Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Weekcijfers 29 maart 2022

Covid Weekcijfers 29 maart 2022 - 37982
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden wekelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 29 maart 2022.

Lees volledig artikel: Covid Weekcijfers 29 maart 2022

Leestijd: 3 minuten

Deze grafiek vertelt alles

Meestal laten we in de weekcijfers de basisgrafiek zien met daarnaast een speciaal onderwerp, met grafieken die een toelichting nodig hebben. Voor velen toch lastig te doorgronden. Vandaag een eenvoudige grafiek die daardoor eigenlijk alles vertelt. Dit is deze grafiek: Covid Weekcijfers 29 maart 2022 - 37985 We zien hier een grafiek met daarin het aantal positieve PCR-testen per 100.000 inwoners, uitgesplitst in twee leeftijdscategorieën: 0-29 jaar (“de jongeren”, blauwe lijn) en 70+ (“de ouderen”, groene lijn). Omdat deze cijfers genormaliseerd zijn op het aantal inwoners in de betreffende groep, zou je verwachten dat bij gelijke besmettingskans deze lijnen min of meer gelijk zouden lopen.

Begin december zien we echter dat het aantal positieve PCR-testen bij de jongeren een stuk hoger ligt. De oorzaak zou kunnen liggen in de hogere testbereidheid, maar dat weten we niet zeker. Begin december wordt gestart met het boosteren van met name de oudere generatie, die uiteindelijk een vaccinatiegraad van 85% bereikt.

In januari stijgen de “besmettingscijfers” door de komst van Omikron explosief onder de jongeren, maar niet onder de ouderen! Nadat deze cijfers in februari weer gestaag dalen, zien we plotseling in maart weer een stijging, waarbij nu de ouderen wel meedoen.

Interessant wordt het om nu de verhouding tussen deze twee groepen in dezelfde grafiek op te nemen (de rode lijn). Deze verhouding is een maat voor de bescherming die het vaccin biedt aan de ouderen ten opzichte van de natuurlijke bescherming van de jongeren. Zodra de rode lijn boven de 1 uitkomt, presteert de natuurlijke bescherming beter dan het vaccin. Immers, de jongere generatie is hooguit voor 20% beschermd door de vaccins, terwijl de oudere generatie voor 85% is gevaccineerd.

Uit diverse cijfers is al eerder gebleken dat de booster een zeer beperkte bescherming geeft tegen infectie, maar nu kunnen we het zien gebeuren in de tijd. Vanaf februari neemt de bescherming al af en vanaf half maart is de bescherming nihil ten opzichte van de natuurlijke bescherming.

Toch neemt daarna het totaal aantal besmettingen af, dankzij de opbouw van natuurlijke immuniteit onder de vrijwel ongevaccineerde jongeren. Met nadruk moeten we stellen dat besmettingen niet gelijkgesteld mogen worden aan ziek worden. Jongeren komen na besmetting zelden in het ziekenhuis en vormen daardoor ook een natuurlijke barrière voor het virus. Het boosteren heeft de ouderen deels behoed voor ziekenhuisopname, maar na het uitgewerkt raken van het vaccin zijn ze weer even bevattelijk (volgens veel onderzoeken en ook deze grafiek, zelfs bevattelijker) voor infectie als de jongeren. Echter, door de opgebouwde natuurlijke immuniteit onder de jongeren, zijn ze alsnog beschermd. Zowel de besmettingen onder jongeren als ouderen zien we weer dalen sinds 6 maart (de jongeren) en vanaf 14 maart de ouderen. Deze grafiek laat alles in één plaatje zien!

De Dagcijfers

Alle cijfers vertonen al twee weken een dalende trend. De PCR cijfers dalen het sterkst: van bijna 100.000 per dag op de top naar rond de 20.000 nu. Het aantal ziekenhuisopnames vandaag is echter vrijwel hetzelfde als op de top van de PCR curve: Covid Weekcijfers 29 maart 2022 - 37988 Wat in het oog springt is het grote verschil tussen met covid en vanwege covid. Daar zijn nog steeds geen betrouwbare cijfers over, maar het deel vanwege covid lijkt onder de 50% te zitten en dan hebben we nog geen rekening gehouden met minstens 1/3 deel waarvan de opname reden onbekend is. Het lijkt realistisch te veronderstellen dat als de opname reden onbekend is, het geen corona patiënt is. De oranje stippellijn met bolletjes moet dan ook als indicatief gezien worden. Opvallend is dat de Belgische cijfers na een aanvankelijke sterke daling in februari, sinds maart langzaam stijgen. In België was een grotere bereidheid tot het nemen van een booster dan in Nederland, wellicht is dat de verklaring voor deze stijging: een hoger booster percentage geeft daarna ook een hogere stijging in de besmettingen.

Reproductiegetal

In de grafiek voor het reproductiegetal zien we dit beeld bevestigd: Covid Weekcijfers 29 maart 2022 - 37989 Stijging en daling van de R berekend op basis van de PCR is veel sterker dan berekend op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Dat komt omdat de epidemie zich voornamelijk heeft verspreid onder de jongeren. Ook zien we hier bevestigd dat in België de daling is gestagneerd. De R-waarde blijft daar net onder de 1,1 steken, terwijl deze in Nederland al onder de 0,9 is gedaald en verder lijkt te blijven dalen.

Bezetting

De grafiek van de bezetting van de IC en verpleegafdeling heeft veel onzekerheid in zich, omdat het aandeel vanwege corona onbekend is. De getrokken lijnen zijn de werkelijke cijfers, de bolletjes zijn de gecorrigeerde momentopnames aan de hand van de percentages die we hebben geschat op basis van de RIVM/NICE informatie. We zullen waarschijnlijk nooit weten, wat de echte cijfers zijn geweest. Covid Weekcijfers 29 maart 2022 - 37990 De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 249 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 129 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,90 **

We gaan het weer zien, tot volgende week!

Toelichting
In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover. * Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl ** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Weekcijfers 29 maart 2022 – Deze grafiek vertelt alles

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.