Zo zouden RIVM en GGD data moeten laten spreken

Als er in een moderne democratie een grote crisis is, dan is het belangrijk om te beschikken over goede en up-to-date informatie. Het doel is dan tweeledig:

 • Om op basis daarvan een goed en slagvaardig beleid te voeren
 • De bevolking zo goed mogelijk te informeren

Op beide doelen faalt het RIVM jammerlijk. En het trieste is, dat er sinds maart eigenlijk geen verbetering vastgesteld kan worden.

 

De misleiding door data

Ik zal aan de hand van twee voorbeelden illustreren wat er mis gaat en hoe groot de gevolgen zijn. En vervolgens aangeven, hoe het wel zou kunnen.

Dat doe ik aan de hand van de cijfers van de ziekenhuisopnames van gisteren. Besef daarbij dat het verloop van de ziekenhuisopnames door het RIVM wordt gebruikt om de ontwikkeling van de reproductiefactor in Nederland zo goed mogelijk te volgen. (Over de belabberde data van het RIVM had ik dit blog al eerder geschreven).

Alle drie mogelijke data-reeksen om de ontwikkeling van Covid-19 in Nederland te volgen hebben hun eigen problemen:

 • Aantal geconstateerde besmettingen is volledig afhankelijk van het aantal testen dat uitgevoerd.
 • Overlijdensgevallen, zijn enerzijds niet compleet vast te stellen, omdat er mensen overlijden die niet getest zijn, de informatie van het CBS over de oversterfte laat beschikbaar komt en ook niet precies vaststelbaar is, wie aan Covid-19 is overleden en wie niet.
 • Ziekenhuisopnames hebben van de drie mogelijke indicatoren de minste problemen. Maar dan is het wel nodig dat die data goed en consequent worden bijgehouden.

Met dat laatste is helaas veel mis, wat aan de hand van de cijfers van gisteren kan worden geïllustreerd:

RIVM meldde gisteren dat er 11 nieuwe ziekenhuisopnames zijn binnengekomen in de afgelopen 24 uur. Maar dat betekent niet dat dit ziekenhuisopnames betreft die ook fysiek in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. Dat kan je zien in deze grafiek:

Terwijl het RIVM 11 “nieuwe” ziekenhuisopnames meldde, was het er eentje van 15 maart, eentje van 5 mei, eentje van 24 mei, eentje van 4 juni en 5 van de afgelopen week. Dit zijn er in totaal 9, dus van 2 is de datum (nog) niet bekend. (Van de circa 12.000 ziekenhuisopnames die gemeld zijn sinds maart zijn van bijna 600 nog geen datum bekend)

Een betere illustratie van de dramatische kwaliteit van de data kan niet gegeven worden. De 25 GGD ’s zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van die data.  En zelfs met nog maar weinig ziekenhuisopnames per dag, zijn ze niet actueel, ontbreekt er data, en duiken er nog ziekenhuisopnames op van meer dan twee maanden geleden.

Terwijl deze data van groot belang is om de ontwikkeling van de verspreiding van het virus zo goed mogelijk te volgen, heeft men bij VWS, RIVM en de GGD, nog steeds geen maatregelen genomen om deze data wel up-to-date te krijgen.  En dat geeft ernstig te denken over de kwaliteit van de andere werkzaamheden, die zich volledig aan de mogelijkheid onttrekken om die te beoordelen.

Om de reproductiefactor te kunnen presenteren heeft modelleur Prof. Wallinga voorzieningen getroffen om inschattingen te maken over de ontbrekende data, maar dat betekent -zeker als de aantallen kleiner worden en we scherp moeten zijn om abrupte stijgingen te onderkennen-, dat er onzekerheid op onzekerheid wordt gestapeld.

 

Een tweede dramatische consequentie van het bovenstaande zien we, als we naar de actuele kaart kijken van de ziekenhuisopnames per gemeente.

 

Dit betreft dus de weektoename per gemeente per 100.000 inwoners. Vanuit de tabellen van die ziekenhuisopnames per dag is te zien in welke 11 gemeenten de ziekenhuisopnames plaatvonden.  Dat zijn 9 gemeentes (in Utrecht en Amsterdam waren het er 2). Die 9 gemeenten zijn ook op dee grafiek te herkennen.

Maar daar zitten dus 4 ziekenhuisopnames in van langer dan 1 week geleden (en dus 1 zelfs meer dan 2 maanden geleden) en van 2 weten we de datum niet eens.

In welke van die 9 gemeenten deze 6 oude of onbekende ziekenhuisopnames waren, is niet bekend. Of althans wordt daar op de kaart geen rekening mee gehouden.

Dus terwijl je denkt dat je kijkt naar een overzicht van gemeenten waar de laatste week wel of geen ziekenhuisopnames waren, kijk je naar een kaart, die eigenlijk totaal niets zegt. Want de gele kleuren kunnen ziekenhuisopnames betreffen uit het verleden. En de witte kleuren kunnen gemeentes zijn, waarvan je denkt dat ze geen ziekenhuisopnames hadden deze week, maar waarvan over drie weken blijkt dat er toch een ziekenhuisopname was.

Dat je als RIVM deze data naar buiten brengt en in de afgelopen maanden geen maatregelen hebt genomen om te zorgen dat die data wel actueel is, laat zien dat men geen clou heeft over wat je met data kan en hoe je data kan laten spreken.

(En ook dat geeft te denken over de kwaliteit van het werk, wat wel totaal onzichtbaar blijft voor de buitenstaanders).

De gebruikers van deze informatie (beslissers en burgers) worden hiermee bewust of onbewust (dat laatste is misschien nog erger) op het verkeerde been gezet. Tot enkele weken geleden resenteerde het NOS-Journaal deze data ook op dagbasis, zonder enige relativering.  “Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is X en dat is Y meer dan gisteren/vorige week”.

Dat het RIVM oude data nog aan haar bestanden wil toevoegen om de data uit het verleden toch nog wat accurater te maken is aan hen. (Al laat het wel de betrekkelijkheid zien van de berekende reproductiefactor).  Maar als je data naar buiten brengt, blijkbaar om de besluitvormers en burgers te informeren over de ontwikkelingen van dit virus, dan horen ze andere keuzes te maken.

 

Zo is er nog wel wat van te maken

Als ik het voor het zeggen zou hebben bij het RIVM en ik zou niet in staat zijn om die 25 GGD ‘s zover te krijgen dat ze met goede data komen, dan heb ik twee mogelijkheden:

 • Ik neem ontslag of ik weiger data te gebruiken die zo slecht en achterhaald is. En verkondig dat ook bij ieder interview dat ik geef.
 • Ik probeer een aanpak, die met deze slechte data, nog enigszins een beeld geeft van hoe zich de verspreiding van het virus voltrekt.

Dat doe ik bij voorbeeld door:

 • Per dag alleen de ziekenhuisopnames te melden van de afgelopen 7 dagen. (En de oudere voeg ik wel toe aan mijn data en grafieken, maar maak ik niet expliciet bekend).
 • Bij alle ziekenhuisopnames een kleine vragenlijst af te laten nemen, waardoor je wat meer weet over de kenmerken van de mensen (geslacht, leeftijd, onderliggend lijden, beroep), en wanneer, waar en hoe ze de besmetting opgelopen hebben. Dan zou ik per week een overzicht maken van die data, die publiceren en die vergelijken met die van de vorige weken.

 

En als ik dan toch bezig zou zijn, zou ik het volgende doen t.a.v. de dagelijkse testen die worden gedaan of mensen besmet zijn. Dat zijn er op dit moment ongeveer 7.000 per dag, waarvan rond de 1% met een positieve uitslag. Daarvan heb ik al gesteld dat een niet gering deel daarvan (of zelfs bijna allemaal) false positives zijn.

Bedenk dat er zich sinds 1 juni ongeveer 150.000 mensen hebben laten testen, waarvan meer dan 147.000 niet positief waren.

Juist omdat je ook met deze testen een indruk wilt krijgen hoe het virus zich verspreidt (neemt het af, neemt het toe, hoe zijn de ontwikkelingen per regio, zijn er specifieke uitbraken?) is de volgende aanpak noodzakelijk:

 1. Als je die test wil laten afnemen dan dien je een korte vragenlijst in te vullen. Dat kan online, via je telefoon, zelfs op de plek waar de PCR-test plaats vindt.

Er is een scala aan software, waarmee je dit eenvoudig kunt doen.

Dit is een vragenlijst met vragen over de demografische kenmerken, beroep en locatie. Plus vragen over de reden van testen. En als men meldt dat men bepaalde symptomen heeft dan worden die vastgelegd, inclusief wanneer dat begon. Ten slotte wordt gevraagd als er sprake zou zijn van Corona, door wie men denkt besmet te zijn en waar.

 

 1. Als de uitslagen van de test binnenkomen dan kan per positieve test beoordeeld worden of het heel waarschijnlijk is dat de persoon in kwestie inderdaad recentelijk met het virus besmet is geworden of niet. Plus dat er gekeken kan worden naar mensen, waarvan je op basis van de vragenlijst zou denken dat ze vrijwel zeker recentelijk zijn besmet.

Je moet dan twee dingen doen:

  • De mogelijke false positives krijgen een “Viability Test”. Het virus wordt op een celkweek gezet en daarbij kan dan vastgesteld worden of die persoon echt anderen zou kunnen besmetten.
  • De mogelijke false negatives krijgen een nieuwe test, omdat wellicht twee dagen later de uitslag wel positief wordt.

Die double check is niet voortdurend nodig. Als men na een paar weken goed door heeft hoe hoog de false positives zijn, dan zouden die tests beperkt kunnen blijven tot mensen, die wellicht tot een cluster van besmettingsgevallen behoren.

 

 1. Elke week wordt een uitgebreide analyse gemaakt van het percentage echt vastgestelde positieve test-deelnemers in relatie tot de kenmerken die zijn vastgelegd (zoals geslacht, leeftijd, regio, beroep, symptomen, en mogelijk moment van besmetting). Eventueel ook specifieke informatie over de echte hotspot waar veel geteste personen vandaan komen.

Juist omdat het rond de 50.000 personen per week betreft, geeft dit een prima inzicht in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus. Zeker als we weer in een situatie komen (en die kans is er zeker in het najaar) dat het virus zich sneller gaat verspreiden.

 

Het voordeel van deze aanpak is ook, dat er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan t.a.v. het contactonderzoek. Ook iets waarvan de GGD tot nu toe de indruk wekt het kwalitatief voldoende onder de knie te hebben, zoals meerdere keren uit de media blijkt.

Ik vind dat alle verantwoordelijken, GGD, RIVM en VWS ernstig tekort schieten dat het bovenstaande niet allang gebeurt. En zeker nu ze zoveel belang hechten aan “het dashboard” wordt het tijd dat ze kennis nemen van een belangrijk principe uit de statistiek “het GIGO effect”.  Garbage in, Garbage out. Dus als de data slecht is dan zullen de conclusies die je dan trekt ook slecht zijn.

Hopelijk gaan ze een keer gebruik maken van externe specialisten, die wel weten hoe je goed data verzamelt en die dan tot spreken krijgt.

 

32 antwoorden
 1. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Beste Maurice,
  Ik ben het helemaal met je analyse eens. Er ontbreekt nog wel een stukje en dat is de berekening van de R0 waarde. Daarvan heeft het RIVM gezegd dat die in het begin lag op 2-3. Na de maatregelen op ca. 1 en in april “Hobbelt tussen 0,7 en 1” (Van Dissel). Ik heb het nagerekend en ik kom t/m maart uit op dezelfde waarden (gebruik makend van de RIVM grafieken), maar vanaf april bereken ik een waarde van 0,4-0,5. Dat kan ook haast niet anders, want met een waarde van 1 (“Het virus ligt op de loer”) zakt het niet af.
  Daarnaast is het natuurlijk zo dat als we te maken hebben met aerosolen (en dus 1 persoon een gebied besmet, dan is er geen sprake van 1:1 besmetting en kun je niet meer rekenen met een R0. Als dan ook nog tijd een factor van betekenis is (een kwartier in dezelfde ruimte ???) dan moet je al haast rekenen met een debiet. Net zoals er hooikoorts waarschuwingen uit gaan: “het is nu even slechte corona tijd, zet je ionisator aan”.
  De grote vraag wordt nu of de media het aandurven om ook het tegengeluid te laten horen. Ik vrees van niet, want dan zullen ze wel gekort worden in de staatsbijdragen! Het is tenslotte publiek geld!

  Beantwoorden
 2. R Reuvers
  R Reuvers zegt:

  Beste Maurice , klopt de link wel ? ik kom van Nederlands in Engels terecht..

  ontzettend bedankt voor je tomeloze inzet !

  hartelijke groet

  Renny Reuvers

  Beantwoorden
 3. Peter
  Peter zegt:

  Spijker en kop.
  Je duidt precies hetgeen mij ook de meeste zorgen baart.
  De luiheid en laksheid van ziekenhuisadminstrateurs, rivm, omt etc. We gooien elke dag miljarden weg en ze hebben er gewoon maling aan.

  Dat de data nu op zich nog steeds rammelt maakt nu niet zoveel meer uit, met of zonder de rammelende data is het virus nu gelukkig zo goed als weg. Alleen een Wallinga die even kan shinen op de NOS om angst te zaaien met de r0, beetje variatie ipv alleen de 2e golf.

  Maar de vraag is

  Als ze dit niet serieus en professioneel kunnen aanpakken..
  Wat zit er dan nog meer in de beerput?
  Lezen en leren ze wel over het virus?
  Wat doen ze überhaupt, lopen ze alleen maar mee aan het handje van de nog grotere landen en instanties a la WHO/EU?

  Ik ben bang dat het erger is dan we denken, getuige al jouw blogs over de aerosols die je maakte aan de hand van (Aziatische) studies en vooral heel veel logisch nadenken en een bizarre werkdiscipline (hele diepe buiging daarvoor)

  Peter

  Beantwoorden
 4. Harm
  Harm zegt:

  Donald Trump houd vanavond een verkiezing toespraak in Tulsa Oklahoma en het vind plaats in een gesloten Amarican Football Stadion.

  Zou dit een Super Spraying Event kunnen zijn ?

  Weet niet hoe zo’n stadion geventileerd wordt maar aan een paar condities wordt wel voldaan, besloten ruimte, veel mensen en ws veel geschreeuw.

  Wellicht interessant om deze gebeurtenis te volgen de komende twee weken

  Beantwoorden
 5. Ito
  Ito zegt:

  Hear hear

  Dick Janssen heeft een paar blogs geleden ook al heel verstandige opmerkingen gemaakt over how to act. En ik zou ook goed doorgaan met rioolwateronderzoek. Is toch de eerste indicator van een versnelling en dan ook nog geografisch gesegmenteerd.

  Beantwoorden
 6. Rosy
  Rosy zegt:

  Maurice, goed werk. Ik ben heel wat gerustgestelder sinds ik je een beetje volg, na een video die ik bij weltschmerz tegenkwam. Ik herken nu de angst bij veel 1,5 meter-mensen om over je ideeën te praten.

  In een reactie op een posting van een paar dagen geleden, werd voorgesteld dat je iets minder het RIVM afkraakt, maar vooral de focus houdt op de inhoud. Daar ben ik het wel mee eens. Het doet me denken aan boekje dat de NRC Next ruim 10 jaar geleden uitbracht: “Gelijk hebben en Gelijk krijgen”. Hoe harder je roept dat je niet gehoord wordt, des te minder geloofwaardiger je wordt als het gaat om de inhoud. Ongeacht de kwaliteit van die inhoud…

  Ik heb recent een vriend verloren toen hij mijn opmerkingen niet kon waarderen over het ontstaan van dit virus en de mogelijke relatie met Gates als mede financier van het WHO en zijn rol als vaccinmaker. Ik denk niet echt dat hij erachter zit, maar zelf het opperen van de stelling dat er een raar luchtje aan zit, was blijkbaar voldoende onze relatie te herzien. Jammer…

  Ik begrijp je frustratie dan ook goed dat er nauwlijks naar je geluisterd wordt. Goed dat je gisteren bij BNR te horen was, dat zal wel een leuke stormvloed aan reacties hebben gegeven.

  Tot slot: Wat ik mis in de huidige cijfers van GGD/RIVM zijn de leeftijden van de huidige overledenen en ziekenhuisopnames. Kun jij die achterhalen en verwerken in je verhaal? En cijfers over herstelperiode van een besmetting? %van ernstige klachten, duur klachten, etc. Dat is waar wij, naast de kans op overlijden, ons natuurlijk wel zorgen om maken.

  Rosy

  Beantwoorden
  • Henri
   Henri zegt:

   Maurice, excuses dat ik je blog vervuil met medisch nieuws. Maar wellicht heb jij contacten in het medische wereldje waar interesse zou kunnen zijn voor dit verhaal.

   Op TEDx van afgelopen woensdag 17 juni gaf Dr. Bruce Patterson, CEO van IncellDX, voormalig hoogleraar Virologie van Stanford University, een verhaal over Covid-19. Door de jaren heeft hij onderzoek gedaan aan HIV, SARS, N1H1 en nu dan Covid-19. Zijn bedrijf doet diagnostische onderzoeken en ze hebben het bloed van honderden Covid-19 patiënten gemeten en de bloedwaarden gevolgd.

   https://www.youtube.com/watch?v=tPMHZiR_htQ

   Beantwoorden
 7. Erwin
  Erwin zegt:

  Waar komt die grafiek vandaan? De cijfers van het RIVM liggen toch vele malen hoger? Dit lijkt een grafiek van een klein (streek)ziekenhuis of zo…

  Beantwoorden
 8. Ward
  Ward zegt:

  Goedemorgen,
  Wie er nou gelijk heeft of niet, team RIVM of team Maurice, de amateuristische manier waarop met data wordt omgegaan ergert me al vanaf begin maart. Dat ze naar buiten treden met conclusies obv van GIGO moet het RIVM zelf weten het is alleen zo jammer dat een belangrijk deel van het beleid hierop is gebaseerd.
  100% besluitvorming obv 50% kennis? Data Analytics in combinatie met AI is een vakgebied net als virologie. Als er vanaf het begin betere data waren gebruikt en die data door experts waren “gekraakt” was er volgens mij veel minder sprake geweest van de 100% besluitvorming met 50% kennis.
  Dit kan nog steeds en gebeurt volgens mij nog steeds niet. Jammer, jammerlijk……

  Beantwoorden
 9. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Een goed stuk wederom. Die data is belangrijk want we baseren er allerlei beleidskeuzes op, die moet top notch zijn maar dat is die niet.
  Wordt daar al iets aan gedaan? Waarom gaat dat zo lastig bij de GGD? Of gebeurt er helemaal niets op dat gebied? Vragen, vragen…..
  Als iets belangrijk is moet je er prioriteit aan geven om de gewenste verandering te maken.
  Helaas Hugo de Jonge lijkt andere prioriteiten te hebben, die is te druk met zijn spoedwet aanpassingen wat me een heilloze weg lijkt en een onnodige aantasting van onze democratie.
  Het zijn voorbeelden van dat we met de beste bedoelingen de problemen vanuit ons eigen wereldje proberen op te lossen. Als er nu wat meer samenwerking zou zijn komt er meer wisselwerking van ideeen wat imb tot betere, minder dure en snellere oplossingen leidt.

  Beantwoorden
 10. Harry
  Harry zegt:

  Diepe buiging Maurice .
  Het is toch in, en in triest dat onze regeringsleiders dit verhaal niet per onmiddellijk publiceren ipv achter de zogenaamde Ab Osterhaus wetenschap aan te lopen . Lands griep deskundige ??? Ook de sencuur door de overheid is verdacht en suggereert een doofpot cultuur , op de werkelijkheid en echte agenda .

  Beantwoorden
 11. Paul
  Paul zegt:

  Dag Maurice,

  Met grote waardering lees ik je artikelen. Alleen met verkenning van verschillende perspectieve komen we verder. De media zijn daarbij helaas niet zo behulpzaam.

  Ik heb een vraag. Ofschoon ik sceptisch ben over tracingapps en dergelijke zag ik wel wat in de infectieradar van het RIVM. Ik heb me ingeschreven, maar al 3 weken is die offline.
  Heb jij een idee waarom het zo lang duurt om het vermeende datalek te dichten?
  Of is er meer aan de hand?

  Paul

  Beantwoorden
 12. Emile Koeleman
  Emile Koeleman zegt:

  Intrigerend zinnetje over de vals positieve testen. Waarom die opmerking dat ze misschien wel allemaal vals positief zijn? Ik ken geen testen met 100% vals positieve uitslagen, jij blijkbaar wel. Maar dan had de RIVM wel gelijk dat testen weinig zinvol is. De betrouwbaarheid van testen hangt af van de vooraf kans. Deze is dus heel laag, waardoor zelfs betrouwbare tests minder betrouwbaar zijn. Dus waar moet je je beleid op baseren?
  Zou je daar meer over kunnen uitleggen?

  Beantwoorden
 13. Peter
  Peter zegt:

  Maurice… Wat is er mis met me.. ik ben maar een leek op dit gebied al acht ik me zelf wel met een goed verstand. De zijn zoveel slimme mensen zou je denken.. Waarom pakken de juiste mensen dit niet op? Ik wordt er ontzettend boos om.

  Beantwoorden
 14. Jesse
  Jesse zegt:

  Maurice, de kaart die je laat zien komt toch niet van de website van het RIVM?
  (ik vind hem daar niet, wel op https://cik.web.rug.nl/).
  Want als de RUG een kaart maakt op basis van data van het RIVM, en daarbij de data niet goed gebruikt, is dat toch niet de schuld van het RIVM?

  Beantwoorden
 15. Simone
  Simone zegt:

  Ik kan me bovendien voorstellen dat je nu veel sneller opgenomen wordt in het ziekenhuis dan tijdens de piek. Dat is ook een factor voor die R0 berekening

  Beantwoorden
 16. Fred
  Fred zegt:

  Hi Maurice

  Kijken jullie toevallig ook naar hoe het registreren en analyseren in andere landen gaat? Zijn landen die het bv veel beter doen en dus echt betere data hebben?

  Beantwoorden
 17. jan van tienhoven
  jan van tienhoven zegt:

  als 1% van het schijnbaar oneindige test budget besteed zou worden aan analyse dan kan je er iets mee. RIVM en de hierachter wegkruipende regering lijken wel kinderen die om een speelgoed als app en testen hebben gezeurd en als het er dan is zich niet gerealiseerd dat er iets zinnigs mee moet gebeuren. Vertel ons welke uitbraak is opgespoord, voorkomen, in de kiem gesmoord. Wat is het voordeel van het dashboard voor de maatschappij als de bestuurders hier zelf niet naar kijken? De overbodigheid van niet functionele knopjes voor straks een schijnwetenschappelijke presentatie die 5- 10 miljard heeft gekost.

  Beantwoorden
 18. Willem Koppenhol
  Willem Koppenhol zegt:

  Iets vertelt me dat bij de GGD’s en/of RIVM de boekdatum- en transactiedatumtellingen door elkaar beginnen te lopen. Zou het kunnen dat de verschillende telsystemen (als combinatie van database en bijbehorende programmatuur) van de betrokken organisaties behoorlijk oud zijn? En dat men, gegeven de huidige situatie, plotseling gedwongen wordt om met die verouderde systemen iets te doen dat men tot maart 2020 nog nooit heeft hoeven doen, namelijk zeer actuele tellingen/datasets produceren?

  Is de WOB m.b.t. verzoeken rondom “corona” nog altijd opgeschort? Het zal tzt heel handig zijn om in een WOB verzoek over de corona data niet uitsluitend de datasets e.d. op te vragen, maar om ook naar de architectuur en documentatie van de betrokken IV/IT systemen door te vragen. Dat zou je wel eens veel meer kunnen vertellen over het hoe en waarom van deze lage datakwaliteit en -actualiteit dan de eigenlijke datasets.

  (Indien gewenst: obv mijn werkervaring bij ZBO’s die precies dit soort technische problemen op grote schaal hadden en hebben wil ik graag meehelpen om een dergelijk onderdeel van een WOB te schrijven. Je hebt mijn email adres indien gewenst.)

  Beantwoorden
 19. Marloes
  Marloes zegt:

  Hallo Maurice.
  Op de site van RIVM staat het aantal positief geteste mensen en dit komt kennelijk volgens hen overeen met het aantal nieuwe personen die positief getest zijn.
  Maar dat klopt niet meer als mensen meerdere keren worden getest. B.v. bij twijfel of om te weten hoe iemand in een verzorgingstehuis benadert moet worden. (beschermd of niet)

  Beantwoorden
 20. MW
  MW zegt:

  Het wordt tijd dat er inderdaad op een andere wijze naar de cijfers gekeken wordt. De Volkskrant meldde dat ongeveer 0.5% van de Covid-patienten overlijdt ~ hoger voor ouderen, lager voor jongeren. Met deze cijfers en de sterftecijfers zou je ook berekenen wat het effect als je de pandemie niet zou inperken. Voor 80-jarigen kom ik op één jaar met sterftekans die bijna 8% is ipv bijna 5%. Dit lijkt enorm, maar de impact op de levenverwachting van deze 80-jarige is 89 dagen. Het zou goed zijn als deze manier van kijken ook meer nadruk krijgt als we maatregelen afwegen

  Beantwoorden
 21. Chiel
  Chiel zegt:

  Beste Maurice,

  U laat een grafiek van gisteren zien van de bekend geworden “nieuwe” ziekenhuisopnames, waarbij van 9 van de 11 opnamen wel een exacte datum bekend is (2 nog onbekend). Is het misschien een idee om met alle juiste datums van de ziekenhuisopnames een grafiek te maken en deze te vergelijken met de grafiek die je krijgt als je de dagelijkse ziekenhuisopnames volgens het RIVM invoert? Als je die twee grafieken dan naast elkaar zet of laat overlappen, zie je de door het RIVM gecommuniceerde dagelijkse aantallen versus de werkelijke aantallen en kun je in 1 oogopslag zien hoe ver ze er bij het RIVM naast zitten in hun communicatie. Oftewel, met hoeveel korreltjes zout we hun berichtgeving mogen nemen.

  Wellicht dat een dergelijke illustratie het RIVM kan dwingen te stoppen met misleidende berichtgeving.

  Als kanttekening:
  De grafiek met juiste datums zal nog aan verandering onderhevig zijn omdat er met terugwerkende kracht data wordt ingevoerd. Omdat op 18 juni nog opnames van maart bekend worden.

  Succes in ieder geval met de analyses die u maakt. Ik ben dankbaar voor de kritische noot!

  Beantwoorden
 22. Kristof
  Kristof zegt:

  De kritiek zoals van Maurice wordt in België stilaan wel toegepast:

  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/overzicht-gemiddeld-89-nieuwe-coronabesmettingen-per-dag-5-overlijdens-en-18-opnames-in-ziekenhuizen~ae2094c9/

  Sinds vandaag telt de Belgische overheid de ziekenhuisopnames op de dag dat ze plaatsvonden en dus niet meer op de dag dat ze gemeld zijn geweest. Dus als er vandaag 20 zijn gemeld waarvan er 11 in het verleden plaatsvonden zijn er maar 9 gemeld.

  Beantwoorden
 23. Cora v aan de burg
  Cora v aan de burg zegt:

  Hallo Maurice,
  Dank voor al het werk wat je doet, zijn zo veel mensen blij mee. Kan jij niet in het RIVM plaats nemen. Dan ontvangen we allemaal de juiste data, zou een goede oplossing zijn. Mvg cora vburg

  Beantwoorden
  • Frans lambers
   Frans lambers zegt:

   Cijfers RIVM volgen nutteloos
   Aantal testen heeft geen lineair verloop
   Aantal doden vanuit ICS onbekend
   Enz
   Volg je eigen cijfers
   En pleit voor zoveel mogelijk plaatselijke afzuiging
   Dat is sterker dan algehele ventilatie

   Beantwoorden
 24. Otto
  Otto zegt:

  Hallo Maurice,

  Duidelijk verhaal. Is het mogelijk om het dagelijks bij te houden en weer te geven op een site? Blijkbaar geeft dat een actueler beeld dan de gevens die het RIVM en de NOS presenteren (t/m morgen).

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *