De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Oorlog anno nu deel 1: Omgaan met je woede en angst

Oorlog anno nu deel 1: Omgaan met je woede en angst - 35688
Samenvatting van het artikel

Een belangrijk artikel van de Deense Prof. Petersen. Hij onderbouwt op basis van zijn studies waar de woede en angst in grote conflictsituaties vandaan komen, waardoor je er ook beter mee kan omgaan.

Lees volledig artikel: Oorlog anno nu deel 1: Omgaan met je woede en angst

Leestijd: 4 minuten

Oorlog anno nu deel 1: Omgaan met je woede en angst

Het is onze bedoeling op deze site ruimte te geven aan belangwekkende en relevante informatie in relatie tot de uitgebroken oorlog.

Daarbij gaat het er niet om wat onze standpunten zijn en wat we zelf uitgevonden hebben. Maar als we informatie aantreffen, waarvan we denken dat onze bezoekers daaraan wat kunnen hebben, dan plaatsen we het hier.

Het betreft vertaalde artikelen of een serie tweets vanuit een goede bron.

Vandaag de eerste uit deze serie. Het is van een Deense professor in de politicologie Michael Bang Petersen. Het origineel in het Engels treft u hier aan. 

De woede en angst die je voelt na de Russische invasie zijn oude delen van je geest die zich – als een uurwerk – voorbereiden op een wereld vol conflicten.

Na 10 jaren van onderzoek in het lab en het veld, is het onwerkelijk om te voelen hoe het zich nu ontvouwt in mijn eigen geest. Een twitterserie over wat er gebeurt en met welke gevolgen.

Zo zijn we gebouwd

Ik maakte de Koude Oorlog bewust mee, maar heb nooit de dreiging gevoeld. Veel westerlingen hebben nooit iets meegemaakt wat ook maar in de verste verte op oorlog leek. Maar je bent meer dan je ervaringen. Je geest is ontworpen door natuurlijke selectie en de genen die je draagt zijn aangepast aan een andere wereld.

Die wereld omvatte gewelddadige, op groepen gebaseerde conflicten. Geleerden zijn het niet eens over de details van de prehistorie van oorlog. Maar groepsconflicten zijn universeel, oud en belangrijk genoeg om onze basispsychologie te hebben gevormd.

Dit is een publicatie hierover:

Maar de wereld van onze voorouders was ook een coöperatieve wereld.

Vanuit een evolutionair perspectief is moraliteit een vorm van samenwerking. Samenwerking vereist dat individuen ofwel hun eigenbelang onderdrukken ofwel het gelijkstellen aan dat van anderen.

Wij zijn ontworpen voor beide, om te detecteren wanneer dingen in de ene of de andere richting verschoven en om verschillende sociale strategieën te gebruiken afhankelijk van de context.

Succes in een wereld van coöperatie hangt af van prestige = problemen van anderen oplossen. Succes in een wereld van gewelddadige conflicten hangt af van dominantie = angst, intimidatie & agressie (https://doi.org/10.1037/a0030398)

In ons onderzoek vinden we dat verschuivingen naar dominantie met hoge snelheid gebeurt bij conflicten. Blootstelling aan dreiging van andere groepen (maar niet natuurlijke dreiging) lokt onmiddellijke steun uit voor dominante leiders.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pops.12403

De rol van emoties

Maar niet iedereen voelt hetzelfde. We hebben dit onderzocht toen Rusland de Krim binnenviel in 2014. Het beeld van de invasie verhoogde gevoelens van woede en de steun voor dominante leiders onder de mensen in de getroffen regio’s. Angstgevoelens verminderden die steun.

Emoties zijn coördinatiesystemen die ontworpen zijn om je hele cognitieve architectuur te heroriënteren op een specifieke taak: Ze veranderen waar je op let, hoe je de kosten en baten van acties beoordeelt en je lichaam voorbereidt om die acties uit te voeren.

https://psycnet.apa.org/record/2008-07784-008

Woede en angst weerspiegelen beide de aanvaarding van een wereld van dominantie.

  • Boosheid is de emotie van het navigeren door die wereld door dominant te zijn.
  • Angst is de emotie van het navigeren door de wereld van conflicten door middel van onderwerping.

Beide kunnen op verschillende momenten nodig zijn.

Iedereen voelt een mix van emoties. Maar waarom voelen sommigen meer woede dan angst en vice versa?

Persoonlijkheid is waarschijnlijk een belangrijke factor: Een persoonlijkheid die al georiënteerd is op bedreigingen van andere groepen leidt tot meer steun voor dominantie.

https://doi.org/10.1111/pops.12403

Als de woede over Poetins gruweldaden de geesten van miljoenen burgers in de hele westerse wereld afstemt op een wereld van overheersing (en de aandacht doet verschuiven van prestige), zal dat een aantal psychologische en politieke gevolgen hebben.

Steun voor geweld, dominante leiders & de verspreiding van verkeerde informatie over de vijand zal toenemen. Dit zijn twee studies daarover: https://doi.org/10.1111/pops.12403 en  psyarxiv.com/puqzs/

Degenen die angst voelen zullen de steun voor agressie verminderen, waardoor een nieuwe politieke kloof ontstaat.

Veranderde perceptie

Deze effecten houden een veranderde perceptie in. Risico’s in verband met oorlog zullen kleiner beginnen te lijken. Dit is geen “cognitieve bias” maar een ontwerpkenmerk van een geest die verschuift van een op prestige gebaseerde wereld naar een op dominantie gebaseerde wereld.

Een week geleden zou het voor velen onbegrijpelijk zijn om oorlogsvoorbereidingen te steunen. Nu prijzen leiders en burgers in de hele westerse wereld het oude Romeinse gezegde “para bellum” aan: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. Inderdaad, dit is de doctrine van een wereld van overheersing en ik voel het ook.

Dus als je gevoelens hebt die je vroeger nooit had en beleid steunt dat je vroeger nooit zou hebben gesteund, weerspiegelt dit in wezen de activering van een diepgewortelde psychologie die ontworpen is voor een wereld van dominantiestrijd tussen groepen.

MAAR: Jouw psychologie is ontworpen voor een wereld van kleine groep agressie. Niet voor een wereld van kernwapens. Deze mismatch betekent dat je intuïties niet altijd optimale gidsen zijn. Het in evenwicht brengen van emoties voor groepsagressie met koude rede is de sleutel voor de komende dagen en, mogelijk, jaren.

Tot zover de tweets van Prof. Petersen. Daaronder kwam nog een toevoeging naar aanleiding van deze vraag:

“Ik zie veel weerstand tegen oorlog, maar ook een groot wantrouwen tegen de verschillende lezingen: Wat is waarheid, wat is “spin”? Daarom denk ik dat het van belang is emoties meer in te houden en online discussies en kritisch denken te stimuleren.”

En het antwoord van Prof. Petersen was: Ja, het landschap is heel complex en ik kon niet alles afdekken. Wat je schrijft is ook heel belangrijk en je moet blijven focussen op kritisch denken.

U heeft zojuist gelezen: Oorlog anno nu deel 1: Omgaan met je woede en angst.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Om u daarbij te helpen zullen we met grote regelmaat proberen dit soort artikelen te plaatsen van bronnen die we hoogwaardig en betrouwbaar vinden. Hopelijk blijft u onze site steunen met af en toe een (kleine) donatie. Klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024