Hoe lang duurt deze krankzinnigheid nog?

Gisteren kwam Ab Osterhaus -eindelijk- tot de volgende conclusie bij een interview in het AD.

Ik kan er veel over zeggen, maar dat heb ik al gedaan. Namelijk op 2 april, dus ruim 2,5 maand geleden. En ik nodig u vriendelijk doch dringend uit om mijn blog van 2 april nu te gaan lezen, nu u weet wat Ab Osterhaus 2,5 maand later over dit onderwerp zegt.

In dat blog van 2 april kwam ik op basis van wat ik wereldwijd had aangetroffen (Korea, Japan en de VS) tot de conclusie dat de aerosols een dominante rol spelen bij het verspreiden van het virus.

Nu komt Osterhaus tot een vergelijkbare conclusie (mede op basis van dat wat bij het koor is gebeurd, dat ik op 2 april beschreef).

Wat nog alleen het grote probleem is: het zal nog lang duren voordat WHO en RIVM (Van Dissel) dat standpunt nu van Osterhaus gaan overnemen. Zelfs terwijl ondertussen steeds meer deskundigen wereldwijd ook het standpunt innemen dat aerosols een dominante rol spelen (zoals prof. Christian Drosten uit Duitsland, een adviseur van Merkel).

En dat heeft helaas niet zozeer met “wetenschap” te maken, waar Van Dissel zich zo vaak achter verschuilt, maar alles met belangen. Want als WHO/RIVM moeten gaan erkennen dat aerosols een dominante rol spelen, dan vervalt de hele basis van de 1,5 meter-maatschappij in Nederland. En betekent het ook dat ze nu al maanden de verkeerde adviezen geven (met gigantische gevolgen voor de economie en de samenleving).

Want het gaat er niet om op 1,5 meter afstand te blijven. Het gaat erom dat je niet lang in een situatie mag komen waar je zwevende virusdeeltjes inademt. Dat kan alleen binnen in ruimtes met gunstige omstandigheden voor het virus: geen frisse lucht, lage luchtvochtigheid, en niet te warm. Zoals het in de winter en voorjaar vaak bij ons was. En zoals het nu bijvoorbeeld in de warme gebieden is, daar waar men airco’s gebruikt en in slachthuizen.

Maar de WHO en Van Dissel bijten eerder hun tong eraf dan dat ze dit bovenstaande als het dominante gevaar zien bij de verspreiding van het virus. Hooguit zullen ze een keer gaan zeggen dat er toch wel wat aanwijzingen zijn voor de rol van aerosols. Maar die rol is klein, en we moeten wel natuurlijk de 1,5 meter afstand houden.

Daarom staat bij de protocollen van het RIVM niet als eerste “ventilatie, ventilatie, ventilatie”.  En hebben we ook nog geen nationaal plan waarbij zo snel mogelijk alle HVAC-systemen op plekken waar veel mensen samenkomen coronaproof worden gemaakt (kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen, winkels). En dat moet echt gebeurd zijn voor eind oktober, want dat zal de beste garantie zijn dat er in Nederland dan geen forse uitbraak komt. En lopen we niet het gevaar dat als er wel een duidelijke stijging van  besmette personen komt in november (door slechte HVAC-systemen), we weer gedwongen worden in een vorm van lockdown.

Besef dat Van Dissel 4 weken geleden bij de zitting in de Tweede Kamer aankondigde dat men bezig was met een onderzoek over aerosoles. Dat is er nog steeds niet. Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat dit komt door een grote tweespalt bij de betrokkenen. Er is een groep die wel wil schrijven dat die microdruppels een grote rol spelen, maar een andere groep die dat niet wil. Met als resultaat dat er nog steeds geen rapport is, maar geen haan die er blijkbaar naar kraait in de journalistiek of in de Tweede Kamer.

Besef ook dat ik vele pogingen heb gedaan vanaf 2 april om mijn stuk/bevindingen via de media bij het grote publiek te krijgen, maar daar werd dan geen ruimte voor gegeven, omdat de deskundigen die de journalisten/media adviseerden, stelden dat wat ik schreef niet aansloot met de kennis die zij hadden. Een keer bij Op1 op 18 april, maar daarna werd ik op diverse manieren vakkundig kaltgestellt. (Zo ben ik nog nooit over dit onderwerp door Radio1 gevraagd of door Jinek/Beau).

En lees wat de ombudsman van Trouw eergisteren daarover schreef:

Als ik kom, op basis van internationale bevindingen, die blijkbaar bij de Nederlandse “virologen en andere experts” nog niet zijn doorgedrongen, dan komen ze niet in de Nederlandse media, omdat dezelfde personen zeggen dat het niet klopt. En alle pogingen van mij om met die personen, al dan niet in het openbaar, in debat te komen, lukken niet. Geen medium is erin geïnteresseerd. Geen viroloog/expert is ertoe bereid.  En dan zou ik me onttrekken aan een debat.

 

En zo moeten we, ook in de komende twee weken, terwijl het buiten prachtig weer is, de 1,5 meter afstand aanhouden. Een afstand, die, zoals ik nu weet nadat ik het boek van Wells heb bestudeerd, niet gebaseerd is op proeven in welke mate men via druppels binnen een korte afstand besmet kan worden. In de buitenlucht, waar je helemaal niet besmet kunt worden. Op een moment in de tijd in Nederland, waarbij (vrijwel) niemand besmet is.

Als u een ander woord heeft dan “krankzinnig’, dan hou ik me aanbevolen.

(In een van mijn tweets beschreef ik deze situatie als een vrouw van 80, die bij sex een voorbehoedsmiddel gebruikt om niet zwanger te worden. En dat moeten we nu met 17 miljoen Nederlanders gaan doen in opdracht van RIVM, OMT, Rutte/de Jonge en opperbevelhebber Bruls).

121 antwoorden
 1. Boersma
  Boersma zegt:

  Beste Maurice, volg je al een lange tijd. Diep diep respect met een diepe buiging. Dit is wellicht je belangrijkste (werk)missie ooit en krijgt een plaats in de historie.

  Beantwoorden
   • Mark Kaiser
    Mark Kaiser zegt:

    Ook ik sluit me hier volledig bij aan. Ik stond zondag op het malieveld en gelukkig enkele duizenden met mij. Mijn eerste demonstratie ooit. Jammer van de hooligans en de berichtgeving op nu.nl!

    Ik probeer ook informatie te verspreiden zodat mensen zelf conclusies kunnen trekken. Het maakt me nog niet eens uit of ze het dan met me eens zijn. Maar de angst heerst.

    Zelfs als je komt met cijfers, statistieken en meningen van experts uit betrouwbare bron wordt je gewoon uitgemaakt voor van alles en nog wat. Gister nog plaatste iemand een opmerking waarin hij/zij zich afvroeg waarom ik zo tegen de huidige maatregelen ben “jij wilt toch ook minder doden”. Triest is het.

    Beantwoorden
    • Bob
     Bob zegt:

     Dus jij denkt ook dat het virus weg is, en we allemall weer naar het normaal van voor Februari terug kunnen??
     Droom lekker verder.

     Beantwoorden
     • Abel
      Abel zegt:

      Dan sluiten jullie je op en laat je vaccineren dan kunnen wij door met ons leven en je bent safe voor de niet gevaccineerde we kunnen jou dan ook niet aansteken .win win situatie

 2. Gerhard Gerritsen
  Gerhard Gerritsen zegt:

  Onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het werk van RIVM/OMT zou zeer wenselijk zijn. De journalisten hadden hier hun rol kunnen pakken, maar laten dat na. Ook de zogenaamde kwaliteitskranten. Kan voor een dergelijke onafhankelijk onderzoek geen crowdfunding actie gestart worden?

  Beantwoorden
 3. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Ik vond het vrij schokkend dat de Volkskrant destijds op 19 maart van mening was dat overheid, wetenschap en journalistiek met één mond moest spreken en dat er geen ruimte was voor alternatieve, kritische geluiden. Het lijkt er inmiddels op dat er nog steeds geen ruimte en aandacht is voor FEITEN die afwijken van wat het RIVM betoogt. Terwijl er gisteren in een zeer uitstekende reconstructie in de NRC naar voren kwam dat het RIVM en de GGD al vanaf eind januari achter de feiten inlopen, geen gebruik maken van aanwezige kennis, slecht communiceren en met een bijna aan arrogantie grenzende zelfverzekerheid aangaven ‘met ons vermaarde zorgsysteem, testbeleid en kennis van virussen komt alles goed’. Het kwam dus niet goed en al binnen 2 weken na de eerste melding eind februari was het RIVM volledig de regie kwijt. Inmiddels is dat zelfde RIVM nog steeds leidend. Helaas.

  info over positie Volksdkrant: https://twitter.com/ContainmentNu/status/1272146024463810561

  reconstructie NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/19/hoe-nederland-reageerde-op-het-nieuwe-virus-uit-china-van-niks-aan-de-hand-tot-blinde-paniek-a4003075

  De reconstructie is een lange stuk, maar ik zou zeggen: lees het en schrif zelf van de amateuristische aanpak van het RIVM en de GGD.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Het is me inmiddels een raadsel op grond waarvan het RIVM zich nog mag betitelen als ‘deskundig’ en ‘leidend’ instituut m.b.t. infectiepreventie en – beheersing. De blunders m.b.t. de Mexicaanse griep (ernstige overschatting) en de Q-koorts (nog ernstiger onderschatting van het gevaar) waren kennelijk nog niet voldoende om het RIVM te verlossen van haar verheven status.

   Beantwoorden
  • Hildo Haenen
   Hildo Haenen zegt:

   Dat was inderdaad een goed artikel die reconstructie. Wat ik opmerkelijk vond is dat er door het testbeleid van het RIVM het virus lange tijd buiten de radar bleef. Maar dat er ook geen steekproeven werden gedaan om het beeld wat het RIVM had te verifieren, terwijl daar met de wetenschap van toen wel aanleiding toe was. Dankzij een oplettende arts-microbioloog is Nederland aan die Italiaanse toestanden ontsnapt, hij heeft naar aanleiding van een eigen onderzoekje zijn cijfers gedeeld en pas toen zijn er maatregelen ingesteld.

   Beantwoorden
   • Eef
    Eef zegt:

    Ja, werkelijk niet te geloven, dat amateurisme.
    Wat er bij mij ook nog steeds maar niet in wil, is hoe het in *****-naam mogelijk is geweest dat zorgverleners zonder ook maar enige bescherming aan het werk moesten blijven, juist bij de meest kwetsbare mensen – en dat kennelijk wekenlang en zelfs als ze klachten hadden.
    Iedereen die ooit het vak biologie heeft gevolgd op de middelbare school zou dit toch direct hebben opgemerkt als een ‘seconds to disaster’-scenario?

    Beantwoorden
   • Jan Jansen
    Jan Jansen zegt:

    Die ene oplettende arts-microbioloog, prof. dr. Jan Kluytmans, in het Amphia ziekenhuis in Breda, die Nederland voor “Italiaanse-toestanden” zou hebben behoed, is ook lid van het OMT.

    De lijntjes met Van Dissel en Wallinga bij het RIVM zijn dus heel kort. Ze kennen elkaar. In dat opzicht mogen we van een groot geluk spreken, want zo kwam de slechte nieuws sneller door, en ging men tot actie over.

    Beantwoorden
 4. Tim
  Tim zegt:

  Op 1 juni heeft The Lancet een door de WHO gesponsord onderzoek gepubliceerd dat de effectiviteit van afstand houden zou aantonen: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

  Maar enkele onderzoekers zijn de referenties nagegaan en er blijken op zijn minst verkeerde conclusies uit te worden getrokken: https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-evidence-is-lacking-for-2-meter-distancing/

  Opvallend dat dit The Lancet weer overkomt.

  Beantwoorden
 5. Hugo Bakker
  Hugo Bakker zegt:

  Beste Maurice,

  Ondanks dat je keer op keer wetenschappelijk bewijs aanlevert dat de aerosols zo’n belangrijke rol spelen, blijven de verantwoordelijken in Nederland hun kop in het zand steken. Mogelijk ben je hier al mee bezig, maar is het geen idee om met de kopstukken uit andere landen te gaan praten. Als grote toonaangevende landen wel jouw bevindingen ondersteunen en ook hun corona-aanpak echt intelligent aanpassen, dan moet Nederland vroeg of laat Nederland wel mee …

  Beantwoorden
 6. Ilse
  Ilse zegt:

  Hallo Maurice,
  Ik lees je blogs en een vraag houd me enorm bezig. Cijfers worden gemanipuleerd en zo krijgen wij foute informatie van rivm enz. Hoe denk jij over de verspreiding onder kinderen. Je laat je eigen kind nog niet naar school gaan ivm slechte ventilatie begreep ik maar klopt het eigenlijk wel dat kinderen een kleine rol spelen in verspreidingsgevaar en dat ze meestal milde symptomen krijgen? Ik weer namelijk niet of ik dit nu moet geloven? Worden we hier nu ook voorzien door foute informatie?

  Beantwoorden
 7. Myrna Diazoni
  Myrna Diazoni zegt:

  Maurice, als er íemand een standbeeld verdient dat nooit van z’n sokkel mag worden getrokken, dan ben jij dat wel!!! Dank voor al je werk!!

  Beantwoorden
 8. A. de Jong
  A. de Jong zegt:

  En voor de zoveelste keer sla je de spijker op zijn kop! Ze gaan pas stoppen met deze maatregelen als de publieke opinie is omgeslagen en we met zijn allen de 60% groepsimmuniteit tegen het angstvirus dat de corona-maatregelen in stand houdt hebben bereikt.

  Beantwoorden
 9. Anton Theunissen
  Anton Theunissen zegt:

  De tweespalt binnen het RIVM, waar komt die vandaan? Inhoudelijke verschillen of morele?

  Ik kan mij voorstellen dat een deel niet zit te wachten op op claims en eventueel hoofdelijke aansprakelijkheid wegens verregaand wanbestuur; als ik begin met opnoemen waarvoor je ze aansprakelijk zou kunnen stellen klinkt dat gewoon onfris. Toegeven staat gelijk aan zelfmoord.

  Beantwoorden
  • Johannes
   Johannes zegt:

   Het RIVM is een wetenschappelijk instituut met een internationale rreputatie dat als ZBO los staat van het ministerie. Voor zover ik weet worden er binnen het instituut alleen wetenschappelijke discussies gevoerd, geen ethische.

   Beantwoorden
 10. A. de Jong
  A. de Jong zegt:

  Ik zag gisteravond bij Café Weltschmerz het interview met emeritus hoogleraar Pierre Capelle die helemaal jou inzichten onderschrijft en heel goed uitlegt hoe je immuunsysteem werkt.

  Beantwoorden
 11. Rob
  Rob zegt:

  Toegeven dat je fout zit en een ander pad kiezen is kennelijk op bestuurlijk niveau erg lastig. Dat is op alle bestuurlijke niveaus hetzelfde. In dit geval voor heel veel ondernemers het verschil tussen lekker draaien of je tent sluiten.

  Beantwoorden
 12. Farid
  Farid zegt:

  Goed bezig Maurice, eindelijk een fijne platform kunnen vinden die de waarheid spreekt. Als ik naar Jensen luister word ik gewoon zowat onwel, terwijl die ook vaak de waarheid spreekt. Maar zijn liefde voor Trump schiet me in het verkeerde keelgat. Ik ga jouw video en website plaatsen in de comment sectie onder zijn Youtube video’s, zodat mensen weten dat er een alternatief is.

  Ga zo door held! (gevoelige noot): gecondoleerd met het verlies van uw zoon, vind het verschrikkelijk voor u.(positieve noot): hij is trots op zijn vader!

  Beantwoorden
 13. markv
  markv zegt:

  De Nederlandse journalistiek is nauwelijk geinteresseerd in wat Aziatische en andere buitenlandse bronnen te melden hebben over covid-19.
  Nederland is een land van navelstaarders. Wie naar het journaal op de Belg of de Duitser kijkt, die zal het opvallen hoeveel méér aandacht daar is voor gevarieerde buitenlandse onderwerpen dan bij ons.

  Beantwoorden
 14. Tino
  Tino zegt:

  Een nieuwe forse uitbraak later dit jaar zal hun ongelijk verbloemen. Dat is voor hen van meer belang dan de komende sterfgevallen blijkbaar. Het ego is te groot om fouten toe te geven. De gevolgen voor anderen interesseert ze niet.

  Beantwoorden
 15. Marcel
  Marcel zegt:

  De controle van die HVAC systemen, moeten we daarmee wachten tot er toestemming komt vanuit de overheid? Is dit niet iets wat we bij de betreffende instanties zelf neer moeten leggen?

  Beantwoorden
 16. Walter
  Walter zegt:

  Maurice dank voor dit blog en geeft een hele mooie samenvatting.

  Het door van Dissel beloofde rapport is er inderdaad nog steeds niet ondanks dat het er allang had moeten zijn. Maar van Dissel – die nu een manager is van een instituut – is niet dom en weet ook wel dat dit rapport een uitgelezen mogelijkheid is om zichzelf en het RIVM als instituut in diskrediet te brengen of nog erger, belachelijk te maken.

  Waar tot nu toe de rol van aerosolen gebagatelliseerd werd moet in dit rapport een iets positievere uitspraak worden gedaan in een vorm dat het wel grotere invloed heeft maar niet zodanig dat het de belangrijkste vorm van verspreiding is. Temeer omdat nu veel buitenlandse virologen (zoals bijvoorbeeld een Christian Drosten) en eerdere en recentere buitenlandse studies door gerenommeerde wetenschappers zich hierover uitlaten.

  Het gaat allang niet meer over de volksgezondheid alleen maar veel meer om al te pijnlijk gezichtsverlies te voorkomen want het is nogal wat als straks blijkt dat Maurice de Hond – ondanks dat hij (ook) niets van het specifieke SARS-CoV-2 virus weet – gelijk had aangaande de verspreiding ervan. Dat is echt niet fijn.

  Ik hoop dat ik me vergis en we straks gewoon een objectief rapport krijgen te zien, ben heel benieuwd wie de auteurs en reviewers van dat rapport zijn. Het stinkt dat dat rapport er nog steeds niet is dat is wel erg duidelijk.

  Beantwoorden
 17. Remco
  Remco zegt:

  Als je willens en wetens een verkeerd/onvolledig advies geeft wat mogelijk straks in de herfst levens gaat kosten dan zou je dat zelfs als misdadig kunnen kwalificeren.

  Beantwoorden
 18. E.Booij
  E.Booij zegt:

  Het is verbijsterend dat het RIVM hun betonpaal strategie niet wijzigt ondanks dat de bewijzen voor de aerosols voor het oprapen liggen. Echt zo duidelijk bewijsbaar, dat zelfs een ‘Jan met de Pet’ als ik dat nog zie en begrijp.
  Ik noemde organisatie zoals het RIVM altijd ‘ fossiele’ organisaties. Het heeft te maken met ‘oud’ zijn en vastgeroest raken in de eigen structuren, in de macht van de poppetjes, in procedures en van de protocollen.
  Naar de toekomst kijken is bij zo’n vastgeroest orgaan al per definitie iets onmogelijks. Daar hoeft niemand op te rekenen. Wat zijn zij door de mand gevallen in deze crises tijd.
  Met het opstappen van van Dissel ben je er trouwens nog niet, want zo’n fossiele cultuur zal blijven bestaan. Hoe dan ook gaan het RIVM en het OMT + vooral de volksvertegenwoordigers Rutte/de Jonge rekenschap geven over hun wegkijken naar de nieuwe, duidelijke bewijzen en voor hun creatie ( want dat is het) van de 1,5 meter samenleving.
  Ik vind het schandelijk dat zij ons nog steeds verkeerd voorlichten en verkeerd beschermen. Het is misdadig dat ze nalaten voorzieningen te treffen in de ventilatie- en filtersystemen bij de kwetsbaarsten in tehuizen. En natuurlijk in alle andere leef- en werkplekken met lage luchtvochtigheid/lagere temperaturen. Zojuist zag ik op deze zondag een rechtstreekse kerkdienst. De pastor vertelde over dertig aanwezigen op dat moment. En dit is dus allemaal toegestaan door het ongeluks team RIVM/OMT en Rutte/deJonge. Zij moeten zo snel mogelijk de bocht uit vliegen.

  Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Als het klopt wat ik gelezen heb, dan mag de ventilatie niet eens aan in bejaardenhuizen en aanverwante instellingen gedurende de aanstaande hittegolf – dit, in combinatie met het al aangerichte leed door verzorgenden zonder afdoende bescherming te laten werken mag je inderdaad best wel aanduiden als ‘misdadig’.

   Beantwoorden
  • Johannes
   Johannes zegt:

   Als volgend jaar de nieuwe torens van het RIVM in de Utrechtse Uithof in gebruik worden genomen, moet u eens naar een open dag van dit instituut gaan.

   Beantwoorden
  • Martin
   Martin zegt:

   Kun je mij bewijzen aandragen van de aerosols? Je zegt dat er genoeg zijn, ik kan geen onderzoeken vinden die dit bewijzen.
   Het zou kunnen, er zijn aanwijzingen, geen bewijzen, maar om op gevoel te sturen en de wetenschap links te laten liggen, is ook niet de oplossing in dit geval. Dan hebben we elke week nieuw “beleid”.
   En, aerosols; vreemd is dat er heel veel andere bijeenkomsten geweest zijn dan het beroemde koor, waar dit niet tot een verspreiding heeft geleid.
   Temperatuur is genoemd, ook ventilatie als oorzaak. Maar ook eerdere studies naar het spoelen van toiletten icm aerosols.
   Maar dan zouden we toch veel meer gevallen moeten hebben gehad, zou ik denken, als ik dan ook mag speculeren?
   Er zijn ook andere opties denkbaar die bij het koor bijvoorbeeld tot een ‘SSE’ geleid hebben.
   Als je een paar uur zingt, binnen een afstand van 1,5 meter staat, gaan er heel wat druppels door de zaal, van mond op mond die mogelijk doorgegeven worden.
   Kan ook zijn dat er deels met de gezichten naar elkaar toe gezongen is. En ga zo maar door. Dat zou net zo goed de reden kunnen zijn geweest.
   Wat zeker is aangetoond in tientallen studies, ook recentelijk, is de verspreiding op korte afstand en sommige onderzoeken laten zien dat de afstand groter is dan 1,5 meter (grote druppels).

   We weten vooralsnog niet alles. En het aerosol verhaal van Maurice is dan wel makkelijk.
   Je pikt een gerucht op en zet het neer als waarheid. Laten we eerst onderzoeken. Zoals gezegd kan het ook een combinatie van andere punten zijn.
   Maurice moet niet op de stoel van de wetenschap gaan zitten.

   En wat de fossielen van de RIVM betreft;
   Wees blij met het RIVM, die noemt de aerosols tenminste, de CDC (RIVM van de US) zegt er niets over. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html)
   Wat het interview betreft. Ab geeft vanuit zijn hart als mens aan om in deze tijd van crisis aerosols serieus te nemen. Hij zegt niet dat het wetenschappelijk bewezen is. Het is dan ook zeer de vraag wat de waarde van zijn uitspraak is. Het is in ieder geval een gevoel en niet de waarheid.

   Beantwoorden
   • Bob
    Bob zegt:

    Beste Martin, als je bewijzen zoekt zou ik als ik jou was eens kijken naar wat zich in Brasilie afspeelt, ook de VS hebben hetzelfde probleem. Afstand is echt de enige remedi die met dit virus daadwerkelijk werkt. Kijk om je heen observeer wat er in andere landen gebeurd het is NIET een Griepje .

    Beantwoorden
 19. Wim B
  Wim B zegt:

  Beste Maurice,

  Ik begrijp je oplopende teleurstelling en frustratie.

  Als trouw TROUW lezer heb ik hierover al meerdere keren contact met mijn favoriete krant gezocht en gelukkig inmiddels ook gekregen. Zoals al eerder aangegeven verwacht ik dat je binnenkort de gelegenheid krijgt jouw opvattingen en conclusies in Trouw te krijgen.
  Trouw en alle media behoren ten minste jouw bijdragen als onderdeel van hun nieuwsgaring te melden ook al zijn de door hen geraadpleegde deskundigen een andere mening toegedaan.

  Ik blijf actief volgen hoe dit verder gaat.
  Veel dank voor je vasthoudende inzet.

  Mer vriendelijke groet, Wim B.

  Beantwoorden
 20. Sophie Stok
  Sophie Stok zegt:

  Beste Maurice,

  Ik heb, mede namens mijn kinderen, maar één korte reactie. Die recht uit mijn hart komt: dank je wel.

  Hartelijke groet,
  Sophie Stok

  Beantwoorden
 21. Lars M.
  Lars M. zegt:

  Altijd gedacht dat kerk en staat gescheiden zijn in Nederland. Nu blijkt echter dat de overheid een een anderhalve meter religie aanhangt. Compleet gebaseerd op “geloof” zonder enkele wetenschappelijke onderbouwing. Natuurlijk is er vrijheid van godsdienst in Nederland maar geldt dat ook voor de staat?

  Beantwoorden
 22. Johannes
  Johannes zegt:

  SSEs spelen een belangrijke rol, dat mag niet ontkend worden. De discussie gaat meer over hoe de verdeling is tussen de besmetting veroorzaakt door grote druppels en die van aerosolen is. Daarbij is de reistijd van de grote druppel/aerosol van belang. Grote druppels hebben na de emissie een korte reistijd (beschrijven een kogelbaan), maar zijn beperkt effectief. Aerosolen worden verspreid in een turbulente luchtstroming (hun trajectorien kunnen niet deterministisch beschreven worden) zijn effectiever, maar verliezen deze effectiviteit door hun langere reistijd (bij Wells is dat reistijdeffect niet zo snel terug te vinden). Dat het rapport van het RIVM zo lang op zich laat wachten is niet verwondelrlijk.
  Het rapport bekijkt de mogelijkheden en beperkingen van meta-analyse van observationeel onderzoek en doet uitputtend litteratuuronderzoek. Dat kost tijd. Dat er binnen de onderzoekers van het RIVM verschillen van mening zijn; dat is het kenmerk van wetenschap. In 1986 woonde ik vergaderingen bij van het LCC dat in Zoetermeer bijeenkwam n.a.v. de Tsjernobyl-ramp. Binnen het LCC waren discussies (onder leiding van minister Winsemius) tussen het ministerie van Landbouw (grote exportbelangen agrarische producten) en het RIVM (Stralingslab) dat het belang van de volksgezondheid vertegenwoordigde.

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Dus de conclusie is dan dat we nog wel een half jaar een verkeerd beleid kunnen voeren met alle risico’s van dien?

   Dat onderzoek lang (kan) duren is misschien waar. Dat we aan de hand van wat we nu zien over verspreiding een conclusie kunnen trekken lijkt mij duidelijk en is wat Maurice al maanden aan het doen is.

   De beredenering die je voert, is verkeerd om. Je herkent het patroon van airborne verspreiding, je ziet het gebeuren. Dan is het nu zaak daar naar te handelen en het beleid aan te passen en dan de komende jaren te bewijzen dat het 80% aerosolen zijn en 20% droplets of iets dergelijks.
   Nu zijn de meeste maatregelen vooral een gevaar voor de gezondheid..

   Beantwoorden
 23. Marco
  Marco zegt:

  Ik begrijp niet WAAROM men (RIVM, OMT Bruls) zo terughoudend is om deze feiten te omarmen en er goed beleid mee te maken…
  Kan iemand mij dat uitleggen?
  Het is toch juist fantastisch dat alles wat meneer de Hond gevonden heeft telkens meer fenomenologische ondersteuning vindt in vrijwel iedere waarneming?
  Liggen de feiten er, ook telkens weer bevestigd, doet men er niets mee op beleidsvlak.
  Ik sta best perplex.

  Beantwoorden
 24. Marc
  Marc zegt:

  Waarom kun je in een goed geventileerde ruimte NIET besmet raken. Ondanks ventilatie is toch nog steeds kans besmette aerosols in te ademen?

  Beantwoorden
 25. Chausson
  Chausson zegt:

  Het lijkt erop dat het coronavirus minder dodelijk wordt, zegt een Italiaanse professor in The Sunday Telegraph. Het virus kan mogelijk zelfs al zijn uitgestorven voor er een vaccin is.

  Dat denkt professor Matteo Bassetti, die aan het hoofd staat van een kliniek voor infectieziekten in het Italiaanse Policlinico San Martino-ziekenhuis. Naar mate het virus zich verder verspreidt, wordt het steeds minder ernstig. Bassetti zag de laatste weken oudere patiënten herstellen, die enkele maanden geleden nog gestorven zouden zijn aan Covid-19.

  “Zelfs patiënten van 80 of 90 jaar zitten nu rechtop in bed en ademen zonder hulp. Dezelfde patiënten zouden twee of drie dagen eerder zijn gestorven. Het coronavirus was in maart een agressieve tijger, maar is nu een wilde kat,” aldus de professor.

  Volgens hem is het ziektebeeld de afgelopen weken ‘totaal veranderd’. Het zou kunnen verklaren waarom de coronamaatregelen overal in Europa zo snel worden versoepeld, terwijl dat niet direct tot grote uitbraken of honderden ziekenhuisopnames leidt.
  https://www.welingelichtekringen.nl/gezond/1878944/italiaanse-professor-virus-wordt-minder-dodelijk.html

  Beantwoorden
  • Marcel
   Marcel zegt:

   Bedankt voor de tip. Dit vroeg ik me al af. Je ziet in een aantal landen het aantal besmettingen toenemen (Zweden, Verenigde Staten) zonder dat het enorm uit de hand loopt en terwijl het aantal doden daar wel blijft dalen. Dat kan door meer testen komen, maar de enorme terugval in het aantal doden lijkt me te fors daarvoor. Terwijl in Zweden het aantal nieuwe besmettingen nu bijvoorbeeld dubbel zo hoog is als in april/mei.

   Laten we hopen dat het minder dodelijk wordt, hoewel ik ook wel benieuwd ben of dit een seizoenseffect is en we in de winter weer ernstiger verschijnselen zien. De ontwikkelingen op het zuidelijk halfrond zien er niet zo slecht uit gelukkig.

   Beantwoorden
  • Haje
   Haje zegt:

   Ik lees vaak dat mensen spreken over ‘het virus’, alsof het één virus is. Mensen roepen bijvoorbeeld dat ‘het virus’ kan muteren. Maar het is zo dat ‘een virus’ kan muteren. Er zijn inmiddels ontelbaar veel SARS-Cov-2 virussen in omloop en die gaan echt niet collectief ander gedrag vertonen, zoals minder dodelijk worden. Wat echter wel kan is dat er (groeps)immuniteit optreedt of dat de omstandigheden voor verspreiding veranderen. Dat laatste is het seizoenseffect dat Maurice ook veelvuldig heeft beschreven.

   Beantwoorden
 26. Johannes van Doorn
  Johannes van Doorn zegt:

  Al in 2002 schreef ik op usenet (zoek het maar op, het staat er nog: nl.gezondheid.medisch, 13 september 2002):
  Begin
  Is het wellicht zo dat je in een bedompte, slecht geventileerde ruimte bent geweest? In “stil staande lucht” neemt de bacterie- en virusdichtheid per kubieke meter toe. Je wordt iedere seconde a.h.w. meer en meer aangestoken. Je weerstand houdt het een tijdje
  vol maar als de lucht niet ververst wordt zal de benzine (je weerstand) om tegen al die bacteriele en virus aanvallen opraken: dan wordt je verkouden. Je kunt beter (goed gekleed anders heb je energie nodig om naast de infecties ook nog je lichaam op
  temperatuur te houden) op de tocht zitten dan lang in een afgesloten, warme ruimte zitten…
  einde
  Hoe dicht bij zat ik er al :-) In 2002! En hoe verbazend is het dat zoiets eenvoudigs en voor de hand liggend, kennelijk nog nooit goed uitgezocht is door de virologen…

  Beantwoorden
 27. jan van tienhoven
  jan van tienhoven zegt:

  Als de besmettting door aerosolen komt moet niet alleen de airco worden nagekeken maar hebben we ook de verkeerde beschermingsmiddelen op voorraad. De miljard chirurgische mondkapjes houden geen aerosolen tegen. De ffp2 maskers blazen door hun ventielen ze ook zo de lucht in. CA 2 miljard verkeerd uitgegeven en straks niet de juiste beschermingsmiddelen.!!!!!

  Beantwoorden
 28. Erik
  Erik zegt:

  Misschien moet je het positief zien. Het verzet groeit, eerst vanuit het buitenland (bijv Duitsland), nu is de tijdelijke corona wet al uitgesteld, er worden demonstraties georganiseerd (die dan verboden worden wat op langere termijn nog meer verzet creëert), de huisviroloog Ab Osterhaus ziet het nu ook, interviewers bij op1 verbazen zich ook over het uitblijven van besmettingen na de damdemonstratie.

  Kortom, nog even afwachten en dan gaan toch wel de juiste beslissingen genomen worden. Hopelijk dan wel met andere hoofdrolspelers (dus niet Rutte, van Dissel, de Jonge), maar dat gaat vast niet gebeuren. Die van Dissel is niet verantwoordelijk want hij adviseert alleen, en Rutte/de Jonge zijn niet verantwoordelijk omdat ze alleen maar de adviezen opvolgen.

  Beantwoorden
 29. Roger
  Roger zegt:

  Beste Maurice ,
  Respect heb ik al meermaals voor je uit gesproken .
  Het is wel heel duidelijk dat het knudde team Rutte , OMT en RIVM een duidelijke missie en tweede agenda heeft .
  In deze agenda heb jij geen plaatst net zo als de hele bevolking en willekeur in regelgeving is troef .
  Tevens is de media niet meer objectief en geïnstrueerd wat en hoe nieuws naar buiten moet komen .
  Zolang het mantra van de 1,5 meter maar vast gehouden kan worden en de bevolking onder de knoet geduwd kan worden .
  Meermaals heb ik al aangegeven dat het RKI wel de aerosolen theorie omarmt , ook in buurland Belgie doen ze dat ondertussen .
  Zij hebben dezelfde info als het RIVM .
  Zowel BRD als BE pleiten voor zoveel mogelijk alle activiteiten naar buiten te verplaatsen , lukt dit niet dan de ruimte zoveel mogelijk te ventileren .
  Wij wonen in Limburg en wijken voor de Horeca ondertussen uit naar BE of BRD aangezien ze daar in mijn ogen menselijke regels hebben in Corona tijd .
  Je mag met zijn tienen aan tafel .
  Verder kan jij geen oproepen doen voor de
  volgende tweede kamer verkiezingen maar
  wie nu nog op een regering partij stemt ?
  En als mensen al niet stemmen ga dan s.v.p een protest stem uit brengen tegen deze waanzin .

  Beantwoorden
 30. Richard Groot
  Richard Groot zegt:

  Beste Maurice en Willem,
  Ik volg jullie nu al een aardige tijd over dit zeer interessante onderwerp. Jullie zijn bv bij cafe Weltschmerz, BNR radio Jorgen Raymann te bewonderen. Onlangs las ik een kritisch stuk van ene Pepijn van Erp over Willem Engel die niet mals leek te zijn. Maar na analyse hiervan door jullie en jullie team ontstaat er weer een behoorlijk ander beeld. En nog belangrijker, het werk van Wells uit de jaren 50 vorige eeuw is door jullie doorgespit, het handboek van de WHO! Lijkt me dat jullie een steeds sterkere zaak hebben, maar het is wachten wanneer nu echt de grote doorbraak gaat plaatsvinden. Ik blijf jullie met veel interesse volgen en wens jullie veel succes! Met vriendelijke groet, Richard Groot

  Beantwoorden
 31. Bert
  Bert zegt:

  Als lezer krijg ik meer idee dat het bureaucratische bestuurlijke complex gezorgd heeft dat we in Nederland geen echt onafhankelijke en zelfstandige GGD en RIVM hebben. Het is te gemakkelijk om RIVM en ook GGD te zien als de organisaties die hebben gefaald met hun medewerkers als de verantwoordelijken.
  Ik mis het leggen bij de verantwoordelijkheid bij de politiek, en vooral hun bestuurders, die gezorgd hebben dat RIVM en GGD ook niet de middelen hadden om dit op te pakken. Waar blijft de discussie over het kabinetsbeleid van de afgelopen maanden? De NRC heeft in haar recente artikel een goede basis voor discussie.

  Beantwoorden
 32. Sjon van der Salm
  Sjon van der Salm zegt:

  Ik ben al vanaf dag 1 sceptisch. In maart 2017 had ik gedoken met een farmaceut en die zei letterlijk “mensen moeten vaccins en pillen gebruiken, dat is ons verdien model. Als er geen ziektes zijn, dan verzinnen we er wel een”.
  Wekelijks hou ik de overleden mensen bij en wat opvalt is dat er juist MINDER mensen onder de 65 jaar dood gaan dan de afgelopen 3 jaar.
  30 jaar geleden werden mijn opa’s en oma’s 70-75 jaar en dat waren toen “oude” mensen. Hedendaags worden we in Nederland gemiddeld 82 jaar, maar dat komt grotendeels doordat heeeeel veeeeel mensen dagelijks pillen slikken. De 8 tot 12 jaar dat mensen ouder worden is eigenlijk een “onnatuurlijke” manier van oud worden, want zonder de medicijnen zouden de meeste dood gaan. Bijna al die mensen leven dus al in “bonus” tijd en hadden “natuurlijk” gezien al dood moeten zijn.

  Beantwoorden
 33. Van Veen
  Van Veen zegt:

  Beste Maurice, ik ben je gaan volgen. Ik ben huisarts en zie met afgrijzen deze ‘intelligente’ lockdown aan. Ga zo door, respect. (En gecondoleerd met het overlijden van jouw zoon)

  Beantwoorden
 34. Martijn Sonnenberg
  Martijn Sonnenberg zegt:

  Ik had het artikel van prof osterhaus ook gelezen. Hij geldt als echter op gebied van Corona virussen, alleen een Chinees en prof drosten ( van het Duitse ‘rivm’) staan hoger aangeschreven. De laatste was al aan het opschuiven aar de Aerosol theorie, dus op termijn ‘komt het goed’ (mits de theorie klopt). Of dat op tijd is, is dan punt 2…
  Fouchier is de volgende Nederlander op de lijst en die gaat het nu onderzoeke .

  Beantwoorden
 35. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Een interessante vraag is waaróm de democratie wereldwijd overboord gegooid is.
  En wíe de miljarden opstrijkt voor de mondkapjes waarmee getracht wordt om iedereen de mond te snoeren.
  zoek voor de grap eens de definitie van ‘dictatuur’, je schrikt je dood.
  Waarom wordt nooit op deze schaal gesproken over wérkelijke pandemieën?
  Weet men hoeveel miljoenen mensen jaarlijks overlijden ten gevolge van roken?
  Ten gevolge van obesitas?
  En hoeveel IC’s door deze mensen bezet worden en drukken op het gehele medische systeem?
  Het is voor het eerst sinds het opstaan van de eerste mens, dat er meer mensen doodgaan omdat ze teveel eten, dan er mensen zijn die overlijden omdat ze niet genoeg te eten kunnen krijsen.
  Geld is macht en macht is geld.
  Een aloude wijsheid: follow the money.
  Het is allang zinloos gebleken om welke discussie dan ook te voeren aangezien welk argument dan ook, dat niet strookt met de argumenten van degenen die het roer (lees: de macht) in handen hebben, niet serieus genomen wordt dan wel van tafel geveegd wordt.
  En een reeel gevaar is aanwezig op een economische pandemie.
  De totale schuldenlast wereldwijd is driehonderd keer het gemiddelde landelijke bpi.
  Een kaartenhuis dat, wanneer het eenmaal inklapt, zal er voor zorgen dat niet alleen de armste bevolking, maar iedereen zonder voedsel, schoon water en medische zorg zal komen te zitten.
  Dat zullen een paar duizend IC’s niet meer helpen.
  IC’s die men de laatste tijd gevuld heeft met ernstig zieken patiënte waarvan men vermoedde dat ze anders zouden komen te overlijden door Covid10.
  Er is in de hele historie nog nooit een mens overleden aan een griepvirus.
  Wél aan de daarop volgende complicaties.
  Overigens zou ik een ieder willen aanraden om vooral niet op een IC terecht te komen en al helemaal niet aan de beademing.
  De kans dat je het niet overleeft is onvoorstelbaar groot.
  Check de mortaliteit onder zogenoemde Corona patiënten op de IC.
  Ze komen vrijwel alle maal te overlijden.
  Behalve als je Boris Johnson heet.
  Welke machten zijn hier aan het werk?
  Welke belangen worden hier gediend?
  Waarom lopen hele volksstammen als makke lammeren naar de slacht?
  Of is het niet zo romantisch nemen alle leiders ter wereld consequent alle verkeerde beslissingen.
  « You can fool áll of the people sómetimes, you can fool some of the people all of the time, but you can’t fool áll of the people áll of the time”
  (Bob Dylan)
  Er wordt ondertussen wel een aantal zeer onrustbarende feiten blootgelegd.
  Zo zijn Poetin, Erdogan, Saddad kleine spelers gebleken.
  Niet alleen in die landen weet men het volk te onderdrukken, angst aan te jagen, te vertellen met wie ze wel en niet om mogen gaan, waar ze zich wel of niet mogen bevinden, en dat alles met de dreiging van hoge boetes tot aan 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In isolatie wel te verstaan (Frankrijk).
  Zal alles weer terugkeren naar ‘normaal’?
  Gaat iedereen gewoon weer naar zijn werk of in de WW?
  Gaan we weet gewoon de beurskoersen volgen, doorrijden in onze tweede auto?
  Gaan landen gewoon weer miljardensteun verlenen aan bedrijven die daarna schaamteloos aankondigen duizenden werknemers te gaan ontslaan omdat anders de aandeelhouders, en dús hun eigen bonus, in het gedrang komen?
  De tijd zal het leren maar erg hoopvol stemt het allemaal niet.

  Beantwoorden
 36. Martijn Sonnenberg
  Martijn Sonnenberg zegt:

  Even een zijspoor… het RKI heeft nu een R van 1,79 ( in 2 dagen gestegen). Dat toont dat de methodiek om de R te bepalen niet nauwkeurig is. Ongetwijfeld komt dit door de uitbraak in het slachthuis die uitgebreid in het nieuws was. NRW heeft nu 500+ van de ruim 600 positieve tijd tests van Duitsland van afgelopen 24 uur. Bent u, of een van de reageerders, in de gelegenheid de R voor die provincie uit te rekenen en/of de R van Duitsland zonder die regio?

  Beantwoorden
 37. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Zojuist ontving ik van de Volkskrant (deze krant heb ik ook aangeschreven) het bericht dat hun wetenschapsredacteur de theorie van Maurice de Hond (en van Willen Engel) serieus aan het onderzoeken is.
  Er komt langzamerhand gelukkig ook van de “mainstream media” aandacht voor deze theorie, gewoon ook als nieuwsfeit.
  We wachten af.

  Beantwoorden
  • Haje
   Haje zegt:

   Je werd vanochtend op je wenken bediend. Ongelofelijk hoe slecht dit is ‘onderzocht’ door de wetenschaps journalist. Reden voor mij om de krant een ingezonden brief te sturen:

   Vanochtend las ik de ‘factchecking analyse’ van Maarten Keulemans over drie beweringen van viruswaanzin.nl. Ik al was in mijn hoofd begonnen om tegenargumenten te formuleren. Bijvoorbeeld waarom er vergeleken wordt met de griepgolf van vorig jaar in plaats van die van twee jaar geleden, waarbij bijna 10.000 mensen overleden aan influenza. Maar toen realiseerde ik me dat het zinloos was. Op 19 maart heeft hoofdredacteur van deze krant Pieter Klok immers voor de radio verklaard dat er in corona-tijd maar een ‘waarheid’ dient te worden verkondigd en dat is die van het kabinet. Dan komt het factchecken in De Volkskrant wel in een heel verdacht daglicht te staan.

   Beantwoorden
 38. Anje Bareman
  Anje Bareman zegt:

  Je verhaal is degelijk en goed onderbouwd. Maar toen je bij OP1 aan tafel zat, leek je niet naar anderen te willen luisteren c.q. stond je niet open voor echt (of normaal) contact. Als je je wat minder monomaan (en geïrriteerd) gedraagt en bereid bent ook anderen ruimte te geven, dan word je vanzelf serieuzer genomen. Je bent geen roepende in de woestijn. Genoeg volgers, maar te weinig gun factor…

  Beantwoorden
 39. HansV
  HansV zegt:

  Beste Maurice,

  Jouw toespraak zojuist online bij de manifestatie was by far de beste die ik in jaren heb gezien. Chapeau!

  Helaas zullen de mainstream media nog steeds achter Rutte c.s. blijven aanlopen vrees ik. Hun fouten erkennen betekent dat het parlement en RIVM indirect medeverantwoordelijk zijn te houden voor de slachtoffers die er zijn gevallen.

  We hebben onlangs excuses gehoord voor de daden in onze voormalige kolonie Indonesië. Ik verwacht dat wij het niet meer zullen meemaken wanneer een toekomstige regering excuses aanbiedt voor wat de toenmalige regering in 2020 heeft aangericht.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 40. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Ik vond dit op de site van de BBC:

  “ But according to research by scientists at the Massachusetts Institute of Technology, it’s not just the person next to us we should worry about: coughing spreads droplets as far as six metres, and sneezing as much as eight metres. These droplets stay suspended in the air for up to 10 minutes.”.

  Heb toen het betreffende artikel gevonden: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852. Dit is onderzoek een researchcentrum van één van de meest gerenommeerde technische universiteiten ter wereld: het MIT. Ik raad u aan om dit artikel eens goed te lezen want het biedt de nodige aanknopingspunten voor het verder onderbouwen van uw hypothese. Hier hebben we namelijk een bewijs TEGEN druppel infectie. Hoest en niesdruppels kunnen in deze complexe turbulent gas clouds respectievelijk 6 en 8 meter afleggen. Veel meer dan de in de dertiger jaren 1-2 meter, waar de WHO en het RIVM op doelen. Mijns inziens is dit op zijn minst een zeer sterke indicatie dat de 1,5 meter richtlijn compleet effectloos is. Mocht het een druppelinfectieziekte zijn, dan zouden VEEL meer mensen besmet moeten zijn omdat druppels veel verder reiken. Ze spreekt ook over aerosols en hoe deze ontstaan en dat de condities zoals temperatuur en luchtvochtigheid (obviously) de stabiliteit ervan bepalen.

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Helemaal eens met Edwin om ook dit dunne rapport te bekijken en eventueel de referencies.. Een aardige quote hieronder met de essentie dat viable virusdeeltjes reizen over langere afstanden. Ook William F Wells wordt naar gerefereerd.

   A 2020 report from China demonstrated that severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus particles could
   be found in the ventilation systems in hospital rooms of patients with
   COVID-19.5 Finding virus particles in these systems is more consistent with the turbulent gas cloud hypothesis of disease transmission
   than the dichotomous model because it explains how viable virus particles can travel long distances from patients

   Beantwoorden
   • Edwin IJpeij
    Edwin IJpeij zegt:

    Exact! Over hoe aerosols ontstaan.
    “Large droplets settle faster than they evaporate, contaminating the immediate vicinity of the infected individual. In contrast, small droplets evaporate faster than they settle. In this model, as small droplets transition from the warm and moist conditions of the respiratory system to the colder and drier outside environment, they evaporate and form residual particulates made of the dried material from the original droplets. These residual particulates are referred to as droplet nuclei or aerosols. These ideas resulted in a dichotomous classification between large vs small droplets, or droplets vs aerosol, which can then mediate transmission of respiratory disease. Infection control strategies were then developed based on whether a respiratory infectious disease is primarily transmitted via the large or the small droplet route.”

    Beantwoorden
 41. Michiel
  Michiel zegt:

  Beste Maurice,

  Nog steeds dank voor alle inspanningen. Ik begin mij in toenemende mate af te vragen in hoeverre het RIVM een onafhankelijk wetenschappelijk instituut is, danwel het niet is verworden tot een verlengstuk van de politiek. In dat laatste geval is de houding begrijpelijker dan in het eerste.
  Dus wanneer we er van uit gaan dat het RIVM (of een deel daarvan) een politiek verlengstuk is, wordt het ingezet voor de politiek. In dat licht bezien lijkt het erop dat de 1,5m moet worden gehandhaafd als noodzakelijke voorwaarde voor de ‘tijdelijke’ noodwet van Hugo de Jonge. Deze is dan weer noodzakelijk voor de politieke ambities van enkelen.
  Ik hoop dat ik te cynisch ben.

  Vriendelijke groet,
  Michiel

  Beantwoorden
 42. Wendy
  Wendy zegt:

  Titel ” living in fear” Part two Eigenlijk is de hele aanpak van het corona virus een zeer dramatisch toneelspel van de overheden. Zei kennen het script en nemen op brute wijze de hoofdrol, en wij “de burgers ” zijn de figuranten die opdracht krijgen hoe je te gedragen! Wij burgers moeten eens verder kijken dan wat de media ons voorschoteld dan zie je een patroon die sterk overeenkomt met het toneelspel titel ” Living in fear” Part one. Die op 11 sept 2011 uitkwam. Het Corona virus is vreselijk dat ontken ik niet. Maar was de Spaanse/ Mexicaanse griep zoniet nog erger met vele malen meer doden. Waarom werdt er toen niet ingegrepen door de overheid als ze zo met ons begaan zijn. Er komt vast nog een Part Three, waarin de overheid hoopt dat de burger uit pure angst vrijwillig zijn vrijheid opgeeft, en dat wij burgers helemaal in het web van overheersing zitten. En daar is 5G voor ontwikkeld.

  Beantwoorden
 43. Bert
  Bert zegt:

  Beste Maurice,

  Ik snap dat jij een focus hebt op virus overdracht via aerosolen.
  Waar ik zelf door aan ben geslagen is het ontbreken van goede argumenten waarom er vanaf begin april niet meer werd gestest, rt-pcr sars cov 2, terwijl er veel capaciteit ongebruikt was. Waarom niet meer getest? Wie bepaalde dat er niet meer kon worden getest? Had het met geld te maken? Werden dan bepaalde grote laboratoria dan bevooroordeeld? Welke schade had mogelijk vermeden kunnen worden in doden, mensen op de IC, mensen in het ziekenhuis, zorgpersoneel en verzorgenden onnodig in quarantaine, onnodig gebruik van beschermingsmiddelen, wat hadden die extra testen gekost, hoeveel baten had dit testen opgeleverd in vermeden kosten ziekenhuisen en verpleeghuizen?

  Beantwoorden
 44. Robert
  Robert zegt:

  Hieronder een analogie op de oplossingen die het RIVM voor ons corona probleem aandraagt en hoe een toekomstige beschaving op onze 1.5m maatregel zou kunnen terugkijken.

  In een primitief land leefde lang geleden een volk, de mensen waren heel gelukkig met elkaar en iedereen had sex met iedereen, maar ze hadden wel 1 probleem en dat was dat er veel teveel kinderen geboren werden wat leidde tot overbevolking.

  Ze wilden dat er minder kinderen geboren zouden worden, maar hadden er geen idee van dat er een verband bestond tussen het hebben van sex en het krijgen van kinderen.
  Uiteindelijk legden ze het probleem voor aan de medicijnman en die bepaalde dat er meer ritueel gedanst moesten worden.

  Vanaf dat moment gingen ze meer ritueel dansen, met als gevolg dat iedereen aan het eind van de dag volkomen uitgeput was waardoor ze minder sex met elkaar konden hebben, wat weer tot gevolg had dat er minder kinderen geboren werden.

  Conclusie:
  Ritueel dansen is een goed middel om het aantal geboortes te beperken.

  Maar na verloop van tijd werd iedereen door het vele dansen fitter en gezonder en had men op het eind van de dag meer dan genoeg energie over om sex met elkaar te hebben met als gevolg dat de geboortes naar ongekende hoogtes stegen.

  Conclusie:
  Sommige maatregelen zijn schijnbaar effectief, maar kunnen op de lange termijn je probleem verergeren.

  Dit verhaal geeft aan hoe je vlak langs de waarheid kan scheren en de overtuiging kunt hebben dat je goed bezig bent, maar er volledig naast kunt zitten en enorm in de problemen kan komen.

  Beantwoorden
 45. Guido Bos
  Guido Bos zegt:

  Ik wil best geloven dat een aantal zaken die je aanhaalt inderdaad waar zijn, zoals de verspreiding via ventilatoren/airconditioning. Wat ik jammer vind, is dat je een aantal aannames doet wat betreft de achterliggende gedachtes van onder andere het RIVM, die je niet zeker weet.
  Dat ontkracht jouw verhaal en ook de term “krankzinnig” is niet erg professioneel. Ik zou sneller verbazingwekkend of teleurstellend gebruiken.

  Beantwoorden
 46. Aris
  Aris zegt:

  Maurice de Hond; de Galileo Galilei van deze tijd!

  U mag zelf invullen wie dan het RIVM/WHO, van Dissel, Rutte, de Jonge, Bruls en de mainstream media in dit wereldwijde drama voorstellen.

  Ik vrees voor het komende najaar/winter.

  Beantwoorden
 47. robert
  robert zegt:

  Onderkennen ze in andere Europese landen wel de invloed van aerosolen als voornaamste besmettingsroute van het virus? Hoe zit dat bijvoorbeeld in zwaar getroffen landen als Italie en Spanje? Wat is hun strategie voor aankomende winter?

  Beantwoorden
 48. Ruud
  Ruud zegt:

  Beste Maurice, je maakt een expliciete verwijzing naar Prof. Christian Drosten uit Duitsland, een adviseur van Merkel.
  Hoe kijk je dan aan tegen het beleid van ditzelfde Duitsland die ook nog steeds de 1,5 meter als basisuitgangspunt hanteert?
  Het lijkt er dus kennelijk op dat zowel het RKI als Charite/Drosten hier de toegevoegde waarde van blijven inzien.

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
  1. Bürgerinnen und Bürger müssen in der Öffentlichkeit weiterhin einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und in bestimmten öffentlichen Bereichen besteht die Pflicht zum Tragen von Masken.
  2. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, bleiben die Kontaktbeschränkungen zunächst bis zum 29. Juni bestehen. Je nach Entscheidung der einzelnen Bundesländer dürfen sich bis zu zehn Personen oder Angehörige aus zwei unterschiedlichen Haushalten gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Omdat het stapje voor stapje gaat. Maar iemand die met alle informatie die er is nog serieus zegt dat je buiten de 1,5 meter moet houden, gelooft het volgens mij zelf nog amper, maar wil niet buiten de mainstream WHOCDC plaatsen

   Beantwoorden
  • Irma
   Irma zegt:

   In Duitsland houd men zich duidelijk veel minder aan de 1,5 meter, buiten en binnen, gelukkig. Wel mondkapjes op in winkel en restaurant. Maar die gaan op-en-af. Niet zoals het dus hier wordt afgekondigd: als je m af doet dan niet meer op doen. ;-) Hoop van harte dat er snel wordt geïnvesteerd in goede ventilatie in de verpleeghuizen en kantoren. Of onderzoek naar ionisatie, zag er ook veelbelovend uit. Vreest anders dit najaar.
   Dank Maurice voor al je blogs.

   Beantwoorden
 49. Paul
  Paul zegt:

  Het is zeker dieptreurig maar toch zijn er lichtpuntjes in dit verhaal: Dat zijn de ons omringende landen die al snel van de social distancing afgaan en de steeds maar toenemende hoeveelheid aan binnenlandse en buitenlandse experts die de aerosolen-theorie ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Ab Osterhaus die je zelf ook al noemde als nieuwe “believer”.
  Dit ontgaat de gemiddelde Nederlandse burger echt niet, zeker niet als men de komende zomer massaal de grens oversteekt en merkt dat daar helemaal niet zoiets als een “anderhalvemetersamenleving” bestaat, laat staan een samenleving waar het afstand houden in de wet wordt verankerd.
  Dit kan bijna niet anders dan leiden tot een volksopstand van enorme proporties, misschien groter dan de kernwapen-demonstraties van de jaren 80. Ik zou wel eens willen weten hoe het RIVM dan reageert. Besef goed dat Rutte in zo’n situatie echt niet door kan gaan met klakkeloos achter het RIVM aan te lopen, Rutte wil immers de verkiezingen winnen komend jaar en kan zich echt geen gezichtsverlies permitteren.

  Beantwoorden
 50. Marc
  Marc zegt:

  Maurice allereerst nog gecondoleerd met het verlies van je zoon. Wat vreselijk en wat knap dat je dan nog zoveel tijd vrijmaakt voor de strijd voor de waarheid!

  Als het virus zich vooral via contact en dichtbij zou verspreiden dan is het toch heel onlogisch
  dat als de incubatietijd 14 dagen is en een land in strenge lockdown gaat (Frankrijk, Spanje) dan zou je toch binnen drie weken bijna geen nieuwe besmettingen moeten zien en na 6 weken (bijna) van het virus af moeten zijn in dat land?

  Verder vraag ik mij af of er ooit is onderzocht wat het desinfecteren van de handen doet. Dit dood bacteriën, dus ook de gewenste, maar wat doet het met virussen? En als de bacteriën even weg zijn, is er dan niet meer ruimte voor virussen ?

  Beantwoorden
 51. Philip
  Philip zegt:

  Beste Maurice,
  Ik ben van oorsprong geen data-analist maar volg jouw bevindingen al jaren. Met name tijdens verkiezingen ben je voor mij een absolute leidraad. Mede dat heeft me ook besloten om vanaf half februari het virus qua getallen goed in de gaten te houden. Wat ik niet begrijp, en ik hoop daar een antwoord op te krijgen: waarom blijft het virus ook in warmere landen zo oplaaien? Jouw verhaal over de airosolen begrijp en steun ik ook, maar daar is in dat soort landen toch geen sprake van? Kun je dat ook wetenschappelijk, of in ieder geval met data toelichten? Dat is het laatste puzzelstuk voor mij….

  Beantwoorden
 52. Diandra
  Diandra zegt:

  Vandaag stond er een artikel in de Volkskrant van Maarten Keulemans die alle argumenten van Willem Engel/Viruswaanzin onderuit haalde. Ik verbaasde me over het argument dat hoe meer we testen hoe hoger de sterftekans is. Als er toch meer mensen getest zijn en dus corona hebben gehad en nog altijd leven, dan blijkt toch juist dat de ziekte veel minder dodelijk is dan gedacht? Maurice, kun jij dat duiden voor ons? Want misschien klopt mijn logica niet.

  Beantwoorden
 53. cyriel
  cyriel zegt:

  Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn inmiddels in NL twee heel verschillende dingen. De rechterlijke macht zal jullie as donderdag nooit gelijk geven en zich verschuilen achter: “er is meer onderzoek nodig”, “het kabinet deed wat ze moesten doen”, etc etc…. de “vaccin” belangen zijn gewoon te groot. Helaas genoeg voorbeelden waarbij de rechterlijke macht pal achter de staat blijft staan.

  Beantwoorden
  • Wouter J
   Wouter J zegt:

   [cynical mode on]
   Je moet eens opzoeken hoe vaak de oranjes de voorbije “pakweg 1000 jaar” in Nederland rechtszaken verloren hebben. De laatste keer dat ik daar iets over hoorde was het precies 0 keer.
   [cynical mode off]
   Volgens mij is de enige manier om iets te veranderen zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar persoonlijk valt mij dat nogal tegen, hoe overtuigd ik ook ben van de stellingen van Maurice.

   Beantwoorden
 54. Teun
  Teun zegt:

  @maurits
  Gisteren bij op 1.(5) onze nieuwe toekomstige premier Sigrid Kaag (Dit wil zij)wist te vertellen dat in Israël de corona oplaat omdat ze met zijn allen naar het strand gingen!! En onze vriend Jan Kluytmans zat ja te knikken.Weer een mooi staaltje bangmakerij.Er werd niet gemeld hoeveel meer trouwens. Even opgezocht Op 17.000.000
  15-6 182
  19-6 341
  21-6 145
  Aantal doden
  15-6 2
  19-6 1
  21-6 1

  Beantwoorden
 55. Renze
  Renze zegt:

  Ik put echt hoop uit deze acties en artikelen. Dit alles is een treurige gang van zaken.
  Er is dus aangetoond dat de 1.5m niet effectief beschermt tegen verspreiding. Het is aan de andere kant (over)duidelijk dat de 1.5m zeer veel negatieve gevolgen heeft op de economie en (misschien nog belangrijker) persoonlijk welzijn van veel mensen. Een extreem contraproductief beleid. Ik ben daarom erg blij met dit soort uiteenzettingen van feiten, zoals het doorspitten van het boek ‘Airborne Contagion and Air Hygiene’, want daar zou het volgens mij om moeten gaan: feiten en niet de meningen van ‘poppetjes’, de zgn. ‘experts’.

  Beantwoorden
 56. Mieke
  Mieke zegt:

  Beste Maurice,

  Ik sluit me helemaal bij je standpunten aan. Tot mijn verbazing lees ik nu bij Radar, dat het RIVM ventilatoren heeft verboden bij verzorgingshuizen:

  “De hitterichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die momenteel van kracht zijn wegens het coronavirus maken het lastiger het hitteplan goed toe te kunnen passen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, raadt het RIVM af om ventilatoren aan te zetten in gemeenschappelijke ruimten.”

  Wat moeten we hier nu weer mee?

  Beantwoorden
 57. Jan van Dijk
  Jan van Dijk zegt:

  Aangezien het er alle schijn van heeft dat Aerosolen een (belangrijke) rol spelen, moeten we zoals Maurice en andere wetenschappers al langer aangeven (en Ab Oosterhuis inmiddels ook), pragmatisch worden. Het hoegenaamd uitsluiten van Aerosolen als besmettingsbron is niet ingewikkeld. Dit kan door maximaal ventileren met buitenlucht, waar nodig te gecombineren met gevaldeerde op ionisatie gebaseerde nu beschikbare filtertechniek. Op korte termijn kunnen er dan een stuk meer mensen in o.a. theaters, sportscholen, vergaderruimten, horeca, en sporthallen. Hierdoor nemen hun overlevingskansen toe en krijgt de economie een stimulans. Ook kunnen de aico’s in de verpleeghuizen van de zomer gewoon draaien. Ik zeg: stop met twijfelen en laten we aan de gang gaan.

  Beantwoorden
 58. Piet Pelle-Gazelle
  Piet Pelle-Gazelle zegt:

  Beste Maurice,
  Je schrijft zeer terecht: “En dat heeft helaas niet zozeer met “wetenschap” te maken, waar Van Dissel zich zo vaak achter verschuilt, maar alles met belangen. Want als WHO/RIVM moeten gaan erkennen dat aerosols een dominante rol spelen, dan vervalt de hele basis van de 1,5 meter-maatschappij in Nederland.”.
  Ik denk dat we eveneens kunnen concluderen dat dit “bewust rekken en strekken” is, ingegeven door tegenstrijdige belangen. Hoogverraad. De Super Spreading Events waar jij het over hebt hebben reeds in de voorbije 2 decennia plaats gevonden, te weten de wereldwijde financiering en corruptie van politici, politieke partijen, wetenschappers, media etc. via allerhande NGO’s en verraderlijke Foundations met ONS EIGEN BELASTINGGELD!
  Een geïnstitutionaliseerde financiële (en vooral sociaal-culturele!) hold-up dus!
  Doet me sterk denken aan een omstreden instantie die in het leven geroepen werd door de bezetter in februari 1941, de Joodsche Raad. Maar dan met Rutte in de rol van Asscher sr. en De Jonge in die van prof. Cohen. En de “hooghmoogende” Van Dissel in de rol van Seyss-Inquart. De B&M Gates Foundation in de rol van de Lippmann-Rosenthal-bank, Feike Sijbesma in diens voortreffelijk uitgebeelde rol van Otto Rebholz. En de MSM, ja, die vervullen gewoon weer de rol welke zij ook tussen 1940-1945 innamen. Alleen de internationaal-socialistische Führer verstopt zich, en staat dus nog niet bij naam op de aftiteling…
  O ja, weliswaar met één groot verschil, en dat is (zeker niet in de laatste plaats) te danken aan jouw bijzondere inspanningen en o.a. die van je collega’s bij Café Weltschmerz, Maurice: WIR HABEN ES GEWUSST!
  Hele gevaarlijke cocktail overigens: Het grootkapitaal dat middels voornamelijk links-ecologische servants (inbegrepen Rutte!) de hele wereld economisch én demografisch naar de verdoemenis leidt, en op die wijze een dermate grote controle kan bewerkstelligen over onze bedrijven en vermogens, en dus over ons doen en laten, die zijn weerga niet kent.
  HALLO! Hang alle laffe landverraders op!
  O ja, en die nieuwe Golf van ze is toch nog altijd een Volkswagen :-)

  Beantwoorden
 59. Paul
  Paul zegt:

  Het is wel duidelijk aan welke kant de Volkskrant staat. Na het kritiekloze interview met Marion Koopmans zaterdag met de kop “Ik heb gelijk gehad” gisteren een uitgebreid “debunk”-artikel over de standpunten van Viruswaanzin die niet zouden kloppen.
  Ik heb wel wat fouten en misinterpretaties daarin kunnen ontdekken. Ik denk dat het verstandig is als Viruswaanzin of jij daarop zouden reageren. Klopt het bijvoorbeeld dat het sterfpercentage van 0,26% is gebaseerd op een onderzoek uit februari over de sterfte in Wuhan?

  Beantwoorden
  • Jan
   Jan zegt:

   De website van het CDC zegt dat het zich baseert op cijfers voor 29 april. Wordt met geen woord gerept over Wuhan.
   De 0,26% die Viruswaanzin noemt is juist, en de 0,4% die de Volkskrant noemt is onjuist. De 0,4% heeft betrekking op de gevallen die symptomen hebben. Echter in 35% van de gevallen is er sprake van een asymptomatisch ziekteverloop. Als je die van de 0,4% afhaalt kom je op 0,26%.
   De Volkskrant is ronduit walgelijk in deze kwestie. Ik heb vorige week mijn abonnement opgezegd.

   Beantwoorden
 60. Erik
  Erik zegt:

  Langzaam wordt de draai van druppels naar aerosolen als belangrijkste verspreider gemaakt door WHO en RIVM. Maar de draai naar afschaffing van de 1.5 m gaat nooit gemaakt worden, dan zouden ze hun eigen graf graven.
  Argumentatie (zie artikel Volkskrant) is nu: zelfs al zou de verspreiding uitsluitend via aerosolen gaan, dan nog heeft de 1.5 m afstand zin omdat de aerosolen wolk het dichtst is om de geinfecteerde heen. Onder het mom van baat het niet, schaadt het niet ( de schade aan de economie maar even buiten beschouwing gelaten) zet men kost wat kost in op symptoombestrijding in plaats van preventie (natuurlijke ventilatie en hoge luchtvochtigheid).

  Beantwoorden
 61. Antonius
  Antonius zegt:

  Beste Maurice, kennelijk is het helemaal niet de bedoeling dat er levens worden gespaard maar juist dat er zoveel mogelijk slachtoffers vallen (waarom werd immers ook behandeling HCQ-zinc verboden?). De huidige maatregelen zijn er op gericht de weerstand verder te verzwakken waardoor de tweede golf effectiever wordt. Want daarmee wordt de angst weer gevoed en kan de staatsterreur verder worden ingevoerd. Moge de mensen toch eindelijk ontwaken voordat het te laat is en we wakker worden in DDR3.0. Want die is erg dichtbij.

  Beantwoorden
 62. Arno
  Arno zegt:

  Goedzo Maurice,

  Je wordt al geciteerd door veel media.

  Maar Matthew Meselson heeft al in mei 2020 in blad The New England Journal of Medicine verklaard sars-cov-2 gaat via droplets and aerosols in the transmission of sars-cov-2

  Beantwoorden
 63. wouter
  wouter zegt:

  Dag Maurice,

  De Vlaamse epidemoloog Van Damme lijkt niet echt een verschil te maken tussen binnen en buiten. “We moeten superverspreidende situaties vermijden. Als één iemand op een terras COVID-19 heeft, is het virus opnieuw vertrokken.” Dat mensen buiten op terrasjes door één besmet persoon zo gemakkelijk besmet kunnen raken, vloekt 1. met jouw onderbouwde theorie en 2. met mijn gezond verstand.
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/22/heeft-hittegolf-invloed-op-corona-epidemioloog-pierre-van-damme/

  Het is vooral erg bizar dat wetenschappers zulks blijven beweren.

  Beantwoorden
 64. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Weet iemand waar de sterfte van 0,1% voor de normale seizoensgriep vandaan komt? Overal in de media wordt dat percentage herhaald maar ik heb geen idee waar het vandaan komt en of het klopt. Als ik naar de cijfers kijk die het RIVM publiceert dan kom ik niet op 0,1%. (https://www.rivm.nl/documenten/griep-in-beeld-winter-20172018) In 2018 9.500 doden en 900.000 ziektegevallen. Dat zou dan 1,1% moeten zijn. Of als de 0,1% zou kloppen, dan zouden er met 9.500 doden 9,5 miljoen zieken moeten zijn geweest. Andere jaren geven hetzelfde beeld, sterfte rond 1%. Is die 0,1% eigenlijk een infection fatality rate of een case fatality rate? Kortom weet iemand waar die 0,1% vandaan komt en hoe die gedefinieerd is. Het lijkt me relevant om te kunnen beoordelen hoe Covid 19 zich verhoud tot de normale seizoensgriep.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik heb de berekening voor 2018 ongeveer gemaakt. Even over het mnanchet.
   Circa 10.000 doden. Circa 20% besmet. dus 3,4 miljoen mensen.
   Dan is IFR ongeveer 0,3%.

   Beantwoorden
 65. Roos
  Roos zegt:

  De resultaten uit de recente studie van Daniel Bonn lijken te passen bij het de resultaten uit de studies beschreven in het handboek van Wells, als ik afga op Wells’ resultaten die Maurice de Hond voor ons heeft samengevat (waarvoor dank!).
  Een gedachten-experiment: We kunnen allemaal, werkgevers, instellingen, publieke gelegenheden en huishoudens zelf ons beste beentje voor zetten om een tweede golf te voorkomen. Dan zou het dankzij onze inzet te ventileren zijn dat een tweede golf er niet komt en ondanks de anderhalve meter maatregel. We kunnen dus zélf vast verantwoordelijkheid nemen, een additioneel toegevoegde verantwoordelijkheid bovenop de huidige maatregelen. Blijft de tweede golf uit, dan kan de anderhalve meter maatregel er uit en houden we de ventilatie erin. Ik hoop van harte dat we dan daarmee relatief snel weer met elkaar kunnen samenleven als van ouds! Ik wil ook niets liever!

  Beantwoorden
 66. Chris
  Chris zegt:

  Ik denk dat ze de 1.5 meter in samenhang met jouw theorie niet loslaten omdat ze dan als overheid de deur openzetten voor massale schadeclaims en derhalve de landsadvocaat overuren zou moeten draaien. Dat zou de financiële nekslag kunnen betekenen voor de Nederlandse staat.

  Beantwoorden
 67. Johan
  Johan zegt:

  Waar ik het meeste boos om ben is het gemak waarmee regelrechte vrijheidsberoving plaatsvindt van onderen in verpleeghuizen. En dan met name dat ze geen bezoek van familie mogen ontvangen. Al die ouderen die daar door corona gestorven zijn, zijn grotendeels geïnfecteerd door de verplegenden zelf en niet door de familie bezoekers. Daar kunnen die verplegers door het gebrek aan hulpmiddelen niet veel aan doen natuurlijk. Maar met enige goede wil vanuit deze instellingen en beter beleid vanuit den haag zou aan het bezoeken best een mouw kunnen worden gepast. Het ontbreekt bij de hele aanpak van deze corona problematiek aan intelligentie.

  Beantwoorden
 68. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Dat de besmetting vooral via de lucht gaat maakt het beleid alleen maar VEEL ingewikkelder. Afstand houden, goede hygiëne, thuis blijven als je griepverschijnselen hebt, dat blijven nog steeds goede regels

  Kunnen we terug naar normaal? Nee, natuurlijk niet. Volle cafés, volle restaurants, volle concertzalen, volle kerken is vragen om een tweede golf. Daar valt echt niet tegenop te ventileren.

  Weet je wanneer we een “fragmented superspread event” krijgen? Als we met zijn allen terug gaan naar normaal.

  Beantwoorden
 69. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Weinig kritische geluiden meer zie ik terwijl Maurice zijn boodschap toch zeer gevaarlijk is: alle maatregelen zijn onzin, alleen het verbieden van massabijeenkomsten is voldoende.

  Maurice zou ook eens flink afstand moeten nemen van de samenzweringsgekkies (tenminste 1 1/2 meter) en minder extreme standpunten moeten innemen. Nederland staat niet op nul besmettingen en het is absoluut niet zeker dat het virus zich uitsluitend via aerosolen verspreidt.

  Beantwoorden
 70. DIno van Moorsel
  DIno van Moorsel zegt:

  Ik begrijp uw discussie, waarin Ik meega ten aanzien van alle onzinnigheid van de virologen! Ongelooflijk “ruimtezever”!

  Wat is de oplossing?
  Synbio° Shield Crossprotection, gepatenteerd en ontwikkeld in ziekenhuizen en onderging meer dan 15 jaar onderzoek om de efficiëntie en veiligheid te garanderen.

  Deze technologie omvat een programma met synbiolische reinigers om handen te wassen, oppervlakken te reinigen en een luchtverneveling. Dit biedt een permanente bescherming voor mens, dier en omgeving met een verlaagt infectierisico tot 10.000x in geval van virussen!

  U heeft het over discussie met de overheid, wij praten over aanpakken om mensen te helpen! Horeca, rusthuizen, theaters, festivals, terug volle stadions, handen schudden, knuffelen etc.

  De virologen praten over ontwikkelen van vaccins, deze microbioloog over maximale infectiecontrole, zonder ontsmetting, aantoonbaar met vele klinische studies.
  Help mee om het veilige microbioom te verspreiden van mens tot mens!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *