Nu al schaakmat?

Mijn stuk van 7 maart over Bos en Balkenende (Koningen zonder land) was op 12 maart al weer achterhaald door de drastische verandering van het politieke landschap. Door de vervanging van Bos door Cohen is de dynamiek van deze verkiezingen in één klap aanzienlijk veranderd. En het is de vraag of daarmee de einduitslag van 9 juni daarmee al bepaald is.

Op vrijdag 19 februari stond de PvdA nog op de 5e plaats met maar 15 zetels en precies 1 maand later staat de PvdA nu met 32 zetels ruimschoots op de 1e plaats. De val van het kabinet en het aantreden van Cohen zorgde ervoor dat de PvdA in aanhang meer dan verdubbelde en nu weer vrijwel gelijk staat aan de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Met de val van het kabinet over Uruzgan haalde de PvdA een deel van haar teleurgestelde kiezers uit 2006 terug. Met Cohen als premierkandidaat slaagt de PvdA er voor het eerst in vier jaar weer in kiezers in redelijke mate terug te winnen van Groen Links, D66 en SP.

De electorale kracht van Cohen hangt vooral samen met de sterke voorkeur die de meeste Nederlandse kiezers hebben voor Cohen als premier ten opzichte van Balkenende of Wilders (als men alleen uit deze drie zou mogen kiezen). Bij de kiezers van de linkse partijen scoort Cohen vrijwel 100% voorkeur. Aan de rechterkant van het politiek spectrum zijn de meningen zeer verdeeld. De PVV’ers kiezen massaal voor  Wilders. Van de CDA-ers noemt 85% Balkenende en 15% -toch nog- Cohen. Bij de VVD-kiezers is er een voorkeur voor Cohen boven Balkenende met Wilders op de derde plaats. En daaruit is de comfortabele electorale positie van Cohen af te leiden en is ook te zien hoe zwak Balkenende er nu voor staat.

Als namelijk aan de kiezers wordt gevraagd wat ze zouden doen als PvdA, PVV en CDA de avond voor de verkiezingen vlak bij elkaar staan dan geeft 7% van alle kiezers (voornamelijk van Groen Links, D66 en SP) aan dan PvdA te zullen gaan stemmen (het zogenaamde strategisch stemmen). Balkenende kan in die situatie slechts op 3% van de kiezers rekenen (met name van VVD- en ChristenUnie). Dit soort strategisch stemmen werd vaak ingegeven door de wens om met die stem vooral tegen te houden dat een bepaalde lijsttrekker de volgende premier werd. En de positie van Cohen is om twee redenen daardoor nu sterk. Aan de ene kant is de afkeer van Wilders of Balkenende als premier bij de kiezers van PvdA, D66, Groen Links en SP groter dan de afkeer van Cohen als premier bij de kiezers van PVV, VVD en CDA. En dat zien we dus terug bij de beantwoording van de vraag over het strategisch stemmen. Aan de andere kant is aan de linkerkant maar één duidelijke premierkandidaat en bij de rechterkant zijn dat twee. Wilders heeft weinig extra potentieel buiten de kiezers van de PVV. Maar Balkenende staat er niet goed voor bij de kiezers van de VVD, en nog minder bij die van de PVV, en zijn potentieel is daardoor (beduidend) minder dan Cohen.

Slechts als het CDA (met Balkenende of een ander) erin zou slagen een fors deel van de huidige VVD-kiezers naar zich toe te trekken kan men weer in de buurt van de PvdA van Cohen komen. Maar zelfs dan wordt het een soort haasje-over. Want als daarmee de premierpositie van Cohen in gevaar komt dan kunnen er wederom extra kiezers aan de linkerkant worden gemobiliseerd.

Het is heel moeilijk een goede campagnestrategie te bedenken voor CDA of VVD om ervoor te zorgen dat Cohen niet de grootste wordt. De klassieke aanpak “de leider van de PvdA te afficheren als een ultra links gevaar die alleen maar meer belastingen wil en waarbij het begrotingstekort alleen maar zal oplopen” zal wel kunnen werken in de richting van het behoud van kiezers aan de rechterkant. Maar het is niet goed in te denken hoe dat ervoor zal zorgen dat de linkse kiezers die bereid zijn Cohen te steunen daardoor worden afgeschrikt.

Zo bezien zou je zeggen dat met de entree van Cohen ten aanzien van wie de grootste wordt in 2010 de andere partijen schaakmat zijn gezet (en dan beseffen we tegelijk weer hoe onzin de zogenaamde wijsheid is dat je geen leider moet vervangen vlak voor verkiezingen en dat hadden we al kunnen weten door de lessen van Nijpels in 1982 en Bos in 2003).

Toch zijn er nog een aantal potentiële gevaren ten aanzien van de mogelijke overwinning voor Cohen.

–        De huidige steun voor Cohen is niet primair de steun voor de PvdA, maar vooral voor hem persoonlijk. Als Cohen echter tijdens de campagne een te zware “PvdA-lading” krijgt en/of een aantal personen die voor de kiezers symbool staan voor die PvdA waar ze op waren afgeknapt een prominente rol gaan spelen (zoals Hamer en Dijksma of als Guusje ter Horst voor de verkiezingen Burgemeester van Amsterdam wordt) dan zou dat de bereidheid om Cohen te stemmen, dus PvdA, wel weer eens kunnen doen afnemen. 

–        Zeker nadat de 20 ambtelijke commissies met hun adviezen komen zal van alle partijen gevraagd worden wat hun reacties erop zijn. Samen met de inhoud van het verkiezingsprogramma kan dat de persoonlijke voorkeur voor Cohen doen verminderen. Daarbij gaat het er minder om wat CDA- of VVD-kiezers daar dan van vinden, maar wel de kiezers van D66, Groen Links en SP. Want dat zijn de kiezers die uiteindelijk als het erop aankomt Cohen kunnen helpen de grootste te worden.

–        Bij de Tweede Kamerverkiezingen willen de kiezers met hun stem vooral aangeven wat ze na die verkiezingen willen dat er gebeurt. In ons Nederlandse systeem is de direct invloed klein. Ten slotte kan elke regeringscoalitie die minstens 76 zetels heeft na de verkiezingen een regering vormen en de premier aanwijzen. Men kan wel willen dat Cohen premier wordt, maar er zit ook een bepaald gevoel bij wat voor regering het dan moet worden. In 2006 heeft Bos veel last gehad van het feit dat de linkse kiezers beseften dat de kans groot was dat de PvdA na de verkiezingen met het CDA zou gaan regeren. (Mede daardoor werden SP en Groen Links samen net zo groot als de PvdA).

Als de linkse kiezers op 9 juni denken dat Cohen na de verkiezingen toch wel met het CDA zal regeren dan vermindert dat ook zijn electorale aantrekkingskracht.

Op dit moment lijkt het erop dat door het aantreden van Cohen de verkiezingsstrijd al beslist is. Maar dat is omdat Cohen tot nu toe het imago heeft die hij heeft ontleend uit zijn burgermeesterschap van Amsterdam. De komende 2.5 maand wordt dat vervangen door zijn imago als leider van de PvdA. Dat zal met name in de laatste 4 a 5 weken voor de verkiezingen gebeuren en dat zou zijn positie kunnen verzwakken. Bepalend echter blijft of op 9 juni de linkse kiezers dan ook nog duidelijk enthousiaster zijn voor Cohen als premier dan voor Wilders of Balkenende (of zijn eventuele vervanger). Als dat in sterke mate het geval blijft dan wordt de PvdA de grootste partij.

P.S. Alles wijst er wel op dat we in die laatste 4 a 5 weken voor de verkiezingen een campagne krijgen van een hardheid en intensiteit die we voorheen in Nederland niet hebben gehad.

12 antwoorden
 1. johand
  johand zegt:

  Ik denk niet dat de PVDA blijvend hoog zal scoren. Veel mensen laten zich direct of indirect toch beïnvloeden door de media. De PVDA heeft handig gebruik gemaakt van de staatsmedia (NOS) en de partijzender (Vara) en de partijkrant (Volkskrant etc) om Cohen naar buiten te brengen als de redder des vaderlands. Binnen 2 weken zal dit Cohen effect een stuk minder zijn en over 1 maand nog minder.

  Als binnen een paar weken D66, Groenlinks en de SP heel duidelijk naar buiten brengen dat een stem op de PVDA een stem is op een partij waarvan de kiezer niet weet wat ze er aan hebben dan geeft dat al een wending. Zelf kan ik mij ook niet voorstellen dat als je trouw Groenlinks of SP stem je plots richting PVDA ga. Bij D66 stemmers zie ik een groter verloop mogelijk. Vandaar ben ik ontzettend benieuwd hoe Alexander gaat reageren. Die heeft het nu moeilijk, tegen wie moet hij nu het meest aanschoppen, tegen de PVV of tegen de PVDA ?

  Richting de verkiezingen zal Wilders denk ik gehakt van Cohen gaan maken. Cohen is niet handig in een hard debat. Het probleem van Cohen is dat hij geen goed trackrecord achterlaat in Amsterdam. De stad is failliet, de criminaliteit heel hoog, aan illegalen heeft Cohen nooit de handen willen branden en de stad staat niet bekend als een democratisch bolwerk. Kortom ik denk nog steeds CDA of PVV nummer 1 en PVDA op de derde positie.

  Als Groenlinks, D66 en de SP hun best doen, dan kan de PVDA zelfs nummer 4 gaan worden. Ik wens ze dan ook veel succes.

 2. Berend Schotanus
  Berend Schotanus zegt:

  Goede analyse!

  Het onderstreept ook een tweetal ambivalenties in de huidige Nederlandse politiek.

  – De eerste is de ambivalentie tussen parlementsverkiezingen en premierverkiezingen. De TK-verkiezingen zijn verkapte premierverkiezingen geworden. Cohen trekt stemmen van strategische kiezers die zich eigenlijk liever door een andere partij dan de PvdA zouden laten vertegenwoordigen. Die kiezers kunnen bij een onverwachte wending zo weer weg zijn en dat maakt het systeem erg instabiel.

  – De tweede ambivalentie is de financieel-economische as (belastingheffers tegen zakkenvullers) versus de sociaal-culturele as (provincialisme versus internationalisme). Veel mensen proberen nog steeds de politiek te duiden in een financieel-economische links-rechts verdeling. Het lijkt er op dat Cohen “links” op deze as geplaatst wordt en het moet opnemen tegen een tegenstander op “rechts”.
  Maar de grote controverses spelen veel meer op de sociaal-culturele as waar Wilders duidelijk het provincialsme vertegenwoordigt en D66/GL het internationalisme.

 3. mieke2
  mieke2 zegt:

  Nu al schaakmat? Tot de betere gewoonten van onze voorouders behoorde m.i. het veelvuldig gebruik van de term Deo Volente. Je hoeft niet gelovig te wezen, liever niet zelfs, om in te zien dat er tussen nu en 9 juni nog héél veel kan gebeuren waar niemand aan gedacht had…. De verkiezingen kunnen dan ook nog voor geen enkele partij of persoon een “gelopen race” zijn.

  Wat ik wel mis in veel mediastukken en opinies, is hoe het nou staatsrechtelijk zit met de PVV. Die geen senatoren heeft, en volgens sommige deskundigen daarom in feite helemaal niet tot een kabinet zou kunnen toetreden. Laat staan dat de grote angst van velen, Wilders als MP, bewaarheid zou kunnen worden in de loop van 2010.

  Overigens, NOVA kijken vanavond.

 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ik voorspel dat de Partij voor de Dieren z’n huidige twee zetels gedag kan zeggen na 9 juni. Misschien, heel misschien, zullen kiezers die geen nieuwsberichten lezen of TV kijken maar wel van dieren houden er onbewust nog één zeteltje uit weten te persen.

  Volgens het CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel kan met bijvoeren dierenleed worden voorkomen na de zware winter. Ormel kreeg steun van de VVD, de PVV, Rita Verdonk en de ChristenUnie.
  Volkskrant, een van de zeer velen met dit nieuws

  Daar mist toch een partijnaam, nietwaar?

  Had een uitgelezen kans ook voor de PvdA geweest om eens een menselijk gezicht te tonen, maar nee.

 5. jetty
  jetty zegt:

  @ Mieke

  De dieren in de Oostvaardersplassen gaan mij ook aan het hart.

  Dit is hoe de PvdD erover denkt:

  Amsterdam, 22 maart 2010
  Betreft: Situatie Oostvaardersplassen
  Geacht partijlid,
  De winter van 2009/2010 was er één met een relatief lange periode van kou en veel sneeuwval.
  Wat het winterse weer voor de dieren betekent, heeft in ons land veel mensen verontrust.
  Mensen maken zich met name zorgen over het lot van de dieren in de Oostvaardersplassen.
  Het welzijn van de dieren in dit natuurgebied is ook in de politiek onderwerp van gesprek.
  Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer een spoeddebat over gehouden. De Partij voor de
  Dieren is zeer betrokken bij de zorgen over de situatie in de Oostvaardersplassen en wil u aan
  de hand van deze extra nieuwsbrief op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken.
  Situatie in de Oostvaardersplassen
  Tot het uitzetten van grote grazers in de Oostvaardersplassen is door de overheid is besloten
  lang voordat de Partij voor de Dieren is opgericht. In de Tweede Kamer hebben wij er vervolgens
  steeds voor gepleit om de dieren in dit gebied zo lang mogelijk en zo diervriendelijk
  mogelijk te laten leven en de dieren een lange lijdensweg naar een natuurlijke dood zoveel
  mogelijk te besparen.
  Staatsbosbeheer heeft als beheerder van de Oostvaarderplassen in de afgelopen jaren deze opdracht
  goed uitgevoerd. De dieren in de Oostvaardersplassen leven gemiddeld veel langer dan
  de in het wild levende dieren in de gebieden van ons land waar de jacht is toegestaan. Bovendien
  worden in de Oostvaardersplassen alleen de zieke en zwakke dieren ieder jaar gedood en
  vindt er geen jacht op gezonde en jonge dieren plaats. In de afgelopen winter is helaas het beheer
  door Staatsbeheer vanwege de sneeuw en koude ernstig tekortgeschoten en hebben zieke
  en verzwakte dieren onnodig lang moeten lijden. Wij hebben Staatsbosbeheer daarop aangesproken
  en geëist dat Staatsbosbeheer meer personeel zou inzetten om dit te voorkomen. Ook
  in de Kamer hebben wij ernstige kritiek op deze gang van zaken geuit. Door deze misstand is
  begrijpelijkerwijs de roep om bijvoeren geuit. In deze situatie zagen wij daar echter geen heil
  in. Veel dieren waren al ernstig verzwakt en ziek, bovendien zou bijvoeren tot veel onrust in de
  kudde leiden en zouden juist de zieke en zwakke dieren daar het minste profijt van hebben.
  Natuur haar gang laten gaan, lijden voorkomen
  Op basis van gesprekken met experts en onze eigen kennis over en ervaringen met het gebied
  en de dieren zijn wij na zorgvuldige afweging tot een standpunt gekomen dat naar onze
  mening het best weergeeft waar de belangen van de dieren in het gebied mee gediend zijn, op
  Postbus 16698 1001 RD Amsterda m (020) 520 38 70 info@par tijvoordedieren.Partij voor de dieren nl http://www.par tijvoordedieren.nl
  korte en lange termijn. Dit houdt in dat de Partij voor de Dieren wil dat onnodig lijden wordt
  voorkomen, maar dat het natuurlijke proces, namelijk dat de dieren zich instellen op voedselschaarste,
  zoals overal om ons heen in de natuur gebeurt, een kans krijgt. Dat betekent dat
  dieren die blijken geen kans te hebben om de voedselschaarste het hoofd te bieden onmiddellijk
  worden geëuthanaseerd. Van belang hierbij is dat er genoeg toezicht is in het gebied
  om tijdig in te kunnen grijpen. Om dit te kunnen blijven garanderen heeft Esther Ouwehand in
  het debat een motie ingediend. Ook heeft zij een motie ingediend om ervoor te zorgen dat het
  inspecteren en euthanaseren altijd voorrang krijgt op andere activiteiten in het gebied.
  Bijvoeren en preventieve jacht niet diervriendelijk
  Een veelgehoorde roep in deze discussie is om de dieren bij te voeren, of eerder in het jaar
  het aantal dieren in het gebied alvast af te laten nemen door middel van afschot. Vooral CDA
  en VVD pleiten hiervoor. De Partij voor de Dieren is met vele experts van mening dat zowel
  bijvoeren als preventief afschieten geen oplossing vormen en voor de dieren nadelig uit zullen
  pakken.
  Voorstanders van bijvoeren gaan eraan voorbij dat het aanbieden van extra voer leidt tot gevechten
  en verstoring in de kudde en dus de verspilling van kostbare energie, terwijl het voer
  niet bij de dieren terechtkomt die het voedsel het hardst nodig hebben. Ook maakt het aanbieden
  van extra voer het probleem alleen maar groter omdat de dieren dan dikker de winter
  uitkomen en meer nakomelingen gaan leveren.
  Met name het CDA is voorstander van preventieve regulatie van het aantal dieren in het gebied,
  wat er op neer komt dat buiten de winterperiode dieren worden afgeschoten, zodat er in
  de winter minder over zijn. Naast het feit dat de jacht naar onze mening niet aangemoedigd
  moet worden, zal dit er ook toe leiden dat gezonde dieren, waaronder kuddeleiders en moeders
  met jongen, afgeschoten worden. Bij het euthanaseren zoals de Partij voor de Dieren dat voorstaat,
  gaat het om ten dode opgeschreven dieren en dus om een selectie waar jachtoogmerken
  (de ´lol´ van het opjagen, groot gewei als trofee, vlees om op te eten) geen rol spelen.
  Op de Veluwe is te zien waar jachtbeleid toe leidt; elk jaar worden er meer dieren afgeschoten.
  Het aantal gedode edelherten (50%) en zwijnen (90%) is enorm en hele populatiestructuren en
  familieverbanden worden letterlijk aan flarden geschoten.
  Dierenwelzijn voorop
  Alles overziend zijn wij van mening dat het huidige beheerplan van de Oostvaardersplassen,
  waarbij de dieren niet onnodig verstoord worden maar wel tijdig uit hun lijden worden verlost,
  de meest diervriendelijke oplossing is. Wij zien wel als een ernstig probleem dat Staatsbosbeheer
  er niet voldoende in slaagt de doelstelling te bereiken om 90% van de verzwakte dieren
  te euthanaseren terwijl ze nog kracht genoeg hebben om overeind te staan en te lopen. Op dit
  moment is dat percentage 80% en dat is te weinig, het veroorzaakt onnodig dierenleed en zorgt
  er ook voor dat er beelden komen van creperende dieren, terwijl die situatie voorkomen had
  moeten en kunnen worden. Er moet dus aanzienlijk meer menskracht komen om inspecties
  uit te voeren en tijdig de lijdende dieren te euthanaseren. Daarbij is het noodzakelijk dat het
  gebied zo snel mogelijk wordt verbonden met de Veluwe, zodat de dieren ruimte krijgen om te
  migreren. Het zou nooit onze keuze zijn geweest het ‘experiment’ in de Oostvaardersplassen in
  deze vorm te beginnen, maar we staan voor een voldongen feit op basis van keuzes die politieke
  partijen in het verleden gemaakt hebben en moeten ons concentreren op de beste oplossing
  in de gegeven situatie. Wij hebben een brandbrief geschreven naar de directie van Staatsbosbeheer
  waarin we geëist hebben dat alles in het werk gesteld zal worden om de beoogde
  doelstelling van 90% euthanaseren voorafgaand aan ernstig lijden, per direct gehaald wordt.
  U kunt ervan verzekerd zijn dat we de partij zijn die de meeste aandacht heeft voor het welzijn van
  de dieren in het gebied, dat we de vinger aan de pols houden en regelmatig op werkbezoek gaan en
  er alles aan doen om Staatsbosbeheer te overtuigen die maatregelen te treffen die ervoor kunnen
  zorgen dat de dieren in de Oostvaardersplassen niet onnodig lijden. Graag nodigen wij u uit om meer
  over ons werk voor de Oostvaardersplassen te lezen:
  De debatbijdrage van Esther Ouwehand.
  De ingediende moties bij het debat:
  Motie Ouwehand over het sluiten van gebieden waar afschot moeilijk is en het uitbreiden van bevoegd
  personeel in de Oostvaardersplassen.
  Motie Ouwehand over het opvolgen van het advies van ICMO ten aanzien van beschutting in de
  Oostvaardersplassen.
  De weblog van Marianne Thieme over de Oostvaardersplassen.
  Eerder nieuwsbericht over Oostvaardersplassen.
  Met vriendelijke groet,
  Marianne Thieme
  Voorzitter Partij voor de Dieren

 6. jetty
  jetty zegt:

  Hieruit blijkt wel dat bijvoeren een slechte optie is.
  Maar waar de PvdD mee aankomt is ook niet echt diervriendelijk.

  Zou geboorteregulering geen optie zijn? De prikpil of zo?

 7. mieke2
  mieke2 zegt:

  jetty uit je c&p van 17:46 uur

  U kunt ervan verzekerd zijn dat we de partij zijn die de meeste aandacht heeft voor het welzijn van de dieren in het gebied, dat we de vinger aan de pols houden en regelmatig op werkbezoek gaan en
  er alles aan doen om Staatsbosbeheer te overtuigen die maatregelen te treffen die ervoor kunnen zorgen dat de dieren in de Oostvaardersplassen niet onnodig lijden.

  Ik kreeg van een vriend en senior PvdD-lid, onlangs nog verkiesbaar, iets anders toegemaild op 16 maart. Hij vroeg er mijn mening naar. Dat PvdD stuk begon als volgt (en ratelt dan nog een hele tijd in bureaucratische, ambtelijke taal door vooral ter verdediging van Staatsbosbeheer) :

  Geachte heer, mevrouw,
  De Partij voor de Dieren begrijpt uw zorgen over de situatie in de
  Oostvaardersplassen en de beelden hiervan in Eenvandaag. Als er één partij is die niet wil dat dieren onnodig lijden, dan is het de Partij voor de Dieren. Wij volgen de situatie in de Oostvaardersplassen nauwlettend en vrijdag 12 maart hebben onze Kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand samen met onze fractiebioloog een werkbezoek gebracht aan dit gebied.

  De Partij voor de Dieren is in principe geen voorstander van het uitzetten van dieren, zeker waar dat in omheinde gebieden plaatsvindt. Het zou niet onze keuze zijn geweest om grote grazers, runderen, paarden en edelherten uit te zetten in het gebied, maar het experiment is een gepasseerd station en dateert van voor de oprichting van de Partij voor de Dieren. Achteruitkijken is dus zinloos, het gaat erom in de huidige situatie de beste oplossing voor de dieren te vinden.

  De beste oplossing, kan ik je als moeder vertellen, is om iets dat honger lijdt zo gauw mogelijk te eten te geven. Achteruitkijken zinloos? Wrede praktijken hoef je je geen moer van aan te trekken omdat het besluit viel voordat je clubje was opgericht?

  Dus dit was mijn antwoord, eveneens op 16 maart:

  1. De PvdD moet zo te lezen erg oppassen dat ze niet vervalt in de gebruikelijke bureaucratische wol/lul-verhalen die we van het CDA al zo lang kennen. De PvdD bracht sinds z’n ontstaan, met z’n roots vanuit o.a. Bont voor Dieren, nou juist die verfrissing en die vlotte aanpak en ludiek verpakte kritiek die broodnodig waren om de zaak van de dieren te bepleiten voor een groot publiek.

  2. Inhoudelijk kun je inderdaad wetenschappelijk verantwoord discussiëren over de draaglast van de Oostvaardersplassen qua aantallen dieren en zo meer. Het is de vraag of de gemiddelde PvdD stemmer erop zit te wachten dat de partij nog geen 8 jaar na z’n oprichting al volmondig Staatsbosbeheer napraat.

  3. Maar het allerbelangrijkste blijft : je laat dieren geen honger en andere ellende lijden zodra je weet dat er van dat soort situaties sprake is. Dan grijp je in en help je ze. Da’s een christelijk standpunt, een humanistisch standpunt, een standpunt dat je ongetwijfeld ook in de Koran en misschien zelfs in de Thora zult vinden als gedragsrichtlijn voor de omgang met dieren, en je vindt het in het Boeddhisme, de Veda’s van de Hindoes, bij de Jaïns die nog veel verder gaan dan de hele PvdD, in het new-age denken en waar eigenlijk niet qua grote filosofische bewegingen?

  ’nuff said, lijkt me.

  En ‘t mag een oproep aan Marianne c.s. zijn om zich serieus af te vragen of ook zij onderhand al over hun PHT (politieke houdbaarheidsdatum) heen zijn. Of dat ze zich nog eens willen bezinnen of positie kiezen achter Staatsbosbeheer wel zo diervriendelijk is.

  Kan ‘t mij bommen als de populatie in de Oostvaardersplassen te groot zou worden. Daar zijn andere, fatsoenlijke middelen voor om zulke dieren dan elders in Europa (of daarbuiten) een goeie biotoop te geven. Daar hoef je ze niet voor te laten verhongeren en alle hulp onthouden opdat de rassen zich wel zullen aanpassen qua reproductie aan jouw lamlendigheid om dieren te hulp te komen.

  mieke

 8. jetty
  jetty zegt:

  @ mieke

  Je verwoordt hierboven prachtig waar het om gaat. Je hebt groot gelijk!

  Alleen ben ik bang dat degenen die voor de motie om bij te voeren stemden zich al verheugen op het jachtseizoen en er niet over piekeren om de dieren elders in Europa of daarbuiten een goeie biotoop te geven.

 9. Velde
  Velde zegt:

  Schaakmat

  Daar gaan de kansen op heiligverklaring van de huidige Paus.
  Zie hier het bericht over de geheime documenten

  Kardinaal Simonis die in een tiental gevallen “Ich hab es WEL gewust” van het niet geringe misdrijf van kindermisbruik, meldde die niet naar de politie. Zag de wet over het hoofd. Toeval dat deze misdrijven van Simonis verjaart zijn?
  En hij blijft grof met zijn twee excuses, nl. dat er een kardinaal verschil zou zijn tussen “melding” van een geval van misbruik en ingediende “klacht” over misbruik. Tja, als je een klacht indient dan is dat toch op te vatten als een melding?

  En kennelijk ziet hij het kerkelijk recht over het hoofd door een onderscheid te maken tussen “priesters” en “religieuzen”.
  Het kerkelijk recht geeft de bisschoppen niet voor niets de macht te beslissen over allerlei religieuze priesters van allerlei n.b. pauselijke “congregaties”. De RK dan. Maar plots is niet alleen de bisschop machteloos maar zelfs de kardinaal himself. In zijn eigen ogen dan.

  Zo is er volgens hem ook een kardinaal verschil tussen in een doofpot stoppen en bedekken met de mantel der liefde.
  Ja, zo kan die wel: bij zowel de mantel der liefde als de doofpot is er al dan niet met liefde van de kerk aanbieden van hulp maar in beide gevallen is er het min of meer zeker laten voortbestaan van het misdadige “geven van liefde”…

 10. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Velde
  Nou, die kansen op zijn heiligverklaring waren al zo’n 1.000 jaar geleden verkeken hoor! En daar weet het Vaticaan alles van. Ooit gehoord van bijvoorbeeld de opmerkelijke voorspellingen van Malachias/Malachy in de twaalfde eeuw?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes

  “He will reign during the ultimate persecution of the Holy Roman Church”

  Vroeger dachten gelovigen natuurlijk dat dat érg zou zijn: vervolging van katholieke christenen. Als je vandaag de dag het nieuws volgt, weet je wel beter. Het is het instituut RK Kerk zelf dat vervolgd zal worden, en de aanleiding wordt bepaald niet gevormd door kleinigheden of onverzoenbare theologische standpunten.

  “Laat de kinderen tot mij komen”, sprak de Nazarener. Als die eens wist, arme man…

  Ratzinger staat welbeschouwd al heel lang schaakmat.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie