Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nieuwe virusvariant en definitieve aerosolen onderkenning

Nieuwe virusvariant en definitieve aerosolen onderkenning - 14142
Samenvatting van het artikel

Belangwekkende informatie over de nieuwe mutatie van het Covid-19 virus en dat het Amerikaanse CDC nu ook de dominante rol van aerosolen erkent bij de verspreiding. Plus adviezen hoe daarmee omgegaan kan worden.

Lees volledig artikel: Nieuwe virusvariant en definitieve aerosolen onderkenning

Leestijd: 5 minuten

De meer besmettelijke variant

Over de nieuwe – waarschijnlijk meer besmettelijke – Covid-19 variant wordt door politici en de media veel gesproken. Ook hierbij is het belangrijk om goede onderbouwde informatie te krijgen. Een Schotse wetenschapper die ik via Twitter volg (Dr. Muge Cevik – @mugecevik) heeft gisteren een goed onderbouwde uitleg gegeven. Die deel ik graag met u. U treft haar uitleg en de bronnen die ze gebruikt hier aan.  En dit is een pdf met diezelfde uitleg.

Er is dus nog veel onbekend en er moet nog veel onderzocht worden. Niet alleen in welke mate deze variant meer besmettelijk is, maar ook welke gevolgen besmetting met deze variant heeft. Op basis van de plekken waar deze variant al buiten Engeland is aangetroffen, denk ik dat de kans dat deze variant zich alleen tot Engeland zal beperken klein is en denk ik ook dat maatregelen de verspreiding niet kunnen voorkomen.  Als ik belangrijk nieuws tegenkom, zal ik die zeker met u delen.

CDC erkent de grote rol van aerosolen

Ander belangrijk nieuws, althans niet voor de lezers van het blog, maar wellicht wel voor het RIVM/OMT en onze regering, is dat de Amerikaanse CDC nu definitief de grote rol van aerosolen erkent. Op haar website treft u nu dit aan: 

Nieuwe virusvariant en definitieve aerosolen onderkenning - 14133

Net zoals prof. Jimenez is de Canadese arts en docent Justin Morgenstern iemand die aerosolen al vroeg als de belangrijkste manier van verspreiden van het virus heeft onderkend. Hij heeft onlangs zijn onderbouwing geupdate. 

Tevens is er onlangs een interessante Zuid-Koreaanse studie uitgekomen, waarbij ook een belangrijke rol van aerosolen bleek, namelijk via ventilatiekanalen in flatgebouwen. Het plaatje bij het begin komt uit die studie.

Aan het eind van hun studie schrijven de auteurs: “Our study also implies that the rigid rules of safe distancing that stick to droplet and contact transmission based on an outdated dichotomous notion of respiratory droplet or aerosols should be reconsidered”.

Negeren en ontkennen

Elke keer als ik dit soort dingen lees, krimpt mijn maag ineen. Hoe het RIVM (Van Dissel) en de OMT-leden keer op keer de grote rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus negeerden of ontkenden. (“Ja, misschien spelen ze een rol, maar dan wel een hele kleine”).  Ik ga er niet eens aan beginnen om de links te plaatsen van de artikelen die ik sinds begin april erover geschreven heb en de reacties in Nederland, door de deskundigen op televisie en in onze media. Alleen al op deze site treft u er meer dan 75 aan. 

Door dat grote belang te ontkennen zijn op veel plekken (denk aan zorginstellingen, in het onderwijs, in horeca, maar ook bij mensen thuis) niet de voorzorgen getroffen, die men had moeten en kunnen treffen om het risico van verspreiding door de lucht fors te verminderen.

Ik heb dat o.a. al uitgebreid beschreven in mijn artikel van 5 maanden geleden “de aerosolen-ontkenners”.   En het zou zo fijn zijn als nu eindelijk in Nederland ook volmondig dat grote belang wordt erkend. Zodat bij belangrijke redes, zoals die van Premier Rutte vorige week, met meer dan 8 miljoen kijkers, niet alleen het handen stukwassen en de 1,5 meter langs kwam, maar dat hij ook had gezegd hoe men zich het best kan beschermen tegen het te lang inademen van het Covid-19 virus.

En het zou helemaal  fijn zijn als Nederlandse journalisten (bij talkshows, via Podcasts en bij interviews) deze nieuwe categorie van Nederlandse BN-ers, het vuur aan de schenen zouden leggen over die cruciale verspreiding via de lucht. Dat kan zoveel onnodige besmettingen, ziektegevallen en overlijdens schelen!

Mijn adviezen

Maar zolang zij dat niet doen, herhaal ik hier mijn adviezen voor u om te zorgen hoe u de kans verkleint om via aerosolen besmet te worden.

1 – Buitenshuis

Buitenshuis is het risico sowieso heel klein. Alleen als u langere tijd met elkaar face-to-face praat (ook op een grotere afstand dan 1,5 meter), kunt u risico lopen. Die is groter als het avond of nacht is en als er vrijwel geen wind is.

2 – Binnensuis

Binnenshuis (en in binnenruimtes) kan het risico een stuk groter zijn, als men geen voorzieningen treft en op dat moment zijn er nogal wat mensen, die besmettelijk kunnen zijn. Dit zijn die maatregelen die vanaf nu tot ergens in maart/april zouden moeten gelden als u met anderen bent dan uw eigen huishouden. Ieder ervan heeft los al een bepaalde functie. Deze combinatie is het beste:

3 – Luchtverversing

Zorg ervoor dat de lucht in die ruimte voortdurend ververst wordt (via goede ventilatie, die te controleren is via eenvoudige CO2-metertjes). Zorg dat die waarde (ruim) onder 900 blijft. Dat kan bereikt worden door ramen/deuren kruislings tegenover elkaar open te houden.

4 – Luchtvochtigheid

Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid in die ruimte hoog genoeg is. Bij kamertemperatuur moet de relatieve vochtigheid op zeker 45% worden gebracht. Daar zijn zowel eenvoudige hulpmiddelen voor als niet al te dure apparatuur. Besef wel dat als het buiten koud is en u ventileert wel goed dat dan dit percentage moeilijk bereikt kan worden. Ik zou dan de voorkeur geven aan ventilatie en het volgende advies luchtreiniging.

5 – Luchtfilter

Gebruik apparatuur om zoveel mogelijk virusdeeltjes uit de lucht te filteren. Daar is een verscheidenheid aan aanbod in met diverse werkingsmechanisme. Hier ziet u een uitgebreid overzicht van luchtreinigers. 

6 – Afstand

Afstand houden is belangrijk. Maar realiseer daarbij dat het echte risico is als u langere tijd face-to-face met elkaar spreekt, ook als daarbij een afstand van meer dan 1,5 meter wordt aangehouden. Dat risico wordt sterk verminderd als de lucht gezuiverd wordt via ventilatie en/of luchtvochtigheid en/of luchtreiniging.

Ten slotte

Sinds 1 december zijn er veel openbare binnenruimtes waar u verplicht bent om mondkapjes te dragen. Daarnaast zijn er binnenruimtes waar dat niet verplicht is (kerken, kantoren, scholen).  Allereerst is het van groot belang dat in die binnenruimtes datgene gedaan wordt wat ik hierboven heb omschreven (ventilatie, luchtvochtigheid, luchtreiniging). Maar gebeurt dat niet, of niet goed, of weet u dat niet, en voelt u zich onzeker over het al dan niet besmet kunnen worden, dan is -bij de afweging van alle informatie waarover ik beschik- het dragen van mondbescherming, een goede keuze.

Niet dat de kans dat u daardoor besmet wordt nul is. Maar omdat ik diverse aanwijzingen zie, dat mond- en neusbescherming ervoor zorgt dat u dan minder virus inademt dan als u die niet draagt. En een lagere virale doses zorgt doorgaans voor minder symptomen. Deze interessante studie over een uitbraak van een Argentijns Cruisschip geeft daar ook aanwijzingen voor. De passagiers die lange tijd geisoleerd hebben gezeten op dat schip droegen mondkapjes. Van degenen die besmet zijn geraakt had 81% geen symptomen.

Tegenstanders

Er zijn mensen die fervent tegenstander zijn van mondkapjes of het dragen ervan heel vervelend vinden of daar zeer benauwd door worden. Die hoeven zich niets aan te trekken van dit advies. Maar als u niet tot die categorie behoort en u bent in een binnenruimte (inclusief binnenshuis met mensen die u doorgaans niet ontmoet) en de condities zijn niet zoals ik aanraad, dan kan -als u toch langere tijd bij elkaar wilt/moet zijn- het gebruik van mondkapjes dan verstandig zijn.

Zoals steeds probeer ik via deze blogs u van informatie te voorzien, waar u wat aan heeft. Zeker met de komende dagen, waar mensen veel thuis zijn en/of met (3?) anderen, zou u veel aan deze informatie kunnen hebben. Deel die met degenen, die zich blind staren op louter het handen stuk wassen en de 1,5 meter afstand houden. Want dat helpt zeker om er fijne Kerstdagen van te maken, een vrolijk Oud en Nieuw en een gezond en voorspoedig 2021.

U heeft zojuist gelezen: Nieuwe virusvariant en definitieve aerosolen onderkenning.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Misschien wilt u ons met een kleine financiële donatie de winter doorhelpen? Klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963