De belabberde data van het RIVM

Op weg naar een dashboard!?

Met veel aplomb is het dashboard aangekondigd, dat een beter inzicht moet bieden in de ontwikkeling van het virus. Op basis daarvan zou er dan een gericht beleid gevoerd worden.

Op zichzelf lijkt me dat een prima idee. Wel een beetje laat, want we zijn al bijna 3 maanden in deze crisis en die heeft alleen al voor de economie ca. 100 miljard gekost. Maar wat me veel meer zorgen baart is de kwaliteit van de data.

Want wat het RIVM op dat punt tot nu toe presteert, geeft je weinig vertrouwen in wat er in dat dashboard komt.  Want er is een gezegde bij dataverzameling: garbage in, garbage out.

 

De zieke ziekenhuisopnamecijfers

Dagelijks zien we op de site van de RIVM de actuele cijfers van het aantal doden en ziekenhuisopnames. En dan ook nog in vergelijking tot gisteren of vorige week. Dat geeft dan een soort van gevoel welke kant het opgaat. Tot voor kort bracht de NOS die cijfers ook elke dag.

Als je naar de dagrapporten van het RIVM kijkt, dan zie je bij voorbeeld deze grafiek over de gemelde sterfte.  Deze is van 20 mei.  Geel zijn de nieuwe overlijdensgevallen.

Duidelijk is te zien dat een niet gering deel van de in het nieuws van 20 mei gemelde sterfte, personen zijn die eerder zijn overleden (de gele kleur). Drie zelfs in de maand april.

Bij de overzichten van de ziekenhuisopnames gebeurt dat in een nog sterkere mate

 

Zo zien we in een grafiek in het overzicht van het RIVM van 4 april, dat er op 28 februari  NUL ziekenhuisopnames waren. Inmiddels is uit de grafiek af te leiden dat het op 28 februari ACHT waren. Dus bij de meldingen in de afgelopen 7 weken zijn die oude 8 gewoon mee opgeteld.

 

Nog één: op 18 mei werd door RIVM (en het NOS Journaal) gemeld dat er 24 nieuwe ziekenhuisopnames waren. Maar als je naar de verantwoording kijkt, dan blijken 13 van die 24 opnames, 6 tot 8 weken oud!

Als je nu op de website van het RIVM gaat kijken, dan staatbij  18 mei nu op 11 ziekenhuisopnames, dus 13 minder dan op 18 mei werd gemeld. Maar wie weet hoe dat aantal in de komende tijd nog verandert?

En zo gaat het maar door als je de data analyseert. Peter van der Nat, die dit alles heeft uitgezocht, heeft deze grafiek gemaakt met het aantal ziekenhuisopnames voorafgaande aan 18 maart, die door het RIVM zijn gerapporteerd op 4 april en op 19 mei.

Op 4 april stonden er in het overzicht van het RIVM 774 ziekenhuisopnames vermeld, die voor 18 maart hadden plaatsgevonden.  Op 19 mei was dat aantal gestegen naar 1234 ziekenhuisopnames. Dus 461 oude ziekenhuisopnames zijn meegenomen in de bekendmaking van de ziekenhuisopnames tusssen 4 april en 18 mei….

Ziekenhuisopnames, de basis voor de R0 berekening

Ziekenhuisopnames is heel belangrijke informatie, omdat het RIVM haar berekening van het reproductiecijfer baseert op juist die ziekenhuisopnames.

Men vergelijkt het aantal ziekenhuisopnames van vandaag met die van 4 dagen geleden. Dat is de basis voor het R0 cijfer dat eens per week aan de Tweede Kamer werd getoond.

Als je goed kijkt dan zie je op de blauwe staafjes boven in een grijs vakje. Dat is blijkbaar een inschatting op basis van “rapportagevertraging”.  Plus dat bij de presentatie aan de Tweede Kamer op 7 mei de grafiek ook nog gebaseerd was op de data tot en met 1 mei.

Ik stel vier belangrijke vragen. Die volgens mij door journalisten aan het RIVM zou moeten worden gesteld en door kamerleden aan de regering?

 • De ziekenhuisopnames en de daarvan afgeleide reproductiefactor zijn de belangrijkste indicatoren om zo goed mogelijk te volgen hoe het gaat met de besmetting in Nederland van Covid-19. Hoe kan het zijn dat we bijna 3 maanden na de start van deze pandemie nog steeds niet in staat zijn de juiste cijfers per dag te verzamelen. Hoe moeilijk moet het zijn om te organiseren dat het RIVM elke dag de juiste cijfers krijgt?
 • Wat is de waarde van de actuele reproductiefactor als de basisdata zo achterlopen en een deel van de cijfers inschattingen zijn?
 • Wat hebben nu eigenlijk die cijfers die het journaal iedere dag meldde over de ontwikkeling van het aantal overleden en ziekenhuisopnames voor waarde, als iedere dag een niet gering deel op oude informatie berust?
 • Wat voor vertrouwen moeten we hebben in de kwaliteit van de data, die het dashboard Hugo de Jonge moeten gaan voeden?

 

Per gemeente, hetzelfde laken, hetzelfde sjofele pak

De geodienst van de RUG heeft een mooie interactieve actuele kaart gemaakt van de cijfers per gemeente. Daar kan je o.a. zien hoe de ziekenhuisopnamen de afgelopen tijd was per gemeente.

Dit is de kaart van 28 mei.

De weektoename dus van de ziekenhuisopnames per gemeente.

Maar zijn dit nu echt de ziekenhuisopnames van de afgelopen 7 dagen of zijn het de ziekenhuisopnames zoals ze de afgelopen 7 dagen zijn binnengekomen, ook als ze verder in het verleden zaten?

Het antwoord is makkelijk te raden. Op deze kaart ziet u niet de ziekenhuisopnames die de afgelopen week plaats vonden, maar de ziekenhuisopnames die de afgelopen week in het systeem terecht kwamen, hoe oud ze ook waren.

Op deze kaart staan in totaal 70 nieuwe ziekenhuisopnames. Maar van die 70 hebben er maar 21 echt ded afgelopen week plaatsgevonden. De rest zijn ouder!

Wat heb je er dan aan als je wil weten wat het risico is van het besmet worden in een bepaalde gemeente? Neem Maastricht. Daar werden de afgelopen 7 dagen 3 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Maar welke daarvan waren echt de afgelopen 7 dagen en welke van de weken ervoor? Het kan zijn dat er in het echt 0,1,2 of 3 nieuwe ziekenhuisopnames deze week waren in Maastricht.

Wat is dan de waarde van die informatie en die kaart? In ieder geval weten we zeker dat het over het geheel dus beduidend beter gaat dan deze kaart aangeeft.

 

Nog meer problemen bij de berekeningen van de reproductiefactor

En dan is er is nog een probleem met de registratie van de ziekenhuisopnames. Beeld je even in. Het is 1 april en je hebt als arts een patiënt waarvan je denkt dat die eigenlijk naar het ziekenhuis moet. Maar je weet hoe overvol het daar is. Wat doe je dan?

Het is inmiddels 28 mei. En je staat als huisarts voor dezelfde beslissing. Maar nu weet je dat het niet overval is in het ziekenhuis. Verwijs je die patiënt dan niet makkelijker naar het ziekenhuis dan 7 weken geleden?

Laten we zeggen dat er om die reden nu 25% meer patiënten naar ziekenhuizen worden gestuurd……

Dat betekent dus dat de R0 toeneemt. Maar niet omdat het aantal besmette personen is toegenomen. Je meet vooral de veranderingen in de overwegingen van huisartsen.

 

Van Dissel liet op 20 mei tijdens zijn presentatie deze grafiek zien

De bedoeling was om aan te geven dat we kijken in een achteruitkijkspiegel, waarbij de ziekenhuisopnames gemiddeld ongeveer 14 dagen na de besmetting plaats vinden. Dus de Reproductiefactor heeft sowieso al een “vertraging” van 14 dagen.

Maar wat is die achteruitkijkspiegel waard, als de cijfers vervolgens zo onbetrouwbaar zijn. Eigenlijk had er nog een melding in de  achteruitkijkspiegel moeten staan.

 

Hoe is een goed beleid te voeren als je informatie waarop je baseert zo slecht is?  In één van de grootste crises uit onze vaderlandse geschiedenis!

Wanneer nemen degenen, die verantwoordelijk zijn in ons land nu eindelijk echt hun verantwoordelijkheid?

38 antwoorden
 1. Arnold
  Arnold zegt:

  Niet voor niets staat Nederland op plek 5 van meeste oversterfte per M inwoners. Lezen we over de US waar het ‘heel erg’ is, maar die staan op plek 11 per M inw.

  Beantwoorden
  • Harmen de Bondt
   Harmen de Bondt zegt:

   Niet erg overtuigend om 52 staten ( sommige hebben nauwelijks besmettingen, andere hebben verre erg de hoogste ter wereld)te vergelijken met Nederland…en dan te zeggen dat wij het slecht doen. New York en Californië beide vele malen meer inwoners dan Nederland doen het 10x slechter wanneer je het aantal doden bekijkt per 1 miljoen inwoners.

   Beantwoorden
 2. Frans
  Frans zegt:

  Wat een rare grafiek voor de Re zeker in de beginfase. Immers de invloed van ieder opdat moment besmet persoon, heeft een potentie om een ander persoon te besmetten. Wat ook typisch te noemen is, is dat de Re is vast gesteld vanaf 17 feb. Terwijl de eerste publiekelijk verkrijgbare data pas vanaf 27 feb begint te lopen. Waardoor we pas beeld krijgen over de verspreiding vanaf 27 feb. Ookal hebben deze infecties in het verleden plaats gevonden kunnen we ze niet 1 op 1 terug plaatsen in de tijd. Immers de aanjaagfase is varriabel.

  Beantwoorden
 3. Frans
  Frans zegt:

  Wel is hier het moment van de lockdown, goed te zien, en zien we enigsinds 14 dagen er na de invloeden van de maat regelen. Deze in vloeden zijn beter zichtbaar op een logaritmische schaal. Maar we kunnen waarnemen dat er binnen het maatregelen pakket iets heeft gezeten dat een negatieve uitwerking had. En dat deze negatieve uitwerking groter is als het resultaat van de positieve uitwerkingen. Heelaas leid de ingetekende onzekerheids marge af van deze conclusie.

  Beantwoorden
 4. Frans
  Frans zegt:

  Dan het laatste op vallende fenomeen op 16 maart gaat de Re door de 1 lijn.waar na hij niet meer er boven komt. De Re in de grafiek stopt op 20 april waarna deze in de praktijk de route van de onderste in getekende onzekerheid gaat volgen. De onzekerheid in de data aan het begin en het einde van de grafiek is overigens belachelijk groot gekozen. Een Sd van 2.0 op een g eerapporteerde data van 3 of meer cijfers achter de komma.

  Beantwoorden
 5. Willem Tittse
  Willem Tittse zegt:

  Helder verhaal. Wat mij op een bepaald moment opviel bij de verdeling van de IC bedden is, dat op het moment dat defensie voor registratie en indeling ging zorgen, niet alleen het een stuk beter en overzichtelijker toe ging, maar ook dat naar boven kwam dat de discipline, die kwaliteit waarborgt, ontbrak bij de ziekenhuizen. En juist die strakke discipline in verslaglegging ontbreekt dus nog steeds bij het rivm helaas. Wellicht om ook bij het rivm een plaats in te ruimen voor defensie, evenzo bij het OMT.

  Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Er zijn 2 bedrijfstakken die leren om van niet iets te maken in zo kort mogelijke tijd dat is defensie en evenementen business. Vooral die laatste zit verlegen om werk dus zie win win. Maar voor personeels zaken is het altijd moeilijk om “andere” te herkennen als grkwalificeerd.

   Beantwoorden
 6. tweedletweet
  tweedletweet zegt:

  Even over dat plaatje/dasboard.
  er staat een loop in voor 14 dagen.

  Infectie – klachten 5 dagen.
  klachten – huisartsenbezoek 7,7 dagen.
  huisartsbezoek – ziekenhuisopname 7 dagen
  Daar vind een verwijzing terug naar R van 14 dagen.
  Maar tel ik dit allemaal bij elkaar is er sprake van 19,7 dagen.
  van klachten naar IC-opname wordt 9,2 dagen geteld, maar als ik de losse factoren tel kom ik op 15,7 of 16,7 dagen.

  Helaas zijn zelfs de simpele optelsommen niet haalbaar in het dasboard zo te zien.

  Beantwoorden
  • Marco
   Marco zegt:

   Denk dat jij het niet helemaal begrijpt. Het is gemiddelde per stap en niet elke stap hoeft plaats te vinden. Dus de som die jij ziet is geen som. Om die reden is kennen van context wel belangrijk voordater kritiek ge-uit word.

   Beantwoorden
  • Pjotr
   Pjotr zegt:

   Dit zag ik en velen met mij al een maand eerder aankomen. Dit gebeurt ook bij een gewone griep. De laatste vijf jaar gemiddeld 6.000 doden en meestal daarna drie weken een ondersterfte. Omdat de oversterfte dit jaar wat hoger ligt zal de ondersterfte een of twee weken langer aanhouden.

   Beantwoorden
 7. Egge
  Egge zegt:

  Ha Maurice,

  we denken langs dezelfde lijnen. Al verwoordt jij het wat krachtiger dan ik. Als data scientist ben ik geen expert van virussen, maar over dit sturen op basis van onvolledige data verbaas ik mij al maanden. Een belangrijke motivatie om een stichting op te richten. Tot nu toe geen applaus van de beleidsbepalers en zelfs weinig toenadering. Kijk gerust eens op onze website (stichting.coronainkaart.nl). Wellicht dat het ons helpt de krachten te bundelen.

  Veel groeten, Egge

  Beantwoorden
  • Kees
   Kees zegt:

   Nice ism met freedom.nl, i like it. Mag ik vragen hoe je weet dat het onvolledig is? Ken jij de inhoud van de datasets van RIVM dan hoor ik dat graag namelijk! En weet je of er geheel gestuurd word op basis van die data? Of is het een aandeel? Mij is dat namelijk niet duidelijk?
   Het lijkt me sowieso goed om gezamelijke data te hebben. Vrees alleen dat je bij beleidamakers niet aan het goede adres bent ivm privatisering van de zorg.

   Beantwoorden
 8. remko scheffer
  remko scheffer zegt:

  Dag Maurice,

  Goed stuk weer, het is inderdaad op z’n zachtst gezegd jammer wanneer data onhandig worden gepresenteerd terwijl er zulke belangrijke beslissingen op worden gebaseerd. Of denk je dat daar in het OMT intern wel nog mee rekening wordt gehouden bij beleidsmaatregelen? Helemaal gek zijn die mensen natuurlijk ook weer niet hoop ik. Maar ik vind het dan op de een of andere manier dan weer niet heel erg geruststellend dat ik een auto uit de jaren ’60 zie in de afbeelding, want ik vind dat nogal knullig ogen, dat had ikzelf in ieder geval niet laten gebeuren.

  Ik heb een prangende vraag die ik al eerder op een andere plek heb proberen te stellen: is een realistisch beeld te schetsen van de situatie waarin we ons zouden bevinden wanneer we als land helemaal geen maatregelen zouden hebben getroffen? Ik vraag dit omdat de roep om de totale opheffing van de lockdown door deze en gene steeds luider wordt zonder dat er iets wordt gezegd over hoe het dan verder zal verlopen maar ik vind dat zo’n eis dan wel gepaard moet gaan met onderbouwing, een plan gebaseerd op de wetenschap dat we dan kortstondig door een hele heftige periode zullen gaan die ook net als de lockdown grote consequenties zal hebben voor het land. Alleen is dus de vraag hoe groot die consequenties zullen zijn. Heb jij tijd om hieraan een topic te wijten?
  Daarbij vind ik in elk geval 1 ding erg interessant: ik vraag me af of het sterftecijfer dan behoorlijk zal verslechteren omdat als iedereen ziek is er a) niet voldoende zorg beschikbaar is (ziekenhuizen worden overspoeld) en b) dat mensen veel zwaarder ziek zijn omdat ze veel meer virusdeeltjes binnen zullen krijgen dan nu want ook hier horen we maar weinig over. Dat zou namelijk deels kunnen verklaren waarom dit virus op andere plekken in de wereld slechtere sterftecijfers laat zien dan bij ons.

  Het zou mooi zijn als van dit scenario ook een duidelijke schets gegeven kan worden zodat de ergste sceptici van de lockdown in zijn algemeenheid gaan beseffen dat ze zich dan wel iets op de hals halen (uiteraard is dit een theoretische exercitie aangezien de lockdown niet geheel zal worden opgeheven, maar zelfs als dat wel zou gebeuren zullen de meeste mensen uit zichzelf en langdurig grote evenementen blijven mijden). Tot nu toe heb ik alleen een stuk van Sweder van Wijnbergen in de NRC hierover gelezen en dat bleef nogal aan de oppervlakte. Sweder was overigens ruimhartig voorstander van een lockdown omdat hij niets doen als alternatief als veel kostbaarder voor de maatschappij inschatte.

  Vooralsnog ben ik zelf de laatste weken veel optimistischer gestemd over de toekomst dan in maart en april omdat het met de kennis van nu er op lijkt dat het makkelijker is dan gedacht om het virus te beteugelen en dat de economie ook veel minder schade hoeft op te lopen dan waar op dit moment rekening mee wordt gehouden. Met precisie-maatregelen kunnen we vooruitkijkend, en dus zonder achteruitkijkspiegel, door de crisis heen navigeren!

  Beantwoorden
  • Keijzer
   Keijzer zegt:

   Ben het helemaal met u eens.

   Of het nu ons uitkomt of niet, je kunt geen blik intensief care personeel opentrekken en de opschaling met het inschakelen van artsen en verpleegkundigen uit de rest van het ziekenhuis, moest nu wel, maar heeft een enorme impact op de reguliere zorg gehad en op de verzorgers zelf.

   Wat je ook doet, je zult dat inderdaad altijd in de calculaties moeten meenemen en hier eerlijk over communiceren. Nu al zal men mensen met nihil kans op herstel niet eens in IC opnemen. Loop je te hard vooruit en er komt weer een onbeheersbare grens in zicht, dan zul je overlijdens moeten accepteren, die niet terecht kunnen op de IC, ook al hadden die een reële kans op herstel.

   Verder zou het prettig zijn om de inhoud van de analyse van de expert over aerosolen in een video hier, die een ander beroep heeft gekozen en danser nu is, eens goed op een rijtje te krijgen. Vit C, D en zink voor wie wanneer precies. Rekening houdend met overgewicht, hart- en vaatziekten. Plus dat Trump-middel. Niet voor mensen met hart- en vaatziekten in elk geval, maar er moet een middel zijn zonder de component, die het middel erger dan de kwaal maakt voor mensen met hart- en vaatziekten.

   Verder kom je heel merkwaardige dingen tegen in de Zorg. Een familielid, nog jong is visueel gehandicapt. Die komt met een blindenstok aan en een mondkap. Zeggen ze in de tent waar bezoekers doorheen moeten voor ze het ziekenhuis betreden, dat die kap voor hun een teken is dat hij Corona heeft. Dan gaat je licht toch uit. Hij komt notabene voor bloedafname vanwege ongevraagd en onbedoeld afvallen. Een test of hij Corona heeft gehad, kon niet eens aan dat lab formulier toegevoegd worden! Eerder kon er in het ziekenhuis ook geen mensen naar binnen die een mondkap droegen. Wat dan als je een lange katoenen col over je neus trekt? Het gezonde verstand is toch teveel zoek. Dat gebeurt ook met BOA’s. Het is zo’n Oost Europese manier van doen van voor de val van de muur. Notabene betreft dit een ziekenhuis die recent in het nieuws kwam, omdat bezoekers daar besmet raakten met het Coronavirus.

   Beantwoorden
 9. Walter
  Walter zegt:

  En gaat deze data nu als input feed het geheime, verborgen, alom geroemde wiskundige model in van professor Wallinga met als uitkomst dat we vooral anderhalve meter uit elkaar moeten blijven?

  Beantwoorden
 10. Peter Lakeman
  Peter Lakeman zegt:

  Geachte mijnheer de Hond,

  Het is wel duidelijk dat de cijfers van t RIVM niet in orde zijn.
  Ziekenhuis admin is kennelijk traag en of die correct is is niet duidelijk.
  Het kan ook anders.
  Beleid dmv of op basis van echte wetenschappelijke metingen.
  Wat vindt u van de metingen op basis van rioolwaarden?
  Ik vermoed dat indien goed, op de juiste representatieve plek, vaak genoeg gemeten wordt er veel nauwkeuriger data beschikbaar wordt.
  Wat vindt u daarvan ?

  Beantwoorden
 11. René Klever
  René Klever zegt:

  De enige juiste conclusie die ook Maurice helaas niet trekt is dat deze data ruimschoots aangeeft dat er helemaal geen griepgolf meer is. Het is voorbij.

  Beantwoorden
 12. Floor
  Floor zegt:

  Helder artikel, dank weer!

  Typo laatste zin van een-na-laatste alinea; Crisis, geen crises.

  Blijf jouw woord verspreiden Maurice! Jij hebt een breed posium te bereiken als wakkere en gewaardeerde BN-er.

  Floor

  Beantwoorden
 13. Simon
  Simon zegt:

  Dit vind ik een hele goede analyse en sluit wel aan bij het gevoel dat ik meestal overhoud aan een bezoekje aan de website van het RIVM: er wordt weinig informatie gegeven en je kan er niks mee. Het CBS rapporteert minder over de kwestie maar je hebt er meer aan: zo weten we dat er al 2 weken minder mensen sterven in Nederland dan normaal.

  Beantwoorden
 14. Bert
  Bert zegt:

  Uteraard is ook dit weer mijn persoonlijke mening.
  Ik vraag mij serieus af. Als we nu zien dat er enkele mensen in heel nederland per dag overlijden aan covid en ook slechts enkele mensen in het ziekehuis worden op genomen. Beide ernstig genoeg voor deze mensen en hun dierbaren.
  Als we deze cijfers objectief zetten naast alle andere reden voor ziekenhuis opname en overlijden. Hoe verhouden deze getallen zich daar dan mee?
  Gaan we vanaf 1 september nu dagelijks in elke nieuwsuitzending een opsomming krijgen als:
  covid 5 opnames, 3 doden
  verkeer 10 opnames, 5 doden
  kanker 12 opnames, 6 doden
  hartfalen 10 opnames , 4 doden
  griep 5 opnames, 2 doden
  zelfdoding 3 doden

  Al deze oorzaken en nog vele andere gevallen zijn naar mijn gevoel niet minder erg en zouden een hoop mensen pijnlijk bewust houden van de realiteit van het leven en hen ook goed bang en stuurbaar maken.

  Uiteraard zijn dit fictieve getallen maar ook is dit waar we naar toe willen?

  Beantwoorden
 15. Rob
  Rob zegt:

  Het persbericht dat het rivm gisteren plaatste kwam ook niet overeen met de achterliggende gegevens. Ze hadden het over 8 ziekenhuisopnames, maar in de grafieken en tabellen staan er maar 3 (nieuwe gevallen) vermeld. Ook in de grafieken van de provincies zijn maar drie opnames terug te vinden.

  Beantwoorden
 16. Dennis Holland
  Dennis Holland zegt:

  Situatie 2 juni in procenten.

  Zweden (Geen gedwongen opsluitingen, geen lockdown, geen angst of paniek maar bescheiden en goed doordachte maatregelen)
  Inwoners 10094248
  Getest en positief Covid-19 37814 (ca.0,37%)
  Overleden 4403 (ca. 0,04%)

  Nederland (paniek, angst en leugens zaaiende regering. Politiek belang verheven over wetenschap, eerlijkheid, redelijkheid en moed)
  Inwoners 17131827
  Getest en positief Covid-19 46750 (ca. 0,27%)
  Overleden 5981 (ca. 0,03%)

  Verenigde Staten (paniek, angst en leugens zaaiende regering. Politiek belang verheven over wetenschap, eerlijkheid, redelijkheid en moed)
  Inwoners 330846486
  Getest en positief Covid-19 1811277 (ca. 0,55%) (note: De VS heeft enorm ingezet op testen, al is deze slechts in 50% van de gevallen mogelijk betrouwbaar.)
  Overleden 105147 (ca. 0,03%)

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Deze cijfers zeggen niets.
   Alleen het aantal inwoners zal (ongeveer) goed zijn. De rest van de cijfers zijn afhankelijk van het testen en de registrate van de overledenen.
   Plus dat er zulke grote verschillen per regio, provincie zijn dat het een nietszeggend gemiddelde is, als de cijfers wel goed zouden zijn.

   Beantwoorden
 17. mary tjong
  mary tjong zegt:

  Beste Maurice, op deze site ; https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers zie je onderaan een staafgrafiek. Tot week 12 zie je de verschillende kleuren van de verschillende influenza die er heerst. Vanaf week 12 tot week 20 is alles lichtblauw. (sars2 covid). Je zou dan toch verwachten dat de groene balkjes doorlopen met daar bovenop de lichtblauwe covidcijfers?? Ik dacht, gezien de afgelopen 20 jaar, dat elk jaar de influenza pas rond week 20 stopt. Waar zijn deze cijfers dan? Ik heb de Covidlijn gebeld, die weten het niet, het RIVM weet het niet en verwijzen door naar de GGD en de GGD schuift mij af en geeft mij een email van iemand die niet aanwezig is. Het is toch niet mogelijk dat er alleen maar vanaf week 20 luchtweginfecties zijn gemeten bij covid19 patienten? Vallen de griepcijfers daar dan ook onder? Als dat zo is dan klopt het beeld en de cijfers toch niet? Wellich zie ik het niet goed, dus ik dacht ik vraag het. Met vriendelijke groeten, mary tjong

  Beantwoorden
 18. Plaatsman
  Plaatsman zegt:

  Quote “Wat heb je er dan aan als je wil weten wat het risico is van het besmet worden in een bepaalde gemeente? Neem Maastricht. Daar werden de afgelopen 7 dagen 3 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Maar welke daarvan waren echt de afgelopen 7 dagen en welke van de weken ervoor? Het kan zijn dat er in het echt 0,1,2 of 3 nieuwe ziekenhuisopnames deze week waren in Maastricht” Unquote
  Je weet dat er een vertraging in de meldingen zijn, dus het kunnen er dus in het echt ook 3,4,5 of nog meer zijn.

  Beantwoorden
 19. markv
  markv zegt:

  Begin maart werd pijnlijk duidelijk dat deze overheid en het RIVM niet serieus te nemen zijn. Toen was namelijk al bekend dat ook aerosols boosdoeners zijn. Op 9 maart werd in de South China Morning Post gereconstrueerd hoe een buspassagier in China 8 anderen aanstak, waaronder twee die 4.5 meter voor hem in de bus zaten… Maar minister Bruins verkondigde daarna nog doodleuk op tv: “een knuffel moet gewoon kunnen”.

  Inmiddels zijn we bijna 1 miljoen besmettingen (5.5% van de bevolking), 10.000 doden en 12.000 ziekenhuisopnames verder. Cijfers van resp. Sanquin, CBS en RIVM.
  In plaats van tijdig een voorbeeld te nemen aan Hong Kong (7.5 mio inwoners, 4 doden) of Zuid-Korea (51 mio inwoners, 280 doden) hebben ze zich hier vooral uitgeput in gelikte, marketingachtige persconferenties.

  Beantwoorden
 20. R.M.Serlé
  R.M.Serlé zegt:

  Volgende week wordt het tropisch. In de verpleeghuizen mag de ventilatie dan niet aan van de Directies, dat wordt een ramp!

  Beantwoorden
 21. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  NRC reconstructie vab 20 juni 2020 over de gebrekkige Nederlandse aanpak t.a.v. de coronacrisis maakt één ding erg duidelijk: er moet zo snel mogelijk een onderzoek komen naar en geleerd worden van de gebrekkige werkwijzen van het RIVM en GGD. Ben erg geschrokken van hun amateurisme/ burocratie. Terugkijkend hadden we vele slachtoffers kunnen voorkomen en de economische gevolgen kunnen beperken.

  Ik weet uit ervaring dat het trage, amtelijke organisaties zijn, maar dat ze zelfs tijdens een crisis niet doortastend kunnen optreden en niet eenduidig kunnen communiceren is stuitend om te lezen.

  Beantwoorden
 22. Monkee
  Monkee zegt:

  Op 18 juni meldde het RIVM:
  Positief geteste personen 49319 (+132)
  op 19 juni volgde: 49426 (+116)
  Volgens mij is 49426-49319=107, geen 116.

  op 20 juni: 49502 (+91)
  moet zijn +76

  op 21 juni 49593 (+98)
  in plaats van 49593 -49502 = +91
  enzovoort. Zelfs eenvoudige sommetjes zijn onnavolgbaar.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *