Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown

Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown - 13821
Samenvatting van het artikel

Zowel de maatregelen zelf als de toelichting van de premier en minister De Jonge laten zien dat de blinde paniek in het Catshuis is toegeslagen. Uit niets blijkt dat men de afgelopen 9 maanden iets heeft geleerd. We komen nu in een hardere lockdown terecht dan toen en dat gaat (veel) langer duren dan men nu aangekondigd heeft. Dat komt zowel door de winter, als door de maatregelen als door de toelichting.

Lees volledig artikel: Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown

Leestijd: 8 minuten

Gisteren had ik al uitgelegd dat het veel verstandiger zou zijn als de regering nog de Kerstvakantie de tijd zou nemen om te zien welke maatregelen wel of niet zin zouden hebben. Zowel de ontwikkeling van het weer deze week (er zit nu meer vocht in de lucht dan de afgelopen weken), als het feit dat de scholen toch vrijdag twee weken dicht gaan, zouden het verschil gaan maken. 

De alarmklok

Maar die keuze is niet gemaakt. Je zag al de afgelopen weken de druk toenemen vanuit RIVM en de vele OMT-leden in de media voor een harde lockdown. Vervolgens ging, mede door het veranderde testbeleid, het aantal positieve testen fors omhoog, waarna de angstknop, zeker ook met dank aan de media, zo diep mogelijk werd ingedrukt.

De doorslaggevende factor is vervolgens het alarmerende advies van Van Dissel en het OMT aan het kabinet geweest afgelopen zondag. Lees wat de NOS erover schrijft. Als je dat leest, dan valt het nog mee dat Premier Rutte maandagavond geen Avondklok heeft ingesteld van 2 uur ’s middags tot de volgende dag om 1 uur ’s middags.

In de paniek die er blijkbaar bij de regering is (en bij een groot deel van de  Nederlanders) is het duidelijk dat er óf niets is geleerd sinds maart óf door de paniek alles is vergeten. En als u echt denkt dat er rond 19 januari weer behoorlijk versoepeld zal kunnen gaan worden, dan leeft u in Dromenland. Zolang Van Dissel en het OMT het voor het zeggen hebben in Den Haag en wij weten dat het virus zich in de winter veel gemakkelijker kan verspreiden dan in de tweede helft van de lente en de zomer, dan kunt u er gevoegelijk van uitgaan dat het overgrote deel van de maatregelen langer gaat duren.

Eigenlijk zie ik maar één factor, die kan zorgen dat ergens in het tweede deel van februari/begin maart wel versoepelingen zullen komen: dat in de aanloop van de verkiezingen van 17 maart, de regering en de regeringspartijen, het electoraal gezien een betere keuze vinden.

Niets geleerd in 9 maanden

Maar als je even van een afstand kijkt naar wat Rutte heeft gezegd en de regering heeft aangekondigd, dan is het meest verontrustende, dat het duidelijk is dat men sinds maart niets, maar dan ook niets, geleerd lijkt te hebben. Niets van wat er inmiddels wereldwijd over het virus bekend is, blijkt doorgedrongen te zijn in het bastion van RIVM/OMT. En op geen enkele manier laten Rutte en De Jonge zien dat zij in die kennis wel zijn geïnteresseerd. Evenmin geven ze er blijk van nog de lessen die ze geleerd hebben, te hebben onthouden. 

Het is bijna grappig om de brief van Minister de Jonge te lezen aan de Kamer op 1 september jl. over het project “Lessons Learned”, waarbij in augustus met een groot aantal deskundigen uit de samenleving was gesproken en over de conclusies die toen zijn getrokken. Ruim drie maanden later geven de Premier en Minister de Jonge echter een voorstelling van “Lessons not learned”.  Met uiteindelijk een zwaardere lockdown dan die van half maart van dit jaar.

Basisscholen dicht, 3 dagen voor Kerstvakantie!

Waar het kabinet echt alle schaamte voorbij in is gegaan, is met het sluiten van de basisscholen drie dagen voor de start van de kerstvakantie. Het ultieme bewijs van het feit dat door de paniek hun intelligentie en empathie compleet is verdwenen. Dit is hun -infame- argumentatie, let wel: van een kabinet met een liberale signatuur: “We weten dat basisscholen geen bronnen van besmetting zijn. Maar door de basisscholen dicht te gooien, dwingen we de ouders om thuis te blijven”. 

Ik kan veel argumenten aanvoeren waarom dit een zeer foute keuze is. Maar eigenlijk volstaat het volgende, dat iedereen begrijpt, die kinderen heeft of heeft gehad op de basisschool.. Ik doe dat in een persoonlijk woord aan de Minister President.

“Geachte Premier Rutte. Op de basisschool zitten kinderen tussen 4 en 12 jaar. De laatste dagen voor de Kerstvakantie gebeuren er altijd bijzonder dingen op school. Kinderen bereiden dat voor en verheugen zich er op. Hoe erg was het geweest om van woensdag tot vrijdag de basisscholen wel open te houden, zodat de -coronaproof- plannen wel doorgang hadden kunnen vinden? En dat vervolgens daarna de scholen/leerkrachten de tijd hadden om dan voor te bereiden hoe men na Oud en Nieuw verder zou gaan?

Dat u en de rest van de leden van het kabinet daaraan niet gedacht hebben, getuigt dat u compleet in paniek bent gebracht/geraakt. Met alle noodlottige gevolgen op korte en lange termijn van dien.”

Drie tekenen van onvermogen

Ik kan vele inhoudelijke opmerkingen plaatsen op basis van de rede van de premier en de toelichtingen. Waaruit niet alleen blijkt dat er sinds maart niets geleerd is, maar dat er ook verkeerde conclusies zijn getrokken en bewijzen van onvermogen zijn afgegeven. Ik zal er een aantal nog kort vermelden en in de komende tijd zal ik op de belangrijkste nog dieper ingaan:

A.  Alsof hij het onvermogen van het RIVM/OMT en de regering wilde benadrukken, kwam Premier Rutte weer met zijn Corona-campagne-slogan “Handen stuk wassen” en het houden van 1,5 meter als men bezoek ontvangt. Daarmee negeert hij en onze “wetenschappelijke autoriteiten” nog steeds het gevaar van de zwevende virusdeeltjes binnenshuis. Juist als het buiten koud en binnen de luchtvochtigheid laag is, dan is dat gevaar van de zwevende virusdeeltjes het grootst. Door dat niet te vermelden (en het andere juist wel) brengt de premier nodeloos zijn burgers in gevaar.

Het zou zo fijn zijn als Van Dissel en de leden van het OMT en de regering zich eens zouden verdiepen in de gebeurtenissen van een Sinterklaasactiviteit in een zorginstelling in Mol (Belgie). Van de 150 aanwezigen waren 61 bewoners en 14 verzorgers besmet geraakt.  Sint en de Zwarte Pieten (medewerkers van de zorginstelling) droegen mondkapjes! Kijk maar:

Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown - 13810

Weer probeerde men deze gebeurtenis weg te verklaren met het feit dat mensen geen afstand hadden gehouden of Sint, die later besmettelijk bleek te zijn, iedereen had besmet. Maar de in België prominente deskundige Van Ranst vindt dat uitermate onwaarschijnlijk. Hij zei in een Belgische actualiteitenrubriek iets, wat je in Nederland vrijwel nooit van “onze” deskundigen hoort:

Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown - 13811

Ook thuis

Wat in een zorgcentrum kan gebeuren, kan ook thuis gebeuren als men bezoek heeft. Ventilatie is daarbij van belang, maar zeker ook voldoende luchtvochtigheid en indien mogelijk apparatuur waarmee het virus -voor een deel- uit de lucht gehaald kan worden. Hier treft u daar een overzicht van aan.

Dat niet op dit forse gevaar op besmetting gewezen werd bij de rede van de premier zal mede de oorzaak zijn van het niet voldoende dalen van de besmettingscijfers om na 19 januari al een behoorlijk deel van de maatregelen weer af te bouwen.

B. Belangrijke conclusies van de eerste golfperiode waren o.a. dat men specifieke maatregelen moest nemen en geen generieke. Daarbij goed rekening houdend met de schade die maatregelen zouden veroorzaken, op een scala van andere aspecten (volksgezondheid, economie, sociaal, psychisch, etc. etc.). En wat doen we? Nog hardere generieke maatregelen nemen dan op 16 maart. Op geen enkele manier inspelend op de steeds knellender situatie waar met name de generatie tussen 15 en 30 jaar aan het komen is en een deel van de Nederlandse ondernemers.

C. Op geen enkele manier is te merken dat de overheid sinds maart stappen heeft genomen om te voorkomen dat we nu harde maatregelen moeten nemen. De zorgcapaciteit is niet uitgebreid (ook niet met plannen voor een noodhospitaal in de Rai of een hospitaalschip). Een ingrijpende plan om de ventilatie voor de herfst/winter te verbeteren was en is er niet. Proefprojecten zijn nog niet gestart. Elke idee voor een oplossing loopt kapot op een bureaucratische muur.

Dataverzameling en data-presentatie deugt niet. De routekaart kon vrijwel direct in de prullenbak gegooid worden. Alleen vaccinatie moet de redding gaan betekenen en ook op dat punt zie je de contouren van de Nederlandse problematiek van bureaucratie en gebrek aan slagvaardigheid al weer iedere dag.

Maar het meest onheilspellende was:

Naar de toekomst toe vond ik gisterenavond nog het meest onheilspellende iets, wat waarschijnlijk maar weinigen hebben opgemerkt. Dat weinig goeds belooft voor de toekomst. Het beeld dat door RIVM/OMT werd neergezet en door de Premier weer ongeclausuleerd werd overgenomen: “dat we moeten leren van het feit dat we de vorige keer de maatregelen te snel hebben afgebouwd”.  Daarom zou het virus weer teruggekomen zijn.

Dit is werkelijk schaamteloze onzin. Keihard te bewijzen. Maar van bewijzen zijn het RIVM/OMT en de regering niet gediend. Dus ik leg het alleen aan u uit:

In feite hebben we in drie stappen in Nederland de maatregelen afgebouwd. Op 11 mei mochten de contactberoepen weer starten, mochten de basisscholen weer beperkt open, en begin juni konden diverse horeca-activiteiten weer starten en de scholen.  Op 1 juli werden verdere versoepelingen aangekondigd.

Nu zijn de ziekenhuisopnames de meest betrouwbare/stabiele indicaties van hoe het virus in Nederland huishoudt. En ik zal de cijfers van NICE (die het RIVM nu hanteert) nemen en de periode laten zien van half april tot half september. U moet dan bedenken dat een besmetting gemiddeld 11 dagen voor de ziekenhuisopname heeft plaatsgevonden. Met de rode pijlen laat ik de momenten van versoepeling zien:

Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown - 13812

Daling

Na stap 1 op 11 mei (contactberoepen en basisscholen weer beperkt open) zien we een nog steeds verdere geleidelijke daling. Half april zat dat nog op het niveau van 100 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Toen stap 1 gedaan was, zaten we op 30 gemiddeld. Dat daalde naar een niveau van onder de 10. Toen kwam stap 2 en daalde het naar een niveau van 5 per dag. En na stap 3 bleeft dat onder dat niveau tot en met twee weken later.

Op geen enkele manier is hieruit het bewijs te halen dat de versoepelingen in stap 1, 2 of 3 gezorgd hebben voor een stijging van het aantal besmettingen.

Die lage waardes tussen begin mei en begin september hadden vrijwel niets te maken met maatregelen maar alles met het zomerweer. (Zoals in vrijwel alle Europese landen het geval was toen).

Augustus is op twee manieren ook nog een onderbouwing van het feit dat het niets met versoepelingen te maken had. In het eerste deel van augustus zien we een stijging naar gemiddeld bijna 20 ziekenhuisopnames per dag, maar daarna daalt het weer naar ongeveer 10. De stijging begin augustus heeft veel te maken met het Offerfeest van 27 juli. Van meerdere kanten werd dat ook uit ziekenhuizen gemeld. Daarbij kwam ook dat vakantievierders in bepaalde landen waar het virus zich nog wel bevond het virus meenamen naar Nederland.

Ultieme bewijs

Maar het ultieme bewijs dat het in de zomer niet aan de versoepelde maatregelen lag, waren de cijfers na de stijging begin augustus. Dan zien we weer een daling die twee weken aanhoudt.  Als de versoepelde maatregelen de boosdoener was in de zomer, dan zouden de cijfers half augustus niet meer naar beneden zijn gegaan, maar hetzelfde waren gebleven of naar boven waren gegaan. Dat is pas in september gebeurd toen de scholen weer opengingen en de studenten naar de studentensteden trokken voor de start van het studiejaar en het weer weer slechter begon te worden.

Maar door nu al te zeggen dat de versoepelingen van maatregelen na de eerste lockdown nadelig hebben gewerkt (zonder een flinter van bewijs) wordt er al voorgesorteerd op het niet kunnen versoepelen van de huidige maatregelen “want de vorige keer is het ook misgelopen”.

Op twee manieren wordt daarbij het seizoenseffect miskend. Die van eind van de lente en de zomer, die hebben gezorgd voor heel lage waardes na de eerste lockdown. En die van nu en in de winter, waarbij een versoepeling wel zal kunnen zorgen voor (forse) stijgingen. Maar juist dan als je zulke keiharde maatregelen treft als de huidige lockdown, moet je heel goed beseffen hoe je er dan weer uit gaat komen.

Radeloos, redeloos, reddeloos

Al begin oktober heb ik erop gewezen dat iedere maatregel die dan genomen wordt, vrijwel zeker tot en met maart/april volgehouden moet gaan worden. En daarom zou je heel voorzichtig moeten zijn bij je keuzes van je maatregelen. Maar men was en is in het Catshuis radeloos, reddeloos en redeloos (het rampjaar 1672 wordt in 2020 herhaald). En nu zitten we in een situatie, waar we een stuk langer in zullen blijven dan nu geschetst wordt.

Ik vraag me af wanneer bij alle betrokken de ratio weer gaat overheersen. Ik ben bang dat dit nog een hele tijd gaat duren voordat sleutelfiguren weer bij zinnen komen. Professor Desmet heeft het heel goed beschreven met de term “massavorming”.  En in die staat zitten we weer of nog steeds. (In dit interview legt hij het ook goed uit). Wat we uiteindelijk van ons land en de wereld gaan overhouden als deze massavorming weer verdwenen is, vraag ik me serieus af.

Maar ik zal blijven proberen op deze plek u van informatie te voorzien, op basis waarvan u zelf beter de ontwikkelingen kunt beoordelen en uw eigen besluiten kunt nemen.

U heeft zojuist gelezen: Van een intelligente lockdown naar een domme lockdown.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Uw steun daarbij, die ik al op vele manieren ervaar, ook financieel, blijft heel belangrijk.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Zo kan wel een regering gevormd worden die verbindt - 69285
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237