De reproductiefactor is een ratjetoefactor geworden

In het kort

 • De reproductiefactor die nu bepaald wordt is gebaseerd op het aantal besmettingen, maar houdt geen rekening met het grotere aantal uitgevoerde tests.
 • Ook worden er foute correctiefactoren toegepast die golden voor ziekenhuisopnames, maar niet zouden moeten gelden voor besmettingen.
 • Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen ligt de reproductiefactor eerder onder de 1, dan de 1,4 die nu gemeld wordt.
 • Op deze manier is het R-cijfer dat de RIVM meldt geen reproductiefactor, maar eerder een ratjetoefactor

 

Intermezzo

Alvorens op de reproductiefactor van 1,4 wordt ingegaan, zoals die gisteren is gemeld, even een ander interessant punt uit het wekelijkse overzicht van het RIVM van gisteren.

Bij het bron- en contactonderzoek van de GGD (BCO) werden per besmet persoon 3,5 nauwe contacten gedefinieerd: 1,3 in het eigen huishouden en 2,2 overige personen.  Van degenen die de afgelopen weken getest zijn (na een oproep) bleken in totaal 9% besmet te zijn. Onder de huisgenoten was dat 13% en onder de overige nauwe contacten 5%.

Als deze cijfers worden gecombineerd, dan besmetten dus ieder van de onderzochte personen uit het bron- en contactonderzoek slechts 0,31 anderen in de eigen kring met nauwe contacten.  Dat is in lijn met bevindingen uit andere landen bij onderzoek naar de zogenaamde secondary infection rate.

Als het echt zo is dat er een groter risico is dat je binnen 1,5 meter van een besmet iemand zelf besmet kan worden of dat je via overdracht van het virus via oppervlakten besmet raakt, dan is het onbegrijpelijk dat mensen die zo dicht verkeren bij een besmet persoon (zoals thuis het geval is), toch maar in zo beperkte mate worden besmet! Dat zou zeer te denken moeten geven over de stelling dat het besmetten van mensen vrijwel alleen geschiedt als je binnen de range van 1,5 meter komt van een besmet persoon en niet vaak genoeg je handen wast.

 

De reproductiefactor

Regelmatig horen we via de media het R0-getal langskomen. Dat is de reproductiefactor van COVID-19. Vorige week zou de waarde 1,29 geweest zijn en in het rapport van het RIVM stond gisteren dat het getal nu 1,4 is.

In de media wordt dan letterlijk gezegd “1 besmettelijk persoon infecteert op zijn beurt 1,4 anderen”.

Het grote probleem bij dit getal is dat je nooit het complete aantal besmettelijke personen op een bepaald moment in een land weet. Bij een groot deel is het namelijk niet bekend (men heeft geen symptomen en/of men is niet getest/heeft zich niet laten testen). Zo bleek een paar maanden geleden al uit onderzoeken in diverse gebieden in de wereld,  dat er toen tussen de 20 en 85 keer zoveel mensen besmet waren dan er via testen werden vastgesteld.

Men gebruikt een indirecte wijze om dat R0-cijfer vast te stellen. In Nederland heeft het RIVM gekozen om dat te doen op basis van de ziekenhuisopnames. Het R0-cijfer in Nederland werd berekend door het aantal ziekenhuisopnames van vandaag te delen door die van 4 dagen geleden. Dus als er vandaag 90 ziekenhuisopnames zijn en 4 dagen geleden 100, dan is de reproductiefactor 90/100 = 0,9.

Omdat die ziekenhuiscijfers in Nederland niet actueel zijn (en die van voorgaande dagen/weken/maanden vaak nog worden bijgesteld) is dat een tricky business. Het RIVM heeft daarvoor een soort formule ontwikkeld waarmee ze schatten hoeveel ziekenhuisopnames er nog bijgeteld zouden moeten worden. Daarnaast geven ze bij het weergeven van de reproductiefactor ook de marges..

Zo zag dat overzicht begin juni eruit. Bovenin de basisinformatie (ziekenhuisopnames per dag) en onderin de op basis daarvan berekende reproductiefactor.

 

Overstappen naar besmettingen

Toen de ziekenhuisopnames begin juni in de richting van nul naderden besloot het RIVM de reproductiefactor te gaan berekenen op basis van het aantal vastgestelde besmettingen, in plaats van ziekenhuisopnames.

Maar dat cijfer heeft weer een ander fors probleem. We kennen niet het echte aantal besmettingen in Nederland. Dat zal een bepaalde factor hoger zijn dan het aantal besmettingen dat feitelijk wordt vastgesteld. Ik schat die factor op dit moment ergens tussen 5 en 10, maar we weten het niet.

Maar het echte aantal door de GGD’s vastgestelde besmettingen hangt sterk samen met het aantal tests dat er uitgevoerd worden. Begin juni werden er minder dan 50.000 tests per week uitgevoerd. De afgelopen week waren dat al 110.000. 

Stel dat het percentage besmette personen steeds 1% van alle onderzochte mensen was, dan zouden we begin juni 500 besmette personen hebben gevonden en nu 1.100. Maar in werkelijkheid is er dan geen reden om dan aan te nemen dat het echte aantal besmette personen onder de bevolking gestegen is.  Als in die periode van 60 dagen elke dag 1.000 meer mensen getest zijn (en dus steeds 10 mensen meer gevonden worden die besmet waren), dan zou de berekende reproductiefactor onterecht voortdurend in die periode boven de 1 hebben gelegen, terwijl die dan in werkelijkheid op exact 1 had moeten blijven liggen.

Er zit nog een complicerende factor bij het aantal gevonden besmettingen, en dat was de afgelopen week goed te zien. Via het bron- en contactonderzoek van de GGD (BCO) worden personen die contact hadden met besmette personen, opgeroepen zich te laten testen. Die personen leveren gemiddeld 15% besmettingen op.  Hoeveel van die personen deel uitmaken van de geteste personen in een week beïnvloedt ook weer het totaal aantal gevonden besmette personen.

De vorige weken was ruim 10% van de gevonden besmette personen het gevolg van de oproepen van de BCO. De afgelopen week was dat bijna 20%.  Van de meer dan 1.300 opgeroepenen uit die groep was bijna 15% besmet. Van de personen die zelf hadden besloten om zich te laten testen, was 0,9% besmet.

De uitslag per dag van het aantal besmettingen hangt dus enerzijds af van het aantal testen dat per dag wordt uitgevoerd en anderzijds van hoeveel personen zijn getest ten gevolge van een oproep van de GGD. Het totale aantal besmettingen dat per dag wordt vastgesteld zegt eigenlijk niets als je die informatie niet hebt. Stel (even theoretisch) dat morgen 2 keer zoveel mensen worden getest dan verdubbelt het aantal besmette personen. Stel dat de komende week er twee keer zoveel mensen zich laten testen ten gevolge van het BCO-onderzoek, dan neemt het aantal besmette personen ook met 200 toe.

Dus een reproductiefactor gebaseerd op het aantal geconstateerde besmettingen zegt op deze manier niets. En als er dan wordt gezegd dat de reproductiefactor nu 1,29 of 1,40 is, dan is dat net zo een onzinnig cijfer dan als ze 1,8 of 0,7 gezegd hadden.

Onterechte kunstmatige verhoging van het aantal besmettingen

Maar er is nog meer aan de hand als u dat cijfer hoort. Dat blijkt goed als u naar het rapport van gisteren kijkt:

 

Rechtsboven ziet u vanaf 11 juni in blauwe staafjes het aantal besmettingen per dag. Sinds 6 juli lopen die geleidelijk op. De groene lijn erboven is de omrekening van de blauwe staafjes naar de eerste ziektedag.

Nu was het zo, en dat is aan de linkerkant te zien van de bovenste grafiek, dat men daar via de ziekenhuisopnames de eerste ziektedag inschatte (dat was de rode lijn).  Die ligt bij ziekenhuisopnames gemiddeld 10 dagen voordat men opgenomen wordt.

De groene lijn (op basis van geconstateerde besmettingen) zou minder dan 10 dagen eerder moeten worden geplaatst. (Want besmettingen stelt men gemiddeld na 5 à 6 dagen vast). Hoe men dan bij die grafiek op 15 juli boven de 200 uit is gekomen is vreemd. Want de eerste dag dat in Nederland meer dan 200 mensen positief werden getest was 25 juli en een dag later waren het er 144. (Daarbij worden de mensen die in het buitenland zijn besmet er weer van afgetrokken, dat zijn de kleine gele staafjes, gemiddeld circa 20 per dag). Dus hooguit zou men voor het eerst rond 20 juli op 200 moeten staan.

Maar het absolute aantal van de groene lijn is ook hoger dan wat de blauwe staafjes in de dagen erna laten zien (minus de gele die er nog afgetrokken zouden moeten worden).

De enige verklaring die ik hiervoor kan vinden is de volgende:

 • Voor 11 juni werd in het model met ziekenhuisopnames gewerkt. En daar zat een belangrijk probleem bij. Want die ziekenhuisopnames waren vaak niet actueel. Regelmatig kwamen er nog meldingen binnen van oudere dagen. In het model voor de berekening van de R0 werd dus een schattingscijfer opgenomen voor het aantal nakomende ziekenhuisopnames.

Zo staat het ook letterlijk in het weekrapport vermeld.

Klaarblijkelijk heeft men, toen men is overgegaan naar besmettingen als input voor de reproductiefactor, gewoon net gedaan alsof het ziekenhuisopnames waren. Dus de datum van besmetting nog steeds 10 dagen teruggeplaatst, plus nogal wat extra besmettingen bijgeschat. Daarom zien we op 15 juli al het cijfer dat boven de 200 ligt. Kortom: het aantal besmettingen waar de reproductiefactor mee rekening houdt, is een overschatting van het echte aantal besmettingen. Bij een stijging van de geconstateerde besmettingen (die ook nog -ten dele- toegeschreven kunnen worden aan het grotere aantal testen en het grotere aandeel van de opgeroepenen voor het BCO-onderzoek) wordt dus de reproductiefactor kunstmatig en compleet onterecht verhoogd!

 

En ook nog gedateerd

Nog een gevolg van deze benadering is dat de reproductiefactor van 1,4 die nu bekend is geworden, de situatie is die volgens dit model voor 9 juli is bepaald. Dat is dus 3 weken geleden. Kijk nog maar eens op de grafiek.

Dat cijfer kent dus meerdere problemen:

 • Het is dus gebaseerd op het aantal besmettingen, niet gecorrigeerd op het aantal uitgevoerde testen of het aandeel mensen dat zich liet testen na een oproep ten gevolge van het bron- en contactenonderzoek.
 • Het aantal besmettingen is duidelijk verhoogd op basis van de correctiefactoren die men heeft gebruikt bij de ziekenhuisopnames wegens vertraging van de registraties. Die vertraging zit niet in de cijfers van de besmettingen, zeker niet omdat die per week worden gerapporteerd.
 • Qua datum wordt nog steeds het moment van besmetting gebaseerd op het ziekenhuisopnamemodel. Dat plaatst die besmetting 10 dagen terug en bij geconstateerde besmettingen zouden dat minder dagen moeten zijn.

 

Een ratjetoe

Terwijl we inmiddels weten dat het aantal besmettingen per dag vrij stabiel blijft (terwijl het aantal testen vrijwel zeker nog verder toeneemt) en dat een indicatie zou horen te zijn dat de reproductiefactor (voor wat die berekening nu ook waard is) eerder onder de 1 dan erboven zou moeten liggen, komt nu in het nieuws dat die reproductiefactor op dit moment 1,4 bedraagt.

Gelukkig heeft het RIVM gisteren de absolute toename gerelativeerd, maar de meeste mensen horen toch “verdere toename van het aantal besmette personen” en “de reproductiefactor is inmiddels 1,4”.

Want dat is ook wat er in het nieuws wordt gezegd, waarbij -als er al een relativering wordt aangebracht- die er pas na een tijdje komt.

 

Misschien ook wel goed om te weten dat op dit moment het aantal ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen circa 1% is van de cijfers die we hadden rond 1 april. Dat zou ook een relativering mogen zijn die we met regelmaat zouden moeten horen.

Maar men presenteert liever deze nietszeggende reproductiefactor die ik, gezien het bovenstaande, liever de ‘ratjetoefactor’ noem.

 

Hieronder trouwens nog de 9 grafieken van het RIVM-rapport die een beeld geven van de ontwikkeling van het aantal testen en gevonden besmettingen per categorie in de afgelopen weken. Dat geeft mij in ieder geval een wat evenwichtiger beeld van de ontwikkelingen rondom de besmettingen in Nederland.

95 antwoorden
 1. Erik
  Erik zegt:

  Prima analyse Maurice!
  En je hebt uiteraard helemaal gelijk over de gekleurde berichtgeving door RIVM en MSM.
  Ik ben er inmiddels van overtuigd dat hier niet sprake kan zijn van goed bedoelende journalisten met een aversie tegen beta vakken op de middelbare school die zich onbedoeld verkeerd uitdrukken of niet kritisch genoeg zaken van het RIVM één op één overnemen. Volgens mij zit hier een breed gedragen en afgestemde bedoeling achter: de angst onder het publiek erin houden! Zodat zoveel mogelijk mensen zich straks als er een vaccin is laten vaccineren. Een poging van mij om dat op nujij.nl onder de aandacht te brengen werd meerdere malen gecensureerd. Het is hier niet meer anders dan in de bekende landen waar geen vrije pers heerst. En wij maar klagen over Hongarije.

  Beantwoorden
 2. lmgikke
  lmgikke zegt:

  Hoi Maurice, goede analyse, hoe moet ik dit plaatsen met het feit dat 10% van de besmette personen verantwoordelijk is voor 80% van de besmettingen, 20% voor de overige 20%, en de andere 70% nagenoeg niemand besmet?

  Beantwoorden
 3. Daniël Mantione
  Daniël Mantione zegt:

  Als ik het zo bekijk gaat die reproductiefactor bij een stabiel aantal besmetting, over grofweg een week weer onder de één duiken. Gezien men tot nog toe de neiging tot meer maatregelen grotendeels weerstaan heeft, denk ik niet dat ze nog komen.

  Beantwoorden
 4. Frans
  Frans zegt:

  Daarnaast houd de berekening geen rekening met een deel van de ongoing besmettingen van de dagen er voor. Waardoor het getal in de noemer feitelijk te laag in de bijdrage is. Wat effectief ook nog eens de R0 waarde drukt. Tenminste als de reken metjode die ik in de media vind, niet een te sumiere weergaven is van de werkelijke berekening.

  Beantwoorden
 5. Martin
  Martin zegt:

  We vinden nu gewoon de IJSBERG en niet alleen het topje zoals in het begin… Als we zoveel hadden getest in het begin hadden we waarschijnlijk een afname gezien….

  Beantwoorden
 6. Frans
  Frans zegt:

  Via socialmedia kwam het volgende bericht naar voren, er is een grote groep mensen die nadat ze positief getest zijn op COVID-19 vervolgens in een follow-up systeem terechtkomen waarbij er meerdere keren een PCR-test voor COVID-19 uitgevoerd wordt.

  Het doel van deze follow-ups is het vaststellen wanneer iemand weer veilig het werk kan hervatten, als criterium wordt aangehouden dat bij twee keer op rij een negatief test resultaat kan het werk veilig hervat worden.

  Er wordt vanaf de zijlijn heel dubbel tegen deze handelswijze aan gekeken. Vanuit het NHG worden huisartsen ontmoedigd dit als standaard beleid door te voeren omdat het, het aantal false-positieven resultaten in de hand kan werken.

  Ik heb contact gezocht, met de heer Elens om te kijken naar de mogelijkheid of dit fenomeen inderdaad de data vervuild.

  Vanuit die optiek acht de heer Elens (huisarts), dit fenomeen uitzonderlijk. Vanuit de social media conversaties lijkt het een specifieke manier van handelen te zijn bij zorgpersoneel.

  Daarnaast nemen we in de media ook waar dat, deze manier van follow-ups in enkele andere landen wel een standaardmethode is.

  Bij een groot aantal mensen op social media leeft de veronderstelling dat bij een herhaald positief testen er onterecht ook een nieuwe melding gedaan wordt bij de GGD.

  De heer Elens meldt hier over dat hij in ieder geval zelf patiënten die meerdere malen op zijn verzoek getest zijn, niet opnieuw aanmeld.

  Verder is het mij nog niet geheel duidelijk of de laboratoria een meldingsplicht hebben. De heer Elens vermeld wel dat in de gevallen die hij heeft gehad zowel hijzelf als het laboratorium melding hebben gedaan DUBBEL OP DUS VERTELD HIJ.

  Bij zo’n melding wordt de identiteit van de patiënt vastgesteld met de NAW-gegevens inclusief geboortedatum. Hierdoor zou een reeds geregistreerd besmet persoon normaliter herkend moeten worden en niet nog eens geregistreerd behoren te worden.

  Het is niet duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk cummulatief gekeken wordt naar iemands status, ook wijst de wetenschap op een kans dat mensen opnieuw besmet kunnen worden.

  Dit gegeven vormt een belemmering op volledig correcte registratie, het is lastig vast te stellen aan een uitslag alleen of het om een voortzetting of een her besmetting gaat, vooral omdat herstel niet geregistreerd wordt.

  Ook is het niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor het cummulatief kijken naar de resultaten. Het laboratorium, de huisarts of de GGD. Gezoen het feit dat zowel lab als huisarts een meldingsplicht lijken te hebben, lijkt de GGD de logische keuze.

  Het verdient echtervde aanbeveling om de meldingsplicht bij de bron te leggen (lab) waarbij de meldingsplicht als doortest geregistreerd wordt op het laboratorium, voor de follow-ups kan het laboratorium de test dan uitvoeren onder een andere testcode of een test reeds bekend aanmaken waardoor de melding niet nogmaals doorgevoerd wordt.
  Wat de kans op fouten verkleind en ruimte geeft om eventuele her besmettingen mee te nemen.

  Daarnaast zou het registratiecentrum actief de dubbele registraties moeten confirmeren om te bevestigen dat het daadwerkelijk om een her besmetting gaat.

  Met de huidige informatie die ik tot mijn beschikking heb, kan ik niet vaststellen in welke mate er een risico is op foutieve registratie van besmette personen. Wel is vast te stellen, dat het systeem niet waterdicht lijkt te zijn. Het percentage dubbelle meldingen, ligt waarschijnlijk laag.

  Een vrasg over dit fenomeen ligt bij het RIVM, maar er is nog geen inhoudelijke reactie.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Altijd fijn om te lezen dat er nog terdege opgeleide wetenschappers / artsen bestaan die juist niet meehuilen met de wolven in het bos maar relativeren waar dat aangewezen is, en tevens dat er nog een papieren medium is die haar de ruimte geeft om haar mening te ventileren (pun intended).
   Dank voor het delen!

   Beantwoorden
 7. Martin
  Martin zegt:

  De selectie van mensen die getest worden is niet 100% random. Daar waar mensen zelf besluiten of ze zich laten testen of niet zal het deel wat klachten ervaart eerder de neiging hebben zich te laten testen dan het deel wat geen klachten heeft. Hiermee zal het aantal positief getesten hoger uitvallen dan wanneer een random selectie uit de bevolking gekozen zou worden.

  Beantwoorden
 8. Hans
  Hans zegt:

  Het hele circus rond het sars covid-19 virus begint steeds meer te lijken op een voorstelling van Hans Klok. Je ziet de meest ongelofelijke fenomenen aan je oog voorbijtrekken, zonder dat je er achter komt hoe het precies werkt. Echter onze illusionisten van de MSM (omroepen e.d) kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Knoeien met feiten en cijfers. Mensen angst inboezemen met besmettingen en onheilsboodschappen. Ze hebben er een dagtaak van gemaakt.
  Laten we Zweden er weer eens bijnemen: Zoveel zijn besmet en gedood door het coronavirus Dit land heeft gekozen voor een normale benadering van het coronavirus, namelijk als zijnde een stevige griepgolf. Dus geen paniek en geen hieraan gelieerde maatregelen. Maar wel voorzichtig. De stand van zaken daar is inmiddels: 79494 besmettingen en 5702 doden, met een voortdurende daling van het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten. Een beetje vergelijkbaar met Nederland zeg maar (53647 besmettingen en 6164 doden). Waaruit we in ieder geval al kunnen concluderen dat het aantal besmettingen op geen enkele wijze gerelateerd is aan het aantal ziekenhuisopnames en/ of doden. Immers de besmettingen nemen toe en het aantal ziekenhuisopnames af.
  Wordt het niet eens tijd dat wij onze overheden laten weten dat de maat nu wel vol is en dat we in de hoogste versnelling terug moeten naar normaal? Dus stoppen met dat gegoochel met cijfers, beperkende maatregelen en andere sociaal belemmerende voorschriften (mondkapjes e.d). Gewoon normaal doen. Straks in het griepseizoen oppassen met groepsbijeenkomsten en zorgen voor een goede ventilatie, ook in andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals door Maurice voorgesteld. En de zaak is afgehandeld. Ik vrees echter dat er nagenoeg een volksopstand voor nodig is om ooit weer terug te kunnen gaan naar het “oude”normaal en zie dat daarom nog niet gebeuren. Iemand schreef: “mensen willen geen vrijheid, maar veiligheid” . En zolang men denkt deze bij de overheden te vinden, verandert er niets. Ze laten zich nog liever opsluiten.

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Zo te lezen detecteert een PCR detecteert niet dat het specifiek om SARS-CoV-2 gaat, maar om een aziatisch virus, een verzameling van virussen waar SARS-CoV-2 er eentje van is.

   Het WHO heeft vanaf april het algorithme gewijzigd en besloten dat een test dan al als positief kan worden aangemerkt (ook al is het niet zeker dat het om SARS-CoV-2 gaat).

   Het aantal gevallen zal daarom waarschijnlijk nog lager zijn.

   En dit staat nog los van de false positives vanwege andere redenen.

   Beantwoorden
 9. herman voogd
  herman voogd zegt:

  helemaal eens. de oplossing:stuur iedere positief geteste naar het ziekenhuis om na te gaan of ze inderdaad besmet zijn plus voorschrijven behandeling. we moeten ons veel meer richten op hoe besmette mensen te genezen. we zullen niet van dit soort virussen afkomen en vaccins zullen hooguit de helft van de mensen helpen,zoals ook bij het griepvirus.de GGD maakt er een potje van. ik zeg al vanaf maart dat men marktonderzoek bureaus moet inschakelen om al het telefonische werk te doen. dank voor het lezen

  Beantwoorden
 10. Eric Linders
  Eric Linders zegt:

  Maurice,
  Weer een heel helder verhaal. Ik goochel zelf ook met de publieke cijfers en weet dat het een ratjetoe is maar kwam er niet goed uit. Ik twijfelde zelf aan mijn Excel kennis maar dat hoeft dus niet. Ik heb nog een andere uitdaging. Wellicht voor jou om deze data te voorschijn te halen. We creeeren nu een nieuwe patient. De ECONOMIE! Kan jij eens en analyse maken sinds 1 maart tot 31 juli over de economische schade enerzijds in relatie tot het aantal slachtoffers. Daarbij wel aangetekend dat er mensen zijn overleden MET Corona en AAN Corona. Het aantal influenza slachtoffers dit jaar is NUL, geloof ik. En wat is dan de relatieve oversterfte in deze periode tov 2018? Het is op de grens van een ethische en financiele insteek maar ik ben ernaar op zoek. Als ik kan helpen met rekenen dan biedt ik mij graag aan.
  Eric Linders

  Beantwoorden
  • Marcel
   Marcel zegt:

   Economische schade is niet meetbaar. Er is geen historisch materiaal dat bruikbaar is voor het voorspellen van de gevolgen van de coronamaatregelen. Huidige metingen zeggen niks, want we hebben geen idee hoe lang de effecten van de maatregelen naijlen.

   En we zullen nooit weten wat de economische gevolgen zouden zijn van het niet nemen van maatregelen of andere maatregelen. (Tussen landen is enige vergelijking mogelijk, vooruit, maar veel variatie zit er niet in)

   De economische effecten zijn bovendien voor een heel belangrijk deel niet het gevolg van nederlandse maatregelen, maar van die van onze handelspartners.

   Alle inschattingen moeten met een behoorlijke sloot korrels zout genomen worden.

   Beantwoorden
 11. Walter
  Walter zegt:

  Mooie blog weer van Maurice (alleen R0 is beter om te vervangen door R(t) maar de bedoeling is duidelijk) en de Ratjetoefactor kan beter niet worden getoond als signaal.

  Een zeer lezenswaardig artikel over de zin en onzin van R(t) in Nature:
  https://www.nature.com/articles/d41586-020-02009-w

  Zoals R(t) in Nederland gebruikt en gerepresenteerd word kan het veel beter worden weggelaten in mijn optiek, het voegt helemaal niets toe aan duidelijkheid. Het is gewoon een getal waarmee zogenaamd het sein “waakzaamheid nodig, want het is nu 1.xx, pas op!” wordt afgegeven.

  Zie ook de uitleg op het corona dashboard “Het getal dat gepresenteerd wordt is een schatting op basis van een aantal gegevensbronnen. Het exacte getal is onbekend ….. ” Er wordt dan ook een bandbreedte geschat/berekend.

  De enige die echt weet hoe het berekend wordt is prof. Wallinga van het RIVM. Prof. van Dissel heeft de tweede kamer verwezen naar het document (dat niemand in de tweede kamer heeft gelezen want dan moest je Wiskunde in je vakkenpakket hebben gehad) waarin beschreven staat hoe de R(t) wordt berekend : “Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers”

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Inderdaad en zolang dat niet precies wordt aangegeven is een FPR van 0,8% niet zo gek om mee te rekenen, maar bewijs dat de huidige PCR test die FPR van 0,8% heeft is dat nog niet natuurlijk.

   Als de besmettingsgraad 0% is (dat is hij niet maar het ligt in de buurt …..hoe hoger die besmettingsgraad hoe kleiner het percentage van false positives t.o.v. echte positieven) en je doet 110.000 testen dan vindt je 880 false positives.

   Het probleem van de false positives komt vooral naar voren bij een (zeer) lage besmettingsgraad er zijn dan zomaar meer valse positieven dan echte positieven, vandaar ook de waarschuwingen van het RIVM die dat natuurlijk ook uitstekend weten.

   Beantwoorden
 12. Marinus
  Marinus zegt:

  Sterke analyse.
  Net zo storend is denk ik ook dat vanaf het begin op het Dashboard dagelijks staat: “Aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners per dag”.
  Dit is gewoon onjuist!! Het aantal positief geteste mensen is (uiteraard) gekoppeld aan het aantal testen (en ook nog eens beïnvloed door gerichte BCO testen, zoals je mooi laat zien), dus dat moet er sowieso bij vermeld worden (of anders alleen het percentage positief tov. aantal testen), en je mag dat toch niet doorvertalen of extrapoleren naar “per 100.000 inwoners”. Dat is zoiets als appels meten en vervolgens betrekken op peren. Hoe is het mogelijk dat dat op het officiële dashboard van de Rijksoverheid staat?
  Direct na de eerste publicatie hiervan heb ik RIVM overigens hierover gemaild. Kreeg alleen een nietszeggend antwoord…

  Beantwoorden
 13. Henk van der Pol
  Henk van der Pol zegt:

  Heel fijn deze uitleg!
  Waar ik me zo aan erger is, inderdaad wat Maurice hier ook zegt, dat voortdurend alleen de absolute aantallen positief getesten gemeld worden en bijna nooit het aantal afgenomen tests daarbij vermeld wordt zodat je niet de verhouding kunt berekenen, waardoor de indruk ontstaat dat er een grote toename is van het aantal besmettingen. Het lijkt er bijna op alsof men die indruk graag wil wekken.

  Beantwoorden
  • Yvonne Moedt
   Yvonne Moedt zegt:

   Helaas lijken de meeste mensen tot het segment “sheeple” te horen, zich te laten muilkorven en dan joú vuil aankijken als je er geen draagt in je auto… Hier in België is het overigens heel veel strenger en vooral psychisch uitputtender dan waar ook… Ik ben het kotsbeu, laat die oorlog maar komen!

   Beantwoorden
 14. Simon
  Simon zegt:

  Hartelijk dank voor deze informatie. Helaas is de informatie op de website van het RIVM over het reproductiegetal niet bijgewerkt sinds 11 juni en de informatie in de wekelijkse update van het RIVM “onvolledig”. De informatie over het meenemen van de BCO besmetten is helemaal nieuw voor mij. Dat is nogal onbegrijpelijk als je ziet hoe bestuurders aanslaan op deze informatie op het dashboard van de overheid.

  Beantwoorden
 15. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Helemaal mee eens dat de berekeningen nergens op slaan. Het is armoe troef als er veel te weinig ziekenhuis opnames zijn om je berekeningen op los te laten. Verschrikkelijk toch zo weinig ziekenhuis opnames, terwijl we zo lekker aan het testen zijn!
  Maar er is nog iets heel anders aan de hand. De berekening van de R0 is gebaseerd op de aanname dat er korte-range besmettingen zijn. Dus 1 besmette persoon die binnen een meter enkele passanten tegenkomt, besmet er R0. Plaats deze persoon in een ruimte met 10, 100, of 1000 anderen en er verandert weinig aan het aantal besmetten. Maar als aerosolen etc. verantwoordelijk zijn, dan is het aantal besmettingen afhankelijk van de omstandigheid: ventilatie, aantal personen etc. De berekende R0 is dan een functie van deze omstandigheid en dus weinig zeggend.

  Beantwoorden
 16. Piet123
  Piet123 zegt:

  Het zal me niets verbazen als de correctiefactor opgebouwd is als de constante van Skinner:

  De constante van Skinner: De hoeveelheid die, indien vermenigvuldigd met, gedeeld door, opgeteld bij of afgetrokken van het antwoord dat je gekregen hebt, je het antwoord oplevert dat je had moeten krijgen.
  (bron: wikipedia)

  Beantwoorden
 17. Nel Koelewijn
  Nel Koelewijn zegt:

  Positief getest wil nog niet zeggen BESMET. Iemand kan, in lichte mate, besmet zijn geweest, zonder het te merken. Helaas moeten we dus in de achteruitkijkspiegel blijven kijken.
  Zie overigens:
  https://youtu.be/GBRcK-od50Q
  Even een zit, maar dan heb je ook wat.

  Beantwoorden
 18. Tibor
  Tibor zegt:

  Dag Maurice,
  Helder verhaal. Waar ik mij echter over blijf verbazen is zowel in bovenstaande blog als in de berichtgeving van RIVM/GGD een positieve test gelijk wordt gesteld aan een besmetting.
  https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808
  Ik vind nergens de nuance/kanttekening van de mogelijkheid op een vals positieve uitslag, die in bovenstaand artikel rond de 1% word geschat. Zeker bij een toename van het aantal tests lijkt mij dit relevant.

  Kun je aangeven hoe je hier tegenaan kijkt?

  Beantwoorden
 19. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Het gaat om de trend. Het enige wat interessant is, is het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen door corona per week. Je kunt er bijv. 10 procent erbij denken of tellen, maar dat verandert de trend niet. Hetzelfde argument geldt voor het al dan niet bijtellen van nieuwe coronapatiënten die in verzorgingstehuizen enz. liggen. Alleen als wordt besloten dat zij niet of minder snel naar het ziekenhuis gaan is dat aantal wel relevant.

  Beantwoorden
 20. Ruben
  Ruben zegt:

  Hi Maurice.

  Je had het een tijd geleden ook over het aantal vals-positieve testuitslagen, dat op 2% van het totaal zou liggen. Hoe schat je het effect hiervan op de “vastgestelde” R factor? En wat is daarvan het effect op de huidige aantallen cases?

  MVG,

  Ruben

  Beantwoorden
  • Louis
   Louis zegt:

   Een kans van 2% vals positief lijkt me onwaarschijnlijk als het totaal percentage positief bij de huidige testomvang al weken < 1% is.

   Beantwoorden
   • Ruben
    Ruben zegt:

    Inderdaad, dus hoe zit het dan met die 2% false positives waar Maurice het weken geleden over had, en daarmee het aantal cases dat zich nog voordeed verklaarde? Zijn die tests dan toch betrouwbaarder dan gedacht? Of heb ik het gewoon verkeerd begrepen?

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     De false positives waren mensen die nog restanten hadden van het virus, terwijl ze niet meer besmettelijk waren.
     Maar 6 weken later zal er nog maar heel weinig van over zijn.
     Dus omdat half juni we vrijwel op nul stonden, zullen er nu heel weinig false positves zijn. Dat zal wel dus weer gaan stijgen in de komende weken.

     Beantwoorden
     • Ruben
      Ruben zegt:

      Dank Maurice. VWB dat opnieuw stijgen van false positives: dat zou dan bij een aanhoudende R0 <1 toch juist niet mogen stijgen?

      R.

     • Marcel
      Marcel zegt:

      Dus de stijging in het aantal positieve gevallen komt niet alleen door het hogere aantal tests? Waar begin juni de positieve gevallen nog door false positives kwamen, zijn het nu echt positieve gevallen? Dan loopt het harder op dan gedacht.

      Dan is de R misschien wel een tijd lang onderschat en ligt ie al een poosje boven de 1.

 21. Mathieu
  Mathieu zegt:

  Uitstekend stuk, Maurice! Haarscherpe analyse

  Ik vind het onbegrijpelijk dat er zo weinig regie zit vanuit RIVM en GGD op de interpretatie van cijfers. Of, nog beter, door een onafhankelijke statisticus. Het is totaal zinloos om per dag het aantal positieve testen te noemen terwijl het totaal aantal testen buiten beschouwing wordt gelaten. Nu.nl en NOS.nl nemen het klakkeloos over en schreeuwen moord en brand over verdubbelingen, terwijl er geen enkele moeite wordt gedaan om naar de interpretatie van de getallen te kijken.

  In dit opzicht vind ik dat de staat haar zorgplicht verzaakt. Het is onverantwoord om in deze tijden getallen de wereld in te slingeren zonder bijsluiter voor interpretatie omdat er op deze manier een ratjetoe van interpretaties ontstaat die op elke (complot) theorie wel passend zijn te maken.

  Beantwoorden
 22. Erik
  Erik zegt:

  Waarom België nu mondkapjes heeft:

  https://www.bd.nl/buitenland/nederland-ontkomt-niet-aan-mondkapjesplicht-om-lockdown-te-voorkomen~a3986116/

  “Mondkapjes hebben weinig nut, stellen het RIVM en het Outbreak Management Team: ze voegen niks toe aan de belangrijkste coronapreventiemaatregel: 1,5 meter afstand houden. Daar denkt u anders over?
  ,,Jazeker. Een mondkapje beschermt niet degene die het draagt, maar anderen. Het zorgt ervoor dat het aantal druppeltjes dat in de lucht komt vermindert, en daarmee de vorming van het aantal aerosolen die virusdeeltjes bevatten. Met name binnenshuis, op plaatsen waar de ventilatie niet optimaal is, komen als mensen hoesten of luid spreken via die weg virusdeeltjes vrij. Bieden mondkapjes daar 100 procent bescherming tegen? Nee. Mondkapjes elimineren de risico’s niet, maar reduceren ze wel“

  Beantwoorden
 23. Jaap
  Jaap zegt:

  De kern van dit betoog lijkt me goed onderbouwd: de huidig gemelde reproductiefactor komt voort uit een blijkbaar matig uitgewerkte procedure. Ik begrijp echter niet dat aan het einde van het betoog gemeld wordt dat de reproductiefactor eerder onder de 1 zou liggen. Die uitspraak is mijns inziens niet consistent met de alinea waarin het volgende staat: “Zo bleek een paar maanden geleden al uit onderzoeken in diverse gebieden in de wereld, dat er toen tussen de 20 en 85 keer zoveel mensen besmet waren dan er via testen werden vastgesteld.”

  Beantwoorden
 24. Hans Groenendijk
  Hans Groenendijk zegt:

  Beste Maurice,
  Kan je op basis van de gepubliceerde cijfers en implementatie van jouw kritiek ook de werkelijke r0 modelleren? Dwz. Verwijderen van de late melding overschattingen en meewegen stijging door bco test?
  Dank!
  Mvg,
  Hans

  Beantwoorden
 25. Martijn van der Wal
  Martijn van der Wal zegt:

  Proficiat met de sterke analyses en volharding. Mijn schoonvader en ik volgen vanuit Vlaanderen jouw blog op de voet. Kun je ons alsjeblieft zeggen wie de Vlaamse kritische geest is, want terwijl de situatie vergelijkbaar is vind ik vrijwel nergens een weerwoord op de eenzijdige berichtgeving in de media. Bedankt voor al jouw inspanning en heldere logica.

  Beantwoorden
 26. VDG
  VDG zegt:

  Er wordt momenteel ook steeds benadrukt dat er meer besmettingen plaatsvinden onder jongeren. Dit is naar mijn inziens niet zo verbazingwekkend aangezien deze groep in eerste instantie ook niet in aanmerking kwam voor een test. Dit is ook een voorbeeld van een conclusie zonder enige nuance!

  Beantwoorden
 27. Willem K
  Willem K zegt:

  Mooie analyse weer!
  Wat je ook vaak in de nieuwsrubrieken (Eenvandaag, Journaal, Nieuwsuur etc) hoort is uitspraken als: “afgelopen week is het aantal besmettingen verdubbeld t.o.v. de week daarvoor”, ofwel paniek. Soms, maar niet altijd, wordt erbij gezegd dat het “mogelijk” te maken heeft met dat meer mensen zich laten testen. En vervolgens laat iedereen zijn favoriete interpretatie erop los: dat zal wel komen omdat de mensen de regels niet volgen, de 1,5 m niet aanhouden (“we zien het allemaal”), etc. Volstrekte onzin gebaseerd op niks.

  Beantwoorden
 28. Marie
  Marie zegt:

  Tjonge. Mijn mond is zover open gevallen dat ik ‘m handmatig dicht moet doen. Ik vind het niet alleen uitermate slordig en amateuristisch geklungel van het RIVM, ik vind het bijna crimineel onverantwoordelijk als je kijkt naar hoeveel angst er weer gezaaid wordt, en hoeveel schade dat op menselijk en economisch niveau berokkent. Ontluisterend. Heel dankbaar dat jij kan zo goed kan rekenen en cijfers ‘lezen’ en interpreteren zodat de Ratjetoe Factor gezien kan worden voor wat het is: nutteloos, angstzaaiend, kostbaar gepruts.

  Beantwoorden
 29. Ralph Schurink
  Ralph Schurink zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor deze heldere data-analyse en dat geeft wederom een genuanceerder beeld omtrent de beeldvorming in de media door de deskundigen die mogen preken voor eigen parochie. De teneur van je blog is zakelijk en niet aanvallend. Ga zo door!

  Beantwoorden
 30. Kees
  Kees zegt:

  Heb je inmiddels nou de model methodes geprobeerd van het RIVM? Want zo simpel zoals jij het uitlegt is het gewoon niet. Er zijn binnen het model reserveringen gemaakt voor onzekerheden. Daarbij is het zo zoals bij elke vorm van statistiek de context erg belangrijk.

  Beantwoorden
 31. Jeroen Bleeker
  Jeroen Bleeker zegt:

  Voorheen was het aantal ziekenhuis opnames een aardige indicatie hoe het ging met Corona. Nu lijkt het met name onder jongere te verspreiden… die worden misschien minder ziek en hoeven niet snel opgenomen te worden. Dus ook een mindere indicatie hoe het nu gaat?
  Op het Corona dashboard lijkt de Corona deeltjes in het riool te steigen, tenminste, een week geleden. Hier hoor je niemand over lijkt het…

  Beantwoorden
 32. Peter van der Nat
  Peter van der Nat zegt:

  De enige constante in de cijferbrij van het RIVM is telkens de uitkomst = ANGST

  Het zou mij niet verbazen als ze straks overstappen op ‘vermeende’ besmettingen.

  Beantwoorden
  • JRG
   JRG zegt:

   Zolang het PCR-tests betreft is dat allang het geval: puur nep. Op allerlei manieren en via allerlei experts weten we nu wel dat de resultaten daarvan niks waard zijn. Het beste is wellicht de weerlegging die de maker van de test zelf al aangaf: “niet geschikt voor klinische diagnose!” Niemand luisterde.

   Wie goede argumentatie wil: ga naar de juridische verhoren van de buitenparlementaire onderzoekscommissie en luister naar de 4de verhoor-sessie (expliciet daarover):
   https://corona-ausschuss.de/sitzungen/

   Beantwoorden
 33. Wouter
  Wouter zegt:

  Beste Maurice,

  “Maar het echte aantal vastgestelde besmettingen door de GGD’s, hangt sterk samen met het aantal tests dat er uitgevoerd worden. Begin juni werden er minder dan 50.000 tests per week uitgevoerd. De afgelopen week waren dat al 110.000.”

  – Ten eerste, natuurlijk kijkt RIVM wél naar allerlei andere factoren voor het bepalen van de R, en natuurlijk wordt rekening gehouden met het (groeiende) totaal aantal testen.

  Je insinueert namelijk wel dat ze dit allemaal niet (correct) meegenomen zou worden, o.a. met: “Als in die periode van 60 dagen elke dag 1.000 meer mensen getest zijn (en dus steeds 10 mensen meer gevonden worden die besmet waren), dan zou de berekende reproductiefactor onterecht voortdurend in die periode boven de 1 hebben gelegen, terwijl die dan in werkelijkheid op exact 1 had moeten blijven liggen.”

  – Ten tweede: nu we +100k testen per dag, zullen zelfs een dagelijkse schommeling in een week gemiddelde (of langer), uiteindelijk ook deels uitmiddelen. Ik heb me nog niet verdiept in welke modellen er gebruikt worden. Maar er is in NL immers capaciteit om iedereen welke dat wilt, te testen. Dus die verdeling van vrijwillig/via contactonderzoek testen, zal over de lange termijn een redelijk constante verhouding worden. Juist nu we zo veel testen.

  – Ten derde, doe je in het laatste stuk een belangrijke aanname, waarvan ik compleet de bron mis en waarvan ik ook niet verwacht dat deze juist is:

  “Klaarblijkelijk heeft men, toen men is overgegaan naar besmettingen als input voor de Reproductiefactor, gewoon net gedaan alsof het ziekenhuisopnames waren. Dus de datum van besmetting nog steeds 10 dagen terug geplaatst, plus nogal wat extra besmettingen bijgeschat. Daarom zien we op 15 juli al het cijfer dat boven de 200 ligt. Kortom: het aantal besmettingen, waar de reproductiefactor mee rekening houdt, is een overschatting van het echte aantal besmettingen.”

  Correct, voorheen corrigeerde ze het aantal ziekenhuisopnames omdat er vertraging in zat. Ze gingen er niet ineens een paar bij verzinnen!
  Nu ze de strategie van het Reproductie getal, naar besmettingen hebben verplaatst (logisch, dan zit je natuurlijk veel korter op de bal én we kunnen immers voldoende testen), betekent dat niet dat ze dit soort correcties toepassen op harde test resultaten!

  Ik hoop dat je er nog op kan reageren, of dat het stuk herzien wordt, want nu vind ik het een ratjetoe van ongefundeerde aannames/insinuaties.

  Groeten,
  Wouter

  Beantwoorden
 34. Freek
  Freek zegt:

  Gezien de onmogelijkheid van volledige informatie op korte basis zijn deze statistieken allemaal meer ruwe benaderingen dan precieze wetenschap. Daarbij kunnen we ons kunnen afvragen hoe nuttig een oversimplificatie tot 1 enkel nummer kan zijn.
  Daarnaast vind ik het nog steeds van groot belang om transparant, duidelijk en correct de informatie die er is te bekijken. Ik zie dit weer op een paar plekken tekort schieten.

  Om te beginnen met de kop “De Reproductiefactor”: er zijn verschillende soorten reproductiegetallen (R0, Re en R), zoals duidelijk op de wikipediapagina hierover (https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number ). R0 is niet hetzelfde als Re of R.
  “In epidemiology, the basic reproduction number, or basic reproductive number (sometimes called basic reproduction ratio or basic reproductive rate), denoted R0”
  “The basic reproduction number is not to be confused with the effective reproduction number R (or Re)”.
  R0 is dus het basis reproductiegetal, een waarde die vooral nuttig is om verschillende besmettelijke ziektes met elkaar te vergelijken.
  R of Re zijn hetzelfde en worden allebei reproductiegetal of effectief reproductiegetal genoemd, een waarde nuttig voor populatie en/of tijd specifieke vergelijkingen. Denk hierbij aan een de maand tot maand of week tot week situatie in Nederland.

  Maurice zegt: “Met regelmaat horen we via de media het R0 getal langskomen. Dat is de reproductiefactor van Covid-19. Vorige week zou de waarde 1,29 geweest zijn en in het rapport van het RIVM stond gisteren dat het getal nu 1,4 is.”
  Dit zou een verkeerd begrip van epemiologie zijn van het RIVM, dus ik bekeek dat rapport en het dashboard. Gelukkig maken het rapport en het dashboard deze fout niet.
  Het dashboard https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ noemt het “R Reproductiegetal” (zonder 0). In het rapport (link later in mijn tekst) staat R0 ook nul keer genoemd, terwijl “Het reproductiegetal R” (zonder 0) zeven keer genoemd staat.
  Het RIVM gebruikt de terminologie dus juist. Het kan natuurlijk zijn dat in de verdere media het verkeerd gebruikt wordt, zoals Maurice claimt. Als iemand daar bekend mee is, laat het me graag weten met link en quote (liefst ook met timestamp als het een video betreft).

  Het kan ook dat Maurice de fout maakte en R0 zegt wanneer hij R bedoelde; dan zou het voor toekomstige lezers handig zijn als het verbeterd wordt. Als dit zo is, heeft Maurice deze fout namelijk vier keer gemaakt en verwart hij daarmee lezers.

  Dan de kop “Intermezzo”, deze verwijst naar het rapport van het RIVM ( https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland ) Bij 8, op pagina 18.
  Maurice benoemt een aantal data. Maar het is vaak niet duidelijk hoe hij aan die precieze data komt. Wat ik kan zien verandert hij de essentie niet, maar voor transparantie zou ik graag weten welke data hij gebruikt en voor welke berekeningen.

  Het rapport verwijst naar een ‘landelijk protocol’ ( https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco ) , waar drie groepen worden omschreven.
  1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt;
  2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
  2a. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode.** Voor vliegtuigcontacten is verderop in dit protocol uitgewerkt wie van de passagiers en bemanningsleden voldoen aan de definitie nauwe contacten;
  2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd;
  3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen (met uitzonderingen in geval van kinderen).

  Het rapport geeft een tabel, met daarin 1 en 2, maar geen 3. “Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.”
  Deze gaat vanaf week 26 t/m week 30, waarbij het ook vermeld staat dat “In verband met de monitorperiode van 14 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente twee weken.”
  Let op dat totaal niet het opgetelde van 1 en 2 hoeft te zijn, gezien “Van enkele contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.”
  Voor berekeningen zijn er een aantal mogelijke keuzes, ik zal de getallen die Maurice noemt vergelijken met de data die ik kan vinden voor een enkele week, de eerste drie weken, de laatste twee of voor alle vijf genoemde weken. Hierbij zal ik alleen de hits opschrijven.

  Zeven datapunten benoemd door Maurice:
  (1) 3,5 totaal nauwe contacten;
  (2) 1,3 huisgenoten;
  (3) 2,2 overige nauwe contacten;
  (4) 9% positief getest totaal nauwe contacten;
  (5) 13% positief getest huisgenoten;
  (6) 5% positief getest overige nauwe contacten;
  (7) 0,31 door BCO gevonden reproductiefactor.

  (1) 3,5 totaal nauwe contacten was in week 27;
  (2) 1,3 huisgenoten was in week 28 en week 29;
  (3) 2,2 overige nauwe contacten was in week 29;
  (4) 9% positief getest totaal nauwe contacten staat niet in het rapport. Heeft Maurice hiervoor ((13 + 5) / 2 = 9) gedaan?!;
  (5) 13% positief getest huisgenoten was in week 26 (13.0%), eerste drie weken (12,86%), laatste twee weken (12,90%) en alle 5 weken (12,88%);
  (6) 5% positief getest overige nauwe contacten was in laatste twee weken (5,26%) en alle 5 weken (4,89%);
  (7) 0.31 door BCO gevonden reporductiefactor komt niet overeen met een specifieke week en ook niet met een van de bekeken combinaties van weken. Ook (3,5 x 0,09 = 0,315) komt dus 0,32 uit, dus ik weet niet waar dit vandaan komt.
  Is het dan zo dat met 0,31 eigenlijk 0,32 bedoeld werd en 3,5 gebruikt op de plek van 3,6. Dus de gegevens van week 29 waarvan het totaal positief getest berekend wordt door te middelen tussen positief geteste huisgenoten en positief geteste overige nauwe contacten?

  Gebruik makende van de cijfers uit week 29 kom ik op 0.39
  [positief geteste contacten / nieuwe Covid-19 meldingen = R] [R = 354 / 904 = 0,3915]

  Maurice geeft geen transparantie van zijn berekening. Dus het zou heel fijn zijn als iemand die kan vermelden. Het liefst hemzelf, maar dit lijkt hij steeds achterwege te laten en niet te beantwoorden.

  Ook geeft Maurice geen bron voor de “bevindingen uit andere landen bij onderzoek naar de zogenaamde secondary infection rate” en verkondigt hij dat hij iets onbegrijpelijk vindt. Onbegrip, onkennis, onwetendheid etc worden niet vaak als argument geaccepteerd, en zonder een volledig argument kan ik hier dan ook weinig op zeggen.

  Mijn vragen zijn dus:
  -Waar in de media is R0 langsgekomen?
  -Waarom zegt Maurice dat het bij de RIVM langs is gekomen?
  -Wat is de berekening die Maurice gebruikt om aan de 0,31 te komen?

  Beantwoorden
 35. Eef
  Eef zegt:

  Hartelijk dank voor deze niet mis te verstane uiteenzetting.
  Ik voelde al op mijn klompen aan dat er iets niet klopt, als je ‘toegenomen besmettingen’ niet relateert aan de enorm toegenomen aantallen afgenomen testen, dus erg prettig om dit ook onderbouwd te zien in een solide analyse met inzichtelijke grafieken. Geen speld tussen te krijgen volgens mij!

  Voor een kritische geest is de huidige nadruk op ‘toegenomen aantallen besmettingen’ sowieso al verdacht – hoeveel van deze besmetten worden er nou daadwerkelijk ziek, al dan niet ernstig? Kennelijk zijn dat er zodanig weinig, dat het niet mogelijk is om met die aantallen het sinds februari bewust ingezette bangmaak-scenario overtuigend vol te houden, zodat men in arre moede maar is overgegaan om ‘toegenomen aantallen besmettingen’.

  Het volk zou eens door krijgen dat het allemaal wel meevalt met dat ‘verschrikkelijke’ ebola-meets-builenpest-virus. Dat moeten we niet willen natuurlijk.
  Precies wat Peter van der Nat hierboven ook al zegt: mocht het aantal besmettingen niet meer de bangmakerij niet meer adequaat voeden, dan gaat de overheid waarschijnlijk fluitend over op ‘vermeende besmettingen’.

  Beantwoorden
 36. Eric
  Eric zegt:

  Daarbij moet je ook nog rekening houden met de specificiteit van de Pcr test, blijkbaar is die nergens hoger dan 99% waardoor dus minimaal 1% van de niet besmette mensen welke getest worden als onterecht positief wordt getest…. en dat is nagenoeg gelijk aan het aantal positieve testen in totaal.
  Met de beste wil van de wereld, bij een dergelijke lage besmettingsgraad van de bevolking kun je de pcr test resultaten absoluut niet gebruiken om ook maar iets over de R0 te zeggen. Dat geeft alleen maar misleidende informatie.
  Als ze perse willen blijven testen op dit niveau (de fabrikanten van de test zullen dat zeker willen) dan moeten ze toch anders met de resultaten om gaan. Ik zou gewoon iedereen die positief getest is een aantal dagen in zelf quarantaine zetten en dan laten terugkomen voor een nieuwe test en eventueel klinische diagnose om zodoende met meer zekerheid iets te leren over de echte besmetingsgevallen.

  Beantwoorden
  • Freek
   Freek zegt:

   Hallo Erik,
   De specificiteit van een test kan nooit lager zijn dan de grootste waarde. Ben je het hier mee eens?
   Bij 1.0% positief moet de specificiteit minimaal 99% zijn. Het hoogste dat deze kan zijn volgens jouw ongeciteerde claim “de specificiteit van de Pcr test, blijkbaar is die nergens hoger dan 99%”
   Eind week 24 toen het 1,5% positief was zei Maurice al dat dit “(vrijwel) allemaal, false positives” zijn. Toen was de ongeciteerde claim over specificiteit van PCR tests dus een maximum van 98,5%.

   https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland bij punt 9 op pagina 19
   Er zijn hier dus drie mogelijkheden. Of de specificiteit van PCR tests is beter dan 98,5%/99% of we hadden deze weken een negatief aantal mensen met Covid-19 bij de tests of we hebben in Nederland een test systeem dat beter is dan de specificiteit van PCR tests op hunzelf.
   De tweede is natuurlijk niet zo. De specificiteit van de testen is beter dan eerst gedacht hier in de blogosphere. De laatste lijkt mij, dus ik zal het hebben over specificiteit in Nederland i.p.v. specificiteit van PCR tests.

   Dat is helemaal duidelijk als we de weken met nummers 26, 27 en 28 bekijken.
   Totaal aantal testen met uitslag: 203.389
   Totaal aantal positief: 1.264
   Percentage positief: 0,62% (1.264 / 203.389 * 100%)
   In Nederland hadden we met een goede sample size een specificiteit die dus noodzakelijk 99,6% of beter moet zijn.

   “Ik zou gewoon iedereen die positief getest is een aantal dagen in zelf quarantaine zetten en dan laten terugkomen voor een nieuwe test”
   Wat een goed idee, het is bijna alsof je het protocol van het RIVM voor ‘Beleid bij asymptomatische infecties’ gelezen hebt. https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
   “Indien de index een asymptomatische infectie heeft, blijft deze tot 72 uur na testafname in isolatie. De huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. (…)
   Indien na 72 uur de index nog klachtenvrij is, mag de index uit isolatie en wordt de quarantaine voor huisgenoten en nauwe contacten opgeheven.”

   Beantwoorden
 37. C.D. Hoek
  C.D. Hoek zegt:

  Beste Maurice,
  Dank voor het bovenstaande huiswerk. In een vorig leven altijd veel plezier ondervonden aan een goed ontwikkelde wis- en natuurkunde knobbel, waarbij het analytisch vermogen door sommigen ten onrechte als helderziendheid werd ervaren i.p.v. de dingen gewoon helder te zien. Daarom mijn complimenten met uw bevindingen die ik van harte onderschrijf, behalve op het beschaafd door u gebezigde “ratjetoe”. De terminologie “puinhoop” zou mijn voorkeur genieten, waarbij aangetekend dat betreffende toch intelligente wetenschappers een reden moeten hebben voor het leggen van dit rookgordijn. Succes en wordt vervolgd neem ik aan.

  Beantwoorden
 38. Bert
  Bert zegt:

  Het reproductiegetal is zeker hoger dan 1. Dat kun je afleiden aan de concentratie virusdeeltjes is het rioolwater, dat op zijn beurt een weergave is van het aantal virusdragers dat zijn behoefte op het toilet doet (vrijwel iedereen dus). De concentratie virusdeeltjes in het rioolwater is de laatste week gestegen van 6.75 naar 18.25 eenheden, een factor 2.7 dus. Met andere woorden, in één week is het aantal besmettingsgevallen 2.7 keer zo hoog geworden!!! Het is nu nog slechts een kwestie van een weekje of twee wachten tot de besmettingsgevallen doorgestoten zijn to ziekenhuisgeval, en dan nog een week later IC-patiënt. Die eerste 2 weken kunnen er ook 3 of 4 worden omdat het nu vooral om jongeren gaat die besmet zijn en nauwelijks ziek worden. Die jongeren hebben nog 1 a 2 weken nodig om hun ouders en grootouders te besmetten, en dan is het hek weer van de dam.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik sluit niet uit dat die indicatie vanuit het rioolwater een teken is dat ook via testen er een duidelijke stijging gaat ontstaan.
   Het gaat er gewoon om op welke wijze het RIVM de reproductiefactor nu berekend en dat is echt methodisch gezien en qua uitvoering ver beneden peil.

   Beantwoorden
   • Bert Dalmolen
    Bert Dalmolen zegt:

    Zoals het RIVM er wellicht methodologisch gezien een potje van maakt, maakt u er grammaticaal en qua spelling niet veel van. (berekenT, dus). Inhoudelijk: Hoe zou het RIVM het op dit moment anders moeten doen met de schaars beschikbare data? Eén ding is duidelijk, alle seinen neigen naar rood en er is dus grote waakzaamheid geboden.

    Beantwoorden
  • Johannes van Doorn
   Johannes van Doorn zegt:

   Volgens RIVM:

   Neemt het RIVM ook gegevens over afvalwater van bedrijven mee in de analyse?
   Nee. De resultaten van de metingen worden verwerkt op een wijze zodat alleen gegevens van huishoudens overblijven.

   Stomme vraag wellicht maar wordt rioolwater van wc’s van bedrijven/kantoren/ e.d. wel meegenomen? Er staat nl. alleen van huishoudens. Wanneer ziek en/of besmet personeel nu eerder thuisblijft verschoont dat het rioolwater van het bedrijf en vervuilt het extra het rioolwater van een huishouden… (ik weet, veel kantoorpersoneel werkt nu thuis maar er zijn nog best veel bedrijven “in bedrijf”…)

   Beantwoorden
   • HansV
    HansV zegt:

    Beste Johannes,

    Huishoudelijk afvalwater is een term voor afvalwater dat door mensen wordt geproduceerd, zoals een keuken- en douche-afvoer, wasmachine-afvoer en een toiletspoeling. Dat verdwijnt in het riool een gaat naar een zuiveringsinrichting. Kenmerkend voor deze zuivering is dat bacteriën een groot deel van de zuivering voor hun rekening nemen.

    Bedrijven die zelf via hun proces afvalwater produceren en dat zelf (chemisch) reinigen, zullen voor het huishoudelijk afvalwater dat zij produceren toch een rioolaansluiting hebben. Meestal gaat het reinigen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater niet samen, de chemicaliën die kunnen worden gebruikt doden de bacteriën, waardoor de reiniging van het huishoudelijk afvalwater maar beperkt is.

    Vriendelijke groet, Hans

    Beantwoorden
 39. Robert
  Robert zegt:

  Maurice,
  Ik ben geen statisticus maar vanuit boerenverstand denk ik zomaar een paar goede adviezen voor het RIVM.te hebben:

  -Het aantal besmettingen niet in absolute maar in relatieve aantallen in de grafieken opnemen.
  -De tests uitgevoerd n.a.v bronnen en contactonderzoek buiten deze statistieken laten, om de aantallen zo random mogelijk te houden.
  -Als je een beetje op een consistente reproductiefactor wilt uitkomen dan kan je niet simpelweg het aantal besmettingen van vandaag delen door het aantal van 4 dagen geleden, omdat je inderdaad niet weet wat je niet weet. Maar door te kijken naar andere landen die veel testen en inmiddels ook alweer veel ziekenhuisopnames hebben, zou je wel het verband kunnen inschatten tussen random uitgevoerde tests en ziekenhuisopnames.

  Overigens als het RIVM vaststelt dat de stijging van de besmettingen van deze week minder zijn dan de stijging van de besmettingen van vorige week dan kan er toch nooit sprake zijn van een R0 van 1.4?

  Beantwoorden
 40. HansV
  HansV zegt:

  Dag Maurice,

  Ik heb nu ook de R gemodelleerd naar aantal besmettingen / aantal uitgevoerde testen per week, dat ik gemakkelijk kon achterhalen.

  Daarbij die ik de volgende aannames:
  1. De geringe toename van het aantal positieve gevallen per week heeft een verwaarloosbare invloed op het aantal gezonde mensen dat nog geen Covid-19 heeft gehad.
  2. De aantallen uitgevoerde en gevonden positieve testen in het kader van BCO laat ik buiten beschouwing, dit is een verre van aselecte steekproef. Mensen die zich buiten het BCO laten testen zijn ook niet helemaal aselect maar in ieder geval meer dan de groep die via het BCO zich heeft laten testen.

  De gevonden positieve gevallen reken ik dan om (normaliseer ik) naar “per 100.000 coronavrije mensen”, door het gevonden aantal te vermenigvuldigen met 100.000 en te delen door het aantal uitgevoerde tests.

  In formule:
  (Totaal aantal positief -/- aantal positief BCO) * 100.000 / (Totaal aantal uitgevoerd -/- aantal uitgevoerd BCO).

  Je vindt dan het geschoonde aantal besmette patiënten per 100.000 inwoners per week.

  Om van een week naar vier dagen toe te gaan – zo wordt R bepaald – moet je het aantal besmettingen van week N delen door dat aantal van week N-1 en daar de 4/7 wortel van nemen.

  In formule:
  R = 4/7 wortel van ( aantal positieven per 100.000 week N / aantal positieven per 100.000 week N-1).
  In excel is dat makkelijk uit te rekenen, de 4/7 wortel van X is X^(4/7).

  Ik kom dan tot de volgende R (op basis van de cumulatieve weekbesmettingen zes dagen later):
  30 juni – 0,81
  07 juli – 0,88
  14 juli – 1,28
  21 juli – 1,28

  Zou ik de BCO-gevallen toch meenemen dan kom ik op 7 juli net onder de één uit, 14 juli op 1,33 en 21 juli op 1,07.

  Op basis van ziekenhuisopnames zie ik ook een stijging tot boven de één, zowel als je uitgaat van 7-daagse of 14-daagse gemiddelden van opnames. Vanaf 23 juni zit het reproductiegetal boven de één in deze methode.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 41. Jan Gommers
  Jan Gommers zegt:

  Ik volg alle commentaar van Maurice de Hond vanaf het begin. Merci voor de vele bijdragen !!!
  In Vlaanderen is het wachten op iemand van zulk formaat.

  Beantwoorden
 42. Max
  Max zegt:

  Op dit moment is de veroorzaker van acute klachten aan de luchtwegen het Rhinovirus-volgens rapport van RIVM- en niet SARS-CoV-2. Maar,waarom horen we dat niet in de media?…https://zlj13051967.wordpress.com/2020/07/28/leve-vrijheidstop-corona-dictatuur/

  Beantwoorden
 43. Ramon
  Ramon zegt:

  Heb mijn vraagtekens bij de kwaliteit van het BCO. Mijn vriendin kreeg vandaag te horen dat haar collega positief getest is op Corona. Met deze collega werkt ze dagelijks samen. Maandag krijg hij klachten. Woensdag testen en uitslag positief. Geven aan dat hij het weekend is besmet door vrienden. Of werkgever informatie van GGD zuiver doorgeeft is onbekend. Heb mijn vraagtekens als hij het weekend besmet is dat er maandag al klachten zijn. Hiernaast is mijn vriendin niet opgeroepen voor een test. Wat ook vreemd is omdat ze dagelijks samenwerken. Er is een kans aanwezig dat hij al eerder besmet is dan het weekend.

  Beantwoorden
 44. imauricem - niet de hond -
  imauricem - niet de hond - zegt:

  ff serieus… voor wat ik er van snap ben je aan t vliegen vangen.
  – R0 is het dus niet volgens wiki maar R. En hoe verandert dat de kern van de blog?
  -Ro of R laten we in beide gevallen kijken naar hoe de RIVM cijfers dwalen of stralen of hoe Maurice dwaalt of straalt?
  – zeker even die berekening bij Maurice ophalen. Zal binnenkort wel opborrelen gok ik.

  En toch ook even terug naar de verdere kern…. Stel dat er 0,39 of 0,45 uit zou komen na transparantie. Wat zeker zinvol kan zijn. Hoe beinvloedt dat volgens jou de kern van de discussie. Die gaat over de mate van overdracht in die situaties?

  Beantwoorden
 45. lmgikke
  lmgikke zegt:

  Van Dissel is weer terug van vakantie, tenenkrommend om hem te horen. Nog steeds zit hij vast in zijn ego en cirkelredeneringen. Blijf doorgaan Maurice, het is hard nodig.

  Beantwoorden
 46. Dirk
  Dirk zegt:

  Zonder aanvullende gegevens zou ik de conclusie die je nu trekt niet met zekerheid durven maken. Het RIVM vermeld bij de analyse van de rioolgegevens ook dat het de bedoeling is het aantal meetpunten tot en met september uit te breiden naar meer dan 300.

  Je conclusie zou juist kunnen zijn, maar is het ook mogelijk dat er sinds de afgelopen week meetpunten bij zijn gekomen in een gebied waar mogelijk ook vorige week al een hogere concentratie was die dus niet in de meting van vorige week zat, maar wel in die van deze week?

  Met andere woorden; vergelijk je nu appels met appels ? Het RIVM geeft zelf aan dat, pas als het onderzoek volledig loopt, conclusies getrokken kunnen worden.

  Beantwoorden
 47. Dries
  Dries zegt:

  Hallo Maurice,
  Kun je iets zeggen over het nut van mondkapjes in het ov?
  Het is mij namelijk opgevallen dat daar de ramen niet open kunnen, als ov-bedrijven voor ventilatie in de voertuigen zouden zorgen, zouden de kapjes mijns inziens niet nodig zijn, namelijk.
  Ik hoor graag hoe jij daar tegen aankijkt.
  Bvd.
  Gr. Dries.

  Beantwoorden
 48. Anton Theunissen
  Anton Theunissen zegt:

  De R is een gemiddelde, dat bij brandhaardjes sowieso geen enkele voorspellende waarde heeft. R gaat uit van een continuïteit, terwijl uitbraken voortkomen uit incidentele samenlopen van omstandigheden. Naarmate de infectiegraad lager is, zal de R hoger pieken als er een uitbraakje is ergens. Dit gegoochel heeft geen zin.
  Verder is onduidelijk hoe er wordt gecorrigeerd voor vals positieven. Plus dat je spreekt van besmettingen. Niet elke positieve test is een actieve besmetting. Dat weet je pas na een viability test. Wordt die gedaan bij elke positief?

  Beantwoorden
 49. Michiel
  Michiel zegt:

  Heb je ook al rekening gehouden met de sensitiviteit en specificiteit van de tests? Met name de sensitiviteit (kans op negative uitslag bij geen Covid) is cruciaal bij een zeldzame ziekte en hoge aantallen geteste personen. Het aantal false-positives is waarschijnlijk vele malen hoger dan het aantal true-positives. Voor ieder individu is de test nuttig en een negatieve uitslag geeft hoge zekerheid dat je het niet hebt. Als je Covid hebt is het ook heel waarschijnlijk dat je positief test. Het problem zit in de omgekeerde bewering want als je positief test is er nog steeds een reeele kans dat je het niet hebt. Iedereen die positief test moet toch handelen alsof hij het heeft, maar om beleid voor de samenleving op te baseren hoop ik dat hiervoor gecorrigeerd wordt.

  Beantwoorden
 50. Albert
  Albert zegt:

  Maurice, wat is jouw verklaring voor een toename in het aantal ziekenhuis opnames? Je riep op om zo “normaal mogelijk” te leven, daar heeft het volk gehoor aan gegeven, en nu wordt de situatie juist erger! Het aantal ziekenhuis opnames neemt toe!

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik zal je even wakker schudden. Er worden dagelijks mensen in het ziekenhuis opgenomen. En er gaan dagelijks mensen dood.
   Om allerlei redenen.
   Zo gaan er in Nederland per dag circa 30 mensen aan longkanker dood……

   In 2018 gingen er ongeveer 10.000 mensen extra dood toen er een forse griepepidemie ontstond.
   We moeten inderdaad voorkomen dat we op een gegeven moment geen enkele capaciteit hebben op de IC’s, zoals het begin april gebeurde.
   Maar het aantal ziekenhuisopnames op dit moment zijn per dag nog steeds rond de 1% van die van eind maart.
   Ik ken nogal wat mensen die behoorlijk bang zijn. Al maanden lang. Waren wat rustiger en nu weer angstig.
   Wat betekent dat voor hun gezondheid. Hun levensplezier. Hun sociale contacten.
   Dus tel tot 10 als je hoort dat de ziekenhuisopnames wat toegenomen zijn.

   Beantwoorden
  • Klaas
   Klaas zegt:

   Hallo Albert,

   Via deze website kunt u dagelijks aan het aantal ziekenhuisopnamen zien. De update volgt meestal rond half 5 in de middag.

   Zie: https://www.lcps.nu/#/.

   Op dit moment liggen er 14 mensen met COVID op de IC en 66 op een gewone afdeling. Dus bij elkaar 80. Dat is het laagste aantal sinds maart. Daarnaast worden ook bij de ziekenhuisopnamen oude cijfers van het rivm door henzelf ge-update. Bijvoorbeeld deze maand kwamen er nog ziekenhuisopnamen bij van maart. Zou daarom dus de site in de gaten houden die ik in dit bericht heb gezet en u verder om de ziekenhuisopnamen geen zorgen maken.

   Beantwoorden
 51. Nems
  Nems zegt:

  Op het RIVM Dashboard staat/stonden deze R(o) gegevens nu per week !
  R=Ratjatoe getal ( denk dat hier de skinner factor als correctie is gebruikt)
  P=Positieve tests
  Z=ziekenhuisopnames
  O=overleden personen

  1/7 t/m 6/7 R=0.75 (P=+432 Z=+9 O=+19 )
  7/7/ t/m 13/7 R=1.06 (P=+452 Z=+6 O=+3 )
  14/7 t/m 20/7 R=0.9 (P=+987 Z=+19 O=+8 )
  21/7 t/m 27/7 R=1.29 (P=+342 Z=+23 O=+9 )

  28/7 t/m 2/8 R=1.4 (P=? Z= ? O= ? )

  Beantwoorden
 52. Anita
  Anita zegt:

  Ik zie dat jij (Herman Voogd) de term positief geteste gebruikt. Dat heb ik mij het hele artikel afgevraagd. Hebben we het nou over besmettingen aan de hand van die PCR testen? Want die zouden we geen besmettingen moeten noemen maar positief geteste Met dan de uitleg erbij ……. misschien zijn ZIJ besmet met iets, ooit eens, of niet (vals positief), en het is zeker dat wij totaal niet weten wie van die mensen besmettelijk zijn voor een ander met het virus wat Covid19 kan geven als ziekte, omdat er bijna geen vervolg onderzoek wordt gedaan.

  Beantwoorden
 53. Louis
  Louis zegt:

  Beste Maurice,

  Je maakt er zelf een radjetoe van.
  Ik zal dat hieronder voor slechts 2 punten toelichten, lees ajb verder. In je blogs geef je voortdurend af op (de kwaliteit van) officiele instanties en personen. Zullen we het eens hebben over de kwaliteit van data-analyticus Maurice de Hond ?

  1.In deze blog:
  a. Je blog is een mengeling van feiten en jouw aannames die niet worden onderbouwd of toegelicht.
  b. Het RIVM legt gewoon uit waarom er is overgegaan van ziekenhuisopnames naar besmettingen: door lage aantallen ziekenhuisopnames. Transparant. Jij verkoopt het als slecht handelen. Inderdaad, vertraagde gegevensinput zorgt voor ruis, de overstap is hierdoor volstrekt begrijpelijk.

  c. Je vergeet in je verhaal mee te nemen dat het aantal uitgevoerde testen ook afhankelijk is van het hebben van klachten. Sinds juni kan iedereen getest worden. Voor de R van vandaag is gebrek aan testcapaciteit van vóór juni geen factor meer. Iemand laat zich testen als daar aanleiding voor is, denk ik.

  d. Je zegt ‘stel dat de besmettingsgraad vanaf juni 1% is..’ om vervolgens tot een conclusie te komen ‘geen reden aan te nemen dat er een stijging is’. In de rapporten van het RIVM (H11) kun je gewoon nalezen dat de besmettingsgraad begin juni 2,1% bedroeg, vervolgens is afgenomen naar 0,6% per begin juli en daarna is toegenomen naar 1,0%. Als je, zoals jij doet, wilt uitgaan van besmettingsgraad om de ontwikkeling te bepalen, ligt het bewijs van een toename op een presenteerblaadje. Waarom gebruik je deze info niet en ontken je zelfs een stijging? Per ongeluk niet gelezen, bewust genegeerd? Ik weet niet wat erger is.

  2. Een van je ruim 100 blogs ging over het onderzoek in Gangelt waarin de besmettingen binnen huishoudens werden geïnventariseerd (oa blog van 4 mei).
  Je zei hierover: “De kans dat je besmet wordt door een familielid dat ook besmet is, bleek duidelijk kleiner dan je zou verwachten, ondanks het feit dat je dus veel in de buurt van een besmet persoon bent geweest (en dus zeker geen 1,5 meter afstand hebt gehouden).  In een gezin met 4 personen heb je dus een risico van 40% dat je ook besmet wordt. Daarvan vertoont x% vervolgens ook lichtere symptomen.”

  En in die blog vertaalde je dit naar:
  “De kans dat je besmet wordt als je onbeschermd dicht bij een besmet persoon bent is beduidend kleiner dan tot nu toe aangenomen werd. (Als je thuis maar een kans van 40% hebt om besmet te raken door een huisgenoot, ..”, en
  “In combinatie met het gegeven dat je buiten een veel kleinere kans op besmetting hebt dan binnen, is eigenlijk elke restrictie die je oplegt aan de omgangsvormen van mensen in de buitenlucht onzinnig. Het heeft vrijwel geen effect op de omvang van de verspreiding van het virus!”

  Ik meen dat je hierover op tv zei dat zelfs de kans dat je je partner met wie je in een slaapkamer verblijft, besmet heel klein is.

  FOUT: je past hier GEEN differentiatie toe naar partner en kind. Die hebben in een huishouden een totaal verschillend bewegingspatroon ten opzichte van elkaar.

  Als je logisch nadenkt over de meest voorkomende samenstellingen bij meerpersoonshuishoudens, zal dat vooral zijn:
  2p = partner + partner, evt p + k
  3p = p + p + k
  4p = p + p + k + k
  Zie nu de grafiek in die blog met besmettingskansen:
  2p = 70%, 3p= 60%, 4p= 40%.
  Als je nu de info wel correct gebruikt, zul je ook moeten concluderen dat de kans op besmetting van partner naar partner groter dan 70% is, en aanzienlijk groter dan jouw 40%. En dat je conclusie over leefregels op jouw onjuiste uitwerking is gebaseerd.

  Dit soort missers doet je geloofwaardigheid geen goed.
  Je zou – door anderen ook al vaker geadviseerd – je blogs vóór publicatie moeten laten reviewen. Zowel taalkundig als inhoudelijk.

  Ik ben benieuwd naar je reactie.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Je hebt hier zeker een punt. In Nederland is 37% een éénpersoonshuishouden. Zo’n besmet persoon heeft geen huisgenoten, dus kan zijn besmetting thuis niet doorgeven aan huisgenoten. Nu is thans een grote groep jonge volwassenen besmet, dus het percentage éénpersoonshuishoudens zou zelfs hoger kunnen zijn.

   Maar goed, stel dat het 37% is, dat moet je dus het procentuele aantal besmettingen dat door hen in de thuissituatie veroorzaakt is, delen door 0,63 en wordt daardoor ongeveer 1,5 keer zo groot.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    37% is inderdaad eenpersoonshuishoudens. Maar degenen die gekomen zijn voor de tests waren dus uit meerpersoonshuishoudens en DAARVAN was 15% besmet.
    Dus de berekeningen blijven in essentie hetzelfde.

    Beantwoorden
    • HansV
     HansV zegt:

     Ik heb inderdaad een denkfout gemaakt. Het grote aantal éénpersoonshuishoudens helpt wel om de verspreiding tegen te gaan. Hoe meer patiënten binnen éénpersoonshuishoudens (waarvan de patiënt geen externe zorg nodig heeft), hoe lager de R.

     Vriendelijke groet, Hans

     Beantwoorden
 54. Paul Zwaga
  Paul Zwaga zegt:

  Het grote probleem is volgens mij de onnauwkeurigheid PCR-test die een foutmarge heeft van 1,4%. Het percentage positief geteste personen (niet per se besmette personen) ligt rond de 1%, dus onder de foutmarge van de test. De test slaat ook aan op ander coranavirussen (o.a. rhinovirus) en op reststukjes virus van een bedwongen infectie. De gepubliceerde cijfers zijn dus uiterst onbetrouwbaar. Zie hieronder een link met onder ander Wolfgang Wodarg; een interessante discussie over de PCR-test, immuniteit en de ‘tweede golf’. Wel drie uur lang, maar het van onschatbare waarde.

  https://www.youtube.com/watch?v=pKllldIiMpI

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *