Het slimme alternatief voor de 1,5 meter economie

Op 15 april kondige Premier Rutte en Minister Wiebes aan dat we verder als 1,5 meter economie moeten doorgaan. Het niet alleen een zeer schadelijk plan voor zowel de economie als maatschappij, maar het is ook volstrekt onnodig.

Op basis van mijn bevindingen over hoe het virus zich verspreidt, zoals ik het gisteren heb beschreven, is ook richting te geven aan hoe we nu verder kunnen (eigenlijk: verder moeten). En dat is absoluut niet verder door te gaan als de 1,5 meter economie. In de praktijk is dat namelijk volledig onhaalbaar!

Belangrijk is wel vooraf het volgende te stellen. Ik schrijf het nu heel kort op. (Binnenkort schrijf ik er een apart blog over.)

Daarbij vind ik het belangrijk om het volgende te stellen:

1. Het IMF met haar sombere voorspellingen onderschat het effect van wat er echt aan de hand is. Consumenten gaan hun gedrag aanzienlijk veranderen, zodat niet alleen de bedrijven die nu gesloten zijn (en maar heel langzaam weer kunnen gaan opstarten, denk aan de reisbranche en de horeca), maar bedrijven in vrijwel alle sectoren een forse klap zullen krijgen. (Behalve misschien de online sector en supermarkten en zo). Dat effect wordt nog vergroot omdat dit internationaal het geval zal zijn. En wanneer we als 1,5 meter economie doorgaan, dan zal het alleen nog maar erger worden.

Daarbij maak ik me ernstig zorgen over het risico van forse sociale onrust. Arme, hongerige mensen in uitzichtloze situaties die gaan plunderen. Niet in Nederland misschien, maar als het ergens begint (in de VS wellicht) dan kan het snel naar andere landen overslaan. Naast de economische machtsverschuivingen kan dat de wereldorde ook ingrijpend doen veranderen.

En ik ben bang dat we ten aanzien van de bovenstaande risico’s het punt van no-return eigenlijk al zijn gepasseerd. (Er zijn veel landen die lockdowns hebben ingesteld, die absoluut niet nodig waren. Denk aan India en Zuid-Afrika. Plus verschillende staten in de VS).

 

2. Wat de mensen in de zorg hebben gedaan kan niet genoeg geprezen worden. Het zijn letterlijk frontsoldaten, die met gevaar voor eigen leven, andere mensen verzorgen en proberen te redden. Ik heb regelmatig met tranen in mijn ogen voor de tv gezeten bij wat ik zag wat ze allemaal deden. Dat geldt trouwens ook voor alle andere mensen, die hun werk hebben voortgezet terwijl ze weten dat ze risico’s lopen zelf besmet te worden (en daarna hun familieleden te besmetten).

 

Dat gezegd hebbende kan het helaas niet zo zijn, dat al onze besluiten volledig bepaald worden door de reductie van het aantal besmette en zieke mensen.

De schade die we dan oplopen is -helaas- onnoemelijk groot. Niet alleen economisch en sociaal, zoals ik hierboven heb omschreven, maar ook qua volksgezondheid. Grote mate van werkeloosheid, faillissementen, onzekerheid over je eigen (financiële) toekomst zullen ook een pittig effect hebben op de volksgezondheid.

 

Dat houdt in dat die overbelaste frontsoldaten nog een tijd aan het front zullen moeten staan, tenzij we slimme manieren bedenken om de druk op hen te verlichten (en tegelijkertijd lockdowns niet te lang te laten voortduren). Daarbij kunnen er ook beslissingen genomen moeten worden, die we tot nu toe niet onder ogen wilden zien.  Maar aan dat laatste zijn we blijkbaar in het openbaar nog niet toe, omdat velen nog de illusie hebben dat over een tijdje alles wel weer terugkeert naar de oude vertrouwde, wereld.

Ik pleit dan ook om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk de vele restricties waar we nu onder leven af te bouwen, maar dan wel op een intelligente manier, en met zo min mogelijk risico’s.

Uitgaande van hoe het virus zich heeft verspreid en verder kan verspreiden, zoals beschreven in mijn vorige blog, is dat ook goed mogelijk. Daarbij kunnen we duidelijke stappen nemen en tegelijk onderzoek doen (en leren van wat er op andere plekken in de  wereld gebeurt) hoe we die stappen kunnen optimaliseren.

Het belangrijkste onderdeel van deze exit-aanpak is dat we vanaf 28 april iets gaan doen, wat ons enerzijds de mogelijkheid geeft wel naar buiten te gaan en een behoorlijk deel van onze activiteiten/werkzaamheden weer op te pakken en anderzijds het risico op besmetting laag te houden. En dat is het dragen van mondbescherming!

(Zoals het trouwens in steeds meer landen wordt verplicht gesteld, zoals de 15e nu ook in New York).

Oost-Azië laat zien dat het werkt. In alle landen in die regio is het aantal doden per capita, letterlijk een fractie van het aantal doden hier. (Spanje, Italië, België meer dan 300. Wij en Engeland rond de 200. Japan, Thailand, Taiwan rond de 1. Korea na grote uitbraak in Daegu toch maar 4, en amper nog nieuwe doden).

Ze dragen daar lang niet allemaal de mondkapjes, die de mensen in de zorg zo hard nodig hebben en moeten kunnen blijven gebruiken. Vaak draagt men mondbescherming, die met een beetje huisvlijt zelf gemaakt kan worden. YouTube staat inmiddels vol met filmpjes hoe dat kan.

Het dragen van mondbescherming is primair NIET om te zorgen dat je zelf niet besmet wordt. Maar het zorgt ervoor dat jij, ongewild, zelf niet anderen besmet. En als iedereen die mondbescherming draagt, dan is het risico dat jij besmet wordt vrijwel nihil, zoals in Oost-Azië wordt bewezen. En als je naar de beelden van Oost-Azië kijkt dan zie je dat de mensen met mondbescherming helemaal niet continu op 1,5 meter van elkaar zijn. Noch op straat, noch in het openbaar vervoer. Toch leidt dit niet tot nieuwe uitbarstingen.

Vanuit de situatie waarin we nu zitten, heeft dat als grootste voordeel, dat we weer naar buiten kunnen en een deel van ons sociale en economische leven weer kunnen hervatten.

Maar er zit nog een belangrijk psychologisch effect bij, dat kan worden geactiveerd als de regering dit voorstel goed oppakt.

Tot nu toe was de boodschap:  “blijf thuis als je echt veilig wilt zijn en mijdt zoveel mogelijk contact met vreemden”.

Dat is door het overgrote deel van de Nederlanders opgevolgd. Deels uit angst voor hun eigen gezondheid, maar ook omdat ze donders goed begrepen dat ze daarmee inderdaad een steentje konden bijdragen om de pandemie in te dammen en de zorg niet verder te belasten.

Als het dragen van mondbescherming buiten de deur ook in dat frame wordt gebracht, dan zullen we dat ook gaan doen. Niet tegen wil en dank, maar juist op een trotse wijze: Kijk, ik draag die mondbescherming om anderen te beschermen!

En passant komen mensen dan zelf -geleidelijk- weg van de gemoedstoestand dat ze alleen veilig zijn als ze thuis blijven. Ook daarbij is een nieuw soort zelfvertrouwen nodig.

Ik zou de 1,5 meter regel nog wel handhaven, waar het kan,  Maar ik heb sterk het gevoel, dat na verder onderzoek zal blijken dat die regel -vanwege die mondbescherming- verlicht kan worden. In Oost-Azie is er nu ook niet een 1,5 meter economie opgestart. En in Zweden (met veel minder doden per inwoner dan in Nederland) gaat het normale leven gewoon door.

Zoals Israël maandag verplichte mondbescherming heeft ingevoerd, zou Nederland dat ook moeten doen. Met een oproep van Rutte om je daaraan te houden, omdat je daarmee je medemens beschermt:

 • Als je je huis verlaat moet je verplicht mondbescherming dragen (Die mondbescherming kan dus zelf gemaakt worden). Dat hoeft niet als je:
 • Alleen in de auto zit.
 • Als enige in een gebouw bent.
 • Als je samenwerkt, maar altijd een afstand van minimaal 2 meter tot elkaar houdt.

Ook in winkels en openbaar vervoer moet mondbescherming gedragen worden. Algemene regel is dat de politie burgers er wel op aanspreekt, maar niet bekeurt.

Dit wordt vooralsnog het nieuwe normaal. En mensen zullen dat doen als ze beseffen dat ze daarmee anderen helpen. En daarmee kunnen we voorkomen dat we (als enige landen) in een 1,5 economie terecht komen, wat complete zelfmoord zal betekenen.

Belangrijk is daarbij ook het volgende te doen:

 • Op plekken waar vreemde mensen elkaar ontmoeten moet de luchtvochtigheid naar het niveau gebracht worden van minimaal 6 g/kg (bij 20 graden in huis is dat ongeveer 45% relatieve luchtvochtigheid). Door het weer in de komende maanden, zal dat niet zo lastig zijn.
 • Zorgen dat het interne verwarming/ luchtverversingssysteem in kantoren en zorginstellingen geen bijdrage kan leveren aan het verspreiden van de micro-druppels. (Ik heb daar dit prima stuk over gekregen van een specialist op dit terrein:COVID19 aanpak van HVAC systemen).

Resteren drie belangrijke onderwerpen:

 1. Op plekken waar veel mensen dicht bij elkaar zijn, zoals concertzaal, theater, bioscoop, kerkdienst, festival, bar, club en stadion, is het risico groot dat er een superspread event ontstaat. Maar ook bijeenkomsten op dergelijke plekken moeten we proberen snel weer toe te laten.

 

Dat kan volgens mij op de volgende wijze:

 • Zorg dat in die ruimte het luchtvochtigheidsgehalte optimaal is en de luchtventilatie ook.
 • Draag mondbescherming tot dat er meer bekend is over de echte risico’s!
 • Last but not least: gericht onderzoek naar wat het echte gevaar is van de aanpak van die bijeenkomsten onder verschillende omstandigheden (dus ook zonder mondbescherming). Onder 3 ga ik daar dieper op in.
 1. Het is nog onduidelijk of en hoe kinderen elkaar (en hun leraren, ouders, grootouders) kunnen besmetten. Binnenkort weten we meer. (Raar trouwens dat we dat wereldwijd blijkbaar nog niet weten. Je zou denken dat dit een vraag is met een grote urgentie).

Maar als we de scholen weer openen dan zijn er drie belangrijke voorwaarden:

 • Mondbescherming zolang we niet weten of het risico van elkaar besmetten niet vrijwel nihil is.
 • Goede luchtvochtigheid en ventilatie in het schoolgebouw,
 • Niet met elkaar in de klas zingen!!

En ook datgene wat ik onder 3 omschrijf.

 1. Als ik wereldwijd via de Wikipedia pagina’s van de uitbraak (gewoon in Google “Wikipedia, COVID-19” en dan de naam van het land in het Engels), dan valt me op dat er bij Korea ook te lezen valt, waar naast die grote kerkmanifestatie in Daegu ook kleinere uitbraken zijn geweest. Het gaat daarbij dus niet alleen om testen, testen, testen. Maar ook om direct te kunnen vaststellen of er ergens toch een gebeurtenis was, waar in één klap vele mensen zijn besmet.

Ook in Maleisië is dat gebeurd. Direct nadat men besefte dat de meerdaagse Islamitische bijeenkomst in Kuala Lumpur met 15.000 mensen voor een uitbraak had gezorgd, is men begonnen om de aanwezigen via de media en anderszins te waarschuwen en te testen. En als ze besmet waren, ook hun familieleden.  Ook werden subclusters geïdentificeerd in binnen- en buitenland. Zie daarvoor deze Wikipedia pagina.

Deze maatregelen hebben geleid tot het onder controle krijgen van die uitbraak. In totaal zijn er daardoor “slechts” 82 doden in een land van 31 miljoen inwoners!

 

Wat volgens mij met onmiddellijke ingang ingevoerd zou moeten worden is het afnemen van een vragenlijst bij iedereen waarvan is vastgesteld, dat hij of zij recentelijk besmet is. Dat systeem is werkelijk heel eenvoudig op te zetten (ik doe zoiets elke vrijdag). Dat kan simpelweg via ieder device. Bij voorkeur door de patiënten zelf, anders door een familielid, begeleider, of iemand van de zorg.

Door de vragenlijsten dagelijks te analyseren (waarbij de anonimiteit gewaarborgd is) kan onmiddellijk vastgesteld worden of, waar en wanneer er een superspread event heeft plaatsgevonden.

Via de media en de organiserende instantie kan iedereen die daar aanwezig was gewaarschuwd worden dat er een kans bestaat dat ze besmet zijn geraakt. Zo kunnen de deelnemers snel, passende maatregelen nemen.

 

Die vragenlijsten zijn ook een geweldig middel om te zien op welke wijze de verspreiding verloopt, zeker als de veranderingen in de tijd kunnen worden gevolgd. Plus dat ze ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld in bepaalde regio’s maatregelen te verzachten en te zien wat het effect daarvan is op de verspreiding van het virus.

Als er geen nadelig effecten worden gesignaleerd, dan kunnen op die basis ook de maatregelen in andere regio’s versoepeld worden.

 

Zo kunnen we, proefondervindelijk, naar een meer “normale” situatie gaan. En -wat ook belangrijk is- we decimeren het risico dat rigoureuze ingrepen wellicht niet nodig waren en nu meer kwaad dan goed hebben gedaan.

Deze aanpak zorgt er ook voor dat als er (in de herfst) toch weer een duidelijke stijging komt van nieuwe gevallen, we dan ook onmiddellijk weten waardoor dat dan komt. Met zo een aanpak breng je ook weer meer zelfvertrouwen in de samenleving terug.

(Ik ben gaarne bereid om met mijn expertise m.b.t. opzetten van zo een vragenlijst, het technisch goed uitvoeren en het analyseren va de data, gratis een bijdrage te leveren. Besef dat de benodigde (bewezen) technologie daarvoor gewoon voorhanden is!

 

Ik denk dat dit bovenstaande een model is voor een intelligente exit-strategie. Niet gericht op macro beslissingen, maar heel doelgericht, met snelle feedback m.b.t. het succes of resterende risico’s. En niet het belachelijke voorstel om voortaan maar verder te gaan als een 1,5 meter economie. Dan kunnen we dat beter de -15% groei economie gaan noemen.

De door mij voorgstelde aanpak is m.i. de enige manier om als Nederland nog enigszins redelijk uit deze crisis te komen. En het mooie is, dat als je dit als regering goed neerzet, iedere burger ook het gevoel krijgt, een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze crisis. Bij lange na niet zoals onze frontsoldaten, maar beduidend concreter dan gewoon zolang mogelijk thuis blijven zitten.

 

46 antwoorden
 1. Wim
  Wim zegt:

  Interessante benadering. Zou dat ook betekenen dat er bij de bestrijding van Covid-19 meer aandacht voor ventilatie moet komen? En dat bijvoorbeeld de theaters – in plaats van fanatiek de 1.5m naleven – er beter aan zouden doen hun ventilatie te verbeteren: bij voorkeur van boven naar beneden. Als je de lucht hoog toevoegt en onder wegzuigt dan is zijn de druppels snel onder hoofdhoogte.

  Het nieuwste artikel laat overigens geen commentaar toe. Er is wel een vak voor. Maar omdat er geen Captcha veld zichtbaar is kun je daar niets mee.

  Beantwoorden
 2. Annet Alberti
  Annet Alberti zegt:

  Interessant! Maar.. In Zweden dragen ze geen mondkapjes. Lijkt mij niet dat dat het enige Scandinavische land is waar de luchtvochtigheid overal optimaal is?

  Beantwoorden
 3. jeannot Tuijnman
  jeannot Tuijnman zegt:

  Uitstekend artikel. Mondkapjes verplicht. Ik denk dat de regering en RIVM dit ook weten. Echter zijn er niet voldoende mondkapjes. En verplichtstellen van een mondkapje – dat er niet is- zou leiden tot paniek en ongewenste maatschappelijke gevolgen. Ik durf met 99,99% zekerheid te stellen dat als morgen er 50 miljoen mondkapjes beschikbaar zijn dat dit overmorgen het advies is.

  Wat moet er worden opgelost:

  1. Hoe krijgen we zeg 50 miljoen mondkapjes in Nederland? Of beter hoe gaan we de levering veilig stellen vanaf een startdatum.
  2. Hoe distribueren we deze?
  3. Dit moet worden geregeld. Hulp van de regering kun je niet openlijk verwachten want die zitten naar buiten toe vast aan hun eigen leugen…

  Beantwoorden
 4. Willemijn Mann Van Oordt
  Willemijn Mann Van Oordt zegt:

  Klinkt allemaal zo logisch, ik had het je al op tv horen zeggen maar de vraag is nu:
  hoe staan het RIVM, het OMT en diverse virologen/onderzoekers hier tegenover?

  Beantwoorden
 5. Menno
  Menno zegt:

  Helemaal eens Maurice. Je vorige stuk over het verspreiden van het virus wereldwijd was ook helder en overtuigend!

  Wat ik hierin nog mis is hoe je de horeca zou willen benaderen. Met een mondkapje op lijkt me ongezellig en niet praktisch. Daar heb je vast ook al over nagedacht?

  Beantwoorden
 6. Paul
  Paul zegt:

  Mijn grootste weerstand tegen de huidige lock down en de aangekondigde 1,5m samenleving is de one-size-fits-all benadering. De door u voorgestelde op empirisch onderzoek gebaseerde aanpak spreekt mij meer aan. Dat is pas echt ‘intelligent’, i.t.t. de zogenaamde ‘intelligente’ lock down.
  Belangrijk is een combinatie van vrijwilligheid, gezond verstand en eigen belang. Met deze combinatie kan heel veel bereikt worden, de samenleving democratisch blijven en de economie (dat zijn wij zelf) weer op adem komen.
  Inderdaad zoals u elders schreef, deel geen bekeuringen uit, maar wijs mensen op hun verantwoordelijkheid. Van het eerste komt verzet en onbegrip, van het tweede meer bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid.

  Leg mij generieke ‘niet-slimme’ vrijheidsbeperkende maatregelen op en ik zal in verzet komen.
  Geef mij de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen, en ik zal volgen.

  Beantwoorden
 7. Henk
  Henk zegt:

  Mee eens dat het plan van de 1,5 m. economie erger is dan de gevolgen van het virus (en niet alleen voor de economie), maar blijf zitten met de vraag of het nu echt zo is, dat het virus bij gewoon praten en ademen 1,5 m. ver zou kunnen komen? Is er daarvoor wetenschappelijk bewijs? Heb die vraag al op diverse manieren gesteld, maar krijg er geen antwoord op. Dat het bij zingen wel kan, had ik nog niet bedacht, maar dat blijkt inderdaad uit een aantal uitbraken.

  Beantwoorden
 8. Erik
  Erik zegt:

  Maurice, wellicht handig dat je je gewoon bezig houdt met opiniepeiling. Causaliteit en correlatie zijn 2 verschillende dingen. Bevestiging zoeken van je vermoeden kom je al heel snel op causaliteit. Terwijl en soms een toevallige correlatie is voor bepaalde punten. Ook tav je mondkapjes doe je aannames. Overal wel eens met het feit dat we snel van deze lockdown af moeten.

  Beantwoorden
 9. Carolien
  Carolien zegt:

  Boeiende analyse’s!! Nav van ‘t aanleveren van je expertise bij het op- en in werking zetten..: Van m’n zus vernam ik dat zij mee doet aan Covid Radar van het LUMC. Goede zaak.

  Beantwoorden
 10. Hans Voerknecht
  Hans Voerknecht zegt:

  Heel goed. Maar de focus is te eenzijdig. De psychische en sociale schade van de 1,5 meter maatschappij is nog veel intenser. We worden doodziek van elkaar niet aanraken. Geluk helpt het best tegen ziek zijn. Elkaar aanraken is de beste manier tot geluksgevoel. Een waar denk je van een generatie jongeren die elkaar niet mag aanraken. Elkaar niet mag kussen. Ook niet in de bioscoop want ze moeten mondkapjes dragen. Het middel van de 1,5 meter samenleving is zoveel erger dan de kwaal.

  Beantwoorden
 11. Frits de Jonge
  Frits de Jonge zegt:

  Eindelijk een intelligent stuk over exit strategie! Mondkapjes dragen, daar gaat het om. Gemakkelijk te controleren: zodra we buiten ons eigen huis zijn moeten we een mondkapje dragen. Onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid dat niet wil inzien.

  Beantwoorden
 12. Georg Klapwijk
  Georg Klapwijk zegt:

  Beste Maurice, Dit is echt debeerste publicatie waar ik geheel achter kan staan. Ik wwo aan de Costa Blanca in Spanje een gebied met weinig besmettingen enslachtoffers. Toch geld hie dat u e alleen naar buiten mag om in de dichtstbijzijnde supermarkt boodschappen te doen. De hond uitlaten binnen 50 m van je woning. Er is aangekondigd dat kinderen binnenkort een paar uur binnen beperke afstand van huis naar buiten mogen? Er wordt overbgedacht om wandelen en hardlopen toe te staan. Maar ouderen(70+) moeten binnen blijven! Hiermee gaat met totaal voorbbij aan het feit dat juist ouderen in beweging moeten blijven door te wandelen! Op deze manier veroorzaakt men bij groepen met diabetes, hart en vaatziekten etc juist meer problenen op en lange termijn extra zorgkosten.
  Fijn zou ik hte vinden wanneer je dit voorstel ook met (andere) regetingsleiders deeld.

  Beantwoorden
 13. Pim Dingemans
  Pim Dingemans zegt:

  Geweldig stuk, kan er helemaal in meegaan.Wat ik mis, is het weer opstarten van het vliegverkeer.Volgens mij heeft een vliegtuig een geavanceerd systeem.
  Mondkapjes en luchtvochtigheid goed regelen en hup de lucht in.

  Beantwoorden
 14. Kathinka Vaes
  Kathinka Vaes zegt:

  Zweden kun je niet vergelijken met NL! 10 miljoen mensen en vele malen groter! Wij zitten hier hutje op muntje vergeleken met Zweden. Scholen zijn daar ook dicht en men moet ook zo veel mogelijk thuisblijven! De Zweden hebben een groter vertrouwensindex de overheid en daar werkt het goed!

  Beantwoorden
 15. Hortense
  Hortense zegt:

  Mauriice, gaarne een Youtube boodschap met het voorstel tot mondkapjes ter voorkoming van verspreiding (met handhaving!) en verspreidingsbijeenkomsten verbieden. Alleen een heldere boodschap met korte onderbouwing (Tsjechië, Israël en…) komt bij de goegemeente tussen de oren. OP1 snoert je de mond en de boodschap kwam niet over!: ‘mondkapje op! we kunnen de straat weer op’. Het werkt echt alleen in een korte heldere toespraak die zich richt op deze conclusie.

  Beantwoorden
 16. Bettina
  Bettina zegt:

  Misschien is de oplossing, w.b.t kinderen, om er voor te zorgen dat zij de juiste bescherming krijgen…Denk o.a. aan plastic handschoenen, en mondkapjes op maat.

  Beantwoorden
 17. G ter Haar
  G ter Haar zegt:

  Er staat in het stuk “ Op plekken waar vreemde mensen elkaar ontmoeten moet de luchtvochtigheid naar het niveau gebracht worden van minimaal 6 g/kg”. Moet minimaal niet MAXIMAAL ?

  Beantwoorden
 18. rob koning
  rob koning zegt:

  Iedereen weet het nog, die wat ouder is… tuberculose, en nu lijkt het dat een oud tuberculose medicijn bijdraagt aan de ‘genezing’ van corona. Hoe zit dat. Prof dr Goiz legt dat uit maar de huidige medicijnmannen zijn dat vergeten. Over het coronavirus zegt hij: Ik verzeker u dat geen enkel virus dodelijk is, ook niet het coronavirus… Dit virus kennen we al sinds 2000 en blijkbaar dragen veel mensen dit virus bij zich. Virussen zoals bijvoorbeeld het Hiv-virus, het coronavirus, het hepatitis B-virus of welk ander virus dan ook worden pas dodelijk wanneer ze met andere pathogenen kunnen samenwerken. In het geval van het coronavirus begrijpen we dat het virus kan samenwerken met de bacillus pertussis, oftewel bordetella pertussis. De afgelopen honderd jaar stond dit pathogeen bij ons in Mexico bekend als TOSFERINA en werd het samen met de tuberculose bestrijding belangrijk. Het coronavirus blijkt dodelijk te worden wanneer het gebruik kan maken van (bijvoorbeeld) Bacillus Pertussis. Elke bacterie die de bovenste luchtwegen aantast, of het nu gaat om de ziekteverwekker van tuberculose, de mycobacterium tuberculosis, de fecale streptokokken, de pertussisbacil… Maar vooral de tuberculosebacterie, die overigens ook met Biomagnetisme kan worden behandeld. Daarnaast verlost de paar URETHRA-URETHRA de patiënt van het coronavirus. Maar als je één van de twee elementen (virus of bacterie) uitschakelt, kan je het leven van de patiënt redden. En op de vraag of elk virus een bacterie nodig heeft, geeft Goiz als antwoord: de bacterie levert het mucoproteïne dat het virus activeert… Alle virussen bestaan uit twee elementen: een kern, een eiwit gemaakt van DNA en een mucoproteïne die het omringt. Dit mucoproteïne wordt door een bacterie geproduceerd. Als we de bacterie elimineren, stopt de productie van de mucoproteïne en krijgt het virus niet langer het “uniform” waarmee het kwaadaardig kan acteren… lees meer op https://Biomagnetisme.nl

  Beantwoorden
 19. Wim Hartgers
  Wim Hartgers zegt:

  Ik ben het met veel eens, wat Maurice schrijft. Alleen wat hij over de mondkapjes schrijft is echt onzin. Viruspartikels zijn zo klein, dat zij probleemloos door de filters van mondkapjes gaan. Je kan de gaatjes in de filters kleiner maken, maar dan kun je er niet meer doorheen ademen. Mondkapjes zijn zinloos.

  Beantwoorden
 20. Wim Hartgers
  Wim Hartgers zegt:

  En vergeet niet, dat bij hoesten een groot gedeelte van de uitadem lucht door de hoge druk, die bij hoesten achter het masker wordt opgebouwd, verdwijnt via de zijkant van het masker, want dat is niet luchtdicht afgesloten.

  Beantwoorden
  • Tony
   Tony zegt:

   Een Duits gezegde is: “die Menge macht das Gift”. Dus, een lousy filter is beter dan niets.

   Het gaat overigens niet alleen om de druppels te blokkeren maar ook de luchtstroom tgv spreken in te perken.

   Overigens, denkt u dat alle Aziaten met een placebo op hun gezicht lopen?

   Beantwoorden
 21. Tony
  Tony zegt:

  Mooie analyse. Het 1e wat Dr Li op WeChat schreef was precies dat: PPE (personal protective equipment). Helaas heeft hij het zelf niet mogen overleven door contact met een patiënt direct van de Wahun seafood market.

  Aan de ene kant moeten we van Azië leren, aan de andere kant moeten we als wereld ook aub ophouden om vleermuizen en allerlei andere troep te eten, please.

  Beantwoorden
 22. SP
  SP zegt:

  Mondbescherming kan ook een sjaal zijn. Hoesten in je elleboog geeft deeltjes op je mouw.
  Waarom hoor ik niets over het feit dat wij na maanden nog geen mondbescherming of testen hebben kunnen regelen, in tegenstelling tot de landen om ons heen. Waarom kan onze welvarende regering dit niet faciliteren en prioriteiten stellen?

  Beantwoorden
 23. Erik
  Erik zegt:

  Het OMT maakt toch veelvuldig gebruik van ‘experts’, zoals ze zelf zeggen?
  Ik denk dan Maurice een top-expert is in het analyseren van data en risico’s. Maurice heeft een ervaring van tientallen jaren en weet écht waar hij het over heeft.
  Maurice; meldt je kunde en kennis aan bij het OMT en de regering en wie weet worden ze daar in Den Haag dan ook eens wakker, want ik denk dat heel wakker Nederland achter je staat.
  Als je blijft slapen in deze ‘democratie’, wordt je wakker in een dictatuur.

  Groeten,
  Erik

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *