Mijn conclusies en adviezen, versie 31-08-2020

Vanaf eind maart schrijf ik artikelen op deze site over COVID-19. Middels het analyseren van data, het lezen van de nieuwste internationale wetenschappelijke studies en logisch redeneren, heb ik daaruit een serie conclusies getrokken. Die update ik op basis van de nieuwste studies. Belangrijk daarbij is te beseffen, dat er veel studies uitkomen met tegengestelde conclusies. Daarnaast stel ik vast dat met regelmaat in de media een specifieke situatie wordt uitgelicht, waaruit stevige conclusies worden getrokken. Als ik dan die situatie aandachtig onderzoekt dan blijkt die situatie zeer eenzijdig geinterpreteerd.

Hieronder beschrijf ik mijn conclusies voor op dit moment. Mijn onderbouwingen ervan vindt u in eerdere blogs. Ik zal dit overzicht updaten als daar aanleiding toe is.

U kunt direct naar de afzonderlijke onderdelen springen:

 1. Besmettingswegen
 2. Ernst van de ziekte
 3. Maatregelen om besmetting te voorkomen

 

1. Besmettingswegen

Er worden in principe drie manieren onderscheiden, waardoor iemand geinfecteerd kan worden met Covid-19.

 • Overdracht via oppervlaktes. Dat kan ontstaan omdat er virus uit druppels van iemand die besmettelijk is op een oppervlakte terecht komt en als iemand anders dat aanraakt en wrijft in de ogen dan kan het virus binnendringen.
 • Overdracht via grotere druppels. Die komen vrij bij hoesten, niezen, praten of zingen uit neus of mond van iemand die besmettelijk is en komt in neus of mond terecht van een ander. Waarna het virus zich bij die andere persoon kan gaan vermenigvuldigen.
 • Overdracht via aerosolen. Die komen vrij bij hoesten, niezen, praten of zingen uit neus of mond van iemand die besmettelijk is en kunnen een tijd in de lucht zweven. Ze worden ingeademd door een andere persoon en als een bepaalde hoeveelheid wordt overschreden (verschilt per persoon) dan wordt men geinfecteerd.

Uit de vele blogs, die ik over dit onderwerp heb geschreven, kunt u opmaken dat dit mijn conclusies zijn t.a.v. de besmettingswegen:

 • De kans dat je via overdracht via oppervlaktes wordt besmet is heel erg klein.
 • Uit vele onderzoeken blijkt (reeds in de jaren 50 door de fameuze Wells, maar ook via onderzoek van het RIVM uit 2011) dat als een virus direct ingeademd wordt, dat dan een veel grotere kans geeft om Aook inderdaad geinfecteerd te worden en symptomen vertonen, dan als er een grote druppel in mond of neus terecht komt.
 • De (grote) discussie tussen wetenschappers is echter of de aerosolen, die in de lucht zweven ,virus kan bevatten waarmee je besmet kan worden en als dat dan zo is welk deel van de geconstateerde infecties ontstaan door het krijgen van een grotere druppel in neus of mond of door het inademen van een bepaalde minimumhoeveelheid virus. Besef dat bij het mazelen-virus wetenschappers het onderling eens zijn dat die volledig door de lucht wordt overgebracht.
 • Ik deel de conclusies van de wetenschappers, die stellen dat ten aanzien van Covid-19:
  • De kans klein is dat als een grotere druppel de mond van iemand verlaat hij bij de ander in mond of neus terecht komt.  En als die daar terecht komt het ook nog niet automatisch hoeft te betekenen dat dit tot een infectie leidt bij de “ontvanger”.
  • Het grootste deel van de besmettingen ontstaan door het inademen van de aerosolen van het virus.
  • Zelfs als men besmet wordt door een tijd face-to-face met elkaar op korte afstand te praten is de kans veel groter dat die besmetting is gebeurd door het inademen van de aerosolen, die dan ook vrijkomen, dan door een grotere druppel.
  • Hoe meer virus men inademt hoe zieker men ervan kan worden.
 • Langzamerhand zie ik op steeds meer plekken terug dat men denkt dat aerosolen voor meer dan 50% van de besmettingen verantwoordlijk zijn. Mijn inschatting is dat het in werkelijkheid meer dan 95% is (mede omdat bij face-to-face kontakt de aerosolen een veel grotere rol spelen dan menigeen nu denkt).  Een percentage, dat ik bij kontakten met belangrijke mensen achter de schermen uit het buitenland, inmiddels ook terug hoor.
 • Ten aanzien van mondbescherming buiten zorginstellingen, na veel hierover gelezen te hebben, is mijn opvatting dat alleen onder  speciale omstandigheden het een goede maatregel kan zijn. Daar waar en wanneer de risico’s op besmetting echt groot is. Het vermindert direct en indirect de uitstoot van aerosolen en het vermindert het inademen van aerosolen. Door goede maatregelen te nemen ten aanzien van ventilatie en luchtzuivering kan het dragen van mondkapjes vermeden worden.
 • Grote uitbraken in zorginstellingen kunnen voorkomen worden door een verstandig beleid t.a.v. de ventilatiesystemen en daardoor te voorkomen dat bewoners en personeel lange tijd achter elkaar het virus in kunnen ademen.

 

Naar Inhoudsopgave

2. Ernst van de ziekte

Uit de sterftecijfers van het CBS kan opgemaakt worden dat er tussen half maart en half april ongeveer 9000 mensen meer zijn overleden dan normaal in die periode. Daarna zien we per week ondersterfte. Dat is normaal na een periode van forse oversterfte. In de leeftijdsgroep onder de 45 jaar is er geen oversterfte geweest. Naarmate de leeftijd hoger is, is de oversterfte hoger. Circa 10% van de oversterfte zijn personen onder de 65 jaar, maar die zijn vooral tussen de 55 en 65. Meer dan 60% van de overlijdensgevallen zijn boven de 80 jaar. Het overgrote deel van die personen hadden onderliggen lijden. Kortom: de risico’s van dit virus voor personen onder de 65 jaar om aan dit virus te overlijden zijn zeer klein.

Er is nog nooit goed vastgesteld hoeveel procent van de Nederlanders besmet is geraakt. Mijn inschatting is  dat tussen de 2,5 en 3 miljoen mensen besmet zijn geraakt. Van hen zijn er ongeveer 12.000 in het ziekenhuis terecht gekomen en 3000 op IC’s. Uitgaande van 3 miljoen mensen die besmet zijn geraakt is dus circa 0,4% in het ziekenhuis terecht gekomen, lag 0,1% op IC’s en is 0,25% overleden. Vaak is dat overlijden niet gekomen door Covid-19, maar met Covid-19.

Uit onderzoeken over de hele wereld blijkt dat tussen de 30 en 60% van degenen, die besmet zijn geraakt, geen of vrijwel geen symptomen heeft gehad. De trend is dat in de afgelopen maanden de ernst van de ziekte duidelijk afneemt bij degenen die besmet zijn geraakt. Minder mensen in ziekenhuizen en minder mensen overleden.

Het aantal personen dat in Nederland in juli en augustus door/met Covid-19 zijn overleden is slechts 2 per dag. Dat zijn er dus 2 op de gemiddeld 400 mensen die er per dag in Nederland overlijden.

Dit plaatje uit het Nivel rapport van eind augustus geeft ook goed weer wat de huidige is. Covid-19 is in Nederland vrijwel niet aanwezig.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat, in tegenstelling wat in maart nog gedacht werd, een fors deel van de bevolking niet geinfecteerd zal raken. De T-cellen spelen dan een grote rol bij de bescherming tegen mogelijke infectie. Waar die grens ligt in een land en wanneer die bereikt zal worden is nog niet duidelijk. De komende 6 maanden zullen op dat punt wereldwijd meer duidelijkheid geven.

 

Naar Inhoudsopgave

3. Maatregelen om te voorkomen besmet te worden

Bij die maatregelen is het belangrijk om de volgende punten mee in beschouwing te nemen:

 • Je raakt alleen besmet als er iemand in de buurt is die besmettelijk is. Als die kans heel klein is dat er iemand aanwezig is die besmettelijk is, dan vraagt dat om andere maatregelen dan als die kans veel groter is. Anders schiet je met een kanon op een mug. In juli en augustus was die kan voortdurend erg klein. Wat in het najaar gaat gebeuren is nog onzeker.
 • Als je tot een kwetsbare groep behoort dan moet je voorkomen om in het najaar in een echt risicovolle situatie te geraken.
 • Bij de maatregelen die genomen worden moet zeker ook rekening gehouden worden met de gevolgen voor de economie, maatschappij en (ja ook:) volksgezondheid. Steeds meer wordt duidelijk wat de grote effecten zijn geweest van de maatregelen vanaf half maart. Dus per maatregel moet meer in beschouwing worden genomen in welke mate de verspreiding van het virus wordt tegengegaan in relatie tot de naderlen voor de samenelving.

Al het bovenstaande tegen elkaar afwegend zijn dit mijn conclusies:

Buiten

Omdat de risico’s buiten op besmetting heel klein zijn vind ik dat er buiten geen enkele beperking zou dienen te zijn. Men dient alleen voorzichtig te zijn bij het lange tijd face-to face met elkaar op korte afstand te spreken. Ook als het donker is en windstil is het risico wat groter. De voordelen voor de samenleving door buiten geen restricties meer te hebben wegen zeer op tegen de mogelijke (kleine) nadelen.

Thuis

Als u weinig vreemden op bezoek krijgt is het risico om thuis besmet te worden klein. Goede ventilatie, hogere luchtvochtigheid (tussen de 40 en 60%) kan een goede bescherming betekenen als er mensen op bezoek komen. Ook niet lang face-to-face met elkaar spreken op te korte afstand (minder dan 1 meter).

Openbare binnenruimtes

Het overgrote deel van de besmettingen geschieden in openbare binnenruimtes. Met slechte ventilatie en niet de juiste luchtvochtigheid kunnen aerosolen lang blijven zweven en de aanwezigen kunnen het dan (langdurig) inademen. Dit zijn de plekken waar de zogenaamde “superspread-events” plaatsvinden. Ventilatiesystemen waar te weinig frisse lucht naar binnen wordt gehaald en geen voorzieningen worden getroffen om het virus uit de lucht te halen (filters of purifiers) kunnen ook zorgen voor de verspreiding van het virus over een groot aantal aanwezigen.

In die omstandigheden is het zeer aan te bevelen dat er gezorgd wordt voor open ramen/deuren (kruislings tegen over elkaar). Een ventilatiesysteem zal erop gericht moeten zijn geen lucht te recirculeren. Er moet sprake zijn van een grote ventilatievoud (het aantal keren per uur dat de complete hoeveelheid lucht in de ruimte door buitenlucht wordt vervangen) Een ventilatievoud van 9 keer per uur is het streefgetal.  Via gekwalificeerde luchtzuiveraars en/of filters wordt het virus zoveel mogelijk uit de lucht gehaald. Met die combinatie is er sprake van een openbare binnenruimte, die Coronaproof is.

Als in een gebied teveel nieuwe besmettingen zijn dan wordt afgeraden om langere tijd in die ruimtes aanwezig te zijn als het ventilatiesysteem niet Coronaproof is. Dragen van mondbescherming door alle aanwezigen zal het risico op besmettingen dan doen verminderen. Hier treft u er meer informatie over aan.

In een aantal landen wordt via tijd, geld en aandacht, maximaal ingezet om zoveel mogelijk openbare binnenruimte Coronaproof te maken om uitbraken in het najaar en de winter te voorkomen (Dat heeft o.a. tot gevolg dat er grote tekorten gaan ontstaan van bepaalde hulpmiddelen zoals CO2-meters en luchtreinigers. Doordat Nederland ook op dat punt traag op gang komt, zullen wij ook op dat punten de nadelen ervan ondervinden).

Ik hoop dat u aan de hand van het bovenstaande beter kan bepalen welke risico’s u wel of niet loopt of wilt lopen. Beter het beleid kan beoordelen van de overheden. Beter in de media het kaf van het koren kunt onderscheiden.

Daar wens ik u , onze bestuurders en onze media, veel wijsheid bij.

Maurice de Hond

 

Naar Inhoudsopgave

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier 

Belangrijke blogs om over het bovenstaande te lezen zijn:

 

 

81 antwoorden
 1. cora vd burg
  cora vd burg zegt:

  Hallo Maurice, prima stuk weer. Dank hier weer voor. Ik heb een vraag, er zijn veel luchtreinigers maar de vraag is voor vele mensen welke is goed voor in huis straks met de winter? Ik probeer de visite te beperken maar de kids komen wel. Er zijn zoveel luchtreinigers maar ook vele die niets doen. Heb je miss in je contacten iemand die dat aan kan geven, de reinigers die echt werken….. Dat zal voor vele fijn zijn. Bij voorbaat dank mvg

  Beantwoorden
 2. Menno
  Menno zegt:

  Maurice,

  Dat gedeelte van die T-cellen is een bekend verkeerd geïnterpreteerd gegeven op internet.

  Meer dan 95% van de geïnfecteerden maakt Covid-specifieke antilichamen aan.
  https://scholar.google.com/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=COVID+specific+antibodies&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DIs40LSrlXRIJ
  Hierdoor is de enige mogelijk significante verstoring van de Sanquin-metingen het mogelijke gebrek aan representativiteit van de steekproef.
  Nu er vooral fitte jongeren positief getest kijken te worden, is dit risico ook beperkt.

  Uit voorbeelden die jij zelf in je blog noemde (koor in Seattle, kroegen in Oostenrijk), blijkt dat een groot deel van de bevolking met het virus geïnfecteerd kan raken.
  Daarnaast betekent het feit dat mensen niet ziek kunnen worden niet per definitie dat ze niet besmettelijk zijn. Het immuunsysteem bouwt geen muur rondom de neus en mond.

  De gedachte dat wij in de buurt zitten van groeps immuniteit is dus een conclusie die nogal hevig is. Hoe zie jij dit?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik ben er nog niet uit. Beide argumenten hebben pros en cons. Ik vraag me af als het koor nu in Seattle was gaan oefenen of dan dezelfde cijfers eruit gekomen zouden zijn. Ik denk dat de komende paar maanden echt uitsluitsel zullen geven.
   Ook in Nederland zouden er grote verschillen moeten zijn. In Groningen veel minder mensen besmet geraakt dan in Brabant. Toch denk ik niet dat in de komende maanden het veel harder in Groningen zal gaan dan in Brabant.

   Beantwoorden
   • Marco
    Marco zegt:

    Het virus lijkt vanuit het zuiden te zijn opgerukt. Als ze in Groningen niet hebben zitten slapen, dan mag je inderdaad verwachten dat Groningen nooit het niveau van Noord-Brabant haalt.

    Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Beste Menno,

   Het artikel waarnaar je verwijst vermeld niet of de proefpersonen ernstige danwel milde klachten hadden. Juist bij milde klachten is er twijfel of er in het bloed detecteerbare antistoffen worden aangemaakt. In dit zwitsers onderzoek bleek dat meestal niet het geval.
   https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.21.108308v1
   Dat zou betekenen dat het Sanquin onderzoek geen goede indicatie geeft van het aantal besmettingen. Het meet dan alleen het percentage besmettingen met een ernstig ziekteverloop.

   Beantwoorden
 3. M ten Have
  M ten Have zegt:

  Dag Maurice, dank weer voor deze bijdrage, ik lees ze graag. Ik maak me zorgen om de ventilatie op scholen. De school van mijn kind is een noodgebouw. Er is geen ventilatie, wel ramen en deuren die geopend moeten blijven, waarvan ik me afvraag hoe ze dit gaan doen als het echt koud gaat worden, maar goed. Ik vraag me af: Zou het bijdragen als ik mijn dochter met een klein mini-hepa-filter naar school zou sturen die ze tijdens de lessen op haar bureau zou zetten?

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Zelf heb ik voorgesteld een grotere bevochtiger met filter in het klaslokaal te zetten en dit gezamenlijk met de ouders te bekostigen.
   De directrice vond het geen probleem.
   Bespreek het eens met de klassenvertegenwoordiger zou ik zeggen.
   Wellicht krijg je bijval.

   Beantwoorden
    • cora vd burg
     cora vd burg zegt:

     Hallo Herman,
     Je hoort idd goede berichten over ionisatie, moet je wel weten welke er goed werken. Ze doen lang niet allemaal hun werk goed.

     Beantwoorden
    • jillis
     jillis zegt:

     Dat zou inderdaad wel kunnen.
     Echter heb ik her en daar wat opgevangen dat dit ook wel eens schadelijk kan zijn voor de longen.
     Totdat ik hier uitsluitsel over heb beveel ik het niemand aan.

     Beantwoorden
 4. Jos
  Jos zegt:

  Helder verhaal vanuit data geïnterpreteerd. Als men( de overheid) dit nou ook eens zou lezen en ernaar handelen dan kunnen veel branches weer opstarten. Ga zo door Maurice…

  Beantwoorden
 5. Marco
  Marco zegt:

  Dank u wel ik vind dit een zeer nuttige samenvatting die ik met familie ga delen!

  Eén belangrijke vraag waar ik zo snel het antwoord niet op kan vinden is: Hoe lang blijven aerosolen actief?
  Ik maak nu een afspraak bij de kapper expres als 1e in de ochtend zodat er niemand voor me geweest is in de hoop dat deze in de nachtelijke uren hun werking

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dat verschilt heel erg. Hangt ook van de luchtvochtigheid af. Maar bij een paksalon loopt u niet het gevaar dat er veel in de lucht zijn en blijven. Wel is het goed als ze vaak de deur open doen/houden

   Beantwoorden
   • cora vd burg
    cora vd burg zegt:

    Hallo Maurice,
    Waar baseer je dat op dat je in de kapsalon minder risico loopt, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoor het graag, mvg cora

    Beantwoorden
 6. Oskar
  Oskar zegt:

  Een hele goede samenvatting, met praktische aanwijzingen, top ! Ik vroeg me af van waaruit je inschatting dat tussen de 2,5 en 3 miljoen mensen besmet zijn geraakt, uit berekent of inschat ?

  Beantwoorden
   • Herman Steigstra
    Herman Steigstra zegt:

    Is “besmet zijn” geen relatief begrip? Ik stel mij zo voor dat 100% van de bevolking wel tenminste 1 virus deeltje heeft ingeademd dat vervolgens door het eigen immuunsysteem weer netjes buitengezet is. Hoeveel virus moet je dan ingeademd hebben om het predikaat besmet te krijgen?

    Beantwoorden
 7. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  We hebben RIVM adviezen en we hebben gekwalificeerde MdH adviezen, die bovendien per regio van kleur en dus intensiteit kunnen verschillen. Ik heb al een maand of wat mijn keuze gemaakt. U mag drie keer raden.

  Beantwoorden
 8. Eric
  Eric zegt:

  Misschien moet je het in het Duits vertalen in plaats van in het Engels, ik acht de kans groter dat onze regering Duitsland volgt in hun richtlijnen dan de engelstalige landen, weliswaar met die vertraging van een aantal weken maar dat is beter dan niets.

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Het duitse RIVM (het Robert Koch Institut) is al enige tijd overtuigd van het besmettingsgevaar van Aerosolen:

   Welke rol spelen aerosolen bij de overdracht van SARS-CoV-2?

   Volgens de huidige kennis vindt de overdracht van SARS-CoV-2 plaats met direct contact via b.v. Praten, hoesten of niezen (zie profiel op COVID-19> Transmissieroutes). Zowel druppeltjes als aerosols (fijnste vloeistofdeeltjes in de lucht en druppelkernen, <5 µm), die lang in de lucht kunnen zweven, spelen een rol bij de transmissie, waarbij de overgang tussen de twee vormen vloeibaar is. Door een afstand van meer dan 1,5 m aan te houden, kan de blootstelling aan druppeltjes en, tot op zekere hoogte, aerosolen worden verminderd.

   Een overdracht van SARS-CoV-2 door aërosolen is in bepaalde situaties mogelijk over langere afstanden, b.v. wanneer veel mensen samenkomen in onvoldoende geventileerde binnenruimtes en er een verhoogde productie en ophoping van aerosolen is. Dit gebeurt vooral bij het spreken met toenemend volume, maar ook bij het zingen of eventueel ook tijdens het sporten. In hoeverre overdracht kan plaatsvinden is nog niet afdoende onderzocht, maar er zijn wel uitzendingen geweest van COVID-19 in verband met onder meer koorrepetities en in een fitnesscursus. In het kader van de COVID-19-pandemie is het daarom raadzaam om dergelijke situaties te vermijden.

   In het algemeen kunnen aërosolen binnenshuis worden uitgeput door regelmatige ventilatie of, in het geval van ventilatie- en airconditioningsystemen, door de kamerlucht uit te wisselen met de toevoer van verse lucht (of door geschikte filtratie). Overdracht van SARS-CoV-2 buitenshuis over afstanden van meer dan 1,5 m is nog niet beschreven. Een afstand van minimaal 1,5 m aanhouden wordt ook buiten aanbevolen om directe blootstelling aan druppels en aerosolen te minimaliseren.

   Uitgebreide informatie en advies over ventilatie en centrale ventilatie- en airconditioningsystemen om aërosolen in binnenruimten te verminderen, vindt u in het advies van de Commissie voor Binnenluchthygiëne van het Federale Milieuagentschap, overeengekomen met het RKI.

   https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_sars-cov-2_0.pdf

   https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Infektionsschutz.html#FAQId14193612

   Beantwoorden
 9. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Een groot probleem waar weinig over gesproken wordt zijn de sportkantines, vaak slecht geventileerde ruimtes. Hier wordt veel gedronken, gezongen en afstand bewaren is praktisch niet te doen. Afgelopen weekend is het nieuwe sportseizoen begonnen en veel kantines zijn open gegaan. Vraag mij af of clubs, geld hebben om de ventilatie op orde te brengen.

  Beantwoorden
 10. P. Sprenkeler
  P. Sprenkeler zegt:

  Beste Maurice,

  Helder. Met betrekking tot de geboden oplossingen voor het vraagstuk “ventilatie” nog wel opmerkingen / vragen:
  – Je zet nogal zwaar in op het gebruik van filters / desinfectietechnieken. In mijn ogen heeft dit alleen toegevoegde waarde wanneer er sprake is van:
  – recirculatie systemen of
  – onvoldoende capaciteit.

  In het meest ideale scenario is de ventilatie uitgevoerd als 100% verse lucht in, 100% afzuiging van vervuilde lucht. Toepassen van filters / desinfectiesystemen hebben dan geen toegevoegde waarde. De verse buitenlucht bevat immers geen virus deeltjes (tenzij het lokale mannenkoor voor de luchtinlaat staat te oefenen.)

  Bij recirculatie systemen snap ik de toepassing. Maar ook hier geldt: een goede oplossing toepassen. Het “zomaar” plaatsen van filters (welke een groot deel van virussen tegenhoud) levert ook weerstand in het systeem op waardoor er mogelijk minder verse lucht toegevoerd wordt.

  Verder maak ik uit je bijdragen op dat de luchtkwaliteit op scholen je aan het hart gaat.
  Er heeft een tijd lang vanuit de overheid een programma gelopen “frisse scholen” (2008!) In 2011 is eea ook van toepassing geworden voor nieuwbouw van scholen. Daar gaat men al uit van geen recirculatie.

  Succes met dit goede werk!

  Beantwoorden
 11. cornelis
  cornelis zegt:

  Even een kleine aanvulling in je adviezen, misschien heb ik er overheen gelezen. Het veelvuldig en systematisch reinigen van objecten en handen kan achterwege gelaten worden. Verder een goed onderbouwd artikel waar ik volledig achter sta!

  Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   Alhoewel ik wel veel mensen veelvuldig heb zien staan schoonmaken, heb ik het nog niemand systematisch zien doen: je moet ontsmettingsalcohol namelijk minstens 45 seconden laten inwerken voordat je begint te poetsen!

   Beantwoorden
 12. Maarten Hilferink
  Maarten Hilferink zegt:

  Hulde, wat ik alleen mis is de discussie over de strategie en doel van eventuele maatregelen. Met wat we nu weten over vatbaarheid, verspreiding en ernst, en de onzekerheid over toekomstige vaccinatie, lijkt me dat de huidige strategie van ‘maximaal’ indammen en brandjes blussen heroverweging behoeft. Kudde immuniteit is wellicht niet ver weg als de komende weken maatregelen selectiever ingezet worden zodat voor de komende winter minder besmettingspaden naar kwetsbaren resteren. Zo beschouwd, zou het blijven ontkennen van aerosolen in scholen nog niet zo onverstandig kunnen blijken. Dan wel anticiperen op flatten van ouders en docenten.

  Beantwoorden
 13. Alfred
  Alfred zegt:

  Beste Maurice ik ben eigenlijk vooral benieuwd of je ook een specifieke (nood)plan hebt om luchtvochtigheid(die jij ook al meerdere malen in je blog en dit artikel benoemd hebt) te verhogen want dit blijkt ook een hele belangrijke factor te zijn in corona besmettingen. Dat klinkt ook logisch omdat microdruppels niet makkelijk kunnen zweven omdat ze naar beneden getrokken worden door zware water microdruppels. Hier bijvoorbeeld 2 nieuwe recentelijke onderzoeken :
  – Humidity is a consistent climatic factor contributing to SARS‐CoV‐2 transmission: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13766
  – Coronavirus SARS-CoV-2 spreads more indoors at low humidity: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200820102503.htm

  Ik hoop dat we kunnen komen op goedkope wijdverspreide natuurlijke oplossingen om luchtvochtigheid te verhogen. Ik ben eigenlijk ook benieuwd of het aanzetten van de verwarming de grote(voornamelijk) boosdoener is dat luchtvochtigheid omlaag gaat in de winter en moeten we wellicht adviseren in de winter verwarming (zo veel) mogelijk uit te laten en dat mensen zich gaan kleden tegen de kou wat ook een boel geld schelen op de energierekening.

  Het zou mooi zijn als we zelf wetenschappelijke onderzoeken hierover kunnen vinden om luchtvochtigheid minimaal 40% te houden of dat we anders proberen die onderzoek op te starten. Ik ben vooral benieuwd hoeveel impact de verwarming heeft op luchtvochtigheid.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Beste Alfred,

   Mijn ouders (en hun kinderen waaronder ik) zijn eind jaren ’60 in een nieuwbouwwoning gaan wonen met voor het eerst Centrale Verwarming, nu kon je elk vertrek op een aangename temperatuur brengen in de winter. Ik kan me herinneren dat aan de grootste radiator een bakje hing dat je moest vullen met water. Ik vroeg (als kind dat alles wilde weten natuurlijk) waarom dat nodig was. Uiteindelijk kwam het juiste antwoord: om binnen bij ongeveer 20 graden C. terwijl het buiten 15-25 graden C. kouder kan zijn een aangenaam klimaat te hebben met een passende luchtvochtigheid. Door dat bakje aan de radiator te hangen (waardoor het water warm werd) verdampte er behoorlijk wat water als de radiator aan stond wat zorgde voor een goede hoeveelheid waterdamp in huis.

   Eind jaren ’70 raakte dat bakje uit de gratie. Het was misschien niet zo hygiënisch en kon ook tot schade (doorroesten) aan de radiator leiden. Nu 40 jaar later zien we het nergens meer. Feit is nog steeds dat ‘s winters het in vele huizen te droog is, herkenbaar aan de droge en vaak gesprongen lippen (maar gelukkig doet Labello wonderen) bij de mensen die er wonen of een jeukende neus waardoor mensen uit hun neus gaan peuteren.

   Wat je in de winter dus kan doen is bevochtigen door een schaal of pot met water op of nabij de radiator te plaatsen. Of bij het verwarmen van water in de keuken de damp die ontstaat niet met met volle kracht door de wasemkap te laten afvoeren, maar door de ruimte te verspreiden.

   Naarmate de temperatuur stijgt, stijgt ook het vermogen van lucht om water in dampvorm te “dragen”. De stijging is zelfs exponentieel, hoe hoger de temperatuur hoe groter de stijging. Omgekeerd bij afkoeling daalt dat vermogen. Dat verklaart ook waarom zomerse regenbuien zwaarder zijn dan in andere seizoenen (d.w.z als je lucht met 70% relatieve vochtigheid afkoelt van 30 naar 20 graden C condenseert er meer waterdamp, en dat wordt dan regen, dan wanneer je lucht met dezelfde relatieve vochtigheid afkoelt van 20 naar 10 graden C.). In de buitenlucht zie je het effect van afkoeling en condensatie van waterdamp aan de vorming van lage wolken en mist. Binnenshuis aan beslagen ramen (als die niet goed geïsoleerd zijn). Het verwijderen van vocht op ramen haalt ook water weg, wat de absolute en relatieve vochtigheid verlaagt.

   Als je googelt op relatie (relatieve) vochtigheid en temperatuur zie je de grafiek met het verloop. Als je een ruimte met een relatieve vochtigheid van 80% verwarmt van 10 naar 22 graden C. daalt de relatieve vochtigheid naar 40%.

   Maar samengevat: ja, het verwarmen van binnenruimtes haalt de relatieve vochtigheid omlaag. Om dit aan te vullen is het bevorderen van verdamping een goede en goedkope maatregel. Thermostaat een graadje lager en een dikke trui aan is natuurlijk ook niet verkeerd. Verder zijn er instrumenten zoals hygrometers die de relatieve vochtigheid meten te koop, vaak in combi met een barometer of thermometer.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
   • Alfred
    Alfred zegt:

    Beste Hans,

    Bedankt voor je antwoord met interessante informatie. Maar zoals ik al dacht dus hakt de verwarming er flink in. Ik vraag me af of we met bakjes water op de radiatoren de luchtvochtigheid genoeg kunnen reguleren om boven de 40% te blijven.

    Hopelijk kunnen we hierover papers vinden of anders eventueel zelf die experimenten uitvoeren met simpele hygrometer al is het in Nederland nu niet koud genoeg? Maar bijvoorbeeld in buenos aires is het nu rond de 10 graden en de corona cases nemen daar nu ook toe.

    Beantwoorden
 14. Gerard Lappee
  Gerard Lappee zegt:

  Beste Maurice,

  Wat is de reden dat je het onderwerp ‘Ernst van de ziekte’ pas na het onderwerp ‘Besmettingswegen’ behandelt?

  Door de focus op besmettingen te leggen, blijf je de onterechte angst voeden dat COVID-19 een gevaarlijk virus is.

  COVID-19 is gevaarlijk voor 2% van de mensen; mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Voor hen is COVID-19 ongeveer even gevaarlijk als griep, longontsteking of zomerhitte.

  Klinisch ethicus Erwin Kompanje (Erasmus MC) schreef er in maart 2020 al over: https://kompanje.org/2020/03/23/een-longontsteking-the-friend-of-the-elderly/.

  Beantwoorden
 15. Willem
  Willem zegt:

  Ik kwam dit ergens tegen op FaceBook, o zo treffend:

  ——————-

  Ben jij al in de war, of zie je alles nog helder en heb je het begin en einde nog in de vingers?
  Wel eens van gaslighting gehoord? Dat is een manipulatietechniek die er op uit is om iemand te ontredderen, in de war te krijgen. Zo word je steeds meer afhankelijk en raak je verder van jezelf. De ernstigste vorm van onderdrukking.
  In de reguliere gezondheidszorg/psychiatrie wordt hier ook driftig gebruikt van gemaakt. Om het lichaam te onderdrukken en in de war te maken.
  Je gaat voor een simpele kwaal naar de (huis)arts. Je krijgt een medicijn die bijwerkingen geeft. je krijgt daar een onderdrukkend medicijn voor met al weer bijwerkingen waar je weer een ander medicijn voor krijgt en voor je het weet snap je niet meer waarvoor je in 1ste instantie heen bent gegaan. Je bent niet van je eerste kwaal af, maar deze wordt overschaduwd door diepere kwalen gericht op de organen en/of het brein.

  Heel veel mensen zijn in de war.
  Het begon bij een virus, die vrij simpel op te lossen kon zijn, maar voordat we het echt beseften heeft dit virus zich in de hele samenleving gedrukt. Economisch, sociaal, politiek en financiëel. Was het virus 6 maanden terug wel zo erg? Of nu erger? Weet jij het nog? Onze samenleving is compleet in de war geraakt en gaat nog steeds verder in de knoop. De maatregelen waren er toch om het (oorspronkelijke) probleem op te lossen? In plaats daarvan worden onze (medische) vrijheden steeds minder.
  Dit heeft niets met complottheorie te maken. Dit zien we voor onze ogen gebeuren

  Kom laten we met de laatste persconferentie nog maar wat meer verwarring scheppen.
  Ik noem er maar 5, anders raak ik in de war.
  Nu mogen er nog maar 6 mensen op visite komen met 1 1/2 meter afstand, maar een prostitué mag de hele dag klanten ontvangen.
  De regering zegt we moeten het samen doen! maar de maatregelen maken juist dat we verder van elkaar af komen te staan.
  Er zijn zoveel doden gevallen en het uitvaartswezen vraagt om financiële steun.
  2 berichten op dezelfde dag: er zijn extra maatregelen nodig om de groei een halt toe te roepen – voor de 2de dag achtereen zijn er minder besmettingen en ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is lager dan voorheen.
  De meeste besmettingen vinden plaats in de thuissituatie én de beste oplossing tegen het om zich heen grijpende virus is: Thuisquarantaine

  Aan diegene in verwarring en daarom vertrouwend op de overheid en netjes alle maatregelen opvolgt. Ik ben geen voorstander van polarisatie, dus laten we proberen dichter tot elkaar te komen.
  Zal dit de bedoeling zijn van de overheid? Wij maken u in de war en wij hebben ook de oplossing voor u.
  Maar zoals Einstein al zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.
  Denk je nu nog steeds dat de overheid het beste met je voor heeft? Dan hadden ze de kluwen voorzichtig ontwart, met geduld en beleid. Dan had je nu niet in zo een chaos van knopen en draadjes gezeten. Zo erg dat je de kluwen weg wilt gooien en een andere gaat kopen.
  Dat is precies wat ze aan het doen zijn. Het oude weggooien en iets nieuws ervoor in de plaats zetten. En dat heeft niets te maken met zorgen voor jouw (medische) vrijheid en jouw gezondheid.

  Dus er zit niets anders op dan eens even naar de ander te kijken/luisteren die niet in de war lijken te zijn.
  ✅Naar die mensen die de regels niet naleven en toch zo gezond en sterk blijven.
  ✅Naar die mensen die de maatregelen niet naleven en toch slimme verantwoordelijke, sociale, zorgzame mensen lijken te zijn
  ✅Naar die mensen die de regels niet naleven, elkaar aanraken/knuffelen, niet bang zijn en toch niet of nauwelijks ziek worden.
  ✅Naar die mensen die toch goed geinformeerd zijn, meer lijken te weten zonder naar de MSM te kijken en te luisteren.
  ✅Naar die mensen die de feiten netjes op een rij paraat hebben
  ✅Naar die mensen die overeind blijven en nieuwe wegen weten te vinden en ook tegenslagen te verduren krijgen
  Hoe doen ze dat? Zal daar de oplossing liggen om de weg terug te vinden, om uit deze warboel te komen? Om weer je eigen kompas te pakken in plaats van op de overheid te vertrouwen.

  laten we samen terug te gaan naar het eerste draadje. Pakken we eerst een kop koffie met gebak, leunen we rustig achterover. Pak ik het begin, jij het eind en ontrafelen we samen de kluwen van emoties en chaos.
  Laten we samen 6 maanden terug gaan. Waar waren we, wat deden we. Hoe vrij waren we. Mensen vergeten snel en passen zich snel aan aan het nieuwe normaal.
  Laten we samen luisteren en kijken naar ander nieuws die je helder en scherp houdt en je niet in verwarring brengt.

  De testen hebben niets te maken met de volksgezondheid, wel met de vrijheid en toekomst van jou en je kinderen.
  Onze democratie is ten einde als je niet meer kunt praten vanwege een masker.
  je kunt verantwoordelijk om gaan met een virus zonder in de war te raken.
  Sociale afstand is een contradictie. Sociaal is bij elkaar en aanraken.
  Besef dat als jij dit verandert andere misschien met je meekomen.

  Beantwoorden
 16. M. Luijten
  M. Luijten zegt:

  Ik heb nog nooit iets gelezen over de volgende tegenstrijdigheid in de standpunten van het RIVM:
  Grote druppels vindt het RIVM de belangrijkste besmettingsweg. Daardoor de 1,5m regel. Echter dit is gebaseerd op een binnensituatie.
  In de buitenlucht is er meestal een windje. Stel windkracht 3. Dan beweegt de lucht zich met 3 tot 5 meter per seconde. De grote druppel wordt dan lijkt mij door de wind verder weggeblazen dan 1,5m. Als je uitgaat dat die grote druppel er 1 seconde over doet om op de grond te landen, dan wordt die in de buitenlucht bij windkracht 3 tot wel 6,5m weggeblazen. En toch zegt het RIVM: in de buitenlucht moet je 1,5m aanhouden. Dat is tegenstrijdig. Als (grote) druppels de besmetting veroorzaken, zou het RIVM moeten zeggen in de buitenlucht: 1,5m afstand houden, plus een extra afstand die afhankelijk is van de windkracht.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Klopt, verspreiding door de wind is een factor die meegenomen zou moeten worden, bij hardere wind is er invloed op de stabiliteit van de druppels. Echter, voor de gehele Nederlandse bevolking wordt het als een te moeilijk iets gezien als ook rekening gehouden moet worden met wind. Bovendien kan wind onder invloed van weerstand door gebouwen soms uit een andere richting komen dan verwacht (turbulentie). Vandaar toch een keus voor één afstand. Overigens Wells sprak van 3 feet (90 cm) dus wij houden met 1.5 m al een beetje rekening met extra verspreiding. Wil je toch een afstandsmaatregel aanhouden, dan zou je die binnen op 1 meter kunnen leggen.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 17. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Sportclubs volgend gevaar voor verspreiding?

  Virus slaat toe bij voetbalclub in de Achterhoek: 11 besmettingen, GGD heeft 300 mensen in het vizier
  SILVOLDE – Het aantal besmettingen met corona in en rond Silvolde is inmiddels gestegen naar 11. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ongeveer 300 mensen die contact hebben gehad met besmette personen worden door de GGD benaderd om ze te informeren over de besmettingen en ze te adviseren om eventueel in quarantaine te gaan.

  De besmettingen hebben waarschijnlijk verband met een uitbraak bij het eerste elftal van voetbalclub SC Silvolde. In ieder geval negen spelers zijn besmet.

  Spelers en staf zitten inmiddels in quarantaine. De GGD vermoedt dat de komende dagen meer mensen positief getest worden op het coronavirus en dat het aantal besmettingen niet ophoudt bij 11.

  Mensen met wie de besmette personen in contact zijn geweest, worden benaderd door de GGD. Dat gebeurt door het team dat belast is met bron- en contactonderzoek, dat verdere verspreiding van het virus moet voorkomen. Woordvoerder Thomas Thasing van de GGD zegt dat het om een flinke groep gaat die benaderd moet worden.

  Niet iedereen die bij de besmette mensen in de buurt zijn geweest, moet in quarantaine. ,,Het gaat om personen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter zijn geweest. Denk vooral aan gezinsleden. Maar als je een besmet persoon alleen kort op straat hebt gesproken of gezien, dan hoef je niet meteen in quarantaine’’, aldus Thasing.

  De besmettin­gen in Silvolde zijn een serieuze zaak. Het laat zien dat het coronavi­rus nog lang niet weg is en gevaarlijk onder ons is

  Over de plek van de besmetting doet de GGD geen uitspraak. ,,Dat is privacy-informatie. In dit geval is het niet relevant om naar buiten te brengen waar de besmettingen hebben plaatsgevonden. Iedereen die er bij was bellen we en hen wordt wel meer verteld over de locatie.’’

  Waar de spelers het virus hebben opgelopen is dus niet bekend gemaakt. Wel was er op zaterdag 22 augustus een afscheidswedstrijd voor twee spelers van Silvolde, met aansluitend een feest op sportpark De Munsterman. Alle aanwezigen op dat feest zijn door het bestuur van Silvolde zo veel mogelijk geïnformeerd.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Die besmettingen zullen vast wel op het terras zijn geweest of midden op het veld. Maar ja, vanwege de heilige privacy mag dat niet bekend worden gemaakt tenzij de GGD een signaal wil geven zoals bij de uitbraak in Dokkum. Gelukkig heeft de redacteur vermeld hetgeen op 22 augustus heeft plaatsgevonden.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 18. Maarten
  Maarten zegt:

  De nederlandse regering zit in een tang. Ze zitten vast. Dezelfde mensen die de who besturen, besturen ook de BISbank in basel, die geld uitgeeft aan andere banken. Het is de bank van de elite, de top die al het geld in handen heeft. Zij bepalen de toekomst (google guidestones) de meeste regeringen zitten vast door schuld, zij bepalen welke banken omvallen en welke niet. Zij bepalen de maatstaven, in ruil voor het overeind houden van het geldsysteem zoals wij dat kennen. Vandaar deze richting van bangmakerij en doofpotten (earosolenontkenning, want dat vaccin moet er komen en hydroxychloroquine met zinc vermijden, daar wordt geen geld mee verdient.)

  Beantwoorden
  • Godfried Vonk
   Godfried Vonk zegt:

   Alweer een van de vele complotdenkers op je blog Maurice. Jammer, je logische verhaal wordt constant vertroebeld door dit soort onzinnige bijdragen.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Juist! Ondubbelzinnig afstand nemen van die idioten zul je MdH helaas niet zien doen.

    De adviezen van het RIVM en die van MdH komen overigens steeds meer met elkaar overeen. Geen reden voor de viruswaanzin-aanhangers MdH nog langer te steunen.

    Afstand houden blijft inderdaad nog altijd een prima advies. Grote druppels, kleine druppels, aerosolen maakt niet uit. Hoe dichter je bij iemand komt hoe groter de kans dat je die kleine druppels of aerosolen inademt. Daarbij: teveel mensen in een kleine ruimte kan zelfs de beste ventilatie niet aan.

    Iets heel anders. Volgens Maurice zijn er in Nederland wellicht al 3 miljoen mensen besmet geraakt door het virus maar daarnaast spreekt hij over “De forse overschatting van het aantal besmettelijken”. Maurice beweert zelfs dat we in Nederland in juli op (vrijwel) nul besmettingen hebben gezeten. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

    De rioolcijfertjes weerspreken die (vrijwel) nul besmettingen. Er waren (ondanks het geringe aantal meetpunten) verschillende regio’s in Nederland waar ook in juli nog steeds substantiële hoeveelheden virusdeeltjes in het riool werden aangetroffen.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Ik neem bewust van niemand afstand. Wordt vooral geeist door mensen die niet serieus op mijn beweringen in gaan, en mij een soort guilty by association willen opdwingen. Als ik afstand zou nemen, komen ze nog weer met iets anders om niet serieus op de informatie in te gaan. Wat jij op deze site continu bewijst/

     Beantwoorden
 19. LRB
  LRB zegt:

  Er wordt veel over scholen gesproken, maar hoe hoeveel risico loop je om in de supermarkt besmet te raken via aerosolen. Ik heb 3 supermarkten aangeschreven. 1 heeft alleen ventilatie vanuit de passage van het winkelcentrum. 1 heeft ventilatie vanuit de passage gecombineerd met mechanische afzuiging. Nr 3 zuigt de lucht af en blaast verse buitenlucht terug. Lijkt mij dar alleen nr. 3 veilig is.

  Beantwoorden
 20. Koen van Dijk
  Koen van Dijk zegt:

  Hoi Maurice,

  Tijden een gesprek over covid-19 kwam ter sprake dat deze ziekte permanente orgaanschade, met name aan hart en longen, kan veroorzaken. Weet jij of er wetenschappelijke literatuur is die op dit onderwerp in gaat?

  Groetjes

  Beantwoorden
 21. Luuk Schmitz
  Luuk Schmitz zegt:

  Dank voor het duidelijke overzicht. Wat ik nog mis in het verhaal is hoe we naar een intelligenter testbeleid kunnen gaan. Zoals hier in de New York Times staat beschreven, bestaan er onder experts grote twijfels over de effectiviteit van de PCR testen:

  https://nyti.ms/31DJixp

  De testen zijn vaak te gevoelig met als gevolg dat heel veel mensen die enkel genetisch materiaal van het virus bij zich dragen maar niet besmettelijk zijn toch als positief worden aangemerkt. Als we een minder gevoelige en snellere test zouden gebruiken, komen we de meest besmettelijke mensen, en daarmee dus de superspreaders, eerder tegen en kunnen we effectiever en sneller hun contacten opsporen. Daarmee valt het virus sneller in te dammen en kunnen we andere beknellende maatregelen verder versoepelen.

  Beantwoorden
 22. JanD
  JanD zegt:

  Hartstikke helder Maurice: Dank!!! Maar met angst en beven lees ik zo net dat Rutte en de Jonge morgen weer een toespraak gaan houden. Ik vrees, maar de afgelopen maanden zo volgend dat het weer dezelfde uitgekauwde meuk gaat worden: de woorden “voortschrijdend inzicht” komen daar niet voor, maar klaarblijkelijk wel iets over geleerde lessen…… Als ik jou en Pierre Capel volg hangt het huidige beleid vooral aan elkaar van verkeerd, te laat, te weinig…..
  Iedereen die kritiek heeft wordt weggezet als wappie, en die zijn er natuurlijk ook, maar volgens mij zijn er inmiddels meer dan voldoende goed opgeleide en weldenkende mensen in dit land om ons niet langer als 6e klas basisschool toe te spreken en te behandelen. Maar ik ben er bang voor: daar wel voor, voor het virus een stuk minder!

  Beantwoorden
 23. ito
  ito zegt:

  Aan de andere kant van de aardbol in beschaafde landen als Australië en Nieuw Zeeland komen ze nu net uit de winter. Als we het dan hier net zo of beter gaan doen als Melbourne valt de schade wel mee.

  Beantwoorden
 24. tony
  tony zegt:

  Hai Maurice.Dank voor de heldere uiteenzetting,MIJN VRAAG; IN AMSTERDAM traphuis woon ik op de bovenste etage van 3.trapgat 3x3m .geen afvoer en regelmatig lopen mensen de trap op en af.Aerosols gaan denkelijk omhoog. Die blijven dan bij mij op 3hoog hangen,ja toch.Mits besmette persoon.Ik heb het plan maar een klein afzuig ventilatortje in de top 3hoog te hangen.De mensen blijven niet zolang op de trap,maar was er niet een lift,die besmettelijk was geworden door een vrouw.Regards Tony..

  Beantwoorden
 25. Roger
  Roger zegt:

  Beste Maurice ,
  Weer een duidelijke uiteenzetting .
  Dus momenteel hebben we een heel ander verhaal als in Maart/April .
  Wel ‘besmettingen’ via een onbetrouwbaar test systeem .
  Bijna geen opnames in de ziekenhuizen of op de IC .
  Op het totale sterfte cijfer een verwaarloosbare 0,5 procent van het totaal .
  Let op ieder verloren leven is er 1 te veel .
  Nu brengt het cdc in Amerika pas geleden cijfers uit dat van alle corona doden 94 % 2-3 andere aandoeningen had ! en corona net als een zware griep er te veel aan werd .
  Er is een tweede agenda zover is wel duidelijk , anders werden deze buiten proportionele maatregelen niet in de hele wereld verdedigd door de regeringen .
  Angst en verderf zaaien middels oei het oplopende aantal besmettingen terwijl Rutte dit in Maart zo graag wilde ?
  De tweede agenda zal uiteindelijk onthuld gaan worden tot dan tast de bevolking in het duister .

  Beantwoorden
 26. Robert
  Robert zegt:

  Elke dag worden er weer nieuwe besmettingen gemeld, maar de hospitalisatie- en sterfte cijfers blijven zeer laag. (De 30 a 40 IC patiënten die we dagelijks gemeld krijgen, bestaan voor een groot deel uit patiënten die in het voorjaar besmet zijn)

  Dit kan een aantal oorzaken hebben t.w:

  1. Er raken nu voornamelijk jongere mensen besmet, die nauwelijks ziek worden na een besmetting, maar op korte termijn gaan ze hun oudere familieleden en kennissen besmetten en dan krijgen we alsnog ziektegevallen.

  2. Het virus heeft zijn tanden verloren. Er raken nu namelijk wel meer jongeren besmet, maar het aantal positief geteste ouderen is zeker geen nul, je zou dus verwachten dat er uit deze groep toch wel hospitalisatie en sterfte zou moeten volgen, maar dat zie ik niet gebeuren.

  3. De gemelde besmettingen zijn voor een groot deel false positive, en dat zou impliceren dat Corona in het voorjaar in Nederland gewoed heeft, maar dat het inmiddels uitgewoed is.

  4. Het virus houdt zich even rustig maar gaat in de herfst weer met volle kracht toeslaan.

  Maurice, heb jij enig idee welk van de bovengenoemde scenario’s juist is en wanneer zullen we zonder enige twijfel kunnen zeggen het is scenario 1,2,3 of 4?

  Beantwoorden
  • Drs Pat
   Drs Pat zegt:

   Mijn antwoord op de vraag van Robert: 2. en 3.

   Dat is het geval omdat het virus gemuteerd is van D614 in G614, een stam die mogelijk besmettelijker is (sterker bijdraagt aan opbouw herd immunity) en wellicht minder gezondheidsschade aanricht. Ik hou me aanbevolen voor onderzoeken / data die op het tegengestelde zouden wijzen.

   De mutatie verklaart ook het feit dat er in Nederland – na een wat verhoogde R-waarde eind juli-begin augustus – geen equivalente stijging is in de ziekenhuis- en IC-opnames.

   Beantwoorden
 27. Marco van der Kooij
  Marco van der Kooij zegt:

  Beste Maurice,
  Inmiddels weten we dat het vanuit de regering en tweede kamer niet meer gaat om COVID-19. Dit virus wordt als excuus gebruikt om een ander programma cq reset door te voeren. Want hoe rijm jij de huidige maatregelen met het ‘gevaar’ zoals hierboven beschreven?

  Beantwoorden
 28. Pieter
  Pieter zegt:

  Geachte heer De Hond, dank voor uw heldere aanbevelingen! Ik ben bestuurslid van een schaakvereniging, en naar aanleiding van uw adviezen hebben we als vereniging twee luchtreinigers met HEPA-filter gekocht, zodat we veilig kunnen schaken in onze schaakzaal.

  Dankzij u kunnen we gezond en verantwoord aan onze interne competitie beginnen. Geweldig!

  Beantwoorden
 29. PaulB
  PaulB zegt:

  Beste Maurice,

  Hartelijk dank voor deze duidelijke uiteenzetting van je conclusies en adviezen!

  Ik vind deze publicatie juist handig om vrienden en kennissen naar te verwijzen om als startpunt te nemen om daarna eventueel de onderbouwende artikelen te lezen die naar deze conclusies en adviezen hebben geleid.

  Ik vind je werk een financiële ondersteuning waard en hoop dat anderen dit net als ik ook op dezelfde manier waarderen.

  Nogmaals hartelijk dank en veel succes met dit werk!

  Met vriendelijke groet,

  Paul B

  Beantwoorden
 30. Rob Flink
  Rob Flink zegt:

  Jammer Maurice,

  Na een half jaar onderzoek heb je via de cijfers naar boven, dat ventilatie mogelijk de hoofdoorzaak van besmettingen is.
  Een prima berekening van waarschijnlijkheid uit berekeningen, ofwel een kansberekening die feiten aan het licht brengt.
  Maar je hebt niet door dat je na het aantonen via jou berekeningen er maar niets gebeurd met je bevindingen.
  Jawel, via publieke opiniedruk is er wel een discussie gaande over ventilatie op scholen, maar die is dus enkel op gang gekomen via je blog en niet uit je berekeningen en feiten onderzoek.
  En daaruit, hebben de reacties op je blog mogelijk meer beweging bereikt, dan je eigen artikelen daarop.
  Kortom, je hebt duidelijk geen berekening gedaan uit het feit dat na al je werk er willens en wetens niets met je data gedaan is door de politiek.
  Die waarschijnlijkheid uit je eigen cijfers hebben allang aangetoond dat er een hele andere agenda is die de politiek aangehouden.
  Dus enkel via publieke opinie is de enige mogelijkheid om iets uit te verwachten.
  Dat had je zelf allang kunnen berekenen uit je eigen cijfers.

  Kortom Maurice, je staart je blind op ventilatie en je hebt niet door dat enkel opiniedruk iets opgang kunnen krijgen in Nederland.
  Zo zijn je cijfers wel feiten maar zijn ook incompleet.
  Omdat je de variabelen voortkomend uit een politieke agenda in je berekeningen ontbreken.
  Zoals bijvoorbeeld,
  BOA-s en liefde voor hun baantje.
  Grapperhaus, de Jonge en Rutten agenda.
  Corona-app
  OMT besluiten
  WHO “aanbevelingen”
  Grondwet aanpassingen.
  Doordrukken van afstand en mondkapjes waarvan de feiten allang duidelijk zijn.
  Absurd hoge handhaving en boetes.
  Onjuiste journalistieke berichtgevingen en kleuringen van berichtgeving.

  Zodra je deze variabelen eindelijk eens gaat meerekenen kan je feitelijk pas aantonen waarom ventilatie niet op de politieke agenda staan.
  De uitkomt weet je donders goed daarvan.
  Er is gewoon een machtscoup aan de gang, reken het zelf maar na.
  Een simpel 1+2= 3 berekening waar je zomaar overheen kijkt.
  Het gaat om mensen en het gaat om macht en jij blijft maar denken dat mensen uit feiten gaan handelen.
  Sorry Maurice, ik had beter verwacht van DE politieke opiniepijler van Nederland.

  Beantwoorden
 31. Klaar
  Klaar zegt:

  Maurice, met veel genoegen zie ik de erkenning van je vele en belangwekkende werk snel toenemen. Vanmorgen een helder artikel in FD over jou en andere kritische deskundigen.
  Chapeau en dit heb je zo enorm verdiend met je heldere blik en vasthoudendheid!

  Beantwoorden
 32. Wouter
  Wouter zegt:

  Dag Maurice, Is het te verklaren dat in het land van de mondkapjes (China), het virus ontstaat en zo snel verspreid? Oftewel, heeft het wel zin? Buiten ben ik van overtuigt niet maar binnen of in kleine ruimtes?

  Beantwoorden
 33. Maarten
  Maarten zegt:

  Hoi Maurice,

  Prima genuanceerde samenvatting en het beste is nog wel dat het woord RIVM en je bijbehorende zeer begrijpelijke frustratie er niet in voorkomt.

  Enige punt waar ik (en iemand als Jimenez en de belgische arts) je weerstand niet helemaal begrijp zijn de mondkapjes. Stel dat er een tweede piek komt met een grote hoeveelheid besmettelijke mensen, dan zijn mondkapjes de maatregel met het grootste effect per eenheid negatieve maatschappelijke en economische impact.
  Mijn inziens zouden mondkapjesmaatregelen zinnig worden bij een bepaald % aan besmettingen in een regio.

  Met vriendelijke groet,
  Maarten

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik heb geen bezwaar tegen mondkapjes, maar alleen daar waar het echt noodzakelijk is en effect kan hebben. Dus wanneer er nogal wat besmettingen in die regio zijn en de ruimte niet Coronaproof is.

   Beantwoorden
 34. Karin
  Karin zegt:

  Wat een fantastische samenvatting weer, helder hoe we de komende tijd verstandige keuzes kunnen maken.
  Ik ben zeer benieuwd naar de aanstaande persconferentie van vanavond. Ik ben bang dat er weer met geen woord gerept worden over het belang van ventilatie.
  Ik hoor van veel verschillende mensen inmiddels dat op de scholen op veel plekken en misschien wel overal de ramen en de deuren open staan om te ventileren!
  Het lijkt dat er (landelijk) een richtlijn is uitgegeven waarin dit staat?
  Weet jij hier iets meer over Maurice? Want als dat zo is wordt het in ieder geval niet breed in het nieuws gebracht? Ik hoor graag van jullie of daar iets over bekend is? Want dat zou immers mogelijk betekenen dat het RIVM/OMT, niet heel openlijk, aan het opschuiven zijn?

  Beantwoorden
 35. Fenner
  Fenner zegt:

  @2. Doden alleen geven niet het goede beeld van de ernst van de ziekte. Meer dan 10% van mensen met milde symptomen blijft ziek. Met ernstige vermoeidheid, pijn en hart en long beschadigingen. Juist ook jonge gezonde mensen. Een nieuwe generatie arbeidsongeschikten en mantelzorgers dreigt met alle gevolgen voor de economie. Dank voor 1 + 3.

  Beantwoorden
 36. May Quaedflieg
  May Quaedflieg zegt:

  Gisteravond in de Avondetappe zag ik epidemiologe Patricia Bruyning die het langzaam begint te leren. Een van haar haar uitspraken luidde: “Corona is een infectie die overgedragen wordt waar mensen langdurig bijeen zitten in binnenruimtes.” Ze vergat alleen de naam van Maurice de Hond te noemen… Maar hoe dan ook, in ieder geval begint het toch door te dringen.

  Beantwoorden
 37. Wendy
  Wendy zegt:

  Beste Maurice,
  Hoe denk jij over de schoolreisjes die de basisscholen nu organiseren?
  Mijn dochter gaat volgende week naar de Efteling. Veel is natuurlijk in de buitenlucht. Maar wat als zij lange tijd binnen moet wachten voor een attractie? Er zijn dan heel veel mensen binnen. Stel dat zij (meer dan) een uur in de rij staat, dan vergroot dit toch de besmettingskans door het inademen van aerosolen?
  Is het veilig om op schoolreisje te gaan? Ik denk dat veel ouders deze vraag hebben.

  Beantwoorden
 38. Johan
  Johan zegt:

  Er lopen op Internet op dit moment wat discussie.
  CDC zou in het geheim de sterftecijfers aanpassen.

  Op dit moment kan ik deze beweringen nog niet inschatten.

  https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR2-muRM3tB3uBdbTrmKwH1NdaBx6PpZo2kxotNwkUXlnbZXCwSRP2OmqsI

  Onder het kopje Comorbidities staat deze opmerking:
  For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned.

  Dat zou voor Nederland ongever 400 doden DOOR corona betekenen en ongeveer 5800 MET corona.

  We moeten nog even op onderzoek uit.

  Beantwoorden
 39. Lilian
  Lilian zegt:

  Wat ik met name hoorde in de persconferentie was 1 1/2 meter en vaccin. Daar draait alles om.

  Je kan je afvragen waarom ze niet willen erkennen dat aerosolen een belangrijke besmettingsbron is. Is het omdat er voor elke Nederlander 1 of 2 vaccins klaar liggen? Zal daar het verdien model in zitten?
  Is het data verzamelen? Massaal DNA testen via swaps?
  Is het een politieke agenda met verkiezingen in het vooruitzicht?

  Heel veel landen doen hetzelfde kunstje als het gaat om random cijfers, lock downs, etc. Waarom?

  Je leest steeds meer dat mensen niet gaan inenten als er een vaccin komt (in Nederland 60% niet) en in andere landen zie je ook dat soort cijfers voorbij komen. Ook lees je steeds meer onderzoeken dat het vaccin weinig immuniteit geeft (hooguit 3-4 maanden), maar ook zelfs als je al antistoffen hebt, met een vaccin het kan verergeren. Of zelfs na een vaccin je weer ziek kan worden. Wat heeft de zin van vaccineren als het risico geeft en weinig blijvende immuniteit geeft. Zeker omdat het virus ook muteert.

  Elke persconferentie wordt er aangestuurd op vaccin, vaccin, vaccin, vaccin, vaccin en alleen dan kunnen we groepsimmuniteit krijgen. De vraag is of dat wel zo is? En wat als dat niet het geval is? En wat gaan ze doen als inderdaad 60% niet laat vaccineren? Hoe bereiken ze dan groepsimmuniteit? Kun je die überhaupt bereiken wanneer herbesmetting mogelijk is of een virus muteert?

  Een hele economie laten afhangen van een mogelijk vaccin en hopen dat de bevolking zich laat inenten. Zou het zo simpel zijn?

  Beantwoorden
 40. Rob
  Rob zegt:

  Ik blijf worstelen met de vraag of ik nu weer ga sporten (judo/bjj). Op de een of andere manier begrijp ik niet waarom de 1,5 meter over boord kan tijdens de training. Aan de andere kan is sporten ook weer gezond. Wat is het risico? Lastige keuze.

  Beantwoorden
 41. Lilian
  Lilian zegt:

  Hallo Maurice,

  In jouw onderzoek naar aerosolen, misschien interessant om naar te kijken. Ziekenhuis in Milaan heeft roken en Covid 19 nader bekeken.

  Recente blootstelling aan roken en # COVID19 ? In onze grote casusreeks van # COVID19-ptn die in ons ziekenhuis werden opgenomen, vonden we lage percentages actieve rokers op de ICU (3,8%) en de algemene afdeling (2,2%) vergeleken met de Italiaanse bevolking (25%).

  http: // ccr.cicm.org.au/supplementary- june-2020 / research-letter #FOAMed # COVID19FOAM

  https://mobile.twitter.com/SRAnesthesiaICU/status/1281594086596784128

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *