Volledig uit het lood

De verkiezingsuitslag van woensdag onderschrijft mijn stelling dat het Nederlandse politieke systeem volledig uit het lood is geslagen en ook niet meer in het lood te krijgen is. De essentie van de problematiek is, dat er tussen een groot deel van de kiezers en de afzonderlijke partijen geen binding meer is. Daardoor kunnen kiezers snel tussen partijen wisselen. In ons politieke systeem heeft dat o.a. geleid tot de opkomst van nieuwe partijen, waardoor, deze keer, de grootste partij maar 20% van de kiezers achter zich kreeg (nooit eerder was dit zo) en partij nummer 7 haalde nog steeds meer dan 6%. 

Voor een politiek systeem, dat gebaseerd is op coalities, leidt zo een situatie niet alleen tot moeizame coalitievorming, maar ook tot een snel verlies van een niet gering deel van het eigen electoraat kort na de vorming van een kabinet. Met als gevolg slechte uitslagen bij regionale of lokale verkiezingen voor een of meer van de regeringspartijen, maar ook tot spanningen in de coalitie, door de slechte electorale positie van die regeringspartners die de behoefte voelen zich te manifesteren. En de ontwikkelingen verlopen van kwaad tot erger.

 

 In de afgelopen jaren hebben de drie grootste partijen uit Nederland bij peilingen een score gehaald die kan worden beschouwd als een “all time low”.  VVD en PvdA hebben bij verkiezingen wel eens eerder maar iets meer dan 10% gehaald (zoals bij de laatste Europese Parlementsverkiezingen). Afgelopen woensdag scoorde ook het CDA maar 14%, een “all time low”.  (Dat was in 1998 nog 19%).

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 stemde bijna de helft van de kiezers een andere partij dan in 2006! Dat zijn ongekend hoge cijfers. Nu zou men kunnen tegenwerpen dat dit toch in een periode van 4 jaar was. Maar het is wel zo dat, van de mensen die een jaar geleden bij de Europese Parlementsverkiezingen hebben gestemd, inmiddels al weer circa 35% wat anders stemt dan toen.  En op 9 juni jl. stemde 35% van de kiezers wat anders dan ze minder de 5 maanden, kort voor de val van het kabinet, in de peiling hadden gezegd op dat moment te zullen stemmen.                    

De verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is in feite gereduceerd tot een toevallig score, die kort na de verkiezingen al weer fors veranderd kan zijn.

Het best is dit als volgt te illustreren. Aan de kiezers hebben we gevraagd, nu ze de uitslag van woensdag kennen, wat ze gestemd zouden hebben als ze het woensdag nog een keer over mochten doen. Hieronder treft u die uitslag aan.

     
in zetels Tweede Kamer verk.      TK2010 opnieuw stemmen
 VVD 31 29
PvdA 30 38
PVV 24 28
CDA 21 17
 SP 15 13
 Groen Links 10 8
 D66 10 8
ChristenUnie 5 6
 SGP 2 2
PvdDieren 2 1
Andere partij 0 0
Totaal 150 150

 

Het verschil komt doordat ongeveer een derde deel van de niet opgekomen kiezers aangeeft dan wel opgekomen te zijn (en dan met name PVV of PvdA te stemmen).  Daarnaast zien we aan de linkerkant van het politieke spectrum kiezers van SP, Groen Links en D66 in totaal 6 zetels verschuiven naar de PvdA. De oversteek van rechts naar links wordt gemaakt door een tweetal CDA zetels die met name bij de PvdA terecht komen.

De problematiek van een electoraat dat zeer volatiel is en tegelijkertijd een aantal uitgesproken negatieve meningen heeft over de PVV aan de ene kant en “de linkse kerk”  aan de andere kant. Dat is goed te zien als we vragen naar de reactie van de kiezers, als voorgelegd wordt dat een bepaald kabinet er komt:

–        52%  van de Nederlanders reageert negatief als er een kabinet VVD+PVV+CDA zou komen.  Maar dat is ten dele ook het geval bij de kiezers van die drie partijen.  6% Van de PVV kiezers zou negatief reageren, 14% van de VVD-kiezers en 36% van de CDA-kiezers.

–        43% van de Nederlanders reageert negatief als er een kabinet VVD+PvdA+D66+Groen Links zou komen.  Slechts 1% van de kiezers van de laatste drie partijen reageren negatief, maar bij de VVD kiezers is dat 62%!

Welke van de twee kabinetten er dus ook komt, een niet gering deel der kiezers reageert er negatief op. En wat nog veel belangrijker is, ook een niet gering deel van minstens één van de samenstellende partijen (CDA in het eerste geval en VVD in het tweede geval).

Nu zou men in Den Haag natuurlijk kunnen zeggen. “We hebben een uitslag en als we met elkaar een regering kunnen vormen die de steun heeft in de Kamer dan kunnen we van start gaan”. En feitelijk is dat ook zo.

Maar de ervaring leert dat een snelle achteruitgang in electorale steun voor een regeringspartij de slagkracht en stabiliteit van die regering niet ten goede komt. Zeker niet in een periode waar een aantal ingrijpende (bezuinigings -)maatregelen getroffen moeten worden.

Daarnaast hebben we al in maart a.s. Provinciale Statenverkiezingen.  Indirect wordt daarmede de Eerste Kamer gekozen en een meerderheid van de nieuwe regering in de Eerste Kamer lijkt toch wel een belangrijk punt te zijn.  En ongeacht welke regering er komt, dan lijken de vooruitzichten niet goed.

Van de kiezers die woensdag PvdA hebben gestemd geeft ruim 40% aan een strategische keuze gemaakt te hebben. Dat zijn grotendeels kiezers die onder andere omstandigheden Groen Links, D66 of SP zouden gestemd hebben. Hieronder is te zien wat de kiezers nu aangeven in maart 2011 te zullen stemmen als er een bepaald kabinet komt (en dus het andere niet).

       
in zetels Tweede Kamer verk.          TK2010 PS 2011 als VVD+PVV+ CDA kabinet PS2011 als VVD+PvdA+ D66+GrLinks kabinet
 VVD 31 28 24
PvdA 30 22 20
PVV 24 30 32
 CDA 21 16 19
 SP 15 17 20
 Groen Links 10 13 12
 D66 10 13 13
ChristenUnie 5 7 6
 SGP 2 2 2
PvdDieren 2 2 2
Andere partij 0    
Totaal 150 150 150

 

Het is is zeker niet zo, dat de aangegeven uitslag ook echt de keuze wordt van het electoraat als een van de twee kabinetten aantreed. Maar het geeft wel een richting aan waarin het electoraat lijkt te kunnen gaan. Wel is duidelijk dat in beide gevallen een aantal van de regeringspartijen forse electorale problemen hebben en de kans niet gering is dat het dan nieuwe kabinet geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer.

Als er een VVD+PVV+CDA regering zou komen dan zien we dat CDA en VVD duidelijk zullen verliezen en PVV zal stijgen. De meerderheid zou gehaald kunnen worden, maar het zou wel eens zeer moeilijk kunnen worden. Het is ook maar de vraag of het CDA naar een situatie wil dat ze in de provincies nog gemiddeld maar iets meer dan 10% van de kiezers achter zich krijgt.

Maar als Paars-Plus de uitkomst is dan zijn de verschuivingen nog heviger. De PVV stijgt naar boven de 30 zetels en wordt ruimschoots de eerste partij.  VVD en PvdA zakken naar een niveau dat niet ver van 20 zetels af ligt. De SP profiteert hiervan en komt niet ver van de 20 zetels uit.

Natuurlijk is het zo dat, na elke verkiezing voor de Tweede Kamer, het mogelijk is om getalsmatig op een combinatie te komen die op meer dan 75 zetels berust in de Tweede Kamer. Maar het feit dat de kiezers zo beweeglijk zijn en een groot deel een uitgesproken hekel heeft aan hetzij de PVV of Links/PvdA maakt het onmogelijk een stabiele regering te vormen. Laat staan om een draagvlak te krijgen voor ingrijpende maatregelen om de tekorten in de begroting te doen verminderen of weg te werken.

Het systeem is volledig uit het lood geslagen en komt uit zichzelf niet meer in het lood. Dat heeft sterk nadelige gevolgen voor de slagkracht van een regering en kan voor sterke onrust in de samenleving zorgen.

11 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  Volledig uit het lood… dreigt ook in Aghanistan na de ontdekking van gigantische minerale rijkdommen.

  NYT 14-6-2010: “Instead of bringing peace, the newfound mineral wealth could lead the Taliban to battle even more fiercely to regain control of the country. The corruption that is already rampant in the Karzai government could also be amplified by the new wealth, particularly if a handful of well-connected oligarchs, some with personal ties to the president, gain control of the resources. Just last year, Afghanistan’s minister of mines was accused by American officials of accepting a $30 million bribe to award China the rights to develop its copper mine. The minister has since been replaced.”

  Die minister is met zo’n bonus met liefde vertrokken dunkt mij :)
  Maar hoewel zo’n bericht goed zou moeten zijn voor het volk kan het helaas geheel de andere kant uitslaan. Rusland is ook niet erg vooruitgegaan ondanks de giga grond-rijkdommen. Grootste concentratie miljonairs en miljardairs ter wereld was in 2009 te vinden in Russische hoofdstad…

  Beantwoorden
 2. sieward
  sieward zegt:

  Hi Maurice,
  Hoe graag ik ook paars3+ zou willen, ik denk toch dat het VVD+CDA+PvdA wordt. Ik vind dat je deze combinatie in je analyses nog te weinig meeneemt.

  De reden is simpel: PVV en CDA kan gewoon niet. Het CDA (achterban) is daar nog niet aan toe. Paars 3 wordt ook lastig de VVD (achterban) wil gewoon niet met te veel linkse partijen samen, en om de PvdA kunnen ze niet heen dus dan maar samen met het CDA en de PvdA. Dit gaat toch het beste. Een ander heel belangrijk punt is, zoals je zelf aangeeft, de eerste kamer. Daar is thans alleen voor deze combinatie een meerderheid. Dus dan gaat het in ieder geval tot maart 2011 goed. Daarna ziet men wel weer. Dit is gewoon de conclusie uit je eigen analyse.

  Maar het echte probleem is, dat mensen reageren op situaties en samenstellingen en vervolgens strategisch stemmen. Ze kijken ook naar de uitstraling van de personen. Neem iemand die achter het D66 programma staat maar toch PvdA stemt. Pechtholt heeft dan een te theoretisch verhaal. Neem een ander iemand die eigenlijk CDA is maar toch PVV stemt, er zijn voorbeelden zat. Bij deze verkiezingen was de strijd tussen zijn VVD/PvdA en zijn beide daardoor groot geworden terwijl mensen wellicht toch meer het gedachte goed van de andere partijen volgen. En wat krijg je dan: Juist van allebei wat, coalitie VVD en PvdA (plus CDA waarschijnlijk). Dat was de vorige keer ook zo toen het ging tussen CDA/PvdA, en dan krijg je juist CDA en PvdA (plus CU). Het kan ook niet anders met een dergelijke verkiezingsuitslag.

  Eigenlijk zouden politici moeten peilen voor welk gedachte goed een meerderheid is, nadat de verkiezing zijn geweest en de mensen strategisch hebben gestemd. Op die manier kun je zien of er voldoende draagvlak is voor een bepaald programma van een bepaalde coalitie. Zo kun je de bevolking na de vorming van een coalitie toch tot acceptatie van deze coalitie krijgen, waardoor de verschuivingen minder worden. CDA/PvdA trokken in 2006 daar 100 dagen voor uit, maar wellicht is andere weg voor het creeren van draagvlak beter.

  Heb je ooit wel eens gevraagd welke partij het beste programma heeft. Mensen vragen om een partij kiezen, zonder strategisch te stemmen en zonder de uitstraling van de poppetjes, die het verhaal moeten vertellen, maar een partij volledig en puur beoordelen op het partijprogramma en echt helemaal niets anders? Is er wel eens gevraagd naar de partij waar men echt achter staat? Desnoods met de actuele kernpunten van de partijprogramma’s erbij. De echte ruwe data dus. En zijn er in deze ruwe data ook fluctuaties door de jaren heen, of zijn deze data wel redelijk stabiel?

  Beantwoorden
 3. Pim van Berkel
  Pim van Berkel zegt:

  Goede analyse en met je conclusie ben ik het zeker eens. Verhogen van de kiesdrempel wordt wel eens genoemd al oplossing. Of een fusie van PvdA, D66 en Groen Links.

  Beide zie ik helaas alleen niet snel plaatsvinden. Dus maar weer een coalitie waar opnieuw veel mensen niet blij mee zijn. Weer een dichtgetimmerd regeringsakkoord waarbij de kamer (en dus de democratie) opnieuw volledig buitenspel staat.

  Ach, wie weet zijn er volgend jaar al weer opnieuw 2e kamer verkiezingen. Of ben ik nu net als jou wel erg negatief?

  Beantwoorden
 4. hanss
  hanss zegt:

  Regeerplicht in het landsbelang.

  Nu het duidelijk is dat een rechtse coalitie zogenaamd niet mogelijk is, stel ikvoor om elke partij die gekozen wordt in de Tweede Kamer REGEERPLICHT IN HET LANDSBELANG op te leggen bij grondwet!

  Elke politieke partij die graag het volk wil vertegenwoordigen dient dus goed te beseffen dat deelname aan de volksvertegenwoordiging in de de Tweede Kamer automatisch verplicht tot deelname aan een regering die op initiatief van de winnende partij wordt samengesteld.

  Dus: in dit geval is dat de VVD en die vraagt de PVV en het CDA tot het vormen van een coalitie, en dan mag geen enkele partij weigeren die door de winnende partij wordt gevraagd, en dat in het landsbelang.

  Het moet afgelopen zijn met politieke spelletjes van die zakkenvullende politici in de Tweede Kamer, en hun moet worden duidelijk gemaakt dat het belang van het landsbestuur belangrijker is dan partijpolitiek, anders horen ze niet in de Tweede Kamer thuis.

  Zou deze coalitie moeten worden uitgebreid met de SGP, dan zou volgens dit plan de SGP ook niet mogen weigeren.

  Indien de PvdA de verkiezingen zouden hebben gewonnen zou dat natuurlijk ook zo moeten gaan en zou geen enkele partij mogen weigeren om aan zo’n PvdA-regering mee te doen, en dat nogmaals in het landsbelang.

  Volgens dit model heeft de winnende partij wel het recht om partijen NIET te hoeven uitnodigen om aan een meerderheids-coalitie te komen.

  Verder verplicht zo’n coalitie zich ertoe bij grondwet dat de volle periode van vier jaar moet worden volgemaakt en dat geen enkele partij voortijdig zo’n coalitie MAG verlaten, en ook dit in het landsbelang.

  Verder dient een BINDEND referendum te worden gehouden, indien er besluiten moeten worden genomen waar de regering haar handen niet aan durft te branden, of om de schijn van het nemen van dictatoriale regeringsbesluiten weg te nemen.

  Schiet maar gaten in mijn redenatie, of vul mijn ideeën aan.

  Hans

  Beantwoorden
 5. Silvia
  Silvia zegt:

  Verplichten, verplichten, verplichten, dat is zo’n beetje het enige wat deze scribent, deze Hans kan brengen. Als het zó zou moeten gaan was elke vorm van overleg en democratie ver te zoeken. Zeker als je dan nog eens de verplichting had om geen kabinet te mogen laten knallen. Wat een absurde stelling.

  Beantwoorden
 6. irene e
  irene e zegt:

  Hanss leuk dat je dit balletje opwerpt. Ik weet niet of het zinvol is om partijen te verplichten …als ze echt niet willen ben ik bang dat ze de boel gaan saboteren en duurt het allemaal nog langer. Maar ik ben het wel met je eens dat ze het fatsoen moeten hebben er in ieder geval met elkaar over te praten of het niet toch mogelijk is. Dat hoort toch bij een democratie lijkt me.
  Ik ben wel helemaal voor een referendum bij belangrijke beslissingen, het aloude D66 idee.

  @Maurice
  Ik probeer lid te worden van Schaduwkamer maar krijg geen verbinding met de website. Er komt alleen te staan dat het domein gereserveerd is. Doe ik iets fout of gaat er iets fout?

  Beantwoorden
 7. Hannibal
  Hannibal zegt:

  In zekere zin verwacht ik dat Schaduwkamer een effect zal tonen dat er een zekere trouw is aan partijen en gedachtengoed, maar dat de reactie op peilingen door de intensieve bevraging van het electoraat is geëvolueerd naar een algemene indruk van de stand van zaken van het moment. Het is heel wel mogelijk dat dat ook doorwerkt in het stemgedrag, maar vooralsnog zie ik vooral een specifiek probleem voor de peilers. Ik heb er twee maanden geleden een analyse van gemaakt die aardig stand gehouden heeft:

  http://www.artikel7.nu/?p=6230

  Beantwoorden
 8. irene e
  irene e zegt:

  Vandaag lukt het wel om lid te worden van de schaduwkamer. Ik zag dat al 13.460 mensen me voorgingen, vandaar dat het laatst wat overbelast was, ‘t is even dringen om allemaal onze stem op de motie uit te brengen ;)

  Beantwoorden
 9. hanss
  hanss zegt:

  Ik heb nog geen sterke tegenargumenten gezien voor mijn stelling om een REGEERPLICHT voor politieke partijen in te voeren.

  Nu snap ik wel dat de zakkenvullende politici er zelf geen belang bij hebben dat zo’n regeerplicht zou worden ingevoerd omdat ze dan geen politieke spelletjes meer kunnen spelen, en dan niet meer kunnen weglopen van hun verantwoordelijkheid, omdat ik vind dat elke politieke partij die door het volk wordt gekozen als volksvertegenwoordigende partij, de PLICHT zou moeten hebben om te MOETEN regeren, indien men zou worden uitgenodigd tot regeringsdeelname door de winnende partij, want het alternatief is een lange (formatie)periode waarin een demissionaire regering met een demissionaire premier (in dit geval Jan Peter Balkenende) nog steeds de dienst uitmaakt, en ons volk en ons land vertegenwoordigt op nationaal en op internationaal niveau, zonder dat ons land gediend wordt met een slagvaardig kabinet dat brede steun geniet onder de meerheid van ons volk.

  Balkenende wilden we in meerderheid niet meer, en toch staat hij nog steeds handjes te schudden van de ‘groten der aarde’ alsof hij nog steeds wat in de melk te brokkelen zou hebben.

  Daarom zou het ook een goede zaak zijn indien bij verkiezingen, naast de keuze voor een politieke partij, tevens door de kiezer zou moeten worden gekozen uit drie opties waarmee de winnende partij en de formateur rekening zou dienen te houden : 1) een kabinet ‘over links, 2) een kabinet ‘over rechts’, 3) een kabinet ‘over het midden’, zodat kiezersbedrog waarmee Rutte nu bezig is, uitgesoten zou zijn.

  In mijn voorstel zou het niet mogelijk moeten kunnen zijn dat een partij zou mogen worden uitgesloten op grond van de politieke kleur, zoals men momenteel een “paars-plus”-kabinet tracht te vormen, met uitsluiting van het CDA, want ik vind nogmaals dat elke partij die wordt gevraagd tot regeringsdeelname door de winnende partij, regeringsplichtig zou moeten zijn IN HET LANDSBELANG.

  Deze goedverdienende mensen dienen zich te realiseren dat zij niet door het volk als ‘acteurs’ worden gekozen om ‘politicus te spelen’ in de Tweede Kamer of in een kabinet, maar dat zij de verantwoordelijkheid op zich willen nemen om namens het volk te regeren, met het oogmerk om het volk op de best mogelijke wijze te DIENEN, en niet om te heersen of om politieke spelletjes te spelen of om hun zakken te vullen.

  Elke politieke partij zou op een exclusieve wijze, en volgens de unieke, eigen inzichten het land willen regeren, maar sinds jaar en dag kan ons land niet zonder een coalitieregering, bestaande uit diverse verschillende partijen, en natuurlijk zou het geweldig zijn als deze partijen elkaar zouden vinden op basis van overeenkomsten en vriendschap, maar in het huidige systeem is die vriendschap vaak ver te zoeken, en daarom nogmaals mijn voorstel om te komen tot regeerplicht voor politieke partijen, om partijen ervan te doordringen dat ons land dient te worden geregeerd door een zo groot mogelijke coalitie, opdat de meerderheid van ons volk zich gerepresenteerd voelt.

  Ingaande op de kritiek:

  17 juni 2010 om 22:46 werd nogal op de persoon, en nogal ongenuanceerd gesteld dat ik alleen zou denken aan verplichten, maar ik had gesteld dat het landsbelang voorop dient te staan, en dan zou men dus niet horen te denken en te handelen vanuit verplichting, maar vanuit LIEFDE voor ons land en voor ons volk, en dat men het beste voorheeft met ons land en ons volk.

  De indruk wordt nu vaak bij veel mensen gewekt dat politici vooral politiek willen bedrijven als goedbetaalde acteurs in een politiek spel om daarmee hun EIGEN BELANGEN te dienen, maar het gaat niet om hun belangen, maar om die van het volk, want anders horen zulke politici NIET in het politieke bedrijf thuis!

  irene e schreef 18 juni 2010 om 10:33 “als ze echt niet willen ben ik bang dat ze de boel gaan saboteren en duurt het allemaal nog langer”

  Ik had gesteld dat politieke partijen NIET zouden mogen thuishoren in het politeke bedrijf indien ze zich kinderachtig en onverantwoordelijk zouden opstellen ten opzichte van andere, democratisch gekozen partijen die deel uitmaken van de door het volk gekozen Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  Het zou helemaal niets te maken moeten hebben met fatsoen, maar met PLICHTSBESEF dat politieke partijen deelnemen aan het politieke bedrijf, en dat -nogmaals- in het belang van ONS ALLEMAAL.

  Tevens vind ik dat ons staatshoofd, de Koningin, zich helemaal niet meer heeft te bemoeien met de vorming van een kabinet, want zij is NIET gekozen door het volk, en dit hele systeem van erfelijke troonsopvolging dient te worden afgeschaft!

  Het is werkelijk te gek voor woorden dat anno 2010 ons land nog steeds zit opgescheept met een ‘constitutionele monarchie’ en dat de diverse politieke ‘acteurs’ op audiëntie gaan bij een persoon die op NIET DEMOCRATISCHE WIJZE in die positie is geraakt.

  Dat dit nog steeds mogelijk is, zegt iets over de mate van HERSENSPOELING waarin de meerderheid van ons volk verkeert, want wie garandeert dat zo’n persoon altijd goede bedoelingen zou hebben, en met welk recht bemoeit zo’n persoon zich met het democratische proces?

  Dat ‘recht’ ontleent deze persoon aan de wetenschap dat de meerderheid van ons volk gek genoeg is om deze ondemocratische staatsvorm te aanvaarden, en elke politieke partij wordt op deze wijze gegijzeld door dit idiote systeem, en zelfs die partijen die republikeins gezind zijn worden min of meer verplicht om rekening te moeten houden met deze volslagen verwerpelijke erfenis van een duister verleden waarin monarchen en andere despoten de dienst uitmaakten en de landkaart van Europa hebben verkracht, en denk daarbij aan de volledige onnatuurlijke scheiding van ons volk dat deels in Nederland terecht is gekomen en het andere deel dat terecht kwam in een kunstmatige staat die België heet.

  Niet veel mensen beseffen dat het weinig had gescheeld dat Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen ook terecht waren gekomen in het vreemde, onnatuurlijke gedrocht dat “België” heet, bij de boedelscheiding van 1830, die het gevolg was van de Franstalige overheersing door een minderheid van de meerderheid der Nederlanstalige ‘zuidelijke Nederlanders’.

  Het is werkelijk CRIMINEEL dat de hoogmoedige Fransen destijds hierin zo’n bedenkelijke rol hebben gespeeld, door de gevoelens onder de Franstalige ‘elite’ te hebben opgezweept met als doel om te komen tot een ‘bufferstaat’ tussen Nederland en Frankrijk, met de Nederlandstalige meerderheid van dat gebied als het ‘kind van de rekening’.

  Nu pleit ik er niet voor om te streven naar een fusie tussen Nederland en Vlaanderen, omdat de scheiding te lang heeft geduurd, maar om te komen tot verregaande samenwerking tussen Nederland en een eventueel -en wat mij betreft wenselijke- toekomstige, onafhankelijke vrije republiek Vlaanderen.

  Er is één partij in Nederland die hierin ‘brood’ ziet, en deze partij doet dat vanuit gezond eigenbelang, want een confederatie van Nederland en Vlaanderen is een ‘win-winsituatie’ voor beide landen, waardoor problemen zoals die met de Westerschelde en met de ‘Ijzeren Rijn’ kunnen worden opgelost vanuit een gemeenschappelijk belang en tevens zouden de Nederlanders de Vlamingen kunnen steunen in het tegengaan van de verfransinsing van Brussel en omgeving, opdat op termijn de hoodstad van Vlaanderen weer een overwegend Nederlandstalige stad zal zijn, zoals Brussel dat als ‘Broekzele’ ooit was.

  Nogmaals: liefde voor het land en voor het volk dienen de drijfveren te zijn voor elke politicus om deel te willen nemen aan het politiek bedrijf en dat niet als spel of om carrière te willen maken met een egoïstisch financieel doel, maar om waarlijk de belangen van ons volk te willen dienen, en om dat te zien als een EER.

  Beantwoorden
 10. hanss
  hanss zegt:

  correcties: waarmee de winnende partij en de formateur rekening zou dienen te houden=waarmee de winnende partij en de formateur rekening zouden dienen te houden

  uitgesoten=uitgesloten

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *