Doe mee: Naar een moderne democratie

Ik roep jullie op mee te denken en te doen bij de gedachtenvorming voor een modern democratisch stelsel. Het is gebaseerd op mijn artikelen uit 2003. Ik heb een concept stuk gemaakt (dat je hieronder aantreft, maar ook bij Joop.nl). En er is een Wiki gemaakt waar jullie de voorstellen kunnen aanscherpen, aanvullen of met alternatieven kunnen komen. Heb je een plan dat behoorlijk van die van mij afwijkt, ook prima. Start dan een eigen Wiki met jouw plan en meldt in het kort de essentie van jouw plan en de URL van je Wiki hieronder (en/of bij mijn Wiki).

Hopelijk zijn we zo samen in staat om de politici, die ten aanzien van het onderhoud van onze democratie lange tijd zo in gebreke zijn gebleven, te enthousiasmeren en stimuleren.

34 antwoorden
 1. Wilhelmus
  Wilhelmus zegt:

  Mijn idee is om per politiek partij 10 zetels te geven en afhankelijk van het aantal stemmen dat je haalt telt je stem zwaarder. Bijvoorbeeld het CDA haalt 40 zetels en de SP 10 dan telt de stem van de fractievoorzitter van de SP 1x en die van de fractievoorzitter van het CDA 4x. Daarnaast vind ik dat bv het CDA wekelijks moet peilen wat de eigen achterban per onderwerp er van vindt. Dat kan heel makkelijk bv via DigID. De resultaten van de enquete dient op de CDA site gezet te worden. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker om lid te worden van een partij ant alleen dan heb je stemrecht via partijreferenda. Het CDA moet dan maar uitleggen waarom ze wel of niet de uitslag van de enquete gebruikt als regeringsstandpunt. Even ervan uitgaand dat ze in de regering zitten en de grootste partij zijn. Kortom minder kamerleden maximaal 10 per partij en per onderwerp enquete stemrecht voor partijleden!!! Minder alles in Den Haag bedisselen. Goed idee Maurice de Hond?

  Beantwoorden
 2. henksocrates
  henksocrates zegt:

  Parlementaire democratie is op zich een prima middel om ”de stem” van de burgers hoorbaar te maken. ”Hoorbaar te maken”, niet ”laten horen”. Een beetje reflectie moet er namelijk m.i. wel zijn!

  Maar: de huidige democratie via de nieuwe communicatiemiddelen nodigt niet uit tot reflectie; de ”dagopbrengst” door middel van one liners, afzetten tegen anderen, kortom via krommunicatie, regeert.

  Prima, is niet terug te draaien. De parlementaire spelregels moeten dan wel mee bewegen.

  Mijn voorstel: gewoon 1 x per 4 jaar verkiezingen, maar winner takes all. Dat betekent geen coalitievorming nodig, niet afzetten tegen anderen in verkiezingstijd: maar je eigen standpunten uitdragen en als dat de meeste stemmen oplevert (hoeft dus niet de meerderheid te zijn!) krijg je als partij gelijk 51% van de zetels in parlement/provinciale staten/gemeenteraad.

  De overige 49% gaat pro rato van de verkiezingsuitslag naar de andere partijen.

  De winnaar kan dus in zijn eentje meteen het bestuur vormen en zijn plannen zonder compromis (wel na parlementaire behandeling!!) uitvoeren.

  Coalitievorming mag, maar hoeft dus niet. Geen wekenlange Casual Friday en gebak om een coalitie in elkaar te timmeren, maar gelijk laten zien wat je als partij denk dat de oplossing is.

  Discussie blijft in parlement, openbaarheid blijft, alleen compromissen voor beleid zijn niet meer nodig.
  Voor iedereen is meteen duidelijk wie welke standpunt inneemt.

  Het grappige is: de oppositie moet dan compromissen sluiten!

  Dat wordt volgens mij een echt levende democratie!

  Beantwoorden
 3. sace28
  sace28 zegt:

  Generation Binding S’ilence is het label van mijn inzet op dit terrein.
  Het is een onderdeel/uitkomst van de Treaty of Noordwijk aan Zee dec 2000 (Ode magazine)

  In het kort is het een continue kiessysteem dat elk moment gelegenheid geeft voor ieder individu om “de gegeven stem” aan te passen aan het vernieuwde inzicht.

  Stem is geworden een verdeling van bijv. 20 punten over een minimum van 3 kandidaten. Hetgeen in principe een vertrouwen uitspreeks van een burger in een vruchtbare dialoog tussen de aangegeven personen uit welke club dan ook.

  Eens in de zoveel tijd kan er 1 of 2 dagen niet gekozen worden: ergo, het systeem is dan de vraagbaak voor de uitslag van de aangekondigde verkiezingen.

  Dit is de basisgedachte die optimaal gebruik maakt van de nieuwe “verlichte” tijd. Voorts is er een generatie module die inhoudt dat je in principe op je 50e klaar bent met stemmen via het stemsysteem … Dat is vreemd , edoch niet meer vreemd als je beseft dat het systeem borging in zich draagt voor elk mensch/elke burger zich volwassen! te leven in zijn biotoop van welke engte of wijdte dan ook: de integraal gecertificeerde burger hoeft niet meer te kiezen! Hij/Zij wordt gehoord in vigerende netwerken! (veel echter dan het “telraam”)

  Nieuw is ook de regeling dat kandidaten voor “een politieke positie” zelf hun stem niet uitbrengen via het systeem: hun stemprofiel kan wel worden geraadpleegd “als gratis stemadvies”. Een reële prijs die de politicus graag offert ten faveure van zijn integriteit => borg voor de burger en zijn toekomst(muziek)

  dank voor de gelegenheid via dit netwerk!
  Cees

  “Politiek met Gogme”

  Beantwoorden
 4. Rob de W
  Rob de W zegt:

  De constatering dat 70 % van de stemmen tien jaar geleden naar de PvdA, CDA en VVD gingen en nu niet daar zijn deze partijen debet aan.

  Pas in 1994 is er wat veranderd, we kregen een kabinet zonder CDA!

  In de periode paars heeft D66 een aantal keer geprobeerd om het systeem ECHT te veranderen maar we weten allemaal hoe dat afgelopen is, met dank aan van Thijn (PvdA) en Wiegel (VVD).

  Wat bedoel je dan eigenlijk met een vernieuwing van het stelsel, als men niet wil wil men niet.

  Beantwoorden
 5. Berend Schotanus
  Berend Schotanus zegt:

  Het is een hele kunst om de spelregels van een democratie – en de consequenties daarvan – te snappen. En al helemaal om ze te verzinnen. Dus: waardering voor het voorstel!

  Wellicht helpt het om de verschillen in rol tussen regering en parlement wat verder uit te leggen. (Ik zal kijken of ik hierover in de wiki wat kan toevoegen)
  zie ook: http://adviespraktijk.info/2010/03/de-premierverkiezingen-van-9-juni/

  Inmiddels mag duidelijk zijn dat ook de politici geen belang hebben bij strategisch stemgedrag, dat voor enorme fluctuaties in de uitslag kan zorgen zonder dat de partij zelf daar wat aan kan doen.

  Wat ik het meeste mis in de voorstellen is de verhouding met het decentrale bestuur. Het is niet alleen dat de structuur van de nationale politiek verouderd is, de nationale politiek is ook zwaar overbelast. Zaken als openbaar vervoer en functioneren van de politie kunnen veel beter onder decentrale verantwoordelijkheid vallen. Met als consequentie dat het decentrale bestuur daarin ook beleidsvrijheid heeft en dat we maar eens niet moeten proberen alles op uniforme wijze op te lossen.

  Beantwoorden
 6. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Als ik het goed zie wordt in het nieuwe voorstel de Tweede Kamer geheel via een districtenstelsel gekozen, niet meer voor de helft disctrictenstelsel en de helft evenredige vertegenwoordiging.

  Daar ben ik beslist tegen. Dan krijg je de verstarde politiek van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië: vrijwel alleen twee partijen, veel gelobby.

  Ik zei het misschien al eerder: ik vind het gedachtengoed van bijvoorbeeld de SGP persoonlijk abject (en infaam? ik weet niet eens procies wat dat is; in elk geval: ik ben het met de SGP dus totaal niet eens, daar gaat het maar om), maar toch vind ik het belangrijk dat de mensen die wel achter die partij staan, ook vertegenwoordigd zijn. En zo ook met communisten en Wilders-aanhangers en nog veel meer mensen waar IK het niet mee eens ben.

  In een districtenstelsel wordt die mensen hun vertegenwoordiging ontnomen, en dat leidt tot onvrede of desinteresse, waarvan we nu al genoeg hebben!

  Beantwoorden
 7. Velde
  Velde zegt:

  @Jetty,

  Inderdaad een grote schok. Zo te lezen weet men nog over de zaak niet veel af en speculueert men er dus op los. Van dat hij een “verwarde” indruk maakte de laatste jaren (!) (Telegraaf) tot knetterende ruzies waar buren last van hadden (Quote).
  Wegens de relatie met Maurice betrok HJK gisteren Michael erbij (en doet dan net alsof Michael en Meike geen misdrijven hebben begaan) en vandaag haalt hij een “geheime” mailwisseling tussen De Lange, Wedzinga en De Hond aan.
  Dat deze drie mails met elkaar wisselen kan best wel en wat zou dat, maar vooral, wat heeft dat te maken met de tragische gebeurtenis? Het wordt als “geheim” omschreven (tja, je mailt nu eenmaal met elkaar en niet met de hele wereld) en dat is dus kennelijk erg verdacht…

  Op zijn blog schrijft HJK het volgende over zijn werkwijze:
  “Dus: hoor en wederhoor, geen anonieme bronnen, duidelijk onderscheid tussen feiten en mening en als je een fout maakt zo goed mogelijk herstellen.”

  :) :) :)

  Beantwoorden
 8. Velde
  Velde zegt:

  @Jetty,

  Bij mij roept het ook wat vragen op, ik denk alleen dat deze gebeurtenis niets met Louwes, De Hond of Wedzinga te maken heeft. Binnenkort zal het OM of politie of advocaat wel een verklaring afgeven.

  Beantwoorden
 9. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Voordat er allemaal misverstaden ontstaan.

  Allereerst: het is diep tragisch wat er blijkbaar maandag is gebeurd voor alle betrokkenen. Voor iedereen moet het iets zijn wat alleen in een nachtmerrie lijkt te kunnen gebeuren. En ik ben er diep door geschokt en condoleer ale nabestaanden.

  Voor de feiten:

  1. Zakelijk heb ik de afgelopen jaren goed met Jan de Lange samengewerkt aan een aantal projecten.

  2. Prive gingen we amper met elkaar om. Zijn ex-vrouw heb ik nooit ontmoet, zijn nieuwe vrouw 2 keer. Dat houdt echter niet in dat je -ook als je voornamelijk zakelijk met elkaar omgaat- je niet op de hoogte bent of meeleeft met wat er prive met de ander gebeurt.

  3. Vanuit dat wat ik op die manier wel denk te weten is er volkomen verbijstering over datgene wat blijkbaar maandag gebeurd is. Omdat de politie daarover verder geen mededelingen doet en in dit soort situaties blijkbaar noch de verdachte, noch de advocaat contact hierover met de buitenwereld mag hebben, weet ik niets meer dan ieder ander. Ik weet dus niet wat zich afgespeeld heeft, waarom het gebeurd is, etc. Totdat wel duidelijk is wat er gebeurd is en waarom hou ik me verre van het gissen naar wat er wel gebeurd is, laat staan dat ik daar in het openbaar aan meedoe. Weet maar al te goed dat zowel in de media als door het OM uit flarden van deels onbetrouwbare informatie gemakkelijk conclusies getrokken worden die onterecht zijn. Het artikel uit 2008 van NRC Handelsblad waar door Fleur naar verwezen wordt is daar ook al zo’n goed voorbeeld. Klok horen luiden, maar niet (willen) weten waar de klepel hangt.

  Ik heb op dit moment alleen maar heel erg te doen met die mensen (en dat zijn er meer dan je zou denken) die lijden onder dit drama.
  En ik beveel je aan pas conclusies te trekken als de informatie compleet en van alle kanten beschikbaar is gekomen. Misschien kan dan beter begrepen wat er gebeurd is en waarom.

  Beantwoorden
 10. Velde
  Velde zegt:

  In een moderne democratie vindt Hirsch Ballin dat het verplicht achteraf melden van afluisterpraktijken maar moet worden afgeschaft.
  “Afschaffing van de regeling zou de AIVD veel werk besparen. De ervaring leert dat afgeluisterde mensen nadien vaak onvindbaar zijn.”

  Je luistert ze wel af maar je weet niet meer waar ze zijn…
  En al dat afluisteren is natuurlijk een peuleschil in vergelijking met een bericht sturen dat men afgeluisterd heeft.

  Beantwoorden
 11. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Ik schreef eerder (zie boven):
  “[…] ik vind het gedachtengoed van bijvoorbeeld de SGP persoonlijk abject […] maar toch vind ik het belangrijk dat de mensen die wel achter die partij staan, ook [in de Tweede Kamer] vertegenwoordigd zijn.”

  Ik voeg daar nu aan toe:
  Maar ik vind ook dat de Hoge Raad gelijk heeft in de zaak over het al dan verkiesbaar stellen van vrouwen:
  http://www.nrc.nl/binnenland/article2520928.ece/SGP_mag_vrouwen_niet_uitsluiten_van_passief_kiesrecht
  http://www.nrc.nl/binnenland/article2521364.ece/SGP_diep_geraakt_door_vonnis_Hoge_Raad

  Beantwoorden
 12. Velde
  Velde zegt:

  In een moderne samenleving hoort deregulering. Burgers zelf verantwoordeijkheid geven en zelf zaken laten regelen.
  De thuiszorg is dus ook gedereguleerd. Het was een log apparaat, vrije marktwerking door onze “vrije jongens” zou wonderen doen.
  Met als gevolg dat Meavita aan wanbeleid ten onder ging, Vitras/CMD enkele miljoenen steun kreeg omdat het ook bijna ten onder ging (en hun panden staan te koop), bij Uenzo werd voor enkele miljoenen gefraudeerd, bij Icare voor nog meer miljoenen. Vrije jongens kochten panden op, verkochten ze weer met dikke winsten, richtten talloze BVs op en schoven met sommen geld terwijl de miljoenen in eigen zakken terechtkwam. En ondertussen “bezuinigen” op de werkvloer, de werknemers ontslaan en de zorg verder uitkleden.
  De zorgsector verlichten betekende gewoon oplichten.

  Bijzonder zorgwekkend is echter dat het controle-apparaat van Economische zaken wel vele zaken “verdacht” vond, maar ja, om een wettelijk strafrechtelijk vermoeden te staven moest men onderzoek doen. Maar de door ons betaalde waakhonden deden dat niet.
  Vrije jongens mentaliteit?

  De Economische Controle Dienst ging pas onderzoek doen nadat Zembla aandacht hieraan schonk.

  Beantwoorden
 13. sace28
  sace28 zegt:

  Hierbij mijn 2e aandrage.
  Ik refereer aan mijn eerste en haak in op het begrip “districtenstelsel”.

  Een district is een geografisch gebied met/zonder overlapping met andere districten. In de scheidslijn van met/zonder zit het bilaterale afsprakenterrein van een continue wijzigingsbeleid (of niet).

  Zo bezien is het nimmer een wetenschappelijke vastheid die het onderlinge verkeer “regelt” of “re-geldt”. En het laatste woord impliceert inderdaad de economische stroom der dingen en verhandelingen die wij kennelijk als samenleving en als e’gootjes behoeven.

  Terug naar een aanhaking van mijn eerste impuls/artikel is dan het gegeven dat de individuele mens in allerlei vormen zich leeft in de wereld, in de dorpswijk/kern, de stad met haar delen, het district, de provincie en vooral het land, het koninkrijk en europese gradaties die ook planetaire verbindingen en scheidslijnen bevordert.

  Ergo, eenheid in verscheidenheid is alom aanwezig en popt op als je de “backyard” kietelt. En dat is goed – immers vanuit neurologisch inzicht is het zo dat de “verontwaardiging in de neo-cortex” de amygdala doet spinnen op de verticale tijdslijn die presentie verrijkt en verder doet ijken door de tijd heen met al “je relaties”.

  Kortom, mijn voorstel – initieel gesteld op een budget op 20 punten te verdelen naar 3 of meer kandidaten draagt “het districten-motief” in zich en in zichT.

  De tijdgeest ademt de behoefte aan implementatie van dit vernieuwende kiessysteem. Overigens met de opmerking dat een systeem een systeem is omdat het zichzelf doorstaat in de praktijk. Daar uit zich ook het verschil in een stelsel – waar sommigen het stelsel verdenken van “andere motieven” dan die de samenleving beoogt.

  Aktueel is hier het inzicht van Hoge Raad’s woordvoerder(s) die correct zijn door te stellen dat je integer kunt zijn en toch de foute beslissing kunt nemen. Mooi zo: garantie dat je baantje blijft bestaan wegens draaikondigende woordenschat. Is dat wijsheid op het niveau van Rechter-schap?

  Het ultieme controleapparaat is ons allen ingegoten en wel in het vertrouwensveld dat telepathisch wordt geïnstrumentaliseerd. Hoe de rol van de media hier van nutte kan zijn … is aan ons.

  Beantwoorden
 14. sace28
  sace28 zegt:

  notie behorende bij continue kiessysteem

  het is hier een gegeven dat we slechts eens per 4 jaar een verkiezingsdag hebben.

  het gebruik van die dag is echter volslagen veranderd vergeleken met wat we nu gewend zijn te hebben …

  Ene Wijffels roept bijv. in 2006 “Klaar om te Wenden?”

  Dat is pijnlijk genoeg niet doorgedrongen tot de media, en via de media tot de mensen …

  Terug naar de verandering: in plaats van duwen is het een tijdje trekken geweest waar we uiteindelijk weer terechtkomen in “pulseren” op de werkelijkheid (i.p.v. het illusoire) …

  Het is dus van belang dat je je als kiezer voortdurend bij-stelt op je eigen naald=kompas. Ergo, je bent minder bevattelijk voor vulkaanstof of autoriteiten of de waan van de dag … want je kompas is gesteld op electro-magnetische velden en dus op personen die je wel samen ziet in “een oplossing” die naar je samenlevende inzicht … bijdraagt.

  Voor mensen die minder technocratisch onderlegd zijn komt er een oplossing in samenwerking met bijv. de bibliotheek en/of ander openbare dienst. Dit stimuleert de gang naar een dergelijke instantie. Dat geschiedt in de frequentie die samen “in een district” is bepaald.
  Je kunt je voorstellen dat men 13 weken voor de verkiezingsdag een hogere frequentie vaststelt. Voordeel is ook dat je niet per sé die ene dag behoeft “te kiezen”. Het kiezen wordt hooguit “bijstellen”.

  Er is ook iets nieuws te melden inzake de veiligheid/openbaarheid van stemmen in dit nieuwe “jasje”. Later … meer ;-)

  Beantwoorden
 15. sace28
  sace28 zegt:

  iets nieuws inzake de veiligheid/openbaarheid van stemmen in dit nieuwe “jasje” …

  Hier wil ik kenbaar maken hoe wij mensen ons gezicht “weer” kunnen tonen bij de keuzes die we doen.

  Toch eerst een zijstap om dit onderwerp scherp te kunnen neerzetten. Immers het kies-systeem (geen stelsel meer: een volwassen mensensysteem in de besluitvorming) dat ik label als GBS’ baseert zich op gecertificeerd burgerschap dat aan ieder wordt verleend die slaagt in het los komen van het kiezen zelf. Dit laatste klinkt tegenstrijdig echter is het ten principale niet. Immers degene die zich en zicht beschikbaar stelt aan het geheel/de samenleving/het levende brein geeft zich helemaal aan alle mensen/iedere mens. Vanwege deze overgave heeft die kandidaat zelf geen “stembudget” te besteden; ergo hij stemt niet mee in de stemming – immers hij luistert naar velen zonder last (van persoonlijke voorkeur).

  Hoe zit het met de veiligheid?

  Wat is veiligheid bij het stemmen met een budget?
  Indien je keurig je persoonlijke coalitie hebt vorm gegeven middels 3 of meer kandidaten in je team … dan is er geen reden tot “angst” dat iemand anders jouw persoonlijke voorkeur kent. Immers je laat “je gezicht” zien vanuit je bestuurlijke gave.

  Vanzelf lag dit anders in het “one man one vote” systeem – die ontstond in een andere tijd waar sommigen het voor het zeggen wilden hebben namens “zo veel mogelijk”. En die tijd is nu voorbij, althans zo wordt gestuurd op “verenigend bewustzijn”.

  Je kunt in het nieuwe systeem een set van vlaggetjes introduceren waarbij verschillende kijk-vensters worden geopend voor “als veilig beoordeeld publiek”. Dit gebeurt reeds op diverse fora waar mensen hun stem klank geven.

  Besef overigens ook dat een continue systeem beter te onderhouden is op veiligheid – gegeven integere en vakbekwame inzet.

  Uiteindelijk kun je als Nederland met een dergelijk systeem voorop lopen in de wereld … al is nederig vertoon=stijlvol communiceren geboden.

  Een volgend aspect dat belichting behoeft is het kijkvenster / de te voorziene beleving van de kandidaat/bestuurder/politicus.

  Beantwoorden
 16. sace28
  sace28 zegt:

  vervolg (4)

  onderwerp: het kijkvenster / de te voorziene beleving van de kandidaat/bestuurder/politicus

  Gegeven is dat diegene die zich kandidaat stelt voor een politieke positie/functie wil functioneren in het algemene/generale/integrale belang van de groepering/het volk dat bediend wil worden. Tevens is gegeven dat de groepering van harte een inclusief onderdeel wil zijn van de mondiale samenleving – waar grenzen slechts scheidslijnen zijn voor parallele overwegingen zoals “wie is de baas hier en wie controleert en -vooral ook- wie leert wie en waarom (ook al weer).

  Voorgaande staaft het idee dat de kandidaat zelf niet meer kiest met zijn “budget aan stempunten” – immers hij/zij legt zich neer en articuleert zich waar het geboden is dit te doen : meer in verwoording dan ver”ant”woording. Immers wij – leden van het volk – zoeken contact met de “ver-woordiger van de beweging”.

  In het nieuwe continue kiessysteem kan het dus zo zijn – in ultimo – dat de politicus in een positie zijn gehele basis tot die positie verliest vanwege “gebeurtenissen”.

  Is dit erg?

  Volgens de media is dit “heel erg” en “verontrustend”: immers “verspeelt de bestuurder veel/alle krediet”.

  Toch, beste lezer, behoeft dit niet “erg” te zijn … immers het is een impuls aan de visionair om zich te articuleren in “wijsheid” … en dat verdient – vaak wat later als het omkeer-punt – cum laude waar inderdaad de ommekeer zich gaat afspiegelen in de gemeenschap.

  Het kan ook andersom zo zin dat een volslagen onbekende “woordenaar” (des konings nar?) vanuit het niets hoog scoort in de peilingen.

  Overigens … de peilingen dienen in een dergelijk continue systeem -naar inzicht van de ontwerper- niet voortdurend gemonitoord te worden … bijv. eens in de 4 weken tijdens de rit en eens per week in de “laatste 13 weken” geeft een natuurlijke indicatie voor dat “publiek maken”.

  Is alles dan Gezegd?

  Hebben wij bijv. behoefte aan een leercurve binnen het publiek mensen-waarde-onderhoudende-systeem? zie (5)

  Beantwoorden
 17. sace28
  sace28 zegt:

  vervolg (5) <= notie allereerste bijdrag heeft nr. 0 – nul ;-)

  behoefte aan een leercurve?

  in (7) wil ik – uw heervormer – komen met een beschrijving van de oplossing voor het leercurve-dilemma. (5) en (6) staan dan in het teken van de voorbereiding op die "innovatie".

  "always be prepared" zei Hamlet – en waar doelde hij dan op? Bijv. doelde hij er op alles te verdedigen wat je dan controleert en "bezit" of waar je je vermogens en talenten op hebt afgestemd. En was dit dan "bilateraal", "trilateraal", "multilateraal" , dynamisch en/of triviaal? Dit om maar eens een keuzemenu voor te schotelen waar "alleen op de wereld" is uitgehaald omdat dit nu eenmaal de werkende gemoedstoestand is voor iedereen die zich ontwikkeld (noteer ik gemakshalve als "ervarings[des]kundige").

  Tja, welke invalshoek is nu eenvoudig op te pakken met de "oordelende lezer"?

  Serendipiëteit is hier het bericht dat een Belgische bisschop zijn ontslag heeft aangeboden wegens pleging van een abject feit.

  En heeft dat met lering te maken? Met een leercurve?

  Vergeeft u mijn "gekte" hier, beste lezer, immers een kwinkslag kan worden opgepakt. Bijv. door het woord bisschop nog eens op je te laten inwerken en bijv. het woord "bis" te verstaan als "nog een keer meer – een rondje rond de kerk" (de kermis).

  Dan koers ik op het gegeven dat "iedereen gelijk is tijdens het stemmen" … waar dit geldt voor alle kies-gerechtigen.

  Is dat een goede wijze om de leercurve zichtbaar en vooral ook voelbaar te maken bij alle deelnemers? Opdat het leereffect binnen de/iedere mens haar beslag krijgt in de fundamenten van de "dynamische tempel" waar besliskunde ietsje voor gaat aan besluitvaardigheid gepaard aan uitdrukkingsvaardigheid.

  Is het in die zin dan "logisch" dat je bij de eerste keer meedoen aan het stemmen evenveel punten hebt als "alle andere volwassenen"?

  Met deze geopperde noties wil ik (6) oppakken met een nadere verkenning naar de facetten die de leercurve bij zich weet.

  Beantwoorden
 18. Olaf
  Olaf zegt:

  Die mogelijkheid om wethouders van buiten de raad te laten benoemen moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Door deze maatregel heeft de kiezer veel minder invloed op het lokaal bestuur als in het monistische stelsel, waar men duidelijk per partij wist wie de wethouderskandidaten per partij waren. Een groot percentage dagelijks bestuurders komt van buiten de raad en dat vind ik een grote verarming van de democratie. Het past precies in het Nederlandse benoemingensysteem en ik vind het ondemocratisch. Graag je opinie hierover ?

  Beantwoorden
 19. sace28
  sace28 zegt:

  opinie naar Olaf inzake zijn Voorstel met Motief-omschrijving.

  Wankel motor is hier op diverse lagen aktief.
  1) “grote verarming van de democratie” lijkt een negatieve notie; en dan opper ik dat grotere verarming van de democratie qua lichaamstaal ook kan slaan op een meer samenopgaande samenleving waar wij arm aan arm gaan
  2) “de kiezer heeft veel minder/meer invloed op het lokaal bestuur” zegt niets over de kwaliteit van de invloed – en ik opper de gedachte dat wij meer en meer loskomen van de oude machtsstructuren met navenante middelen. ergo de crux is hier dat wij de effectiviteit en efficiëntie in de politieke arena willen terugsluizen. En dit gaat uiteindelijk het beste als er luister wordt aangelegd aan diegenen die zinnige argumenten en verbindende verhalen uitdrukken. Communicatie is overal en vooral gewenst in waar je je richt op luister aanleggen in stilte.
  3) in mijn gemeente is het geld op en heeft men een wethouder van buiten kunnen aantrekken met verstand van financiele zaken … waardoor de gemeente al gauw een ton + uitstraaleffecten kan verdienen … Een voorbeeld hoe B&W zichzelf aanpakt … Al volgt later het verslag van de uitwerking.
  4) je kunt iets ondemocratisch vinden, edoch als iets intelligentie in zich draagt dan is het de natuur en de natuurlijke gang van zaken die spreekt. In dit opzicht is het aan te bevelen dat vele mensen zich reciseren op de natuur in eigen land.

  Ik zie Olaf graag terug in de feuilleton die ikzelf opzet.

  Kan het helpen dat ik hoofdstedelijk ambtenaar ‘) ben en tevens adviseur van de City Montessori School te India op het gebied van de Wereldeenheid en Vredeseducatie? Tevens meld ik dat de Amsterdamse politiek respect voor mensen die zich inzetten voor een betere samenleving in haar vaandel draagt. Zij staat ook onder verhoogd toezicht van de Kroonprins die zijn Troon op olympische niveau wil verdienen.

  ‘) overheidsmanager en visionair
  “) 28 is een verwijzing naar zowel het getal 10 alsmede naar 2 oneindige verstrengelde geliefde ;-)
  Tevens is 28×13=364 => bijna 1 volledig jaar / cyclus

  Beantwoorden
 20. sace28
  sace28 zegt:

  (6) oppakken met een nadere verkenning naar de facetten die de leercurve bij zich weet

  Is degene die iets heeft geleerd zich bewust van het scharnierpunt?

  Ook hier even uitleggen en voelen aan de woorden wat daar is?

  a) schar = een vis , een waterdier : communiceert via water me andere vis-school-genoten

  b) nier = orgaan , een water-verder-werkend orgaan in diverse dieren en ook in de mens

  c) punt : . ; einde van “een zin” … of in drievoud uitnodigend tot meer en meer ; dubbele punt als 2 centra van de 8 ; dubbele dubbele punt :: … 2 8en?

  d) scharnier ~ technische constructie die -vaak in- in drievoud een deur doet draaien

  e) scharnierpunt ~ bifurcatiepunt in een complex – zeg maar multiplex – waar de onderstroom de bovenstroom appèl geeft … en de stroom overneemt

  Als leerling in communicatie met al wat er is en soms zo levendig is … beweegt dit zich in enkele fases – zo leert “Laski”:

  niets -> binding -> ratio -> mystiek -> natuur en dan retour

  Voor “het niets” kun je van alles invullen wat het comfor’tabel maakt … a’musement bijv. al kan ieder individu iets laten terugkomen uit elke sessie die beleefd wordt

  Binding duidt op een facinatie met aandacht die beweegt tot ratio: woorden en zinnen en verhalen die bewegen … grond en hemel verbinden via het lichaam en de geest.

  Als Ratio comfort geeft wordt de Mystieke Fase niet betreden; met de zoektocht aanvaard dan dreigt de gekte waar de mystiek niet bevredigend antwoordt …

  en beweegt tot opgave in Natuurlijk Domein … waar het antwoord kan oppoppen uit t onvermoede – niet bepaald het vooringenomene (lees geprogrammeerde door kennelijke krachten)

  Vanuit het ongekende wordt het pad retour aanvaard en afgestemd in woorden en zinnen tot “iets ongekend” dat fascineert …

  ~~~ terug naar de context:

  Zou het niet veel beter zijn om de definitie van gelijkheid te wijzigen tot “een gelijkheid in levensfases” …

  En dan niet persé slechts klimmend door de generatiejaren heen … met een centrum waar de lering pivoteert tot wijsheid … gegeven wijsheid die afstraalt van de persoon die de lering heeft genoten?

  Een dergelijke infrastrucuur voor de lering van de massa geeft verkeer dat met elkaar verkeert in pure wisselwerking met te waarderen beleving die besliskunde vaardigt.

  In (7) behandel ik de 2 infrastructuren die ons kunnen begeleiden in een betere democratie die vooral lering in zich en in zicht draagt (zoals water taal en energie draagt in bekkens).

  Beantwoorden
 21. rollsroyce
  rollsroyce zegt:

  Beste Maurice,

  Het is al veel beter dan nu het geval is. Momenteel is er natuurlijk geen democratie. We moeten af van dit systeem helemaal mee eens.

  Wil overigens nog iets verder gaan dan jouw plan.
  We moeten af van Links en Rechts. Maar meer kijken naar de geschikte kandidaat zoals in jouw voorbeeld de Premier. Maar ook naar de Minister van Financien enz. Mensen moeten kunnen kiezen uit kandidaten die zich beschikbaar willen stellen.

  Dit hetzelfde bij lokale gemeenten. Om zo vriendjespolitiek wat nu volop aan de gang is uit te bannen.

  Veel succes met dit plan. Ga hiermee verder want dit biedt perspectief!

  Beantwoorden
 22. sace28
  sace28 zegt:

  (7)
  “… dat de Amsterdamse politiek respect … haar vaandel draagt”

  was een uitdrukking van zorg en niet een andersbedoelde uitnodiging … schrijf ik vandaag 6 mei – alweer 8 jaar na Fortuyn – en 2 dagen na een angstig moment op de Dam tijdens de Nationale Herdenking … en – zoals ik laatst las – inspiratie tot BeDenking … (eindigt beiden op King, koning vanuit het Anglosaksische Taalgebied)

  Ergo , het vaandel herijken op de tijdgeest … is mijn devies aan onze collectieve taak waar men een gids vorst teneinde al het doe-het-zelf zonder enig gevoel voor koers bestrijdt.

  In de geest van de taakvorsende vernieuwing geldt dan dat gelijkheid vooral door de tijd heen gewaarborgd is doordat er een infrastructuur zit in het ontwerp van het democratische “verkeersnetwerk”. En verkeer is hier te verstaan als de omgang met elkaar in verevenende velden van energieuitwisseling.

  Daar markeert zich de wissel tussen Carbon en Silico (jargon) of meer nuchter en royaal ingezegend tussen “Benno” (met alle respect voor de noodzakelijke aanwendingen – zoals WNF en de 4 dochters) en Claus.
  En dat laatste behoeft niet tussen Quotes – het is immers het gerijpte zaad van de keuze van onze vorstin, begin jaren zestig.

  Welke BAR – parameters hanteren wij – in voorstel – voor het kiessysteem dat dit verhaal op uw netvlies projecteerd?

  * een generatielengte stellen wij op 7 jaar (magere/vette)
  * de kiesdrempel ligt op 8 jaar lokaal; 15 jaar nationaal
  * het eerste kiesbudget bedraagt 20 punten
  * het budget wordt gespreid naar minimaal 3 posten (=kandidaten)
  * de topkeuze krijgt maximaal de helft van het budget
  * het hoogste kiesbudget bedraagt 5×20=100 punten
  * een groeifase overgang betekent 20 punten meer naar 2 posten meer te verdelen

  Het systeem berust op leereffecten aan de mens=kiezer zelf.
  Tevens wordt daar de kandidaat / publieke dienaar optimaal meegenomen, immers hij heeft geen budget dat meetelt ; wel een budget als zijn illustratie voor “zijn teamkeuze” uitgaande van 100 punten ‘).

  Het levendige systeem kent geen dagelijks poll , wel een poll waar rust van uitgaat en die een natuurlijke “opgang” kent, bijv. met volle of met nieuwe maan. Het jachtige effect van de media wordt geijkt op de natuurlijke gang des levens. Er kan een uitzondering gemaakt worden – al wijs ik dit als ontwerper af. Het ontwerp behoeft “geen krans”, zo gezegd – zo gedaan.

  uw dienaar
  in hervormende democratie
  Cees de Groot

  ‘) iemand van 15 jaar kan zich kandidateren … normaal 20 punten op landelijk niveau; krijgt 100 punten om te illustreren wat zijn team is teneinde zelf te sturen naar een persoonlijke mix als indicatie naar zijn kiezers als “kopers van goede wijn”

  Beantwoorden
 23. sace28
  sace28 zegt:

  (8)
  Hoe ga je verder na de 100 punten fase?

  Goeie Vraag!

  Het systeem is in feite zelf-voorzienend gesteld aan de mens.
  Het beoogt het besef bij elke deelnemer dat men na de 100-punten periode (van 43-49 jaar) “de auto” kan besturen. Enb de “auto”staat voor het “zelf”, in dit geval de burger die zich autonoom en vooral ook holonoom (leg ik uit) leeft in de samenleving die ook beschouwd wordt als maatschappij.

  Waar de maatschappij autonomie propageert als aanwending van de vrijheid “in de fysieke zin” , stimuleert de samenleving tot aanwending van de wijsheid “in de mentale zin” (-je leeft niet alleen-).

  Dit gesteld hebbende kan je concluderen dat je na de 100-punten periode stopt met stemmen (toewijzen van je budget) omdat je beseft dat je stem meer doorklinkt in de “biotoop” / omleving of het (vertrouwde) netwerk dan dat je het extrovert plaatst in het systeem. Dat laatste was 35 jaar lang overigens wel een fijne en duurzame oefening om te bezigen. Dit illustreert de holonome kwaliteit waar elke mens zelf bepaalt wat de score is van het kompas.

  Het systeem nodigt mensen tevens uit de autonome kwaliteit te leven. Laten we wel wezen dat het niet iedereen -in het aflopende levenspad om de kwestie waar het omgaat- gegund is om “het vertificaat van burgschap” op tijd te verdienen/verkrijgen. “Shit happens” is daar het motto.

  Ergo, het systeem van de oplopende pyramide – 20/40/60/80/100 punten als budget – kent dan ook een resonante tak die de mensen gegegenheid geeft “het certificaat” op eigen snelheid eigen te maken. Dan geeft het systeem de aflopende trap van 80/60/40/20 punten in tredes van 7 jaar per generatiefase.

  Graag wil ik mijn feuilleton beëindigen in een 9e bijdrage (eigenlijk 10e).
  Daar wil ik de beleving van de kandidaat / publieke dienaar toelichten door enkele archetypes te beschouwen en mee te nemen op reis.
  HG Cees

  Beantwoorden
 24. sace28
  sace28 zegt:

  9 (10)
  Een beschouwing van een archetype (verderop een ander archetype)
  wordt gevoed door een bericht aan de Burgemeester van Amsterdam – een nationale hoofdstad van een europees land dat zich een inclusief onderdeel weet van de wereld – . Let wel dat dit bericht een onderdeel is van een nog onbeantwoorde brief aan de Heer eind december 2007. Tevens is er een indicatie dat het bericht is voorzien van Indiase Spirits die tevens in 2007 koninklijk werden bezocht.

  onderwerp: “einde maken aan het gesodemieter”

  Geachte burgemeester, beste heer C.,

  hier bij verzoek ik u zich aan mij te openen enkele kwesties te behartigen met als kernpunt hetgeen ik in het onderwerp beluister als een wens van het bestuur in de gemeente, en ook wel aan het bestuur in den lande waar u op gekoppeld bent.

  Met wie u te maken heeft, doet er in eerste instantie niet toe vanwege het feit dat u te maken heeft met een burger net zo iedere andere burger. In de casus die het betreft kan het wel energetisch handig zijn de informatie te delen die aandacht spitst; hetgeen ik doe in bijlage 1.

  De Tijdgeest
  In de loop der tijd passeren er enkel interessant uitspraken in, zoals ik het zie, ons verband:
  H.M. de Konigin in haar Kersttoespraak 2006: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dit ook ‘n ander niet”
  Minister Binnenlandse Zaken, januari 2007: “De tijd van wegkijken is absoluut voorbij”
  H.H. de Kroonprins in documentaire vanwege 40jarige verjaardag: “Er zijn bestuurlijke problemen in het (internationale) thema water”
  De heer P. van Vollenhoven in zijn functie als inspecteur Schipholbrand: “De feiten zoeken elkaar”
  De heer H. Wijffels tijdens zijn afscheid aan de SER, 31 maart 2006: “Grote slagen linksom worden afgewisseld met grote slagen rechtsom”
  De burgemeester van Amsterdam in oktober 2007: “Er moet een einde komen aan het gesodemieter”

  Een internationaal gezelschap verenigd in de missie van “de Groot”ste school ter wereld te Lucknow, India – organiseert voor de 8ste maal het symposium Global Justice, en voor de 4e maal Global Democracy – in december 2007 onder de titel “Awakening Planetary Consciousness”

  Wat vraag ik u, geachte heer C. ?

  … (piep zij de muis in het voorhuis)

  ~~~ bron : een WUPED adviseur die zich ook als BIVID ontvouwt op de planeet Aarde

  ——————- (het volk kan geïnformeerd zijn)

  Een andere wijze van voorstelling inzake het in 8+1 delen gepresenteerde “moderne” (persoonlijk prefereer ik de term “eigentijdse”) democratische voertuig vanuit het perspectief van de kandidaat , cq. de dienaar van alle mensen, in casu het volk in enig geografische begrenzing popt op uit vragen die men zo kan stellen:

  * Heb ik nu te maken met een beoordeling van mijn functioneren tijdens de rit?

  * Moet ik aftreden wanneer mijn waardering door het dynamische systeem tot onder mijn eigen waardigheid zakt?

  * Is er sprake van voet bij stuk houden wanneer die omstandigheid zich voordoet?

  * Kan ik mijn gezicht houden waarbij het verstand optimaal is aangelegd?

  * Krijg ik gelegenheid mijzelf nader te expliceren in mijn visie?

  * Wordt ik – zoals het voorgelegde systeem “belooft” – inderdaad een heel / optimaal functionerend mens die zich neerlegd het volk en de mensheid te dienen?

  Noties die elke dienaar bij zich zelf bewust aanlegd

  ** bewustzijn is slechts te benaderen door gedachteloosheid te oefenen; vanuit die staat van bewustzijn helpt de immer bereikbare natuur vanuit hogere dimensies (vanuit 5 als centrum is 9 daar de hoogste die resoneert op de 1e – de eerste is de kern van de aarde; de tweede de aarde zelf; de 3e waar mensen bewegen ; etc.)

  ** bekwaamheid wordt verkregen op het levenspad door evaluaties van het gedane werk zorgvuldig en kritisch met open mind/geest te volbrengen

  ** slechts bewustzijn kan de besliskundigheid bevorderen

  ** slechts ervaring kan de bekwaamheid bevorderen

  ** meerdere crises in een tijdscharnier (in een eerdere bijdrage nader geduid) wijzen op een zogenoemde en op te vatten evolutiesprong: ergo, alles wordt opeens heel anders als dat het daarvoor was …

  ** de Koningin houdt van Satire …

  ** er is minder ruimte voor cynici

  ~~~

  aldus mijn laatste aandrage hier – in een soort van zwart gat omdat deze site allang als “dood” wordt gezien … en de kracht van “de dood” is nu eenmaal “gelegenheidgeving” …

  “het kan verkeren” , groet en dank voor uw aandacht, Cees de Groot
  (hoofdstedelijk ambtenaar, GO & OR lid namens het midden en hogere kader, tevens buitengewoon bestuurslid van de NVM – medezeggenschp / het volk)

  Beantwoorden
 25. Fred
  Fred zegt:

  Voorstel om niet alleen de minister president maar ook alle ministers rechtstreeks te kiezen door de burger. Zo komen de sterkste mensen op de juiste posten.. groenlinks iemand voor het milieu, vvd iemand voor economische zaken, d66 iemand voor het onderwijs, sp iemand voor ontwikkeling.. etc. De partijen kunnen dan hun beste mensen naar voren schuiven…. daar kunnen we dan de ministers uit kiezen… Nu komen er altijd minder goede mensen op sommige posten…. deze verknoeien dan dagene wat juist een goede minsiter ervoor net heeft opgebouwd….kijk naar de periode dat de LPF mee in de regering zat… heeft veel geld gekost en geen enkele goede minister is eruit voortgekomen.. .. denk nu aan de situatie dat de PVV de grootste partij zou worden.. er is niemand die daar fatsoenlijk zou kunnen regeren.. dit is dus allemaal zonde van de tijd en de belastingcenten die hierin gestopt worden… laat Geert en alle andere partijen hun goede mensen naar voren schuiven en geef de burgers de ruimte om hieruit te kiezen.. het is in het belang van nederland dat op alle posten sterke mensen komen.. elke partij heeft haar sterke kanten.. deze kwaliteiten naar voren halen en we kunnen er allemaal van profiteren.. voorbeeld: Ik zou nooit voor D66 kiezen, maar als d66 iemand kandidaat stelt voor onderwijs zou ik waarschijnlijk wel op deze persoon stemmen om minister te worden… De 2e Kamer bestaat gewoon uit de verschillende partijen, afhankelijk van de hoeveelheid zetels men binnen kan halen..

  Beantwoorden
 26. sace28
  sace28 zegt:

  naast een psi-energie (boeggolf) kent elk schip – als dit feuilleton(e) – een hekgolf …

  wat mij betreft gaat dit over Dé BAT’aljons die het even vertellen hoe de statusgegevens in lineaire vormen als ja/nee worden gemedieerd …

  precies daarom gaat het niet meer over de dynamiek van het getal 4 en de echo daarop met het getal 8 …

  voorbeeld : eb en vloed is 2 status waarden …
  en die vertellen iets over een dynamiek van – hier – laag naar hoog water en v.v. van laag naar hoog water (vertaald naar respectievelijk/volgordelijk simultaan/gelijkopgaand eb en vloed ) …

  ergo (dus!) 4 fases in elke slag waar er elke dag 2 van zijn : 2×4=8!

  en die 8 bevindt zich ook in ons “eigen lichaam” die als een waar “laboratorium” zich gedraagt ter waarneming van test-resultaten en … grond vormen ter aanname van wat zintuiglijk (incl. organiek, klieriek en limbiek) zinvol te communiceren valt met “den Ander” …

  aldus zie ik “de ziekte van Claus” terugslaan op onze OMslag met OMgangsvormen …

  toY , S’ace

  integraal directeur stichting Waternet in de slag van cultuurveranderingsproces anno 1999/2001 …

  tevens wachtmeester van Hare Majesteit,
  soldaat van de Kroonprins van Oranje,
  adviseur Wereld Eenheid en andere relevante communicatieve bekwaamheden …

  }}}*|*{{{

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *