Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het effect van het nieuwe Corona quarantainebeleid voor kinderen

Het effect van het nieuwe Corona quarantainebeleid voor kinderen - 23074
Samenvatting van het artikel

Ook tijdens Corona heeft een kind recht op goed onderwijs. Maatregelen drukken zwaar op ouders en hun kinderen en maken het leven minder makkelijk. Zijn de maatregelen wel effectief en hoe lang kunnen we dit nog opbrengen, tegen welke kosten?

Een blog van Jillis Kriek

Lees volledig artikel: Het effect van het nieuwe Corona quarantainebeleid voor kinderen

Leestijd: 5 minuten

Ook tijdens Corona heeft een kind recht op goed onderwijs. Maatregelen drukken zwaar op ouders en hun kinderen en maken het leven minder makkelijk. Zijn de maatregelen wel effectief en hoe lang kunnen we dit nog opbrengen, tegen welke kosten?

Gastblog Jillis Kriek

De afgelopen anderhalf jaar heeft een betrekkelijk nieuw virus voor veel escalatie gezorgd.  De coronamaatregelen van de overheid zijn naar mijn idee een goed voorbeeld van die escalatie en hebben ons land verdeeld.

Al dan niet wetenschappelijk onderbouwd, neemt de overheid maatregelen waaraan iedereen zich moet houden. De meeste mensen geven gehoor aan deze gedragsregels, omdat ze het idee hebben dat ze iets goeds doen voor het collectief. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Schieten de maatregelen hun doel misschien voorbij?

Verplicht thuiswerken

Na meerdere lockdowns en door het sluiten van de scholen zijn ouders het afgelopen jaar gedwongen thuis te werken. Ze moeten hierdoor meer tijd met hun kinderen door te brengen dan waar ze op hadden gerekend.

Voor veel ouders is het al een hele opgave om het thuiswerken te organiseren. Daarnaast vragen kinderen  de nodige aandacht en moeten ze door hun ouders begeleid worden in het thuisonderwijs. Het resultaat is dat ouders aandacht tekort komen voor hun werk én voor hun kinderen.

Voor een korte periode is thuiswerken en kinderen lesgeven voor veel ouders nog wel op te brengen. Maar nu we ruim een jaar verder zijn, zie ik bij veel ouders en zeker ook jong volwassenen om mij heen, een chronische vorm van stress en vermoeidheid ontstaan, die langzaam door hobbelt richting burn-out.

Niet verwonderlijk dus dat veel ouders opgelucht adem haalden toen hun kinderen na de vakantie weer naar school konden.

Nieuwe quarantaine regels

Maar die opluchting bleek van korte duur. Na een aantal dagen was het helaas weer gedaan met de rust. Op de school van mijn kinderen moest de hele klas van mijn kind thuisblijven omdat één kind in de klas positief getest is. De kinderen die in nauw contact zijn geweest met het positief geteste kind, werden direct geïsoleerd van de rest van de groep. De kinderen werden gezien als gevaarlijk en dat was natuurlijk geen fijne ervaring. Van de 8 klassen zijn er binnen één week tijd drie klassen  naar huis gestuurd, een kleine 90 kinderen in totaal.

Het beleid over quarantaine is 23 augustus ogenschijnlijk iets aangescherpt. Vorig jaar waren het enkel de nauwe contacten die zich na een paar dagen konden laten testen met een sneltest. Maar nu moet volgens de GGD scholenlijn de hele klas thuisblijven, tenzij ze volgens de rijksoverheid beschermd zijn en een negatieve PCR test laten zien.

Dit is in strijd met de eerder opgezette quarantaineregels, waarin nog steeds staat dat het thuisblijven alleen voor nauwe contacten zou gelden.

Het effect van het nieuwe Corona quarantainebeleid voor kinderen - 23033

Kinderen worden nu blijkbaar als volwassenen behandeld, en worden enkel na een inenting of een positieve PCR test als immuun gezien. Nog steeds geeft een antistoffentest geen vrijstelling en dat is gek. De wetenschap laat zien dat een doorgemaakte infectie ongeacht de ernst daarvan, waarschijnlijk voor vele komende jaren bescherming geeft en superieur is aan een inenting.

Stress voor kinderen en ouders

Zowel voor ouders als voor de kinderen veroorzaakt het acuut verwijderen van kinderen van school voor veel stress en onzekerheid. Kinderen hebben behoefte aan sociale interactie maar dit wordt hen op deze manier ontzegt.

Daarbij hebben de coronabeperkingen ook buiten de school om een grote negatieve impact op het welzijn van kinderen. In dit rapport is hen gevraagd hoe zij er zelf tegenaan kijken. Ook wordt benadrukt dat er kinderrechten worden geschonden en men hier te gemakkelijk aan voorbij gaat.

Het rapport concludeert dat naarmate de coronacrisis langer duurt, kinderen en jongeren steeds meer verslechteringen in het dagelijks leven ervaren. Dit gaat bijvoorbeeld over de mate van sociale contacten met anderen dan hun ouders, onderwijs, lichaamsbeweging, en een toename van stress gerelateerde klachten.

Relevantie maatregelen

De maatregelen zijn ervoor bedoeld om ziekte te beperken maar men houdt daarbij enkel rekening met één virus.  Los van dat gezondheid een veel bredere kijk behoeft, zijn er vele virussen en die muteren het hele jaar door. Het afweersysteem moet om de zoveel tijd updaten om ervoor te zorgen dat het niet te ver achterop raakt. Hierdoor zou een immuniteitsachterstand kunnen ontstaan. Hygiëneregels die voornamelijk gericht zijn op bacteriën mogen misschien iets losser. Ook hier zien we juist dat te veel schoonmaken allergieën, astma en zelfs de ziekte van Crohn in de hand werkt.

Het is van belang dat kinderen hun immuunsysteem blijven prikkelen, en zichzelf zo ook indirect beschermen tegen een heftige vorm van corona en andere virussen en bacteriën. Wanneer dit niet gebeurt, is er een vergrote kans dat kinderen harder worden geraakt. Zo heeft het RS virus de afgelopen periode voor veel aandoeningen gezorgd. Iets wat niet eerder rond deze tijd van het jaar gebeurde.

Het effect van het nieuwe Corona quarantainebeleid voor kinderen - 23034

Ook op school is er een achterstand ontstaan. Veel scholen hebben een programma ontwikkeld om op de leerachterstand van het afgelopen jaar in te lopen maar als gehele klassen naar huis worden gestuurd na één positieve test zal dit niet gaan lukken.

De nieuwe Delta-variant helpt hier zeker niet aan mee. Deze variant is namelijk besmettelijker en heeft iets andere kenmerken dan eerdere Covid-19 varianten. Gelukkig is deze variant minder ziekmakend en is er geen reden om te veronderstellen dat dit voor kinderen anders zal zijn.

Wat zijn de symptomen?

Zoals bij de andere coronavirussen manifesteert Delta zich meer in de hogere luchtwegen. Dit komt bij jongeren vaak neer op een snotneus waarmee je volgens de huidige beslisboom gewoon mee naar school mag. Dit is natuurlijk ook goed maar het quarantaine beleid staat op deze manier loodrecht op de beslisboom die je zou moeten gebruiken om wel of niet naar school te gaan. Wat is het verschil tussen twee snotneuzen?

In veruit de meeste gevallen merken de kinderen zelf niet eens dat ze besmet zijn geraakt. Die zijn dus al grotendeels beschermd. Een besmetting zal dan alleen naar boven komen als men kinderen laat testen. Het testbeleid zelf draagt echter nauwelijks bij aan de afname van het aantal besmettingen.

Kinderen hebben dan misschien zelf weinig hinder van corona, maar er wordt vaak gewaarschuwd dat kwetsbaren besmet raken door kinderen. Toch gebeurt dit weinig.

Symptomen staan zo goed als gelijk aan overdracht en omdat 80 procent van de kinderen niet merkt dat ze besmet zijn geraakt zullen ze veel minder snel anderen besmetten. Mocht dit wel gebeuren, dan gaat het vooral om groepen van dezelfde leeftijd. Kinderen op de basisschool zijn kleiner en stoten vaak niet genoeg virus uit om ouderen te besmetten.

Zelfs bij de tieners die de laatste golf van besmettingen hebben veroorzaakt en wel een hoge viral load kunnen hebben, zien we dat dit gelukkig niet veel mensen treft die kwetsbaar zijn. Wellicht heeft het ermee te maken dat rond de 95% van de populatie antistoffen tegen corona bezit.

Wat zou de doelstelling kunnen zijn?

Je zou er toch vanuit kunnen gaan dat de opgebouwde groepsbescherming een keer zou meewegen in de beleidsvorming. Misschien moet eerst de 120% bereikt worden eer men daaraan denkt??

Al met al zijn er nog maar heel weinig mensen bevattelijk voor dit virus en heeft iedereen die dat wil zich kunnen laten vaccineren. De kans dat ziekenhuizen de komende winter opnieuw veel druk van coronapatiënten zullen ondervinden is niet zo groot.

Wanneer men een risicoafweging in het belang van de algemene volksgezondheid zou moeten maken, lijkt het mij duidelijk dat de maatregelen, zeker bij jongeren, meer uiteenlopende ziektes veroorzaken dan ermee worden voorkomen. Om deze schade en de sociale achterstand te beperken moeten de maatregelen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Uiteraard is goede ventilatie van belang en dit is een meetregel die geen nevenschade veroorzaakt.

We hebben getracht de bevolking te beschermen maar uit evaluaties blijkt dat landen met een strengere lockdown op den duur de bevolking zeker niet beter hebben kunnen beschermen dan landen met minder restricties. Landen gaan gebukt onder langdurende maatregelen die los van de economische schade en een verminderd geluksgevoel, op termijn ook meer gezondheidsschade veroorzaken.

Wees zuinig op de jeugd!

De jeugd heeft de toekomst en als ouder wil je je kinderen het beste meegeven. De geestelijke gezondheid van onze kinderen is in het geding en bij ouders staat het water aan de lippen. Er moeten nu stappen worden gezet. Het is hoog tijd dat we ons ontdoen van maatregelen die hun doel voorbij schieten. Alleen dan kunnen we terugkeren naar een meer stabiele situatie waarin het belang van ons en onze kinderen voorop staat.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.