Zo word je besmet door aerosols en dit kan je er tegen doen

Gelukkig gaan mede door de publiciteit rond de brief van de 239 wetenschappers aan de WHO steeds meer mensen onderkennen dat aerosols een belangrijke bron zijn waardoor mensen worden besmet. Op 2 april heb ik daar dit over geschreven en op 18 april heb ik daar bij Op1 over gesproken. Superspreading events zijn de aanjager van de pandemie en ik heb hier laten zien dat het overgrote deel van de besmettingen daarmee samenhangen.

De belangrijke rol van aerosols

Onderzoeken en logica wijzen uit dat bij superspreading events het gewoon niet anders kan dan dat de besmettingen via de lucht de oorzaak zijn geweest. In deze database staan o.a. 500 van die events wereldwijd, waarbij telkens meer dan 100 mensen zijn besmet.  Het is volkomen onlogisch om te denken dat die mensen via direct contact met een besmet persoon zijn geïnfecteerd.

Het onderzoek van prof. Streeck in Heinsberg geeft daar ook sterke aanwijzingen voor.

Dat 10% van de besmette mensen voor 80% van de besmettingen zorgen, 20% voor 20% en 70% voor 0%, zoals Adam en Cowling hebben vastgesteld leidt tot een aantal belangrijke conclusies:

 • Buiten superspreading events is het risico om besmet te worden niet zo erg groot. Bij contactonderzoeken wereldwijd blijken huisgenoten van besmette personen zo tussen de 10% en 35% besmettingen op te leveren. Dus de overgrote meerderheid van de huisgenoten wordt niet besmet door een patiënt thuis.
 • Bij superspreading events kunnen velen tegelijk worden besmet en dan laat het onderzoek in Heinsberg zien dat je dan veel zieker wordt dan als je thuis wordt besmet. (Daar hadden ze 1,6 keer zoveel symptomen en thuis had 36% van de besmette personen geen enkel symptoom en bij carnaval 16%.)

In feite zijn er drie mogelijke besmettingswegen en de bovenstaande cijfers, maar ook veel meer studies die er inmiddels over COVID-19 bestaan, alsmede dierproeven die er uitgevoerd zijn met influenza, wijzen het volgende uit:

 • De kans dat je besmet wordt via het aanraken van oppervlaktes waar een patiënt virus op achtergelaten heeft is (heel) klein. In ieder geval veel kleiner dan menigeen in Nederland denkt. (Ook de Amerikaanse RIVM heeft die dreiging afgeschaald).
 • De kans dat je besmet wordt omdat een besmet persoon je binnen de 1,5 meter in je gezicht hoest, niest of anderszins, is veel kleiner dan menigeen denkt.

Allereerst moeten die druppel(s) dan ook echt op een plek komen waar het virus überhaupt bij de ander kan toeslaan (en dat is dan met name de neus van de ander). En die kans is echt niet zo groot zoals deze studie laat zien.

Vervolgens moet dat virus zich dan ook in het lichaam kunnen vermenigvuldigen. En er wordt in de literatuur gesteld dat het echt niet zo is dat men, als het virus in de neus terechtgekomen is, dan vervolgens ook zeker ziek wordt. Enerzijds kan het zijn dat het lichaam het virus verwijdert in de richting van de slokdarm. Anderzijds kan het zijn dat als er te weinig virusdeeltjes in die druppel zaten, het lichaam de aanval van het virus kan afslaan. Wells liet dat al in 1955 zien.

Interessant is dat op de website van het RIVM over influenza wel aangegeven staat dat de aerogene verspreiding tot een veel grotere besmettingskans zal leiden dan via de neus.

 

Dat dit bovenstaande zo is wordt ondersteund door de waarnemingen dat blijkbaar 70% van de mensen niemand anders besmet. Dus zelfs als je dagen samen bent met een patiënt in je huishouden, wordt het overgrote deel van die huisgenoten nog niet besmet.

 • De dominante manier om besmet te raken gaat via de lucht en er zijn steeds meer studies die dat zeggen, zoals deze. Zelf denk ik te kunnen aantonen dat dit in 95% of meer van de gevallen is, maar dat maakt voor het vervolg niet zoveel uit. Ook als je denkt dat het maar voor de helft is, zoals prof. Christian Drosten, de adviseur van Merkel, dan is de rest van het onderstaande even belangrijk.

(WHO/RIVM houden het erop dat aerogene besmetting maar heel weinig voorkomt, maar dat past gewoon niet bij het verschijnsel dat tijdens superspreading events zoveel mensen tegelijk worden besmet.  En besef dat een ‘superspreading event’ al als zodanig wordt aangemerkt als er in een locatie op ongeveer hetzelfde moment meer dan 7 mensen besmet zijn geraakt).

En als u desondanks denkt dat de aerosols onbelangrijk zijn, dan mag u hier stoppen met lezen.

 

Besmet worden door aerosols

Al in 1955 toonde Wells aan dat het inademen van aerosols door proefdieren, tot zijn eigen verbazing, tot veel ingrijpender schade aan longen leidde dan als het via grotere druppels verliep. Zijn verklaring is een heel logische.  Als de ziekte vooral in de lagere luchtwegen huishoudt (de longen), hetgeen het geval is bij COVID-19, en het virus dat het lichaam binnenkomt, nestelt zich direct in de longen, dan is dat voor het virus de beste plek om toe te slaan. (Een virus als HIV slaat weer op een heel andere plek toe en wordt dan ook op een heel andere manier overgedragen).

Je merkt vaak dat mensen denken dat als je maar met één virusdeeltje in contact komt, dat je dan automatisch besmet wordt en behoorlijk ziek zal worden. Dat is -gelukkig- niet waar. Het menselijk lichaam is erop gebouwd om allerlei “aanvallen” van virussen en bacteriën af te slaan en doet dat doorgaans heel goed. Maar soms is die aanval zo groot voor het lichaam, dat dit afslaan niet lukt. Dat heeft dan zowel te maken met de omvang van die aanval als de conditie van het lichaam van een persoon om die aanval af te slaan. En ook dat scheelt per ziekte.

Bij COVID-19 weten we inmiddels dat een groot aantal mensen antistoffen heeft opgebouwd, zonder dat ze symptomen van de ziekte hebben opgemerkt. Over wat dit cijfer precies is wordt nog gediscussieerd, maar lijkt ergens tussen de 30 en 50% te liggen. (Inmiddels heeft de WHO aangegeven dat mensen zonder symptomen blijkbaar ook niet in staat zijn om anderen te besmetten).

Hoe de ratio precies is tussen besmet worden en eraan overlijden is ook nog niet precies bekend. Maar na cijfers van 3% van het RIVM, zie je nu cijfers die (ruim) onder de 0,5% liggen. En dan zijn het nog vooral mensen boven de 70 en meestal ook nog met onderliggend lijden. Van de mensen in Nederland die aan deze ziekte zijn overleden is minder dan 10% jonger dan 70 jaar (en daarvan had het overgrote deel onderliggend lijden).

Dat is heel belangrijk om je te realiseren, zodat je ook beter begrijpt welke risico’s je wel of niet loopt.

Het cruciale begrip bij de besmetting via aerosols is de “viral dose”: het aantal besmettelijke virusdeeltjes dat nodig is om een ander persoon te besmetten. Dat aantal is niet bekend, maar laten we daar ten behoeve van de onderstaande uitleg een getal aan koppelen: 1.000 besmettelijke virusdeeltjes zijn nodig om persoon A dusdanig te besmetten in zijn longen, zodat hij symptomen krijgt van die ziekte. (Bij persoon B kan dat dus een hoger of lager getal zijn).

Twee componenten zijn dan belangrijk om dat getal van 1.000 te bereiken. Hoeveel besmettelijke virusdeeltjes er in de lucht zijn van de ruimte waar je aanwezig bent en hoeveel tijd je in die ruimte doorbrengt. Dit staat in het interessante artikel van prof. Bromage.

Dus als je 10 besmettelijke deeltjes per minuut inademt, dan moet je 100 minuten inademen om die grens van 1.000 virusdeeltjes te bereiken. Adem je er 20 in per minuut, dan haal je die grens na 50 minuten.

Nu is er goed nieuws: als je naar superspreading events kijkt, dan zijn er sterke aanwijzingen dat je best een tijd aanwezig moet zijn en het virus moet inademen, alvorens je daar ziek door kan worden. Zelfs op plekken waar je van zou kunnen denken dat er nogal wat virus in de lucht geweest moet zijn, dan nog lijkt het erop dat het wel meer dan een half uur gekost lijkt te hebben om voldoende virus in te ademen om ziek te worden.  (Maar zoals gezegd, dat scheelt ook weer per persoon, omdat ouderen die grenswaarde eerder zullen bereikt hebben dan jongeren). En op plekken waar er weinig virus in de lucht is geweest zou het wel eens (veel) meer dan 1 uur hebben gekost om er ziek van te worden.

Met dat als input kunnen we zowel een beleid ontwerpen om te zorgen dat deze vorm van besmet worden zo min mogelijk voorkomt, als een aanpak beschrijven die u zou moeten volgen om te zorgen dat u niet op deze manier besmet wordt.

 

Voorkomen van dit soort besmettingen

Het gaat dus om binnenruimtes waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn, die elkaar normaliter niet of niet vaak ontmoeten. Dit geldt niet voor jezelf thuis, als daar geen vreemde mensen komen. In dat laatste geval zijn er wel voorzorgsmaatregelen te nemen, die ik verderop in dit blog vermeld.

 • Zorgen dat de lucht in een ruimte zoveel mogelijk wordt ververst. Dan worden de virusdeeltjes verdreven. Dat kan door goede ventilatie (ramen/deuren tegen elkaar open en/of een HVAC-systeem die veel verse lucht naar binnen haalt).
 • Aan een HVAC-systeem iets toevoegen waardoor het virus uit de lucht wordt gehaald: filters of andere hulpmiddelen. (Daarom stel ik een Deltaplan Ventilatie voor, om zowel te zorgen voor voldoende verse lucht als ervoor te zorgen dat het virus uit de lucht wordt gehaald).
 • Als het bovenstaande niet (goed) kan, dan ervoor zorgen dat de aanwezigen in een besloten ruimte geen of weinig aerosols de lucht in brengen. Dat betekent restricties toepassen ten aanzien van het zingen/schreeuwen/luid praten en/of mondbescherming dragen.
 • Uit onderzoek blijkt ook dat als in die ruimte de relatieve luchtvochtigheid ergens tussen de 40% en 60% is, het virus het kortst in de lucht blijft zweven. Dit is o.a. op deze site te zien waar doktoren oproepen om deze luchtvochtigheid aan te houden.

Belangrijk is hierbij wel in beschouwing te nemen dat het gevaar alleen maar kan ontstaan als er iemand aanwezig is die besmettelijk is. Dat is dus iemand die zelf besmet is, wellicht asymptomatisch, maar die zich blijkbaar goed genoeg voelt om niet thuis te blijven.

Op dit moment zijn er in Nederland -gelukkig- heel weinig van dat soort mensen, zodat op dit moment het risico om in een ruimte aanwezig te zijn waar je een tijd besmettelijk virus kunt inademen, heel klein is.

(Besef dat in de slachterijen de grote uitbraken met name zijn ontstaan, omdat men werkt op plekken waar de temperatuur laag wordt gehouden -onder de 10 graden- en weinig ventilatie is. Die combinatie is voor de aerosols de ideale conditie om lang in de lucht te blijven hangen.  De uitbraken in warme landen nu waar veel airco’s worden gebruikt, zoals de zuidelijke staten van de VS, diverse landen in het Midden-Oosten, hangen daar ook sterk mee samen).

In het najaar wordt het gevaar in Nederland veel groter dat zich situaties zullen voordoen dat er wel virus in de lucht hangt en ingeademd wordt. Dat hangt samen met het kouder worden en de lagere luchtvochtigheid (in grammen water per kilo lucht). En dat de menselijke activiteiten meer naar binnen gaan. Dat is dus de situatie geweest bij de grote uitbraken in Nederland die zich hebben voorgedaan in de 4 weken na 25 februari. Besef dat op basis van het aantal ziekenhuisopnames eind maart, het aantal nieuwe besmettingen per dag rond 10 maart, naar schatting tussen de 25.000 en 50.000 moet hebben gelegen.

En daar waar in zorginstellingen een groot deel van de bewoners besmet is geraakt, is de kans het grootst dat dit gebeurd is doordat het virus via het ventilatiesysteem over de bewoners is verdeeld, dan dat dit is gekomen doordat besmettelijke personen zonder mondbescherming in contact zijn gekomen met de bewoners.

Het voorgestelde Deltaplan Ventilatie dient ertoe om te zorgen dat de omstandigheden die kunnen leiden tot superspreading events in de komende winter uit Nederland verdwijnen.

Voorkomen dat u zelf besmet wordt

Tot en met eind september is het risico dat u in Nederland in een ruimte bent met iemand die anderen kan besmetten heel klein. Maar daarna gaat die kans duidelijk toenemen.

Als het Deltaplan Ventilatie zou worden uitgevoerd, dan zouden we weten welke besloten ruimtes wel ‘coronaproof’ zijn. In die ruimtes loopt u dus geen gevaar om via aerosols besmet te worden. Daar kunnen dus alle activiteiten normaal doorgang vinden.

Als een ruimte niet coronaproof is, dan zijn er dus een aantal belangrijke punten waar dan wel rekening mee gehouden moet worden:

 • Ramen of deuren kruislings open houden, waardoor er frisse lucht van buiten komt en de lucht met de aerosols van binnen naar buiten wordt gedreven.
 • Als dat niet mogelijk is, dan het volgende doen:
  • Zorgen dat alle aanwezigen mondbescherming dragen (zoals in het openbaar vervoer)
  • Zorgen dat men niet zingt, schreeuwt of veel praat
  • Niet te lang in die ruimte verblijven en (zeker als je tot een kwetsbare groep behoort) zelf wel mondbescherming dragen.

Hoe meer ruimtes coronaproof zijn, hoe minder het normale leven wordt gehinderd en hoe kleiner het risico is op uitbraken met allerlei ongewenste gevolgen (zoals regionale lockdowns e.d.).

Juist daarom vind ik het zo belangrijk dat er als de wiedeweerga begonnen wordt met dat Deltaplan Ventilatie, waarbij alle binnenruimtes met HVAC-systemen een coronaproof stempel kunnen krijgen, die ook zichtbaar is voor de aanwezigen. Zodat zij op basis daarvan weten wat hun risico’s zijn en hoe zij zich daar kunnen gedragen.

 

De thuissituatie

Ook thuis kunnen aerosols een rol spelen bij de besmetting, maar dan is er natuurlijk wel een heel belangrijke voorwaarde: dat er iemand thuis is die anderen kan besmetten.

Dat zal inmiddels zo weinig het geval zijn, dat u zich, op het moment dat je alleen bent met je huisgenoten, geen zorgen hoeft te maken voor dit virus in de lucht.

Alleen als er anderen in jouw huis komen, en dan met name in het najaar of winter, is er (iets) meer risico. Je kunt dat risico verminderen door te zorgen voor frisse lucht, en/of de luchtvochtigheid te brengen naar een niveau tussen de 40% en 60%.

En als je je toch nog zorgen maakt, moet je de tijd dat men met elkaar doorbrengt niet te lang maken, of mondbescherming dragen. Of de activiteit buiten uitvoeren (in de tuin, op het balkon, in het park).

Het zorgen voor de verdrijving van de lucht binnen door verse lucht van buiten is daarbij de beste strategie.

Blijf proberen te beseffen hoe klein de risico’s zijn. Zeker in de komende maanden. Je verpest je eigen leven als je continu bang bent voor iets waarvoor de kans dat het gebeurt zo klein is. Want zelfs als je besmet wordt, is de kans dat je erg ziek wordt of er dood aan gaat ook weer klein. Ik heb in mijn kennissenkring oudere mensen die zo bang zijn om besmet te worden, dat ik denk dat die angst een groter risico vormt voor hun gezondheid, dan het echte risico om erg ziek te worden of dood te gaan aan COVID-19.

Door goed te weten hoe groot/klein je risico’s zijn en op welke plekken en wanneer je risico’s groter en kleiner zijn, kun je best leven in een wereld waar COVID-19 nog best wel een tijdje onder ons zal zijn. (Zeker als WHO/RIVM stug volhouden om niet de juiste maatregelen te nemen om besmettingen te voorkomen.)

145 antwoorden
 1. Karel Beckman
  Karel Beckman zegt:

  Met alle respect voor het goede werk van Maurice de Hond, de vraag is of we obsessief bezig moeten zijn met het voorkomen van besmettingen door corona en of we daar onze hele maatschappij voor moeten aanpassen. Zeker mensen waarvan niet is aangetoond of waarvoor geen aanwijzingen zijn dat ze besmet zijn met corona moeten het recht hebben om te leven zoals ze willen, dus zonder verplichte mondkapjes en zonder verplicht afstand houden. Als we dit principe los laten, geven we de overheid het recht om ons leven in verregaande mate te bepalen. Voor altijd, want er zullen altijd virussen zijn.

  Beantwoorden
  • Bob
   Bob zegt:

   Beste Karel,

   Dat getuigt van weinig respect voor je medemens. Kijk eens om je heen in de wereld: al die doden die in provisorische graven moeten worden gestopt zonder dat dierbaren behoorlijk afscheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld in landen waar ze jouw “methode” toepassen in Latijns Amerika, India, USA etc.. Denk ook aan de langdurige complicaties die nog lang kunnen optreden na “genezing”: dus ook bij jongeren (dit is echter nog zeer onderbelicht). Aan al die mensen die in de gezondheidszorg werken die misschien straks weer overbelast worden. Zelf zit ik in 2 verschillende risico groepen (hoge bloeddruk, astma) wat betreft een mogelijk ernstige complicatie van deze ziekte. Dit is echt geen gewoon griepje. En dan nog: de Spaanse griep doodde meer meer dan 20 miljoen mensen (100 miljoen wordt ook wel genoemd omdat het een nieuw griepvirus was waartegen de samenleving nog geen antistoffen had ontwikkeld. Maar ook als het virus jou niets ernstigs aandoet kan je nog wel anderen besmetten. Ook kan je anderen besmetten als je nog geen symptomen hebt maar wel het virus onder de leden.

   Ik vind het dus prima dat de overheid de zwakkeren in de samenleving beschermt tegen mensen die denken ze met niemand rekening hoeven te houden. Dat zou dus niet nodig hoven te zijn als iedereen zelf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt (bijv. mondkapjes dragen) en respect heeft voor mensen die hier minder onbevangen tegen overstaan, maar dat is dus onmogelijk. Vandaar dat tijdelijke regels wel nodig zijn en ik denk dan gelukkig dat er dan nog mensen zijn die niet alleen maar aan zichzelf denken.

   Beantwoorden
   • Ricardo
    Ricardo zegt:

    Beste Bob.
    Leuk geprobeerd, maar je kunt niet steeds een hele economie platleggen omdat 1% van de bevolking (70/80 + met onderliggende risico’s) een risico loopt. Dat levert (net als nu) meer doden op dan dat het bespaart, nog los van het niet dat onze medici dan niet betaald kunnen worden. Wat jij je dus beter druk om kunt maken (maar ik geloof niet helemaal dat jij echt in de 80+ bent) is de overheid en RIVM aanspreken op hun TOTAAL gebrek aan beschermende maatregelen voor de zorg/verpleeg te huizen. Mondkapjes werden onthouden aan personeel met dodelijke kruisbesmettingen tot gevolg. Tests die er wel waren werden niet ingezet in bejaarden tehuizen. WERKEND medicatie (HCQ+ Zink als profylaxe) is VERBODEN en nu dus ontkenning dat aerosols de DRIJVNEDE besmettingsbron zijn. Keer op keer standpunten die onnodig veel doden kosten. Dus sorry maar je pleidooi slaat nergens op. Mijn vader (die wel 80+ is) denkt er net zo over…

    Beantwoorden
   • Peter
    Peter zegt:

    Beste Bob,

    Ik begrijp je angst. Die is er behoorlijk ingepeperd de laatste tijd. Ook Maurice zou wat meer moeten doen om die weg te nemen.
    Als je aan de andere kant de blogs van Maurice goed leest en ook naar ander bronnen kijkt, zal je zien dat er heel veel te doen is om te voorkomen dat kwetsbaren ziek worden. Als je wilsbekwaam bent en tot de risicogroep behoort kijk naar Rob Elens en zorg voor voldoende vitamines (C en D) en zink. Hij noemt ook een alternatief voor HCQ om de zink beter in je systeem te krijgen.
    Het gaat om zelfzorgmiddeltjes. Wel volkomen onterecht trouwens dat HCQ is verboden.
    Zorg daarnaast voor goede luchtvochtigheid en verse schone (evt geïoniseerde) lucht.
    Gezonde mensen opsluiten en muilkorven is geen optie meer en volkomen onnodig.
    2 jaar geleden ben ik stevig door die zware griep gepakt. Geen ziekenhuis, maar bepaald geen pretje, maar daarom blijf ik geen seconde extra thuis (behalve als ik ziekte verschijnselen heb natuurlijk)

    Beantwoorden
   • Nico
    Nico zegt:

    Het spijt me voor jou als je in de risiko groep valt maar je kan niet eigenwijs zijn en het leven van de rest van het wereld (98%) veranderen en verpesten.
    Ik zal ook mijn leven niet verpesten omdat ik anderen dan kan besmetten. Als de anderen bang voor de natuurlijke (dus tussen virus) leven zijn, dan moeten zij de maatregelen volgen en niet de vrijheid van de anderen aantasten.

    Beantwoorden
  • Dwight
   Dwight zegt:

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513410/ : Asymptomatische patiënten zijn minder besmettelijk dan men dacht.. Deze hebben nul mensen besmet volgens deze studie. Goed nieuws voor de 80% van de bevolking die asymptomatisch is en geen besmettingsgevaar vormt…De overigen kunnen symptomen hebben en kunnen anderen moeilijk besmetten bij goede ventilatie (volgens vele wetenschappers, studies).

   Beantwoorden
   • Dick Janssen
    Dick Janssen zegt:

    Die paper beschrijft één (!) persoon die als gevolg van al bestaande hart/long problemen in het ziekenhuis werd opgenomen en ook positief werd getest met PCR maar geen typische COVID-19 symptomen had. Het tijdstip (!) en de oorzaak van corona besmetting zijn niet bekend. In het ziekenhuis trad geen besmetting op van personen die persoonlijke bescherming droegen en met haar in contact kwamen. Die studie zegt niets over de kans op verspreiding door asymptomatisch besmette personen. Geen best paper.

    Beantwoorden
    • Dwight
     Dwight zegt:

     1 persoon en 455 anderen. 1 HIV patiënt laten besmetten met 455 anderen, zegt ook niets? De kans dat de conclusie waar is houdt stand als je alle corona-doden door (openlucht) evenementen van juni in acht neemt: bijna 0 door voorwaardelijke kansen te hanteren. Empirisch bewijs is er gewoon over de hele wereld en in andere studies over SSE’s. Gezonde mensen die asymptomatisch zijn horen niet in quarentaine te zitten volgens vele artsen. Het is puur FUD (fear uncertainty doubt) om mensen voor bepaalde statistieken op te hitsen. Dit gebeurt regelmatig op de beurs, nu ook met COVID-19.

     Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Misschien zou het deltaplan ventilatie zich moeten richten op instellingen waar veel kwetsbaren bij elkaar komen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagbestedingslocaties, kerken en koren.

   Beantwoorden
  • Jan
   Jan zegt:

   Maar ik vraag me ook af waarom 100% van de bevolking maatregelen moet verdragen die ongeveer 2% van de bevolking moeten beschermen. En dat met alle negatieve gevolgen voor de overige patiënten in de gezondheidszorg maandenlang. En voor de psychische gevolgen voor de nu nog gezonde mensen. En wat denk je wat er gebeurt met de economie?
   Slechts ongeveer 0,21% van alle overledenen onder de 70 jaar betrof gezonde mensen, de overige 1,89% hadden één of meer onderliggende ziekten. Mijn eigen sterfte risico schijnt iets van 0,18% te zijn, oftewel een kans van 1: 555. Nou, dat risico wil ik wel lopen! De huidige maatregelen zijn dan ook niet bedoelt voor mij! En die gaan wat mij betreft dus tegen alle logica in. En dan zijn er nog veel jongere mensen die helemaal niets kunnen oplopen. Schande!
   Maar ja, als ik wel tot de gevoelige doelgroepen behoorde zou ik zelf zoveel mogelijk maatregelen willen treffen ter bescherming. En dit ook van de overheid verwachten. En wilde ik ook niet door andere, gezondere mensen, besmet kunnen worden.
   Maar eigenlijk lopen de gevoelige doelgroepen zelf ook weer een relatief laag risico, vergeleken met de risico’s door de andere ziekten die ze al hebben. Die ook (helaas) dodelijk kunnen zijn.
   Verder is het misschien zo goed als ondoenlijk de maatschappij in te delen in ‘groepen met risico’ en ‘groepen zonder risico”. Waar leg je de grens bij de uitvoering van de maatregelen? Ik zou het niet weten. En kan iemand die Covid had, nu wel of niet een ander ( die het nog niet had) alsnog besmetten? Hoeveel asymptomatische dragers zonder klachten zijn er? Wanneer is een asymptomatische drager weer Covid vrij, bestaan er überhaupt wel van die dragers, enz. Veel is voor mij nog niet helemaal zeker.
   Maar het allesoverheersende gevoel op dit moment is toch, dat de solidariteit misplaatst is. En dat de optelsom hiervan groter en slechter is en gevaarlijker is. Dat dit heel foute consequenties gaat krijgen. En dat een aanpak, uitsluitend gericht op maatregelen ter bescherming van de kwetsbaren beter zou zijn, hoe moeilijk in uitvoering ook.

   Beantwoorden
  • Nico
   Nico zegt:

   Helemaal mee eens.
   Ik zal ook mijn leven niet verpesten omdat ik anderen dan kan besmetten. Als de anderen bang voor de natuurlijke (dus tussen virus) leven zijn, dan moeten zij de maatregelen volgen en niet de vrijheid van de anderen aantasten.

   Beantwoorden
  • Martin
   Martin zegt:

   Nee karel het is niet de vraag of we door moeten gaan met het voorkomen van besmettingen door corona. Het is de vraag in welke mate het doorgaan met ‘gewone leven’ een perversie is geworden.

   De regels die gesteld zijn door de rijksoverheid is het minimale dat nodig is om escalatie in de verspreiding van het virus te voorkomen.

   Je zal er maar met je botte verstand zo tegenin gaan zoals jij. Maurice zijn voorstellen leggen de lat een stuk lager voor degenen die inderdaad zonder rekening te houden met anderen gewoon doorgaan met hun perverse leventje ondanks de dreigende escalatie.

   Beantwoorden
 2. Frans
  Frans zegt:

  Maurice wederom een top blog die alles samen brengt.

  Mooi gescheven besluit, waarin Biologie, natuurkunde en data analyses de zelfde weg volgen tot een eenduidige conclusie!

  Hoe hebben we hier ooit aan kunnen twijfelen?

  Beantwoorden
  • nilo de roock
   nilo de roock zegt:

   “Hoe hebben we hier ooit aan kunnen twijfelen?” – Hebben we? Maak daar “heb ik”, “heeft men”, of “heeft het RIVM” van. Vrij veel mensen hebben hier immers nooit aan getwijfeld.

   Beantwoorden
   • Isasan
    Isasan zegt:

    Soms als je ziet dat je je aan de kant van de meerderheid bevindt je jezelf eens af moet vragen hoe je daar precies gekomen bent. Is het door eigen verworven inzichten of is het de gehomogenisseerde conditionering. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om weten dat er iets echt niet kloptaan wat we voorgeschoteld hebben gekregen

    Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Een luchtkoeler kan misschien ook interessant zijn: ventilatie + hogere vochtigheidsgraad. Wat is het meest effectief, een ionisator, een luchtkoeler, of een luchtkoeler met ionisatie?

   Beantwoorden
   • Antoine Duindam
    Antoine Duindam zegt:

    UV-C wordt in heel veel vijverfilters gebruikt tegen algen en ziekteverwekkers en is in ieder tuincentrum te koop. Doodt coronavirus in de lucht in seconden, zoals is in het artikel in Trouw wordt bevestigd.

    Indien juist geïnstalleerd in luchtbehandeling kan het virusbesmettingen in tehuizen e.d. voorkomen..

    SCHADELIJK BIJ STRALING OP DE OGEN EN HUID!

    18:46 16-06-2020 TROUW

    Speciaal UV-licht effectief tegen coronavirus

    Een speciaal soort UV-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf Signify is effectief gebleken bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. Tot die conclusie kwamen wetenschappers van een Amerikaans onderzoekscentrum voor infectieziektes, meldt de beursgenoteerde onderneming. Daarbij gaat het wel uitdrukkelijk om het behandelen van materiaal en niet van mensen.

    De onderzoekers, werkzaam aan de geneeskundefaculteit van de Boston University, onderzochten het effect van zogeheten UV-C uit een lamp van Signify op het coronavirus. Na zes seconden was het virus voor 99 procent verdwenen. Volgens Signify-topman Eric Rondolat tonen de resultaten aan dat het UV-licht werkt als voorzorgsmaatregel tegen het virus. Om de strijd tegen de ziekte te steunen wil het bedrijf de technologie ook beschikbaar stellen aan andere verlichtingsbedrijven.

    De onderzoeksresultaten zijn nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Dat betekent onder meer dat andere wetenschappers dan de onderzoekers zelf nog geen oordeel hebben geveld over de kwaliteit van het onderzoek.

    Beantwoorden
  • Arnd
   Arnd zegt:

   Nu er soms standbeelden omver gaan, zou ik er voor Maurice een willen oprichten. Zsm. Te onthullen door het voltallige OMT. Waaraan Maurice met een aantal geestverwanten dient te worden toegevoegd.

   Beantwoorden
 3. Henri
  Henri zegt:

  Maurice

  Wees heel voorzichtig met het promoten van mondkapjes. Zeker niet verplicht stellen. Die dingen brengen echt heel veel nadelen met zich mee (zuurstofgebrek, bacteriën en CO2 hercirculeren, (oog)infecties!!. Zeker als je uren in een trein moet zitten. En er lijken niet veel besmettingen in het OV te hebben plaats gevonden.

  Daarnaast, virussen zullen er doorheen vliegen….

  We hebben het hier nog steeds over een zware griep waar 98% van de bevolking geen last van heeft. Ik ben voor ventileren, luchthuishouding, ionisatie vind ik zeer interessant. Maar mondkapjes, echt dat is in mijn opinie onnodig/ongewenst in een half buitensituatie als OV met de bekende nadelen van mondkapjes op de achtergrond!!!

  Henri

  Beantwoorden
  • meggie
   meggie zegt:

   Eens. Mondkapjes zijn angstaanjagend en bovendien gevaarlijk voor mensen met een mindere/slechte longinhoud. Ik hou het nog geen 10 minuten uit en kom pas bij, na 2 teugjes uit mijn inhaler. Ook gezonde mensen hebben hier last van.

   Beantwoorden
   • Henri
    Henri zegt:

    Na enkele seconden het filmpje uitgezet. Dit filmpje kun je niet serieus nemen. Kom met wat fatsoenlijks aan als je een punt wilt maken. Ik blijf bij mijn conclusie.

    Beantwoorden
    • Bertje
     Bertje zegt:

     Dat was mij al duidelijk dat u informatie niet tot zich nam, daarom kwam u tot de doldwaze conclusies over zuurstof en CO2.
     De video gaat na die grappenmaker met zijn net zo doldwaze beweringen als u doet uit Ohio verder. Zijn hele onzinnige geleuter wordt gedebunked in de rest van de video.
     Hij is gemaakt door Thunderf00t, een natuurkundige, die met laboratorium meetapparatuur de ingeademde en uitgeademde gasstroom meet.
     Met een simpel masker, maar ook met een half gelaatsmasker.

     Kijk daarvoor van af 28 minuten ongeveer.
     https://youtu.be/PCHdhVSWP8E?t=1693

     Beantwoorden
    • Bertje
     Bertje zegt:

     U geeft geen kwaliteit van filter aan, echter, zullen we eens een spelletje doen.

     Een medisch masker houdt bij inademen geen aerosols tegen. En dan houdt het wel moleculen tegen?

     Een P3 (N100) masker, houdt alles tegen groter dan 0,3µm
     En sommige aerosols die kleiner zijn ook, dat ligt aan hoe die zich gedragen in een luchtstroom.

     Weet u hoe groot, of hoe klein zo u wil, een O2 molecuul is? Of een CO2 molecuul?

     Zoek dat eens op voordat u dit soort echt bijzonder lachwekkende wetenschap ontkennende beweringen doet die elke natuurkundige of scheikundige doet schuddebuiken van het lachen.

     https://www.bioveiligheid.be/sites/default/files/ademhalingsbescherm_wiv_07_2505_64.pdf
     Misschien eens interessant om te lezen, dan weet u tenminste een heeeeel klein beetje waar over u praat itt in uw eerste hilarisch bericht.

     Beantwoorden
     • Henri
      Henri zegt:

      Ik heb het over mondkapjes, niet over maskers met filters. Gewoon die frutsels in het OV.

    • Bertje
     Bertje zegt:

     Daar zult u op geen enkele wijze een te kort aan O2 door krijgen. Of een recycle van CO2. Dat KAN eenvoudig weg gewoon niet eens. Onmogelijk.

     Dat u zich zelf dat aanpraat is echt lachwekkende wetenschapsontkenning.

     O2 en CO2 Moleculen zijn zo klein dat daar een heel ander medium voor nodig is om die tegen te houden.

     Virussen houden zij tegen indien deze in voldoende grote druppels zitten. Dus zelf dat is mogelijk.
     Beschermen ze tegen aerosolen? Neen, zoals ik ook al aangaf.

     Tragisch hoe ernstig mensen zich te kort wensen te doen in kennis.

     Beantwoorden
    • Bertje
     Bertje zegt:

     “Ik heb het over mondkapjes, niet over maskers met filters. Gewoon die frutsels in het OV.”

     Ja, die houden geen O2 of CO2 tegen.

     Anders zouden werkelijk 100.000den artsen en ander medisch personeel in de problemen komen. Elke dag weer. Overal op de wereld.

     Zo dom is inderdaad uw bewering.

     Beantwoorden
    • Bertje
     Bertje zegt:

     Het is en blijft totale onzin.
     100.000den mensen op de hele wereld dragen dagelijks maskers voor uren aan een stuk. Zowel medische maskers als half en volgelaatsmaskers met filters.
     Medische maskers beschermen niet tegen aerosolen, daar is het materiaal niet geschikt voor. En houden ook geen CO2 of O2 tegen. Dat is natuurkundig gewoon onmogelijk, daar verandert uw ‘mening’ helemaal niets aan.
     P3 (N100) of vergelijkbare maskers beschermen wel tegen aerosolen. Maar O2 of CO2 gaat daar gewoon doorheen. Die moleculen zijn zo oneindig klein dat die er gewoon doorheen gaan.
     Basis natuurkunde, daar verandert uw “mening” helemaal niets aan.
     De gezondheid van 100.000den werkenden over de hele wereld is op de werking van die maskers gebaseerd. Elke dag weer leveren die het bewijs dat u onzin schrijft.

     Beantwoorden
  • Sanne
   Sanne zegt:

   Misschien zou het goed zijn dat er breed statistisch onderzoek wordt gedaan naar het nut van (zelfgemaakte) mondkapjes door landen, situaties en Staten te vergelijken.

   Beantwoorden
 4. Memy
  Memy zegt:

  Beste Maurice, interessant stuk. Hoe veilig acht jij vliegen met de standaard maatregelen en als je een medisch mondkapje gebruikt alsmede gelaatbescherming?

  Beantwoorden
 5. Myra
  Myra zegt:

  Zou het ook zo kunnen zijn dat het uitmaakt of je door je neus of door je mond ademt? Het lijkt me dat er door je neus meer deeltjes worden tegengehouden dan door je mond.

  Beantwoorden
 6. Richard van den Boogaard
  Richard van den Boogaard zegt:

  Hierbij de reactie van het schoolbestuur van onze kinderen op mijn email om in het najaar ventilatie ter harte te nemen:

  “We hanteren de richtlijnen zoals vermeld op de site van de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen

  Ten aanzien van ventilatie staat daar het volgende:

  6. Ventilatie
  Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit) en richtlijnen. In het Bouwbesluit is vermeld wat de minimale ventilatienormen zijn per verblijfsruimte of -gebied.
  Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of via mechanische ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.
  Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Ook als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst in een ruimte, of na het koken. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open.
  Aanpassingen van mechanische ventilatiesystemen zijn niet nodig.
  Volg de onderhoudsinstructies van het mechanische ventilatiesysteem om een goede werking te waarborgen.
  Lees meer over ventilatie en het nieuwe coronavirus.
  We voldoen aan deze eisen, op alle scholen.

  Op het (naam school) College kunnen in alle lokalen de ramen open. Wij instrueren het personeel hierover op de startvergadering in augustus. Verder worden alle ventilatieroosters extra gereinigd in de vakantie.
  Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.“

  Beantwoorden
  • Flip Kassier
   Flip Kassier zegt:

   Leuk idee, maar lucht 100 seconden in een afzuiginstallatie laten verblijven? Dat betekent dat je een verschrikkelijk groot buffervat nodig hebt.
   Een andere oplossing zou kunnen zijn om de lucht door de ruimte te circuleren en alleen naar boven stralende UV lampen te gebruiken. De virusdeeltjes verspreiden zich door diffusie en turbulentie door de gehele ruimte en het deel dat boven de, zeg, 2 meter komt legt dan het loodje.

   Beantwoorden
  • esther vijfvinkel
   esther vijfvinkel zegt:

   u schrijft over het het bouwbesluit… echter heb ik vandaag gehoord dat dit uit anno 1985 is… dus ja wel belangrijk dat er verbeteringen hier in komen

   Beantwoorden
 7. M schrader320@gmail.com
  M [email protected] zegt:

  Zoals jullie wellicht weten schrijf ik ook sinds eind maart. Hier is de oplossing: Oder andere op de website van het bedrijf VFA solutions ( ik heb nul financiëel belang)staat hoe je je UVC licht 99.9999% (9 log5) de virussen uit de lucht kan halen door het 100 sec te bestralen in een gesloten ruimte. Zelfde principe als het steriliseren van operatiekamers. En het leuke is dat je het gewoon thuis met zo’n lamp ook kan doen. Kinderlijk eenvoudig. Wel gesloten ruimte i.v.m. de gevaarlijke voor de huid UVC straling. Hang bijvoorbeeld in Paradiso of op kantoor ( boven de mensen een afzuiginstallatie op die de afgezogen lucht zuivert met de (goedkope)UVC lampen. (Levensduur 80.000 uur!!!) En klaar is je Deltaplan.(naast natuurlijk de verplichte ramen en deuren kruislings openzetten ventilatie). Check de website om een idee te krijgen hoe dit kan werken. Kortgezegd. Lucht afzuigen en in gesloten tunnel met UVC licht 100 seconden bestralen

  Beantwoorden
 8. Walter
  Walter zegt:

  Prima blog en ik heb 2 inhoudelijke vragen waar waarschijnlijk geen antwoord op is:

  1. De aerosole verspreiding in een ruimte neemt toe als de persoon die besmet is zingt, praat, schreeuwt of wat dan ook maar in ieder geval met zijn mond open. Is het andersom ook zo dat degene die vatbaar is ook meer kans op besmetting heeft als die zijn mond open heeft en meer ademt door zijn mond dan door zijn neus. Met andere woorden heeft persoon A die meezingt meer kans om besmet te raken dan persoon B die zijn mond dichthoud en alleen door zijn neus ademt?

  2. Ik ben het helemaal eens met de kleine kans die aan het eind van het blog genoemd wordt en ik heb dat zelf ook wel eens verteld dat bijvoorbeeld bij een vakantiereis met een vliegtuig de kans dat je nu iemand tegenkomt die besmet is en dan de kans dat je zelf besmet raakt en dan de kans dat vervolgens dood gaat waarschijnlijk kleiner is dan de kans dat het vliegtuig neerstort. Maar zijn er eigenlijk getalsmatige kansberekeningen want die heb ik eigenlijk nergens gezien en wordt ook nooit getalsmatig genoemd in geen enkel interview?

  Beantwoorden
 9. Willem
  Willem zegt:

  Maurice,

  Net zoals al jouw andere blogs helder en goed onderbouwd.
  Tot nu toe ook nog geen duidelijke veranderingen van jouw theorieën tegengekomen.
  Nog wel een vraag over de mondkapjes.
  Je geeft aan dat in bepaalde omstandigheden binnen het dragen van een mondkapje een aan te bevelen handeling is. Nu is er onduidelijkheden over de kwaliteit van mondkapjes, maar in hoeverre houdt een mondkapje aerosols tegen zowel bij uitademen dan wel bij inademen. NB: de grote spatten houdt het wel wat tegen maar die zijn vrijwel totaal onbelangrijk.

  Beantwoorden
  • Bertje
   Bertje zegt:

   Een P3 (N100) filter/masker houdt 99,7% groter dan 0,3µm tegen. En een gedeelte van de nog kleinere aerosols, wegens de eigenschappen van het filtermedium en gedragingen van aerosols in een gasstroom ook.

   Filters met een uitademventiel houden bij uitademen niets tegen, enkel bij inademen. Dat uitademventiel op veel maskers is voor draagcomfort, uw adem bevat vocht, wat zich ophoopt in filters zonder ventiel.

   “medische maskers” zijn niet bedoelt om aerosols tegen te houden bij inademen.

   https://www.bioveiligheid.be/sites/default/files/ademhalingsbescherm_wiv_07_2505_64.pdf

   Beantwoorden
  • Martin
   Martin zegt:

   Willem het voorwaartse momentum van de uitgeademde lucht wordt gestopt als het masker goed wordt gedragen. Dit betekent niet dat er geen aerosolen in de lucht komen. Hoofdzakelijk wordt degene die zich begeeft voor de drager van het niet-medische masker enigszins beschermd tegen de de microdruppels van een ander. Het is ook zo dat aerosolen enigszins in het filter van het masker worden gestopt.

   Het beste is natuurlijk een fijnstofmasker van tenminste P2 voor iedereen in slecht geventileerde ruimtes.

   Beantwoorden
 10. Peter Rotgans
  Peter Rotgans zegt:

  Maurice, Ik heb je een prima verhaal geleverd over hoe de gevreesde longinfectie in elkaar zit. Lees het nog maar eens na in bijdrage van Peter. Dit was juist bedoeld voor beleidsmakers voor wat betreft covid-19. Dit hele aerosolverhaal gaat alleen naar luchtfilters toe, nuttig, maar waar is de luchtvochtigheid gebleven?

  Beantwoorden
 11. VJ
  VJ zegt:

  Ervan uitgaande dat besmettingen vooral via aerosolen plaats vinden, vraag ik mij nu al langere tijd af of er geen onderzoek gedaan wordt naar (of geen getallen bekend zijn van):
  – hoeveelheid daadwerkelijke besmettingen van huisgenoten in een situatie waar het betreffende gezin beschikking heeft over a) 1 toilet versus de situatie waarin het gezin beschikt over b) 2 toiletten en de bekende coronadrager een toilet als enige gebruikte. Toen wij thuis dachten dat een van ons Corona had (begin maart), hebben we een van onze 2 toiletten alleen door die persoon laten gebruiken en gingen de anderen consequent naar het andere toilet.
  – bij superspreading-events: a) percentage besmet geraakte mensen dat niet van toiletgroepen (of andere kleinere ruimtes in een groter gebouw) gebruikt maakte versus b) percentage besmet geraakte mensen dat dat wel deed.
  Misschien is het zo dat je in bijvoorbeeld in een voetbalstadion (waar de tribunes buiten zijn) of in een enorme moderne hal met een hoog plafond en moderne ventilatie (zoals Ziggo Dome) niet snel besmet kunt raken. Maar tegelijkertijd is het zo dat juist op die locaties het ook erg druk is in de toiletgroepen (die mogelijk soms minder goed geventileerd zijn dan de rest van het gebouw). Dergelijke grote gebouwen hebben daarnaast vaak een rondlopend gangenstelsel, liften, kleinere inpandige horeca, rookruimtes etc. Iedereen die wel eens in een voetbalstadion of Ziggo Dome naar het toilet is geweest, zal begrijpen wat ik bedoel.

  Uit in Nature eind april al gepubliceerd onderzoek bleek dit onderscheid (grotere ruimtes versus toiletten/kleinere ruimten in dezelfde gebouwen) al eerder in een ziekenhuis-setting:
  “The concentration of SARS-CoV-2 RNA in aerosols that was detected in isolation wards and ventilated patient rooms was very low, but it was higher in the toilet areas used by the patients.” – “Our results indicate that room ventilation, open space, sanitization of protective apparel, and proper use and disinfection of toilet areas can effectively limit the concentration of SARS-CoV-2 RNA in aerosols.” Bron: Aerodynamic analysis of SARS-CoV-2 in two Wuhan hospitals, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2271-3 , 27 april 2020.
  Dieper in cijfers duiken en niet alleen kijken naar thuissituatie in het algemeen, maar daar binnnen ook naar gedrag in huis en toiletgebruik en wellicht wel of niet op zelfde kamer slapen als de coronadrager etc. en uitgebreider kijken naar wie er wel en niet besmet raakten op een superspreading event en wat tussen hen het verschil is, kan mogelijk helpen om nog specifieker beleid te maken.

  Beantwoorden
 12. HansV
  HansV zegt:

  Vandaag opvallend veel positieve berichten en complimentjes aan jouw adres, Maurice! Zelfs het RIVM heeft een begin gemaakt met de grote draai, maar een mammoettanker als het RIVM heeft een grote draaicirkel, dus het zal nog wel “even” duren voor de draai voltooid wordt (als dat al gebeurt).

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 13. Marie
  Marie zegt:

  Beste Maurice,

  Ik vind al je onderbouwing en beredenering mbt aerosols interessant om te lezen.
  Echter vind ik dat het niet goed past bij de situatie in Singapore. Een land met hoge luchtvochtigheid en temperaturen.

  De grootste uitbraken hier zijn geweest in dormitories van arbeidsmigranten. Deze hebben geen airco en altijd ramen open staan wat resulteert in hoge luchtvochtigheid. Toch zijn er onder de arbeidsmigranten ontzettend veel besmettingen. Hoe verklaart u dit?

  Alle informatie is te vinden op de website van het Singaporese Ministry of Health: https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/157-new-cases-of-covid-19-infection

  Mvg,

  Marie

  Beantwoorden
 14. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Het rivm heeft de wekelijkse update gepubliceerd.

  Lees en laat het volgende rustig op u inwerken…. In week 27 zijn slechts drie (3!) patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dit is 0,5% van de 546 besmettingen van de voorgaande week 26 (veronderstelling incubatietijd). In week 13 piekte het aantal ziekenhuisopnamen op 3.291. Bij een verhouding opnamen/besmettingen van 0,5% betekent dit dat in die periode ruim 500.000 mensen besmet moeten zijn geweest. Het totale aantal personen dat in ons land COVID-19 heeft gehad, zou dan ongeveer 1.700.000 zijn. Hebben de patiënten rond carnaval (uren indoor aerosolen inademend) een veel hogere “viral dose” voor hun kiezen gehad? Of zijn huisartsen clandestien hun patiënten aan het behandelen met Hydroxychloroquine plus Azitromycine plus Zink? Of is ons immuunsysteem in de zomer (Vitamine D3) veel sterker?

  De rivm brondata en grafieken kunt u downloaden via https://gofile.io/d/d2YlKC

  Beantwoorden
  • Laurens
   Laurens zegt:

   Simpel: in de eerste maanden zijn relatief veel zwakken/ouderen besmet geraakt. De laatste maanden houden die afstand, en zijn het vooral jongere mensen die nog sociale contacten hebben en besmet raken.

   Beantwoorden
 15. Rob Uitslager
  Rob Uitslager zegt:

  Luidkeels zingen, schreeuwen etc met mondkapje is lastig. Waarom blijf dan toch steeds op die mondkapjes terugkomen, Maurice? En die huis-tuin-en-keuken mondkapjes houden sowieso geen aerosolen tegen.

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Waarom benaderen veel mensen die mondkapjes zo zwart/wit: ‘ze houden niet 100% van de druppeltjes tegen, dus geen nut’.

   Waarom zou 50 of 80% niet nuttig genoeg zijn?

   Beantwoorden
   • Walter
    Walter zegt:

    Het lijkt me dat je daar gelijk in hebt en zeker voor de grotere druppels die niet nagenoeg vrij door de gaatjes van het gebruikte materiaal kunnen. Volgens mij wordt/werd vaak het argument gebruikt dat als je met je handen eerst aan je mondmasker zit te prutsen en dan vervolgens je vingers in je ogen steekt of in je neus gaat peuteren, dat het dan meer kwaad dan goed doet

    Beantwoorden
 16. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Ook als aerosols een belangrijkere rol spelen dan gedacht zou dat weinig hebben uitgemaakt voor het algehele coronabeleid. Op geen enkele manier is hard wetenschappelijk bewezen dat transmissie van het virus NIET via grotere druppels of direct contact gaat. Afstand houden en handhygiëne blijft daarom van groot belang.

  Het grootste effect van Maurice zijn doordrammen is dat een groot deel van de bevolking nu geen enkel advies meer opvolgt. Goed werk Maurice, daar kun je trots op zijn.

  Beantwoorden
  • Klaas
   Klaas zegt:

   Op welke manier is hard wetenschappelijk bewezen dat transmissie van het virus WEL via grotere druppels of direct contact gaat?

   Het punt is gewoon dat we niet weten wat de dominante verspreidingsroute is. Afstand houden heeft zowel bij grote druppels als bij kleine druppels geen zin. Zie o.a. https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4 en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17542834/

   Handhygiëne en hygiëne in het algemeen zijn sowieso altijd belangrijk.

   Daarnaast blijf ik pleiten voor:
   bron- en contactonderzoek optimaliseren
   mondkapjes in ov en publieke plaatsen binnen zonder goede natuurlijke ventilatie
   natuurlijke ventilatie
   testen tot we erbij neervallen
   steekproef per provincie trekken van de mensen die milde/ernstige klachten hebben gehad zodat we kunnen zien of ze antistoffen hebben gemaakt en een betere indicatie krijgen van hoe ver we staan met de groepsimmuniteit.

   Beantwoorden
 17. martijn sonnenberg
  martijn sonnenberg zegt:

  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.02.20144832v1.full.pdf+html

  Ik denk dat dit het onderzoek is waar telegraaf naar refereert.

  enkele passages:
  A superspreading event probably has multiple components. A person producing high levels of virus
  in the (upper) respiratory system can be thought of as a superreplicator. If a superreplicator is
  average or above average in droplet and aerosol production he or she may be a supershedder: not
  only producing high load of virus but also excreting them in transmittable form. If a supershedder
  does not follow the mitigation protocols (stay at home when sick, proper coughing and sneezing
  hygiene etc.) a supershedder can become a superspreader: someone causing many more infections than anticpated based on the average R0. The exposure assessment of this study demonstrates that

  viral RNA copy concentrations in mucus above 108 per mL may easily give rise to very high exposure
  probabilities, even during breathing and speaking. SARS-CoV-2 superspreaders might be pre- or
  asymptomatic. Kimball et al. (2020) reported no significant difference in observed viral
  concentrations (Ct values)

  en

  Data on size distribution, and amounts of aerosol droplets generated by breathing, speaking,
  coughing and sneezing that are small enough to stay afloat in the air and be dispersed in
  indoor spaces, vary widely. Despite this variation, there is ample evidence that indoor
  dispersion of aerosol droplets occurs

  Beantwoorden
 18. Tiemen van Eerde
  Tiemen van Eerde zegt:

  “Zelf denk ik te kunnen aantonen dat dit in 95% of meer van de gevallen is ” Dit onomstootbaar aantoonbaar maken is natuurlijk wel de kern van je missie op dit moment lijkt me Maurice. Je hebt dit al voor een groot gedeelte gedaan via data-analyse en literatuuronderzoek en logica maar misschien een idee om volledig tot die bewijsvoering te komen en dan alles te bundelen in een voor wetenschappers maar ook leken leesbaar document of boek dat desnoods kan dienen als bewijsvoering in toekomstige rechtszaken tegen verantwoordelijken want ook zij hadden de door jou getrokken conclusies kunnen ja zelfs moeten trekken !

  Beantwoorden
 19. Eric Peters
  Eric Peters zegt:

  Maurice, bedankt voor je goede werk en inzichten. Gelukkig komt er langzamerhand meer beweging in het geheel en halen een aantal struisvogels langzaam hun kop uit het zand.
  Ik heb nog 2 mogelijke aanvullingen.

  Ik las onlangs dit onderzoek: ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7112701/ ) Ik realiseer me dat dit over een griep virus gaat maar vond onderstaand toch opmerkelijk, met en wellicht van toepassing op andere RNA virussen, zoals Covid19.
  Bij findings staat daar het volgende: Nasal infectious dose of influenza A is several orders of magnitude larger than airborne infectious dose.
  Daar staat dus dat bij Aerosols veel miner virus nodig is om iemand de besmetten dan door de neus. En veel minder is dan een factor 1000 of zo (several orders of a magnitude)

  Er is nog een ander onderzoek waarin wordt onderzocht (voor Sars1) hoe tijdens de verdamping van water uit een klein druppeltje slijmvlies de eigenschappen van de druppels veranderen (het water verdampt en niet de proteïnen en het zout in de druppel, dus de oplossing wijzigt) en dat dit uiteindelijk leidt tot een situatie waar het water niet verder verdampt en de druppel met het virus stabiel blijft.

  Zelf zoek ik ook nog naar onderzoeken waarin naast de eigenschappen van het virus zelf er wordt gekeken hoe makkelijk een persoon besmet wordt bij veranderende omgeving. dus bij andere temperaturen, luchtdruk en luchtvochtigheid. Want nu denken we dat bij een Superspread event per definitie het virus langer blijft rondzweven maar je kan niet uitsluiten dat behalve dat er ook een situatie is waarbij er evenveel virus is maar door de omstandigheden de mensen veranderen en daardoor het virus veel meer besmettingen veroorzaakt.

  Beantwoorden
 20. Robert
  Robert zegt:

  Op 2 juli 2020 verscheen een onderzoeksrapport van het Henry Ford Health System in Michigan naar de werking van Hydroxychloroquine (HCQ) voor de behandeling van Covid-19 patienten en de resultaten waren zeer opmerkelijk.

  Het betreft hier een gerandomiseerd dubbelblind peer-reviewed onderzoek onder 2541 covid-19 patiënten, en het resultaat was dat het sterftecijfer in de groep die HCQ toegediend kreeg 13% was en in de groep die het niet kreeg 26%. HCQ moest in een vroeg stadium toegediend worden en patiënten met hartziekten waren uitgesloten.

  https://www.henryford.com/news/2020/07/hydro-treatment-study

  Een halvering van het Corona sterftecijfer dus en verkorting van het ziekteproces, geweldig nieuws dus, kunnen we wel gebruiken voor in het najaar. En ook eerherstel voor huisarts Rob Elens uit limburg. Hem werd verboden om nog langer HCQ aan zijn Covid-19 patiënten voor te schrijven, terwijl hij er hele goede resultaten mee behaalde en er geen alternatief medicijn voorhanden was. Hij werd niet meer serieus genomen.

  Dit is slecht nieuws voor de WHO/Big Pharma agenda. Op HCQ valt namelijk weinig te verdienen omdat er geen patenten meer op rusten en bovendien goedkoop is.

  Beantwoorden
 21. peter rotgans
  peter rotgans zegt:

  Toch ben ik van mening dat luchtvochtigheid een grote rol speelt .
  Singapore 44,983 gevallen 26 doden
  Nederland 50,657 gevallen 6,128 doden

  Beantwoorden
 22. Rene Artois
  Rene Artois zegt:

  Dat onderzoek met fretten in het Erasmus (zie oa AD 26 april 2020)…daar zou nog een aerosolen vervolg-onderzoek op komen. Nooit meer wat van gehoord. Iemand?

  Beantwoorden
 23. Peter
  Peter zegt:

  Geweldig om te zien dat de rol van aerosolen meer en meer wordt onderkend. De laatste dagen is er echt een kanteling zichtbaar waar men eindelijk beetje bij beetje meer begint te luisteren.

  Mooi ook dat er nu door de bevestiging ook meer ruimte ontstaat om door te pakken naar welke maatregelen en tips men kan nemen. Deze blog is daarvoor een mooi voorbeeld en een goede stap om er echt wat tegen te doen. Nu doorpakken.

  Ik ben niet iemand die al het corona nieuws op de voet volgt omdat ik me niet gek wil laten maken.
  Maar hoe dit verhaal van die aerosolen zich heeft ontwikkeld, hoe de gezondheidsorganisaties/politiek/media er mee om zijn gegaan en hoe Maurice hierin heeft geacteerd (respect), vind ik enorm fascinerend.
  Het is echt iets dat er toe doet voor de toekomst: en dat is letterlijk van levensbelang.

  Beantwoorden
 24. Roger
  Roger zegt:

  Vandaag in Oostenrijk : Terug invoering van mondkapjes in alle openbare ruimtes , op de radio OE3 .
  De mondkapjes plicht was met de versoepeling niet meer nodig dacht men en niet meer verplicht .
  Het aantal besmettingen in AU steeg .
  De Jaap van Dissel van Oostenrijk verklaarde dat volgens hem met het dragen van mondkapjes ca 80% van de besmettingen kan worden voorkomen .
  Dit heeft natuurlijk direct verband met Maurice zijn Aerosoles theorie .
  Hier neemt men alle mogelijke besmetting vormen tenminste serieus ! iets wat we het RIVM kunnen verwijten .
  Houdt vol Maurice het RIVM zal moeten buigen of barsten .
  Het trieste is ook dat onze Regering blind de adviezen volgt van het RIVM en schijnbaar niet in staat is zelf na te denken en conclusie’s te trekt .

  Beantwoorden
 25. Dick
  Dick zegt:

  Beste Maurice

  Stel dat aerosols een rol spelen in de overdracht van het virus hoe kom je er dan bij dat grote druppels totaal geen rol spelen?
  Jouw eigen rol zou zoveel sterker zijn als je wat breder zou kijken dan alleen naar de aerolsols.
  Er is veel te veel empirisch bewijs dat de overdracht van dit virus voornamelijk door grote druppels komt.
  Ook de aerosol studie van het RIVM wat net uit is laat zien dat besmetting via aerosols niet uit te sluiten is maar heel beperkt zou kunnen zijn.
  Heb jij bewijs dat in die aerosols genoeg virus zit om besmettelijk te zijn ? Tot nog toe alleen bewezen in zeer grote concentraties op b.v, een IC.
  In mijn woonplaats een zeer drukke overdekte winkelpassage en slecht geventileerd maar het leverde al maanden lang geen enkele besmettingen op.
  Zal dus wel meevallen met die aerosol besmettingen.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Beste Dick,

   Overdekte winkelpassages zijn weliswaar afgesloten ruimtes, maar hebben een veel kleinere kans om besmet te raken om de volgende redenen:
   1. Mensen lopen langs elkaar, waardoor een eventuele wolk van besmettelijke aerosolen zich verdund en verspreid;
   2. De verblijfsduur in de passage van de mensen is te kort.
   De hoeveelheid virus die iemand binnen kan krijgen zal daarom meestal te klein zijn om ziek te worden.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   De aerosol besmettingskans wordt overal, dus ook door Maurice, beschreven als iets dat groot is als je veel van inadement. Wat daar voor nodig is 1., is een bron die veel aerosols die virusdeeltje bevatten in de ruimte brengt, zoals iemand die hard praat of zingt, 2. en dit voor langere tijd, en 3. een slecht geventileerde ruimte, waardoor de concentratie in de lucht hoog blijft. Als je niet aan alle drie die voorwaarden voldoet zal de kans op besmetting aanzienlijk kleiner zijn. Bij die passage wordt aan twee van de drie voldaan.

   Beantwoorden
  • Hiddo
   Hiddo zegt:

   Mogelijk geen reeel gevaar omdat mensen passeren. Te korte exposure tijd. Verder denk ik dat een winkelpassage wel verbindingen heeft met andere ruimtes en door elektrische opengaande deuren toch zeer regelmatig nieuwe buitenlucht. Lijkt me anders dan een disco of sportcentrum met veel mensen, veel intensief bewegen, roepen, zweten etc.

   Beantwoorden
 26. Johan
  Johan zegt:

  Naast het toepassen van ventilatie en het gebruik van ionisatoren die negatieve lading produceren, verdient het ook aanbeveling het gebruik van Radiant Catalytic Ionization (RCI), ontwikkeld in de ruimtevaart, te betrekken in mogelijk methoden om de binnenruimte van virussen te ontdoen. Nadere informatie is ruim voorhanden op internet. In NL is apparatuur en informatie beschikbaar op o.a: https://deepcleanairtechniek.nl/ .

  Beantwoorden
 27. Maarten
  Maarten zegt:

  Hoi Maurice,

  Diep respect voor het volhouden en het geduld en fatsoen richting de WHO en RIVM behouden. En dan vandaag eindelijk gaat de RIVM overstag. Dit is de eerste stap, dat ze aangeven dat aerosole besmetting een rol speelt en ventilatie belangrijk is. Maar er komen gauw meerdere stappen lijkt me. En RIVMs bagatellisering vandaag dat slechts 1 op de 20 een supershedder is wordt in hetzelfde artikel omvergeblazen door hun constatering dat sommige supershedders 10.000x meer virus per ml verspreiden dan gemiddelde besmette personen. Nogmaals, diep respect. Het deltaplan ventilatie gaat de wind in de zeilen krijgen !

  Beantwoorden
 28. Klaas
  Klaas zegt:

  Dag meneer de Hond,

  Weer een helder en duidelijk verhaal. Hartelijk dank daarvoor.

  Luister inderdaad niet naar mensen die op uw verleden en op als persoon reageren.

  Dit laat zien dat deze mensen de discussie niet kunnen of willen aangaan en is alleen maar een teken van zwakte van hun kant.

  Daarnaast begint het RIVM eindelijk na maanden te erkennen dat aerosolen weldegelijk een rol spelen. Zie: https://nos.nl/artikel/2339854-rivm-verspreiding-coronavirus-via-aerosolen-is-mogelijk.html

  Echter dicht het RIVM nog steeds aerosolen een kleine rol toe, zie: In de meeste gevallen is de kans dat iemand in aanraking komt met het virus via aerosolen volgens de RIVM-onderzoekers minder dan 1 procent. Bij driekwart van de coronapatiënten zitten er een miljoen virusdeeltjes of minder in een milliliter vocht, en daarbij is de kans op overdracht klein.

  en: Maar er zijn ook uitschieters. Een op de twintig patiënten heeft een hoge virusconcentratie van honderd miljoen virusdeeltjes per milliliter vocht. Als zo iemand in een volle bus hevig niest, is de kans dat minstens één ander persoon wordt blootgesteld aan het virus 100 procent.

  Daarmee is niet gezegd dat diegene ook daadwerkelijk besmet raakt. Daarvoor is volgens Duizer aanvullend onderzoek nodig. Het is daardoor op dit moment moeilijk te zeggen hoe groot de rol van aerosolen is bij besmettingen.

  Duizer: “In het totaalplaatje zal het af en toe voorkomen, maar zelfs als iemand met veel virusdeeltjes zich aan de voorschriften houdt, droog praat en hoest is er alsnog niet zo veel aan de hand.”

  Echter is het een begin en uiteindelijk zullen ze als de rol blijft benadrukken er na onderzoek zelf ook niet meer omheen kunnen.

  Hierbij nog het onderzoek en ook een onderzoek over antilichamen waaraan o.a. Marion Koopmans heeft meegewerkt.

  Wellicht kunt u hier nog iets mee.

  Zie: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.02.20144832v1

  en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.20133660v1

  Diepe respect voor u dat u zo blijft doorgaan, zeker gezien het feit dat uw zoon recentelijk is overleden. Ongetwijfeld zal u een moeilijke periode doormaken maar ondanks dat blijft u toch strijdvaardig. Kan niet anders dan daar bewondering voor hebben.

  Ga vooral zo door en wij steunen u allemaal!

  Beantwoorden
 29. Tine04
  Tine04 zegt:

  Ik ben vast dom en blond… Tik ik in Google ‘ hoe krijg je griep’, en dan krijg ik de site van de RIVM als een van de eerste zoekresultaten, die mij uitlegt hoe ik het kan voorkomen: ‘Door praten, hoesten of niezen verspreiden de virussen. Ventileer goed door ramen en deuren op een kier te laten, of lucht elke dag 10 minuten door een raam of deur open te zetten.’ Ze zouden daar dus bij moeten zetten: tegen Covid-19 helpt dat helaas niet. Daarvoor moet u 1,5 m afstand houden en in de trein een mondkapje. Of misschien geloven ze hun eigen corona-beleid niet…

  Beantwoorden
 30. Carla
  Carla zegt:

  Sinds ik de nalatenschap van je zoon Marc tot mij genomen heb, volg ik jou en je inbreng over Covid 19. Mij treft je zorg om verloren levenskwaliteit door angst besmet te raken en je wens mensen daartegen te beschermen door rationele argumenten en doordachte maatregelen
  Mooi om te zien en dank daarvoor.

  Beantwoorden
 31. Frans
  Frans zegt:

  En weer een escape van de onderzoekers van het RIVM.
  Stellen ze eindelijk vast dat aerosolen virussen bevatten die infectieus kunnen zijn. Doorzien ze nog niet hoe makkelijk de titer zich door kan stapelen.

  Ik weet het meten is weten, maar kom op zeg een klein beetje logisch redeneren en theoretiseren is dat nu zo heel moeilijk?

  Beantwoorden
 32. Francois
  Francois zegt:

  Stop met de Aerosol discussie, het helpt niet!
  Voor je het weet, gaan ze jouw kennis en die van anderen over aerosols tegen ons gebruiken!
  Hoe? Nu Leeft men in de veronderstelling dat 1,5 meter genoeg is (wat overigens ook niet bewezen is), als het “virus” zich ook via langdurig zwevende aerosols kan verplaatsen en mensen kan besmetten hebben ze komende winter als de griep weer komt genoeg redenen om dit aan te grijpen om ons in huis op te sluiten maar dan erger dan de eerste lock-down.
  En bedenk ook dat veel mensen die angstig zijn (zeg maag de smetvrees hypochonders) zullen zich 24/7 in een wolk van corona wanen en altijd bang blijven en 24/7 binnen blijven wat hun gezondheid helemaal zal killen, de zonlicht curve van het jaar is de vitamine D curve en de immuun curve van het jaar.
  Denk aan de consequenties van goed bedoelde acties!!
  Overigens vind ik dat je met de goed bedoelde acties meer de overheid ondersteunt in hun opvatting dat dit virus een killer virus is, wat het absoluut niet is, zie de cijfers, dit zou jouw toch zeker iets moeten zeggen!!!
  Verder wil ik opmerken dat sinds het ontstaan van het virus principe er geen enkel virus lichaam ooit geïsoleerd en gepurificeerd is, ze hebben dus nooit een virus als “bolletje met RNA uit het lichaam kunnen halen, en ze hebben dus ook nog nooit een volledige RNA streng uit zo’n virus “bolletje” kunnen isoleren!
  Wat men doet is: korte RNA strengen uit het luchtwegslijm halen en deze op basis van vermoeden aan elkaar plakken zodat het bij benadering lijkt op een RNA code van een reeds eerder “ontworpen” RNA code van een ander Corona virus. Omdat men nooit een compleet RNA string uit een compleet intact Corona virus lichaam heeft kunnen halen zijn alle RNA Corona codes sinds het ontdekken van DNA handmatig en op basis van vermoeden in elkaar gezet en hier word voortduren op voort geborduurd, dus fout op fout op fout etc. De PCR test word met korte voor geselecteerde RNA primers ingesteld op een deel van de hand-made RNA corona code. wat je dus test weet men niet, want kleine RNA strings komen altijd voor in lichaamsvloeistoffen en hoeven helemaal niks met “virussen” te maken te hebben.
  Overigens is het nooit gelukt om via de 4 postulaten van Robert Koch te bewijzen dat “virussen” overdraagbaar zijn! Men heeft ooit met de spaanse griep getracht om 100 zieke mensen tegen over 100 niet zieken mensen te zetten, waarbij de zieke groep langdurig in het gezicht van gezonde groep ademde, hoesten en nieste en niemand werd ziek. Daarna hebben ze slijm uit de luchtwegen van de zieken gehaald en het bij de gezonden ingebracht en niemand werd ziek, ook hebben ze het slijm geïnjecteerd en niemand werd ziek.
  Als men uitspraken doet omtrent virologie, dat dient men de historie vd germ theorie goed te bestuderen en je zelf de vraag stellen wat gebeurt hier eigenlijk!!!
  Aerosolen bestaan dat is een feit maar hoe weet je wat er in die aerosolen zit als men nog nooit instaat is geweest Virus lichaampjes met RNA inhoud te isoleren.
  Tot slot, er zijn diverse virologen en celbiologen die heel anders over virussen denken dan de virologen die verbonden zijn aan Overheids organen of Big farma bedrijven. Om er 1 te noemen, viroloog dr Stefan Lanka die dr Drosten (viroloog adviseur van Merkel) heeft aangeklaagd voor de Pandemie Leugen. Drosten had al een PCR test klaar voor dat de Chinezen de RNA code compleet hadden gemaakt en deze PCR test word wereldwijd gebruikt.

  Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   Beste Francois,

   Alle sequencies van het rna van sars cov 2 is wel degelijk volledig in kaart gebracht.

   Ik veronderstel dat jij hier wat onzin uit de duistere diepen van het internet naar voren brengt zonder dat jij zelf begrijpt wat je hier zegt.
   Kun jij jou beweringen ondersteunen met verwijzingen naar artikelen? Of citeer je maar wat je vind en goed vind vanuit de wijde wereld op het internet?

   Beantwoorden
 33. Joris Groen
  Joris Groen zegt:

  Maurice, dank voor je fantastische werk en doorzettingsvermogen. Als je RIVM en consorten wil meekrijgen, blijf niet alleen je argumenten herhalen, maar pareer vooral hun belangrijkste tegenargument Dat heb je fantastisch gedaan voor de zogenaamde openlucht besmettingen tijdens de wedstrijd Atalanta Bergamo. Maar hun favoriete argument blijft de relatief lage R0 van 2,4 vergeleken met die van mazelen (R0 van 18). Wat je dus aannemelijk moet maken is dat aerosolen de belangrijkste factor zijn, maar dat je desondanks een flink lagere R0 kan hebben vanwege een mitigerende factor. Kinderen zijn niet besmettelijk, dat is er al een. Moet niet zo moeilijk zijn volgens mij,.

  Beantwoorden
 34. Peter
  Peter zegt:

  In keurig Nederlands: Zo word je besmet door aerosolen en dit kun je er tegen doen.
  Je wordt trouwens niet door aerosolen besmet. Je kunt soms via aerosolen met virussen, bacteriën en schimmels besmet worden, omdat die in aerosolen kunnen zitten.

  Beantwoorden
 35. ray
  ray zegt:

  ik lees dat er in Servie demonstraties zijn tegen de nieuwe lockdown, die is ingesteld omdat het aantal besmettingen weer toenam.
  “Servië heropende eind mei na de eerste lockdown in het land en op 21 juni werden verkiezingen gehouden,…In aanloop naar de verkiezingen organiseerde de regeringspartij van Vucic bijeenkomsten waarbij mensen geen mondkapjes droegen. Achteraf bleken meerdere vertegenwoordigers van de partij besmet te zijn met het COVID-19-virus.”
  Hier
  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/serbia/
  kun je zien dat het aantal besmettingen vanaf begin juni weer toenam en dat dat ging versnellen vanaf 24 juni

  Beantwoorden
 36. Alex Schievink
  Alex Schievink zegt:

  Maurice,

  Eens met het technische aerosol verhaal, maarrrrr:
  Je maakt (en ik neem aan dat dat niet je bedoeling is) de boel alleen maar erger, want nu gaan ze gewoon afdwingen dat je overal muilkorven op moet.

  Focus je nou op de gevolgen van de besmetting en het lage sterftecijfer bij ‘normale’ mensen.
  We moeten uit de lockdown!!

  Beantwoorden
 37. Henri
  Henri zegt:

  In Servië hebben ze de ziekte helemaal nog niet gehad. Er is dus heel weinig immuniteit. De keuze moet gemaakt worden, laat de ziekte maar komen (met de kennis van nu) of gaan zitten wachten op een geneesmiddel/vaccine.

  Persoonlijk zou ik zeggen, weg met de lockdown, maar even geen grote bijeenkomsten in een gesloten ruimte, gaan voor immuniteit. Het is een nare ziekte maar er gaan maar heel weinig mensen aan dood. Dat weten ze nu wel. E gelukkig is het zomer, goed voor de vitamine D.

  Beantwoorden
 38. Johan
  Johan zegt:

  En dan die 2%. Ik denk dat die zelfs zwaar overdreven is. Ik ben van mening dat ongeveer de helft hiervan het gevolg is van het opsluiten van ouderen in verzorgings tehuizen, daarmee een langdurige bloodstelling.
  Dood door schuld dus.
  Daarmee zal het percentage zakken naar ongeveer 1% en de IFR van 0.2 naar 0.1%.
  Als je dan met deze getallen gaat rekenen, dan kom je op ongeveer 1000 SARS doden (bij ongeveer 5% besmetting). En de andere ongeveer 8 a 9000 dan? Of je moet tot de conclusie komen dat meer dan 50% van de nederlanders al besmet is geweest. En dat laaste lijkt me onwaarschijnlijk omdat we weten dat een virus epidemie niet verder komt dan ongeveer 10% (max 20%) van de bevolking.

  Beantwoorden
 39. Dirk de Vries
  Dirk de Vries zegt:

  Daar hebben we Maurice de hond alweer, die alleen maar theorieën deelt die zijn eigen stellingen ondersteunen. Beetje als een paard met oogkleppen die alleen maar vooruit kan kijken.

  Maurice je bent geen medicus, zoek ook eens naar artikelen die je theorie onderuit kunnen halen en deel alles eens met de wetenschap. Of betrek eens wat medisch specialisten in je solistische onderzoekjes. Je kan wel heel goed met data zijn, maar als je niks van de medische wereld weet, dan kan je het allemaal fout interpreteren!

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Je had ook tot voor kort kunnen schrijven: “Daar hebben we RIVM alweer, die alleen maar theorieën deelt die haar eigen stellingen ondersteunen. Beetje als een paard met oogkleppen die alleen maar vooruit kan kijken.

   RIVM, je bestaat uit medici en virologen maar zoek ook eens naar artikelen die jullie theorie onderuit kunnen halen en deel alles eens met de wetenschap en het publiek . Of betrek eens wat andere specialisten dan medici en virologen in jullie solistische onderzoekjes, waarbij jullie een wiel nog moeten utivinden dat wetenschappers buiten NL allang hebben uitgevonden.”

   Beetje vreemd en ongepast dat mensen ook nu nog Maurice aanvallen omdat hij als niet-medicus en niet-viroloog een mening geeft (op basis van onderzoeken o.b.v. data/patronen en onderzoeken van medici en virologen elders), terwijl in de tussentijd RIVM zelf erkent dat het standpunt dat zij al maandenlang uitdraagt (dat er geen besmetting via aerosolen mogelijk is) onjuist was en dat Maurice dus al die tijd gelijk had.

   Het enige waar ikzelf van mening verschil met Maurice en Viruswaanzin is hun stelling dat de 1,5m regel volledig afgeschaft kan worden. Want in uitgeademd ademvocht zitten niet alleen grote druppels (die ik weinig gevaarlijk acht omdat die de longen niet kunnen bereiken), maar ook kleinere druppels (<5 micron). WHO en RIVM stellen dat je mogelijk besmet kunt worden als je langer dan een kwartier op minder dan 1m resp. 1,5m face-to-face met iemand praat omdat je dan besmet zou worden door GROTE druppels. Met die conclusie ben ik het eens maar met die onderbouwing niet: ik denk dat je dan besmet kunt worden door de MICROdruppels die je inademt als je face-to-face langer dan pakweg 15 minuten met iemand praat op minder dan een meter afstand. Wel met als kanttekening dat die kans geringer wordt naarmate de ventilatie beter is, naarmate de ander niet of slechts zachtjes praat en naarmate de relatieve luchtvochtigheid gunstiger is (40-50%) en/of als men mondkapjes draagt.

   Voor kroegen zou mijn advies niet alleen zijn goed te ventileren, maar ook geen harde muziek opzetten want dan gaan mensen hard in elkaars gezicht praten om elkaar te kunnen verstaan, dat lijkt me een risico omdat je dan microdruppels direct in iemand gezicht blaast. Vooral als het druk is acht ik dat risicovol, want hoe groter de groep, hoe groter de kans dat er iemand tussen zit met corona.

   Ik ben wel benieuwd of Maurice echt van mening is dat 1,5m afstand houden geen nut heeft of dat hij iets te kort door de bocht geciteerd wordt door kranten als die beweren dat dat zijn stelling is en hij daar in werkelijkheid genuanceerder over denkt.

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Beste Rebecca,

    Een legitieme vraag door iemand die consistent goede bijdragen heeft geleverd.
    Ik denk dat de kans niet groot is dat je binnen 1,5 meter van een besmet iemand zelf besmet kan worden.

    De vraag is alleen wat je precies bereid bent om te doen om kansen op besmetting naar nul te brengen.
    We hebben 650 doden per jaar in het verkeer.
    Als we op de snelwegen 30 km/uur gaan rijden dan zal het aantal doden, laten we zeggen halveren.
    Gaan we dat dan doen?
    Of vinden we het naar 30 km/uur gaan van de snelheid te grote consequenties hebben?
    Ik denk dat vrijwel iedereen die 300 doden extra accepteert om 100 km/uur te kunnen blijven rijden.

    En zo zie ik het ook met die 1.5 meter binnen. Daar waar het makkelijk kan, moet je het niet laten.
    Maar we dwingen de samenleving in een te grote keurslijf, zowel economisch, sociaal, als voor wat betreft (volksgezondheid) als we binnen die 1,5 meter moeten aanhouden. Ik denk dat we die extra (overzichtelijke) risico’s op besmettingen dan wel moeten nemen. Maar door de risico’s op problemen voor verschillende bevolkingsgroepen duidelijk te maken kunnen mensen die extra risico lopen zelf zorgen dat ze zich niet extra risico’s lopen.
    Maar ik vind het van de gekke dat jongeren, die qua gezondheid maar een heel klein echt risico lopen de 1,5 meter moeten aanhouden met alle gevolgen voor hun leven, voor wat betreft daten, ontspanning, sport e.d.

    Beantwoorden
 40. Dirk de Vries
  Dirk de Vries zegt:

  Maurice je bent geen medicus, zoek ook eens naar artikelen die je theorie onderuit kunnen halen en deel alles eens met de wetenschap. Of betrek eens wat medisch specialisten in je solistische onderzoekjes. Je kan wel heel goed met data zijn, maar als je niks van de medische wereld weet, dan kan je het allemaal fout interpreteren!

  Beantwoorden
 41. Arnout Oldenburger
  Arnout Oldenburger zegt:

  The Guardian plaats artikel vandaag met frase die mij opviel:

  Jimenez said historically, there has been a fierce opposition in the medical profession to the notion of aerosol transmission, and the bar for proof has been set very high. A key concern has been a fear of panic.

  “If people hear airborne, healthcare workers will refuse to go to the hospital,” he said. Or people will buy up all the highly protective N95 respirator masks, “and there will be none left for developing countries.”

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Onder de betrokken medici en virologen bevinden zich vele amateur-psychologen en doemdenkers.

   Bijv. RIVM dacht dat als de overheid mondkapjes adviseert dat men dan geen afstand meer houdt. De praktijk laat zien dat anderen juist afstand houden als je een mondkapje draagt, deels omdat anderen veronderstellen dat je dat mondkapje vast draagt omdat je iets onder de leden hebt, deels omdat je bij het zien van een mondkapje herinnerd wordt aan de heersende pandemie.

   En RIVM dacht dat de bevolking bij een mondkapjesplicht massaal PPF3 maskers zou inslaan ten koste van de medische sector. Alsof een enigszins modebewust persoon daarmee gesignaleerd wilt worden…

   Beantwoorden
 42. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Er gonst al een tijd een hypothese in mijn hoofd. Als het virus zich door de lucht verspreidt en daar langere tijd blijft hangen, dan kan het niet anders zijn dan dat vrijwel iedereen het inmiddels heeft ingeademd en dus “besmet” is. Maar het immuunsysteem neutraliseert dit weer. Als de load niet te hoog is, kan het lichaam het aan, bij te veel word je wel ziek.
  Een deel van het virus zal zich nog wel kunnen vermenigvuldigen en wordt weer uitgeademd.
  Zo bekeken zijn we allemaal ook procenten van het virus. Pas als het gezamenlijk geproduceerde virus niet kan ontsnappen (onvoldoende ventilatie) , neemt de concentratie toe en besmetten we elkaar.
  Zo zou je de uitbraken bij de nertsfokkerijen kunnen verklaren: 100000 nertsen vormen tesamen een grote “corona pomp” en besmetten zo zichzelf.
  Zou dit kunnen?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Nee, je theorie gaat niet volledig op, maar er is wel twee mogelijke uitzonderingen die jou theorie kunnen benaderen.

   Laat ik begeinnen uit te leggen wat er mis gaat in jou theorie.

   We definieren om te beginnen de ruimte en de personen die er in staan als 1 ruimte om het beeld scherp te stellen.

   Ieder virusdeeltje in de ruimte kan naar iedere willekeurige plek in de ruimte verplaatst worden dus ook in het lichaam van een persoon in deze ruimte.

   We kijken vooral naar de verplaatsing tussen persoon en ruimte want vermenigvuldiging van het virus kan alleen plaats vinden in het persoon.

   Op het moment dat een virusdeeltje zich in het persoon bevindt zijn er drie mogelijkheden.

   1 het virus wordt onwerzaam gemaakt door immunologischeprocessen

   2 het virus betrekt een cel en gaat zich vermenig vuldigen en we kijken verder naar de nakomelingen.

   3 het zelfde virus verlaat het lichaam direct weer.

   NAKOMELINGEN:

   1 De nakomelingen of deel er van worden onwerkzaam door immunologischeprocessen

   2 Een miniem deel van de nakomemelingen betrekken nieuwe cellen en gaan vermenigvuldigen.

   3 De na komelingen worden buiten het lichaam gebracht.

   So far so good. Maar bij de volgende reproductie cycli moet het immuunsysteem zodanig geactiveerd zijn dat stap 3 uitdooft. Anders is er spraken van besmetting en dus feitelijk ook van ziek zijn.

   Nu hebben we bij een besmetting twee bijzondere situaties. Iemand is besmet en dus ziek, maar vertoont geen of nog geen symptomen. Dat zijn situaties die jou hypothese benaderen. Immers op basis van het klachten patroon ervaart iemand zich niet als ziek, maar ze produceren wel viraledeeltjes. Dit brengt ons ook bij een discussie punt binnen de wetenschap zelf.

   Dit discussie punt is, kunnen asymptomatische en présymptomatische mensen bijdragen aan het besmetten van anderen. Het antwoord hierop is denk ik ja, maar de besmettingskans van 1 enkele asymptomatische of présymptomatische besmet persoon ligt extreem laag zijn.

   In het geval van Asymptomatische besmettingen dan zitten we rondom de immunologische balans te strijden tegen de viraledeeltjes waarbij het immunologisch systeem relatief snel de overhand heeft en het virus uitroeit. De virale load van zowel de druppels als aerosolen is minimaal tot zelfs nihil.

   In het geval van présymptomatische besmettingen ligt dit iets anders, de immunologischesystemen ligt nog op winst in relatie tot het virus maar is de overhand aan het verliezen waarbij de uitstoot aan viraledeeltjes gelijdelijk toeneemt. De vraag is nu waar ligt het kantelpunt en hoe ver zitten we dan nog af van symptomatisch ziek zijn?

   Dan moeten we hier nog een paar opmerkingen bij plaatsen.
   * Niet iedereen krijgt de zelfde symptomen.
   * Iedereen ervaart pijn klachten anders (symptomen worden niet herkend)

   Samengevat. Ja de door u opgestelde hypothese klopt, maar we moeten de definitie van de Hypothese wel strakker vaststellen.

   Beantwoorden
 43. Ramon Kézér
  Ramon Kézér zegt:

  Ha Maurice,

  Op Twitter legt Michael Levitt (winnaar Nobelprijs scheikunde 2013) uit dat de groei van covid-19 nooit exponentieel is, maar de Gompertz-functie volgt. Hij staaft alles met data, moet je aanspreken!

  Groetjes, Ramon

  Beantwoorden
 44. Arthur
  Arthur zegt:

  Influenza heeft ook een belangrijke aerosol component. En ook maar een Ro van gemiddeld 2
  Het staat zelfs op de RIVM website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/influenza

  Een citaat:
  “De lagere luchtwegen zijn het meest gevoelig voor infectie, terwijl per subtype influenza A-virus de voorkeur voor hogere of lagere luchtwegen verschillend kan zijn. De minimale besmettingsdosis via aerosolen die in de lagere luchtwegen terecht kunnen komen, is zeer gering, in de orde van één of enkele virusdeeltjes. [Tell06] Voor experimentele infectie door indruppelen van virus in de neus is honderdmaal meer virus nodig, zodat we aannemen dat infectie door druppels en besmette handen of voorwerpen (deurknoppen, telefoonhoorns, toetsenborden) een kleinere rol speelt.”

  Zou me niks verbazen als COVID dezelfde karakteristiek heeft qua besmetting.

  Beantwoorden
 45. Jean
  Jean zegt:

  Hoi Maurice, Fijn weer die blog van je. Zag wel dat het RIVM er mee aan de haal is gegaan. Ze doen nu net als of zij de Aerosolen hebben uitgevonden. Ik vindt dat niet eerlijk tegenover jou en al die wetenschappers/artsen die de brandbrief heeft gestuurd naar WHO. Ik vindt dat jullie allemaal erkent moeten worden en dat het RIVM eerlijk moet toegeven er even naast heeft gezeten of dat de wetenschap hun heeft ingehaald. Dan zijn ze geloofwaardig!!

  Beantwoorden
 46. Ward
  Ward zegt:

  Goedemiddag,
  Na het RIVM met van Gissel begint nu ook de WHO tanker te draaien in de goede richting (zie bijv BBC en de Volkskrant app van vandaag). Kan me voorstellen dat je een mild glimlacht Maurice, hoewel het eigenlijk om te janken is hoelang het heeft geduurt…
  Keep going!

  Beantwoorden
 47. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Interessant citaat, Arnout en het zou heel goed waar kunnen zijn.

  Het illustreert meteen ook de spagaat van Maurice. Hij wil profiteren van de anti-anderhalve-meter beweging maar die beweging is niet blij met zijn aerosol-boodschap.

  Maurice zou zijn ego eens opzij moeten zetten en toe moeten geven: het uitstippelen van een goed corona-beleid is absoluut niet simpel.

  Beantwoorden
  • Gerrie Reintjens
   Gerrie Reintjens zegt:

   Beste Jan Smit,
   en waarschijnlijk kun jij niet zingen en ben je dus een andere Jan Smit. Waarom zeg je “het ZOU heel goed waar KUNNEN zijn”? Je roept ook maar iets als het je uitkomt! Maurice geeft tekst en uitleg en verwijst, wat wil je nog meer?

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Beste Jan,

   De aerosol theorie is niet alleen slecht nieuws. Sterker nog zoals het steeds uitgebreidere deltaplan ventilatiesystemen van Maurice laat zien het is een component wat actief bestreden kan worden.

   Een 1,5 m maatregel is geen bestrijdings maatregel maar een preventieve maatregel, die we door het blinde karakter van een epidemie en in deze fase epidemie dreiging, ook blind gevolgd moet worden. Deze preventieve actie moet ook op momenten dat het feitelijk geen doel heeft gevolgd worden omdat we niet kunnen onderscheiden op welk moment er wel of geen dreiging is.

   Daarnaast heeft de 1,5m maatregel enorme impact op ons geestelijk maar ook biologisch/medische welzijn en zelfs op het welzijn van de generaties die volgen.
   Binnen de genetica weten we dat onze genen aan en uit gezet kunnen worden afhankelijk van celtypes en behoeftes van ons lichaam.

   De 1,5m maatregel beïnvloed op termijn een enorme hoeveelheid aan biochemischeprocessen in ons lichaam die aangestuurt worden vanuit het genetisch mechanisme. Een deel van de genen die aan of juist uit gezet zijn kunnen niet zondermeer weer omgezet worden, waardoor deze nieuw ontstane biochemische reacties blijvend zijn met allerlij longterm schades.
   Indien u hier meer over wilt weten google op pierre capel die heeft mooie filmpjes in redelijk jip en janneke taal over dit onderwerp.

   Een andere reden waarom aerosols niet alleen slecht nieuws is, is het feit dat we te maken hebben met een enorme diversiteit aan virale dosis in onze omgeving. Aerosols bied ons een natuurlijke relatief veilige manier van vaccineren. Zolang we een paar rand voorwaarden in acht nemen.

   1 Vermijd grote groepen in slecht geventileerde ruimtes
   2 Verblijf zo kort mogelijk in slecht geventileerde ruimtes
   3 Volg de hygiëne maatregelen en pbm’s bij contact met bekende besmettingen.
   4 zorg dat werkplekken en publieke ruimtes voldoende geventileerd worden (zie voor aanvullingen blog en discussie deltaplan)

   In essentie voorkom superspread events en vermijd langdurig verblijf op high risk plaatsen.

   Daarnaast beste Jan is het maken van een goed beleid inderdaad moeilijk maar niet onmogelijk. Maar een goed beleid beweegt mee met wat er gebeurd kijkt naar ontwikkelingen in de wetenschap en past zich aan, aan het dreigingsniveau.
   Van belang is dan wel dat het dreigingsniveau niet overdreven wordt. Als we kijken naar de afgelopen maanden, dan zien we dat er veel te weinig aandacht is geweest voor de neveneffecten en er teweinig gedaan is met de ruimtes die e rr waren om de risico’s van de neven effecten in te perken.

   Zoals veel van ons al gemeld hebben. COVID-19 is een multidisciplinair probleem, waarbij we dus ook op een multidisciplinair niveau het probleem moeten oplossen.

   Hebben Maurice ik en velen anderen hier de wijsheid in pacht? Niet meer dan alle andere mensen, maar we steunen op een collectieve brede kennis, die waarschijnlijk niet volmaakt is. Maar onze kennis is volmaakt genoeg om te kunnen hervormen en vandaaruit de kennis verder te ontwikkelen en bij te sturen. Dat is wetenschap in de zuiverste omschrijving van het woord.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    “Daarnaast heeft de 1,5m maatregel enorme impact op ons geestelijk maar ook biologisch/medische welzijn en zelfs op het welzijn van de generaties die volgen.”
    Mijn hemel, overdrijf je niet een beetje, beste Frans? Drie maanden een relatief milde lockdown (ik heb er persoonlijk geen enkele last van gehad) en jij doet alsof we een heuse hongerwinter hebben doorgemaakt.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Ook hier laat je weer miet zien dat je breder kan denken dan je eigen ik.
     De economische en sociale gevolgen van de lockdown zijn heel groot en zullen inderdaad nog heel lang hun effect hebben.
     Ook t.a.v. de volksgezondheid

     Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Jan Smit, ik vraag me af of u kinderen heeft in een lagere school leeftijd?

     Tijdens de actieve fase van de Lockdown heb ik mijn 10 jarige dochter uitspraken horen doen waarmee je onder andere omstandigheden direct contact zou leggen met een psycholoog.

     Nadat de scholen weer open gingen heb ik gesprekken gevoerd met ouders en onlangs bij de eind evaluatie bevestigde ook de groeps docent het vermoeden. Mijn dochter was niet de enige met een verloren zelfbeeld en het gevoel niet te mogen bestaan of zelfs te willen bestaan.

     Zelfs nu het lesjaar om is beschrijft de groeps docent dit als een ongoing fenomeen die bij de meeste leerlingen nog leeft. Waar in het aankomende lesjaar nog veel werk in gelegen is.

     Ik vermoed dat Maurice die even als ik een kind heeft in de laatste jaren van het basis onderwijs vergelijkbare verhalen kan vertellen en met ons velen anderen.

     U onderschat de impact. Daarnaast verwees ik u naar heel interessante filmpjes van Immunoloog professor Dr Pierre Capel te kijken, maar zelfs de expert status van deze vooraanstaande immunoloog maakt kennelijk geen indruk op u omdat hij de consensus niet volgt.

     Ook hier op de blog ben ik reakties tegen gekomen van mensen van wie ik weet, dat zij een professionele status hebben binnen het vak gebied medisch wetenschappelijk onderzoek. Waaronder artsen epidemiologen medischanalisten biochemici, en zelfs virologen. Die bijgedragen hebben tot de conclusies van Maurice en die bevestigd hebben dat Maurice correct wetenschappelijk tot de conclusies gekomen is en dat op die conclusies niet meer of minder af te dingen valt dan de onderzoeken die de bekende centra uitvoeren.

     Ook dit gaat u niet overtuigen, het gaat u zelfs niet in beweging brengen om uw mening te her evalueren. En ik zal dat ook niet van u vragen, maar het feit dat u hier op deze manier uw geluid laat horen zie ik als bewijs dat die relatief milde Lockdown meer met u gedaan heeft dan u wilt bekennen.

     Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Beste Jan,

     Ik wil je nog een overdenking mee geven. Geschreven op 8 april om even aan te geven waar we toen zaten.

     Een overdenking?

     Wat doen de maatregelen op de achtergrond?
     Kinderen, missen hun sociale omgeving.
     Voelen zich in het leven verstomd.
     Wie helpt hun straks met hun beleving?

     Maar luisteren, we ook naar verborgen signalen?
     Weten we nog wel wie we zijn?
     Of wordt dit alles slechts een voetnoot in de dikke corona-analen?
     Moeten ze alleen vechten, tegen dit verborgen pijn?

     Mijn kleine meid, sprak het uit met betraande ogen.
     Ik voel me verlaten en bedrogen.
     Door de slimsten voor gelogen.
     Weet niet meer wie ik voor de ander ben.

     Ik wil zo graag, gewoon weer spelen.
     Mijn gevoel met andere delen.
     Pappa, mamma ze zijn wel lief.
     Maar, ik ervaar dit nieuwe leven als een dief.

     Soms moet je met een ander praten.
     Iemand die je anders begrijpt.
     Je kan niet alles bij je ouders laten.
     Soms wordt het gevoel, alleen bij je vrienden gerijpt.

     Zelfs een nieuw gezicht, doet wonderen.
     Op dit moment kan je alleen jezelf afzonderen.
     Of opnieuw de zelfde mensen belasten.
     Met de gevoelens, die niet langer bij mij pasten.

     Welke prijs wordt er betaald?
     Als wij de toekomst, uit ons bestaan zijn gehaald?
     Is er iemand ver daar boven, die om dit hier ook echt maald?
     Of heeft het systeem dit keer echt heel groots gefaald?

     Beantwoorden
     • Jan Smit
      Jan Smit zegt:

      Beste Frans, individuele gevolgen van de lockdown onderschat ik ABSOLUUT niet. Ik kan alleen zeggen dat in mijn omgeving (waaronder ouderen en kinderen) de gevolgen erg mild zijn.

      Het sluiten van scholen en dagopvang (niet voor iedereen overigens) was inderdaad een ingrijpende maatregel maar die kun je de beleidsmakers eigenlijk niet kwalijk nemen. Gebeurde onder grote druk van de Nederlandse bevolking.

      Ik herinner me nog de Italiaanse IC arts die op TV hysterisch was over de in zijn ogen veel te milde Nederlandse maatregelen. Je kreeg het idee dat binnen een paar weken de Nederlandse straten zich zouden vullen met corona-lijken. Ook tuttebel Rosanne Hertzberger schreef in diezelfde tijd een column met een vergelijkbaar doemscenario.

      In dat kader moet je de afgekondigde maatregelen zien. Rutte heeft vanaf het begin gezegd dat we in de mist varen maar dat hij in die mist wel een koers moest uitzetten.

      Ergerlijk is dat Maurice ondertussen aan de zijlijn vol dedain de beleidsmakers voor idioten uitmaakt, geen enkele verantwoording hoeft af te leggen en geen enkel begrip toont dat het maken van een corona-beleid zeer complex is.

 48. Maarten
  Maarten zegt:

  Beste Maurice, Kunnen ionisatoren in de woning daadwerkelijk ons besmettingsgevaar voorkomen? Ik heb het filmpje met het interview gezien. Is er voldoende wetenschappelijk bewijs om zo’n apparaat aan te schaffen?

  Beantwoorden
 49. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Zoals Maurice vanmiddag tweette, verspreiding influenza via aerosolen wordt vermeld in richtlijn op de site van het RIVM, jammer dat we dat niet eerder wisten. Maar saillant detail, de richtlijn is opgesteld in 2012 onder leiding van een lid van het OMT. Ik ben benieuwd wat binnen het OMT voor discussies hebben plaatsgevonden, daar moeten de aerosolen van afgespat zijn.

  Maar ja, dit is wel iets waar je broek van afzakt. Kennis was aanwezig in het OMT maar er volgen tot op heden geen adequate maatregelen van het kabinet. Heeft het OMT geadviseerd om niets op ventilatiegebied te doen of heeft het kabinet een advies in de wind geslagen? Heel merkwaardig.

  Als ik mijn geld ergens op zou moeten inzetten ter bestrijding van en eventuele tweede golf dan zou het op het deltaplan ventilatie zijn en niet honderden miljoenen (jazeker) steken in een vaccin wat waarschijnlijk niet werkt. Wellicht met de gedachte, een paar maanden extra lockdown kost heel veel geld dus dat kunnen we dan wel uitgeven aan onderzoek naar een vaccin. Niet dat daar helemaal geen geld naartoe moet, maar niet op deze manier, op basis van angst, we moeten ons inkopen anders staan we achterin de rij. Help!
  Dit soort vaccins tegen influenza zijn bijzonder ingewikkeld te maken. Dit zeggen veel professoren met ervaring op dit gebied. Waarschijnlijk gaat het lang duren voor er een werkend vaccin is en dan maken die extra paar maanden wachttijd ook niet veel uit. En de vraag of het instituut dat je nu steunt als eerste met iets komt is ook afwachten. Kortom met veel geld koop je een hoop onzekerheden.
  Voorkomen van een lockdown met het deltaplan ventilatie daarentegen levert meer zekerheid. Dit geeft in ieder geval op kortere termijn resultaat, en dat met veel minder kosten. Het voorkomt aerosole verspreiding en daarmee lokale uitbraken. Zonder uitbraken worden economische activiteiten binnen weer mogelijk. Daarmee wordt veel economische schade voorkomen naast een hoop zieken en doden. Bovendien helpt dit ook in de toekomst tegen aerosole verspreiding van andere virussen.
  Dat is toch een no-brainer?

  Beantwoorden
 50. Adriaan Keij
  Adriaan Keij zegt:

  Maurice, de discussie is nog lang niet voorbij, dus nog alle tijd: aerosols is Engels, in het Nederlands is het meervoud AEROSOLEN.

  Beantwoorden
 51. Lilian
  Lilian zegt:

  Beste Maurice,

  Hier 3 onderzoeken die recent zijn uitgekomen met betrekking tot aerosols:

  3 families dine on 3 separate tables in restaurant with no windows. All three tables are facing an AC unit
  https://t.co/XvDJdwFtcS?amp=1

  Two reports on how contagious this is and how it travels on indoor air currents:
  https://t.co/x8xqjm1LBA?amp=1

  Study: 1 asymptomatic person infected neighbor by using an elevator at a different time, resulting in cluster of 70+ infections
  https://t.co/x8xqjm1LBA?amp=1

  Cluster Japan
  https://t.co/2WgdA6xHDr?amp=1

  Onderzoek uit Italië over asymptomatische mensen
  A study in Nature found 42.5% of the confirmed SARS-CoV-2 infections in Vo’, Italy, were asymptomatic. The study also finds no statistically significant difference in the viral load of symptomatic versus asymptomatic infections.
  https://www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals

  Ik kan me niet vinden in je opmerking over de antistoffen. Recent onderzoek in Spanje en Zwitserland hebben aangetoond dat dit niet hoger is dan 5%.
  Ook uit recente onderzoeken in China en Japan is dat ook al gebleken.

  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

  https://t.co/sYSAGpp34s

  Daarnaast komt steeds vaker naar voren dat antistoffen na ca 2 maanden niet/nauwelijks meer zichtbaar zijn met de huidige testsystemen. Zoals ik zelf van de huisarts heb begrepen dat je het beste antistoffen kan testen vanaf 9e dag van ziekte tot en met de 4e week na het ziek worden. Dan zijn de antistoffen op zijn hoogst. Ook is nog niet duidelijk of je dan daarna beschermd bent of niet.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   “Ook is nog niet duidelijk of je dan daarna beschermd bent of niet.”

   Bij alle bekende virussen op dit moment, weten we dat er antistoffen opgebouwd worden en dat er geheugencellen aan gemaakt worden die de productie van antistoffen in no-time weer opgang kunnen brengen.

   Binnen de microbiologie wordt het boostereffect beschreven. Dat bij herhaald contact de antistof titer terug stijgt en zelfs nog toeneemt. Dit is ook de reden waarom we vaccinaties 1 of meerdere keren herhalen.

   We hebben in het verleden nog, geen uitzondering op deze wetmatigheid aangetroffen. Er is ook geen aanwijsbare reden waarom dat nu anders zou zijn.

   Wel is het zo dat respiratoire virussen doorgaans mutagener zijn waardoor de specifieke gerichtheid van de antistoffen verdwijnt.

   Hoewel het virus mutageen is, is het niet zo dat alle eiwit structuren en daarmee alle epitopen van de eiwitenveloppe in eenkeer veranderen. Het is ook niet zo dat er maar 1 soort antistof aangemaakt wordt. Dit betekend dat daar maar een deel van de antistoffen hun functie verliezen maar dat een ander deel werkzaam blijft.

   Pas als er een hele grootte generatie kloof is tussen de eerste en de laatste stam waarmee een infectie ontstaat zou het gehele scala aan antistoffen niks meer doen. Bedenk daarbij wel, dat als er een besmetting ontstaat met een virus deeltje waarbij er slechts antistoffen gevormd zijn tegen een deel van de epitopen het proces opgestart wordt om ook antistoffen te gaan maken voor de nieuwe epitopen.

   En last but not least de immunologische verdedigingsmechanismen omvat meer dan alleen het antistofsysteem.

   Wat betekent dit in de praktijk?

   We worden bij herhaald contact met nieuwe generaties van het virus beschermd op een hoger niveau dan na het eerste contact. We worden hierdoor minder lang en minder hevig ziek bij een herbesmetting en als de generatiekloof klein is zullen we mogelijk zelfs niet ziek worden. Op voorwaarden dat een individue geen aandoening heeft die het immunologisch systeem ontregeld.

   We zullen dan ook zien dat de besmettingsgraad, het agressieve ziekte verloop en het aantal mensen dat overlijd aan het virus afneemt tot het moment dat een grote diversiteit in de laatste generatie zich gaan recombineren, op dat moment ontstaat er een zwaardere golf die desondanks kleiner is als de golf er voor.

   Nu is er nog een issue die dit hele verhaal enigsinds beïnvloed en dat is ons reis gedrag.
   Regionaal zullen er waarschijnlijk andere varrianten ontstaan en de generatie ontwikkelingen anders verlopen.

   Als de opmenging van de varrianten uit de verschillende wereld delen langdurig stagneerd. Dan kan de uiteindelijke inbreng van varrianten over grotere afstand weer een enorme impact hebben, doordat de afweer op die varrianten niet mee gegroeid is.

   Ik denk dan ook dat het goed is om te kijken naar goede reisprotocols en preventieve maatregelen binnen de internationale reisbranche.

   Beantwoorden
 52. Peter Kleijnen
  Peter Kleijnen zegt:

  Als oud fysiotherapeut leerde ik mensen met rugklachten zoals een hernia een trucje voor de momenten waarop ze even niet zaten te wachten op een nies.
  Datzelfde trucje is nu heel goed bruikbaar om besmetting van anderen met Covid19 via aerosolen te voorkomen.

  Omdat niezen, naast rechtstreeks contact, één van de grootste risico’s voor besmetting vormt niezen we nu in onze ellebogen.
  Zeker met korte mouwen komen dan echter niet alle druppeltjes netjes in de elleboog terecht.
  En wat als je daarna de armen over elkaar slaat en vervolgens een winkelwagentje of deurklink aanraakt?
  En niezen we per ongeluk toch in onze hand, dan is er onderweg niet altijd een kraan of desinfectie in de buurt.

  De oplossing is eenvoudig.
  Ben je, b.v. tijdens het winkelen, in de buurt van anderen en voel je een nies opkomen?
  Druk dan direct met je vinger tussen je ogen stevig op het diepste punt van het kuiltje boven je neus, van voor naar achteren gericht.
  Niet met 2 vingers knijpen, zoals sommigen doen (om dan nóg te moeten niezen), maar met 1 vinger drukken. Als je dit direct doet zakt de opkomende nies weg.
  En mócht de nies terug komen (hij is normaliter tenslotte functioneel) dan kun je het trucje herhalen óf je heb genoeg tijd gewonnen om even een papieren zakdoekje te pakken.

  Deze truc kan ook onze hulpverleners ten goede komen. Als elke patiënt weet hoe hij/zij, als er een verzorgende of arts aan het bed staat, een nies kan laten verdwijnen ….
  En dat geldt zeker voor de soms nog minder goed van beschermende middelen voorziene zorgverleners die werken in de thuissituatie van patiënten of in verzorgingstehuizen.

  Probeer het uit, ervaar dat het werkt en breng het onder de aandacht!

  Beantwoorden
 53. Ni
  Ni zegt:

  Ik snap de “0,5” niet.
  Gisteren op NOS: WHO: opnieuw recordaantal besmettingen.
  “Wereldwijd zijn bijna 13 miljoen mensen besmet of besmet geweest met het coronavirus. 565.000 mensen overleden aan de gevolgen ervan.”

  565000 van 13000000 is toch 4% ?!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *