De ultieme lakmoesproef (Bewaarexemplaar)

De afgelopen dagen is er veel gebeurd. Ook is er veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Op basis daarvan heb ik een belangrijk besluit genomen en heb ik dit blog “de ultieme lakmoesproef” genoemd.

Ik had gehoopt dat ik via de meer dan 80 artikelen, die ik tot nu toe heb geschreven sinds 22 maart (met meer dan 150.000 woorden) mensen zou helpen om een eigen mening te vormen over de relevante aspecten van deze enorme crisis. Ik beschreef steeds de wijze waarop ik tot conclusies gekomen was, met de vermelding (en links) naar de bronnen, die daar een rol bij speelden. Een volledige transparantie, waarmee iedereen in de  gelegenheid was dat proces te volgen en eigen conclusies te trekken.

Ik daagde RIVM/OMT en virologen uit om ook zo transparant te zijn en hun besluiten op een vergelijkbare manier te onderbouwen, maar helaas moet ik nog steeds vaststellen dat dit amper gebeurt. De wijze waarop zij hun conclusies onderbouwen, als ze het doen, doet bij mij vaak op dezelfde manier fysiek pijn als anderen ervaren als iemand met een krijtje op een schoolbord schrijft.

Wat ik helaas moet merken, en dat zie je vooral als ik bij Op1 ben geweest, dat velen in hun reacties zich totaal niet bezighouden met de inhoud, die ik zo uitgebreid heb beschreven op deze site. Er volgen persoonlijke – niet zelden kwetsende – diskwalificaties op basis van vermeende onwetenschappelijkheid, andere activiteiten uit het verleden, met wie ik omga of over de vorm die ik gekozen heb (tot en met zelfs in Het Parool de beschrijving hoe ik in de jaren negentig als keeper functioneerde). Maar zelden wordt er inhoudelijk op stukken gereageerd, als ze die überhaupt al gelezen hebben. En het zijn niet de minsten die dat doen.

Nu kan ik me best voorstellen dat het natuurlijk niet fijn is dat iemand niet alleen vraagtekens stelt bij wat de officiële instituten als WHO en RIVM en volgzame virologen/epidemiologen melden, maar ook met internationaal wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er nogal wat op drijfzand en gebrek aan logica is gebaseerd. En het is helemaal moeilijk te erkennen dat vrijwel alle belangrijke bevindingen inzake COVID-19 die nu naar buiten komen, door mij al eerder zijn beschreven.

Ik ben dit niet begonnen omdat ik zin had in een “pissing contest” met het RIVM of een willekeurige Twitteraar met 50 volgers. Nee, ik maakte me (en nog steeds) enorme zorgen over wat het COVID-beleid wereldwijd en in Nederland voor schade aanricht aan onze maatschappij en economie. Een zorg die we allemaal zouden moeten delen. En die in ieder geval al mijn tijd en energie opslokt.

Ik heb derhalve besloten om niets van die energie meer te stoppen in mensen en meningen die niet inhoudelijk van aard zijn.

Voor juist die mensen heb ik nog wel dit blog geschreven. Lees het en maak dan je mening op over de wijze waarop WHO/RIVM met nieuwe informatie omgaat en de waarde van hetgeen ik beschrijf.

Ik zou zeggen: bewaar het goed, want vanaf nu zal ik alle niet-inhoudelijke reacties naar dit blog verwijzen. Mede omdat er de afgelopen dagen nogal wat nieuwe relevante informatie beschikbaar is gekomen. Als zo’n persoon met die informatie nog steeds blijft hangen in de oude standpunten van WHO en RIVM, dan heeft het ook geen zin meer om energie in zo’n iemand te besteden. Dat bedoel ik met “de ultieme lakmoesproef”.

De drie componenten

De drie belangrijke nieuwe bronnen van dit weekend waar ik dit blog op baseer zijn:

 • De aankondiging dat 239 wetenschappers uit 35 landen in een open brief aan de WHO om de belangrijke aerogene verspreiding van COVID-19 niet langer te negeren.
 • De reactie van de mensen betrokken bij de WHO op aerosolen, zoals beschreven in Los Angeles Times en New York Times.
 • En een indrukwekkend overzicht van Dr. Jonathan Fluxman in relatie tot de aerogene verspreiding van het virus: “This a is no-brainer – airborne spread of COVID-19 and the need tot change official guidance”.

Door de links die ik geplaatst heb kun je dit alles zelf volledig nalopen, maar ik haal hier datgene eruit dat ik het belangrijkste ervan vind.

 

 1. De Open Brief

De kern van deze brief van die 239 wetenschappers zijn deze zinnen (en ik heb ze vertaald via Deepl.com)

De huidige tegenmaatregelen, d.w.z. social distancing, gezichtsmaskers, oppervlakte disinfectie en handen wassen, zijn niet in staat om uitbraken in een gesloten binnen omgeving te stoppen, wat alleen bevredigend kan worden verklaard door verspreiding in de lucht over afstanden van meer dan 2 meter.

Als we het grote publiek, de werkgevers, de vakbonden, de regeringen en het maatschappelijk middenveld geen consequent en betrouwbaar advies geven over alle manieren waarop het virus zich verspreidt, ook door middel van aerosolen binnenshuis, zullen we nog veel meer sterfgevallen krijgen en zullen we dit virus niet verslaan.

Miljoenen mensen kijken naar u voor begeleiding in deze tijd, uit angst voor ziekte en dood voor zichzelf en hun geliefden. We zijn het aan hen verplicht om nauwkeurige, betrouwbare en actuele informatie over het virus te verstrekken, zodat ze zich in de beste positie bevinden om zich ertegen te beschermen.

De brief kan ook ondertekend worden door andere wetenschappers. Ik heb dat vanzelfsprekend ook gedaan.

 

 1. De reactie van de WHO

In L.A. Times en New York Times staan reacties van vertegenwoordigers van de WHO en mensen die weten hoe de discussies binnen de WHO zijn verlopen. Die zijn relevant omdat het standpunt van het RIVM, zoals dat door prof. Van Dissel wordt gecommuniceerd en op de site van het RIVM staat, identiek is aan die van de WHO.

Dit zijn fragmenten uit het artikel in de New York Times:

Zelfs in zijn recentste update op het coronavirus, vrijgegeven 29 juni, zei WHO dat de overdracht van het virus in de lucht slechts na medische procedures mogelijk is via aerosolen, of druppeltjes kleiner dan 5 microns veroorzaken. (Een micron is gelijk aan een miljoenste van een meter). (MdH: Dat is ook het standpunt van het RIVM)

Dr. Benedetta Allegranzi, het technische hoofd van WHO’s besmettingscontrole, zei dat het bewijsmateriaal voor het virus dat door de lucht wordt verspreid niet overtuigend was.

“Vooral in de laatste paar maanden hebben we meerdere malen verklaard dat we overdracht door de lucht als mogelijk beschouwen, maar zeker niet ondersteund door solide of zelfs duidelijk bewijs,” zei ze. “Er is een hevig debat over dit onderwerp.”

Maar interviews met bijna 20 wetenschappers – waaronder een dozijn WHO-adviseurs en verschillende leden van het comité dat de begeleiding verzorgde, en interne e-mails, geven een beeld van een organisatie die, ondanks goede bedoelingen, uit de pas loopt met de wetenschap.

De commissie voor infectiepreventie en -bestrijding in het bijzonder, aldus de deskundigen, is gebonden aan een starre en te sterk gemedicaliseerde kijk op wetenschappelijk bewijs, is traag en risicomijdend bij het actualiseren van de begeleiding en laat een paar conservatieve stemmen toe om afwijkende meningen weg te schreeuwen.

“Ze gaan liever dood dan dat ze hun mening veranderen” zei een WHO- adviseur die niet geïdentificeerd wenste te worden vanwege haar voortdurende werk voor de organisatie. Zelfs de grootste aanhangers zeiden dat de commissie haar deskundigheid zou moeten diversifiëren en haar criteria voor bewijs zou moeten verzachten, in het licht van zo’n grote uitbraak.

“Ik raak wel gefrustreerd over de kwesties van de luchtstromen en de grootte van de deeltjes, absoluut,” zei Mary-Louise McLaws, een commissielid en epidemioloog van de Universiteit van New South Wales in Sydney. “Als we de luchtstromen opnieuw zouden bekijken, zouden we bereid moeten zijn om veel van wat we doen te veranderen,” zei ze. “Ik denk dat het een goed idee is, een heel goed idee, maar het zal een enorme huivering veroorzaken door de wereld van de infectiebestrijding.”

Begin april drong een groep van 36 deskundigen op het gebied van luchtkwaliteit en aerosolen er bij de WHO op aan om het groeiende bewijs voor de overdracht van het coronavirus via de lucht in overweging te nemen. Het agentschap reageerde onmiddellijk, en belegde een vergadering met Lidia Morawska, de leider van de groep en een oud-WHO adviseur.

Maar de bespreking werd overheerst door een paar deskundigen, die trouwe aanhangers van het handen wassen zijn en op indringende wijze bleven aangeven dat ze dat belangrijker vonden dan aerosolen, zoals sommige deelnemers aan die vergadering zeiden, en het advies van de commissie bleef onveranderd.

 Wetenschappers hebben het coronavirus niet kunnen kweken uit aerosolen in het lab. Maar dit betekent niet dat aerosolen niet besmettelijk zijn, zei Dr. Marr: de meeste monsters in die experimenten komen uit ziekenhuiskamers met een goede luchtstroom die de virale niveaus zou verdunnen.

In de meeste gebouwen, zei ze, “is de lucht-uitwisseling meestal veel lager, waardoor virus kan accumuleren in de lucht en een groter risico vormt.”

De WHO vertrouwt ook op een gedateerde definitie van overdracht in de lucht, zei Dr. Marr. Het agentschap gelooft dat een ziekteverwekker in de lucht, zoals het mazelenvirus, zeer besmettelijk moet zijn en lange afstanden kan afleggen.

“De mensen denken en spreken over transmissie in de lucht op een nogal domme manier” zei Bill Hanage, een epidemioloog van Harvard.

Vele deskundigen zeiden dat de WHO zou moeten omhelzen wat sommigen een ,,voorzorgsprincipe” noemden en anderen ,,behoeften en waarden” – het idee dat zelfs zonder definitief bewijsmateriaal, het agentschap het slechtste van het virus zou moeten veronderstellen, gezond verstand toepassen en de beste mogelijke bescherming adviseren.

“Er is geen onweerlegbaar bewijs dat SARS-CoV-2 reist of aanzienlijk wordt overgedragen door aerosolen, maar er is absoluut geen bewijs dat het dat niet doet,” zei Dr. Trish Greenhalgh, een arts voor eerstelijnszorg aan de Universiteit van Oxford in Groot-Brittannië.

“Dus op dit moment moeten we een beslissing nemen in het licht van de onzekerheid, en het kan rampzalige gevolgen hebben als we fout zijn door de invloed van aerosolen te negeren,” zei ze.

Immers, de WHO lijkt bereid om zonder veel bewijs het idee te accepteren dat het virus kan worden overgedragen via oppervlakken, merkte zij en andere onderzoekers op, zelfs als andere gezondheidsinstanties aangeven dat die route veel minder belangrijk is.

” WHO neigt om een afwezigheid van bewijs als bewijs van afwezigheid te zien” voegde Dr. Aldis toe.

 

Deze beschrijving van de wijze waarop het WHO functioneert en met nieuwe informatie omgaat, lijkt sprekend op dat van het RIVM. Waarbij natuurlijk rekening moet worden gehouden met het feit dat de WHO en RIVM-deskundigen op minimaal wekelijkse basis wereldwijd overleg hebben.

Het geeft hetzelfde zorgwekkende beeld, dat ik al sinds eind maart had, ten aanzien van de nieuwe informatie, die er over COVID-19 beschikbaar kwam via studies en de wijze waarop er door RIVM/OMT en in de media op werd ingespeeld. Men kende de studies niet of negeerde ze.

Via het bovenstaande kunt u nu zelf opmaken in welke mate u verder blind wilt varen op de standpunten en informatie van WHO en RIVM.

 

 1. Een compleet overzicht van studies over COVID-19 en aerosoles.

De Engelse Dr. Jonathan Fluxman heeft een geweldig overzicht gemaakt van veel informatie die beschikbaar is gekomen over COVID-19 en de aerogene verspreiding. Het is nog “work in progress” maar er staat al heel veel belangrijks in.

Ik nodig u uit om het te lezen, maar besef dat het heel veel is. Ik heb een aantal onderdelen apart genomen en in een pdf gezet. Die treft u hier aan.

 

Ten Slotte

Hierbij heeft u alle componenten om zelf uw conclusie te trekken over het belang van aerosolen bij de verspreiding van COVID-19 en de wijze waarop WHO en RIVM met deze informatie omgaan.

Welke conclusie u daaruit trekt, is aan u.

Maar als u nog steeds denkt dat aerosolen geen of amper een rol spelen en dat de lijn die de WHO en RIVM op dat punt volgen de juiste is, dan ga ik er geen energie meer aan besteden om u van het tegendeel te overtuigen.

Wel hoop ik dat leden van het kabinet, politici in Den Haag, de media en zeker ook wetenschappers in Nederland (of ze nu viroloog, epidemioloog, microbioloog zijn of op een andere manier wetenschappelijk zijn opgeleid) zich niet langer stilzwijgend onderwerpen aan dit standpunt van WHO en RIVM, en opkomen voor het belang van Nederland, van de wetenschap, van hun vak.

 

 

196 antwoorden
 1. Michel
  Michel zegt:

  Fantastisch duidelijk verhaal Maurice. Heel goed ook dat je de moeite neemt om niet meer te reageren op inhoudloze mensen welke het niet willen begrijpen. Het is diep en diep triest dat het RIVM niet te vertrouwen is. Het geeft je te denken over meer zaken welke het RIVM “onderzoekt”. Bedankt voor je onderzoek, het wakkerschudden van de mensen, en wellicht het voorkomen van meer schade in de toekomst.

  Beantwoorden
 2. leo regeer
  leo regeer zegt:

  Maurice, ja ik las al de open brief vannacht hier Filippijnse tijd en zie nu jouw nieuws..helemaal mee eens natuurlijk…ik stuur je mijn documenten, ben al hele maand juni aan het schrijven .. ik plaats mijn 4 documenten een voor een Titel Let’s breath again deel I, II, III en IV..zie mijn website blog http://www.leo.nl maar ik stuur mijn pdf ook naar jou in email…deel I over mijn verwachting revolutie in wetenschap nodig, deel II alle nieuwste inzichten over SARS-CoV-2, deel III over de komende nieuwe schulden crisis na SARS en deel IV over black lives matter en SARS….. daarna komt nog een stuk over ziekenhuis IC en verpleging vanuit mijn verpleegkundige optiek groet Leo Regeer http://www.leo.nl

  Beantwoorden
 3. leo regeer
  leo regeer zegt:

  Maurice, ja ik las al de open brief vannacht hier Filippijnse tijd en zie nu jouw nieuws…..ik stuur je mijn documenten, ben al hele maand juni aan het schrijven .. ik plaats mijn 4 documenten een voor een Titel Let’s breath again deel I, II, III en IV..zie mijn website blog http://www.leo.nl maar ik stuur mijn pdf ook naar jou in email…deel I over mijn verwachting revolutie in wetenschap nodig, deel II alle nieuwste inzichten over SARS-CoV-2, deel III over de komende nieuwe schulden crisis na SARS en deel IV over black lives matter en SARS….. daarna komt nog een stuk over ziekenhuis IC en verpleging vanuit mijn verpleegkundige optiek groet Leo Regeer http://www.leo.nl

  Beantwoorden
 4. leo regeer
  leo regeer zegt:

  ja ik las al de open brief vannacht hier Filippijnse tijd en zie nu jouw nieuws…..ben al hele maand juni aan het schriiven ik plaats mijn 4 documenten een voor een Titel Let’s breath again deel I, II, III en IV..zie mijn website blog http://www.leo.nl maar ik stuur mijn pdf ook naar jou in email…deel I over mijn verwachting revolutie in wetenschap nodig, deel II alle nieuwste inzichten over SARS-CoV-2, deel III over de komende nieuwe schulden crisis na SARS en deel IV over black lives matter en SARS….. daarna komt nog een stuk over ziekenhuis IC en verpleging vanuit mijn verpleegkundige optiek groet Leo Regeer http://www.leo.nl

  Beantwoorden
  • Marianne wanders
   Marianne wanders zegt:

   Ik ben een zogenaamde kwetsbare bejaarde van 80 jr en kerngezond gelukkig maar ook helaas een digibeet
   Kan dus niet aan maurice schrijven hoe zeer hij mij heeft geholpen met zijn onderzoeken en blogs.wil jij het aan maurice laten weten?ik ben in het begin ontzettend bang gemaakt en ikheb helaas niet zijn mailadres om het zelf aanhem te mailen hartelijk dank groet marianne

   Beantwoorden
 5. Ernst Westerhof
  Ernst Westerhof zegt:

  Beste Maurice,
  Allereerst, mijn respect en bewondering voor al het werk wat je doet, voor onze samenleving.
  Ik heb een vraag mbt de uitbraken in Spanje en Italië. Wat is hier aan de hand? Heb je al data over deze recente uitbraken? Mvg Ernst Westerhof

  Beantwoorden
 6. leo regeer
  leo regeer zegt:

  Maurice die open brief aan WHO is in ieder geval eerste begin van revolutie, we wait and see…hopelijk eind deze maand de ogen geopend voor vele landen…ik verstuur ook naar internationale nieuwsdiensten en contacten….ik zou zeggen, neem deze maand een rustperiode, ik denk dat je dat nodig hebt na alles wat gebeurd is, en maak je niet druk over critici..we leven in een generation of idiots…. ik denk dat velen jouw en mijn opinie ondersteunen, en ja de hele wereld verbeteren is een utopie met Trump dwazen

  Beantwoorden
 7. Karel
  Karel zegt:

  Beste Maurice,

  Ik denk dat er nog belangrijke inhoudelijke vraagstukken liggen. Drie vraagstukken waarvan ik denk dat ze essentieel zijn:
  1. Hoever kunnen aerosolen binnen in een ruimte virussen overdragen waarmee iemand besmet kan worden?
  2. Hoeveel virussen kan iemand overdragen via aerosolen die geen of nauwelijks symptomen heeft?
  3. Hoeveel virussen moet iemand minimaal ontvangen om zelf later ongemerkt besmettelijk te worden en dan weer ongemerkt virussen via aerosolen te verspreiden?
  4. Hoe kunnen we in experimentele condities besmettelijkheid overdracht via aerosolen betrouwbaar testen?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   1 Inprincipe hangt dat van een drietal kernfactoren en nog een aantal subfactoren af. Maar in essentie kan je er vrijsnel van uitgaan dat zolang een ruimte afgesloten is er binnen die ruimte geen ristricties zijn voor de afstand waarover er overgedragen kan worden. Wel zou de virale concentratie per ruimte en omstandigheid kunnen variëren. De meeste studies rijken aan dat viraledeeltjes in aerosolen wat betreft sars cov2 8 uur stabiel blijven en vervolgens nog eens 8 uur nodig hebben om volledig onwerkzaam te worden.

   2 Om daar een goed antwoord op te geven moet de minimale infectie dosis bekend zijn. Echter ook hier geld een grote varriatie in de praktijk. Iemand met een ernstige immunodeficientie zou veel eerder over de drempel waarde heen komen. Inprincipe is dit okk niet heel noodzakelijk om te weten. Belangrijker is om de lucht verversings rate van het zuiveringssysteem goed af te passen op de grote van de ruimte.

   3 inprincipe is dit de zelfde vraag, als vraag 2. Een infectie komt tot stand zodra het lichaam niet instaat is om de inkomende viraledeeltjes te bestrijden. Zodra deze drempel is gepasseerd begint er een exponentiële opbouw aan nieuwe virale deeltjes die weer af gegeven worden aan de ruimte.

   4 Daarvoor zijn meerdere methoden voorhanden in andere blogs zijn onderandere de fretten experimenten van de heren Herfst en Fouchier reeds besproken. Een andere optie is om lucht monsters te nemen in een besmette ruimte en deze door een fysiologischzout oplossing geleidelijk uit te spuiten waardoor de viraledeeltjes in oplossing komen. De besmette fysiologischezout oplossing kan vervolgens benut worden om cellijnen proberen te besmetten. Vervolgens kan na een bepaalde kweektijd middels rt-pcr bekeken worden of er daadwerkelijk een actieve besmetting ontstaan is, welke zelfs gekwantificeerd kan worden in een toename aan viraledeeltjes, essentieel hierbij is om met goed geprotocoleerde tijden en stappen te werken.
   De betrouwbaarheid bij beide methoden is de zelfde als die van de rt-pcr techniek aangevuld met de manier waarop de besmetting geforceerd wordt.

   Beantwoorden
 8. arjen
  arjen zegt:

  Een deskundige wil niet worden gecorrigeerd door een ‘leek’. Dat is steeds de psychologie die erachter zit op tal van werkterreinen. Journalisten staan nogal in hun hemd nu ze nagelaten hebben zich in andere vakmensen te verdiepen. En waarschijnlijk gaat de materie hen boven de pet en ‘dus’ wordt er op de man gespeeld.
  Er gaat geen pest door de samenleving, dat is nu toch wel duidelijk. Waarom moeten we allemaal op een club mensen in de WHO gaan zitten wachten? Die kennelijk zo bang is een verkeerd advies te geven, dat ze 100% zekerheid willen hebben voordat de mensen hun vrijheid weer terug kunnen krijgen.
  Een werkvloer die moet wachten op het besluit van een wereld-bestuur, dat is de dood in de pot (letterlijk en figuurlijk).

  Beantwoorden
 9. Timo
  Timo zegt:

  Vanaf het begin geroepen dat we niet blind achter uitsluitend virologen moeten aanlopen maar ook economische gevolgen bij besluitvorming moeten betrekken.
  Me ook continu ingelezen en discussies gevoerd op basis van beschikbare kennis en feiten. Maar de hoeveelheid bagger die ik over mij heen heb gekregen daardoor is onvoorstelbaar. Ben niet alleen dom, stom en achterlijk maar ook een nazi.
  Deel je mening volkomen in deze. Ga zo door.

  Beantwoorden
 10. Frans Smolders
  Frans Smolders zegt:

  Beste Maurice, De laatste tijd probeer ik in mijn omgeving een discussie over aerosolen op gang te brengen. Steeds meer krijg ik het idee dat de meeste mensen het met mij eens zijn dat aerosolen invloed hebben op het verspreiden van het coronavirus. Ik zeg dan dat het voor 90 % door de aerosolen komt. Maar dan veranderen de meningen snel, je krijgt dan een antwoord van, heeft wel invloed maar de grotere druppels zijn belangrijker. Ik merk gewoon dat mensen ontzettend bang zijn gemaakt door alle tv programma ‘s zoals OP 1. Ik wordt er moedeloos van, daarom begrijp ik goed dat het voor jou verschrikkelijk moet zijn als je steeds genegeerd wordt door de RIVM en onze regering. Ik vind het knap dat je ondanks niet gehoord wordt nog steeds zoveel energie steekt in deze materie.

  Beantwoorden
 11. R. van Apeldoorn
  R. van Apeldoorn zegt:

  Beste Maurice, ik ben het volledig eens met het feit dat besmetting moet plaatsvinden door de lucht. Ondanks dat de WHO maar geen concreet bewijs volgens hun kan vinden, net zoveel bewijs als ze kunnen aanleveren dat het plaatsvindt door besmetting binnen de 1.5m
  Ik stuur je bevinden dan ook erg, probeer dit zoveel mogelijk te verwijzen op sites zoals nu.nl (waar je veel mensen vindt die de normale media geloofd). Zet heel veel links naar je webpagina en het nieuwe filmpje. :)
  Nu komt mijn vraag: Zou je kunnen toelichten waardoor je denkt waarom de WHO zo halsstarrig is, koppigheid zou 1 reden zijn, maar kan het ook zijn dat ALS ze 180 graden draaien dat dit consequenties heeft, buiten gezichtsverlies is hier soms meer aan de gang. Ik kan nog niet de vinger op de zere plek leggen, maar misschien heb je daar bepaalde gedachtes over.

  Beantwoorden
  • Eric Huls
   Eric Huls zegt:

   Ik ben geen medicus, maar kan me voorstellen dat de medische wereld conservatief is ingesteld, omdat verkeerde keuzes maken levens kan kosten.
   Besmetting via grote druppels is de theorie waar ze al decennia mee werken, die zet je niet zomaar overboord. Probleem met medisch onderzoek is ook dat het dagelijkse leven in de praktijk veel complexer is dan de setting van een medisch onderzoek. Dingen die in een labaratorium of klinische setting werken kunnen in de dagelijkse praktijk alsnog heel anders werken. Dat maakt dat hoewel de aanwijzingen dat aerosolen een rol spelen in de besmetting steeds groter worden, dat nog steeds niet 100% onomstotelijk bewezen is voor ons complexe dagelijkse leven. En zullen wetenschappers blijven afgaan op wat ze zelf geloven.

   Beantwoorden
 12. Léon
  Léon zegt:

  Dag Maurice,

  Al in een eerder blog meldde jij dat er nog geen uitbraken waren ontstaan in de griekse vluchtelingenkamp, omdat daar de natuurlijke ventilatie hoog is, ondanks dat de mensen daar dicht op elkaar wonen. Ik heb in het nieuws tot nog toe ook nog geen berichten gehoord over uitbraken aldaar. Is de situatie daar nog steeds zo, want dat bewijst dan toch ook weer het belang van ventilatie?

  Beantwoorden
 13. henk
  henk zegt:

  Er is goddank wat beweging mede dankzij jou tomeloze inzet Maurice. Hopelijk zullen de beleidsmakers in dit land nu eindelijk gaan bijdraaien.

  Beantwoorden
 14. Dennis Holland
  Dennis Holland zegt:

  Dank Maurice, voor deze enorme klus. Waren de polieit, RIVM en WHO maar zo exact.
  Stel dat zij zouden gaan werken in het belang van de mens…..

  Ik ga mijn best doen dit zoveel mogelijk te verspreiden naar de juiste contactpersonen.
  Intussen maak ik mij wel enige zorgen over de vnl. door de media geinitieerde ‘tweede golf’ welke feitelijk is voorspeld door de CWHO (Chinese WHO) zoals we het inmiddels wel mogen noemen.

  Beantwoorden
 15. Joep
  Joep zegt:

  Voor een dialoog zijn er twee partijen nodig. Ik begrijp dat de discussies/dialogen die tot nu toe zijn gevoerd niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. En regelmatig is er met alleen stilte gereageerd vanuit RIVM/WHO/et cetera, of erger nog niet-inhoudelijke zever.
  Ik begrijp ook je conclusie: dan is stoppen met de dialoog logisch. Maar bega je dan niet dezelfde fout als waar je het RIVM van beticht? Hoe voorkom je de echokamer als je kritiek alleen verwijst naar dit topic?

  Beantwoorden
 16. Herbert
  Herbert zegt:

  Beste Maurice,
  1. Ik hoor veel vrienden en kennissen over je spreken. Ik kan niet anders concluderen dat je breed impact hebt.
  2. Tip: blijf je tips herhalen in elk bericht over bijhorend concreet gedrag van mensen. Daar gaat het om. Met jouw bereik maak je zo nog meer het verschil.
  3. Voor al je energie om iedereen scherp te houden.

  Beantwoorden
 17. Erik Hensema
  Erik Hensema zegt:

  Wat ik vooral aan je verhalen mis Maurice, is de nuance. Je leunt enorm op de aerosolen. Je hoort mij niet zeggen da aerosolen geen (belangrijke) rol spelen, maar ook andere transmissiemethoden verdienen de aandacht.

  De wetenschappelijke consensus lijkt te zijn dat verspreiding in elk geval via druppels gebeurt en eventueel óók via aerosolen. In je optredens en blogs lijk je dit te negeren of in elk geval te onderbelichten, en soms zelfs te bagatelliseren. En dat is spelen met andermans levens.

  Wat ik je zou willen vragen, is om eens actief te gaan zoeken naar bewijzen dat overdracht via druppels belangrijk is. En als je dan toch bezig bent, ook of overdracht via oppervlaktes een rol speelt. Deel die resultaten ook eens.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Wat ik heel interessant vind is dat de algemene consensus over virussen die mij is aangeleerd in 4 jaar MBO laboratoriumtechnieken en vervolgens 4 jaar HBO laboratoriumtechnieken (klinische chemi e). Niet overeen lijkt te komen met de consensus over Covid-19/sars cov2

   Beantwoorden
  • Erwin
   Erwin zegt:

   En ik zou u willen vragen zelf eens actief op zoek te gaan naar de bevindingen van Maurice. Hij heeft zo ongeveer al uw vragen allang onderzocht en die in zijn blogs gedeeld. Actief zoeken dus! En als u dan net als ik verbijstert lees over het totaal ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5 meter druppel Corona besmetting, dan zou ik zeggen mail dan met het RIVM. Vraag ze hoe het daarmee zit + vraag ze gelijk even naar het besmettingscontact via oppervlaktes. Vraag ze ook om de uitkomsten met de Nederlandse bevolking te delen. En vertel ze dan tegelijk even dat ze zo goed als met mensen levens spelen. Dat doen ze door de aerosols (tot nog toe het enige bewijs van verspreiding) te bagatelliseren.

   Beantwoorden
   • Els
    Els zegt:

    Brilliante reply!
    Wat een luie flikkers, die steeds dezelfde vragen blijven stellen in plaats van zelf er eens goed in te duiken.

    Beantwoorden
  • Gerrie Reintjens
   Gerrie Reintjens zegt:

   Beste Erik, ga zelf even op onderzoek uit voor de vragen die je aan Maurice stelt. Dan zul je zelf erachter komen dat aerosolen voor het grootste gedeelte van de besmettingen zorgen en de “grote” druppels een marginale rol spelen. Een besmetting via overdracht via oppervlaktes is te verwaarlozen. M.a.w. woorden Erik, als je dit zelfonderzoek goed doet zul je ook gaan inzien dat we te maken hebben met een nieuw griepvirus. En gelukkig hebben we ook al een medicijn dankzij o.a. huisarts Rob Elens uit Meijel. En als je jezelf dan ook nog eens in vaccins verdiept, vraag ik me af of je hierop staat te wachten??

   Beantwoorden
  • P.Koelewijn
   P.Koelewijn zegt:

   Er komt geen tweede golf als we zijn deltaplan ventilatie uitvoeren Lees svp de verzamelde werken van Maurice. Ventilatie=geen superspreading .1 op 1 besmetting via de grote druppels is gering. Ergo het virus verdwijnt nog sneller dan dat het gekomen is.

   Beantwoorden
 18. Alphons
  Alphons zegt:

  Dit artikel is een mooi startpunt voor de WC-Eend ‘factcheckers’ van Facebook, Youtube maar ook van Mainstream media die door cirkelredenering ‘bewijs’ denken te leveren contrair aan tal van wetenschappelijke artikelen, met als reden ‘omdat WHO / RIVM’ en daardoor ‘onwaar’.

  Journalisten doen er beter aan om een meer neutrale kijk te ventileren, om zo de lezers
  zelf de conclusies te laten trekken. Ook al zijn die conclusies mogelijk minder wenselijk dan de overheid graag wil.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Dat heb ik gedaan, maar ik kan die niet vinden.
   Maar ik vind wel dat als WHO/RIVM zeggen dat dit zo is en dat we daardoor die 1,5 meter moeten aanhouden.
   En de hele wereld is dat aan het doen dan denk ik toch dat je eerst aan hen moet komen met de onderbouwing.
   Maar die is boterzacht en bestaat vaak uit cirkelredeneringen en circumstancial evidence.
   Dus stel die vraag eens aan het RIVM. Ik heb dat gedaan in mijn brief van twee weken geleden, maar geen antwoord gekregen.

   Beantwoorden
 19. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  De besmettelijkheid van Covid-19 aerosolen in slecht geventileerde ruimten neemt naar mijn mening toe, door de dan voorkomende hogere concentratie aan virusdeeltjes, alsmede door de tegelijkertijd hogere CO2 waarde in die ruimte. Tussen deze twee acht ik dus een causaal verband aanwezig. Pas als je een onderzoek zo inricht, ga je vermoedelijk pas levend virus vinden in aerosolen.

  Beantwoorden
  • Frans Pietersma
   Frans Pietersma zegt:

   Of je het helemaal asls causaalverband moet zien betwijfel ik. Het verband tussen CO2 toename en de toename aan viraledeeltjes in de ongeventileerde ruimte is inelk geval gelegen in het feit dat bijde als respiratoire excretie producten vrijkomen. Maar dat is nog geen bewijs dat CO2 zelf een actieve rol speelt bij de virus uitstoot.

   Om jou theorie te bewijzen, zullen we moeten bewijzen A Dat de virus stabiliteit groter is in CO2 rijke lucht.

   Of B Dat viraledeeltjes sneller diffunderen in CO2 rijke lucht

   Of C bijde.

   Beantwoorden
 20. Jaap
  Jaap zegt:

  Een lakmoesproef is een grove manier om PH-waarden te schatten. Wat is dan de ‘ultieme lakmoesproef’? Volgens mij is jouw aanpak wel iets verfijnder en doorwrochter. Tegelijkertijd verbaast het me dat ik binnen die aanpak steeds zo’n grote behoefte aan erkenning/bevestiging zie. Ik volg je blog, ik vind je werklust indrukwekkend, ik zie vaak héél goede analyses van data, maar ik denk niet dat je ‘overall’ meer begrijpt van het virus dan veel anderen. De variatie binnen een ‘soort’ is vaak vele malen groter dan het verschil tussen de gemiddeldes van twee verwante soorten.

  Ik gun je het ‘juichen’ als je de erkenning krijgt die je zoekt. Tegelijkertijd denk ik: “De officials zijn net zo min op hun achterhoofd gevallen.”

  Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Ik denk dat Maurice soms geprikkeld raakt, omdat je inmiddels wel erg naïef moet zijn om niet te erkennen dat het RIVM/OMT en waterdragers er in het kielzog van de WHO een verborgen agenda op nahouden die verstoord zou raken als ze zouden erkennen dat aerosols een belangrijke rol spelen bij besmetting met corona en dus ook met griep.

   Ik heb vandaag ergens gelezen dat de WHO besmetting via aerosols ontkent omdat ze bang zijn voor paniek onder de bevolking, maar ik ben van mening dat de verborgen agenda eerder een financiële achtergrond heeft.

   Beantwoorden
  • P. Koelewijn
   P. Koelewijn zegt:

   Ik begrijp de frustratie van Maurice. Ook Michael Levitt is daaraan onderhevig. Zijn benadering van de epidemie wordt ook door de “experts” genegeerd.
   Heb enorme bewondering voor beide heren die oprecht bezorgd zijn over de deasastreuze situatie die is ontstaan omdat de geleerden niet bereid zijn om van hun hobbyhorses af te stappen. Bedankt Maurice!

   Beantwoorden
 21. R. Brioul
  R. Brioul zegt:

  Wederom een helder en ontzettend goed stuk. Naar dat vaak de inhoud van het verhaal genegeerd wordt en er (onheus en onterecht) op de man gespeeld wordt. Dat zegt ook genoeg van diegene die reageert lijkt me. Je hebt het vanaf het begin al helemaal bij het goede eind gehad maar een logge olietanker (WHO,RIVM,OMT) stuur je niet zomaar bij. En als daar ook nog grote ego’s bij om de hoek komen kijken dan verwordt het noodzakelijke verhaal aan de man brengen iets dat te vergelijke is met de acties van Don Quichotte. Maurice, ontzettend veel respect voor je volharding en doorzettingsvermogen en velen zullen helemaal begrijpen waarvoor en waarom je dit doet!!!

  Beantwoorden
  • Linda Heemskerk
   Linda Heemskerk zegt:

   Beste Maurice,
   Petje af voor je doorzettingsvermogen, je gaat hiermee levens redden! Ik was enorm bezorgd over de ontwikkelingen komend najaar en zag al aankomen dat de coronabeleid critici de schuld krijgen als er een nieuwe golf besmettingen komt. Daarom zoveel mogelijk posts over ventilatie overal gedeeld en gemaild naar school, richting branche verenigingen….je hebt zware kritiek gekregen maar weet dat er een enorme grote groep mensen is die jou steunt en enorm dankbaar is voor jouw inzet en volharding! Ik kon de emotie in je stem horen tijdens de BNR-uitzending, zo wanhopig wilde je je punt maken en ik en vele luisteraars leefden met je mee. Gelukkig begint het tij te keren, hopelijk kun je nu een adempauze nemen. Ik denk dat er iemand daar boven enórm trots op zijn vader is!

   Beantwoorden
 22. Steve Fust
  Steve Fust zegt:

  Trump is weliswaar de meest inhoudsloze persoon die ik ken, maar in 1 ding moet ik hem gelijk geven. Weg met de WHO, en dus inclisief de RIVM. Totaal waardeloze organisatie van oude specialisten die niets meer lezen, en oude politicus. Veel beter zou het zijn om met de vooraanstaande universiteiten een team samen te stellen, zodat die advies uitbrengen.

  Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   Het lijkt mij dat de WHO op diverse terreinen in vooral de 3e wereld ontzettend nuttig werk aflevert als het gaat om voorlichting, advies, onderzoek, en het beschikbaar stellen van middelen.
   Dat is ook de reden dat NL een bijdrage blijft leveren aan de WHO. Ze opereren nu erg ongelukkig.Waarschjnlijk mede veroorzaakt doordat ook arme landen met hun richtlijnen uit de voeten moeten kunnen. Het gaat mij te ver om nu voortaan voor altijd en eeuwig de WHO af te serveren.

   Beantwoorden
 23. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Beste Maurice,

  Veel dank voor je zeer duidelijke verhaal. Je hebt het al enorm lang volgehouden. Het is voor jou, maar ook voor al degenen die de moeite nemen om zich in de inhoud te verdiepen, om moedeloos van te worden.

  Ik denk zelf altijd genuanceerd over de rol van de overheid, zijn organen en over de politiek, maar als het gaat om de aanpak van het Covid virus ben ik – met jou – in deze instituties zwaar teleurgesteld. Zelfs logisch denken is er bij hen niet altijd bij.

  Heel fijn en belangrijk als je alles wilt blijven volgen en met ons wilt blijven delen. Prima om maar niet meer te reageren op degenen die het niet over de inhoud wensen te hebben laat staan daar over nadenken.

  Laatste: politiek, kom op en denk na over de inhoud!!

  Maurice: nogmaals veel dank en ik zou zeggen: ga even op vakantie, bijvoorbeeld in de Alpen (frisse lucht!)…..

  Met vriendelijke groet, Wim B., oud notaris (en ga als zodanig voor de inhoud, overkeg én harmonie)

  Beantwoorden
 24. Francois
  Francois zegt:

  Ik concludeer hier maar 1 ding uit namelijk, Bill gates, grootste betaler, vaccins en alles wat dat in de weg ligt moet falen of weggewuifd worden want dat vaccin moet de grote redding gaan worden in alle opzichten. Het is zo opzichtig allemaal, maar niemand pakt de WHO of VN aan, ik vind het de schande van de 21e eeuw nu al! De WHO heeft al zoveel bloed aan hun handen door alle werkende medicatie en ideeën tegen te houden en hoop dat ze ooit hiervoor aansprakelijk worden gehouden!

  Beantwoorden
 25. Knijn
  Knijn zegt:

  Geachte meneer de Hond,

  Bedankt voor uw tomeloze energie al deze maanden om ons burgers te voorzien van, andere, aanvullende en sinds een paar maanden in mijn ogen ook de juiste informatie.

  Wat u veel betrouwbaarder maakt is dat u steeds opnieuw naar data verwijst en naar alle onderzoeken die nu naar buiten komen.
  Dit in tegenstelling tot het RIVM die alleen maar herhaalt wat ze al tijden doen zonder daadwerkelijk bewijs te overleggen.

  U doet het echter niet voor niets. Binnen mijn persoonlijke kring probeer ik al enige tijd de belangrijkheid weer te geven van het ventileren. En bij een zorgcentrum in de buurt wordt er door een paar mensen daar aangedrongen op ventilatie in, in ieder geval de gemeenschappelijke ruimtes.

  Bedankt voor uw niet aflatende inzet om ons te voorzien van de resultaten van alle data en nieuwe onderzoeken!

  Beantwoorden
 26. Charlotte
  Charlotte zegt:

  Met andere woorden laten we investeren in luchtsystemen en afzuiging zou verstandig zijn!!!
  In huizen en kleinere ruimtes ventileren met regelmaat.
  Klopt dit?

  Beantwoorden
 27. Loek Schild
  Loek Schild zegt:

  Afdeling 3.6 Luchtverversing Bouwbesluit 2012.
  Algemeen
  Afdeling 3.6 Luchtverversing bevat de voorschriften van de oude afdelingen 3.10 Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte en 3.12 Luchtverversing van overige ruimten. De belangrijkste wijziging is dat ventilatiecapaciteit voortaan wordt berekend aan de hand van het aantal personen dat in een ruimte of een gebied aanwezig is. Zie voor een toelichting op deze personenbenadering het algemeen deel van de toelichting en de toelichting op artikel 1.2. Voorts is het niveau van de voorschriften voor bestaande bouw aangescherpt. In sommige gevallen is dat zelfs bijna gelijk aan het nieuwbouwniveau. Verder ging de oude benadering bij bestaande bouw uitsluitend uit van de vloeroppervlakte. De bezettingsgraadklasse speelde daar geen rol. Nu de personenbenadering ook voor bestaande bouw wordt ingevoerd, is wordt het mogelijk op basis van dit besluit in te grijpen indien een ruimte bedoeld is voor of daadwerkelijk gebruikt wordt door meer mensen dan op grond van de ventilatiecapaciteit verantwoord is. Hiermee wordt ook voor bestaande bouw beter rekening gehouden met het daadwerkelijke gebruik.

  Het RIVM verwijst naar HET bouwbesluit. Van 2012?? Welke eisen waren er voordien?/ Legio gebouwen zijn gebouwd met minimale eisen aan de ventilatie systemen. Dus zijn veel gebouwen/ruimten onveilig bij de huidige corona problemen..

  Beantwoorden
 28. Jan Hak
  Jan Hak zegt:

  Helemaal mee eens. Correcte, transparante en ook wetenschappelijk heldere analyse.
  RIVM “grote dierenbos” benadering van derden is stuitend. Getuigd van “eigendunk”, ivoren toren mentaliteit en minachting van onze “directe” democratische samenleving. Ook bij “boertje pesten” speelt iets dergelijks en wordt inzicht in meetpunten, meetgegevens, gebruikte modellen en GBV analyses niet of slechts matig gedeeld. Dit ook zonder te luisteren etc naar collega experts en de algehele samenleving

  Beantwoorden
 29. Eveline
  Eveline zegt:

  Maurice,

  Zou je alsjeblieft 1 ding in je oren willen knopen?
  En hier aan terug willen denk tijdens je strijd?

  Dankzij JOUW enorme inzet omtrent info over de aerosolen, kijken het verpleeghuis van mijn vader en de instelling van onze zoon met Down, naar hun ventilatiesystemen en willen die coronaproof maken.
  En ik ben niet de enige.
  Weet dat er velen met mij zijn die je daarvoor dankbaar zijn en dat er dus meer gebeurt dan jij vermoedt qua…spread the….WORD!
  Wij zijn ook niet achterlijk en zijn de spreekbuis van onze dierbaren die niet voor zichzelf op kunnen komen.
  DUS doen wij dat samen met jou!
  Hold on!
  Eveline

  Beantwoorden
  • Andrea Vermaak
   Andrea Vermaak zegt:

   Geweldig, Eveline! Op kleine schaal hebben we allemaal invloed en die moeten wij aanwenden bij de verpleeghuizen van onze geliefden en vrienden, scholen van onze kinderen en niet te vergeten onze eigen woonomgeving. Doordrammen!!

   Beantwoorden
  • Paula
   Paula zegt:

   Sluit ik mij volledig bij aan. Een kennis Van mij is directeur op een basisschool en die gaan ook het systeem onder handen nemen.
   Top dus en ga alsjeblieft door, hoe onwijs frustrerend de berichtgeving van met vooral de NOS ook is.

   Beantwoorden
 30. Mir
  Mir zegt:

  Hoewel ik me kan voorstellen dat het vervelend is om zo persoonlijk te worden aangesproken, veroorzaakt alles wat daarover gaat alleen maar ruis. Verstandig dus om daar zelf nul aan bij te dragen. Mooie ‘lakmoesproef’, waarvoor dank.

  Beantwoorden
 31. Paul
  Paul zegt:

  Alles draait om beeldvorming en in die beeldvorming is het Maurice de opiniepeiler, die man van “de klusjesman” en “toen had Maurice ook al ongelijk”.
  Maar raad eens wat. Maurice had met de Deventer Moordzaak helemaal geen ongelijk. Als één van de weinigen had ik destijds de moeite genomen om het uitgebreide verslag op deze site daarover te lezen… Over de klusjesman zijn messenhobby en hoe de afdruk van 1 van zijn favoriete messen gewoon te zien was op de bebloede blouse van de weduwe Wittenberg. Een erg overtuigend verhaal, 1+1=2, maar het OM keek de andere kant op.
  Wat een overeenkomsten met de huidige situatie rond corona. Een beetje lezen maakt de discussie zoveel makkelijker maar wat veel belangrijker is: Het zet de juiste mensen achter de tralies en het redt levens.

  Beantwoorden
 32. Pieter
  Pieter zegt:

  U hebt vrijwel in uw eentje, ondanks zware tegenwind van officiële zijde, deze zeer belangrijke kwestie in Nederland op de kaart gezet. In het algemeen belang. Een geweldige prestatie, waarvoor ik u zeer erkentelijk ben!
  Inmiddels lijkt de internationale wetenschappelijke druk zo groot te worden, dat de WHO (en het RIVM) er niet meer omheen kan. Dit is van enorme betekenis voor de gezondheid van de wereldbevolking en voor de mondiale economie.

  Beantwoorden
 33. Robert
  Robert zegt:

  Maurice,
  Ik was even bang dat je zou aankondigen helemaal te zullen stoppen met dit blog, maar gelukkig is dat niet zo. Ik kan me je frustraties over de negatieve reakties heel goed voorstellen maar dat je als keeper airborne was vind ik wel een compliment ;-)

  Ik denk dat je met dit blog inmiddels al zoveel invloed verworven hebt, dat ook mensen als Jaap van Dissel & Co hem dagelijks met samen geknepen billen lezen en wel tot de conclusie gekomen zullen zijn dat de tijd voorbij is dat ze het volk van alles wijs kunnen maken wat het WHO hen opdraagt ook als het indruist tegen elke logica.

  Beantwoorden
 34. Wim
  Wim zegt:

  De groepspsychologische processen binnen organisaties als WHO en RIVM lijken me erg interessant voor wetenschappelijk onderzoek. Het is dat het m’n vak niet is… Het is me al wel vaker opgevallen dat relatief uniforme groepen in een positie van autoriteit en verantwoordelijkheid geneigd zijn te reageren zoals je hierboven beschrijft. Daar zou toch ergens een onderzoekslijn met de nodige publicaties over moeten zijn.

  Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   Nee hoor, totaal oninteressant, omdat dit soort zaken al lang en breed onderzocht is door psychologen en sociologen en voor hen is het helemaal niet gek wat hier gebeurt. Men heeft er zelfs een gevleugelde uitspraak voor, het zogenaamde Thomas theorema: If men define situations as real, they are real in the consequences. Anders gezegd: de gevestigde orde in de virologie en epidemiologie is vastgelopen in sociale contructies, in hun eigen interpretaties van wat er aan de hand zou zijn. En die interpretaies brusten op andere interpretaties, en die weer op andere interpretaties etc.etc. Totdat er iemand komt die laat zien dat daar iets niet aan klopt. en dan krijg je: shoot the messenger.

   Beantwoorden
 35. jillis
  jillis zegt:

  Goed statement!!

  Contact besmetting heeft het RIVM nu wel losgelaten.
  Het staat ook niet meer op de site.
  Je kan nu zelfs al uit een biertje van een besmet persoon drinken.
  Met dit gegeven vind ik het onverklaarbaar dat grote druppels een (significante) rol van betekenis kunnen hebben. Zo ook overdracht via handen die van zichzelf geen virus uitstoten maar via oppervlakten druppels doorgeven.
  In een onderzoek naar influenza las ik dat er 2 manieren van overdracht zijn.
  Contactbesmetting via ogen en neus. De mond wordt niet meegenomen. Dit wordt afgevoerd naar de maag en eigenlijk doen traanbuisjes dit ook dus of het echt via ogen gaat is niet met zekerheid te zeggen. Maar vooral aerosolen theorie.
  In dit onderzoek zijn ook de tijd en de ruimtes meegenomen.
  Het is voor mij te veel werk om te bestuderen maar voor diegene die hier nog dieper op in willen gaan is dit misschien wel interessant.

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11538-007-9281-2

  Het gaat over een verzadiging principe.
  RIVM zegt. (ook al geloven ze niet in aerosolen) dat je na een half uur praten met elkaar besmet kan raken. Je moet waarschijnlijk een flinke dosis virus binnen krijgen. Dan moet je alleen wel in elkaars gezicht praten van redelijk dichtbij of er moet nul wind zijn waardoor die wolk blijft hangen.
  Misschien maakt dat de kans dat je besmet wordt van dichtbij binnen een aantal x zo hoog als 3 meter verder. Er zitten daar dan wel een heleboel voorwaarden aan.
  De theorie gaat ook over de verzadiging van de ruimte door virussen.
  Niet over 1,5 meter.

  Beantwoorden
 36. Bertje
  Bertje zegt:

  Mooi verhaal over de bus. Echter.
  Er staat niets in over dat het afgesloten hokje van de chauffeur slecht geventileerd is en/of continu de luchtstroom deelt met de rest van de bus. Zoals te zien op foto’s zit in de deur een schuifraam ter grote van het halve raam. Daarnaast zou het mij verbazen als die ruimte niet voorzien is van ventilatie middels een ventilator inclusief een knop voor het aandeel verse lucht/recycle, en net als veel moderne autos met HEPA filter. De chauffeur zou dus in zijn/haar/x eigen bubbel kunnen zitten.
  https://www.metroline.co.uk/sites/metroline.co.uk/files/Driver%202016%20%2844%29.jpg

  Zaak is dus aantonen dat het zo gebeurt. Niet enkel aannemen op grond van een paar veronderstellingen die het voor u een ‘no-brainer’ wordt omdat het logisch lijkt.
  Correlatie is niet gelijk aan causaliteit.

  Beantwoorden
 37. René
  René zegt:

  Hulde voor je onvermoeibare inspanningen Maurice. Bijzonder jammer dat ook kamerleden (en juist ook media) zo weinig kritische geluiden laten horen en klakkeloos de mening van WHO en RIVM voor waar aannemen. Dit is voer voor een parlementaire enquete die zijn weerga niet kent maar ik voorzie dat die er niet gaat komen.. Ik hoop dat je idee voor een Deltaplan Ventilatie toch snel bijval krijgt, maar ook dat zie ik – met een reces voor de kamer in het vooruitzicht niet of te laat op gang komen…

  Beantwoorden
 38. Chris
  Chris zegt:

  Wat is het fijn om te zien dat er mensen zoals jij de cijfers en feiten duidelijk op een rijtje kunnen zetten. Het is jou “ding” en het siert je dat je dáár je focus op houdt. Daardoor blijven je artikelen en overzichten van grote waarde.

  Beantwoorden
 39. Derek
  Derek zegt:

  Dank Maurice, voor al het werk wat je doet. Ongelooflijk veel respect. En ja, het is lastig als buitenstaander om tegen gevestigde wetenschappelijke instituten in te gaan. Helaas denken mensen echter dat je alleen een expert bent als je een titel achter je naam hebt. Ik ben zelf wetenschapper, en helaas zie je het maar al te vaak dat al die ‘experts’ in een tunnelvisie kunnen belanden en dat bepaalde zaken tot dogma worden verheven. En het is eigenlijk wel heel erg schokkend om te moeten constateren dat het RIVM gewoon elke keer achter de feiten aanloopt. Dank voor je frisse blik, want die was nodig.

  Beantwoorden
 40. Toos Snoek
  Toos Snoek zegt:

  Top Maurice, een kleine correctie. bij de 3 componenten in het 3e punt kleine tikfout.
  staat; this a is no-brainer – airborne spread,
  moet volgens mij zijn this is a no-brainer-airborne spread.

  Beantwoorden
 41. Martijn
  Martijn zegt:

  Zeer gewaardeerde en hoog gachte Maurice, Je moet weten dat je voor velen een baken van hoop, en een bron van informatie bent in deze tijd vanverachtelijk en crimineel regeringsbeleid. Ik hoop dat je doorgaat zolang nodig is. Met bewondering voor je werk en doorzettingsvermogen, Gegroet.

  Beantwoorden
 42. André de Witte
  André de Witte zegt:

  Maurice,
  Kunnnen er geen richtlijnen worden opgesteld door de branche en een bijbehorende sticker worden gemaakt? Op deze deursticker wordt aangegeven dat de ventilatie aan de coronarichtlijnen voldoen. Tijd om te wachten op het RIVM hebben we niet.
  Groeten,
  André

  Beantwoorden
 43. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Beste Maurice. Ik heb de brief ook ondertekend. Daarin staat overigens ook in dat naast de aerosolen ook druppelinfectie een rol speelt. Gezien het artikel van Sander Herfst et. al. wat ik gister met u deelde schetst dat ook. Ik vind het lastig te beoordelen of contact infectie door aerosolen komt of dat grotere druppels daar ook een rol in spelen. Ik deel uw opinie over goede ventilatie en om daar werk van te maken en mondbescherming te dragen bij dichter contact. Ik blijf prof. Sander Herfst volgen want hij doet interessant onderzoek.

  Beantwoorden
 44. christiaan scheen
  christiaan scheen zegt:

  Maurice: prima statement en duidelijk.
  Dit stuk zou in de landelijke bladen moeten worden gepubliceerd – Ga zo door en sterkte!

  Beantwoorden
 45. Eric
  Eric zegt:

  Maurice,

  Duidelijk verhaal en je hebt helemaal gelijk om geen energie te stoppen in conservatievelingen. Die gaan pas om als ze het niet meer kunnen ontkennen. Wij mogen alleen hopen dat onze politieke managers een beetje opener zijn vanwege hun positie en die moet toch neutraal zijn in dit geval.
  Echter, de focus op aerosolen vertroebeld de ware aard van dit virus en dat is dat het geen zogenaamde killer virus is. Het is geen ebola!
  Minder dan 0,5 procent van de bevolking wordt echt ziek en daarvan beland een klein deel in het ziekenhuis en een nog kleiner deel sterft daadwerkelijk. En dat zijn allemaal ouderen en/of mensen met zeer specifieke onderliggende aandoeningen.
  Waarom dus zo focusen op de besmetting en niet op het voorkomen van besmettingen van de kwetsbare groepen? Dit is is niet gebeurt, alhoewel er wel zodanig wordt geframed.

  Beantwoorden
  • Frans Pietersma
   Frans Pietersma zegt:

   Een ieder heeft zijn talent en waarnemingen binnen de situatie, het belang van het een is niet kleiner als van het ander. Maar je moet het gevecht voeren waarin je zelf de dingen het best kan verklaren.

   Misschien bent u wel de gene die daarin een voortouw kan nemen?

   Beantwoorden
 46. Mark
  Mark zegt:

  Goed verhaal. Erg jammer dat mensen (zelfs wetenschappers zijn mensen ;)) vaak bezig zijn met het schoonhouden van hun eigen straatje en het verdedigen van hun eigen adviezen. Ook al staart nieuw bewijs ze inmiddels recht in het gezicht.

  Ook respect voor het feit dat je je stellingen blijft verdedigen en wél open lijkt te staan voor (empirisch) bewijs. Het moge duidelijk zijn dat je hiermee geen populariteitswedstrijd gaat winnen.

  Voel je gesterkt dat er in elk geval mensen achter je staan die het op veel vlakken met je eens zijn en in ieder geval jouw denkwijze en methodieken logischer vinden dan die van de gevestigde orde. Ik ben dan wel geen wetenschapper, maar met logisch nadenken kom je een heel eind ;)

  Ik ben trouwen heel nieuwsgierig naar jouw inzichten m.b.t. deze crisis en de Nederlandse democratische rechtsstaat (onafhankelijk van wie er gelijk heeft). Ik zie daar zeer verontrustende ontwikkelingen. Ben je misschien genegen om daar (ergens na de herfst?) jouw visie op te geven?

  Beantwoorden
 47. M
  M zegt:

  Beste Maurice,

  Ik ben het eens met je opvattingen ten aanzien van de discussie over de inhoud. Ik las ook de teksten welke over Twitter vliegen na je “debat” Op1 met professor Vos. Ik, als engineer, luister naar de inhoud en kan na zo’n discussie maar 1 winnaar aanduiden. Ik heb professor Vos, gewoon geen een nuttig wederargument horen geven op jouw datagedreven relaas. Ik vind het treurig hoe het RIVM/OMT in deze (gesloten) discussie staat, en ook hoe eenzijdig de media er in de laatste maanden in heeft gestaan. Ik kan niet anders zeggen, houd vol en ik ben ervan overtuigd dat binnen enkele weken dit tij echt keren naar de superspreads/aerosolen.

  Beantwoorden
 48. ir. Wouter de Heij
  ir. Wouter de Heij zegt:

  Zo is het, debat mag alleen op inhoud gaan en niet ‘op de man’. Dat is keer op keer het geval lijkt het wel. Ook Rosanne Herzberger ziet dat zo in het NRC afgelopen zaterdag. Je zult nu een zwaan kleef aan reactie moeten krijgen. RIVM moet transparanter worden, en ze zullen met de billen bloot moeten. Ik steun je! https://food4innovations.blog/2020/07/05/ruim-200-wetenschappers-sturen-who-brief-meer-aandacht-nodig-voor-verspreiding-via-aerosolen-maurice-de-hond-zit-op-het-juiste-spoor-maar-krijgt-geen-steun-rosanne-hertzberger-analyseert-waarom-di/

  Beantwoorden
 49. Hans
  Hans zegt:

  Beste Maurice. Dank voor al je inzet. Het is apart te zien dat ook anderen inmiddels met je conclusies “aan de haal gaan”.
  Er is ook nogal wat discussie over gestorven AAN corona of MET corona. Dit zal ook in de politiek een grote rol gaan spelen. Een vinkje bij AAN corona is gauw gezet als je wilt bewijzen dat een aanpak verkeerd geweest is (Amerika – Trump_),, Ik heb daarom de algemene sterftecijfers van het CBS van 2020 naast die van 2018 en 2019 gelegd. Tm week 25 zijn er in 2020 in de categorie 0-65 249 mensen MINDER overleden dan in 2018 en slechts 169 meer dan in 2019. In totaal in 2020 3597 meer sterfgevallen dan in 2018. Het merendeel boven de 80. Ventilatie probleem in verzorgingstehuizen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Laat weten of en hoe ik je de spreadsheet zal sturen.

  Beantwoorden
 50. Daan
  Daan zegt:

  Maurice, wat heb ik een bewondering voor jou doorzettingsvermogen en inzet. Wat een goede samenvatting!
  Ik weet zeker dat de rivm en who hier vroeg of laat op afgerekend zullen worden!!!
  ✊ respect!!!! Wat zou Nederland zonder jou moeten!!!!????

  Beantwoorden
 51. Johan
  Johan zegt:

  Ook wordt er nu massaal een brandbrief ondertekend door inmiddels honderden Nederlandse artsen en specialisten. Zie: https://opendebat.info/

  Hierin ook duidelijk genoemd: “In de openlucht raken mensen weinig besmet, terwijl dit in onvoldoende geventileerde ruimtes ook buiten 1,5 meter makkelijk lijkt te gebeuren. Er is groeiend bewijs voor verspreiding via aërosolen en superspreaders.”

  (Experimenteel) immunoloog professor Pierre Capel en gezondheidswetenschapper professor Cees Hamelink hebben duidelijk hun meningen over het huidige beleid gegeven in diverse Youtube filmpjes (Weltschmerz).

  Uiteindelijk zullen RIVM/OMT, politiek en media hun meningen veranderen. Of moet er eerst een revolutie losborsten?

  Beantwoorden
 52. Ton Kuik
  Ton Kuik zegt:

  Beste Maurice de Hond: Helder en zeer terecht. Het heeft geen zin om te reageren op onzinnige en soms ronduit kwetsende reacties. Zij die dat niettemin menen te kunnen doen, mogen anders denken en hun eigen koers varen. De energie moet nu vooral gericht zijn om de rigide standpunten van WHO en dus RIVM te corrigeren. Die standpunten leiden namelijk tot onverantwoorde schades en ook tot toekomstige risico’s. De intransparantie en soms ronduit tenenkrommende redeneringen en dito maatregelen moeten doorbroken worden. In naam van de zuiverheid van de wetenschap, in naam van een “gezond” en compassievol beleid en bestuur. In toenemende mate blijken helaas maatschappelijke structuren en instituten zelf met schadelijke virale infecties besmet. We hebben te veel, te lang en misschien wel te naïef ons vertrouwen in die systemen en hun sleutelfiguren gesteld. Als een werkelijke dialoog niet mogelijk is, dan moeten “andersdenkenden” de barricades op en het opnemen voor de mensen die nog niet beseffen wat er echt gaande is. We mogen dankbaar zijn voor moedigen als Maurice die belangeloos zijn terechte zorgen en verbijsterende ervaringen onder onze aandacht brengt met zijn bewezen kwaliteiten en menselijke en maatschappelijke betrokkenheid. Het is evident dat er een einde moet komen aan dat geregisseerde groepsdenken van weinigen die denken hun wil en visie te kunnen opleggen aan de hele wereld, inclusief ons land.

  Beantwoorden
 53. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Het is ontluisterend om te zien hoe instituten als WHO en RIVM kunnen vasthouden aan onbewezen dogma’s en stelselmatig onderzoeksresultaten negeren die niet in hun straatje passen. Je ziet dat niet alleen hier maar ook bij bijvoorbeeld de gezondheidsraad/voedingscentrum in het verzadigd vet/chollestrol dossier. Ondanks dat 50 jaar onderzoek geen enkel bewijs voor deze hypothese heeft opgeleverd, wordt er krampachtig aan vastgehouden. Met een pandemie aan obesitas/diabetes als gevolg. Hoeveel zieken en doden heeft dat ons al opgeleverd?

  De grote vraag is waarom dit gebeurd? Ik geloof niet in een complot. Daarvoor zijn er veel te veel mensen bij betrokken. Het moet het systeem zijn dat dit resultaat levert. De regels van het spel bepalen dat dit de uitkomst is. Mijn naïeve beeld van de wetenschap is dat een hypothese waar is tot het tegendeel is bewezen en dat alle kennis voortdurend ter discussie staat. De realiteit lijkt anders. Als een wetenschapper het waagt om een dogma ter discussie te stellen wordt hij in het beste geval genegeerd. Als gevestigde belangen zich bedreigd voelen krijgt de betreffende simpelweg geen financiering meer voor onderzoek. Als dat niet afdoende is, wordt karaktermoord gepleegd. Stopzetten van financiering heeft bij Maurice geen zin. Dus wordt vol ingezet op karaktermoord. Het beproefde recept. Kijk maar eens wat er met briljante wetenschappers als John Yudkin of Tim Noakes is gebeurd.

  Vraag blijft: welk belang heeft de WHO (of personen binnen de WHO) om desinformatie te verspreiden over dit virus? Willen ze de pandemie rekken tot big pharma kan cashen met een vaccin? Je zou het bijna gaan denken.

  Beantwoorden
 54. Bart van der Mark
  Bart van der Mark zegt:

  Ik hoor vaak als argument dat aerosolen als blootstellingsroute een kleine rol speelt bij COVID19 omdat de verspreiding, (reproductie R-getal) laag ligt. In geval dat COVID-19 vooral air-borne via aerosolen zich zou verspreiden zou het veel meer op mazelen lijken met grotere besmettingsgraad (hoger R-getal). Daar wordt niet op ingegaan terwijl deze onderbouwing dat verspreiding met name via grote druppels gaat me wel logisch klinkt. Kun je daar meer op ingaan?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Om hier een goed antwoord op te geven, moet je kijken naar wat de R0 is waar dit getal vandaan komt en welke processen de R0 kunnen stimuleren of juist af kunnen remmen.

   Stellen dat de besmettingsroute aerosolen alleen kan bestaan bij een grote R0 negeerr het feit dat andere factoren ook een rol spelen.

   Een paar van deze factoren zijn oa.

   – virus grote (hoeveel virussen kunnen zich bevinden in een druppel

   – Gevoeligheid voor de aspecifieke afweer.

   – Het daadwerkelijke tempo waarin nieuwe virusdeeltjes ontstaan

   – De effectieve stabiliteit van het virus zelf.

   Met andere woorden het feit dat een virus aerborne is hoeft het nog niet besmettelijker te maken.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Een andere belangrijke opvattingsfout is het negeren van het feit dat de samenstelling (dus ook het virus) invloed hebben op de overall eigenschappen van de aerosolen en het diffunderend vermogen van de aerosolen. Als de aerosolen een lagere diffusie snelheid hebben dan is de virale titer locaal hoger terwijl bij een hoge diffusie snelheid de overall titer lager is, in het eerste geval krijgt het immuunsysteem een oplawaai in het tweede geval neemt de besmettingsdosis geleidelijker toe.

   Er is dus een enorm breed spectrum aan fysische varriabelen en daar mee een breed spectrum aan mogelijke R0 waarden voor virale besmettingen over een aerosol route.

   Beantwoorden
 55. Tiemen van Eerde
  Tiemen van Eerde zegt:

  Beste Maurice. De ijdelheid van mensen binnen het RIVM en de WHO gaat kennelijk zo ver dat als goed bedoelende meedenkende mensen zoals jij met steekhoudende argumenten komen, men nog liever mensenlevens op het spel zet dan dat men zijn ongelijk toegeeft . Men is bereid het eigen ego boven mensenlevens te verheffen. Wie één mens red red de hele wereld zegt een bekende wijsheid dus laat je niet en nimmer uit het veld slaan Maurice. Keep your eye on the ball en die ball is jouw argumenten overbrengen om mensenlevens en de economie te redden, belangrijk genoeg om niet op te geven lijkt me.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Eidelheid is feitelijk niet het enige probleem.

   Een van de voornaamste problemen is gelegen in het feit dat binnen de medischwetenschap een steeds verder verkaveld is in specialismen, waarbij de feitelijke problematieken doorgaans specialisme overstrekkend zijn.

   Als we strak kijken naar de twee diciplines die vooral gehoord worden voor de beleidsvorming om de epidemie/pandemie te bestrijden. Dan zien we twee diciplines terug keren. Epidemiologie de leer over de verspreiding van ziekten en virologie al dan niet als onderdeel van de microbiologie die inprincipe kijken naar het virus zelf.

   De Epidemiologische richting is een unidirectionele specialisme.

   De virologie is een multidirectiinele specialisme, waarbij er enorm veel raakvlakken zijn met andere specialismen en het vakgebied velenmalen breder is dan de naam doet vermoeden.

   Virologie is feitelijk de optelsom van de volgende vakgebieden.
   – Epidemiologie
   – Immunologie
   – Laboratorium diagnostiek
   – Anatomie
   – Pathologie
   – Fysiologie
   – Infectiekunde
   – Moleculaire biologie
   – Genetica
   – onderzoeks statisstiek
   – Medische statistiek

   En zo kan ik nog wel even door gaan.

   Doordat virologie als zelfstandige dicipline bestaat, en met name door veel mensen als kennis specialisme wordt beschouwd is er een verwachtingspatroon ontstaan dat een viroloog een deskundige is over alle deelgebieden heen. Zodra wij overzien wat die deelgebieden zijn en hoeveel kennis iederafzonderlijk deelgebied herbergt begrijpen we pas de onmogelijkheid van het verkrijgen van een totalitaire kennis over de dicipline virologie.

   Nu we dit weten kunnen we de virologen gaan her rangschikken om te overzien waardoor de deskundigheid gelimiteerd wordt.

   We onderscheiden in beginsel twee groepen.
   – De viroloog behandelaar diagnostiek. (Brede totale kennis, beperkte kennis over de afzonderlijke sub diciplines.

   – De viroloog onderzoeker ( Brede totale kennis, met een extreem ontwikkelde extra kennis op 1 of 2 deel diciplines, waarbij de kennis ook nogeens enorm toegespitst wordt op de onderzoeks lijnen waarmee zij zich bezighouden)

   Wat is er nu gebeurt bij aanvang van de epidemie/ pandemie. Het RIVM is als rijksinstituut aangewezen om de risico’s te bewaken en bij signaleringen een noodadvies af te geven. Vanuit die adviezen wordt het OMT geactiveerd.

   Binnen het RIVM en OMT worden een aantal zogenaamde deskundigen, die dus feitelijk maar deskundig zijn op een kleinvlak ingezet om de verzamelde informatie te brieven aan de overheid en media.

   Doordat een deel van de informatie hun eigen kennisgebied overschreid ontstaat er een hiaat en een enorme vertraging in hoe de kennis gedeeld wordt met de beleidsmakers en de informerende media. Waarbij zowel de beleidsmakers als de media te veel vertrouwen op een totalitaire deskundigheid.

   Daarnaast zijn de afzonderlijke specialisten ieder gericht op hun eigen specialisatie. In een bepaalde fase moet de verkregen informatie leiden tot een overall conclusie, de vraag is hoe groot is de babbelonische spraakverwarring als de afzonderlijke diciplines en subdisciplines weer samengevoegd worden?

   Zolang we overzien dat er een verschil zit in de kennis van verschillende personen kunnen we multidisciplinair redeneren, ECHTER ZODRA WE EEN VERWACHTING HEBBEN OVER IEMANDS KENNIS OP BASIS VAN EEN TITEL DAN ZIJN WE BEVOOROORDEELD GENEIGD IEMANDS KENNIS BINNEN EEN VAKGEBIED ALS TOTALITAIR OP TE VATTEN, JUIST DAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT WE DE SUBDICIPLINES NIET ALLEEN BINNEN HET VAK MAAR OOK BUITEN HET VAK MEE LATEN REDENEREN EN ONDERZOEKEN.

   Beantwoorden
 56. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Nobel prijs winnaar professor Michael Levitt heeft net als Maurice vele data analyses uitgevoerd en loopt tegen dezelfde ‘muur’ van WHO en lokale RIVM’s aan:
  https://www.youtube.com/watch?v=-ZIX0ymg6wk
  Oeps … de video is ondertussen offline gehaald.
  Schijnbaar wordt de mening van deze nobelprijs winnaar niet op prijs gesteld.

  Gelukkig is er deze link nog (zijn uitgesproken tekst en links naar zijn PDF’s staan er nog, de originele video niet meer):
  https://cassandravoices.com/science-environment/science/this-is-science-which-should-go-on-trial/

  Beantwoorden
 57. Pieter Vé
  Pieter Vé zegt:

  En word je nu dan ook uitgenodigd bij Op1 om het over de open brief aan de Who te hebben? Zouden ze je nu dan eindelijk iets serieuzer nemen?

  Beantwoorden
 58. Menno
  Menno zegt:

  Met veel interesse lees ik je blog. Hierbij mijn inhoudelijke reactie. Het RIVM/WHO en jij bevinden zich beiden aan uiteinden van deze discussie.

  Het RIVM/WHO zegt dat aerosolen een zeer beperkte tot geen rol spelen in de verspreiding van het virus, terwijl jij zegt dat aerosolen en super spreading events verantwoordelijk zijn voor een dusdanig gedeelte van de verspreiding dat, indien dit verholpen wordt, het virus verdwijnt.

  Als er ook aerogene verspreiding plaatsvindt, betekent het dat de WHO het fout heeft, maar dan betekent dit niet per se dat het ook de dominante wijze van verspreiding is.

  Ik heb veel van je blogs gelezen en lees dat je vaak een Paper aanhaalt waarin gesteld wordt dat 10% van de besmetten verantwoordelijk zijn voor 80% van de verspreiding.
  Stel de bevindingen uit dat paper zijn waar en bovendien ook toepasbaar op de hele populatie. Laten we voor het gemak ook even de conclusie stellen dat die 10% van de besmetten allemaal “superspreaders” waren, zoals jij hebt gezegd.

  Dan praat je dus alsnog over tegen de honderdduizend superspreaders in Nederland en miljoenen wereldwijd.
  – Zou ventileren echt al deze gevallen verhelpen? Moeten we niet eerst meer begrip krijgen over wat een superspreader precies is, en in welke omstandigheden zich dat voordoet?
  – Ik las dat je enkele duizenden gevallen wereldwijd had geïdentificeerd, maar is het niet logisch dat deze gevallen vooral in besloten omgevingen plaatsvonden? Alleen daar (werkvloer, voetbalwedstrijden etc.) vindt echt registratie van personen plaats waardoor deze te kwalificeren zijn als superspreading event.
  – Het betekent ook dat vele duizenden superspreading events ons in dat geval ontgaan zijn, als die theorie klopt. Zegt zo’n relatief kleine deelwaarneming dan wel iets?
  – Als we nog geen begrip hebben over wat precies een superspreader is, kan dan wel gesteld worden dat ventilatie genoeg is om alle problemen te verhelpen en social distancing onnodig is?

  Ik ben benieuwd hoe jij dit ziet.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   – Een superspreader is een locatie waarin de virale dosis in de omgeving zodanig hoog is dat een veelvoud aan nieuwe besmettingen kan ontstaan.

   Hier zijn een aantal aanwijsbare oorzaken voor te benoemen.

   1 de continue inflow van viraledeeltjes wordt geborgt door een grotere groep aan reeds besmette personen.

   2 Een persoon heeft een anatomischebouw waarbij de stapeling aan viraledeeltjes langdurig vast gehouden kan worden en er in 1 keer een hoge extra dosering in de besmttingszone gebracht kan worden.

   3 De omgevings omstandigheden zijn gunstig voor langdurige circulatie en een optimale verdeling in een ruimte.

   Dit is vrij eenvoudig allemaal te postuleren en het eind effect is in allen gevallen gelijk.

   – Spread events zijn er in alle soorten en maten, en worden vooral bepaald door de potentie die aanwezig is om besmet te worden en om te besmetten. We hebben ondertussen wereldwijd genoeg situaties in the openair waargenomen met enorme grote groepen mensen om te kunnen stellen dat bij goede ventilatie de virale titer in fracties van een seconde zodanig laag komen te liggen dat er geen besmetting op kan treden.

   – Goed ventilatie resulteerd in een enorme verlaging van het besmettings risico. Daarnaast zoals ook reeds in het deltaplan vermeld kunnen er bij de ventilatiesystemen uv licht, ionisatoren, of filters geplaatst worden om de rest activiteit nog verder te verlagen. Indien deze systemen een goede flow en duidelijke flowrichting hebben, zullen de grote druppels die nog niet gesetteld zijn mee gaan in de earosolen distributie omdat zij ook de potentie hebben om aerosol te worden.
   De overige druppels die neerslaan vormen op voorhand al geen risico omdat we reeds bewezen hebben dat besmetting via oppervlakken praktisch niet voor komt.

   Samengevat, ventileren biedt een enorme dekking om het besmettingsrisic tot een minimum te beperken. De meeste aanvullende maatregelen zullen hier bovenop geen significante verbetering bieden.

   Beantwoorden
 59. Wim
  Wim zegt:

  Veel dank Maurice voor al het werk dat je uiteindelijk voor onze vrijheid doet. Want dat is wat in belangrijke mate het gevolg is van dit wanbeleid van de WHO. Op dit moment speelt Big Pharma voor Big Brother en heeft kennelijk veel belang bij het veroorzaken van zoveel mogelijk angst om ons rijp te maken voor een komend vaccine. Ook in dit geval geld follow the money. Daar tegen vechten vergt een groot uithoudingsvermogen en veel moed. Nogmaals dank en ik hoop dat veel mensen eindelijk wakker worden!

  Beantwoorden
 60. Hans
  Hans zegt:

  Ik heb het hele plan van aanpak RIVM (kabinet) precies 3 weken serieus genomen. Daarna was reeds zichtbaar dat men niet adequaat op de ontwikkelingen rond dit virus wilde reageren. Ze bleven zitten waar ze zaten, bovenop die anderhalve meter. De 1,5 m maatschappij werd ingevoerd met allerhande vrijheid beperkende maatregelen. Kijk maar eens naar de consultatieversie die door dit kabinet is opgesteld: https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf Tegenover hun kinderlijke opvattingen over de verspreiding van het Corona virus. Staat een zeer veelzijdig en doorwrocht stuk, over hoe ze onze vrijheid denken in te perken en welke maatregelen er moeten worden genomen om dit af te dwingen. Daarin zijn ze dus helemaal niet star.
  Enfin om een lang verhaal kort te maken, het gaat allang niet meer om dit virus, maar over ons. Wij zullen en moeten in het harnas worden gedwongen. De Staat weet nu dat ze met een vingerknip ons kan opsluiten in onze huizen. Deze keer mochten we nog naar buiten. Maar bij een tweede golf die door de huidige aanpak ongetwijfeld zal komen, zou dat wel eens anders kunnen zijn. We zullen zien. Feit is dat maar weinig mensen zich hierover zorgen maken. De laatste peilingen (de Hond) laten zien dat er nog zeer veel draagvlak onder de bevolking bestaat voor het huidige (1,5m) coronabeleid. Vandaar wellicht de uitspraak : “Elk land heeft de regering die het verdient” (Joseph de Maistre (1753-1821).

  Beantwoorden
 61. Willem van Lintel
  Willem van Lintel zegt:

  Gemakzuchtige en/of domme T.V. recensenten die het beeld belangrijker vinden dan de inhoud diskwalificeren zich overtuigend evenals krantenredacties die jouw ijzersterke argumenten terzijde schuiven en slechts de RIVM “argumentatie” weergeven. De brief aan de WHO geeft jouw stelling over de aerosolen en goede ventilatie een flinke steun in de rug en kan wellicht meer mensen overtuigen die het nu nog teveel moeite vinden om zich echt in de argumenten en data op jouw blog te verdiepen, alhoewel je video’s ook al glashelder waren. Het RIVM kan deze overtuigende bewijzen op den duur toch ook niet meer negeren en hopelijk tot nieuwe inzichten komen en daar wil ik je voorhand al voor bedanken. Waardering mede omdat je tegen de stroom op durfde te roeien en onvermoeibaar doorging.

  Beantwoorden
 62. Bert
  Bert zegt:

  Bedankt Maurice voor alle energie die jij er in steekt en ingestoken hebt om zo grondig in de zaak te duiken en zo veel boven tafel te brengen. Met mij zijn velen hier dankbaar voor, alleen zijn dit ook degenen die meestal niet direct in de pen kruipen en niet overal op reageren.

  Het op de man spelen zoals veel mensen doen die wel een reactie geven, geven daarmee eigenlijk aan geen weerwoord te hebben en geven je eigenlijk gelijk. Maar omdat ze dat niet willen, proberen ze je af te leiden door met van alles te komen wat volledig niet ter zake doet. Of dit nu komt uit angst, belangen, of wat dan ook, doet niet ter zake. Dit soort mensen moet je gewoon negeren, want daar aandacht aan besteden is verspilde energie. Azijnzeikers zul je altijd hebben, maar vergeet ze. Voel je gesteund door de grote zwijgende massa.

  Beantwoorden
 63. René Strobos
  René Strobos zegt:

  In hoeverre zijn de mensen veilig in het openbaar vervoer ?
  Ik zit zelf dagelijks als chauffeur in een 100% airco gestuurde omgeving met filter systemen die Europees zijn goedgekeurd volgens mijn werkgever.
  Met iso nummers goedkeuring ( kwaliteit nummers) .. die uit de steentijd lijken te stammen.
  Deze ..:
  Een Merk bus van de 4 ( en Nederlands fabricaat )
  …VDL .. Heuliez Ebusco de “4e ben ik even kwijt”..
  Meerdere types rijden dagelijks rond met ondeugdelijke filters ..?

  Deze type (beschreven hieronder) komt uit de VDL.

  Standaard 12 meter en 18 meter geleed in de volksmond harmonica bus .

  ( e mail van Dennis Meijer
  partsmedewerker Gro2) Wensink beheerder onderhoud VDL bussen

  werkzaam bij Wensink
  Goedemiddag Rene,
  Ik heb wat meer informatie inmiddels verkregen.
  30069989 G2 naar de norm EN779, ofwel Coarse 30% naar de norm ISO 16890. (deze filters zitten achter in de bus en halverwege (bij gelede) in het plafond)

  30226932 G3 EN 779 MERV 4 (dit is de chauffeur filter bij je voeten. Dit is zeg maar de verwarming) 31013558 G4 EN 779 (dit is een filter voor de chauffeur, deze zit recht boven de chauffeur op het dak)
  30018754 G2 naar de norm EN779, ofwel Coarse 30% naar de norm ISO 16890. (deze filters zitten in de airco units op het dak)

  Hopelijk heb ik hiermee jou vragen beantwoord!
  Met vriendelijke groet,
  Dennis

  Voor zover de type uitvoering en iso nummers van de ( tot nu tor ) goedgekeurde Airco filters in de stadsbussen te Groningen.
  8 Uur per dag zit ik in zo’n voertuig .( het is mijn werk) ..en de filters zijn absoluut niet corona proof.
  Wat is corona proof eigenlijk ? bestaan deze filters wel ?
  Men praat steeds over Hepa filters deze zouden de virussen en bacteriën tegenhouden ..
  Bovenstaande filters zullen geen bacterie of virus tegenhouden.

  De standaard G3 of G4 filter gaat deeltjes tegenhouden die je nog met het blote oog kunt zien maar de fijnere structuur van het F7 filtermateriaal houdt o.a. pollen en fijn stof tegen
  ( https://filterenco.com/blogs/news/wat-is-het-verschil-tussen-een-g4-en-f7-filter )
  Geen virussen die 20 nanometer groot zijn .. en die met gemak door de filters zullen gaan.
  Micrometer (µm) 1 ( een duizendste millimeter)
  = 1000 Nanometer (nm)
  Zou jij …Maurice ..je druk willen maken om specifiek de voertuigen en de airco en verwarmingssystemen in onze bussen treinen trams enz enz ?
  En de verantwoordelijken er op wijzen dat zelfs de beste filters te plaatsen ?
  Eventueel met ionisatie methodes en UV (ULTRA VIOLET) -C toevoegingen in de voertuigen aanbrengen .
  UV middelen die volgens mijn werkgevers brandwonden zouden veroorzaken dus niet aan de orde zijn .
  Zou jij de bedrijven daar op aan kunnen spreken ? en adviseren wat ze het beste kunnen doen ?
  Met vriendelijke groet
  René Strobos stadsbuschauffeur te Groningen Qbuzz..

  Beantwoorden
 64. Marloes
  Marloes zegt:

  Dag Maurice,
  heel veel dank voor al je inzet, energie en doorzettingsvermogen!!
  Je hebt een heel erg grote bijdrage geleverd en je bent een enorme aanvulling op allen die zich voor ons land en samenleving inzetten en zich duidelijk uitspreken tegen alle corona- regelgeving die ons land naar de afgrond brengt.
  Jouw verhaal is altijd duidelijk en goed onderbouwd.
  daar kunnen RIVM en Den Haag nog wat van leren.
  Enorm bedankt.

  Beantwoorden
 65. Carlo
  Carlo zegt:

  Na het lezen van de eerst paar paragrafen was ik even bang dar je de strijdbijl zou begraven. Gelukkig ga je door en lijkt Goliath (RIVM en WHO) eindelijk in beweging te komen. Half nederland heb je ondertussen aan je zij waarvan ik er 1 ben

  Beantwoorden
 66. Marco Reddingius
  Marco Reddingius zegt:

  Beste Maurice,
  Ik onderschrijf je verhaal volledig. Weet je gesteund door duizenden mensen zoals ik die verder kijken dan hun neus lang is. Ik praat mij de tong blauw, ik schrijf en ga de straat op om met mensen te praten, ik vraag demonstraties aan en schrijf brieven naar de burgemeester.
  Ik heb meer fiducie in iemand die onderzoekt dan iemand die verkondigt. Op de site van het RIVM staat bij onderzoek Corona alleen marktonderzoekresultaten. Ze kijken alleen naar de effectiviteit van hun propaganda!
  Sta sterk in deze ook persoonlijk zware tijd. Groet, Marco Reddingius

  Beantwoorden
 67. Frederico Meibergen
  Frederico Meibergen zegt:

  Wellicht bekend maar klaarblijkelijk wordt in dit boek het verloop van influenza weergegeven in de seizoenen . En wat blijkt

  Beantwoorden
 68. Fleur
  Fleur zegt:

  Er zijn helaas vele burgers die zich uitsluitend laten informeren door Rutte en consorten, afgaan op wat het journaal hen dicteert en daardoor enorm bang zijn voor het corona-virus. In hun angst voor besmetting hebben zij daarbij geen ruimte meer voor jouw 100% juiste informatie Maurice en vallen je zelfs aan over je harde wetenschappelijke bewijzen, waarin o.a 1.5 m afstand geen rol speelt in de corona-overdracht. Volstrekte tijdverspilling Maurice, om met angstige, hardnekkige onwetenden in discussie te gaan!

  “Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker. ”

  Albert Einstein.

  Beantwoorden
 69. Karel
  Karel zegt:

  Beste Maurice, Sinds ik je voor het eerst bij Harry Mens zag, ben ik jou blog gaan volgen. Mijn complimenten hiervoor en bedankt. Dat jij niet serieus wordt vind ik jammer voor jou in het bijzonder voor al die uren en uren die je belangeloos in deze materie hebt gestoken en voor Nederland in het algemeen.. Ik kan me twee columns van de bekende AD-columnist AdJ herinneren naar aanleiding van twee media optredens bij OP1 volgens mij. Jouw mening werd zelfs als gevaarlijk beschouwd, terwijl je vanaf het begin alles gedocumenteerd hebt gebracht. Vandaag staat er een belangrijk artikel in het AD over importantie van het ventileren. Ik denk voor jou een steuntje in de rug.

  Beantwoorden
 70. Petra
  Petra zegt:

  Bedankt Maurice voor weer een duidelijk stuk, ook voor mij als simpele ziel weer goed te lezen. Ben zo bang dat de meesten in dit land gewoon als schapen blijven volgen. Zo klaar met Corona

  Beantwoorden
 71. Adem
  Adem zegt:

  Beste Maurice,

  Via een artikel op een of andere website ben ik op jouw site terechtgekomen. Dit was een aantal weken geleden. Ik kwam hier eigenlijk op om je te vertellen dat de mensen van het RIVM geen risico’s kunnen nemen en altijd voor het veilige moeten kiezen zolang ze het een en ander niet zeker weten. Toch besloot ik jouw artikelen te lezen. Na het lezen van je artikelen, Youtube video bekeken te hebben en jouw gehoord/beluisterd de hebben op BNR moest ik tot de conclusie komen dat je gelijk hebt. Je zuigt het niet uit je duim.
  Ik denk ook niet dat jouw message is dat het RIVM en WHO niet te vertrouwen zijn, maar dat het niet duidelijk is waarop zij zich baseren en dat zij een overdreven veilige keuze op sommige plekken maken en soms juist onveilige keuze maken.

  Dank voor je inzet.

  Als iedereen voor zijn of haar baan net zo grondig te werk zou gaan als Maurice de Hond doet voor iets waar hij zich uit interesse in is gaan verdiepen, dan zouden we Nirvana kunnen bereiken.

  Beantwoorden
 72. bert pit
  bert pit zegt:

  Ik lees veel van je blogs met plezier, maar realiseer me ook dat het krijgen van consensus met de bijbehorende vertraging van de processen snelle wendingen in de weg staan.

  Hier nog wat opmerkelijk en positief nieuws over de weerstand tegen het virus:
  Een Zweeds onderzoek onder 200 besmette patiënten toont aan dat de immuniteit onder de direct aan de patiënten blootgestelde personen, aanzienlijk groter is dan eerder op basis van antistoffen werd aangetoond.

  Het is volgens het onderzoek verrassend dat niet alleen patiënten de COVID-19-specifieke T-cellen in het bloed hadden zitten, maar dat dit ook het geval was bij 30% van de mensen uit de directe omgeving van de patiënten. Hiermee zou de immuniteit wel eens veel groter kunnen zijn dan wordt aangetoond op basis van antistoffen in het bloed.

  https://www.biorxiv.org/c…0.06.29.174888v1.full.pdf

  Beantwoorden
 73. brenda
  brenda zegt:

  Bedenk ook hoe de geldstromen lopen M. Follow the money….
  Na de USA is de 2e grote financieele donor te zien hier, dat weet je wel en het doet er allemaal niets toe allen het is wel zo.

  https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/

  Natuurlijk hebben ze met iedereen het allerbeste voor maar financieel is qua donors hier niemands gebaat bij een pandemie die snel uitdooft en waarbij weinig slachtoffers vallen en de angste en paniek beperkt blijft..Het is heel goed mogelijk het virus geheel te doen uitsterven, maar men wil dat het voortsuddert. En zo geschiedde. Enige ( maar zeker niet alle) landen die niet aan de leiband lopen vd WHO doen het prima …

  ik ben het stadium dat het allemaal naief en kortzichtig en star is wel wat voorbij. Het is allemaal wat te vervlochten en toevallig, ook financieel want er moeten straks wel 7 miljard mensen beschermd worden tegen dit virus en de opvolgers ervan.. Adequate maatregelen worden niet genomen, maar handen wassen is heilig idd.

  Beantwoorden
 74. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Mijn conclusie: ook als aerosols een belangrijkere rol spelen zal dat voor het beleid heel weinig uitmaken. Ook bij aerosols zal afstand houden van groot belang blijven. Wil je niet meeroken blijf je ook uit de buurt van iemand die een sigaret opsteekt.

  Pas als voor 100% bewezen is dat verspreiding alleen via aerosols gaat zou de strikte handhygiëne versoepeld kunnen worden.

  Op korte termijn alle ruimtes in Nederland operatie-kamer-virus-vrij ventileren is daarbij een volstrekte illusie. Voorlopig zitten we, hoe vervelend ook, nog vast aan de RIVM adviezen.

  Probleem is dat, mede door Maurice, nog maar een deel van de bevolking die adviezen serieus nemen.

  Beantwoorden
  • Henri
   Henri zegt:

   Natuurlijke immuniteit is het enige wat werkt bij een seizoensvirus. Gezond eten, bewegen, vitamines en gezonde omstandigheden (ventileren) maken de kans op het krijgen van het virus en de ernst van de ziekte kleiner. Daar begonnen Rutte en Van Dissel ook mee in maart, even later besloten ze te gaan voor vaccinaties. Dat is een heilloze weg. Een medicijn kan wel helpen, voor het tot rust brengen van het immuunsysteem.

   Beantwoorden
 75. Jaap Knotnerus
  Jaap Knotnerus zegt:

  Als bioloog – en dus ook B-wetenschapper – neem ik de vrijheid vanuit een wat breder perspectief naar de aerosolen-diskussie te kijken.
  In het hele verhaal over Covid-19 wordt vaak gesproken over eigenschappen van het virus. Bij discussie over verspreiding van het virus mis ik echter de fysische eigenschappen van de vector, het medium dat zorgt voor de verspreiding: water. Destructie van het medium zorgt er voor dat het virus “los” komt en dan acuut degenereert, het is immers geen “levend wezen/organisme”.
  Het draait er dus om hoe je de aerosoldruppeltjes kwijt kunt raken. Ik zie hierin drie mechanismen:
  1. Ontstaan van aerosolen
  2. Verplaatsen/afvoeren (ventilatie dus)
  3. Verdampen
  Alledrie wil ik kort de revue laten passeren.
  1. Ontstaan van aerosolen
  Bij normale rustige uitademing wordt warme, vochtige lucht vanuit vooral het bovenste deel van de longen naar buiten gebracht. In een koude buitenomgeving zie je dat de vochtdeeltjes meteen condenseren tot kleine druppeltjes, ik denk ter grootte van aerosolen (’s winters zie je hele slierten van stoom bij mensen naar buiten komen, ook bij rustige ademhaling). In een warme buitenomgeving zie je een dergelijk effect niet, de lucht blijft verzadigd maar condenseert amper; er treedt weinig aerosolvorming op. Vanuit deze optiek is het dus logisch dat bij koele omstandigheden ( =vleesverwerkende industrie) ook bij rustig ademen veel aerosolen kunnen ontstaan. Bij hoesten enz. is het logisch dat een veelvoud aan druppels wordt geproduceerd, met name vanuit de diepere delen van de longen.
  2. Ventilatie
  Afvoer van aerosolen is natuurlijk essentieel. Belangrijk is het dan ervoor te zorgen dat de luchtstroom top-down is, afvoer naar de grond en dan naar buiten (zoals in vliegtuigen). Bij horizontaal (of down-top) transport worden de deeltjes verplaatst binnen/naar de inademingszone van bijv. je buren. Circulaire ventilatie is zonder HEPA-filter contra-productief en af te raden.
  3. Verdamping
  Bij verdamping van water spelen twee factoren een rol:
  a. energie-inhoud
  b. luchtvochtigheidsgradiënt
  Ad a. Energie-inhoud
  Bij verdamping wordt energie onttrokken aan het substraat: het vochtdruppeltje. In koude omstandigheden is de energie-inhoud van een vochtdruppel veel lager dan in warme toestand. Aerosolen zullen bij lage temperaturen dus vaak niet genoeg energie hebben om de verdamping te kunnen “betalen”; verdamping stagneert en de druppeltjes blijven zweven.
  Ad b. Luchtvochtigheidsgradiënt
  Van nature stelt zich bij een water-damp-overgang een evenwicht in. Afhankelijk van o.a. de temperatuur zal meer of minder vocht kunnen verdampen. Een lage luchtvochtigheid zal verdamping dan versnellen.
  Wasgoed is in de wind veel sneller droog dan bij luwte, een bekend fenomeen. De luchtlaag rond het wasgoed raakt bij verdamping verzadigd. In luwte blijft die laag hangen tot het evenwicht is bereikt. Verdere verdamping wordt geremd. Bij wind wordt de laag afgevoerd waardoor de verdamping door kan gaan. Voor de afbraak van aerosolen geldt natuurlijk hetzelfde:
  – hoge temperatuur en tocht zijn gunstige factoren
  – kunstmatig luchtvochtigheid laag houden is ook gunstig.
  Tot zover wat opmerkingen over de waterdruppeltjes. Over het virus zelf kan ik slechts vrij kort zijn. Het is een – op zich – dom bolletje in een vetmembraan dat zichzelf absoluut niet kan bedruipen en afhankelijk is van een gastheer voor zijn reproductie. Een virus wordt dan ook niet tot de levende natuur gerekend. We moeten een virus dus ook geen organisme-eigenschappen toedichten. Ze zullen zich dus heus niet in de zomer minder prettig voelen of zo. Onzin.
  Dat veel virussen in de zomer niet of weinig “actief” zijn heeft dus ook niks te maken met het virus zelf, zijn transfer-medium is gewoon niet in staat zich te handhaven. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon.
  Jaap Knotnerus

  Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   Helaas is nog iets ingewikkelder….

   Het medium dat zorgt voor de verspreiding bevat water maar nog veel meer. Speeksel bestaat uit minimaal water, elektrolyten, slijm (mucines), verschillende enzymen, eiwitten en antistoffen maar ook gehele en restanten van virussen (naast alle bacteriën en andere organismen). Snot hou ik even buiten dit verhaal.
   In de omgeving buiten in de lucht staan die druppels van allerlei formaten binnen een reactieve gasrijke omgeving met ook vaak veel vaste deeltjes met reactie omstandigheden ook onder invloed van straling (natuurlijk en kunst). De druppels kunnen ook nog intern worden beinvloed door processen in de druppel. En dan kan je niet een verhaal maken voor een enkel statische druppel moet je ook nog de dynamische toestanden voor distributies van druppels van verschillende grote berekenen tot deze mogelijk belanden in andere personen op een zekere afstand in de ruimte.

   Beantwoorden
  • Hajé
   Hajé zegt:

   Het lijkt me niet logisch dat virus zich in normale uitademingslucht zit. Dat zal voornamelijk stikstof, zuurstof, CO2 en waterdamp zijn. Waterdamp condenseert in koude lucht, maar kan moeilijk dan pas virussen vangen. Volgens mij gaat het om (hard) praten en zingen, waarbij je zoals je altijd goed kunt zien bij tegenlicht water druppeltjes van verschillende grootte vrijkomen. De meest kleine (aerosolen) blijven zweven. Zoals je ook bij het douchen heel veel waterdeeltjes door de badkamer ziet zweven. Een hoge luchtvochtigheid geeft deze mini druppels een lange levensduur en daarom meer kans op overdracht.

   Beantwoorden
 76. Fred
  Fred zegt:

  Op de eerste plaats, hulde voor Maurice de Hond. Laten we accepteren dat we niet zeker weten hoe het virus zich verspreid. Middels druppels, aerosolen en oppervlakten, zoveel lijkt zeker. Alle aandacht ging tot nu toe naar druppels en oppervlakten. Afstand houden, handen wassen, schoonmaken enz. Waarom dan niet bij alle onzekerheid ook een plan opgetuigd om het de aerosolen moeilijk te maken? Geef voorlichting aan het volk over ventileren en kom met een plan om ventilatiesystemen bij tehuizen en bedrijven virus-veilig te maken. Nu kan het nog, als het koud wordt niet meer.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Ik zou juist het tegenovergestelde willen stellen. Waar Maurice en velen anderen hier al weken mee bezig zijn is juist een van de velen processen waarbij, we degelijk onderbouwd proberen te bewijzen wat de besmettingsroute(s) zijn.

   En we hebben al veel bewezen lees de blogs en interacties met allen waarmee we de discussie en onderzoeks studies hier voeren volg de onderzoeks linkjes en ontdek hoe de bevindingen ontstaan.

   Beantwoorden
 77. Nicole
  Nicole zegt:

  Hoi Maurice,

  Zoals u zelf aangeeft, houdt het Amerikaanse CDC rekening met verspreiding via aerosols, en dringt het aan op goede ventilatie. Van vrienden uit de Zuidelijke Staten hoor ik dan ook dat veel restaurants enz. hun airco uit hebben gezet en rekening houden met luchtstroom e.d.

  Maar ondanks het CDC advies en navenante acties, nemen de cases rap toe en doen ze het daar veel slechter dan hier.

  Kunt u dit verklaren vanuit uw oogpunt? Of moeten we het RIVM toch meer kudos geven? (Ook veel Zuid Europese landen lijken nu weer een nieuwe fase in te gaan.)

  Dank voor al uw werk!

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Het uitzetten van een aircosysteem verbeterd nog niet de ventilatie. Sowieso worden de gedragingen aangepast tijdens een ongoing event de vraag is of het aanpassen van het gedrag voldoende is om onder de drempel te duiken.

   Beantwoorden
 78. Margreet
  Margreet zegt:

  Volgens Rutte, even geleden, leven we in een waanzinnig gaaf land. We leven in een waanzinnig land. U heeft zorgen om de maatschappij en de economie. Terecht, we kunnen zo niet doorgaan. Hoe het anders moet? We staan voor grote veranderingen, gaan we daar niet aanstaan wat zijn dan de gevolgen? Blijven we het evenwicht in de natuur verstoren, zodat virussen kunnen losbreken? We moeten af van intensieve veeteelt, maar dan rijgen de boeren ons aan de hooivork? We stappen weer in het vliegtuig, want we willen vakantie vieren in verre oorden en zelf worden overdspoeld door massatoerisme. De grootste partij is een partij van ondernemers, die een alles overheersend financieel motief heeft en dat verpakt door neoliberale sprookjes te vertellen. Te verkondigen dat het beter is voor de burger zelf – ook voor de mensen aan de onderkant. Grote veranderingen hebben tot gevolg dat grote groepen mensen daar de dupe van worden. Zo gaat het in het wereldje. Doen we niets, dan zijn daar ook grote groepen mensen de dupe van. Klimaatverandering, niet alleen de natuur heeft daar een antwoord op in de vorm van o.a. zo’n virus, ook mensen komen in de benen. Voorspelling: 200.000.000 klimaatvluchtelingen.

  Beantwoorden
  • JE
   JE zegt:

   Inderdaad een ‘waanzinnig’ land op dit moment helaas. Maar zou u na al die drukte om het zogenaamde ‘killer virus’ en de waanzinnige maatregelen, dit soort toekomstbeelden en ‘voorspellingen’ nu juist niet met wat extra zout nemen?

   Beantwoorden
 79. dirk Foppen
  dirk Foppen zegt:

  Maurice , ik heb je vanaf het begin van crisis gevolgd en ben het geheel met je eens.
  heb veel waarderering voor je duidelijke en weldoordachte waarnemingen.
  Zelf heb ik middels enkele brieven aan mijn familie in Nederland proberen uit te leggen dat we hier te maken hebben met een massahysterie die zijn weerga niet kent,Heb ook verwezen naar de gevolgen en de oorzaken van de Chinese Culturele Revolutie ,nog maar 54 jaar geleden. Maar helaas men is niet geinteresseerd. Men geeft er de voorkeur aan om te blijven geloven in de veroorzaakte angstcampagne en de daarmee gepaardgaande maatregelen die ons allen moeten beschermen tegen dit ()VERSCHRIKKELIJKE VIRUS)???????
  iK HEB ALLEEN ZELFS MIJ MIJN DIERBARE FAMILIE ALLEEN MAAR LAKSE ONGEINTERESSEERDHEID GEVONDEN.
  DE ENIGE OPLOSSING IS, RUSTIG DOOR BLIJVEN GAAN MET DE ARGUMENTEN DIE STEEDS MEER EEN NIET TE VERBERGEN WAARHEID GAAN ONTHULLEN.
  VEEL STERKTE, IK BLIJF JE VOLGEN.

  Beantwoorden
 80. Bob
  Bob zegt:

  Wat ik in dit stuk, en ook in uw betoog bij Op1, mis, is wat dit nu in de praktijk betekent. Hoe zouden de maatregelen van de overheid er uit moeten zien als ze uw analyse ter harte nemen? Mogen we dan niet meer in ongeventileerde ruimtes samenkomen? Mogen de festivals deze zomer gewoon doorgang vinden? Het is mij nog niet duidelijk.

  Beantwoorden
   • Bertje
    Bertje zegt:

    Deze persoon vraagt wat we moeten doen tot die tijd. Tot alle ruimtes die door meerdere personen bezocht worden ‘corona-proof’ zijn. Want dat dat niet voor 1 september lukt is zo klaar als een klontje.
    Geef daar eens antwoord op.

    Beantwoorden
    • Pieter
     Pieter zegt:

     Je kunt natuurlijk ook gewoon de blogs lezen en dan je eigen verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld: ik ga op dit moment niet meer naar de bioscoop, totdat duidelijk is dat er goede ventilatiemaatregelen zijn genomen of dat duidelijk is dat aerosolen geen gevaar zijn, dit met het oog op het feot dat ik COPD heb.

     Maar je kunt natuurlijk ook braaf gaan wachten totdat Jaap van Dissel, Mark Rutte en Hugo de Jonge je vertellen wat je moet doen.

     Beantwoorden
     • Bertje
      Bertje zegt:

      U kunt natuurlijk ook nadenken voor dat u wat schrijft.

      U legt uzelf dus een lock down op. En dat is precies de vraag.
      En adviseert dat aan anderen om dat ook te doen.
      Gevolg is dat die bioscoop en al die ruimtes waar u en ik niet meer heen gaan, uit voorzorg, dus geen bezoekers ontvangen.
      Gaat dat om winkels, dan hebben die geen inkomsten.

      En dan ligt dus héél Nederland in een lock down die pas heel langzaam opgeheven gaat worden tot elke ruimte die door meedere personen te bezoeken is, corona proof is.

      Precies wat die persoon dus ook vroeg.
      Maar dat vergt en het lezen van de blogs, en daar over nadenken.

 81. Pierre van den Bosch
  Pierre van den Bosch zegt:

  Maurice, ik lees je artikelen en ik zie je op TV. Er zit heel veel waarheid in je stukken (vind ik tenminste) maar zowel bij je TV-optredens als in je stukken wek je teveel irritatie op (niet bij mij overigens, maar bij je “tegenstander”). In je stukken ben je regelmatig negatief over het RIVM en de WHO en daarom willen ze niet in gesprek en dus niet luisteren. Op TV wil je steeds nog iets opmerken en aanvullen (het laatste woord hebben) en schud je constant “nee” als de ander aan het woord is. Als je je stijl iets aan zou passen zou er mijns inziens beter en meer naar je geluisterd worden. En daar hoop ik ook op. Succes! Ik geloof in het grootste deel van je verhaal, maar weet er eigenlijk te weinig van. Maar ik zie wel wat jouw houding en opstelling doet met andere mensen.

  Beantwoorden
  • Rene Artois
   Rene Artois zegt:

   Dit was mij ook opgevallen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Overigens is het RIVM per vandaag eindelijk door de bocht dus hulde voor je vasthoudendheid. Weet ook dat je niet de enige bent die “weet heeft” van aerosolen. Mijn eigen aantekeningen terugkijkend, had ik op 28 januari al genoeg gezien en gehoord om FFP3 (aerosolen) maskers te kopen voor mijn familie. Gelukkig heeft het het RIVM maar 6 maanden gekost om ook tot deze conclusie te komen :-(

   Beantwoorden
 82. Dries
  Dries zegt:

  Maurice:

  In de VS, hebben African-Americans veel meer kans om Corona op te lopen dan blanke Amerikanen—zelfs wanneer gecorrigeerd wordt voor leeftijd, gewicht, etc.

  Het lijkt me anderzijds ook niet dat African-Americans meer tijd op superspreaders/in airco doorbrengen (eerder het tegendeel). Zou het dan toch kunnen dat gebruiken (huggen, handen schudden, zoenen) een rol spelen?

  Beantwoorden
  • Chris Gort
   Chris Gort zegt:

   African Americans hebben van alle Amerikanen het grootste tekort aan vitamine d in hun bloed. Uit onderzoek blijkt dat de kans op overlijden aan dit (en andere virussen) virus enorm verhoogt.

   Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Dat is vermoedelijk genetisch bepaald. Mensen met een donkere huidskleur krijgen weinig (In ieder geval minder dan blanke mensen) Vitamine D binnen van de zon (essentieel bij virusindringing in de cel – hoe meer Vitamine D, hoe moeilijker dat gaat), omdat zij oorspronkelijk afstammen van een gebied waar de zonnestraling uitzonderlijk hoog is. Vandaar ook hun donkere huid, dat werkt als een pantser. Alleen werkt dat bij luchtwegvirussen niet in hun voordeel.

   Vriendelijke groet, Hans

   Verder als algemene reactie zie ik in de pers en op internet de discussie harder worden, meer op de man worden gespeeld of als niet-wetenschappelijk afgedaan (o.a. vandaag in de Volkskrant – schaam je!). Dit terwijl er de afgelopen dagen juist vanuit de wetenschap / gezondheidszorg is aangedrongen op aandacht voor de aannemelijke verspreidingsroute via aerosolen. Het is dat sommige wetenschappers ook de basisschool hebben gevolgd, anders zouden ze nog steeds geloven dat de zon om de aarde draait.

   Beantwoorden
 83. Gerrie Reintjens
  Gerrie Reintjens zegt:

  Hallo Maurice,
  Ja, begrijpelijk deze reactie. Maar ik hoop dat je wel de energie blijft krijgen van alle positieve reacties en dat je ons blijft voorzien van verdere informatie m.b.t. dit nieuwe (griep)virus. Gelukkig sta je volgens mij ook zeker niet meer alleen in deze “strijd” tegen ….. (hier kan iedereen invullen wat men zelf denkt). Natuurlijk zou het geen “strijd” moeten zijn, zoals ook onze premier Rutte steeds zegt, “alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle”. Helaas, aan samen doet hij niet, liever alleen met WHO en RIVM!
  We kunnen nu niet opgeven, samen gaan we de “strijd” aan op een positieve en vreedzame wijze en samen zullen we overwinnen.

  Beantwoorden
 84. Robert
  Robert zegt:

  Beste Maurice,
  Heel veel dank voor de tijd die u spendeert in uw onderzoek naar de belangrijkste verspreiders van het Covid-19 virus. De afgelopen maanden heb ik met veel interesse uw bevindingen gelezen en ook bekeken op de diverse Youtube kanalen. Geen speld tussen te krijgen.
  Ik begrijp de houding van WHO en RIVM niet, om zo vast te houden aan de 1,5 meter en de aerosolen te blijven negeren. Ik zou bijna denken dat er andere belangen spelen…

  Beantwoorden
 85. Remco
  Remco zegt:

  De oplossing is wellicht om uzelf vanaf heden ook viroloog te noemen. Het is geen beschermde titel, iedereen mag dit dragen. Zo ook de afgestudeerd dierenartsen Marion Koopmans en Ab Osterhaus. Kennelijk mag je wel meedoen als je het juiste labeltje voor je naam hebt staan.
  Dus vanaf heden: ‘statistisch viroloog Maurice de Hond’ oid. Klinkt best goed, eigenlijk.

  Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Dit is wel erg flauw en kort door de bocht, beide zijn gepromoveerd binnen het domein epidemiologie / virologie in de dieren geneeskunde. Dus ze doen niet zomaar wat. Dat ze andere gedachte hebben of nu wellicht een inschattings fout hebben gemaakt wil niet zeggen dat iedereen nu zich viroloog kan noemen.

   Beantwoorden
 86. Marvin Vos
  Marvin Vos zegt:

  Beste Maurice, dank voor weer dit stuk: toen ik vanmorgen het nieuw las over de groep wetenschappers tegen de WHO, verheugde ik me al op je update. Ik herken je gevoel een beetje: als fervent medestander van je visie op corona, stuitte ook ik op hoongelach en scepsis bij vrienden en collega’s. Goed besluit deze lakmoesproef dus!

  Maar nu inhoudelijk! Wat denk jij dat de belangrijkste manier van besmetten is NA aerogene overdracht (die laatste 5-10% dus)? En hoe belangrijk is dat voor verspreiding BUITEN superspread events? Kan je die informatie gebruiken bij he onder controle krijgen van uitbraken nadat zich een sperspread event heeft voorgedaan?

  Beantwoorden
 87. Richard Mooring
  Richard Mooring zegt:

  Maurice, voor mij ben je een kei! Ik heb zelf heel wat jaren aan foutanalyses en verbeterprojecten gewerkt. Ook dan werk je met veel data. De 80/20 regel is en blijft overeind – 80% van de problemen worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Richt je op de 20% veroorzakers en dan kun je met de minste inspanning het grootste deel van de problemen oplossen. Hoewel de grote druppels ongetwijfeld ook een rol zullen spelen, zijn het de besmettingen van veel mensen in 1 keer die we zoveel mogelijk moeten voorkomen. Jouw data en de “super spread events” zijn precies die zaken waar we ons op moeten richten. Veel mensen in 1 keer besmetten door slechts 1 of enkele mensen via de grote druppels is gewoon een onzin verhaal. Ga verder met het uitdragen van je ventilatieplan en het identificeren van ruimten die tot veel besmettingen zouden kunnen leiden. Als we hiermee veel problemen in het komende griepseizoen kunnen voorkomen zou dat fantastisch zijn. Weet dat je ook dan hiervoor van de van Dissels en soortgelijke figuren geen krediet zult krijgen – zij zullen de krokodil en de banaan theorie blijven oplepelen en dus blijven beweren dat hun adviezen goed waren. Ik weet echter zeker dat er dan heel veel mensen zijn die jou als hun held zullen zien!

  Beantwoorden
 88. Peter van der Nat
  Peter van der Nat zegt:

  Reactie WHO, ze gaan het “onderzoeken” (zojuist NYtimes)

  Ben bang dat dit het RIVM nog ruim voldoende tijd gaat geven om de oogkleppen op te houden.

  Uiteraard zal een 2e golf de schuld zijn van de bevolking die zich niet aan 1,5 meter houdt.

  Beantwoorden
 89. Marianne Bult
  Marianne Bult zegt:

  Beste Maurice,

  Blijf doorgaan! Besef dat veel meer mensen je mening delen al hoor je ze niet.
  Discussie is niet meer 1,5 meter maar ventilatie, op allerlei niveau’s gaan de burgers de discussie hierover aan met instanties!!

  Marianne

  Beantwoorden
 90. Sneek Johanna
  Sneek Johanna zegt:

  Hard werk hoor om de mensen wakker te schudden! Ik heb het geprobeerd met mijn 7 broers en zussen maar niemand reageerd! Geprobeerd met mensen om me heen en vrienden met hetzelfde resultaat: ze zijn allemaal doods bang, en willen zich vooral niet bloot stellen in een manifestatie! Ze willen niet zien wat er gebeurd en geloven niet dat de regereing slechte bedoelingen heeft. Pffff, wat een naieve mensen! Het wordt tijd dat de bevolking leert om zelf na te denken.

  Beantwoorden
 91. KS
  KS zegt:

  Toch raar want ik weet dat er in mijn werkgebied, de tandheelkunde, al vanaf de eerste dag wordt gewaarschuwd (door de beroepsgroepen) PAS OP MET AEROSOLEN! en ventileren als een malle!

  Beantwoorden
 92. Gijs van der Veur
  Gijs van der Veur zegt:

  Kun je niet tijdelijk een politieke one-issue-partij oprichten en meedoen aan de verkiezingen, Maurice? If you can’t beat them, join them…

  Beantwoorden
 93. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Daar waar jij vanaf nu kunt rekenen op de waardering straks van iedereen die jouw adviezen heeft opgevolgd (ondanks de ontkenning van RIVM/WHO) en daarmee levens heeft gered, moeten we nu alvast gaan nadenken over een opvang voor alle beleidsmakers die straks de immense last gaan ervaren van alle onnodige slachtoffers die er zullen vallen door het ontkennen van de lucht-transmissie. Ik heb nu al te doen met de Van Dissels, Ruttes en De Jonges die in een groot gat gaan vallen!

  Beantwoorden
 94. Sacha Grootenboer
  Sacha Grootenboer zegt:

  Hallo Maurice,
  Ik lees veel van jouw blogs en ik ben erg blij met jouw bijdragen die mijne inziens relevant zijn en waarnaar men zou mogen luisteren. Ik hoop echt dat je dit blijft doen. Ik weet dat in de spotlight staan met iets wat velen nog niet willen horen lastig is, maar er komt een moment dat men zegt: “die MdH had het nog niet zou verkeerd”. Je bijdrage draagt bij aan alles wat nu gaande is en ik hoop zeker op een duurzame toekomst waar waarheid zegeviert!

  Beantwoorden
 95. tom hanssens
  tom hanssens zegt:

  beste Maurice,
  mijn diep respect en chapeeau voor jou werk dat je deed en nog doet !! chapeau nogmaals …heb van in het begin in jou geloofd !! en wil je dat NU eens eindelijk ook in Belgie komen uitleggen waar we niet anders dan in angst worden gehouden door onze “Van dissels ” #van ranst en c
  nogmaals diep respect !! doe zo verder :)

  Beantwoorden
 96. Gerrit Utrecht
  Gerrit Utrecht zegt:

  Maurice ik denk dat het een heel goed uitgangspunt is om geen energie meer te investeren in personen die er alles aan gelegen is om het JUIST niet over de inhoud te hebben. Veel beter krijg je die energie en bemoediging terug van mensen die jou en je werk wel waarderen. Ik hoop dat je ons blijft verrassen met je fantastische onderzoekswerk. Ik heb er al veel en dankbaar gebruik van mogen maken en zal dat graag blijven doen om vrienden, kennissen en familie te informeren.

  Beantwoorden
 97. Erik
  Erik zegt:

  Hallo Maurice. Allereerst hartelijk dank voor alle Nederlanders voor al je moeite. Misschien voelt het niet zo, maar ik denk dat mede door jouw inzet,blogs, optredens, de gevestigde orde schoorvoetend aan het omdraaien is. Wel met heel kleine stapjes, maar er komt beweging in. Wat ik me nog even afvroeg, zijn er ook zulke mensen als jou, die dit in het buitenland doen? Misschien heb je contacten met gelijkdenkenden? Ik woon zelf in Duitsland, en probeer daar ook de mensen om mij heen te laten ‘ontwaken’, en zou ze graag eens naar een duistalige site verwijzen? Ga vooral door, ik lees elke dag wat je post, en zie al je TV/internet optredens.

  Beantwoorden
 98. Robbie K
  Robbie K zegt:

  Top Maurice, kantelmoment is ingezet !
  Jouw mantra gewoon blijven herhalen, herhalen en herhalen. Ook ongeruste burgers kunnen gewoon blijven pushen, op fora, bij RIVM, WHO, ECDC, VWS, NEN, de virologen, nertsen-onderzoekers etc

  gepost op 10 mei 2020 om 08:45
  Vleermuizen halen in hun winterslaap 1 keer per 5 minuten adem. Een coronavirus dat in symbiose leeft met zijn gastheer (voor SARS-CoV-2) wellicht de chinese hoefijzervleermuis) heeft een geschikt mechanisme nodig om van gastheer naar gastheer te geraken. In een vochtige grot zonder tocht kan dat niet anders dan via aerosolen. Dus openzetten die ramen en gebouwen met airconditioning aanpassen.

  Beantwoorden
 99. Diff
  Diff zegt:

  Ter info: van AD-website:
  “De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 mensen infecteert via fijne zwevende aerosoldruppeltjes in kleine, niet-geventileerde ruimtes is normaal gesproken te verwaarlozen. Maar die kan toenemen als de besmette persoon een ongewoon hoge hoeveelheid virussen uitscheidt, of als mensen urenlang in een ongeventileerde ruimte samenzijn. Dat blijkt volgens het NRC uit een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van het RIVM. Daarin modelleerden de wetenschappers het blootstellingsrisico door deze fijne druppels na ademen, praten, hoesten en niezen in een ongeventileerde bus en een grotere niet-geventileerde ruimte”.

  Beantwoorden
 100. OpAart
  OpAart zegt:

  Beste Maurice.
  Ik volg je met grote interesse al sinds je eerste optreden bij Business Class op 29 maart 2020 ( https://www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/maurice_de_hond/id/3486)
  Gisteravond (5 juli) was er een satirische film op TV: ‘Er Ist Wieder Da’. Ik ga daar verder niet op in, wel op bepaalde close-ups in die film. Vanwege specifieke belichting is ongelooflijk duidelijk zien hoeveel aerosols (en een paar druppeltjes) een mens verspreidt als hij praat!
  Zoals de Engelsen dan plegen te zeggen: “It’s staring you in the face!”

  Beantwoorden
 101. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Wat lees ik nu opeens op AD: onderzoek van RIVM wijst uit :De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 mensen infecteert via fijne zwevende aerosoldruppeltjes in kleine, niet-geventileerde ruimtes is normaal gesproken te verwaarlozen. Maar die kan toenemen als de besmette persoon een ongewoon hoge hoeveelheid virussen uitscheidt, of als mensen urenlang in een ongeventileerde ruimte samenzijn.

  Toch wel een slimme ontdekking ! Een slimme achterdeur exit??

  Beantwoorden
 102. Erik
  Erik zegt:

  Rivm gaat langzaam om

  https://www.bd.nl/dossier-coronavirus/live-griekse-toeristen-positief-getest-op-coronavirus-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte~a32aa801/

  22:34
  De kans dat het coronavirus SARS-CoV-2 mensen infecteert via fijne zwevende aerosoldruppeltjes in kleine, niet-geventileerde ruimtes is normaal gesproken te verwaarlozen. Maar die kan toenemen als de besmette persoon een ongewoon hoge hoeveelheid virussen uitscheidt, of als mensen urenlang in een ongeventileerde ruimte samenzijn. Dat blijkt volgens het NRC uit een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van het RIVM. Daarin modelleerden de wetenschappers het blootstellingsrisico door deze fijne druppels na ademen, praten, hoesten en niezen in een ongeventileerde bus en een grotere niet-geventileerde ruimte.

  ——-
  Zijn ze ineens snel mee, na maanden in hun tunnel te hebben gezeten.

  Beantwoorden
 103. Erik
  Erik zegt:

  Uit het nrc artikel blijkt helaas dat het rivm er nog steeds niets van snapt.

  Ik citeer :

  De kritiek op de WHO, die te weinig rekening zou houden met dit soort nieuwe inzichten, vindt RIVM-viroloog Duizer wel terecht. „Maar we moeten het nuchter blijven bekijken. Met de verspreiding via aerosolen hoeft bij de gemiddelde gïnfecteerde geen rekening te worden gehouden, dat blijft staan. Maar bij minder dan 5 procent van de geïnfecteerden speelt het waarschijnlijk wel een rol.”
  ______
  Het hele punt is nu juist dat die 5% veel meer
  Dan 5% aansteekt en dus een veel grote rol speelt . De variantie van R is enorm, 70% steekt niemand aan, enzovoorts.

  Een simpel voorbeeld, stel dat hij een R van 2.5 , 20 mensen 50 andere mensen besmetten . 14 mensen steken dan al niemand aan, de superspreader steekt er wellicht wel 45 aan, en de overige 5 mensen elk 1.
  Zou die viroloog van het RIVM zo slecht in statistiek zijn om te denken dat , als 5% super spreader is, die 5% dan te verwaarlozen is omdat die ook maar 5% besmet? Echt, als dit het niveau is dan is het gewoon diep droevig dat onze gezondheid op dit moment in de handen van zulke simpele zielen ligt. Het is schokkend.

  Beantwoorden
  • Karel
   Karel zegt:

   De belangrijke vraag lijkt mij of de 5%, die 1000 x viruslast draagt vergeleken bij de 75%, besmette mensen of zij meer dan evenredig in een omstandigheden komen waar verspreiding naar vele andere mensen mogelijk is. Is het asymptomisch zijn ook gelijk verdeeld onder gehele populatie besmette mensen of hebben mensen met hoge viruslast toch vaker symptomen dat zij thuis blijven. Maar het gaat om een kans met in nabijheid komen van iemand met besmetting. Ook iemand met geringe besmetting kan in bepaalde omstandigheden die misschien nauwelijks voorkomen mogelijk meerdere mensen besmetten. Kun je die kans tot 0 % reduceren zonder iedereen verplicht af te laten zonderen met een eigen ventilatie met viruslast-behandel-systeem??

   Beantwoorden
 104. Kim
  Kim zegt:

  Hoi Maurice,

  Ik lees jouw site bijna dagelijks en ben blij met mensen zoals jij.

  Ik werk ik de zorg en ik hoop dat er ook binnen onze organisatie mensen zijn, die niet blind meevaren op alles wat het RIVM ons voorschoteld, maar dat er ook mensen zijn die deze kant van het hele verhaal ook eerder geloven.

  Ik hoop dat ook van harte, dat er goed naar onze ventilatiesystemen wordt gekeken en dat zij ons kunnen verzekeren (‘t liefst zwart op wit) dat deze correct werkt, zoals je beschrijft.

  Ga vooral zo door!!

  Groetjes Kim

  Beantwoorden
 105. ir Sebe H. VOGEL
  ir Sebe H. VOGEL zegt:

  Beste Maurice,
  Terecht om geen aandacht meer te schenken aan onwillige honden.
  Ditzelfde proces heeft reeds gedurende de hele geschiedenis van de Biologie (Ontwikkelingsgeschiedenis van de Biologie, Prof H.C.D. de Wit) en de Medische wetenschap plaatsgevonden. Voorbeelden te over. ‘Er is geen kruid tegen gewassen.’ Het wordt gestuurd door angst en angst voor verlies aan status.
  Vraag blijft wel of we ons ùberhaupt druk moeten maken om covid-19 en vele andere virussen. Ze horen bij het leven zoals ook de dood. Wereldwijd zijn er relatief slecht weinig mensen die ààn Corona gestorven zijn.
  Met vriendelijke groeten,
  Sebe VOGEL, bioloog

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   In basis het helemaal met u eens. Maar zolang er levensbepalende besluiten volgen op basis van wetenschappelijke bevindingen. Zullen we ook kritisch de bevindingen tegen het licht aan moeten houden.

   En het maakt voor mij sense om de bevindingen waar we zelf iets over waarnemen vanuit onze maatschappelijke rol ter discussie te stellen.

   Beantwoorden
 106. Simon
  Simon zegt:

  Ja ik begrijp de frustratie. Zeker na het zien van Francesco Franchimon bij Op1 die je woorden verdraait en die geïntroduceerd wordt als wetenschapper zonder dat er aan toegevoegd wordt dat hij een ondernemer is die gebouwscans doet om deze coronaproof te maken. Niet netjes van Op1!

  Beantwoorden
 107. Tom
  Tom zegt:

  Heel bijzonder, helemaal geen nieuws meer over Zweden. Dan zullen ze het wel heel goed doen. Reguliere media mogen zich wel even achter de oren krabben, waarom al die negatieve berichtgeving over Zweden? De bevolking is minder getraumatiseerd, geen gekke nood maatregels en minder schade aan de economie toegebracht.

  Beantwoorden
  • Diff
   Diff zegt:

   Er is wel nieuws over Zweden: afgelopen week ca. 10000 besmettingen, en meer dan 100 doden. Er is een 1-meter afstandsregel ingevoerd, maar 2 meter wordt geadviseerd.

   Beantwoorden
 108. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Maar ik snap nu wel waarom ze zo stellig hebben ontkend. Er waren niet voldoende mondmaskers die aerosolen tegenhouden voor zorgverleners. Diep en diep triest.

  Beantwoorden
 109. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  “RIVM: tóch kans op zwevend virus in bedompte ruimte”… maar een kleine kans.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/rivm-toch-kans-op-zwevend-virus-in-bedompte-ruimte-a4005162

  In hetzelfde artikel aandacht voor de superspreader. Maurice beweert dat de omstandigheden de superspreader maakt maar Duizer en zijn collega’s constateerden dat de hoeveelheid druppels die mensen vormen, en de concentratie virus daarin, enorm varieert tussen individuen. „Dat was echt een openbaring. Dat kan honderd tot wel tienduizend keer zoveel zijn.”

  Is natuurlijk ook volstrekt logisch. Vergelijk een oud ziek mannetje met een topatleet als Dumoulin. Als Dumoulin niest vult hij het hele concertgebouw met virussen. Een oude ziek mannetje niest geen deuk in een pakje boter, niest een pathetisch klein viruswolkje de lucht in.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Bessef je ook hoe variabel de omstandigheden kunnen zijn? Om maar ff een ruw voorzetje te geven bedenk maar eens wat de varriatie per verdieping van een flat kan zijn op luchtdruk. En hoe anders de luchtvochtigheid is in een badkamer en woonkamer?

   Daarnaast spreekt het voorzich dat iedereen in een andere fase van besmetting en dus met een andere hoeveelheid opgebouwd virus zit. En dat anatomische verschillen zoals bijv. long volume een rol spelen, maar feitelijk gezien behoren die verschillen ook tot varriabelen in de omstandigheden.

   Beantwoorden
 110. Karel
  Karel zegt:

  Ik stel als hypothese dat de kernvraag is bewijs dat binnen een omgeving met matige ventilatie, op binnenkamertemperatuur en met alleen kunstlicht een representatieve asymptomatische zender te vinden is die voldoende virussen per druppel/aerosol verspreidt via ademen en praten maar niet via niezen en kuchen dat minimaal na 1,5 meter afstand een gemiddelde gevoelige ontvanger besmet, zonder dat zij elkaar aanraken, wordt die na later ook weer een asymptomatische zender wordt die voldoende besmet is om opnieuw een keten te starten.

  Beantwoorden
 111. Karel
  Karel zegt:

  Als we hypothese willen toetsen gaan dat grootste risico komt van mensen die zelf niet bewust zijn van hun besmetting en overal heen gaan en zich dichtbij onder de mensen begeven en dan potentieel heel veel kunnen verspreiden moet zeker getoetst worden hoeveel virussen die mensen dragen, die zelf niet bewust zijn van hun besmet zijn, en hoeveel zij nu echt kunnen verspreiden. De kern van de aanpak lijkt mij niet of sars cov 2 verspreidt wordt via grote of kleine druppels buiten die 1,5 meter en ook niet wat de verdere begrenzing is van de verspreiding maar of mensen, die zich niet bewust zijn van besmet zijn en dus ook zich niet ziek voelen, veel virussen dragen in hun keel en hun neus. Als besmette mensen zonder ziek te zijn slechts heel beperkt virus hebben kunnen ze ook maar beperkt virussen naar buiten brengen en dan naar verwachting alleen maar mensen aansteken die lang en dichtbij zijn. Kan een hypothese worden getoetst dat superspreader-events zonder directe contacten en alleen buiten de 1,5 meter allen mogelijk is bij mensen die heel veel virussen in zich dragen zonder ziek te voelen en dat dit slechts een zeer klein gedeelte is van besmette mensen zonder ziekteverschijnselen en zich ziek voelen? In hoeverre is een aanpak mogelijk te maken dat mensen die in vroeg stadium na besmetting al veel virussen dragen en toch niet erg ziek voelen toch zich bewust worden dat zij wel mogelijk onbekende verschijnselen hebben die mogelijk wijzen op besmetting van dit virus??

  Beantwoorden
 112. H Bruins
  H Bruins zegt:

  Door niezen wordt het gevaar op besmetting vergroot, stelt het RIVM. Dit is dus het niveau van de RIVM-wetenschap. Wat ieder kind en demente bejaarde weet wordt door het RIVM gebracht als iets nieuws. Maar dit RIVM speelt wel een prominente rol in de corona crisis.

  Beantwoorden
 113. Walter
  Walter zegt:

  Mijn conclusie is dat de airborne verspreiding belangrijk is.
  Goede blog Maurice en je hebt heel belangrijk bijgedragen om dit zeker in Nederland op de kaart te zetten met dank aan je vasthoudendheid, verwijzing naar studies en Data analyse. Top.

  Beantwoorden
 114. Marion
  Marion zegt:

  Top Maurice ik ben maar een gewone huisvrouw, die vanaf het begin jou verhaal steunde. Super! Een duidelijk verhaal met maar 1 conclusie!

  Beantwoorden
 115. Karin Knijnenburg
  Karin Knijnenburg zegt:

  Beste Maurice,
  Nogmaals wil ik mijn bewondering en dank uitspreken voor jouw werk en doorzettingsvermogen. Groot gelijk dat je niet ingaat op dat kinderachtige bashen. Dat is eigenlijk een teken dat ze erkennen dat je een punt hebt, maar wel vervelend. Ik ga deze lakmoesproef delen!

  Beantwoorden
 116. Ruud Karsten
  Ruud Karsten zegt:

  Beste Maurice,
  Ik dank je voor je volhardend pogen de relevante instanties te overtuigen van het belang van de aërosolen in de overdracht van het SARS-COV-2. Wat je wilt bereiken is dat er beter geventileerd gaat worden in gesloten ruimtes. Je wilt er ook mee bereiken dat in open ruimtes (buiten) de afstand van anderhalve meter wordt losgelaten als niet zinvol. Immers, daar is per definitie voldoende ventilatie.
  Wat je vast NÍET zult ontkennen is het belang van mondkapjes in het openbaar vervoer. Klopt dat? Heeft het RIVM daar een goed punt, als het gaat om de verspreiding van asymptomatische dragers naar niet-dragers te voorkómen.
  Als dat het geval is, wat vind je dan van de bewering van meerdere artsen, dat het dragen van een mondmasker de zuurstofopname belet, en daarmee de zuurstofverzadiging van het bloed verlaagt, met nadelige gevolgen voor het afweersysteem van de drager? Daarbovenop is bekend, dat er toxische stoffen uit het vochtig wordende masker kunnen vrijkomen.
  Ik weet dat je geen arts bent, maar mogelijk heb je hier toch een mening over. Vergeet verder ook niet de psychische en sociale gevolgen van het dragen van maskers. Waar we moslima’s vragen om geen gezichtsbedekkende kleding te dragen, feitelijk om reden van herkenbaarheid, en aldus omwille van het belang van communicatie, daar zouden wij nu wél maskers gaan dragen?
  Ik zou blij zijn met je commentaar!

  Beantwoorden
 117. Pieter
  Pieter zegt:

  Precies wat De Hond al die tijd heeft gezegd: je moet langdurig in een ruimte verblijven om voldoende virus in te ademen voordat het virus aanslaat. De cirkel is rond!

  Beantwoorden
 118. Erik
  Erik zegt:

  Maurice, bedankt voor je tomeloze inzet.
  Zo te zien hebben de 239 artsen dit mogelijk over het hoofd gezien toen ze tekenden:

  Evidence is emerging indicating that, in addition to transmission via large droplets and fomites, SARS-CoV-2 is also transmitted via airborne particles. ”

  Is een gemene instinker: in addition … also; Dit verklaart de reactie van het RIVM van vandaag …

  Beantwoorden
 119. nilo de roock
  nilo de roock zegt:

  Dit wilde ik even kwijt. – Als Maurice o.a. schrijft “doet bij mij ( … ) fysiek pijn” dan is het zeer waarschijnlijk dat hij dat ook =letterlijk= zo bedoelt. – Het is immers bekend dat er een omslagpunt is waarop gewone gevoelens zich kunnen manifesteren als intense fysieke pijn. Dit ligging van dat omslagpunt is omgekeerd evenredig met de intelligentie van een persoon. – Mijn punt is het volgende: de ( zeer gewaardeerde ) gedrevenheid en betrokkenheid bij COVID-19 van Maurice de Hond is wellicht mede op die grond te verklaren.

  Beantwoorden
 120. Jos
  Jos zegt:

  Hallo Maurice,
  Natuurlijk zijn de mensen van who niet dom en weten ze ook wel dat je gelijk hebt. Echter zij hebben een andere agenda en daarom is het vechten tegen de bierkaai.
  Doel van de who is de wereldbevolking angst aan praten zodat er een breed draagvlak is om te vaccineren. De who hoopt juist op angst en een 2e uitbraak dat lijkt me nu toch wel heel duidelijk.
  Ik vraag mij af of de heer Maurice de Hond dat wel weet????

  Who wil graag een nieuwe wereld orde.
  Who wil nwo!!!!!!!

  Beantwoorden
 121. Thomas
  Thomas zegt:

  De brief ondertekend door “239 wetenschappers” slaat echt nergens op, wat heeft een huisarts en een gynacolooog nou voor specifieke kennis.

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Veel meer dan u kunt vermoeden. Proces vorming, proces gericht denken, structurele problematieken. De zijlingse invloeden. De verfijning valt weleens waar buiten het expertise gebied, maar het grove methodisch denken verloopt op gelijke manieren.

   Daarnaast is Covid-19 een multidisciplinair probleem, waarbij ieder medisch specialisme te maken krijgt en tegen voor hun specialisme specifieke gevolgen.

   Het is mooi dat we anderen willen beschermen, maar het is reeds vaak gezegd het medicijn moet niet erger zijn dan de kwaal.

   Niemand zou het accepteren als een arts tegen een vrouw van 35 zou zeggen u heeft geen borstkanker, ik kan zorgen dat u nooit in uw leven borstkanker krijgt en vervolgens een dodelijke dosis cyaankali voorschrijft en dat de arts na afloop tegen de echtgenoot zegt maar ze heeft nooit borstkanker gehad.

   We mogen nimmer het perspectief uit het oog verliezen!

   Beantwoorden
 122. Peter
  Peter zegt:

  Jammere van dit alles is, dat nog steeds 3/4 van de mensen alleen de msmedia geloven en dus ook mondkapjes buiten dragen en bijna niemand binnen een kapje draagt, wanneer je gaat winkelen in een overdekt en dicht winkelcentrum of gaat werken in gebouwen, waar de energielevels en dus geld belangrijker zijn, dan gezondheid van de medewerkers en dus in gebouwen werken, waar geen raam open kan…waar 30% lucht wordt hergebruikt, ik heb het gezien met een simpele verkoudheid kostte het een halve dag om iedereen in het gebouw aan te steken…
  Ik zie weer feestjes van 100 voorbij komen in een zaal…als je dus iets moet vermijden is het dat wel.
  De huidige versoepeling van de regels zetten juist aan tot deze spreadevents.. ik snap het niet meer… iedereen is zgn. ertegen..en wil lekkere vrijheid en steunen het tegengeluid…maar gaan dan juist naar een aerosolentent??? Ik wacht wel tot volgend jaar..

  Beantwoorden
 123. Willem van Prooijen
  Willem van Prooijen zegt:

  Ik ben natuurkundige en geen viroloog maar het lijkt me plausibel om te veronderstellen dat virussen afgegeven worden vanaf het oppervlak van de vloeistof. Vergelijkbaar met verdampen. Aangezien véél micro druppeltjes, met hetzelfde volume als een macroscopische druppel, samen een veel grotere oppervlakte hebben dan die macro druppel, kunnen die dus veel meer virussen afgeven. Dit zal ook nog samenhangen met de vochtigheid van de lucht. Is dit alles onderzocht?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *