De sterftecijfers van Covid-19 in de juiste proporties

UPDATE 20-4

Er is een hoop onduidelijkheid over het COVID-19 sterfterisico per leeftijdsgroep. Op basis van de cijfers van een aantal landen w.o. Nederland, is daar toch een vrij goede indruk van te geven.

Dit was de verklaring van WHO’s directeur generaal op 3 maart jl.:

Dit percentage van de WHO gaat uit van het totaal aantal doden gedeeld door het aantal geregistreerde besmette personen. Maar het werkelijke aantal besmette personen zal  (veel) groter zijn geweest. In dat geval gaat het overlijdenspercentage van 3,4 omlaag.

In Zuid-Korea is veel getest. Op dit moment wordt  aangegeven dat men ruim 10.000 besmette personen heeft gevonden en dat 2% daarvan overleden is.

Bij alle cijfers van over de hele wereld is het probleem, dat er zowel sprake is van een onderschatting van het aantal sterftegevallen, als een onderschatting van het aantal besmette personen in het land.

De enige manier om hier een goede indruk van te krijgen is als er een random steekproef wordt getrokken uit de bevolking en dan getest wordt hoeveel procent besmet is. Op 20-4 zijn de resultaten bekend geworden van zo een onderzoek in LA-County. van een steekproef van 863 personen, uitgevoerd op 10 en 11 april. Op basis van de uitkomsten schatten ze dat 4,1% van de bevolking van die County plus of min 1,3% met COVID-19 geinfecteerd is. Ten opzichte van het aantal positief geteste personen is dat 28 tot 55 keer zoveel.

LA-County heeft ruim 10 miljoen inwoners (ongeveer een kwart van Californie).  617 personen zijn inmiddels overleden aan COVID-19, Uitgaande van 410.000 besmette personen in die county zou dus het sterftecijfer 0,17% zijn. (Dat zou betekenen dat 1 op de 6000 geinfecteerde mensen eraan overleden is).

Er zijn nog wat kanttekeningen te maken bij deze cijfers en bij het verder uitwerken van de Nederlandse cijfers, zal ik dat doen.

 

De best-guess van het aantal doden aan COVID-19

Allereerst weten we inmiddels al zeker dat het aantal doden door COVID-19 vanuit officiele cijfers, zoals die van het RIVM, te laag is. Want er overlijden ook mensen, waarvan niet getest is of ze met COVID-19 geinfecteerd waren, terwijl dat toch het geval was.  Via onderzoek in het bevolkingsregister kan daar een goede schatting van gemaakt worden. En dat gebeurt ook op diverse plekken ter wereld.

Dit is een interessant overzicht, waarbij vanuit het bevolkingsregister van een aantal steden, bekeken is wat het sterftecijfer daar in totaal was, in relatie tot het bevestigde aantal COVID-19 doden.

In deze vijf plaatsen schat men, dat het echte aantal doden door COVID-19 ruim 2 keer zo groot is dan door de officiële instanties is bepaald.

Dit is in lijn met wat ook in Nederland is vastgesteld door het CBS. Hier is de schatting dat het aantal doden door het virus in werkelijkheid ruim twee keer zo hoog is dan via de cijfers van het RIVM naar buiten wordt gebracht. @mzelst (Marino van Zelst) heeft daar op Twitter een mooie analyse over gemaakt. Dit liet hij zien over de vergelijking van de sterfte per week in een aantal jaren.

Dus vooralsnog zullen we bij onze berekeningen aanhouden, dat er een onderschatting is van 100% van het aantal overleden gevallen. (RIVM probeert met de huisartsen de registratie te verbeteren, Maar het gevolg hiervan is nu wel, dat er een vorm van ‘valse’ stijging is van het aantal sterfgevallen. Een stijging die niet parallel loopt met het duidelijk dalende aantal ziekenhuisopnames.)

 

De best-guess van het aantal besmette personen

Maar ook aan de kant van het aantal besmette personen is er sprake van een forse onderschatting.

Veel hangt daarbij af van hoeveel tests men doet en wie men test. Op een paar plekken zijn onderzoeken gedaan met een random sample (zoals in Stockholm en IJsland). Met wat mitsen en maren over de aanpak, komt men daar tot een schatting van 2,5% besmette personen plus of min 1%. In LA-county is dus de onderschatting een factor 28 tot 55 keer.

Vorige week werd bekend dat de bloedbank op een schatting van 3% besmette personen in Nederland komt.  Ze hebben dat in de eerste week van april gemeten. Maar omdat je geen bloed mag doneren, als je twee weken ervoor gezondheidsklachten hebt gehad, komt er dus een waarde uit die, wijst om de situatie van rond 15 a 20 maart. Zelf kwam ik afgelopen zondag bij Peil.nl tot een schatting van 6% op basis van een steekproefonderzoek.

Laten we even inzoomen op Noord-Brabant, de brandhaard in Nederland. En eens aannemen dat 10% van de bevolking daar besmet is. Dat zouden dan ongeveer 250.000 personen zijn. Uitgaande van 2 keer het aantal opgegeven sterftegevallen bij het RIVM en het naijleffect (personen die in de komende tijd overlijden, terwijl ze in de afgelopen weken besmet zijn) zou dat in die provincie betekenen dat ongeveer 1% van de besmette personen overlijdt.

Maar als die 10% besmette personen in werkelijkheid hoger ligt, dan is de sterftekans dus lager dan die 1% en andersom! In dit blog heb ik me verdiept in Kessel, in de gemeente Peel en Maas met het hoogste aantal ziekenhuisopnames. En ik ben voor het dorp Kessel gekomen tot cijfers die er heel ver boven liggen. Ik sluit niet uit dat die besmettingsgraad daar de 40% heeft overschreden.

Op basis van de cijfers uit LA-County, de cijfers van de Nederlandse bloedbank en de opgaven via Peil.nl kom ik tot de schatting van het in Nederland aantal besmette personen van 6% van de bevolking. Dat zijn circa 1 miljoen Nederlanders.  Als we een schatting maken van het echte aantal doden ten gevolge van het virus (circa 8.000) en het naijleffect, dan zou dat wijzen op een sterftekans van iets lager dan 1%. 

(Nu er blijkbaar meer tests beschikbaar zijn is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk de echte cijfers voor Nederland weten. Plus dat het van cruciaal belang is, dat er snel een onderzoek in Kessel plaats gaat vinden over de besmettingsgraad daar. Gezien het aantal overlijdensgevallen daar (door het bijzondere superspread-event van 5 maart) moet het percentage besmette personen daar een factor 8 tot 12 keer zo hoog zijn als het gemiddelde van heel Nederland en 4 tot 6 keer als in Brabant.)

 

De sterftekansen naar leeftijd en geslacht.

Op basis van de bovenstaande aannames van de cijfers (2 keer zoveel doden in het echt dan het RIVM meldt en 6% besmet) is er een overzicht te maken van de sterftekansen naar leeftijd en geslacht.

Het is van groot belang om bij deze cijfers te beseffen, dat er een gigantisch verschil is in sterftekans tussen oude en jonge patiënten en tussen mannen en vrouwen.

Hieronder eerst de verdeling naar leeftijd van personen, waarvan is vastgesteld dat ze aan COVID-19 zijn overleden in een aantal landen:

 • In Italië is 49% van de overledenen boven de 80 jaar en 1% onder de 50 jaar.
 • In Spanje is 59% van de overledenen boven de 80 jaar en 2% onder de 50 jaar.
 • In Nederland is 58% van de overledenen boven de 80 jaar en 0,6% van de overledene onder de 50 jaar.
 • De cijfers van New York wijken daar iets van af: 50% is ouder dan 75 jaar en 5% onder 45 jaar.

Hieronder het RIVM overzicht van 20 april jl. met het absolute aantal COVID-19 doden per leeftijdsgroep em geslacht (dus ook hier weer de geregistreerde gevallen, zonder rekening te houden met die 100% oversterfte).

 

 

Om deze cijfers reliëf te geven, is het relevant om ze af te zetten tegen de leeftijdsverdeling van de bevolking.  Bij  gebrek aan beter op dit moment ga ik er hierbij van uit, dat in alle leeftijdsklassen een even groot deel (6%)  besmet is.

Het is duidelijk dat het overlijdensrisico voor besmette personen onder de 40 jaar heel klein is. Als je besmet wordt is de kans op overlijden (veel) kleiner dan 1 op de 1000. (En dan ook vooral als er onderliggende reden gezondheidsproblemen zijn). Tussen de 50 en 70 wordt het risico langzaam groter. 1 op de 264 mensen die de ziekte krijgt tussen de 65 en 70 jaar, sterft eraan.

Laten we eens aannemen dat op den duur uiteindelijk 25% van die laatste leeftijdsgroep besmet wordt, dan is de kans om eraan te sterven voor de hele leeftijdscategorie  1 op 480. Ter referentie: zonder Corona is de kans om als Nederlander in de leeftijd tussen 65 en 70 jaar de volgende 12 maanden te sterven, 1 op 87

Als we een vergelijkbare exercitie doen voor de bevolkingsgroep tussen 80 en 85 jaar dan hebben we de volgende cijfers:

 • 1 op de 31 personen die besmet raakt sterft aan COVID-19.
 • Als 25% besmet wordt, sterft dus 1 op de 124 mensen in die leeftijdscategorie.
 • “Regulier” sterven jaarlijks in het segment 80-85 jaar, 1 op 17,3  personen

(Belangrijk is natuurlijk bij deze tabel dat als we zouden aannemen dat 5% van de Nederlanders besmet is, de sterftekansen met 6/5e toenemen. En als we zouden annemen dat 7% van de Nederlanders besmet is, de sterftekansen met 7/6e afnemen).

 

Via de stefte overzichten per week van Marino van Zelst (op basis van CBS-cijfers van het bevolkingsregister) is ook goed te zien dat COVID-19 vrijwel alleen effect heeft op de oversterfte van ouderen.

 

De man-vrouw verhouding

Bij de analyse hiervan is ook het volgende belangrijk: wereldwijd wordt gemeld dat er meer mannen dan vrouwen aan COVID-19 overlijden. De verhouding is 3 staat tot 2. Dat is ook zo in Nederland.

Nu weten we ook dat de oudere bevolking in alle landen meer vrouwen telt dan mannen. In Nederland zijn er boven de 80 jaar op elke 5 vrouwen maar 3 mannen.

Ook in de grafiek van het RIVM zien we, dat er tot aan 90 jaar meer mannen dan vrouwen overlijden.

Nu moeten we bij de berekeningen hieronder even van de aanname uitgaan, dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen besmet raken. In Italië blijken er wat meer mannen besmet te zijn dan vrouwen, maar in Zuid-Korea zijn die cijfers bijvoorbeeld andersom.

Omdat er boven de 85 jaar veel minder mannen dan vrouwen zijn, impliceert het RIVM overzicht dat de sterftekans bij besmette mannen boven de 85 jaar, 3 keer zo hoog is dan bij besmette vrouwen in dat segment!

Als we een vergelijkbare berekening maken voor personen onder de 80 jaar, dan zien we dat mannen een 2 keer zo grote sterftekans hebben en niet, een 1,5 zo grote sterfkans.

 

Met dit blog heb ik een goed overzicht willen geven wat de risico’s zijn van overlijden in Nederland. Zodat men nuchter kan bepalen welke risico’s men loopt bij dit virus. Daarbij spreek ik de verwachting uit dat in de komende maanden, ook door de ontwikkelingen van het weer, de uitbraak verder zal uitdoven.

Maar in het najaar zou er wel duidelijk weer een stijging kunnen ontstaan, maar aangenomen mag worden dat men dan beter voorbereid is .

71 antwoorden
 1. Marcel Ruijken
  Marcel Ruijken zegt:

  Wat een goed stuk en eindelijk meer inzicht in het risico naar leeftijd. Alleen hieruit blijkt al dat een 1,5 meter economie echt onnodig is. Daarnaast toont dit ook maar weer eens aan dat de uitvoerende ministers er verstandig aan doen niet blind te varen op adviezen van het RIVM.

  Beantwoorden
 2. Bonnie Steenman
  Bonnie Steenman zegt:

  Geachte meneer De Hond, Beste Maurice, Dit schreef ik 21 maart jl.:

  Zolang er geen antivirus voor Corona gevonden is kan het alleen stoppen als +/- 60% van de Nederlandse bevolking in aanraking is gekomen met het virus. Dit zal de komende 1, 2 of 3 jaar het geval zijn omdat we elkaar ontmoeten. Bijna “9 van de 10 personen” hebben het komend jaar, 2 jaar niet door dat je het virus hebt. Je bent een beetje verkouden geweest of een paar dagen koorts of snotterig. Toch zullen tienduizenden mensen wel beroerd worden. Zij krijgen last van hun luchtweg/longen. Grote kans dat je dan ook Corona hebt. Je moet je dus pas een beetje zorgen maken als je thuis zit en echt pas bijna niet meer kan ademhalen. Dit merk je echt wel. Alsof je geen zuurstof meer binnenkrijgt. Oftewel heel kortademig. En niet een klein beetje kortademig. Maar heel kortademig. Dus heb je alleen koorts en een loopneus en veel niezen de huisarts zal naar mijn verwachting niet meer zeggen dan, thuisblijven en een paracetamol en goed uitzieken en bel overmorgen of over 3, 4 dagen terug. Pas bij kortademig gaan er lampen branden. LET OP DIT ZEG IK, RAADPLEEG ALTIJD JE HUISARTS ALS JE DENKT IETS TE HEBBEN, IK HEB ER GEEN VERSTAND VAN EN HET IS ALLEEN MAAR MIJN THEORIE. NET ZOALS ALLE 17 MILJOEN NEDERLANDERS DIE NU VOOR ARTS OF VIROLOOG SPELEN. Er is geen medicijn om Corona te genezen. Je moet er doorheen net zoals de jaarlijkse griep (influenza). Ben je er doorheen dan kan je er weer tegenaan en voorlopig niet meer vatbaar voor het virus (genezen). Het kan altijd terug komen, een paar gevallen in de wereld schijnt het nu voor de 2e keer te krijgen. Nu de cijfers:
  De gerenommeerde krant New York Times heeft eergisteren gepubliceerd dat het sterftecijfer, percentage van mensen die het Corona virus hebben 1,4% is. Eerder ging men uit van hogere percentages. Velen in Nederland denken dat dat voor Nederland misschien 1% kan zijn of nog iets lager. Maar dan nog. Tot op heden is het 1,4%. Zolang er geen vaccin is,niemand heeft dat nog gevonden en als het gevonden wordt duurt het minimaal een jaar voordat dat op grootschalige manier geproduceerd kan worden, zal het virus zich gewoon verspreiden totdat 60 % van de bevolking het heeft en vallen er doden. Voor Nederland betekent dat er in 1,2,3 5 jaar 10,2 miljoen mensen het virus oplopen (0,6 x 17 miljoen inwoners) Van het slechtste maar voorlopig reëelste scenario gaan hier 1,4% mensen van dood. 1,4% van 10,2 miljoen = 142.800 doden. Krijgt de 60% van alle Nederlands dit jaar het virus al. Dan vallen er dus 142.800 doden dit jaar. Bereiken wij de 60% geïnfecteerden in 2 jaar dan vallen er in 2 jaar 142.800 (gemiddeld 71.400 per jaar overlijdens) Bereiken wij in 3 jaar de 60% geïnfecteerden dan vallen er in 3 jaar 142.800 doden (gemiddeld 47.600 per jaar overlijdens) Bereiken we in 5 jaar de 60% dan gaan er in 5 jaar 142.800 mensen dood, gemiddeld 28.560 per jaar. Nu gaan vooral ouderen aan dit virus dood en hebben vaak ook andere aandoeningen, slikken medicijnen. Van de doden zijn bijna allemaal 60+. De meeste zijn 70,80+. Maar een paar procent van de doden is jonger dan 60, maar die zijn er wel. In Nederland is tot vandaag nog niemand van onder de 63 jaar overleden. Men hoopt dat die 1,4% in Nederland iets lager uitvalt en stel dat wij echt een wereld volk zijn die Nederlanders en halveer je het percentage naar 0,7% dan nog hebben wij 71.400 doden (0,007x17milj. X 0,6). Tot vandaag zijn er in Nederland 136 doden. Samenvattend, er gaan de komende weken, maanden veel doden vallen in Nederland zolang er geen medicijn of vaccin is!! Het is niet anders. Er is geen medicijn op dit moment dus je kan er niets aan doen. Ja elkaar zolang mogelijk niet besmetten met de hoop dat er een medicijn komt zodat er nu niet teveel en tegelijkertijd ouderen dood gaan en tegelijkertijd in het ziekenhuis komen. Niet in paniek raken, voornamelijk ouderen met aandoeningen overlijden. Maar om een lang verhaal kort te maken, dit is pas het begin, er gaan veel meer doden per dag vallen, naar verwachting honderden.

  Beantwoorden
  • hein hakkens
   hein hakkens zegt:

   ik ben het niet eens met de opmerking dat er in NL nog niemand onder de 65 jaar overleden is .. inmiddels minimaal 4 personen. waarnder een jongen van 29 in Deurne. waarvan zijn broer nog op de IC ligt..

   Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Bonnie,

   Je maakt een paar denkfouten. Om te beginnen stapel je de coronadoden op bij het gewone aantal doden, terwijl we veilig kunnen aannemen dat in de meeste gevallen de mensen die door het Coronavirus sterven op niet al te lange termijn ook aan iets anders zouden zijn overleden. Alleen, je kunt niet twee keer doodgaan. Verder raakt het meer van potentiële slachtoffers leeg. Dus kunnen we de gemiddelde langjarige sterftegetallen verder naar beneden bijstellen. Verder ga je ervan uit dat we niet dood mogen. Dat mag wel. Sterker nog, het moet, anders zitten we straks allemaal op deze planeet naar adem te happen.

   Beantwoorden
  • Jan Popma
   Jan Popma zegt:

   Dit stond al in de Volkskrant van 5 april. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ouderen-isoleren-zodat-de-economie-kan-draaien-dat-levert-mogelijk-tienduizenden-slachtoffers-op~bc3501c6/
   Toen nog uitgaande van cijfers die waren gepubliceerd in The Lancet.
   Uiteraard zijn er vele onzekerheden in de precieze mortaliteit, maar dat er tienduizenden gaan overlijden is evident – tenzij er een vaccin komt.
   Dus lock down hooguit geleidelijk opheffen.
   Zelfs bij een besmet percentage van 3% (Bloedbank-onderzoek) stortte het zorgsysteem al bijna in elkaar. Bij een exponentiële groei (als men alle maatregelen zou wegdenken, uitgaande van een R0 van boven de twee), zouden we eind mei 100.000 doden hebben gehad.
   Dus die maatregelen zijn behoorlijk effectief gebleken.

   Beantwoorden
   • Luc M
    Luc M zegt:

    Beste Jan,

    Mensen mogen best doodgaan. Dat is de denkfout die de beleidsmakers namens de bevolking maken. En we weten niet of de maatregelen effectief zijn, om dezelfde reden als dat we niet weten of een medicijn effectief is als er niet dubbelblind is getest.

    Beantwoorden
   • Erik
    Erik zegt:

    Wat is erger? 10.000 doden, of 16+ miljoen mensen die gedwongen hun leven op pauze zetten, een economie die instort, en geen normale sociale interactie meer. De gevolgen van dit alles verzaken veel meer doden dan die tienduizenden die mogelijk overlijden bij terug gaan naar normaal.

    Beantwoorden
    • Dudley
     Dudley zegt:

     Ik denk dat beide opties zeer onwenselijk zijn. Is bijna een vraag aan een vogel aan wie je zou vragen welke vleugel voor hem het belangrijkste is om te kunnen vliegen. Beste is denk ik om een goed beleid te maken mbt de echte risicogroepen en niet tornen aan het economische stelsel. Ik ben er nog steeds niet achter waarom dat niet zou kunnen.

     Beantwoorden
 3. Aldo Wink
  Aldo Wink zegt:

  Helder overzicht, alleen geeft het maar een deel van de impact van Corona weer. De mensen die in het ziekenhuis belanden en het wel overleven moeten revalideren. Dit veroorzaakt een enorme impact op ons (na) zorg systeem. Kan je daar ook een cijfermatige onderbouwing van geven?

  Beantwoorden
 4. Paul van Rooijen
  Paul van Rooijen zegt:

  Bedankt voor dit werk.
  Wat mij bezig houdt zijn een paar feiten, die ik niet heb horen ontkennen.
  In beginsel heeft niemand immuniteit voor dit nieuwe virus n zal geleidelijk iedereen besmet raken. Als je tenminste niet in totale isolatie van andere mensen gaat leven.
  Het risicofactor van verhoogde sterftekans is vanAf 50 tot 85 oplopende tot een factor 3. Dus een hogere sterftekans bij besmetting.
  De grootste risico in het hele exitstrategie is het verliezen van solidariteit. Terecht wordt hiervoor gewaarschuwd gezien de economische gevolgen.
  Ik pleit voor een volledige solidaire exitstrategie waarbij het verhoogde risico voor 50+ wordt verminderd. 50- kan zich realiseren dat hun besmetting een verhoogde risico kan worden voor hun vader/moeder tante/oom, opa/oma, en van hun vrienden en collega’s.
  En nu een plan en zolang er geen beter plan dan met zijn allen van de klif te springen, 1,5 meter afstand borgen.

  Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Paul,

   Wat zou je ervan vinden als alleen de risicogroepen zichzelf eenzijdig afzijdig zouden houden, in plaats van dat we ‘uit solidariteit’ allemaal afzijdig blijven? Ik zie daar het nut niet echt van in!

   Beantwoorden
 5. Hans Bezemer
  Hans Bezemer zegt:

  Grappig, dat u 5% gebruikt als “aanname” voor het daadwerkelijke besmettingspercentage. Het drukt inderdaad succesvol de CFR. Het is alleen jammer dat het Imperial College al begin april een inschatting maakt en voor de meeste landen (m.u.v. o.a. Noorwegen en Italie) precies op die 3% uitkwam. Het RIVM rapport was dus geen verrassing Nemen we die cijfers voor de CFR dan komen we bijna precies op de CFR van 2% uit, zoals die al tijden gebruikt wordt. Dat contstateerde ook Marion Koopmans overigens. Een CFR van onder de 1% lijkt mij in dit licht aanmerkelijk minder realistisch.

  Beantwoorden
  • Bryan
   Bryan zegt:

   Beste Hans,

   Het imperial college stelt dat deze 3% die ook uit het RIVM/Sanquine naar voren komt begin april geld. De bloed afname van Sanquine was ook tussen 1-8 april.
   Laten we nu 4 april als richtlijn nemen voor deze 4% of ongeveer 500000 besmettingen. Op 4 april waren er 1651 geregistreerde Covid-19 overledenen en dus ongeveer 3300 totale slachtoffers.
   Dit geeft een geschatte CFR van 0.66%.
   De minder als 1% lijkt daarom helemaal niet zo’n gek getal.

   Beantwoorden
   • Hans Bezemer
    Hans Bezemer zegt:

    Bryan, dat grapje gaat niet op. Waarom niet? Omdat de overledenen op 4 april de besmetten waren van twee weken terug. De CFR moet dus berekend worden over de besmettingen van twee weken terug. Immers, aan het eind worden de totale besmettingen ook gemeten en de totale slachtoffers. Dei slachtoffers hebben dan ook twee weken “delay”.

    Beantwoorden
    • Jan Popma
     Jan Popma zegt:

     Goede reactie. Ook op deze site blijkt maar weer dat er een hele massa would-be epidemiologen meningen verkondigen op basis van heel beperkte kennis. Dus het lijkt me verstandig dat niet jan en alleman denkt het beter te weten dan de beste epidemiologen van het land (en die zitten toch écht bij het RIVM).
     Laten we de discussies maar overlaten aan deskundigen, in plaats dat wij als leken van alles gaan roepen (wat het draagvlak voor beleid ernstig ondermijnt). Bij het RIVM maken ze echt zorgvuldige afwegingen, waar ook de economische gevolgen écht wel worden meegewogen.

     Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Hans,

   Tot nu toe zijn de percentages in alle studies gebaseerd op aannames. Wat Maurice de Hond hier doet, is volgens mij doen wat de overheid allang had moeten doen: kijken naar het totaal aantal besmettingen, niet naar het aantal ‘confirmed cases’ of naar het aantal doden, zonder context. Pas dan kun je iets zeggen over morbiditeit, mortaliteit, en mate en snelheid van verspreiding.

   Beantwoorden
 6. Max van der Sijp
  Max van der Sijp zegt:

  Beste Maurice de Hond,
  Er staan onjuiste getallen in dit artikel. De kans op overlijden binnen 1 jaar was in 2017 voor een 65-jarige 0,897% (zie CBS), dat is 1 op de 111 mensen, bijna een factor 10 verschil met de door u gerapporteerde 1 op 900 voor deze leeftijdsgroep. Dit trekt de validiteit van het stuk wel in twijfel. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  Beantwoorden
 7. Somegirl
  Somegirl zegt:

  Interessant. Maar het gaat toch niet alleen om het feit dat je kan overlijden, maar ook dat je ernstig ziek kan worden met blijvende longschade en zelfs op de IC kan komen te liggen wat zeer traumatisch schijnt te zijn en veel revalidatie tijd heeft

  Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Somegirl,

   Ziek worden en doodgaan horen helaas bij het leven. We kunnen tegen het Coronavirus vooralsnog niet zo veel doen, maar als we met z’n allen bibberend binnen blijven zullen de gevolgen vele malen ernstiger zijn. Dan hebben we straks niet eens meer geld om mensen te kunnen laten revalideren, ook niet als ze door iets anders dan covid-19 worden geveld.

   Beantwoorden
 8. Adrie
  Adrie zegt:

  Ik ben benieuwd hoeveel van de als gevolg van Corona berekende sterfgevallen zonder Corona toch al zouden overlijden ten gevolge van ouderdom of ziekte. Het lijktmij dat de percentages dan nog lager uitvallen.

  Beantwoorden
 9. Wim Boelens
  Wim Boelens zegt:

  Als iedereen die corona heeft, én zijn directe omgeving, daadwerkelijk thuis blijft, is er na de afgelopen vijf welen lockdown geen verdere verspreiding van het virus meer en is anderhalve meter afstand houden ook niet nodig. We zullen wel iedereen met klachten moeten kunnen testen. En als dat niet kan, dan moet iedereen met hoesten enz. veiligheidshalve thuis blijven.

  Beantwoorden
 10. Gerard Rouwendal
  Gerard Rouwendal zegt:

  De Bonner viroloog Prof Hendrik Streeck en zijn team deden een aantal weken geleden een representatief antistof onderzoek onder bewoners van de Duitse gemeente Gangelt in de sterk door COVID-19 getroffen regio Heinsberg, waarbij zij vaststelden dat ongeveer 15% van hen geïnfecteerd was (geweest) met COVID-19. Op basis van dit getal en het bekende sterftecijfer in relatie tot COVID-19 infectie berekenden zij een sterfterisico van ongeveer 0,37%.

  Diezelfde viroloog deed ook al spraakmakend onderzoek in huishoudens van COVID-geïnfecteerde patiënten. Daarbij werden monsters genomen van allerlei voorwerpen en werd gekeken of er virus RNA of ‘levend’ virus op zat. Genetisch materiaal van dat virus is op allerlei plekken gevonden, maar infectieus virus niet! Hij concludeerde dat de kans om besmet te raken via voorwerpen zoals deurklinken, mobieltjes, toiletten en dergelijke nihil was.

  In een zeer recent gepubliceerde antistof steekproef onder 3330 bewoners van Santa Clara County in Californië had 1.5% van hen antistof tegen COVID-19 (https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20062463). Rekening houdend met testkarakteristieken en samenstelling van de steekproef deelnemers berekenen de onderzoekers een besmettingsgraad van 2.5-4.2% in begin april. In dat geval komt de sterftekans uit op 0,12-0,2% van de geïnfecteerden.

  Als er – zoals gisteren gemeld – 3601 Nederlanders zijn overleden door COVID-19 infectie (plus X), zouden afhankelijk van de schatting van de sterftekans momenteel al tussen 975.000 (0,37%) en 3,6 miljoen (0,1%) van de Nederlanders met dit virus besmet moeten zijn. Aangezien die officiële cijfers een onderschatting van het werkelijke aantal schijnen te zijn, kunnen we aannemen dat de werkelijke besmettingsgraad hoger ligt.

  Misschien nog wel interessanter dan het sterfterisico is de kans dat je in het ziekenhuis belandt door COVID-19 infectie. Als de cijfers over besmettingsgraad enige zekerheid bieden, dan ligt dat risico tussen 0,26 en 1% bij een aantal ziekenhuisopnames van 9594 op 18 april 2020. In veel gevallen zou de infectie weleens asymptomatisch kunnen verlopen. Van de 211 vrouwen die zouden gaan bevallen in een New Yorks ziekenhuis waren er 29 COVID-19 positief volgens de PCR test, maar slechts 4 (!) daarvan hadden ook koorts of andere infectie symptomen (DOI: 10.1056/NEJMc2009316).

  Beantwoorden
 11. Erik
  Erik zegt:

  Hallo Maurice, Ik heb een vraag, Nu dat je in kaart hebt gebracht hoeveel mensen in welke leeftijd groepen er zijn overleden komt de achterliggende vraag: hadden de overleden achterliggende aandoeningen. volgens mij is suikerziekte, longziekte de grootste oorzaak naast de leeftijd en overgewicht. Is er een overzicht te maken van de overleden.

  Beantwoorden
 12. Louis Berger
  Louis Berger zegt:

  Misschien nog wat interessante data voor de liefhebbers:

  1. IJsland test enorm veel en beschikt daardoor (wel) over veel betrouwbare cijfers. De lokale RIVM maakt die cijfers ook publiek: https://www.covid.is/data. Uit die cijfers is van alles te destilleren. Ik kan me voorstellen dat die ook gebruikt kunnen worden voor bovengenoemde mortaliteitscijfers per leeftijdscategorie.

  Princess Diamond, een cruiseschip waarop een relatief grote uitbraak met corona was. Dat was natuurlijk een afgesloten gemeenschap. Alle 3700 passagiers en bemanning zijn getest. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_on_cruise_ships#Diamond_Princess 700 personen bleken geïnfecteerd, daarvan zijn er inmiddels 13 doden, een aantal gevallen zijn nu nog kritiek. Percentage overledenen per vandaag: ongeveer 1,8% . “Goede nieuws” is echter dat de meeste mensen op Princess Diamond van oudere leeftijd zal zijn geweest. Dus mortaliteit over hele bevolking ligt veel en veel lager.

  Beantwoorden
 13. Marco Jansen
  Marco Jansen zegt:

  Jammer dit. Grove fouten en misleiding om te redeneren naar een gewenst resultaat.
  Het aantal besmettingen stijgt in 1 alinea van 2%, naar 2.5%, naar 3%, en plots zonder enige onderbouwing of verwijzing naar 6%; om vervolgens in de rest van het artikel dan als ‘concessie’ met een 5% besmettingsratio door te rekenen. Daarmee zijn alle opvolgende overleidensratios dus even gehalveerd zonder opgaaf van reden.

  Daarnaast wordt over de prognose van de onderschattingen, wat hoe dan ook giswerk blijft, geen significatie of bounding box gegeven. Dit zou moeten worden meegenomen in de eindcijfers met best-case/worst-case schattingen.

  De leeftijdsopbouw is niets nieuws. Dit stond al in het februari rapport van de WHO.
  Het slotstatement betreft de 1.5m economie heeft nul correlatie met de uitleg, maar wordt door context wel als opportunistische conclusie gedeponeerd, of is op zijn minst ingesloten om een droog stukje statistiek toch viraal te laten gaan.

  Beantwoorden
  • Ronald Zwart
   Ronald Zwart zegt:

   @ Marco,

   Als je goed leest geeft de De Hond wel degelijk een verklaring waarom hij via enkele sprongen op 6% besmetting uitkomt.

   Kijk in deze alinea:
   “Gisteren (dat is inmiddels begin april) werd bekend dat de bloedbank op een schatting van 3% besmette personen in Nederland komt. Maar dat is waarschijnlijk de situatie van 1 a 2 weken geleden. Zelf kwam ik afgelopen zondag tot een schatting van 6% op basis van een steekproefonderzoek.”

   Beantwoorden
 14. Johanna
  Johanna zegt:

  Hartelijk dank, eindelijk cijfers die wat zeggen.
  De impact van een besmetting lijkt divers: niets merkbaar, verkoudheid, thuis ziek, extra zuurstof in het ziekenhuis, beademing en overlijden. Is het mogelijk om hier een kans berekening van te maken, liefst per leeftijdscategorie?

  Beantwoorden
 15. Victor Siemons
  Victor Siemons zegt:

  Interessante analyse, ik vraag me af wat de cijfers geweest zouden zijn wanneer er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen.

  Beantwoorden
  • Jan Popma
   Jan Popma zegt:

   Bij exponentiële groei zonder enige maatregel zou het aantal besmettingen, uitgaande van R0 >2, nog voor eind mei op 10 miljoen hebben gelegen.
   Bij een mortaliteit van, laten we mild zijn, 0.5%, dan zouden we tegen die tijd 50.000 gevallen van oversterfte hebben gehad. Dat blijkt ook uit extrapolatie van de Cbs-data (Overledenen; geslacht en leeftijd, per week). Die kwamen in week 12-14 op oversterfte van ruim 6.000 (dus 2.000 per week, maar oplopend van 641-2074-3864). Zelfs al zou het de komende 38 weken niet exponentieel stijgen maar ‘gewoon’ met 2.000 per week, dan hebben we eind december ruim 70.000 oversterfte.

   Beantwoorden
  • Rene Wilmink
   Rene Wilmink zegt:

   Zweden heeft nagenoeg geen beperkingen horeca is nog gewoon open en geen 1,5 meter. De cijfers zijn beter dan de nederlandsche en volgens langjarige statistieken waren er afgelopen maart in Zweden ook nog eens de minste totale sterfgevallen in 6 jaar.

   Beantwoorden
 16. Greta
  Greta zegt:

  Waarom denkt u dat er een onderschatting is van het aantal sterftegevallen? Ik krijg juist de indruk dat er meer gevallen worden gerapporteerd waarvan de oorzaak van overlijden niet bekend is en waarvan de oorzaak van overlijden dus heel goed iets anders zou kunnen zijn… Oudere mensen overlijden nogal eens aan iets….

  Beantwoorden
 17. Reken foutje
  Reken foutje zegt:

  Volgens mij zit er een rekenfout voor de mensen onder de 50. in de tabel staat dat de overlijdenskans ongeveer 0.01% is. Dit staat gelijk aan 1 op 10.000 en niet 1 op 1.000 zoals in de tekst staat.

  Beantwoorden
 18. JvdW
  JvdW zegt:

  Ook hier lees ik weer de verwachting dat het warme weer een positief effect zal hebben op het uitdoven van het virus. Terwijl er toch veel plekken op de wereld zijn waar het op dit moment heel warm is en waar het virus toch ook gewoon rondwaart. Dus vanwaar dan toch die verwachting?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Het gaat vooral om de snelheid van de verspreiding. En die lijkt toch ook in warme landen duidelijk langzamer te zijn dan in koudere landen.
   Ik heb een mail geplaatst van iemand in Phuket en ook ontvangen uit Bali en daar melden ze ook geen of heel weinig gevallen (en daar is het warm en hoge luchtvochtigheid)

   Beantwoorden
 19. Angelo
  Angelo zegt:

  Hey Maurice,

  Interessant artikel, maar zo’n tabel zegt vooralsnog niet veel. Je geeft aan 5% te gebruiken voor het rekenvoorbeeld waarna je vervolgens een tabel toont zonder verdere uitleg hoe je aan die getallen komt. Ik zou het heel interessant en waardevol vinden om te zien welke berekeningen je hebt toegepast om tot deze getallen en percentages te komen. Op school ging het bij wiskunde ook nooit om het antwoord, maar op de berekening :-)

  Ik kijk uit naar je reactie!

  Met vriendelijke groet,
  Angelo

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik ben uitgegaan van de verdeling van de Nederlandse bevolking naar leeftijd en met de aanname dat in alle leeftijdsgroepen 5% besmet is. Op basis daarvan is de tabel berekend.
   Ik ga het aanpassen op basis van de meest recente cijfers van het RIVM

   Beantwoorden
 20. Friendly
  Friendly zegt:

  Maurice, je weet dat ik van je hou, maar je slaat zó de plank mis nu:

  Doe nou ‘ns opnieuw de berekeningen zònder contactverspreiding (dus zonder 1.5m beperkingen) en je komt uit op 7-9% oversterfte in 4 jaar voordat populatie-immuniteit voldoende is ingetreden (onder de verdere voorwaarde dat er geen verdere grotere virus drifts/shifts optreden!) , d.w.z. 1.5 miljoen Nederlanders dood. Is opeens toch iets anders dan kanker, hartaanvallen of een gewoon griepje he? Want vergelijkingen maken mèt maatregelen is niet eerlijk…

  Verder: vergelijkingen met andere landen slaat nergens op, althans niet zonder o.m. de kwaliteit van de gezondheidszorg (en dus de populatie) mee te nemen. Voorbeeld: hier in Amerika is de gemiddelde sterfte leeftijd 49, in Nederland 69. Waarom? Omdat iedereen in NL meteen naar een arts rent ter voorkoming van erger, en hier iedereen z’n $ 5,000 eigen risico tot het uiterste probeert te voorkomen.

  Zag eerder je verhaaltje over luchtvochtigheid, samengevat “hoe lager luchtvochtigheid, hoe hoger besmettingsgraaf”. Dat klopt ook niet. Waar zijn de eerste en grootste uitbraken? San Francisco, Los Angeles, Louisiana, Miami, New York City, Detroit. Stuk voor stuk steden waar het stuk voor stuk vochtig is (>70%).

  Besmettingen hangen af van:
  Hoe is de stedelijke bebouwing? Voor hoeveel stoplichten moet ik wachten? Hoe vervoert de gemeenschap zich? Lopend? Per eigen auto of gedeelde metro? Hoeveel liften zijn er? Hoe breed zijn de trottoirs? Hoe gezond is de populatie? Hoe oud is de populatie? Omhelst iedereen elkaar zoals in Italië? Kussen ze elkaar 3 keer zoals in NL? Eet 80% dagelijks in een “restaurant“ zoals Amerikanen? En nog 300+ andere data punten.

  Oftewel: even wat kansloze, nietszeggende cijfervergelijkingen maken en tot een volstrekt nutteloze ”conclusie” komen (dat 1.5 meter onnodig is) die een deel van NL volkomen op het verkeerde been zet (“Maurice zegt ook dat…”)…. uhm….beetje simpel en onverantwoord!

  Hou van je:-)

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik hou ook van je.
   Wat de gezondheidszorg betreft in de US heb je zeker gelijk.
   Plus dat ik absoluut niet bepleit dat we zonder bescherming maar weer naar buiten moeten gaan. In tegendeel zelfs. Ik geef alleen aan, dat mede omdat het gewoon onmogelijk is om een lange tijd in 1,5 meter maatschappij te gaan leven. Zowel practisch, sociaal als economisch. Dus ik kies voor mondbescherming buiten op doen en dan niet strikt op alles, die 1,5 meter afstand toe te passen. Zoals ze het ook in Oost-Azie doen.

   Waar ik echter sterk bezwaar tegen maak, en helaas jij niet de enige bent die deze fout maakt, maar virologen op tv ook met grote regelmaat (zoals Ab Oosterhuis weer gisteravond) is dat je een compleet verkeerd beeld geeft van de “eerste en grootste uitbraken”. Jouw opsomming is enerzijds een complete onzin, en anderzijds is ook je opmerking over de luchtvochtigheid onzin.
   Het kost me teveel tijd om alle steden die je noemt als “de grootste” uitbraken te behandelen. Maar ik heb over San Francisco en New York al drie weken geleden een blog geschreven. Lees die nu eens terug. https://www.maurice.nl/2020/03/30/5207/
   San Francisco lag toen met een factor van 15 achter op New York in sterftegevallen per inwoner. Nu is het een factor van 50!
   Plus dat in februari en maart New York qua specifieke luchtvochtigheid 45 ongunstige dagen had en slechts San Francisco 19.
   Hou je vooral bij de feiten.

   Beantwoorden
   • Friendly
    Friendly zegt:

    Maar ik hou me bij de feiten: de feiten zijn namelijk dat we veel te weinig data punten hebben om iets zinnigs te zeggen!

    Realiseer je je dat we niet eens basis data hebben gevraagd van de besmetten? Er zijn 2 proteïnen op de schil van CoV die vergelijkbaar zijn met andere Corona varianten – waaronder gewone griep, en we zijn collectief zelfs vergeten te onderzoeken of de verhouding inentingen tegen normale griep rechtevenredig gelijk is onder de populatie wel/niet besmettingen! We weten hoegenaamd NIETS! Het zou namelijk zo maar kunnen dat het opbouwen van interferonen door een gewoon griepvaccin wel degelijk helpt tegen symptomen!

    En alle vergelijkingen die gedaan worden, zijn based op 3, 8 of misschien zelfs 20 tertiaire data punten, terwijl de primaire informatie mist en er nog 100 andere invloeden zijn!

    Dat zijn de feiten: we weten nog véél te weinig om tot ook maar 1 zinnige conclusie te komen, en cijfertjes vergelijken helpt daar niet bij.

    Maar ik blijf van je houden:-)

    Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Friendly,

   Je hebt absoluut een punt. Maar waarom is de afstand niet 183 cm, zoals in de VS? Of 1 meter, zoals in Australië? Misschien moeten we wel constateren dat we eigenlijk helemaal niet weten onder welke omstandigheden het virus zich goed verspreidt. Maurice de Hond doet volgens mij precies hetzelfde als alle anderen, namelijk statistieken vergelijken. Alleen kijkt hij iets verder en iets breder, en in die zin zijn zijn inspanningen een zeer zinvolle bijdrage aan de discussie die helaas in verreweg de meeste gevallen met emotie wordt gevoerd en gevoed, in plaats van met gezond verstand.

   Beantwoorden
 21. Ivo
  Ivo zegt:

  Ben benieuwd naar jouw diepere analyses, meer data en vergelijkingen. Er is ‘n beste man op Twitter, genaamd Yaneer BAM Yam. @yaneerbaryam. Hij brengt meerdere updates over cijfers vanuit de hele wereld. Is onderdeel van endcoronavirus.Org en al ff bezig met DATA. Handig om als data bureau de koppen bij elkaar te steken en elkaar objectief te versterken. Connect zou ik zeggen. Fijn om resultaten te zien per dag, ism andere data analisten.
  Succes, en versterk elkaar allemaal. Let’s not kill the differences, integrate them. Be humble.
  Sterkte en harte groet twitter: @broek_ivo

  Beantwoorden
 22. Garetti Jeurissen
  Garetti Jeurissen zegt:

  Maar mensen zijn geen nummertjes… Ik kan hier zonder gevoel naar kijken, maar de gruwelijke verhalen en de mensen om me heen zijn echt. Zo’n tabel verdwijnt in het niet bij het verdriet en het geen afscheid kunnen nemen. Omdat te voorkomen, ook al is het maar mondjesmaat, heb ik het er graag voor over om nog een poosje 1,5m afstand te houden.

  Beantwoorden
  • Luc M
   Luc M zegt:

   Beste Garetti,

   Het is heel treurig allemaal, mensen die doodgaan, maar waar ik het meest treurig van word is die berichten van de frontlinie, waar professionals snikkend getooid met mondkap en latex handschoenen vertellen van de mensen die doodgaan. In de gezondheidszorg is dat een deel van je baan, lijkt me. Als je als jonge co-assistent wordt losgelaten op de IC, lijkt me dat inderdaad vrij traumatisch. Maar het hoort er wel bij. En waarom hebben we dit soort discussies niet als we jonge knullen en meiden naar Afghanistan, Irak of Mali sturen? Daar gaan ook mensen dood, en best wel eens door onze kogels. Denk daar de volgende keer aan als je dit soort dingen schrijft. Laten we de discussie rationeel houden, daar worden we allemaal beter van. Nou ja, misschien niet allemaal beter, maar in elk geval niet slechter!

   Beantwoorden
 23. Roy
  Roy zegt:

  Wordt er overal consistent transparant en betrouwbaar getest? Hoe wordt getest? Zou er ook positieve vinkjes worden gezet obv symptomen? Vaak? Verwaarloosbaar? Wat weten we eigenlijk van de meest cruciale zaken die het fundament zijn van alle andere sommetjes die we maken?

  Wat wordt getest? Virus (sars cov2) of de ziekte (covid19)?

  In welk bakje valt iemand die sterft met het virus en ver uitgezaaide longkanker?

  Beantwoorden
 24. Franco
  Franco zegt:

  Hallo Maurice,
  Zit hier niet een foutje in: “1 op de 264 mensen die de ziekte krijgt tussen de 65 en 70 jaar, sterft eraan.
  Laten we eens aannemen dat op den duur uiteindelijk 25% van die laatste leeftijdsgroep besmet wordt, dan is de kans om eraan te sterven voor de hele leeftijdscategorie 1 op 480. ”
  Is de kans dan niet 1 op de 4×264= 1056?

  De afwijkende cijfers voor New York kunnen te maken hebben met hogere sterfte onder Afro Amerikanen. Google daar maar eens op.

  Beantwoorden
 25. Ito
  Ito zegt:

  Ik kan de berekeningen in de tabel “Schatting sterfterisico COVID-19 in Nederland” niet reproduceren op basis van de verstrekte informatie. Zou graag de nodige onderbouwing zien om de berekeningen reproduceerbaar en toetsbaar te maken, zoals te doen gebruikelijk in wetenschappelijke publicaties. Zie ook de opmerking van Angelo 20 april 2020 op 15:13 in dit verband.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Heel eenvoudig. De cijfers zijn gedeelt op het aantal inwoners in die leeftijdklasse volgens het CBS. Ik heb de sterftecijfers verdubbeld wegens de onderschatting.
   Staat ook in het artikel vermeld.

   Beantwoorden
 26. Alwin Verhoog
  Alwin Verhoog zegt:

  Dat is een goede vraag! Het is alleen een vraag die niet te beantwoorden is. Ik ben geen statisticus, maar wat ik wel zie in de cijfers van het CBS is dat er in de jaren meer mensen overlijden. De aanname dat meer doden dan gemiddeld dan coronadoden zijn, lijkt mij wat kort door de bocht. Daarnaast kun je je inderdaad ook afvragen of mensen die nu overlijden door corona anders niet in de loop van het jaar zouden overlijden. In 2018 was er gedurende de griepepidemie een oversterfte van 9.444 personen (CBS). Over het hele jaar 2018 overlijden er 3.149 mensen meer dan in 2017 (CBS) en 1.570 meer dan in 2019 (CBS). Is dit dan periodieke oversterfte, voor zover deze term bestaat. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in ieder geval nog nooit zoveel mensen gestorven in een week als in de weken 14 en 15 van 2020.

  Beantwoorden
 27. Angelo
  Angelo zegt:

  Hey Maurice,

  Een kleine opmerking mbt de update die je plaatste. Je hebt gelijk dat de cijfers mbt besmetting en overlijden niet kloppen, want inderdaad, niet iedereen wordt getest, dus we kunnen dat ook niet weten.

  Maar ik heb wel mijn vraagtekens bij je constatering dat de enige manier om een goede afspiegeling te krijgen van het aantal besmettingen is om een random steekproef te doen van de bevolking. Er zijn zoveel variabelen die je daarmee nog niet kunt elimineren, waardoor het result nog steeds geen goede afspiegeling is lijkt mij.

  Mijn denkwijze:
  Hoe ga je om met bevolkingsdichtheid en de plekken waar veel besmettingen zijn, hoe weet je dat op voorhand, wat we momenteel niet weten omdat niet alles bekend is (toch?) Als je dat ook niet op voorhand weet, hoe weet je dat de plekken waar je je steekproef zult gaan doen, zullen zorgen voor een representatief beeld voor de hele bevolking? Het lijkt mij dat de steekproef alleen representatief kan zijn als je op zoveel verschillende plekken deze proef doet om alle mogelijke en verschillende variabelen te elimineren.

  Ik kijk uit naar je reactie.

  Beantwoorden
 28. Ellen
  Ellen zegt:

  Opmerkelijk dat er (ook) onder jullie zoveel discussie is over het al dan niet kloppen van allerlei cijfers / berekeningen. Dat toont voor mij aan dat het behoorlijk ingewikkeld ligt. (Persoonlijk ga ik rustig af op de mening van een ervaren prof als Maurice.)
  Maar wat is het toch jammer en kwalijk dat de media deze cijfers (en dus de ernst van Corona) zo eenzijdig benoemen (of is partijdig een beter woord…). Hierdoor wordt onze hele bevolking een angstcultuur aangepraat. Bovendien lijkt het me geen democratische gang van zaken.

  Beantwoorden
 29. Nienke
  Nienke zegt:

  Wat ik nog mis in de hele discussie/berekening is de invloed van de vergrijzing op de sterftecijfers. Door vergrijzing stijgt de gemiddelde leeftijd en – bij gelijkblijvende sterftecijfers – ook de sterfte. Covid-19 heeft vooral gevolgen voor de hoge leeftijdscategorien, waarvan er door vergrijzing ook geleidelijk meer zijn gekomen. Moeten we de sterftecijfers dan niet corrigeren voor die vergrijzing om tot de echte oversterfte te komen?

  Beantwoorden
 30. John
  John zegt:

  Vandaag 11 mei, zijn er 283.000 coronadoden in de héle wereld. Ter vergelijking de échte ziekte van deze wereld: 1.4 miljard mensen leven in extreme armoede, daarvan zijn circa 500 miljoen mensen ondervoed. Ieder jaar sterven zeker 10 miljoen mensen door ondervoeding. Door draconische ‘lockdowns’ in veel landen in de wereld worden juist de armen die leven van banen van dag tot dag zwaar getroffen, ook in de Westerse wereld met vele miljoenen in ‘zeitarbeit’. Dat beter verdienenden langer leven dan minder verdienenden is overal bekend. Dat de toegenomen armoede gevolgen gaat hebben voor de gezondheid, ziekte en overlijden zónder corona heb ik van alle politici die ik op TV gezien heb alléén de Duitse minister-president van de deelstaat Nordrhein-Westfalen herhaaldelijk horen zeggen. Als we de cijfers achteraf zullen zien zal blijken dat velen of zo verzwakt zijn, of in arme landen half verhongerd zijn, dat ze allerlei andere ziektes krijgen en daar aan gaan overlijden. Alles om de beter gesitueerden van deze wereld te bewaren voor een ziekte waar ze maar weinig kans op hebben om aan te overlijden. ‘de wereld draait door’ heette dat programma toch geloof ik….

  Beantwoorden
 31. Raf
  Raf zegt:

  Beste mensen , Maurice ,
  Voor iedereen heeft Covid 19 effect, overwegend negatief . Ik maak me zorgen over 80+ in bejaardetehuizen , zij zitten opgesloten voor onbepaalde tijd . Een zeer hoge prijs . Wat is hun winst ? In de groep 80-85 is de kans op overlijden binnen 1 jaar ca 6% buiten Covid tijd . Hoe hoog schatten jullie de kans op overlijden binnen de Covidtijd indien de 80-85 jarige in de 1,5 meter mij. leven ? Een inschatting: in 2 mnd is ca 5% besmet (deels buiten de 1,5 mtr mij.), dan zou dit 30% over een jaar zijn . DAn zou het overlijdens risico in 80-85 groep 10% zijn en wordt de kans op overlijden binnen 1 jaar voor deze groep 10+6=16% worden . Deze 16% is denk ik veel tehoog , maar goed iemand uit deze groep kan de vraag voorgelegd worden : u blijft opgesloten en heeft 6% kans dit jaar te overlijden of u gaat de 1,5 maatschappij in en heeft max 16% kans op overlijden ? Wat zegt die persoon dan ? Raf

  Beantwoorden
 32. Henk Janse
  Henk Janse zegt:

  Hoi,

  Hoe implanteer je de oversterfte cijfers van de “gewone” influenza in deze cijfers?
  Deze verschillen tussen rivm en cbs zouden zo ook eenvoudig te verklaren te zijn.
  bijna 9000 oversterfte in 2018 met het gewone griepvirus. Nu met de1,5 meter maatregels zou de oversterfte daaraan ook stukken minder zijn maar samen komt het aardig overeen met 2018.

  Beantwoorden
  • Raf
   Raf zegt:

   Je bedoelt Henk dat de oversterfte door de griepepidemie even groot was als Covid nu ? Maar de influenza epidemie stopt vanzelf omdat veel mensen immuun zijn en dat is met Covid niet zo.

   Beantwoorden
 33. Michel
  Michel zegt:

  . We weten dat in Nederland 5 % besmet is geweest met Corona. Dat zijn 850.000 mensen. 1% daarvan is 8500. We hebben 6000 bevestigde Corona doden in Nederland. Dan zijn de niet bevestigde daar niet bij opgeteld. Maar dit cijfer laat gewoon zien dat sterftepercentage gewoon 1 % is en niet zoals hij zegt 0,17%. Ook tegen deze man zou ik zeggen schoenmaker hou je bij je leest.

  Beantwoorden
 34. Daan
  Daan zegt:

  Wordt het geen tijd om toe te geven dat we gefopt zijn en dat we net als voorgaande keren in de WHO scam getrapt zijn ? Elk jaar stercen er mensen aan Corona strains , er is dit jaar niks geks aan de hand afgezien alle panieknechanismen die van invloed zijn op het verloop van de jaarlijkse besmettingen.

  WHO,WEF, UN etc. zijn allemaal in handen van een , (dankzij investeringen in vaccin en medicijnpriductie) elk jaar rijker wordende, filantroop en die heeft agenda 2030 verheven tot levensdoel.

  De man heeft in het verleden bewezen extreem goed te begrijpen op welke knoppen je precies moet drukken om een monopolie te verkrijgen.

  Hij maakt handig gebruik van het egoisme van mensen op sleutelposities en heeft nu wereldwijd het monopolie op de zorg, medicatie en de politiek.

  Het is een machtsovername, onze overheden worden uitvoerende organen voor zijn wereldwijde dystopische dictatuur.

  Zet me maar weg als complotgekkie maar dit is exact wat er gaat gebeuren.

  Volgend jaar iedereen in ID2020 en verplichte tracking app. 80% van de aarde wordt verboden gebied (biodiversiteit bevorderen) en de wereldbevolking moet terug naar “sustainable” proporties. (Max. 1 miljard)

  Wake up and smell the coffee.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *