Antwoord aan Clairy Polak

Gisteravond interviewde Clairy Polak Prof. Jaap Goudsmit over de bezwaren tegen het vaccineren. Zij gaf aan, als iemand die polio in Nederland nog meegemaakt had, het verbijsterend te vinden dat er weerstand was tegen vaccineren. Haar normale kritische aanpak als interviewer was vervolgens geheel verdwenen bij dit gesprek. Ze transformeerde tot een soort Wouke van Scherrenburg die vragen stelde aan een ING directeur in een ING-commercial.

Ik ben 8 jaar ouder dan Clairy Polak, maar wellicht kan ik haar wel uitleggen waardoor niet iedereen in Nederland zichzelf of zijn (jonge) kinderen laat inenten tegen Mexicaanse Griep.

In 1974 kreeg mijn vrouw vreemde uitvallen. Gedurende 10 a 30 seconden zat ze volkomen stil en was even helemaal weg. Ze kreeg ECG’s bij een neuroloog en moest vervolgens zware medicijnen gebruiken. Daardoor werden de uitvallen minder, maar verdwenen niet helemaal. Twee jaar lang gebruikte ze die medicijnen. Toen was ze bij een kennis in het buitenland en ontmoette toen een Professor in de neurologie. Die hoorde het verhaal aan, zei dat ze belachelijk zware medicijnen gebruikte voor de klacht en vroeg of ze de pil gebruikte. Toen ze bevestigend had geantwoord raadde hij haar aan een tijdje met de pil te stoppen en met die zware medicijnen. De klachten verdwenen als sneeuw onder de zon. Desondanks ontkenden de neuroloog en de fabrikant van de pil later dat haar klachten iets met de pil te maken zouden hebben gehad. (Enkele jaren later kreeg ze borstkanker en overleed daaraan. In welke mate die zware pillen die ze 2 jaar heeft genomen daar een rol bij heeft gespeeld is niet meer vast te stellen. Maar goed voor haar gezondheid zijn ze niet geweest)

Tien jaar later sprak ik met iemand die nogal last had van migraine. In het gesprek gaf ze aan dat sinds haar 16e te hebben. Ik vroeg of dat ongeveer het moment was dat ze begon met de pil. Ik vertelde toen de ervaring met mijn vrouw en gaf aan dat de migraine wellicht samenhing met het pilgebruik. Baadt het niet dan schaadt het niet. Ze stopte een tijd met het gebruik van de pil en kreeg geen migraine meer. Sindsdien weet ik zelf van minstens 5 vrouwen met een vergelijkbare ervaring, waarbij het stoppen met de pil ook zorgde voor het verdwijnen of het aanzienlijk verminderen van migraine.

In 2002 kreeg mijn zoon Marc een dwarslaesie door een serie van genante fouten in een Amsterdams ziekenhuis, afdeling neurchirurgie.  Als je de details wilt weten, lees zijn boek “Kracht”.  En je kunt hier lezen wat er vervolgens ook weer mis ging toen hij een aantal jaren later in het ziekenhuis moest opgenomen worden voor een blaassteenoperatie. Fouten die, ondanks een uitgebreide bespreking vooraf, vooral samenhingen met interne communicatiefouten en gebrek aan goede organisatie door de medici en verplegers.

Tegelijkertijd heb ik ook hele goede ervaringen met de gezondheidszorg. Gelukkig was ik er zelf niet zo van afhankelijk, maar bij familieleden heb ik vele uitstekende artsen, verpleegkundigen, en andere behandelaar bezig gezien.

Uit dit alles heb ik wel een aantal belangrijke lessen getrokken.

 1. Het gaat om MIJN lichaam en MIJN gezondheid. Ik ben daar als eerste verantwoordelijk voor.  Alle artsen en andere deskundigen zijn mijn adviseurs, waarbij de eindbeslissing altijd aan mijzelf ligt.  De enige die de gevolgen van die beslissing namelijk draagt ben ik en niet die artsen en andere deskundigen.
 2. Ik hecht waarde aan datgene wat de deskundigen, die ik raadpleeg vinden. In het overgrote deel van de gevallen zal ik hun advies volgen. Maar ik doe dat niet als een automatisme. Zo heb ik een uitstekende huisarts die mij vertelt wat hij denkt dat mijn klacht is, inclusief zijn twijfels, en vervolgens mij een aantal mogelijke aanpakken voorlegt met de plussen en minnen en mij de keuze laat maken. Ongetwijfeld kies ik dan vrijwel steeds datgene wat hij de beste keuze vindt, maar het is uiteindelijk (ook) mijn eigen keuze.
 3. Datgene wat medici op een bepaald moment als optimale aanpak vinden, kan in de tijd gezien veranderen door nieuw onderzoek, bepaalde ervaringen. Ik zou een waslijst kunnen opnoemen, maar een eenvoudig voorbeeld is: 30 jaar geleden moesten baby’s op hun buik slapen, nu op hun rug.  En dan is het ook nog vaak dat er geen uniforme mening is onder artsen laat staan tussen artsen in verschillende landen of continenten. Uit eigen ervaring weet ik dat ontwikkelingen op het gebied van borstkanker uit 1980 in de VS in Nederland werd afgewezen, terwijl dat 10 jaar later in Nederland gemeengoed was.

En het is dus zeker niet zo dat wat in Nederland de geldende aanpak is per definitie beter is dan in een ander land. (Kijk nog eens naar de uitzending van Zembla van afgelopen zondag over de relatief hoge babysterfte in Nederland).

Medicijnen, en ook vaccinaties, kunnen bijwerkingen hebben. Meestal al bekend bij de introductie, soms pas later bekend. Een uiterst sterk medicijn tegen zware acne, Roaccutane, wordt sinds begin van de jaren tachtig voorgeschreven. Een medicijn met forse bekende bijwerkingen (zoals ernstige geboorteafwijkingen bij baby’s) en dus moeten zwangere vrouwen en vrouwen die binnenkort zwanger willen worden er ver vanaf blijven. Omdat ik dit medicijn in 1985 heb voorgeschreven gekregen en gebruikt, heb ik de ontwikkelingen rondom dat medicijn met enige aandacht gevolgd. In 1998 werd –op basis van gebruikservaringen- aan de bijsluiter toegevoegd “depressies tot en met zelfmoordneigingen”.  Google maar eens naar dat onderwerp dan zie je hoe bij voorbeeld in Engeland ouders van kinderen die Roaccutane hebben gebruikt over dit onderwerp bezig zijn om gebruikers en fabrikant duidelijk te maken dat dit een mogelijke (ernstige) bijwerking is.

Onlangs heb ik een onderzoek gedaan naar slechte ervaringen van patiënten met behandelende artsen en specialisten. Ongeveer 20% van mensen die zijn behandeld voor iets meer dan een griep door medici (circa 1.5 miljoen per jaar) hebben min of meer serieuze klachten.  Over de behandeling, over de  diagnose of ook meerdere keren gemeld door drank- of drugsgebruik van de arts. En nog meer over het feit dat men nergens met de klachten toe kan of niet serieus werd genomen.

Uit een Europees onderzoek is gebleken dat in Nederland jaarlijks bijna 2000 mensen overlijden aan medische fouten en een veelvoud, zoals mijn zoon, forse schade hebben opgelopen. Ook daarbij valt het op hoe moeilijk mensen gehoor kunnen krijgen voor hun klachten en hoe weinig er binnen de medische wereld mee wordt gedaan. 1Vandaag had daar donderdag een item over.

Bij het nemen van medicijnen of vaccinaties is het derhalve zeer legitiem te overwegen wat de voordelen en mogelijke nadelen kunnen zijn van het medicijn of de vaccinatie. Daarbij zal de mening van specialisten zeker een heel belangrijke rol spelen. Maar dat betekent niet dat je vervolgens je eigen afwegingsproces daar volledig ondergeschikt aan maakt. En klakkeloos overneemt wat er gezegd wordt.

Wat jij en Prof. Goudsmit gisteravond in de uitzending misschien even vergeten waren, is dat voor het normale vaccinatieprogramma van zuigelingen vrijwel iedereen in Nederland hun kind bij het consultatiebureau laten vaccineren (zoals mijn vrouw en ik het ook hebben laten doen met onze dochter die inmiddels ruim 6 maanden is). Men beseft blijkbaar heel goed dat men dan ingeent wordt tegen een mogelijke ziekte, die hele ernstige gevolgen kan hebben en de kans daarop is dan niet miniem klein. Dus die argumentatie bij jullie gesprek gisteravond, dat jongeren niets weten van die ernstige ziektes en daarom bezwaar hebben tegen vaccineren, is aantoonbare onzin, want anders zou de mate van vaccinatie van zuigelingen tegen o.a. polio niet zo hoog zijn.

De sleutelvraag bij het mogelijk niet laten vaccineren bij de Mexicaanse Griep zit in de afweging van mensen (voor zichzelf of als ouders van jonge kinderen) hoe ernstig de risico’s van deze ziekte is. En of de aanpak die in Nederland wordt voorgesteld inderdaad de beste aanpak is. Er zijn bij voorbeeld heel veel landen (de meeste Westerse landen) waar niet gesteld wordt dat kinderen tussen 0 en 4 jaar ingeent moeten worden. Zijn die deskundigen daar gek of veel slechter dan de deskundigen in Nederland? En er is vrijwel geen land ter wereld waar de vaccinatie twee keer dient te geschieden, behalve in Nederland. Weten wij het dan beter?  Het is echt heel gemakkelijk om te zeggen dat twee keer vaccineren beter is dan een keer vaccineren. Maar met die theorie is vier keer vaccineren nog beter. Doen we toch ook niet!

Als je goed om je heen hebt gekeken, en de ontwikkelingen van de Mexicaanse Griep elders volgde, waar het eerder dan in Nederland zich aan het verspreiden was, dan kon vastgesteld worden dat enerzijds het tempo van verspreiding veel minder groot was dan aanvankelijk werd gevreesd. En anderzijds was ook duidelijk dat de gevolgen voor mensen die de Mexicaanse Griep kregen leken op de gevolgen van een normale griep. Gelukkig maar.

Terecht dat in april/mei de alarmklokken werden geluid. En ook terecht dat de overheid zich voorbereidde op de mogelijk ernstige gevolgen en zich ruim voorzag van vaccinaties. Maar er is ook sprake van voortschrijdend inzicht. En die kon al ergens in juli-augustus zijn dat het mee leek te vallen.

Misschien irriteert het nogal wat burgers om enerzijds hierover amper met de deskundigen een serieuze discussie te kunnen voeren, en zetten zij vraagtekens bij stelligheden die worden beweerd (zoals 2 keer vaccineren in Nederland), terwijl er ook heel veel deskundigen in de wereld zijn die daar andere meningen over hebben. En willen zij zelf hun afweging maken, waarbij zij ervoor passen om voor halve idioot uitgemaakt te worden als zij bij die afweging in het geval van Mexicaanse Griep stellen dat zij de risico’s van die griep niet groot genoeg vinden om tot vaccinatie over te gaan.

En stel niet dat het toch altijd beter is te vaccineren dan niet te vaccineren. Want volgens mij werden vorig jaar de kinderen tussen 0 en 4 niet ingeent tegen de normale griep, terwijl die ook een deel van die kinderen ziek maakt en ook onder –gelukkig een heel klein deel- tot ernstige gevolgen heeft geleid.

Ik zelf vind het wel onbegrijpelijk als mensen hun kinderen niet tegen polio laten inenten. Ik kan het echter wel begrijpen als mensen hun kinderen of zichzelf niet laten inenten tegen Mexicaanse Griep. Laten we hopen dat in de toekomst geen nieuwe varianten van de griep opduiken die wel gevolgen zal hebben lijkend op die van de Spaanse Griep uit 1918. Maar ik durf met je te wedden dat als dat dan zou gebeuren het percentage van de mensen die zichzelf of hun kinderen laten vaccineren de 100% dicht zal naderen.

44 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  Maurice,

  Vreemd. Clairy heeft ook Harm Brouwer uitermate onkritisch geïnterviewed. Heeft kennelijk mexicaanse griep in haar hersenen. Hopelijk niet de mutant daarvan en herstelt zij zich.

  Overigens, de laatste weken is er veel ophef over de thuisbevalling. Artsen adviseren dat alle bevallingen in ziekenhuizen/klinieken zouden moeten plaatsvinden, dit omdat het sterftecijfer zo hoog ligt in Ned. Nu wil het geval dat de sterfte twee keer zo vaak plaatsvindt bij allochtonen. Dit op zichzelf is al een teken dat de argumentatie van de artsen niet klopt (allochtonen bevallen niet noemenswaardig vaker thuis).

  In de NY times ook een artikel over twee wijken – waar de medische omstandigheden gelijk zijn gebleven, maar waar het sterftecijfer, dat ook eerst gelijk was, de afgelopen 5 jaar drastisch was gezakt bij een wijk en bij de andere niet. Steeds weer blijkt dat het sterftecijfer niets met al dan niet ziekenhuis te maken heeft, maar met andere factoren. Helaas zie ik in Ned. weinig kritische artikelen hieromtrent.

  Beantwoorden
 2. wolk
  wolk zegt:

  Clairy Polak is denk ik een goede en verstandige journalist en heeft bepaald geen Mexicaanse griep in haar hersenen.
  Het probleem van de verkeerde vragen wordt veroorzaakt door de belangenverstrengelingen bij MSM. Willem Middelkoop kon bv live bij P&W aantonen dat Nout Wellink voorwaarden stelt voor een gesprek en dat de journalisten dus niet ons belang maar het belang van de elite vertegenwoordigen.

  Dat is dan ook de reden dat de informatie van de onafhankelijke weblogs vaak veel beter is dan die van de MSM, ondanks hun gigantische achterstand in geld en faciliteiten.

  Beantwoorden
 3. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Appels en Peren.

  Naar verluidt wordt griep over het algemeen pas gevaarlijk in combinatie met een andere ernstige aandoening.
  Polio is al een ernstige aandoening op zich.
  Of zie ik het verkeerd, Clairy?

  Beantwoorden
 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  Over jeugdartsen een vrij uitvoerig bericht dat gisteren wel in veel papieren kranten stond van HDC Media, maar niet online. Titel: ‘Jeugdarts ziet kind alleen op papier“.
  De enige online versies die ik vinden kan, stammen van de SP die het onderzoek heeft uitgevoerd naar de Jeugdgezondheidszorg van 4-19 jaar.

  De conclusies zijn schokkend als je even bijeenveegt wat er allemaal verandert en mis kan gaan in het leven van pubers/adolescenten. En dat jeugdartsen door een paar deskundige contactmomenten in de loop van die levensjaren, veel onheil en (levenslang) verdriet zouden kunnen helpen voorkomen.

  Het persbericht is door het ANP niet verspreid.

  AllePersberichten.nl
  Onderzoek: Jeugdarts ziet risicokinderen te weinig

  SP website
  Onderzoek: Jeugdarts ziet risicokinderen te weinig

  Tientallen jaren geleden al hadden we de economie en econometrie opleidingen principieel moeten veranderen qua inhoud en leerstof. Opdat wat zich later econoom en adviseur mag noemen, werkelijk geleerd heeft dat voorkomen beter is dan genezen en per definitie enorm kostenbesparend.

  Beantwoorden
 5. demo
  demo zegt:

  “Laten we hopen dat in de toekomst geen nieuwe varianten van de griep opduiken die wel gevolgen zal hebben lijkend op die van de Spaanse Griep uit 1918. Maar ik durf met je te wedden dat als dat dan zou gebeuren het percentage van de mensen die zichzelf of hun kinderen laten vaccineren de 100% dicht zal naderen.”

  De vergelijking met de (eventuele gevolgen als ten tijde van de) Spaanse Griep gaat volkomen mank. Destijds waren de bijverschijnselen fataal (longontsteking) en was de voedingsbodem (oorlog, slechte voeding) veel rijker.
  De eerste berichten rond de Mexicaanse griep waren wel degelijk behoorlijk verontrustend, evenals de ontstaansgeschiedenis.
  Aan achteraf-verhalen heb je dan niets.

  Beantwoorden
 6. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ hjvonk
  Zoals zovelen, zit ook ik me te verbijten bij dat nieuws over de korpschefs en hun emolumenten. Het bewijst eenvoudig wéér de graaicultuur waar we aan uitgeleverd zijn geraakt, en dat het de grootste ratten zijn die de top weten te bereiken.

  Dat woord ratten ontleen ik aan een managementboek dat populair moet zijn geweest rond het jaar 2000. De titel luidde ongeveer “Hoe word ik een rat?” – en dat was dan een nobel streven voor managers. Ik herinner me een omhooggevallen Sectormanager Preventie bij Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, een voormalige A-verpleegster, die het boek lyrisch introduceerde bij een werkoverleg met de wijkverpleegkundigen en cb-artsen. Naderhand klopte het wel, en bleek zij de directie gemanipuleerd te hebben om haar gangbare salarisschaal vele malen te overstijgen met het motief dat zij toch ook aan haar toekomst moest denken. In diezelfde periode werden bij Thuiszorg Gooi en Vechtstreek het aantal consultmomenten met babies/peuters 0-4 jaar drastisch verminderd, werd de gehoortest afgeschaft, en moesten zelfs de koffie en de koekjes voor ouders op het cb vervallen want er was geen geld meer…

  Terug naar die politiepet die ons, eerlijke en integere burgers, niet zou bevallen bij de huidige problemen in de samenleving en het gemodder binnen politiekorpsen: een anti-corruptiespuit is zó verleend!
  Mark my words : het enige dat je er voor nodig hebt is een nieuwe, eerlijke, aansprekende volkspartij die zich ver houdt van de bekende graaiers. En vervolgens een tweederde meerderheid in de Kamer om een paar Grondwets-beginselen te kunnen aanpassen. Daaronder als éérste dat lui met een machts- en uitzuigersmentaliteit zoals je die in de zorg, in het onderwijs, in woningcorporaties, bij gemeenten en bij overheidsdiensten in het algemeen, worden geweerd c.q. ontslagen. Ik kan ze hier niet noemen, maar er moeten een paar eenvoudige persoonlijkheidstesten bestaan om zulk tuig eruit te gooien en de maatschappij flink te verbeteren. Want juist geld en de hang naar geld is daarin een enorm storende en vernietigende factor.

  Een rare dag waarop Politie je volop de gelegenheid biedt, in feite uitnodigt, om hun korpschefs met recht en reden als tuig te bestempelen….

  Beantwoorden
 7. mieke2
  mieke2 zegt:

  quote = demo = maurice
  “Laten we hopen dat in de toekomst geen nieuwe varianten van de griep opduiken die wel gevolgen zal hebben lijkend op die van de Spaanse Griep uit 1918.

  Die variant blijkt er al te zijn. D.w.z. een virusmutatie waartegen we (medici, virologen) machteloos staan. Alle antibiotica en moderne vaccins ten spijt. En dat was ook te verwachten, want nogmaals: de evolutie ook van virussen en/of bacterieën staat niet stil.

  Ben het helemaal met demo eens dat de levensomstandigheden in het Westen rond 1918 niet te vergelijken zijn met nu. Maar als deze mutant z’n weg blijft vervolgen – en waarom zou ie dat niet doen? – terwijl we niet in staat zijn om verantwoord geteste vaccins tijdig op grote schaal beschikbaar te hebben, dan ben ik er nog niet van overtuigd dat bijna 100% van de populatie met of zonder kinderen zich zal willen laten inenten. Er bestaan zóveel “natural boosters” tegenwoordig + praktische preventie om geen proefkonijn te hoeven worden van commerciële farmaceuten en hun “spinners”!

  Beantwoorden
 8. mieke2
  mieke2 zegt:

  …..sagte Barinow am Freitag und fügte hinzu, dass niemand an der Stichhaltigkeit der WHO im Kampf gegen Malaria, Pocken und HIV im zwanzigsten Jahrhundert zweifele, doch jetzt aber müsse geklärt werden, ob die Organisation selbst nicht mit Korrupten Subjekten infiziert sei.

  @ Fleur
  Veel dank voor je link!

  Beantwoorden
 9. wolk
  wolk zegt:

  @ mieke2
  Dapper dat de je de hoofdcommissarissen tuig noemt. Uit alles blijkt dat ze meer aan zichzelf denken dan aan de hun toegemeten taakstelling. In een gewoon commercieel bedrijf wordt zo iemand op staande voet ontslagen. Doet het bedrijf dat niet gaat het failliet, omdat de klant (burger) niet wordt bediend en er dan geen geld binnen komt.
  Bij de overheid gaat dat anders. Grootste probleem van tuig in de leiding is, dat ook de gewone man op de werkvloer (in dit geval de gewone agenten) zich alleen kunnen handhaven als ze zich net zo gedragen: alleen aan zichzelf denken en de hun toegemeten taak laten liggen. Ik noem dat ‘geen regie’.
  We lezen de gevolgen elke dag in de krant.
  Het ligt dus niet aan de gewone agent die wil best anders, maar die mag dat niet!!!
  Zie het onderzoek van de SP of spreek zelf agenten hierop aan. Ik kreeg onmiddellijk bevestiging van deze feiten en ze zijn zwaar gefrustreerd omdat ze zelf wel degelijk hun burgertaak willen doen.

  Misschien willen die hoofdcommissarissen ook wel anders. Nee ik weet het zeker. Zoals overal zit iedereen te wachten tot de politiek middels verstandige wetgeving gewenst gedrag mogelijk maakt en wat lees ik vandaag
  ‘Historisch: wietteelt valt voortaan onder zware criminaliteit’. Nou daar zitten die hoofdcommissarissen op te wachten. Vind je het gek dat ze zich dan met hun eigen mooie huis bezig gaan houden. Misdaadbestrijding wordt ze op alle manieren volstrekt onmogelijk gemaakt.

  Beantwoorden
 10. Fleur
  Fleur zegt:

  Klink kocht met behulp van o.a de paniekzaaier Ab Oosterhuis 34miljoen vaccins MET adjuvants.

  http://polskaweb.eu/influenza-a-ein-gigantischer-korruptions-skandal-
  46356245723567.html

  In het buitenland worden zwangere vrouwen en jonge kinderen niet of tenminste gevaccineerd met een vaccin ZONDER adjuvants!
  Dankzij de leugens van de gezondheidsraad kon Klink zich ontdoen van zijn vaccins door de bevolking massaal te laten enten met dit ONGETESTE vaccin.
  Baby`s, jonge kinderen en zwangere vrouwen worden eveneens door hem uitbundig en gratis “getrakteerd” met vaccinaties, g#tver de g#tver!
  En natuurlijk kreeg Professor van Koppe GEEN enkele reactie op haar brief!!

  http://www.dimitri.nu/site/content/view/7204/1/

  Beantwoorden
 11. Fleur
  Fleur zegt:

  Er wordt kunstmatig een mexicaans griepvirus gefabriceerd en vervolgens verklaart de WHO dat er wereldwijd een pandemie is uitgebroken.
  Intussen wordt er voor dit labvirus een ongetest vaccin gemaakt waarmee ongeveer de gehele bevolking wordt gevaccineerd.
  Kassa!!!
  Jaarlijks sterven er mensen door het krijgen van griep. Wie garandeert mij dat de recentelijke sterfgevallen in Nederland zijn veroorzaakt door de mexicaanse griep en niet door de jaarlijkse griep?
  Vanaf de aanvang v.d mexicaanse hysterie groeide mijn wantrouwen ten aanzien van de overheid.
  Inmiddels verkoopt Klink 19miljoen vaccins aan het buitenland en is Ab Oosterhuis uit de schijnwerpers gestapt aangezien zijn missie volledig is geslaagd!

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&sid=ajw2AS.d1wK8

  Beantwoorden
 12. hanss
  hanss zegt:

  Scandinavisch leed na vaccinatie Mexicaanse griep

  In Scandinavië is letterlijk een donkere tijd aangebroken, de tijd dat de zon zich in de winterperiode hoog in het noorden niet laat zien. Het vaccineren tegen het H1N1-virus is daar enige weken eerder gestart dan bij ons in Nederland en dus komen daar ook eerder de tragische persoonlijke geschiedenissen naar buiten over mensen die niet het geluk hadden om na de injectie hun dagelijkse leven te kunnen vervolgen. Ik neem jullie mee op een rondje vaccinatie-tragedie die hopelijk geen voorproefje blijkt te zijn van wat we bij ons moeten verwachten. Waar mogelijk vind je een Googlevertaling van de betreffende gebeurtenis. Ziehier het trieste relaas van 3 weken Pandemrix spuiten en bedenk dat de meeste gevallen niet eens in het nieuws zullen komen.
  Lees meer: http://endtimes.punt.nl/?id=565518&r=1&tbl_archief=&

  Beantwoorden
 13. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Sorry, de link werkt niet.

  Het bericht houdt in dat Joris Luyendijk, bekend van het boek “Het zijn net Mensen”en zijn presentatie van het tv-programma “Wintergasten “een dubbel interview met prises Maxima voor Libelle heeft geweigerd. De RVD stelde namelijk als voorwaarde dat zij de tekst van het gesprek naar eigen inzicht zou mogen wijzigen.

  Beantwoorden
 14. Velde
  Velde zegt:

  @hjvonk
  Dat niet alleen, hij mocht niet eens zeggen dat hij ‘gecensureerd’ zou worden… Luyendijk vond dat hij een journalist was, geen spreekbuis.
  Enne, “klein volk”? 1 journalist :)

  Beantwoorden
 15. Rob
  Rob zegt:

  Les 1) Volledig mee eens.
  Les 2) Idem.

  vervolgens is eea afhankelijk van de huisarts. Een huisarts zoals jij die beschrijft lijkt me uitstekend. In mijn directe omgeving kom ik vele andere verhalen tegen. Allemaal hebben ze 1 ding gemeen: geen juiste diagnose stellen door beschikbare medische wetenschap niet uit te voeren. Dit leidt tot pseudo-zekerheid of gewoon elimineren van mogelijkheden.
  Kort een mooi voorbeeld hiervan. Zelf heb ik al 7 jaar in een opgaand lijn rugklachten. 4 jaar geleden meld ik mij bij de huisarts. na wat kleine oefeningen wordt opeenvolgend voorgeschreven fysiotherapie, chiropractie, mensendiek. 3 jaar later zijn de klachten erger geworden. De huisarts deelt mee: er is niets aan te doen. Een tweede huisarts (2nd opinion) idem. Neuroloog schrijft opnieuw mensendiek voor. Deze zomer wordt na hevige pijnklachten in Brazilie de oorzaak middels een lokale MRI vastgesteld. Zenuwbeknelling.
  Voor 3 pijnbehandelingen op en neer. Pijn weg.

  Kortom uiteindelijk moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen lichaam.

  les 3) Medische wetenschap en hieruit volgende behandelplannen is sterk aan ontwikkeling onderhevig. En tevens ook nog eens regionaal verschillend (behandelplannen).

  Overigens vind ik de voorbeelden die je noemt aanwijzingen en geenszins wetenschappelijk bewijs.

  Het voorbeeld over polio-vaccinaties is denk ik maatgevend. En niet inenten tegen polio wordt voroal ingegeven door geloofsovertuiging. Echter deze risico’s kunnen deze mensen inmiddels nemen daar een zeer grote meerderheid in Nedlerland hun kinderen wel tegen polio laat vaccineren. De kans op besmetting is derhalve erg klein.

  Zorgwekkend is te noemen, de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Een ernstige ziekte met ernstige gevolgen. Ik begreep dat de opkomst “slechts” 50% was.

  Beantwoorden
 16. mieke2
  mieke2 zegt:

  Heb even afstand genomen en een huis ter verkoop moeten aanbieden.
  Moeten? Ja, moeten. Want ondanks alle vangnetten en sociale wetgeving zoals IOAW ook voor 50+ eigenaren, ben je nérgens als je niet in het plaatje past van iemand die braaf allerlei uitkeringen aanvraagt terwijl ie blijft solliciteren. Doe je dat eerste niet (uitkering) maar dat laatste wel (serieus blijven solliciteren), dan kun je in Nederland verrekken. Want zo is het plaatje namelijk niet ontworpen door Den Haag en z’n vazallen m/v.

  Terzake

  @ wolk
  De Hilversumse korpschef leerde gelukkig al vrij gauw dat God onmiddellijk straft.

  Gooise poiltiechef vraagt nieuwe bankpas aan

  Ik gun het hem. Volgens het RTL onderzoek was hij degene met meer dan € 10.000,- aan ongespecificeerde declaraties maar met een korpsbeheerder die blindelings alles tekende (goedkeurde). Een korpsbeheerder (D’66 burgemeester) die er in Hilversum al acht jaar een volstrekt zooitje van maakt, over een paar maanden 65 wordt maar desondanks met de weggestuurde GroenLinks Commissaris van de Koningin het op een accoordje probeerde te gooien voor nóg 4 jaar ambtstermijn.
  Hilversum is een bestuurlijk totaal ingeslapen ongelukkige verzameling van autisten, dus vermoedelijk gaat dat Bakker nog lukken ook, die truc. Van z’n gemeenteraad heeft ie in ieder geval weinig weerstand te verwachten. Ondertussen scoort het Politiekorps Gooi en Vechtstreek fantástisch op niet-opgehelderde criminaliteit. Geen wonder, vind ik, met zo’n korpschef èn korpsbeheerder en hun voornaamste interesses: geld en macht. Daar vang je geen boeven mee.

  Zo zie je maar : de korpschefs misbruiken ieder middel en iedereen, hoe publiek omstreden ook, om aan hun extra centen te komen. Dat ze zich beiden, korpschef en burgemeester, maar gauw fataal mogen verslikken in een haring met veel graten of zo….

  @ Fleur
  Dat we hier in Nederland ongeteste vaccins op babietjes en peuters/kleuters & zwangere vrouwen hebben losgelaten met “adjuvans”, denk er aan dat dat in de toekomst nog tot grote processen gaat leiden!
  Niet dat zij daar hun leven of hun gezondheid mee kunnen terugkrijgen. Niet dat geld verdriet en leed kan compenseren. Maar wel opdat de Nederlandse overheid en hier individueel geregistreerde artsen en verpleegkundigen zich in de toekomst wel tien keer zullen bedenken voordat ze nog eens zo’n onverantwoordelijke stunt uithalen!

  Beantwoorden
 17. Velde
  Velde zegt:

  @mieke2

  Wat een vreselijk nieuws. Ik wou dat ik je kon helpen. Gezien de ec. omstandigheden vrees ik dat zelfs als ik een internet support actie zou opstarten dat dit je problemen niet zal kunnen verhelpen. In ieder geval wens ik je veel sterkte!

  Beantwoorden
 18. Fleur
  Fleur zegt:

  @Mieke,

  Ik wens je heel veel kracht en vooral slimheid toe t.a.v onze achterlijke bureaucratische regeltjes!
  Eerlijkheid heeft in deze situatie geen zin, dat wordt bij ambtenaren niet begrepen.
  Waarom eerlijk zijn tegen een corrupte overheid waar het welzijn van geiten(!) inmiddels belangrijker is geworden dan de gezondheid van nietsvermoedende burgers.
  Gisteravond Zembla gezien wat weer héél slecht was voor mijn bloeddruk.
  Ik vind dat Klink volstrekt ongeschikt is voor zijn functie en dus direkt moet opzouten!

  http://zembla.vara.nl/

  Beantwoorden
 19. mieke2
  mieke2 zegt:

  Lol! Ik had niet gedacht dat Maurice m’n Funda-link hier zou laten staan, maar hij is er nog :)

  @ Velde en Fleur
  Dat is lief van jullie, dat je meeleeft. Dank je wel.
  Ja, ik zou er onderhand een boek over kunnen schrijven. Hoe je door de overheid vermalen en gemangeld, belogen en bedrogen wordt. Maar eerlijk gezegd heeft de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag 2008 al niet anders gedaan dan júist daarvoor waarschuwen en de Nederlandse Staat ernstig bekritiseren. Dat er doden vallen bij deze veel te ver doorgevoerde bureaucratie en geschuif met potjes geld. Dat een Nederlander tegenwoordig gewoon om z’n recht te krijgen jegens de overheid, met een batterij aan juristen en advocaten mag komen aanzetten want anders gebeurt er niks.
  Zo’n man, Brenninkmeijer, schrijft beter dan ik en wordt beslist 1000x beter gelezen, maar wat heeft het geholpen?

  Dus ach, ‘t was heerlijk wonen hier maar ik maak wel plaats. Ben me er sowieso m’n leven lang al goed van bewust wat een groot voorrecht het is om überhaupt een fatsoenlijk dak boven je hoofd te hebben, waar het warm en fijn en veilig is. Laat andere mensen maar vechten; ik hoor bij de groep die uiteindelijk vrij gemakkelijk “de andere wang toekeert” als ze op die ene al zo nodig hebben moeten staan beuken met z’n allen. Ietsjes teveel spiritueel begrip misschien.

  Tot m’n grote plezier hoorde ik gisteren dat de Partij voor de Dieren gaat meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 6 (zes) gemeenten! Daaronder de stad Groningen, precies de kant op waar ik heen wil. Met een beetje geluk sta ik er tijdig genoeg ingeschreven om daar op ze te kunnen stemmen!

  Toeval bestaat niet, en met wat creativiteit kan dat ook slaan op de ergernis van Maurice toen hij deze column schreef, het antwoord aan NOVA’s Clairy Polak.
  Want inderdaad, waar blijft de woede? Niet alleen maar over het dweilende vaccinatiebeleid, niet alleen maar over de Mexicaanse griep of over de Q-koorts en het gesjoemel met mensen, van zeer jong tot oud, niet alleen maar over de AOW-leeftijd, foute stemcomputers, gemarginaliseerde wetenschap en wetenschappers en studenten, kleuterjuffen die in opstand moesten komen tegen de intellectuele eisen die aan kleutertjes worden gesteld intussen.

  NOVA moet maar gauw bij de buren gaan kijken, en dan goed opletten. Want je kunt op je klompen aanvoelen dat de VPRO met dit soort akties veel dichter bij de mensen staat dan hele mevrouw Polak en haar collega’s.

  waar is de woede..?
  Tegenlicht weblog : een publieksonderzoek naar het kapitalisme

  Door de economische crisis werd eens te meer duidelijk dat slechts een handjevol mensen de exorbitante vruchten plukt van het huidige financieel-economisch systeem, en dat wij – de gemeenschap- daarvoor de gepeperde rekening betalen. Tegenlicht vraagt zich af: waar is de reactie, de woede, de opstand? Consumenten, burgers en kiezers lijken vooral lamgeslagen en te berusten in hun lot: meedraaien in een systeem dat geen uitweg biedt en waarvoor we ons geen alternatieven meer kunnen voorstellen. Het is tijd voor revolutie, maar waar blijft die?

  Tegenlicht wil samen met u onderzoeken waarom er nog geen opstand is uitgebroken, hoe verzet tegen ‘het systeem’ eruit zou kunnen zien in deze tijd en welke alternatieven denkbaar zijn. Graag horen wij hoe u hierover denkt. Ideeën, opinies, informatie, teksten, foto’s en filmpjes over dit onderwerp zijn welkom. U kunt reageren op de website http://www.vpro.nl/waarisdewoede , waar ook achtergronden en ontwikkelingen rond deze uitzending zijn te volgen.

  Bron & © Tegenlicht nieuwsbrief d.d. 7-12-2009

  Hulde, VPRO!

  Beantwoorden
 20. hjvonk
  hjvonk zegt:

  de POlITIEPET.

  http://www.vkblog.nl/bericht/290641/Het_blijft_%22PET%22_met_de_Politiepet.

  Voorts is het ook nog steeds “pet”met de voorlichting van het RIVM.

  Het personeel van het AMPHIA-ziekenhuis te Breda behoeft geen tweede vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, tenzij men anders wil.
  Volgens het ziekenhuis blijkt uit Europees onderzoek, dat voor gezonde volwassen personen één anti-griep prik voldoende is.
  Dit beleid gaat in tegen het advies van de Gezondheidsraad.
  Het RIVM betreurt het besluit van het ziekenhuis, omdat het
  “tot verwarring kan leiden.”
  Conclusie: laat u een tweede keer volspuiten, niet om ziekte, maar om verwarring te voorkomen.
  Vraag: “Wie is er nu in de war?”

  Beantwoorden
 21. Velde
  Velde zegt:

  Ook over de griepprik is inmiddels de nodige ophef. Achterhouden van gegevens is kennelijk pandemisch.

  “Review published in British Medical Journal accuses flu drug manufacturer Roche of withholding evidence from trials.

  Roche, the manufacturer of Tamiflu, has made it impossible for scientists to assess how well the anti-flu drug stockpiled around the globe works by withholding the evidence the company has gained from trials, doctors alleged today.

  A major review of what data there is in the public domain has found no evidence Tamiflu can prevent healthy people with flu from suffering complications such as pneumonia.

  Tamiflu may shorten the bout of illness by a day or so, the investigators say, but it is impossible to know whether it prevents severe disease because the published data is insufficient. Roche has failed to make some of the studies carried out on the drug publicly available, the scientists say.

  Governments around the world have spent billions of pounds on a drug that the scientific community now finds itself unable to judge,” said Dr Fiona Godlee, editor of the British Medical Journal, which published the new review online”.

  Tamiflu Swine Flu

  Maar ook: waar bleven de kritische artsen, beslissers en MSM?

  Beantwoorden
 22. Velde
  Velde zegt:

  Volkskrant 09-12-2009: “Het aantal mensen met verschijnselen die duiden op de Mexicaanse griep is afgelopen week verder afgenomen. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen, ook op de intensive care, is gedaald ten opzichte van vorige week.

  Afgelopen week zijn zes mensen overleden als gevolg van de Mexicaanse griep, onder wie twee mensen die het virus opliepen dat resistent is tegen Tamiflu. Vier van deze mensen hadden al een zogeheten onderliggend lijden. De twee kinderen waren weliswaar ingeënt tegen de Nieuwe influenza A (H1N1), maar zijn ziek geworden in de tijd dat het vaccin werkzaam wordt.”

  Onduidelijk is of de kinderen een ‘onderliggend lijden’ hadden en/of een virus opliepen dat resistent was. En, wederom nergens cijfers mbt de ‘gewone’ griep.

  Beantwoorden
 23. Velde
  Velde zegt:

  Pharmaceutische industrie en zo…

  Citaat NY Times 12/12/2009: “Still, the documents offer a snapshot of Wyeth’s efforts. Taken together, they depict a company that over several decades spent tens of millions of dollars on influential physicians, professional medical societies, scientific publications, courses and celebrity ads, inundating doctors and patients with a sea of positive preventive health messages that plaintiffs’ lawyers say deflected users’ attention from cancer concerns.”
  In het artikel nog veel meer voorbeelden van de werkwijze waarop deze industrie bezig is en hoe moeilijk het is om goede testen te houden, objectieve berichten/cijfers te krijgen en om die gepubliceerd en bekend te maken.

  Klikhier voor geheel artikel.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *