We leren blijkbaar niets van vroeger

De uitbraak van SARS-CoV in 2002-2003, het eerste Coronavirus, heeft destijds tot belangwekkende studies geleid waar we nu met de tweede uitbraak van een dergelijke soort virus veel aan zouden kunnen hebben. Bij het bestuderen ervan kwam ik een aantal bevindingen tegen die in lijn zijn met wat ik in mijn blogs hebben beschreven.
Al heel lang vind ik op basis van hetgeen ik al enkele maanden internationaal volg en de wetenschappelijke literatuur die ik lees, dat de COVID-19-adviezen van het RIVM/OMT, die Rutte en De Jonge klakkeloos opvolgen, niet in lijn zijn met de meest recente vindingen wereldwijd.

Maar ik ben nu dus studies tegengekomen waardoor ik geschrokken ben geraakt door hoeveel we eigenlijk al wisten -of hadden kunnen weten- op basis van studies over de SARS uitbraak van 2002-2003. Mijn mond viel letterlijk open toen ik een studie uit 2004 las.

Ik kwam bij die studie terecht door een recente studie over de uitbraken in januari in China. Deze recente  studie levert al cruciale informatie op over de wijze waarop COVID-19 zich daar verspreid heeft.  Zo constateert men bij het bestuderen van een groot aantal besmettingen van meerdere personen in heel China, dat verspreiding vrijwel alleen binnenshuis plaatsvindt en in het openbaar vervoer, maar niet in de buitenlucht. Ik kom hier zo op terug.

Ik volgde daarna een link naar deze studie uit 2004.  Deze studie gaat over de uitbraak van SARS-CoV, de voorloper van COVID-19, in 2002-2003.  En daar kwam ik zeer interessante bevindingen tegen in het licht van het huidig verspreidingsgedrag van het COVID-19 virus.

Het onderzoek uit 2004 concludeerde dat bij de uitbraak van SARS in Hong Kong en Singapore superspread events (SSEs) voor ruim 70% verantwoordelijk waren voor de verspreiding van het virus. (En dat is exact hetgeen ik heb beweerd in mijn blog van gisteren bij de verspreiding van COVID-19. In dat blog trek ik de conclusie dat de kans dat het virus weer groot uitbreekt nihil is als we bijeenkomsten met veel mensen verboden blijven houden).

Dat was op zich al een belangrijke bevinding, maar nog geen reden om geschokt te zijn. De schok kwam aan het eind van het artikel, waar men beschreef hoe het zou komen dat zulke superspread events plaats vinden. Men geeft aan dat het mogelijk is dat omgevingsfactoren een rol zouden hebben kunnen spelen. En dan komt die cruciale zin: However, new studies suggest the possible roles of airborne virus-laden aerosols and the ventilation system design”. En verder: “Environmental factors such as proximity of contacts, temperature, humidity, aerosolization processes, airflows, and ventilation can be important.”

Ook wordt verwezen naar een andere interessante studie, waarbij is vastgesteld dat nogal wat medische studenten besmet zijn geraakt met SARS door één patiënt, terwijl ze wel afstand hadden gehouden. Ook daar wordt beschreven hoe het luchtventilatiesysteem een belangrijke rol gespeeld kan hebben bij die besmetting.

Dit is dus kennis opgedaan tijdens de SARS uitbraak, de voorloper van het huidige COVID-19 virus. In 2004!!

Alles dat ik inmiddels te weten ben gekomen over de verspreiding van COVID-19 uit wetenschappelijke onderzoeken, die op dit moment vrijwel dagelijks beschikbaar komen, hadden bij mij al tot de volgende conclusies geleid:

 • Superspread events speelden wel een grote rol bij de verspreiding van het virus. Doordat in heel veel landen bijeenkomsten met veel mensen zijn verboden, wordt de verspreiding van het virus sterk vertraagd.
 • Het virus verspreidt zich bij uitstek binnenshuis, met name bij lage luchtvochtigheid en slechte ventilatie.
 • Slecht functionerende HVAC-systemen in gebouwen (verwarming, ventilatie en aircondition) kunnen zorgen voor de verspreiding van de aerosols over de aanwezigen. (Met o.a. als gevolg dat op cruise- en marineschepen en -helaas ook- in zorginstellingen, grote aantallen mensen besmet zijn geraakt).
 • Het dragen van mondbescherming op plekken waar ook andere mensen zijn, zorgt ervoor dat de drager minder kans heeft om anderen te besmetten.

Wetenschappelijke informatie sinds 2003 over de SARS-uitbraak en de verspreiding van het influenzavirus, ondersteunen deze conclusies blijkbaar. Maar, meer en meer zien we dat zowel het patroon van de verspreiding van COVID-19, als nieuwe wetenschappelijke studies, deze conclusies ook ondersteunen.

Alleen al de laatste twee dagen is de volgende informatie publiek bekend geworden:

 • Een artikel in FD over de aanpak van Jena. Daar is een maand geleden door een FDP-burgemeester de maatregel ingesteld, dat als je ergens bent waar veel vreemde mensen zijn, je dan verplicht bent mondbescherming te dragen. Die burgemeester werd aanvankelijk beschreven werd als gekke Henkie, maar sinds 9 april zijn er geen nieuwe besmettingen meer.

Gezien de berg aan wetenschappelijke informatie uit de studies die ik hiervoor heb aangehaald en de aanpak van regering/OMT, kan ik niet anders dan concluderen dat we in Nederland amper rekening houden met al deze bevindingen. Met als gevolg:

 • Men geeft ten dele verkeerde adviezen.
 • Bepaalde belangrijke adviezen worden niet gegeven.
 • De conclusies ten aanzien van de 1,5 meter samenleving zijn zowel onhaalbaar als onnodig.

 

Op basis van de nieuwste bevindingen zouden dit de adviezen wél kunnen zijn:

 • Ga veel naar buiten, zeker als de zon schijnt, maar zorg dat je daarbij hetzij afstand houdt tot vreemden, hetzij dat je mondbescherming draagt. (Dus niet ‘blijf zoveel mogelijk binnen’). Als je denkt ‘is dat wel verstandig?’, lees dan de bevindingen uit China die stellen dat in de buitenlucht heel weinig besmettingen hebben plaatsgevonden en ook deze studie. 
 • Zorg dat er binnenshuis goed geventileerd wordt. Lukt dat niet goed, zorg dan dat de luchtvochtigheid bij 20 graden Celsius op 45% wordt gebracht.
 • Zorg dat op plekken waar veel vreemde mensen zijn de luchtventilatie en luchtvochtigheid goed zijn en draag, als het kan, met z’n allen mondbescherming.
 • Zorg dat HVAC-systemen in gebouwen optimaal afgesteld zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit is een link naar een advies van een deskundige op dat terrein, dat ik beheerders en gebruikers van gebouwen aanraadt om te bestuderen en toe te passen.
 • Dat laatste geldt zeker ook voor scholen. Zorg voor prima ventilatie en een goed intern HVAC-systeem. Geef zoveel mogelijk les buiten en ga niet met elkaar zingen of schreeuwen. Houdt kwetsbare mensen vooralsnog weg van school. Dus oudere leraren, leraren met kwetsbare partners en leerlingen met oude ouders. Ik ken toevallig zo iemand ;-). Denk hierbij ook na over mondbescherming als mogelijkheid om toch de dingen te doen die nu nog niet echt mogelijk lijken.
 • Doe zoals in Jena (en nu ook alle andere Duitse steden): in openbaar vervoer en winkels moet mondbescherming gedragen worden. In dat geval is het ook niet nodig om 1,5 meter afstand als eis te stellen.
 • Laat nu al veel meer toe, mits men zich aan de belangrijke voorwaarden houdt. Personen onder de 50 kunnen probleemloos weer hun eigen leven hervatten. Hun sterfterisico is verwaarloosbaar. De kans dat men buiten besmet wordt is miniem. Op indoor plekken (horeca, winkels, sportschool etc) moeten wel maatregelen getroffen worden om te zorgen dat anderen niet makkelijk kunnen worden besmet.
 • Ouderen mogen wel bezocht worden, maar dan met de juiste voorzieningen. Namelijk zoveel mogelijk buitenshuis (in de tuin bij voorbeeld). En als het binnenshuis is met de juiste ventilatie, een goed ingesteld HVAC systeem. En laat in ieder geval de bezoeker mondbescherming dragen.
 • Last but not least: let op dat het gebruik van airconditioning binnenshuis vooralsnog sterk af te raden is. Dat is immers een situatie waarin de ventilatie met buitenlucht nihil is en de luchtvochtigheid naar beneden gaat door de werking van het apparaat. Het zou me niet verbazen als de verspreiding van het virus in Saudi-Arabië, die nogal wat leden van de elite daar heeft getroffen, in eerste instantie gekomen is door hun reizen over de wereld en de airconditioning in hun huizen.

Ik hoop dat de deskundigen van het RIVM en OMT dezelfde informatie, die ik heb bekeken, ook mee zullen nemen bij hun afwegingen, in plaats van eigenlijk alleen maar roepen dat er ook weer een forse kans bestaat dat het virus uitbreekt, waardoor premier Rutte en minister De Jonge zo bang zijn gemaakt, dat ze dus niet alleen deels verkeerde adviezen aan de bevolking geven, maar ook een belangrijke rol spelen in de angst van het overgrote deel der Nederlanders, om dood te gaan als ze alleen al hun neus buiten de deur steken. Het is de verantwoordelijkheid van leden van de regering om adviezen naar waarde te schatten en ze niet klakkeloos op te volgen. Schakel hierbij ook andere deskundigheid in.

Juist nu, nu we de grootste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog, is het beslissen op actuele en goede informatie cruciaal maar helaas moet ik nog steeds constateren dat dit in Nederland niet gebeurt.

112 antwoorden
 1. Arjan
  Arjan zegt:

  Dank je Maurice! Super duidelijk. Ik hoop dat de beleidmakers ook snel wijzer worden.

  Ik vind het sowieso een grof schandaal wat er is gebeurt in verzorgingshuizen m.b.t.
  beschermingsmaatregelen van verzorgers t.o.v. de ouderen daar, maar dat terzijde.

  Beantwoorden
  • Derk
   Derk zegt:

   Ben het met u eens. Het is al erg genoeg dat vanuit een soort collectieve cognitieve dissonantie, wat laat op Italië is gereageerd, maar dat is in veel landen zo geweest. Maar dat vervolgens Nederland niet meteen stappen heeft gezet om zelf als een haas mondkapjes o.a. te produceren, is echt verwijtbaar verzuim. EU landen gooiden grenzen dicht voor export ervan en men lijkt als kuddes allemaal achter beschermingsmiddelen aan gehold te hebben in ver weg landen. Geen strategische voorraden. BE moest die eerder weggooien wegens verouderd zijn. Dit kun je voorkomen allemaal met onvermijdelijke komende andere virussen, door in Nederland te produceren en te distribueren. De Zorg die in stand gehouden wordt door algemene middelen verplicht stellen die daar te kopen. Zorgverzekeraars aanbieders minder vergoeden, indien zij dit in China willen kopen of zo voor wat meer winst. Dan kun je een strategische voorraad maken, die afvoer en aanvoer kent en kwaliteit verzekerd en dus niet wegens verouderd zijn moet worden weggegooid. Als elk land dat doet, of sommige in samenwerking, dan kan ook de VN vragen om deel ervan naar landen te transporteren waar een uitbraak is van een of ander virus. De productiecapaciteit moet dan wel opgeschaald meteen kunnen worden, uiteraard ook als hier een uitbraak komt. Ik hoor 4 miljoen mondkapjes nodig in de week in Nederland. Als een of meer producenten verzekerd zijn van afname, dan kan dat ook tegen een billijke prijs en je hebt minder kilometers te maken op zee of in de lucht als dat van ver moet komen zoals nu, i.p.v. landelijk.Trump kan bedrijven verplichten ademhalingstoestellen te maken. Kan zoiets hier niet? Volgens de voormalige DSM CEO kan wat er nu op touw worden gezet 25% gemaakt worden. Het ontbreken van bescherming is zo alles bepalend geweest voor het beleid, behalve de IC’s niet overbelasten en heeft voor zoveel onnodig leed gezorgd. Dit zal echt als een schandvlek de geschiedenis in gaan. Een gehandicapte bekende heeft een hulp die nog steeds niet en die werkt vanuit een bedrijf. Zelfs een naai atelier maar alternatieve mogelijkheden bieden zit er niet in. Hij zelf is visueel gehandicapt en kan dus geen anderhalve meter afstand houden. Kan ook geen goede mondkap kopen. Dus ook maar een sjaal. Waarom kan België burgers mondkapjes in openbaar vervoer e.a. verplichten en die ook daarvoor leveren? Waarom Nederland nog niet?

   Beantwoorden
  • Birgit Flüg
   Birgit Flüg zegt:

   Ik weet niet wasr ik kan antwoorden: fijn artikel. Graag echter ook erop wijzen dat de mondkapjes met mate moeten worden gebruikt. Ons immuunsysteem heeft dagelijkse training nodig. Anders vverslapt het of valt het ons eigen lijf aan in de vorm van een auto immuun ziekte

   Beantwoorden
  • P Kuit
   P Kuit zegt:

   De regering is een noodwet aan het maken, omdat de regering weet dat de noodmaatregelen illegaal zijn! Zij stellen effectief de artikelen in de grondwet die nu geschonden worden buiten werking! Om dit te voorkomen zal onderstaande petitie zeer binnenkort worden aangeboden aan de Tweede Kamer om te voorkomen dat zij voor de noodwet stemt.

   Met de noodwet in de hand mag de politie woningen binnentreden, zogenaamde samenscholingen van drie of meer mensen voorkomen en uit elkaar halen, hoge boetes uitdelen et cetera.

   Blijf de petitie tekenen, blijf de petitie delen, elke stem en elke handtekening tegen deze illegale maatregelen is nodig. Teken nu! Deel nu!

   https://petities.nl/petitions/stop-de-lockdown?locale=nl

   Beantwoorden
 2. VINCENT EVERTS
  VINCENT EVERTS zegt:

  Waarom ben je nou zo geschokt? Omdat je ontdekt dat de sommige lessen van sars ook te gebruiken naar covid-19?
  Het is 100 dagen geleden dat we de uitbraak kregen. Vind het zeer snel gaan.

  Maar dank voor de goede samenvatting.

  Beantwoorden
  • Ruud Mannee
   Ruud Mannee zegt:

   Hoi Vincent, ik denk eerder dat Maurice geschokt is dat we als samenleving niets hebben geleerd van voorgaande uitbraken.
   Overigens zouden we dat allemaal moeten zijn.

   Beantwoorden
  • Jan Koning
   Jan Koning zegt:

   Ik wel wel geschokt, men kon in eerste instantie dat nog niet weten, maar nu er veel meer onderzocht is, zie ik geen enkel voortschrijdend inzicht en daardoor een economische ramp zich voltrekken

   Beantwoorden
 3. Jan Jaap Zwaag
  Jan Jaap Zwaag zegt:

  Goede adviezen lijkt mij. Maar aangezien dit kabinet blind vaart op het RIVM zal het niet gebeuren. Wel slim van Rutte en trawanten; zo treft hun geen blaam want ja de deskundigen hebben het gezegd…

  Beantwoorden
 4. Bart
  Bart zegt:

  Maurice, mijn bevinding is dat het virussen helemaal niet bestaan zoals we denken dat het is. Dit lijkt op de griep omdat het de griep is in mijn ogen, zie ook de RIVM cijfers: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers
  Influenze is ineens weg in week 12?

  Uitleg: https://youtu.be/fpTUlPLVtE0

  De essentie:

  1) Het idee van dat virussen bestaan ontstond bij de observatie van bacteriën. Sommigen onder hen stierven, en daarbij waren kleine elementen te zien, die men verkeerdelijk “fagen” noemde, omdat men dacht dat zij verantwoordelijk waren voor de “dood” van de bacteriën.

  2) In realiteit waren deze “fagen” (dat is het Latijnse woord voor eters) echter sporen, kleine elementen die zich inderdaad vormen wanneer een bacterie niet genoeg voedingsstoffen krijgt, of toxische materialen te verwerken krijgt. Ze zijn echter niet de oorzaak van diens dood, maar diens manier van overleven.

  3) Aangezien er “bacterio-fagen” of bacteriologische “virussen” bestonden, zo geloofden de eerste virologen althans, “kon het niet anders” dan dat er ook virussen voor menselijke cellen zouden bestaan. Dit is een non sequitur, maar toch was het de basis-hypothese.

  4) Dit zijn en blijven echter hypotheses want “virussen” zijn nog nooit in geïsoleerde vorm gefotografeerd of in één keer uit het “isolaat” biochemisch aangetoond. Dat is sinds de uitspraak van het Oberlandesgericht van Stuttgart zélfs een juridisch feit (uitspraak van 16 feb 2016 – 12 U 63/15)

  5) De reden dat we wél denken dat virussen bestaan, is omdat de academische gemeenschap, gebaseerd op wat zij dénken hoe een virus er moet uitzien, gegeven de valse analogie met het model van de “fagen”, deze virussen zélf construeert, op basis van stukjes eerder beschreven genetische informatie, opgeslagen in een database.

  6) Deze genoom-beschrijvingen, dus, zijn niét gebaseerd op directe waarnemingen, maar op een conceptueel model dat volledig virtueel in de hoofden van de virologen bestaat, en waar vervolgens via een consensus-proces bepaalde genetische sequensen aan worden toegeschreven.

  7)Echte wetenschap werkt echter niet via consensus, maar via controle-experimenten. Die zijn er tot op heden nog niet, en zelfs de wetenschappelijke instituten die wettelijk verplicht zijn om die uit te voeren, hebben die nog niet uitgevoerd.

  8) Dr. Lanka heeft die op eigen kosten wél laten uitvoeren, en daaruit blijkt dat de hypothetische factor “virus” niet verantwoordelijk kan zijn voor het afsterven van die cellen. Ze sterven ook af zonder dat het zogezegde “virus” wordt toegediend.

  9) Dit wordt bewust doodgezwegen, om evidente redenen. Onderzoekers die met resultaten komen die de consensus tegenspreken, worden geëxcommuniceerd, diens bevindingen worden volledig genegeerd en, ondanks gerechtelijke uitspraak, uit het nieuws geweerd.

  10) Tot slot is ook de PCR-test die men gebruikt om mensen te testen op het “virus” onwetenschappelijk omdat die op zo’n manier worden afgesteld dat er geen, meerdere of veel positieve gevallen zullen worden aangetoond, afhankelijk van het aantal keer dat de testcyclus hernomen wordt.

  Beantwoorden
 5. Pia
  Pia zegt:

  U spreekt over 45 % wat het zou moeten zijn in huis. Eerder zegt u het virus verspreidt zich in lage vochtigheid. Normaal zit tussen 50 en 75 % verder, m.i. is lage vochtigheid juist goed binnenshuis.

  Beantwoorden
 6. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Weet je Maurice, het is helemaal waar wat je hebt geconstateerd, alle dergelijke informatie was gewoon en zelfs ook in het Nederlands te vinden. Niets deed men ermee! Jouw SHOCK deel ik dan ook helemaal, erger nog, al drie weken voel ik deze shock en stuurde daarvoor ook menig bericht naar alle betrokken instanties. Als belangrijkste evaluatie voor later; dit kabinet en deze huidige 150 Kamerleden hebben heel veel uit te leggen en hopelijk daarna mag de kiezer beslissen over hun domheid en lot. Want wat is er nu eenvoudiger om eerst even je eigen kennis via het internet te voeden, om daarna kritisch en opbouwend te kunnen meedenken voor de juiste maatregelen. Zeker zoals die geformuleerd zijn in jouw kundige voorstellen, en kunnen ze nu zelfs zonder verder tijdverlies zo implementeren. Jammer van al die miljarden die inmiddels zo door de plee gespoeld zijn, had totaal niet te hoeven gebeuren.

  Beantwoorden
 7. Edwin
  Edwin zegt:

  Ik volg deze site nu al een tijd en ik ben onder de indruk van jouw betoog. Hopelijk wordt het door de instanties opgenomen. Als er nu niet op ingegaan wordt, dan ben ik inderdaad ook geschokt. Heel erg bedankt voor deze waardevolle bijdrage aan de samenleving.

  Beantwoorden
 8. Domi
  Domi zegt:

  Hi Maurice,
  Zie nieuwsuur nu vanavond hier blijkt dat OMT RIVM en de regering 1 grote farce is….met hun gehrimhouding en niet wetenschappelijke onderbouwde data. This stinks big time !!!
  Maurice je bent een held keep going stay strong !!!!

  Beantwoorden
 9. Gerda
  Gerda zegt:

  Beste Maurice.
  Ik ben het deels met je eens.
  Met de cijfers wordt gerommeld al vanaf het begin.
  Dat kun je ook duidelijk zien.
  De John Hopkins University is verantwoordelijk voor de cijfers, zij werken samen met het WHO.
  Uit recente studies blijkt dat 2 procent slechts overlijdt.
  Volgens Tedros van het WHO zou het 3.4 zijn.
  Hoe kan het dan dat de cijfers meer dan 11 procent laten zien.
  Ook als je uitrekent hoeveel procent van de patiënten ernstige klachten heeft kom je op minder ic plaatsen dan nu genoemd wordt.
  Vandaar dat je steeds hoort dat er genoeg ic’s hebt die bedden over hebben.
  Zeker nu het sterftecijfer daalt.
  Het CBS is ook met de cijfers aan het rommelen.
  Vorige week stonden er andere cijfers.
  Alles is weer aangepast.
  Het sterftecijfer is dus feitelijk veel minder dan dat nu wordt gesuggereerd.
  Dit heeft te maken met geld,macht en controle.
  Een anderhalve meter samenleving is dus volstrekt overbodig.
  Nederland moet zo snel mogelijk uit de lockdown en het normale leven moet hervat worden.
  Ouderen moeten weer bezoek krijgen.
  Het virus zat in de griepprik, de ouderen krijgen door de stress nu minder weerstand.
  De stress zorgt ervoor dat het virus de kans krijgt maar ook hart en vaatziekten.
  Daarom begonnen de sterfte ver na de lockdown.
  We moeten eruit en wel nu!!!

  Beantwoorden
 10. Rene Wessels
  Rene Wessels zegt:

  Een prima verhaal wat ook aangeeft dat zij die het hier voor het zeggen heeft totaal er naast zitten en hun consequenties moeten nemen. Alleen voel ik mij gediscrimineerd, omdat ik al bijna 62 jaar ben en nog gezond ben! Dus leeftijd zegt niet altijd wat!

  Beantwoorden
 11. Jurjen Boorsma
  Jurjen Boorsma zegt:

  Dank weer voor je onderbouwing en links.
  Vraag over de cijfers. Er is een opnamepiek op omstreeks 24 maart. Dus ik reken dan terug, rekening houdende met een incubatietijd van 4-5 dagen, misschien iets korter voor ouderen.
  a) als mensen in een verpleeghuis snel ernstig ziek worden, dan moeten ze rond 20 maart besmet zijn en werden de symptomen rond 24 maart duidelijk. Op 20 maart (pas) gingen de verpleeghuizen op slot. Zijn hoogbejaarde coronapatiënten vanaf 24 maart versneld naar ziekenhuizen gebracht bij gebrek aan quarantaine of bij gebrek aan mondkapjes bij het personeel?
  b) ouderen tussen 55 en 75 wonen waarschijnlijk vaker thuis. Het lijkt alsof ze besmet zouden kunnen zijn in het weekend van 14/15 maart en de dagen erna. Rond de 20/21ste krijgen ze symptomen en worden getest. Ze zijn dus besmet geraakt omstreeks of na het weekend dat de scholen dicht gingen en de horeca sloot.
  Ik denk niet dat de kinderen zelf besmettingen overdroegen. Maar zou het kunnen zijn dat door de sluitingen ouderen meer familie zijn gaan bezoeken of meer elkaar zijn gaan bezoeken waardoor er een besmettingspiek ontstond?

  Beantwoorden
 12. Francois
  Francois zegt:

  Ik ben het hier niet echt helemaal mee eens, check deze video maar eens van 2 microbiologen die al meer dan 20 jaar studie’s doen naar virussen en immuniteit. Neem de tijd voor deze uitleg en dit zijn complot denkers ofzo en is pas 3 dagen oud. Zij gebruiken hun eigen data en feiten en niet de CDC modellen

  https://youtu.be/xfLVxx_lBLU

  Beantwoorden
 13. Martin
  Martin zegt:

  Strak verhaal. Dit vraagt om respect en complimenten. De vraag komt op hoe veilig we kunnen vliegen. Verschiillende maatschappijen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan.

  Beantwoorden
 14. Irene Burki
  Irene Burki zegt:

  Klinkt allemaal heel plausibel.
  Het enige wat mij ten zeerste verbaasd is de stelling over de airconditioning. Als dit een feit is, hoe verklaart u dan de enorme besmettingen in Spanje en Italië , waar praktisch ieder bedrijf, openbare gebouwen en huizen airconditioning hebben.???

  Beantwoorden
 15. karen Senese
  karen Senese zegt:

  Al een poosje volg ik uw bevindingen aangaande het Covid-19 virus en heb er meer vertrouwen in dan wat het RIVM en OMT te melden hebben. Die zonder onderbouwing, niet transparant, geheimzinnig en zeer eenzijdig maar van alles roepen, vind ik.
  Wat de luchtvochtigheid betreft klinkt mij als leek toch meer logisch.
  Hou vol, eens moet het toch gaan doordringen. Hopelijk komt er spoedig een einde aan de eenzame opsluiting van met name ouderen en kwetsbaren. Vergeet ook niet de psychiatrische patiënten die momenteel vooral binnen worden gehouden en erg angstig zijn, gehandicapten, enz enz.
  Ik vind het onmenselijk wat er momenteel aan de gang is. Succes.
  Hartelijke groet, Karen Senese

  Beantwoorden
 16. Marianne Smulders
  Marianne Smulders zegt:

  zou het ventilatiesysteem wellicht de reden kunnen zijn van het extreem hoog aantal te betreuren overledenen (30%) in verzorgingstehuis Kennemerduin in Heemstede?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Weet ik niet, maar als er zo veel mensen zijn dood gegaan (en dus iedereen besmet moet zijn geweest) dan lijkt de kans groot dat het niet vanuit een persoon en 1,5 meter komt door iets anders.

   Beantwoorden
 17. Paul Rudenko
  Paul Rudenko zegt:

  De luchtvochtigheid kan buiten bij mooi helder weer overdag snel afnemen. Dat komt doordat het bij helder weer ‘s nachts koud is en de lucht dan weinig vocht kan bevatten. Overdag wordt het snel warm. Zo was van 21 tot 26 maart de relatieve luchtvochtigheid buiten geregeld minder dan 45%. Er waren minima van 27%.

  Beantwoorden
 18. Sam Pitzalis
  Sam Pitzalis zegt:

  minder gekunsteld en hoe dan ook spetters reducerend alternatief, zo basic dat het uiteraard over het hoofd wordt gezien, zo getraind als we zijn om vooral waarde te geven aan dingen die moeilijk en gecompliceerd zijn: herontdek neusademhaling, met nog vele gezondheidsvoordelend bovendien

  scheelt al heel wat, lekker rustig ook, minder blabla

  Beantwoorden
 19. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Er is inderdaad al enorm veel onderzoek gedaan ná de SARS uitbraak. (Zoeken vind ik het makkelijkst door via Google Afbeeldingen te zoeken op SARS en dan bijv. humidity, temperature, viral load, outdoors, etc.). Interessante bevindingen zijn:

  – dat kinderen amper een rol spelen bij de verspreiding (dus scholen kunnen open), dat er zelden verspreidingen zijn door buitendeurse activiteiten (dus terrassen en stranden zijn geen probleem), dat zingen in een slecht geventileerde ruimte een zeer hoog risico heeft, en dat mondkapjes goed zijn behálve de N95 versies met een ‘exhaustion valve’ want die beschermen wel de lucht van buiten naar binnen maar niet andersom (https://www.vanityfair.com/news/2020/04/five-surprising-facts-about-the-novel-coronavirus );

  – dat er een verband is tussen de hoeveelheid virus die je binnenkrijgt en de ernst van de ziekte (dus: als je groepsimmuniteit wil creëren is het beter om niet elk infectierisico uit te sluiten maar te zorgen dat als mensen besmet raken, ze maar weinig virus binnenkrijgen). Een extra reden om niet te streng te zijn met buitenactiviteiten en kinderen (https://www.cebm.net/covid-19/sars-cov-2-viral-load-and-the-severity-of-covid-19/ );

  – dat bij binnendeurse besmetting de ‘built environment’ een grote rol speelde (https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20 )

  Als het lukt dit bij de RIVM onder de aandacht te brengen kunnen veel activiteiten weer geleidelijk worden hervat en kan veel economische schade worden voorkomen.

  Beantwoorden
 20. jan schuijt
  jan schuijt zegt:

  Heb weken geleden al geopperd dat t snelle verspreiden v.h. virus over de wereld weleens zou kunnen komen door de recirculatie in de vliegtuigen . Niemand ,ook geen deskundige reageert dan?

  Beantwoorden
  • Derk
   Derk zegt:

   Of ruimtes recirculaties hebben of niet, met veel mensen ademen/roepen/zingen, in een ruimte, die klein is naar omvang aanwezige mensen, is het denk ik logisch dat risico op besmetting groot is van elk virus. Het ligt dan aan het immuunsysteem van het individu, of die de klos wordt. Of door goede genetische aanleg niet gevoelig is voor de een of andere virus. Overgewicht lijkt met dit virus een heel groot probleem extra te vormen om te herstellen. We kennen allang de Bijbelse plagen en met een inmiddels overbevolkte planeet en uiterst slecht beheer ervan, zullen catastrofes sneller zich voordoen. De planeet wordt dan een boemerang.

   Beantwoorden
  • Ebo
   Ebo zegt:

   Ik dacht altijd dat het ventilatiesysteem van vliegtuigen uitgerust zijn met filters die zo’n beetje alles tegenhouden? Wie weet het antwoord?

   Beantwoorden
  • Derk
   Derk zegt:

   Daarnet zie ik het programma de monitor, die als onderwerp de kantoortuin heeft en hoe verder als mensen weer naar hun kantoren gaan.
   Hier komt het onderwerp recirculatie ook aan de orde en vele andere aspecten. Een specialist hekelt het probleem dat de filters niet tijdig worden vernieuwd. Een ander adviseert dat ventilatiesysteem niet en meer ventileren op de gewone wijze. Het hangt er maar van af, of het kantoor gelokaliseerd is in een omgeving met hoge fijnstof concentraties, zou ik daarbij toch wel willen opmerken. Het eigen kantoor van de presentator is onderzocht op hygiene en die bleek prima. Dus ook wat betreft de onzichtbare ziekteverwerkers. Hoe schoon een werkomgeving is, is uiteraard afhankelijk hoeveel de werkgever over heeft voor het hygiënisch houden van de werkomgeving. Maar van groot belang blijkt ook het gedrag van werknemers zelf.

   Het heeft mij overigens altijd verbaasd dat je in ziekenhuizen elke dag bedden ziet verschoond worden, nachtkastjes ziet gepoetst en grond gedweild, maar ik heb tijdens de ontelbare uren die ik daar heb doorgebracht – en in veel verschillende instellingen, hetzij als patiënt, hetzij als mantelzorger, maar niet of nauwelijks deurklinken of lichtknoppen gereinigd heb zien worden. Of trapleuningen. Over openbare ruimtes maar niet te spreken. Flats, al of niet met lift.

   Nou komt een opmerkelijke opmerking van een aanwezige immunoloog. Die stelt dat het toilet een bron van aerosolization is door het doorspoelen van het toilet, omdat in ontlasting de ziekteverwekker ook zit en zo de lucht in komt. Die zag de presentator niet aankomen en wilde gauw daar weg. Of het al niet ingewikkeld genoeg is.
   https://demonitor.kro-ncrv.nl/

   Beantwoorden
 21. Mic Julian
  Mic Julian zegt:

  Hele heldere adviezen. Ik vraag me alleen nog af of en hoe je dan in een vliegtuig zou moeten zitten als we weer mogen reizen. Immers je zit met een grote groep op elkaar en de luchtvochtigheid is laag. Het enige wat de luchtkwaliteit ten goede komt zijn de HEPA-Filters.

  Beantwoorden
 22. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Er is inderdaad al enorm veel onderzoek gedaan ná de SARS uitbraak. (Zoeken vind ik het makkelijkst door via Google Afbeeldingen te zoeken op SARS en dan bijv. humidity, temperature, viral load, outdoors, etc.). Interessante bevindingen zijn:

  – dat kinderen amper een rol spelen bij de verspreiding (dus scholen kunnen open), dat er zelden verspreidingen zijn door buitendeurse activiteiten (dus terrassen en stranden zijn geen probleem), dat zingen in een slecht geventileerde ruimte een zeer hoog risico heeft, en dat mondkapjes goed zijn behálve de N95 versies met een ‘exhaustion valve’ want die beschermen wel de lucht van buiten naar binnen maar niet andersom (https://www.vanityfair.com/news/2020/04/five-surprising-facts-about-the-novel-coronavirus );

  – dat er een verband is tussen de hoeveelheid virus die je binnenkrijgt en de ernst van de ziekte (dus: als je groepsimmuniteit wil creëren is het beter om niet elk infectierisico uit te sluiten maar te zorgen dat als mensen besmet raken, ze maar weinig virus binnenkrijgen). Een extra reden om niet te streng te zijn met buitenactiviteiten en kinderen (https://www.cebm.net/covid-19/sars-cov-2-viral-load-and-the-severity-of-covid-19/ );

  – dat bij binnendeurse besmetting de ‘built environment’ een grote rol speelde (https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20 )

  Beantwoorden
  • Paul Wit
   Paul Wit zegt:

   ik heb de websites bekeken die jij aanbeveelt te bezoeken.
   ik vrees dat het voor de simpele ziel onbegonnen werk is dit te snappen!
   dus vraag ik mij af of jij de websites aanbeveelt voor de hogeropgeleiden?
   zo niet laat het dan alsjeblieft achterwegen niemand heeft er wat aan ik vrees dat het meer is van kijk mij eens even interessant doen!
   daar hebben we er al genoeg van!

   Beantwoorden
   • Rebecca
    Rebecca zegt:

    Is niet zo ingewikkeld hoor Paul. Essentie van die sites:
    – de viral loads bij de besmettingen hebben invloed op de ernst van de besmetting;
    – binnendeurs is de besmettingskans groter dan buiten en ventilatie en luchtvochtigheid speelt dan ‘n grote rol.

    Mijn motief is niet ‘interessant doen’, maar proberen om
    Maurice te helpen met voorkomen dat er in NL allerlei maatregelen blijven die weinig effect hebben maar wel economisch grote schade veroorzaken. De focus zou niet moeten liggen op winkels e.d., maar op kerkdiensten, zangkoren, ventilatie in verzorgingstehuizen, e.d.

    Beantwoorden
 23. Elizabeth
  Elizabeth zegt:

  Sars en covid 19 zijn gerelateerd maar zeker niet hetzelfde.
  Verder wil ik erop wijzen. Dat door de adviezen die je geeft. Mensen die niet verder kunnen denken klakkeloos jou ongefundeerde adviezen gaan volgen enkel en alleen omdat jij van je eigen gelijk overtuigd bent. Als iemand nou ziek word, nadat ze jou adviezen opvolgen. Terwijl je medisch niet onderlegd bent?? Ga je ze dan “compenseren” en sorry zeggen? Kan iemand vd veiligheidsdienst dit hier aanpakken?

  Beantwoorden
  • Paul Wit
   Paul Wit zegt:

   Ik denk dat u het artikel beter moet lezen, uitlezen wellicht?
   hij schrijft:

   Het is de verantwoordelijk van leden van de regering om adviezen naar waarde te schatten en ze niet klakkeloos op te volgen. Schakel ook andere deskundigheid hierbij in.

   hij schrijft niet dat je ZIJN adviezen klakkeloos moet overnemen.
   Succes!

   Beantwoorden
  • Ted Sluymer
   Ted Sluymer zegt:

   Maurice spreekt vooral de hoop uit dat RIVM en OMT zich breder oriënteren en dit communiceren met de regering. Wat is daar mis mee?

   Beantwoorden
 24. Archibald Ballantine
  Archibald Ballantine zegt:

  Mooie analyse. Ik heb ook gemerkt in het begin dat vrijwel alle eerste patiënten had recentelijk een vliegreis gedaan. Zijn er statistieken over cabin crew?

  Beantwoorden
 25. Karel Janssen
  Karel Janssen zegt:

  Hallo Maurice,

  Grote bewondering hoe je op basis van de onderzoeken en veel data komt tot betere inzichten!! Je onderbouwing is veel gefundeerder en wetenschappelijker dan de adviezen van het RIVM en OMT

  Amerikaanse CDC adviseert ook:  Increase ventilation by opening windows or adjusting air conditioning
  zie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf

  Ik snap niet waarom RIVM / OMT daar niets over zegt. Ook al draagt het in hun ogen maar een heel klein beetje bij, dan nog. Het is iets heel simpel dat iedereen kan doen. Tal van andere maatregelen, die het RIVM adviseert, dragen ook maar heel klein beetje bij.

  Beantwoorden
 26. Alain
  Alain zegt:

  Je schrijft: “Last but not least: let op dat het gebruik van airconditioning binnenshuis vooralsnog sterk af te raden is. Dat is immers een situatie waarin de ventilatie met buitenlucht nihil is en de luchtvochtigheid naar beneden gaat door de werking van het apparaat” Dit is in tegenspraak met “Het virus verspreidt zich bij uitstek binnenshuis, met name bij lage luchtvochtigheid en slechte ventilatie”

  Beantwoorden
  • Lara
   Lara zegt:

   Dit lijkt me toch juist niet in tegenspraak: het virus verspreidt zich voornamelijk binnenshuis in slecht geventileerde ruimte met lage luchtvochtigheid -> blijkbaar werken airco’s zo dat de luchtvochtigheid daalt en dan ‘reclycen’ en verspreiden deze systemen ook de binnenlucht waar mogelijk virusdeeltjes in zitten.

   Beantwoorden
 27. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Interessant en plausibel overkomend betoog. Ik ben ervan overtuigd dat jouw analyse klopt. Verklaart dit jouws inziens ook de grote escalatie in Italië en Spanje? Dat de menselijke reflex tot lockdown juist het tegenovergestelde resultaat heeft?

  Beantwoorden
 28. CK
  CK zegt:

  Goed verhaal. Duidelijk ook. Helaas zitten de slimme mensen blijkbaar niet in de regering. Die staart zich immers blind op experts, die banden met de Pharma industrie hebben en altijd massa vaccinatie zullen aanbevelen als “oplossing”. Langdurige lockdown maakt letterlijk de maatschappij zelf ziek. Het middel is erger dan de kwaal. Een slimme en vooral snelle unlock is wat er nu noodzakelijk is.

  Beantwoorden
 29. Jany Leijenhorst
  Jany Leijenhorst zegt:

  Kijk naar Taiwan!!! De laagste aantallen Corona patiënten, slechts 6 doden. Terwijl heel dicht bij China. Lees mijn FB.
  Ramen open op school, mondkapjes, testen en volgen. Helderheid, eerlijkheid. Wij allen samen.

  Beantwoorden
 30. alex van buren
  alex van buren zegt:

  Sorry maar de invloed van luchtvochtigheid op virussen en met name influenza was me al jaren bekend. op t www zijn talloze referenties te vinden van jaren terug.

  Beantwoorden
 31. Derk
  Derk zegt:

  Er is geen andere optie dan deze om volgende vraag te stellen.
  Ik wilde het volgende interview zien: De val van de PvdA en de opkomst van Fortuyn: Maurice de Hond en Peter Vlemmix en reageren via de officiële website van cafeweltschmerz, maar dan krijg je een pagina met het advies om terug te gaan, omdat deze niet pluis is. Weet iemand de oorzaak?

  Zelf ben ik een groot bewonderaar voor de moedige Fortuyn en was het niet eens met de stelling van de heer de Hond, dat Fortuyn te compromisloos was om premier te kunnen worden. Professor van Schendel als formateur in Rotterdam noemde hem zijn beste onderhandelaar ooit.

  Wat met de massamigratie – en ook alle parallel lopende gigantische veranderingen – jammerlijk miste waren sociologen in de politiek. Dat was Fortuyn en hij was economisch ook goed onderlegd. Ik hoopte ook dat het Fortuynisme een beweging zou worden die over Noord Europese landen zou uitstrekken als tegenwicht tegen het zo slecht gefundeerde EU en Euro en dus t.o.v. Oost Europese en Zuid Europese eigen belangen, die meerderheid hebben.
  De heer Baudet hoopt dat ook met FvD, maar die mist net die klik, die Fortuyn als intellectueel met de meer lokaal, regionaal, nationaal georiënteerde bevolking, wel had en die mensen zijn rechten en plichten (op dat tweede werd gehamerd) verhaal ook pikten, omdat Fortuyn authentiek was, autoriteit uitstraalde en vertrouwd werd. Zijn woorden: ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg (uiteraard binnen de bandbreedte die hij qua stemmen kreeg) straalde hij ook zeer uit. Hij geenszins de veel gehoorde klacht van zakkenvuller was. Hij daverde in inkomen omlaag als politicus.

  Hij zei bijvoorbeeld, dat je hand onnodig ophouden je ziel verkopen is…en Fortuyn dan in een populistische hoek drijven is een Gotspe. Of: als iedereen op dezelfde tijd wil vertrekken van huis en thuiskomen, kan ik de files niet oplossen. Hij was een verademing t.o.v. die fnuikende status quo.

  Pragmatisme, Integriteit en Menselijke Maat in dienst van het algemeen belang. Via civiel nationalisme en voor welvaarcreatie verantwoord liberalisme. De Staat eist verantwoording en controleert dat en corrigeert dat. Een gemeenschap beweging. Niet de Staat centraal en niet individu centraal. Dat is volgens mij Fortuynisme. Pragmatisme en Politiek zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt mooie doelen voor ogen hebben, maar we zitten nu in diverse onmogelijke doelen, waarvoor alle middelen geheiligd worden door de politiek correcte linkse kerk. De wal gaat, zoals kenmerkend voor Nederlands beleid geworden is – en tevens in West Europa – het schip keren en dan zitten we in totale chaos. Dat pessimisme zag ik bij de heer de Hond ook in het bovenstaande interview.

  De grootsteden waren socialistische bolwerken, met heel veel invloed op de landelijke politiek en via publieke omroepen, in of bij die steden. Hierdoor heeft de politiek correcte linkse kerk, al een halve eeuw disproportioneel invloed gekregen en tevens via hun mars door de instituten. We zien de neder black power beweging opkomen via Amsterdam en het podium ‘publieke’ omroep (opnames veel in Amsterdam en dus ook presentatoren en gasten) via anti-Zwarte Piet-front in die beweging. Kijk eens naar de praattafels daar en naar de reclames. Al helemaal geen inclusieve samenleving in het laatste: of van Europese, of Afrikaanse/Surinaamse origine. De black power beweging netwerk zie je vergroten en ook polariseren, met de interne sociale controle knoet ook als gevolg, zoals we zien door orthodoxe invloeden binnen islamitische gemeenschappen. Hoeveel Indonesische Nederlanders zien we aan de praattafels van de ‘publieke’ omroep, of in reclames? Die mensen wonen hier net zo lang als de Surinaamse Nederlanders, maar dat concentreert zich niet in Amsterdam. Laat staan de presentie van overige etniciteiten aan de praattafels of in reclames. Opnames dus in Amsterdam en gastheren en gastvrouwen, plus (vaak dezelfde) gasten vooral uit Amsterdam, of in elk geval de Randstad. De publieke omroep zou bijvoorbeeld in Zwolle moeten zitten, om ook voor het hele land herkenbaar te zijn. Je ziet vorige week, als uitzonderlijke locatie, een uitzending vanuit Brabant Op I, met Jeroen Pauw een heel andere atmosfeer, los van de ellende rondom Corona daar, waar het over ging.

  Naast de invloed van de socialistische grootsteden in West Europa, inderdaad de vermelde situatie in het interview, van politieke versnipperingen en helaas kiezers erg wispelturig zijn en wie hen het meest beloofd wat hen aanstaat, toch vaak willen volgen. Met een slecht geheugen, hoe vaak hetzelfde geroepen wordt in campagnes. Dan heb je iemand van de klasse van Fortuyn nodig, die door zijn persoonlijk gezag en uitzonderlijk vermogen ingewikkelde kwesties puntig te kunnen samenvatten en voor iedereen te begrijpen, om toch dit herhalende fenomeen te doorbreken van voortdurende eigen belang- of groepsbelang keuzes. Corona heeft eigenlijk pijnlijk laten zien dat iedereen in hetzelfde bad zit. Dat je meer dan alleen je eigen cluster nodig hebt, of je eigen stad of dorp, als er stront aan de knikker is. Van ziektes, tot aanslagen, tot overstromingen, droogtes en luchtvervuiling.

  De gevestigde partijen, op SP en CDA na, zagen met de opkomst van Fortuyn, het grote gevaar voor hun positie en dan heiligt ook hier het doel alle middelen: karaktermoord en demoniseren. De heer Baudet is nu de klos, omdat PVV niet meer zo relevant is. Alle pijlen zijn nu op Baudet gericht en die dus ook tegen uitsluiting opbokst door de linkse kerk. Zie het links blok in Rotterdam t.o.v. grootste partij Leefbaar Rotterdam, de springplank van Fortuyn! De linkse kerk is dogmatisch, claimen het hebben van de enig juiste moraal en is hoogst ondemocratisch en wie zich niet bekeert zijn de hedendaagse heidenen en vormen een minderwaardig soort binnen het mensdom. In het interview werd al gewezen naar die gewraakte kwalificatie richting Fortuyn door Marcel van Dam.

  Fortuyn erkende dat hij driftig kon worden bij slecht presterende mensen om hem heen, maar hij zei dat de heer Rudink, als ik mij goed herinner was het minister Rudink, dat ook was. Er zullen meer ministers en premiers dat zijn geweest.

  Een coalitieakkoord is geen partijprogramma (raar dat zoveel leden van partijen of kiezers dat zo ervaren) en Fortuyn was zoals altijd, zeer pragmatisch en gunde coalitiepartners hun proportioneel deel. Fortuyn zei altijd, dat hij voor de hoofdprijs ging, dus premier, maar daarvoor had hij een mandaat nodig van de Kiezers. Hij kon dat beter genereren dan de heer Baudet nu, om echt een verandering op gang te krijgen. Volgens wat ik lees, van zijn kledingmaker meen ik, hing Fortuyns premierpak al klaar en dat was een pak die zo naast de Koningin (tot gruwel ongetwijfeld van een D66 Koningin Beatrix volgens mij) paste en dus op maat gemaakt, zoals gewoonlijk, maar niet overmatig opvallend. Toen hij in de peilingen (boven de 40%) zo hoog werd, sloeg de schrik hem wel om het hart, want hij stelde eerder al dat hooguit 20 mensen op zijn lijst adequate mensen waren en riep toen wel hulp in van Wiegel, volgens berichten. Zelfde probleem als FvD. Snel opgekomen naar verhouding en zie maar goede mensen te krijgen en te houden met neus in dezelfde richting en vooral niet teveel ego’s als je het grootste politieke talent in huis hebt die er is en die je hooguit 1x in de 50 jaar tegen komt. Het bestuur van Leefbaar Nederland wou Fortuyn aan de ketting houden en dat vormde de ondergang van Leefbaar Nederland. Beveiliging van Fortuyn werd met diens vertrek als partijleider van LN ook veel ongunstiger, omdat Jan Nagel daar wel op lette, geloof ik. Fortuyn zei heel eerlijk dat hij het “kunstje” wel deed, maar een goede partijopbouwer daarbij nodig had. Met Jan Nagel had hij die wel. In hoeverre de heer Nagel zelf het vertrek van Fortuyn wenste weet ik niet. De medeoprichter van FvD maakte diezelfde misrekening als het bestuur van LN en blijft met lege handen achter bij volgende verkiezingen.

  Balkenende was het eens met de analyse van Fortuyn, maar niet met de oplossingen. Ik denk over het punt migratie en integratie. Ingegeven door de linkse partijmastodonten daar, vrees ik. CDA viel Fortuyn ook niet echt aan. Een niet aanval overeenkomst. SP viel Fortuyn ook niet aan zoals andere partijen met dat demoniseren. Feitelijk vormen Fortuynime en Christendemocratie beiden gemeenschap partijen. Niet de Staat centraal en niet het individu centraal. Doel was van Fortuyn een coalitie te vormen met CDA en VVD. Maar VVD, die wel aanviel, zou later niet nodig blijken, denk ik, voor coalitie, indien Fortuyn niet vermoord was.

  Wat betreft de PvdA. Fortuyn was 15 jaar actief lid van de PvdA tot 1989. De heer de Hond verliet die partij in 1986 om dezelfde redenen. Een nieuw linkse stroming (Een van de Berg was daar meen ik een trekker van) annexeerde de PvdA en die stroming vertaalde zich later in opkomst Groenlinks en ook D66, die de PvdA verder uitholden. Bovendien later, partijen als Denk, de migrantenstemmen lokten, waarvoor PvdA, hun oorspronkelijke autochtone achterban in de steek had gelaten en PvdA meer en steeds meer een migranten partij werd tot die tijd.

  De heer Asscher heeft nu besloten om tegen Groenlinks aan te schuren en dat onderstreept zijn opportunisme, maar ook verkeerde inschattingen. Hij excuseert, in navolging van Mark Rutte, voor een inschattingsfout (coalitie met VVD met bepaalde maatregelen) en hoopt dan in campagne van die kritiek verschoond te blijven en nu weer het neo marxisme (na het nieuw links) oppakt. Eigenlijk kan PvdA alleen maar in een links blok opereren als oppositie of regering. PvdA maakt voortdurend ook de fout om coryfeeën in lokale politiek naar Den Haag te halen en dan denken dat die ook in Den Haag voor hen stemmen gaan rapen. In een andere setting kan de uitkomst anders uitpakken. Die mensen komen steeds weer uit Amsterdam en politiek correct beleid van daar, willen ze dan als een smorende deken over het hele land blijven houden. Fortuyn liet een veenbrand zien en was niet te veroorzaker daarvan zoals de linkse kerk hem in de schoenen wilde schuiven en nooit een Mea Culpa voor heeft uitgesproken. Hij vreesde voor een uitslaande brand en hij krijgt steeds meer gelijk met zijn logische blik t.a.v. oorzaken en gevolgen. Over een dag of wat 18 jaar terug vermoord. Wat een immens verlies voor Nederlandse politiek en dus Nederland.

  Beantwoorden
 32. Friso
  Friso zegt:

  Hoe staat het naar jouw mening met het verschil tussen de sterfte met en door corona?.
  En dan nog de vraag in hoeverre de test gevalideerd is als zijnde specifiek voor COVID-19.
  Beiden zijn toch wel erg van belang om de angst voor de besmetting te relativeren. Ik ben er van overtuigd dat het hele circus ver over reageert.

  Beantwoorden
 33. Corrie
  Corrie zegt:

  Deze zaken zijn zeker bekend. In Madrid als Italie hebben de grote besmettingen buiten plaatsgevonden, wel in grote groepen. Wat mij het meest verrast is dat er zo weinig samengewerkt wordt tussen de landen, de experts roepen verschillende zaken. Men heeft het bij EU wel over geld maar niet over de Covid samenwerking en de maatregelen daaruit, raar.

  Beantwoorden
  • A W van Beek
   A W van Beek zegt:

   De grote besmettingshaard bron in Italië was een voetbalwedstrijd in Rome, open lucht. En de regels n Jena zijn meer dan alleen een mondkapjes dragen, met name ook de 1,5 meter afstand houden. Niet selectief bepaalde onderdelen gebruiken Heer den Hond. Dat is geennwetenschap en misschien wel het verschil tussen drs. en dr.

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    De wedstrijd was in Milaan. En wie zegt dat de besmettingen in het stadion plaats vonden. Kan ook in de bus ernaar toe. Kan ook in cafe’s vooraf en achteraf.
    En is ook mogelijk dat de mensen uit Bergamo die niet naar de wedstrijd gingen vooral in cafe hebben zitten kijken.
    Maar ik vond en vind mijn titel totaal onbelangrijk. Wat ik wel belangrijk vind is wat iemand met zijn hersens doet.

    Beantwoorden
    • Rebecca
     Rebecca zegt:

     Die wedstrijd was in Milaan, ongeveer 1/3e van de bevolking van Bergamo ging erheen. Stampvolle treinen, Bergamo won, veel feesten in bars na afloop. En 24 dagen later een piek in het aantal doden (wat logisch is: gemiddeld 5,5 dag tot 1e symptomen, daarna gemiddeld 19 dagen tot overlijden)

     Beantwoorden
  • Jeroen van Heeringen
   Jeroen van Heeringen zegt:

   Ik leef al meer dan 20 jaar zo’n 80 miles (120 km) zuid van Kern Country, CA (waar de Youtube video van de arts over gaat). Daarnaast ben ik data scientist. In mijn county, Orange County (4 M inwoners, 1968 cases, 30 doden) zijn de mortality statistics zelfs nog lager. En toch, … we zijn al in lockdown sinds de eerste week van maart en hier zijn de winkels niet open. Ik heb de analyse van Maurice en zijn referred literature bestudeerd en kan niet anders zeggen dat het scientific sound lijkt. Ik vraag me al dagen hardop af: wat kan ik doen om deze bevindingen helpen verder ontwikkelen en mainsteam te maken?

   Beantwoorden
 34. Bas
  Bas zegt:

  Of het nu wel of niet waar is, ik vind het opnieuw een goed onderbouwd verhaal. Het beeld dat men sterft zodra men en neus buiten de deur steekt is het beeld dat nu wel overal heerst. En dat wordt grotendeels gevoed door de media, die alleen berichten over sterftecijfers. Dat heeft vooral impact op de oudere generatie, helaas.

  Beantwoorden
 35. Paul
  Paul zegt:

  Eindelijk eens zinnige informatie over dit thema. De afgelopen weken hebben we weer eens kunnen “ genieten “ van alle specialisten, anex expert’s en vooral de buitengewoon intelligente vragen gesteld door de talkshowhosts. Iedereen wilde wat vertellen en mening verkondigen over een volstrekt onbekende situatie.
  Doodmoe word je ervan. En ziedaar, de man die expert is in nauwkeurig gedegen onderzoek, komt met een heerlijk, verademende uitleg en advies op basis van vooral logica en studies. Maurice, mijn complimenten en laten we ons vooral niet gek en angstig maken voor iets wat we met hollandse nuchtere verstand, allemaal kunnen begrijpen.

  Beantwoorden
 36. Richard van den Boogaard
  Richard van den Boogaard zegt:

  Dank, Maurice, voor deze inzichten.

  Ik verbaas/erger me kapot aan het feit dat de overheid een middel (1,5 meter) tot doel heeft verheven. Alle sectoren is gevraagd om een voorstel te doen binnen de 1,5 meter maatschappij. Daar waar dat niet kán wordt het dus (nog) niet mogelijk om weer economische activiteit toe te staan.

  Het eigenlijke doel (super-verspreiding voorkomen) waardoor het virus gecontroleerd door de samenleving gaat en we dus uiteindelijk niet de zorg overbelasten totdat er hetzij groepsimmuniteit is ontstaan danwel een vaccin of medicijn is, zijn we uit angst volledig uit het oog verloren.

  Tijd dus dat de ratio weer gaat regeren.

  Beantwoorden
 37. Cris Koerts
  Cris Koerts zegt:

  Dank je wel voor een goed en weldoordacht artikel Maurice.
  Het zou me niks verbazen als het een veel betere oplossing is
  En dat van de luchtverversingen installaties en airco,s is al lang bewezen

  Beantwoorden
 38. Petra Lauwers
  Petra Lauwers zegt:

  Beste Maurice. Duidelijk verhaal. Of het allemaal klopt laat ik graag aan deskundigen over. Wat ik niet snap in je verhaal is het advies mondkapjes te dragen als je je onder ‘vreemden’ bevindt. Wat maakt dat het advies zich op vreemden richt en niet zozeer op situaties waarbij je met meerdere mensen in een ruimte bent. Bijvoorbeeld met vrienden, collega’s, familie (denk aan feest, bruiloft.) Blind vertrouwen dat de mensen die je kent thuis blijven als ze zich wat ‘niezerig’ voelen? Of….?

  Beantwoorden
 39. RuudH
  RuudH zegt:

  Prima analyse(s), Maurice. Met het lezen van veel studies lezen en een gezonde dosis logisch verstand, heb je het hele probleem weten te reduceren tot hapklare brokken en pragmatische acties. Tijdens jouw recente OP1 optreden kon Osterhaus er in ieder geval geen gat in schieten :-)
  Er is één extra argument voor jouw voorgestelde acties dat ik tot nu toe in jouw analyses nog gemist heb en dat is het effect van de ‘initial viral load’. Dit houdt in dat als je initieel met meer virus besmet wordt, dat je dan ook een grotere kans hebt om ernstige klachten (en druk op de zorg/IC) te ontwikkelen. Als er ‘ineens’ een groot virusleger binnen komt dan je immuunsysteem te weinig tijd om daar effectief op te reageren en schiet daardoor in een overreactie (dit effect komt ook bij andere virussen voor). En waar loop je het risico op een grotere initiële load? Precies, in een droge omgeving met meerdere mensen (binnen, bijv. après skihut) of tijdens superspreader events (schreeuwende supporters, zingende kerklieden, etc.). Zie discussie hier: https://motls.blogspot.com/2020/03/lockdowns-may-increase-viral-doses.html

  Beantwoorden
 40. Marianne Smulders
  Marianne Smulders zegt:

  Ongekend veel overledenen te betreuren in woonzorgcentrum Kennemerduin in Heemstede. 30% van de bewoners is overleden aan het coronavirus. Onverklaarbaar of …. toch het ventilatiesysteem?

  Beantwoorden
 41. Peter Rotgans
  Peter Rotgans zegt:

  Het aantal doden in Afrika is veel lager dan in Noordelijke streken (https://ourworldindata.org/the-covid-19-pandemic-slide-deck) als extra indicatie dat de pandemie luchtvochtigheid gebonden is. Ik zou wel graag zien dat mensen bij Covid-19 is geconstateerd, dat die de raad krijgen de luchtvochtigheid thuis tot 50% te verhogen en dat ook de verpleging van patiënten bij 50% luchtvochtigheid gebeurt. Dit omdat er sterke indicaties zijn dat dat het verloop van virusziekten veel milder is bij hoge luchtvochtigheid.
  ( https://www.pnas.org/content/116/22/10905?fbclid=IwAR1eshxNUuf6iMta0eymLuoMF46fZmylCPK5WSWHczQWV813lHyNXFiIwQs )
  En minder complicaties maakt het voor samenleving en patiënten ook veel behapbaarder.

  Beantwoorden
 42. Syner
  Syner zegt:

  De onderzoeken zijn bedoeld voor verspreiding van een virus.
  Wat ik eraan mis is de reden van de blinde paniek die overal gemaakt wordt? Er is iets heel anders gaande echter ik weet niet wat. Virus, is een afleiding maneuvreer actie voor iets anders. Er wordt onvoorstelbaar veel angst en leed genereerd door de maatregelen. En ik heb niet het idee dat het klopt En dat in veel landen wat zit erachter ?? Wie heeft hier inzicht in ??

  Beantwoorden
 43. Elly de Heus
  Elly de Heus zegt:

  Helder. Dan staat ons hier in Egypte nog wat te wachten. De airconditioners draaien al op volle toeren in 80% van de huizen.

  Beantwoorden
 44. Hans van de Langenberg
  Hans van de Langenberg zegt:

  Dag Maurice. Let wel. Onder leiding van dr. Fauci (!) werd reeds een onderzoek gedaan in 2005 (na Sars) met als conclusie dat het medicijn tegen malaria (oa met chloroquine) zeer goede resultaten gaf. Hij temperde tijdens een van de eerste briefings in de VS dat standpunt (door Trump aangedragen), maar heeft vorige week pas verklaard dat hij nieuw onderzoek ga doen naar de effectiviteit van dit middel. Daarnaast heeft dr. Hendrik Streeck uit Bonn een prima onderzoek afgeleverd waarin hij 1000 mensen (bijna allen besmet) bevroeg in het Duitse dorp Gangelt en op alles wat vaak werd aangeraakt zocht naar het virus. Conclusies: Nergens werd het virus aangetroffen (!). Mensen hebben het opgelopen tijdens een Après-ski feest waar men urenlang dicht op elkaar gefeest heeft.

  Beantwoorden
 45. Eddy
  Eddy zegt:

  Maurice, je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik woon in Valencia, Spanje. In een regio met 5 miljoen inwoners, zijn hier maar 10.000 positieve corona gevallen, en 1186 doden. Heel weinig vergeleken met de cijfers van de rest van Spanje. Zou goed kunnen door de goede temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Hopelijk kun je de regering van je ideeën overtuigen, zodat ze andere onmogelijke ideeën kunnen laten rusten. Dat is broodnodig.

  Beantwoorden
  • Aart
   Aart zegt:

   De link is van Youtube verwijderd! Heb de video deels gezien (zeer interessant en sluit nauw aan bij wat Maurice de Hond meldt) en wil die delen met bekenden, maar helaas. Iemand een idee of de video ergens anders te zien is?

   Beantwoorden
 46. Bonnie steenman
  Bonnie steenman zegt:

  Beste Maurice,

  Mooi werk! Het dragen van mondkapjes is denk ik ook het beste om zo min mogelijk mensen te besmetten.

  Misschien nog een idee voor Nederland om te onderzoeken. Kijk in verpleeghuizen waar veel besmettingen zijn geweest en in verpleeghuizen daarbij vlak in de buurt waar geen besmettingen zijn geweest. Kijk wat voor ventilatie systemen daar bij de afzonderlijke verpleeghuizen waren. Als je daar een patroon ziet. Heb je jouw eigen theorie nog een keer bevestigd.

  Ga door met onderzoeken en het onder de aandacht brengen! Succes

  Beantwoorden
 47. Bas Cost Budde
  Bas Cost Budde zegt:

  Het aantal gevallen covid-19 is een paar ordes van grootte hoger dan dat van sars destijds. Zelfs als de besmettelijkheid bij corona lager zou liggen dan bij sars, geeft dat nog geen onderbouwing voor vergelijking, hooguit afkijken. Met deze gegevens te stellen dat de regering onjuist adviseert lijkt mij ongegrond.

  Beantwoorden
 48. Simon
  Simon zegt:

  Ik ben t met M eena dat het schokkend is. Er wordt heel slecht geluisterd. Wat elders bewezen wordt is niet genoeg voor t nederlandse rivm.Er zijn “experts’ en heel veel makke volgschaapjes en iets ertussenin, is heel erg lastig zo blijkt. Het meest storend is de alomtegenwoordige arrogantie en het niet leren van Azie en delen van Europa. Iedereen focust op de desastreus verlopende gebieden:Noord italie…New York.. de VS…maar landen die t juist wel goed aanpakken en nauwelijks doden en nieuwe cases hebbennde laatste weken en maanden worden bijkans doodgezwegen: Taiwan. Tsjechie,Slowakije o.a..Daar al snel mondkapjes. Daar is deels de WHO debet aan en ook de nederlandse ‘gevestigde orde experts en kritiekloze politiek.’Zet de immensenschade eens af tegen de mondkapjes…..bizar. en nog heel veel erger: al die doden, onnodig door star,stug en immer meer bewijs eisende overheidsinstanties die gewoonweg niet dynamisch zijn. En echt niet meer van deze tijd. Ik heb erg veel geleerd helaas de laatste tijd. Het protocol-
  denken en het hokjesgeest-denken tiert welig in NL. Gezond verstand, DAAR moet je mee oppassen…wil je niet verketterd worden. Maurice bedankt…en sterkte…..want het kan mijn inziens nog wel eens een marathon of reprise worden als de zaak (verder) muteert of de nu reeds zeer agressieve varianten ook hier veel meer de kop op steken. Blijf verre van arrogantie, we weten veel ,en ook nog heel veel niet. En inderdaad is het niet toepassen van zoveel reeds aanwezige kennis (ook uit de SARS tijd) schokkend.

  Beantwoorden
 49. Jeannette vd Brink
  Jeannette vd Brink zegt:

  Hoi Mauric
  In mijn pedicuresalon heb ik een airco.
  Dit is wel nodig vanwege de warmte.En om dus goed te kunnen werken.
  Nu begreep ik dat dit af te raden is voor verspreiding virussen. Wat is aan te raden?

  Beantwoorden
 50. Jeannette vd Brink
  Jeannette vd Brink zegt:

  Hoi Maurice
  In mijn pedicuresalon heb ik een airco.
  Dit is wel nodig vanwege de warmte.En om dus goed te kunnen werken.
  Nu begreep ik dat dit af te raden is voor verspreiding virussen. Wat is aan te raden?

  Beantwoorden
 51. A W van Beek
  A W van Beek zegt:

  Dit verhaal over de mondkapjes in Jena is wel zeer onwetenschappelijk en selectief er uit gehaald. Heeft de heer de Hond echt gekeken naar alle maatregelen en adviezen welke in Jena zijn genomen of heeft hij er alleen er uitgehaald wat hem goed uitkomt. Volgens mij het laatste. Ik heb alle maatregelen en adviezen wel doorgelezen, en het zijn er heel veel, waaronder ook de 1,5 meter regel.. De grootste fout welke een wetenschapper kan maken is alleen gebruik te maken van die feiten welke hem/haar goed uitkomen.
  Kortom een schandalig en gevaarlijk verhaal.

  Beantwoorden
 52. Willem van Veen
  Willem van Veen zegt:

  In Zweden mogen nog wel bijeenkomsten tot 50 personen plaatsvinden. Het zou interessant zijn na te gaan of de nieuwe besmettingen daar door super spread events plaatsvinden.

  Beantwoorden
 53. Anton Theunissen
  Anton Theunissen zegt:

  Best Maurice,
  Ik deel je oordeel over het RIVM en erger mij er al weken aan, ook hoe hun desinformatie wordt nagebauwd door de journalistiek. Het is bedroevend. Gisteren ook weer een meneer in Op1 die nog steeds denkt dat er in het weekend minder coronapatiënten overlijden dan doordeweeks. En dat adviseert de regering… En geen journalist die ingrijpt!

  Verder zijn het eigenlijk open deuren voor elke besmettelijke ziekte:

  – geen mensen lange tijd bij elkaar in dezelfde ruimte (denk aan de mazelenfeestjes van vroeger, gegarandeerd succes)
  – het upgraden van airco/-ventilatiesystemen (horeca! op de IC’s wisten ze het al)
  – mondkapjes en/of gepaste afstand bij individuele en toevallige ontmoetingen
  – hygiëne, handen wassen – moet je eigenlijk altijd.

  Daarmee kunnen we prima vooruit. Sterker nog: daarmee hadden we elk jaar al duizenden doden kunnen ‘voorkomen’ (in termen van van Dissel – het is natuurlijk alleen maar ‘uitstellen’). Maar dat was toen nog niet zo belangrijk.

  Belangrijker nu: selectiever zijn aan de IC-poort. De IC is ten eerste bepaald niet de safe haven die het RIVM doet vermoeden. Het is ronduit vreemd om daar het hele land voor te verstikken. Ten tweede: Als overcapaciteit op de IC zo belangrijk is, begin dan eens te zorgen dat kanslozen geen bedden meer bezetten. Profielen op basis van leeftijd & BMI liggen voor de hand. Zie ook https://corona.wordpressloket.nl/2020/04/23/wat-hangt-er-eigenlijk-af-van-de-ic-capaciteit/
  Ik heb daar ook nog wat andere bedenkingen en kritische vragen verzameld, die zullen je zeker inspireren.
  Succes met je strijd tegen het zorgbastion.
  Anton.

  Beantwoorden
 54. Dingske
  Dingske zegt:

  Wat betreft risico voor mensen van boven de 50: volgens de dokters op de ICU, zijn de zwaarst getroffen patiënten in de leeftijd 50-65 mannen met abdominaal overgewicht, een dikke buik dus.

  Beantwoorden
 55. Michael Sirks
  Michael Sirks zegt:

  Interessante analyse. Ik zit een beetje met die cruise schepen die op zee in een omgeving zitten met een zeer hoge luchtvochtigheid.

  Beantwoorden
 56. Marieke
  Marieke zegt:

  Ik vraag me al weken af of het virus zich niet ook via airconditioning verspreidt. Mijn ervaring is dat ik tijdens een vliegreis vaak een verkoudheid virus of iets dergelijks oploop. Ik weet dat veel meer mensen die ervaring hebben, is ook logisch omdat daar de lucht verversing slecht is en door de airco alle mogelijke virussen gecirculeerd worden door hele vliegtuig. En dat kan natuurlijk voor alle airco systemen gelden. Ik wou dat ik daar eenseen eenduidig antwoord op kreeg.

  Beantwoorden
  • APvN
   APvN zegt:

   Airco is altijd slecht:
   veroorzaakt meestal tocht (en daar kunnen veel mensen al niet tegen) en zelden schoon.
   Niet alleen vliegtuigen, maar ook auto’s, OV en gebouwen.
   Voorschriften voor onderhoud? Mij niet bekend.

   Beantwoorden
 57. Arnold
  Arnold zegt:

  Denk dat steden met een metro ook erg moeten pieken. Zou ook deel va; de extreme aantallen in US New York verklaren in combinatie met kleine behuizing en veel liften. Andere amerikaanse steden hebben dat ook maar lang niet in die mate als NY en zeker het gebruik van metro is typisch voor NY. Zou ook verschillen Spaanse steden verklaren.

  Beantwoorden
 58. Derk
  Derk zegt:

  Wat zien we als mensen zich optimaal beschermen bij een besmet persoon?
  – haarbescherming
  – mondkap
  – een soort scherm die lassers ook dragen, of een veiligheidsbril

  Kan dat niet in een artikel verwerkt worden? Een herbruikbaar, lichtgewicht, doorzichtige zorg-helm van hoge kwaliteit materiaal? Het gezicht blijft zichtbaar en men kan het tussen de bedrijven door zelf zoveel mogelijk ontsmetten. Een soort cabine om die te ontsmetten stel ik mij ook voor. Alleen al 4 miljoen mondkapjes per week. Wat een grondstoffen en gigantische afvalbergen heb je daarvan. Dan nog die soort lasser-schermen, of brillen en die dunne plastic schorten.

  Beantwoorden
 59. Sanne
  Sanne zegt:

  Ik vind het allemaal zeer logisch en plausibel klinken. Ontzettend jammer dat RIVM blijft verkondigen dat het COVID-19 virus alleen door hoesten of niezen kan worden verspreid en dat er niet meer aandacht is voor de verspreiding in ruimtes waar meerdere mensen samen zijn.
  Mijn vraag is of mondkapjes ook de kleinere druppeltjes, de aerosolen, voldoende tegenhouden en hoe het kan dat het virus in Aziatische landen is verspreid, ondanks dat daar al jarenlang mondkapjes worden gebruikt.

  Beantwoorden
 60. Tom van der Wel
  Tom van der Wel zegt:

  Goed stuk Maurice,

  Veel maatregelen zijn onnodig, inefficiënt en onuitvoerbaar. 1,5 meter afstand in de bus, krankzinnig idee. Mondkapjes werkt dan veel beter.
  Ik geef maatschappijleer, zie blog, kom je binnenkort een keer je verhaal doen in de klas? Je hoeft er niet eens je bed voor uit te komen

  Beantwoorden
 61. Rebecca
  Rebecca zegt:

  Hier een heel helder verhaal over wat nodig is qua ventilatie e.d., met o.m. ook de aanbeveling de wc door te trekken met gesloten deksel. Lijkt me zeker in tehuizen van belang omdat anders besmette vochtige lucht via de mechanische ventilatie in andere ruimten kan komen:
  https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/artikel/2020/03/corona-voorzorgsmaatregelen-ventilatie-en-luchtbehandeling-tegen-mogelijke-verspreiding-1015770?_ga=2.164681151.187948638.1588103133-289278843.1588103133

  Beantwoorden
 62. Derk
  Derk zegt:

  In het NOS nieuws hoor je dat er voor de oogst in West Europa Oost seizoenarbeiders uit Oost Europa gehaald moeten worden. Er komen wel, maar lang niet genoeg vanwege Corona en men liever thuis blijft, of omdat grenzen dicht zijn. Volgens de NOS zijn er grote zorgen over de voedselvoorziening. Daar gaat juist in deze tijd toch je lamp van uit?

  Nou zitten zoveel gezonde mensen thuis met een uitkering en in deze tijd al gigantisch veel. Een Britse agrarier stelt, dat mensen die verzekerd zijn van een 90% uitkering, geen zin hebben om fulltime te komen helpen. Hooguit voor 2 dagen. Ze vinden het werk te zwaar.

  Natuurlijk is er hier een correlatie met de verzorgingsstaat en we blijkbaar slappelingen in grote omvang hebben gekweekt, hoewel de sportscholen populair zijn en alles daarbuiten op dat terrein.

  We moeten ons dus tevens grote zorgen maken om een morele volksgezondheid en dan bedoel ik niet die over populisme, waarmee meer te onpas dan te pas, mensen monddood worden gemaakt.

  Ik vind het verbijsterend. Pim Fortuyn, die over een week 18 jaar terug is vermoord, in een vergiftigd politiek klimaat, zei, dat wie zijn hand onnodig ophoudt om gemeenschapsgeld te beuren, zijn ziel verkoopt. Hij werd notabene voor een populist uitgemaakt, vanwege concurrentienijd en/of vanuit een blinde ideologische bubbel waar politieke correctheid domineert.

  Het is nog geen 60 jaar geleden dat mensen kostgangers hielden in een tijd dat de Bijstand nog niet bestond en als kostwinner geen inkomen had of was weggevallen. Hier maakten werknemers gebruik van, die in hun eigen regio geen werk konden vinden en dagelijks heen en weer reizen niet te doen was. Vrijdagavond ging men naar huis en zondagavond weer terug naar kosthuis.

  Wat is er toch gebeurt in een halve eeuw in dit land? Op het platteland zie je nog wel een arbeidsethos en sociale vanzelfsprekendheid (en sociale controle), om alles aan te pakken, om de eigen broek op te houden, voor zover mensen kunnen werken. Binnen de huidige vele clusters is er geen sociale controle op dat vlak en dit is gemiddeld in het algemeen afgekalfd.

  Deze corona crises heeft op veel vlakken, wat domweg voor vanzelfsprekendheid werd ervaren, keihard doorbroken, maar hard genoeg om een hoogst noodzakelijke ommekeer te maken op alle nodige vlakken? Dat is nog maar de vraag!

  De koopman (aanhouders kapitaal) en de dominee (politiek correcte linkse kerk) hebben al sinds een halve eeuw een soort monsterverbond binnen die globalisering en in het algemeen een disproportionele macht, met alle polarisering en vele breuklijnen als gevolg.

  Hier bestaat, frustrerend genoeg, een halve eeuw durende, hardnekkige cognitieve dissonantie! Of domweg wegkijken uit eigen belang of allerlei groepsbelangen, die in die afgelopen halve eeuw zijn ontstaan. Belangrijke instituten daar trekker zijn door ideologische voorkeuren intern daar. Gaat dat na deze Corona crisis veranderen? Wat kunnen we dan verwachten, behalve zoals zo vaak, de wal het schip weer moet keren?

  Het opportunisme binnen oppositie is weer duidelijk te horen binnen de oppositie. De politieke Harry Potters, laten zich al weer duidelijk horen, een komende recessie of depressie ten spijt. Ook binnen de regering vast te stellen, bij bepaalde paradepaardjes van de linkse kerk.

  In de politiek geen sociologen en moedige politici. Wie niet meedeint met de ellendig lang bestaande status-quo, wordt in een negatief daglicht gesteld en buitengesloten. Pim Fortuyn is daar een jammerlijk voorbeeld van. Zijn ideologische evenknie in Vlaanderen, maakte parallel exact hetzelfde mee met Antwerpen als springplank, namelijke Bart de Wever van N-VA, die ook moedig was om kiezers geen knollen voor citroenen te verkopen en de grootste partij van BE werd in 2014 en dat vorig jaar weer geworden is, maar minder groot, doordat Vlaams Belang weer is opgerukt, gevoelig als kiezers zijn voor onmogelijke beloftes.

  Een en ander roept geen hoopvolle wenkende perspectieven op voor de komende jaren en After Corona. Before Corona was West Europa al in een hoogst zorgelijke positie door eigen beleid en ideologische keuzes op basis van wensdenken. Bij deze crisis is het dus niet alleen een Amerikaanse president die America first roept en verguisd werd mede daarom. Europese leiders denken dat allemaal, is nu overduidelijk gebleken met deze crisis.

  Beantwoorden
  • Marc Bikker
   Marc Bikker zegt:

   Goed artikel Maurice en goede reaktie Derk.
   En inderdaad ook maar de petitie tekenen op petities.nl tegen een noodwet die de overheid er blijkbaar in alle stilte doorheen wil drukken. 75jr na einde WW II is het belang v d burgers ondergeschikt aan dat van vermogende partijen, zoals multinationals en vermogende families die via allerlei belasting constructies geen of weinig belasting betalen, en zoals de voedingsindustrie, die straffeloos consumenten mag misleiden & op termijn vergiftigen met ingrediënten die gekozen zijn voor bedrijfswinst ipv consumentengezondheid, zonder dat overheid & NVWA überhaupt iets doen. Want uiteraard wachten er na de politiek vaak weer lucratieve banen of allerlei commissariaten in die private sector. 5G wordt tenslotte ook doorgedrukt omdat het goed is voor onze gezondheid..

   Beantwoorden
 63. Derk
  Derk zegt:

  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/Journaal-Weer/herbekijk-terzake/

  Een item in deze uitzending over problemen met voldoende mondmaskers en de kwaliteit ervan. Hier worden in BE bestelde maskers in gecertificeerde labs getest. Men neemt uit zendingen een aantal. Kleinste helft voldoen niet aan de gestelde normen. Moet je nagaan hoe onveilig mensen tot nu toe gewerkt hebben toen die testen niet werden uitgevoerd. Dit is opgestart, nadat zorgpersoneel daar op het oog al konden beoordelen, dat zending mondkapjes niet goed waren. Als de bliksem hier productie en distributie uitvoeren.

  Beantwoorden
 64. Erik Neuteboom
  Erik Neuteboom zegt:

  Jammer dat mensen zoals u en Bert Slagter (de wiskundige met zijn theorie over de exponentiële groei van het virus) niet meteen serieus zijn genomen, welke belangen zijn er toch bij de regering Rutte dat dit niet gebeurt, of is het gewoon domheid en arrogantie?

  Beantwoorden
 65. APvN
  APvN zegt:

  Bij je risico-calculator [zie https://covid-19calculator.com/nl/ ] worden een aantal onderzoeksartikelen genoemd als basis.
  Nu zie ik dat de calculator drastisch is veranderd.
  Niet erg overtuigend als de basis nog steeds ongewijzigd is:
  eerste keer niet goed gelezen?
  Of is de achtergrondinfo niet opgelijnd?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *