Regulering Drugsmarkt

D66 is met een manifest gekomen met daarin een oproep om een andere aanpak van de drugsmarkt. Meer reguleren, minder verbieden is de insteek.

Op basis daarvan zijn via Peil.nl een aantal vragen gesteld over wat Nederlanders vinden over dit onderwerp.

Twee variabelen blijken een grote samenhang te hebben met de gegeven antwoorden. Of men al dan niet zelf drugs (heeft) gebruikt. En op welke partij men stemt.

Eerst een grafiek die de samenhang tussen deze twee kenmerken toont:


Er is een groot verschil in het gebruik tussen leeftijdsgroepen.


Op een liberalisering van gebruik en handel van soft- en harddrugs wordt zeer verschillend gereageerd door degenen die softdrugs gebruiken/gebruikten of niet.

Op de vraag welk beleid ten aanzien van drugs moet worden gevolgd zijn er grote tegenstellingen binnen de bevolking. Die hangen niet alleen samen met of men zelf gebruikt heeft of niet.

47% wil dat delen van het drugsbeleid worden geliberaliseerd. 45% wil dat het beleid beduidend strenger gaat worden. 8% wil de voortzetting van het huidig beleid.

 

Het onderzoek over de Commissie Borstlap treft u hier aan.

Reactie op adviezen van Commissie Borstlap

De Commissie Regulering van Werk (“Commissie Borstlap”) is met een rapport gekomen over het dichter bij elkaar brengen van arbeidsovereenkomsten en flexibel werk.  Daarover zijn een aantal vragen gesteld.

Deze grafiek laat zien of ondervraagden vinden dat het verschil tussen werknemers met arbeidsovereenkomsten en flexwerkers te groot is geworden.


Flexwerkers en werknemers met een vast contract laten hetzelfde percentage zien (63%).

Negen voorstellen van de Commissie zijn voorgelegd aan de ondervraagden. In deze grafiek wordt het percentage getoond van de kiezers, die het eens is met dat voorstel naar politieke voorkeur.

Hieronder is te zien in welke mate de huidige ZZP-ers/flexwerkers van mening verschillen van de totaalcijfers voor alle Nederlanders.

 

Hier treft u het onderzoek aan naar aanleiding van het D66 Manifest over regulering van de Drugsmarkt.

De Stemming van 19 januari 2020

Hieronder treft u de uitslag van de weekpeiling aan van deze week. Daarnaast treft u hier het onderzoek dat gehouden is over Schiphol en Lelystad Airport.

Deze week zien we geen verschuivingen in politieke voorkeur t.o.v. de vorige week. Op geen enkele wijze zien wij in onze tabellen een aanwijzing dat t.o.v. de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019  (waar de VVD 14% haalde) de VVD duidelijk gestegen is, zoals bij andere peilingen wordt gemeld. Circa twee derde van de kiezers, die toen VVD stemden, geven dat nu nog steeds aan. Er worden alleen wat kiezers gewonnen van CDA en D66.

Er zijn maar drie partijen die het (duidelijk) beter doen t.o.v. die verkiezingen van bijna één jaar geleden en dat zijn PVV, PvdA en 50PLUS. Die laatste partij is in de afgelopen weken duidelijk gestegen. Bij het overzicht van het vertrouwen in de fractievoorzitters, die we hebben gemeten, zien we  trouwens ook dat Henk Krol aan een opmars bezig is. Er staan nu drie CDA-ministers bovenaan bij het meten van het vertrouwen in ministers.

Lees meer

Oordeel over talkshowhosts na week 1

De strijd tussen de talkshows op RTL4 en NPO1 werd deze week veel besproken. In onze peiling, die zaterdag is uitgevoerd, hebben we aan degenen die de betrokken presentatoren hadden gezien, een oordeel te geven over hoe die presentatoren het -deze eerste keer- gedaan hebben. Per presentator hebben ongeveer 750 mensen een oordeel uitgesproken. Bij Eva Jinek betrof dat bijna twee keer zoveel.

Over een aantal weken gaan we deze meting nog een keer uitvoeren.

Dit is de uitslag van deze eerste week. Lees meer

Vuurwerkverbod of niet?

Na Oud en Nieuw 2020 is de discussie sterk opgelaaid over het mogelijk verbod op consumentenvuurwerk. De regering heeft vrijdag aangekondigd maatregelen te zullen nemen en daar eind februari mee te komen.

Via Peil.nl zijn zaterdag aan een representatieve steekproef van 2500 Nederlanders hier vragen over gesteld.

Lees meer

De Stemming van 12 januari 2020

Bij de eerste peiling van na de wisseling van het decennium veranderen we de vormgeving en layout van ons weekverslag. Daarbij zullen aparte onderwerpen, apart worden gerapporteerd. Wel treft u dan onderaan de links naar die andere onderwerpen. Vandaag betreft dat onderzoek over een mogelijk vuurwerkverbod en de “talkshow-oorlog”.

Met deze vormgeving kunnen de uitslagen ook beter bekeken worden per smartphone en tablet.

Lees meer

Welkom in de Roaring Twenties 2.0

Bij de start van het nieuwe decennium, waarin ons politieke stelsel grote veranderingen zal doormaken, of men nu wil of niet.

De twintiger jaren van deze eeuw zullen evenals de Roaring Twenties van de vorige eeuw uitermate roerig worden. Dat zal op vele terreinen plaatsvinden. Veel ervan is nog steeds te herleiden tot de ingrijpende effecten van de uitrol van internet, zoals ik die in mijn boek “Dankzij de Snelheid van het Licht” uit 1995 had voorzien.  (In 2016 beschreef een journalist van Vice hier in welke sterke mate mijn voorspellingen uit dat boek inmiddels waren uitgekomen.) 

Als u denkt dat er de afgelopen 10 jaar op dat terrein al veel is veranderd en we nu in een wat rustiger vaarwater terecht komen, dan moet ik u teleurstellen. “You ain’t seen nothing yet”, zoals de Amerikanen zo treffend zeggen.

Lees meer