7e lustrum, stel uw vraag!

Bij de uitzending van “In de Rooie Haan” op zaterdag 9 oktober 1976 presenteerde ik op verzoek van eindredacteur Jan Nagel, mijn eerste verkiezingsonderzoek. Felix Meurders en Wim Bosboom interviewden mij. Het was onderzoek uitgevoerd door NIPO , waar de door mij ontwikkelde correctiemethode overheen was gegaan. Het was in de aanloop van de fascinerende verkiezingen van 25 mei 1977 met in de hoofdrollen toenmalig premier Den Uyl, Minister Van Agt (van het net geformeerde CDA) en de jonge oppositieleider Wiegel.

Eens in de maand kwam ik met een nieuwe peiling. Onderzoek dat nog uitgevoerd werd door enqueteurs, die bij de mensen thuis kwamen. Ik was toen werkzaam voor het bedrijf Cebeon dat ik, samen met mijn goede vriendin Hedy d’ Ancona, had opgezet. Toen ik in 1980 (weer) bij Inter/View ging werken en we begonnen met telefoongestuurd telefonisch enqueteren (CATI) zijn we ook zelf het verkiezingsonderzoek gaan doen. Na het stoppen van “In de Rooie Haan” in 1988 met Ger Ackermans toen als hoofdredacteur presenteerde ik het onderzoek bij “Achter het Nieuws” (Paul Witteman) en later bij NOVA. In mijn media-archief treft u nog vele artikelen en interviews aan uit de periode 1976-2005.

Hoewel ik tussen 1986 en 2002 niet meer primair marktonderzoeker was en diverse andere klussen deed (met name op het terrein van ICT, marketing en Business Development) bleef ik wel tot eind 1999 het verkiezingsonderzoek (Politieke Barometer) begeleiden. En ook was ik betrokken bij de exit-onderzoeken die door Inter/View op de dag van verkiezingen werden uitgevoerd tussen 1989 en 1998.

Vanaf september 2002 ben ik bezig met online verkiezingsonderzoek. Eerst via het programma “Stem van Nederland” (SBS),  later via het onafhankelijke Peil.nl. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de prima specialist op het gebied van online panels “No Ties” te Monickendam, die alles wat je maar op onderzoek zou willen, snel en flexibel kunnen uitvoeren. Niet alleen voor mij, maar ook voor vele andere bedrijven en organisaties beheren zij vele online panels. Sinds 2002 zijn er op die manier circa 2500 onderzoeken door mij uitgevoerd. En dat is natuurlijk vooral mogelijk gemaakt door al de mensen die aan mijn panels mee hebben gedaan of doen (door de jaren heen zijn dat meer dan 150.000 mensen geweest) en bereid zijn de vragen te beantwoorden. Zonder hen zou ik 35 jaar lang niet geweten hebben wat ik had moeten doen en hoe de stemming was onder de Nederlandse bevolking.

Dus 9 oktober 2011 wordt een enigszins speciale dag. Ik ben van plan twee bijzondere onderzoeken te gaan doen om het 7e lustrum te vieren. Het ene onderzoek gaat over een belangrijk actueel onderwerp. Ik heb daarvoor gekozen “de toekomst van de EU en de euro”, omdat ik denk dat dit onderwerp een dominante rol zal spelen bij de politiek in Nederland in de komende jaren.

Het andere onderzoek wil ik graag laten samenstellen door de mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, dus u. Het zal een onderzoek zijn met de door u ingediende vragen. Als u een vraag heeft die u aan een representatieve vertegenwoordiging van alle Nederlanders wilt stellen dan nodig ik u uit deze hieronder te plaatsen of te mailen naar maurice@dehond.nl. Dit zijn daarbij de voorwaarden (Lees ze aub):

1. De vraag moet een politiek onderwerp betreffen (in de ruimste zins des woords).

2. Het moet aan alle Nederlanders gesteld kunnen worden of  een grote groep (minimaal 20%) en kan dus niet een kleinere subgroep betreffen.

3.  Bij voorkeur dient de vraag geformuleerd te worden, zoals die in de vragenlijst direct kan worden opgenomen, maar zonodig doe ik dat of formuleer ik die vraag.

4.  De antwoorden op die vraag zullen via Peil.nl openbaar worden gemaakt en uitgedraaid worden naar stemgedrag Tweede Kamer 2010 en eventueel een of meer andere relevante kenmerken uit onze database.

U kunt de vragen hieronder formuleren of per mail naar maurice@dehond.nl.  Ik zal de binnenkomende vragen dan zelf hieronder plaatsen.

De sluitingsdatum voor in te dienen vragen is 6 oktober om 24 uur.

Als u ooit een ondervraagde geweest bent of op dit moment lid bent van Peil.nl (en u kunt dat ook nog steeds worden) dan dank ik u voor het feit dat u aan de onderzoeken heeft willen meewerken. En de anderen dank ik voor hun (jarenlange?) belangstelling voor mijn werk. Met uw aller steun hoop ik nog lang door te kunnen gaan.

Eerste rapport “In de Rooie Haan”, 9 oktober 1976

Maurice de Hond  (maurice@dehond.nl)

12 antwoorden
 1. Maurice
  Maurice zegt:

  Aangemelde vragen:

  De tweede Kamer controleert de regering en is mede-wetgever.
  Aan wat voor eisen moet een Kamerlid voldoen, dus los van welke partij dan ook ?
  Ik noem eigenschappen en u zegt in welke mate dat belangrijk is

  1. Eigenschap 1: een Kamerlid moet beschikken over een bovengemiddelde intelligentie (helemaal mee eens; enigszins mee eens; enigszins niet mee eens; helemaal niet mee eens)

  2. Vindt u dat meeste Kamerleden voldoende intelligent zijn ? (ja; overwegend ja; overwegend nee; nee; weet niet)
  3. Eigenschap 2: Een Kamerlid moet in ieder geval hoger onderwijs hebben genoten
  * Indien niet mee eens: wat moet dan de minimale opleiding zijn of geldt er geen minimale opleiding ? (basisonderwijs; middelbaar onderwijs; universiteit of hogeschool)

  4. Eigenschap 3: Een Kamerlid moet zich verdiepen in een onderwerp voordat hij zijn stem uitbrengt
  5. Vindt u dat Kamerleden zich voldoende in de onderwerpen verdiepen voordat men zijn stem uitbrengt ?

  Kamerleden worden gekozen door de kiezer.
  Aan welke eigenschappen moet de kiezer voldoen ?
  Ik noem eigenschappen en u zegt in welke mate dat belangrijk is

  1. Eigenschap 1: Een kiezer moet over voldoende intelligent beschikken om te mogen stemmen (helemaal mee eens; enigszins mee eens; enigszins niet mee eens; helemaal niet mee eens)

  2. Vindt u dat de meeste kiezers over voldoende intelligentie beschikken om te kunnen kiezen ?

  3. Vindt u dat u zelf over voldoende intelligentie beschikt om te kunnen kiezen ?

  4. Eigenschap 2: Om te mogen stemmen moet een kiezer een minimale schoolopleiding hebben gevolgd ?
  * (zo ja: – basisonderwijs – middelbaar onderwijs – hoger onderwijs)

  5. Eigenschap 3: Een kiezer moet zich verdiepen in de standpunten van de partijen voordat hij zijn stem uitbrengt

  6. Vindt u dat de meeste kiezers zich voldoende verdiepen in de standpunten van de politieke partijen voordat men naar de stembus gaat ?

  7. Vindt u dat u zelf zich voldoende verdiept in de standpunten van de politieke partijen voordat u uw stem uitbrengt ?

 2. Maurice
  Maurice zegt:

  Stelling:
  Politici die zich bij het stemmen over cruciale onderwerpen weinig of niets gelegen laten liggen aan de mening van hun achterban, handelen ondemocratisch en dienen als volksvertegenwoordiger plaats te maken.

 3. Maurice
  Maurice zegt:

  In hoeverre laat u uw eigen financiële belangen meespelen bij uw politieke keuzes?
  1. Niet, 2. Nauwelijks, 3. Naar draagkracht, 4. Enigzins, 5. In belangrijke mate.

  Kent u uw eigen IQ?
  1. Nee, 2. 70-90, 3. 91-110, 4.111-130, 5. 131 en hoger.

  Hoe lang duurt uw ideale werkweek in loondienst?
  1. Liever zelfstandig, 2. Liever helemaal niet werken voor geld, 3. 1-12 uur, 4. 13-24 uur, 5. 25-36 uur, 6. 37 – 48 uur. 7. 49 uur of meer

 4. Maurice
  Maurice zegt:

  1: Vind u dat Turkije binnenkort mag toetreden tot de EU
  Ja
  Nee

  2: Bent u bang voor de Islam in NL? Zo ja waarom?

  3: Vind u de media betrouwbaar?
  Ja
  Nee

  4: Zou een islamitische Partij mogelijk zijn in NL anno 2014
  Ja
  Nee

  5: Vind u dat de overheid alles wat met de Islam en haar gebruiken te maken heeft moet ontmoedigen
  Ja
  Nee

 5. Maurice
  Maurice zegt:

  Er zijn tegenwoordig veel verschillende partijen en er wordt gezegd dat de politiek is versnipperd.
  De kleinste partijen vertegenwoordigen belangen van kleine groeperingen in Nederland, maar kunnen door het stellen van veel vragen het nemen van besluiten erg vertragen en/of kunnen door grote partijen worden ingezet om een nipte meerderheid in de Kamer te behalen.
  Vindt u dat er in de toekomst deze kleine partijen mogen blijven mee regeren of zouden de zetels van partijen, die minder dan (bijvoorbeeld) 4 zetels behaald hebben, moeten worden verdeeld als restzetel?

  Antwoord 1: Partijen met minder dan 4 zetels blijven gewoon mee regeren

  Antwoord 2: Van partijen met minder dan 4 zetels zouden de zetels als restzetels moeten worden verdeeld onder de andere partijen

 6. Maurice
  Maurice zegt:

  Is het falen van de Europese politiek de oorzaak van een onzorgvuldig opgesteld Europese verdrag?

  Was het mogelijk geweest om in het verdrag op te nemen dat; landen die het verdrag niet goed naleven te sanctioneren met het verminderen van eigen beslissingsrecht.

 7. Maurice
  Maurice zegt:

  Onderwerp: brengt wetgeving ook verantwoordelijkheid mee? Voorbeeld Pensioenen

  Bent u het eens met de stelling: De overheid zegt vaak “meer eigen verantwoordelijkheid” als ze bedoelt “meer zelf betalen”
  Bent u het eens met de stelling: Bij meer eigen verantwoordelijkheid hoort ook meer zeggenschap, maar dat mis ik bij de overheid
  Bent u het eens met de stelling: De overheid is financieel verantwoordelijk voor schade die u lijdt doordat u niet/ onvoldoende was geinformeerd over wetswijzigingen

  Vraag: Weet u wat u na uw pensioenering financieel te wachten staat?, Ja, nee, ongeveer.
  Vraag: Neemt u deel aan een werkgeverspensioenfonds? Ja, nee, weet niet.
  Vraag: Is dit een verplichte deelname? Ja, nee, weet niet
  Vraag: Bent u voldoende geinformeerd over de (on)zekerheden van dit fonds? Ja, nee, weet niet
  Vraag: Vindt u dat de overheid die uw deelname verplicht hier een verantwoordelijkheid heeft? Ja, nee, weet niet
  Vraag: Vind u dat als het pensioen lager uitvalt dan voorgespiegeld, de overheid bij moet passen? Ja, nee, gedeeltelijk, weet niet
  Vraag: Weet u dat in 2015 de partnertoeslag in de AOW vervalt? Ja, nee
  Vraag: Weet u wat dat voor u persoonlijk betekent? Ja, nee
  Vraag: Maakt u zich daar zorgen over? Ja, nee, een beetje
  Vraag: Denkt u dat kabinetsplannen om de AOW leeftijd te verhogen doorgaan? Ja, nee, weet niet
  Vraag: Vind u dat de overheid u voldoende informeert over wat de veranderingen in de AOW voor u betekenen? Ja, nee, weet niet

 8. Maurice
  Maurice zegt:

  1. Wilt u graag meer invloed op de politieke besluitvorming?
  A. Ja, maar dat is lastig want…
  B. Ja, ik kan me best wat meer gaan verdiepen in wat er allemaal speelt
  C. Nee, ik heb voldoende in te brengen
  D. Nee, politiek interesseert me niet

  2. Bent u tevreden over de kwaliteit van politici?
  A. Ze vertegenwoordigen mijn belangen goed
  B. Sommige zijn goed, andere niet
  C. Ik heb een favoriet en dat is…
  D. Nee, daarover ben ik niet tevreden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie