Spraakmakende nieuwe studie over spreken en aerosols

Nadat EenVandaag vorige week voor het eerst een item besteedde aan het onderwerp “aerosols” en “ventilatie” deed Nieuwsuur dat gisteravond.

Weliswaar was de insteek de besmettelijkheid van openbare toiletten, maar gelukkig kwam  daarna een deskundige (Francesco Franchemon)  aan het woord, die uitgebreid en goed over het onderwerp aerosols, ventilatie en superspreading events sprak. Hij sprak in de lijn van waarvoor ik op deze site nu al circa 7 weken aandacht vraag.

Bij het onderwerp ‘openbare toiletten’ werd het aspect besmetting via voorwerpen te sterk aangezet, maar het gedeelte dat ging over het afsluiten van de klep voordat je doortrekt, plus de ventilatie binnen die toiletten, was zeker wel relevant. Hier heb ik er wat over geschreven.

Hopelijk zal deze uitzending ervoor zorgen dat dit onderwerp nu wel bij scholen, zorginstellingen, kantoren op de agenda komt, want het is de cruciale blinde vlek van het WHO en het RIVM.

Bij de protocollen voor het PO-onderwijs voor de opening van de scholen wordt dit onderwerp namelijk niet besproken.  En helemaal verbluffend was de reactie van de voorlichter van het RIVM toen ook het NRC op 13 mei schreef over hetgeen het AGK-koor in Amsterdam was overkomen (daar was net zoals bij het koor in Seattle 75% van het koor ziek geworden). Ondanks dat het fascinerende artikel over het koor van Seattle nu 7 weken oud is en de resultaten in lijn liggen met dat wat we nog meer over superspreading events weten in kerken en bij feesten, was dit de reactie van de voorlichter van het RIVM: “Of er een extra risico is op besmetting met het corona-virus bij zingen in een koor is nog niet bekend”……

Een betere illustratie van mijn stelling dat het RIVM achter de feiten aanloopt en dat nieuw onderzoek niet wordt meegenomen in de oordeelsvorming, is bijna niet te geven. Niet alleen was het artikel in de L.A. Times van 7 weken geleden al een goede weergave, maar ook is er 4 dagen geleden een wetenschappelijke studie over gepubliceerd. (Dit artikel in The Seattle Times beschrijft het kort).

Maar het is ook hemeltergend wat Van Dissel vanuit zijn verantwoordelijkheid gedaan heeft en doet rondom de mondkapjes.  In dit artikel in VN wordt dat duidelijk beschreven. Terwijl dus al aangekondigd was dat we in het openbaar vervoer “mondkapjes” moesten gaan dragen, zei Van Dissel tegen twee journalisten op de vraag waarom hij zich eigenlijk zo lang tegen het gebruik van mondkapjes had verzet, want baat het niet dan schaadt het niet, “We hebben een anderhalve meter-samenleving. Dan heeft een mondkapje geen meerwaarde. Nou jij weer.”

Ik vind dat dit een uitspraak is die hem diskwalificeert voor de belangrijke rol, die hij in Nederland bij de beleidsbepaling speelt. En ik snap niet, dat dit in politiek Den Haag (en zeker ook bij de regeringspartijen) niet tot ingrijpende consequenties heeft geleid/zal leiden.

Dit alles komt in een extra schril licht te staan door een nieuwe publicatie van de afgelopen dagen.  Dit is het nieuwsbericht  over deze wetenschappelijke publicatie.

De samenvatting van die publicatie is:

In dit paper wordt verslag gedaan van aerosols die bij het spreken vrijkomen en een lange tijd in de lucht kunnen blijven zweven in een omgeving waar er geen luchtventilatie is. “Confined environments” betekent “besloten omgeving”.

Dit onderzoek is een extra ondersteuning voor mijn artikelen op dit blog over de zeer belangrijke rol die aerosols spelen bij het verspreiden van dit virus. Een rol die door WHO en RIVM tot op de dag van vandaag als vrij onbelangrijk wordt beschouwd (of nog erger irrelevant). Ik noem dat de blinde vlek in een recent blog.

Maar op basis van alle onderzoeken die ik tot nu toe gelezen heb, plus de verspreidingspatronen van het virus, kom ik tot de conclusie dat aerosols veruit de belangrijkste verspreidingswijze van het virus zijn. Vanuit de longen van de besmette persoon, via zweven in de lucht, naar de longen van degene die besmet wordt. Dat heeft het onderzoek van Prof. Streeck in Heinsberg aangetoond. Als je besmet bent geraakt tijdens het carnaval werd je zieker dan als je thuis werd besmet. En thuis waren er veel meer mensen die geen enkel symptoom ervoeren, terwijl ze wel besmet waren, dan bij het carnaval.

Als de directe overdracht de belangrijkste besmettingswijze zou zijn, dan zouden bij de patiënt thuis veel meer mensen besmet zijn (en veel zieker zijn geworden) dan de vele aanwezigen bij een carnavalsfeest. Hoeveel mogelijkheden zijn er thuis niet om via druppels van hoesten/niezen besmet te worden?  En als de besmetting via voorwerpen zo belangrijk zou zijn, dan is er toch één plek waar dat het meest zou moeten gebeuren: in het huis van een patiënt….. En als je naar het percentage huisgenoten kijkt die besmet worden, dan weet je al dat die vorm van overdracht geen rol kan spelen. (Iets wat Prof. Streeck in zijn eerste interviews een maand geleden al expliciet meldde. Dat hij in de huizen van patiënten op voorwerpen geen virus aantrof met risico’s van besmetting van anderen).

Ik denk dat er steeds meer bewijs voor mijn stellingname is dat de besmetting van COVID-19 alleen (of vrijwel alleen) via de lucht geschiedt. Waarbij ook nog de tijdsduur dat je eraan blootgesteld wordt bepalend is voor het feit of je besmet wordt/ hoe ziek je wordt. Hier wordt dat goed uitgelegd.

Dat gebeurt vrijwel alleen in besloten omgevingen. (Dus binnenshuis met slecht ventilatie en met een te laag luchtvochtigheidsgehalte). Niet buiten en niet als er een goede ventilatie is en/of een hoge luchtvochtigheid binnen.  Daarom verdwijnt het virus ook vrijwel als in onze gebieden de zomer nadert. Het weer zorgt er zelf voor dat de hoeveelheid water in de lucht omhoog gaat.  (Bij hogere temperaturen kan de lucht meer water bevatten. Dus bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht bij 10° Celsius 4 gram water in 1 kilo lucht. Bij 20° Celsius is dat 8 gram en bij 30° Celsius is dat 16 gram. Hier kunt u zelf die berekeningen maken).  Onderzoeken hebben aangetoond dat onder 6g/kg de aerosols makkelijk lang kunnen blijven rondvliegen. In huizen doen we bij warm weer sneller ramen en deuren open, en we gebruiken air conditioning (als we die hebben) als de temperatuur hoog is en dus de luchtvochtigheid ook. Dus dan maken de aerosols weinig kans.

Dat laat ook zien hoe belangrijk het dragen van mondbescherming is in binnenruimten waar men niet in staat is om goed te ventileren (zoals openbaar vervoer) of de luchtvochtigheid op pijl te houden (veel winkels).

Denk je nu echt dat in Nieuw-Zeeland het aantal doden naar de 0 is gedaald door de geweldige maatregelen die ze daar hebben getroffen? Niet dat ze dat niet goed gedaan hebben, maar kijk eens naar het weer in Auckland in april.  Gemiddelde temperatuur overdag rond de 20° Celsius. Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid 75%. Ik ben daar heel weinig dagen tegengekomen waar de specifieke luchtvochtigheid onder de 6 g/kg is gedaald.

In West-Europa gaan we steeds meer van dit soort weer krijgen, met als gevolg dat het virus in de komende maanden minder kans krijgt om zich via de aerosoles te verspreiden.

Ook dat nieuwe onderzoek over de zwevende aerosols is een extra bouwsteun voor mijn conclusies inzake de verspreiding van COVID-19. Omdat het onderwerp aerosols dankzij EenVandaag en Nieuwsuur mainstream is geworden, kan het RIVM er hopelijk niet meer omheen om het zelf ook serieus te nemen.

Die 1,5 meter-maatschappij is dus, zoals ik vanaf het begin meldde, een onnodige en onhaalbare maatregel. En dat bewijs wordt ook steeds evidenter. Zie ook smartexit.nu 

 

N.B.  Als we ooit nog een keer om deze crisis kunnen lachen (maar ik denk dat dit nog heel lang zal duren, omdat de economische en sociale nawerking kolossaal zullen zijn)  dan heb ik een mooie clip in de aanbieding.  Minister Grapperhaus, die ik gisteren bij EenVandaag zag. Hij was op werkbezoek bij de politie en liep op de toegangsweg naar het strand te kijken of strandgangers elkaar wel op 1,5 meter konden passeren.

Als uiteindelijk gemeengoed zal worden dat je buiten amper besmet kunt worden (de aerosols blijven niet hangen) en helemaal, als er sprake is van zonlicht (aangetoond door het viruslab van Home Security) dan kun je nog alleen maar lachen om de obsessieve wijze waarop de Nederlandse overheid overal hun 1,5 meter-maatlat heeft neergelegd. Met dit optreden van minister Grapperhaus als grappig hoogtepunt. Het is op iedere plek al onzinnig, maar op het strand is het ronduit ridicuul. Ook als we net zoals vorige zomer op het strand gaan liggen, hutje bij mutje, dan nog zal dat niet tot verspreiding van het virus leiden. Wel moeten we voorzichtig zijn op de plekken waar we langdurig in binnenruimtes zitten op weg naar het strand (de trein) of op het strand zelf. (Strandtentjes en toiletten). Maar als men daar ook voldoende gebruikmaakt van de natuurlijke ventilatie is het risico ook miniem.

 

Vergelijk deze reportage op het strand met Minister Grapperhaus met het advies van het befaamde viruslab in de VS waar men COVID-19 uitgebreid bestudeerd heeft, en men met dit advies kwam voor alle Amerikanen:

 

 

De vraag is hoe lang het duurt voordat dit ook bij het OMT en de regering doordringt. En hoe lang het zal duren voordat ze dat ook zullen erkennen? Want ik voorzie nog een groot risico. Door de ontwikkelingen van het weer zal het virus in Nederland over 4 à 6 weken vrijwel geen slachtoffers meer maken. En dan kan de overheid en het RIVM claimen dat het komt door het aanhouden van die 1,5 meter. Dus gaan we ook de zomer door met die zo schadelijke aanpak voor onze economie.  En als in het najaar de risico’s van het virus weer groter worden, dan gaan we nog harder vasthouden aan die 1,5 meter. Laten we hopen dat de belangrijkste mensen in Den Haag nu eens wakker worden uit de hypnose waarin ze met elkaar alleen nog maar “Anderhalf”, “Anderhalf”, “Anderhalf”, “Anderhalf” kunnen zeggen.

Wat vind ik het jammer dat de economische groei gisteren over het eerste kwartaal op -1,7% eindigde en niet op “min anderhalf procent”. Misschien hadden ze dat dan als vingerwijzing van hogerhand gezien en waren ze ontwaakt uit hun hypnose?

123 antwoorden
 1. Marcel de Roos
  Marcel de Roos zegt:

  Ik moest ook al enorm hard lachen om die vertoning van Grapperhaus….

  Men doet maar wat en is blijkbaar helemaal in de ban vd 1.5m geraakt….

  Ik zie nog steeds bussen treinen etc rondrijden met de ramen potdicht, in bv Korea moeten die verplicht open, en eerlijk gezegd is dat een vrij schandelijke vertoning gezien alle kennis die er inmiddels al weken en maanden bekend is over Covid.

  Je zou eigenlijk nog eens goed moeten onderzoek of je enig verband kunt vinden tussen voetbalweekend van 1 maart en corona uitbraken en de city pier city loop in Den Haag van 7 maart is ook zon voorbeeld.

  Allemaal buiten evenementen die als de 1.5m waar zou zijn tot enorme brandhaarden moeten hebben geleid.

  Las wel dat men in Korea met de nieuwe uitbraak eerder denkt aan besmetting via toiletten dan via de ventilatie systemen. Ook goed om dat verder te bekijken want anders ben je voordat je het in de gaten krijgt net zo bedrijfsblind als Jaap Aap vh RIVM.

  Beantwoorden
   • Marcel de Roos
    Marcel de Roos zegt:

    Bedankt, staaft de opvatting dat 1.5m buiten aanhouden geen of slechts heel beperkte bijdrage levert.

    Goed om te bekijken of er ook anti patterns zijn te vinden, en dan bekijken waar dat dan mogelijk aan heeft gelegen. De positieve onderzoeken zijn er nu meer dan voldoende lijkt me.

    Beantwoorden
  • Pjotr
   Pjotr zegt:

   Dit komt omdat relatief veel seksuele handelingen zich daar in toiletten afspelen. Naast veel overdracht van lichaamssappen enz. verspreiden er door de intensteit van die contacten extra aerosolen in deze krappe meestal slecht geïsoleerde ruimtes .

   Beantwoorden
  • Bas
   Bas zegt:

   Helaas worden de bussen en treinen in ons land geleverd met alleen airconditioning. Als er überhaupt ramen open kunnen in een bus of trein is daar een vierkantsleutel voor nodig, meestal onder het mom van noodventilatie.

   Beantwoorden
  • Stefan Smet
   Stefan Smet zegt:

   Interessante informatie! Als luchtvochtigheid en het weer zulke grote rol spelen in overdracht dan is het zaak van de juiste omstandigheden ook binnen te creëren. Als men de luchtvochtigheid binnen kunstmatig kan verhogen dan slaan de besmettelijke aerosols mogelijk neer en komen ze niet in de longen van andere aanwezigen terecht. Zou dit een theorie zijn die in de praktijk uitvoerbaar is?

   Beantwoorden
 2. Frans
  Frans zegt:

  Beste Maurice,

  Enkele weken terug zag ik in een studie dat het leeuwedeel van de covid-19 infecties in de neusholte start.

  De neusgaten bevinden zich doorgaans naar beneden gericht met een veruiming naar de buiten zijden. Dan zou een nies in het gezicht toch voornamelijk niet in de neusholten terecht kunnen komen. Als de nies voornamelijk uit druppels zou bestaan. Aerosols daar en tegen kunnen makkelijker de opwaartse beweging maken om toch in de neus te komen.

  Kan hier een simmulatie voor gemaakt worden?

  Beantwoorden
 3. Guus
  Guus zegt:

  Goed nieuws. En ook een compliment voor al het doorzettingsvermogen. Heb het idee dat er zo langzamerhand toch wel wat met de signalen gedaan wordt.

  Beantwoorden
 4. Corine
  Corine zegt:

  Beste Maurice,

  Al meerdere weken volg ik uw bevindingen over Corona.
  Ik heb ook meerdere artikelen gedeeld en gisteren nog het filmpje over de smart exit.
  Uiteraard word ik voor social media aluhoedje uitgemaakt door te plaatsen van een tegengeluid, maar er worden toch steeds meer mensen bereikt.

  Ik las vandaag dit https://bokt.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fwww.erinbromage.com%2Fpost%2Fthe-risks-know-them-avoid-them&ppref=https%3A%2F%2Fwww.bokt.nl%2Fforums%2Fviewforum.php%3Ff%3D267&currurl=https%3A%2F%2Fwww.bokt.nl%2Fforums%2Fviewtopic.php%3Ff%3D267%26t%3D1986625%26p%3D102421079%23p102421079
  Daar staat wel dat de verspreiding in eigen huishouden groot is, maar wanneer je door leest komt het neer op huiselijke kring, dus ook bezochte verjaardagspartijtjes en begrafenissen tellen mee.

  Ik hoop maar dat dit alsnog opgepakt wordt door de beleid makers en dat ze niet als makke schapen achter het WHO aanlopen (waarvan we alleen maar kunnen hopen dat ze ons niet goed informeren door hun tunnelvisie aan kennis en niet door iets anders).

  Succes met uw werk, ik volg het met aandacht en verspreid het verder, in een poging mensen te waarschuwen voor de voor de schijnveiligheid die het huidige beleid biedt.

  Corine

  Beantwoorden
 5. Lars
  Lars zegt:

  Die van Dissel en zijn kornuiten zijn wat mij betreft volslagen incompetent. Behalve dat ook nog eens arrogant, zelfingenomen en dom. Het is toch te zot voor woorden om de enige manier waarop besmettingen bij bijvoorbeeld zangkoren kunnen plaatsvinden zo te negeren. En ook de die hele mondkapjesaffaire. Ongelofelijk, hoe dom kan je zijn. Een kind kan de logica van aerosolbesmetting begrijpen. Ik kan mij erg kwaad maken hoe de regering zich zo laat leiden door een stelletje amateurvirologen. Het wordt écht tijd eens een hartig woordje met de regering te wisselen zodat zij de sloopwerkzaamheden van de economie eens gaan staken.

  Beantwoorden
 6. gerard
  gerard zegt:

  Ik heb je stuk met interesse gelezen , ik denk zelf dat er ook een groot probleem is met airco,s
  is het nu niet belangrijk dat in gebouwen met ventilatie systemen en met airco de filters nu regelmatig te vervangen , juist in gebouwen waar veel mensen bijeenkomen of werken , kantoor gebouwen , horeca winkelcentra, Wat ik ook ergens gelezen heb dat er ook hepa filters zijn die veel aerosols tegenhouden , dus ook de verspreiding.
  zie info https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/hepa-filter

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Hallo Gerard,
   Bij ventilatie is het m.i. belangrijk dat deze zo wordt ingesteld, dat er geen lucht gecirculeerd wordt. Als dit onvermijdelijk is, kunnen filters of UV-licht in het luchtkanaal de virussen er uit halen.
   Groeten,
   Peter

   Beantwoorden
 7. Roel
  Roel zegt:

  En dan te bedenken dat vanwege de heropening van de culturele instellingen tot 30 personen, allerlei koren en (blaas)orkesten weer denken vanaf 1 juni veilig te kunnen gaan repeteren zolang ze op 1,5 meter gaan zitten/staan, in ruimtes waarvan het maar de vraag is hoe deze geventileerd zijn. Ik vrees dat dat niet goed gaat komen.

  Beantwoorden
  • Corine
   Corine zegt:

   Dit is niet wat de branchevereniging voorschrift hoor.
   Het bestuur van ons orkest (waar ik deel van uit maak) is niet voornemens voorlopig te gaan repeteren, voor er meer duidelijkheid komt.

   Dat zorgt voor onbegrip bij de RIVM liefhebbers, die nog steeds denken dat die 1,5 meter heilig is.

   In ieder geval, verenigingen die het beleid van de KNMO volgen zullen nog niet starten.

   Beantwoorden
 8. brenda
  brenda zegt:

  Elk weldenkend mensen kijkt ALLANG niet meer naar de overheid of RIVM voor advies en zinnig beleid, dat moge duidelijk zijn. idd zal het mantra 1.5m worden gecontinueerd, “want het blijkt dat het werkt.” Er is naast temp/vochtigheid nog een andere verklaring waarom niet alleen de besmettingen maar ook het BELOOP vd ziekte in zuidelijke/ zonnige ( zonder obesitas) landen zoveel minder heftig is: vitamine D. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook deze zinnige info ook door iedereen genegeerd en geridiculiseerd wordt. Er zijn inmiddels vele onderzoeken die een verband aantonen tussen een veel milder beloop en vitamine d/ UVB expositie.

  Zaak is dit in de kiem te smoren en de mensen die zich hierin verdiepen neer te zetten als maffe alternatieve typetjes met rare ideeen over vitamines.Luister nou maar naar de experts.En eerst meer onderzoek te eisen alvorens hier iets mee te kunnen doen of zelfs naar te gaan kijken. Immers de zon is gratis, de risico’s zijn er niet en eventuele kosten voor vitamine D suppletie in risicogroepen zijn ook belachelijk laag. Daar is geen eer aan te behalen. Nee onze enige hoop is een vaccin. Al het andere is futiel en dient als dwaas en potentieel zelfs gevaarlijk te worden neergezet, het zou immers een gevoel van schijnveiligheid kunnen geven…..

  Beantwoorden
  • Piet
   Piet zegt:

   Het is sowieso verstandig om buiten de zomer extra vitamine d in te nemen. Mocht het ook nog helpen de symptomen van covid te verzachten, dan is dat mooi meegenomen!

   Beantwoorden
 9. Kees
  Kees zegt:

  Samengevat met het bovenstaande dus de prognose: afnemende aantallen in de komende weken, aantoonbare locaties van besmetting en het zuidelijk halfrond als onderzoeksveld voor de situatie in herfst winter.

  Beantwoorden
 10. Ursula Jager
  Ursula Jager zegt:

  Goedemorgen Maurice,
  Dank je wel voor je inspanningen en duidelijke uitleg.
  Heb je je diensten al aangeboden bij de RIVM? Ik denk dat een goede samenwerking van groot belang is en veel sneller tot beter beleid leidt dan openbare belachelijkmaking. Nu moeten we eerst de verdedigingsmechanismes van grote ego’s afwachten, dat levert alleen vertraging op. Misschien heb je samwerking al geprobeerd, maar kun je dan iets anders bedenken?

  Succes met het vervolg,
  Ursula Jager

  Beantwoorden
 11. Roos
  Roos zegt:

  Maurice, in deze blog citeer je Jaap van Dissel. De aanhalingstekens en cursivering in jouw tekst zijn echter incorrect. Ook de zin ‘Nou jij weer’ hoort bij het citaat van van Dissel. Zoals het er nu staat lijkt het of dit zinnetje van jou is terwijl juist dit zinnetje nogal van belang is bij het punt dat je wil maken.
  Verder heb ik nog en aanvullende gedachte met betrekking tot koren. Het lijkt dus zeer aannemelijk dat er bij zingen veel aerosolen vrijkomen, die mensen op lange afstanden kunnen besmetten. Zou ook meespelen dat je bij zingen deze aerosolen ook weer heel diep inademt doordat je zingt, waardoor de kans dat je er ziek van wordt ook groter is?

  Beantwoorden
 12. Ton Kuik
  Ton Kuik zegt:

  Geachte Maurice, Inzake een andere (stille) pandemie, te weten chronische multisysteem infecties tgv tekenbeten ( waarvan Lyme de bekendste is), ken ik persoonlijk helaas maar al te goed de op “waarheidontduiking” lijkende trage cq ontkennende houding van de overheid en haar adviseurs als het RIVM. Dit leidt tot onvoorstelbare schades en leed voor de getroffenen en hun naasten. Internationale ervaringen worden niet in onze Nederlandse betweterige academische en politieke kringen serieus genomen, met als resultaat ernstige misdiagnoses en falende behandelingen door een onsamenhangend en ontoereikend beleid. Kortom vanuit deze “Lyme wereld” herkennen we door U aan de kaak gestelde “tunnelvisie” en mismanagement van onze “overheidsdienaren”. Beta denken en data analytische denken zijn zwak vertegenwoordigd bij deze lieden waardoor hun probleemoplossende kwaliteiten bij complexe problemen onderontwikkeld zijn. Uw missie om op dit terrein ontwikkelingshulp te bieden juich ik toe: het is noodzakelijk en moedig. Ik steun uw boodschappen en acties volmondig. In deze duistere tijden een sprankje hoop op een werkelijke verlichte aanpak van deze crisis die door mismanagement onnodig verdiept en verbreed is. Ik bied bij deze mijn kennis en support aan. Ton Kuik, 68 jaar, besluitvormingsdeskundige/ beleidsanalist; thans vrijwillig actief als bestuurslid op het terrein van tekenbeetziekten

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   BesteTon,

   Het is een multidisciplinaire probleem. Ze kunnen onmogelijk alles onderzoeken, wat de natuur op hunpad gooit daarvoor zijn er eenvoudigweg te weinig deskundige mensen. Zeker binnen een landelijk systeem of een instituut als het RIVM of zelfs de WHO.

   Dat neemt tegelijkertijd niet weg, dat er geen belangen liggen en dat er niet elders in de wereld, wel onderzoeken plaats vinden.

   De beschikbaarheid van deze onderzoeken is ruim aanwezig. In diverse wetenschappelijke bladen. Waarbij de meeste in samenvatting terug tevinden zijn via de website van Pubmed. Waarbij de gegevens voor het opvragen van de volledige artikelen mee gepubliceerd zijn.

   Het probleem wat jij schetst, is vooral een administratief probleem en een probleem omtrent de verantwoordelijkheid. De informatievoorziening is immers vrijelijk beschikbaar voor iedereen. Arts, RIVM collectief van internisten NHG noem de hele rataplan maar op.

   Wat er nu gebeurd is dat uw belangenorganisatie, deze onderzoeken kent. De gevestigde orde is bekend met het bestaan, maar schiet te kort om iemand vrij te maken om de grote hoeveelheid aan publicaties naast elkaar te leggen en er een overkoepelende aktie aan te verbinden.

   De meeste partijen behorend tot deze gevestigde orde en zijn gebonden aan budgetten en capaciteit. Uw belangenorganisatie is dat niet. Daar naast hebben de partijen van de gevestigde orde wel regelmatig vergaderingen.

   Wat uw organisatie kan doen, is mensen aantrekken die instaat zijn om de bestaande onderzoeken te ordenen. Te analyseren en om te zetten naar werkbare protocols op basis van ongevraagd advies.

   Hoe completer deze protocols en onderbouwingen geschreven worden, hoe makkelijker het wordt om implementatie af te dwingen.

   Maar bedenk daarbij ook dat goede compacte samenvattingen een must zijn.

   Druk bezette mensen gaan geen telefoonboek dikke raporten lezen, en al helemaal niet als de intresse in de eerste alinea al niet gewekt wordt.

   Er zijn dus een aantal zaken die een belangenorganisatie moeten kunnen waarborgen.

   – Budget voor eigen onderzoek en kenniscentrum

   – Budget om beurzen voor onderzoek uit te kunnen rijken.

   – Budget en een lange adem om liefst snel implementeerbare suggesties te laten agenderen door voorgenoemde expertise centra. Hun expertise is normaliter meer gericht op het snel kunnen verwerken van aangeleverde stukken door derde partijen dan dat hun expertise ligt op eigen studies en literatuurstudies.

   – Een communicatief vaardig persoon die met weinig informatie goed weet te prikkelen enninteresse weet te wekken.

   Beantwoorden
 13. Roel
  Roel zegt:

  Aandoenlijk om te zien hoe Grapperhaus dan probeert een elleboogstootje te geven op 1,5m afstand, wat natuurlijk van geen kanten lukt.

  Beantwoorden
 14. Arno
  Arno zegt:

  Deskundige Francesco Franchimon brengt via wcs de aerosols naar boven.

  Jaap van Dissel informeerde eerder de tweede kamer in zijn briefings dat medici een richtlijn hebben opgesteld voor werken aan covid patient wegens aerosols.

  Aerosols moeten erkend gaan worden door RIVM . Waarom doet RIVM dat niet?

  Het is niet leukvoor OMT. Medici hebben al aerosols erkend met covid en nu in wcs Corona zit.

  Beantwoorden
 15. Ronald Zwart
  Ronald Zwart zegt:

  Helaas is de kinderarts die wordt geïnterviewd in Eén Vandag ook niet echt op de hoogte van de laatste onderzoeken:

  – ze geeft aan dat we nog veel niet weten, wat inmiddels niet zo is, gezien de vele studies naar aerosols en de wijze waarop het vCOVID-19 virus zich verspreid
  – zer geeft aan dat de voornaamste besmetting plaatsvindt via fysiek contact en niezen en hoezen, wat haaks lijkt te staan op de uitkomsten van het onderzoek van professor Streeck waarbij blijkt dat huisgenoten van besmette personen minder snel en ernstig worden geïnfecteerd dan mensen die massaal in slecht geventileerde ruimtes zingen en schreeuwen.

  Daaruit blijkt maar weer dat medici niet per definitie deskundig zijn als het gaat om het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek en het begrijpen van natuurkundige wetten.

  Beantwoorden
 16. Johanna
  Johanna zegt:

  Beste Maurice, ik wil u hartelijk danken voor het openen van mijn ogen.
  U bent volslagen transparant met uw bronnen en aannamen, dat is het RIVM niet.
  Dankzij uw publicaties ben ik minder angstig voor het virus. Ik weet hoe ik mezelf beter kan beschermen, en ook welke risico’s ik het best kan nemen. Als ik het krijg, laat het dan niet via een grote dosis aerosolen zijn.
  Ik hoop inderdaad dat dit nieuwe mainstream wordt, en dat u dan de erkenning krijgt die u verdient.

  Beantwoorden
  • Hans van zetten
   Hans van zetten zegt:

   Maurice, prachtig zoals je alles uitlegt, voor een leek te begrijpen. Klamp je niet vast aan het bewijzen. Maar laat de tweede kamer weten dat het verstandig zou zijn om meerdere bronnen te gebruiken om tot beleid te komen. Misschien dat zij het kabinet over de streep kunnen trekken.

   Beantwoorden
 17. Lien
  Lien zegt:

  Ik ben best wel geschokt dat zoveel mensen zo rigide zijn in hun denkbeelden. Doe een stap naar achteren en kijk met een frisse blik naar het grote plaatje. De aerosolen theorie icm de superspread events vind ik dan volkomen logisch. In de buitenlucht anderhalve meter moeten aanhouden totaal niet. Ik zit ook al weken vergeefs te wachten op die alom verwachte grote instroom in de ziekenhuizen als gevolg van de drukte buiten….

  Beantwoorden
 18. Walter
  Walter zegt:

  Weer een prima stuk van Maurice ….. gelukkig komen we nu in Park Hoge Veluwe geen tegenliggers meer tegen na de instelling van eenrichting fietsverkeer in de strijd tegen Corona …. en het gaat maar door, de ene onzinnige maatregel volgt de andere op.

  Beantwoorden
 19. Piet
  Piet zegt:

  Fijn dat de aerosols inmiddels mondjesmaat worden erkend! Wat ik wel verbazingwekkend vind, is dat er heel duidelijk wordt gesteld dat over de verspreiding via aerosols nog weinig tot niets bekend is, maar dat het geen belangrijke vorm van verspreiding zou zijn.
  Hoe kan je dat nou stellen als er nog niets over bekend is?!

  Beantwoorden
 20. Jolanda
  Jolanda zegt:

  Beste Maurice,
  Ik volg je sinds je aanschoof bij op1 in maart. Je verklaring over de aerosols maakte dat bij mij alles op z’n plek viel. Ik had me steeds al afgevraagd, hoe dan een hele kroeg of kerk besmet is geraakt.
  Ik heb je video op YouTube gezien waar je aangaf dat het virus buiten vrijwel niet overdraagbaar is.
  Ik heb nog wel vragen.
  Hoe kijk je dan aan tegen restaurants waar je binnenkort weer naar binnen mag? En alle andere bijeenkomsten binnen?
  Denk je niet dat als een flink transpirerende hardloper of wielrenner een verspreider kan zijn?
  En verder snap ik je uitleg over de luchtvochtigheid in de landen. Maar hoe verklaar je dan de enorme uitbraak in Brazilië?

  Wat niet goed naar voren kwam in de film was dat je het virus niet ontkent, maar ook dat als de spreading Events starten dit weer een kans geeft op nieuwe uitbraken.
  Of zie je dat anders?

  Beantwoorden
 21. Willem Rauwerdink
  Willem Rauwerdink zegt:

  Kijken onze ministers verder dan 1,5 meter? Zij zijn bevoegd om maatregelen te nemen, maar zijn zij daartoe ook competent? Kunnen zij zelf nadenken en kritisch tegengas geven aan de adviezen van het RIVM? Daar ligt het probleem.
  Onze MP is van huis uit historicus, de minister van volksgezondheid heeft als achtergrond basisonderwijs, beiden laten zich compleet inpakken door het OMT.
  En houden daarom krampachtig vast aan de 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten. Het OMT zal niet snel bijdraaien, maar van onze ministers mag je toch meer verwachten? Als je meer volgt dan alleen de doktersadviezen, dat ken je inmiddels de rol van aerosolen, het belang van ventilatie en dat je in de buitenlucht erg veel moeite moet doen om besmet te raken. Ga je dan nog als minister van Justitie volkomen belachelijk met een rolmaat het strand op?
  Nu onze regeringsleiders blijkbaar zelf niet kritisch na kunnen denken, moeten de leden van de Tweede Kamer dat voor ons doen. Ook daar is de beta-wetenschap weinig vertegenwoordigd en blijven relevante vragen uit. Dan wordt het tijd dat de Nederlandse bevolking opstaat en de media (journalisten, schrijvende pers, radio, tv, waar blijft jullie kritische inbreng?) hier groots op inzet. Zodat er maatregelen komen die gestoeld zijn op wereldwijde inzichten.
  En voor Maurice: ga vooral door!

  Willem Rauwerdink

  Beantwoorden
 22. Hans
  Hans zegt:

  Maurice – Dank voor je Youtube verhaal. ik vind het gevaarlijk en belachelijk dat je het risico van besmetting via contact met besmette oppervlakten ontkent en, ook eerder door mij aangegeven, links hieromtrent, niet plaatst

  zie o.a. New coronavirus stable for hours on surfaces -> suggests that people may acquire the virus through the air and after touching contaminated objects – https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces

  Zie ook https://youtu.be/jwuNglv8PLA

  Helaas is je analyse over Japan beperkt tot “mondkapjes” en zie ik geen interesse voor de vele andere aspecten die in Japan een rol spelen. Jammer want m.i. ben je daardoor erg beperkt in je aerosols tunnel visie en maak je de indruk een betweter te zijn die een beetje arrogant op anderen neerkijkt. Groet Hans

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Als de besmetting via oppervlakte echt belangrijk zou zijn dan is er een plek waar die het meest aanwezig zal zijn, namelijk in het huis van een patient.
   Waar die ook gaat en staat (bij voorbeeld het toilet, de badkamer) zal hij dan virussen achter laten.
   Toch is van de huisgenoten maar 10 tot 35% besmet.
   Dus dat lijkt niet echt te duiden op een grote invloed van de besmetting via voorwerpen.
   Daarnaast heeft Prof. Streeck in Gangelt onderzoek gedaan binnen 300 huizen van patienten.
   Zijn conclusie na onderzoek op allerlei voowerpen (deurknoppen, mobiele telefoons) was dat er geen besmetting via voorwerpen ontstaat.
   Het gaat er niet om of het virus nog aanwezig is op voorwerpen. Het gaat er om of je vervolgens daar besmet door kan worden.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Het zou zeer a-typisch zijn als dit corona-virus níet via voorwerpen (en dus ook niet via iemand de hand schudden) verspreid wordt. Voor de andere virussen, en daar is genoeg onderzoek naar gedaan, geldt dat wel.

    Ik zie overigens dat Maurice zijn boodschap steeds meer op social media terugvindt. Bijvoorbeeld op nu.nl:
    “Verspreiding verloopt via het inademen van aerosols, dus niet via voorwerpen. 1,5m afstand is dus onzin net als het veelvuldig alles steriel poetsen. Ventileren is alles wat nodig is en zorgen voor een hoge luchtvochtigheid”.
    Het wordt nu dus al als een feit gebracht dat het virus niet via aanraking verspreid wordt (nogmaals, het Covid-19 zou daarin uniek zijn). Nog veel gekker: het virus wordt via aerosols verspreid dús is het onzin afstand te houden.

    Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Versleping is zelden een effectieve manier van infecteren. Aangezien de meeste virussen niet gericht zijn op de celstructuren die aan het oppervlak liggen.

     Gevolgen van versleping zullen vooral waargenomen worden bij bacteriële en virale infecties die de huidzelf aantasten. Voor andere infecties is het traject langer en zijn er veel meer secundaire parameters die de besmettingskans zullen verkleinen.

     De rol van versleping is in al die gevallen extreem klein.

     Beantwoorden
   • Hans
    Hans zegt:

    Maurice – dank voor je reactie – dit is wat de study zegt:

    “Given the high contagiousness of SARS-CoV-2, one would expect high rates of transmission. However, in our study we found a relatively moderate increase of the secondary infection risk
    which depended on the household cluster size (increase from 15.5% baseline risk by 28% for two people, 20% for three people, 3% for four people). This finding is consistent with recent
    observations of secondary infection risk of 16.3% in Chinese and 7.56% in South Korea. The reason for the comparably low secondary infection risk despite the high rate of
    transmission is currently unknown, but it is seen with other respiratory infections such as influenza (H1N1) 14.5% or SARS 14.9%. Secondary household members may have acquired a level of immunity (e.g. T cell immunity) that is not detected as positive by our ELISA, but still could protect those household members from a manifest infection. To date, knowledge about SARS-CoV-2 immunity is rather scarce. zie pagina 12/37 – https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf

    Kun je me informeren waar die conclusie over allerlei voowerpen (deurknoppen, etc.) is gepubliceerd door Mr. Streeck? Bij voorbaat dank hiervoor

    En – zie ook
    https://www.youtube.com/watch?v=WWNuDT4t-TM vanaf 16:30

    https://www.youtube.com/watch?v=5Nw6SvIX2iI

    Alle videos op Youtube van Dr. Racaniello zijn zeer interessant

    Groet

    Hans

    Beantwoorden
 23. Patrick S
  Patrick S zegt:

  Wat een goed artikel wederom. Hoop echt dat het RIVM en anderen gaan luisteren. Kan echt wel veel meer vrijheid geven voor activiteiten in de buitenlucht.

  Zou ook wel meer aandacht van RIVM en vaccinatiegraad bof, mazelen en rode hond willen zien, als beschermende factor tegen covid II waardoor klachten veel milder zijn. Vaccinatiegraad en relatie tot aantal ziekenhuisopnames kan ook goede verklaring zijn tussen grote verschillen tussen landen in plaats van verschillen tussen regio’s. Zie oa deze amerikaanse onderzoeksresultaten https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/01/2026166/0/en/MMR-Vaccine-May-Reduce-COVID-19-Hospitalization-Rate-According-to-World-Organization.html
  Het RIVM doet het af als onvoldoende bewijs, zie https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weer-aanwijzingen-dat-bmr-vaccin-beschermt-tegen-corona~b41287a3/
  Maar andere landen en organisaties zien het als een zeer wel mogelijke verklaring voor grote verschillen tussen landen en aantallen ziekenhuizen en dodelijke slachtoffers, bijv Italië wat pas halverwege de jaren 90 begon met de bmr vaccinatie en toen ook een vaccinatiegraad had die tientallen procenten lager lag dan bijv Nederland wat al in 1976 begon met de bmr vaccinatie en een veel hogere vaccinatiegraad heeft. Zie oa
  https://www.nporadio1.nl/gezondheid/23488-bmr-vaccinatie-helpt-mogelijk-tegen-corona-infectie
  En ook deze https://www.researchgate.net/publication/341354165_MMR_Vaccine_Appears_to_Confer_Strong_Protection_from_COVID-19_Few_Deaths_from_SARS-CoV-2_in_Highly_Vaccinated_Populations
  De vaccinatiegraad is naast landelijk bepaald ook een verklaring voor de leeftijd van de slachtoffers omdat in Nederland pas 40 jaar de bmr vaccinatie wordt gegeven, en dus mensen van boven de 50 waarschijnlijk minder beschermd zijn, tenzij ze bof, rode hond of mazelen daadwerkelijk hebben gehad en antistoffen hebben opgebouwd. Extra kwetsbaar zijn 50+ in de bible belt die vaak toch al een langere vaccinatie graad hebben of principieel tegen vaccinatie zijn. Als zij dan ook nog eens gaan zingen of samen komen in kleine en slecht geventileerde ruimten dan zijn zij extra kwetsbaar.

  Trump zou, nu eindelijk eens terecht kunnen zeggen: “Someone should look in to that”.

  Beantwoorden
  • Hiddo
   Hiddo zegt:

   Ja er is het verhaal van de BMR vaccinaties maar daarbovenop ook nog eens het nog sterkere effect van de BCG vaccinatie. In Nederland, USA, Italie, Spanje is daar nooit een vaccinatiebeleid voor geweest en dat zijn nu juist de landen waar het virus harder toeslaat. Er zijn trials gaande met BCG/BMR in Australië, USA en ook in Nederland. Beide vaccinaties geven mogelijk weerstandboost en bepaalde bescherming, milder verloop. TBC mogelijk meer omdat het ook een longvirus is (wel een hele andere familie maar toch)

   Beantwoorden
 24. Jan
  Jan zegt:

  Klinkt zeer overtuigend. Eén zaak is me nog niet duidelijk. Is een airco nu goed of slecht? Immers ik begrijp dat een airco enerzijds droge lucht vochtiger maakt (dus goed) maar anderzijds ook water onttrekt aan te vochtige lucht ( en daarmee dus de verslreiding van virusdeeltjes zou kunnen faciliteren). Kan iemand hier een uitspraak over doen ? Bvd.

  Beantwoorden
  • Hiddo
   Hiddo zegt:

   Ik ben geen airco specialist, maar volgens mij is een airco in principe ongunstig. De meeste airco’s zijn simpel van die bakken aan het plafond en ze maken de lucht koud en droog en bovendien moet je altijd alle ramen en deuren helemaal dicht doen dus geen ventilatie meer van buitenaf, afgesloten ruimte. Dat zijn 3 dingen die niet goed klinken mbt Corona.

   Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Zie https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20067728v1 . Dat is een onderzoek naar de besmetting in een restaurant via aerosolen die door een deel van het restaurant werden verspreid door de airco in dat deel. Daarnaast zorgt airco voor een lage luchtvochtigheid, waardoor virussen langer overleven. Zie:
   – • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3457514/ (Zie Table 1: Bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 43% overleeft SARS CoV veel langer dan bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% of hoger.);
   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057485 (Bij een relatieve luchtvochtigheid van 23% of lager was er na een uur nog 70.7 tot 77.3% besmettelijk virus aanwezig; bij een luchtvochtigheid van 43% of hoger was na een uur slechts 14.6 tot 22.2% besmet virus aanwezig. Het verlies van besmettelijkheid bij een hogere relatieve luchtvochtigheid was de eerste 0 tot 15 minuten nadat iemand had gehoest het grootst. Als er in een binnenruimte een relatieve luchtvochtigheid van 40% of hoger is dan levert dat een aanzienlijke verkleining op van de kans besmet te worden door een ‘aerosolized’ virus.)

   Beantwoorden
 25. Edward Booij
  Edward Booij zegt:

  Uw stuk over de mondkapjes wekt de suggestie dat er te weinig mondkapjes en beschermende middelen zijn anders reageer je niet zo. Uit een artikel van de Volkskrant komt naar voren dat op 10 februari 2020 een hele vliegtuiglading mondkapjes en andere beschermende middelen naar Wuhan zijn gevlogen wanneer in Frankrijk en Duitsland de export van beschermende middelen al was verboden!!….., het ministerie had toestemming gegeven dat het vliegtuig op Schiphol mocht landen, je zou denken dat alle alarmbellen gaan rinkelen, maar nee hoor, we meten gewoon een 1,5 meter economie aan met alle gevolgen van dien.

  Beantwoorden
 26. Edwin
  Edwin zegt:

  Beste Maurice,

  Hulde voor je verhelderende stuk!
  Heb ik nog wel een graag over een mogelijke nieuwe lockdown ergens in het najaar wanneer het virus weer de kop opsteekt. Acht jij die kans groot? Of meer dan 1 keer? Dit omdat het virus dan een heel herfst en winterseizoen voor zich heeft. Wat is jou visie hierop? Los gezien van het feit dat de economie dan volledig aan gruzelementen is.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Als ze in de zomer nu wel tot besef komt hoe je optmaal de samenleving kan inrichten op een veilige manier en een economie en maatschappij die nog wel zoveel mogelijk doordraait dan hebben we absoluut geen lockdown meer nodig. Maar als ze weinig leren van de laatste twee maanden en alleen met grove maatregelen aan de slag gaan dan ben ik daar wel bang voor.
   Maar ik denk dat de komende maanden zoveel naar buiten komt van de desastreuze situatie van de wereldwijde economische omstandigheden dat ik denk dat iedereen gaat beseffen dat nog een lockdown complete zelfmoord zal zijn.

   Beantwoorden
 27. Ebo
  Ebo zegt:

  Een tijdje terug hoorde ik iemand in relatie tot vaccineren zeggen: “ach, wetenschap is ook een mening”. In relatie tot vaccineren vond ik dit een nogal ondoordachte opmerking. Als ik dit echter projecteer op de activiteiten van het RIVM, kan ik ook alleen maar tot een conclusie komen; de wetenschap van het RIVM is inderdaad maar een mening. Virologen hebben verstand van virussen, maar absoluut niet van de data en daaruit voorkomende statistieken. De theoretische kennis wordt verward met harde data die voorhanden, maar waar niet naar gekeken wordt.
  Maurice, ik zie met bewondering je volhardendheid. Hou vol, uiteindelijk zullen de beleidsmakers ook doorkrijgen hoe ze steeds afgegaan zijn op meningen, in plaats van kennis en wetenschap.

  Beantwoorden
  • GPS
   GPS zegt:

   Ebo,

   Je slaat de plank echt volledig mis. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een door de mens ontwikkelde methode voor waarheidsvinding. Dit gebeurt door het formuleren van “wetenschappelijke” falsifieerbare theorieën op basis van (empirische) data. Deze theorieën worden onderworpen aan peer-review en experimenten waarmee hun juistheid en (voorspellende) werking wordt getoetst. Dit leidt tot toename van kennis en continu verbeterende theorieën. Maw, we worden steeds beter in het beschrijven en voorspellen van de wereld om ons heen.
   Dit in tegenstelling tot pseudo- wetenschap waarbij theorieën niet per definitie volgen uit de waarnemingen, maar de bevestigende data bij de theorie wordt gezocht om die kracht bij te zetten. Niet zelden betreft het hier schijnbaar logische of sociaal wenselijke theorieën en wordt vaak gebruik gemaakt van (sociale) media voor de verspreiding. Want als je iets maar vaak genoeg hoort wordt het vanzelf vertrouwd en dus “waar”.
   In dit kader lijkt Maurice de Hond zich hieraan schuldig te maken. Hij heeft een theorie (die prima als wetenschappelijk zou kunnen worden aangemerkt), maar ipv toetsen van zijn theorie is hij reeds overtuigd en besluit tot zoeken naar bevestiging en “verkoop” ervan. Iets waar hij door zijn andere werk best bedreven in is. Dit maakt zijn theorie echter niet waar (of onwaar), maar wel waardeloos voor een wetenschapper.
   Wat heeft dit tenslotte te maken met het RIVM? Die hebben een adviserende rol. En aangezien het wetenschappers zijn adviseren ze de beleidsmakers op basis van de meest betrouwbare informatie (lees: wetenschappelijke).
   – Is daarmee de theorie van Maurice onwaar? Nee, maar voor een wetenschapper volstrekt onbetrouwbaar. En wij zouden er ook niet teveel belang aan moeten hechten alleen op basis van de feiten dat het lekker klinkt en sociaal wenselijk is.
   – Heeft het RIVM dan per definitie gelijk? Nee, maar het is wel het wetenschappelijk instituut dat we hiervoor hebben opgericht. En daarmee de juiste partij voor de beleidsmakers om naar te luisteren.
   – Moeten we dan maar braaf naar alles luisteren wat wordt voorgekauwd? Nee, natuurlijk niet. Kritisch zijn op beleid is noodzakelijk, maar daar zijn beter wegen voor dan (pseudo-) wetenschapper spelen via (social) media.

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Ga eens op de inhoud in van het blog in, in plaats van dit vrijblijvend gewouwel. Je kan toch met je eigen ogen zien dat het hen niets uitmaakt wat ze als waarnemingen hebben, het is altijd een onderbouwing voor het op 1,5 meter blog.
    Juist voor vakmensen die het vaak over “evidence based” hebben is het te genant voor woorden hoe ze zelf de resultaten van onderzoeken naar hun hand zetten.

    Beantwoorden
    • Fredie
     Fredie zegt:

     Maurice,
     Ik hoor in de hele discussie niets meer over groepsimmuniteit. Nu wordt besmetting alleen maar als iets vreselijks beschouwd. Is het niet zeer wenselijk dat juist grote delen van de bevolking besmet raken en dat met jouw conclusies in de hand, de risicogroepen beschermd moeten worden. Er zijn zoveel factoren die het verzwakte immuunsysteem van de risicogroepen kunnen versterken. Zou op basis van het bovenstaande geen actief beleid gevoerd moeten worden?

     Beantwoorden
    • GPS
     GPS zegt:

     Maurice,

     Waarom mag ik niet reageren op een reactie? Er wordt gesteld dat wetenschap “ook maar een mening is”. Daar neem ik aanstaat aan. En met betrekking tot je eigen theorieën. Ik geloof dat je met een heleboel zaken op het goede spoor bent. Ik stoor me aan het verkondigen dat dat “de waarheid is”. Ook het zoeken naar bevestiging van je theorieën in historische data. Dat doet afbreuk aan je geloofwaardigheid en lijkt op dezelfde tunnelvisie waar je het RIVM van beticht. Kunnen voorspellen van de ontwikkeling obv je theorie zegt oneindig veel meer dan verklaren van het verleden. Je weet wel; correlatie vs causaliteit.

     Beantwoorden
     • Ebo
      Ebo zegt:

      Ik schreef het net iets anders dan waar jouw antwoord over gaat. Bij mijn citaat geef ik ook aan wat Ik er van vind. Blijft staan dat ik vind, dat wat het RIVM doet, meer op een mening lijkt dan wetenschap.

   • Frans
    Frans zegt:

    De waarneming levert de data. De data die Maurice gebruikt is door de wetenschap zelf aangeleverd, en staat in principe niet ter discussie. Staat deze wel ter discussie hebben we waarlijk een groot probleem want dan is de hele wetenschap over covid-19 in Nederland gecorrumpeerd.

    Wat Maurice doet is wetenschappelijk correct, hij verruimt de bestaande hypotheses met alternatieve hypotheses. Het is nu aan de wetenschap om met een goed onderzoek de waarschijnlijkheid van alle hypotheses inclusief die van Maurice vast te stellen en naar aanleiding daarvan hypotheses aan te nemen of verwerpen.

    In principe is deze stap alleen maar nodig om de scherpe randen van de hypothese te toetsen en om onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Het is in basis alleen bevestiging en checkup op de reproduceerbaarheid van de data settings. Wat Maurice zelf eigenlijk al doet door zijn theorie toe te passen op specifieke lokaties.

    Maurice doet hier precies wat ik in de meest recente wetenschappelijke publicaties zo enorm, mis in het hoofdstuk discussie. Het aan maken van een of meer alternatieve hypotheses, waarbij hij de waarschijnlijkheid plaatst in het alternatief.

    Het is volledig wetenschappelijk accepteerbaar en eigenlijk een vereiste voor een goede wetenschappelijke publicatie.

    Beantwoorden
 28. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Akkoord, buiten is die anderhalve meter niet nodig maar toch zal enige afstand houden belangrijk blijven. Wat levert dat inzicht op? Niet zo veel. Het zal drukker worden op stranden en in parken maar dat zal economisch weinig opleveren.

  Beantwoorden
 29. Mark
  Mark zegt:

  Hallo Maurice,

  Mijn verbazing en onsteltenis wordt met de dag groter naarmate jij ook met de dag niet alleen serieuzer genomen wordt door tal van instanties en invloedrijken, maar zelfs ook al beetje bij beetje door mainsteam media. Het onderbuikgevoel dat ik al een tijd had van het niet willen erkennen van jouw gewoonweg baanbrekende ontdekkingen (de samenvoegingen van allerlei onderzoeken) door het OMT, maar eigenlijk niet hardop in mezelf durfde uit te spreken, omdat ik dacht dat het een te voor de hand liggende oplossing zou kunnen zijn, iig iets dat het RIVM zeker al lang zou hebben meegewogen in hun analyses en onderzoeken, kan ik nu wel. Nu jij vandaag in je intervieuw glashelder jouw zienswijze uit de doeken hebt gedaan hierover (grofweg gezegd, dat hun denkwijze/voorgesteld beleid contraproductief is en dus echt een foute benadering is) ben ik inmiddels ook echt gaan inzien dat dat ook echt zo is. Dus niet alleen het feit dat jij al die tijd toen je nog echt zoekende was (en nul medewerking/ondersteuning), maar dus vooral nu nog steeds; men is tegen willens en wetens in gewoon ontkennend over alles. Maar ik hoop niet alleen, maar geloof echt dat, omdat er nu al zoveel rugbaarheid is aan gegeven, dat dit wel aan de oppervlakte móet uitbarsten. Dat zie ik wel positief in. Het is nu alleen de vraag nog op welke manier dit gaat gebeuren. Zal dit dmv een voortschrijdend inzicht zijn van het OMT (daarmee wel hun ongelijk moeten erkennen) of doormiddel van grote druk van buiten. Ik hoop toch echt op dat eerste, want elke dag extra kost niet alleen meer economische maleise, maar waarschijnlijk ook meer doden. Je hebt het vandaag in je intervieuw ook over Zweden gehad. Is het niet zo, dat Zweden, zelfs zonder jouw kennis toe te hebben gepast(het dus niet specifiek sturen op het uitsluiten van aerosolen) nooit in een zwart scenario zijn gekomen. M.a.w. als ze de inmiddels opgedane kennnis van jouw hadden toegepast, het er daar nog veel beter had voorgestaan?

  Beantwoorden
 30. Mark Wigmans
  Mark Wigmans zegt:

  Ik denk dat het gebruik van het woord ‘aerosols’ het probleem is. Dit verondersteld het model dat er droplets zijn > 5 μm en aerosols < 5 μm. In dit model zijn aerosols airborne en droplets niet. Dus als je dan zegt 'corona verspreidt zich via aerosols' hoort men, "corona verspreidt zich in druppels van < 5 μm", terwijl het bericht moet 'corona verspreidt zich airborne'. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852 laat zien dat het model droplets, aerosols wel/niet airborne te simpel is.
  In https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-virology-012420-022445 wordt droge lucht niet alleen respiratory infecties niet alleen meer airborne maakt maar dat ook de mens ontvankelijker voor virussen wordt, weer een andere reden voor mondkapjes.

  Beantwoorden
  • Rebecca
   Rebecca zegt:

   Goede opmerking Mark! Aerosolen zijn deeltjes die via de lucht verspreid worden. Hetzij vaste deeltjes zoals rook, pollen en saharazand. Hetzij vloeistofdeeltjes, zoals mist, wolken, en vochtdeeltjes in uitgeademde lucht. Airborne vochtdeeltjes ontstaan namelijk als lucht langs vocht stroomt, wat gebeurt telkens wanneer je uitademt, en virus in het vocht in je luchtwegen krijgen dan een lift. De grootte van een aerosole hangt af van het soort deeltje. Bij vochtdeeltjes zal een aerosole op een gegeven moment zo groot worden dat het te zwaar wordt en dan daalt het neer (vgl. regen uit een wolk), oftewel: niet langer airborne. Persoonlijk denk ik dat een hogere relatieve luchtvochtigheid (> 40%) om 2 redenen een rol speelt bij verspreiding van corona:

   1: virus dat in uitgeademde vochtdeeltjes zit overleeft minder lang in de lucht blijkt uit onderzoeken, slechts 15 minuten (40-60%) ipv 3 uur (ca. 20%).

   2: De vochtdeeltjes worden dan eerder zwaarder doordat ze samenlklonteren met vochtdeeltjes in de lucht, en dan worden ze te zwaar om airborne te blijven en dalen neer, waardoor het virus in die vochtdeeltjes (die niet langer airborne zijn) niet meer ingeademd kunnen worden door andere aanwezigen.

   Het kan goed zijn dat 1. en 2. samenhangen

   Beantwoorden
 31. Frodo
  Frodo zegt:

  Hallo Maurice,

  Ben onder de indruk, erg goed verhaal en klinkt logisch.
  Weet niet of iemand de vraag al gesteld heeft, maar hoe kunnen de eerste gevallen op de markt in Wuhan verklaard worden? De markt was toch in de buitenlucht? Of was het maar een iemand die op de markt besmet raakte en vervolgens in een kroeg bier is gaan drinken?

  Dank voor je analyses!

  Frodo

  Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Het virus is van vleermuis via tussengastheer naar de mens overgesprongen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat die overdracht via de lucht gegaan.

   Beantwoorden
 32. Marlies Rattink
  Marlies Rattink zegt:

  Beste Maurice, Ik had nog wel een vraag wat als je in een stiltecoupé zit in de trein en je praat niet en ademt alleen..kan je dan wel zonder mondkap? Het lijkt me dat het virus zich dan niet zo maar door de ruimte verplaatst..de voorbeelden in de filmpjes zijn steeds met niesende mensen en dan de verspreiding. Zou wel een hoop gedoe schelen en dan zouden mensen ook dichter bij elkaar kunnen zitten. (p.s ik heb alle kamerleden een brief gestuurd met uiteraard ook uw onderzoek er in).

  Beantwoorden
  • Mark Wigmans
   Mark Wigmans zegt:

   Bij influenza is dat wel het geval, zie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2442192/
   Terwijl ik dat overigens lees valt het mij op dat veel onderzoek over hoesten gaat met daarbij grotere druppels en het artikel zegt dat bij ademen kleinere druppels vrij komen. Als corona dus relatief veel milde besmettingen kent, dus weinig hoesten en dus weer relatief veel kleine deeltjes, dan krijg je dus meer airborne verschijnselen dan de ‘hoestende infuenza varianten’.

   Beantwoorden
 33. Hiddo
  Hiddo zegt:

  Als je het betoog van Maurice de kern eruit haalt geeft hij volgens mij aan: in gebouwen ramen (beetje) open in alle seizoenen en waar dat niet kan luchtventilatiesysteem goed instellen. Meer maatregels niet nodig.
  Maar zelfs als RIVM, OMT en anderen nog twijfelen aan besmetting door aerosols en de huidige maatregels willen aanhouden. Dan nog kan je ‘t toch nog aanvullen met deze ventilatie maatregel?

  Beantwoorden
  • Marcko
   Marcko zegt:

   Het binnenklimaat al binnen de richtlijnen valt van diverse onderzoeken in het verleden: 30/40 % – 60/70% (verschillende onderzoeken) luchtvochtigheid, ventileren en niet circuleren. En uiteraard onderhouden van de filters. Je zou kunnen zeggen dat het voldoen aan de verzorgingsplicht in de arbowet al genoeg stok achter de deur geeft om hier aan te voldoen. De meest luchtbehandeling systemen kunnen technisch dit allemaal kwestie van afregelen en onderhoud plegen. In bouwvesluit staan ook genoeg regels.

   Helaas zou het me niet verbazen als het grootste gedeelte hier niet aan voldoet, maar nieuw is het zeker niet bij COVID-19. Dit probleem was er altijd al.

   Beantwoorden
 34. T.
  T. zegt:

  U verwijst op de website http://www.smartexit.nu pagina: tref voorzieningen voor openbare toiletten, naar een lijst met Amerikaanse schoonmaakmiddelen.
  Europa heeft zijn eigen toelatingseisen voor biocides. Zie hiervoor onder andere :
  https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations
  https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals

  https://qrs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Nieuwe-richtlijnen-RIVM-landelijk-centrum-hygiene.pdf

  *Hoe herken ik een toegelaten middel?
  In Nederland toegelaten desinfectiemiddelen zijn te herkennen aan een nummer met vijf cijfers eindigend op een N (Nederland). Bijvoorbeeld:
  • 12345N
  Een aantal middelen is toegelaten in de hele Europese Unie en dus ook in Nederland. U herkent deze middelen aan een toelatingsnummer dat er zo uit ziet:
  • EU European Union -1234567-0000
  • NL-1234567-0000

  Beantwoorden
 35. Harry
  Harry zegt:

  Met mijn luchtwegen heb ik vaak virussen opgelopen in vliegtuig, supermarkten , treinen en kantoren. Airco is een killer. Ben gezond , gebruik geen medicijnen en heb geleerd via mijn KNO dat je geen pufjes hoeft te gebruiken. Dat terzijde. Heb actief de uitspraken van RIVM gevolgd en het duizelde me. Een soort van massa eenzijdig denken , waar vol trots de 1,5 meter cultuur doorgezet wordt als de Heilige Graal. Schokkend hoe kinderlijk een Van Dissel rondhuppelt met een ( dat wel gezegd ) een Rutte als volgzame politicus. Kinderlijk , want als besmetting in de open lucht de waarheid is , dan is 1,5 meter volstrekt onvoldoende bij een verkeerd windje . New York ernstig getroffen , logisch een en al airco flats en winkels. Cruiseschepen en vliegtuigen zijn altijd een bron geweest van besmettingen. Triest dat de ouderen die zogenaamd beschermd zouden worden , juist opgesloten zijn geweest ( en deels nog) bij uitbraken in verzorgingstehuizen. En verzorgend personeel niet of nauwelijks waren beschermd . Buitenlucht dat had kunnen helpen of je moeder of vader weghalen. Dat de buitenlucht en weer op elkaar gaan zitten veilig zou zijn, betwijfel ik ook. Waarom het RIVM de Airco problematiek en gebouwen waar geen raam open kan niet als 1e gevaar bron specifiek op gehamerd heeft , begrijp ik niets van.

  Beantwoorden
 36. Simon Warner
  Simon Warner zegt:

  Helaas loopt het RIVM achter de feiten aan. Vrijdag j.l. publiceerde de NOS een artikel over aerosols en vraagt RIVM om een reactie die luidt: “”Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. Dat is nog steeds het standpunt van het RIVM. Ventilatie is in algemene zin belangrijk voor een gezond binnenmilieu. Over de specifieke relatie tussen ventilatie en het coronavirus vindt nog overleg plaats. We hebben daar nu nog geen uitgesproken standpunt over, dit volgt op korte termijn.”
  bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2334026-naar-een-openbaar-toilet-dan-doortrekken-met-gesloten-deksel-tegen-corona.html

  Beantwoorden
 37. Rene
  Rene zegt:

  Zonder meer een interessant inhoudelijk artikel. De verklaring lijkt logisch, maar je hoeft het er natuurlijk niet mee eens te zijn. Jammer is wel de wijze waarop Van Dissel en Grapperhaus afgeserveerd worden. Je kunt van alles vinden over hun aanpak en werkwijze, maar het maakt je eigen boodschap niet sterker als je erkende wetenschappers op hun vakgebied diskwalificeert en een bewindsman belachelijk maakt. Als je deze opinie wilt binnenbrengen, is het beter “belletje te trekken” dan “ruiten gaan ingooien”.

  Beantwoorden
 38. Remco
  Remco zegt:

  Beste Maurice,
  Volgens jouw zegt het RIVM:
  “Of er een extra risico is op besmetting met het corona-virus bij zingen in een koor is nog niet bekend”

  Op de

  Mogelijk geeft het een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus als mensen met een groep gaan zingen. Dat wordt nog onderzocht.

  Beantwoorden
 39. Remco
  Remco zegt:

  Beste Maurice,
  Volgens jouw zegt het RIVM:
  “Of er een extra risico is op besmetting met het corona-virus bij zingen in een koor is nog niet bekend”

  Op de site va het RIVM lees ik:

  “Mogelijk geeft het een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus als mensen met een groep gaan zingen. Dat wordt nog onderzocht. ”

  Dat is toch net even anders, niet?

  Beantwoorden
 40. Simon
  Simon zegt:

  de eerste link naar het wetenschappelijke artikel is niet correct waar staat: “een wetenschappelijke studie over gepubliceerd” (dit is een link naar een krantenartikel)

  Beantwoorden
 41. Timo Rietveld
  Timo Rietveld zegt:

  Het RIVM heeft een belangrijk aandeel in de PFAS problematiek, die draconische maatregelen als gevolg had.
  Het RIVM heeft een belangrijk aandeel in de stikstof problematiek, die ook draconische maatregelen als gevolg had.
  Het RIVM heeft momenteel een leidende rol in het COVID-19 beleid en komt met draconische maatregelen.
  Wie regeert dit land nou helemaal, het RIVM?

  Beantwoorden
 42. madeleine ingenhousz
  madeleine ingenhousz zegt:

  Wil je je interview van “We worden onnodig bang gemaakt” laten ondertitelen in russisch, engels frans duits en portugees?
  Dat lijkt me super belangrijk voor de hele wereld. Ik kan je helpen aan steengoeie vertalers duits en russisch. De rest is ook te vinden. Wellicht Frans kan ik je ook aan helpen! zelf ben ik een langdurig slachtoffer van covid19, want ik ben dirigent van meezingconcerten….. maar niet te min, alsjeblieft, stuur dit de grote wereld

  Beantwoorden
 43. Simon Admiraal
  Simon Admiraal zegt:

  Met complimenten voor al uw werk m.b.t het virus: ik zie in het land affiches hangen van de firma Suitsupply met daarop Jort Kelder. Back to Business! Heel belangrijk. Is het een idee om daarop aan te haken met affiches die naar de Smart Exit.nu verwijzen? Er zijn nu ruim 19.000 ondertekenaars. Veel te weinig om Den Haag te overtuigen.

  Beantwoorden
 44. Jasper van Loon
  Jasper van Loon zegt:

  Ik probeer op iets te wijzen, maar om technische reden krijg ik mijn bericht niet geplaatst: Uit bijna alle studies blijkt dat de besmettingsgraad van een tweede persoon (in hetzelfde huishouden) maximaal 35% is. De Gangelt studie (35 %), de hierboven door Hans aangehaalde Koreaanse studie (28%), de Daimond Princess (17%, PCR tests).

  Dit suggereert dat een grote groep van mensen (wellicht 65%) aangeboren immuniteit heeft tegen het virus. Hun immuunsysteem heeft bij hen dus geen adaptieve reactie om het virus te bevechten; m.a.w. het virus loopt tegen de ‘eerste muur’ van het immuunsysteem en dat is afdoende.

  Als 65% van een bevolking aangeboren immuun is tegen het virus, dan heb je nog maar zo’n 20 % extra nodig met een adaptieve reactie om groepsimmuniteit te bereiken. Met de schatting van besmettingsgraad van Smartexit (16%) zijn we mogelijk al op dit punt aangekomen.

  Beantwoorden
 45. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Zeer helder verhaal waarvan netwerkcontacten van mij die in field ervaring hebben met infectieziekten waaronder open tbc wat vaak voorkomt het belang van goede ventilatie en het dragen van mondkapjes be-amen.

  U geeft aan dat bij luid spreken ook microdruppel/aerosols vrijkomen. In zulke gevallen is afstand houden niet verkeerd lijkt me. Ik ben benieuwd hoe u hierover denkt.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Het lijkt er vooral om te gaan dat je het virus een tijdje moet inademen voordat er echt sprake is van een situatie waardoor je ziek wordt.
   Dat zou best wel eens 10 of 15 minuten kunnen zijn.
   Dus dan zou het ook niet erg zijn om even bij iemand te zitten die praat.
   Zorg dat er goed geventileerd wordt

   Beantwoorden
 46. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  U stelt: “Daarom verdwijnt het virus ook vrijwel als in onze gebieden de zomer nadert. Het weer zorgt er zelf voor dat de hoeveelheid water in de lucht omhoog gaat. (Bij hogere temperaturen kan de lucht meer water bevatten. Dus bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% bevat de lucht bij 10° Celsius 4 gram water in 1 kilo lucht. Bij 20° Celsius is dat 8 gram en bij 30° Celsius is dat 16 gram. Hier kunt u zelf die berekeningen maken). Onderzoeken hebben aangetoond dat onder 6g/kg de aerosols makkelijk lang kunnen blijven rondvliegen. In huizen doen we bij warm weer sneller ramen en deuren open, en we gebruiken air conditioning (als we die hebben) als de temperatuur hoog is en dus de luchtvochtigheid ook. Dus dan maken de aerosols weinig kans.”

  Helemaal juist. Plus dat men in de zomer ook meer buiten vertoeft.

  Beantwoorden
 47. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Het probleem bij RIVM is volgens mij dat ze door de overheid betaald wordt. Als iets 99% vaststaat kan RIVM kiezen tussen 2 uitspraken die waar zijn: ‘het staat niet 100% vast dat een verbod op kerkdiensten zou helpen’ en ‘het is zeer aannemelijk dat zo’n verbod zou helpen’, dan praten ze in de richting van wat hun broodheer wil. En kerken beperkingen opleggen ligt politiek gevoelig.

  Hetzelfde zie je bij het NFI als die door zijn broodheer, het OM, gevraagd wordt om een conclusie te trekken uit gevonden DNA sporen

  Beantwoorden
 48. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Epidemioloog Roel Coutinho is het eens met het huidige beleid.
  “Dus wat moeten we doen?”
  „Wat we nu doen. Maatregelen langzaam versoepelen en meten wat er gebeurt.
  hij zegt ook:
  „Wat ook een probleem is: hoeveel afstand moeten we houden? Niemand die het precies weet. We vertrouwen op wiskundige modellen, en technisch zijn ze goed, maar er zitten altijd aannames in. Mensen met weinig of geen symptomen, hoe belangrijk zijn die in de overdracht? Als je dat op 10 procent zet, heb je een ander verhaal dan als je zegt: 50 procent. En in welke situaties kun je uitbraken verwachten? Veel mensen bij elkaar in een afgesloten ruimte, ja. Maar ook als ze naast elkaar fietsen in de buitenlucht?”

  Opvallend hoe voorzichtig de experts op het gebied van virussen en epidemieën zijn. Iedere keer wordt benadrukt dat we nog heel veel niet weten over het Covid-19 virus. Alleen daarom al heb ik weinig vertrouwen in mensen die wel al precies weten hoe we deze crisis moeten aanpakken.

  Beantwoorden
 49. Ito
  Ito zegt:

  ‪Als wetenschappers zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor iets, dan bedoelen ze gewoon dat ze het niet weten of dat het ze niet interesseert. Het empirisch bewijs kan dan overweldigend zijn zonder dat de wetenschappers daarmee bekend zijn. Leuk dat artikel in VN trouwens. En zoals een oud Leidenaar ooit ooit al eens zei: “je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken die het veroorzaakt heeft”.

  Beantwoorden
 50. Marion
  Marion zegt:

  Beste Maurice, Ik volg jou en je ‘missie’ geruime tijd en ik hoop dat je stug doorgaat hierin. Ik heb een yogaschool met 2 zalen van 50m2 waar straks 8 mensen rustig yoga beoefenen. In en uit ademen via de neus. Er is ventilatie aanwezig en ramen kunnen open. Wat is jouw advies hierin? Is dit veilig volgens jou en wat zijn de risico’s? Groet

  Beantwoorden
 51. Leonie
  Leonie zegt:

  Corona is een virus dat begint met woekeren in de luchtwegen. En het heeft een transportmiddel nodig om In iemands luchtwegen terecht te komen. De vraag is: hoe? Antwoord op de RIVM-site: corona wordt verspreid doordat door hoesten besmette druppels in de lucht komen.

  Maar tegelijk trekt RIVM airborne verspreiding in twijfel. RIVM denkt dus alleen aan verspreiding door druppels van iemand die lekker ongegeneerd vrijuit hoest en die druppels zouden max. 1,5m verderop neerdalen, dat is RIVM’s onderbouwing van de 1,5m regel. En de onderbouwing van de handenwas-regel is: hoestdruppels landen op een voorwerp, iemand raakt dat aan en daarna raakt hij zijn lippen aan… dus dan wandelt het virus zeker vanuit de lippen zo de keel in? Heeft een virus benen dan? En als een besmette druppel na orale toediening iemand ziek kon maken, waarom hoeven koks in bezorgrestaurants dan geen mondkapjes op? En waarom is er desondanks geen uitbraak onder klanten van Thuisbezorgd?

  Het is toch volstrekt onlogisch dat we een wereldwijde uitbraak hebben door hoestdruppels die gelanceerd worden en precies in andermans mond belanden (hoe vaak gebeurt dat nou??) of die via handen op lippen belanden en dan in de keel (hoe??). En hoe verklaart men dan de superspread events na kerkdiensten, onder koren etc, óókal had iedereen keurig de handen gewassen en 1,5m afstand gehouden en had niemand gehoest.

  Het is veel logischer dat het virus zich in werkelijkheid verspreid via de door een besmet persoon uitgeademde lucht waarin het virus in vochtdeeltjes een lift krijgt, en die besmette vochtige luchtdeeltjes wordt door een ander ingeademd, oftewel: gaan hoppa rechtstreeks de longen in. Tegen die besmettingswijze helpt de 1,5m regel best wel, je staat dan wat minder in andermans ademwolk. Maar met een beetje gezond verstand kan iedereen bedenken:

  – soms is die 1,5m regel onnodig, bijv. buiten waar uitgeademde vochtige lucht meteen vervliegt, zeker als mensen mondkapjes dragen die ademvocht grotendeels absorberen waardoor anderen worden beschermd;

  – en soms is die 1,5m regel onvoldoende, zoals in slecht geventileerde ruimten waar besmette uitgeademde lucht zich ophoopt (zeker als er véél lucht wordt uitgeademd, zoals bij zingen of bij hard pratende mensen in een après ski bar of carnavalskroeg).

  We ademen gemiddeld 16 keer per minuut uit, dus een coronapatiënt ook. En bij elke uitademing ademt hij/zij besmette lucht uit (door virussen die meeliften in vochtige adem). Vergelijk dat eens met iemand die 16 keer per minuut een vieze wind laat (door slechte bacteriëen die meeliften in vochtige darmgassen):
  In de buitenlucht ruiken anderen dat op een meter afstand al niet meer.
  Binnen ruiken mensen dat normaal op pakweg 1,5m afstand niet meer. Maar in een kleine besloten ruimte zullen na een tijdje ook personen meters verderop het ruiken. Vooral als die persoon eens even lekker kracht achter zijn winden gaat zetten, wat te vergelijken is met een coronapatiënt die flink hard uitademt om zijn stembanden goed te laten trillen (zingen of hard praten). Als je licht ademt dan adem je circa ½ liter lucht per keer in en uit. Maar adem je diep in, dan zuigen de longen nog eens een extra 1.8 liter lucht naar binnen, diep uitgeademd wordt circa 1.5 liter lucht uitgeademd. Dan is het toch superlogisch dat zingen meer besmettingsgevaar heeft dan gewoon ademen?

  Beantwoorden
 52. Marion
  Marion zegt:

  Beste Maurice,

  Ik volg je artikelen en video’s al geruime tijd met veel belangstelling en ik hoop dat je stug doorgaat met je onderzoeken en het ventileren hiervan. Ik heb een yogaschool met 2 zalen van elk 50m2. Ik hoop straks te kunnen openen. Er kunnen dan met 1,5 meter afstand 8 personen in die allen rustig bewegen op hun plaats terwijl ze ademen via de neus. Ik heb goede ventilatie systemen en alle ramen kunnen open. Heb je hierin een advies, met jouw kennis en welk risico is hierin aanwezig? Ik hoop dat je me kunt beantwoorden, want via het RIVM word ik niet wijzer. . Alvast dank, Groet, Marion

  Beantwoorden
 53. David Kloos
  David Kloos zegt:

  Wat een beschamende vertoning van de politiek en gezondheidsorganisaties, dat ze blijkbaar zo snel gehecht zijn geraakt aan hun regeltjes dat ze dit blijkbaar liever ontkennen en niet kunnen toegeven dat ze ernaast zitten..
  Misschien nog een kort duidelijk youtube filmpje die rond gecirculeerd kan worden?
  In ieder geval erg bedankt voor je goeie werk!!

  Beantwoorden
 54. Sol
  Sol zegt:

  Ik verbaas mij al vanaf het begin over de uitspraken van het RIVM. En ik ben een leek, met simpele kennis van natuurwetten.

  Over van Dissel en het mysterieuze OMT, deze doen vanaf het begin van de pandemie zulke schandalige uitspraken dat ik mij werkelijk niet kan voorstellen dat zoveel mensen bij elkaar, met 1 hoofdtaak, zulke achterhaalde en versimpelde conclusies kunnen trekken.

  Aerosol transmissie is een vanzelfsprekendheid, geen twijfel over. Reken maar dat die mondkapjes helpen tegen de verspreiding van het virus. De enige reden waarom het gebruik ervan niet standaard is gemaakt is omdat er vanaf het begin een excuus nodig was om de schaarste (en incompetentie?) te verhullen.

  Als ouder kan ik niet helpen dan aan scholen te denken. Het zijn DE perfecte broedplaatsen voor dit virus. Daar hebben we niet eens een pandemie niet voor nodig. Weleens een basisschool toilet gezien? Of erger nog, ‘een kleutertoilet’..? Ik zal u de details besparen, daar zelfs het handen wassen op een onhygiënische manier gebeurt.

  Tenslotte, gisteren heb ik iemand in de supermarkt aangesproken zien worden op het feit dat de beste man wel een mondkapje droeg. De vraag was iets in trant van : ‘..of hij dan ook een slecht immuunsysteem had?’ Hij vertelde opvallend kalm dat hij dat niet had, maar dat hij wel een goed stel hersenen had en een bewustzijn.’ Vond ik mooi..

  Het drong toen tot mij door dat mensen kennelijk dusdanig gebrainwashed zijn door onjuiste berichtgeving in de media dat ze anderen op correct gedrag aanspreken. Het heeft iets engs van de twilight zone, of de bodysnatchers..Alsof men beneveld is en er geen variatie is in bronnen van berichtgeving.

  Beantwoorden
 55. Sol
  Sol zegt:

  Ik verbaas mij al vanaf het begin over de uitspraken van het RIVM. En ik ben een leek, met simpele kennis van natuurwetten.

  Over van Dissel en het mysterieuze OMT, deze doen vanaf het begin van de pandemie zulke schandalige uitspraken dat ik mij werkelijk niet kan voorstellen dat zoveel mensen bij elkaar, met 1 hoofdtaak, zulke achterhaalde en versimpelde conclusies kunnen trekken.

  Aerosol transmissie is een vanzelfsprekendheid, geen twijfel over. Reken maar dat die mondkapjes helpen tegen de verspreiding van het virus. De enige reden waarom het gebruik ervan niet standaard is gemaakt is omdat er vanaf het begin een excuus nodig was om de schaarste (en incompetentie?) te verhullen.

  Als ouder kan ik niet helpen dan aan scholen te denken. Het zijn DE perfecte broedplaatsen voor dit virus. Daar hebben we niet eens een pandemie voor nodig. Weleens een basisschool toilet gezien? Of erger nog, ‘een kleutertoilet’.? Ik zal u de details besparen, daar zelfs het handen wassen op een onhygiënische manier gebeurt.

  Tenslotte, gisteren heb ik iemand in de supermarkt aangesproken zien worden op het feit dat de beste man wel een mondkapje droeg. De vraag was iets in trant van : ‘..of hij dan ook een slecht immuunsysteem had?’ Hij vertelde dat hij dat niet had, maar dat hij wel een goed stel hersenen had en een bewustzijn.’ Vond ik mooi..

  Het drong toen tot mij door dat mensen kennelijk dusdanig gebrainwashed zijn door onjuiste berichtgeving in de media dat ze anderen op correct gedrag aanspreken. Het heeft iets engs als zo’n twilight zone, of de film Bodysnatchers. Alsof men beneveld is en variatie in bronnen van berichtgeving niet meer bestaat.

  Beantwoorden
 56. Oscar2
  Oscar2 zegt:

  Afgelopen vrijdag mocht ik, man, 69 jaar, 3,5 jaar gepensioneerd, invallen in een bovenbouwgroep van een basisschool. Omdat ik dat leuk vind. Mijn grootste verrassing stond op het overdrachtspapier onder het kopje “Corona maatregelen”. Als eerste: “Houd de hele dag de ramen en deuren open; ook de deur van de gang naar de speelplaats moeten open staan.” Pas daarna wat dingetjes over handen wassen, ontsmetten etc. Deze school, de Troubadour in Elden, heeft helemaal door wat echt belangrijk is en dat terwijl de hotemetoten die een protocol opstelden, met geen woord repten over ventilatie! Sneue mensen, hoor, die bakken subsidiegeld kosten. Chapeau, Maurice de Hond, dat jouw kennis en inzichten als aerosols toch verspreid raken in Nederland, onder verstandige mensen.

  Beantwoorden
 57. Franklin
  Franklin zegt:

  Een ander iets dat mij bezighoud is hoeveel mensen sterven er nu door al die lockdowns? In veel landen leven mensen van dag tot dag en kunnen door deze maatregelen niet werken en geld verdienen om in hun dagelijkse primaire levensbehoefte te voldoen. Laat de onderzoekers dit eens uitrekenen en de uitkomst naast het aantal daadwerkelijke, puur en alleen aan Covid-19, gestorven mensen leggen. Daarnaast is de schade economisch gigantisch met al die draconische maatregelen die vaak kant nog wal raken.

  Beantwoorden
 58. Kees Zoethout
  Kees Zoethout zegt:

  Beste Maurice, allereerst bedankt voor de transparante en heldere informatie. Verder heb ik een vraag: via een kennis die in Brazilië woont vernam ik dat de besmettingsgraad aldaar tamelijk hoog is, ook al is de luchtvochtigheid daar hoog en zijn er open huizen die goed zijn geventileerd. De bevolking leek zich goed te houden aan de lockdown-richtlijnen. Wat zou deze hoge besmettingsgraad kunnen verklaren? Alvast bedankt voor je antwoord, met vriendelijke groet, Kees Zoethout

  Beantwoorden
 59. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Eindelijk begint er iets te dagen bij de politici, blijkens het NOS-blog van 20 mei 2020:

  “Onderzoek naar zingen en blaasinstrumenten als coronaverspreiders
  De Tweede Kamer wil weten of het RIVM al meer weet over factoren die zorgen voor extra verspreiding van het virus door druppelvorming in de lucht en het verspreiden van die druppeltjes. Het gaat dan bijvoorbeeld om zingen, het anders gebruiken van de stem dan normaal en het gebruik van blaasinstrumenten.

  Van Dissel heeft daar nu nog geen antwoord op. “We gaan met collega’s in andere landen bespreken en onderzoeken of zingen, blaasinstrumenten en airconditioning in gesloten ruimtes bijdraagt aan de verspreiding van het virus, maar het is nu te vroeg om daar al conclusies over te trekken.””

  Beantwoorden
 60. Gert Huizing
  Gert Huizing zegt:

  Dag Maurice,
  interessant en behoorlijk overtuigend.
  Misschien ook interessant om de vleesindustrie er eens bij te betrekken. Daar werken mensen relatief dicht op elkaar in koude omstandigheden. Ik neem aan dat daarmee de absolute luchtvochtigheid in het bereik komt. Of is er ook iets met te koud? Nu krijgen de woonomstandigheden de schuld, maar is misschien de verkeerde conclusie.

  Beantwoorden
 61. Kees Zoethout
  Kees Zoethout zegt:

  Bedankt voor je reactie Maurice! Zojuist ontdekte ik op mijn Facebook-timeline, dat de verwijzing naar je onderzoek, het SmartExit-filmpje en de discussie die daarover gaande was is verwijderd.

  Beantwoorden
 62. Anka
  Anka zegt:

  Hoi!

  Ik zag laatst een interview met een deskundige die uw naam ook noemde. Kon het filmpje niet geheel af kijken en nu kan ik het nergens meer vinden!
  Kunt u me helpen aan de link?

  Het was een jongeman met dreadlocks en tegenwoordig danser maar hij is afgestudeerd op aerosols, als ik het goed begrepen heb.

  Beantwoorden
 63. Minze
  Minze zegt:

  Hoe is het mogelijk dat de overheid in een crisis met zulke grote gevolgen voor de economie alleen maar naar het RIVM luistert. De conclussie dat je in de openlucht vrijwel niet besmet kan raken is in de praktijk diverse keren bewezen, zoals o.a. onder de erbarmelijke omstandigheden in dat vluchtelingenkamp. Dus als die 1.5 meter buiten niet nodig is, hadden al die buitenactiviteiten gewoon door kunnen gaan en de terrassen buiten al die tijd open kunnen blijven. Ook vind ik onze TV media erg voor het karretje van Rutte gespannen en andere geluiden, zoals die van Maurice, lang niet vergelijkbare of helemaal geen aandacht gaven.
  Daarbij is Corona door Rutte als levensgevaarlijke dodelijke ziekte neergezet, wat het absoluut niet is.
  Nu liegen politici altijd, ze noemen dat politiek. Hoe komt het dan dat heel veel mensen zo iemand dan toch elke keer weer geloven.

  Beantwoorden
 64. Chris van der Stap
  Chris van der Stap zegt:

  Helemaal mee eens, Gert.
  Er wordt veel gesproken over de luchtvochtigheid, maar niet over de invloed van de omgevingstemperatuur. Terwijl temperatuur wel invloed heeft op de druppeltjes, de snelheid waarmee ze verdampen en hoe groot ze zijn en hoe snel ze vallen.

  Beantwoorden
 65. Nico
  Nico zegt:

  Hallo Maurice. Ik vind het knap hoeveel energie je in dit onderwerp steekt. En ik ben blij dat er ook mensen zijn die niet zomaar alles voor waar aannemen en tegengas geven. Maar een ding mbt de mondkapjes vraag ik me wel af. De niet medische mondkapjes hebben vaak een klep die je gewoon laat uitademen. Dus voor de ander geen bescherming. En volgende punt. Hoe fijn zijn de aerosolen dat ze niet door het filter materiaal gaan. Is daar al onderzoek naar gedaan? Daarnaast komt nog een ander punt. Mijn ervaring is dat met arbeid met lichamelijke inspanning je geen zelfde werkdag kan realiseren. Je ademt zuurstofarme en koolzuurrijke lucht uit de voor een deel in het mondkapje blijft hangen. mvg Nico

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik kan het niet precies terughalen, maar ik heb een keer onderzoek gezien dat bij mondbescherming dat circa 20% van de aerosolen nog ontsnappen. Het is bij de aerosolen niet zo dat die direct zo uit je mond komen. Het is vaak zo dat het wat grotere druppels zijn, maar dat het verdampen van het water zorgt dat vervolgens de aerosol over blijft.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *