen, net als in het gelijkwaardige verhaal).

 3. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Ook ik heb niets gelezen over hun doelgerichte medewerking mbt het opmaken van een vals proces verbaal. Laat staan dat daar een strafeis uit zou komen. Alleen hun discutabele handelswijze is ter sprake gekomen.

  Zou scoringsdrift en het hebben van macht, hier de oorzaak van zijn. Niks geen werkdruk, dat mag hoogste een excuus zijn nooit de reden.

 4. Maurice
  Maurice zegt:

  De persoon die het had over de tijdsdruk was de advocaat van een (of meer) honderbegeleider(s).

  "Men moest kiezen tussen twee kwaden" werd door haar gezegd.

  In de andere districten zou het niet gebeurd zijn, dus hoe zit het met die tijdsdruk.
  En er is sprake van 2600 testen uitgevoerd in 9 jaar. Laten we zeggen met 3 honden dan gaat het om enkele geurtesten per week….

 5. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Maurice,

  Bedankt voor de correctie. Maar we hebben het in deze zaak tussen OM en verdediging als "vier handen op een buik". Er is geen echte aanklager, want als het OM gewoon zijn werk doet zoals het hoort, dan moeten die hondenbegeleiders hard aangepakt worden. Alleen bijt het OM dan in zijn eigen staart. Er zou wel eens iets heel vervelends gezegd kunnen worden.

 6. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Maurice,

  Het spijt me, maar ik snap wederom weer iets niet.

  Als er een paar hondenbegeleiders voor twee jaar worden ontslagen, stel dat dit gebeurd. Dan mogen ze daarna weer hun vak uitoefenen, toch? Stel dat dit ook gaat gebeuren, dan neemt de politie toch personeel aan met een strafblad?

  Zou jij mij dan misschien kunnen uitleggen waarom Louwes nu niet mag beginnen in een advocatenkantoor? Hij solliciteert toch niet bij onze politie? Of neemt de politie personeel aan met een strafblad? Snap het ff niet!

 7. stef
  stef zegt:

  De twee kwade: 1.tussen volgens de regels werken ,wat meer rompslomp met zich meebracht en veel tijd koste(kan dit uitleggen indien gevraagd) en 2of de regels aanpassen omwille van de kwantiteit en het welzijn van de dieren(schadebeperking)

 8. Ria
  Ria zegt:

  @ Wieteke,

  Dat geldt enkel voor burgers, de politie staat daarboven…

  Waar misdaadbestrijding de basis van het doel op zich is, en misdaad in eigen gelederen niet- of halfslachtig wordt gelouterd, daar zal smurrie en onkruid welig kunnen tieren.

 9. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  @Stef:
  ===
  De twee kwade: 1.tussen volgens de regels werken ,wat meer rompslomp met zich meebracht en veel tijd koste(kan dit uitleggen indien gevraagd)
  ===
  Graag, want ik begrijp het niet. Als je een duidelijke stapsgewijze werkinstructie hebt, is het allemaal zo gebeurd, lijkt mij.

  ===
  en 2of de regels aanpassen omwille van de kwantiteit en het welzijn van de dieren(schadebeperking)
  ===
  Begrijp ik niet. Honden vinden toch alles leuk als het maar gezellig met de groep is en lijkt op samen jagen? Ik zie ze in het park vaak 20 keer dezelfde stok uit een vijver halen. Is het dan slecht voor het dierenwelzijn als ze het nog een 21e keer "moeten" doen?

 10. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Conclusie,

  Zelfs met een minimale strafblad (240 uur taakstraf)blijft die pet passen!

  Hun baantje is dus gegarandeerd, wat er ook gebeurd.

  stef, heb even gelezen wat je schreef over de verzorging en blaffen van de honden. Dit klopt als een bus. Naast mijn sociale hondenschool is de politie (ipo)hondenschool gesitueerd. Wij kunnen bijna niet trainen vanwege het a-sociale geschreeuw en geblaf. Hun honden worden om en om getraind. Al die tijd zitten de andere honden in veel te kleine autokennels. We delen dezelfde parkeerruimte, en kom echt niet in de buurt van die opgesloten honden. Walgelijk, hoe ze met die arme honden omgaan.

 11. RonaldB
  RonaldB zegt:

  @Stef
  Als ik het verhaal van Vonk lees over de honden in de politiebus en dat buurtbewoners de dierenbescherming hebben gebeld, omdat ze niet tegen het geblaf en gejank konden, heb ik niet zo het idee dat deze politiemensen veel op hebben met dierenwelzijn.

 12. stef
  stef zegt:

  @Ruud Harmsen

  als er een diskwalificatie is moeten ze verplicht gaan oefenen,als je de weetjes hebt gelezen die ik onder "de ontluistering" heb geschreven over de geurproef-honden.Een hond kan tussen de drie en 6 geurproeven per dag aan.Oefenen zijn testgeurproeven en die moeten gedaan worden bij onregelmatigheden als diskwalificatie.
  De geurproef op zichzelf correct uitgevoerd duurt naar mijn inschatting een uur klaarzetten de stappen volgen ,en dan opruimen van de proef.
  Wat naar voren kwam was dat een eigenlijke diskwalificatie weggeschreven werd als "geen geurovereenkomst"(no match) om de oefenproeven te omzeilen.
  Daarnaast is er een norm-beleid voor de honden m.b.t.presteren.(te laag presteren,cq slecht presteren betekent hond eruit weg bonus(vergoeding)
  Hoop je wat duidelijkheid gegeven te hebben.

 13. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Stef,

  Deze vraag stelde je,
  Ik vraag mij af of politiehonden een eigen baasje hebben of eigendom van de staat blijven.

  Van de politie zelf. Een bekende van mij heeft een ‘afgekeurde’ Mechelse Herder. Hij werkt bij de politie als….fietsenmaker. Als je een hond wilt die niet door hun keuring/training heen komt dan moet je je inschrijven. Je komt op een lijst en de afgekeurde hond krijgt o.a. op deze manier een nieuw baasje. Deze hond was heel erg mager, nu is het een schat van een hond, goed gesocialiceerd en heeft een normaal postuur/gewicht. Of hij heeft moeten betalen voor zijn hond, dat weet ik niet.

 14. stef
  stef zegt:

  @Maurice : sorry correctie van mijn kant,er zijn meer dan 2600 geurpreoven uitgevooerdt tussen september1997 en september 2006(woorden van de OvJ)
  1900 hebben daarvan gelijd tot een veroordeling,(die van EL valt daar dus ook onder)

 15. irene e
  irene e zegt:

  Maurice maakt een belangrijk punt:in andere districten zou het niet gebeurd zijn…hoe zit het dan met die tijdsdruk?

  Oftewel, tijdsdruk is een mega-smoes en mag sowieso nooit een excuus zijn om fouten te maken in dit soort banen. Heb je het te druk, doe het dan niét maar maak geen fouten (en ga ondertussen iets doen om het minder druk te hebben:van mijn part staken, aktie voeren enz.).

  Wieteke, wat een interessant en mooi beroep heb jij. Ik las met interesse je verhaal. Ik denk alleen dat we wel voorzichtig moeten zijn en niet alle politiemensen met honden over één kam moeten scheren. Net als niet alle hondenbegeleiders in Nederland die speurhondfout gemaakt hebben, zullen ook niet alle enz.

 16. Tommie
  Tommie zegt:

  En overigens ben ik, met professor dr. Johannnes Elizabeth Reinier Frijters, van mening, dat de geurhondenproef, dit pseudo-wetenschappelijke en meest perverse van alle wanprodukten uit de politiekeuken, terstond en onverwijld, voorgoed en definitief, afgeschaft en vernietigd dient te worden.

 17. berpet
  berpet zegt:

  @ Tommie en allen
  De zaak is nog veel schrijnender indien je je enigzins in de psyche van de hond inleeft.
  Als je de werkelijke hond begrijpt en "kunt lezen", besef je ook dat géén enkele geurproef ooit betrouwbaar is geweest of ooit zal worden.
  Zelf zijn wij in het bezit van twee wolfhonden en hebben intussen aardig geleerd hoe het wel zit.
  Een Wolf blaft bijvoorbeeld nooit, die van ons dus ook niet, en dit is niet onlogisch want in het wild wordt dan slechts tijdens de jacht de positie van het roedellid verraden.
  Alles gebeurt dus op lichaamstaal en is het blaffen slechts door de mens ingefokt als zg. "gans alarm".
  De huidige honden hebben echter dit blaffen tegenwoordig aangewend als letterlijke "schreeuw om aandacht" want het blijven per slot roedeldieren.
  Bij ons wordt er niet geblaffen indien aandacht gewenst, maar zit er plotsklaps een "hondje" van 45 kg uit het niets op je schoot.

  Er hier gaat het mis, een hond buiten houden mag en kan best maar dan wel met meerderen, liefst velen.(een roedel)

  Echter wordt dit niet toegelaten aangezien de roedeldrang wordt onderdrukt en er sprake moet blijven van "fixatie" op de baas.

  Gevolg een continue zich buiten de roedel geplaatst voelende hond,welke neurotisch om alles en niets blaft en welke zich door zijn of haar baasje beloont ziet indien hij of zij weer samen op pad gaan ( lees, terug in de roedel geaccepteerd is)

  Echter nog steeds niet snappend waarom hij of zij steeds buiten de roedel wordt geplaatst.

  Enige wat ingeprent wordt is dat het gauw weer over zal zijn en de hond zijn of haar énige kans op permanent "roedelschap" is het baasje in alles te behagen.

  Buiten het blaffen hebben de meeste honden echter nog steeds het vermogen "lichaamstaal" te lezen en zal gefixeerd de niet uitgesproken signalen van de begeleider eerder opvatten dan een begeleider zelf.

  Als voorbeeld, indien de begeleider werkelijk van niets weet maar iets langer dan normaal naar één van de buisjes kijkt, verbind de hond hier een "behaag-opdracht" aan en zal deze aanwijzen.

  Conclusie: iedere proef is onbetrouwbaar en de honden worden onnodig mentaal gegeselt door niet kunnen of willen begrijpen hoe honden in elkaar zitten.

  Africhten lukt alleen met respect voor de roedeldrang.

 18. Wieteke
  Wieteke zegt:

  berpet,

  Klopt helemaal. Vooral als je bedenkt dat het trainen van honden tegenwoordig gebeurt vanuit de denkwijze van de hond. Dus niet meer vanuit de wil van de eigenaar. Klein voorbeeldje, als je hond (45, 30 of 3 kilo) begint te trekken aan zijn riem, gewoon stil gaan staan. Geen stap meer verzetten. Hond snapt dit niet, gaat echt herstellen, loopt terug en staat weer naast je. Niets zeggen, niet de naam van de hond roepen, gewoon wachten. Het trekken aan de riem stopt. Waarom? Omdat je de HOND de kans geeft zelf te herstellen. Heeft je hond een reden om te gaan trekken b.v. het wil naar een andere hond toe, 10 stappen terug, en sta dan stil. Hier leert de hond dat trekken met een doel averechts werkt. Zonder geweld valt het allemaal te leren. Het is dus gebleken dat het flink terugtrekken totaal geen effect heeft. Zelfs Martin Gaus (niet mijn favorietje) traint nu op deze manier de honden en advieseert ook op deze manier.

  @berpet,
  De zaak is nog veel schrijnender indien je je enigzins in de psyche van de hond inleeft.
  Als je de werkelijke hond begrijpt en "kunt lezen", besef je ook dat géén enkele geurproef ooit betrouwbaar is geweest of ooit zal worden.
  Wederom klopt dit weer. Velen denken dat een hond alleen met zijn neus ruikt. Ten dele waar. Met het andere deel, die groter is dan het neusdeel, gebruikt de hond zijn hersens. Daar zit het verschil. Dat deel is sterker ontwikkeld dan bij een mens. Zou je kunnen beweren dat een hond ALTIJD beter moet ruiken. Nee, dus. Je weet namelijk niet of datzelfde hersendeel dermate is ontwikkeld, bij de hond, om voor dit soort praktijken ingezet te kunnen worden. Er zijn heel veel honden die zichtbaar op een scanfoto een goed ontwikkeld hersendeel hebben, maar of het ook goed werkt? Dat kun je echt niet zomaar zeggen. Soms kan een hond wel heel goed ruiken, maar het is geen vaststaand feit dat dit altijd, bij elke hond, zo is. Lijkt mij logisch, anders worden er geen honden afgekeurd voor geurhond-ipohond enz. enz.
  Dus, africhten lukt alleen met respect voor de roedeldrang en met het behoudt van de denkwijze, van de hond zelf.

 19. Antonius
  Antonius zegt:

  berpet schreef:
  @ Tommie en allen
  De zaak is nog veel schrijnender…..

  berpet, ( hallo Tommie ),
  Toen ik jouw informatief diervriendelijke bijdrage had gelezen dacht ik hetvolgende:
  Ja, zo is het met die dieren gesteld.
  En koppelde dit onmiddelijk aan mijn overtuiging dat gekte een onderdeel is geworden van de manier waarop onze maatschappij functioneert.

  De plaats van het dier in de theodemonarchie:

  Honden en paarden, het "trouwste" en het "edelste" dier, misbruikt door criminele dierenmishandelaars door de eeuwen heen, nu nog de trots van de politie,
  Artis, een martelkamer voor duizenden dieren, op 2 vierkante meter bevinden zich leeuwen, giraffen, olifanten enz. enz. de trots van Amsterdam,
  Vivisectie, ( zgn. wetenschappelijke ) martelingen op miljarden dieren per jaar, de trots van de medische wetenschap,
  De dieren van het circus, de trots van idioten,
  Paarden en honden races en dressuur, de trots van nog grotere idioten,
  Hanengevechten, stierengevechten, de trots van lafaards,
  Vogeltjes in kleine kooitjes, de trots van wreedaards,
  Bontjassen van door facsisten gefokte dieren, de trots van charlatans,
  Onverdoofde castratie van biggen, de trots van sadisten,
  Het bij miljoenen opsluiten van kippen in legbatterijen, de trots van gevogelte van laag allooi,
  Overbevissing, onnodige jacht op de walvis, het doodknuppelen van zeehondjes, de trots van de kleptomanen die er aan verdienen.
  Zelfs sportvissen is de trots van zielige mensen,
  Krokodillenleer, ivoor, neushoornhoorn, ganzenlever, de trots van geweldenaars en oplichters,
  Onverschilligheid tav de natuur door mishandeling van het dier betekent
  de vernietiging van de natuur, de trots van iedereen?

  Maar het ging hier toch alleen om een paar zielige hondjes? Al dat dierenleed heeft daar toch niet veel mee te maken? Of is het allemaal hetzelfde, die mishandelingen van dieren, namelijk gekte, krankzinnigheid, psychotisch gedrag enz.? Gaat het bij deze politiehonden ambtenaartjes om geestelijk gestoorde mensen? Mentale ontwikkeling van een reptiel? In ieder geval: Zij moeten nooit meer het recht krijgen op een functie bij de overheid. NOOIT MEER!! Zij zouden hun excuses moeten maken aan de slachtoffers en voor de rest van hun leven worden geregistreerd als onbetrouwbaar en rucksichtlos. Zij hebben vele mensen het leven vernield, het zijn zware criminelen, de rechten van de mens geschonden, misdaden tegen de menselijkheid gepleegd etc. Het is te hopen dat niet een van de benadeelden na zijn gevangenisstraf van pakweg 10 jaar nog een keer zijn gram gaat halen, ik kan het me goed voorstellen. De straf die deze lui gaan krijgen is een lachertje, een schande voor de rechtstaat.

 20. Gerard
  Gerard zegt:

  Aardig artikel in De Stentor over een schrijfwedstrijd voor ambtenaren:

  Quote: Volgens Johannes de Geus, secretaris van de jury, is onzekerheid de oorzaak van de onleesbare en vaak onbegrijpelijke ambtenarentaal. "Achter de façades van ambtelijke taal en moeilijke volzinnen gaan vaak onzekere, heel voorzichtige medewerkers schuil, die niet het lef hebben de lezer aan te spreken en hun hoofdboodschap voorop te zetten. Integendeel, vaak zorgt de angst ervoor dat een eenvoudige brief aan een burger een ingewikkelde verantwoording wordt."

 21. Ada Halach
  Ada Halach zegt:

  Wieteke,

  Dit is, voor zover ik weet, de normale procedure in dit soort zaken. Maar het neemt niet weg, dat het zo wel erg dicht bij komt. Maurice is vol vertrouwen dat het goed komt, maar stel dat dat niet zo is ….. daar moet je toch niet aan denken?!!

 22. anne
  anne zegt:

  Maurice,
  Ik ben woedend na het lezen op nu.nl dat er beslag ligt op je huis. Wat een verschrikkelijk criminele en onbeschofte daad. Ze spelen wel heel hoog spel. Maurice, wat kunnen we doen met ons allen.
  Beste mensen wat kunnen we voor Maurice en zijn gezin DOEN?

 23. Ria
  Ria zegt:

  @ Ada Halach

  Ik krijg spontaan *neigingen…

  Als ik minister president was stuurde ik het OM naar een psychiatrische inrichting om geheel nagekeken te worden en zou een geheel nieuw OM oprichten met enkel rechtschapen vaklieden.

  Hoeveel Nederlanders staan hier nu achter..?

  Ik bedoel diegenen die niet liegen, bedriegen, oplichten, stilzwijgen, dubbele agenda’s bezitten etc etc etc,
  maar de gewone eerlijke normale burger?

 24. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Andrea,

  zit er dik in dat het niet goedkomt.
  Er ijn vele overtredingen gemaakt, en dat hebben ze vast goed bijgehouden.
  zo simpel is het.

  Daar is Andrea weer. Vertel eens, wie is ‘ze’? Zo te lezen weet jij meer dan wij. Ik zou zeggen; stel je eens eerlijk voor, wel zo netjes als nieuweling zijnde.

 25. Ria
  Ria zegt:

  Het is gewoon niet te geloven dat dit allemaal in Nederland gebeurt….
  shockerend

  Nederland is gedaald tot op dieptepunt van een niveau ver onder het peil van een rechtstaat.. Je mag hier niets zeggen want als je de waarheid hier neerschrijft worden er boetes uitgeschreven van gruwelijk hoge bedragen..

  en de leugenaars lachen,
  en de regering zwijgt

  en wie zwijgt stemt toe.

  Maar op een dag komt alles uit en de waarheid aan het licht!
  en voor die dag zijn velen bang, vandaar dit bericht.

 26. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Ria,

  Ik krijg spontaan *neigingen…

  Kijk je een beetje uit met wat je typt. Straks valt/stoot iemand zich en die beweert dan dat jij last had van…..bepaalde neigingen. Oh, je bedoelde BRAAKneigingen. Dan is het goed. pfff!

 27. Antonius
  Antonius zegt:

  De verborgen schat van Maurice de Hond.

  Citaat uit de I Tjing, hoofdstuk 26, de temmende kracht van het grote:

  Er ligt in de woorden en daden van het verleden een schat verborgen, die men gebruiken kan om zijn eigen karakter te stalen en te versterken. Dit is de juiste wijze van studeren: zich niet beperken tot historische kennis, maar het historische door het toe te passen steeds weer actueel te maken.

  Alles komt hier aan op de kracht van de persoonlijkheid van Maurice.

  Ik (We) kijk(en) uit naar zijn optredens en lezingen, interviews, peilingen en wat dies meer zij, Nederland heeft Maurice hard nodig, zoveel is wel duidelijk inmiddels. Maar Nederland moet Maurice dan wel verdienen, anders gaat er weer een grote en creatieve geest emigreren*.

  PS. met dank van Lucia de Berk, Ina Post en de anderen.

  *Zoals Spinoza naar Portugal, of naar een huurhuisje in de jordaan zoals Rembrand, of zoals Erasmus, een soort zigeunerende genie.

  Antonius, taoist in al zijn chakra’s.

 28. Velde
  Velde zegt:

  @wieteke

  Andrea heeft strict genomen natuurlijk volkomen gelijk. De rechter heeft een bepaalde beslissing genomen. Wat we ook van die beslissing mogen vinden, zijn woord is "wet" op dit ogenblik, totdat een hogere rechter iets anders beslist.

  Net zoals beslissingen van het OM, die moeten gerespecteerd worden.

  Die 50 overtredingen zullen naast inhoud en vorm beoordeeld moeten worden ihkv de redelijkheid en billijkheid, want wie zegt dat bepaalde mensen hun zakken lieten spekken of gewoon stangen door het verbod te overtreden. In die zin zie ik nog wel een flinke matiging mogelijk.
  Maar dat dit een soap is geworden… juist in het licht gezien van het motto van dit log. Uitermate treurig. Het dal is nog niet bereikt vrees ik.

 29. stef
  stef zegt:

  Ik begrijp dus het volgende Het huis is voor de claim van 2,5 ton, voortvloeiend uit beschuldiging door verwijzing, daarbij is hij veroordeeld voor hetzelfde feit met 1,2ton is totaal 3,7 ton. Dit zijn bedragen die opgelegd worden aan grote bedrijven.
  Vind het zo buiten proporties, vooral als je bedenkt dat de media altijd de voledige naam van diegene noemt en van smaad nu geen sprake meer is .
  Maurice heeft gezegt wat hij denkt en nederland weet dat nu wel,klaar.
  Dat de persoon in kwestie zichzelf iedere keer op deze wijze toont heeft hij nu aan zichzelf te danken door maar door te gaan mijninziens met geldklopperij.Ongewild is maurice zijn pleegvader geworden (een zak met geld).
  Als het geen ernst was zou ik erom moeten lachen.

 30. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Velde,
  Die 50 overtredingen zullen naast inhoud en vorm beoordeeld moeten worden ihkv de redelijkheid en billijkheid.
  Andrea, (of wie dat ook mag wezen, ik stel mij altijd netjes voor maar zoals nu weer blijkt, niet iedereen) heeft dus nog steeds ongelijk. Die ‘overtredingen’ moeten natuurlijk wel eerst worden bewezen verklaard door de rechter.
  Daarom typte ik juist een posting richting Ria. Over…neigingen! Het is maar hoe je iets interpreteert. Ik kan ook wel achter een scherpje zitten en overtredingen aanvinken. Als je de voorgaande en de postings die daarna komen weglaat, staat er ineens iets heel wat anders.
  Dit wordt echt heel scherp gespeeld.

  @stef, ja, soort van suikeroompje?

 31. irene e
  irene e zegt:

  @ Stef volgens mij is het maximaal 2,5 ton ( dus inclusief de 1,2 ton). Inderdaad ga je je dan wel afvragen of daarna weer alles gezegd mag worden? Laten we het risico maar niet nemen en voorlopig de braakzakjes maar bij de hand houden.
  (soms ook bij het lezen van postings, waarbij ik zeer beslist niét die van jou Antonius, bedoelde).

 32. hjvonk
  hjvonk zegt:

  HET HOUDT MAAR NIET OP.

  Vanavond in NETWERK de zaak Tettero.
  Harrie Timmerman en Dick Gosewehr, klokkenluiders in de Schiedammer Parkmoordzaak, publiceren over deze vermeende verkrachtingszaak.
  Vader Theo, zoon en opa werden door Theo’s dochter beschuldigd van jarenlang seksueel misbruik en verkrachting.
  Vader Theo zit al 7 jaar in een tbs-inrichting en de zoon is na zijn straf in de jeugdgevangenis op vrije voeten.
  Volgens Chris Veraart, deskundige zedenzaken, berust getuigenis van de inmiddels 24 jarige vrouw op onwaarheid. Bij onderzoek bleek het maagdenvlies nog in tact, wat in deze situatie onmogelijk is. Bovendien is de opa, die de ergste werd genoemd, al jaren ten gevolge van een operatie impotent.
  De verklaring waarop de veroordeling volgde blijkt niet overeen te komen met het taalgebruik van het taalzwakke meisje en is waarschijnlijk door manipulatie van de verhorende rechercheurs tot stand gekomen.
  Er wordt opnieuw herziening van het vonnis door de Hoge Raad aangevraagd.

 33. stef
  stef zegt:

  @hjvonk sorry ,ik mis nu brichten die ik gestuurd en jij gestuurd hebt nee het honden verhaal is niet van jouw en de aanvullingen waren van wb (ook ik moet beter lezen en memorizeren was mijn opmerking bij die posting)

 34. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @irene e,
  Wieteke, wat een interessant en mooi beroep heb jij. Ik las met interesse je verhaal. Ik denk alleen dat we wel voorzichtig moeten zijn en niet alle politiemensen met honden over één kam moeten scheren. Net als niet alle hondenbegeleiders in Nederland die speurhondfout gemaakt hebben, zullen ook niet alle enz.

  28 nov ’07 11:41

  Ik las het te laat, ik ben niet werkzaam als hondenbegeleider. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Het opleiden, houden en begeleiden van honden doe ik als hobby al 25 jaar. Geen politiehonden! Na ruim 25 jaar heb ik nu een Briard en dat is zeer beslist geen hond voor beginners. Een briard is grof gezegd, de grote broer van een Duitse herder. Op de laatste hondenkeuring is onze Briard wederom gekozen tot beste pup.

 35. andrea
  andrea zegt:

  @wieteke,

  het is gewoon zo dat de rechter je iets oplegt heb je daar aan te houden,als je dat niet doet, dan krijg je problemen,zelfs als je maurice heet.
  Dat is alles, heel simpel.

 36. hanss
  hanss zegt:

  Beste mensen, leer Maurice toch een beetje beter kennen: https://www.maurice.nl/mauri

  We mogen hier niet alles meer zeggen, omdat Nederland vrijheid van meningsuiting heeft (??), maar dit zeg ik toch maar: Ernest Louwes is mijns inziens bewust en met opzet veroordeeld; niet vanwege tunnelvisie, en ook niet vanwege zogenaamde slordigheden, maar om iets anders onder de pet te houden, wat het O.M. het Nederlandse volk niet wil laten weten.
  Ernest Louwes werd de zondebok van het O.M.
  Het O.M. is een schimmige organisatie, die alles in het werk stelt om Maurice de Hond de mond te snoeren, zwart te maken, te belasteren, en dat ook tracht hem het recht op vrije meningsuiting te ontnemen, inclusief dat recht van al zijn bezoekers van zijn weblog.

  Ik stel het O.M. gelijk aan een criminele organisatie die mensen gijzelt en kapotmaakt, zoals Lucia de Berk en Ernest Louwes.
  Tevens beschuldig ik de minister van Justitie van medeplichtigheid aan dit soort praktijken, en de minister-president van hoofdverantwoordelijkheid, als ‘baas’ van het land, en de koningin…lult over het belang van Europa (zo vader zo dochter).
  En verder beschuldig ik de tweede kamer van incompetentie en zeg de kamerleden dat ze net zoveel macht ten toon spreiden als de Russsische Doema: helemaal geen.

  Voor de rest: ‘all quiet on the western front’.

 37. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Andrea,

  het is gewoon zo dat de rechter je iets oplegt heb je daar aan te houden.
  Het is nog niet gezegd/bewezen dat Maurice zich daar niet aan hebt gehouden. Maar, je kunt altijd je bewijzen weerleggen op de website van Wim Dankbaar. Wil ik daar best met je in discussie gaan, juist daar omdat hier restricties gelden. Ik zie je daar gaarne.

 38. RonaldB
  RonaldB zegt:

  Als ik de stukjes van Stef lees, begrijp ik dat een proef gediskwalificeerd wordt als hij niet geheel correct verloopt. B.v. een aarzeling van een hond. Er moeten dus protocollen zijn hoe de proef exact moet verlopen. Doet de hond zijn werk niet goed dan moet hij dus eerst weer oefenen voordat hij mag worden ingezet. Begrijpelijk is dat allemaal heel tijdrovend en vervelend. De twee kwaden waar de advocaat het over had.

  Een ander punt is dat ik begrepen heb (van Freijters) dat er geen ijking plaats vindt. Onbegrijpelijk! Elk normaal meetinstrument behoort van tijd tot tijd geijkt te worden. Een loodgieter moet zijn gasmeetapparaten elk jaar opsturen voor een ijking. Een hond is niets anders dan een geurdetectie instrument. Je verwacht dus dat ook die periodiek getest worden door een onafhankelijk instituut (b.v. TNO) om te constateren dat de hond altijd (100%) de juiste geur vindt. Maar niets van dit. De politie wenst niet hun honden voor zo een ijking af te staan en het kost allemaal te veel tijd. Wil iemand mij vertellen hoe betrouwbaar een hond dan is.

 39. berpet
  berpet zegt:

  @ ronaldB:
  "Wil iemand mij vertellen hoe betrouwbaar een hond dan is."

  Niet….., voor een ieder vanzelfsprekend worden er géén loopse teven geduld tijdens keuringen bv.

  Wat echter vergeten wordt is, zoals met onze eigen reuen, al heel vervelend worden indien er een loopse teef in de wijk is.
  Zonder buiten te komen weten wijzelf s’morgens dus al of en zelfs ongeveer hoeveel loopse teefjes er in de buurt/ wijk zijn.

  Dit is slechts één van de vele stoorfactoren welke een absolute juistheid van de uitkomst beïnvloeden.

  Sterker, de honden zien ons als roedellid en reageren dus ook al indien een vrouwelijke agente of begeleider ongesteld is/wordt.

  En zo kun je nog wel even doorgaan:

  Is de hond geoefend op een warme dag door een begeleider met stropdas en doet deze de das tijdens werkelijke proef af vanwege de warmte, is de hond al letterlijk volledig het spoor kwijt.

  De lichaamstaal en het veel grotere palet aan geuren in de zelfs verre omgeving hebben een veel grotere impact dan gedacht.

 40. Velde
  Velde zegt:

  Ja Maurice, het is net zoals met de DNA tests. Heb je niet "beet", dan test je nog een keer. Bij de honden hielden ze na 2 x op. Bij de DNA tests gingen ze tot 11 keer door. Kennelijk voetbal liefhebbers.

 41. irene e
  irene e zegt:

  Honden als speurhond, bijvoorbeeld op vliegvelden en bij douane op zoek naar hash ofzo, vind ik nuttig. Een hond zoekt dan iets en kan iets vinden waarvan iedereen kan zien dat het inderdaad hash is en degene die het bij zich draagt heeft dan inderdaad een probleem.
  Maar die geurproeven zoals boven beschreven, dat is toch niet meer van deze tijd? Het is net als vroeger bij vrouwen die verdacht waren als heks en op een weegschaal (Waag) moesten. Soms moet je met je tijd meegaan….=hint naar politie.

  @allen. Ondertussen zit Louwes nog steeds zonder detensiefasering. Iets waar elke gevangene (ik zou haast zeggen, schuldig of onschuldig) gewoon récht op heeft. Maar Louwes krijgt het gewoon niet. Waarom? Wáárom?

 42. berpet
  berpet zegt:

  @ Maurice,
  Geeft je wel te denken: diskwalificatie betekent dus dat de hond tot meerdere malen toe niet de juiste geuren aan elkaar verbind.

  Hierbij wordt de hond dus als ongeschikt beschouwd terwijl er niemand vraagt : Is hier soms een ongestelde collega aanwezig?
  Simply "not done" niet waar.

  En dit allemaal in een tijdperk waarin we in staat zijn om via koolstof datering moleculair wel de leeftijd tot mijoenen jaren geleden kunnen bepalen van voorwerpen / fossielen.

  We kunnen hier vandaan de gas samenstelling van planeten op lichtjaren bepalen.

  Maar de gas-samenstelling van vrijkomende geuren, want dat is een geur slechts, en de eventuele overeenkomsten tussen twee voorwerpen en/of personen lukt maar niet.

  Hiertoe zijn we afhankelijk van een organisme wat langer op deze aardkloot ronddoolt dan wijzelf.

 43. stef
  stef zegt:

  @Maurice Op de site van deze kennel staat de geurproef kort omschreven.
  Hier staat wat een diskwalificatieis en wat een incorrecte uitvoering is.Hier de link en klik dan op tabblad praktijk .politiewerk en geuridentificatie ,vrij complete uitleg,
  http://www.adelrik.com/home
  Hier alvast een klein stukje daaruit,
  DE PROEF:
  De hond moet eerst tweemaal een controle uitvoeren. Hierbij moet de hond de geur van figurant A op het controlevoorwerp verbinden met de geur van figurant A in de rij. Wanneer de hond in beide rijen de goede keuze maakt en niet reageert op andere geuren in de rij, zijn twee dingen vastgesteld:

  * De hond is op het moment van het uitvoeren van de proef in staat om geuridentificatie uit te voeren;

  * De geur van de verdachte X is niet bij voorbaat interessant voor de hond.

  ! In iedere andere situatie is de hond gediskwalificeerd !

 44. Antonius
  Antonius zegt:

  Speciaal voor Andrea. Zij schreef:

  het is gewoon zo dat de rechter je iets oplegt heb je daar aan te houden,als je dat niet doet, dan krijg je problemen,zelfs als je maurice heet.
  Dat is alles, heel simpel.

  28 nov ’07 23:41

  zit er dik in dat het niet goedkomt.
  Er ijn vele overtredingen gemaakt, en dat hebben ze vast goed bijgehouden.
  zo simpel is het.

  28 nov ’07 17:32

  Is het allemaal zo simpel voor jou Andrea? Wat zijn we blij dat jij alles goed in de gaten houdt maar desalnietemin zou ik het liefst van dit soort stom gelul verschoond blijven, deze achterlijke dooddoeners waar niemand wat aan heeft, behalve degene die ze schrijft om te kijken hoe de anderen zich ergeren aan dit soort siemplismen. Jij bent zelf een beetje te simpel Andrea en van mij mag je gewoon wegblijven, je hebt je aan mij al voldiende voorgesteld.

 45. berpet
  berpet zegt:

  @ wb,

  Dr. Frijters onderbouwd merendeels mijn eerder betoog.
  Het enge echter is dat een contra-expertise géén enkele zin heeft.
  In ieder geval NIET met dezelfde hond.
  Dezelfde hond heeft de geur van de eerste proef nl. "ingeprent" en zal tot een gelijke conclusie komen.

  Een nieuwe hond betekent echter dat het "russisch roulette" van voren af weer aanvangt en uitlokt tot protest bij een eventueel andere uitkomst.

  Des te meer ik over de geurproef nadenk, des te kwader word ik over de nonchalance van het ontkennen van andere invloeden op de hond.

  Ook u en ik ruiken nl. soms de éne dag meer en beter dan de dag ervoor.

  Ook u en ik hebben stemmingsverschillen, waarmee ik bedoel dat ook een hond kan opstaan met ineens een enorme trek in Mac Donalds en alleen op een Big-Mac reageert die dag.

  Gechargeerd maar geloof me: Een hond heeft ook voorkeuren voor luchtjes,hoewel zeker anders dan onze voorkeuren.

  Om een voorbeeld te geven: honden hebben een enorme hekel aan alcohol.

  Figuranten die de dag ervoor gedronken hebben worden al min of meer vermeden.

  Ook mensen die overdadig gegeten hebben voor de werkelijke test worden gemeden omdat de hierdoor verhoogde suikerspiegel ketonen aanmaakt ( een alcohol-vorm)

  Ik snap werkelijk steeds minder dat een dergelijke proef in deze tijd letterlijk "rechtsgeldig" is.

 46. berpet
  berpet zegt:

  Aanvulling op mijn ergernis over de geurproef:

  Basis voor de geurproef is dat lichaamsgeur als een vingerafdruk is: uniek en altijd constant.

  Mooi niet dus, deze veranderd zelfs dagelijks bij u en mij, laat staan dagen na het delict.

  Nog los van alle zeepjes, parfums ed en het feit dat een hond wellicht een miljoen keer beter ruikt weet ook u ,zelfs met uw beperkt ruikvermogen, dat uw collega vandaag toch heel irritant anders ruikt vandaag na zijn of haar bezoek gisteren aan de Griek.

  Sterker, indien de werkelijke dader veel gedronken heeft voor of tijdens het delict en een figurant tijdens de proef de avond ervoor ook, zal de hond een overeenkomst melden.

  Ik snap nu waar het spreekwoord "er zit een luchtje aan" zijn oorsprong heeft.

 47. hjvonk
  hjvonk zegt:

  GELOOF, HOOP en LIEFDE

  Ik geloof in een staatshoofd van wie het portret in de rechtszaal rechtvaardigheid garandeert.
  Ik geloof in een parlement dat op toepassing van die rechtvaardigheid toeziet.
  Ik geloof niet in bureaucratie.
  Ik geloof niet in een parlement dat ons militaire avonturen binnenloodst.
  Ik geloof niet in parlementaire democratie, gebaseerd op afkalvende partijen.
  Ik geloof niet in een parlement dat ons instemmingsrecht in essentiële zaken onthoudt.
  Ik geloof niet in parlementaire one-liners als ?de Islam eruit? en ?trots zijn op je land?.
  Ik geloof niet in grootschaligheid:
  – niet in een Europese eenheidsstaat, maar in een federatief staatsverband;
  – niet in een school als giga-leerfabriek, maar als een plek van gezinsvervangende warmte.
  Ik geloof niet in parlementariërs die zwichten voor de waan van de dag:

  stakende scholieren, omdat stakingsrecht is voorbehouden aan werknemers die iets toevoegen aan de samenleving en staken van hun eigen geld, terwijl scholieren staken van andermans geld en dat onderscheid nog op school moeten leren.

  Ik geloof in parlementariërs die begrip hebben waarom leerlingen klagen:

  – lesuitval, omdat leraren van dislocatie naar dislocatie moeten vliegen en eindeloos moeten deelnemen aan plenaire vergaderingen, teamvergaderingen, vakgroep- en vakgroepoverstijgende vergaderingen, praktijkbegeleidingsvergaderingen, werkweekvergaderingen, onderwijsvernieuwingsprojectvergaderingen, rapportagevergaderingen enz. enz.
  – opvullen van de lege uren met speelplaatsactiviteiten.

  Ik geloof in een parlement dat borg staat voor voldoende lesuren, besteed aan kennisoverdracht en vorming binnen menselijke, dus kleinschalige, maatvoering.
  Ik geloof in een parlement dat een einde maakt aan vakjargon als:
  – competentiegerichte scholing, targets stellen, modulerend leren, terugkoppelingsdagen, studiehuis, team-teaching, counselling, intervisie, complementair onderwijs, etc. etc.
  Ik geloof in een parlement dat garant staat voor de opleiding van vakbekwame, liefdevolle mensen die tijd en ruimte krijgen om het mooiste beroep ter wereld uit te oefenen.

  Ik geloof in een parlement dat ingrijpt
  – als de rechtsstaat door frauderende ambtenaren wordt ondermijnd,
  – als geuridentificatie door politiemensen wordt vervalst en daardoor onschuldigen worden veroordeeld;
  – als hun collega?s onverantwoorde verhoormethoden toepassen;
  – als het openbaar ministerie deze handelingen sanctioneert, dossiers manipuleert en buitenwettelijk onderzoek laat verrichten.
  – als een klokkenluider die dit aan de kaak stelt dezelfde straf tegen zich hoort eisen 240 uur werkstraf, als 7 meinedige politie-functionarissen.

  Ik hoop dat het met het onderwijs goed komt en dat herziening van strafprocessen in handen komt van een onafhankelijke commissie van meervoudige deskundigen.

  Mijn geloof en hoop stoelt op de liefde voor mijn land.

 48. Joop
  Joop zegt:

  @Antonius 12:23.

  Goh misschien is het wel interessant als Andrea blijft. Ik ken een Andrea die in opleiding voor rechter zat. Door wat zij schrijft kwam ik op het idee dat het mogelijk dezelfde Andrea zou kunnen zijn. Indien dit zo is, is het toch zeer interessant te vernemen wat de redeneringen in die werled zijn? Wellicht wordt ons dan de achtergronden vande vele vele kromspraak i.p.v. rechtspraak meer duidelijk.

 49. stef
  stef zegt:

  @Anthonius, laten we niet vervallen in wat aan de andere kant(de buren ada)meer regel is dan uitzondering. Andrea heeft voor een deel gelijk en zij heeft geuit dat ze zorgen heeft over een goede afloop op eenvoudige en simpele manier dat dat ons niet als muziek in de oren klink het is net als met de geurproeven ,het lijkt heel simpel maar hoe meer je je erin verdiept hoe complexer het wordt.
  siem-plismen? leuke woordspeling .
  Ps Ook ik heb me wel eens aan jouw geergerd daarbij ben je vrij om iets wel of niet te lezen.
  Op de man/vrouw gaan spelen heeft zo weinig zin dan vervalt deze site in een Ada site waar door het geruzie geen constructieve discussie meer mogelijk is, en dat zou jammer zijn.
  met groet van respect stef

 50. Velde
  Velde zegt:

  Antonius schreef: "Is het allemaal zo simpel voor jou Andrea? Wat zijn we blij dat jij alles goed in de gaten houdt maar desalnietemin zou ik het liefst van dit soort stom gelul verschoond blijven, deze achterlijke dooddoeners waar niemand wat aan heeft" etc.

  Niemand? Antonius, aub spreek voor jezelf. Daarnaast, gaat haar vrijheid ten koste van die van jou? Neen. Jij mag je mening ventileren, zij mag dat en ik mag dat. Zij heeft je niet belasterd, beschimpt etc. wat jij wel doet met je opermkingen als "stom gelul" en "achterlijke…". Daar lijkt mij nou niemand aan iets te hebben.
  Jouw mening natuurlijk, en die vrijheid heb je, maar gun die een ander ook (minus het gescheld wat mij betreft). Normaal gesproken reageer ik niet eens op dit soort meningen, maar andrea brengt wel punten naar voren die ook meespelen in de zaak.
  Met vriendelijke groeten verder, een van de "niemand".

 51. Antonius
  Antonius zegt:

  irene e schreef:
  Honden als speurhond, bijvoorbeeld op vliegvelden en bij douane op zoek naar hash ofzo, vind ik nuttig.

  Toen kwam bij mij hetvolgende naar boven:
  Ik heb niets met de rechter of de wet te maken. Ik rook bijvoorbeeld wel eens wiet. ( ik zal je de lijst van de rest van mijn "illegale" praktijken besparen, maar het zijn er aardig wat. ) Hashish ( geperste wiet ) moet worden vrijggeven, dat vind ik, zodat dit product niet gesmokkeld hoeft te worden, maar kan worden verbouwd in eigen land. ( in mijn tuin staan ieder jaar meer dan vier wietplanten )

  Maar buiten dat blijft, ook als de honden voor echt nuttige zaken ingezet worden ( wapens bv. ) waar hun neus onomstotelijk superieur is aan vele andere opsporingsmethodes, de verzorging van deze honden van primair belang. En de mensen die deze verzorging doen zijn zelf beesten in hun emotionele ontwikkeling. Zij mishandelen die beesten, omdat zij ze niet behandelen volgens de definitie canis familiaris, maar vanuit hun anthropomorfe verwrongen vooroordelen tov het dier. Maar het allerbeste blijft toch: ALS MENSEN GEWOON HELEMAAL MET HUN POTEN VAN DE DIEREN AFBLEVEN, tenzij om ze te steunen of te verzorgen.

 52. hjvonk
  hjvonk zegt:

  @ Berpet.

  Ik ben een digibeet die sinds kort een e-mail kan versturen, een posting probeert te plaatsen en wel eens wat info opdoet op internet.
  Leg mij a.u.b. uit op welke wijze ik Uw ergernis voortaan kan voorkomen.

 53. berpet
  berpet zegt:

  @hjvonk

  Er is totaal géén sprake van ergernis, veel eerder diep respect voor uw zienswijzen en taalkundigheid.

  Het was derhalve niet meer dan een flauwe grap.

  Met vriendelijke groet,
  Peter

 54. RonaldB
  RonaldB zegt:

  OM gaat niet in beroep tegen de gezinsvoogd in de zaak Savanne. Dat is mooi, maar de argumentatie!!! Een hoger beroep zou te belastend zijn voor de gezinsvoogd. Eerst inzetten op verantwoordelijkheid voor de dood en dan is het nu te belastend. Als iemand strafbaar is kent het OM geen medelijden. maar gewoon toegeven dat je er als OM helemaal naast zat dat gaat blijkbaar te ver.

 55. Antonius
  Antonius zegt:

  @Henk Vonk,
  Je postings zijn het twee keer lezen dubbel en dwars waard.

  Duidelijker is toch te zeggen stom gelul en achterlijk dan flauwe grappen die nergens op slaan als het over op de man spelen gaat.

  @Velde:
  Deze zgn. waarheden als een koe van Andrea, die voortkomen uit het brein van iemand die alles bij het oude wil laten en nogmaals dooddoeners zijn en geen mening, of althans een volkomen achterhaalde, kunnen mij persoonlijk gestolen worden. Zo beter?
  Nog een mening over een van mijn andere bijdrages? Schroom niet je te uiten.

 56. Antonius
  Antonius zegt:

  Wieteke
  Ik wist niet dat je in het honden vak zat maar nu ik dit weet wilde ik je vragen of je het met me eens bent dat het bij intelligente dieren zoals de hond maar ook de kat, het paard, waar wij als mensen veel kontakt mee hebben niet opvallend is dat zij veelal naast hun soortkenmerken die overeenkomstig zijn ook individuele kenmerken vertonen. ( ivm de verzorging )
  Verder wil het hierbij laten omdat we nu al zover van het topic verwijderd zijn zullen we maar zeggen: De website van Maurice de HOND met als onderwerp 240 uur taakstraf voor zware criminelen, die ook nog honden mishandelen.

  @Berpet,
  Verder hardstikke vette bijdrages, vind ik.

  @Ronald 29 nov ’07 15:05.
  Typisch, net als bij de onderhavige zaak, een afrekening in het criminele circuit. Uit schulgevoel lage straffen voor de patsies. De dader staat buiten verdenking zie je, want dat zijn de aanklagers zelf.

 57. johnphilip
  johnphilip zegt:

  heden is in een rechtzaak het OM niet ontvankelijk verklaard in een rechtzaak aangespannen tegen een man, die met een webcam een aantal studentes begluurde.

  de politie was nou niet geheel volgens de voorschriften de woning van de viespeuk binnengevallen, en dus…
  werden de processen-verbaal later
  daarop aangepast.

  Je zou haast gaan denken dat dit de "normale" praktijk bij dit soort van ambtsdragers is.

  Al die processen-verbaal waren onder ambts-eed opgemaakt… maar zouden deze agenten ooit hiervoor vervolgd worden ? Het lijkt me toch verdacht veel lijken op iets van meineed ?

  citaat:

  <a href="http://zoeken.rechtspraak.n…">link</a>

  ………

  De rechtbank stelt voorop dat de ter terechtzitting afgelegde verklaringen een gedeeltelijk ander beeld schetsen van de gebeurtenissen op 7 december 2005 dan zoals daarvan verslag is gedaan in de genoemde processen-verbaal en het verslag tot binnentreden. Die processen-verbaal zijn zeer onnauwkeurig gebleken. Zo is het optreden van [persoon5] niet volledig te herleiden gebleken, staat [persoon6] niet op de machtiging tot binnentreden, wordt er, naar achteraf is gebleken, ten onrechte gerelateerd over contact met de rechter-commissaris, is niet langer duidelijk wie, wanneer, contact heeft opgenomen met [persoon4], is ter discussie komen te staan wie van de verbalisanten uiteindelijk met de machtiging ter plaatse is gegaan, is niet gerelateerd over eventueel contact met een bewoner van het pand op [nummer] die de centrale toegangsdeur zou hebben geopend en hebben zowel [persoon5] als [persoon6] niet de processen-verbaal medeondertekend en ? zo kan worden aangenomen ? niet op inhoud gecontroleerd. In het geval van [persoon6] is dat des te kwalijker nu hij als districtshulpofficier van justitie juist tot taak had dergelijk binnentreden te begeleiden én had geconstateerd ? volgens zijn eigen, hierna te bespreken, verklaring ? dat er in eerste instantie onrechtmatig was binnengetreden. De rechtbank komt daar nog op terug.

  ……………

 58. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Ik heb ooit geleerd van mijn onvolprezen hondenmentor Loek uit Noordwijkerhout dat "Blijf" betekent dat de hond moest blijven liggen terwijl jij uit het zicht verdween. Knap lastige, maar o zo nuttige oefening trouwens, maaaar het is "ons" gelukt, lang lang geleden!
  Je schreef het zelf al, lang,lang geleden. Af = op dat moment, op die plaats gaan liggen. Tijdstip wordt niet gegeven. Hond is af. Simpel. Verplaatst de hond zichzelf, dan heeft hij maling aan jouw AF. Geef je daarna het commando (of wat dat ook mag wezen)BLIJF, dan is blijf een verlenging, in feite je eigen tekortkoming, van het commando AF. Koot en de Bie ken ik, was en ben daar nog steeds geen liefhebber van. Het begin, simplistisch verbond, kan ik nog geining noemen

 59. berpet
  berpet zegt:

  @ Antonius
  "Verder wil het hierbij laten omdat we nu al zover van het topic verwijderd zijn zullen we maar zeggen: De website van Maurice de HOND met als onderwerp 240 uur taakstraf voor zware criminelen, die ook nog honden mishandelen."

  Dit is minder "off-topic" dan je denkt.

  Wij hebben onze oplettendheid voor lichaamstaal grootdeels verloren door ons spraakvermogen.

  Latent is dit echter nog volop aanwezig en sterker: wij zenden, inmiddels, onbewust nog steeds meer signalen uit dan wij kunnen spreken.

  Wil je dit testen?
  Kijk o.a nog eens naar het filmpje van Peter R, Louwes en heer Willemen en zet het geluid helemaal uit.

  De schuldvraag wordt vanzelf beantwoord.

 60. justc
  justc zegt:

  Hmmm.

  Wat ik denk te zien is een stel ambtenaren die op "oneerlijke wijze" uitvoering gaven aan een opsporingsmethode met bewijskracht in de rechtszaal, terwijl – als ik professor Frijters mag geloven – die opsporingsmethode ZELF al inherent onwetenschappelijk – en daarmee oneerlijk – was.

  Het is bijna alsof men een ingewikkeld systeem met dobbelstenen en blind kaarten pakken voorgeschreven heeft om uiteindelijk toch voor vaststelling van schuld of onschuld bij de heksenwaag uit te komen.

  Dat lijkt mij dan dus niet zo verschrikkelijk veel meer uit te maken – wanneer de speurhond toch al feilloos geurovereenkomst op basis van de zeep in de politie toiletten d’r uit weet te pakken en perfect dus de andere zeep van het gevangenentoilet weet te onderscheiden.

  Ook al gebruik je misschien weliswaar keurig volgens voorschrift "dubbelblind" methodes (waardoor de hond het iets moeilijker krijgt om z’n kunstje te doen) in wezen ben je dus heel iets anders aan het testen dan dat je zegt dat je test (Niet – "wat ruikt naar iets dat de verdachte op de plaats van het delict achterliet" maar "Hoe goed kan Spike de gevangenenzeepgeur uit de zeep-van-de-politie-WC geur pikken")

  Het is mijns inziens algemeen bekend dat een beetje "dienaar van alle burgers" blijmoedig zo goed mogelijk uitvoering geeft aan opdrachten die hem per waan van de dag verstrekt worden, totdat d’r weer een andere waan op een andere dag de overhand krijgt. (En dat ie daarnaast, hoe hoger hij of zij in de ambtelijke hierarchie verzeild raakt, hoe meer hij of zij de wanen naar eigen inzicht mag interpreteren…)

  Het gevleugelde woord luidt niet voor niets "Is dit beleid, of is hier over nagedacht?"

  Tenslotte: Als in het Verenigd Koninkrijk met een bevolking 60,6 miljoen er bij hun commissie "Afgesloten strafzaken" zo’n 2000 aanvragen jaarlijks binnen komen, waarvan de commissie er ongeveer 25 in behandeling neemt welke eigenlijk allemaal in een verwerping van de oorspronkelijke veroordeling resulteren, mag ik dan in Nederland met zo’n 16 miljoen inwoners 25/3,7=6,7 mogelijk onterecht veroordeelden verwachten zonder af te doen aan de wijsheid van rechters en de kracht van het gewijsde? Of bedrijf ik dan Elfferiaanse waarschijnlijkheidsleer en beginnen alle deskundigen me uit te lachen? Ik vraag maar…

  Overigens – ook al is Frijters van menig dat er niet zo iets als "een persoonlijke geur" bestaat – Patrick Susskind beschrijft geloofwaardig dat er ooit een mens was die ‘m zeker had kunnen ruiken…

 61. Velde
  Velde zegt:

  @JustC:
  Uit jaarverslag Criminal Cases Review Commisson 03/2005-03/2006:
  – 46 cases referred and heard: 28 conviction squached; 13 conviction upheld; 4 sentence varied; 1 sentence upheld.
  – Remaining 52 cases were still to be heard.
  – The combined rate of convictons quashed and sentences varied was 70%.

  Je 6,7 mogelijk onterecht veroordeelden zijn eerder 7 zeker onterecht veroordeelden. Gezien remaining cases komen er voor nederland nog zo’n 5 bij. Omdat aantal zaken een redelijk vlakke lijn toont, zou je kunnen concluderen: iedere provincie z’n onterechte veroordeelde.

  Overigens: Geen hond zou zich ingezet hebben voor Jan B. Kikker. Ook overigens: Brigitte Kaandorp bezingt op overtuigende wijze hoe zij haar lief nooit gezien maar wel geroken had :)

 62. Gerard
  Gerard zegt:

  @berpet 19:47

  Quote: ‘Kijk o.a nog eens naar het filmpje van Peter R, Louwes en heer Willemen en zet het geluid helemaal uit. De schuldvraag wordt vanzelf beantwoord.’

  Vraag: Waar staat dit filmpje?

 63. justc
  justc zegt:

  @ Velde

  Ik baseerde me losjes op een elders gevonden stukje van Richard Gill v.w.b. de cijfers van de Criminal Cases Review Commission en de wiki opgaven voor de UK bevolking en de Nederlandse bevolking. Daar vond ik 2000 aanvragen en 25 gehonoreerd (i.e. "vrijgesproken") – op een bevolking van iets meer dan 60 miljoen.

  Professor Gill is – zoals bekend – heel streng-doch-rechtvaardig in wat we wel en niet mogen schatten, veel strenger dan bijvoorbeeld professor Elffers.
  ;o)

  (Maar verder had ik natuurlijk moeten afronden naar zeven "naar verwachting onterecht veroordeelden" – dat dan weer wel… Wat we met Chi-kwadraat toetsen mogen verwachten van zeldzame fenomenen moet ik of aan Maurice vragen of opzoeken in m’n oude Wonnacott en Wonnacott "Introductory Statistics" – aan Maurice vragen vind ik het gemakkelijkst…)

 64. helder
  helder zegt:

  Antonius schreef:
  Speciaal voor Andrea. Zij schreef:
  29 nov ’07 12:23

  De rechter ZIET NIET TOE op naleving van het vonnis. De advocaat van de cliënt daarentegen in wiens gunst het vonnis uitviel ziet daar wel op toe als zijn cliënt aan hem om naleving verzoekt als die naar zijn mening door de veroordeelde geschonden is.

  Als er een geldelijke sanctie per gebeurtenis van niet naleving van het vonnis door de rechter werd opgelegd, dan krijgt de overtreder via de advocaat van zijn wederpartij bezoek van de deurwaarder om de betaling van de overtreding(en) te vorderen.
  M.a.w. : de advocaat van de wederpartij van MdH wees hem er op dat hij de naleving van het vonnis geschonden had……. met alle bekende gevolgen van dien.

 65. Ada Halach
  Ada Halach zegt:

  @Berpet 19:47

  Gerard vraagt er ook al naar en ik zou ook wel willen weten waar ik dat filmpje kan zien, want ik kan me niet voorstellen dat er een filmpje is van PRdV met en Louwes en Willemen.

  Maar ik mis wel eens wat, dus wie weet….

 66. Gerard
  Gerard zegt:

  Dat is er wel Ada. Ooit gezien, maar weet niet meer waar. Ik ben vooral benieuwd naar hoe het de schuldvraag vanzelf beantwoord (wat berpet zegt). Vanuit die optiek wil ik er graag nog eens naar kijken.

 67. Ingrid
  Ingrid zegt:

  @stef

  Ik denk ook dat die bewuste uitzending van Peter R. de Vries wordt bedoeld, alleen komt Louwes daar niet in beeld (in de volledige uitzending slechts een foto bij het telefoongesprek).

 68. berpet
  berpet zegt:

  @ Allen,

  Excuus, ik heb het inderdaad heel ongelukkig opgeschreven en bedoelde twee uitzendingen waar het nu( geheel mijn fout) één lijkt.
  Eerste is inderdaad de uitzending van Peter R met de imitatie van Bassie en Adriaan op het kerkhof ( kijk vooral ook nog eens, zonder geluid, naar broerlief), tweede is het in elkaar kruipen van Louwes bij de veroordeling.

  Ik kan en mag er natuurlijk niets aan verbinden, maar er wordt meer gezegd dan met geluid aan.

  Nogmaals excuus voor de verwarring.

 69. Maurits
  Maurits zegt:

  ma 03 dec 2007, 12:43
  ‘Werkstraf voor opsluiten studente’
  ARNHEM – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Arnhem werkstraffen van 180 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk, geëist tegen twee Nijmeegse studenten. De 22-jarige studenten Frits K. (Kok) en Roel van den T. (Tillaart) zouden een meisje van een andere studentenvereniging hebben opgesloten in de discokelder van hun eigen soos in Nijmegen.

  De rechtbank doet uitspraak op 17 december
  http://www.telegraaf.nl/bin

  Ik zit te wachten op het volgende:

  Werkstraf voor opsluiten onschuldigen

  ZUTPHEN – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Zutphen werkstraffen van 300 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk, geëist tegen zes politiehondenbegeleiders. Uit de resultaten die vandaag zijn gepresenteerd blijkt dat in de periode van september 1997 tot maart 2006 in totaal 2.685 geurproeven zijn uitgevoerd die tot geurherkenning hebben geleid. De zogeheten identificatieproeven met politiehonden zijn niet volgens de regels uitgevoerd, hierdoor zijn onschuldigen in de gevangenis gekomen. De Hoge Raad heeft onmiddellijk aangegeven dat de door geurproeven veroordeelden onmiddellijk in vrijheid gesteld moeten worden. Onder hen bevind zich E.L. die veoordeeld is voor de moord op de Weduwe W. uit Deventer. De advocaat van de verdachte gaf aan dat deze zaak nog wel eens een zeer lang staartje kon krijgen en hoge figuren bij het ministerie van Justitie??

  Wat wil ik ook weer voor mijn Sinterklaas???
  Wat zijn we toch een zielig land dat we een studentengrap niet meer herkennen en beroepsuitoefenaars de grofste fouten bewust maken en er met een "douw"vanaf komen. Het stinkt hier 2e kamer, WAKKER WORDEN

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie