Nederlandse Griep

Direct nadat in april de nieuwe griep in Mexico uitbrak ben ik via Peil.nl begonnen met het meten van de reactie onder de Nederlandse bevolking. In juli heb ik weer gemeten en sinds eind augustus doe ik dat wekelijks. Afgelopen dinsdag heb ik een aanvullend groot onderzoek gedaan en ik vind de uitkomsten toch opmerkelijk.

Dit is het verslag van het onderzoek.

Mij vallen een aantal zaken op.

– In het begin was het beeld dat de Mexicaanse Griep zeer besmettelijk was en tot vele sterfgevallen zou kunnen leiden. Eind augustus, begin september zag je dat er een  toename was van griep onder jongeren, maar noch toen, noch nu zie je een grote versnelling, die je zou mogen verwachten als de mate van besmettelijkheid heel hoog is. Wel nemen de aantallen van ziektegevallen toe.

– Op dit moment heeft 65% niemand in zijn omgeving (gezin, kennissenkring en werk) die griep heeft.

– Degenen die niet tot de risicogroep behoren hebben voor het overgrote deel (nog) geen voornemen om zich te laten vaccineren. Dit is ongeveer twee derde deel van personen van 18 jaar of ouder. Degenen die wel tot de risicogroep behoren geven voor 70% aan zich wel te laten laten vaccineren. (85% zal dat ook de voorgeschreven twee keer laten doen, die blijkbaar in Nederland de aanpak is, terwijl dat in de meeste andere landen maar een keer zou zijn).

–  Op basis van de huidige voornemens van de Nederlanders zijn er 10 miljoen vaccins nodig (van de 34 miljoen die er besteld zijn). Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat het aandeel der Nederlanders dat zich wil laten inenten gaat stijgen. Dat lijkt met name zo te zijn als de risicogroepen fors wordt uitgebreid. Dus als gesteld zou worden dat jongeren onder de 30 tot de risicogroepen horen.

 

Ik behoor blijkbaar ook tot een risicogroep (boven de 60 jaar) en het zou ook zo kunnen zijn dat binnenkort mijn dochtertje van bijna een half jaar tot die groep wordt gerekend. Natuurlijk volg ik de discussies over het inenten of niet. Vandaag weer over drie baby’s die overleden zijn kort nadat ze zijn gevaccineerd met een vergelijkbaar vaccin waarmee blijkbaar mijn dochtertje ook (vrijwel tegelijkertijd met die baby’s) is ingeent. Ten aanzien van de injecties die een kind krijgt ter voorkoming van een serie ernstige ziektes, die vroeger ook in Nederland veel heersten, ben ik heel dankbaar dat die vaccinaties er zijn en, ook zelfs als er hele kleine risico’s zijn van nadelige gevolgen, vind ik dat de voordelen opwegen tegen mogelijke nadelen.

Als de Mexicaanse Griep echt een soort griep zou zijn met dezelfde gevolgen als de Spaanse Griep in 1918 denk ik dat het een zegen is als er een goede vaccinatie zou zijn en zou ik zeker mij en mijn gezinsleden direct willen laten vaccineren. De grote vraag is echter of het verstandig is om je zelf (of een kindje van nog geen half jaar) te laten vaccineren tegen iets wat in 99.999% van de ziektegevallen niet tot ernstige complicaties leidt, maar slecht tot een aantal vervelende dagen (zoals een van mijn zoons twee maanden geleden na een bezoek aan Londen heeft ervaren).

De belangrijkste problematiek is dat het cruciaal is dat je goed en open wordt geinformeerd. Zodat je goed onderbouwd een afgewogen beslissing kan nemen. En daar lijkt het gewoon aan te schorten.

Ik weet nog goed hoe ik in 1979 met doktoren sprak naar aanleiding van de borstkanker van mijn vrouw en de te volgen aanpak. Op dat moment had ik vanuit het Amerikaanse  weekblad Time de nieuwste onderzoekservaringen over borstkanker gelezen en bracht die bij de discussie met de specialisten in. De aanpak die toen in de VS werd gevolgd werd door de specialisten afgewezen en mijn vrouw koos de lijn die de op dat moment blijkbaar gangbaar was in Nederland en die volgens de artsen haar de beste kansen gaven.  

Tien jaar later las ik een artikel over de gangbare aanpak van borstkanker in Nederland en las dat hetgeen ik 10 jaar ervoor bij de discussie met de specialisten en mijn vrouw had ingebracht inmiddels wel gemeengoed in Nedelrand was geworden!

(Voor het lot van mijn vrouw maakte de gevolgde lijn denk ik weinig uit. Haar kansen waren bij het gesprek met die specialisten waarschijnlijk al klein, omdat het 8 weken had geduurd nadat mijn vrouw met haar klachten was gekomen en men had vastgesteld dat er sprake was van borstkanker en het ook al was uitgezaaid).

Zeker na de ervaringen met Marc en het AMC eind 2002 neem ik informatie die vanuit de mensen in de gezondheidszorg komen niet automatisch als zekerheden aan. De geneeskunde heeft heel veel bereikt en we mogen dankbaar zijn voor wat ze inmiddels allemaal kunnen. Maar tegelijkertijd wil ik dat ik beslissingen die mij aangaan en mijn kinderen baseren op open en transparante informatie, zodat ik afgewogen mijn keuze kan maken. En daar schort het helaas wel eens aan.  Ook op dit moment vind ik dat ik nog te weinig informatie heb om het gevoel te hebben dat ik afgewogen beslissingen kan nemen rondom de vaccinatie.

Met name ben ik benieuwd hoe de huidige sterftegevallen rondom de griep kwantitatief zich verhouden tot de normale sterftegevallen rondom de griep in de vorige jaren. En dan voor wat betreft vooraf gezonde mensen. Ik zou hopen dat die informatie vanuit onafhankelijke bron op tafel komt zodat ik beter gefundeerd beslissingen kan nemen.

Ik moet zeggen dat de wijze waarop mevrouw Conijn (RIVM) vanmorgen in Goedemorgen Nederland het verhaal vertelde over de sterftegevallen na de vaccinaties met de drie baby’s mij niet echt veel vertrouwen gaf in de kwaliteit van haar informatievoorziening, noch in het onderzoek dat het RIVM nu blijkbaar uitvoert. Ook de Netwerk uitzending van vanavond waarover ik al dit  artikel had gelezen gaf me geen gerust gevoel. Niet omdat ik nu zou denken dat het voor een kind beter is om uberhaupt niet gevaccineerd te worden, maar wel omdat -ook na het optreden van mevrouw Conijn vanmorgen- ik het gevoel heb dat het RIVM een aantal risico’s die er wellicht zijn te makkelijk wegwuift en ik langzamerhand allergisch wordt (om de juiste medische term te uiten) over het feit dat bij overheidsdiensten slagers te vaak hun eigen vlees keuren…. Hoe erg was het om als mevrouw Conijn te zeggen dat, mede op basis van wereldwijde informatie, we weten dat het risico bij vaccinatie van kleine kinderen, practisch nul is, maar dat wat er nu met deze drie baby’s is voorgevallen, de kans groter dan 0 maakt dat bij deze specifieke partij iets mis is gegaan. Wij gaan nu snel aan de slag met een onafhankelijk onderzoek en zullen zo snel mogelijk open en eerlijk uitsluitsel geven. Tot dat moment zullen wij met het vaccineren van baby’s met deze specifieke injectie even stoppen.

Het wordt eens tijd dat er een bewustwording komt dat eerlijke en open informatie en onafhankelijke toetsing bij overheidsdiensten cruciaal is om het vertrouwen bij burgers te houden of terug te winnen. De aanpak van mevrouw Conijn vanmorgen schept meer onzekerheid dan als ze gewoon iets gezegd had in de trant van hetgeen ik hierboven heb gezet.

Benieuwd wat er verder gaat gebeuren met de informatie over de Mexicaanse Groep en of en wanneer de risicogroepen worden uitgebreid en meer van de beschikbare vaccins zullen worden gebruikt.

99 antwoorden
 1. Velde
  Velde zegt:

  @Fleur
  Dank voor je link. Citaat: “Moreover, Kopacz said that the regular flu was much more common and dangerous than the swine flu – and yet no pandemic had been declared over the seasonal flu.”

  @Jetty
  Of griep ten gevolge van longontsteking…

  @Maurice
  [b]Nederlanse[/b] griep…
  Ziekte waarbij verantwoordelijkheidsdragers de waarheid schuwen. Vaccinatie daartegen zou mooi zijn.

  Beantwoorden
 2. hendrik
  hendrik zegt:

  Het is inderdaad moeilijk om uit alle onvolledige informatie een juist beeld te krijgen om voor je zelf een wel overwogen beslissing te nemen. Stichting Stralingsarm Nederland heeft met een beroep op de wet openbaring van bestuur een kort geding aangespannen om precies te weten wat de samenstelling is van de entstof, er schijnt het verboden conserveringsmiddel thiomersal, een soort kwikverbinding, in te zitten. De rechter vond het niet nodig om de fabriekanten opening van zaken te laten geven er is genoeg informatie op internet te vinden was zijn betoog.

  Beantwoorden
 3. Fleur
  Fleur zegt:

  Zie het laatsta rapport van het RIVM.

  Van de 7 doden waren er 5 met een onderliggende medische problematiek…!
  Laatsgenoemde wordt door de media niet vermeld waardoor de angst omtrent “het gevaar” van de mexicaanse griep zich verder kan ontwikkelen als een volkspsychose. Met dank aan de bobo`s van de farmaceutische industrie.
  Voorlopig ben ik ervan overtuigd dat de vaccinaties gevaarlijker zijn dan de milde mexicaanse griep!

  “Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is
  toegenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde
  griepepidemie in Nederland. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen is weer
  verdubbeld ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 7 mensen overleden
  ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), waarvan 5 met onderliggende medische prblematiek.”

  http://www.rivm.nl/cib/binaries/H1N1overzicht_tcm92-61018.pdf

  Beantwoorden
 4. Ria
  Ria zegt:

  Wie kan mij verzekeren dat dit virus niet door slechte mensen verspreid wordt? Ik vertrouw bijna niemand meer na de openbaringen van de ongelooflijke corruptie in de DMZ affaire van het Nederlandse OM en justitie, politie en de bescherming van die partijen door de volksvertegenwoordigers. Zelfs een belanghebbende, liegende viroloog wordt beloond met 1 miljoen euro door deze overheid. Waar kan je nog op vertrouwen? Een onzichtbaar virus verspreidt je nog makkelijker dan dna op een blouse..

  Beantwoorden
 5. hanss
  hanss zegt:

  Poolse minister van Gezondheid weigert Mexicaanse griepvaccin aan bevolking te geven

  De Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, heeft tijdens een verhit debat in het parlement gezegd dat ze -in haar hoedanigheid als huisarts met meer dan 20 jaar ervaring- weigert toestemming te geven om het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan miljoenen Polen te verstrekken. Volgens de minister is er vrijwel niets bekend over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins, en is wereldwijd gebleken dat de Mexicaanse griep véél milder is dan een normale seizoensgriep.

  lees meer
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=560850&r=1&tbl_archief=&

  Beantwoorden
 6. hendrik
  hendrik zegt:

  Nou Hanss dat liegt er niet om, al die vaccins die minister Klink voor zo’n 700 milioen gekocht heeft zijn dan onverkoopbaar en kunnen zo bij het chemie’s afval. De onkosten worden omgeslagen in een verhoging van de zorgverzekering, probleem opgelost

  Beantwoorden
 7. irene e
  irene e zegt:

  @Maurice.De medische wetenschap veranderde zoals je schrijft zijn aanpak ook met betrekking tot borstkanker in de afgelopen jaren. Maar weet je wat ik onverteerbaar vind? Dat het KWF waar ik elk jaar graag voor collecteer maar waar ik me nu ook voor schaam, propagandeert dat het voor vrouwen niet nodig is om hun borsten maandelijks te controleren. Vroeger werd er juist voor gepleit dit te doen, gaf KWF folders uit en nu komen ze ervan terug. Ze pretenderen dat je door zelfcontrole niet sneller iets vindt en menen zelfs dat mensen er te snel ongerust door gemaakt worden. Ik vind dat een vorm van hele ernstige struisvogelpolitiek. Menig huisarts hoorde ik al zeggen: Kom als je twijfelt gerust even langs, beter een keer voor niets omdat er gelukkig niets aan de hand is dan dat je te laat komt. Ik ken zo veel vrouwen die door die maandelijkse controle zelf in een vroeg stadium achter borstkanker kwamen! Sterker, alle vrouwen die ik ken met borstkanker, die kwamen er zó achter. Eén op de 8 vrouwen krijgt borstkanker.

  Beantwoorden
 8. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Ik heb niet lang geleden een zeer interessant artikel gelezen over de bestrijding van kanker en de aanpak voor de toekomst. Daarbij was de basisstelling dat geld en energie dat besteed wordt aan het zo vroeg mogelijk ontdekken van kanker meer rendement heeft dan geld dat besteed wordt aan nieuwe medicijnen of behandelmethoden.
  De kans om kanker te overleven neemt namelijk af naarmate het later gevonden wordt.

  Inderdaad is dit advies van het KWF onbegrijpelijk.

  Beantwoorden
 9. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ria (7/11, 1:04) ik kan je verzekeren dat het virus wél door slechte mensen verspreid werd. Dat wil zeggen: net buiten het dorpje La Gloria in Mexico waar het nieuwe virus tot ontstaan kwam, hebben producenten van varkensvlees heel bewust en veel te lang een gigantische smeerboel van varkensmest en afval laten bestaan, met miljoenen vliegen er op, waarin het niet anders kon gebeuren dan dat er een ernstige ziekteuitbraak zou volgen. Ze waren keer op keer gewaarschuwd (Granjas Carroll, Smithfield), maar hebben er niets aan gedaan totdat het al veel te laat was. Grist van 28 april.

  Eerlijk gezegd heb ik nog nooit gehoord van kindertjes die in Nederland zomaar en heel plotseling overlijden aan de normale seizoensgriep, al wordt dat nog zo hard beweerd momenteel. Oude mensen: ja. Hele zwakke mensen: ja. Maar een gezond klein kind? Het stoort me dat in de media diverse deskundigen nu doen alsof het heel normaal is dat er hier en daar kinderen aan griep overlijden, en niet iets alarmerends. Dat is niet waar.

  Dan de 3 overleden babies, mijn oog viel hier op :
  De Telegraaf.
  Twee van de drie kwamen uit Harderwijk, waar het 3e kindje woonde en een consultatiebureau bezocht staat niet vermeld. Vervolgens raakte de productie-partij van het vaccin verdacht, en werd landelijk (even) gestopt met de Prevenar-vaccinaties (pneumokokken-vaccin).
  Ik vind het merkwaardig dat je nergens iets leest over de omstandigheden op het bewuste cb (of meerdere cb’s) qua bewaren van de vaccins en of dat allemaal wel perfect was. Want fouten kunnen gemaakt worden.

  De Provinciale Entadministraties en de Landelijke Entadministratie zijn een paar jaar geleden overgegaan naar het RIVM. Tot die tijd waren het de Prov. Entadmi’s die o.a. verantwoordelijk waren voor het bevoorraden van alle consultatiebureaus. In de praktijk heeft ieder cb meerdere koelkasten, en inmiddels steeds vaker speciale vaccinkoelkasten. Die zijn erg duur maar kunnen op slot en ze hebben een alarm voor als de temperatuur teveel stijgt.
  In mijn jaren in de JGZ (jeugdgezondheidszorg) gebeurde het een doodenkele keer dat op een van de vele cb’s bijvoorbeeld de stroom was uitgevallen ‘s nachts, of (waar gebeurd!) dat een schoonmaker de stekker van de vaccinkoelkast uit het stopcontact had gehaald om er de stofzuiger in te kunnen pluggen. Wijkverpleegkundigen moeten iedere dag de temperatuur van de koelkasten checken, en die wordt bijgehouden op temperatuurstaten. Ook de chauffeur van de Entadministratie die nieuwe voorraad komt brengen, moet alle temperatuurlijsten nalopen en doet dat ook trouw. Zodra een voorraad vaccins aantoonbaar of vermoedelijk ook maar korte tijd boven een bepaalde temperatuur is geweest, wordt de hele partij afgekeurd en weggegooid (vernietigd door de Entadministratie). Uit voorzorg. Want zó nauw luistert het allemaal als het om babies en heel jonge kinderen gaat. Ik beschreef de gang van zaken die tot een paar jaar geleden de norm was in Nederland rond cb’s en vaccins. Met twijfelen aan het vaccin zelf ben je er niet. Er kan ook iets zijn misgegaan in de handling (opslag) van een doosje ampullen.

  Dus wat te denken van deze informatie uit België?
  Tijd voor de griepprik(ken)
  Daar staat letterlijk:
  U haalt het vaccin bij uw apotheker en bergt het meteen op in uw koelkast, tot het ogenblik waarop uw huisarts u het vaccin toedient.

  In uw koelkast. Uw huis-tuin-en-keukenkoelkast waar het maximaal hoeveel graden mag zijn voor zo’n vaccin? En hoe lang ligt het daar totdat de dokter tijd voor je heeft? Hoe lang was je onderweg van de apotheker weer naar huis toe, naar die koelkast?

  Kijk, als we zó gaan beginnen om vooral maar te bezuinigen in de gezondheidszorg…

  Beantwoorden
 10. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Hendrik, 7 november 2009 om 00:37:
  ===
  Stichting Stralingsarm Nederland heeft met een beroep op de wet openbaring van bestuur een kort geding aangespannen om precies te weten wat de samenstelling is van de entstof, er schijnt het verboden conserveringsmiddel thiomersal, een soort kwikverbinding, in te zitten.
  /===

  Vreemd verhaal, want die informatie blijkt gewoon openbaar. Vanmorgen in de Volkskrant,
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1313552.ece/Vaccinatieangst_overspoelt_Nederland
  waar wordt verwezen naar http://www.emea.europa.eu/, waar de exacte samenstelling (incl. hulpstoffen) beschreven staat van drie vaccins. Bij twee zie ik inderdaad thiomersal, bij een derde niet (tenzij ik niet goed kijk).
  Zie ook
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_controversy

  Zou die Europese informatie plotseling bekendgemaakt zijn na de eis van de SSN, was was die er eerder ook al? Ik weet het niet.

  Beantwoorden
 11. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  In elk geval ben ik heel blij met dit genuanceerde stuk van Maurice de Hond. Een wereld van verschil met de benadering van dezelfde problematiek op sites als klokkenluideronline.nl van Micha Kat.

  Beantwoorden
 12. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ruud,
  EMEA in maart 2004 over Thiomersal. Bijna zes jaar geleden dus.

  De Volkskrant tekent uit de mond van een deskundige op “Maar het zijn leken die met die informatie aan de haal gaan”.
  Klopt. En dat was ook volstrekt te verwachten waar het gaat om de beruchte component mercury in humane vaccinvloeistoffen. Mag een leek bijvoorbeeld wel constateren dat sommige mensen nooit last hadden van hun amalgaam-gebitsvullingen, maar anderen des te meer? Dat lichamen verschillend reageren?

  Dat is op zich geen complottheorie. Dat werpt de dringende vraag op waarom deze nieuwe vaccins in vredesnaam van kwikzilver zijn voorzien. Dat is toch vragen om problemen qua reacties en twijfel van het grote publiek.

  Mercury

  Beantwoorden
 13. mieke2
  mieke2 zegt:

  Autism Today, dit najaar.
  Quote : A typical 0.5 milliliter flu shot contains 25 micrograms – or 50,000 parts per billion – of mercury. The EPA classifies a liquid with 200 parts per billion of mercury as hazardous waste. The limit for drinking water is 2 parts per billion.
  Using the standards set for methyl mercury consumption – the kind that’s in fish – an average 130-pound person getting the flu shot would exceed the daily limit by more than four times. A 22-pound baby would get more than 25 times the amount of mercury considered safe. And doctors are recommending that many babies and children get two flu shots this season.
  A material safety data sheet from Eli Lilly and Co., which no longer makes a flu vaccine, says effects of exposure to thimerosal may include “fetal changes, decreased offspring survival and lung tissue changes. . . .
  Exposure in utero and in children may cause mild to severe mental retardation and mild to severe motor coordination impairment.”
  It does not state at what levels of exposure these consequences could occur. The sheet is dated Dec. 22, 1999.
  Unquote.

  Uitgepraat. Dan moet je je bevolking maar niet naar verplicht naar school sturen, waar ze onder andere leren lezen en begrijpen.
  Maar dat is een probleem, de mondigheid van Jan met de Pet (waar haalt ie het lef vandaan?), waar dus al hard aan gewerkt met zo’n vaccinatiecampagne. Als die in uterus en in reeds geboren jonge kinderen “mild to severe mental retardation” lijkt te kunnen veroorzaken.

  De laboratoria die meteen al zo verstandig waren (of nog worden) om werkelijk veiliger vaccins te ontwikkelen, hebben vermoedelijk een gouden toekomst. Want het gaat niet blijven bij dit nieuwe H1N1-virustype dat alle gelegenheid werd geboden om bij een varkensfabriek in Mexico te onstaan (muteren). Niet zolang geld regeert.

  Beantwoorden
 14. Velde
  Velde zegt:

  Het is verbazingwekkend dat de Volkskrant zorg om kwikzilver op 1 hoop gooit met ‘complottheoriën’ waarbij men zover gaat te denken dat er een chip in het vaccin zou zitten dat ons tot slaaf zou maken… (van wie wordt er trouwens niet bij gezegd) of dat een misdaadsyndicaat de wereldbevolking zou willen decimeren (nogal onlogisch: je hebt minder mensen om af te persen).

  Dat wat de overheid zegt niet meer voor zoete koek wordt aangenomen is helaas vaak genoeg meer dan terecht gebleken.
  De Volkskrant zou zich daarop moeten richten maar doet dit niet. Waarom niet? Deze vraag maakt mij tot een complotdenker :)

  @Ruud
  De Poolse Min. van Gez. klaagde vorige week dat de complete info niet te krijgen was en de farmaceutische bedrijven dit niet wilde vrijgeven. Goed dat de info nu kennelijk wel openbaar is, maar ik denk dat die haar zorgen er niet minder op maken. Daarnaast meldde ze het gebrek aan testen.

  Beantwoorden
 15. mieke2
  mieke2 zegt:

  Come to think of it: gisteravond laat op Nederland 2 bij omroep Human een als altijd machtig interessante documentaire over Prof. Dick Swaab en zijn werk.

  Heeft hij, júist hij, laatstelijk misschien nog een opinie geventileerd over de samenstelling van het nieuwe griepvaccin? Vooral voor babies en kindertjes, en zwangere vrouwen?

  Beantwoorden
 16. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Inmiddels begrijp ik dat mijn vrouw en ik over twee weken in een risicogroep zitten. Want dan wordt mijn dochter een half jaar.
  (Ik heb trouwens nu al twee nominaties, want ik zat ook al in de risicogroep, die boven de 60 is. Nog niets van mijn huisarts gehoord trouwens).

  Sleutelvraag. Wat doe je als je jongste kind gisteren net 4 is geworden. De vlag uitsteken?

  Beantwoorden
 17. mieke2
  mieke2 zegt:

  Uit de NOVA Nieuwsbrief van zojuist ( link )
  short quote
  De Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) geven vandaag hun advies aan minister Ab Klink van Volksgezondheid over de vaccinatie van kinderen tegen de Mexicaanse griep.

  NOVA Ned. 2 om 22:15, herhaling na middernacht of via de website.

  Beantwoorden
 18. dirk2
  dirk2 zegt:

  Laat die propaganda-machine van de “industrie” toch voor wat die waard is.
  Niets dus, ‘t zijn de laatste stuiptrekkingen, heus…geloof me.
  Gewoon een griepje krijgen EN weer opknappen.
  Een beetje extra weerstand is alleen maar goed voor een volgende “aanval”.
  Van wie of wat dan ook.
  GEEN prikje dus maar WEL een leuke Sinterklaasavond met z’n allen.

  Beantwoorden
 19. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Ik blijk toch net buiten de boot te vallen met de tweede nominatie.
  Op 21 november wordt Daphne 6 maanden en op 23 november hadden we ingeent mogen worden omdat we een baby onder de 6 maanden hebben……

  Blijft toch een belangrijke vraag over.
  Waarom vielen kinderen onder de 4 jaar vorig jaar niet in een risicogroep? Heb toch de indruk dat de huidige griep qua gevolgen weinig verschilt met die van vorig jaar.

  Beantwoorden
 20. mieke2
  mieke2 zegt:

  Wees blij als je met je jonge gezin niet in Brabant woont…
  Kraamsupport Online

  En zo rollen we van de ene medische verrassing in de andere. En gaan we vanaf 2010 alleen op bedrijven met meer dan 50 dieren inenten. Alsof die bacterieën zullen gaan tellen hoeveel stuks vee, schapen en geiten, er rondlopen op één boerderij.

  Beantwoorden
 21. mieke2
  mieke2 zegt:

  Maar serieus, vergelijk de eerste symptomen van Q-koorts met die van (Mexicaanse) griep en ik zou heel benieuwd zijn wat Charles Darwin van zo’n mengelmoes zou vinden. Of anno 2009 de experts van de WHO. En hoe huisartsen de verschillen razendsnel kunnen opsporen.
  Als we niet oppassen hebben we over een tijdje een zoönose met varkenspootjes en met vleugels : een mutatie van virussen en bacterieën uit heel verschillende werelden, geografisch en qua species. Wel voer voor een pakkende roman…

  RIVM Q-koorts Wat zijn de ziekteverschijnselen?

  Beantwoorden
 22. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  mieke2, 9 november 2009 om 11:27
  ===
  EMEA in maart 2004 over Thiomersal. Bijna zes jaar geleden dus.
  http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pus/119404en.pdf
  […]
  Dat werpt de dringende vraag op waarom deze nieuwe vaccins
  in vredesnaam van kwikzilver zijn voorzien.
  /===

  Dat staat in het stuk waar je zelf naar verwees:
  ===
  The CPMP re-emphasises […]
  /===

  (Ik citeer even niet verder omdat kopiëren en plakken uit dit document niet lukt.)

  Beantwoorden
 23. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Velde, 9 november 2009 om 11:48
  ===
  Het is verbazingwekkend dat de Volkskrant zorg om kwikzilver op 1 hoop gooit met ‘complottheoriën’ waarbij men zover gaat te denken dat er een chip in het vaccin zou zitten dat ons tot slaaf zou maken… (van wie wordt er trouwens niet bij gezegd) of dat een misdaadsyndicaat de wereldbevolking zou willen decimeren (nogal onlogisch: je hebt minder mensen om af te persen).
  /===

  Dat laatste heb ik ook diverse keren op klokkenluideronline.nl aangevoerd (toen ik nog niet door Micha Kat geband was vanwege mijn nogal felle reactie toen hij Klink ronduit als moordenaar neerzette), maar denk maar niet dat de complotgelovers zich van zulke redeneringen ook maar iets aantrekken.

  Beantwoorden
 24. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  mieke2, 9 november 2009 om 20:11
  ===
  Maar serieus, vergelijk de eerste symptomen van Q-koorts met die van (Mexicaanse) griep en ik zou heel benieuwd zijn wat Charles Darwin van zo’n mengelmoes zou vinden.
  /===
  Wat bedoel je? Dit is voor mij echt een onbegrijpelijke mededeling.

  ===
  Of anno 2009 de experts van de WHO. En hoe huisartsen de verschillen razendsnel kunnen opsporen.
  /===
  Het een is een virusziekte en het andere wordt veroorzaakt door een bacterie. http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Q_koorts/Q_koorts_ISI.jsp
  Dat is toch een wereld van verschil?

  ===
  Als we niet oppassen hebben we over een tijdje een zoönose met varkenspootjes en met vleugels : een mutatie van virussen en bacterieën uit heel verschillende werelden, geografisch en qua species. Wel voer voor een pakkende roman…
  /===

  Een mutatie van virussen en bacterieën?? Kan dat dan? Hebben die twee überhaupt ooit interacties met elkaar? Ik weet erg weinig af van deze materie, maar ik vraag me toch af …

  Beantwoorden
 25. irene e
  irene e zegt:

  off topic: Die Pieter van Vollenhoven heeft tenminste begrepen dat onafhankelijk onderzoek heel vaak niet onafhankelijk ís! En dat voorbeeld wat hij in het journaal gaf waarbij hij zelf meegemaakt had dat drie ministers in zijn rapport gingen wilden zitten schrappen….
  Mijn petje af dat hij dit zo luid en duidelijk verkondigt.

  Beantwoorden
 26. Velde
  Velde zegt:

  @irene e
  Des te jammer dat Van Vollenhoven de twee laatste brandrapporten naast zich neerlegde wat de schipholbrand betreft en met de officiële versie meeging.

  @Ruud
  Complotdenkers en logica gaan vaak niet samen :)
  Daarom ook verbazingwekkend dat sommige mensen de logica opzij schuiven van de verdedigers in de DMZ en hen zg. als complotdenkers wegzetten. Maar dubbel krom maakt niet recht.

  Beantwoorden
 27. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Ruud Harmsen
  Dat staat in het stuk waar je zelf naar verwees:
  Waar het me om gaat is dat er ook producenten zijn van vaccins zónder kwikzilver. Waarom mogen die niet leveren en zijn daar niet al jaren geleden afspraken over vastgelegd? De WHO verwachtte al zeker 6 tot 8 jaar een epidemie zoals nu die met de Mexicaanse griep. Waarvan overigens als die tijd vermoed werd dat die op het platteland van (Z.O.) Azië door mutaties zou ontstaan, gezien de manier waarop mens en dier daar samenleven. Als je een WHO in werking hebt voor de hele planeet, dan hoor je toch ook laboratoria te hebben die op de conclusies van de WHO kunnen en zullen inspelen?

  Wat bedoel je? Dit is voor mij echt een onbegrijpelijke mededeling.
  Dat de evolutie voor niets staat, kijk maar om je heen. Aviaire influenza (vogelgriep aka vogelpest) was tot een paar jaar geleden geen fataal risico voor mensen; nu wel. En m’n overdrachtelijke schets van een zoönose met pootjes en vleugeltjes: het H1N1 virus vindt z’n ontstaan in zowel zoogdieren (varkens) als vogels. Of pak bijv. het vogelbekdier : daar is geen microscoop bij nodig om te zien waar de evolutie toe in staat is.

  Dus een mutatie van virussen en bacteriën lijkt me verre van uitgesloten. Waarom zou een bacterie geen virus kunnen oplopen? ‘k Zal er m’n vroegere buurman eens naar vragen, die is expert op dat gebied bij de faculteit in Utrecht (Diergeneeskunde).

  Een aanverwante opmerking: neem de Q-koorts en wat daarover beschreven staat qua oorzaak van een besmetting waarbij de kiemen zich door de lucht kunnen verplaatsen (besmetting door inademing dus). Gesteld wordt dat miljoenen bacteriën vrijkomen met het ontijdige verlies van een dracht. Terwijl we toch weten dat alles in een zoogdierenlichaam op het spijsverteringskanaal na, steriel is? Hoe bacteriën in een maag of darm terechtkomen is voorstelbaar. Maar in een jong en/of de placenta? Dat is toch een hoogst merkwaardig soort van koorts.

  Enfin, nu eerst maar eens koffie.

  Beantwoorden
 28. Fleur
  Fleur zegt:

  De Mexicaanse griep is een milde griep!
  Sprak gisteravond een bevriend cardioloog (64jr) die nog nooit een griepprik heeft genomen en zich nu ook absoluut niet laat vaccineren.
  Ik vind het dan ook een beangstigende ontwikkeling dat de bevolking ineens massaal wordt gevaccineerd vanaf notabene (kwetsbare) baby`s van 6 maanden.
  Het effect van dit haastig gefrabiceerde vaccin is op den lange duur niet bekend!!
  Onlangs stond in de NRC dat steeds meer kinderen medicaties slikken.
  Een verontruste ontwikkeling, vind ik.
  Het is nooit aangetoond dat er bij huidige griepverschijnselen altijd sprake is van de Mexicaanse griep…

  http://zaplog.nl/zaplog/article/roel_coutinho_en_rivm_griepliegen_er_op_los_daag_ze_voor_de_rechter

  `Er is nog NOOIT een epidemische influenza-virus gemuteerd naar een gevaarlijker vorm.`

  http://zaplog.nl/zaplog/article/roel_coutinho_en_rivm_griepliegen_er_op_los_daag_ze_voor_de_rechter

  In het vaccin zit een behoorlijke dosis thiomersal=kwik. Diep trieste start voor een mensje van 6 maanden die de eerste dosis kwik binnen krijgt d.m.v het huidige volstrekt overbodige griepvaccin.

  http://www.youtube.com/watch?v=XU8nSn5Ezd8

  Beantwoorden
 29. irene e
  irene e zegt:

  @ Velde. Daarvan weet ik te weinig en kan ik niet oordelen zonder me eerst in te verdiepen. Vond puur wat van Vollenhove gisteravond zei, bijzonder en veelzeggend.
  @ Fleur Een milde griep die als je tot risicogroep hoort , afschuwelijke gevolgen kan hebben. Ik denk dat iedereen zijn gezond verstand moet gebruiken en voor zichzelf afwegingen moet maken. Er doen ook veel indianenverhalen de ronde ook op internet die echt niet kloppen. Echt te veel om op te noemen.

  Beantwoorden
 30. hendrik
  hendrik zegt:

  Van een deskundige hoorde ik dat het virus moeilijk te kweken is vandaar dat men de werking met hulpstoffen wat probeerd op te peppen. En dat kinderen maar 3 dagen ziek zijn van de mexicaanse griep.

  Beantwoorden
 31. Fleur
  Fleur zegt:

  @irene,

  Bekijk de zeer verhelderende discussie (bij mijn laatste link)op de TU-Delft tussen M Ekkelenkamp, arts-mocrobioloog UMC Utrecht en Ab Osterhaus die samenwerkt met boys van; Sanofi, GSK, Roche, Novartis, Solvay, Nobilon….!

  Beantwoorden
 32. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Fleur
  Dat is een mooie link naar TU Delft, die bijeenkomst daar begin juni dit jaar. Bedankt, het is goed om het een paar maanden later allemaal nog eens terug te zien.
  Het buitelt van de cijfers in die presentatie, waaronder een vrij constante 0,1-0,2% sterfte bij grote griepuitbraken de afgelopen eeuw (hele wereld). Maar dit komt uit een ANP bericht van vanmiddag:

  Onderzoekers van het Mexicaanse instituut voor sociale voorzieningen analyseerden de gegevens van bijna 6945 mensen met de Mexicaanse griep. Van hen was 56 procent tussen de tien en 39 jaar oud. Deze leeftijdsgroep komt veel in aanraking met anderen. Van de 60 tot 69-jarige grieppatiënten heeft 5,7 procent de griepvariant niet overleefd. Van de mensen tussen de 20 en 29 stierf 0.9 procent. Mensen met een chronische ziekte lopen volgens de onderzoekers zes keer meer risico aan de ziekte te overlijden.

  De Mexicaanse griep is iets dodelijker dan de seizoensgevoelige griep die jaarlijks om zich heen grijpt. Wereldwijd sterft tussen de 0,2 en 1,23 van de geïnfecteerden aan de Mexicaanse griep terwijl de seizoensgevoelige griep voor 0,1 procent van de zieken dodelijk is.

  En dan moet op het noordelijk halfrond de winter nog beginnen.

  Beantwoorden
 33. mieke2
  mieke2 zegt:

  Zal trouwens het staartje van het ANP-nieuws ook maar toevoegen…

  De Spaanse griep, die in 1918 rondwaarde, eiste 2,5 procent levens, oftewel tientallen miljoenen mensen.

  Twee dingen zijn wáár: vannacht nog naar documentaires over WWI zitten kijken: de bevolking en de soldaten in Europa en elders waren er vreselijk slecht aan toe door de jarenlange oorlog. En tegenwoordig hebben we antibiotica, betere hygiëne en nog veel meer om het verlies aan levens tijdens ernstige epidemieën te kunnen dempen.

  Beantwoorden
 34. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Probleem met de cijfers uit Mexico is de noemer van de berekening die tot de schatting van het percentage sterfte leidt.
  Daarmee bedoel ik het aantal mensen dat aan de Mexicaanse griep heeft geleden.
  Zijn dat alle mensen die de griep hadden?
  Of zijn dat alle mensen die zich bij de dokter met griep hadden gemeld?

  Er wordt nu gemeld in Nederland dat er sprake is van een lichte epidemie omdat meer dan 50 van de 100.000 mensen zich met griep in een week bij de dokter hebben gemeld. Dat zijn over heel Nederland dus 165 x 50 = 8250 mensen. Laten we zeggen 10.000
  (Over vorig jaar zie je het verloop hiervan op deze site: http://www.degrotegriepmeting.nl/?thisarticle=423

  Maar op basis van mijn onderzoek kom ik op zeker 200.000 Nederlanders die op dit moment griep hebben.
  Dus welke van deze twee cijfers is de noemer?

  De 10.000 of de 200.000?

  1% Griepdoden van de 10.000 of van de 200.000 maakt echt een groot verschil.
  Laat ik nu vermoeden dat het alleen gaat om de mensen die zich bij de dokter hebben gemeld….
  (En dan weet ik ook niet hoe dat in Mexico zit qua melding en registratie bij de dokter).

  Beantwoorden
 35. mieke2
  mieke2 zegt:

  Daar spreekt de maestro… M.i. leg je de vinger op een wel heel zere plek. Hoe werkt de zogeheten registratie? Hier en elders? En wat is de basis voor die cijfers en is er sprake van uniformiteit qua meetinstrumenten?

  In veel nieuwsartikelen (buiten NL) beklagen deskundigen zich erover dat het meten moeilijk is omdat lang niet iedereen een dokter opzoekt en zich meldt met deze griep. Nee, doet me denken aan het dringende advies hier in Nederland in mei/juni om vooral je huisarts niet lastig te vallen en niet naar diens praktijk te komen waar je anderen zou besmetten… Centrale huisartsenposten waren telefonisch zwaar overbelast. Het Slotervaartziekenhuis dat z’n patiënten juist wel tegemoet wilde komen kreeg zware kritiek. De GGD’s stopten hier al gauw met monsters nemen om vast te stellen of het werkelijk om H1N1 ging. Het was net één grote campagne om zieke mensen (griep) er toch maar vooral van te weerhouden zich bekend te maken. De “regie” van de Nederlandse overheid rond deze epidemie vind ik al sinds april feitelijk ver beneden peil.

  Bij wijze van uitzondering heeft The Lancet overigens de gehele tekst van het artikel d.d. 12-11-09 over de Mexicaanse studie online beschikbaar, ook voor niet-abonnees. Om het te kunnen lezen moet je je alleen wel even registreren op hun website.

  Reuters.com in een artikel van gisteren o.d.t. “ANALYSIS-New US swine flu death estimates will be guess” dat veelzeggend begint met:
  * Flu deaths based on estimates
  * Data take months to collect

  Reuters over de situatie in Amerika, onder andere:
  This study matches one published last week in the Journal of the American Medical Association that showed 11 percent of Californians hospitalized for H1N1 died, but among people 50 and older, 18 to 20 percent who went to a hospital died.

  Dit viel me op in US News van 11 november
  Pregnant women made up 6 percent of the deaths in Mexico. That rate is a bit lower than in the United States (8 percent) over the same time period.
  “In Mexico, all pregnant workers were sent home during the peak of the pandemic, which probably accounts for this difference,” Dr. Victor Borja-Aburto of the Mexican Institute for Social Security in Mexico City, and colleagues wrote.

  Een maatregel die verantwoordelijkheidsbesef toont. Want ook een normale seizoensgriep van de moeder kan voor een foetus al fataal aflopen. Nogmaals denkend aan het videoclipje van juni 2009 TU Delft, kan daar geen enkele cynicus tegenop die de Mexicaanse overheid afschilderde alsof die dit voorjaar het geld met miljarden over de balk heeft gesmeten in z’n reactie op de uitbraak via La Gloria naar Mexico City and beyond.

  Beantwoorden
 36. Fleur
  Fleur zegt:

  Is Klink compleet doorgrdraaid om baby`s vanaf 6 maanden en zwangere vrouwen te laten vaccineren terwijl men niets weet omtrent de lange termijn gevolgen van dit spul.

  Ik weet nog dat er jaren geleden voor mijn kids via het consutatiebureau met nadruk(!) werd geadviseerd om ze dagelijks fluortabletten te laten nemen.
  Intuitief was ik er op tegen dus heb ik het hen nooit gegeven.
  Ik was in die periode ongeveer de enige van al mijn vrienden die geen fluortabletten in huis had.
  Inmiddels is geruime tijd bekend dat fluoride een zwaar vergif is….

  Beantwoorden
 37. irene e
  irene e zegt:

  Persoonlijk vind ik jammer dat veel mensen zo zwart-wit denken. Men vindt vaccineren of goed of slecht. Ik zie daar toch nuances in.
  Ik ben het ermee eens dat er in vaccins soms stoffen zitten die er uit zouden kunnen en wat mij betreft ook moeten. Maar……laten we niet vergeten dat zonder de vaccinaties tot nu toe niet het gezondheidspeil hadden gehad wat we hier in Nederland hebben!
  Vaccinaties zijn niet alleen maar goed en ook niet alleen maar slecht.
  Wat betreft de Mex. griep ben ik van mening dat je moet kiezen uit twee kwaden. Ik denk dat in het ene geval de weegschaal naar’ voor’ uit slaat en in het andere geval naar ‘tegen’.
  Niemand wordt gedwongen om zichzelf of zijn kind te laten vaccineren, gelukkig maar. Kiezen dus en de consequenties aanvaarden.

  Wat overigens heel makkelijk verholpen zou kunnen worden….en me ook hoogst blijft verbazen…is dat bij vaccinatie van babies nog altijd die dikke naalden gebruikt worden terwijl er echt dunnere bestaan. Kan nou niemand dat protocol eens wijzigen? (dunner = minder pijnlijk)

  Beantwoorden
 38. mieke2
  mieke2 zegt:

  Eens met Irene dat je de nuance moet zoeken. Hoe hoger de vaccinatiegraad in een populatie, hoe groter de bescherming van die hele populatie. Maar met de wereld een dorp tegenwoordig (internet), is het schrikken dat er zoveel verschillende vaccins in omloop zijn (H1N1 bestrijding) en dat een aantal daarvan nauwelijks (of niet) verantwoord kon worden uitgetest of zelfs hulpstoffen bevat die regelrecht gevaarlijk zijn.

  Dat niemand gedwongen wordt z’n kind te laten vaccineren, is maar ten dele waar. Nu tegen de Mexicaanse griep wordt de opkomst niet afgedwongen. Maar in het verleden zijn heel wat ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht gezet om vaccinaties van hun kinderen mogelijk te maken. Incidenteel zal dat nog steeds gebeuren vermoed ik (Bible-belt o.a.).

  Over de naalden en dat daar nog steeds klachten over bestaan: de Nederlandse dierenartsen werkten eind jaren ’70 al met o.a. speciale kattennaaldjes, erg dunne wegwerpnaalden per stuk steriel verpakt en speciaal ontworpen om de tanige huid van katten zo pijnloos mogelijk te doordringen. Toen een paar jaar later mijn dochter geboren werd, bleken op haar cb voor babies nog naalden in gebruik te zijn die een dierenarts vermoedelijk nog niet eens in een hond had durven zetten. Hele dikke naalden, en bot. Dat laatste mede omdat het cb gewend was maandenlang met één en hetzelfde naaldje te doen.
  Intussen is het ondenkbaar dat in de medische wereld naalden gedeeld moeten worden door meerdere patiënten. Dus we zijn wel iets vooruit gegaan in dertig jaar tijd, maar toch niet veel.

  Beantwoorden
 39. Fleur
  Fleur zegt:

  Elke medicatie heeft zijn bijwerking.
  Ik denk dat vele ouders hun keuze laten bepalen door de media.
  In al de vaccins die kinderen reeds krijgen zitten adjuvans die bepaald niet gunstig zijn voor het lichaam.
  En dan nu ook nog het griepvaccin erbij voor kinderen vanaf 6 maanden.
  Vraag me af of de optelsom van adjuvans voor deze jonge lijfjes uiteindelijk niet te veel van het goede zal zijn.
  Enfin, laat ik maar afwachten of o.a het aantal ADHD kinderen in de komende jaren schrikbarend zal toenemen.
  Ik hoop oprecht van niet!

  Beantwoorden
 40. irene e
  irene e zegt:

  Stel dat het aantal adhd kinderen de komende jaren flink toeneemt dan nog kun je niet stellen dat het door deze vaccinatie komt. Er zijn andere factoren die bij adhd een rol spelen: de prikkels in de omgeving van een kind, de structuur binnen het gezin/de omgeving, hoeveelheid slaap, de hoeveelheid en soort computerspelletjes enz enz enz.
  Verder zijn er nog steeds verdeelde meningen over welk kind wel en welk kind niet adhd heeft. Dus of je daar echt een eerlijke peiling naar zou kunnen doen….?

  Beantwoorden
 41. mieke2
  mieke2 zegt:

  Irene (13-11 14:01),
  M.i. is het geen “stel dat”, maar we zullen het zien gebeuren : de toename van het aantal gevallen waarin kinderen de diagnose ADHD of autisme opgeplakt krijgen (mogelijk voor de rest van hun leven, zeker met EPD’s; electronische patiënten dossiers). En hoewel ik de huidige samenstelling van plotselinge vaccinaties niet echt wil vertrouwen – mede door een tekort mijnerzijds aan biochemische kennis, en een regering die het daar graag bij laat – wil ik dit bericht hier even voor het voetlicht halen :

  De Volkskrant op 7 resp. 9 november van dit jaar
  “Bij diagnose ADHD niet meteen aan de pillen”

  quote
  Kinderen met een diagnose ADHD moeten niet te snel aan de ritalin. Hun omgeving, van leraren tot ouders, kan namelijk ook factor in gedragsproblemen zijn. Dat zegt scheidend hoogleraar jeugdpsychiatrie Frits Boer van het AMC in Amsterdam vandaag in de Volkskrant.
  Volgens Boer miskent de samenleving de natuurlijke diversiteit die er in gedrag bestaat en laten psychiaters zich dat te veel aanleunen.

  De man heeft groot gelijk, weet je! Twee persoonlijke ervaringen:
  Al in 1999 werd me door een ervaren en betrokken consultatiebureau-arts (jeugdgezondheidszorg) voorgerekend hoe ADHD en Ritalin een hype waren die volstrekt geen recht deden aan de feitelijke opgroei-situatie van babies en peuters/kleuters. Pas later kwam de Nederlandse regering daar nog overheen met een soort plicht voor jonge moeders om toch vooral buitenshuis aan het werk te gaan of blijven! Iets tegen-natuurlijkers is niet te bedenken. We hebben hier geen rijstvelden of akkers waarop we onze babies op de rug kunnen meenemen, en voeden zodra ze daarom vragen.
  Voorts de afgelopen maanden nog intensief een volwassen psychiatrisch patiënt (32 jaar oud) meegemaakt die helaas toegang bleef hebben tot de Ritalin-medicatie van zijn (ook volwassen) vriendin. Over de gevolgen mag je de Politie Gooi en Vechtstreek gaan vragen…

  Wat mij betreft heb je volkómen gelijk me de criteria die je oproept. Evolutie, de behoeften van mensenbabies, laat zich niet dwingen door de politieke agenda’s van hedendaagse regeringen. Maar ik was dan ook degene die hier een tijdje terug Jean Liedloff en haar wereldwijd bekende boek “The Continuüm Concept” heeft genoemd en gelinkt.

  Er was ook goed nieuws de laatste weken, zoals het plan om kinderopvang voortaan in de onmiddellijke omgeving te organiseren van waar de moeder of vader werkt of de iets oudere kinderen dagelijks naar school moet brengen.
  Enfin, dat is off-topic. Maar dat we het vaccineren van jonge babies en zwangere vrouwen met onder meer mercury nog enorm zullen gaan betreuren, lijkt me evident.

  Beantwoorden
 42. Fleur
  Fleur zegt:

  In mijn vorige posting schreef ik ” o.a ADHD ” en durfde het woord autisme (wat eveneens enorm toeneemt) niet in de mond te nemen.
  Even los v.h huidige griepvaccin vind ik dat kids op jonge leeftijd veel te snel achtereen hun gebruikelijke kindervaccins krijgen. Zij zijn nauwelijks hersteld van de een of de volgende is weer in aantocht.
  Zou m.i op zijn minst veel meer tijd tussen moeten zitten.
  Kwam zojuist onderstaand tegen bij youtube.

  http://www.youtube.com/watch?v=jcC5oV2heZ0&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=5DUqv7E5EDM&feature=related

  Beantwoorden
 43. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  Fleur, 12 november 2009 om 20:34
  ===
  Ik weet nog dat er jaren geleden voor mijn kids via het consutatiebureau met nadruk(!) werd geadviseerd om ze dagelijks fluortabletten te laten nemen.
  Intuitief was ik er op tegen dus heb ik het hen nooit gegeven.
  Ik was in die periode ongeveer de enige van al mijn vrienden die geen fluortabletten in huis had.
  Inmiddels is geruime tijd bekend dat fluoride een zwaar vergif is….
  /===

  Wikipedia heeft natuurlijk niet altijd per definitie gelijk, maar wel ben ik geneigd aan genuanceerdere informatie meer geloof te hechten dan aan eenvoudige maar paniekerige. Hieronder een citaat uit Wikipedia:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluoride
  ===
  Fluor is in de vorm van fluoriden een sporenelement, dat echter enkel essentieel is voor de opbouw van tanden[1]. Fluoriden komen van nature overal in het milieu voor, onder andere in grondwater, vis en schelpdieren, en ook in de vorm van vloeispaat. De meest voorkomende fluoriden zijn onder normale omstandigheden dan ook niet giftig, maar bij hoge concentraties soms wel. Er bestaat discussie over de vraag of we er van nature al genoeg van binnen krijgen of niet. Enkele fluoridezouten zijn bioaccumuleerbaar, zodat langdurige blootstelling vermeden moet worden; voor nierpatiënten die gedialyseerd worden, kan dat een probleem zijn.[2] Voortdurende blootstelling aan teveel fluoride schaadt kinderen en ouderen meer dan gezonde volwassenen.
  /===

  Beantwoorden
 44. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Fleur (…. vind ik dat kids op jonge leeftijd veel te snel achtereen hun gebruikelijke kindervaccins krijgen.)

  Het aantal contact-momenten (consulten) op consultatiebureau’s 0-4 jarigen is de afgelopen ruim 10 jaar alleen al dramatisch verlaagd. Een ordinaire bezuinigingsoperatie. Dus om meer te kunnen bezuinigen, is het “handig” om cocktails te gaan prikken. Je staat dan ook lang niet alleen in je kritiek.

  Beantwoorden
 45. mieke2
  mieke2 zegt:

  Overigens, gisterochtend wakker geworden met plotselinge hoofdpijn, spierpijn, veel koude rillingen, hoesten, niesen e.d. Tegen het eind van de ochtend zag het er slecht uit. Echinaforce gaan nemen (iedere paar uur 20 druppels in een beetje water) en mezelf een boost gegeven met vitamine C 500 mg. De vitamine en de Echinaforce vandaag blijven herhalen, maar al sinds een uur of zes gisteravond voel ik me weer helemaal okay.

  Dus misschien was ie niet Mexicaans van origine, deze aanval…

  Beantwoorden
 46. mieke2
  mieke2 zegt:

  Netwerk had vanavond een interessante reportage, ook over het afwijkende vaccinatiebeleid in diverse omliggende landen en met Osterhaus als gast.

  Dat mensen die de griep-informatielijn opbellen om advies zich zo het bos ingestuurd voelen na zo’n telefoontje, verbaast me niet. Zo te horen aan wat hen geantwoord werd, hebben de uitzendbureau’s in Den Haag en omgeving gewoon een goeie tijd aan de griep. Daar zijn grote blikken tijdelijke callcenter medewerkers opengetrokken die als belangrijkste vereiste een aardige telefoonstem moeten hebben.

  Uitzendbureau’s hebben trouwens sowieso een lucratieve tijd aan de Mexicaanse griep; het aantal tijdelijke vacatures voor verpleegkundigen om te komen helpen prikken is ook legio.

  Beantwoorden
 47. Fleur
  Fleur zegt:

  Vanaf komende maandag wordt de bevolking getrakteerd met Pandemrix, een nieuw vaccin waarvan geen klinische gegevens bekend zijn. Wat het effect op lange termijn zal zijn is uiteraard al helemaal niet bekend. Het is voor het eerst dat zeer jonge kinderen met een griepvaccin worden gevaccineerd. De bevolking is m.i nu de proeftuin van de farmaceutische industrie geworden. Dit terwijl de Mexicaanse griep een milde griep is waartegen je een gezonde afweer aanmaakt indien je deze griep uitziekt. Het zal mij dan ook niet verbazen indien de overheid in de komende jaren wederom de bevolking laat enten aangezien- hoe triest- jongeren zich moeten ontwikkelen zonder opbouw van natuurlijke weerstand tegen de griep.
  En zelfs zwangere vrouwen worden gevaccineerd zonder enig klinische bekendheid omtrent dit middel!
  Ik vind het een bizarre, verontrustende ontwikkeling wat er sinds dit jaar wereldwijd in gang is gezet…..!

  http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/D-H1N1%20single%20PDFs/SPC/emea-spc-h832pu17nl.pdf

  Beantwoorden
 48. irene e
  irene e zegt:

  Voor wie zich heeft laten vaccineren nog een tip. De 2e prik in je ándere arm. Dit in verband met de lymfeknopen. Zo werkt het beter.
  Als je nou toch uit twee kwaden moet kiezen, laten we het dan op de zo best mogelijke manier doen toch?

  Overigens, zo mild is deze griep niet. Hoge koorts, 41 graden is niet ongebruikelijk. Hoge koorts is voor zwangere vrouwen een risico om de baby te verliezen. Ja, het blijft kiezen uit twee kwaden. Voor wie voor de keus staat een moeilijke opgave en wens ik sterkte toe.

  Beantwoorden
 49. mieke2
  mieke2 zegt:

  Helemaal eens met Irene. En die ándere arm: dat hoort iedere medisch geschoolde van zichzelf al te weten! Maar doen ze het ook?

  Uit de Emea-link van Fleur (gisteren, 21:10) ook zoiets fraais. Pagina 3 daar.

  Kinderen en adolescenten van 10-17 jaar:
  Wanneer vaccinatie noodzakelijk wordt geacht, kan worden overwogen de dosering te geven in overeenstemming met de doseringsadviezen voor volwassenen. Echter, bij de keuze van de dosering bij deze leeftijdsgroep dienen de beschikbare veiligheids- en immunogeniteitsgegevens bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar in overweging te worden genomen (zie rubrieken
  4.8 en 5.1).

  Wordt geacht.
  Kan worden overwogen.
  Dosering.
  Overeenstemming met doseringsadviezen voor volwassenen.
  En dan die tweede volzin….

  Ik trek me terug op m’n ervaring als veterinair assistente: “kan worden overwogen” kan dus enkele reis prullenbak als het om een advies zou gaan. Want dat is lucht.
  Maar “overeenstemming met doseringsadviezen volwassenen” roept direct de vraag op : in kilo’s lichaamsgewicht en dan naar rato? Of welke andere overeenstemming? Kalenderjaren gaan delen, en de breuk dan loslaten op de inhoud die je van de ampul gaat trekken?

  Voor de zoveelste keer: de regie van “Den Haag” waar het de bestrijding van deze epidemie betreft is al sinds april van dit jaar gewoon ver beneden peil.

  Beantwoorden
 50. mieke2
  mieke2 zegt:

  Per gisteren inmiddels 28 griepdoden (H1N1) in Nederland, de meesten kinderen. En een tweede patiënt hier die resistent blijkt tegen het gangbare Tamiflu.

  Dit meldt de BBC

  Tamiflu-resistant swine flu spreads ‘between patients’
  Page last updated at 17:14 GMT, Friday, 20 November 2009

  korte quote
  Health officials say a Tamiflu-resistant strain of swine flu has spread between hospital patients.
  Five patients on a unit treating people with severe underlying health conditions at the University Hospital of Wales, Cardiff, were infected. Three appear to have acquired the infection in hospital.
  They are thought to be the first confirmed cases of person-to-person transmission of a Tamiflu-resistant strain in the world.

  Beantwoorden
 51. Fleur
  Fleur zegt:

  @mieke2,

  Hierbij de gegevens v.h RIVM.

  “In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) licht gestegen ten opzichte van vorige week, 359 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 291 vorige week. Daarnaast werden 6 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 0-jarig meisje, een 7-jarig jongetje, een 9-jarig meisje, een 14-jarig meisje, een 60-jarige vrouw en een 72-jarige man. Alle zes patiënten hadden een onderliggend lijden.”

  http://www.rivm.nl/cib/binaries/H1N1overzicht_tcm92-61018.pdf

  Beantwoorden
 52. Fleur
  Fleur zegt:

  De koninklijke familie heeft zich laten vaccineren. Uiteraard met het vaccin zonder adjuvanten zoals Angela Merkel en overige bobo`s.
  De Nederlandse bevolking wordt echter geprikt met Pandemrix een vaccin vol adjuvanten waaronder thimersol cq thiomersal een sinds 2005 verboden stof die niet verhandeld mag worden!
  De WHO vind één H1N1 vaccin voldoende.
  Klink zit echter met 34 miljoen onverhandelbare vaccins opgescheept en laat om van de vaccinberg af te komen de bevolking 2 maal prikken.
  In Zwitserland is het verboden jongeren en zwangere vrouwen te vaccineren. Polen weigert zijn bevolking te laten prikken.
  Kortom er is teveel onduidelijkheid, tegenstrijdigheden en schimmigheid omtrent het vaccin.
  Bovendien zijn er GEEN enkele klinische gegevens bekend omtrent dit vaccin dus vind ik het een onverantwoord en gevaarlijk besluit om notabene jonge kids en zwangere vrouwen te laten vaccineren!!

  http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1990%3Agerman-doctor-accuses-health-ministry-of-qmassive-liesq-concerning-adjuvant-squalene&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl

  Beantwoorden
 53. Velde
  Velde zegt:

  Een mutatie van H1N1 is getraceerd. Mag de farm. industrie zich daar op werpen.

  @Fleur

  De cijfers over de sterfgevallen van gewone griep onder de bevolking (onder hen al reeds een ‘onderliggend lijden’ hadden) zie ik niet staan – voor zover die gevallen al worden aangemeld.

  Beantwoorden
 54. irene e
  irene e zegt:

  @Maurice en anderen

  In NRC dit weekeinde artikel over Hans van Maanen, een wetenschapsjournalist. Van zijn hand verscheen deze week het boek ‘Goochelen met getallen: cijfers en statistiek in krant en wetenschap’ Uitgeverij Boom.

  Ik citeer:
  Journalisten zijn er te weinig op bedacht dat cijfers- net als foto’s- kunnen liegen.
  Getallen hebben een functie in het debat: ze worden aangeroepen op momenten dat gezag alleen niet meer volstaat. Extra jammer dat juist journalisten er vaak geen raad mee weten.
  ….
  Vrijwel elke internetenquête-zeker die met ‘leuke resultaten’ -wordt klakkeloos op het web gezet.

  ….Een groot deel van de bevolking heeft niet paraat wat ’40 procent ‘ precies betekent.
  —-
  Als jounalisten de cijfers niet kunnen uitleggen en doorprikken, verzaken zij een belangrijk deel van hun verslaggevende en controlerende taak. Zij denken te schuiven, en worden geschoven.

  Journalisten zijn zich over het algemeen veel te weinig bewust van de wereld achter de getallen-achter hun ontstaansgeschiedenis, hun context en hun bedoeling. Zo ad rem als ze kunnen zijn in de politieke arena, zo weerloos staan ze veelal tegenover cijfers en statistieken. Terwijl ze er tegelijkertijd zo dol op zijn. Cijfers worden wel ‘het zelfrijzend bakmeel’ van de journalistiek genoemd.

  maar het ontbreekt journalisten ten ene malen aan het gereedschap om cijfers te verifiëren en te analyseren. Vrijwel elke dag staan in de krant artikelen met evidente rekenfouten en statistische uitglijers.

  Beantwoorden
 55. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Irene

  Dan sluit dit bericht m.i. mooi aan, al zou het een eigen column verdienen gelet op de impact voor alles wat leeft.

  Hackers kraken informatie klimaatverandering
  ANP | Gepubliceerd op 22 november 2009, 07:56

  LONDEN – Computerhackers hebben een server van een gerespecteerd Brits onderzoeksinstituut over klimaatverandering gekraakt en duizenden privé e-mails van Britse en Amerikaanse topwetenschappers en documenten op internet gezet. Uit de gepubliceerde informatie zou blijken, dat sommige wetenschappers informatie over klimaatverandering hebben gemanipuleerd. Dat meldden Britse en Amerikaanse media zaterdag.

  In een van de e-mails suggereert Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia, om een ,,trucje” te gebruiken om informatie over temperaturen te manipuleren om zo temperatuurs-dalingen ,,te verbergen”. Een andere e-mail zou gaan over het manipuleren van kilmaatpublicaties door sceptische wetenschappers, door een panel, dat de informatie controleert, samen te stellen dat bestaat uit wetenschappers ,,die weten wat ze moeten doen”. Ook wordt gesproken over cijfers die in een VN-rapport ,,geperst moeten worden”. Jones heeft ontkend dat hij heeft gepoogd informatie te manipuleren.

  De CRU houdt veranderingen in temperatuur op de lange termijn bij en speelt een belangrijke rol in het verzamelen van informatie voor rapporten van de Verenigde Naties.
  © ANP/HDC Media

  Bonafide hackers heeft de maatschappij, wereldwijd, hard nodig. Net als een dringende upgrade van z’n opleidingen Journalistiek en periodieke screening / deskundigheidstoets van journalisten. Een Journo-APK zeg maar.

  Beantwoorden
 56. irene e
  irene e zegt:

  @Mieke. Inderdaad heel interessant. Alleen is dat voorbeeld wat je geeft dan bewust gedaan en bij die journalisten gaat het eigenlijk niet expres maar gebeurt het uit onwetendheid( ze begrijpen de materie eigenlijk niet).
  Het voorbeeld wat jij geeft over de manipulatie mbt weergave toestand klimaat doet me denken aan het boek van Joris Luyendijk:Het zijn net mensen. uitgeverij Podium.
  Echt een aanrader, je kijkt daarna nooit meer met dezelfde ogen naar het journaal en de aktualiteitenrubrieken…

  Beantwoorden
 57. mieke2
  mieke2 zegt:

  Dat is inderdaad nogal een verschil Irene, bewuste manipulatie of gewoon onvoldoende bagage om met cijfers en statistieken verantwoord om te kunnen gaan.
  Ik blijf m’n Journo-APK verdedigen. Eens temeer als je bedenkt hoe slecht (en slechter) het al jaren is gesteld met het rekenonderwijs. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat waar je dat immers t/m bij jongere verpleegkundigen toe aantreft (inhoud, maten, gewichten, getallen delen), zoiets met journalisten niet het geval zou kunnen zijn. En statistieken zijn weer een héél andere tak van rekensport.

  Het dwaalt wat af van het topic “Nederlandse Griep”, maar toch met reden. Begin volgende maand moet immers de VN Conferentie in Kopenhagen gaan plaatsvinden? De Telegraph .co.uk heeft “Climategate” al vrij vakkundig laten ontleden door een journalist. Link. En hier een voorbeeld van levendige discussie – en twijfel – dat zulk nieuws veroorzaakt.

  Wie kun je nog vertrouwen? Welke informatie kun je nog vertrouwen? De bereidheid om te transformeren, je gedrag aan te passen, zal in hoge mate samenhangen met hoe overtuigd je bent van de geloofwaardigheid van (wetenschappelijke) informatie.
  Ik las gisteren dat Utrecht huiseigenaren wil gaan verplichten om z.s.m. vergaande maatregelen te bekostigen op het gebied van woningisolatie e.d. Allemaal vanwege het milieu en het klimaat. Klaar ben je als huiseigenaar…

  Eén ding is zeker: met een Sjors & Sjimmie clubje in Den Haag ook bekend onder de benaming “regering” dat nog geen fatsoenlijke vaccinatiecampagne kan organiseren van Groningen tot Maastricht, gaan we absoluut de teil in naarmate klimaatverandering deze lage delta aan de zee komt bezoeken :-(

  Beantwoorden
 58. mieke2
  mieke2 zegt:

  Hilversum pakt uit :

  eerst de prik, dan een clementientje

  Studio 20, een van de allergrootste, is de priklokatie voor heel Gooi en Vechtstreek. ‘k Dacht eerst dat de landelijke GGD’s of minister Klink zelf er met een knipoog naar Sinterklaas, een feestje van gingen maken. Maar nee, het is de Plusmarkt die met 17.000 mandarijntjes aan komt zetten.

  Ach, het is toch een leuk idee. En beter een clementientje dan de drop of chocola die je in mijn tijd direct kreeg om van de schrik te bekomen. Hopelijk gaan de vitamientjes meteen de strijd aan met de adjuvansjes…

  Beantwoorden
 59. Webmaster
  Webmaster zegt:

  Morgen en overmorgen zullen in de Rai 60.000 mensen worden ingeent. Per minuut zullen er 60 worden ingeent (zei het journaal).
  Ik heb toch ergens het gevoel dat als op enig moment toch minstens 500 kinderen plus 750 begeleiders tegelijk in een ruimte zijn, het toch ook niiet echt de meest optimale situatie is (om het zeer eufemistisch te zeggen) ter voorkoming van besmetting….
  Mijn dochter is tot het eind van deze week in Cuba, dus ze kan niet eens ingeent worden. (en het mag ook niet ingehaald worden, als we dat zouden willen).

  Beantwoorden
 60. mieke2
  mieke2 zegt:

  Cuba is eerder deze maand een vaccinatie campagne gestart tegen de normale seizoensgriep, met hulp van de WHO. M’n Spaans is niet jé dat, dus ik heb nu niet opgezocht of een H1N1-vaccin voor babies op het eiland misschien intussen toch ook beschikbaar is. Maar als je dochtertje eind van deze week moet vliegen, is vaccinatie op nog heel korte termijn sowieso niet gewenst. (Overigens is intercontinentaal en dus hoog vliegen met heel jonge kinderen ook geen aanrader om medische redenen, maar dat is een heel ander verhaal).
  Op 7 nov. j.l. heb je ‘s avonds een email van me ontvangen met contactgegevens van een arts in de buurt, expert op het gebied van vaccineren van kindertjes. Als jullie daar behoefte aan hebben, bel haar dan voor advies en om te overleggen.

  Wat de RAI betreft en dergelijke grote settings (zoals ook de studio in H’sum), zet je twijfels maar opzij. Helemaal mee eens dat dat een verre van optimale regie is voor vaccinatie tegen een hoogst besmettelijke ziekte die nu al maanden aktief rondwaart.
  In de JGZ in Gooi en Vechtstreek werden de jaarlijkse massa-vaccinaties tegen de BMR bijvoorbeeld, doelgroep dan ± 9 jaar oud en zonder dat er sprake is van een uitbraak van zo’n ziekte in het hele land, georganiseerd op 1 wijkgebouw of school per stad of dorp. Of bij heel kleine dorpen 1 wijkgebouw per cluster van 2 of 3 dorpjes. Organisatorisch, logistiek was dat relatief ook best een hele klus, en je stond uren aaneen in dubbele of 3-dubbele teams te prikken. Maar het massale nu met de Mexicaanse griep en het vaccineren en op een paar m2 samenbrengen van ZOVEEL kleine en grote mensen: alleen maar om geld te besparen door zogenaamd efficiënt te werken…

  Deze griep is geen kleinigheid voor sommige kinderen die ‘m krijgen. Dus ik ben kwaad genoeg om ze persoonlijk achter hun bureau’s vandaan te komen trekken: de zorgbestuurders en politici die deze mega-lokaties hebben gewild. Om een paar rotcenten aan arbeidsloon uit te sparen. De verpleging en verzorging van alles wat juist door die mega-vaccinaties besmet raakt met H1N1 gaat een veelvoud kosten, om nog niet te spreken van het lijden en het verdriet.

  Beantwoorden
 61. mieke2
  mieke2 zegt:

  Morgen en overmorgen zullen in de Rai 60.000 mensen worden ingeent.

  Alleen al in de Amsterdamse RAI worden in twee dagen tijd ruim honderdduizend mensen verwacht. (Volkskrant, Grootste prikcampagne ooit vandaag van start)

  Dít had niet zo gemogen:

  citaat

  Recordtijd
  De Gezondheidsraad, [ . . . ], adviseerde twee weken geleden dan ook om jonge kinderen en ouders van zuigelingen met spoed in te enten en minister Klink van Volksgezondheid nam dat advies meteen over. De GGD moest de vaccinaties in recordtijd regelen.

  .

  Nog een keer: eind april/begin mei van dit jaar was uit de berichten uit Mexico en de VS waar de epidemie toen al dramatische vormen had aangenomen, onmiskenbaar duidelijk dat vooral de (aller)jongsten zwaar door het virus getroffen werden.
  Als Nederland een Gezondheidsraad heeft die er vervolgens tot begin november over moet doen om die feiten tot zich door te laten dringen, waar waren dan al die andere (jeugd)artsen, zorgbobo’s, overheidsbestuurders en politici die net als een gewoon mens toch ook wel dagelijks binnen- en buitenlandse kranten zullen hebben gelezen en de website van de WHO?

  Ja, het is een hele operatie nu opeens. Het lijkt verd*mme wel alsof ze dat leuk vinden! Maar met doordachte preventieve gezondheidszorg heeft het niets te maken.

  Beantwoorden
 62. mieke2
  mieke2 zegt:

  Ha! In Amsterdam wordt ook de Gooi en Eemlander gelezen en ze willen daar niet onder doen voor de Mediastad:

  Rubens appels, wel 50.000!!!

  …een samenwerking van o.a. de supermarkt Dirk van den Broek en de firma Vroegop Windig uit Amsterdam

  ***smile***

  Beantwoorden
 63. mieke2
  mieke2 zegt:

  voor wat het waard is (in vitro vs in vivo)

  Virology Journal 13-XI-2009 (Springer Science+Business Media)
  Anti-viral properties and mode of action of standardized Echinacea purpurea extract against highly pathogenic avian Influenza virus (H5N1, H7N7) and swine-origin H1N1 (S-OIV)

  vond de link hier:

  Nieuwsbank 23-XI-2009
  Extract verse Echinacea purpurea remt Mexicaanse griepvirus in vitro

  a. Niet van uitgaan dat men Echinaforce druppels ook aan babies mag geven ; het speciale product Echinaforce Junior wordt door de fabrikant aanbevolen voor kinderen vanaf 2 jaar.
  b. Homeopathisch geschoolde artsen (= allopatische bul en daarna homeopathie specialisatie) zullen m.i. verantwoorde middelen kennen om aan babies/peuters te geven om hun weerstand tegen de griep te verhogen.
  c. Het overbekende Echinaforce voor volwassenen (druppels tinctuur) is in mijn ervaring en die van heel wat familieleden en bekenden al tientallen jaren in staat om je van een opkomende zware kou of zelfs griep, binnen een etmaal te verlossen.
  d. Misschien is het hebben van een homeopathische huisarts momenteel geen luxe.

  Beantwoorden
 64. hendrik
  hendrik zegt:

  Hoeveel mensen hebben al een natuurlijke weerstand gekregen door een lichte besmetting met het virus, niemand die het weet. Het wil maar niks worden met de Mexicaanse griep pandemie

  Beantwoorden
 65. Ria
  Ria zegt:

  Lees dit nu pas:

  Afwijzing onmiddelijke openbaarmaking documenten Mexicaanse griep

  De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat er geen grond bestaat voor ernstige twijfel aan de rechtmatigheid van het besluit van 10 september 2009 (Awb 09/1713) en 29 september 2009 (Awb 09/1712), zodat verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

  Verder is informatie omtrent de samenstelling van het vaccin tegen de Mexicaanse griep en de mogelijke bijwerkingen van dit vaccin inmiddels beschikbaar op internet.

  Uitspraak van 30.10.09;

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK1594&u_ljn=BK1594

  Beantwoorden
 66. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ hendrik
  In de VS is in West Virginia een arts die de A-H1N1 griep al 2x heeft opgelopen. Zie De Morgen.

  Food for thought, alhoewel de reportages over de situatie en gebeurtenissen begin dit jaar bij Granjas Carroll / Smithfield nabij het dorpje La Gloria in Mexico m.i. niet aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.

  Bloomberg – Scientist Repeats Swine Flu Lab-Escape Claim in Published Study

  De Standaard – ‘Griepvirus ontsnapte uit lab’

  .

  Beantwoorden
 67. mieke2
  mieke2 zegt:

  Gebeurt dit ook in Nederland?

  Fleur bij zoveel verschillende vaccins en streng gescheiden doel-/leeftijdsgroepen in Nederland, ben ik de draad kwijt wie wat ingespoten krijgt.
  Dat is ongetwijfeld vrij simpel op te zoeken met good old Google. Maar dat de mensen die de afgelopen tijd hier gevaccineerd zijn GEEN handtekening (instemmingsverklaring, afzien van aansprakelijkheids-verklaring) hebben ondertekend, daar doe ik een eed op!

  Beantwoorden
 68. mieke2
  mieke2 zegt:

  Hadden we deze al, ook voor het nageslacht?

  Kleine kinderen krijgen hoge koorts na griepprik
  DEN BOSCH – Kleine kinderen krijgen vaak hoge koorts na de vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb krijgt dagelijks zo’n tweehonderd meldingen over bijwerkingen van Pandemrix binnen. De meeste betreffen koorts.

  Sinds afgelopen maandag krijgen kinderen tussen zes maanden en vijf jaar massaal het vaccin Pandemrix van farmaceut Glaxo Smith Kline toegediend ter voorkoming van Mexicaanse griep ofwel Nieuwe Influenza A (H1N1). Er zijn ruim 800.000 kinderen opgeroepen.

  „Niet het aantal, maar het patroon in de melding van bijwerkingen is opmerkelijk”, stelt een woordvoerder van Lareb. Van de meldingen is ongeveer een derde gedaan door huisartsen en twee derde door ouders van de kinderen zelf. „Gelukkig vallen de complicaties door hoge koorts tot nu toe wel mee.”

  Het vaccin, dat -net als vaccins van andere farmaceuten- vanwege dreiging van een grieppandemie met spoed is gemaakt, is niet getest op kinderen. Mede om die reden kreeg Lareb expliciet de opdracht alle bijwerkingen nauwkeurig bij te houden.
  In de bijsluiter van Pandemrix staat ook dat koorts een veelvoorkomende bijwerking is. „Nu er zoveel koortsmeldingen binnenkomen, is ons vermoeden bevestigd dat het inderdaad zo is”, aldus de Lareb woordvoerder.

  Bij de massa-inentingen die de GGD’s in het hele land uitvoeren, worden folders uitgedeeld waarin staat dat ouders vermoede bijwerkingen kunnen melden. „Maar de folders zijn lang niet overal goed uitgedeeld”, stelt Lareb. “Daar zijn we nu ook mee bezig. Wellicht dat het aantal vervelende bijverschijnselen dus nog groter is.”

  Voor Glaxo Smith Kline is de eerste vaccinatieronde voor kinderen geen reden tot bezorgdheid, laat de woordvoerder weten: „De tekst in de bijsluiter gaat uit van koorts bij 1 op de 10. “Wat we tot nu toe zien, is veel minder. Slechts één op de honderd kinderen heeft last van koorts. Wat we nu zien, ligt gelukkig binnen de grenzen van wat we hadden verwacht en zelfs ver daar beneden.”

  Opmerkelijk is dat de vaccinaties van de zogeheten risicogroepen -ouderen, mensen en kinderen met een chronische ziekte- enkele weken geleden zonder noemenswaardige bijwerkingen zijn verlopen. Pijn op de prikplek, was eigenlijk de enige genoemde overlast. Bij deze groep ging het echter om een ander vaccin, Focetria van Novartis. Tegen de Mexicaanse griep zijn wereldwijd diverse vaccins gemaakt. Met en zonder de – omstreden -adjuvans, ofwel toegevoegde hulpstoffen. In de vaccins die in Nederland tegen de Mexicaanse griep worden gebruikt, zitten adjuvans.

  Op de foto: In Amsterdam werden deze week kinderen van vier maanden tot en met zes jaar gevaccineerd.
  © GPD 26-11-2009

  allesoverdegriep.nl

  Beantwoorden
 69. mieke2
  mieke2 zegt:

  Bij gebrek aan een Q-koorts column (geen verwijt), dan maar hier:

  Kamer vraagt onderzoek naar Q-koorts (Volkskrant)

  PvdA’er Harm Evert Waalkens wil de onderste steen boven hebben en dat vraagt volgens hem meer dan een gewone evaluatie die minister Gerda Verburg (LNV) al toezegde. De Kamer vraagt vooral aandacht voor de communicatie tussen de betrokken ministeries van LNV en Volksgezondheid, de aansturing van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en ook alle momenten dat er nieuwe ontwikkelingen waren en geen besluitvorming volgde.

  Over de griepepidemie, diverse online media melden vandaag dat een 29-jarige Belgische vrouw een paar dagen geleden na een lijdensweg van ± 3 weken alsnog overleden is aan de Mexicaanse griep. Op 23 november werd ze “uit voorzorg” na een zwangerschap van 8 maanden met een sectio verlost. Ze woonde in Spanje.
  In Het Nieuwsblad.be van een week geleden meer onheilsberichten over Belgische zwangeren en wat er gebeurde nadat die de griep kregen.

  In Nederland is het m.i. stil gebleven qua berichten op dat vlak. Toch vaccineerden de Belgen juist de zwangere vrouwen uit hun populatie óók (risicogroep).
  Misschien, wie weet, moet het bij ons nog een paar maanden duren vooraleer de Tweede Kamer ook omtrent de aanpak van de H1N1 griep een vergaand onderzoek gaat eisen. ‘t Zal er van afhangen waar journalisten nog mee komen.

  Beantwoorden
 70. mieke2
  mieke2 zegt:

  Thailand (in meerderheid Boeddhistisch, Moslim minderheid vooral in het zuiden):

  Varken in Thailand besmet met Mexicaanse griep
  (Belga op 17 december)

  In Thailand is voor de eerste keer een varken met de Mexicaanse griep besmet geraakt. De autoriteiten gaan ervan uit dat een student het H1N1-virus aan het varken heeft overgedragen. Dat deelde het ministerie van Volksgezondheid donderdag mee. De jongeman werkte in een universitaire varkensfokkerij zo’n 120 kilometer ten noordoosten van Bangkok en was begin december ziek geworden. De autoriteiten onderzochten 80 varkens, waarvan minstens een geïnfecteerd was. Ze plaatsten 130 studenten en 20.000 varkens onder quarantaine.

  “Er is geen reden tot paniek”, deelde het ministerie mee. “De mensen kunnen zonder meer varkensvlees blijven eten”. Sedert april zijn in Thailand naar schatting acht miljoen mensen met de Mexicaanse griep besmet geraakt. Honderdnegentig onder hen stierven aan het virus. (OSN)
  © 2006 metrotime.be

  Heftig… Overdracht van mens op dier, zo op het eerste gezicht.

  .

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *