Zweedse aanpak kost 30 doden per dag meer

Voor iedereen in de wereld die zich bezighoudt met het zoeken naar de juiste strategie bij de bestrijding van het COVID-19 virus is Zweden superinteressant. Daar zijn namelijk niet zulke harde maatregelen genomen als in veel andere landen, waaronder Nederland. Sander Schimmelpenninck was dit weekend in Zweden en heeft daarover dit geschreven.

Bij een vergelijking tussen de ontwikkelingen in Nederland en Zweden is het van belang om te beseffen, dat de bevolkingsdichtheid in Zweden veel lager is dan in Nederland. Dus gaan we onze analyse niet op heel Zweden richten maar op de provincie waar Stockholm in ligt, want daar zien we een interessante vergelijkingsmogelijkheid met Noord-Brabant.

Stockholms län, de provincie waar Stockholm in ligt, heeft inmiddels ruim 1.000 COVID-19 doden.  Dat zijn 430 doden per miljoen inwoners. Cijfers die gaan lijken op de RIVM-cijfers van Noord-Brabant, daar is het officieel geregistreerde aantal 600

Als we Brabant vergelijken met Stockholms län, dan zijn er qua inwonertal en oppervlakte behoorlijke overeenkomsten. Brabant is 5.000 km2 en Stockholms län 6.500 km2. Brabant heeft ruim 2,5 miljoen inwoners, Stockholms län bijna 2,4 miljoen.

Dit is de kaart van de twee gebieden. Omdat de vormen zelfs wat op elkaar lijken heb ik Brabant 90 graden gekanteld.

 

 

 

Als we naar het verloop van het aantal dodelijke slachtoffers in de afgelopen 30 dagen kijken, dan zien we ook daar duidelijke overeenkomsten.
Op 20 maart had Brabant al bijna 200 doden en lag dat aantal in Stockholms län pas rond de 25. Inmiddels is Brabant gestegen naar bijna 1.200 en Stockholms län naar ruim 1.000 doden.
Als we kijken naar het verloop in de laatste 2 weken, dan zien we in Brabant circa 25 doden per dag, terwijl het hoogtepunt boven de 50 lag. Dat was rond 25 maart. In Stockholms län was het hoogtepunt rond 8 april met een cijfer van omstreeks 60 per dag. Maar ook daar is de trend inmiddels dalende. Ten opzichte van het hoogtepunt zien we in zowel Stockholms län als Brabant een halvering van de sterfte.

Ondanks het feit dat men in Zweden minder restricties heeft ingevoerd dan in Nederland, lijkt het patroon – althans vanuit de officiële cijfers – behoorlijk op elkaar. Met uitzondering van de laatste week.

Hieronder een aantal grafieken waaruit dat blijkt.
Conform de cijfermatige aanpak van FT.com van Financial Times worden de sterftecijfers per dag gepresenteerd via een voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen.

Uit deze grafiek is op te maken dat de ontwikkeling van de sterfte in Stockholms län iets later op gang is gekomen en wat langzamer dan in Brabant gegroeid is. Het hoogtepunt kwam ongeveer twee weken later, maar daarna is er ook in Stockholms län een daling ingezet.

Op 12 maart kondigde de Nederlandse regering de eerste maatregelen aan: bij voorkeur thuiswerken en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn verboden. Op 15 maart werden de maatregelen verscherpt. De hele horeca ging dicht en mensen mochten nog maximaal in tweetallen buiten lopen. De scholen gingen dicht.

In Zweden werd op 11 maart een verbod ingesteld op bijeenkomsten met meer dan 500 mensen. Op 17 maart gingen de scholen dicht en werd er geadviseerd om vanuit huis te werken. Inwoners boven de 70 jaar werd aangeraden zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben. Op 24 maart mochten restaurants en bars alleen nog aan tafel bedienen. Restaurants moesten de afstand tussen de tafels vergroten. Op 27 maart kwam er een verbod op bijeenkomsten met meer dan 50 mensen.

Zweden is niet in intelligente lockdown gegaan, maar toch zien we – met enig tijdsverschil – eenzelfde patroon in Stockholms län en Brabant.

Dat is ook te zien in de weergave die FT.com op haar website gebruikt om internationaal vergelijkingen te kunnen doen en die ik hier heb beschreven.

Ook deze grafiek laat zien wat het verschil is tussen Zweden en Brabant.

Nu zijn er nog twee mogelijke problemen om de reeksen van de beide landen met elkaar te vergelijken.

 1. Is het aantal geregistreerde doden wel het echte aantal?
 2. Hoe verschilt de bevolkingsopbouw en welke gevolgen kan dat hebben?

Ad a. Het echte aantal extra doden door COVID-19

New York Times publiceerde op 21 april een artikel waarin men in 11 landen de sterftecijfers volgens het bevolkingsregister vergeleek met die van het opgegeven aantal COVID-doden. Nederland en Zweden stonden beide in het overzicht.

Uit deze tabel blijkt dat de oversterfte in Nederland 90% hoger is dan de opgegeven cijfers van het RIVM. De Zweedse cijfers in het overzicht zijn vrijwel gelijk aan de officiële Zweedse sterftecijfers. Als we deze bevinding op de tabel toepassen dan verdubbelen de cijfers van Brabant bijna.

ad 2. Het verschil in leeftijdsopbouw

76% van de Nederlandse COVID-19 sterfgevallen is volgens RIVM  75 jaar of ouder. 17% is tussen 65 en 74 jaar. De cijfers in Zweden zijn vrijwel hetzelfde. In Brabant is het aandeel bewoners boven de 75 jaar 9% en tussen 65 en 74 jaar 11%. In Zweden is dat wat minder, resp. 7% en 9%.

Het kleinere aantal ouderen in Stockholms län zal dus “positief” werken op het aantal sterfgevallen. Gezien het verschil in leeftijdsopbouw zou dat inhouden dat Brabant een derde meer slachtoffers zou moeten hebben dan Stockholms län.

Beide correcties werken tegen elkaar in, zodat we ons aan de originele cijfers zullen houden.

De komende twee weken zullen laten zien of het aantal slachtoffers in Stockholms län wel gaat dalen of min of meer stabiel blijft of stijgt.

Stel dat de aantallen doden per dag in Stockholms län rond die 50 per dag blijft hangen, terwijl Brabant nu naar rond de 20 doden per dag daalt, dan is dat verschil van 30 doden per dag de prijs die Stockholms län betaalt door niet in een soort lockdown te gaan zoals in Nederland het geval was. Dat betekent per 100.000 inwoners ongeveer  1,5 dode meer per dag.

 

37 antwoorden
 1. Maria Trepp
  Maria Trepp zegt:

  Dank voor uitstekende artikelen en overzichten op dit blog. Ik heb nog een opmerking over de zogenoemde 50min-economie: pensioensleetijd is 67. Veel zelfstandigen zijn 50+. Hie rijmt dat met een 50min-economie?

  Beantwoorden
  • Ronald Zwart
   Ronald Zwart zegt:

   De grootste risicogroepen zijn 70 plussers. Met een 65-min economie kom je dus ook al heel ver. Belangrijkste is dat we mensen zelf de keuze laten tussen binnen blijven en er op uit gaan.

   Beantwoorden
  • bert
   bert zegt:

   Mensen die hunk even lang werken vanaf 18-24 jaar zouden kunnen stoppen op zo’n 55 jaar; waarom 67? Op 67 dan ben je gewoon oud.

   En dat kan! Zo de pensioen uitkering zou moeten starten op 55 jaar. Misschien Iets lager betaald dan wie kiest voor 67 jaar. Flexibel

   Beantwoorden
 2. Covinfo
  Covinfo zegt:

  Maar Zweden zal er uiteindelijk eerder vanaf zijn. Wat wij doen is uitstel van executie, voor een enorme prijs. Wij verspreiden het aantal doden over langere periode.

  Ik heb gelezen dat bepaalde regio’s in Zweden met een maand op groepsimmuniteit zitten. Als dat gebeurd zal het ineens flink gaan dalen.

  Wat wij hier doen is enkel vertragen. Het aantal doden is niet minder maar wordt verspreid over een langere periode. Met aan de andere kant enorme gevolgen voor psychische gezondheid (stress, despressies,spanning), fysieke gezondheid (daar kan stress ook effect op hebben) economie (wat ook weer voor een hoop mensenleed gaat zorgen en mensenlevens gaat kosten: economische crisis betekent meer zelfdodingen en misdaad).
  En zonder economie geen geld voor zorg, veiligheid, sociale zekerheid e.d.. Dat gaat levens kosten. We kunnen straks draconische bezuinigingen verwachten waar ook de zorg (enorme kostenpost) niet ontzien kan worden. Het beleid hier is dus zeer kortzichtig.

  Wat een lockdown doet is enkel vertragen. De mensen die nog wel werken verspreiden evengoed. Hierdoor duurt het veel langer voordat je er vanaf bent.
  Of echt iedereen moet thuiszitten, dus ook zorg, politie e.d. Maar dan sterven er daardoor mensen en is er geen handhaving. Op een keer moet je er uit en gaat het weer verder op oude voet.

  Lockdown maatregelen verspreiden hetzelfde aantal infecties (en dus doden) over een langere periode. Het virus blijft zich verspreiden tot vaccinatie (nog te ver weg om rekening mee te houden) of groepsimmuniteit.

  Dus het is volstrekt logisch dat in Zweden het aantal doden NU hoger is. De verspreiding gaat sneller. Maar zij zullen er eerder doorheen zijn. Het punt dat genoeg mensen immuun zijn dat het virus niet meer kan verspreiden.

  De Zweden zijn er straks dus vanaf terwijl wij hier door blijven modderen met gigantische schade voor economie en samenleving. En de schade aan hun economie zal ook beperkt zijn (iets dat een hoop mensenleed scheelt).

  Uiteindelijk zijn de Zweden dus degenen die het laatst lachen. Het aantal doden per dag is daarbij niet interessant: het gaat om het totaal aantal doden bij bereiken van de finish. En Zweden zal veel eerder bij de finish zijn dan wij en met veel minder schade door de maatregelen aan mens en economie.

  De Zweden denken dus aan lange termijn. De lockdown landen aan korte termijn.

  Beantwoorden
 3. Willem van Veen
  Willem van Veen zegt:

  Het zou interessant zijn of besmettingen in Zweden onder meer komen uit bijeenkomsten van 50 personen die binnen hebben plaatsgevonden, de zogenaamde superspread events. Wel opvallend dat er zo weinig meer doden in Stockholm zijn.

  Beantwoorden
 4. Jurjen Boorsma
  Jurjen Boorsma zegt:

  Volgens de voorspellingen van het IMHe zal hun curve pas in juni afbuigen. Betekent dit dat er sneller een vorm van groepsimmuniteit ontstaat en is het dus op de lange termijn beter? Of zal er in de rest van de Europa een tweede piek ontstaan waardoor Zweden en de rest van Europa in sterfte weer gelijk lopen? Kun je daar iets over schatten?
  https://covid19.healthdata.org/sweden

  Beantwoorden
 5. Mike
  Mike zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor weer een mooi artikel. Volgens mij staat er iets in wat niet juist is. De scholen in Zweden zijn open gebleven, althans: de basisscholen. In Zweden gaan kinderen tot 16 jaar met elkaar naar school en de klassen zijn er niet klein. Het lijkt mij interessant om onderzocht te hebben of kinderen in Zweden daardoor meer kans lopen om besmet te worden met het virus. Zelf kan ik terugvinden dat op zaterdag 25 april 91 kinderen onder de 10 en 218 kinderen onder de 20 positief getest zijn op het virus, terwijl daar in Zweden de basisscholen dus de hele tijd open zijn gebleven. Ik zeg dit, omdat het volgens mij heel belangrijk is het onderwijs weer volledig open te stellen voor onze kinderen.

  Beantwoorden
 6. Marcel de Roos
  Marcel de Roos zegt:

  Interessante vergelijking, valt me wel op dat u de cijfers voor Zweden niet corrigeert voor de 30% te lage rapportage doden. Dan wordt het verschil iets groter.

  Eerlijk gezegd lijkt het erop dat ik Zweden de stijging van het aantal doden nog niet afneemt zoals dat in Brabant al wel plaatsvond. Laten we bekijken waar dit experiment in Zweden toe leidt…

  Beantwoorden
 7. Mart
  Mart zegt:

  Door de gekozen strategie in Zweden lijkt het erop dat de al een veel groter deel van de inwoners van Stockholm immuniteit heeft opgebouwd, zie bijvoorbeeld:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/25/de-zweden-kijken-juist-verbaasd-naar-de-rest-van-europa-a3997884
  met schattingen van 15 – 20 procent.
  Dit zou kunnen betekenen dat Stockholm veel sneller in een situatie is waar het virus zich veel moelijker kan ontwikkelen en dat daar de afname van het aantal sterfgevallen sneller zal gaan, waar het in Brabant nog een langere tijd hoog kan blijven.

  Dan zou het aantal slachtoffers best eens vergelijkbaar kunnen zijn, maar is de collateral damage in Zweden vele malen lager.

  Beantwoorden
 8. Christiaan Bonebakker
  Christiaan Bonebakker zegt:

  Interessant om Brabant en de regio Stockholm te vergelijken. Hoewel ik me net als jij enorm zorgen maak om de economische gevolgen van de ‘intelligente lockdown’ vind ik je bevindingen in deze vergelijking niet erg geruststellend. 30 doden per dag extra vind ik behoorlijk wat, en dan gaat het alleen om de betreffende twee regio’s. Natuurlijk kan de Zweedse aanpak op langere termijn leiden tot minder doden, maar daarover valt nu nog weinig te zeggen. Ik had gehoopt op een ‘mildere’ uitkomst van de Zweedse aanpak!

  Beantwoorden
 9. Fritsander
  Fritsander zegt:

  Zou het kunnen zijn dat het weer in Stockholm langer gunstig is voor de verspreiding van het virus? Dit zou ook een factor kunnen zijn in de langere piek in Zweden.

  Beantwoorden
 10. remco
  remco zegt:

  Opvallend hoe verschillende mensen de zelfde grafieken anders kunnen interpreteren. Ik zie vooralsnog nog helemaal geen daling in Zweden, denk dat we nog een week moeten wachten om te kijken welke kant dit op gaat.

  Beantwoorden
 11. remco
  remco zegt:

  Er is maar 1 steekproef geweest naar het aantal mensen met antistoffen en de conclusie was dat nog geen 3 procent besmet was geweest. Om dan te claimen dat er in mei groepsimuniteit bereikt zal worden is heel vreemd.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Mijn schatting (mede op basis van internationale onderzoeken, zoals een recente in Italie) dat we in nederland rond de 9% zitten.
   Op basis van de meest recente onderzoeken in het buitenland kan je de som als volgt maken.
   0,75% van de besmette mensen overlijden.
   We hebben nu ongeveer 10.000 doden (via CBS). Dat maal 100/0,75 = 1,3 miljoen.
   Maar dat zou dan de situatie zijn van ongveeer 20 dagen geleden (wanneer de overleden mensen besmet zijn). Dus dat is 8% rond 10 april.
   Dat zou dus nu 9% zijn.
   Maar als 0,6% overlijdt of 0,9% dan is die berekening anders.
   My buest guess is die 9%.

   Beantwoorden
 12. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Volgens mij focussen veel landen teveel op het vermijden van elke besmetting. Terwijl een gezond persoon onder de 65 maar weinig kans heeft om ernstig ziek te worden, vooral niet als de initiële ‘viral load exposure’ waaraan hij is blootgesteld beperkt is: uit onderzoeken blijkt dat iemand die maar weinig virus binnen krijgt een milder ziekteverloop heeft. Dus scholen kunnen gewoon open, mondkapjes zijn nuttig ookal houden ze niet 100% van rondvliegende virussen tegen, foodtruckfestivals of sportwedstrijden in de buitenland kunnen best. Waarom testen we dat niet in een bepaald deel van NL?

  Beantwoorden
 13. Ronald Zwart
  Ronald Zwart zegt:

  @ Maurice
  Wederom zinvolle en duidelijke informatie. Dank daarvoor!

  Enige tijd geleden kwamen er wat kleine artikelen over het mogelijke verband tussen stikstof en de imact dat het Covid-19 virus kan hebben op de luchtwegen. Zie jij in de data ook een mogelijk verband? Zou stikstof de reden kunnen zijn dat met name Oost-Brabant waar veel intensieve vehouderij is, relatief zwaar is getroffen?

  Beantwoorden
 14. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Als we gezonde mensen onder de 60 binnenhouden zoals we nu doen bouwen we geen groepsimmuniteit op. Als we hen meer bewegingsvrijheid geven, en zorgen dat als ze al besmet raken de initiële virus load waaraan ze exposed zijn beperkt is (bijv. omdat ze in situaties waarin de 1,5 m niet haalbaar is mondkapjes dragen), dan wel.

  Zolang we geen groepsimmuniteit hebben gaan veel kwetsbare ouderen vroeg of laat dood door corona, strikte maatregelen zijn dan slechts uitstel, geen afstel.

  Dus heel goed onze ouderen beschermen, bijv. voldoende mondkapjes en zodra een oudere die samenwoont met andere ouderen ziek is in isolatie in een zorghotel. En tegelijkertijd de maatregelen voor jongere mensen versoepelen, en hen weghouden bij de kwetsbare groepen.

  Beantwoorden
 15. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Sorry, dacht dat de plaatsing van de reactie mislukt was, dus nog een keer gereageerd

  Je kunt overigens aan de hand van de sterftecijfers wel redelijk uitrekenen hoeveel mensen in NL al corona hebben gehad. Ik schat zo’n 350.000.

  Beantwoorden
 16. Louis
  Louis zegt:

  “En stel dat .. Stockholm län.. 100.., terwijl Brabant 5 …, .. verschil van 95 doden per dag.”

  Geachte heer De Hond,
  Ik ben het met u eens dat een vergelijking tussen Zweeds model en Nederlands model bijzonder interessant is. Voor zinvolle uitspraken moeten factoren die de vergelijking onzuiver maken, geëlimineerd worden. Het is mij niet bekend of in Zweden sprake is geweest van één of meer superspread-events zoals in Brabant. Dat zou dus een factor kunnen zijn, net als bevolkingsdichtheid ( ca 30%).
  Aanvullend valt mij op dat onder “ad a” voor Nederland de oversterfte in een 4-weken periode tot na de piek is gepresenteerd, en voor Zweden de oversterfte in een 2-weken periode tot ruim vóór de piek is gepresenteerd. Dat lijkt me zeker van invloed.
  Net als voorgaande reactie van Marcel de Roos, zie ik de afname bij Zweden voor nu achterblijven bij die in Nederland.
  Voorzichtig gezegd: ik denk dat het nog te vroeg is voor een kwantitatieve uitspraak over het verschil tussen Nederland en Zweden.

  Met vriendelijke groet,
  Louis

  Beantwoorden
 17. Ruud van Zutphen
  Ruud van Zutphen zegt:

  Stockholm data toch maar eens beter bekijken, 1 op de 1034 inwoners is inmiddels overleden aan Covid-19 dat is 4x zoveel als in Nederland, curve loopt daar nog op, andere Zweedse steden moeten nog beginnen (door afstanden duurt dat langer) Zweden kan maar zo naar 10.000+ doden gaan (een kwart van de doden is onder de 65 in de werkende klasse)
  Ik vermoed dat Zweden met een al jaren kwakkelende economie en een relatief hoge werkeloosheid zich geen lockdown kon veroorloven en daarom de vele doden accepteert

  Beantwoorden
  • Ronald Zwart
   Ronald Zwart zegt:

   Kijk liever naar het interview met de Zweedse adviseur van de regering.
   Dan snap je welke gedachte er achter zit. Het gaat de Zweden niet om de dagelijkse doden nu, maar om de lange termijn effecten. Zowel qua aantallen slachtoffers, als economische en sociale gevolgen en de manier waarop je weer naar een echte normale maatschappij kunt komen.

   https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY

   Beantwoorden
  • Ronald Zwart
   Ronald Zwart zegt:

   Leuk artikel en interessant. Ik wou dat wij wat meer van deze Zweedse experts in het OMT hadden i.p.v. de medische angsthazen die er nu in zitten.

   Beantwoorden
 18. Prinsenhof
  Prinsenhof zegt:

  Wij sturen op nationale data, terwijl een regioaanpak de sleutel is.

  Iedereen die een filiaalbedrijf heeft (of heeft gehad) weet dat je altijd een paar zorgenkindjes hebt. Je winkelformule is overal hetzelfde, toch zijn de resultaten niet over hetzelfde. Als je 12 filialen hebt zijn er altijd wel 2 of 3 die minder draaien.

  Als je het bedrijf Nederland-Corona bekijkt zie je hetzelfde. Er zijn 3 provincies die slecht scoren qua Corona (Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg).

  Echter we kijken en sturen op landelijke IC-cijfers om een acuut probleem in 3 filialen op te lossen. Dat gaat niet werken … Dat blijkt ook want de nationale cijfers worden beter maar Brabant en Limburg scoren nog steeds veel slechter.

  Wat zorgt ervoor dat ondanks de nationale lockdown maatregelen er in 3 provincies het heel moeilijk lijkt om de curve écht naar beneden te krijgen?

  We zijn begonnen met Wintersport, Carnaval (extreem slecht weer, bijna geen straatcarnaval, vond hoofdzakelijk binnen plaats) was de verspreider evenals andere evenementen. En die veehouderij helpt ook een handje mee. Maar wat ontbreekt nog?

  Pak de distributiekaart van Nederland. Waar liggen in Nederland grootschalige distributiecentra? Precies op de lijn Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg. Pak even 3 voorbeelden. Bol.com (regio Waalwijk), Jumbo (Veghel), Vida XL (Venlo). Daar is een enorme groei van werkzaamheden sinds de uitbraak van de Corona-crisis. Ergo, meer handjes nodig. Die distributiecentra zijn niet groter geworden. Dus meer mensen in 1 gebouw. Er staan meer rolcontainers klaar voor verzending en meer inslag van goederen. Dus minder ruimte om vrij te bewegen. En dat al 2 maanden achter elkaar. Wie werken daar? Voornamelijk fitte, jonge mensen. Dus die zullen weinig last van Corona hebben. Die worden daar niet ziek van, dus werken door en blijven niet thuis. En die gaan na hun werk naar huis (met andere gezinsleden), boodschappen doen in een supermarkt, naar de bouwmarkt of meubelboulevard.

  Een tweede aspect is dat een groot deel van dit personeel nog in een bijzondere situatie verkeert. De arbeidsmigranten. Ook een jonge fitte groep mensen die weinig last van Corona zullen hebben maar het wel kunnen hebben en overdragen. Die wonen soms in grote groepen kort op elkaar met gedeeld sanitair en keukenvoorziening (zeecontainerbouw, vakantieparken), gaan in te volle busjes naar hun werk en brengen hun vrije tijd onderling door. Er zijn echter ook veel arbeidsmigranten werkzaam in de zorg. Dus ook hier vindt over en weer besmetting plaats.

  Mijn vermoeden is dat de autochtone bevolking het Coronavirus in deze “distributiepopulatie” heeft gebracht (Carnaval en Wintersport) en dat die daar nu levend gehouden wordt door een combinatie van bovengenoemde factoren. Dit is vrij eenvoudig op te lossen, te doorbreken. Een steekproeftest zal hierover uitsluitsel kunnen brengen.

  Als het “Brabants probleem” niet proactief opgelost wordt zal deze voedingsbodem van Corona pas uitdoven wanneer in deze populatie groepsimmuniteit ontstaat (dat is te berekenen wanneer dat zal zijn).

  De paradox is doordat we sinds maart onze aankopen meer-en-meer online doen (want dat is veiliger), wij Corona meer-en-meer instandhouden. Wij kopen ons ziek.

  2 vragen: – klopt deze analyse?
  – zo ja, hoe krijg je deze informatie bij mensen die hierop kunnen gaan sturen.

  Als deze analyse niet klopt zal er nog steeds een uitdaging liggen om eerst “grip” te krijgen in Brabant. Iedere vorm van nationale versoepeling is anders spelen met vuur.

  Beantwoorden
 19. erik
  erik zegt:

  Iemand wel eens in Stockholm geweest? Het bestaat uit tientallen eilanden. Je kunt je praktisch alleen verplaatsen met veerboten of met het uitgebreide metro netwerk. Kortom altijd veel mensen bij elkaar in een kleine ruimte. Dan vallen mij de cijfers erg mee.

  Beantwoorden
 20. Ronald van der Linden
  Ronald van der Linden zegt:

  Ik kan nergens vinden, zijn de genoemde sterfgevallen getest op Corona. Hoeveel doden zouden er zijn zonder Corona? Dan hebben we een echt overzicht! Het lijkt erop dat op het moment alle sterfgevallen onder Corona gezet worden. Misschien niet als je een auto-ongeluk hebt, maar hoe is dit??

  Beantwoorden
 21. Kenneth
  Kenneth zegt:

  Beste Maurice,

  Ik neem aan dat je bekend bent met de standpunten van Johan Giesecke?
  Waarom luister de Nederlandse overheid niet naar hem?

  Beantwoorden
 22. Herman
  Herman zegt:

  Dat is natuurlijk het geval. Een beetje schipperen tussen IC bedden en lockdown. Maar er zijn ook landen die gewoon het virus uit willen bannen. Maar dat is uitstel. Maar ze kunne dan wel betere voorzorgsmaatregelen organiseren. Dit zijn ook medicijnen en misschien ooit een vaccin.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *