Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer

WHO en RIVM negeren nieuwste bevindingen met enorme gevolgen - 9640
Samenvatting van het artikel

De provincie Stockholm en de provincie Noord-Brabant zijn qua oppervlakte en inwoneraantal ongeveer gelijk. Ook het verloop van het aantal coronadoden lijkt erg op elkaar. Echter de aanpak in Zweden is heel anders dan in Nederland.

Lees volledig artikel: Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer

Leestijd: 4 minuten

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer

Voor iedereen in de wereld die zich bezighoudt met het zoeken naar de juiste strategie bij de bestrijding van het COVID-19 virus is Zweden superinteressant. Daar zijn namelijk niet zulke harde maatregelen genomen als in veel andere landen, waaronder Nederland. Sander Schimmelpenninck was dit weekend in Zweden en heeft daarover dit geschreven.

Bij een vergelijking tussen de ontwikkelingen in Nederland en Zweden is het van belang om te beseffen, dat de bevolkingsdichtheid in Zweden veel lager is dan in Nederland. Dus gaan we onze analyse niet op heel Zweden richten maar op de provincie waar Stockholm in ligt, want daar zien we een interessante vergelijkingsmogelijkheid met Noord-Brabant.

Stockholms län, de provincie waar Stockholm in ligt, heeft inmiddels ruim 1.000 COVID-19 doden.  Dat zijn 430 doden per miljoen inwoners. Cijfers die gaan lijken op de RIVM-cijfers van Noord-Brabant, daar is het officieel geregistreerde aantal 600

Als we Brabant vergelijken met Stockholms län, dan zijn er qua inwonertal en oppervlakte behoorlijke overeenkomsten. Brabant is 5.000 km2 en Stockholms län 6.500 km2. Brabant heeft ruim 2,5 miljoen inwoners, Stockholms län bijna 2,4 miljoen.

Dit is de kaart van de twee gebieden. Omdat de vormen zelfs wat op elkaar lijken heb ik Brabant 90 graden gekanteld.

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer - 5993

Als we naar het verloop van het aantal dodelijke slachtoffers in de afgelopen 30 dagen kijken, dan zien we ook daar duidelijke overeenkomsten.
Op 20 maart had Brabant al bijna 200 doden en lag dat aantal in Stockholms län pas rond de 25. Inmiddels is Brabant gestegen naar bijna 1.200 en Stockholms län naar ruim 1.000 doden.
Als we kijken naar het verloop in de laatste 2 weken, dan zien we in Brabant circa 25 doden per dag, terwijl het hoogtepunt boven de 50 lag. Dat was rond 25 maart. In Stockholms län was het hoogtepunt rond 8 april met een cijfer van omstreeks 60 per dag. Maar ook daar is de trend inmiddels dalende. Ten opzichte van het hoogtepunt zien we in zowel Stockholms län als Brabant een halvering van de sterfte.

Ondanks het feit dat men in Zweden minder restricties heeft ingevoerd dan in Nederland, lijkt het patroon – althans vanuit de officiële cijfers – behoorlijk op elkaar. Met uitzondering van de laatste week.

Hieronder een aantal grafieken waaruit dat blijkt.
Conform de cijfermatige aanpak van FT.com van Financial Times worden de sterftecijfers per dag gepresenteerd via een voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen.

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer - 5994

Uit deze grafiek is op te maken dat de ontwikkeling van de sterfte in Stockholms län iets later op gang is gekomen en wat langzamer dan in Brabant gegroeid is. Het hoogtepunt kwam ongeveer twee weken later, maar daarna is er ook in Stockholms län een daling ingezet.

Op 12 maart kondigde de Nederlandse regering de eerste maatregelen aan: bij voorkeur thuiswerken en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn verboden. Op 15 maart werden de maatregelen verscherpt. De hele horeca ging dicht en mensen mochten nog maximaal in tweetallen buiten lopen. De scholen gingen dicht.

In Zweden werd op 11 maart een verbod ingesteld op bijeenkomsten met meer dan 500 mensen. Op 17 maart gingen de scholen dicht en werd er geadviseerd om vanuit huis te werken. Inwoners boven de 70 jaar werd aangeraden zo weinig mogelijk contact met anderen te hebben. Op 24 maart mochten restaurants en bars alleen nog aan tafel bedienen. Restaurants moesten de afstand tussen de tafels vergroten. Op 27 maart kwam er een verbod op bijeenkomsten met meer dan 50 mensen.

Zweden is niet in intelligente lockdown gegaan, maar toch zien we – met enig tijdsverschil – eenzelfde patroon in Stockholms län en Brabant.

Dat is ook te zien in de weergave die FT.com op haar website gebruikt om internationaal vergelijkingen te kunnen doen en die ik hier heb beschreven.

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer - 5995

Ook deze grafiek laat zien wat het verschil is tussen Zweden en Brabant.

Nu zijn er nog twee mogelijke problemen om de reeksen van de beide landen met elkaar te vergelijken.

  1. Is het aantal geregistreerde doden wel het echte aantal?
  2. Hoe verschilt de bevolkingsopbouw en welke gevolgen kan dat hebben?

Ad a. Het echte aantal extra doden door COVID-19

New York Times publiceerde op 21 april een artikel waarin men in 11 landen de sterftecijfers volgens het bevolkingsregister vergeleek met die van het opgegeven aantal COVID-doden. Nederland en Zweden stonden beide in het overzicht.

Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer - 5996

Uit deze tabel blijkt dat de oversterfte in Nederland 90% hoger is dan de opgegeven cijfers van het RIVM. De Zweedse cijfers in het overzicht zijn vrijwel gelijk aan de officiële Zweedse sterftecijfers. Als we deze bevinding op de tabel toepassen dan verdubbelen de cijfers van Brabant bijna.

ad 2. Het verschil in leeftijdsopbouw

76% van de Nederlandse COVID-19 sterfgevallen is volgens RIVM  75 jaar of ouder. 17% is tussen 65 en 74 jaar. De cijfers in Zweden zijn vrijwel hetzelfde. In Brabant is het aandeel bewoners boven de 75 jaar 9% en tussen 65 en 74 jaar 11%. In Zweden is dat wat minder, resp. 7% en 9%.

Het kleinere aantal ouderen in Stockholms län zal dus “positief” werken op het aantal sterfgevallen. Gezien het verschil in leeftijdsopbouw zou dat inhouden dat Brabant een derde meer slachtoffers zou moeten hebben dan Stockholms län.

Beide correcties werken tegen elkaar in, zodat we ons aan de originele cijfers zullen houden.

De komende twee weken zullen laten zien of het aantal slachtoffers in Stockholms län wel gaat dalen of min of meer stabiel blijft of stijgt.

Stel dat de aantallen doden per dag in Stockholms län rond die 50 per dag blijft hangen, terwijl Brabant nu naar rond de 20 doden per dag daalt, dan is dat verschil van 30 doden per dag de prijs die Stockholms län betaalt door niet in een soort lockdown te gaan zoals in Nederland het geval was. Dat betekent per 100.000 inwoners ongeveer  1,5 dode meer per dag.

U heeft zojuist gelezen: Zweedse aanpak Covid-19 kost 30 doden per dag meer.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963