De bijzondere toegift van Verborgen Verleden

Mijn aflevering uit ‘Verborgen Verleden’ werd op 2 januari herhaald. Met de arme familie van mijn overgrootvader, Isaac Brander, geboren in 1860 in een soort hoofdrol. Hij is op 82-jarige leeftijd samen met vrijwel al zijn 50 nakomelingen in de oorlog vergast.

Mijn moeder dacht dat ze met maar twee familieleden de oorlog had overleefd. Maar een uur na de uitzending kreeg ik een bijzonder berichtje via Facebook. Iemand ook met de naam Isaac Brander vroeg of we misschien familie waren. Wat ik toen ontdekte had zowel een nieuwe uitzending van Verborgen Verleden, van Spoorloos als van Andere Tijden kunnen zijn.

Lees meer

Fraude met geurproeven in “Rechtsstaat Nederland”

Vanmorgen stond er een uitgebreid en goed gedocumenteerd artikel in De Volkskrant over de jarenlange fraude bij de geurproeven van de politie. Alleen al in Oost-Nederland zijn op die manier in 20 jaar 800 tot 1000 verdachten BEWUST ONTERECHT gekoppeld aan een misdaad (via de geur op een voorwerp die bij de misdaad gebruikt zou zijn).  Ook Ernest Louwes was één van die verdachten…..  Maar het OM deed amper iets aan die jarenlange fraude van ambtenaren in functie.

Lees meer

Waar blijven de Maatschappijtafels?

Bij iedere jaarwisseling schrijf ik een stuk over een thema, dat me bezig houdt en waarvan ik het belang met u wil delen. Het is gebaseerd op de resultaten van mijn onderzoeken en/of ontwikkelingen in de samenleving, die ik zie.

Waarbij ik hoop, dat hetgeen ik daarbij vaststel een vorm van impact heeft en vervolgens tot een vorm van verbetering zal leiden.

Dit keer wordt het een somber stuk. Omdat ik -helaas- denk, dat het inmiddels vijf over twaalf is geworden. Daarbij gaat het niet over het onderwerp, waarover 150 organisaties en veel bobo’s, aan vijf klimaattafels, intensief hebben overlegd, om te kijken of en hoe ze de mensheid vanuit Nederland op termijn kunnen redden.

Lees meer

Drie grote uitdagingen voor het Nederlandse Onderwijs

Tot vijf jaar geleden was mijn relatie tot het onderwijs, zoals die van de meeste andere ouders. Aan de ene kant met de ervaringen van de eigen schooltijd jaren geleden. Aan de andere kant als ouder van schoolgaande kinderen.

Vanaf het moment, dat ik in 2012 met een aantal onderwijsdeskundigen, Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT) heb opgericht, bezocht ik veel scholen in binnen- en buitenland. Met veel personen gesproken, die een rol spelen bij of in het onderwijs, zoals schooldirecteuren, leerkrachten, ouders, leerlingen, ambtenaren en politiek verantwoordelijken.

Wat me daarbij sterk opviel was het grote verschil tussen het beeld, dat ik tot 2012 van het vak leerkracht had en datgene wat ik later in de praktijk tegenkwam. Dat leerkrachten met veel  bezieling en toewijding met hun vak bezig zijn, dat besefte ik – ook uit eigen ervaring als leerling – wel. Maar dat het een hele zware baan is (zowel fysiek als mentaal) en steeds zwaarder wordt, realiseerde ik me voor 2012 niet.

Lees meer

100 vragen tgv 40 jarig jubileum

2005-2016Op 9 oktober 2016 is het precies 40 jaar geleden dat mijn allereerste peiling naar politieke voorkeur werd bekend gemaakt. Dit gebeurde in VARA’s radioprogramma “In de Rooie Haan”,  in de aanloop naar de verkiezingen van 1977.

Dat ik 40 jaar de voorkeur van de Nederlandse kiezer heb kunnen peilen, is te danken aan de respondenten die door de jaren heen aan mijn onderzoeken hebben meegewerkt. Ik schat dat er in die tijd meer dan 5 miljoen vragenlijsten over politieke onderwerpen zijn ingevuld, die onder mijn leiding waren ontwikkeld.

Lees meer

Prima advies Onderwijs2032

Het platform Onderwijs2032 is met een prima advies gekomen t.a.v. ons onderwijs. Het ligt volkomen in lijn met het initatief dat wij in 2012 met Onderwijs 4 Nieuwe Tijd hebben gestart en zoals onze Steve JobsScholen ook opgezet zijn.

Het is verplichte literatuur voor iedereen die iets met het onderwijs te maken heeft. Niet alleen politiek verantwoordelijken, besturen, directies en leerkrachten.  Maar zeker ook voor ouders, die beter kunnen begrijpen wat belangrijk is voor hun kinderen en niet op de verkeerde aspecten van het onderwijs de nadruk blijven leggen.

Hier vind je het advies. En voor de snelle lezers heb ik een kort uittreksel gemaakt.

N.B. Het rapport heeft ook een goedgekozen titel:  Vaardig, aardig en waardig.

Marianne de Hond – Brander (14-11-1915)

Jannie van 23 tot 86Vandaag, 14 november 2015, zou mijn moeder, Marianne de Hond – Brander (roepnaam Jannie) 100 jaar geworden zijn. Ze is op 86-jarige leeftijd in april 2002 overleden.

Ter gelegenheid van haar 100ste geboortedag wil ik een beeld geven van het leven van een bijzondere vrouw.  Woorden die haar goed beschrijven zijn: warm, zachtmoedig, vrolijk, optimistisch, familiemens, dienstbaar, handig, sterk, modern, goed verzorgd, en grappig. Ze was een geweldige echtgenote, moeder en oma, die altijd klaar stond voor anderen. Nooit was haar iets teveel.

Haar leven kan in vier tijdperiodes verdeeld worden:

  • 1915 – 1940

Ze is aan het Waterlooplein geboren en onder zeer arme omstandigheden opgegroeid. Haar familie had een fruitstal en later probeerde haar vader geld te verdienen als straatfotograaf. Dankzij MyHeritage.com is een goed beeld te geven van wie haar voorouders waren, inclusief 12 voorouders, die in de 18e eeuw geboren zijn.  Dit zijn de foto’s van haar moeder en de moeder van haar moeder en daaronder haar vader Elias.

Moeder en GrootmoederEliasBrander1893-Trouwfoto Marianne Brander en Marcus de Hond kl versie

Na de lagere school, ging ze twee jaar naar de huishoudschool en als 14-jarige ging ze werken alsmodinette. Zij was heel handig in het maken van kleding, iets wat ze, inclusief breien en haken, later graag deed.
Kort voor de oorlog trouwde ze met Mark de Hond, zoon van het echtpaar De Hond die ook een fruitstal had op het Waterlooplein.

De huwelijksfoto, is de oudste beschikbare foto van haar. Ze was toen ongeveer 23 jaar. Op de foto staan ook een neef en nicht van haar man, die bruidskinderen waren.

Over de periode van voor de oorlog en haar relatie tot de familie De Hond vertelt ze in een gesprek met Sonja Barend uit 1994. Kijk vanaf 6 minuut 50.

  • 1940 – 1945

De Tweede Wereldoorlog trof haar en haar familie zelf. Haar hele familie werd in het concentratiekamp vermoord: haar echtgenoot, haar ouders, haar broers en zusters, haar grootouders. Zelf kwam ze in Auschwitz terecht, in het blok (Block 10), waar experimenten werden uitgevoerd om vrouwen onvruchtbaar te maken.  Van de 250 vrouwen die die experimenten overleefden waren er maar een paar die toch een kind kregen en 1 ervan was Jannie de Hond.

Over Block 10 en Jannie de Hond en andere Nederlandse vrouwen is in 2012 een reportage gemaakt door de EO. Naar aanleiding ervan schreef ik dit blog met daarin diverse relevante links. Ze vertelde in 1996 haar oorlogsverhaal in het kader van “The Survivors of the Shoah”.

  • 1945 – 1977

Na de oorlog hertrouwde ze in 1947 met haar zwager Sam, die zijn vrouw ook in de oorlog verloren had. In oktober van dat jaar kregen ze hun zoon Maurice. Haar leven draaide vanaf dat moment volledig om haar man en zoon. Een harmonieus gezin, waar vrijwel nooit ruzie of spanningen waren, met name door de wijze waarop ze haar centrale rol oppakte. Sam werkte heel hard en was 6 dagen per week al om 5 uur ‘s ochtends naar zijn werk.

Samen met haar mannen ging ze vanaf het begin van de vijftiger jaren naar alle thuiswedstrijden van Ajax. En toen haar zoon ging voetballen namen zij en haar man de verantwoordelijkheid op zich van de kantine van de voetbalclub. Af en toe was ze ook de leider van het welpenteam van haar zoon.

Gezelligheid thuis (met veel eten en zoets) met haar gezin en de hechte vriendenkring, die vrijwel allemaal ook het concentratiekamp hadden overleefd, was voor haar een soort van kern van het bestaan. Graag ging ze naar de film, met name lachfilms, zoals van Charlie Chaplin en Stan Laurel & Oliver Hardy en Danny Kay.

Ze was heel trots op haar zoon, die als eerste uit de familie naar de HBS ging en later ook het Doctoraal examen haalde.

Met haar eerste schoondochter (Jasmin), waarmee haar zoon in 1970 trouwde, had ze een heel goede band.  Vanaf het moment dat haar man stopte met werken (begin van de zeventiger jaren), genoten ze samen van het bridgen en de reizen naar Israel en naar de familie in Canada en de VS.

  • 1977 – 2002

De geboorte van de eerste kleinzoon (Marc, de naam van haar eerste man), luidde de volgende fase van haar leven in: die van Oma.  Dat deed ze met veel liefde en inzet. Het overlijden van haar schoondochter Jasmin (1980) vormde voor haar een grote slag. Ze speelde vervolgens een heel belangrijke rol in het leven van haar kleinkinderen, die vaak bij haar waren.

Ondanks een aantal ups en downs in die laatste 25 jaar van haar leven om haar heen, genoot ze erg van het leven, van haar familie en de vele activiteiten die ze samen met haar man deed. Maar natuurlijk het meest van haar kleinkinderen, waarmee ze veel contact had.

Hier zien we haar op 76-jarige leeftijd, pratend over haar gezin (vanaf 55:06 minuten).

Haar gezondheid was doorgaans goed. Af en toe een gal-aanval en op latere leeftijd kreeg ze wat hartklachten. Ze leerde pas op 52-jarige leeftijd autorijden en deed dat heel goed.  Ze bleef tot vlak voor haar dood rijden en maakte nooit een aanrijding.

Sam stierf begin 2002. Zij was op dat moment nog heel helder en verzorgde zich steeds tot in de puntjes. Ging iedere week/twee weken naar de kapper. De foto met haar paarse combinatie is in 2002 gemaakt, toen ze 86 was.

100 dagen na de dood van haar man overleed ze aan een hartaanval. De afsluiting van een bewogen leven, waar, ondanks diverse zwarte bladzijden, ze, als familiemens, met grote teugen van genoot.

Haar laatste kleinkind Daphne, die in 2009 is geboren, heeft ze niet gekend. De tweede naam van haar kleinkind is Marianne, net zoals die van haar en van haar grootmoeder.

Totaaloverzicht