Deficit in het kwadraat

Als je wilt geïllustreerd zien in welke crisis ons democratisch systeem verkeert moet je meedoen aan Stemmentracker.  Bij de uitslag van alle deelnemers (maar waarschijnlijk ook van jezelf) kan je zien hoe groot ons democratisch deficit in Nederland is en hoe instabiel het systeem is geworden.

De opzet van de site van het  Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), dat voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken,  is heel rechttoe, rechtaan. Men heeft een selectie gemaakt van 27 stemmingen in de Tweede Kamer in 2009. Jij wordt gevraagd om –alsof je kamerlid bent- voor of tegen te stemmen. Aan het eind krijg je een overzicht van de partij of partijen waar jouw stemgedrag het meest op lijkt. Tevens per stemming het stemgedrag van alle partijen.

Daarna kan je ook zien wat de uitslag is van alle deelnemers aan de stemmentracker en de melding wat de meerderheid van de Tweede Kamer heeft gedaan. Dan blijkt dat van de 27 stemmingen de meerderheid van de deelnemers in 14 gevallen tot de zelfde keuze komt als de Tweede Kamer en in 13 gevallen een andere keuze maakt. Nu kan ik niet de representativiteit van de deelnemers vaststellen, maar als ik de totalen zie per vraag dan denk ik dat –ook als alle Nederlanders- aan dit onderzoek zouden meedoen deze score van 14-13 er ook uitkomen (of een andere score hier dichtbij). Als je hier een statistische analyse op zou toepassen is de conclusie dat er vrijwel geen enkele relatie ligt tussen de mening van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en de meerderheid van de Tweede Kamer!

Nu zou je hier allerlei inhoudelijke aanmerkingen kunnen maken (zoals er zijn veel meer stemmingen geweest dan 27), maar ik denk dat we hier precies zien waar het schort in ons systeem. Het is zeker niet zo dat ik vind dat bij iedere stemkeuze van kamerleden ze tot precies dezelfde uitslag moeten komen als de meerderheid van de bevolking. Maar wat betekent precies het woord “democratie” en “volksvertegenwoordiging” als je bij ongeveer de helft van belangrijke stemmingen in de Tweede Kamer een andere keuze maakt dan de meerderheid van de bevolking.

Volksvertegenwoordigers wijzen altijd naar een mandaat dat ze bij de laatste verkiezingen van de kiezers hebben gekregen. Maar dat houdt niet in dat ze vervolgens bij hun keuzes zich volledig kunnen loszingen van degenen die hen dat mandaat hebben gegeven. Zoals ik al zo vaak heb gezegd. Als je als politicus vindt dat je andere keuzes moet maken dan je aanhang dan zou je die aanhang ook moeten kunnen overtuigen dat je terecht die andere keuze maakt. En als je aanhang dan nog steeds in meerderheid vindt dat je een foute keuze maakt dan moet je maar eens goed bij jezelf te rade gaan of jouw keuze wel goed is en die van je aanhang fout.  En als je dat dan nog steeds vindt dan moet jij je afvragen of je wel een goed politicus bent als je jouw eigen aanhang niet kunt overtuigen.

Dit verschil in mening tussen de volksvertegenwoordigers en de burgers is de basis van datgene wat de kloof wordt genoemd. Een kloof die steeds breder lijkt te worden. En die de reden is voor een steeds grotere beweging binnen het electoraat.

Maar ook kan je vanuit je eigen uitslag bij de stemmentracker waarschijnlijk dat verschijnsel geïllustreerd zien. Tel maar eens hoeveel keuzes van jou overeenkomen met de partij die bij jou op de eerste plaats staat. Bij mij stonden drie partijen gelijk bovenaan en ik had 15 van de 27 keer hetzelfde gestemd als die partij.  De partij die het verst van mij verwijderd was had 12 keer hetzelfde gestemd als ik.  Zelfs met 11 verschillende partijen slaag ik er niet in een partij te vinden die meer dan in 56% van de gevallen hetzelfde heeft gestemd als ik, of die minder dan 44% van de gevallen hetzelfde heeft gestemd  als ik.

Nu kan het best zijn dat andere personen tot hogere scores komen (die passen dan wat beter bij de bewuste partij), maar het zou me niet verbazen als bij veel mensen de maximum score niet boven de 17 zal liggen. En daar zit dus het tweede probleem. Niet alleen vertoont de meerderheid van de Tweede Kamer een stemgedrag dat geen samenhang vertoont met de meerderheid van de bevolking. Maar ook vertoont het stemgedrag van de afzonderlijke  burgers geen grote samenhang met het stemgedrag van ieder van de 11 partijen. In feite dus hebben we een democratisch deficit in het kwadraat. 

De kruik gaat net zo lang te water tot hij  barst.

36 antwoorden
 1. jetty
  jetty zegt:

  Ik denk dat je hier mogelijk een vergissing maakt, Maurice.

  Het is misschien zo dat van de kiezers niet het grootste deel goed op de hoogte is van wat de partij van zijn/haar keuze nu eigenlijk wil.

  Ik had een score van 25 van de 27 die overeenkwam met de partij van mijn keuze.

  Als een partij goed duidelijk maakt wat zij wil en kiezers trekt die zich daar niet goed in hebben verdiept, dan is het natuurlijk de wereld op zijn kop om daarna je plannen te wijzigen om díe kiezers tegemoet te komen.
  Hadden ze maar op een andere partij moeten stemmen, of lid moeten worden van de partij van hun keuze om het programma mee te bepalen.

 2. hjvonk
  hjvonk zegt:

  In de grijze oudheid toen ik nog lessen maatschappijleer gaf bij het middelbaar beroepsonderwijs, maakten de leerlingen een vergelijking van de partijprogramma’s op hoofdpunten.
  Aan de hand daarvan brachten zij hun stem uit.
  De conclusie was gewoonlijk drieledig:
  1 Geen enkele partij sloot naadloos aan hun persoonlijke opvattingen.
  2 Er was ondanks dat wel degelijk een keuze mogelijk.
  3 De verantwoordelijkheid als burger om van het kiesrecht gebruik te maken.

  Derhalve juich ik dit initiatief op de site van Maurice ten zeerste toe en zal er mijn omgeving van op de hoogte stellen.

 3. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ja maar de fractiediscipline wil ook wat…

  Het schijnt er erg hard aan toe te kunnen gaan binnen fracties. Vraag o.a. maar aan De Milliano.
  Meestal weet men de rijen gesloten te houden maar een doodenkele keer druppelen er geruchten naar buiten over de totalitaire regimes binnen politieke fracties. Je moet dan ook uit een bepaald soort machthebberig hout gesneden zijn om politicus te willen worden. Of zijn. Of blijven.

  Mij geeft die hele poppenkast al jaren het gevoel dat we er als land beter bij zouden liggen als we kleuters dat mandaat gaven om op het blauwe pluche in Den Haag te gaan zitten. Als je ze het doel en de spelregels uitlegt, zijn kinderen immers veel beter bereid om zich daaraan te houden.

 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  Wat een puinhoop…
  Zojuist ook de vragen van Stemmentracker beantwoord. Op 14 van de 27 punten verschillen “mijn partij” (die voor de dieren) en ik dan driftig van mening. Terwijl de PVV dat maar 7x voor elkaar krijgt.

  Vraag 22 was een extreem moeilijke: registratie van etnische afkomst. Vraag dat aan iedere willekeurige kaaskop die een beetje heeft opgelet tijdens de geschiedenislessen, of die intussen zelf een dagje ouder is, en hij/zij zegt NEE!. Maar omdat het bij die vraag om de jeugdzorg en jeugdhulpverlening gaat, zie ik de waarde van die registratie dan direct in.
  De volgende vraag is dus: hoe lang blijft jouw etnische afkomst speciaal geregistreerd staan…..? Maar ja, dat kunnen we ook vragen inzake de data van de OV chipkaart en de a.s. kilometerheffing: waar je precies geweest bent, wanneer, en hoe lang. Ik denk dat de rijwielindustrie en de schoenenbranche nog gouden tijden tegemoetgaan.

  De vraag over de EHS (ecologische hoofdstructuur) was trouwens een instinker. Zeker als daar politici over moeten stemmen die hun zetel in Den Haag hebben staan. Want bij ons in de buurt verleent de Provincie intussen zonder gewentensbezwaren afschotvergunningen aan een natuurbeheerder. De vele, vele miljoenen € die hier de laatste jaren in uitbreiding van natuurterreinen en in o.m. een ecoduct werden gestoken, trokken al gauw “teveel” reeën aan. Maar wat je ook probeert: daar komt geen letter over in de krant.

 5. mieke2
  mieke2 zegt:

  Over rechtshandhaving had Zembla, wie anders, vanavond ook weer zo’n aflevering waar je vele nachten van zou wakker kunnen liggen.

  Verloedering in het kwadraat, tot de derde macht, vierde macht… Net zolang totdat we met z’n allen eens flink wortel gaan trekken.

 6. irene e
  irene e zegt:

  @HJVonk.Ongelooflijk wat deze journalist is overkomen. Hoewel, ongelooflijk is niet het juiste woord….we hebben dit immers vaker meegemaakt. Deze man zegt precies hetzelfde als Ernest Louwes:” Dit kan iedereen overkomen. ‘
  Goed dat ook hij er een boek over schreef. Er kan m.i. niet genoeg ruchtbaar heid aan gegeven worden.

 7. mieke2
  mieke2 zegt:

  Als je de lezersreacties bij het Dagblad van het Noorden bekijkt, dan lijkt er nog een schone maar noodzakelijke taak voor het DvhN te liggen qua voorlichting aan z’n lezers. Want de voorstanders van die truc met het DNA (de mensen die het goedpraten) schijnen nog onvoldoende te beseffen dat (forensisch) DNA onderzocht wordt o.a. bij het NFI. En dat heeft fout op fout gestapeld in ieder geval de laatste jaren.

  “Uitlokking” door justitiepersoneel is al bij wet verboden. Iemand fake een misdrijf aansmeren, alleen maar om dan DNA van hem te mogen afnemen, heet misschien geen uitlokking maar zou onder eenzelfde soort noemer moeten vallen. Die van oplichting en bedrog.

 8. mieke2
  mieke2 zegt:

  Meer achtergrond zaak Paul Bosman bij De Pers (12-11-09)

  Twee jaar onterecht verdachte

  Als kinderen of tieners door volwassenen misbruikt worden, dat is zó erg… daar zijn geen woorden voor.
  Dat Politie en OM in Nederland intussen dikwijls vervallen in de fascistische praktijken van de jaren ’40-’45, dat had ik al begrepen. Maar dat het Nederlands OM er geen probleem mee heeft om een kindermisbruik-zaak op hun beurt aan te grijpen om een volwassen Nederlander justitieel te misbruiken? Waar ligt de grens, geografisch, ethisch en juridisch in deze zaak?

 9. mieke2
  mieke2 zegt:

  Transcript

  Bosman’s weergave van zijn telefoongesprek met de Duitse OvJ.

  Maar als ik het goed begrijp krijgen we binnenkort wel een president van dat ene Europa? Memorabele dag waarop je je in gemoede afvraagt of de Moffen intussen beter te vertrouwen zijn dan je mede-Hollanders (van justitie).

 10. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  mieke2, 17 november 2009 om 17:13
  ===
  Maar als ik het goed begrijp krijgen we binnenkort wel een president van dat ene Europa?
  /===

  Nee, niet van Europa, ook niet van de EU, maar van de Europese Raad. En de ‘president’ daarvan heet in het Nederlands ‘voorzitter’. Het is een functie waar erg weinig macht aan verbonden is. Het gaat eigenlijk meer om een soort secretariële functie: iemand die de agenda voor vergaderingen opstelt en mensen polst wanneer ze kunnen komen praten.

  Meer uitleg (uit 2005, maar nog steeds geldig):
  http://rudhar.com/politics/EUgrondw/tegen2.htm#punt005
  http://rudhar.com/politics/EUgrondw/tegen2.htm#punt007
  http://rudhar.com/politics/EUgrondw/tegen2.htm#punt021

 11. mieke2
  mieke2 zegt:

  Zo kan het ook :

  Hilversummer klaagt kranten aan om negeren van zijn boek

  Over kennelijke misstanden in het UMC en het vermoedelijk gebrek aan toezicht daarop. Dat met name de Volkskrant en het AD weigerden om aandacht te schenken aan het uitbrengen van dit boek eerder dit jaar, brengt ze voor de Raad voor de Journalistiek.

  De auteur blijkt niet de eerste de beste (hartpatiënt) te zijn, want Janssen is o.a. oud-wetenschapsvoorlichter. (Vergeet niet om even de link daar aan te klikken naar meer informatie over zijn nieuwste boek)

  Ik haal dit nieuws hier naar voren omdat het nogal “inspireert”. ‘t Is immers nog eens wat anders dan protest-columns op websites of op bijvoorbeeld de vele blogs bij de Volkskrant : je probeert gewoon de Raad in te schakelen als je van oordeel bent dat het volk belazerd wordt.

  Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. De Raad is immers taai.

 12. Velde
  Velde zegt:

  Citaat: “Wat mij ook erg is opgevallen is dat niemand aan waarheidsvinding doet.” (…) “De tweede forensisch geneeskundige gaf destijds ook al aan dat mishandeling in de ruimste zin des woord niet geaccepteerd wordt als de dader een persoon is die zich in de hogere kringen van onze samenleving bevind.”

  Vooral als die ‘hogere kringen’ mede-juristen zijn. Klassejustitie ten beste. Zonder beide kanten gehoord te hebben, bijzonder vreemd is wel dat men aangiftes ondanks verklaringen van school en huisarts e.d. weigert te behandelen. Waarheidsvinding is ver te zoeken.

  @Jetty
  Publiciteit lijkt mij een middel om in ieder geval een onderzoek te laten plaatsvinden. Journalisten zouden op 1 december in Arnhem het proces kunnen bijwonen en deze zaak volgen/onderzoeken.
  Hij heeft aangifte gedaan van smaad. Het is niet te hopen dat dit geseponeerd wordt :)

 13. hjvonk
  hjvonk zegt:

  WOORDKUNST.

  Gisteravond, tijdens de uitzending van Pauw&Witteman, geloofde ik mijn oren niet.
  De heren, in gesprek met Caroline Rijke, weduwe van de vermoorde Thomas van der Bijl, lieten een geluidsopname horen.
  Officier van Justitie Digna van Boetzelaer had zojuist een telefooncontact met Caroline Rijke afgerond, maar vergat de verbinding te verbreken.
  “Tout la Hollande “werd oorgetuige van de volgende kwalificatie die Digna over Caroline uitsprak:

  “Die hoer van Van der Bijl “en “dat teringwijf”.

  Naar verluidt had Digna destijdseen balletcarrière gepland.
  Had zij dat plan maar doorgezet, dan was zij nu niet in deze verschrikkelijke spagaat geschoten.
  Harm Brouwer, haar baas en groot voorvechter van respect en integriteit, heeft inmiddels een deemoedig excuus gemompeld.

 14. mieke2
  mieke2 zegt:

  Op Radio 1 momenteel O.V.T. met een luisterdocumentaire over de oprichting in Nederland destijds van Artsen Zonder Grenzen.

  De brede, vreedzame volkspartij die dit land nog moet krijgen, zal als eis gaan stellen dat minimaal 75% van de politici rechtstreeks uit een beroep vandaan komt waarin je met je handen en je hart werkt. En niet achter dure dan wel stoffige bureau’s vandaan komt, uit vergaderculturen, schijnkoninkrijkjes met ambtelijk landjepik als voornaamste tijdsverdrijf.

 15. Velde
  Velde zegt:

  Citaat NRC Int. “The Netherlands is the world’s largest supplier of tracking dogs. Here they are bred and raised, and then sold for up to 6,000 euros to police forces, customs services and even armies from around the world.”

  Spikes all over the world…

 16. mieke2
  mieke2 zegt:

  Deficit? Er zijn onverwachte hulptroepen in aantocht :

  De Stentor, een van de vele media nu met dit nieuws.

  Dat is althans hoe ik deze aktie zien wil: hulptroepen, in de strijd tegen wat een Orwelliaans, totalitair regime dreigt te worden éérder dan we in de gaten hebben. En dat met een schijndemocratie.

  Vanavond naar Bob Fosko geluisterd die geïnterviewd werd in het Radio 1 journaal. Ik vind, met alle respect, niet dat het CIDI zich zorgen hoeft te maken over deze aktie. Dat die zeer pijnlijke herinneringen oproept, ja. Dat zal ook precies de bedoeling zijn geweest. Kun je nagaan hoe ver het wantrouwen al gevorderd is onder een groeiend aantal medelanders. En m.i. hebben die gelijk.

  Het Nieuwe Rijk
  Stop de opslag van vingerafdrukken
  Teken óók de petitie

 17. Velde
  Velde zegt:

  Citaat NRC: “De Nederlandse luchtvaartindustrie hoeft veel minder terug te betalen aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) dan de overheid vorig jaar heeft bepaald. Dit is de de uitkomst van een slepende conflict tussen de bedrijven en de Staat over de beoogde opvolger van het F-16 gevechtsvliegtuig.”

  Dat ‘minder’ is beduidend: zo’n beetje de helft van 307 miljoen. In 2002 is besloten om 858 miljoen te ‘investeren’ in de ontwikkeling v/d JSF in ruil voor miljarden orders (die natuurlijk niet komen) en dat de kosten aan de ontwikkeling v/d JSF niet duurder zou worden dan dat het ‘kant en klaar’ zou kosten (logischerwijze al onmogelijk).

  Hoewel met veel bombarie – wegens de zwakke dollar – een JSF minder duur zou zijn, is het JSF project, gezien de afspraken die totaal niet goed ondertimmerd zijn een ramp.
  Mijn vraag: wanneer worden de juristen eens aangepakt die adviezen geven die geen stand blijken te kunnen houden? (zoals ook bij de Amsterdamse Noord-Zuid lijn).
  Net als destijds de dure accountantkantoren die groen licht gaven voor transacties/bedrijven die niet goed doorgelicht waren, die werden op een gegeven moment wel ter verantwoording geroepen.

 18. Velde
  Velde zegt:

  LJN: BK4790, Rechtbank Leeuwarden , 17/820454-09 VON
  30 november 2009
  Citaat: “Door desalniettemin verdachte langer zijn vrijheid te ontnemen dan wettelijk is toegestaan, is de politierechter van oordeel dat de officier van justitie doelbewust en met grove veronachtzaming, in strijd met het EVRM, de grondwet en het Wetboek van Strafvordering, heeft gehandeld. De politierechter zal op grond van voorgaande, in overeenstemming met de vaste jurisprudentie, de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.”

  Doelbewust (!) heeft de OvJ strijdig met allerlei mogelijke wetten gehandeld en dus… de OvJ wordt niet-ontvankelijk verklaard.
  Ik zie niet in waarom de OvJ niet vervolgd zou moeten worden wegens doelbewuste overtreding van wetten. Wij betalen deze OvJ om “ons” te vertegenwoordigen. Ontslag is wel het minste.

 19. Velde
  Velde zegt:

  Amsterdam’s mindere deficiet :)

  Volkskrant 3-13-2009:”De gemeente Amsterdam heeft zowaar ook iets goed gedaan na de verzakkingen van huizen aan de Vijzelgracht. Zij heeft de schade van gedupeerde bewoners in grote lijnen behoorlijk afgehandeld.”

  Als je spreekt van huizen die o.a. voor 4 ton gerestaureerd waren… krijg ik zowaar de indruk dat het om de all mighty gaat die bij de all mighty om vergoedingen vragen. Behoorlijk afhandelen is wel het minste :)

 20. Velde
  Velde zegt:

  Volkskrant 5-12-2009: “Het bontst maakt korpschef Miriam Barendse van het korps van Twente het. Zij liet zich drie maanden lang voor 1.400 euro per dag via haar eigen managementadviesbureau inhuren. Zo verdiende ze ruim 60.000 euro.”

  – Die Miriam, toch drie maanden onze ‘gewone’ korpchefsalaris ontvangen in ons aller belang. Vraag me af of en hoeveel meer ambtenaren via haar buro haar werk ondersteunen, natuurlijk in ‘ons belang’…
  Andere voorbeelden in het artikel zijn even stuitend, tekenend voor de graaimentaliteit.

  Even spilziek is het besluit van het CDA om – na 180 graden draai – toch haar akkoord te geven voor een extra 100 miljoen voor een bootje. Potsierlijk. Evenals de hand boven het hoofd houden van Jack de Vries, vriend + ex-adviseur van JPB, die het parlement “te laat” heeft ingelicht.
  Zal parlement zoals zo vaak pitten?

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] voor de helft gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Maurice de Hond besteedde er op zijn weblog ook een topic aan. No Related […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie