Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming

Natuurlijke immuniteit geeft steeds de beste bescherming - 43208
Samenvatting van het artikel

Uit een heel groot Israëlisch onderzoek is op te maken dat een eerdere Covid-infectie in 2021 beter en langduriger beschermt dan de vaccinatie tegen een nieuwe infectie. Een leerzame studie, waarmee in het beleid rekening gehouden zou moeten worden.

Lees volledig artikel: Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming

Leestijd: 5 minuten

Een belangwekkende Israëlische studie is deze week gepubliceerd in het tijdschrift NEJM.  De titel is: “Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2”. Het omvat cijfers van meer dan 5,5 miljoen Israëliers uit 2021.

De studie verscheen in zijn oorspronkelijke vorm al in december 2021. “El gato malo” heeft er gisteren een belangwekkend artikel over gepubliceerd, waarvan ik diverse delen hieronder vertaald overneem.

De cruciale grafiek

Hij schrijft dat hij al in 2021 al er een uitgebreid artikel over had geschreven.  Dit is de grafiek, die volgens hem het belangrijkste is uit die studie. (Dit betreft de periode tot oktober 2021, dus voor Omikron).

Het gaat om drie groepen:

 1. Recovered, oftewel degenen die zonder dat ze eerste gevaccineerd zijn geweest, Covid hebben gekregen.
 2. Vaccinated and Booster, oftewel degenen die Covid hebben gekregen nadat ze gevaccineerd/geboosterd waren.
 3. Hybrid Immunity, oftewel degenen die Covid-hebben gekregen, daarna gevaccineerd zijn en vervolgens weer Covid hebben gekregen.

De gekleurde staafjes zijn een weergave van de kans om (weer) Covid gekregen te hebben.

Deze grafiek gaat over de infectiekans tussen 4 en 6 maanden en 6 en 8 maanden naar de aangegeven gebeurtenis (vorige keer geïnfecteerd of laatste keer gevaccineerd).

Natuurlijke immuniteit geeft steeds de beste bescherming - 43194

De lichtblauwe lijn betreft de waarde van de ongevaccineerden tussen 4 en 6 maanden na de eerste infectie. De groene lijn de waarden van de ongevaccineerden tussen 6 en 8 maanden na de eerste infectie. Goed te zien valt dat degenen die gevaccineerd waren een veel grotere kans op infectie liepen dan degenen die eerder Covid hadden gehad uitgaande van hetzelfde tijdvak. Maar ook dat degenen die Covid hadden gehad en daarna zich hebben laten vaccineren een wat hogere waarde hebben dan degenen die na Covid zich niet hebben laten vaccineren.

De verdieping

In het stuk van gisteren schrijft de auteur vervolgens:

“Ik besteed nu weer aandacht aan deze studie omdat:

 1. de informatie zeer relevant blijft en niet veel mensen deze studie blijkbaar hebben gezien.
 2. er nieuwe info is, zowel in de studie zelf als waarmee het zinvol gecombineerd kan worden. Ik zou graag wat dingen samen willen vatten, omdat deze studie eindigde in oktober 2021. Daarna kwam Omikron wat een veel meer geoptimaliseerde OAS/vaccin ontsnappingsvariant is.
 3. het CDC en anderen opnieuw lijken aan te dringen op “vaccinatie vermindert de verspreiding van Covid-19 en overtreft verworven immuniteit” en dit is 180 graden verkeerd.

Laten we eerst eens kijken naar de studieperiode en het gedrag van de bevolking daarbinnen, want dit is zeer relevant. Deze grafiek uit de studie geeft een goed beeld:

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming - 43180

Het grijs gearceerde gebied is de studieperiode: augustus -oktober 2021. Dit was de Delta-periode, niet Omikron als heersende variant. Hier rijzen tal van belangrijke kwesties:

 1. De omvang van de groep niet-gevaccineerden daalde snel naar het einde toe. Het zwaartepunt van hun blootstelling was aan het begin.
 2. Boosters kwamen pas aan het eind en werden pas geteld bij booster +12 dagen, dus hun blootstellingsdagen zitten vooral aan het eind.
 3. De incidentie van Covid daalde laat in deze studie en steeg vroeg. Dit lijkt in het voordeel te zijn van de gevaccineerden in termen van incidentie, aangezien niet werd gecontroleerd voor de algemene prevalentie.
  Maar toch hebben we dit (wees voorzichtig om er zeker van te zijn dat je de momenten in de tijd op elkaar afstemt, ze verschillen sterk per cohort). De grafiek betreft de tijdsperiode sinds de laatste relevante gebeurtenis (gevaccineerd, geboosterd of geïnfecteerd).

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming - 43181

Duidelijke conclusies uit deze gegevens:
Zelfs na 0-2 maanden hadden de dubbelgedoseerden tweemaal zoveel geïnfecteerden als de niet-gevaccineerden en de herstelden na 4-6 maanden hadden. Na 4-6 maanden was dit bijna 7x zoveel!
Verder is de mate waarin immuniteit instort bij de dubbelgedoseerden veel hoger dan bij de verworven immuniteit, die na 10 maanden min of meer gestabiliseerd lijkt te zijn (hoewel meer gegevens hier nuttig zouden zijn).

We hebben heel weinig gegevens over boosters, want daarmee is men pas in juli-augustus begonnen. We hebben ook geen vergelijkingsset voor herstelden en niet herstelden, en we hebben te maken met een onzuiverheid door alleen de 12 dagen na de boost als boosters te tellen, maar zelfs dan is 8,2 per 100.000 bij 0-2 maanden nauwelijks beter dan herstelden na 4-6 maanden (10,5).

Als (en dit is nu extrapolatie, maar past bij andere gegevens en is eigenlijk waarschijnlijk conservatief) boosted immuniteit net zo afneemt als bij dubbel gedoseerden, zouden we verwachten dat het aantal gevallen stijgt met ruim 3 keer na 4-6 maanden. Dan krijgen we de waarde 25,4, en dat is 2,5 keer het percentage van de herstelden.
Het cijfermatig bewijs hier is sterk in het voordeel van de herstelde ongevaccineerden boven de gevaccineerden!

Plus dat het waarschijnlijk een aanzienlijke onderschatting is van het verschil, aangezien de prestaties van de vaccins snel zijn verslechterd toen Omikron kwam.
We zien dit duidelijk in de Britse gegevens (Omikron kwam eind 2021) :

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming - 43182

We kunnen ook zien hoe de statistische truc rond het tellen van drievoudig gedoseerd pas 12 dagen na het tijdstip van dosering een kortstondig onderdrukkend effect van 1-2 maanden had, maar dat boosters snel begonnen onder te doen voor de bescherming die dubbel gedoseerd aanvankelijk bood.

Het is in het beste geval een kortstondige winst en waarschijnlijk een valse winst, die het gevolg is van een manipulatie van de definities en niet van de doeltreffendheid op zich.
En zelfs met dit krijgen de gevaccineerden circa 4 keer meer Covid dan de ongevaccineerden, zelfs wanneer we controleren voor leeftijdscohort.

Amerikaanse slechte data

De Amerikaanse gegevens die iets anders beweren zijn in wezen GIGO (garbage in, garbage out). Het VK en Israël hebben datasets van veel hogere kwaliteit. De VS gebruiken verouderde volkstellingsgegevens om de groep ongevaccineerden kleiner te doen lijken dan ze is en spelen spelletjes met de EPIC-gezondheidsdossiers, waarvan velen de vaccinatiestatus niet in een doorzoekbaar bestand hebben. Zodat velen die gevaccineerd zijn in die dossiers als ongevaccineerd tevoorschijn komen. De CDC en andere organisaties in de VS (in het bijzonder New York) lijken een aantal zeer agressieve spelletjes te spelen met hun telling en ik vind hun gegevens volkomen onbetrouwbaar.

Of de ongebruikelijke piek in ziekenhuisopname van Covid in het Noordoosten van de VS zijn hoogtepunt heeft bereikt, is nog maar de vraag. Hoe dan ook, we zagen een grote stijging in ziekenhuisopnames bij de hoogst gevaccineerden en het wordt steeds moeilijker om te beweren dat het alleen maar ziekenhuisopnames “met” zijn en niet “vanwege” corona.

New Hampshire heeft die definitie volledig afgeschaft (anderen lijken dit voorbeeld te volgen) en telt nu alleen degenen met ernstige Covid die behandeld worden met Covid-specifieke medicijnen. Deze verandering zorgde ervoor dat hun ziekenhuisopnames boven de 70 een paar weken stabiliseerden, maar daarna weer toenamen.
Het is nu 2.7 keer zoveel als vorig jaar en het stijgt terwijl het zou moeten dalen. Dit is op zijn minst zeer provocerend.

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming - 43183

Het bewijs wordt steeds moeilijker te negeren: de beste kans is dat dit komt door het effect van de vaccinatie zelf.

We hebben de directe biologische manifestatie gezien in termen van onvermogen om N-antilichamen aan te maken, zelfs na blootstelling aan de eigenlijke Covid. Dit remt de aanmaak van duurzame, steriliserende immuniteit. In feite verhindert het die zelfs. Verbazingwekkend genoeg was dit bekend van de oorspronkelijke medicijnproeven op de mRNA-vaccins, maar deze informatie werd niet vrijgegeven.
Er is maar één, volkomen voorspelbare manier waarop dit soort fixatie, onderdrukking en niet-steriliserende immuniteit gaat, en dat is gewoon via evolutionaire selectie.

Dit bericht is illustratief. De Californische gouverneur die binnen 12 dagen na zijn tweede booster Covid kreeg. (Dus in de statistieken nog niet meetelt als voor een tweede keer geboosterd).

Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming - 43184

Hier gaat het om: ook tweede en derde  gevallen van Covid in gevaccineerden en geboosterden. Keer op keer: verdere verspreiding omdat je nu een drager bent die het vermogen mist om een krachtige steriliserende immuunrespons op te wekken. Met als gevolg snelle nieuwe opkomst van geoptimaliseerde varianten.

Maar het is al duidelijk, zelfs in de periode voor Omikron, dat geboosterden slechtere bescherming hadden dan ongevaccineerden.
En na Omikron is het overduidelijk. De dubbele dosering presteert slechter dan ongevaccineerd zijn t.a.v. een infectie en de driedubbele dosering presteert keer op keer onder die van de dubbele (dat laten o.a. Walgreens gegevens zien).

Dit beleid is heel slecht geweest. Deze vaccins lijken op een gegeven moment effectief te zijn geweest bij het verminderen van de ernst van de ziekte. Maar de verspreiding hebben ze nooit echt onderdrukt en zijn omgeslagen om deze te versnellen. Ze lijken nu minder goed te presteren ten aanzien van de ernst van de ziekte. Mogelijk verergeren ze zelfs ziek zijn bij mensen met een slechte algemene immuunrespons zoals de ouderen. En hierdoor wordt ook  de ontwikkeling van functionele kudde-immuniteit/weerstand voorkomen.

Wat de laatste twee jaar is doorgegaan voor volksgezondheid, heeft niets met gezondheid te maken en de voortdurende verhalen over “dit werkte en je moet het blijven doen” is het slechts denkbare advies gezien het bovenstaande.”

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205