Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het OMT is om – over de manier van besmettingen

Is de Damdemonstratie een superspreading event? - 9464
Samenvatting van het artikel

In de Volkskrant een uitgebreid artikel over het belang van superspreadevents bij de verspreiding van COVID-19. Twee belangrijke en evenzeer logische conclusies worden helaas nog niet getrokken: het stoppen van de exponentiele groei is primair te danken aan het verbod op bijeenkomsten van groepen mensen, en de 1,5-meterregel doet vrijwel niets.

Lees volledig artikel: Het OMT is om – over de manier van besmettingen

Leestijd: 4 minuten

Het OMT is om – over de manier van besmettingen

In de Volkskrant van vandaag een uitgebreid artikel over het grote belang van superspreadevents bij de verspreiding van het COVID-19 virus.

Het is het verhaal dat ik op 9 april schreef en dat ik ruim een maand geleden nog getalsmatig onderbouwde. De exponentiele groei die we bij COVID-19 zagen kwam door grote en kleine superspreading events. Voor de rest verspreidt het virus zich slechts langzaam.

Op zichzelf ben ik blij dat wat ik nu al bijna twee maanden beweer op basis van mijn data-analyses, nu ook mainstream is doorgedrongen.  Met name omdat Prof. Christian Drosten die conclusies de afgelopen dagen ook is gaan trekken.

Twee belangrijke en evenzeer logische conclusies worden helaas in dit artikel nog niet getrokken:

  • Het stoppen van de exponentiele groei van het virus is primair gekomen door het verbieden van bijeenkomsten met groepen mensen.
  • Het houden van 1,5 meter draagt daar maar heel weinig toe bij (en ik denk zelfs niets).

De enige conclusie die je daaruit kan trekken is, dat we per direct moeten stoppen met de 1.5 meter maatschappij.  Omdat het geen of vrijwel geen bijdrage levert aan de bestrijding van het virus. Het enige dat relevant is, is te zorgen dat er geen superspreading events plaatsvinden. En dat kan je alleen, als je snapt wat er gebeurt en hoe dat dan te voorkomen is (spoiler alert:  ventilatie, ventilatie, ventilatie en hogere luchtvochtigheid)

Nu wil het geval, dat als je goed kijkt naar wat er in het addendum van het advies van het OMT staat dat o.a. gaat over mogelijke verspreiding van COVID-19 via de lucht, je -zij het impliciet- ook hun bevestiging leest van een lucht gedragen besmetting via aerosoles. Kijk maar.

Het begint met de volgende zin, als onderbouwing dat verspreiding door de lucht slechts een kleine rol speelt bij de verspreiding van dit virus:

Het OMT is om – over de manier van besmettingen - 6817

En dat argument hoor en lees ik de laatste tijd vaak. Ook weer gisteren in De Volkskrant en bij OP1, waar o.a. Prof. Voss dat vertelde.

Als je dit argument ontleedt dan kom je tot een opmerkelijke conclusie.

Mazelen gaat door de lucht en heeft een hoge RO tussen de 12 en 18.

En het is natuurlijk logisch dat als een virus door de lucht zweeft, dat je dan in één klap veel mensen kan besmetten. Even logisch is, dat als het om een directe besmetting binnen een straal van 1,5 meter van een geïnfecteerde persoon gaat, dan het dan dus maar met 1, max. 2 personen tegelijk gaat. Als de aanwezigen pech hebben dan maakt die persoon max. 5 slachtoffers.

Een R0 is natuurlijk altijd een samenstelling van allerlei factoren waarop een besmetting plaats vindt. Thuis, op andere plekken, binnen je huishouden, met vreemden.

In dit blog leg ik uit dat je een R0 van 2 kunt krijgen als 99 mensen ieder 1 persoon besmetten en 1 persoon 101. Dat zijn er dan in totaal 99+101=200.

Daar is in de epidemiologie zelfs een maat voor: de z.g.n. dispersiefactor (de verstrooingsparamater)  die wordt uitgedrukt met een K (Kappa). Als die waarde 1 is dan besmet ieder besmet persoon in gelijke mate anderen. Dus bij een R0 van 2 besmet ieder besmet persoon 2 andere personen.

Als die dispersiefactor b.v. 0,1 is dan is maar een heel klein deel van de besmette personen verantwoordelijk voor het overgrote deel van de besmettingen. En dat is nu precies wat bij Covid-19 het geval is.

De enige vraag die dan nog resteert is hoe de besmetting verloopt tijdens superspreading events (die samen dus verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de grote uitbraken wereldwijd)?

En dat antwoord staat impliciet in dit advies van het OMT en is ook af te leiden uit de woorden van Prof. Voss.

Als het virus door de lucht gaat (zoals bij mazelen) dan zal er een R0 zijn die heel hoog is. (en nogmaals, dat lijkt me een heel terechte conclusie).

We weten dat bij het koor dicht bij Seattle 1 persoon 52 andere personen heeft besmet.

Laten we de woorden van Prof. Voss en dit advies van het OMT, nog even goed op ons laten inwerken.

Denkt u dat die 52 personen besmet zijn doordat ze allemaal zo dicht bij die ene persoon zijn gekomen zodat ze besmet zijn geraakt? Of denkt u dat het gekomen is omdat het Covid-19 virus een tijd door de lucht zweefde en 52 mensen blijkbaar zoveel hebben ingeademd dat ze besmet werden?

En laten we ook nog even in ons denken meenemen de 1.000 bemanningsleden van twee marineschepen en de uitbraken in Mulhouse, Kuala Lumpur en Daegu waarbij tussen de 1.000 en 3.000 mensen zijn besmet.

Als men nota bene zelf stelt dat een hoog aantal besmette personen betekent dat er sprake is van een besmetting via de lucht, dan moet je wel hele grote oogkleppen op hebben, als je dan toch beweert dat die grote aantallen besmettingen bij één gelegenheid te wijten zijn aan het directe contact met één- of en handjevol personen, die anderen kon(den) besmetten.

Podcast

Gelukkig dat Prof. Dorsten in zijn podcast van donderdag precies dit onderwerp beschrijft en dus ook aangeeft dat het via de lucht moet zijn gebeurd. Dat maakt de kans kleiner dat de wetenschappers van het OMT volharden in de onhoudbare stelling dat er geen bewijzen zijn voor de aerosolen verspreiding van het virus.

En als je dan opnieuw logisch naar al het onderzoeksmateriaal kijkt dan kan je geen andere conclusie trekken dat dit het vroegtijdige einde betekent van de  1,5 meter maatschappij. Nu is alleen de vraag  hoe groot de draaicirkel is van RIVM en de regering. Dus hoe lang het duurt dat zij dat ook zullen erkennen. Besef dat het de economie en samenleving, iedere dag dat het langer duurt, heel veel geld kost. In mijn laatste (door Youtube verwijderde) interview zei ik “Er is ons een wurgslang van 1,5 meter om de nek gelegd”.

Laten we nu eindelijk het virus bestrijden met het juiste instrumentarium. Dat is veiliger (geen onverwachte uitbraken) en met minder schade voor economie en samenleving.

P.S. In 1977 werden 38 van de 54 personen besmet die 5 uur lang in een stilstaand vliegtuig hadden gezeten terwijl de luchtcirculatie was uitgeschakeld. Niet veel fantasie meer nodig toch, om te beseffen dat dit ook door de lucht is gegaan.

U heeft zojuist gelezen: Het OMT is om – over de manier van besmettingen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963