COVID-19 heeft griep!

Het wordt steeds duidelijker dat COVID-19 dezelfde verspreidingspatronen kent als influenza. Daar kunnen we veel uit leren, als we bereid zijn om de data ook serieus te bekijken. Plus dat we daardoor ook weten dat het in heel West-Europa en Noord-Amerika in de komende maanden tot veel minder besmettingen zal leiden. (En in het najaar wel weer kan opduiken).

De grote uitbraken boven 30 gr noorderbreedte

De grote uitbarstingen van COVID-19 tussen januari en half april vonden plaats in de gebieden waar de griepgolven zich alleen in de winter bevinden.  (Alleen boven 30 graden noorderbreedte kennen we de griepgolven, die zich alleen in de wintermaanden voordoen. Ten zuiden ervan zien we andere patronen; dan is het tijdens regenseizoenen). De grote griepgolf in 2017/2018 in Nederland duurde tot en met week 20 (dus begin mei).

Dit is het overzicht van de griep in Nederland van de afgelopen 5 jaar.

Boven de 30 gr. NB in China is de jaarlijkse griepgolf tussen december en maart.   Wuhan ligt ook in dat gebied.

Bij het vergelijken van het verspreidingspatronen van influenza en COVID-19 zijn twee punten van groot belang om mee te nemen:

 • Bij influenza is het zo, dat bij iedere nieuwe variant die er jaarlijks komt, er al een behoorlijk deel van de bevolking immuun voor is, door blootstelling aan eerdere varianten uit het verleden. Bij COVID-19 is dat niet het geval.
 • Normaliter zien we het influenzavirus in West-Europa en het noordelijk deel van de VS al aan het begin van de winter opduiken. Dat duurt dan tot ergens tussen week 10-15.  De griepgolf van 2017-2018 duurde heel lang (circa 16 weken). COVID-19 dook pas relatief laat in de winter op (rond week 6).  16 weken daarbij opgeteld is week 22 (die week eindigt eind mei).

Door in te zoomen op de griepgolf van 2017 -2018 en te vergelijken met de cijfers die we nu van COVID-19 hebben kan het bovenstaande goed geïllustreerd worden.

Naast de oversterftecijfers van de griepperiode uit 2017-2018 is via Peil.nl begin mei 2018 aan de respondenten gevraagd of men de afgelopen 8 maanden griep heeft gehad. Op basis van de antwoorden schatten we dat dit percentage bij mensen onder de 65 jaar 25% is en boven de 65 jaar 15%.

Als we die cijfers combineren met de oversterfte per leeftijdsklasse in 2017-2018 kun je een schatting maken wat tijdens de griepgolf van 2017-2018 de IFR is geweest. De IFR is dat percentage van de besmette personen, die overlijdt aan die ziekte. (Infection Fatality Rate).

Dat kunnen we ook doen met de oversterfte van COVID-19 tot en met week 22 (dat zijn de cijfers die door het CBS zijn vastgesteld). De verantwoording voor de IFR, die we hanteren treft u hier aan.

En dan zien we het volgende:

 

Als we alleen de totalen per leeftijd bekijken dan zijn de overeenkomsten zeer opvallend.  De IFR per leeftijdsklasse bij influenza in 2018 en COVID-19 lijken behoorlijk op elkaar. Alleen als we de uitsplitsingen bekijken naar geslacht zien we dat bij COVID-19 mannen meer slachtoffer worden dan vrouwen.

Nog los van het verschil van het ziekteverloop van COVID-19 ten opzichte van influenza is het bij deze tabel belangrijk om te beseffen dat bij influenza in 2017-2018 het maximale aantal besmettingen wel bereikt zal zijn. Degenen die niet ziek werden, waren blijkbaar immuun voor de influenza variant(en) van dat jaar. Ten aanzien van COVID-19 is dat nu zeker niet het geval. De schatting is dat het percentage besmettingen met COVID-19 ergens tussen 10- en 15% ligt. Dus het is aannemelijk dat als COVID-19 onbeperkt zich zou kunnen verspreiden, dat de totale oversterfte een factor 5 à 10 groter zal zijn dan de circa 9000, die tot week 18 zijn vastgesteld.

Gaat COVID-19 hetzelfde patroon volgen als de griepgolven?

De centrale vraag nu is of COVID-19 qua verspreiding ongeveer hetzelfde doet qua seizoenpatronen als influenza. Overal boven 30 graden noorderbreedte waar COVID-19 is uitgebroken zie je het fors dalen.

FT.com laat dat mooi zien met de volgende grafiek:

Bij deze cijfers moet in beschouwing worden genomen dat de sterfte aan COVID-19 gemiddeld 3 weken na de besmetting gebeurt. Dus de huidige stand van zaken op de grafiek geeft het aantal bestemmingen aan van rond 25 april (eind van week 17).

De forse daling in West-Europa en New York van het aantal sterfgevallen, die we in feite sinds 15 april in dit overzicht zien, is toe te schrijven aan de lockdowns die overal in diverse varianten zijn toegepast. (Zelf denk ik te kunnen aantonen dat de belangrijkste daaruit is geweest dat bijeenkomsten met meer dan een paar mensen rond 15 maart overal verboden werden en niet zozeer de andere maatregelen, maar dat is in het kader van dit artikel niet van belang).

Influenza verspreidt zich niet meer in West-Europa na week 18 à 20. Blijkbaar zijn de condities dan voor het influenzavirus niet gunstig. Geldt dat nu voor COVID-19 wel of niet?

 

Er zijn vele aanwijzingen dat COVID-19 qua verspreidingspatronen de lijn volgt van influenza.

Ik wil dat indirect laten zien via de informatie over Brazilië. In dit rapport staat een overzicht van wanneer in Brazilië de griepgolven zijn. Het land is heel groot, en loopt van 5 graden noorderbreedte tot 33 graden zuiderbreedte. Deze grafiek uit het rapport laat zien wanneer de griepgolven zijn in de verschillende staten van het land.

 

Verticaal is het afgezet naar breedtegraad en horizontaal staat het weeknummer. De oranjelijn betreffen staten in Brazilië waar een duidelijk moment is in het jaar waar een griepgolf start. De grijze lijn betreft staten waar geen duidelijk seizoenspatroon is. Maar ook daar zien we dat de griepgolven in Brazilië tussen week 14 en 26 lopen (dus vanaf half maart tot eind juni).

Het bovenste oranje streepje betreft de provincie Amazones, waar Manaus in ligt. Het griepseizoen start daar in week 17. De griepgolven komen wat later in de zuidelijke staten. Rio de Janeiro zit tussen week 22 en 24 gemiddeld. São Paulo (in het grijs ) zit rond week 21.

Omdat COVID-19 in het begin geen mensen is tegengekomen die al immuun waren, is het logisch dat als het binnenkomt dat het zich dan ook makkelijker verspreidt. Dat is in Brazilië met name in São Paulo gebeurd rond week 8. Vooral rijke Brazilianen die in Europa op wintersport waren geweest werden besmet.

De uitbraak in Manaus startte rond 20 maart.  In dit blog heb ik er over geschreven.

De huidige ontwikkelingen in Brazilië zijn behoorlijk in lijn met het influenzapatroon (als je mee in aanmerking neemt dat het zich makkelijker kan verspreiden dan een willekeurige influenzavirus, doordat niemand immuun is ervoor).

Hieronder heb ik een grafiek gemaakt met de normale griepseizoenen in 4 landen op het zuidelijk halfrond plus Italië en Engeland met daarin het aantal doden door COVID-19 per 1 miljoen inwoners. Het verschil is evident.

Als bekeken wordt wat de top-10 landen ter wereld zijn met het grootste aantal COVID-19 doden per 1 miljoen inwoners  dan zijn dat allemaal landen, zoals Nederland, waar de griepgolf in de winter is (zoals ook op de grafiek te zien is bij de onderste twee landen). Het officiële aantal COVID-doden per 1 miljoen inwoners ligt bij die 10 landen (ruim) boven de 200.  (Bij dat overzicht heb ik hele kleine landen buiten beschouwing gelaten).

Dat de cijfers in Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië en Zuid-Afrika zoveel lager zijn dan bij ons moet wel samenhangen met het feit dat in die landen het griepseizoen nog niet was aangebroken. De condities voor COVID-19 om zich te verspreiden waren daar dus, net zoals voor influenza, beduidend ongunstiger dan bij ons. Hier leg ik uit waardoor dit komt.

Mijn conclusie is dat COVID-19 ook in de komende maanden ten aanzien van de verspreiding de patronen van griep wereldwijd globaal zal volgen. 

(Met natuurlijk de aantekening, dat doordat nog weinig mensen in die landen immuun zijn, er sprake zal zijn van een grotere verspreidingssnelheid als men niet de juiste maatregelen neemt).

De grote gevolgen van dit verspreidingspatroon

Ik trek hier de belangrijke volgende conclusies uit:

 1. Tot ergens in het najaar zullen de omstandigheden (heel) ongunstig zijn voor COVID-19 om zich weer snel te verspreiden. Ongeacht welke maatregelen we treffen zal het aantal mensen dat besmet wordt niet meer fors gaan stijgen. Zelfs als we deze zomerperiode vrijwel alles weer gaan doen wat we voor 1 maart mochten, zal het zeker niet meer de grote aantallen slachtoffers geven zoals eind maart in Nederland het geval was.
 2. Als in landen onder de 30 graden noorderbreedte COVID-19 nog niet volledig verdwenen is, dan is de kans heel groot dat als het normale griepseizoen daar begint, er wel grote uitbraken ontstaan.

Ten aanzien van het laatste maak ik me ernstig zorgen omdat de WHO/RIVM op de foute lijn zitten ten aanzien van de wijze waarop de ene persoon de andere kan besmetten. (Namelijk via direct contact). Terwijl men de besmettingen via de lucht (aerosols) volledig negeert. Dit document van het RIVM van 18 mei is daar een droevig bewijs van. Ik kan mijn ogen niet geloven, als ik zie hoe daar naar de gewenste eindconclusie wordt toegewerkt.

Je hoeft mij niet te geloven, maar lees dan dit paper van de Australische professor Lidia Morawska. De titel is “Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality.” Dit is de samenvatiing.

 

Besef dat bijvoorbeeld in India vanaf begin juni de moessonperiode start. Het start in het zuidwesten (Kerala), waar het 5 maanden kan duren en trekt dan naar het noordoosten. In New Delhi begint het in juli-augustus.

Zolang de WHO niet onderkent hoe de verspreiding van COVID-19 onder de bevolking echt plaatsvindt zullen landen de verkeerde maatregelen nemen.

 • In Nederland via de 1,5 meter-maatregelen, met desastreuze gevolgen voor economie en samenleving. (en ook nog onnodige gezondheidsrisico’s in binnenruimtes)
 • In landen waar de regenperiode nog moet starten, met enorm meer COVID-19 slachtoffers dan nodig had hoeven te zijn.

Hopelijk keren WHO en RIVM nog terug van die weg waardoor de ramp nog veel groter wordt dan nodig was/is.

 

 

 

85 antwoorden
 1. derk
  derk zegt:

  Beste Maurice,

  Wederom een doorwrocht onderzoek met heldere, to the point conclusies! Dank daarvoor. Maar: je sluit af met “Hopelijk keren WHO en RIVM nog terug van die weg waardoor de ramp nog veel groter wordt dan nodig was/is.”
  Ik vrees dat jouw verhaal aan dovemansoren is gericht. Want onomwonden stelt Rutte gisteravond in zijn ‘finest hour’ persconferentie dat de 1,5 meter samenlevingsregel ONONDERHANDELBAAR is en blijft.
  Bam!
  En hedenochtend van Dissel in zijn technische briefing voor de 2e kamer: Aerosolen spelen slechts een geringe rol bij de verspreiding van het virus. Het RIVM zal daarover de komende week een studie presenteren, zo liet hij weten.
  Bam!
  Jij, we, zullen van goeden huize moeten komen om deze ‘Atlantikwall’ van broddelwerk en zelfingenomenheid nog te kunnen slopen. En de samenleving? Die wordt in rap tempo ‘vakkundig’ om zeep geholpen, op alle fronten. …. . De geschiedenis zal oordelen.

  Beantwoorden
  • Colijn
   Colijn zegt:

   En zo kan men in Den Haag over een maand het volk toespreken dat dankzij hun “kordate optreden” het virus is verslagen. Nog even volharden in die 1,5-meter-tunnel, dan is de geloofwaardigheid van RIVM en de regering gered, en dat heeft toch duidelijk prioriteit boven de staat van het land dat al deze buitenproportionele offers heeft moeten accepteren.
   Of de geschiedenis zal oordelen… ik hoop het. Maar het zou niet de eerste keer zijn als een ingrijpende gebeurtenis precies volgens het script in de boeken komt en kritische vragen onbeantwoord blijven.

   Beantwoorden
  • Andre de Jong
   Andre de Jong zegt:

   Wederom vakwerk Maurice!

   Dankzij jou ben ik zooo veel wijzer geworden omtrent COVID-19. Veel dank daarvoor!

   Het is (helaas) een bekend historisch gegeven dat, als er eenmaal een bepaalde route wordt ingeslagen door een regering, een militair commando of een wetenschappelijke instelling of wat voor bevoegde instantie dan ook, men maar moeilijk los kan komen van de eerder gedane vooronderstellingen en bevindingen. Dit noemt men tunnelvisie en heeft veeleer te maken met de trots en de vrees voor gezichtsverlies van de betreffende leidinggevende instanties dan met nuchter, helder en objectief handelen. Van de eerste twee (politiek en militair) mag je dat misschien verwachten omdat daar politieke belangen de boventoon voeren. Maar van de wetenschap zeker niet. Voor zover ik nu kan beoordelen is er bij het RIVM, nog bij enig andere instelling, niemand op het idee gekomen om alle wetenschappelijke bevindingen te bundelen en te beoordelen. Dit arrogante negeren van goud dat werkelijk voor het grijpen ligt zou de hele virologenwereld zich aan moeten rekenen. Maar gezien het begin van dit betoog zal het niemand verbazen dat men liever doorgaat op de heilloze weg dan fouten toe te moeten geven. En zo blijven dag in, dag uit virologen aanschuiven bij de praatprogramma’s met verwijzingen naar WHO en RIVM en het bagatelliseren/ridiculiseren van alles dat daarmee niet strookt. Het is ronduit bedroevend hoe makkelijk de mainstream media zich het een en ander laten aanleunen.

   Veel succes met het verder gevolg geven aan uw belangrijke onderzoeken. Ik zal, net als in de afgelopen weken, mijn steentje bijdragen om uw realistische en goed onderbouwde meningen over het virus helpen te verspreiden

   Andre de Jong

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Het is helaas nog veel erger. Er zijn wel virologen en epidemiologen die informeel aangeven andere opvattingen te hebben dan RIVM en de usual suspects op tv
    Maar ze komen er niet mee naar buiten. Het lijkt wel een soort omerta.

    Beantwoorden
 2. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Ongelooflijk dat ‘onderzoek’ van het RIVM over de mogelijke besmetting en verspreiding via aerosols. Het zijn echt een stel prutsers bij elkaar zeg. En de adviezen van deze prutsers zouden wij dan moeten opvolgen? Ze weten echt helemaal niets, onderzoeken niets zelf, of doen dat ambtenaren-traag ….

  Als een onderzoek nog niet peer-reviewed is, telt het eigenlijk al niet meer mee. Aanwijzingen worden aangepast, zodat ze bij de conclusies van het RIVM passen. De studies die wijzen op de verspreiding door aerosols worden door het RIVM voorzien van zogenaamde aanwijzigen (eerder suggesties) dat besmetting ook anders zou kunnen gaan (via hoesten, oppervlaktes). De studies en onderzoeken die wijzen op verspreiding via aerosols worden gebaggataliseerd en daarom zou er dus geen aanpassing nodig zijn in ventilatiesystemen, terwijl je ook meerdere keren leest dat het RIVM het eigenlijk ook niet weet. Waar is ‘better safe than sorry’ dan nu gebleven?

  Wel onbewezen mondkapjes aanraden en de onzinnige 1,5 meter (waarom niet een armlengte zoals in Zweden?), maar niets doen aan ventilatiesystemen die naar het zich laat aanzien veel meer impact hebben? Hoe verklaart het RIVM dan de 2500 sterfgevallen in verpleeghuizen? Allemaal via contact? Lijkt me niet voor de hand liggend.

  Beantwoorden
 3. Wouter Verboom
  Wouter Verboom zegt:

  Hoi Maurice,

  Bedankt voor deze duidelijke informatie. Heb het weer gedeeld zodat meer mensen het kunnen lezen.
  Jammer genoeg is niet iedereen bewust van deze informatie :(

  Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   En weer een verhaal van iemand die beweert het beter te weten
   Iedereen mag schrijven wat ie wil en zeggen dat ze het niet goed doen in den haag maar ik denk dat ze zonder deze maatregelen er veel doden waren geweest vooral onder de ouderen en zwakken

   Beantwoorden
   • Barry
    Barry zegt:

    Juist de ouderen worden nog steeds niet beschermd. Geen mondkapjes op de afdelingen ondanks beloftes Rutte en de Jonge. Want ze zorgen zo goed voor de oudjes. Niet meer dan ordinaire PR! Slechts opruiming van de ouderen is het.

    Beantwoorden
    • Mark
     Mark zegt:

     En zo is het precies. Je zou het wel aan de hele wereld toe willen schreeuwen. Kun je nagaan hoe Maurice zich heeft moeten voelen toen hij dat Eureka moment beleefde van zijn bevindingen en het RIVM hem zo weggezet heeft. Ik snap helemaal dat hij zijn verhaal zo ontzettend scherp en vol met passie uiteenzet.

     Beantwoorden
 4. Vdk
  Vdk zegt:

  Maurice, het wordt interessant een onderzoek te doen naar het soort mensen dat in de politiek en WHO werkt en waarom zij niet out of the box kunnen en willen denken. Waarom zij zo 100% vasthouden aan hun aanvankelijke uitgangspositie

  Beantwoorden
 5. Marcel de Roos
  Marcel de Roos zegt:

  Helder overzicht, kan heel goed zo blijken de komende maanden. Je ziet nu al bv slechts 1 opname in de ziekenhuizen per dag als je de nieuwe gevallen bekijkt op details.

  Gisteren las ik het volgende artikel, meer genuanceerd over mogelijke oorzaken besmetting, echter er wordt ook iets gezegd tav aanpak Europa vs Azie. Dat laatste baart me mogelijk nog meer zorgen dan dat RIVM een hele dure route volgt met de 1.5m en daarbij aerosols negeert hoe onverstandig ook.

  Zie: https://www.eib.org/en/stories/korea-covid#

  Aangezien deze expert niets meldt over ventiltatie in het artikel heb ik hem daarnaar gevraagd, zie hieronder zijn reactie:
  “”
  Dear Marcel,

  Thanks for your email!
  You are correct, mechanical ventilation inside of buildings, etc. and outdoors was not mentioned. However, this was done for no specific reason. The interviewer did not ask, and I focused on other topics.
  Appropriate mechanical ventilation, with HEPA filtration, is only available in aircrafts, OP theaters, etc. Office buildings, hospitals, restaurants, etc. do usually not have such systems. During the MERS-CoV outbreak in 2015 in Korea, the virus spread via AC ventilation systems in a hospital. Sure, being outdoors, in an “appropriate” distance to another person, is safe, especially when combined with a face mask.

  Best regards,
  Marc“”

  Kortom ook hij geeft aan dat je buiten veilig bent indien je je niet in grote massa’s begeeft en als je echt helemaal besmettingen wil voorkomen draag dan een mondkapje naast buitenlucht/goede ventilatie.

  Beantwoorden
 6. Arthur Danckaarts
  Arthur Danckaarts zegt:

  Van Dissel vandaag:
  “We gaan met collega’s in andere landen bespreken en onderzoeken of zingen, het spelen op blaasinstrumenten en airconditioning in gesloten ruimtes bijdragen aan de verspreiding van het virus. Maar het is nu te vroeg om daar al conclusies over te trekken.” Er komt apart advies over de verspreiding van aerosolen (kleine druppels in de lucht) van het Outbreak Management Team aan het kabinet.”

  Beantwoorden
 7. Marko
  Marko zegt:

  Volgens mij werk jij naar een eindconclusie toe. Bij bewijs van het reizen van het virus deel in de lucht is niet per definitie bewezen dat deze ook op die manier wordt verspreidt en al helemaal niet de rol van luchtbehandeling. De rol van de luchtbehandeling is helemaal niet onderzocht door Lidia Morawska en lijkt een logisch gevolg van de conclusie dat het per lucht verspreid wordt. Laten we alsjeblieft een inhoudelijke discussie houden.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Verklaar even de twee uitbraken op vliegdekschepen met 1000 bemanningsleden ieder.
   ZIjn de besmette matrozen langs al de anderen gegaan om ze in het gezicht te niezen?

   Beantwoorden
   • Marko
    Marko zegt:

    De diamond princess heeft in ieder geval wetenschappelijk artikel dat bewijst dat het daar niet via de luchtbehandeling is verspreid dus het kan via andere wegen. Ik ben zelf systems engineer op schepen dus ik weet hoe daar geleefd wordt en andere wegen dan luchtbehandeling is zeker mogelijk! Herinner je nog dat koor waar RNA van virus anders blijkt? Terwijl jou analyse en in de lijn der verwachting lag dat het de uitbraak in het koor lag. Ook weten we dat het virus veel eerder in het land was dan gedacht net zoals in Frankrijk. Wellicht was het al veel langer op het schip?

    Het is zonde dat je alles zo stellig maakt, laat het gewoon bij een interessante analyse waar je conclusie aan verbind nav jou analyse maar sluit conclusies van andere niet uit daar heb jij noch ik namelijk de kennis nvan. Daarbij geld sowieso dat je bij elk wetenschappelijk onderzoek wel een tegen onderzoek heb.

    Dus doe waar je goed in bent en laat de wetenschappers wetenschap bedrijven, dank!

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Wat mij zo opvalt dat bij de analyses van andere wetenschappers, ook als alles op aerosols wijst, ze coute que coute uitkomen op besmetting via druppels en via voorwerpen.
     De voorwerpen is al door het onderzoek van Streeck (die in de huizen van de besmetten allerlei monsters nam) als onjuist aangemeld

     Blijft over dat met de direct contact verklaring de wereldwijde seizoenspatronen niet verklaard kunnen worden.
     Kijk deze presentatie van WHO uit 2014 https://www.who.int/phi/DAY2_23_Grohmann_seasonality_tropics_PM_Dubai2014.pdf

     Misschien als je al 50 jaar probeert die noot te kraken en je krijgt het toch niet rond, dat je dan tot de conclusie komt dat wellicht een basisveronderstelling niet klopt, namelijk dat de besmetting alleen verloopt via direct kontakt.
     Dus enige bescheidenheid bij het poneren van de stelling dat het wel via die manier moet gaan (en dan vervolgens bij elk voorbeeld dat aanhalen, zelfs als 900 man op een schip besmet zijn), lijkt me meer gelegenheidsargumenten dan wat ik doe. (Kijk nog eens naar prof. Rosendaal bij de bij de kennis van NU. het maakte niet uit wat hij voor zijn ogen zag in het vliegtuig, het was voor hem een bewijs dat patient X wel elders de 20 van de 22 mensen die te ver af zaten besmet moest hebbem.
     Maar ik wil graag in het openbaar in het debat met een viroloog.
     (Via de telefoon krijgen ik ook van medische wetenschappers best positieve reacties, maar naar de buitenwereld hoor ik dat niet)

     Beantwoorden
     • Marko
      Marko zegt:

      Je staaft zelf ook alles aan 1 onderzoeker namelijk Streeck. Dit onderzoek is gebaseerd op data, als de verzamelde data in NL of internationaal gezien anders ligt is het goed mogelijk dat de conclusie iets minder gewichtig is dan in zijn eigen onderzoek.
      Daarom zoude nationale adviezen kunnen afwijken, dat betekend zeker niet dat de onderzoeken worden genegeerd zoals jij zo graag doet vermoeden.

    • arjen
     arjen zegt:

     Volgens mij zijn er geen bemanningsleden van de Diamond Princess overleden, terwijl ze voortdurend met alle passagiers in contact waren, hun spullen wasten, hun eten brachten enz. Ze zaten ook vaak elkaar te eten.
     Japan legde het schip de quarantaine op in een poging het virus buiten Japan te houden, met de Olympische Spelen in het vooruitzicht.
     de passagiers intussen mochten hun hutten nauwelijks verlaten. Veel hutten liggen niet aan de zijkant en hebben geen ramen. De opgesloten mensen waren volledig afhankelijk van het ventilatiesysteem. Het voedsel werd er ook niet verser op. Ideale omstandigheden om de weerstand ernstig aan te tasten.

     Beantwoorden
   • Ronald
    Ronald zegt:

    De rol van ventilatiesystemen is daar zeker niet door bewezen. Refererend aan uw eigen conclusies tav koren in afgesloten ruimten zou iets soortgelijks zich voor kunnen doen in de eetzalen. Zelfs dan zou het ook afbreuk kunnen doen aan uw stelling van genoeg ventileren van binnenruimte. Juist in eetzalen aan boord van schepen wordt enorm geventileerd alleen al om de geuren te verdrijven.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Hoe verklaar je dan 900 marinemensen op een schip die besmet zijn?
     En hoe verklaar je dat in Duitsland de mensen bij karnaval meer symptomen rapporteerden dan de mensen thuis.
     En ook veel minder vaak geen symptomen vertoonde dan thuis?

     Terwijl je natuurlijk thuis vaak dicht bij een patient ben/ligt en ook (als de overdracht via voorwerpen zou gaan) ook op hetzelfde toilet zit.
     Hoe kan bij het koor in Seattle 87% besmet zijn en hoe kan bij de mensen die bij een patient wonen 20 a 30% maar besmet zijn.

     Beantwoorden
     • Ronald
      Ronald zegt:

      Nog even ter verduidelijking. Ik kan met u meegaan in de besmetting middels aerosols. Bij het koor in Seatle is een vergelijkbare situatie als in de eetzaal op een schip nl mensen samen in een afgesloten ruimte. Echter dit zegt niets over de invloed van een ventilatiesysteem. Was er bij het koor in Seatle überhaupt wel een ventilatiesysteem? Indien niet, dan zou dat wellicht een indicatie kunnen geven omtrent de invloed van zo’n systeem.

     • Kristof
      Kristof zegt:

      Een mogelijke verklaring van de hoge besmettingsgraad op die twee vliegdekschepen is namelijk dat de bemanning aan zeer strikte vaccinatie moeten voldoen om uitbraak van ziektes te voorkomen. Blijkbaar uit meerdere onderzoeken is het vaccin tegen mazelen/bof/rode hond doeltreffend tegen de symptomen van covid19. Ze worden dus wel besmet maar ontwikkelen allemaal veel minder problemen, slechts enkelen moest van beide schepen opgenomen worden in het ziekenhuis. Wanneer het virus dus aan boord is gebracht in januari is het aannemelijk dat na twee maanden mogelijks de volledige bemanning is besmet door direct contact en waarschijnlijk ook de lucht, ook omdat bijzonder weinig van de bemanning klachten hadden en het virus zich dus ongemerkt weken lang heeft kunnen verspreiden.

 8. tony
  tony zegt:

  Lijkt me allemaal logisch en onderbouwd waar maurice de hond mee kmt.In tegenstelling tot rutte en rivm die ongeloofwaardig als pinokio’s er volledig naast zitten.Ik kan die boeven niet meer geloven, een stel schertsfiguren .komt er een directeur van rivm ene “brug “op tv,die nog een graadje erger liegt.Het is een clan die ver onder de maat het nederlandse corona 19 beleid verkwanseld en mensen dood,economie dood.Nu komt aan het licht hoe rot de arrogante medische wereld in elkaar steekt.De menno de jong,de brug ,de van dissel,de jonge rutte .Het is gewoon eng om te zien dat onze samenleving vol met rotte appels zit.

  Beantwoorden
 9. Jan Jansen
  Jan Jansen zegt:

  Opmerkelijke berichtgeving door NOS Nieuwsuur, van 20 mei j.l.

  “Een vleesbedrijf van het Nederlandse concern Vion in Groenlo is per direct gesloten nadat 45 personeelsleden positief zijn getest op corona.”

  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2334540-vleesbedrijf-vion-in-groenlo-gesloten-na-corona-uitbraak.html

  Het zou interessant zijn om niet alleen de koel- en vriescel temperaturen in de verschillende werkruimten en vriescellen van dit vleesverwerkende bedrijf te weten, maar ook de daar heersende luchtvochtigheden en vloeroppervlakten.

  Combineer dat met (vaste) locaties van de medewerkers aan de lopende band en hoe het virus zich mogelijk verspreidde. Dat zou gegevens kunnen opleveren die voor of tegen de luchtvochtigheid-theorie van De Hond kunnen pleiten.

  Bedenk dat de NVWA hygiëne eisen in de vee- en pluimvee verwerkde industrie in Nederland heel hoog liggen (HACCP), dus besmetting via contactoppervlakten is in dit geval niet zo waarschijnlijk. Andere transmissie routes zijn waarschijnlijker.

  Eenzelfde fenomeen is de VS voorgevallen: medewerkers in de vlees industrie in de VS die in bepaalde steden massaal corona zouden hebben gekregen (mensen in de VS vleesindustrie zijn daar gedwongen om door te werken). Toeval?

  Beantwoorden
 10. Lars
  Lars zegt:

  Goed stuk ! Als dit klopt (en ik zie geen aanleiding waarom het niet zou kloppen) kunnen we dus bv een groot supply chain probleem krijgen mbt medicijnen. Immers in India worden die heel veel geproduceerd en ook de grondstoffen voor medicijnen geproduceerd in China komen daar veelal vandaan. Dus hier zou je met echt vooruit regeren dus op kunnen handelen en problemen kunnen voorkomen in Nederland. maar ook bedrijven die van import uit China afhankelijk zijn kunnen voorbereidingen treffen en zo kunnen we Nederland bestendigen maken.

  Beantwoorden
 11. Lars
  Lars zegt:

  Dit betekent dan ook dat stel Nieuw Zeeland is virus vrij en als ze dat willen blijven ze de grens niet meer open kunnen doen. Eigenlijk zoals China nu doet. In de praktijk denk ik niet werkbaar voor zo’n lange tijd zo strict.

  (Alhoewel ik voor een goede entry controle ben met quarantaine indien nodig veel beter georganiseerd dan Nederland nu doet) maar helemaal buiten de deur houden is dus haast ondoenlijk zolang er geen vaccin is.

  Dit zal dus betekenen dat je een visie nodig hebt om Nederland hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Sommige supply chains versneld terug naar Europa bv. Goede track, trace, isolate, zoals Taiwan, investeren in gezondheidszorg , zorgen voor meer artsen, verpleegkundigen etc. (Eventueel schaalbaar), verbeterde e-commerce infrastructuur en logistieke infrastructuur, beleid om vertrouwen te scheppen. Ik zie dat alleen niet gebeuren helaas maar dat zou zo mooi kunnen zijn.

  Beantwoorden
 12. rob martens
  rob martens zegt:

  Dank voor deze heldere cijfers en de afbeeldingen ervan.
  Voor het begrijpen van de duidelijke seizoensgebondenheid van de griep en verkoudheid zijn heel wat verklaringen bedacht. Mij lijkt de meest logische dat er een duidelijk verband is met de hoeveelheid UV zonlicht. De griep piekt steevast als de vitamine D niveaus het laagst zijn, dat is na de wintermaanden waarin het UV licht op onze latitude te zwak is om deze vitamine aan te maken. Vitamine D verschilt daarin van andere vitamines die je uit gezonde voeding kunt halen. Er is inmiddels veel bewijs gepubliceerd dat de overgrote meerderheid van patiënten met een ernstig verloop van COVID19 infectie sterk vitamine D deficiënt is. Bovendien zijn degenen die het hardst getroffen worden precies degenen waarbij je zou vermoeden dat er een vitamine D tekort is. Dat is dus wonen in een verpleeghuis, diabetes 2, donkere huidskleur, obesitas en een hoge leeftijd. En juist het geschetste verband met de tijd van het jaar doet vermoeden dat lage vitamine D status geen bijzaak (comorbiditeit) maar een oorzaak is.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Maar hoe verklaar je dan het patroon onder 30 graden NB.

   Plus dat er een grootschalig onderzoek in 46 locaties in de wereld is geweest waarbij het absolute luchtvochtogheid nievau van 1 maand eerder met 85% nauwkeurigheid de epidemie de volgende maand kon voorspellen.

   Beantwoorden
   • Martijn
    Martijn zegt:

    Ik denk dat vitamine D prima binnen de theorie past, die je beschrijft . Je schrijft ook dat het regenseizoen onder 30 graden NB samenvalt met griepgolven. Dit is dus ook het seizoen met minder zon en dus minder vitamine D. En daar wonen velen met een donkere huid, dus die hebben echt genoeg minuten zon nodig. Dus denk dat het een aanvulling is op je theorie. Dank voor je tijd die je hierin steekt

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     De rol van vitamine D moet niet uitgevlakt worden, mee eens. Maar de rol van vitamine D is een immunologische rol die aan de andere kant van het spectrum zich bevindt de virale bestrijding.

     We praten hier juist over de verspreiding en de patronen die we daar in kunnen ontdekken.

     Op termijn heeft de immunologische kant hier ook invloed op om dat er per saldo minder virus uitgescheden wordt. Maar dit verlegd hooguit de patronen het verandert ze in principe niet.

     De rol van vitamine D is in beginsel dus irrelevant voor dit verhaal, tenzij iemand aan kan tonen dat buiten het menselijk lichaam vitamine D ook een rol speelt in de migratie stromen van het virus.

     Beantwoorden
   • rob martens
    rob martens zegt:

    Eens met wat Martijn hieronder zegt. Uiteindelijk is er sprake van een wreed kansspel en hoeven beide verklaringen elkaar niet uit te sluiten. Inderdaad wordt de vitamine D hypothese in landen die dichter bij de evenaar liggen vooral bevestigd vanuit het regenseizoen, waarbij wolken en damp UV blokkeren. Het is namelijk een misverstand dat vitamine D deficiëntie niet zou voorkomen in landen die we als zonnig zien.
    Maurice, jij kijkt vooral naar verspreiding en kans op besmetting (bv superspreading events die inderdaad meer in de winter voorkomen), terwijl bij de vitamine D hypothese de blik vooral gericht is op de gevolgen van besmetting, de ernst van de infectie. Dat sluit elkaar natuurlijk niet uit: naarmate mensen zieker worden van een infectie stijgt waarschijnlijk ook de kans op besmettingen. Luchtweginfecties verspreiden zich immers meer via hoesten, niezen dus verspreiden zich meer naarmate mensen zieker worden.
    Nu dus even de blik op het afweersysteem. Vitamine D is vooral belangrijk omdat de afgelopen jaren het inzicht is gegroeid dat het een zeer belangrijke regulator voor het afweersysteem is. De lijst van aandoeningen die inmiddels in verband worden gebracht met vit D deficiëntie is imponerend (van bv diabetes2 tot luchtweginfecties en verschillende vormen van kanker). Zeker auto-immuun ziektes en ziektes gekoppeld aan te sterke ontstekingsreacties, krijgen hierbij aandacht.
    Specifiek voor COVID19 is er veel bewijs dat de beruchte ‘overreactie’ van het afweersysteem (de gevreesde cytokine storm) vooral ontstaat bij een te lage vitamine D status. Bijvoorbeeld: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3585561 ‘When controlling for age, sex, and comorbidity, Vitamin D status is strongly associated with COVID-19 mortality outcome of cases.’
    De meeste corona visrussen leiden tot een (milde) verkoudheid maar sommige, MERS, SARS kunnen tot deze gevreesde reactie leiden. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903964/ Ook bij de Spaanse griep zat de dodelijkheid vooral in deze overreactie. Hetzelfde speelt bij andere luchtweginfecties, die vaak dodelijker zijn dan we denken (Acute Respiratory Distress Syndrome). ‘Vitamin D deficiency is common in people who develop ARDS. This deficiency of vitamin D appears to contribute to the development of the condition, and approaches to correct vitamin D deficiency in patients at risk of ARDS should be developed.’
    En het is juist die dodelijke angel die maakt dat dit virus tot zo’n enorme maatschappelijke ontwrichting leidt. Er verschijnen dus steeds meer studies over de relatie tussen lage vitamine D status en ernstig of dodelijk verloop van COVID19 infectie. Het krijgt dus steeds meer aandacht, zoals net verschenen in the Lancet: https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30183-2/fulltext

    Een en ander is nog open voor debat. Het zou natuurlijk kunnen dat vitamine D status geen oorzaak is, maar past in een beeld van een zwakkere gezondheid, een covariabele. Maar een aantal zaken spreekt dat tegen: donkere mensen zijn aanzienlijk vatbaarder voor die kans op een dodelijke afloop. Bekend is dat veel mensen, maar zeker donkere mensen, aan het einde van de winter (sterk) vitamine deficiënt zijn op een hogere latitude waar hun huid dus eigenlijk niet goed op is aangepast. En aanzienlijk meer kans hebben op de andere aandoeningen die ook gelinkt worden aan vitamine deficiëntie. Bij obesitas hetzelfde: dat wordt sterk gelinkt aan een lage vitamine D status. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590098620300282 En mensen met obesitas en COVID19 zijn sterk oververtegenwoordigd op de IC’s

    Beide verklaringen lijken elkaar dus aan te vullen: kans op verspreiding is groter aan het einde van de winter en het immuunsysteem van veel mensen is op dat moment verzwakt door de lage vitamine D status. Deze vitamine D deficiëntie pandemie is de laatste jaren trouwens sterk toegenomen omdat we sterk zonmijdend zijn geworden en bijvoorbeeld zonnebrand crèmes gebruiken met een hoge factor die de omzetting van UV in de huid naar vitamine D vrijwel blokkeert. Ook oudere mensen of bewoners van verpleeghuizen komen amper onbeschermd in de middagzon. Vitamine D bouw je vanaf ongeveer de lijn Madrid en noordelijker uitsluitend op van april tot en met september en dan ook nog uitsluitend rond het middaguur. Het ‘venster’ is dus verrassend klein. Niet alleen bewolking maar ook fijnstof en smog absorberen UV. Inmiddels is er aandacht voor de relatie tussen luchtverontreiniging en ernstig verloop COVID19 infectie. Ook hier kan de vitamine D hypothese een heel goede verklaring bieden voor het mechanisme onder deze relatie: https://www.researchgate.net/publication/51411620_Relationship_between_surface_UV_radiation_and_air_pollution_in_Beijing

    De aanbeveling hieruit is absurd simpel en goedkoop. Zorg dat vooral kwetsbare groepen een voldoende hoge vitamine D status hebben, door zonblootstelling of suppletie. Met een witte huid is dan ongeveer een kwartier per dag rond middaguur met hoofd en armen onbeschermd in de zon voldoende (mensen met meer pigment in de huid zullen langer buiten moeten blijven).
    Maar wie bijvoorbeeld de richtlijnen van het RIVM aangaande blootstelling aan de zon opvolgt wordt vrijwel zeker vitamine D deficiënt tenzij hij overgaat tot suppletie: https://www.rivm.nl/zonkracht.

    Beantwoorden
  • Martijn Sonnenberg
   Martijn Sonnenberg zegt:

   Vitamine D status kan in deze ook een confounder zijn, veroorzaakt door de omgevingsfactoren die dhr de Hond ( gebrek aan zonlicht) in zijn artikelen presenteert

   Beantwoorden
  • Edwin IJpeij
   Edwin IJpeij zegt:

   Wederom zeer sterke uiteenzetting. U zegt: “De griepgolf van 2017-2018 duurde heel lang (circa 16 weken)”. Dat is een zeer interessante uitschieter die mijns inziens uw pleidooi nog sterker kan laten uitkomen dan die nu al is. Ik ben zeer benieuwd naar de klimatologische omstandigheden tav luchtvochtigheid tussen deze en één of twee andere griepgolven die significant korter waren. Daar zou je obv uw hypothese wel een correlatie verwachten.

   Beantwoorden
    • Edwin IJpeij
     Edwin IJpeij zegt:

     Voor mij komt dit over dat u uw eigen hypothese tegenspreekt. Alsof dit griepvirus net de uitzondering is die de spreekwoordelijke regel bevestigt. Mocht de luchtvochtigheid in die 16 weken gunstig zijn voor aerosols dan is dat toch overtuigend bewijs voor uw hypothese?

     Beantwoorden
  • Edwin IJpeij
   Edwin IJpeij zegt:

   Mbt vitamine D deficientie zijn er speculaties dat een tekort de cytokinestorm zou bevorderen. Citokinestorm is een overreactie van het immuunsysteem waardoor je zware complicaties kunt krijgen. Daar kun je wetenschappelijke artikelen over vinden. Een voorbeeld is deze: https://www.nature.com/articles/s41430-020-0661-0. Uiteraard moet dit verder onderzoek uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is alhoewel ik er ernstige twijfels bij heb.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    Interessant verhaal. De voornaamste rol van vitamine D. Zit hem in de calciumhuishouding. Als iemand kan duiden welke cytokines er vooral een rol spelen bij de cytokine storm.

    Dan kan dit mogelijk een extra opheldering geven voor de verhoogde stollingsparaatheid, welke ik nu vooral toedicht aan bloedinkjes nabij de longblaasjes.

    Beantwoorden
 13. A. Kizgin
  A. Kizgin zegt:

  Beste heer De Hond,

  U geeft aan dat het bij influenza zo is, dat bij iedere nieuwe variant, die er jaarlijks komt, al een behoorlijk deel van de bevolking daar immuun voor is, door eerdere varianten uit het verleden, dat dat bij Covid-19 niet het geval zou zijn.

  Uit recent onderzoekt volgt dat dit genuanceerder ligt.

  Onlangs heeft in de NRC een interessant stuk gestaan dat uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat “de helft van de mensen die nog niet besmet is geweest met het nieuwe coronavirus heeft toch al afweercellen die het virus kunnen aanvallen … Iemand die in eerder in aanraking is geweest met een ander coronavirus dat over het algemeen alleen verkoudheid veroorzaakt (er zijn daarvan vier varianten die circuleren) hebben daartegen een afweer ontwikkeld die hen mogelijk ook beschermt tegen SARS-CoV-2.”.

  Uit een ander onderzoek in de VS zou zijn gebleken dat antistoffen opgebouwd tegen SARS van 17 jaar terug ook bescherming zouden bieden tegen het corona virus, althans dat daar serieuze aanwijzingen voor zijn. Zie: Human Monoclonal Antibody “S309” Neutralizes SARS and COVID-19 Coronaviruses, Fast-Tracked Toward Possible Clinical Trials

  Met vriendelijke groeten,

  Ahmet Kizgin

  Beantwoorden
   • A. Kizgin
    A. Kizgin zegt:

    Het gaat er niet zozeer om dat je niet besmet zou kunnen raken. Dat is een gegeven. Maar mogelijk zouden de uitkomsten van deze onderzoeken wel kunnen verklaren, dat de meeste mensen milde klachten ervaren. Bijzonder is bovendien dat er een verband wordt gelegd met eerdere influenza virussen hetgeen u meen ik in uw artikel ook doet.

    Beantwoorden
 14. remko
  remko zegt:

  Maar in brazillie is het geen regenseizoen. Dat begint in oktober. Het is er warm en relatief vochtig. Vraag me dus toch af waarom het zich daar nu zo snel verspreid. Als griep dat in deze maanden ook doet, vraag ik me daar hetzelfde af. Bij hoge temperatuur, luchtvochtigheid en buiten het regenseizoen zou je het niet verwachten. Ik geloof de conclusies van Maurice maar denk dat het nog niet compleet is. Het verklaard voor mij brazillie op dit moment niet voldoende. Nederland wel.

  Beantwoorden
 15. remko
  remko zegt:

  Mijn persoonlijke gevoel is dat kerkbezoek (pasen etc) een grote rol speelt. Maar hoe dan ook, alleen weer effecten verklaren het niet volgens mij.

  Beantwoorden
 16. Martijn
  Martijn zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor weer een mooie en heldere aanvulling op uw Blog. Uw onderzoeks drift en vastberadenheid om de onderste steen boven te krijgen is een eigenschap die elk zelfrespecterend onderzoeker, wetenschapper, instituut, deskundige, politicus zou moeten beschikken. Gelukkig verschijnt er steeds meer data en informatie van andere onderzoekers die de aërosolen “theorie” ondersteunen. Theorie tussen aanhalingstekens omdat ik zelf zou zeggen dat het een feit is. De geschiedenis herhaald zich want het is alsof een paar mensen de gehele mensheid moet overtuigen dat de aarde toch echt een bol is. Alleen in dit geval hebben de onderzoekers, waar u een van bent, wel bewijs en een goed onderbouwd verhaal. Ook al zou slechts de helft waar blijken te zijn, dan nog moeten wereldleiders en aan overheid gerelateerde adviesorganen deze kennis alleen al uit voorzorg aan moeten nemen en hier passend beleid op voeren. De huidige maatregelen zij immers al een schot hagel en de overheid en RIVM zijn ervan overtuigd dat elke kogel het doel raakt. Dan kunnen ze er toch ook wel deze kogel bij voegen. Maar dat de huidige seizoensperiode waarschijnlijk de grootste bijdrage heeft in de daling van het aantal patiënten, plus het afschaffen van super spreading events, zien ze helaas niet. Ik heb met verbazing het stuk van het RIVM gezellen, dat aerosol verspreiding zo ongeveer uitgesloten word. Met zo’n statement laten ze voor zichzelf geen ruimte over om dit alsnog goed te (laten) onderzoeken. Als ooit erkend wordt dat deze manier van verspreiden wel degelijk de belangrijkste oorzaak blijkt te zijn, dan is het RIVM voorgoed zijn geloofwaardigheid verloren. Ik zou het op dit moment al de grootste dwaling in de recente geschiedenis willen noemen, wat gewoon mensenlevens kost. Met al deze kennis zijn de persconferenties werkelijk tenenkrommend. Nu weer een dashboard waarop ze gaan sturen. Kijk door de voorruit overheid. Ik probeer deze kennis in mijn omgeving wel eens bespreekbaar te maken, maar niemand houd zich er mee bezig. Ik vind het zo zonde dat maar weinigen zich er druk om maken. Maar het is wel begrijpelijk aangezien de mainstream media dit onderwerp vermijdt. Ik blijf hoop houden dat er steeds meer aandacht voor komt en dat steeds meer mensen gaan nadenken en kritisch gaan zijn. Misschien komt dat pas op gang als straks vele mensen werkloos zijn en mensen ook de economie als belangrijk gaan zien, en niet alleen de zorg. Houd vast aan uw strijdvaardigheid en nogmaals dank voor al uw inzet. En voor iedereen die deze Blogs volgt, maak het bespreekbaar. Hoe meer mensen de juiste kennis hebben, hoe meer druk er uitgeoefend kan worden.

  Beantwoorden
 17. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  Duidelijk verhaal! Tijdens de briefing vanmorgen in de Tweede Kamer hield Van Dissel vast aan het welbekende refrein: Covid 19 verspreidt zich niet of nauwelijks via aerosolen. Oeps, ooit komt het moment, dat hij hierop door de feiten wordt gecorrigeerd.

  Beantwoorden
 18. Pjotr
  Pjotr zegt:

  Als je de snelle daling bij influenza ziet aan het einde van alle griepgolven, dan kun je aannemen dat de snelle daling van het aantal covid-19 gevallen voor circa 80 tot 85 procent niet beïnvloed wordt door de maatregelen die overheden hebben genomen. Wel wordt verspreiding van virussen via de lucht bij het begin van een epidemie vaak nog onderschat. Maar doordat overheden grote evenementen verbieden, waardoor aerosolen binnen, en in bepaalde omstandigheden buiten, niet zo massaal het virus kunnen verspreiden. Amsterdam, waar het in het centrum in de zomermaanden normaal een groot massaal evenement is met veelal beschutte lokaties, is een anderhalvemetersamenleving daarom heel verstandig. Dan hebben we ook minder last van tabaksrook buiten. Door meeroken sterven bijna 900.000 mensen per jaar.

  Beantwoorden
 19. Ronald
  Ronald zegt:

  Beste Maurice,

  Met veel aandacht en fascinatie volg ik je blogs. Met je heldere op data gebaseerde analyses heb je me overtuigd dat aerosolen een belangrijke rol spelen in de verspreiding. Veel dank hiervoor!

  Mogelijk heb je nog iets aan de volgende studie: Coronavirus Occurrence and Transmission Over 8 Years in the HIVE Cohort of Households in Michigan – https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa161/5815743. In deze studie is een groep van in totaal meer dan duizend personen acht jaar lang gevolgd om de seizoenspatronen van coronavirussen te onderzoeken. De conclusie van deze studie is in lijn met je bevindingen: “Coronaviruses are sharply seasonal. They appear, based on serial interval and secondary infection risk, to have similar transmission potential to influenza A(H3N2) in the same population.”

  Verder viel me op dat luchtverversingssystemen expliciet vermeld staan als besmettingsweg voor SARS-CoV-1 op de RIVM site (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/sars). Ook is al even bekend dat de stabiliteit van SARS-CoV-2 in aerosolen vergelijkbaar is met SARS-CoV-1 (zie Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32182409/). Hierdoor zou het uitgangspunt toch moeten zijn (op z’n minst op basis van het voorzorgsprincipe) dat er rekening gehouden moet worden met besmetting via luchtverversingssystemen.

  Beantwoorden
 20. Yvon
  Yvon zegt:

  Beste Maurice,

  In de link naar het document van het RIVM van 18 mei jl. Lees ik: ‘Onderzoek naar de verspreiding van SARS-CoV-2 op het cruiseschip Diamond Princess wijst uit dat verspreiding op het schip heeft plaatsgevonden via direct contact en oppervlakken en dat de airconditioning geen rol heeft gespeeld in de verspreiding (Xu et al., 2020, niet peer reviewed)’. Ook al ben ik overtuigd dat de aerosols een bijdrage kunnen leveren toch vraag ik me af of besmetting via oppervlakten niet ook een grote rol speelt? Het voorbeeld van de Diamond Princess deed mij denken aan een cruise die wij 1.5 jaar geleden gemaakt hebben alwaar een groot gedeelte van bemanning en passagiers besmet was door een verkoudheidvirus. Op het schip mochten de gasten in het restaurant zelf het eten opscheppen, dit in tegenstelling tot andere cruisemaatschsppijen waar ook in de zelfbedieningsrestaurants het eten opgeschept wordt door de bemanning. Mijn verklaring was destijds en dat heb ik ook aan de desbetreffende cruisemaatschappij geschreven dat al die verkouden mensen eerst in hun handen zaten te hoesten en te niezen en vervolgens met deze opgewassen handen weer eten aan het buffet gingen opscheppen. Alle passagiers aan dezelfde lepels dus. Nu is het een bekend gegeven dat cruisemaatschsppijen al als de dood zijn voor uitbraak van het Norovirus vandaar dat er desinfectiemachines voor de restaurants geplaatst zijn maar als mensen daar gaan hoesten en niezen en vervolgens eten ooscheppen dan moet het contact met oppervlakten ook een onderdeel van besmetting zijn.
  Ook vrees ik de winter wanneer we weer binnen zitten in openbare ruimtes alwaar de luchtverversing en vochtverhouding niet in orde zijn. Als Den Haag en het RIVM niet willen luisteren zijn de overkoepelende organisaties voor installatietechniek of de technische universiteiten en de omroepen niet een weg om aan te schrijven? Ik heb zelf al meerdere Kamerleden aangeschreven maar echt opschieten doet dit niet en voor je het weet zitten we in de winter.

  Beantwoorden
 21. ray
  ray zegt:

  Beste Maurice ,
  Het zou zeer interessant zijn om uw bevindingen ook in het engels weer te geven.
  Ikzelf ben woonachtig in Brazilie.
  Zeker weten dat de regering hier in Brasilia ( vooral het artikel over Manaus ) graag uw visie hierover willen aanhoren.

  Beantwoorden
 22. Roeland
  Roeland zegt:

  Goed verhaal! Korte opmerking over Nieuw Zeeland, waar ik woon. Je schrijft: “Dat de cijfers in Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië en Zuid-Afrika zoveel lager zijn dan bij ons moet wel samenhangen met het feit dat in die landen het griepseizoen nog niet was aangebroken.” Ne de eerste paar besmettingen, die allemaal via vliegtuigen binnenkwamen is Nieuw Zeeland compleet op slot gegaan. Grenzen dicht, iedereen die binnen kwam 14 dagen in quarantaine en iedereen voor 5 weken in lock doen. De enige mensen die ik heb gezien zijn de in de supermarkt en op het strand. Hoewel de inwoners pal achter dit beleid stond, heb ik zelf twijfels over deze wel erg strenge regels en had het toch anders gekund. Echter om de te zeggen dat de uitbraak beperkt is gebleven vanwege het warme weer lijkt me een conclusie die niet getrokken kan worden.

  Beantwoorden
 23. arjen
  arjen zegt:

  Ooit had Kees van Kooten een typetje dat meende de zon te laten rijzen en de spoorbomen te laten zakken met zijn handgebaren. Daar doen al die regeringen mij aan denken. Ze denken werkelijk dat ze dit virus aan het sturen en controleren zijn.
  Er zijn onderzoeken die aantonen dat de daling van het aantal besmettingen al inzette voor de lockdowns. En dan kunnen er ook nog vragen worden gesteld over de ernst van het besmet raken.

  Beantwoorden
 24. Ir Wouter de Heij
  Ir Wouter de Heij zegt:

  Ook van dit blogje geniet ik, dank Maurice, ik volg je hypothese volledig. Ook is het bewijs en de rationaliteit rondom deze hypothese zeer groot. Ik ben wel van mening dat je IFR calculaties te laag zijn en daardoor je aantal besmettingen op smartexit.nu te hoog. Ik heb een heranalyse gemaakt in de laatste dagen. Spijtig genoeg heb ik het nog erg druk op het werk, dus een volledige artikel heb ik nog niet kunnen schrijven. Gisteravond daarom wel een YouTube gemaakt. Waarom denk ik dat je nog eens goed naar die IFR getallen moet kijken? “Experts” (ik doel daarmee op de RIVM en andere experts die niet echt open minded over komen), zullen je straks aanvallen op deze getallen en daarmee hebben ze munitie om vervolgens de aerosolen hypothese onderuit te halen. De manier van de old-boys is immers om je belachelijk te maken en niet het inhoudelijke gesprek/debat aan te willen gaan. Je gaat denk ik vooral fout op 80+ leeftijden. https://www.youtube.com/watch?v=VB6YAM6uRek&t=1230s

  Beantwoorden
 25. Marlies Rattink
  Marlies Rattink zegt:

  Beste Maurice, nu breekt mijn klomp. De Volkskrant 20 mei. Geen woord over uw onderzoek….Onderzoek: nauwelijks kans op besmetting in buitenlucht

  Terwijl de Nederlandse terrassen zich opmaken voor heropening met anderhalve meter ruimte tussen de bezoekers, komen Hongkongse wetenschappers met een opmerkelijke ontdekking. Het nieuwe coronavirus blijkt in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk.
  Maarten Keulemans20 mei 2020, 12:00

  Beantwoorden
 26. Joop
  Joop zegt:

  Helaas is hoogleraar Morawska net zo min een expert op viraal gebied als Maurice. Zelfs zij geeft overigens aan in een nog niet gepubliceerd artikel dat aerosolen een mogelijke verspreidingsweg zijn, maar dat meer onderzoek nodig is. Er is nu voornamelijk sprake van oud modelonderzoek, terwijl behoefte is aan goed experimenteel onderzoek. Vooralsnog heeft het RIVM gelijk dat niet is bewezen dat aerosolen belangrijk zijn bij de verspreiding van dit coronavirus.

  Beantwoorden
 27. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Hier een video die laat zien hoeveel vocht je uitstoot als je praat, en dat dat veel minder is met masker:
  https://www.theverge.com/platform/amp/2020/4/17/21224815/talking-spit-watch-particles-mask-laser-droplets-visualization

  En het OMT gaat nu onderzoeken wat het effect is van zingen en hard praten …. hadden ze beter honderden doden geleden kunnen doen.

  Hoeveel (fysieke en economische) doden duurt het nog voordat ze snappen dat goede ventilatie en relatieve luchtvochtigheid >40% echt helpt?

  Beantwoorden
 28. Arno
  Arno zegt:

  Hoi Maurice,

  Een goed artikel van jou.
  Ik kijk vooral naar aerolsol besmetting.

  Ik heb publicastie gevonden van Matheww Medelson van
  15 april 2020.

  Deze man weet alles van bioligische oorlogsvoering met aerolsols
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009324?fbclid=IwAR10vTu4vOMAy9eA0qvJ5O_o5p9tRKe_NwKsLa1jAG1YCuq6ofTtk-dvz_4

  Dt is overtuigend bewijs Covid 19 verspreid met aerosols kan in lucht dmv spraak.
  Hij geeft aan om mondkapjes te gebruiken.

  RIvm refereert niet naar hem op 18 mei 2020 dit is een blunder.

  Wat vind je van het artikel in Journal of Medicine ?

  Beantwoorden
 29. Rik Heijmen
  Rik Heijmen zegt:

  Hallo Maruice,
  Dank voor deze duidelijk en ik meen correcte voorstelling van zaken.
  Je zegt: in onze zomermaanden zal verspreiding minder snel plaatsvinden, gelijk aan de influenza verspreiding. Maar mijn vraag is:
  – Is het virus dan nog wel ‘onder ons’ maar worden we er niet ziek van door betere afweer>
  – is het virus vanwege de zomerse omstandigheden ‘minder krachtig’ zodat we er niet ziek van worden?
  – Zijn de omstandigheden in deze maanden ongunstiger voor verspreiding voor de eigenschappen van de zomer (hoge temperatuur/zon), bijvoorbeeld doordat oppervlakten door de zon worden verhit en het virus niet kan overleven?

  Beantwoorden
 30. Dhiradj Ramautarsing
  Dhiradj Ramautarsing zegt:

  Het gesloten blijven van sportscholen wijst erop dat men nu eindelijk de rol van aerosols onderkent, alleen onderkent men de zaken nog niet die tot verdere verlichting van de maatregelen kan leiden. Wanneer gaat men zich eens afvragen hoe het kan dat de WHO er steeds zo naast zit? De term “het nieuwe normaal” is geen bizarre vinding van Rutte, maar is al in 2017 bedacht in WHO kringen

  Beantwoorden
 31. Ton Kuik
  Ton Kuik zegt:

  Beste Maurice, ik wil je nog gaarne wijzen op de kennis en Covid medical detective research van dr Wodarg. Hij heeft zeer interessante medische inzichten die complementair aan die van jou zijn. Zie wodarg.com. Hij is trouwens ook redelijk recentelijk te gast geweest bij café Weltschmerz: https://youtu.be/BrBuv6kq6Rc
  Integratie van zijn inzichten met die van jou is m.i. zeer de moeite waard om een meer compleet beeld te krijgen wat zich op diverse plaatsen in de wereld voltrekt, o.a. nu in Brazilië. Ik ben benieuwd naar je bevindingen.

  Beantwoorden
 32. Johan
  Johan zegt:

  Ik ben wel benieuwd naar de invloed van vitamine D. In maart/april is die bij veel mensen te laag omdat je uit de winter komt (weinig zonlicht). Daardoor is het immuunsysteem verzwakt en kan er een cytokine storm ontstaan. In de herfst hebben mensen vaak wel genoeg vitamine D

  Beantwoorden
 33. Frans
  Frans zegt:

  Ik ben op deze site terecht gekomen omdat ik door uitspraken van virologen hierheen ben gepusht. Die zijn intrinsiek strijdig, inclusief het daarop gebaseerde beleid. Dus ik ben hier niet slechts omdat de theorie van Maurice mij zo fijn in de oren klinkt. Tot toe vind ik de theorie over de verspreiding van het virus via aerosols erg aannemelijk, al kan ik zelf sommige conclusies lastig op waarde beoordelen. Daarom geniet ik van sommige inhoudelijke reacties die bepaalde opvattingen hier in twijfel trekken. Maar ik heb daarin nog geen tegenargumenten gevonden die de 1,5 meter samenleving van komende maanden rechtvaardigen.

  Heel oppervlakkig zou ik de volgende stelling weleens bij een viroloog willen poneren:

  “Met Pasen begint het meeste effectieve seizoen voor de griep- en verkoudheidsvirussen. Mensen gaan massaal naar de tuincentra, de bouwmarkten en de meubelboulevards. En de maanden daarop volgend kenmerken zich door hutmutje op volle stranden, op volle terassen, naar volle pretparken en dierentuinen, massaal buitensporten, lekker barbecuen met zijn allen, grote drukke festivals, met volle vliegtuigen via een topdruk Schiphol naar drukke toeristische oorden. En zo kan ik meer opnoemen. Kortom, als er één periode is waarin een virus de kans heeft zich effectief te verspreiden, dan is het wel in de (onze) warme maanden.”

  Geen enkele viroloog zal het eens zijn met deze stelling. Terwijl die hele anderhalvemetersamenleving wel hierop gebaseerd is.

  Beantwoorden
 34. Edward
  Edward zegt:

  Beste Maurice,

  Het blijft tenenkrommend om te zien hoe je feitelijkheden keer op keer worden genegeerd.
  Gisteren dacht ik even dat je bij Op1 het nationale podium zou krijgen dat je verdiend. Maar helaas, en vooral door de ondeskundigheid van de interviewers, is je wederom voortijdig de mond gesnoerd. Ben benieuwd welke zender er ,na alle uitgekauwde (inmiddels bijna volks sentiment) corona items, een breed inhoudelijk gesprek met je aan durft. Mijn zegen heb je !

  Beantwoorden
 35. ronald
  ronald zegt:

  Meer en meer mensen worden wakker, maar we zijn collectief nog niet bij machte om de arrogantie van verderfelijke overheden en instanties zoals het WHO en RIVM aan te pakken. Wetenschappers vanuit de diverse vakgebieden, zullen zich (meer) moeten laten gelden op tv, radio en social media. Al zal dit geen gemakkelijke klus worden met de MSM die gesteund wordt vanuit de overheid en de multinationals die er baat bij hebben zoals het nu gaat. Ik hoop dat je het flink laat rommelen in Den Haag. Vooralsnog lijken alleen de FVD en de PVV te geloven in jouw berichten. Deze worden echter flink gesaboteerd, naar het blijkt door de MSM en het kabinet. Veel succes en wil zeggen Ga door, dan komen wij er wel.

  Beantwoorden
 36. jan van tienhoven
  jan van tienhoven zegt:

  Jammer dat bijna al onze bestuurders en Kamerleden alfa’s zijn die weinig van de analyse van Maurice zullen snappen. Ik denk wel dat er nog een besmettingsbron kan zijn. Als we “binnenshuis besmetting” eens vervangen door de spoelbak van glazen: aan boord van het schip , in de cafés in de tehuizen ( er komt geen hoge temperatuur aan te pas en ook geen toezicht op gebruik van virus dodend middel) Als ik de zeer waardevolle beschouwingen van Maurice lees, lijkt me dit ook een grote bron van groepsbesmetting…………

  Beantwoorden
 37. jan van tienhoven
  jan van tienhoven zegt:

  Zo maar even uit de losse pols 21 blunders van het RIVM – OMT de dekmantelorganisaties van de regering

  1) De inschattingsfouten over de snelheid van verspreiding bij het huidige toeristische bezoek vanuit China en terugkeer van de vakantie.
  2) De verkeerde beslissing omdat het zo een vaart niet zou lopen en dat we onze beschermingsmiddelen met vliegtuigen vol aan China terug leverden.
  3) Het door laten gaan van carnaval, de spoelbak van de biertap als mega-verspreider naast de aerosolen in de lucht van de zingende en schreeuwende massa.
  4) Het onderschatten van de verpleegduur. Terwijl andere landen Chinese artsen uitnodigden wilden wij graag zelf het “uitdokteren”.
  5) De inschatting dat het met een sterfte van 1.6 % een optie is om naar een 50 % immuniteit te streven: eenvoudig sommetje 144 000 doden.
  6) Het manipuleren van de cijfers door alleen geteste doden te laten registreren en daarmee naar buiten te treden, terwijl er in verpleeghuizen en verzorgingshuizen een massaslachting gaande is.
  7) Het niet zeker weten dat die 50 % immuniteit bij dit soort virus voldoende beschermt en dan toch die koers willen varen, we moeten er nu eenmaal doorheen.
  8) Het niet adequaat verdelen beschermingsmiddelen waarbij bewoners en personeel van Woonzorgcentra en wijkwerkers tot op heden opgeofferd worden door tekorten.
  9) Het niet doelmatig beoordelen van beschermingsmiddelen in het verleden en het tot nu toe niet corrigeren op besmetting met aerosolen.
  10) Het niet betrekken van voldoende technisch geschoold personeel om persoonlijke beschermingsmiddelen niet alleen via regels te controleren maar na te denken of alternatieve out of the box oplossingen die even goed of zelfs beter kunnen helpen.
  11) Het tegenhouden van gebruik hygiënische maskers voor de bevolking onder vermelding van schijnveiligheid, bij herhaling wijzen op het gevaar dat we niet weten hoe we een kapje om moeten gaan zonder hier wat aan te doen.
  12) Het badinerend en ongefundeerd wegzetten van vrijwilligers, die vanwege het tekort hun vingers blauw naaiden is respectloos en contraproductief in de context van participatie en vertrouwen.
  13) Het negeren van kennis in omringende landen die wel oproepen tot het dragen van mondkapjes. Het blijkbaar niet dagelijks bijhouden van de relevante literatuur in deze.
  14) Het niet inzien dat eerst de transmissiefactor gigantisch moet dalen ( factor100 ) wil een app enige richting kunnen geven aan de bestrijding en tegelijkertijd niet het uiterste doen die besmettingen te bestrijden met reeds beschikbare middelen.
  15) Het onvoldoende bestuderen waarom het in vergelijkbare democratieën wel snel en met veel minder doden gelukt is het dagelijks leven te hervatten en het in deze context in twijfel trekken van hun betrouwbaarheid.
  16) Het besluit voor het OMT een beslotenheidsdoctrine te hanteren heeft alle schijn van het zonder verantwoording te hoeven afleggen besluiten en handelingen ongecontroleerd te legitimeren en te maskeren. De adviezen worden één op één opgevolgd, met verdere verwijzing naar de WHO.
  17) De beslotenheidsdoctrine maakt controle door de Kamer onmogelijk, hetgeen de bijl legt aan de wortels van de Democratie.
  18) Een direct tegen-grondwettelijk advies is het instellen van een leeftijds- en zelfstandigheidscriterium om in aanmerking te komen voor behandeling.
  19) Voor huisartsen is een spoedcursus opgetuigd waarin zij de fijne kneepjes van het “afzien van behandeling gesprek” werd bijgebracht. Naast ongrondwettelijk is dat in strijd met de eed van Hippocrates en conflicterend met de huidig geldende Euthanasie wetgeving. Alles moet uit de kast gehaald zijn om door middel van Euthanasie te mogen sterven. Daar is geen sprake van als mondkapjes die besmetting moeten voorkomen niet beschikbaar worden gesteld voor kwetsbare patiënten en hun verzorgers en door de opgelegde regels voor tehuizen in de kast blijven liggen.
  20) Zoals blijkt uit een optreden op de landelijke T.V. mist een lid van het OMT de kennis over virale transmissie bij het gebruik van handdoeken door meerdere personen.
  21) Mist totaal de boodschap van een grafische simulatie van een niesbui en etaleert inhoudelijke oppervlakkigheid met de mededeling dat de weergegeven deeltjes in werkelijkheid niet zo groot zijn.

  Beantwoorden
 38. Security.NL
  Security.NL zegt:

  “Mogelijk kunnen we buiten met minder dan anderhalve meter toe”, zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. „Maar waarom zou je dat riskeren?”

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/22/ook-buiten-kunnen-we-het-virus-aan-elkaar-overdragen-a4000510

  Op de vraag van de NRC:

  Kan het virus ons ook besmetten via fijne, zwevende aerosoldruppeltjes?

  Het antwoord van Voss:

  “Daar is discussie over onder virologen. In die fijne druppeltjes kan het genetische materiaal van het virus zitten, dat ontkent niemand. Maar er zijn drie belangrijke aanwijzingen dat het geen airborne ziekte is.”

  De drie Voss antwoorden:

  1. “Om te beginnen zijn er nog geen onderzoeken die in die fijne aerosoldruppeltjes op grote afstand levend, infectieus virus aangetoond hebben.”

  2. “Ten tweede weten we dat alle maatregelen die we nemen, werken. Die zijn gericht op het vermijden van druppelcontact. Ze zouden niet werken als het airborne was.”

  3. “En ten derde past het niet bij het R-getal dat we kennen voor dit virus. […] Bij echte airborne ziektes, zoals mazelen of tuberculose, ligt de R tussen 12 en 18.[…]”

  3.1 “Daar komt SARS-CoV-2 echt niet bij in de buurt. De R van dit coronavirus ligt tussen de 2 en 2,7 wanneer je geen afstandsmaatregelen neemt.”

  3.2 “Als er een gedeeltelijke overdracht via aerosolen zou zijn, bijvoorbeeld de helft van de overdracht, en de andere helft via contactdruppels, dan zou je een R van 6 of 7 verwachten.”

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Laten we deze antwoorden echt goed bewaren en dan over een tijdje kijken, dan zien we hoe weinig het past bij wat er aan de hand is.
   Ik moet op me tong bijten om geen inhoudelijke reactie te geven, want er staan uitglijders in ……
   Een klein tipje van de sluiter….. bij punt 2. Sinds half maart zijn alle gelegenheden verboden die superspread events zouden kunnen worden.
   Kortom “de airborne bijeenkomsten” zijn verboden. Mijn stelling is dat dit wereldwijd de belangrijkste reden is geweest dat het aantal nieuwe besmettingen naar beneden lopen.

   Beantwoorden
 39. Gerrit van Doorn
  Gerrit van Doorn zegt:

  Kan iemand mij de laatste grafiek uitleggen? Die met die lijntjes en staafjes en griepseizoenen.
  COVID-19 bestond toch nog niet in juli/aug? Hoe kan daar dan al iets gezegd worden over doden door COVID-19? Of zijn het verwachte aantal doden? Wat is het lijntje? Wat zijn de staafjes?

  Alvast bedankt.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *