De timmerlieden van WHO en RIVM

Als ik de deskundigen van de WHO/RIVM/OMT hoor, dan moet ik steeds denken aan die uitspraak van Maslow (1966), dat als je enige gereedschap een hamer is, dat dan ieder probleem eruit ziet als een spijker.

Volgens de WHO (en de RIVM in Nederland en vrijwel alle virologen/epidemiologen in de media) wordt COVID-19 verspreid door grotere druppels. Als iemand hoest, niest of praat en je bent te dichtbij (binnen 1, 1,5 of 2 meter, afhankelijk in welk land je woont 😉) dan kan een druppel je besmetten. Dat kan ook indirect, wordt gesteld, doordat de druppel op een oppervlakte komt die jij dan aanraakt en die vervolgens in je oog terecht kan komen.

Op basis daarvan zijn er allerlei maatregelen genomen, erop gericht dat mensen zo min mogelijk dichtbij elkaar komen, met als codewoord “social distancing”.  In Nederland is het die 1,5 meter-samenleving.  Als het aantal nieuwe besmettingen duidelijk afneemt dan stellen zij dat het te danken is aan de mensen die deze afstand hebben gehouden. Als er dan toch weer een stijging komt van nieuwe besmettingen, dan komt dat volgens hen doordat mensen die afstand niet meer in acht hebben genomen.

Met wat kleine nuances is dit de lijn geweest van de WHO en haar trouwe volgers, vanaf het begin van dit jaar. En als er door wetenschappers gewezen werd op de mogelijke andere verspreidingsmogelijkheid via de lucht, dan werd dat eerst ontkend en vervolgens onder aanhoudende druk schoorvoetend erkend maar wel meteen gebagatelliseerd.

Deel van het probleem

Nu op allerlei plekken in de wereld uitbraken zijn op plekken waar ze eerst niet waren of waar ze onder controle leken, zien we dat de aanhangers van de WHO-lijn zich gedragen conform die uitspraak van Maslow over de hamer en de spijker. “Nadat de maatregelen zijn versoepeld, zien we weer een toename van het aantal besmettingen, mensen komen weer veel te dicht bij elkaar. Dus moeten er weer hard maatregelen genomen: nieuwe lockdowns, strakker handhaven van social distancing, etc.”

Maar wat die deskundigen van WHO en aanhang daarbij niet door hebben, is dat zij allen hiermee, zoals een andere uitspraak luidt “niet een deel van de oplossing zijn, maar een deel van het probleem”.

 

Ik zal deze boude bewering uitleggen:

Mijn start van de data-analyses over de verspreiding van COVID-19 kwam doordat ik eind februari – begin maart zag dat het virus zich eigenlijk alleen aan het verspreiden was in de gebieden met een bepaald winterweer. Dat bleek zich voor te doen boven de 30 graden noorderbreedte bij temperaturen tussen de 4 en 12 graden en een specifieke luchtvochtigheid van onder de 6g/kg.

Toen ik naar de verklaringen daarvan zocht, kwam ik influenzastudies tegen in de afgelopen 15 jaar, waarbij bleek dat mensen in die gebieden, door die weersomstandigheden, vaker in gesloten ruimtes verblijven en dat de lage luchtvochtigheid die er dan is, ervoor zorgde dat het influenzavirus lange tijd in de lucht kon blijven hangen. Hier heb ik dat eind maart beschreven.

Dit is het kaartje met de gemiddelde temperaturen in de wereld in de maand februari en de cirkels met de grote uitbraken rond 1 maart.

 

Dat leidde bij mij tot een belangrijke conclusie (die op dit moment trouwens zelfs nog nadrukkelijker getrokken kan worden dan toen): 

Er zijn heel duidelijke regionale patronen zichtbaar, wat aangeeft dat de verspreiding van het virus duidelijk samenhangt met het weer in die regio’s.

 

Kijk naar de situatie van dit moment in veel landen in West- en Noord-Europa. Vrijwel overal zien we nu vrijwel geen ziekenhuisopnames of doden meer en lage aantallen nieuwe gevallen. Zou dat nu echt zijn, omdat de bevolking in al die landen zich zo keurig gedraagt conform de voorschriften van de WHO? Waarom is er nergens in West-Europa een echt grote uitbraak, die er nu wel in Florida en Texas is? Waarom zien we nu wel heel duidelijke toenames in alle Balkanstaten en Spanje? Waarom zijn er nu wel grote uitbraken in India en Zuid-Afrika, terwijl die twee maanden geleden daar nog niet waren?

Omdat men zich daarvoor wel keurig gedroeg conform de voorschriften van de WHO en nu niet meer? Kom nou!

Kijk naar Melbourne, waar sinds begin juli een duidelijke stijging is van nieuwe gevallen. Komt dat dan doordat men vanaf begin juli zich niet langer aan de WHO-instructies hield van social distancing, terwijl men dat in de twee maanden ervoor wel heeft gedaan?

Besef dat in Melbourne in juni al enkele dagen het weer onder de luchtvochtigheidsgrens van 6 g/kg kwam en vanaf 27 juni dat een aantal dagen kort na elkaar. (Groen zijn de dagen waar in de middag of avond de luchtvochtigheid buiten onder de 6g/kg kwam).

Als je de WHO en aanpalende deskundigen hoort, zou je het wel zeggen.  Want we moeten afstand van elkaar houden, want anders worden we door de druppels besmet, die binnen 1 meter van de besmette persoon op de grond vallen. En als je het niet doet, dan heb je het risico van uitbraken.

Maar het is van een logica tartende simpelheid!

 

De basispatronen in de wereld

Als je nu wereldwijd kijkt zijn er een aantal duidelijke patronen te herkennen. Die trouwens veel lijken op de jaarlijkse verspreiding van influenza over de wereld:

 • In de gebieden boven de 30 graden NB en onder de 30 graden ZB houdt het virus huis tijdens de periode tussen eind van de herfst en ergens in de lente. In deze studie uit maart wordt dat duidelijk beschreven. Daarom zien we nu de sterke stijging in Melbourne en ook die in Zuid-Afrika, waar het in de regio van Johannesburg al een tijd behoorlijk koud is.
 • In de (sub-)tropische gebieden houdt het virus, net als influenza, huis tijdens de regenperiodes. In Brazilië is die periode tussen maart en juli (en trekt dan van noord naar zuid). In India is dat tijdens de moesson (van juni tot september, die van west naar oost trekt). Je hebt veel gebieden in Zuid-Amerika die twee keer per jaar een regenperiode hebben en daar zie je die COVID-19 uitbraken ook vooral tijdens de regenperiodes
 • Vlak bij de evenaar zijn er minder duidelijk gedefinieerde regenperiodes. Maar ook daar zien we duidelijke relaties met hevige regenbuien (zoals in Manous en Guayaquil het geval was in maart).
 • Daarnaast is er een ander patroon dat hier min of meer los van staat en bij influenza niet zo opviel.  Er is een duidelijke samenhang tussen uitbraken in regio’s waar de temperatuur sterk is opgelopen en  men veel gebruikmaakt van airco’s. Je ziet dat in de zuidelijke staten van de VS, maar je kunt het ook heel goed zien in de Balkanstaten. Waar de duidelijke stijging van gevallen ontstond kort nadat de temperaturen naar rond de 30 graden stegen. Je ziet het in het Midden-Oosten (Israël, Irak, Iran). Plus dat de uitbraken in Saoedi-Arabië daar ook mee samen lijken te hangen.

Gooi die oogkleppen af; het zijn de aerosols

En daarmee zijn we tot de kern gekomen van waarom ik zeg dat de aanpak van de WHO iedere logica tart.

Als de verspreiding van het virus in overgrote mate gebeurt door besmettingen via druppels, die je kunnen treffen en infecteren als je te dichtbij een besmet persoon bent, hoe kan je dan patronen verklaren, waar landen in dezelfde regio en met hetzelfde klimaat dezelfde trends laten zien? Omdat de bevolking van -noem eens wat- Nederland, Oostenrijk en Frankrijk zich tegelijkertijd min of meer identiek gedraagt?

Natuurlijk kan dat niet. Er is een andere reden.

Besef dat ten aanzien van de verspreiding van de griep wereldwijd de WHO en haar deskundigen al jarenlang met de handen in het haar zitten om te verklaren waarom de verspreidingspatronen van de griep over de aarde gaan zoals ze gaan.

Dit komt uit een presentatie van één van de WHO-dokteren in 2014.

In de rest van de op zichzelf prima presentatie probeert men op allerlei manieren toch een verklaring te vinden: “men zit dicht bij elkaar”, “het heeft met de schoolvakantie te maken”, etc. etc.  Maar zelf komen ze tot de conclusie dat het uiteindelijk toch geen verklaring biedt voor alle geconstateerde patronen in de verschillende delen van de wereld.

 

En zowel bij de influenza als nu bij COVID-19 is er maar één logische conclusie te trekken uit het onvermogen om die patronen toen en nu te duiden:

Er wordt een gigantische basisfout gemaakt:  noch influenza, noch COVID-19 verspreiden zich primair via die grotere druppels. In beide gevallen verspreidt het virus zich primair via de lucht. 

Als je dat laatste als verklaring neemt, dan kan je ineens wel begrijpen waarom in landen in dezelfde regio en hetzelfde klimaat de patronen sterk op elkaar lijken. En dan kan je ineens wel verklaren waarom het nu in Melbourne precies begin juli is gaan uitbreken en dat het in de zuidelijke staten van de VS nu veel erger is dan enkele maanden geleden en in New York precies andersom. En kan je ook een rationele verklaring geven voor die jarenlange zoektocht naar de patronen van de griepgolven.

De weersomstandigheden hebben weinig invloed op het gedrag van grotere druppels die een niet-besmet persoon binnen een straal van 1 meter, in neus, mond of oog kunnen treffen, zodat die daardoor geïnfecteerd wordt. 

Maar de weersomstandigheden hebben wel een grote invloed op het gedrag van de kleinste druppels. Namelijk of ze al dan niet lang blijven zweven.

In de winters boven 30 NB en onder 30 ZB zijn mensen vaker binnenshuis zonder goede ventilatie. Als de luchtvochtigheid onder 6 g/kg daalt, blijven de kleinste druppels lang airborne en kunnen ze ingeademd worden door de aanwezigen. (En studies hebben al vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw aangetoond dat je veel erger ziek wordt als een virus dat zich met name richt op de lagere luchtwegen, zich direct kan nestelen in je longen).  Wells liet dat al in 1955 zien. Inmiddels heb ik veel meer studies gezien die dat al sinds die jaren beweren. (1)(2)(3) En -heel pikant- ook deze studie van dr. Peter Teunis van het RIVM uit 2010  beschrijft dat. De infectiekans neemt veel sterker toe als aerosols in je longen komen, dan als er druppels in je neus worden ingebracht.

In (sub-)tropische gebieden is de unieke situatie tijdens een regenbui dat om ieder huis als het ware een watergordijn hangt, die dezelfde rol speelt als muren en ramen in de winter boven de 30 graden. Er is geen uitwisseling van de lucht in huis en erbuiten. Het water houdt dat tegen.

En als mensen in hele warme ruimtes de airco aanzetten, dan creëer je dus ook omstandigheden met een slechte ventilatie met buitenlucht en een lagere temperatuur, die gunstig zijn voor de aerosols om langer in de lucht te blijven.

Ik ga hier niet nog een keer de bewijsvoering beschrijven van de grote rol die aerosols spelen bij zowel griep als COVID-19. Ik heb het al in meerdere artikelen gedaan, zoals deze en deze en deze.

Twee belangrijke bronnen raad ik u aan om te lezen, als ik u niet kan overtuigen.

Deze van Prof. JimenezEn deze van Dr. Fluxman.

Prof. Jimenez heeft ook nog dit overzicht gemaakt dat hij in het uitgebreide stuk toelicht.

Het mooie aan dit overzicht van prof. Jiminez is ook dat hij zo goed blootlegt in wat voor gedachtenkronkels de timmerlieden, die alleen een hamer hebben, moeten maken, om de grotere superspreading events te kunnen verklaren: “Ze hebben nog samen staan koffiedrinken” (prof. Van Dissel). Of “buiten loop je het toch ook op, kijk maar naar de wedstrijd Atalanta Bergamo- Valencia” (OMT en premier Rutte), waarbij men gemakshalve vergeet dat de toeschouwers 50 km moesten reizen omdat de wedstrijd in Milaan was.

Een belangrijk punt van de argumentatie van degenen die beweren dat besmettingen van COVID-19 niet via de lucht verlopen wil ik er wel even kort eruit lichten. Omdat men daar gebruikmaakt van een manier van redeneren die van elke logica is gespeend:

Men stelt (en die argumentatie zien en horen we steeds): mazelen is aerogeen en heeft een reproductiefactor die tussen de 12 en 20 ligt. COVID-19 heeft een reproductiefactor van 2,5, en dat geeft aan dat het dan niet aerogeen kan zijn.

Over de logicafouten hierbij heb ik hier uitgebreid over geschreven.

Twee van de vele argumenten hiertegen:

 1. Niet ieder virus dat door de lucht gaat is even besmettelijk. Misschien word je van het inademen van 10 virusdeeltjes mazelen al ziek en pas bij 500 virusdeeltjes COVID-19. Dat heeft grote gevolgen voor de reproductiefactor. Maar zegt vervolgens niets over het al dan niet aerogeen zijn.
 2. Adams en Cowling stellen dat 10% van de besmette personen 80% van de nieuwe besmette personen infecteren. Als je dat doorrekent betekent dat bij die 10% er sprake is van een R0 van 20; ik heb dat hier uitgewerkt. Dat zou dan inhouden, conform de stelling dat blijkbaar een hoge reproductiefactor wijst op aerogene besmetting, men dus met dat argument ten aanzien van mazelen ten opzichte van CIVID-19 impliciet erkent dat COVID-19 wel via de lucht gaat.

Maar ja, als je alleen een hamer tot je beschikking hebt…….

….. dan gebruik je ook argumenten die iedere logica tarten, om toch niet een ander stuk gereedschap te moeten gaan gebruiken!

 

Ja, onze timmerlieden zijn inmiddels wel bereid toe te geven dat aerosols een rol kunnen spelen, maar dan wel een (hele) kleine rol, zeggen ze dan. Dat er -gelukkig- inmiddels ook virologen en epidemiologen zijn die aangeven dat die rol groter is/kan zijn dan van grote druppels, wordt door de mainstream, inclusief veel media in Nederland, nog steeds genegeerd.

Besef dat tot nu toe het bewijs voor ALLE drie manieren waarop je besmet zou kunnen worden door COVID-19 hooguit indirect bewijs is. Aerosols, grote druppels, of via oppervlaktes. Maar als je naar de verspreidingspatronen kijkt en de overzichten van Jimenez en Fluxman en je durft dan nog steeds met droge ogen te beweren dat die rol van aerosols hooguit klein is, dan laat je niet alleen zien dat je oogkleppen op hebt, maar ook dat die vastgemaakt zijn aan dat deel van de hersens dat dient om logisch te kunnen denken.

Er kan een discussie gevoerd worden of het belang van aerosols 60%, 70%, 80%, 90% of 100% is. Zelf denk ik te kunnen aantonen dat het ergens tussen de 90% en 100% is. Dat doe ik mede op basis van deze studie en hier werk ik dat verder uit.

Maar welke van deze waarden het ook is, het is voor mij meer dan duidelijk, dat doordat de WHO/RIVM/OMT sinds het begin de lijn hebben gekozen dat “COVID-19 zich (vrijwel) alleen verspreidt via direct contact” en dat op basis van voortschrijdend inzicht niet fundamenteel hebben aangepast, zij verantwoordelijk zijn voor de stijgingen van het aantal slachtoffers wereldwijd. Maar ook dat politici klakkeloos maatregelen hebben ingevoerd als social distancing, die grote schade tot gevolg hebben voor economie, maatschappij (en volksgezondheid).

Plus dat we ons dankzij die timmerlieden ook niet focussen op datgene, wat de uitbraken in onze regio komende herfst en winter, tot een minimum kan beperken. Zorgen dat in alle gesloten ruimtes de ventilatie in orde is, zoals aangegeven in het Deltaplan Ventilatie.

Het wordt eens tijd dat politici, bestuurders, journalisten en burgers onderkennen dat die starheid van denken van WHO/RIVM/OMT de wereld meer kwaad doet, dan goed.

170 antwoorden
 1. Gino
  Gino zegt:

  Mooi analyse Maurice. Ik denk niet dat het RIVM, het OMT en de WHO dit gaan overnemen. Het gaat namelijk niet om het (een) virus maar om een politieke agenda en de herverdeling van miljarden in welke munteenheid dan ook. Hoe kun je anders verklaren dat bij een sterfte% van ongeveer 0,04% zoveel beperkende maatregelen worden genomen, dat ook nog eens wordt geaccepteerd dat veel bedrijven het loodje leggen en dat het vele miljarden mag kosten?

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Inderdaad de spijker op de kop. Een mooier overzicht had Maurice niet kunnen geven. Je moet wel een plank vol spijkers voor je kop hebben om het nu nog niet te snappen. De onderzoeken voor verspreiding via aerosoles stapelen zich op. Maar de farmaceuten van de regering, het parlement, het RIVM, de WHO en de mainstream media blijven driftig doorspijkeren. Er dreigt namelijk een belangrijk verdienmodel van de farmaceutische industrie weg te vallen. Een eenmalig wat grotere investering in luchtverversing zal voldoende zijn om zowel Influenza als andere Corona virussen zoals SARS-COV2 de wereld uit te helpen. Geen jaarlijkse Influenza en COVID-xx vaccinaties meer nodig; een ramp voor de big farma. Of misschien een kans om andere onontgonnen gebieden te ontdekken? TBD, Ebola, HIV…

   Beantwoorden
  • christiaan
   christiaan zegt:

   Maurice: dank voor de prima analyse – maar…… hoe komt het dan in NL men nu ‘plotseling’ gaat praten over een tweede golf – hoe zien de echte cijfers er volgens jou uit – Kun je in de blog een aparte paragraaf over NL opnemen?

   Beantwoorden
  • Bob
   Bob zegt:

   Welke herverdeling van miljarden heb je het dan over en aan wie? Wat is het belang van de overheid dat de economie in elkaar zakt (en dat het later toch uitkomt dat ze het bij het verkeerde eind hadden)? We hebben niet zo veel aan die complot theorieën. Wat hier mijns inziens meer speelt is het ego van wetenschappers en risico mijdend gedrag van politici, die niet van onzekerheid houden (dat komt aarzelend en niet besluitvaardig over) Men zal de draai uiteindelijk wel maken maar dan langzaam en dan wordt het “met de kennis van nu” etc. etc.

   Beantwoorden
 2. Erik
  Erik zegt:

  Je had je blog beter de titel kunnen geven:”de politici van het RIVM en WHO”, want ze gedragen zich als politici in plaats van dat ze bezig zijn met waarheidsvinding.
  De facto is de belangrijkste taak: praten met één mond met zowel de WHO als onze regering. Externe communicatie die dit waarborgt is daarom het belangrijkst. Doel van de regering is dat onder de burgers zoveel mogelijk consensus bestaat over het te voeren beleid. Dat doe je onder andere door media, RIVM en WHO zoveel mogelijk via de externe communicatie op één lijn te brengen. De open discussie en waarheidsvinding die wetenschappers eigen is druist daar tegen in.
  Overigens ben ik nog niet overtuigd van de rol van airco’s als oorzaak van het oplaaien van infecties , met name in het Midden Oosten. Je noemt bv. een land als Saoudi Arabié, maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat de airco daar het hele jaar door aan staat. Dus als je die hypothese nog wat verder zou kunnen uitdiepen of verduidelijken, zou ik je daarvoor dankbaar zijn.

  Beantwoorden
 3. Robert
  Robert zegt:

  Hoe zou het virus via oppervlakten zich verspreiden volgens het RIVM? Stel ik raak het aan en dan? Als ik mijn vingers in mijn mond stop niet want in mijn maag kan het virus zich niet verspreiden. (Zie bierglas discussie) In mijn oog? En hoe komt het dan verder in mijn keel en longen? Als ik aan mijn vingers ruik en dan inhaleer?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Niet te rechtlijnig proberen te denken, via een omweg kom je er ook. De essentie is locale vermenigvuldiging en doorvoer vanafdaar op een manier die vergelijkbaar is met jawel aerosolen.

   Beantwoorden
   • Herm
    Herm zegt:

    Zucht.. Blijkbaar weet niet iedereen dat het virus behalve direct in de longen je kan besmetten.(aerosols), maar ook via slijmvliezen in mond, neus en ogen.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Ik vermoed dat de vraag steller, meer zoekt, naar hoe de besmetting kan migreren naar de longen vanaf deze slijmvliezen. War de beperkende factoren op dat moment kunnen zijn en waarom de risico’s bij een besmettings route via versleping veel lager komen te liggen dan bij een besmetting via aerosolen.

     Wat ons eigenlijk direct, terug brengt naar eerdere blogs van Maurice en de reakties daar. Het duitse onderzoek waaruit blijkt dat besmetting middels versleping nagenoeg niet voor komt.

     Dit valt vrijeenvoudig te verklaren, vanuit de anatomische bouw, de minimale infectie dosis. De rol van lysine in traan vocht. De rol van de rest van de aspecifieke afweer.

     De kans dat de slijmvliezen in neus en ogen de primaire tatget zijn is velen malen kleiner dan dat het secundaire targets zijn, waarbij de slijmvliezen de virale dosis van binnenuit ontvangen.

     Een ander belangrijk punt van interest hierbij, is dat het virus niet vermenigvuldigd buiten het targetgebied en daar vooral blootstaat aann invloeden die het virus zullen schaden.

     Beantwoorden
    • Peter
     Peter zegt:

     Diepe zucht..
     Lees de stapel onderzoeken. Er is een verschil tussen besmetten en besmetten, een virus binnen krijgen en een virus binnen krijgen, besmet zijn en besmet zijn, ziek zijn en ziek zijn, aan Covid dood gaan en met Covid doodgaan.
     Verder zoeken, doorvragen en de nuance aanbrengen.

     Beantwoorden
  • ray
   ray zegt:

   dat niet alleen.
   hoe vaak niest of hoest er iemand in je gezicht? bijna nooit toch? en dat zou dan bij voorkeur de wijze van overdracht van het virus moeten zijn? zeer onwaarschijnlijk.
   en maar doorgaan met handen wassen en in je elleboog niesen

   ondertussen loopt het aantal besmettingen weer op en wordt iedereen weer hysterisch. men wil zó graag een 2e golf. stel je voor dat die niet komt. ben je al die tijd braaf geweest voor niets.
   maar is dat zo erg dat het aantal besmettingen toeneemt? het aantal doden neemt (nog?) niet toe. en zover ik kan nagaan ook niet het aantal ziekenhuisopnames. het “dashboard” geeft ook geen signalen. dus waarom zo hysterisch weer.
   en hoe wil je anders groepsimmuniteit bereiken?

   Beantwoorden
 4. Marcel
  Marcel zegt:

  Beste Maurice,

  Uw redeneringen blijven me verbazen. Neem nu de VS. Daar is het momenteel heet (>35 graden) van Washington DC t/m Texas. In beide plaatsen maakt men zeer veel gebruik van airco’s, maar in DC zijn er amper besmettingen, terwijl de situatie in de zuidelijke staten de spuigaten uit loopt. Airco is het verschil niet tussen die twee, maar social distancing wel. Daarnaast kan de airco-theorie ook de rappe verspreiding in Rusland niet verklaren, waar u dan ook maar wijselijk stil over bent. Ten slotte presenteert u de Balkan als een airco-heavy gebied (zoals altijd zonder enig bewijs). Nou, dan heb ik nieuws voor u: dat is het niet (https://www.jraia.or.jp/english/World_AC_Demand.pdf). Zelfde met ons aller Belgie, waar we de besmettingen rap op zien lopen.

  Voor iemand die claimt data serieus te nemen, doet u dat allerminst en blijft het een extreem geval van selectief winkelen. Ik geloof ook aerogene verspreiding een rol speelt, maar de extreem dominante rol die u het toebedicht wordt geenszins ondersteunt door beschikbare data. Uw “deltaplan ventilatie” nog veel minder. De kosten van het implementeren van een dergelijk plan zijn evident en hoog, maar de opbrengsten hoogst onzeker, omdat we simpelweg niet weten hoeveel golven er nog gaan komen en hoe kwalijk de huidige ventilatiesystemen momenteel zijn en hoeveel er dus te winnen valt met betere systemen (zie ook de recente studie onlangs besproken in Nieuwsuur). U bent in het verleden reeds goed nat gegaan met dergelijke stelligheid (millenniumbug — gelukkig heeft men toen niet naar u geluisterd, al heeft u veel onnodige stress veroorzaakt onder de bevolking) en men zou denken dat men van dergelijke fouten leert.

  Ik zou u dan ook willen oproepen om u te gedragen zoals een wetenschapper betaamt en aan te geven dat er grote onzekerheden zijn. De stelligheid waarmee u zich momenteel opstelt is geenszins gerechtvaardigd door de door u zo geliefde data en niet constructief.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Er zit werkelijk zoveel aannames in je reactie.
   1. Het gaat niet om het airco gebruik thuis. Het gaat om airco gebruik op plekken waar veel mensen zijn. Daar zijn dan de omstandigheden gunstig voor het virus. Dat zijn clusters die je ziet ontstaan bij de uitbraken. Waar denk je dat de tennissers hun besmetting hebben opgelopen. Op de baan of ‘s avonds in die nachtclub. (En toen was het in belgrado rond de 30 graden).
   2. Jouw voorbeeld met Nieuwsuur geeft ook het antwoord eigenlijk van veel wat je beweert. De drie plekken waar onderzocht werd was de situatie niet ongunstig volgens de onderzoeker. Ja, dat kan wel, omdat ik -en ik heb veel info van deskundigen op dit terrein- men schat dat in ongeveer de helft van de gebouwen het HVAC systeem goed werkt.
   Zeker in wat nieuwere gebouwen. En ik krijg ook door dat zelfs de eisen van 1984 niet goed worden gecontroleerd en dat er nogal wat plekken zijn waar die lage eisen niet gehaald worden.
   Om dan op basis van Nieuwsuur check in drie ruimtes te constateren dat het voor heel Nederland klopt is een ridicule concluise.
   En je geheugen laat je in de steek rondom de milleniumbug…….. Daar ging het niet om stelligheid, maar daar stelde ik enkele dagen voor nieuwjaar dat als de regering blijkbaar oefeningen had gehouden in een bunker t.a.v. de milleniumbug het verstandig was om als burgers wat voorraad in huis te halen, mocht er inderdaad wat mis gaan.
   Maar die zin “al heeft u veel onnodige stress veroorzaakt onder de bevolking” geeft al aan hoe weinig u zich houdt aan de feiten.
   Dit schreef ik er in januari 2000 over https://www.maurice.nl/wp-content/uploads/2000/Verantwoording%20van%20mijn%20optreden%20rond%20Milleniumbug%20(jan%202000.pdf

   Beantwoorden
    • Bert Voets
     Bert Voets zegt:

     Beste Dave, Ik woon in Cadzand vlak naast de Roompot. Er is een Belgische familie waarvan niet vaststaat dat ze corona hebben. Zelfs onze burgemeester ontkracht dit verhaal. Laat je niet gek maken.

     Beantwoorden
    • HansV
     HansV zegt:

     Oei, geen leuk bericht voor de sector. Ik hoop dat Roompot de mensen die voor hen in het huisje gezeten hebben en het schoonmaakpersoneel ook heeft laten testen. Want het virus kan door hen binnengebracht zijn en na onvoldoende wisselschoonmaak – vaak wordt in het hoogseizoen slecht schoongemaakt vanwege personeelskrapte of tijdgebrek – nog aanwezig geweest zijn. Zijn alle ruimtes voldoende schoongemaakt en gelucht?

     Het virus kan natuurlijk ook door één of meerdere familieleden binnengebracht zijn, ze hadden op de zondag voorafgaand aan het vertrek het jubileum gevierd in het gemeentehuis van Ledegem.

     Vriendelijke groet, Hans

     Beantwoorden
    • marcel de roos
     marcel de roos zegt:

     Is heel simpel, feestje in belgie met de fam en bekenden heeft dit veroorzaakt, men was dus al besmet in Belgie en is niet in NL gebeurd. Precies volgens de logica van Maurice en Aerosols, heerlijk binnen met veel mensen en dan via inademen van lucht besmet raken. Niks nieuws of verrassends onder de zon, behalve wellicht voor de rivm adepten. :-)

     Beantwoorden
    • Nienke VanBuren
     Nienke VanBuren zegt:

     Wie controleert dat die besmettingen wel kloppen? Het RIVM (Nederland), Sciensano (België)? En wie controleert hun dan?

     https://www.domusmedica.be/richtlijnen/coronavirus/niet-wetenschappelijk/waarom-zou-een-arts-negatieve-testresultaten – (Staat er letterlijk) Bij de aanpak van ‘Testen en Tracen’ is er de mogelijkheid om een patiënt met een negatieve test op sars-CoV-2, toch de diagnose ‘COVID-19’ te geven (overrulen van de negatieve test), op basis van de klinische evaluatie van de arts. Algemeen gesteld, is een positief PCR-resultaat van een nasopharyngeale afname op sars-CoV-2 een sterke aantoner voor een infectie met COVID-19; maar omgekeerd is een negatief testresultaat een matige uitsluiter voor de ziekte, en kan bij patiënten met klinische kenmerken van een Covid-19-infectie de diagnose niet met zekerheid uitsluiten. In die situaties kan de aanvragende arts een negatief testresultaat (geen sars-CoV-2 aanwezig) naast zich neerleggen en besluiten dat het inderdaad om een COVID-19-infectie gaat (‘overrulen’), waarna de procedure van contactopsporing kan starten. Vooreerst de (vooraf)kans op een COVID-19-infectie. Als in een groep samenwonende personen (gezin, familie, residentie) één bewezen geval van COVID-19 is vastgesteld, dan is de kans dat de anderen zullen besmet zijn (of worden) erg groot. Een negatief testresultaat geeft dan onvoldoende diagnostische grond om COVID-19 uit te sluiten. De aanvragende arts kan dan toch besluiten tot COVID-19, ook al toont de test op sars-CoV-2 geen virus aan.

     Ook moet men de vraag durven stellen op wat er wordt getest met die zogenaamde ‘coronatesten’? Zie https://www.goedenieuws.nl/vndg/geen-bewijs-bestaan-coronavirus – Mvg

     Beantwoorden
   • Jillis
    Jillis zegt:

    Je zou hoer niet meer op ingaan weer je nog.
    Als Marcel denk dat ventilatie duurder is dan het hele land dichtgooien.
    Laat m lekker!

    Beantwoorden
   • JillisJillis
    JillisJillis zegt:

    Je zou hoer niet meer op ingaan weer je nog.
    Als Marcel denk dat ventilatie duurder is dan het hele land dichtgooien.
    Laat m lekker!

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Kosten, baten, weet niet hoeveel besmettingsgolven er nog komen.

   Indrukwekkende kreten in een tijd waar geld, door ons reagerend vermogen smelt als sneeuw voor de zon.

   Degelijke ventilatiesystemen is op individueel niveau geen must, als individu staat het een ieder vrij om te leven naar een risico dat u zelf goed dunkt. De uitdaging zit, in wat we collectief delen, en de vraag is wat doen de kosten en baten dan?

   U kijkt naar dit virus als het grote kwaad en het universele probleem. De waarheid is onze lucht is al een enorme lange tijd van inferieure kwaliteit en herbergt regelmatig velen gevaren voor de gezondheid, wellicht is het volgende “grote” gevaar een andere, maar ook dan loont het om voorbereid te zijn.

   Kijken we door de tijd heen, dan zijn er velen discutabele oplossingen geweest. Met even zo’n discutabele kosten baten analyses. Soms resulteerde het in iets goeds en soms gingen we collectief op ons bek en kochten we gebakken lucht.

   Wel het ziet er nu naar uit, dat het bakken van de lucht ons veel ellende kan besparen. Dus zegt u het maar is dit het waard om op z’n minst goed te bekijken?

   Bedenk ook een probleem kan op velen manieren ontstaan. Een voetganger kan aan gereden worden door onoplettendheid, mechanisch defect, opzet, …, de oorzaken verschillen maar het resultaat is het zelfde de arme voetganger wordt door de auto geschept.

   Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Het verschil in besmettingen tussen Washington en Texas zal veroorzaakt worden door het wel of niet gebruiken van mondkapjes in openbare gebouwen dan aan social distancing.
   En of het Deltaplan ventilatie wel of niet duur is, zou voor het RIVM en in deze blogs geen issue moeten zijn, daar moeten politici zich over uitlaten, ze hebben trouwens reeds maatregelen genomen die nog wel veel duurder zijn.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Een ander belangrijk verschil tussen regio’s zou gelegen zijn in werkgelegenheid en de verdeling van de diverse beroepen. En zoals Oa. Jillis al meerdere malen aangekaart heeft de invloed van fijnstof op de vectralwerking van aerosolen of wellicht als zelfstandig drager medium.

    Daarnaast zullen ook enkele culturele invloeden een rol spelen en er nog veel meer verschillen zittennin de vastgestelde maatregelen de navolging en handhaving hier van.

    We weten ondertussen dat binnen allen denkbare maatregelen er maatregelen zitten die werken, die niet werken en ook maatregelen die juist de infectie risico’s vergroten.

    Daarnaast staat texas hier bekend als een voornamelijk boeren gebied. Ik weet niet hoe accuraat dat beeld is, maar dat leid ons direct naar de problematieken die we kennen in de vleesverwerkende industrie. Daarnaast zijn er wellicht ook verschillen in hoe men om gaat met ouderen en zwakkere in de maatschappij.

    Beantwoorden
  • lars
   lars zegt:

   Nou kom ik zeer regelmatig in de Balkan al enige jaren, Bosnie, Servie, Kroatie…en het airco gebruik is daar echt wel hoog hoor. En het is er ook echt warm in de zomer.
   alle restaurants/barretjes etc. gebruiken airco.

   Beantwoorden
 5. HansV
  HansV zegt:

  Sterk punt in jouw betoog is het feit dat de weersomstandigheden (fysisch) weinig invloed hebben op het gedrag van grote druppels, maar wel op de kleinsten.

  Uit de waarnemingen blijkt dat Covid-19, net zoals Influenza, seizoenspatronen kent, waarbij het virus beter gedijt bij lage temperaturen en luchtvochtigheid.

  Als de belangrijkste verspreidingsroute de grote druppels is dan zouden er nauwelijks seizoensinvloeden merkbaar moeten zijn.

  Het RIVM/UMC stelt in 2010 in een interessante studie die je aanhaalt dat Influenza virusdeeltjes ongeveer 20x besmettelijker zijn wanneer ze via aerosolen zijn binnengekomen. Dit zou ook zomaar het geval kunnen zijn voor Covid-19.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 6. Paula
  Paula zegt:

  In grote lijnen kan ik dit verhaal volgen, maar hoe verklaar je dan de toename in Spanje en in de Balkanlanden? Daar is het nu volop zomer, dus zijn mensen veel buiten. Je geeft er ook geen verklaring voor in dit stuk.

  Beantwoorden
   • Wil
    Wil zegt:

    Zoon komt net terug uit Barcelona en zegt dat daar absoluut niemand zich aan de afstand houdt, ja ik geloof ook wel in het airco verhaal maar ook in social distanting voor de zekerheid

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Het grootste probleem in Spanje zit hem waarschijnlijk niet in het feit dat er nog maar weinig gedaan wordt aan socialdistancing.

     De kneep zit hem vooral in clustering van besmettelijke personen. Waardoor slecht geventileerde ruimtes in no-time op enorme titers aan besmettelijke lucht zitten. Waardoor ook de functionaliteit van home-made mondkapjes verder af zou nemen.

     Vergelijk het met een koffie filter. De koffie komt pas door het filter heen als de watertoevoer hoog genoeg is.

     Beantwoorden
    • Wouter J
     Wouter J zegt:

     Ik luister tegenwoordig maar met een half oor naar het nieuws van RTVE dat ik wel elke dag heb opstaan (en ik vermijd het van zoveel mogelijk te kijken, want ik kan geen muilband meer zien), maar als ik het goed begrepen heb, zijn er volgens het nieuws momenteel twee grote oorzaken van nieuwe besmettingen:

     1) discobezoek van jongeren
     2) familiebezoek

     Tot mijn stomme verbazing hoor ik nu af en toe – en steeds vaker – zeggen (niet door nieuwslezers hoor, maar wel door wanhopige geïnterviewden die wel getoond worden!) dat de meeste besmettingen BINNEN, IN SLECHT GEVENTILEERDE RUIMTES plaats vinden.

     Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
     (En veel toeristen zullen ze daar voorlopig niet zien vrees ik.)

     * * *

     Mijn mening over de “verontrustende cijfers” België:
     1) ik vertrouw de cijfers niet (ik vermoed dat ze aan het overdrijven zijn – lees liegen – om iedereen te kunnen muilkorven)
     2) wellicht net als in Spanje zijn discotheekbezoek en bv moskeebezoek een oorzaak.

     Eén of andere idioot (i.c. “De Veiligheidsraad”) had beslist om per 1 juli oa de bioscopen weer open te doen. Het verplichten van mondvod volgde pas ruimt twee weken later. Het doet me een beetje denken aan de truc die ze in heel Europa hebben toegepast met de Rusthuizen.

     Voor mij is dit, verdorie ik kan niet meteen op het woord komen, maar het rijmt wel op woord en koord. En het heeft met voorbedachtheid te maken.

     Beantwoorden
   • evert westerdijk
    evert westerdijk zegt:

    hoe zit het dan met het airco gebruik in new york op dit moment? weet je daar wat over? hoe verklaar je dat daar geen uitbraak is?

    Beantwoorden
 7. Marcel de Roos
  Marcel de Roos zegt:

  Heldere en meest logische verklaring als je kijkt naar de verspreiding en besmettingen wereldwijd. Alle restaurants, kroegen, sportscholen kantoren en scholen die zijn open gegaan zonder de juiste ventilatie maatregelen liggen aan de basis van de oplopende besmettingen, vooral onder jongeren.

  Mazelen is in “virologen taal” airborne en griep en covid lijken met grote zekerheid dmv aerosols te worden verspreid, die nuance moeten we denk ik wel vasthouden anders zal ome Jaap nooit toegeven en blijven vasthouden aan zijn eigen ongelijk. Net als zijn dinnetje mevrouwtje Koopmans. Ik heb geen schoenen meer over, jij nog wel? :)

  Beantwoorden
 8. Ad Standaart
  Ad Standaart zegt:

  Beste Maurice,
  veel respect voor je goede werk en je weerstand tegen het ‘bestuursautisme’ waar je tegenaan loopt. Ik zag dat je die term zelf eens gebruikte voor het verschijnsel dat misschien hier ook meer aandacht verdient. De ‘groupthink’ van VWS/RIVM en OMT. Kapiteins die aan het stuur blijven hangen terwijl de storm allang is gaan liggen. We zullen nog lang bezig blijven met het coronabeleid, de gruwelijke fouten naar de verpleeghuizen en de disproportionaliteit ervan. Ken je het Gupta onderzoek? (10x zoveel verloren dan gewonnen levensjaren?) https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet.
  Veel sterkte met de strijd. Weet dat velen door je geïnspireerd zijn en je (meestal nog zwijgend) steunen.

  Beantwoorden
 9. Eveline
  Eveline zegt:

  Weer een mooi en duidelijke blog Maurice.
  Wat ik niet begrijp is hoe de besmetting plaatsvindt in de nertsenfokkerijen.
  Die beestjes hebben geen contact met elkaar.
  Zitten in afschuwelijke kleine kooien ( wat ik overigens pure dierenmishandeling vind, maar dat vindt men blijkbaar normaal)
  Breekt een besmet dier dan uit en gaat deze alle kooitjes langs om andere nertsen aan te hoesten of niezen? Binnen de 1,5 meter?
  De verspreiding gaat dan toch ook via aerosolen ?
  Ik hoor daar niemand over…

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Je maak een hele mooie opmerking. Ik vind het pure dieren mishandeling. Die opmerking is de kern van het grote universele probleem bij de meeste discussies waarbij de kern woorden ik vind eigenlijk alles zegt.

   De sleutel is perceptie. Het punt is, vanaf welke plek, met welke basis kennis en belangen wordt er tegen iets aan gekeken.

   Laat ik de manier waarop de nertsen gehuisvest zijn even als voorbeeld nemen. U noemde het al dierenmishandeling. De fokker zou, die term niet in de mond nemen en heeft een argumentatie die dat weerlegd. Maar wie heeft er nu gelijk?

   Feitelijk gezien, is er geen gelijk of ongelijk er is een verschil in moraal en belangen. Immers ook de fokker heeft er belang bij dat zijn dieren, gezond en levend zijn tot aan de verkoop.

   Vervolgens willen we toch een duiding over een mening hebben, dus toetsen we het aan een gedefinieerd kader, in dit geval zou dat de algemene publieke opinie zijn.

   Maar inwezen maakt het niet, heelveel uit wat dat kader is. De essentie is dat de meeste toetsingskaders opgebouwd worden op het frame van de consensus die gevolgd wordt door de onderzoeker.

   Hierdoor gebeuren er meerdere dingen.

   1 Er ontstaat een vooringenomenheid over het verwachte resultaat

   2 Opties en alternatieve invloeden, die buiten de consensus of de te weerleggen alternatieve waarheid liggen worden ontrokken aan het oog.

   3 Er ontstaan conflicten tussen de gevonden antwoorden, door verschillende onderzoekers. Meestal veroorzaakt door te sterk afgekaderde onderzoekscriteria of een genegeerd alternatief.

   Uiteindelijk wordt de nieuwe consensus, bepaald door de mening van de massa die de meeste kennis uitstraald. Terwijl de waarheid eigenlijk ligt in de som van de antwoorden, en de vervolgstappen die daar uit voortkomen.

   Breng ik dit terug naar de aerosolen discussie, die feitelijk geen discussie meer hoeft te zijn. Dan geeft de som van de gevonden antwoorden duidelijk aan dat voor Covid-19 de besmettingsroute door de lucht gaat en wel in een veel hogere mate dan dat de huidige consensus voor mogelijk houdt.

   Beantwoorden
  • Monique
   Monique zegt:

   Heel toevallig ook dat steeds meer bedrijven besmet raken. De dieren mogen niet meer worden verplaatst en worden in eerste instantie besmet door mensen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat besmette medewerkers op al die bedrijven tegelijk werkzaam zijn dus ik vermoed dat hier een luchtje aan zit vanwege financieel gewin.
   Verder is niet bekend hoeveel dieren daadwerkelijk ziek worden en of er verspreid door de ruimte heen overal zieke dieren zijn of dat er in bepaalde gedeeltes meer of minder zieke dieren zijn. Dit zijn enorme bedrijven met vele duizenden dieren.
   Wat wel bekend is dat medewerkers in deze tijd van het jaar meer in direct contact met de dieren staan vanwege de jongen die geboren zijn en die o.a. ingeënt moeten worden. Als het virus alleen via direct contact zou worden overgedragen zouden alleen die dieren besmet raken die in aanraking zijn geweest met een besmette medewerker en zou het zich moeilijk verder kunnen verspreiden omdat de dieren hooguit het dier in de naastgelegen kooi kan zien die deel uitmaakt van een lange rij kooien. De laatste in die rij moet dan heel hard niezen om het eerstvolgende dier in de tegenover liggende rij kooien te kunnen bereiken.

   Beantwoorden
 10. Ramon Kézér
  Ramon Kézér zegt:

  Hoe is het mogelijk dat, als ook influenza (hoofdzakelijk) via aerosols verspreid wordt (lijkt inderdaad volkomen logisch), ik hier de afgelopen decennia niemand over gehoord heb? Hoeveel ellende hadden we hiermee kunnen voorkomen?

  Beantwoorden
   • Robert
    Robert zegt:

    Ik denk dat de WHO op z’n minst ook een grote mate van roekeloosheid verweten kan worden, want als er al vele tientallen jaren van diverse kanten zoveel aanwijzingen aangedragen worden dat het griepvirus airborne is, dan zijn ze misschien wel niet helemaal wetenschappelijk overtuigd, maar dan zou het toch wel van een juiste taakopvatting getuigen, indien ze als hoofdverantwoordelijke voor de wereld volksgezondheidssituatie, en onder het motto “baat het niet dan schaadt het niet” het advies gegeven kunnen hebben om aan “air hygiëne” te gaan doen. Dit is geen zwaarwegend advies maar het is ondanks de grote druk om het wel te doen, nadrukkelijk achterwege gelaten en daarom ben ik bang dat we de WHO zelfs van misleiding moeten verdenken.

    Door het “air hygiëne” advies niet te geven, is de griep niet definitief uitgeroeid, maar keert het jaarlijks in een gemuteerde vorm terug en moet het met vaccins bestreden worden. Dit is een zeer lucratief verdienmodel, waar niet alleen de farmaceutische industrie wel bij vaart maar ook faciliterende partijen zoals WHO & Co.

    Nu we met Corona te maken gekregen hebben, staat de WHO voor een dilemma:
    -of ze erkennen het airborne karakter van Corona en adviseren “air hygiëne” te gaan toepassen maar daarmee wordt impliciet ook de verspreiding van het griep virus bestreden waarmee het jaarlijkse griep vaccin verdienmodel in gevaar komt

    -of ze gaan een vertragingstactiek toepassen (waar ze al mee begonnen zijn overigens) en houden dat net zo lang vol totdat er een vaccin voor Covid-19 beschikbaar komt, dan komt alles wel weer tot rust, maar bovendien zou dat ook nog een win-win situatie betekenen voor de WHO, want dan krijgen ze naast het jaarlijkse griep vaccinatie verdienmodel, voortaan ook te maken met een jaarlijkse Covid vaccinatie verdienmodel.

    Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Goede vraag! In het hooggebergte is de lucht droog, dat zou een goede factor zijn voor verspreiding/besmetting, maar is de lucht schoon en ijl, waardoor UV-straling van de zon beter door kan dringen.

   De ervaring leert dat ook verontreinigde lucht een factor is die een grotere verspreiding/besmetting mogelijk maakt, terwijl UV-straling i.i.g. buitenshuis de virusdeeltjes inactief maakt (en misschien binnenshuis ook gedeeltelijk als de zon laag staat).

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 11. Pascal
  Pascal zegt:

  Het is weliswaar geen RIVM-er of WHO-er maar NOS correspondent voor de VS, Arjen van der Horst, deelde gisteren mede dat er een correlatie is tussen de massale COVID19 uitbraken in Florida, Californie, Texas en het gebruik van airco’s vanwege de hitte momenteel daar. Volgens mij zijn de VS sowieso massaal geaircoo’d dus wellicht is dat inderdaad een verklaring voor de verspreidingen nu. Op zijn twitteraccount verwijst hij naar het twitteraccount van Nate Silver die naar ik meen te concluderen, dezelfde conclusies trekt als Maurice de Hond…it;s the airco, stupid. (https://twitter.com/NateSilver538)
  Zou me ook niet verbazen als de uitbraken bij Barcelona en de kust daar ook vooral daardoor worden veroorzaakt. Gekoelde winkels, restaurants, barren, cafes en disco’s waar massaal m.n. jongeren nu op afkomen. Maar de maatregel is buiten mondkapjes dragen de stranden dicht gooien….
  Inderdaad…hamer…spijker.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Een interssant fenomeen, wat we nog niet bekeken hebben is het volgende.

   In de wereld geschiedenis worden er diverse pandemien en epidemien beschreven.

   Opvallend is dat de oudste pandemien toe gewezen worden aan bacteriële en parasitaire infecties en de jongste pandemien aan virale infecties.

   Nu snap ik dat hygiëne het sluiten van rioleringen, het ontdekken van antibiotica en de ontwikkelingen in de kennis over bacteriën er voor kunnen zorgen dat deze oorzaak voor massale uitbraken ingeperkt is en dat deze oorzaak in de loop der tijd minder geworden is.

   Maar de minimale inbreng van gedocumenteerde grootschalige uitbraken, die achteraf te herleiden zijn naar virale oorzaken en het praktisch ontbreken hiervan is toch wel opvallend te noemen. We zouden ons de volgende vragen kunnen stellen?

   1 Waren virussen vroeger minder besmettelijk en of ziekte verwekkend?

   2 Hebben we simpelweg de mogelijkheden niet om de virale oorzaken op geschiedkundige uitbraken vast te stellen?

   3 Is er iets substantieel verrandert rond de periode van de industriëlerevolutie waardoor virussen zich beter konden verspreiden en daardoor pathogener werden? Immers de meeste pandemien voor de industriële revolutie worden als niet viraal bestempeld.

   Als ik een ruwe inschatting moet geven over mogelijke veranderingen in de omgevingsparameters dan kom ik hier op:

   – Meer microladingen in de atmosfeer statische elektriciteit.

   – Verschuiving in moleculaire deeltjes in de lucht, nieuwe potentiële vectoren voor viraleverspreiding.

   – Verandering in de inrichting van werkzaamheden. Mensen komen dichter op elkaar te werken in afgesloten ruimtes. Daar waarvoorheen werkplek en taak meer verbonden waren lopen nu meer taken doornelkaarheen en ontstaat er een shift van werk in de openlucht naar meer werk binnen.

   Beantwoorden
   • HansV
    HansV zegt:

    Het antwoord op vraag 1 is mijns inziens tweeledig:
    – mensen werden veel minder oud, jongere mensen kunnen virussen beter overleven dus een virusuitbraak leidde tot minder slachtoffers;
    – door de overbevolking en kaalslag van de begroeide wereld komen mensen steeds vaker in contact met dieren waardoor virussen die voor dieren redelijk ongevaarlijk zijn gemakkelijker kunnen overspringen op mensen.

    Vriendelijke groet, Hans

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Thanks mooie aanvullingen Hans en zou zeker in enige maten een rol spelen. Maar daar tegenover zou ook weer staan dat de immunologische klok krapper afgesteld was in die tijd, De overall balance zou vroeger liggen.

     Reeds in de prehistorie zien we dat dieren gehouden worden, als we daar een echt verschil willen op tekenen, dan is het clustering van de stallen en boeren bedrijven.

     Daarnaast is een opvallend fenomeen, dat juist dieren die vanuit wildvang bij de mensen terecht komen veel vaker geassocieerd worden met zoonotische overdracht dan dieren die onderdeel uit maken van onze directe systemen.

     Wel zien we steeds vaker dat onze huisdieren ook vatbaarder lijken te worden voor epidemische uitbraken.

     Effectief zou dit, dan ook betekenen dat in de loop der tijd, ons aspecifieke afweersysteem enorm verzwakt is.

     Vooral ook als we in ogenschouw nemen dat een enorm aantal virusstammen vanuit de werenschap al getraceerd zijn naar 1000den jaren terug.

     Daarnaast blijft het een opvallend fenomeen, dat het omslagpunt ontstaat als de industriëlerevolutie begint te pieken.

     Beantwoorden
  • Gerrit
   Gerrit zegt:

   Omdat een broer van mij in Saoudi Arabië woont, weet ik dat daar de besmettingen zijn gegaan via de airco’s op de kantoren. Want er werd wel afstand gehouden, en tóch waren er besmettingen. Logisch ook als je bedenkt dat in dit land alleen goed te leven is met airco’s.

   Beantwoorden
 12. Walter
  Walter zegt:

  ……. maar ook dat die vastgemaakt zijn aan dat deel van de hersens dat dient om logisch te kunnen denken …..

  Tja als het niet om te huilen is dan is het in ieder geval leuk. Ik vind dit een hele goede samenvatting van alle blogs tot nu toe. En ja, het schoorvoetende slakkentempo om ook op de bewezen/overtuigende/plausibele verklaringen van het zeer grote belang van airborne overdracht te acteren is inderdaad tergend langzaam. Maatregelen die wel werken hebben we meer nodig dan onzinnige regeltjes opvolgen die ook nog eens sociale, gezondheid en economische schade opleveren.

  Je slaat de spijker op zijn kop !

  Beantwoorden
  • Wouter J
   Wouter J zegt:

   [Cynical mode on]
   Met een flinke mondvoorraad en drank, een smartphone, een hamer, spijkers en planken een jaar lang in een donker hok gaan zitten, en gewoon wachten tot er een vaccin langskomt.
   [Cynical mode off]

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    [Cynical mode on] pfffff gelukkig een vaccin hoeft alleen maar langs te komen, dat scheelt een hoop productie. [Cynical mode off]

    Bedankt voor de tip Wouter dit is funnnnn!

    Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De remedie, is waarnemen en reageren. We blijven boven alles kwetsbare mensen is het niet het een dat je daaraan doet herinneren dan is het wel het ander.

   Niemand anders dan jij, kent jou kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van hen die je aan het hart gaan.
   Daar waar we ons met deze regeltjes tegen het ene beschermen, openen we een deur voor een ander gevaar. Alleen door te reageren op de omgeving en te respecteren wat we beschermen kunnen we alles enigsinds beschermen.

   Daar waar extra maatregelen niet noodzakelijk zijn, moeten we ons er niet op blind staren, maar juist het profeit pakken dat ons welzijn naar het beste niveau tillt.

   Daar waar voorzichtigheid geboden is, moeten we voorzichtigheid betrachten. Maar boven alles moeten we continuïteit zoeken en doorgaan met ons leven en accepteren dat het leven zelf een prijskaartje heeft.

   Tegelijk kunnen we ons richten op oplossingen, zoals het deltaplan ventlatie. Maar we kunnen alleen oplossen, als we het probleem aanvaarden.

   Beantwoorden
 13. jillis
  jillis zegt:

  Graag wil ik nog de luchtvervuiling toevoegen aan deze prachtige uiteenzetting.
  Als je het na dit blog nog niet kunt zien dat het verloopt zoals Maurice het aangeeft dan wil je het niet zien.
  Inmiddels zijn er meerder rapporten verschenen over de relatie luchtvervuiling en covid-19.
  Het laatste onderzoek is vrij uitgebreid.

  http://ftp.iza.org/dp13367.pdf

  Daar staat een mooi overzicht met de vervuiling en het aantal covid-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. (Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.)

  Het gaat oa om dit stukje:
  They find that a 1 µg/m3 increase in PM2.5 is associated with an 8% increase
  in the Covid-19 death rate. Since the mean number of deaths in our sample is 16.86, our
  estimated increases of between 2.2 and 3.6 are equivalent to increases of between 13.0%
  and 21.4%, which are clearly larger in magnitude than those of Wu et al. (2020).

  Dus we nemen voor het gemak 15 procent extra doden met verhoging van de luchtvervuiling van 1 microgram per kubieke meter.
  Van wat ik heb begrepen van de onderzoeken is dat je per microgram extra de percentages mag verdubbelen.
  Als we naar het kaartje kijken dan zien we een verschil in fijnstof tussen Brabant en Groningen (117/90) van ongeveer 27 microgram/m3. Doe je dit maal 15 procent kom je op 405 procent.
  Kortom, de kans op overlijden is 4 x zo hoog!

  Wanneer we dan het aantal mensen dat in Brabant is overleden delen door 4 (1200/4)
  Dan had dat volgens dit onderzoek 900 doden kunnen voorkomen als de lucht schoner was geweest.
  Dat zijn een heleboel mensen!

  Wat gaan we nu doen om onszelf te beschermen in de herfst?
  Gaan we de ventilatie aanpakken de luchtvochtigheid op piel houden en werken aan schonere lucht?
  Of gaan we geld steken in verbranding van fossiele brandstoffen wat nu het geval is en kijken of we de mensen dubbel kunnen vaccineren.
  Voor griep en corona.
  Waarvan we al weten dat de griepprik corona 35 procent erger maakt en het eigenlijk niet is gelukt om een ongevaarlijk vaccin tegen SARS te maken.

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Dit kaartje maakt het totaal plaatje redelijk af naar mijn inziens.
   https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/40/kerkbezoek-daalt-vooral-onder-katholieken
   Het is tegenover niemand kwetsend bedoeld (bij voorbaat) maar het laat zien dat veelvuldig samenzijn en daarbij zingen in 1 ruimte bedraagt aan de verspreiding in Nederland.
   Voor iemand het opgevallen was. Het onderzoek van de luchtvervuiling is vooral in Nederland gedaan. Ze hebben waarschijnlijk de carnaval niet meegenomen. (weten die Engelsen veel) Dat maakt naar mijn idee e 15 procent een beetje een overschatting.
   De andere onderzoeken komen rond de 8 procent extra mortality uit.
   https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

   Dat zou kunnen betekenen dat carnaval verantwoordelijk is geweest voor de helft van de verspreiding en de luchtverontreiniging de andere reden van de hogere getallen in Brabant .

   Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Zie ook dit artikel met advies over ventileren van TU Delft:
   https://www.deingenieur.nl/artikel/corona-en-ventileren-hoe-zit-het-eigenlijk
   (alles wordt eenvoudig en duidelijk uitgelegd)

   Wat me opviel ivm vliegtuigen over droge lucht (bij airco’s net zo?) en het menselijk slijmvlies:
   Een vliegtuig blijft een afgesloten ruimte waar een paar honderd mensen dicht op elkaar gepakt zitten. De lucht die de cabine in wordt geblazen, is voor de helft verse lucht van buiten, maar de andere helft is dus ‘oude’ lucht die wordt gerecirculeerd. Om die reden heeft een vliegtuig zogeheten HEPA-filters, waar de gebruikte lucht doorheen stroomt. Deze filters houden naast stofdeeltjes ook virussen tegen. Hoe vaak ik niet verkouden ben geworden in een vliegtuig’, zegt Bronsema. ‘Ja, er is een stevige ventilatie in zo’n toestel, maar de lucht is er ook gortdroog. ‘Dat betekent dat de slijmvliezen — het menselijke luchtfilter — niet optimaal werken. Normaal gesproken is dit een fantastisch mooi systeem van het menselijk lichaam dat vuil en bacteriën en virussen zoveel mogelijk opvangt. Maar als de lucht te droog is, dan werkt dit systeem minder goed.’

   Beantwoorden
   • Bob
    Bob zegt:

    Dat is niet correct, althans niet voor alle vliegtuigen. De bemanning kan de recirculatie / mix van verse lucht gewoon reguleren. Bij KLM staat het nu zo ingesteld dat alle lucht 100% van buiten dient te komen.

    Ik zit om die reden dan ook liever in een vliegtuig dan in een trein / bus / tram / metro dezer dagen.

    Beantwoorden
  • Stefan
   Stefan zegt:

   Beste Maurice, goed blog! De airco als oorzaak voor de golf in de zuidelijke staten in de VS klinkt aannemelijk. Maar ik zou nog meer overtuigd worden als je een wereldkaart laat zien met recentere temperaturen (juli) zoals je eerste figuur in dit blog + uitbraken. Dit om correlatie tussen covid en temp. >30° grafisch aan te tonen (niet alleen met woorden). En nog een figuur die correlatie tussen covid en veel regen aantoont.
   Voor niet-ingewijden is het nl. verwarrend (en dus niet overtuigend): gedijt het virus nu goed bij temp 30°?Gedijt het virus beter bij droge of juist verzadigde lucht? Als je dan zegt: bij beide, dan gelooft men het niet. Graag dus die figuren, of nog beter: een mooie animatie, die hen wel overtuigt!!
   Mijn neef in LA kan ik niet overtuigen. Hij zegt dat de tweede golf komt doordat laagopgeleiden nu massaal weer naar het werk (moeten) gaan terwijl ze symptomen hebben (“45% vd besmetten zijn hispanic”). Ze moeten wel, anders hebben ze niets te eten.

   Beantwoorden
 14. Mark
  Mark zegt:

  Ze hebben niet alleen een hamer, ze noemen het dan ook nog eens anders ‘een schroevendraaier’. Dus wat de rest van de wereld onder ‘airborne’ als het door de lucht gaat, noemen virologen ‘airborne’ het een classificatie voor de meest besmettelijke virussen. en dan krijg je dus de stelling ‘corona kan niet airborne zijn want de R0 is te laag’. Vanuit de viroloog logisch want hij/zij bedoeld dat het niet tot de meest besmettelijke classificatie behoord, maar de rest van de wetenschappelijke wereld is al afgehaakt.
  ‘Aerosolen’ zijn voor de rest van de wereld druppels die door de lucht zich verplaatsen, maar voor virologen niet, daar geldt dat het aan een formaat van < 5 micrometer moet voldoen. Etc Kortom, een eigen wereld waar je schroeven met hamers bevestigd.

  Beantwoorden
 15. Ginie de Vries
  Ginie de Vries zegt:

  Na het lezen van het stuk blijf ik met de volgende vraag zitten. Het virus verspreidt zich het beste bij een lage luchtvochtigheid. In de tropische gebieden verspreidt het virus zich voornamelijk tijden het regenseizoen. Maar dan is de luchtvochtigheid toch juist hoog?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Deskundigen melden me dat als de luchtvochtigheid 100% is dat wat grotere druppels als de aerosolen in de lucht blijven en dat die ook ingeademd kunnen worden.
   Ik weet dit niet zeker, maar juist dit onderwerp, met zoveel besmetten tijdens regenseizoenen zou maximaal onderzocht moeten worden.
   (maar dat gebeurt niet, want COvid-19 gaat toch niet door de lucht, zoals de WHO het zegt).

   Beantwoorden
   • Walter
    Walter zegt:

    Ginie stelt een interessante vraag waar ik ook geen antwoord op weet. Wat ik wel weet is dat als je in de mist bent (dan zal de relatieve luchtvochtigheid 100% zijn) dat de mist ook om je heen zweeft en dan die grotere druppels alles inclusief je kleding natmaken en je dat dus ook inademt. Ik geloof wel dat de atmosfeer in een hut/huis in de tropen/subtropen bij een zware regenbui anders is daar hangt dan geen “mist” (geloof ik) maar misschien komt het in de buurt als er niet geventileerd word.

    Beantwoorden
 16. Marie
  Marie zegt:

  Wat zou ik willen dat ieder weldenkend iemand met invloed, naast Maurice die wat mij betreft precies het tegenovergestelde doet als het WHO/RIVM/OMT; levens redden, dit van de daken zou schreeuwen. Iedereen die dit leest en de logica van aerogene besmetting inziet zou dit artikel aan zo veel mogelijk kamer eden moeten mailen (of doet Maurice dit al) en naar de krant die je leest (als je die nog kan lezen zonder een schoen naar je beeldscherm te gooien ;-)). Ik denk alleen dat door mensen te blijven attenderen we onder het ‘timmerlieden juk’ uit kunnen komen. Maurice, wat mij betreft ben je Nobel prijs waardig.

  Beantwoorden
  • Wim B.
   Wim B. zegt:

   Goed idee, moet iedereen zeker doen! Dat zal helpen.

   Zelf heb ik het stuk al doorgestuurd naar mijn krant TROUW met het verzoek hier in het kader van een evenwichtige en complete nieuwsvoorziening aandacht aan te besteden. Ik ben benieuwd en blijf mijn krant hierop kritisch volgen.

   Beantwoorden
 17. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Alweer een gedegen stuk! Chapeaux Maurice!
  Het trieste is dat de politici die nu aan het roer staan (de hele tweede kamer????) steeds meer uit te leggen hebben naarmate de tijd voort schrijdt. Maar daar hebben al die extra slachtoffers komende winter helaas niets meer aan.

  Beantwoorden
 18. Klaas
  Klaas zegt:

  Wederom een uitstekend stuk meneer de Hond. Dank daarvoor.

  @Paula, tuurlijk is het in Spanje en op de Balkan eilanden warm en zijn mensen veel buiten. Echter betekent dit niet automatisch dat de besmettingen buiten zijn opgelopen. Dit kan ook binnen zijn.

  Wat de media echter doet is louter aangeven dat het aantal besmettingen ergens oploopt en dat er weer ‘zorgen’ en ‘angst’ zijn en de boel op slot gaat. Soms staat er wel bij waar de uitbraken zijn geweest maar helaas vaker niet dan wel. De Jonge en Bruls hebben in ieder geval verklaard dat de strategie is om lokale uitbraken in te dammen en niet het hele land op slot te gooien. De media blijft helaas echter doorgaan met het zaaien van angst wat niet helpt en mensen juist kwetsbaarder maakt.

  Mijn punt: we krijgen van de media vaak te weinig context inzake de oorzaak en de plaats van de besmettingen. Het kan wel ergens zomer zijn, maar dat betekent niet dat de besmettingen automatisch buiten zijn opgelopen. We weten gewoon niet waar en hoe het is gebeurd tenzij de media het er expliciet bij zet.

  Ook in NL loopt het aantal besmettingen iets op maar dit zijn lokale uitbraken. Die worden middels bron- en contact onderzoek en testen ingedamd. Dat is een goede zaak en dit zou er ook toe moeten leiden dat niet meer het hele land in lockdown hoeft. Daarnaast zie je nu dat voornamelijk jongere mensen (20-40 jaar) besmet raken en dit is positief inzake de strategie van groepsimmuniteit waar Rutte over sprak. De genoemde leeftijdscategorie loopt namelijk relatief weinig risico met weinig klachten en dit zou ook kunnen verklaren waarom het aantal ziekenhuis/IC-opnames en het aantal doden relatief laag blijft. Ik hoor mensen wel zeggen: over een paar weken zie we dit terug in de sterftecijfers. Dit moet ik echter nog maar zien. Ik denk namelijk van niet maar we wachten het af.

  Tot slot stuur ik nog 2 YouTube filmpjes omtrent een brandbrief van 17000 burgers, medici en zorgpersoneel alsmede mutaties van virussen (deze muteren vrijwel altijd naar een mildere variant, zelfs bij de Spaanse Griep gebeurde dit toen deze in Australië uitbrak in 1919).

  https://www.youtube.com/watch?v=8R2HLATI9_Q

  https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc

  Beantwoorden
  • Linda
   Linda zegt:

   Het aantal besmettingen is hoger omdat er meer testen worden afgenomen. Het percentage positieve testen is al en paar weken hetzelfde, namelijk 0,6%.

   Beantwoorden
  • Frans lambers
   Frans lambers zegt:

   Mbt regenseizoen:
   Regen valt van boven.
   Komt van kilometers hoog.
   Wil niet zeggen dat de omgevingslucht vlak boven de aarde verzadigd is van waterdamp.
   Zolang druppels kunnen verdampen , zullen ze wel moeten.

   Beantwoorden
 19. Wim A.J. van Grimbergen
  Wim A.J. van Grimbergen zegt:

  Geachte heer De Hond, Ik heb via LinkedIn ook een bericht gestuurd. Daarom mogelijk ten overvloede maar met meer zekerheid dat het verzoek u bereikt.
  Ik lees nagenoeg altijd uw heldere en constructieve betogen met betrekking tot Covid 19 en alles wat daarbij hoort. Dank en hulde voor al uw moeite en inspanning. Het geeft op zijn minst een bepaalde mate van geruststelling. Ik denk dat uw betogen aan kracht zullen winnen als u in kort bestek (bij wijze van 10 geboden o.i.d.) de do’s en de don’ts zou kunnen weergeven waar je je als burger moet of kunt houden.
  In alle berichtgevingen van overheidswege is een duidelijke lijn niet meer te herleiden. Ik hoop dat dit bericht in de ongetwijfeld vele reacties, u wel bereikt.
  Dank en hartelijke groet,
  Continuons!
  Wim van Grimbergen
  Amersfoort.

  Beantwoorden
 20. Wim A.J. van Grimbergen
  Wim A.J. van Grimbergen zegt:

  Geachte heer De Hond,
  Ik heb via LinkedIn ook deze vraag gesteld. Mogelijk ten overvloede ook hier in de hoop dat e.e.a. u bereikt.
  Ik lees nagenoeg altijd uw heldere en constructieve betogen m.b.t. Covid 19 en alles wat daar bij komt kijken. Dank en hulde voor al uw moeite. Het geeft op zijn minst een bepaalde geruststelling. Ik denk dat uw betogen aan kracht zullen winnen als u in zeer kort bestek ( bij wijze van 10 geboden o.i.d.) de do’s en de don’ts zou kunnen weergeven waaraan je je als burger moet of kunt houden. Soms is namelijk de duidelijke lijn in alle berichtgeving van overheidswege niet meer te herleiden. Ik hoop dat dit bericht in de ongetwijfeld gigantische hoeveelheid reacties, u wel bereikt. Dank en hartelijke groet,
  Continuons!
  Wim van Grimbergen, 76 jaar
  Amersfoort.

  Beantwoorden
 21. Dave
  Dave zegt:

  Beste maurice,als ik nu met mijn vriendin ergens wil uit eten,denk ik niet meer,o jeee als de mensen maar anderhalve meter afstand houden,,,nee Maar goed is,is dat niet te meten met een of ander apparaatje als je ergens heengaat wat binnen is?met vriendelijke groet Dave

  Beantwoorden
   • Hiddo
    Hiddo zegt:

    Er schijnen kleine CO2 apparaatjes te zijn Dave. Die zou je kunnen kopen en dan meenemen. Een veel hoge co2 concentratie binnenshuis betekent slecht geventileerde ruimte. Te weinig aanstroom, frisse lucht en dus zuurstof van buitenaf. Maar je kan ‘t zelf ook al ‘voelen’. Als je een kantoorruimte hebt die muf en benauwd is en dan de ramen opent, merk je zelf al heel snel hoe fijn dat is. Meer zuurstof, meer luchtstroom, frisser, minder geur. Als je astmatisch ben (ben ik zelf) dan merk je te hoge co2 gehalte ook op gegeven moment: benauwdheid, lichte hoofdpijn, vermoeider, gapen etc. Verder moet je natuurlijk ook gewoon kijken of ramen beetje open zijn (als die daar zijn), tussendeuren open, voordeur open etc.

    Beantwoorden
  • Robbie K
   Robbie K zegt:

   De ventilatiegraad van een ruimte kan goed worden gemeten met behulp van een CO2 metertje. Er zijn kleine apparaatjes te koop die werken op batterijen. De CO2-concentratie is een goede indicator voor de binnenluchtkwaliteit en de mate van luchtverversing. Hoe hoger de CO2-concentratie des te slechter de luchtkwaliteit.
   De CO2 concentratie in de buitenlucht circa 410 ppm (en stijgende door CO2 emissies door de mensheid), in een binnenruimte kan deze makkelijk oplopen boven de 1000 ppm. Het wordt dan tijd om te ventileren.

   Beantwoorden
   • Stefan
    Stefan zegt:

    Dit is wel een heel handige, praktische tip! Op elke locatie waar een massabesmetting ook even het CO2 gehalte meten. Dan kunnen wetenschappwrs wellicht de correlatie tussen CO2 gehalte en besmettingskans uitrekenen. Ik ben benieuwd wat de “veilige waarde” zal zijn!

    Beantwoorden
 22. Erwin
  Erwin zegt:

  Zojuist mijn naaste familie gesproken. En ik bedacht me dat er ook anderen zijn die werken met een hamer. Dat zijn de media. Men is erg bang, zowel voor de besmettelijkheid als voor de ziekte. Als ik ze zeg dat maar een paar procent van de mensen ziek wordt en dat daarvan weer een heel klein deel overlijdt en dan met onderliggende ziekten, dan is de reactie “dat je het kunt hebben zonder dat je het zelf weet.” En je dus “ook anderen kunt besmetten”.” Zonder dat je dit in de gaten hebt”.
  En dan wordt vervolgens mij schuld aan gepraat dat ik hun dus ook zo kan besmetten.
  Als ik dan weer reageer met dat gegeven van die paar procent, dan is er de reactie dat als je de ziekte hebt gehad, dat je er dan “flink nare gevolgen aan kunt overhouden”. “Lees je dan geen kranten??” is dan de vraag.
  Men is dus murw geworden en totaal het perspectief kwijt door de dagelijks hamerende media. Verder vragen ze zich totaal niet af in hoeverre de 1.5 meter samenleving ingrijpt in de levens van alle mensen. En ook gezonde mensen ziek kan maken. Dat is onbekend terrein voor mijn kranten lezende familie.
  Als mantelzorger heb ik ontzettend mijn best moeten doen mijn maatje door de lockdown weken heen te krijgen. De instantie die haar hielp is wekenlang niet over de vloer geweest, deed alleen telefonisch aan contact. En dat bij mijn maatje, iemand die snakt naar menselijk contact!

  Het is mij na al deze maanden wel duidelijk dat het gebruik van de hamer willens en wetens wordt gehanteerd. Of in elk geval getolereerd! Anders zouden Rutte en De Jonge wel oproepen doen tot genuanceerdheid en relativering toepassen in hun presentaties. Is het eigenlijk geen schande dat deze mensen, nota bene onze volksvertegenwoordigers, geen poging doen de angst onder de mensen weg te nemen?

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Ik volg Belgie niet op de voet maar als er ergen meer “besmettingen” worden gemeld is het goed om je af te vragen:

   1) Wordt nog steeds dezelfde PCR test gebruikt of is er iets veranderd?
   2) Is het testbeleid nog hetzelfde of worden er nu bijvoorbeeld meer jongeren getest?
   3) Wordt er uberhaubt meer getest (meer testen betekent meer positieve testen)?
   4) Wordt er meer en beter Bron en Contact Onderzoek gedaan?
   5) …..?

   Het is zomaar voorstelbaar dat bijvoorbeeld als gevolg van een Belgisch feestje in Mei of Juni een aantal jongeren en hun ouders besmet werden maar dat dit compleet onder de radar bleef en verder niet werd opgemerkt. Nu het BCO een stuk beter is worden die jongeren wel opgevolgd met een test en blijken ze positief (hetgeen nog niet erg hoeft te zijn natuurlijk, ze hebben dan nog een goede kans om het er levend vanaf te brengen , die kans is afgerond 100%) Die positieve uitslag kan veroorzaakt zijn door dit feestje of misschien wel door het feestje van vorige maand.

   Dus dat er meer mensen positief testen wil nog niet zeggen dat de algehele toestand verslechterd daarvoor moeten eerst wat andere vragen worden beantwoord.

   Wel goed om in de achteruitkijkspiegel van Rutte te blijven kijken want als Ziekenhuisopnames, IC opnames en Sterfte (die ijlen na) behoorlijk gaan oplopen dan zegt dat meer dan dat het aantal positieve uitslagen van de PCR testen oplopen (soms lopen die ook vooral op in de media en minder in de meer betrouwbare statistieken).

   Waar de media ondertussen bij mij voor gezorgd heeft is dat ik er weinig meer van geloof het is vooral opklopperij, record meldingen en tweede en derde golf meldingen die je hoort, het is een beschamende vertoning.

   Het bovenstaande is ook wel een beetje de gedachte van het halfbakken nog niet klaar zijnde Corona Dashboard, dat je je niet moet blindstaren op 1 getal zoals het “aantal positieve PCR tests per 100.000 inwoners” maar pas bang hoeft te worden als er meer getallen de signaalwaarde overschrijden. Op zich is dat geen gekke gedachte.

   Beantwoorden
 23. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Een bijzondere druppeloverdracht is inenting. Is dat strijdig met de aerosolentheorie? Ik denk het niet maar ik vraag het toch. (Wellicht de reden dat virologen en dierenartsen zo blijven hangen in vloeistoffen, ze zijn het gewend om er in vloeibare vorm over te denken.)

  Volgens mij is ziek worden het resultaat van virusdichtheid x duur van de exposure. Als deze boven een drempelwaarde komt, word je ziek. (Immuniteit is dan de hoogste drempel.) Als deze stelling juist is, hebben we dan al niet een werkend vaccin in huis nl. het virus zelf? Als ik bij 1.000 virussen per uur ziek wordt na 2 uur, geef me dan 1 minuut 100 virussen. Genoeg om mijn weerstand te updaten, bij lange niet genoeg om ziek te worden. Liefst zelfs via een grote druppel, is mogelijk minder agressief dan aerogeen maar wel effectief genoeg?
  Mogelijk dat mensen die wel antistoffen hebben zonder ziek te zijn geweest, zichzelf a.h.w. per ongeluk (in de winkel, op kantoor, …) ingeënt hebben door zichzelf een korte tijd aan een lage dosis zich 1 of meermalen bloot hebben gesteld aan het virus. Of, zoals Paracelsus gezegd schijnt te hebben: “Alles is Gift, es ist nur die Dose…”

  Als we 1 ding kunnen leren van aerosoltheorie is dat eenvoudige ideeën niet onjuist hoeven te zijn. En als we nog een ding geleerd kunnen hebben is dat de big farma en kleine virologen die daar veel geld aan verdienen, niet op zo’n simpele oplossing zitten te wachten…

  Beantwoorden
 24. Dennis Verbeek
  Dennis Verbeek zegt:

  Het is zo logisch dit verhaal en werkelijk ongelofelijk dat who , rivm en politiek hier niks mee doen.
  Bedankt voor jou inzet Maurice.

  Beantwoorden
 25. Eveline
  Eveline zegt:

  Waarom steeds wachten totdat het RIVM/OMT komt met hun advies om te zorgen voor goede ventilatiesystemen?
  We zijn toch mondige autonome mensen?
  Individueel kun je ook veel doen hoor.
  Ik heb meerdere mails gestuurd:
  ACTIZ, Alzheimerstichting, ben gaan praten met het bestuur van verpleeghuis vader en zorginstelling zoon met Down.
  Ze gewezen op hun VERANTWOORDING om goed voor onze kwetsbaren te zorgen wb de ventilatie/luchtvochtigheid.
  Unaniem doen ze dat/gaan ze dat doen en wisten hier al van.
  Ook zij wachten niet lijdzaam af.. die les hebben ze wel geleerd.

  Beantwoorden
  • Riny
   Riny zegt:

   @Eveline, ik lees je berichtje dat er ‘unaniem er iets eraan gedaan wordt/gaat worden en dat ze ervan wisten’. Bedoel je nu de zorginstellingen welke je beschrijft, of de organisatie Actiz? Ook ik ben met de directie van het verpleeghuis waar moeder verblijft in gesprek gegaan. Zij wijzen mij erop dat zij volgens de richtlijnen van Actiz werken aangaande het ventilatiesysteem.
   Heb geprobeerd deze ‘richtlijnen’ te vinden op internet, maar geen succes. Volgt Actiz niet simpelweg de ‘richtlijnen’ van het RIVM/OMT op?

   Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ja, het zou aanbeveling verdienen om zoveel mogelijk te checken waar ze met zijn allen bij elkaar zijn geweest.
   En of er ook anderen toen besmet zijn geraakt.

   Er zijn landen, die speciale detectives hebben, om dit echt zo goed mogelijk uit te zoeken, om er zo veel van te leren.
   Maar hier doen we het niet, zodat er kan beweerd blijven, dat ze geen afstand tot elkaar hielden of zoiets.

   Ik heb al lang bepleit om voorafgaande aan de test in de teststraat iedereen een uitgebreide vragenlijst online te laten invullen.
   Als ze denken dat ze besmet zijn (want daardoor gaan ze zich laten testen) dan kunnen ze ook allerlei relevante zaken invullen rondom dat vermoeden.
   En als er dan positieve resultaten uitkomen kan direct de eerste data-analyse worden uitgevoerd. Zodat vervolgens daarna BCO veel gerichter kan werken.
   Maar data verzameling en -verwerking en -presentatie is niet iets wat GGD en RIVM goed kunnen (zoals ook uit het dashboard blijkt en de vele dagelijkse correcties).
   En daar specialisten voor gebruiken en geld te investeren in goede dataverzameling is blijkbaar geen proiriteit. Ook niet bijna 5 maanden na de start van deze crisis.

   Beantwoorden
   • Toos Snoek
    Toos Snoek zegt:

    Na een positieve test volgt toch contactonderzoek en wordt de besmette toch gevolgd door de GGD. Dan moet toch bekend zijn hoeveel van die postief geteste personen daadwerkelijk ziek zijn geworden en wie niet. Daarmee kan toch worden bewezen of de test betrouwbaar is of niet.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Niet zondermeer, het probleem zit hem in twee zaken. Het track and trace systeem is maar zo goed als het geheugen die de input leverd. En de manifestatie van de ziekte is zo breed, dat het niet consequent herkend wordt als de ziekte.

     Daarnaast zitten we nog met de volgende questie. Kan iemand werkelijk asymptomatisch ziek zijn en wel besmettelijk? Indien dit zo is, hoe onderscheid ik deze van iemand, die na blootstelling niet ziek wordt?

     De verkregen informatie is dan ook altijd incompleet.

     Beantwoorden
 26. Albert
  Albert zegt:

  Ik heb dat blinde vertrouwen in de deskundigen van het RIVM c.a. nooit zo begrepen. Als je de stelling van de groepsimmuniteit die begin dit jaar werd gelanceerd als leek gewoon even doorrekent (op 17,2 mln inwoners bij een gegeven acceptabel aantal besmettingen), dan kon je toen al vraagtekens plaatsen bij het redeneervermogen van onze zogenaamde deskundigen.

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Als groepsimmuniteit een doel is en bereikt wordt bij 60%, dan is de oplossing om personen uit ontwikkelingslanden die immuun zijn naar Nederland te halen. Ca. 25 miljoen personen is genoeg. Dan zijn wij met 40% beschermd door de 60% arme mensen die daar dan ook weer hun voordeel mee doen!

   Beantwoorden
 27. Albert
  Albert zegt:

  Overigens voor het evenwicht nog een kanttekening: het verzamelen van data vanuit een vóóronderstelling kan ook (te) snel leiden tot aannames die het eigen gelijk ondersteunen. Verder onderzoek naar de rol van aerosolen is dus zéér wenselijk.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Opzich is er niks mis met aannames, ze vormen een goede basis om een toetsingskader op te bouwen. Maar je hebt gelijk er moet dan wel uiteindelijk een proef opstelling gemaakt worden om de aannames definitief te kunnen accepteren.

   Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Inderdaad. Zie hoe Maurice de studie van dr. Peter Teunis samenvat:
   “De infectiekans neemt heel sterk toe als aerosols in je longen komen dan als er druppels in je neus worden ingebracht.”

   Terwijl hij voorbij gaat aan deze conclusie van het artikel:
   “Droplet transmission results in a slightly higher illness risk due to the higher doses involved”.

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    maar met een belangrijke punt wat jij daarbij vergeet: de kans dat er een druppel van iemand anders in jouw neus of mond terechtkomt is vele malen kleiner dan de kans dat je een aerosol inademt die in je longen terecht komt……
    Bij een studie werd gesteld dat de kans dat je het in mond of neus nul is als je op meer dan 50 centimeter staat face-to-face met iemand die hoest en vrijwel nul als je op meer dan 20 centimeter als je face-to-face met iemand staat wanneer iemand gewoon praat.
    En het inademen van een aerosol kan je overal doen als het in de lucht hangt…..

    Het is vooral handig als je dit soort artikelen leest, ook nog zelf logisch te blijven nadenken Jan.

    Beantwoorden
    • Willeke Oldenburg
     Willeke Oldenburg zegt:

     Beste Maurice,
     Ben zo blij deze verhalen van u te lezen, alles wordt zo goed verwoord en de antwoorden zijn heerlijk duidelijk, elke kritiek wordt onderbouwd.
     Mijn dank is groot.
     Willeke Oldenburg

     Beantwoorden
    • Jan Smit
     Jan Smit zegt:

     Ik lees zo’n artikel vanuit een diametraal ander gezichtspunt. Jij wil alleen maar het belang van aerosols benadrukken en ik wil benadrukken dat besmetting via druppels nog steeds mogelijk is. Afstand houden blijft daarom een goed advies.

     Mede door jou (1.5 meter is maatschappij is onzin) nemen mensen het niet meer serieus en loopt het aantal besmettingen weer op.

     Je ventilatie-advies is prima. Ik heb je al vroeg geattendeerd op het feit dat RIVM ventilatie adviseert bij gewone griep, waarom heb je dat niet beter opgepakt?.

     Of je bij elkaar een positieve invloed hebt is nog maar afwachten. Je wekt zoveel weerstand op dat het RIVM daarom ventileren niet wil benadrukken. Dat is ontzettend jammer.

     We zijn volgens jou een paar weken geleden op vrijwel nul besmettingen uitgekomen (lijkt me nog steeds zeer onwaarschijnlijk) en dat komt volgens jou omdat het weer voor het virus ongunstig is + het verbieden van super spreader events.

     Maar de besmettingen nemen weer toe. Hoe verklaar je dat?

     Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Het gemis bij veel studies is de toepasbaarheid van het voortschrijdend inzicht waarbij de bevindingen van ieder afzonderlijk correct uitgevoerd onderzoek hoe tegenstrijdig de uitkomst ook lijkt beantwoord moet kunnen worden zonder afbreuk te doen aan wat er is waargenomen.

    En van wat ik hier waarneem is dat precies wat Maurice laat zien. Hij benut wat hij waarneemt en sluit de gelederen met een zoek tocht naar nieuwe antwoorden, die concreter worden met iedere passende bevestiging en enigsinds aangepast worden indien dd stukjes niet meer passen. En dat wordt nogeens versterkt door ons collectief redeneren.

    Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Beste Jan je legt de conclusie van Maurice naast een los zinnetje uit de samenvatting van het onderzoek van dr. Teunis. Twee punten die enorm tegenstrijdig lijken te zijn. De vraag is kunnen bijde stellingen naast elkaar waar zijn? Om die vraag te beantwoorden neem ik even de hele samenvatting van dr Teunis er bij.

    “Abstract
    Influenza virus may be transmitted through the respiratory route by inhalation of an aerosol of non-sedimenting droplets, or by deposition of sedimenting droplets in the upper respiratory tract. Whichever of these is the predominant route for infection with influenza virus has been subject of continuing debate, resulting in detailed studies of aerosol versus droplet exposure. A decisive knowledge gap preventing a satisfying conclusion is absence of a well defined human dose response model for influenza virus. This study uses a hierarchical approach generalizing over twelve human challenge studies collected in a literature search. Distinction is made between aerosol and intranasal inoculation. The results indicate high infectivity via either route, but intranasal inoculation leads to about 20 times lower infectivity than when the virus is delivered in an inhalable aerosol. A scenario study characterizing exposure to airborne virus near a coughing infected person in a room with little ventilation demonstrates that with these dose response models the probabilities of infection by either aerosol or sedimenting droplets are approximately equal. Droplet transmission results in a slightly higher illness risk due to the higher doses involved. Establishing a dose response model for influenza provides a firm basis for studies of interventions reducing exposure to different classes of infectious particles. More studies are needed to clarify the role of different modes of transmission in other settings.”

    Wat schrijft dr Teunis hier nu eigenlijk?

    Om te beginnen het betreft onderzoak naar influenza niet covid-19 en het vond plaats in 2010.

    “Influenza kan verspreidt worden via een respiratoireroute door zowel aerosolen en niet gesedimenteerde druppels, als door afzetting van sedimenterende druppels in het respitatoiretraject.”

    Dr Teunis bevestigt dat bijde routes voor komen.

    “Het resultaat indiceert via bijde routes een hoge mate van infectieusvermogen. Echter intranasale passage leid tot een kans van 20 keer minder infectieusvermogen dan als er earosolen worden ingeademd”

    Een study naar het scenario waarbij een airborne virus in de nabijheidvan een hoestendpersoon gebracht wordt in een ruimte met weinig ventilatie toont in dosis response modellen dat voor bijde routes een gelijkwaardige besmettingskans bestaat. Het infectieus vermogen resulteerd in een iets hoger ziekte risico door de hogere betrokken infectie dosis.”

    Nu we de hele text zien, ontstaat er een context en zien we dat bijde stellingen naast elkaar waar zijn. We zien ook dat voor de tweede stelling er aan meer voorwaarden voldaan moet zijn en dat deze voortkomt uit modellering terwijl de eerste stelling ontstaan is vanuit het bestuderen van een twaalftal studies. Daarnaast concludeert dr. Teunis ook dat er verderre studies gedaan dienen te worden. Met andere woorden de conclusies kunnen mee groeien met voortschrijdende kennis.

    Mijn conclusie is dan ook dat zowel dr Teunis als Maurice de zelfde conclusie handhaven en dat Maurice met andere bevindingen uit andere onderzoeken en eigen waarnemingen deze conclusie nog scherper stelt.

    Beantwoorden
 28. Helma
  Helma zegt:

  Hoi Dave,

  En Maurice, ik lees in het artikel dat het vakantiepark het huisje (luxe villa) volledig heeft ontsmet. Zou de verklaring niet gewoon kunnen zijn zij elkaar besmet hebben in het huisje, juist door aerosolen?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Dat is zeker mogelijk, dat is ook de reden waarom er op die manier gehandeld wordt.

   The big point of interest gaat zijn, volgen er ook andere gasten van het park? En wat is het voornaamste verschil in gedragingen.

   Bedenk wel het betrof een familie feest, waarbij de feestgangers zich doorgaans vooral met elkaar ophouden.

   Beantwoorden
 29. Guido Spanoghe
  Guido Spanoghe zegt:

  Zou het niet kunnen dat ze in die landen tijdens de regenbuien zo dicht op elkaar zitten dat er enerzijds veel close contact besmetting is via aanrakingen en anderzijds de afstand klein genoeg is om wat grotere druppels ( die slechts enkele minuten rondzweven ) in te ademen?

  Beantwoorden
  • Frans lambers
   Frans lambers zegt:

   Wetenschap van virologie staat blijkbaar stil.
   Bejaarde professoren
   Citeren uit een onderzoek uit 1930_1955
   Daarna blijkbaar niet meer tegen het licht gehouden
   Bewijs aerosolen besmetting:
   Maak een opstelling
   1 besmette nerts op 3 meter fysieke
   afstand van een onbesmette nerts
   Na verloop van tijd is tweede nerts besmet:
   Bewijs geleverd

   Beantwoorden
  • Hiddo
   Hiddo zegt:

   Beste Guido, dat klinkt erg onwaarschijnlijk. Ook in de periodes dat er geen of weinig regen is, zijn er genoeg momenten dat mensen in de tropenzone dicht op elkaar kunnen zitten in de woning en raken ze elkaar ook aan. Het verschil is echt de regenbui. Ja dan zitten er gemiddeld wel wat meer mensen binnen in de huizen of andere gebouwen, maar het gaat echt om het door Maurice en andere experts geconstateerde tijdelijke situaties van watergordijnwerking in combinatie met mogelijk negatief effect onweer/electrische lading + ventilatoren die uitstaan. Dat gebeurt in veel steden en gebieden in tropische gebieden. Overheid schakelt ‘t uit of mensen zelf of de bliksem treft elektriciteit in de buurt. Mensen zetten uit vanwege blikseminslag gevaar, maar ook omdat het tijdens of net na bui ook vaak koeler en aangenamer wordt, dus uitschakelen! Het gaat hier waarschijnlijk wel om echt heel flinke tropische buien, die je ziet in regenseizoen. Mogelijk zijn er verschillen in karakter en sterkte tussen tropische gebieden in de wereld. Is er continue wind? of tijdens bui helemaal windstil, intensiteit, druppelgrootte, onweer, etc. Normaal gesproken hebben de meeste niet airco gekoelde woningen in tropische/sub-tropische gebieden veel natuurlijke ventilatie. Weinig glazen ramen, luiken met openingen, deuren open, hogere plafonds etc. Niet te vergelijken met de woningen hier. Verder is er tijdens regenbui in tropen uiteraard sprake van hoge luchtvochtigheid, maar er is verschil in relatieve en absolute luchtvochtigheid en er is ook zoiets als een ‘optimum’ voor het virus mbt luchtvochtigheid. Het is geen liniair verband. Maar dit kan Maurice wellicht meer toelichten. Daar raak ik ‘t technisch ook beetje kwijt.

   Beantwoorden
 30. Rob
  Rob zegt:

  Beste Rob,

  Je mag van mij de data ook wel wat meer laten spreken. Bijvoorbeeld de correlatie laten zien tussen natte bol temperatuur en besmettingen. Een airco koelt ook maar max paar paar graden van nattebol af…

  Ik ben benieuwd!

  Rob

  Beantwoorden
 31. Ricardo
  Ricardo zegt:

  Nederland eind juli: 0 COVID IC opnames, 0 COVID doden. Maar..iedere dag 50 doden in Nederland door roken gerelateerde longkanker. Ieder normaal denkend lid van RIVM, OMT, Regering met oprechte interesse in volksgezondheid had hier meteen de conclusie uitgetrokken dat we ROKEN per direct moeten verbieden en NIET een noodwet moeten invoeren voor een niet langer actieve COVID griep. Since wanneer worden de GEZONDEN in quarantaine gezet in plaats van de zieken??? Prima dat we (ook) de aerosols aankaarten maar het interesseert ze niet…echt niet…Niet in NL , niet in de rest van de wereld. Dit is een wereldwijde aanval op de burgers, bewust top down gespeeld via de WHO en alle daaronder vallende RIVM’s…

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Goed voorstel! Op tijden dat de rokers naar buiten gaan, iedereen binnenblijven! Ik denk dat dat duizenden slachtoffers zal schelen.

   Beantwoorden
 32. Fred
  Fred zegt:

  Maurice, heb je ook wel een nagedacht over de vraag dat nu de houding en actie’s van het RIVM alle logica tart, dat het misschien wel ‘s zo kan zijn dat zij niet willen dat er veranderingen komen? Dat ze helemaal niet voor een alternatieve oplossing (anders dan hun eigen paden) willen gaan? Dat dit ‘tijd rekken’ wellicht past in hun agenda/strategie? Deze vraag zal je toch ook onder ogen moeten komen, gezien hun compleet onlogische opstelling. Dat kan niet alleen maar verblindheid zijn. Zeker niet als je de relatie tussen ministerie en RIVM kent.

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Uiteraard! Het zou jammer zijn als het vaccin klaar is op het moment dat de epidemie is uitgedoofd net als bij SARS etc. Het is ook niet voor niets dat AstraZenica met het goede nieuws over het vaccin naar buiten kwam op de dag dat het goede nieuws over het Interferon geneesmiddel werd gepresenteerd

   Beantwoorden
 33. Pieterv
  Pieterv zegt:

  Veel mensen geven hier hun mening en over het algemeen zijn deze positief.
  positief in die zin dat de meesten het er over eens zijn dat Maurice nog wel eens gelijk zou kunnen hebben m.b.t tot het aerosolen verhaal.
  maar de pest is dat het er op lijkt dat hij niet wordt gehoord, of toch in ieder geval te weinig.
  dus heb ik iets bedacht om hem een handje te helpen.
  waarom maken wij medestanders van Maurice niet een soort van pamflet/flyer op A4 formaat
  met daarop een eigen verzonnen tekst zoals bijv; WIL JE ECHT WETEN HOE HET ZIT MET HET CORONA VIRUS ? kijk op youtube naar interviews met Maurice de Hond en volg hem op zijn blog.
  Of; Ook geen vertrouwen in de overheid het RIVM en de WHO, volg Maurice de Hond op youtube en zijn blog.
  en hier gaan we het hele land mee beplakken, in treinen, bussen ,supermarkten noem het maar op.
  misschien dat een beetje kan helpen want want ik ben de traagheid van deze logge instituten best wel beu aan het worden.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Maurice vertegenwoordigd een visie waarin je deels of geheel mee kan gaan of kan verwerpen. Ik denk dat de kracht die we hebben schuild in het mee denken en redeneren en hierdoor je eigen inzichten te vormen. Essentieel daarbij is dat we uiteindelijk ieder voorzich een beeld hebben van hoe het zit.

   Het probleem is niet dat, Maurice niet gehoord wordt bijna ieder willekeurig persoon met wie ik spreek over covid-19 kent de in breng van de Hond. Het probleem is vooral, dat mensen de waarde niet kunnen vaststellen. En dat andere daar niet toe bereijd zijn. Geen enkel pamflet, flyer of andere manier van informeren veranderd dat behalve praten en uitleggen.

   Beantwoorden
 34. Fem
  Fem zegt:

  Geachte Maurice,

  U heeft weer een fantastisch artikel geschreven! Ik woon in Engeland en hier te lande ontbreekt het aan een onafhankelijke wetenschapper die via de TV en andere media zijn of haar duidelijke en volkomen betrouwbare informatie wat betreft COVID-19 aan het grote publiek kan meedelen. De angst (en onwetendheid) regeert.

  Kent u deze brief over het verplichte gebruik van mondkapjes, gericht aan de Directeur Generaal van de WHO en geschreven door o.a. Denis Rancourt, een Canadese vrijdenkende en onafhankelijke wetenschapper die al jaren in de clinch ligt met de gevestigde academische orde daar? http://ocla.ca/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-21-Letter-OCLA-to-WHO-DG.pdf.

  Heel veel dank voor uw bijzonder belangrijke bijdrage aan de corona-discussie en voor de bijstand in het geestelijk pastoraat van de natie. We moeten niet bang zijn maar verstandig, en de HVAC-systemen in openbare werkplaatsen en de horeca moeten z.s.m. corona-proof worden gemaakt. U heeft volkomen gelijk.

  Beantwoorden
 35. Hans
  Hans zegt:

  Klopt als een bus. Dus Maurice, zet nu eens die knop om. Het wordt pas weer normaal als iedereen is gevaccineerd. Bill Gates zegt het en Hugo de Jonge zegt het. Geloof dat nu maar. Die hele aerosolen discussie is leuk maar totaal irrelevant. Het gaat helemaal niet over het Coronavirus maar over ons. Wij zijn besmettelijk en moeten worden gemuilkorfd en gekortwiekt. Troost je, het vaccin is bijna daar. Welkom in het nieuwe abnormaal.

  Beantwoorden
 36. Tom
  Tom zegt:

  Goedemorgen, wat mij opvalt is dat niemand goed samenwerkt want de ene wetenschapper vindt zichzelf toch slimmer dan de andere. Als we niet zo VOL van ons zelf zijn en goed samenwerken heb je het beste resultaat. Maar het belang staat centraal i.p.v. de oplossing welk belang heb ik erbij, dus veelal politiek gekleurd!

  Er is veel meer dat we niet weten dan wat we wel weten maar als je met z’n allen (wetenschappers) goed samenwerkt kom je er wel!

  Beantwoorden
 37. G Key
  G Key zegt:

  Aerosollen is idd een belangrijk gegeven. Enkel bevinden zich bacteriën in deze aerosollen en geen virussen. Bekijk het werk van MD Andrew Kaufman en Dr Lanka. De laatste heeft een rechtzaak gewonnen omdat hij vertelde dat virussen in het lichaam ontstaan en niet van buiten komen. Zodra je in een gesloten ruimte zit zonder ventilatie, dan adem je bacteriën in maar geen virussen. Het virus komt in aktie zodra het lichaam in de overlevingsmode wordt gezet. Dus bij inhaleren van bacteriën of gif wordt het in het lichaam geaktiveerd en niet daarbuiten. Er is geen gouden standaard die kan bewijzen dat virussen van buiten komen.

  Beantwoorden
 38. Erik
  Erik zegt:

  https://www.bd.nl/binnenland/vrees-voor-nieuwe-coronagolf-door-lakse-bevolking-heel-zorgwekkend~a604233e/

  Dit zegt Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant.

  “ De ervaringen met het bron- en contactonderzoek vertellen Van der Zijden ook dat bedrijven alert moeten zijn op hun ventilatie, iets waar een groeiende groep wetenschappers al een tijd voor pleit. ,,We zien besmettingen in ruimtes waar mensen keurig afstand van elkaar hebben gehouden. Daarom zou ik bedrijven willen oproepen: pak die ventilatie aan, zorg voor een goede luchtcirculatie. En stuur personeel met klachten alsjeblieft meteen naar huis.”

  Zelfs de GGD gaat nu mee met de aerosolen, ze zien het gewoon nu in de praktijk!
  Hoe lang blijft de ezel nog koppig ?

  Beantwoorden
 39. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Nu hebben we in Hillegom kunnen zien wat er gebeurd met zo’n superspreading event in een Nederlandse setting. Namelijk dat binnen no time de GGD de controle kwijt is over de contact historie. Waar ken ik dat van? O ja, in maart hadden we precies hetzelfde…..

  Het is toch niet zo vreemd om te bedenken dat dit gebeurt? De jeugd heeft vakantie, wat gaan die doen? Lekker uitgaan en feesten met elkaar. Tja, daar ben je jeugd voor, ik kan me er alles bij voorstellen. En dat vindt plaats in discotheken en kroegen met harde muziek waardoor je in elkaars oor moet schreeuwen om iets te zeggen. Verder de deuren goed dicht vanwege geluidsoverlast die je anders krijgt. Een perfecte setting voor SARS-Cov2. Als daar iemand besmet rondloopt is binnen no time de hele kroeg besmet. En de dag erna de ouders. Waar heb ik dat eerder gezien… O ja, carnaval in Brabant.

  Dit is toch onbestaanbaar, we laten het gebeuren en we hebben gezien waar dat toe kan leiden als je dit op zijn beloop laat. Dat we leren is belangrijk, dat heeft Diederik Gommers zelf gezegd en daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar volgens mij leren we helemaal niets. Keer op keer een uitbraak, we staan erbij en kijken ernaar…………..en over een paar maanden verzuchten we, ja met de kennis van nu. WTF waar wachten we op. In plaats van dat we nu een situatie voorkomen kunnen we zeker straks in de herfst weer(!) als gekken achter de feiten aanhollen.

  Einstein had helemaal gelijk toen hij zei: Er zijn twee dingen oneindig, menselijke domheid en het universum, alleen van het universum ben ik niet helemaal zeker. Echt, ik gun iedereen zijn domheid, mijzelf incluis, maar NIET over de rug van de economie en de samenleving.

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Dit past perfect in de theorie zoals uitgerold door Maurice! De uitbaters hebben werkelijk alles wat het RIVM heeft uitgedacht aan maatregelen doorgevoerd. En toch hebben 27 van de 50 bezoekers het virus hier opgelopen! “Alle besmettingen waren na elf uur ‘s avonds, als de deuren dicht moeten vanwege het geluid’’, zegt Boy (de uitbater, zelf ook besmet geraakt).
   Het enige dat nog even gechecked moet worden is de ventilatie, waar het RIVM slechts bouwvoorschriften hanteert. Ik durf er wel een schoen om te verwedden dat die niet-Corona proof was…..

   Beantwoorden
 40. Gerald Docter
  Gerald Docter zegt:

  Beste Maurice,
  Allereerst veel dank voor het delen van informatie en je analyses.

  Die aerosolen route is idd overduidelijk voor mij. Maar over besmettelijkheid kreeg ik vanochtend een idee nav het lezen vd Mulhouse superspreading event. Ook ihkv de mazelen vergelijking. Zou het zo zijn dat de besmettelijkheid (tot nu toe beschreven als van 2 dgn voor tot 2 dgn na begin symptomen) een korte periode kent van grote besmettelijkheid, bv. een dagdeel of slechts een paar uur? En dat dat heel af en toe een superspreading event genereert, als je precies staat te zingen in de kerk of in de skihut, maar gemiddeld genomen nauwelijks besmettingen creert zelfs in een huishouden? En dat de besmettelijkheid toenoemt omdat de ontvanger ook zingt en het virus diep in zijn longen krijgt? Dat zou de enorm hoge percentages in de kerk vs de enorm lage gemiddelde percentages in een gewoon huis kunnen verklaren. Als het zo is, moeten we ook nogal wat beleid veranderen: dagelijks testen voor alle medisch en contactberoepen. Discos, kerken, bars en fitness kunnen echt niet (Zuid Korea kan dit beamen). Restaurants alleen met goede vertikale afzuiging en muziek moet uit. Etc.

  Gerald Docter

  Beantwoorden
 41. Dennis Nijhuis
  Dennis Nijhuis zegt:

  Dank voor al je werk Maurice!
  Gisteren gaf de Vlaamse viroloog bij Op1 ook toe dat de arosols een rol spelen. Uiteraard werd er niet op in gegaan door de presentatoren.

  Ik ben benieuwd wat je van het nertsen verhaal vindt. Die besmettingen moeten haast wel door de buitenlucht gaan. Wellicht zijn die beesten super gevoelig.

  Beantwoorden
 42. Jaap
  Jaap zegt:

  Met deze titel “De timmerlieden … RIVM” word ik een stuk minder gemotiveerd om je stukken op waarde te schatten. Laten we éen (ja, dat bestaat) conclusie van deze blog maar alvast vastleggen: “Er zijn leugens, grote leugens en statistieken, maar Maurice de Hond weet het hoe dan ook beter.” Raar, maar ik meen me te herinneren dat zoiets in zo’n soort setting al eerder fout is gegaan. Dat leidde toen tot een rechtszaak.

  Beantwoorden
 43. Ria van de Bunt
  Ria van de Bunt zegt:

  Beste Maurice,
  Bedankt voor al het werk dat je verricht, ik volg het met belangstelling en heerlijk om eens een ander geluid te horen. In heel veel zaken heb je zeker het gelijk aan je kant.

  Er is een kwestie waar ik geen antwoord op kan vinden. Namelijk deze: bijna alle katten hebben het corona virus doorgemaakt. Veroorzaakt diarree, en is verder een onschuldige infectie. Een enkele keer ontwikkeld bij de kat ten gevolge van corona de ziekte FIP, besmettelijke buikvliesontsteking en deze is dodelijk. Graag zou ik willen weten of corona bij de kat verband houdt met corona bij nertsen.

  Beantwoorden
 44. Joost
  Joost zegt:

  Beste Maurice

  Ik volg al een tijd je blogs en zie er zeker muziek in tav besmettingen onder controle te brengen. Volgens mij is het in ieders belang een uitweg te in deze crisis door het zij een therapie, vaccin of tools om besmettingen omlaag te brengen maar in plaats daarvan krijg ik ook vaak de neiging om een schoen naar de tv te gooien als ik bijv naar op1 kijk. Het is net of men er niet uit wíl komen.

  Vandaag dit bericht op nu.nl ; https://www.nu.nl/coronavirus/6065737/rivm-aantal-coronabesmettingen-987-fors-toegenomen-sinds-vorige-week.html

  Komen deze besmettingen door de versoepelingen? Immers nu geen griepseizoen en warm weer. Ramen en deuren staan open waardoor airosolen niet de kans krijgen lang rond te zweven? Aan de andere kant zien we geen toename in ziekenhuis of ic opnames. Medische vraag daaraan kan zijn of het virus inmiddels aan virtulentie verliest( ziekmakendheid) Ik weet dat het geen geografische vraag is maar heeft u misschien hierover toch nog input uit medische hoek? Vraag aan u is waar de besmettingen door komen, airco misschien?

  Hopelijk tijd om een kort antwoord te geven.

  Fijne vakantie in Italië.

  Groet Joost.

  Beantwoorden
 45. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Weer een duidelijk verhaal. Ik denk dat deze pandemie, hoe vreselijk deze ook is, ons veel leert over hoe ook influenza zich verspreidt. Omdat niemand immuun is voor SARS-CoV-2 krijg je een helder en onvertekend beeld. Deze lessen aangaande aerosol verspreiding en hoe je hierop kunt anticiperen middels goede ventilatiesystemen met desinfectie units met UV-straling, bevochtigingsystemen etc. kunnen griepepedimiën ook controleerbaar houden. Alhoewel een immuunprikkel niet slecht hoeft uit te pakken voor je fysieke gezondheid. Enfin, je kunt kwetsbare mensen beter beschermen.

  Beantwoorden
 46. Dick
  Dick zegt:

  Dag Maurice,

  Wat nu? Je wist één ding zeker, deze zomer zou er geen opleving komen. Laat het klimaat niet toe. Te hoge temperaturen. Verder zijn er geen grote evenementen en leven we veel buiten. Toch zie je in veel landen in Europa de besmettingen oplopen.
  Reden is logisch. De maatregelen worden steeds minder nageleefd.
  Dus nu niet met airco verhalen komen want die waren er een maand geleden ook en die kunnen dit dus niet verklaren. Met zijn allen in de kroeg in elkaars oren schreeuwen zorgt voor het doorgeven van het virus via grotere druppels.
  Na 7 maanden nog geen enkel bewijs dat aerosols zoveel virus kan bevatten dat het iemand kan besmetten.
  Schrok van het nieuws dat de viroloog van België politiebescherming nodig heeft vanwege heftige en ongenuanceerde kritiek.
  Blijf aub normaal doen tegen de hardwerkende mensen van het RIVM want wat ik hier soms aan reacties lees is echt triest. Je mag met mening verschillen maar je hoeft ze niet zwart te maken.

  Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Neem kennis van de feiten van de casus van café de Kleine Beurs in Hillegom. Volgens café-eigenaar en bezoekers zouden alle maatregelen zijn nageleefd.

   Zolang geschiedkundige Rutte en leraar basisonderwijs de Jonge toestaan dat groepen mensen in onvoldoende geventileerde ruimten (“na 23.00u deur dicht in de Kleine Beurs!) bij elkaar komen, blijven (grootschalige) besmettingen plaatsvinden.

   Hoe moeilijk kan het zijn?

   Maar het is moeilijk omdat er geen inzicht bestaat in de effectiviteit van de individuele maatregelen (handen wassen, in de elleboog niezen, 1,5 meter, verbieden bijeenkomsten binnen etc.). Het is moeilijk omdat er geen inzicht bestaat in de besmettingen (waar?) aan het begin van de coronacrisis (carnaval!).

   Om met Barry Stevens te spreken: “vooral doorgaan” met mensen “de maatregelen” op het hart te drukken om vervolgens verbaasd te constateren dat de besmettingen oplopen. Het is werkelijk in en intriest!

   Beantwoorden
  • JeB
   JeB zegt:

   Blijf a.u.b. normaal doen tegen iemand die aantoont hoezeer de hardwerkende (maar ook hard nadenkende??) mensen van het RIVM eerst met een ‘niet gevaarlijk’ virus kwamen, dan weer met een wel gevaarlijk virus, dan weer met een zwabberend mondkapjesbeleid en inmiddels schoorvoetend aangeven dat aurosols toch wel degelijk een rol spelen. En dat doet Maurice nog fatsoenlijk en beleeft ook.
   Het is een soort gevecht van David tegen Goliath. Maar als u zich graag schaart bij de Angsthazen rond laatstgenoemde die nu misschien wel weer het hele land in lockdown willen stoppen en dromen over de reddende 1,5 meter, doe dat dan. U kunt niet eens inzien dat degenen die het Corona beleid bepalen zichzelf momenteel langzaam vastlopen in hun eigen moeras.

   Beantwoorden
 47. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Situatieschets Café de Kleine Beurs in Hillegom: alle, maar dan ook werkelijk alle richtlijnen van het illustere trio Rutte, de Jonge en van Dissel zijn nageleefd:
  – krukken aan de bar die anderhalve meter uit elkaar staan
  – verplicht handen wassen aan de deur
  – glazen gespoeld met bloedheet water
  – tafels na ieder bezoek gedesinfecteerd “het was alsof je de tandartsenpraktijk binnen stapte” zo erg rook het naar ontsmettingsmiddel

  En dan duikt daar in het interview met de café-eigenaar de zin op waarvan je wist dat hij zou komen: ,,Alle besmettingen waren na elf uur ‘s avonds, als de deuren dicht moeten vanwege het geluid’’.

  Was er niet iets met ventilatie?

  En dan zegt Sjaak de Gouw, de directeur van de GGD Hollands-Midden in het radioprogramma Nieuws en Co het volgende: “Hoe de besmetting in het café precies is gegaan kunnen we nooit meer nagaan. Dat het zo massaal is, gebeurt niet vaak. We weten niet welke rol ventilatie bijvoorbeeld gespeeld heeft. Maar dat één persoon 23 mensen besmet is ongewoon. We zien ook bij het testen dat vrijwel iedereen die in de buurt was, positief is. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.”

  Dat hebben we niet eerder meegemaakt? Wat denkt de Gouw dat er met Carnaval is gebeurd? Hoe lang blijft het rivm bijeenkomsten van groepen in slecht geventileerde ruimten toestaan? Straks kan het hele land weer in lockdown terwijl iedereen zich netjes aan de richtlijnen van het rivm heeft gehouden.

  Misschien is het een idee om per direct bijeenkomsten in onvoldoende geventileerde ruimten te verbieden.

  Beantwoorden
 48. Eric
  Eric zegt:

  Beste Maurice, alle lof en waardering voor de enorme hoeveelheid tijd en moeite die je stopt in deze blog. God zij dank zijn er nog mensen zoals jij die bij gebrek aan gedegen onderzoek resp. het geheim houden van de resultaten daarvan toch in ieder geval heel erg goed beschikbare data verzamelen en analyseren. En als je iets niet zeker weet kom je daar open voor uit.
  Stap voor stap gaat de wetenschap toch om. Gisteravond Marc van Ranst bij “op1” waarbij hij duidelijk aangaf dat aerosolen een belangrijke rol spelen in zijn visie. Marc werd geïntroduceerd als “de Belgische Jaap van Dissel” maar kennelijk is hij dat qua uitspraken in ieder geval niet hetgeen hem wat mij betreft siert. Je krijgt stap voor stap uiteindelijk zelfs de timmerlieden van het RIVM aan je zijde denk ik dan als manisch optimist.

  Beantwoorden
 49. Sam Taytelbaum
  Sam Taytelbaum zegt:

  Nu weer een aantal besmettingen (24) in Hillegom in een bruin cafe.
  Lijkt mij een typische situatie voor aerosolen.
  Waarom heeft de regering weer toegestaan allerlei gelegenheden te bezoeken, met als richtlijn de 1,5m, de eigenlijk illegale persoonsgegevens verzameling aan de deur; wat helpt het allemaal als er niet goed geventileerd wordt? Is daar al wat over bekend? Kent iemand het cafe in kwestie?

  Beantwoorden
 50. diff
  diff zegt:

  Misschien wordt het tijd om wat concreter te worden dan eindeloos veel tekst:
  er zijn overduidelijke uitbraken bij Ribhouse Big Texas in Wanneperveen en bij
  café De Kleine Beurs in Hillegom met veel besmettingen.
  Bij deze superspreadevents moet het dus zo zijn dat de ventilatie niet goed is geweest.

  Maurice, volgens mij heb je contacten met personen/bedrijven die verstand hebben van luchtcirculatie/ventilatie, kun je die daar heen sturen om te gaan meten en conclusies te trekken.

  2de Optie: op deze site hebben veel mensen een bijdrage geleverd die verstand hebben van luchtcirculatie en ventilatie: kunnen die erheen gaan om zaken te controleren bij deze 2 Horecagelegenheden, idem om te meten en conclusies te trekken.

  Dat zullen de Horecagelegenheden zelf ook prettig vinden, want als het aan hun ventilatie heeft gelegen, dan pleit hen dat vrij van het niet handhaven van regels.
  En kunnen ze weer open als de mankementen aan ventilatie verholpen zijn.

  Lijkt mij een hele concrete, duidelijke actie, die meteen het bewijs levert voor Maurice zijn opvattingen en theorieën (die ik op het gebied van spreading, aerosolen en ventilatie steun).

  Gaat dit lukken? Wie gaat het doen?
  Graag de conclusies terugkoppelen in blog.

  Succes!

  Beantwoorden
 51. Erik
  Erik zegt:

  Vanavond bij op1 verbaasde Jan Kluijtmans zich er enorm over dat de opgelopen besmettingen bijna allemaal uit clusters bestaan ( die vaak slecht te herleiden zijn) en er amper seperate gevallen ( of groepjes van 2-3) zijn die niet tot de ongeveer 100 (!) clusters behoren.

  Heb geen schoen naar de tv gegooid vanwege het feit dat hij niet inzag dat ook dit enorm voor aerosole besmetting pleit.
  In maart dacht het OMT ook al dat er een los geval binnen zou wandelen waarvan men dan simpel bron – en contactonderzoek zou kunnen doen en nu in juli zit men nog steeds vast in die verkeerde gedachte en verbaast men zich wederom over al die clusters waar geen touw aan vast te knopen is wie waar besmet heeft!
  Het zijn gewoon in feite allemaal (mini) super spreading events, grote super spreading events hebben we gelukkig nog niet omdat grote evenementen in feite nog verboden zijn.
  En zelfs dan kan men dit al niet in de hand houden. Omdat men niet uitgaat van de primaire oorzaak ( aerosols) en er vervolgens zelf ook niets van snapt hoe al die clusters ontstaan.
  Aerosols en de enorme variantie van R waardoor binnen de een er 20 aansteekt in de kroeg of op een uitvaart, terwijl 70% niemand aansteekt.

  Ik vrees dat het kwartje niet meer gaat vallen bij het OMT

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Je vergeet 1 belangrijk ding te vermelden: Kluitmans maakte zich grote zorgen omdat het naleven van de huidige maatregelen (1,5m etc.) kennelijk niet helpt!

   Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Volgens dhr. de Gouw van de GGD in hetzelfde programma komt die clusterverspreiding ook vooral buiten voor bij het barbequeen.

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Ik weet niet hoe bij jou het barbequen gaat. Maar ik heb nogal wat keren meegemaakt dat de barbeque buiten stond en daar het eten werd bereid, maar dat we binnen zaten te eten.
    Hing vooral af van het weer en hoe laat de barbeque was. Kortom: we weten dan nog echt niet of de besmetting binnen of buiten plaats vond.

    Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Omdat ze airborne besmettingen blijven ontkennen zijn ze gedoemd om regressief door de achteruitkijk spiegel met behulp van Testing & tracking&tracing te zoeken naar brandhaarden die hun kwalijke werk al lang gedaan hebben om vandaaruit nieuwe brandhaarden proberen te voorkomen, terwijl ze het zichzelf veel makkelijker en effektiever hadden kunnen maken door preventief naar superspread omstandigheden te zoeken die weleens brandhaarden zouden kunnen worden!!

   Beantwoorden
  • Robbie K
   Robbie K zegt:

   Maurice en lezers, dit artikel gevonden in de WHO database:

   https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jamp.2020.1616 :

   In 1986 and 1987, a team of aerosol researchers from the Institute for Biophysics at the GSF (Research Center for Environment and Health) in Frankfurt investigated inhaled and exhaled aerosol particles. Their goal was to measure the growth of these aerosol particles in the airways. Using a very powerful laser directly in front of the mouth, they were able to measure both the number and the size of inhaled and exhaled particles.(1) With a two mode laser photometer, they were able to count and measure aerosol particles in a size range between 0.2 and 10 μm. These researchers discovered a strange phenomenon. The test persons’ lungs seemed to function like an “aerosol generator.” Even after minutes of inhaling particle-free air, the subjects exhaled different concentrations of very small aerosol particles. Particles with an aerodynamic size range >5 μm were not found in the exhaled air during quiet breathing.

   The team began to investigate this “disruptive factor” in more detail and discovered the following phenomena:

   (1) The lungs produce aerosol particles with a size of ∼0.4 μm in diameter.

   (2) The production rate differs considerably between individual test persons. The measured aerosol concentrations varied between a few tens of particles per liter of exhaled air to several thousand particles per liter.

   (3) The particles are produced during inhalation and are released with the subsequent exhalation

   (4) The particles do not arise in the upper but in the lower very small airways. At the beginning of an exhalation in the first ∼200 mL, there are no or very few particles, and at the end of the exhalation the concentration increases.
   (5) Respiratory flow rate had no influence on aerosol concentration.

   (6) On test day 1, a multiple of the exhaled particles were measured in one of the subjects. The following day, he reported sick due to a respiratory infection. When he recovered, his aerosol concentration was back to normal.

   The hypothesis of how these aerosol particles are created is that small airways collapse during exhalation and are reopened during the subsequent inhalation, creating small mucus/surfactant droplets that are exhaled with the subsequent exhalation. In patients with respiratory infections, the increased production of surfactant and mucus could enhance this process. The data at that time were only published as lectures and posters at a congress.(2)

   The results of this study and the study itself have been forgotten

   Beantwoorden
    • Robert
     Robert zegt:

     Wat ook belangrijk is, is dat de aerosolen en met name de uitgeademde (dus niet de uitgehoeste) wel degelijk veel besmettelijke virussen kunnen bevatten en dit geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor Sars-cov-2 en dat is nu precies wat de WHO in twijfel trekt en als argument gebruikt om de airborne besmettingen niet te erkennen!!

     Beantwoorden
   • Herman Steigstra
    Herman Steigstra zegt:

    Dit is inderdaad zeer interessant. Mag ik zo vrij zijn de belangrijkste conclusies samen te vatten?
    * 99% van de uitgeademde lucht zijn aerosolen<2 μm
    * Niet-medische mondmaskers vangen alleen de druppels af, niet de aerosolen, medische wel grotendeels
    * Aerosolen worden reeds geproduceerd bij gewoon ademhalen, niet in het bijzonder bij hoesten

    Wat apart dat virologen hun vakgebied niet bijhouden. Misschien moeten we het eens aan een jongere generatie voorleggen?

    Beantwoorden
 52. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Hoe ziek zijn/worden de besmette personen? In deze tijd, met veel buiten en ramen open, wanneer je dan toch besmet wordt (na 23.00 door gesloten deuren i.v.m. geluidsoverlast, Hillegom), hoe hoog is de virale dosis dan over een paar uur bezien?

  Kunnen we niet spreken van “spontane inenting”?

  Het BCO onderzoek zal het RIVM gaan nekken. De preciese data zal de schuldige gaan aanwijzen. Ik gok dat van de besmette personen in Hillegom, degene die om 23.15 naar huis zin gegaan niet ziek worden, hoe later naar huis, hoe zieker (algemeen gesproken, correctie voor leeftijd, fitheid, e.d.)

  Beantwoorden
 53. DeManMetDeJuisteInfo
  DeManMetDeJuisteInfo zegt:

  Tip: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436510000605

  This study uses a hierarchical approach generalizing over twelve human challenge studies collected in a literature search. Distinction is made between aerosol and intranasal inoculation. The results indicate high infectivity via either route, but intranasal inoculation leads to about 20 times lower infectivity than when the virus is delivered in an inhalable aerosol.
  The estimated probabilities of exposure and infection are within the same order of magnitude, indicating that one cannot readily discard either route as unimportant for transmission. The advantage of sedimenting droplets carrying a higher virus load is compensated by their smaller chance of contact combined with the lower infectivity of upper respiratory tract inoculation. Similarly, the more efficient inoculation of small aerosol particles is compensated by their smaller virus content. For example, outdoor aerosol transmission is not likely due to dilution and dispersion by ambient wind speeds and turbulence, whereas in closed environments, particularly with low ventilation, aerosol transmission is more likely.

  Beantwoorden
 54. Mike
  Mike zegt:

  Hallo Maurice,
  Kun je ook onderzoeken of men die zogenaamde besmettingen verzint? Wie laat zich uberhaupt testen? Kunnen nooit zoveel mensen zijn als dat de statistieken verzinnen? Die testen zijn nml niet eenvoudig, pijnlijk, tijd verslindend en vergt veel labwerk en personeel ?Door brandhaarden op bijeenkomsten te bedenken en aantal besmettingen verhogen, willen ze alles zogenaamd plausible maken.Misschien door een enquete van mensen die zich daadwerkeleijk hebben laten testen?
  En /Of er echte beelden uit ziekenhuizen van gewone mensen zijn, die geen chaos op IC’s etc zien. Kan mij niet voorstellen dat niet al heel de wereld is besmet .

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *